DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK FLYGTNINGEHJÆLP"

Transkript

1 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015

2 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse, vejledning og fravær - Resultater på tværs: Første undervisning før/efter 1/1-14 Baggrundskarakteristika (køn, alder osv.) Top/bund skole i Lærdansk - Fokusområder Resultatoversigt Indsatskort - Samlede resultater og anbefalinger KURSISTUNDERSØGELSE

3 INDLEDNING Kursisttilfredshedsundersøgelsen for Dansk Flygtningehjælp er gennemført som et elektronisk spørgeskema distribueret vha. koder fra lærerne til kursisterne i uge 15, 16 og 17, En tilsvarende undersøgelse er gennemført i 2010, 2012 og 2014, hvor der i nærværende rapport alene fokuseres på udviklingen i resultatet siden Resultatet som er opnået i 2015 viser, som det også var tilfældet i 2014, generelt en høj tilfredshed med undervisningen, kursisternes anbefalingsvilje, og med de tilbudte rammer omkring undervisningen. Det er derfor i nærværende rapport tilstræbt at finde de udviklingsområder som gør det muligt at hæve tilfredsheden yderligere. Fokus er her sat mod at identificere de lavest hængende frugter som, relativt set, scorer lavest tilfredshed, og med en prioriteret indsats kan forbedres, med en forventning om en positiv indvirkning på den generelle tilfredshed. Når der i rapportens kommentarer til enkelte spørgsmål f.eks. refereres til lavest tilfredshed, så er dette en relativ betragtning, set i forhold til niveauet for tilfredshed på de øvrige spørgsmål, og ikke et udtryk for at det samlede resultat eller den enkelte Lærdansk skole præsterer dårligt på det aktuelle område. KURSISTUNDERSØGELSE

4 Skoler SVARPROCENT TOTAL BESVARELSESPROCENT I FORHOLD TIL ANTAL UDLEVEREDE KODER Elektronisk skema distribueret vha. koder fra lærerne til kursisterne i uge 15, 16 og 17, 2015 Der er i undersøgelsen indsamlet 1318 komplette besvarelser, mod 1603 i Besvarelsesprocenten er beregnet i forhold til antallet af udleverede koder. * Antal uddelte koder mangler fra Middelfart Total (n=1318) 71% 72% Sønderborg (n=123) 42% 100% Odense (n=400) 97% 95% Ribe (n=14) 93% 88% Middelfart (n=67) 92% 88% Ringkøbing-Skjern (n=63) 91% 85% Varde (n=40) 61% 83% Herning (n=127) 43% 80% Esbjerg (n=94) 63% 72% Ringsted (n=51) 68% 84% Sydfyn (n=55) 60% 85% Syddjurs (n=14) 52% 51% Vejen (n=10) 50% 81% Netdansk (n=62) 47% 49% Aarhus (n=198) 36% 75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% KURSISTUNDERSØGELSE

5 Kultur Situation Alder Køn HVEM HAR SVARET? DEMOGRAFI Mand 38% 39% Kvinde 62% 61% Under 26 år 19% 23% Aldersfordelingen oplever et lille fald i personer under 26 år, til gengæld en næsten tilsvarende stigning i gruppen år i forhold til år år år år 7% 6% 2% 2% 20% 20% 52% 50% Over 65 år 0% 0% Andelen af studerende falder fra 26% i 2014 til 22% i Andelen af kursister som er udenfor arbejdsmarkedet er øget fra 33% i 2014 til 36% i 2015 Jeg er studerende Jeg er fuldtids- eller deltidsbeskæftiget Jeg er uden for arbejdsmarkedet (f.eks. pensioneret, arbejdsløs, hjemmegående) Ønsker ikke at svare 10% 9% 22% 26% 32% 33% 36% 33% Stigning i kursister med ikke-vestlig baggrund Ikke vestlig Vestlig 40% 51% 49% 60% 0% 20% 40% 60% 80% Note: Tallene summerer ikke nødvendigvis til 100% grundet afrunding. KURSISTUNDERSØGELSE

6 Første gang til danskundervisning hos Lærdansk? (kun stillet til DU3) Hold type Uddannelse HVEM HAR SVARET? UDDANNELSESSTRUKTURER DU 1 (n=174) 14% 11% Kun små forskelle i fordelingen på tværs af uddannelser ift Større andel af respondenter er fra DU1 og mindre andel af respondenter fra DU3 end i 2014 DU 2 (N=432) DU 3 (N=619) 35% 34% 50% 55% Arbejdsmarkedsrettet dansk (N=21) 2% 0% Daghold (n=717) 60% 63% Aftenhold (n=348) 31% 35% Andet (n=68) 6% 6% Før 1. januar 2014 (n=357) 57% Efter 1. januar 2014 (n=267) 43% Note: Tallene summerer ikke nødvendigvis til 100% grundet afrunding. 0% 20% 40% 60% 80% KURSISTUNDERSØGELSE

7 SÅDAN LÆSES SIDERNE 1. KONKLUSION 2. KORTE TEKSTER DER MERE DETALJERET BESKRIVER DE VÆSENTLIGE RESULTATER 3. SELVE FIGUREN, SOM KAN LÆSES, HVIS MAN ØNSKER FULD DETAL- JERINGSGRAD KURSISTUNDERSØGELSE

8 84% ER TILFREDSE MED UNDERVISNINGEN ALT I ALT HVOR TILFREDS HAR DU ALT I ALT VÆRET MED UNDERVISNINGEN PÅ LÆRDANSK/NETDANSK? UNDERVISNINGEN ER: 36% mener undervisningen har været meget god og 48% mener den har været god. I alt er 84% tilfredse med undervisningen mod 85% i Meget god 34% 36% En del kursister er ift rykket fra god til meget god God 48% 51% Nogenlunde 13% 12% Kun 3% mener undervisningen har været dårlig. Dette er uændret ift Dårlig Meget dårlig 2% 2% 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2015 (n=1306, gns=) 2014 (n=1592, gns=) KURSISTUNDERSØGELSE

9 RINGKØBING/SKJERN HAR SOM I 2014 DEN HØJESTE ANDEL AF TILFREDSE KURSISTER UDVIKLING I ANDEL AF GOD OG MEGET GOD VURDERING AF UNDERVISNINGEN Ringkøbing/Skjern bedst bedømmelse på den overordnede tilfredshed: 94% mener at undervisningen på Lærdansk, alt i alt, er God eller Meget god. Herefter ligger Odense og Sydfyn hvor 89% mener at undervisningen er God eller Meget god. Odense Århus Herning Sønderborg Svendborg Ringsted Ringkøbing-Skjern Esbjerg Middelfart 89% 84% 81% 84% 84% 94% 80% 81% 89% 94% 86% 80% 94% 94% 76% 81% 88% 81% Netdansk 60% 77% Syddjurs 71% 89% Vejen 50% 64% Varde 79% 88% Ribe 79% 93% 0% 20% 40% 60% 80% 100% KURSISTUNDERSØGELSE

10 NET PROMOTER SCORE MÅLER OM KURSISTERNE ANBEFALER JER TIL ANDRE - Vi spørger kursisterne om de vil anbefale jer til andre på en skala fra Kun de, der har svaret 9 eller 10 betragtes som ambassadører Kritikere Passive Ambassadører - Man udregner net promoter score (NPS) ved at trække kritikerne fra ambassadørerne - Scoren er god til at forudsige vækst. Der kommer hurtigere flere kunder i butikken hos organisationer med høj NPS - I 2014 havde Lærdansk skolerne NPS mellem 18% og 53% KURSISTUNDERSØGELSE

11 56% VIL ANBEFALE LÆRDANSK/NETDANSK. AMBASSADØRVILLIGHEDEN ER FALDET LIDT IFT VIL DU ANBEFALE LÆRDANSK/NETDANSK TIL ANDRE? Ambassadører 56% Net Promoter Score er faldet fra 36 i 2014 til 34 i % 22% Passive 24% Gruppen af passive er faldet fra 24% til 22% i 2015, tilsvarende er gruppen af kritikere steget fra 20% til 22%. 22% Kritikere 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Skala: 0=Aldrig til 10=Helt sikkert Definition: Ambassadører: 9-10, Passive: 7-8, Kritikere: 0-6 KURSISTUNDERSØGELSE

12 MODSAT 2014 HAR DE STORE SKOLER OVERHALET DE SMÅ PÅ NPS 60% 53% NPS 50% 40% 41% 34% 42% 37% 48% 31% 31% 41% 44% 49% 45% 49% 32% 34% 43% 36% Stor skole, 37,5% 30% 25% Lille skole, 26,5% 20% 18% 10% 10% 0% 0% -10% -5% KURSISTUNDERSØGELSE

13 KUN LILLE FORSKEL PÅ NPS AFHÆNGIG AF FØRSTE UNDERVISNING FØR/EFTER 1/1-14. NPS 60% 53% 50% 40% 30% 41% 34% 42% 37% 48% 31% 31% 41% 44% 49% 45% 49% 32% 34% 43% 36% Før 1. januar 2014, 34,5% Efter 1. januar 2014, 33% 25% 20% 18% 10% 10% 0% 0% -10% -5% Note: Kun kursister på DU3 er blevet stillet spørgsmålet om hvornår de havde første undervisning KURSISTUNDERSØGELSE

14 MEST POSITIVE VED UNDERVISNING ER DET SOCIALE SAMVÆR. KOMMUNIKATION VURDERES LAVEST HVAD SYNES DU OM UNDERVISNINGEN PÅ LÆRDANSK/NETDANSK? Kursisterne er mest tilfredse med det sociale i undervisningen Fagligt udbytte og anvendelighed af undervisningen fald eller uændret ift Kursisterne er mindst tilfredse med kommunikationen om undervisningen samt Google Apps, som dog er steget mest ift Jeg er tilfreds med mine lærere Det er vigtigt for mig at komme i skole hver gang/hver uge Kursister og lærere har det godt sammen Jeg har det godt sammen med min klasse/de andre kursister Jeg er tilfreds med undervisningsmaterialerne/opgaverne Jeg lærer meget Jeg har lært meget om det danske samfund Undervisningen passer godt til mig Jeg lærer noget nyt hver gang/hver uge Jeg er tilfreds med undervisningstidspunkterne Jeg har lært meget, jeg kan bruge i min hverdag Jeg ved, hvad jeg skal lære i denne uge Jeg ved, hvad jeg skal lære på dette modul Google Apps hjælper mig til at få overblik 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3, Slet ikke I meget høj grad KURSISTUNDERSØGELSE

15 SMÅ FORSKELLE I TILFREDSHED MED UNDERVISNINGEN IFT UDVIKLING IFT. 2014: HVAD SYNES DU OM UNDERVISNINGEN PÅ LÆRDANSK/NETDANSK? Vurderingen af brugbarheden af Google Apps har oplevet den største udvikling, dog fra et relativ lavt niveau og er stadig det spørgsmål der er vurderet lavest. Google Apps hjælper mig til at få overblik 0,2 Jeg er tilfreds med mine lærere 0,1 Jeg har lært meget om det danske samfund 0,1 Undervisningen passer godt til mig -0,1-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 KURSISTUNDERSØGELSE

16 FLEST KENDER NETDANSK. GENEREL FREMGANG I KENDSKAB TIL FORSKELLIGE TILBUD VEJLEDNING: KENDER DU TIL MULIGHEDERNE (JA/NEJ)? 86% kender til Netdansk, hvilket er en markant stigning ift Kender du Netdansk? 74% 86% Den positive udvikling i kendskabet til frivillige fortsætter i 2015 Ved du, at du kan tale med frivillige på Lærdansk? 75% 82% Kender du Studieværkstedet/Studiecentret/Værkstederne/M ulticentret? 79% 78% Ved du, at du kan tale med en vejleder på Lærdansk? 69% 74% Ved du, hvad kursistrådet er? 51% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 100% KURSISTUNDERSØGELSE

17 66% AF DEM DER KENDER TIL MULIGHEDEN FOR EN VEJLEDER HAR HAFT KONTAKT (HVIS KENDSKAB TIL MULIGHEDEN) HAR DU HAFT KONTAKT? 66% 66% har talt med en vejleder. Dette er et fald ift Har du talt med en vejleder på Lærdansk? 71% Til gengæld en fremgang på 3%- point i kontakt med frivillige, hvor der samtidig også var en stor stigning i kendskabet. Har du haft kontakt med frivillige på Lærdansk? 55% 52% 0% 20% 40% 60% 80% 100% KURSISTUNDERSØGELSE

18 KURSISTER ER TILFREDSE MED FRIVILLIGE OG VEJLEDERE - STIGNING IFT HVAD SYNES DU OM? 4,3 Din kontakt med de frivillige? 4,3 Din samtale med vejlederen? Meget utilfreds Meget tilfreds KURSISTUNDERSØGELSE

19 KURSISTER ER TILFREDSE MED MULIGHEDERNE I STUDIE- VÆRKSTEDET, DOG LILLE TILBAGEGANG IFT HVORDAN VURDERER DU STUDIEVÆRKSTEDET? Størst tilfredshed med muligheden for få hjælp fra en lærer Mulighed for at få hjælp fra en lærer Størst tilbagegang i tilfredsheden med muligheden for at læse bøger/blade dog fra den højeste vurdering i 2014 Mulighederne for at læse bøger/blade 4,3 Mulighederne for at bruge internet/programmer Mulighed for ekstra hjælp til modultest/eksamen Studieværkstedet/Lektiecaféen/Studiecentret/Vær kstederne/multicentret alt i alt Meget utilfreds Meget tilfreds KURSISTUNDERSØGELSE

20 61% HAR HAFT FRAVÆR I LØBET AF DEN SIDSTE MÅNED PRIMÆRE ÅRSAGER: SYGDOM OG TRAVLHED HVAD ER ÅRSAGEN TIL DIT FRAVÆR/MANGLENDE AFLEVERING AF OPGAVER? Der har været en lille stigning i fraværet ift Egen sygdom og travlhed pga. arbejde eller studie er, som i 2014, de primære årsager til fravær. Egen sygdom Travlhed på grund af arbejde eller studie Sygdom i familien 24% 21% 32% 43% 40% 39% Andet Andre personlige problemer 15% 13% 14% 17% Jeg synes, jeg har andre/vigtigere ting at tage mig til 7% 6% 80% 60% Fravær 61% 57% Jeg lærer ikke noget Jeg er træt af den undervisning, vi har for tiden 4% 2% 3% 3% 40% Problemer med transport 3% 6% 20% 0% Jeg har det ikke godt med mine lærere Jeg har det ikke godt med de andre kursister Tekniske problemer 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% Note: Summer ikke nødvendigvis til 100%, da det er muligt at sætte flere kryds. Note: Fravær indeholder både fravær fra timerne (Lærdansk) og ikke afleveret opgaver (Netdansk), og er kursistens egen angivelse. KURSISTUNDERSØGELSE

21 INGEN SAMLET FORSKEL PÅ KURSISTER DER HAR HAFT FØRSTE UNDERVISNING FØR/EFTER 1/1-14 GENEREL TILFREDSHED DELT PÅ FØRSTE UNDERVISNING FØR/EFTER 1/1-14 Kursister på DU3 der har haft første undervisning efter 1. januar 2014 har større tilbøjelighed til at vurdere undervisningen som meget god, end kursister der har haft første undervisning før 1. januar Andelen af kursister der vurdere undervisningen som god er dog tilsvarende højere for kursister der har haft første undervisning før 1. januar 2014 Meget god God Nogenlunde 15% 16% 28% 34% 48% 54% Dårlig 2% 3% Meget dårlig 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Efter 1. januar 2014 (n=264, gns=) Før 1. januar 2014 (n=355, gns=) KURSISTUNDERSØGELSE

22 KUN SMÅ FORSKELLE I TILFREDSHEDEN PÅ ENKELT SPØRGSMÅL AFHÆNGIG AF TIDSPUNKT FOR FØRSTE UNDERVISNING SPØRGSMÅL OPDELT PÅ FØRSTE UNDERVISNING FØR/EFTER 1/1-14 Kursister der har haft første undervisning efter 1/1-14 er mere tilfredse med undervisningsformen Kursister der har haft første undervisning før 1/1-14 er mere tilfredse med kommunikation og materialer Jeg er tilfreds med undervisningstidspunkterne Jeg lærer meget Jeg har lært meget, jeg kan bruge i min hverdag Undervisningen passer godt til mig Det er vigtigt for mig at komme i skole hver gang/aflevere mine opgaver hver uge Kursister og lærere har det godt sammen Jeg har det godt sammen med min klasse/de andre kursister på Netdansk Jeg lærer noget nyt hver gang/hver uge Jeg ved, hvad jeg skal lære i denne uge Google Apps hjælper mig til at få overblik Jeg er tilfreds med undervisningsmaterialerne/opgaverne Jeg er tilfreds med mine lærere Jeg ved, hvad jeg skal lære på dette modul Jeg har lært meget om det danske samfund 3,9 3,9 3,9 4,3 4,3 4,3 3,9 3,9 3,8 3,8 4,4 4,3 3,9 3,7 3, Note: Kun kursister på DU3 er blevet stillet spørgsmålet om hvornår de havde første undervisning Slet ikke Før 1/1-14 Efter 1/1-14 I meget høj grad KURSISTUNDERSØGELSE

23 GENERELT HØJ TILFREDSHED MED HOLDUNDERVISNING JEG ER GLAD FOR HOLDUNDERVISNING I meget høj grad 30% 84% er i høj eller meget høj grad glade for undervisningen. I høj grad 54% Hverken eller 12% I ringe grad 3% Kun 3% er ikke glade for holdundervisningen Slet ikke 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2015 (n=265, gns=) Note: Kun kursister der har haft første undervisning efter 1. januar 2014 er blevet stillet spørgsmålene vedr. tilfredshed med forskellige undervisningsformer KURSISTUNDERSØGELSE

24 OG END SMULE LAVERE TILFREDSHED MED STUDIEVÆRKSTEDSUNDERVISNING JEG ER GLAD FOR STUDIEVÆRKSTEDS-/STUDIECENTER-/VÆRKSTEDS-/MULTICENTERUNDERVISNING I meget høj grad 23% 70% er i høj eller meget høj grad glade for studieværkstedsundervisningen I høj grad 47% En stor gruppe på 20% svarer hverken eller Hverken eller 20% I ringe grad 5% 10% er ikke glade for studieværkstedsundervisningen Slet ikke 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2015 (n=173, gns=3,8) Note: Kun kursister der har haft første undervisning efter 1. januar 2014 er blevet stillet spørgsmålene vedr. tilfredshed med forskellige undervisningsformer KURSISTUNDERSØGELSE

25 TILFREDSHEDEN MED ONLINEUNDERVISNING ER NOGET LAVERE END DE TO ANDRE UNDERVISNINGSFORMER JEG ER GLAD FOR LÆRDANSKS ONLINE UNDERVISNING I meget høj grad 16% 49 % er i høj eller meget høj grad glade for online undervisning I høj grad 33% Næsten en tredjedel er hverken tilfredse eller utilfredse Hverken eller 32% Hele 19% er ikke glade for onlineundervisning, som dermed scorer dårligst af de tre undervisningsformer I ringe grad Slet ikke 9% 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2015 (n=209, gns=3,4) Note: Kun kursister der har haft første undervisning efter 1. januar 2014 er blevet stillet spørgsmålene vedr. tilfredshed med forskellige undervisningsformer KURSISTUNDERSØGELSE

26 Lille skole Stor skole TILFREDSHEDEN MED UNDERVISNINGSFORMER OPDELT PÅ SKOLER Total Herning Sønderborg Aarhus Odense Sydvest Ringkøbing-Skjern Sydfyn Middelfart Ringsted Syddjurs 2,7 3,1 3,1 3,2 3,4 3,4 3,5 3,6 3,8 3,8 3,6 3,6 3,5 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 1,0 2,0 3,0 5,0 Slet ikke I meget høj grad Jeg er glad for holdundervisning Jeg er glad for studieværksted-/studiecenter-/værksteds-/multicenterundervisning Jeg er glad for Lærdansks online undervisning Note: Kun kursister der har haft første undervisning efter 1. januar 2014 er blevet stillet spørgsmålene vedr. tilfredshed med forskellige undervisningsformer KURSISTUNDERSØGELSE

27 Lille skole (gns = 4,3) Stor skole (gns = ) STØRST TILFREDSHED PÅ DE SMÅ SKOLER. KURSISTERNE I RINGKØBING-SKJERN OG RINGSTED ER MEST TILFREDSE HVOR TILFREDS HAR DU ALT I ALT VÆRET MED UNDERVISNINGEN? Størst fald i Herning og Sønderborg Total Herning Sønderborg 4,5 4,3 Ringkøbing-Skjern og Ringsted er mest tilfredse Aarhus Odense Sydvest Ringkøbing-Skjern Sydfyn 4,4 4,3 4,3 Middelfart Ringsted Syddjurs Netdansk 3,7 4, Slet ikke I meget høj grad KURSISTUNDERSØGELSE

28 STORE FORSKELLE I TILFREDSHED MED UNDERVISNINGEN PÅ TVÆRS AF SKOLER STØRSTE FORSKELLE PÅ TVÆRS AF SKOLER PÅ SPØRGSMÅL OM UNDERVISNING Der er ingen tydelig gruppering af spørgsmålene i forhold til rangeringen af forskelle. Generelt scorer Ringkøbing- Skjern højest og Netdansk lavest Jeg lærer meget Jeg har lært meget om det danske samfund Jeg ved, hvad jeg skal lære på dette modul Jeg lærer noget nyt hver gang/hver uge Ringkøbing-Skjern Netdansk 3,4 Ringkøbing-Skjern 4,3 Middelfart 3,5 Ringkøbing-Skjern 4,3 Netdansk 3,6 Ringkøbing-Skjern Netdansk 3,6 Undervisningen passer godt til mig Ringkøbing-Skjern 4,4 Netdansk 3,5 Jeg har det godt sammen med min klasse/de andre kursister på Netdansk* Netdansk 2,9 Syddjurs 4,5 Jeg har lært meget, jeg kan bruge i min hverdag Kursister og lærere har det godt sammen* Jeg er tilfreds med undervisningsmaterialerne/opgaverne Jeg er tilfreds med mine lærere Ringkøbing-Skjern Netdansk 3,3 Ringkøbing-Skjern 4,5 Netdansk 3,7 Ringkøbing-Skjern 4,5 Netdansk 3,5 Ringkøbing-Skjern 4,6 Netdansk 3, Slet ikke/ Max Min I meget høj grad/ Slet ikke i orden Helt i orden * Disse spørgsmål scorer naturligt lavest hos Netdansk pga. den ikke fysiske form. KURSISTUNDERSØGELSE

29 Kultur Situation Alder Køn DER ER MINDRE FORSKELLE I GENEREL TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF DEMOGRAFI. STATUS QUO IFT GENEREL TILFREDSHED OPDELT PÅ DEMOGRAFI Kvindelige kursister er mere tilfredse end mandlige kursister Kvinde Mand Under 26 år Ældre kursister er mere tilfredse end yngre kursister år år år 4,3 4, år 4,5 4,5 Studerende er mindre tilfredse end andre Uden for arbejdsmarkedet Jeg er fuldtids- eller deltidsbeskæftiget Jeg er studerende Kursister fra en ikke vestlig kultur, er mere tilfredse end kursister fra en vestlig kultur Vestlig Ikke vestlig Meget utilfreds Note: For at sikre anonymitet, er aldersgruppen over 65 år udeladt. Meget tilfreds KURSISTUNDERSØGELSE

30 Holdtype Uddannelse KURSISTER PÅ DU 1 ER MERE TILFREDSE END ANDRE KURSISTER GENEREL TILFREDSHED OPDELT PÅ UDDANNELSE OG HOLDTYPE DU 1 4,4 4,4 DU 2 DU 3 Arbejdsmarkedsrettet dansk Daghold Aftenhold Andet Meget utilfreds Meget tilfreds KURSISTUNDERSØGELSE

31 HØJ SCORE PÅ SPØRGSMÅL VEDRØRENDE DET SOCIALE, MENS KOMMUNIKATION SCORER LAVEST RESULTATOVERSIGT FOR SPØRGSMÅL ANGÅENDE UNDERVISNINGEN Total Aarhus Herning Odense Sydvest Middelfart Sønderborg Ringkøbing- Skjern Ringsted Syddjurs Sydfyn Netdansk Jeg lærer meget Jeg har lært meget, jeg kan bruge i min hverdag Jeg har lært meget om det danske samfund Det er vigtigt for mig at komme i skole/aflevere mine opgaver Jeg er tilfreds med mine lærere Jeg er tilfreds med undervisningsmaterialerne/opgaverne Kursister og lærere har det godt sammen Jeg har det godt sammen med min klasse/de andre kursister på Netdansk Undervisningen passer godt til mig Jeg lærer noget nyt hver gang/hver uge Jeg ved, hvad jeg skal lære i denne uge Jeg ved, hvad jeg skal lære på dette modul Google Apps hjælper mig til at få overblik Stor skole Lille skole KURSISTUNDERSØGELSE

32 GENERELT HØJ TILFREDSHED MED UNDERVISNINGEN PÅ DU 1 RESULTATOVERSIGT FOR SPØRGSMÅL ANGÅENDE UNDERVISNINGEN FOR DU 1 DU 1 Aarhus Herning Odense Sydvest Middelfart Sønderborg Ringkøbing- Skjern Ringsted Syddjurs Sydfyn Jeg lærer meget Jeg har lært meget, jeg kan bruge i min hverdag Jeg har lært meget om det danske samfund Det er vigtigt for mig at komme i skole/aflevere mine opgaver Jeg er tilfreds med mine lærere Jeg er tilfreds med undervisningsmaterialerne/opgaverne Kursister og lærere har det godt sammen Jeg har det godt sammen med min klasse/de andre kursister på Netdansk Undervisningen passer godt til mig Jeg lærer noget nyt hver gang/hver uge Jeg ved, hvad jeg skal lære i denne uge Jeg ved, hvad jeg skal lære på dette modul Google Apps hjælper mig til at få overblik Stor skole Lille skole Note: For at sikre anonymitet er skoler, hvor færre end fem kursister på den pågældende uddannelse har svaret, udeladt. KURSISTUNDERSØGELSE

33 KURSISTER PÅ DU 2 ER MEST TILFREDSE MED DET SOCIALE RESULTATOVERSIGT FOR SPØRGSMÅL ANGÅENDE UNDERVISNINGEN FOR DU 2 DU 2 Aarhus Herning Odense Sydvest Middelfart Sønderborg Ringkøbing- Skjern Ringsted Syddjurs Sydfyn Jeg lærer meget Jeg har lært meget, jeg kan bruge i min hverdag Jeg har lært meget om det danske samfund Det er vigtigt for mig at komme i skole/aflevere mine opgaver Jeg er tilfreds med mine lærere Jeg er tilfreds med undervisningsmaterialerne/opgaverne Kursister og lærere har det godt sammen Jeg har det godt sammen med min klasse/de andre kursister på Netdansk Undervisningen passer godt til mig Jeg lærer noget nyt hver gang/hver uge Jeg ved, hvad jeg skal lære i denne uge Jeg ved, hvad jeg skal lære på dette modul Google Apps hjælper mig til at få overblik Stor skole Lille skole KURSISTUNDERSØGELSE

34 DU3: GENERELT HØJ TILFREDSHED MED LÆRERE OG DET SOCIALE MEN LAV TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION RESULTATOVERSIGT FOR SPØRGSMÅL ANGÅENDE UNDERVISNINGEN FOR DU 3 DU 3 Aarhus Herning Odense Sydvest Middelfart Sønderborg Ringkøbing- Skjern Ringsted Syddjurs Sydfyn Jeg lærer meget Jeg har lært meget, jeg kan bruge i min hverdag Jeg har lært meget om det danske samfund Det er vigtigt for mig at komme i skole/aflevere mine opgaver Jeg er tilfreds med mine lærere Jeg er tilfreds med undervisningsmaterialerne/opgaverne Kursister og lærere har det godt sammen Jeg har det godt sammen med min klasse/de andre kursister på Netdansk Undervisningen passer godt til mig Jeg lærer noget nyt hver gang/hver uge Jeg ved, hvad jeg skal lære i denne uge Jeg ved, hvad jeg skal lære på dette modul Google Apps hjælper mig til at få overblik Stor skole Lille skole Note: Ingen skoler havde nok svar i kategorien arbejdsmarkedsrettet dansk KURSISTUNDERSØGELSE

35 METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE INDSATSOMRÅDER FORMÅL - Vi ønsker at vide, hvilke faktorer der har betydning for, om kursisterne samlet set har en høj tilfredshed med undervisningen. METODE - Scoren for kursisternes generelle tilfredshed med undervisning anvendes som afhængig faktor i de efterfølgende analyser. Jo mere positivt kursisten besvarer hver enkelt spørgsmål, jo højere score. - Via statistiske analyser identificeres et antal underliggende dimensioner i datamaterialet. Eksempelvis viser besvarelsen af spørgsmålene vedr. det sociale samvær sig at være tæt forbundet, hvorfor de analytisk betragtes som værende udtryk for samme underliggende faktor. Disse faktorer er ikke nødvendigvis identiske med temaerne fra spørgeskemaet, men vil ofte ligge tæt heropad. - Ved hjælp af en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers betydning for kursisternes samlede tilfredshed. Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder mest for kursisternes tilfredshed. - Betydningen sammenholdes efterfølgende med kursisternes vurdering (tilfredshed) på samme områder på et indsatskort. KURSISTUNDERSØGELSE

36 GRUPPERING AF SPØRGSMÅL - Jeg lærer meget - Jeg har lært meget, jeg kan bruge i min hverdag - Jeg har lært meget om det danske samfund - Jeg lærer noget nyt hver gang/hver uge Fagligt udbytte - Det er vigtigt for mig at komme i skole hver gang/hver uge - Jeg er tilfreds med mine lærere - Jeg er tilfreds med undervisningsmaterialerne/opgaverne Faglige rammer - Kursister og lærere har det godt sammen - Jeg har det godt sammen med min klasse/de andre kursister - Undervisningen passer godt til mig Socialt samvær - Jeg ved, hvad jeg skal lære i denne uge - Jeg ved, hvad jeg skal lære på dette modul - Google Apps hjælper mig til at få overblik Kommunikation KURSISTUNDERSØGELSE

37 UDDYBENDE BESKRIVELSE AF DE FIRE FAKTORER HVAD INDEHOLDER DE? FAGLIGT UDBYTTE Fagligt udbytte defineres som Kursisternes bevidsthed om det oplevede faglige udbytte. Der er her tale om kursistens egen subjektive vurdering af sit udbytte og ikke en objektiv bedømmelse fra en prøve eller en test. FAGLIGE RAMMER Faglige rammer defineres som Kursisternes vurdering af de tilbudte rammer. Der er her tale om kursistens vurdering af en kombination af relevansen af at være tilstede hver gang, en vurdering af lærerne og af undervisningsmaterialerne. SOCIALT SAMVÆR Socialt samvær defineres som Læring gennem sociale sammenhænge. Socialt samvær inkluderer derfor både det at være tilstede på skolen som en del af en social gruppe, men også den motiverende gevinst der ligger i oplevelsen af, at føle sig godt tilpas. KOMMUNIKA- TION Kommunikation defineres som Kursistens opnåede kendskab til indholdet på uddannelsen. Kommunikation beskriver derfor både Lærdansks (lærere og kommunikationsve je) evne til at kommunikere samt kursistens evne og vilje til at modtage den tilgængelige kommunikation. KURSISTUNDERSØGELSE

38 Gennemsnitlige tilfredshed INDSATSKORT STORE SKOLER Kommunikation Kommunikation har en forholdsvis lav betydning for den samlede tilfredshed. Vurderingen af dette tema ligger samtidig lidt under gennemsnittet. Der er dermed plads til forbedringer på området og en sådan forbedring vil kunne øge den samlede tilfredshed. DEN GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED PÅ OMRÅDERNE SAMMENHOLDT MED DERES BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED 4,6 4,4 Kommunikation (stor) Social Social samvær Faglige rammer (stor) (stor) (stor) Fagligt udbytte (stor) Fagligt udbytte Fagligt udbytte har en høj betydning for den samlede tilfredshed og får samtidig en forholdsvis lav vurdering af kursisterne. Der er dermed plads til forbedring på området, og en sådan forbedring vil kunne øge den samlede tilfredshed. 3,8 3,6 3,4 Lav Betydning for den samlede tilfredshed Høj Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for de overordnede områder. KURSISTUNDERSØGELSE

39 Gennemsnitlige tilfredshed INDSATSKORT SMÅ SKOLER Kommunikation Kommunikation har en forholdsvis lav betydning for den samlede tilfredshed. Vurderingen af dette tema ligger samtidig lidt under gennemsnittet. Der er dermed plads til forbedringer på området og en sådan forbedring vil kunne øge den samlede tilfredshed. DEN GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED PÅ OMRÅDERNE SAMMENHOLDT MED DERES BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED 4,6 4,4 Kommunikation (lille) Faglige rammer (lille) Social samvær (lille) Fagligt udbytte (lille) Fagligt udbytte Fagligt udbytte har en høj betydning for den samlede tilfredshed og får samtidig en forholdsvis lav vurdering af kursisterne. Der er dermed plads til forbedring på området, og en sådan forbedring vil kunne øge den samlede tilfredshed. 3,8 3,6 3,4 Lav Betydning for den samlede tilfredshed Høj Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for de overordnede områder. KURSISTUNDERSØGELSE

40 Gennemsnitlige tilfredshed INDSATSKORT OPDELT PÅ STORE OG SMÅ SKOLER Kommunikation Kommunikation har en forholdsvis lav betydning for den samlede tilfredshed. Lavest betydning ses hos de små skoler. Vurderingen af dette tema ligger samtidig lidt under gennemsnittet. Der er dermed plads til forbedringer på området og en sådan forbedring vil kunne øge den samlede tilfredshed. DEN GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED PÅ OMRÅDERNE SAMMENHOLDT MED DERES BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED 4,6 4,4 Kommunikation (lille) Social samvær (stor) Kommunikation (stor) Social samvær (lille) Faglige rammer (stor) Fagligt udbytte (stor) Fagligt udbytte (lille) Faglige rammer (lille) Fagligt udbytte Fagligt udbytte har en høj betydning for den samlede tilfredshed og får samtidig en forholdsvis lav vurdering af kursisterne. Der er dermed plads til forbedring på området, og en sådan forbedring vil kunne øge den samlede tilfredshed. 3,8 3,6 3,4 Lav Betydning for den samlede tilfredshed Høj Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for de overordnede områder. KURSISTUNDERSØGELSE

41 RESULTATER SAMLEDE RESULTATER - Status quo i den generelle tilfredshed og ambassadørvilligheden ift Socialt samvær er det mest positive ved undervisningen, mens kommunikation scorer lavest. Små forskelle i tilfredshed med undervisningen ift. til Fremgang i kendskab til alle vejledningsmuligheder - Netdansk er den vejledningsmulighed flest kender til - Lille stigning i fraværet ift RESULTATER PÅ TVÆRS - Ingen forskel i den generelle tilfredshed afhængig af tilbud om Arbejdsmarkedsrettet dansk - Den generelle tilfredshed er størst på små skoler - Der er forholdsvis store forskelle på top/bund skoler ift. til undervisningen - På skoleniveau er tilfredsheden med undervisningen størst på spørgsmål om lærere og socialt samvær og lavest på spørgsmål om kommunikation. - Kursister på DU 1 er mere tilfredse end kursister på DU 2 og DU 3 KURSISTUNDERSØGELSE

42 ANBEFALINGER ANBEFALINGER - Kursisterne værdsætter kvaliteten af undervisningsmaterialerne, og er tilfredse med lærerne. Hold fast i at tilbyde gode faglige rammer. - Det gode sociale samvær kan udnyttes til at blive en katalysator for yderligere forbedring af kursisternes tilfredshed. Fokuser på at bevare og udvikle en god relation mellem lærere og kursister og motiver til at skabe en tilsvarende god relation mellem kursisterne. - Primært fokus bør være at øge det faglige udbytte af undervisningen, da tilfredsheden med det faglige udbytte har høj betydning for den generelle tilfredshed og samtidig er tilfredsheden med disse punkter forholdsvis lav. KURSISTUNDERSØGELSE

43 DISKUSSION - Hvad overrasker Jer mest i årets resultat? - Kan overraskelsen forklares? - Kan de store skoler lære noget af de små skoler? - Hvad skal der til for at vi kan komme et spadestik dybere? - Indhold? - Metode? KURSISTUNDERSØGELSE

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 AALBORG BIBLIOTEKERNE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 AALBORG BIBLIOTEKERNE RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 AALBORG BIBLIOTEKERNE INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 111 INDHOLD 01. Introduktion 3 02. Svarprocent og sammenfatning 6 03.

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: % (256 besvarelser ud af 321 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER

ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER METODE TIL IDENTIFIKATION AF INDSATS- OMRÅDER FORMÅL - At identificere mulige indsatsområder gennem en statistisk analyse

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS AUGUST 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Baggrund for undersøgelsen Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Tilfredshed

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Benchmarkrapport 2014 27. maj 2014 Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A - 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 BIBLIOMETERMÅLINGEN

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

2015-1. Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2015 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen

2015-1. Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2015 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen 2015-1 Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2015 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 8 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel 12

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 163 Svarprocent: 71 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brøndby 2016 Genoptræning Antal beelser: 51 Svarprocent: 46,36% Brøndby 2016 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Brøndby Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Horsens HF & VUC. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: november 2018

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Horsens HF & VUC. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: november 2018 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Horsens HF & VUC Dato: 15. januar 2016 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: november 2018 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 212 - December 212 Svarprocent: % (2417/3557) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere