for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej Vipperød Klubnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33"

Transkript

1 Side 1 af 5 sider for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014

2 Side 2 af 5 sider Navn, hjemsted og formål 1. Klubbens navn er, og dens formål er at samle unge og voksne til udfoldelse af fritidsbeskæftigelsen FODBOLD, samt i det hele taget varetage medlemmernes interesser. Klubben har hjemsted i Holbæk kommune på adressen,. 2. Klubben er medlem af Dansk Boldspil Union (DBU) og derigennem af Dansk Idræts Forbund (DIF) og følgelig undergivet DIF s foreningslove Som medlem kan optages enhver, der vil indordne sig under foreningens vedtægter enten som aktivt eller passivt medlem. 4a. Alle trænere i klubben er automatisk passive medlemmer og har stemmeret på generalforsamlingen. 5. Overtræder et medlem forsætligt eller groft klubbens love eller vedtægter, tilsidesætter bestyrelsens henstillinger, eller bevidst modarbejder klubbens interesser, det være sig i ord eller gerning, kan den samlede bestyrelse udelukke den pågældende. Generalforsamlinger 6. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og afholdes en gang om året, senest den 1. marts efter regnskabsårets udløb, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Ungdomsafdelingens beretning 4. Kassererens beretning a. Godkendelse af regnskab b. Vedtagelse af budget

3 Side 3 af 5 sider 5. Indkomne forslag 6. Valg af: a. Formand b. Kasserer c. 5 bestyrelsesmedlemmer d. 2 suppleanter til bestyrelsen e. 2 revisorer samt 1 suppleant 7. Eventuelt. På generalforsamlingen, der indkaldes med 14 dages varsel, aflægger bestyrelsen beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, samt forelægger revideret regnskab til godkendelse (regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december). Samtidig fremlægges budget for det kommende år, og forslag til medlemskontingent for samme periode. Ethvert forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles bestyrelsen senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Kun medlemmer der er fyldt 16 år på generalforsamlingsdagen har stemmeret. Såfremt et medlem er forhindret og ikke kan møde ved generalforsamlingen, kan pågældende medlem lade sig repræsentere ved fuldmagt. Dog kan ingen repræsentere mere end 1 fuldmagt. Fuldmagter, der skal være begrundede, er bindende for hele generalforsamlingen med mindre andet er anført, men kan af nævnte årsager afgives under denne. 7. På den ordinære generalforsamling foretages valg til bestyrelsen. Valgbar er ethvert medlem, der er fremmødt eller skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg. Ingen kan vælges mod sit ønske. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvor formanden, kassereren vælges af generalforsamlingen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. Formand og kasserer vælges for 2 år, således at formanden vælges på lige årstal, mens kassereren vælges på ulige årstal. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, hvoraf 3 vælges på lige årstal og 2 vælges på ulige årstal. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

4 Side 4 af 5 sider 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når 10 % af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med begrundet angivelse af forhandlingsemne. Bestyrelse og tegningsregel 9. Den daglige ledelse af boldklubben varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem eller 4 bestyrelsesmedlemmer i forening tegner klubben. Oprettelse af bankkonto til særskilte opgaver kan kun ske med underskrift fra enten formand eller kasserer. Optagelse af lån eller kreditter i øvrigt kræver vedtagelse på en lovligt indvarslet generalforsamling. Bestyrelsens opgaver og ansvar fremgår af forretningsorden, som til enhver tid skal være godkendt af de foreningsvalgte revisorer. Forretningsorden udarbejdes og ajourføres til enhver tid af den valgte kasserer i samråd med de valgte revisorer. Forretningsorden fremlægges for bestyrelsen efter behov, og altid efter den ordinære generalforsamling. Øvrige bestemmelser 10. Ingen medlemmer kan ved legemsbeskadigelse under udøvelse af idræt stille økonomiske krav til foreningen eller dennes bestyrelse. 11. Bestyrelsen er bemyndiget til at erhverve fornøden adkomst på beværternæring. 12. I de tilfælde der ikke falder ind under disse vedtægter, samt i tvivlsspørgsmål vedrørende vedtægternes eller lovenes fortolkning, er bestyrelsen bemyndiget til at handle efter bedste skøn.

5 Side 5 af 5 sider Ændringer af vedtægter 13. Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver lovligt indvarslet generalforsamling når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, og forslaget er indleveret til tiden. Opnår forslaget ikke det krævede antal ja stemmer, men dog over halvdelen af de afgivne stemmer, kan det genfremsættes på en dertil indkaldt generalforsamling og vedtages med simpelt flertal. Ophævelse 14. Til eventuel ophævelse af kræves 3/4 stemme- flertal af de ved lovligt indvarslet generalforsamling fremmødte medlemmer. Hvis det på den lovligt indvarslede generalforsamling besluttes at ophæve foreningen, skal de resterende midler hensættes på en spærret bankkonto for en eventuel senere videreførelse af foreningen. Er foreningen ikke videreført senest 3 år fra ophævelsestidspunktet, skal foreningens formue tilfalde foreninger eller klubber i postnr. 4390, Vipperød - til gavn for ungdomsarbejdet i Vipperød.

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere