2 Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1

2 2 Indholdsfortegnelse 3 Menuen Record Sådan begynder og slutter du en optagelse Indstillinger for optagelse Sådan finder du de indspillede filer Avancerede funktioner Equalizer Play mode (afspilningsfunktioner) Organize (filhåndtering) My Playlist (afspilningsliste) Sådan opretter du en afspilningsliste Sådan navngiver du en afspilningsliste Sådan vælger du sange til en afspilningsliste. 31 Sådan gemmer du din afspilningsliste Sådan redigerer du en afspilningsliste Sådan tilføjer du nye sange Sådan fjerner du sange fra listen Sådan gemmer du en afspilningsliste Sådan sletter du en afspilningsliste Sådan omdøber du en afspilningsliste Sådan sletter du en fil Opdatering og genopbygning af en database Sådan opdaterer du databasen Opdatering eller genopbygning af en database Settings (indstillinger) Appendix A - Fejlfinding FCC NOTITS DETTE UDSTYR ER BLEVET TESTET OG OVERHOLDER GRÆNSERNE FOR KLASSE B DIGITALT UDSTYR I HENHOLD TIL REGLERNE I FCC STK. 15. DISSE GRÆNSER ER UDFORMET FOR AT GIVE EN RIMELIG BESKYTTELSE MOD SKADELIG INDSTRÅLING I EN FAST INSTALLATION. DETTE UDSTYR GENERERER, ANVENDER OG KAN UDSTRÅLE RADIOFREKVENSENERGI SOM KAN FORSTYRRE RADIOKOMMUNIKATION, HVIS DET IKKE ER INSTALLERET OG ANVENDT I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE. DET KAN DOG IKKE GARANTERES, AT DER IKKE KAN OPSTÅ INTERFERENS I EN BESTEMT INSTALLATION. HVIS DETTE APPARAT ER SKYLD I GENERENDE UDSTRÅLING, SOM FORSTYRRER RADIO- ELLER TV-MODTAGELSE (HVILKET KAN AFGØRES VED AT SLUKKE OG TÆNDE APPARATET), ANBEFALER VI, AT MAN FORSØGER NEDENNÆVNTE ANVISNINGER FOR AT UDBEDRE PROBLEMET: DREJ ELLER FLYT MODTAGEANTENNEN. FORØG AFSTANDEN MELLEM UDSTYRET OG MODTAGEREN. FORBIND DETTE UDSTYR TIL ET UDTAG PÅ EN ANDEN STRØMKREDS END DEN, RECEIVEREN ER TILSLUTTET. KONTAKT FORHANDLEREN ELLER EN ERFAREN RADIO/TV TEKNIKER FOR YDERLIGERE HJ Æ LP.

3 4 5 HVIS JUKEBOKSEN PLUDSELIG FRYSER, ELLER HVIS DEN IKKE SVARER, KAN DET SKYLDES ET ELEKTROSTATISK FÆNOMEN. I SÅ FALD BØR DU FORSØGE AT AFHJÆLPE PROBLEMET VED AT GENNEMFØRE NEDENSTÅENDE PROCEDURE: 1. NULSTIL AFSPILLEREN. 2. TÆND AFSPILLEREN IGEN. FCC REGLER & ADVARSLER: DENNE AFSPILLER OVERHOLDER REGLERNE I FCC STK. 15. ENHVER ANVENDELSE SKER PÅ FØLGENDE TO BETINGELSER: 1. AFSPILLEREN MÅ IKKE FORÅRSAGE SKADELIG INDSTRÅLING OG 2. AFSPILLEREN MÅ KUNNE HÅNDTERE UDEFRA KOMMENDE INTERFERENS, INKL. INTERFERENS, DER KAN MEDFØRE UØNSKET INDFLYDELSE PÅ DENS DRIFT. ENHVER ÆNDRING ELLER MODIFIKATION, DER IKKE ER UDTRYKKELIGT GODKENDT AF PRODUCENTEN ELLER DENNES FORHANDLERE, KAN MEDFØRE, AT ENHVER GARANTI PÅ AFSPILLEREN BORTFALDER. ADVARSEL: ENHVER ANVENDELSE, DER IKKE ER I OVERENSSTE- MMELSE MED INSTRUKTIONERNE I DENNE BETJENINGSVEJLEDNING KAN MEDFØRE RISIKO FOR SKADELIG STRÅLING. ADVARSEL: DISSE SERVICE INSTRUKSER ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICERET SERVICEPERSONALE. UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALDRIG SELV AT FORSØGE AT SERVICERE AFSPILLEREN UD OVER DET, DER UDTRYKKELIGT ER BESKREVET I DENNE VEJLEDNING, MED MINDRE DU ER KVALIFICERET TIL AT FORETAGE SÅDANNE INDGREB. Almindelig vedligeholdelse - Lad aldrig på noget tidspunkt afspilleren, batteriet eller andre dele af tilbehøret komme i kontakt med nogen former for væske eller fugt. - Dyp aldrig afspilleren i nogen former for væske. - Tab eller kast aldrig afspilleren og udsæt den ikke for hårdhændet behandling. - Efterlad aldrig afspilleren eller batteriet på steder, hvor temperaturen kunne komme til at overstige 60 o C, som f.eks. på instrumentbrættet i en bil, bag en rude i direkte sollys o.s.v. - Forsøg aldrig at skille hverken afspilleren eller nogen del af tilbehøret ad. - Denne afspiller indeholder et internt batteri, der kun kan udskiftes af kvalificeret servicepersonale. Du risikerer, at batteriet eksploderer, hvis du isætter et batteri af forkert type. Bortskaf altid brugte batterier på miljømæssigt forsvarlig vis. - Placér aldrig et batteri i en mikrobølgeovn, en tørremaskine eller en beholder, der er udsat for overtryk. - Husk at tage back-up af vigtige filer, der måtte ligge på din afspiller.

4 Introduktion MP-1000 Bærbar Jukeboks - Oversigt 6 7 MP-1000 sætter dig i stand til at nyde digital musik, encode musik fra en anden lydkilde og foretage lydoptagelser. Du kan også overføre dine yndlingssange fra din computer til din MP LCD Display

5 8 Medfølgende tilbehør MP Specifikationer 9 Mål (H x B x D) i mm: 45 x 100 x 19,5 Nettovægt: 100 gr. Harddiskens kapacitet: 1,5 Gigabyte 1" harddisk * LCD mål: 28 x 28 mm (128 x 128 pixel) Strømforsyning: 5V 2A Batteri: Internt genopladeligt Li-ion batteri 3,7V, 900mAh Batteriets levetid: >10 timer Genopladning af batteri: Opladning af jukeboksen gennem computeren ved tilslutning til USB, eller opladning med vekselstrømsadapter PC interface: Hurtig overførsel via USB 2.0 ved hjælp af træk og slip Digitalt Musikformat Afspilning: MP3, WMA, alle bitrater inkl. VBR Optagelse (ikke alle modeller): MP3 (48, 96 og128 kb/s ved 44,1 khz fra line-in) Digitalt Taleformat Afspilning: Optagelse: Indbygget mikrofon: Signal/støj forhold: Frekvensgang: ADPCM (32 kb/s) Optagelse af tale fra line-in eller den indbyggede mikrofon Elektrisk kondensatormikrofon >90dB 20Hz 20kHz * 1 Gigabyte = 1 X 10 9 Bytes, ca. 100 MB er reserveret systemoplysninger.

6 MP Specifikationer 10 En gennemgang af afspillerens knapper og kontroller 11 Anti-shock funktion: 4 minutters anti-shock buffer Equalizer: Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop, Stemmegaffel (Bruger kan selv indstille equalizerens frekvens) Afspilningsfunktioner: Normal, Single (enkelt), Repeat Single (gentag enkelt), Repeat Folder (gentag mappe), Repeat All (gentag alt), Shuffle Folder (mappe, vilkårlig rækkefølge), Shuffle All (alt, vilkårlig rækkefølge), Shuffle Repeat Folder (mappe, vilkårlig rækkefølge og gentag), Shuffle Repeat All (alt, vilkårlig rækkefølge og gentag) Navn Ikon Beskrivelse / Funktioner Play (afspil) / pause Record (optag) Menu OK - Tænder for jukeboksen. - Starter afspilning, når jukeboksen er indstillet til søgning, og holder pause / genoptager afspilningen efter pause, når jukeboksen er indstillet til afspilning. - Vender tilbage til afspilningsmenuen ved søgning under afspilning af musik. - Holder pause i optagelsen af en fil, hvis du trykker én gang på knappen under optagelse. - Optager fra den interne mikrofon eller fra line-in. - Starter optagelse, når du trykker én gang på knappen for at bekræfte optage-indstillingerne og én gang mere for at starte selve optagelsen. - Optagelsen starter omgående, hvis du holder denne knap inde. - Starter optagelse af en ny fil, hvis du trykker på knappen under optagelse. - Vender tilbage til hovedmenuen under søgning. - Standser afspilning eller optagelse, når du holder denne knap inde. - Giver adgang til næste niveau i menuen. - Afspiller en sang, hvis sangen er markeret. - Tilføjer en sang til afspilningslisten, når funktionen afspilningsliste er valgt.

7 12 En gennemgang af afspillerens knapper og kontroller En gennemgang af afspillerens knapper og kontroller 13 Højre Venstre Op Ned Hold (lås) Reset (nulstil) N/A - Under afspilning kan du få adgang til menuen equalizer ved at trykke på denne knap, således at du kan vælge en ny equalizer-indstilling. - Hvis du holder knappen inde under afspilning, får du i stedet adgang til menuen Mode (funktion), hvor du kan vælge en anden afspilningsfunktion. - Giver adgang til næste niveau i menuen under søgning. - Går til næste fil under afspilning. - Søger hurtigt fremad, hvis du holder knappen inde. - Giver adgang til forrige niveau i menuen under søgning. - Går til forrige fil under afspilning. - Søger hurtigt tilbage, hvis du holder knappen inde. - Går ét punkt op under søgning. - Justerer (skruer op for) lyden under afspilning. - Går ét punkt ned under søgning. - Justerer (skruer ned for) lyden under afspilning. - Låser alle knapper på afspilleren undtagen knappen Reset (nulstil). - Slukker jukeboksen i en nødssituation. Særlig note vedr. knappen OK Knappen OK, også kaldet navigationshjulet, er en rulleknap, der styrer funktionerne i alle fire pileknapper (Knapperne Højre, Venstre, Op og Ned).

8 Strømforsyning Strømforsyning MP-1000 bærbar jukeboks indeholder et internt genopladeligt Li-ion batteri. Et fuldt opladet batteri giver op til 10 timers uafbrudt afspilning. Li-ion batteriet tømmes langsomt. Hvis du ikke har benyttet din bærbare jukeboks i et stykke tid, skal du huske at genoplade batteriet, før du igen tager afspilleren i brug. Opladning med vekselstrømsadapter Du kan oplade din jukeboks ved at tilslutte den medfølgende vekselstrømsadapter til stikket DC IN i bunden af jukeboksen. Vekselstrømsadapteren oplader batteriet fra 0% til 70-80% kapacitet i Afbryd opladningen, hvis opladningen ikke er fuldt gennemført efter 5 timer. Genopladningen afbrydes, når batteriet er fuldt opladet. Li-ion batteriet kan ikke over-oplades. Opladning via USB kabel En anden måde, hvorpå du kan oplade jukeboksen, er at tilslutte den til din computers USB indgang via USB porten i bunden af jukeboksen ved hjælp af et USB kabel. Genopladningen starter automatisk. Gennem USB kablet oplades batteriet fra 0% til 70-80% kapacitet i løbet af 4 timer. Bemærk: MP-1000 skal være slukket, inden du tilslutter den til din computer med henblik på genopladning. ** Bemærk: Når du første gang oplader batteriet ved hjælp af vekselstrømsadapteren, skal du lade batteriet oplade i mindst 10 timer. Li-ion batteriet genoplades hver gang, du sætter din MP-1000 til opladning med vekselstrømsadapteren. Batteriet skal oplades ved stuetemperatur, d.v.s. en temperatur mellem o o 0 C og 45 C. Sørg for, at jukeboksen er slukket. Hvis jukeboksens temperatur er for høj, bør du vente, indtil den er kølet af til stuetemperatur. ** Bemærk: Tryk på knappen "PLAY" (afspil), hvis du vil skifte fra funktionen genopladning af batteriet til funktionen tilslutning via USB.

9 Sådan tilslutter du MP-1000 til din computer Sådan tilslutter du MP-1000 til din computer Installation af software Systemkrav For at kunne anvende MP-1000 med din computer, skal computeren som minimum have: - Windows 98SE, 2000, XP eller nyere - Pentium II MB RAM MB fri hukommelse - CD-ROM drev - USB 1.1 indgang eller højere Sådan overfører du filer fra din PC - Tilslut din MP-1000 til computeren ved hjælp af USB kablet. - Tænd din MP-1000 ved at trykke på knappen Play (afspil) og holde den inde, indtil meddelelsen USB Connected (tilsluttet USB) vises på afspillerens skærm. - Klik på "Denne Computer" i Windows Stifinder, et ikon for en "Flytbar Enhed" vises i vinduet. - Overfør MP3 filer fra computeren til din MP-1000 ved simpelthen at trække dem med musen og placere dem i mappen med den "Flytbare Enhed". Brugere af Window 98 SE bedes venligst hente en driver fra den nedenfor nævnte hjemmeside (se under download): Alternativt kan du anvende CD'en med drivere (hvis din forhandler har inkluderet en sådan i pakken) til installation af en driver til brug med Window 98 SE. Hvis du installerer din driver fra CD'en, skal du lægge CD'en i dit CD-ROM drev, så begynder installationen automatisk. Hvis du har hentet din driver fra hjemmesiden, skal du dobbeltklikke på filen setup.exe for at begynde installationen. Følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre installation af driveren.

10 18 Sådan tilslutter du MP-1000 til din computer Sådan tilslutter du MP-1000 til din computer 19 - Færdiggør processen ved at klikke på ikonet Safely Remove Hardware (sikker frakobling af hardware) i nederste venstre hjørne af Windows Taskbar og dernæst klikke på Safely remove Portable Jukebox (sikker frakobling af bærbar jukeboks). - Fjern USB kablet. DB Manager Software DB opdaterings software er et værktøj til hurtig opdatering eller genopbygning af din MP-1000s Musikbibliotek. Firmwaren til din jukeboks kan også opgraderes ved hjælp af denne software. Du kan hente programmet i download afdelingen på hjemmesiden Du kan også finde en detaljeret betjeningsvejledning til programmet på hjemmesiden. ** Bemærk: Du bør aldrig frakoble din MP-1000, før din computer har bekræftet frakoblingen med meddelelsen Safely Remove (frakobling sikker). - Jukeboksen vil automatisk bede dig gennemføre en opdatering af databasen, når du kobler jukeboksen fra USB kablet. Denne proces skal synkronisere det nyeste indhold på din harddisk med indholdet i dit Musikbibliotek. Du vil blive bedt om at bekræfte opdateringen af databasen. Vælg yes (ja) for at fortsætte, eller No (nej) for at afbryde. Når opdateringen er gennemført, vil du kunne se allede filer, du lige downloadede, i din MP Sådan formatterer du jukeboksen Formålet med at reformattere jukeboksen er at fjerne alt indhold i jukeboksen ved hjælp afcomputeren. - Tilslut din MP-1000 til computeren. - I Windows Stifinder skal du finde det ikon, der repræsenterer det ekstra drev (MP-1000). Højreklik på drevet og klik på punktet Format (formattér). - Klik på Yes (ja) for at bekræfte, at du vil fortsætte. **Bemærk: Jukeboksen understøtter filsystemerne FAT/FAT 16. Du bør aldrig formattere jukeboksen til FAT32.

11 Browsing (søgning) 20 Kom godt i gang Sådan tænder du din MP Tryk på knappen Play (afspil) / Pause og hold den inde for at tænde jukeboksen. Når jukeboksen tænder, vil du se meddelelsen "initializing.." (starter op) på afspillerens display. Din bærbare jukeboks er nu klar til brug og går direkte til hovedmenuen. Hovedmenuen Hovedmenuen indeholder i alt 6 undermenuer: 1. Play Music (Søgning i Musikbiblioteket) Her kan du gennemse dit Musikbibliotek. Music Library (Musikbiblioteket) hjælper dig til at organisere din musik efter Artist (kunstner), Album, Year (år), Genre og Track (fil). 2. Voice (tale) Alle filer optaget i taleformat gemmes i denne undermenu. 3. Equalizer Her kan du vælge mellem forskellige lydeffekter. 4. Play Mode (afspilningsfunktion) Her kan du vælge mellem de forskellige afspilningsfunktioner. 5. Organize (filhåndtering) Her kan du oprette og revidere dine egne afspilningslister, slette sange fra Musikbiblioteket, samt genopbygge og opdatere Musikbiblioteket. 6. Settings (indstillinger) Her kan du foretage ændringer i indstillingerne for din jukeboks.

12 22 Søgning Søgning 23 Sådan afspiller du musik Musikbiblioteket håndterer alle sange, der er lagret i afspillerens database. Teknisk set baseres databasen på MP3 filernes ID3 tags med oplysninger om de forskellige musikfiler, og sange kan kategoriseres efter Artist (kunstner), Album, Year (år), Genre,Track (fil) og Playlist (afspilningsliste). Hvis en musikfil ikke er udstyret med ID3 tag, vil denne sang blive opført under "Unknown" (ukendt), både hvad angår kunstner og album. Sange i MP3 format, der er optaget via line-in, vil blive opført under MP3 -Record (MP3 optagelse) både hvad angår kunstner og album. Du kan finde mappen Line-in, når du tilslutter din MP-1000 til din computer **. Søgning i indeks (Kunstner, Album, Genre, Fil) Du kan søge i din musik efter kategori - Kunstner, Album, Genre eller Fil har alle samme display layout. Se nedenstående eksempel, hvor der eftersøges musik med Elton John. Displayets Layout For at gøre søgning nemmere, sorteres alle kunstnere i alfabetisk orden fra A til Z. Displayet er opdelt i to felter, indekset til venstre og listen over kunstnerne i højre side. Indeks Indhold ** Optagelse af MP3 er en valgfri funktion, som ikke findes i alle modeller. Søgning på kunstner Du kan anvende pileknapperne Op og Ned til at vælge begyndelsesbogstavet på den kunstner, du vil søge efter i indekset. I dette tilfælde skal vi have fat i E. Indholdet opdateres løbende, mens indekset skifter. Når du har fundet Elton John i indholdet, kan du enten trykke på pileknappen Højre eller knappen OK for at skifte til feltet med indholdet. Næste skridt er at markere Elton John i listen over kunstnere ved hjælp af pileknapperne Op eller Ned.

13 Søgning Skærmens display ved afspilning Sådan vælger du en sang Når du har markeret Elton John, skal du enten trykke på pileknappen Højre eller på knappen OK for at få adgang til menuen, hvor alle sange med Elton John vises. Du kan derefter trykke på knappen Play for at starte afspilningen, eller du kan vælge en bestemt sang ved hjælp af pileknapperne Op eller Ned. Søgning på Year (år) eller Playlist (afspilningsliste) Du kan søge sange i andre kategorier - ved søgning på År og Afspilningsliste har displayet samme layout. Du skal bruge samme fremgangsmåde som ved søgning på kunstnernavn, men eftersom indekset ikke anvendes ved disse søgninger, skal du blot scrolle gennem listen og vælge direkte fra den. Menuen Voice (tale) Alle filer optaget i taleformat findes i menuen voice. Du kan anvende pileknapperne Op og Ned til at udvælge den ønskede talefil og trykke på knappen Play for at starte afspilning af filen. De oplysninger, der vises på tegningen herunder, vises på skærmen, når den bærbare jukeboks er indstillet til afspilning af musik (funktionen afspilning). Indstillinger for afspilning - Brug pileknapperne Op og Ned, hvis du vil skrue op eller ned for lyden. - Tryk på knappen Play, hvis du vil holde pause i afspilningen eller genoptage afspilningen efter en pause. - Tryk på pileknappen Højre, hvis du vil gå til næste musikfil. - Tryk på pileknappen Højre og hold den inde, hvis du vil gå hurtigt fremad. - Tryk på pileknappen Venstre, hvis du vil gå til forrige musikfil. - Tryk på pileknappen Venstre og hold den inde, hvis du vil gå hurtigt tilbage. - Tryk på knappen OK, hvis du vil gå til menuen Equalizer. - Tryk på knappen OK og hold den inde, hvis du vil gå til afspilningsfunktion. - Brug knappen Record (optag), hvis du vil indsætte eller slette punkter til A-B loop. - Tryk på knappen Menu og hold den inde, hvis du vil afbryde afspilningen.

14 Recording (optagelse) Optagelse Menuen Record Du kan få adgang til menuen Record ved at trykke på knappen Record i Hovedmenuen, mens MP-1000 ikke spiller. Gå til punktet Rec Setting (indstillinger for optagelse) i menuen Settings (indstillinger) og indstil kilde, format og bitrate inden du påbegynder optagelsen. Sådan begynder og slutter du en optagelse Tryk på knappen Record én gang til for at starte optagelsen. Tryk på knappen Menu og hold den inde, når du vil slutte optagelsen. Tryk på knappen Play, hvis du vil holde pause i optagelsen, tryk på knappen Record for at splitte en fil op, og tryk på knappen Menu, når du vil afbryde optagelsen. Indstillinger for optagelse Før du begynder optagelsen, bør du kontrollere og justere indstillingerne for optagelse. Først skal du have adgang til undermenuen Settings (indstillinger) i Hovedmenuen, dernæst skal du vælge punktet Settings fulgt af Rec Settings (indstillinger for optagelse) for at få adgang til nedenfor viste skærmbillede, hvor du kan indstille source (kilde), format, bitrate og opsætning af ASD (lydpausegenkendelse). Sådan finder du de indspillede filer Du kan finde de indspillede filer (enten optaget via den indbyggede mikrofon eller via Line-in) i mapperne på listen herunder: MP3 line-in optagelse (ikke alle modeller) Talefil via Mic-in Talefil via Line-in Mappen MP3-Record, se under kategorierne Artist (kunstner) eller Album Mappen Voice Mappen Voice Alle indspillede musikfiler kan findes fra Musikbiblioteket. Indstillinger for optagelse

15 Avancerede funktioner Avancerede funktioner Equalizer I denne undermenu kan du vælge mellem fem forskellige lydeffekter: Normal, Rock, Jazz, Classicog Pop. Hver af disse lydeffekter har sine egne forud indstillede equalizerindstillinger. Du kan vælge mellem disse forskellige indstillinger ved hjælp af pileknapperne Op og Ned og dernæst trykke på knappen OK for at bekræfte dit valg. Du kan også vælge punktet Tuning Fork ("stemmegaffel" - brugerdefineret) i undermenuen, hvis du selv vil foretage dine egne indstillinger for equalizer. Brug pileknapperne Op og Ned for at vælge mellem de forskellige bånd i equalizeren. Play mode (afspilningsfunktioner) Med afspilningsfunktionerne kan du vælge den måde, de udvalgte sange skal afspilles. Den almindelige afspilningsfunktion afspiller sangene i rækkefølge fra den første til den sidste. - Shuffle Folder Afspiller alle sange indenfor en kategori i vilkårlig rækkefølge og standser. - Shuffle All Afspiller alle sange i Musikbiblioteket i vilkårlig rækkefølge og standser. - Shuffle Repeat Folder Afspiller alle sange indenfor en kategori i vilkårlig rækkefølge igen og igen. - Shuffle Repeat All Afspiller alle sange i databasen i vilkårlig rækkefølge igen og igen. Bemærk: Folder (mappe) er synonymt med category (kategori) og omfatter Artist (kunstner), Album, Genre, Year (år) og afspilningsliste i MP Organize (filhåndtering) I denne undermenu findes værktøjerne til at håndtere dine afspilningslister og sange samt genopbygge og opdatere jukeboksens database. Med afspilningsfunktionerne kan du vælge forskellige andre måder at afspille dine sange på, herunder Normal, Single, Repeat og Shuffle eller en kombination af disse. I alt har du med MP-1000 adgang til 9 forskellige afspilningsfunktioner: - Normal Afspiller sangene i rækkefølge fra den markerede sang til den sidste sang i databasen. - Single Afspiller den valgte sang og standser. - Repeat Single Afspiller den valgte sang igen og igen. - Repeat Folder Afspiller alle de valgte sange igen og igen. - Repeat All Afspiller alle sange i Musikbiblioteket igen og igen.

16 30 Avancerede funktioner Avancerede funktioner 31 My Playlist (afspilningsliste) Sådan opretter du en afspilningsliste Du kan oprette din egen afspilningsliste fra Musikbiblioteket. Sådan vælger du sange til en afspilningsliste Brug pileknapperne Op og Ned til at scrolle og markere en sang i en kategori eller mappe. Vælg punktet "My playlist" i undermenuen ved hjælp af pileknapperne Op og Ned og tryk på knappen OK for at gå videre til næste punkt i undermenuen. Vælg punktet Create Playlist (opret afspilningsliste) og tryk dernæst på knappen OK. Displayet viser nedenstående skærmbillede: Tryk på knappen OK eller på pileknappen Højre for at indsætte et [**sign] ved den valgte sang. Hvis du vil fjerne en valgt sang fra listen igen, skal du blot trykke på knappen OK igen. Sådan navngiver du en afspilningsliste Nu skal du give din afspilningsliste et navn. Brug pileknapperne til at markere bogstaver eller tal på skærmen og tryk på knappen OK for at vælge de markerede bogstaver eller tal. Når du har navngivetdin afspilningsliste, skal du markere punktet OK i skærmbilledet og dernæst trykke på knappen OK for at fortsætte. Sådan gemmer du din afspilningsliste Når du har lavet din afspilningsliste færdig, kan du anvende pileknappen Venstre til at gå tilbage gennem menuerne, indtil displayet beder dig bekræfte, at du vil tilføje den markerede sang til din afspilningsliste. Vælg Yes (ja), hvis du vil tilføje sangen til en ny afspilningsliste, eller vælg No (nej), hvis du vil afbryde. **Bemærk: Afspilningslisten er en virtuel liste over sange, som oprettes i den bærbare jukeboks. Afspilningslisten kan ikke findes som en fysisk fil i Windows Stifinder, når jukeboksen er tilsluttet computeren.

17 32 Avancerede funktioner Avancerede funktioner 33 Sådan redigerer du en afspilningsliste Med denne funktion kan du tilføje eller fjerne en sang fra en afspilningsliste. Vælg punktet Edit Playlist (redigér afspilningsliste) og tryk på knappen OK. Du vil nu se en liste over eksisterende afspilningslister. Vælg den afspilningsliste, som du vil redigere, og tryk på knappen OK. Du bliver nu spurgt, om du vil tilføje eller fjerne poster i afspilningslisten. Sådan tilføjer du nye sange Hvis du vil tilføje flere sange til en eksisterende afspilningsliste, er fremgangsmåden den samme som ved tilføjelse af sange til en nyoprettet afspilningsliste. Tryk på knappen OK for at markere sangen og gem på sædvanlig vis. Sådan fjerner du sange fra listen Hvis du vil fjerne en sang fra en afspilningsliste, viser displayet dig alle sange, der findes på den valgte afspilningsliste. Du skal nu vælge den sang, du vil slette, og displayet beder dig bekræfte, at du ønsker at fjerne sangen fra listen. Tryk på pileknappen Venstre, hvis du vil gå tilbage og vælg Yes (ja) for at fjerne sangen eller No (nej), hvis du vil afbryde. Sådan gemmer du en afspilningsliste Det sidste trin i redigeringen af afspilningslisten er, at du skal gemme ændringerne. Hvad enten du har tilføjet nye sange eller fjernet sange fra listen, skal du trykke på pileknappen Venstre for at gå tilbage. MP-1000 spørger nu, om du vil gemme de ændringer, du har lavet i afspilningslisten. Vælg "Yes" for at gemme den reviderede afspilningsliste eller "No", hvis du vil afbryde. Sådan sletter du en afspilningsliste Hvis du vil slette en hel afspilningsliste, skal du vælge punktet Delete Playlist (slet afspilningsliste) og dernæst trykke på knappen OK. Du får nu vist en liste over dine afspilningslister. Vælg den afspilningsliste, du vil slette, og tryk på knappen OK. Herefter sbliver du bedt om at bekræfte letningen af afspilningslisten. Vælg "Yes" for at bekræfte sletning af afspilningslisten eller "No", hvis du vil afbryde. Sådan omdøber du en afspilningsliste Vælg punktet Rename Playlist (omdøb afspilningsliste) og tryk på knappen OK. Du får nu vist en liste over de afspilningslister, du har oprettet tidligere. Vælg den afspilningsliste, du vil omdøbe, og tryk på knappen OK. Du får nu adgang til samme display som det, hvor du kan navngive en ny afspilningsliste. Vælg de bogstaver og tal, der skal bruges til omdøbningen af afspilningslisten. Brug pileknapperne til at navigere rundt i listen over bogstaver og tal og tryk på knappen OK for at bekræfte hvert enkelt bogstav eller tal. Når du er færdig med at omdøbe din afspilningsliste, skal du markere punktet OK i skærmbilledet og dernæst trykke på knappen OK for at fortsætte. Displayet beder dig nu bekræfte, at du vil omdøbe afspilningslisten. Vælg "Yes" for at bekræfte omdøbning af afspilningslisten eller "No", hvis du vil afbryde.

18 34 Avancerede funktioner Avancerede funktioner 35 Sådan sletter du en fil Med denne funktion kan du udvælge en sang til sletning direkte fra din MP Brug pileknapperne Op og Ned til at vælge punktet Delete Track (slet fil) i undermenuen Organize (filhåndtering) og tryk dernæst på knappen OK for at begynde sletningen. Du kan herefter vælge en sang fra kategorierne. Når du har valgt den sang, du vil slette, skal du trykke på knappen OK. Herefter bliver du bedt om at bekræfte, at du vil slette sangen. Vælg "Yes" for at bekræfte sletning af sangen eller "No", hvis du vil afbryde. ** Filen slettes fra jukeboksens harddisk. Opdatering og genopbygning af en database De sidste to funktioner i undermenuen Organize (filhåndtering) er henholdsvis Update Database (opdatér database) og Rebuild Database (genopbyg database). Hver gang, du har ændret i indholdet på din bærbare jukeboks ved hjælp af din PC, skal du gennemføre en af disse funktioner, inden du kan se det nyeste indhold i jukeboksen. Sådan opdaterer du databasen For hver gang, du har ændret indholdet i jukeboksen, er det også nødvendigt at opdatere databasen én gang. Jukeboksen beder dig automatisk gennemføre denne funktion, når du fjerner USB kablet fra din MP Alternativt kan du vælge punktet Update DB (opdatér database) i undermenuen Organize (filhåndtering) og trykke på knappen OK for at påbegynde opdateringen. Afspilleren beder dig bekræfte, at du ønsker at opdatere databasen. Vælg "Yes" for at fortsætte eller "No" for at afbryde. Det tager jukeboksen nogle få minutter at opdatere databasen. Der er to metoder, du kan anvende, når du reviderer dit Musikbibliotek; du kan enten opdatere databasen eller genopbygge databasen. Du skal dog være opmærksom på, at dine afspilningslister slettes, når du vælger funktionen genopbyg database.

19 Opdatering eller genopbygning af en database Settings (indstillinger) Når du vælger "Updated Database " (opdatér database), vil afspilleren sammenligne de sange, der ligger på afspillerens harddisk, med Musikbiblioteket (d.v.s. databasen) og kun ændringer vil blive registreret og behandlet. Hvis du på den anden side vælger punktet Rebuild Database (genopbyg database), opretter afspilleren et helt nyt Musikbibliotek i overensstemmelse med de sange, der findes på afspillerens harddisk. Dette Musikbibliotek erstatter herefter det foregående. Generelt betragtet kan man sige, at Update Database er en hurtigere måde at opdatere Musikbiblioteket. Hvis der er stor forskel mellem indholdet på afspillerens harddisk før og efter tilslutningen via USB, vil det dog være mere effektivt at vælge funktionen "Rebuild Database til at få overblik over ændringerne i indholdet i dit Musikbibliotek. Hvis du f.eks. har valgt at slette hele indholdet i jukeboksen og erstatte det med et helt nyt sæt sange overført fra din PC, vil funktionen Rebuild Database være hurtigere at gennemføre end funktionen Update Database. Indstillinger I denne undermenu kan du foretage ændringer i indstillingerne for din jukeboks. Her kan du vælge indstillinger for automatisk slukketid, varigheden for baggrundsbelysningen, displayets kontrast samt vælge indstillinger til funktionen optagelse. Funktion Valgmuligheder Sådan gør du Beskrivelse Power (strøm) DISABLE (fra) 1 min 2 min 5 min 10 min Backlit DISABLE (fra) (baggrundsbelysning) 30 sec 10 sec 60 sec ALWAYS ON (altid tændt) - Vælg en af - Jukeboksen slukker mulighederne automatisk efter det Op og Ned og tidsrum, du specificerer tryk påknappen for denne indstilling. OK for at bekræfte - Hvis du vælger dit valg. indstillingen DISABLE, - Tryk på knappen slukker jukeboksen ikke MENU for at lukke automatisk for strømmen menuen. for at spare på batteriet. Se ovenfor - Baggrundsbelysningen slukker automatisk efter det tidsrum, du specificerer for denne indstilling. - Hvis du vælger indstillingen DISABLE, anvender jukeboksen ikke baggrundsbelysningen. - Hvis du vælger indstillingen ALWAYS ON, vil baggrundsbelysningen være tændt hele tiden, mens jukeboksen kører.

20 Indstillinger Appendix A Fejlfinding N/A Source (kilde): Line-In/Mic-In Format: Voice (tale)/mp3 Sample Rate (samplingsrate): 8 kb/s (Voice) 48 kb/s 96 kb/s 128 kb/s (MP3) - Du kan indstille kontrasten for displayet ved hjælp af pileknapperne Op og Ned. - Tryk på knappen MENU for at lukke menuen. - Vælg et punkt ved hjælp af pileknapperne Op og Ned og vælg derefter denønskede indstilling for punktet med pileknapperne Venstre og Højre. Bekræft dit valg ved at trykke på knappen OK. - Tryk på knappen MENU for at lukke menuen. - Med en kombination af disse fire punkter kan du vælge de indstillinger, du ønsker at anvende ved optagelse enten gennem den indbyggede mikrofon eller gennem det medfølgende line-in kabel. ASD (Auto Silent Detection)**: Off (fra)/ 1s/2s/3s -Versionsnumber ** ASD (Audio Silence Detection - lydpausegenkendelse) gør det muligt at indstille længden af den lydpause, der skal være, inden afspilleren afslutter den aktuelle optagelse via line-in og påbegynder optagelse af en ny fil. Du kan også slå funktionen lydpausegenkendelse helt fra i denne menu. Jeg kan ikke finde de nyeste filer, jeg gemte i min MP Husk, at du skal enten genopbygge eller opdatere databasen hver gang, du har ændret indholdet på harddisken. Jeg kan ikke finde et flytbart drev på min computer, når jeg tilslutter min bærbare jukeboks til computeren ved hjælp af USB kablet. a. Kontrollér, om du har installeret den nødvendige driver fra CD'en, hvis du anvender styresystemet Windows 98 SE. b. Kontrollér, om MP-1000s LCD display viser meddelelsen USB connected (tilsluttet USB). Tryk på knappen Play for at skifte mellem funktionen opladning af batteri og funktionen tilslutning via USB. Funktionen Loop A-B virker ikke. Funktionen Loop A-B virker kun, når jukeboksen spiller, d.v.s. når funktionen afspilning er valgt. Du kan indsætte eller slette A-og B-punkter ved hjælp af knappen Record (optag). Hvordan finder jeg en optagelse lavet via Line-in i min MP-1000? a. Hvis det er en MP3 line-in optagelse, kan du finde filen i mappen MP3 -Record under enten Artist (kunstner) eller Album. b. Hvis det er en line-in taleoptagelse, kan du finde filen i mappen Voice, som du får adgang til via Hovedmenuen. Jukeboksen kan ikke optage via Line-in. a. Kontrollér, om der stadig er tilstrækkeligt med fri hukommelse i afspilleren. b. Kontrollér, om indstillingerne for optagelse via Line-in er korrekt udført, og om musikkilden er korrekt forbundet til jukeboksen.

21 40 Appendix A Fejlfinding Jeg kan ikke tilslutte min jukeboks til computeren. Kontrollér, hvilket styresystem din PC anvender. Hvis det er Windows 98 SE, skal du installere en driver. Windows 98 understøttes ikke. Hvordan opretter jeg en afspilningsliste i min jukeboks? Gå ind i undermenuen Organize (filhåndtering), hvor du kan oprette din egen afspilningsliste ved at vælge sange og tilføje dem til listen via Musikbiblioteket. Nærmere oplysninger finder du i afsnittet med avancerede funktioner. Overførslen af filer fra min computer til min jukeboks går meget langsomt. Det virker ikke som en USB 2.0. Overførsel med høj hastighed via USB 2.0 forudsætter, at din PC understøtter dette. Kontrollér, om din USB port er af typen USB 2.0. Baggrundsbelysningen tænder ikke. Kontrollér, om funktionen baggrundsbelysning skulle være slået fra i systemindstillingerne. Baggrundsbelysningen kan slås fra for at spare på batteriet. ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Jeg har ændret ID3 taggen for en musikfil og opdateret databasen. Men oplysningerne om musikfilen opdateres ikke i overensstemmelse med rettelserne. Opdateringen af databasen kontrollerer kun musikfiler med nye filnavne. Eftersom en ændring i ID3 oplysningerne ikke påvirker filnavnet, vil en opdatering af databasen ikke vise ændringen. Hvis du vil registrere ændringen, skal du i stedet bruge funktionen Rebuild Database (genopbyg database)

Inhaltsverzeichnis FCC NOTITS

Inhaltsverzeichnis FCC NOTITS VIGTIG OPLYSNING Sørg for at installere programmet Jockey (hvis ikke du har det i forvejen) på din PC, før du anvender afspilleren. Hvis du vil oprette playlists og overføre filer med "træk og slip", skal

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion Installation af software Denver MP-105 Firmware Upgrader Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller

Indholdsfortegnelse Introduktion Installation af software Denver MP-105 Firmware Upgrader Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller Indholdsfortegnelse Introduktion Bemærkning vedr. copyright 1 Sikkerhedsinformation 2 Forholdsregler 2 I pakken findes 3 Kend din bærbare MP3-afspiller 4 Opsætning af din bærbare MP3-afspiller 5 Sådan

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Oversigt over funktioner

Oversigt over funktioner Denne afspiller tilhører den nye generation af bærbare afspillere. Den understøtter adskillige formater, som f.eks. MP1, MP2, MP3, WMA, WAV o.s.v. Afspillerens enestående lydkvalitet, ekstremt høje stabilitet

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Poppelgårdvej 7-9 DK-2860 Søborg www.skjoet.com contact@skjoet.com Tel. 43960033 CVR: 27219098 Bank:0400-4010421344 Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Manual version 2.0-2. februar 2012 2 02/02/12

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Indhold Forholdsregler...... 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Features. 4 Oversigt over knapper og kontroller. 5 Grundlæggende betjening.. 6 Hovedmenuens ikoner og betjening via menuen..

Læs mere

MP3-afspiller. MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning

MP3-afspiller. MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning MP3-afspiller MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning i INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion...1 Oplysning om regulativer: FCC stk. 15...2 Vigtige sikkerhedsanvisninger...4 Oversigt over afspilleren...6

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort Introduktion Udsæt ikke Sweex 7.1 eksternt USB lydkort for ekstreme temperaturer. Anbring ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Indhold 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Ladibug... 3 4. Forbindelse... 6 5. Begynd at bruge Ladibug... 7 6. Anvendelse...

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. PU012 Sweex 2 port serielt PCI ekspreskort

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. PU012 Sweex 2 port serielt PCI ekspreskort PU012 Sweex 2 port serielt PCI ekspreskort Introduktion Udsæt ikke PU012 for ekstreme temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke PU012 i ekstremt støvede

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. PU013 Sweex 1 port parallelt & 2 port serielt PCI kort

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. PU013 Sweex 1 port parallelt & 2 port serielt PCI kort PU013 Sweex 1 port parallelt & 2 port serielt PCI kort Introduktion Udsæt ikke PU013 for ekstreme temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke PU013 i

Læs mere

EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual

EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual Tak for at du har købt en EnVivio 4GB MP4 afspiller. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden du tager afspilleren i brug Indhold Indhold 1 Kapitel

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Oversigt over funktioner

Oversigt over funktioner Denne afspiller tilhører den nye generation af bærbare afspillere. Den understøtter formaterne MP3, WMA og WAV. Afspillerens enestående lydkvalitet, ekstremt høje stabilitet og tiltalende ydre gør den

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4 Vedligehold...5

Læs mere

Betjeningsvejledning V1.1

Betjeningsvejledning V1.1 Betjeningsvejledning V1.1 Indhold Bemærk...2 Systemets mindstekrav...2 Knapper og kontroller...3 Indholdet i pakken...3 Sådan forbindes afspilleren til en PC...4 Tænd / Sluk...4 Menu-ikoner...4 Menufunktioner...5

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Tillykke. Produktnavne i denne vejledning kan være varemærker og/eller registrerede varemærker for de respektive virksomheder.

Tillykke. Produktnavne i denne vejledning kan være varemærker og/eller registrerede varemærker for de respektive virksomheder. DKBAF560_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder,

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Arbejde med musik. Leif Smidt december 2015. Side 1

Arbejde med musik. Leif Smidt december 2015. Side 1 Arbejde med musik Leif Smidt december 2015 Side 1 Hvordan får jeg musik på min ipad Der findes flere forskellige måder, du kan få musik på din ipad. 1. Overfør musik fra din computer Hvis du i forvejen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual Indholdsfortegnelse Installation... 2 Første gang programmet startes...7 Konfiguration... 7 Hvad er en kommando... 8 Fonetisk forskel... 8 Gemme dine indstillinger...9 Træning af kommando... 9 Avanceret

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. -

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - For at lave sine musik CD er om til WMA format kræver det en PC med Microsoft Media Player version 7.1 eller

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Wii Software Modificering. Uber Guide

Wii Software Modificering. Uber Guide Wii Software Modificering Uber Guide Af Michael Bartholin (og Alice Raunsbæk) http://wii.m-r-a.dk Revision: 2.2 Side 1 af 13 Sidst opdateret: 01/03/2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opstart af din nye ABook notebook...2 Installation af styresystem...3 Backupprocedurer...4 Vedligeholdelse af batterier...5 Vedligehold...6 Windows 7 Recoverysystem...7

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer Indledning

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer Indledning 040915 ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås, hvordan man kan få en computer og ipad'en til at spille sammen : * Hvordan overføres fotos fra PC til ipad? * Hvordan

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Wii Software Modificering. Uber Guide

Wii Software Modificering. Uber Guide Wii Software Modificering Uber Guide Af Michael Bartholin (og Alice Raunsbæk) http://wii.m-r-a.dk Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Krav...3 Forberedelse...3 Historik...3

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Bemærk venligst! Udsæt ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning Instruktionsvejledning DENVER VPL-120 Pladespiller i Transportkuffert LÆS OMHYGGELIGT VEJLEDNINGEN OG GEM DEN PÅ ET SIKKERT STED, SÅ DU KAN SLÅ OP I DEN DA-1 OVERSIGT 1. Lås 2. Støvlåg 3. Adapter - Brug

Læs mere

Oversigt over funktioner Erklæringer Advarsel Klar til brug

Oversigt over funktioner Erklæringer Advarsel Klar til brug Oversigt over funktioner Raffineret design Ligger godt i hånden. Understøtter mange filformater Denne afspiller understøtter formaterne MP3, WMA, WAV etc. Driverfri USB-nøgle Hold styr på filerne på din

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. DANISH DANSK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Adobe Elements Lektion 2

Adobe Elements Lektion 2 Adobe Elements Lektion 2 Så er det igen tid til at lege lidt med billeder. Jeg går ud fra, at du nu har fået opsat Elements efter de anvisninger du fik i sidste lektion. Start Elements op Gå ind i Edit

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Dansk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven.

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven. VELKOMMEN TIL MICROSOFT POWERPOINT I dette program kan du lave en præsentation af et emne ved at vise det som billeder og tekst på skærmen. Du kan skifte imellem at lade præsentationen køre automatisk,

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk

Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Podium View... 3 4. Forbind til Hardware... 5 5. Begynd

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse Egenskaber Wi-Fi b/g/n 10.1 IPS touchscreen Understøtter apps fra 3. part Webkamera G-sensor Medieafspiller 3G (Kun nogle modeller) Hvad er der i kassen? 1 tavle-pc 1 USB-kabel 1 netadapter høretelefoner

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere