Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening"

Transkript

1 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november Formål. Foreningens formål er at udøve gymnastik, anden idræt, amatørteater og andre kulturelle aktiviteter. 3. Tilhørsforhold. Foreningen virker som en forening under DGI Vestsjælland og anerkender dennes vedtægter, ligesom foreningen er medlem af Dansk Volleyball Forbund samt Dansk Amatørteaterforening. 4. Medlemskab. Som medlem af foreningen kan optages enhver, som ønsker at deltage i foreningens arbejde. Ved indmeldelsen forpligter medlemmet sig til at overholde foreningens vedtægter samt bestemmelser fastsat af bestyrelsen. Såfremt et medlem krænker foreningens love eller nedsætter dens omdømme, har bestyrelsen ret til helt eller midlertidigt at udelukke vedkommende af foreningen. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på førstkommende ordinære generalforsamling. 5. Foreningens ledelse. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den daglige ledelse af foreningen sker gennem bestyrelsen i samråd med de af generalforsamlingen nedsatte udvalg. Side 1 af 5 den

2 6. Udvalg. Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen nedsætte udvalg til at varetage det praktiske arbejde ved afviklingen af foreningens aktiviteter. Generalforsamlingen fastsætter ligeledes antallet af medlemmer og suppleanter til det enkelte udvalg, samt hvorvidt udvalget skal have plads i bestyrelsen eller være tilforordnet. Udvalgene konstituerer sig senest 2 uger efter generalforsamlingen med formand, medlem til bestyrelsen og stedfortræder for denne samt sekretær. Såfremt det enkelte udvalg efter generalforsamlingens beslutning bemyndiges til at arbejde med et af bestyrelsen godkendt budget, udpeges tillige en kasserer. Valg til udvalg sker for en 2-årig periode med halvdelen på valg hvert år. Suppleanter til udvalg vælges hvert år, idet disse indtræder i udvalget for den resterende del af den udtrædendes valgperiode. 7. Bestyrelse. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen, samt de under punkt 6 udpegede medlemmer fra de nedsatte udvalg. Et medlem kan ikke vælges af generalforsamlingen til både bestyrelsen og udvalg. Ved den daglige ledelse af foreningen skal bestyrelsen påse, at foreningens arbejde foregår på rette måde. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år med halvdelen på valg hvert år. Side 2 af 5 den

3 8. Bestyrelse. Herudover vælges 2 suppleanter for 1 år, idet disse indtræder i bestyrelsen for den resterende del af den udtrædendes valgperiode. Såfremt et bestyrelsesmedlem fra et af de nedsatte udvalg er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde kan den valgte stedfortræder fra udvalget deltage, men uden stemmeret. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være personligt myndige. Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen med formand og kasserer, kassereren kan vælges af bestyrelsen til at være en uden fra kommende person, som ikke sider i bestyrelsen, i så fald skal der være en kontaktperson fra bestyrelsen til kassereren. 9. Økonomi. Foreningen tegnes af Formanden. Alle konteringer fra foreningens konti, skal altid være godkendt af 2 personer. Disse personer skal være enten Formanden, Kasserer, Bogholder eller et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af medlems- og træningskontingenter samt foretager ansættelse af instruktører. Intet medlem kan efter legemsbeskadigelse under idrætsudøvelse stille økonomiske krav til foreningen. Forud for generalforsamlingen revideres foreningens årsregnskab af revisorer, som på skift vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. For hver revisor vælges en personlig suppleant. Side 3 af 5 den

4 10. Ordinær Generalforsamling. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og bekendtgøres mindst 20 dage forinden. Alle medlemmer i foreningen har adgang til generalforsamlingen mens stemmeretten er begrænset til aktive og passive medlemmer fyldt 14 år og som har været medlem af foreningen i mindst 30 dage. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest 10 dage før generalforsamlingen offentliggøres indkomne forslag på foreningens hjemmeside. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter 1. Valg af dirigent og stemmetæller. 2. Beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 4. Beretninger fra udvalg. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsen og suppleanter. 7. Valg af udvalgsmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af revisor og en personlig suppleant. 9. Eventuelt. 11. Ekstraordinær Generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen ønsker det eller når mindst 1/4 del af de stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring herom, med angivelse af de emner, man ønsker behandlet. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære. Side 4 af 5 den

5 12. Ændring af vedtægter. Vedtægtsændringer kan foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling, når 2/3 dele af de mødte stemmeberettigede stemmer derfor. Opnår forslaget ikke de krævende ja stemmer, men dog over halvdelen af de afgivne stemmer, kan det genfremsættes på en dertil indkaldt generalforsamling og vedtages med simpelt stemme flertal. 13. Foreningens opløsning. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en i sådant øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Ved foreningens opløsning vil eventuelt overskud tilfalde Støtteforeningen for Ungdommen i Jernløses Idrætsklubber Halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der fordres 5/6 dele af de fremmødtes stemmer. Hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, sammenkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel, hvor bestemmelsen da tages med ovennævnte 5/6 deles flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal. Foreningens aktiver anvendes efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse. Således vedtaget den 18. marts 1985, med senere ændringer i 1993, 1994, 2010, 2011 og Side 5 af 5 den

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere