Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2003"

Transkript

1 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI Nanok Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2003 Aftenlys på vestvæggen. Trods umiddelbar lighed har hver eneste nordøstgrønlandske hytte sine særlige små kendetegn. På billedet herover ses Bakkehaug hytten i det smukke lys fra aftensolen. Bakkehaug eller Bakkehuset - er bygget i 1927 og ligger på nordvestsiden af Clavering Ø. I feltrapporten vil man bl.a. kunne se eksempler på, hvor stor variation der er i bygningernes konstruktion og nuværende tilstand 13. feltsæson

2 Indledning Nordøstgrønlandsk Kompagni NANOK s 13. feltsæson blev en anderledes, men alligevel vellykket sommer. I maj 2003 modtog vi besked fra Direktoratet for Miljø og Natur om, at Landsstyret ville give Nanok tilladelse til vor ekspedition som sædvanlig, men at der ikke ville blive givet tilladelse til flere istandsættelser af hytter og fangstanlæg, førend der fra Hjemmestyrets side er lavet en prioriteret liste over hytterne, og taget stilling til de antikvariske spørgsmål vedr. denne form for kulturminder. I stedet blev Nanok opfordret til i år at lave en bygningsmæssig status på hytter, som vi ønsker at istandsætte. Om end denne meddelelse kuldsejlede Nanoks netop afsluttede planlægning for sommeren, hilser vi Landsstyrets interesse og engagement velkommen, og opfatter det som frugten af de bestræbelser, Nanok i mange år har gjort for at skabe forståelse for bygningernes såvel praktiske som historiske værdi. Vi besluttede derfor straks at iværksætte den foreslåede statusopgørelse, hvilket kunne lade sig gøre takket være stor velvilje og fleksibilitet blandt vore ekspeditionsdeltagere. Vi er selv godt tilfredse med resultatet af sommerens arbejde. Nanokholdene har gennemført en detaljeret og systematisk opmåling af størsteparten af bygningslokaliteterne mellem Mestersvig og Daneborg. Over 100 lokaliteter er blevet besøgt. Sammendrag fra dette unikke materiale vil nu kunne indgå som beslutningsgrundlag i den tidligere nævnte stillingtagen omkring den enkelte hyttes fremtid. Et arbejde hvori naturligvis Nanok deltager. Det vil være naturligt at fortsætte opmålingen over de kommende år, således at der fås en fuldstændig, tidssvarende registrant, men der er endnu ikke truffet afgørelse om dette. I foråret 2003 fik polarforskningen et nyt redskab, idet Aage V. Jensens Fonde besluttede at stille et nybygget, specialudrustet aluminiumsskib på syv meters længde til rådighed for Danmarks Miljøundersøgelser, Grønlands Naturinstitut, Dansk Polarcenter samt Nanok. Gennem et effektivt samarbejde mellem fondet og repræsentanter for de kommende brugere blev skibet en realitet på blot et par måneder. Et forbilledligt eksempel på initiativ, samarbejde og handlekraft. Motorskibet Aage V. Jensen har nu station på Daneborg, og Nanoks første erfaringer med fartøjet har været overordentlig positive. En kraftig kysterosion, forårsaget af den næsten totale mangel på drivis langs Grønlands østkyst, er i de seneste år blevet en stigende trussel mod de historiske bygninger fra fangstmandsperioden. Dette førte i efteråret 2002 til, at en af de mest kendte og brugte stationer, Mønstedhus, desværre skred i havet. Læs mere om dette senere i rapporten. Nanok takker til slut vor sponsor Aage V. Jensens Fonde for tillid og støtte, og siger ligeledes tak til den lange række af privatpersoner, der har ydet støtte på alle måder og vist positiv interesse for vort arbejde. Ligeledes tak til alle vore samarbejdspartnere samt til ekspeditioner og institutioner, der har været med til at gøre vort arbejde mulig. På Nanoks vegne Peter Schmidt Mikkelsen This field report is also available on: / 18 -

3 Kortet illustrerer omfanget af Nanoks arbejde i sommeren Alle lokaliteter mærket med rødt er hytter og stationer, der er blevet besøgt og opmålt af Nanoks ekspeditionshold - 3 / 18 -

4 Feltrapport for Nordholdet 2003 Opgave Nordholdets primære opgave var at foretage tilsyn med og udarbejde bygningsmæssig status af hytter og stationer i det sejlbare område mellem Daneborg i nord og Hold with Hope i syd. Med Daneborg som udgangspunkt skulle holdet med gummibåd besejle området i det omfang forholdene tillod det. Registreringen skulle foregå ved systematisk digitalfotografering af bygninger, samt målskitse af grundplaner og beskrivelse af indbo og diverse efterladenskaber. Alle besøgte steder skulle også GPS-indmåles. Nordholdet Opgaven skulle udføres af tre personer: Erik Jochumsen, fotograf. Klaus Myntzberg Jensen, bygningstegner og tømrer. Søren Andersen fra Nanok. De to førstnævnte er begge tidligere Siriusmænd ( ). Op- og hjemrejse Vi afrejste den 21. juli 03 fra Kastrup sammen med Sydholdet. Efter overnatning i Akureyri fløj vi med Fokker 50 til Mestersvig. Efter et kort ophold og afsked med Sydholdet kunne Erik og jeg fortsætte med Twin Otter til Daneborg. Klaus var allerede på Daneborg, hvor han var ankommet 11. juli. Vejret var ikke det bedste, men med vanlig dygtighed lykkedes det piloten af få flyet gennem tågen og foretage en fin landing på Daneborg. Klaus opholdt sig i øvrigt på Zackenberg med gummibåden, og var stand by, hvis vi skulle være nødsaget til at lande der. Klargøring og afrejse Holdet tog ophold i Sandodden Station, hvor klargøring til rejserne foregik. Proviant og udstyr blev klargjort. Rejserne skulle foregå med Nanoks Humber RIB gummibåd med 40 hk. påhængsmotor. Efter to dage var vi klar til afgang mod Revet og Tyrolerfjord. Vejret var meget fint, men ofte gav den friske vind en bulet vandoverflade. Revet og Tyrolerfjord Moskusheimen hører til en af de bedst beliggende gamle stationer. Huset er i god stand, og hyttebogen bekræfter, at der er mange besøg. Nordholdet med Humber gummibåden Efter overnatning her, gik turen videre til bunden af Tyrolerfjord. Efter en smuk sejltur i flot vejr nåede vi bunden af Tyrolerfjord. Med udsigt til en stor bræ ligger her en af de mindste hytter på Kysten Fjordbotten [454] 1. På indersiden af 1 Tal i parentes [ ] refererer til Peter Schmidt Mikkelsen: Nordøstgrønland , Aschehoug / 18 -

5 hyttevæggen har tidligere legendariske fangstmænd, som Henry Rudi og Gerhard Antonsen, indridset deres besøgsdage. Næste hytte var Skrænthytten [440] og dernæst Bjørnnesstua [437]. Ved sidstnævnte hytte, der ligger ved elvudløbet fra Store Sødal, findes der flere flotte eskimovinterhuse. Efter besøg ved Bakkehaug på nordøstsiden af Clavering Ø tog vi kurs mod Zackenberg. Tåge med krap sø og nogle motorproblemer gav turen ekstra kolorit! Efter ophold på Zackenberg stationen blev Fiskerhytten og Zackenberg Base opmålt. Der blev også tid til et besøg på ZERO stationen ved Zackenberg, hvor vi takker for stor gæstfrihed. Kap Herschell Efter tilbagekomsten til Daneborg foretog vi oprydning på Sandodden, hvor der blev sorteret i gammelt proviant og udskiftet med nyt. Vi fik også motoren efterset, før turen gik videre mod Kap Herschell [417]. Det er et enestående arbejde, der er udført af Nanokholdet i sommeren Den gamle ruin er totalt istandsat og ført tilbage til sit oprindelige udseende. Kysten her har vanskelige besejlingsforhold. Store dønninger og senere isskosser gav en del problemer. Det er vigtigt, at båden hives helt på land eller ligger for anker. Det lille "Grønlænderhus" [419] blev registreret til fods. Her findes også et par flotte eskimoruiner, samt teltplads på de øverste terrasser. Sandøen og skibsmik Fjordbotten [454] i Tyrolerfjord er en meget lille og usædvanligt udseende hytte med en spændende historie De følgende dage stod på skibsmik. Kista Arctica meldte en tidlig ankomst, og Nanok indgik i det hektiske arbejdsteam. Der blev dog også tid til assistere hvalrosforskeren Erik W. Born med transport af udstyr til Sandøen. Det er altid en oplevelse at færdes tæt på de tonstunge hvalrosser, der solbader og klør sig i sandet. Erik skal med armbrøst skyde bedøvelsespile i hvalrosserne, således at der kan blive udtaget en Grønlænderhuset [419] på sydkysten af Wollaston Forland fedtprøve til undersøgelse. Med Kista Arctica ankom også vor nybyggede m/s Aage V. Jensen. Det lykkedes fint at få båden i land. Efter at marinbiolog Søren Rysgaard og hans team var ankommet, blev båden hurtig gjort sejlklar. - 5 / 18 -

6 m/s Aage V. Jensen Det er et fortrinligt skib, der helt er tilpasset sin opgave. Første dag den var i vandet, assisterede vi Søren Rysgaard med optagning af en sedimentfælde, der oprindelig skulle være hævet fra Kista Arctica. Det lykkedes fint at optage fælden, ved hjælp af skibets lille løftekran, fra de 75 meter vand den var sat på sidste år. Det kan dog være sin sag at få 400 kg indenbords på et skib, der blot vejer 1800 kg! Skibet er meget manøvredygtigt. Bygget i aluminium og udstyret med 2 påhængsmotorer hver på 60 hk. Derudover er båden udstyret med ekkolod, radar og GPS. En stor fornøjelse at komme frem med knobs hastighed. Sydsiden af Clavering Ø og Loch Fyne Vor lange rejse kunne starte den 6. august, hvor vi de følgende dage registrerede alle hytter rundt langs sydsiden af Clavering Ø frem til Eskimonæs [405]. Et besøg ved Dødemandsbugten [408], med sporene fra krigen og alle eskimoruinerne, hvor de sidste eskimoer på østkysten blev truffet af Claveringekspeditionen i 1823, er en kæmpeoplevelse. Herefter gik turen videre til bunden af Granta Fjord. Langs østsiden af Hudson Land til bunden af Loch Fyne og tilbage til Eskimonæs. En flot tur og mange spændende hyttebesøg. Selvom mange hytter er ruiner, vidner de en spændende historie. Ikke mindst hytter som "Norske Villa" [373] og "Kap Stosch hytten" [403] der er bygget af drivtømmer. Hold with Hope og Knudshoved Aage V. Jensen ved søsætningen den 12. juni 2003 i Svendborg Norske Villa [373] er et pragtfuld eksempel på en fangsthytte bygget af drivtømmer - 6 / 18 -

7 Det var begrænset, hvor stor en mængde brændstof vi kunne medtage i gummibåden, men med hjælp fra m/s Aage V. Jensen fik vi sejlet nye forsyninger til Eskimonæs, så turen kunne fortsætte til nordsiden af Hold with Hope. Efter registreringer her skulle vi nu ud langs yderkysten til Knudshoved [355]. Her herskede en noget andet sø, men har man prøvet en "rodeotyr" er det ikke så slemt. Ved indsejlingen til Knudshoved fik vi en af turens store oplevelser, da en stor hanbjørn var for udadgående. Det gav nogle gode fotos. Det var dog med nogen bekymring, at vi så bjørnen på vej mod den drivende pakis, der skal være dens normale opholdssted. En pakis, der for længst var drevet mod syd. Det bliver svært at være isbjørn, hvis denne udvikling med drivisen fortsætter! Knudshoved har dårlige besejlingsforhold, men ligger et smukt sted, og vil i fremtiden være et oplagt restaureringsobjekt. Jackson Ø og Kap Breusing Der forestod nu en lang hjemrejse via Jackson Ø og videre mod Kap Breusing Knudshoved [355] stationen på Hold with Hope tilbage til Daneborg. Der var dog ikke spor af hytten [371] på Jackson Ø, der nedbrændte i 1981, set fra vandsiden. Dårlige besejlingsforhold gav ikke mulighed for at komme i land. Efter ca. 80 km i "strakt galop" kunne vi sent om aftenen anløbe Daneborg og en varm sovepose i Sandodden. En samlet sejltur på ca. 500 km var tilendebragt. Clavering Ø og Store Sødal De følgende dage blev anvendt til kortere ture, hvor hytter som "Henningelvhytten" [416] og "Djævlekløfthytten" [427] på Clavering blev besøgt. Hytter på sydsiden af Wollaston Forland blev besøgt ved sejlads og på gåben. Erik og Klaus var i Store Sødal og fik også en flot udsigt ved bestigning af Zackenberg fjeldet. Pashuset [433] som Sirius har sat fint i stand og jævnligt benytter - 7 / 18 -

8 Kap Wynn og Hansa Bugt Med hjælp fra m/s Aage V. Jensen blev en rejse til Hansa Bugt mulig. Udover registrering af hytter på vejen blev der også tid til en systematisk kortlægning af Hansa Bugt med ekkolod. Vi kan nu med stor sikkerhed sige, at der ikke findes noget sunket tysk krigsskib på bunden her! På denne tur fik vi også en god bjørneoplevelse, da en hunbjørn med to små unger blev observeret syd for Kap Wynn. Utroligt fint at se en bjørn med to unger traversere en næsten lodret snefane uden problemer. Sandodden I stille og vejrfaste perioder, brugte vi tiden til vedligeholdelse af Sandodden. Et vindue skulle skiftes, men snart viste det sig også at være hele væggen og gulvet i det østlige bislag. Det var råddent. Alt blev skiftet og nyt pap svejset på. Rummet er nu indrettet til køkken. Stort og lyst med køkkenbord og hylde. (anm.: Sandodden hører formelt til Sirius Daneborg, hvorfor Nanok kunne foretage nævnte reparation efter aftale med Sirius). Reparation af bislaget i Sandodden. Nordholdet 2003, f.v.: Klaus Myntzberg Jensen, Søren Andersen, Erik Jochumsen - 8 / 18 -

9 Afslutning En god sommer var til ende. Vejret skiftede og farverne på fjeldet viste efterår. Nanok Nordholdet kunne se tilbage på mange gode oplevelser, og et tilfredsstillende arbejde var udført, ud fra de forhold, der var stillet os i år. Vi har besøgt omkring 45 hytter og stationer, og det blev til en samlet sejlads på godt km i gummibåd og med m/s Aage V. Jensen. Sandodden blev vedligeholdt og nyt køkken indrettet. Nanok s udstyr på Sandodden blev optalt og fortegnelse over redskaber og værktøj blev udarbejdet. Nordholdet vil til slut sende en stor tak til Sirius for godt samarbejde og hyggelig samvær og tak til Søren Rysgaard og team for assistance. Alt samarbejde er sket i den fortræffelige "polarånd", hvor alle strækker hånden frem, når hjælpen er nødvendig. Kunne denne ånd blot overføres til sydligere himmelstrøg ville mange problemer aldrig opstå! Erik, Klaus, Søren - 9 / 18 -

10 Rendalshytten Paradisdalen [309] i Kjerulf Fjord anvendes fortsat af Sirius Interiør fra Rendalshytten Detalje fra væg i resterne af Kikut-hytten, hvor fangstmand Knut Nakken indridsede sine initialer den 14. januar 1933 Kikut [311] hytten i mundingen af Dusén Fjord - 10 / 18 -

11 Feltrapport for Sydholdet 2003 Sydholdet Sydholdet bestod af Niels Fæster Sørensen, smed og pilot. Ole Schirmer Nielsen, VVS stud. ing. Jesper Mølbæk Stentoft, automekaniker og maskinmester. Morten Lindhard, marinbiolog samt Jens Erik Schultz fra Nanok. De tre førstnævnte er alle tidligere Siriusmænd ( ). Opgaver Holdet havde to hovedopgaver: 1) At overflytte Nanoks depot, udrustning samt m/b Agsut fra Mestersvig til Ella Ø. Indrette Nanok depot på Ella Ø efter aftale med Sirius. 2) At foretage tilsyn med og udarbejde bygningsmæssig status af hytter og stationer i det sejlbare område mellem Kong Oscars Fjord i syd og Hold with Hope i nord. Ved udarbejdelse af Ørnereden på Ella Ø, hvor Nanok nu har opslået sin bygningsmæssig status sydlige sommerbase forstås en systematisk fotodokumentation, en GPS bestemmelse og en nøje opmåling af bygninger og tilhørende effekter af historisk interesse. Flytning af Nanok depot Efter ankomst til Mestersvig via Akureyri den 22. juli påbegyndtes straks klargøring af Nanokkutteren Agsut. Den blev bugseret fra heli-hangaren til Mestersvig værkstedet til bl.a. stort motoreftersyn, svejsning af knækket stævnbeslag, nyt beslag til redningsflåden og montering af 6 nye dæk til bådvognen. m/b Agsut og besætning på vej mod opgaverne Den 26. juli blev kutteren bugseret til Nyhavn og søsat. Alt relevant materiale fra Nyhavn-depotet og en del proviant blev stuvet ombord. Afgangen blev noget forsinket af et uplanlagt anløb af forsyningsskibet Kista Arctica, hvor alle mand hjalp til ved losningen. Til gengæld medtog Kista Arctica vor tunge bådvogn til Ella Ø, hvilket var en uvurderlig hjælp. Vi modtog også hjælp fra - 11 / 18 -

12 Cambridge Arctic Shelf Project (CASP), som lånte os en gummibåd, da vor egen var til reparation - en aftale vi havde truffet inden afrejsen hjemmefra. Agsut ankom til Ella Ø den 28. juli og de følgende dage nyindrettedes et materieldepot i den gamle generatorbygning ved siden af Ørnereden - Lauge Kochs gamle hovedstation - og et proviantdepot i den såkaldte 12-mandsbarak. Selv tog vi ophold i Ørnereden. Det lykkedes således at flytte vor base med kun en sejlads fra Mestersvig. Raudberget [215] i Segelsällskapet Fjord er stadig nogenlunde intakt, selvom den ikke har været anvendt i mange år På Ella Ø indrettede vi også en beddingsplads, et spil blev repareret og forankret, og den 22. august blev Agsut taget på land, og efter flere forbedringer i motorrum og udstødning var den vinterklargjort. Efter at have lavet optællingslister, vinterklaret værktøj mv. ryddede og rengjorde vi Ørnereden og den 26. august strøg vi flaget for i år. Registreringsarbejdet Opmåling af Mineralbukta [238] i Kempe Fjord Under arbejdet i Nyhavn tog Morten og Jens i gummibåden til sydlige Kong Oscar Fjord distrikt og lavede tre registreringer her. Ved afgangen fra Ella Ø drog Ole, Jesper og Niels i Agsut til Kempe Fjord distriktet, mens Morten og Jens i gummibåden via Antarctic Sund tog til Kjerulf Fjord i bunden af Kejser Franz Joseph Fjord. Vi mødtes igen i Blomsterbugten ved Varghytten [324] den 3. august, hvor gummibåden havde en vejrfast et døgns tid. Senere samledes vi igen ved Strindberg i Nordfjord, hvorfra Moskusoksefjord blev registreret. Den 8. august besluttede et Sirius-hold på stedet med hjælp fra Nanok at flytte Kap Ovibos [340] hytten et stykke op i land, da den var ved at skride i havet. Opgaven tog en dag. Dagen efter afgik Nanokholdet samlet fra Strindberg - efter at have været oppe og få nærkontakt med Waltershausen Gletscheren - i hård vind ind i Geologfjord, hvor vi havde en - 12 / 18 -

13 overnatning ved Wintherheimen [368]. Dagen efter skiltes vi ved Bjørne Ø, således at Niels og Jesper i gummibåden tog østsiden af Nordfjord og sydsiden af Gauss Halvø, og næste morgen kl 03 mødtes vi igen ved ruinen af Nørvehytten i mundingen af Dusén Fjord. Kl. 08 skiltes vi i regnvejr, således at Agsut afgik ind i Dusén Fjord for registrering, og Morten og Jens afgik til Kap Humboldt [308], hvorfra vi tog en afstikker til La Place [301] på Geographical Society Ø. Vi ankom i to hold til Ella Ø den 13. august efter registrering af Sofia Sund. Morten og Jens foretog den 16. og 17. august en tur til bunden af Isfjord for registrering. Under tilbagerejsen til Mestersvig med gummibåden (sammen med Sirius) registreredes hytter i Segelsällskapet Fjord, Forsblad Fjord og Alpefjord. Sammenlagt har Sydholdet registreret 60 lokaliteter. Agsut og gummibåden har tilsammen tilbagelagt ca km, nogenlunde ligeligt fordelt mellem bådene. Snaddheimen [312] ligger blandt to tusind meter høje fjelde i den smukke Kejser Franz Joseph Fjord Huttetu Sydvestpynten [348] på Gauss Halvø er truet af tilsanding - 13 / 18 -

14 Afsluttende bemærkninger Agsut fungerede tilfredsstillende, men vi har noteret forskellige forbedringer, den kunne trænge til. Gummibåden fungerede også fint med en 15 hk motor, men Sirius lånte os på eget initiativ en 20 hk reservemotor af sikkerhedshensyn. Skønt tungt lastet - til tider med 80 l brændstof og øvrigt grej - kunne den bringes til at plane med 30 km/t, hvilket til gengæld kunne være en "hård" oplevelse, når der var buler på vandet. Festningen [228] er en minimalhytte fremstillet af tilrådighed værende materialer og lidt hønsetråd Vi har set mange sæler og moskusokser, men ingen ræve eller bjørne. I Kjerulf Fjord en hermelin. Ved næsten alle lokaliteter var der ruiner af inuitbopladser. Vi har det meste af tiden været heldige med vejret, og haft sol og kun lidt vind nu og da. Vi vil hermed gerne på det varmeste takke personellet på Mestersvig og Ella Ø for den store hjælpsomhed og gæstfrihed vi har modtaget. Den 26. august samledes vi Agsut vinterklargjort på Ella Ø stationen med Nordholdet i Mestersvig og efter en overnatning i Reykjavik ankom vi til Danmark den 27. august. Tak for i år! Jesper, Ole, Niels, Morten og Jens - 14 / 18 -

15 Sydholdet 2003 F.v: Jesper Mølbæk Stentoft, Ole Schirmer Nielsen, Morten Lindhard, Jens Erik Schultz, Niels Fæster Sørensen Lille skib i stort land! Agsut passerer Bastionen - 15 / 18 -

16 Mønstedhus in memoriam Den gamle fangststation Mønstedhus på Hochstetter Forland blev bygget i 1938 og fungerede som dansk fangststation frem til Flere velkendte fangstfolk havde deres station her, som fx Gamle Niels Hansen der tilbragte i alt 9 år i Nordøstgrønland. Peter Nielsen der siden var med i Nordøstgrønlands Slædepatrulje under hele Anden Verdenskrig. Mogens Graae der blev direktør for det gamle fangstkompagni, og som i 1991 var den centrale kraft bag oprettelsen af det nuværende Nordøstgrønlandsk Kompagni Nanok. Erosion på denne kyststrækning er ikke noget nyt fænomen, den var fx så kraftig i 1953, at man næste sommer måtte man flytte Mønstedhus tyve meter længere ind i land. Mogens Graae var i øvrigt med til dette arbejde. Da havet i sommeren 1953 havde taget et stort stykke af kysten, måtte man i 1954 flytte Mønstedhus længere ind i land. Siden stod stationen der så i mange herrens år og gjorde stor nytte. Det var et godt hus, - en hviledag værd - og det blev flittigt brugt af Sirius og andre rejsende, for der er blot en nordsyd slædevej på denne kyststrækning. Man kunne simpelthen ikke køre uden om Mønstedhus! Siden 2001 har isforholdene lang Grønlands østkyst været ganske usædvanlige. Der har stor set ikke været drivis langs kysten, og derved har store Atlanterhavsdønninger uhindret kunne gøre voldsomme indhug i kystskrænterne. I november 2001 sendte et Sirius slædehold de første alarmer om, at der i løbet af den forløbne sommer var blevet faretruende kort mellem huset og skrænten, blot tre meter. Det måtte være åbenbart for alle, at der måtte gøres noget snarest, hvis Mønstedhus skulle reddes fra undergang. Desværre var Nordøstgrønlandsk Kompagni Nanok ude af stand til at gribe ind på grund af de endnu September Mønstedhus er skredet ud over skrænten - 16 / 18 - og står ikke til at redde.

17 uafklarede forhold omkring ejerskabet til de gamle danske hytter. Det eneste Nanok således kunne gøre, var at anråbe Sirius og andre relevante parter om at snarest at foretage sig noget. Slædepatruljen tog opgaven, men gennemførelsen trak desværre ud, og da flytteholdet fra Sirius endelig ankom til Mønstedhus den 14. september 2002, kunne de blot konstatere, at huset var skredet ud over skrænten. Kun fire dage tidligere havde et fly rapporteret, at stationen endnu stod intakt på kanten af skrænten! Man reddede hvad reddes kunne, og af materialer fra den gamle station byggede Siriusfolkene så en mindre hytte. Der var ikke andet at stille op. September Hytten som blev bygget af materialer fra Mønstedhus. Så vidt burde det dog aldrig være kommet med Mønstedhus! - 17 / 18 -

18 Liste over nordøstgrønlandske stationer og hytter renoveret af Nanok : Hyttenummer Navn Istandsat år 514 Ny Jonsbu Hochstetter 1996, Germaniahavn Zackenberg 1991, Moskusheimen Sandodden / Karina Kap Herschell Eskimonæs Hoelsbu 1999, Loch Fyne Kap Ovibos hytten Myggbukta Varghytten Kap Humboldt Kongeborgen Holm Bugt hytten Kap Peterséns Antarctichavn 2001 (knust af lavine i 2002) Kilde: Vedr. hyttenumre og -navne Peter Schmidt Mikkelsen Nordøstgrønland , Aschehoug 2001 Kap Harald Moltke - 18 / 18 -

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1994

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1994 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1994 Rejsens formål At skaffe underretning om tilstanden af kompagniets forsyninger, der sidste år i skibstid ankom til Daneborg, medens NANOK-personel

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2004

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2004 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI Nanok Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2004 Bass Rock husene Baldwin-Ziegler ekspeditionens let genkendelige, ottekantede huse på Bass

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2010

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2010 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2010 Der var nok nogen, der gjorde store ører! Det er ikke hverdagskost at opleve

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2015

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2015 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2015 Ella Ø Station Ella Ø stationen har i 2015 været omdrejningspunkt for Nanoks

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2008

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2008 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2008 "Ragnhilds-hytten" kan bruges igen! NANOK har i sommer istandsat en række af

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Tlf. 86372822 e-mail: petersm@post4.tele.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000 Nanok har i sommeren 2000 indrettet en historisk

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2006

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2006 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2006 Villaen / Danmarksminde i Danmarkshavn juli 2006. Det er nøjagtig 100 år siden, at "Danmark-ekspeditionen

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2011

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2011 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2011 Velkommen til Myggbukta! I 1999 foretog et Nanok-hold en grundlæggende renovering

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2005

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2005 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2005 Aftenstemning ved Ålborghus. I ly midt inde i den smukke Dove Bugt ligger fangststationen Ålborghus.

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995 Rejsens formål: At istandsætte Nanoks ældste hovedstation beliggende på sydkysten af Hochstetter Forland, en halv snes kilometer vest for Kap Rink.

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2007

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2007 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2007 Missionen fuldført! Fem års arbejde blev afsluttet i sommeren 2007, hvor NANOK

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009 Sommeraften på Ottostrand Det er lykkedes NANOK i løbet af sommeren at restaurere

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013 Nyt liv i Dødemandsbugten. Dødemandsbugten er et af de mest spændende, historiske

Læs mere

Wayfarersejlads fra Doverodde. En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560

Wayfarersejlads fra Doverodde. En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560 Wayfarersejlads fra Doverodde En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560 Vores første ferieuge gik med et af årets Wayfarerhøjdepunkter, Rantzausmindetræffet i det Sydfynske Øhav. Kan man tænke

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998 Det grønlandske ord immaqa betyder "måske". At det er et meget brugt ord hænger nok sammen med det kraftfulde og lunefulde grønlandske klima. I

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Nyhedsbrev August 2012.

Nyhedsbrev August 2012. Nyhedsbrev August 2012. Dåb & søsætning Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård Bådene Aktiviteter Dåb & søsætning d. 17/8. På en helt fantastisk fredag eftermiddag, højt solskin, svag vind og temperaturen

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012 Nanok og Grønlands Nationalmuseum på bygningsopmåling ved Kulhus Efter mange

Læs mere

Efter en lille travetur nåede vi ud til vandrehjemmet på øens nordøsthjørne i læ af de røde klipper, og med havudsigt mod nord og øst.

Efter en lille travetur nåede vi ud til vandrehjemmet på øens nordøsthjørne i læ af de røde klipper, og med havudsigt mod nord og øst. Mandag den 16/4: Efter morgenmaden pakkede vi busserne og forlod Limfjordsskolen kl. 9. Vi kørte direkte til Højer, hvor vi gjorde holdt ved Vidåslusen. I det gode vejr nød vi den medbragte frokost - derefter

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

udenfor, beslutter vi at hente et par hynder og vores dyner op i toilet huset, hvor vi kan ligge på gulvet. Pia lukker ikke et øje, men jeg får et

udenfor, beslutter vi at hente et par hynder og vores dyner op i toilet huset, hvor vi kan ligge på gulvet. Pia lukker ikke et øje, men jeg får et Polen 1. Mandag d. 5 maj står vi op ved 6 tiden, for at checke om der er tåge på Østersøen. Det er der ikke, i hvert fald ikke så langt vi kan se. Så vi gør søklar og stævner ud kl. 06:30. Det er en smuk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz.

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz. DFHS 1991-2016 I anledning af Dansk Færgehistorisk Selskabs 25 års-jubilæum den 20. april 2016 besluttede bestyrelsen at arrangere en jubilæumstur til Oslo for medlemmerne med ledsagere. Takket være stor

Læs mere

Vi var nogle stykker der benyttede sig af det gode sommer vejr til at deltage i Dronningens besøg på Årø Med Dannebrog for anker i Årøsund, og

Vi var nogle stykker der benyttede sig af det gode sommer vejr til at deltage i Dronningens besøg på Årø Med Dannebrog for anker i Årøsund, og foto: frost Ideen med at skrive lidt om Lillebælts Nordlige del er at fortælle om de oplevelser og muligheder der er her, og så er det også mit farvand her har jeg sejlet i 60 år men der er stadig noget

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

Forskellige anbefalinger og råd fra Nationalmuseets bygningsafdeling Reparationer og bygningsarbejder på hytter i Nationalparken

Forskellige anbefalinger og råd fra Nationalmuseets bygningsafdeling Reparationer og bygningsarbejder på hytter i Nationalparken Forskellige anbefalinger og råd fra Nationalmuseets bygningsafdeling Reparationer og bygningsarbejder på hytter i Nationalparken Inge Bisgaard Bygningsfaglig inspektør Traditionelle klassiske farver og

Læs mere

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Friendship Exchange Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Søndag Søndag den 10. februar ved middagstid begyndte vores

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park.

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park. foto: frost I år er der 25 års jubilæum, og denne gang har tursejlerne også en chance, uden målerbrev Gå ind på : http://www.palbyfyncup.dk/ og læs om mulighederne, man kan også se hvem der er tilmeldt,

Læs mere

Fyns Hoved. er toppen af Fyn. Fyns Hoved. Vikinger brugte Korshavn og den lave Pughavn bag strandvolden Tornen i lagunen Fællesstrand.

Fyns Hoved. er toppen af Fyn. Fyns Hoved. Vikinger brugte Korshavn og den lave Pughavn bag strandvolden Tornen i lagunen Fællesstrand. 28 Fyns Hoved Vikinger brugte Korshavn og den lave Pughavn bag strandvolden Tornen i lagunen Fællesstrand. Fyns Hoved er toppen af Fyn Korshavns stemningsfulde bugt med mange ankerliggere og solen på vej

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Kapitel 1 1. Hvem hjælper Lulu? Svar: Bob, side 4 2. Hvem tager støvlen på? Svar: Læsefidusen, side 5 3. Hvem siger: av! Av min tå! Svar: Læsefidusen

Læs mere

Fantastiske Fjällbacka

Fantastiske Fjällbacka Fantastiske Fjällbacka BY LARS ULLITZ ON 22. JULI 2014 I løbet af vinteren snusede jeg fra tid til anden rundt på Erik Sjöstedts hjemmeside www.kajak.nu. En overordentlig inspirerende hjemmeside. Oftere

Læs mere

Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag!

Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag! Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag! Hvordan kan det blive mere perfekt? Her kommer historien - for dem der har lidt tid. Jeg har i mange år forsøgt at slå rekorden for den største

Læs mere

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne?

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Til pædagoger og børn, der gæster Digehytten. Da Ribe diget blev opført i 1911 14, var det både skovarbejdere fra Polen og enkelte lokale arbejdere, der var

Læs mere

Hold nu op, det har været en total hektisk uge i innovationens tegn!!!

Hold nu op, det har været en total hektisk uge i innovationens tegn!!! Hold nu op, det har været en total hektisk uge i innovationens tegn!!! 7.c + klasselærere startede i mandags med et virksomhedsbesøg hos E.L.M, hvor de blev undervist i, hvordan en virksomhed arbejder

Læs mere

Nyt fra børnehaveklassen, l. & 2. klasse.

Nyt fra børnehaveklassen, l. & 2. klasse. Til forældre og andre venner. Endnu en periode med en glad og arbejdsom atmosfære er forløbet siden sidste nyhedsbrev. Og nu er det næsten blevet sommer! Eleverne nyder de udendørs aktiviteter, og humøret

Læs mere

Så er jeg kommet hjem fra en oplevelsesrig praktik i Aasiaat - Grønland.

Så er jeg kommet hjem fra en oplevelsesrig praktik i Aasiaat - Grønland. Så er jeg kommet hjem fra en oplevelsesrig praktik i Aasiaat - Grønland. Udover arbejdet på alderdomshjemmet lavede jeg en masse ting i fritiden. Øen der er 8x3 km storhvor der der tit meget stille, men

Læs mere

Æbelø den 13-15 Juni 2008

Æbelø den 13-15 Juni 2008 Æbelø den 13-15 Juni 2008 Dansk Ornitologisk Forening & Fugleværnsfonden Kursus Dette kursus henvender sig til alle drevene turguider i DOF og Fugleværnsfonden og til dig som gerne vil i gang med at guide

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Årsberetning for HPII 2013/2014

Årsberetning for HPII 2013/2014 Årsberetning for HPII 2013/2014 Så gik der endnu et år og det er blevet tid til en årsberetning fra bestyrelsen. Handler Vi har haft en del handler i år. 53a, 54, 58b, 77a, 83 og 89a, så Eilif har haft

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

SAC og JDM rapport 2013

SAC og JDM rapport 2013 SAC og JDM rapport 2013 Konkurrencen Der blev afholdt SAC og Junior DM fra 8.7 den til 18.8. 2013 på Arnborg. I alt 31 fly deltog, 14(15) i Junior DM og 17 i SAC klasserne. Vi havde 1 deltager fra Syd

Læs mere

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Solopgang over Søndre Strømfjord. Foto: Aja Brodal Aja Brodal s050940 Cecilie Dybbroe s050938 Indledning Formålet med denne rapport er at beskrive

Læs mere

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen Kære indsamlingskoordinator Tusind tak, fordi du vil være en del af Gigtforeningen og Scleroseforeningens husstandsindsamling i Region Midtjylland

Læs mere

Belært af erfaringerne

Belært af erfaringerne Flemming Lund på vej op ad en gletcher med oppakningen bag sig i pulk. 2.400 kilometer uden en vabel Flemming Lund fra Rungsted er netop vendt hjem efter fem uger på den grønlandske indlandsis, som han

Læs mere

Grundejerforeningen Frugtparken

Grundejerforeningen Frugtparken Grundejerforeningen Frugtparken Formand Per Toft Kjelstrup Nøddevej 41 7800 Skive Tlf: 97 51 01 13 Udskrevet 16. marts 2010 Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske inden konfirmationerne,

Læs mere

Beretning generalforsamling Ribe Bykernes Beboerforening 2013

Beretning generalforsamling Ribe Bykernes Beboerforening 2013 Beretning generalforsamling Ribe Bykernes Beboerforening 2013 Året 2013 har for en stor dels vedkommende stået i Ølskurets tegn, både internt i foreningen, men måske mest i medierne. Specielt har det netop

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2015.

Formandsberetning i HBH 2015. Velkommen til ordinær genf. i HBH og HBV. Før vi går i gang med genf. skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Else Emig, som desværre afgik ved døden i august måned. Hun døde på sygehuset efter kort

Læs mere

============================================================================

============================================================================ Challenger Cab Skrevet af Cigaretteman - 2008/12/07 18:05 Hej Mopar freaks er ny her i forumet og ville lige hilse på med en lille tråd om mit renoverings projekt. Jeg købte bilen for 10 år siden og kørte

Læs mere

LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner

LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner LOAvisen #3 December 2014 LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner Hidtil har LOA og støtteforeningen LOAs Venner udgivet

Læs mere

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015 Klassisk Nr. 124 Maj 2015 120 år Anakonda sejler endnu Kom og mød de andre hurtige i Helsingør 1 Gaffelriggeren Anakonda I sidste nummer sendte bestyrelsen en jubilæumshilsen til alle jubilerende medlemsbåde

Læs mere

Tur til Hallandsåsen 31. maj

Tur til Hallandsåsen 31. maj Tur til Hallandsåsen 31. maj Maj måned 2015 har ikke været en af de lune og tørre, og forventningerne til vejrliget den 31. maj var derfor ikke de mest positive, men DMI lovede tørvejr det meste af dagen,

Læs mere

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren.

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Lørdag den 26. april 2008 startede to af Hjemmeværnsdistrikt Himmerland Thy `s minibusser på en forud planlagt tur til Hjemmeværnets museum i Frøslevlejren. Turen

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Første rejsebrev. anitta_s_t@hotmail.com. Praktik fra til: dd.mm.år: 1 August 2011-31 Januar 2012. Institutionens kontakt e- mail og evt.

Første rejsebrev. anitta_s_t@hotmail.com. Praktik fra til: dd.mm.år: 1 August 2011-31 Januar 2012. Institutionens kontakt e- mail og evt. Første rejsebrev Studerendes navn: Anitta Skovhus Thyrrestrup Studienummer: PV09425 E-mail.: anitta_s_t@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3 praktikperiode (6. semester) Praktik fra til: dd.mm.år: 1

Læs mere

Kerneydelser. Hvis der er vikarer skal de udføre det praktiske arbejde, såsom ordne vogn, servere mad, rydde op.

Kerneydelser. Hvis der er vikarer skal de udføre det praktiske arbejde, såsom ordne vogn, servere mad, rydde op. Kerneydelser Aflevering: Skal være tryg for forældre og børn. Barnet skal altid mødes af et pædagogisk personale, der er specielt forholder sig til barnet i denne situation. Det pædagogiske personale skal

Læs mere

Nyhedsposten. Rystesammentur. i Gedesby. Og så lige En uge på Rhodos

Nyhedsposten. Rystesammentur. i Gedesby. Og så lige En uge på Rhodos Nyhedsposten Oktober 2009 Rystesammentur i Gedesby Og så lige En uge på Rhodos Læs også om: Hvordan det er at flytte til Vestervang Hvordan det var at gå på 1. årgang Månedens elever Kollegiet på rystesammentur

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2013 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Blandet landhandel, men mest mælk Ved mejeriernes fremkomst i slutningen af 18oo- og begyndelsen af 1900-tallet kunne forbrugerne få frisk mælk og andre mejerivarer direkte

Læs mere

Kastrup Gymnastikforening af 1966

Kastrup Gymnastikforening af 1966 Kastrup Gymnastikforening af 1966 Årsberetning 2013 Formandens beretning: Vi har igen i år haft en sæson med fremgang både mht. resultater i vor konkurrence afdeling men også mht. medlemstal og trænere,

Læs mere

NEAFC inspektion 2006 28. maj 15. juni.

NEAFC inspektion 2006 28. maj 15. juni. NEAFC inspektion 2006 28. maj 15. juni. Så er tiden kommet til Vestkystens årlige inspektions togt til NEAFC RA i Norskehavet. Turen er i år planlagt til at inkludere et besøg hos de norske fiskeri-inspektører

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005

Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005 Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005 34th. udgave. Vores klubtur blev arrangeret af Sune Boelskifte i år og hans forslag lød på Tilff Bastogne Tilff. Et løb som bliver afholdt i Belgien og som har været kørt

Læs mere

MØDER, EVENTS, KONFERENCE & KURSUSCENTER. når du vil være herre i eget gods

MØDER, EVENTS, KONFERENCE & KURSUSCENTER. når du vil være herre i eget gods MØDER, EVENTS, KONFERENCE & KURSUSCENTER når du vil være herre i eget gods Billeskov er et gods fra år 1577 der i dag er i adelslægten wedells eje og som efter nyopførelse af værelser og konferencefaciliteter

Læs mere

Rejsebrev 6. Douro. Proviantering. Douro. En tur på værtshus. Douro s nedre løb. Douro s nedre løb.

Rejsebrev 6. Douro. Proviantering. Douro. En tur på værtshus. Douro s nedre løb. Douro s nedre løb. Rejsebrev 6. Torsdag den 10 april kører vi fra Porto. Vi følger den lille gule vej på kortet, N 108, der snor sig langs bredden af Dourofloden. På kortet er vejen markeret med grønt stort set hele vejen

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Velkommen til Vandreforeningen Natur og Fjeld

Velkommen til Vandreforeningen Natur og Fjeld Velkommen til Vandreforeningen Natur og Fjeld Natur og Fjeld er en landsdækkende natur- og fjeldvandrerforening, hvor hovedaktiviteterne er weekend- og ferieture, som medlemmerne arrangerer for og med

Læs mere

VEDBÆK SEJLKLUB MANUAL H-BÅD LÆS DETTE FØR DU SEJLER!! Spørgsmål? Forslag til forbedringer? Kontakt Bådsmændene: Henning 26112290 eller Mads 26244067

VEDBÆK SEJLKLUB MANUAL H-BÅD LÆS DETTE FØR DU SEJLER!! Spørgsmål? Forslag til forbedringer? Kontakt Bådsmændene: Henning 26112290 eller Mads 26244067 VEDBÆK SEJLKLUB MANUAL H-BÅD LÆS DETTE FØR DU SEJLER!! Spørgsmål? Forslag til forbedringer? Kontakt Bådsmændene: Henning 26112290 eller Mads 26244067 Velkommen ombord! Du står nu på en af klubbens skønne

Læs mere

8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig!

8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig! 8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig! En 2 sædet advanced trainer en såkaldt AT6 styrtede under en patrulje i 1942 i Grønland. Den står nu i Balle efter en del år i Hou, og nærmer sig

Læs mere

Udflugt med dampfærgen Skjelskør og besøg på Jægerspris Slot tirsdag den 19. maj 2015

Udflugt med dampfærgen Skjelskør og besøg på Jægerspris Slot tirsdag den 19. maj 2015 Udflugt med dampfærgen Skjelskør og besøg på Jægerspris Slot tirsdag den 19. maj 2015 Kære senior DHI Seniorklub indbyder til en forårstur med dampfærgen S/S Skjelskør på Roskilde Fjord og efterfølgende

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Rejsebrev fra Færøerne

Rejsebrev fra Færøerne Rejsebrev fra Færøerne Hygge under aftensmaden. Side 1 af 6 Studerendes navn: Studienummer: E-mail.: Cathrine Dohn Jensen PS12414 1022065@ucn.dk Praktikperiode: 2. el. 3. Praktikperiode nr. 2. Praktik

Læs mere

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til den integrerede daginstitution Grøndalen Kære forælder Vi vil gerne byde dit barn og dig velkommen i Grøndalen. Denne folder henvender

Læs mere

(Øster) Højst Aktiv Uge 36

(Øster) Højst Aktiv Uge 36 (Øster) Højst Aktiv Uge 36 Sommeren er snart ved at gå på hæld, vi går mod mørkere tider, og snart bliver aktivt udeliv erstattet af flere og flere indendørs aktiviteter. Men...inden vi tager definitivt

Læs mere

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden.

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden. FACITLISTE At sætte tegn, side 17 A. Det regner(,) så jeg går hjem nu. B. Jeg går hjem nu(,) fordi det regner. C. Fordi det regnede, gad vi ikke mere. D. Vi løb(,) da regnen begyndte. E. Vil du ringe(,)

Læs mere

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen.

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen. Side 1 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen Side 2 Personer: Odysseus Kyklopen Side 3 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen 1 Øen 4 2 Hulen 6 3 Kæmpen 8 4 Et uhyre 10 5 Gæster 12

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991 or.-"-"'-'c_ NOROØSTGRØNLANOSK KOMPAGNI NANOK Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991 Siriusmændene Hennin[!, Poulsen (tv) og Svend Henckelforan Zelckenberg 1954 1. feltsæson Indledning Selvfølgelig

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R KONTAKT 12/13 nr. 2 O K T O B E R Indhold: Aktuelt i Ny pædagogisk leder Fritter-nyt 4.B fremstiller ramper A-dage i første årgang 9. årgang på studietur A-dage i 0. årgang Stemningsbilleder Broer bygget

Læs mere

3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s

3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s 3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s Smukke Norge Husk forældre - valgmøde den 3. marts i Fritids og ungdomsklubben. Se programmet på vores hjemmeside. Har du lyst til at arbejde i Lavuks bestyrelse,

Læs mere

Årsberetning for 2008. Igen et nyt år, hvor går det dog hurtig, måske fordi vi arbejder i den bedste børnehave der findes!

Årsberetning for 2008. Igen et nyt år, hvor går det dog hurtig, måske fordi vi arbejder i den bedste børnehave der findes! Årsberetning for 2008 Igen et nyt år, hvor går det dog hurtig, måske fordi vi arbejder i den bedste børnehave der findes! Dejlige børn og super gode kollegaer, og en nærværende bestyrelse. Byggeri. År

Læs mere

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014 Tikøb den 14.01.15 REFERAT af AFDELINGSGENERALFORSAMLING I TIKØB GOLF 14.01.15 1. a. Valg af dirigent: Per Svendsen blev valgt som dirigent. Oplyste at indkaldelsen havde været i Helsingør Dagblad med

Læs mere

Så blev det 22. Tøserunde løb afviklet lørdag d. 02.06.12.

Så blev det 22. Tøserunde løb afviklet lørdag d. 02.06.12. Så blev det 22. Tøserunde løb afviklet lørdag d. 02.06.12. Inga havde som vanligt stået for tilmelding af en større flok fra Rimo 27 i alt. 1 stillede ikke til start men øvrige 26 gennemførte. Det blev

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 27. juli fre 1. august 2014 Så er det igen tid for tilmelding til årets super Sommer sejler camp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Mandag d. 2. juni 2014. Kære elever og forældre

Mandag d. 2. juni 2014. Kære elever og forældre Mandag d. 2. juni 2014 Kære elever og forældre Sommeren har langt om længe fået fat i vores solskins ø. Områderne omkring skolen står smukt grønt, og græsset vokser og vokser, så græsslåmaskinen køre jævnligt.

Læs mere

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Trekantshandlen var en handelsrute mellem Europa, Afrika og Amerika. Danmark tog del i handlen ved hjælp af sine kolonibesiddelser på den afrikanske vestkyst

Læs mere

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE DEN 7. AUGUST 2010 VenøPosten tillæg Udgivet til erindring om Venø Færgens første måned, august 2010. Fotos: Preben Friis, Kai Rostrup Jensen, Peter Petersen,

Læs mere

Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover

Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 158 Offentligt Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover Goddag, I relation til den

Læs mere

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Klager bestilte 14. december 2007 et bryllupsarrangement hos indklagede til afholdelse den 6. september 2008. Klager modtog den 17. december

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

rende med glade børn, et sødt personale samt en god leder. Indkøbene af diverse manglende værktøj og beslag og kæder til gyngerne gjorde vi i Nablus

rende med glade børn, et sødt personale samt en god leder. Indkøbene af diverse manglende værktøj og beslag og kæder til gyngerne gjorde vi i Nablus En legeplads i Jenin Baggrund Mange gode kræfter i Danmark og England har gjort det muligt, at der kunne bygges en legeplads ved en børnehave i flygtningelejren i Jenin på Vestbredden. De ædle givere er

Læs mere