Ekstraordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinær generalforsamling"

Transkript

1 Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt). Fra bestyrelsen deltog Thomas, Henrik, Lasse, Helge og Kurt. 1 Valg af dirigent Kurt, Rådvadsvej 40 blev valgt til dirigent. 2 Valg af referent(er) Helge, Ravneholmsvej 20 blev valgt til referent. 3 Præsentation af fiberinfrastruktur 3.1 Kort gennemgang af tilbuddene og afklarende spørgsmål fra salen Thomas præsenterede fiberlaugets arbejde med at indhente tilbud på en fiberløsning til medlemmerne af Sømod Fiberlaug. Vi har primært set efter en hurtig internetløsning, men været opmærksomme på en interesse for at supplere løsningen med TV og telefoni. Vi har derfor opnået fem meget forskellige tilbud med forskellig vægt på internet, TV og telefoni De indhentede tilbud Henrik gennemgik de indhentede tilbud og omkostningerne forbundet med hver enkelt. Se priser og omkostninger i Soemod fiber priser tilbud sammenlignet pdf ). Bemærk at alle 5 indhentede tilbud er fratrukket kr., som udgør restprovenuet fra microrørsprojektet, og som blev øremærket til at dække den videre udbygning af infrastrukturen efter nedgravningen af microrørene i MB Networks/Altibox I denne løsning vil MB Networks forestå etableringen af infrastrukturen. De blæser fiber ud i tomrørene og ud til det enkelte medlems parcel. Herefter overdrages færdiggørelsen til Altibox, der leverer det aktive udstyr og en dataforbindelse. Når løsningen er etableret ejer foreningen microrør og skabe, mens Altibox fortsat ejer det aktive udstyr. Det er muligt for det enkelte medlem at opnå hjælp til de leverede produkter ved at kontakte Altibox support. De samlede omkostninger til etablering samt månedlig fiberleje, drift og vedligeholdelse fordelt på det enkelte medlem de første 3 år beløber sig til kr ,- for en ren internetløsning. kr ,- med internet og en lille TV-pakke. MB Networks er et jysk entreprenørselskab. Altibox er norsk ejet og har et stort engagement i Midtjylland Makenet/Parknet Parknet har tilbudt at udvide deres netværk frem til vores område for at kunne levere fiberinternetbaserede ydelser til os. Dette tilbud er delt således, at en entreprenør (her Makenet) færdiggør den fælles infrastruktur og blæser fiber ud til de enkelte medlemmer, mens Parknet selv graver fiber frem til DS-

2 skabet på Ørevadsvej og står for den efterfølgende leverance af fiber, TV og telefoni. For at kunne tilbyde produkterne til en lav månedlig ydelse benytter Parknet udelukkende egne fiberlinjer, og det kræver derfor en del gravearbejde for Parknet at nå frem til nærmeste mulighed for tilkobling. Dette afspejler sig i etableringsomkostningerne. Til gengæld er den månedlige ydelse relativt lav. Der er ikke sat andet loft for internetbåndbredden end det aktive udstyrs formåen, hvilket i praksis betyder minimum 50 Mb, men ofte op mod 500 Mb op og nedefter afhængigt af den øvrige trafik på linjen. Ud over internet tilbyder Parknet en række TV-pakker samt fastnet telefoni. Det enkelte medlem har mulighed for at opnå hjælp med udstyret og de leverede ydelser ved at kontakte Parknets support. De samlede omkostninger til etablering samt månedlige ydelser til internet, drift og vedligeholdelse fordelt på det enkelte medlem de første 3 år beløber sig til kr ,-. Det samme med internet og lille TV-pakke beløber sig på de tre år til kr ,-. Parknet er en non-profit organisation med billig fiberinternet til boligforeninger som fokusområde Atea/Jaynet Med denne løsning forestår Jaynet at føre en højtydende fiberlinje frem til vores DS-skab. Atea færdiggør den fælles infrastruktur, blæser fiber ud til de enkelte medlemmer og monterer vores aktive udstyr. Jaynet har tilbudt at sælge os det aktive udstyr over en 3-årig periode. Jaynet leverer udelukkende internet. TV og telefoni skal derfor tilkøbes af det enkelte medlem fra andre leverandører. I øjeblikket er der kun få leverandører, der tilbyder TV over fiberbredbånd, som de ikke kontrollerer, men det er bestyrelsens holdning, at det er et marked i vækst, og at der inden for få år vil være konkurrence på området. Jaynet yder udelukkende support på internetforbindelsen frem til DS-skabet. Problemer med udstyr på medlemmets bopæl eller forbindelsen fra DS-skabet til de enkelte parceller skal løses i foreningens regi. Den samlede pris efter 3 år med etablering og månedlige ydelser: kr ,- under forudsætning af 40 tilsluttede medlemmer. Hertil kommer individuelle udgifter til eventuelle TV-løsninger. Jaynet leverer primært internetløsninger til erhverv. Atea er en af landets største leverandører af IT infrastruktur Makenet/Zen I denne løsning færdiggør Makenet den fælles infrastruktur og blæser fiber ud til de enkelte medlemmer. Zen Systems fremfører en fiberlinje til DS-skabet, opsætter aktivt udstyr og forbinder de enkelte medlemmer til hovedlinjen. Zen Systems sælger det aktive udstyr til foreningen. For at spare penge i dette tilbud skal foreningens medlemmer selv bygge DS-skabet. Zen Systems tilbyder udelukkende hurtigt internet. TV og telefoni må de enkelte medlemmer selv tilkøbe via andre leverandører. Leverandøren yder kun support på hovedlinjen fra DS-skabet. Problemer med intern kabling til de enkelte parceller eller udstyr hos medlemmerne skal løses i foreningens regi. De samlede omkostninger med etablering og månedlig ydelse i 3 år beløber sig til kr ,- under forudsætning af 40 tilsluttede medlemmer. Hertil kommer individuelle udgifter til eventuelle TV-løsninger.

3 TDC Vælges TDC som leverandør overtager de den eksisterende infrastruktur i form af tomrør og skabe. Herefter færdiggør TDC infrastrukturen, graver fiber frem til et DS-skab og blæser fiber ud til de af foreningens medlemmer, der ønsker at tegne sig for et abonnement ved TDC. Etableringsomkostninger og abonnementsoprettelse for den enkelte afhænger af antallet af medlemmer, der tegner sig for et abonnement. Ved 60 eller flere medlemmer begrænser etableringsomkostningerne for den enkelte sig til kr. 99,-. Abonnenterne binder i sig 6 måneder for et abonnement, der som minimum indeholdende internet, telefoni og en lille TV-pakke til ét TV. Det er muligt at tilkøbe øvrige ydelser som fx større TV-pakker, mulighed for flere fjernsyn eller mobil telefoni. Efter overdragelsen vil alt fiberudstyr (inklusive kabler og tomrør i jorden) være TDC s ejendom. Den enkelte kan kontakte TDC for hjælp og support på de leverede løsninger. Den samlede pris for den enkelte de første 3 år med abonnementsoprettelse og månedlige ydelser for internet, telefoni op lille TV-pakke beløber sig til kr ,- under forudsætning af minimum 40 abonnenter. Efter bindingsperioden står det den enkelte frit for at opsige abonnementet og eventuelt tegne ny aftale med en anden leverandør, der vil leje sig ind på TDC s kabler. Her forventes en fiberleje pr. abonnement på 99,- til øvrige leverandører. Dette beløb vil leverandøren sandsynligvis blot viderefakturere til slutkunden Spørgsmål til de indhentede tilbud Koster det noget at have fiberen til huset uden ydelser fra TDC eller andre? o Bestyrelsen svarer, at det ikke er tilfældet. Kun hvis andre leverandører ønsker at levere over linjen, opkræver TDC en fiberleje fra leverandøren, der vil sandsynligvis vil viderefakturere til forbrugeren. Er bestyrelsen sikker på etableringsomkostningerne ved færre abonnenter end 30, 40, 60 eller 60 og derover? Vil TDC opkræve den høje pris for de første 29, en lavere for de næste 10 og så fremdeles? o I det konkrete tilbud fra TDC er det formuleret, at etableringsomkostningerne er de samme for alle medlemmer. Ved mere end 60 medlemmer, der tilslutter sig ved etableringen, betaler hvert medlem altså kun 99 kr. i etableringsomkostninger. Er det muligt at betinge sin tilmeldelse, at der er minimum 30 deltagere? o Bestyrelsen svarede, at det først og fremmest er meningen med mødet at vælge leverandør. Tilkendegivelser om tilslutning til valgt leverandør er først juridisk bindende, når der foreligger en konkret aftale med leverandøren. Omfatter TDC-løsningen også telefoni? o Ja, fastnettelefoni er inkluderet i den tilbudte løsning. Det er muligt for en vis merpris at vælge mobil i stedet. Kommentar til prisoversigten: Over flere år end 3 lader det til, at TDC-løsningen vil blive dyrere end de øvrige tilbud. o Bestyrelsen svarede, at der kan forekomme udgifter for foreningen efter de tre år, og at det derfor er uoverskueligt at lave en prisoversigt for flere år end det. Det må forventes, at IT og netværksudstyr skal udskiftes efter 3 år.

4 o Det kommenteres fra salen, at kun de første 6 måneder er interessante at vurdere løsningerne efter, da det er bindingsperioden på tilbuddet fra TDC. Der spørges til TDC's tiltag på kobberområdet. o Bestyrelsen svarer, at TDC har opsat en fremskudt digital central, der kan give en båndbredde på 20/2 Mbit. Der foreligger muligheder fra få leverandører, der kan forene båndbredden på to kobberlinjer til en teoretisk max. hastighed på det dobbelte. Ejerskabet af fiberrørene er fælleseje. Er der juridisk grundlag for overdragelse til 3. part? o Bestyrelsen svarer, at det er fiberlauget, der nu råder over infrastrukturen, og det er generalforsamlingen, der bestemmer, hvad der skal ske med den. Har de andre tilbudsgivere fået tilbudt overdragelse af udstyr og infrastruktur på lige fod med TDC? o Bestyrelsen svarer, at de øvrige leverandører er blevet spurgt, men at de har betakket sig. Med TDC-løsningen skal foreningen bekoste til færdiggørelse af den fælles infrastruktur. Er der i sammenligningen af priser også taget hensyn til restprovenuet på i de øvrige tilbud? o Bestyrelsen bekræfter, at der i sammenligning af priserne er taget højde for et restprovenu på til færdiggørelse af fælles infrastruktur. Internetforbindelsen på 50/10 for TDC-løsningen synes langsom i forhold til de andre tilbud. Kan de enkelte tilbud virkelig sammenlignes? o Bestyrelsen svarer, at tilbuddene rummer visse forskelle i både produkter og priser. De kan dog sammenlignes, idet de alle leverer den samme grundydelse: Hurtigt internet. Det er op til generalforsamlingen at vælge en leverandør med den ønskede vægtning af produkter til den bedste pris. Kommentar til afskrivningsperiode: Afskrivningsperiode periode for fiberudstyr må være højere end 3 år? Kan man individuelt efter 6 måneder vælge en leverandør, der tilbyder højere hastighed? o Ja. Vil prisen falde med flere medlemmer i de andre tilbud end TDC? o Der svares, at etableringsomkostningerne ikke vil ændre sig synderligt, men de månedlige omkostninger vil blive lavere for to af tilbuddene. Er der garanti for de 99 kr. i fiberleje med en anden leverandør efter 6 måneder? o Nej, bestyrelsen kan ikke give nogen garanti. Prisen fastsættes udelukkende af TDC. Er der garanti for at fiberløsningen vil forhindre leverancer over kobber? o Det formodes ikke, at muligheden for fiber vil forhindre TDC eller andre udbydere i fortsat at tilbyde deres tele, data og TV-produkter over kobber. Vil der på et senere tidspunkt opkræves yderligere tilslutningsafgifter fra TDC s side, hvis abonnementet opsiges efter bindingsperioden for senere at blive genoptaget? o Bestyrelsen svarer, at TDC s normale vilkår og priser sandsynligvis vil være gældende. Der henvises til TDC s hjemmeside, der beskriver to løsninger: En gør-det-selv løsning eller bistand fra en TDC-teknikker. 3.2 Bestyrelsens anbefaling vedr. afstemningen Bestyrelsen anbefaler TDC-løsningen, idet den med sine produkter og lave etableringsomkostninger vurderes at dække flest medlemmers behov. Tilbuddet fra TDC er relativt nyt. Før det forelå var Zen Systems eller Jaynet bestyrelsens favoritter på grund af den relativt lave samlede pris.

5 4 Afstemninger 4.1 Opbakning til de 5 tilbud - hver især MB/Altiboks: 0 stemmer for Makenet/Parknet: 1 stemme for Atea/Jaynet: 12 stemmer for Makenet/Zen: 15 stemmer for TDC: 53 stemmer for 4.2 Valg af leverandør TDC modtog flest stemmer med et overvældende flertal. Bestyrelsen vil derfor fortsætte dialogen med TDC med henblik på etablering af en aftale. Der noteres tilkendegivelser fra medlemmerne om tilslutning til TDC s tilbud ved mødets afslutning og efterfølgende i dagene efter. Tilkendegivelserne vil blive brugt i fastsættelsen af aftalegrundlaget med leverandøren og til at distribuere den endelige og bindende aftale. 5 Det videre forløb Nu tilkendegiver de enkelte medlemmer, om de ønsker at indgå i dette tilbud. Bestyrelsen vil opsøge de der mangler at afgive sin tilkendegivelse for at sikre, at alle berettigede får mulighed for at tilslutte sig. Desuden vil et højt deltagerantal give vished for færrest mulige omkostninger for den enkelte. Når aftalen med TDC er i hus og fibernetværket er etableret, har fiberlauget udspillet sin rolle, og bestyrelsen vil derefter indkalde til en generalforsamling med henblik på en opløsning af lauget. 5.1 Spørgsmål Skal den egentlige overdragelse vedtages på generalforsamling? o Bestyrelsen vil sikre med en advokatundersøgelse at overdragelsen kan ske lovligt, og i hvilket omfang en sådan beslutning kan vedtages af generalforsamlingen. Kan advokaten ikke også sikre at de enkelte medlemmer ikke kan gøre krav på deres oprindelige indskud, hvis de ikke ønsker at være med i tilbuddet? o Det vil bestyrelsen tale med en advokat om. Kan alle interesserede tilmelde sig nu? o Bestyrelsen vil allerede på dette møde samt i dagene efter notere tilkendegivelser fra interesserede og derefter forhandle færdigt med TDC. 6 Evt. Intet til dette punkt.

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet IT-Lauget Parknet, http://parknet.dk Side 1 af 11 VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Laugets navn er IT-Lauget Parknet (herefter "Lauget"). 1.2. Laugets formål er at tilrettelægge,

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Fiber bredbånd for Grundejerforeningen Birkhøjen medlemmer

Fiber bredbånd for Grundejerforeningen Birkhøjen medlemmer Fiber bredbånd for Grundejerforeningen Birkhøjen medlemmer Fremtiden indenfor hurtigt internet banker på døren, og selv vores regering lancer et initiativ med fibernet til hele Danmarks befolkning. Der

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

Røde Vejrmølle Park. Ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2005

Røde Vejrmølle Park. Ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2005 Indledning På grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 31. maj blev det med stort flertal af de 153 deltagende huse vedtaget, at foreningen skal etablere et lyslederbaseret bredbåndsnet fra

Læs mere

ETABLERING AF BOLIGNET. Procedure finansiering faldgruber og gode råd

ETABLERING AF BOLIGNET. Procedure finansiering faldgruber og gode råd ETABLERING AF BOLIGNET Procedure finansiering faldgruber og gode råd ETABLERING AF BOLIGNET Indhold side side 1 2 Informationssamfundet Danmark som IT-nation Bolignet og boligorganisationerne Hvad er bolignet?

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere