Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012"

Transkript

1 Søtofte Vandværk, General forsamling Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt 2. Formandens beretning ANTAL MEDLEMMER Vi er lige pt. 139 medlemmer fordelt på 159 målere. BESTYRELSESARBEJDE I årets løb har vi afholdt 7 bestyrelsesmøder. UDPUMPET VANDMÆNGDE i tal. Vi har i år udpumpet m3 af de tilladte m3 Men kan kun fakturere for m3 Derved har vi et vandspild på 13.9% mod ca 20% sidste år Dette skyldes nok primært de mange overgravninger af vores vandledninger i årets løb, men også en vandsprængning vi havde ved vandværket. KOMMUNERNES TILSYN. D.23. Nov. havde vi tilsyn af kommunen, hvor de gennemgik værket og boringerne for evt fejl og mangler. Det blev påtalt at vi stadig mangler dykpumper i boringerne til at oppumpe indsivende regnvand. Vi har talt om en løsning hvor man hæver boringen en anelse, men har ikke fundet en tilfredsstillende løsning endnu. (De gamle drænhuller er der endnu, så boringen drukner ikke) Og så blev det foreslået at overdække vandfiltrene for at mindske drys fra loftet, da dette kan give anledning til forhøjet kimtal mm. ÅRETS UDFØRTE OPGAVER: I det forgangne år har vi fået løst følgende opgaver mm.: Takstblad er fornyet, med den nye statsafgift. Vandindvindingsaftalen er reduceret fra m3 til m3 Der er lavet ny aflæsnings aftale med kommunen Div. arbejde ved overgravning af vandledninger i forbindelse med kloakeringen. Brud ved vandværket. Prop i forsynings rør ved en forbruger. Brændt relæ mm. I boring Udskiftning af trykforøger pumpe

2 Søtofte Vandværk, General forsamling Side 2 of 5 Udskiftning af gamle rør, til rustfri rør og hovedmåler i vandværkets Udskiftning af inspektions lem i risletårnet, til rustfri stål dør. Udskiftning af 1. parti vandmålere som planlagt (50stk) Overgang til PBS. 56 forbrugere er tilmeldt Ekstra vandmåler ved vandhane på hovedledning Ny belægning på taget efter problemer med indtrængende vand efter den hårde frost 2010 Reklamefri hjemmeside, pris 320kr årligt VANDKVALITET Der bliver løbende taget vandprøver af Eurofins, der varetager kvalitets kontrollen for os. I årets løb har vi haft en dårlig prøve, hvilket viste sig at være forsaget af de nye rør og pumpe der var blevet installeret. Ved næste prøve er vi igen inden for grænseværdierne, og har godt, rent vand. Prøverne er at finde på vores hjemmeside. ANLÆGSARBEJDER I årets løb har Holbæk Forsyning etableret kloak i størstedelen af vores leverings område. Det har givet anledning til en del gene, ved gentagne overgravninger af vores vandledninger, og en enkelt el ledning. Dette har også betydet at flere af vores forbrugere har haft problemer med grumset vand, og enkelte har haft tilstoppede rør. Vi har i bestyrelsen talt om, om det var muligt at rense rørene, men spørgsmålet er om ikke det hele falder til ro når rørene får lov at være i fred igen. FREMTID Udskiftning af vandmålere. I det nye år forventer vi at udskifte 2. del af vores vandmålere, dette kommer til at omhandle følgende veje. 1. Søtoftevej 2. Stibjergvej 3. Allindemaglevej 4. Buskebjergvej 5. Vanløsevej 6. Kannikevej 7. Kyringevej Ved frost sprængte målere har i mulighed for at vælge jeres egen VVS mand til udskiftning, men da vil vi bede om at den afmonterede vandmåler bliver indleveret på formandens adresse. Vandværket benytter Trustrup VVS. HJEMMESIDE Her findes vandanalyser, referat fra generalforsamlinger, regnskab, vandværkets love, Holbæk regulativet, navne på bestyrelsen, oplysninger om uregelmæssigheder, etc.

3 Søtofte Vandværk, General forsamling Side 3 of 5 TIL SLUT Formanden afsluttede med at takke for et godt år, for et godt samarbejde i bestyrelsen, og for den gode forståelse fra forbrugernes side med div. nedbrud og beskidt vand, og håber på endnu et godt år i Kommentarer/spørgsmål til formandens beretning; - Overdækning af vandbassin, evt med en form for pladegibs/alu el. lign. - Udpumpning af indsivende vand i boring. - SMS-kæde er et ønske, ved afbrud af vandforsyning. Formandens beretning blev godkendt med applaus. 3. Regnskab Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Yderligere bemærkninger fra kassereren: 3.1) Vandværket har en kontrakt med Holbæk kommune, hvor vi mod betaling har forpligtiget os til at oplyse vores vandforbrug. Det er på dette grundlag kommunen opkræver afledningsafgift. Dvs at vores aflæsninger ved nytårsskiftet skal omfatte både hovedmåler og eventuel bimåler. Aflæsningskortet revideres til næste år så begge målerstande kan oplyses. I øvrigt aflæsningskortene gerne afleveres i kassererens postkasse (Ordrupvej 54) så sparer vandværket portoen. Husk at hvis måleren fryser så skal vandværket have den gamle retur eller i al fald et målerskema fra den valgte VVS Det er lovpligtigt at VVS'eren skal aflevere målerstand og målernumre på begge målere til vandværket. 3.2) Det er anden gang der udsendes opkrævninger via NETS der er pt 55 forbrugere, der er tilmeldt Nets. Og stadig 102 der får giro kort. Målet er selvfølgelig at alle melder betalingerne til NETS. Vi vil derved spare portoen til forsendelserne af girokortene. Budget 2012 Der regnes med kr i indtægter og ca kr i faste udgifter, hvilket svarer til et driftsoverskud på ca kr. Følgende forventes sat i værk: Næste fase i udskiftning af vandmålere: kr Stop haner findes og sikres kr Total kr

4 Søtofte Vandværk, General forsamling Side 4 of 5 Eventuelle kommende udgifter 1) Grundet alderdom kan vi blive nød til at skulle udskifte vore tre fødepumper. Ca kr 2) Kommunen kan kræve at vi skal forhindre eller tilgodese det indtrængende vand der er i én af vores to boringer. Det kan være at installere dykpumpe eller hæve boringen over jordniveau. Pt ingen pris. 3) Kommunen kan kræve at vi skal gøre noget ved loftet i vandværket eller overdække det åbne filter bassin. Pt ingen pris 4) Udskiftning af filtergrus indtil videre ikke nødvendigt pris ca kr. 4. Takst blad 2012 Prisen for vand er steget med 90 øre per m3. Ifølge skat er dette bidrags formål at finansiere miljøministeriets og kommunernes opgaver i forbindelse med beskyttelse af grundvandet, herunder kortlænging og udpegning af områder med drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og områder, som er særligt følsomme over for forurening. Denne opgave forventes løst ved udgangen af 2017, hvorefter der ikke længere skal betales drikkevandsbidrag. Skat oplyser at bidraget for de følgende år kommer til at lyde som følger: Afgiftssats Nyt drikkevandsbidrag Total 2012: 5,23 kr 0,67 kr 5,90 kr : 5,46 kr 0,67 kr 6,13 kr 2018: 5,46 kr 0 5,46 kr Ovennævnte afgifter er ekskl. Moms. Ingen kommentarer Takst blad for 2012 godkendt. 5. Status på målerudskiftning - Se formandens beretning 6. Valg til bestyrelse Christian Ibsen Genvalgt Jørgen Overgaard- Genvalgt 7. Valg af suppleant til bestyrelse Søren Nøhr - Genvalgt 8. Valg af revisor Asser Olsen - Genvalgt 9. Valg af revisor suppleant Kirsten Jagd - Genvalgt

5 Søtofte Vandværk, General forsamling Side 5 of Eventuelt a) Der er ikke meldt nogen punkter til punktet eventuelt. Mødet afsluttet.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

3. Forretningsfører aflægger regnskabet

3. Forretningsfører aflægger regnskabet HØVE STRANDS VANDVÆRK 4550 ASNÆS. Der var mødet 39 personer/andelshavere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Forretningsfører aflægger regnskabet 4. Indkomne forslag 5. Valg

Læs mere

Faldsled Vandværk. Generalforsamling

Faldsled Vandværk. Generalforsamling Faldsled Vandværk Generalforsamling Beretning og regnskab 1/1-31/12 2010 DER INDKALDES HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSMLING MANDAG DEN 11. APRIL KL. 19.30 Faldsled Gl. Skole Assensvej 497, Faldsled Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen. Dagsorden!

Referat fra Generalforsamlingen. Dagsorden! Referat fra Generalforsamlingen Dagsorden! Brændekilde d. 7/4 2015 Generalforsamling i Brændekilde Vandværk A.M.B.A Mandag d. 30/3 2015 kl. 19,00 i Brændekilde Forsamlingshus Dagsorden 1) Valg af dirigent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012

ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012 ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012 02. januar: Aflæst hovedmåler og Havløkkemåler. 04. januar: Manglede 2 stk. målere at aflæse. Udskiftede måleren på

Læs mere

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Røgen Vandværk i 100 år

Røgen Vandværk i 100 år Røgen Vandværk i 100 år 1908-2008 1 Udgivet af Røgen vandværk - 2009 Tekst: Anne Marie Marboe Layout: Flemming Byg Tryk: Møllegårdens Grafisk Antal: 100 stk. Forside: Røgen Vandværk Forord D. 3. oktober

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Referat af ordinær generalforsamling i Øksenmølle-Grundejerforening og Vandværk I/S Tid og sted: Lørdag den 9. maj 2015 kl. 10.00 i Tirstruphallen Fremmødt: 86 personer, repræsenterende 69 grunde. Dagsorden:

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Tilsluttede ejendomme... 1 2. Bestyrelsesarbejde... 1 3. Vandværkerne og boringer... 3 3.1. Udpumpet mængde... 3 3.2. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde... 3 4. Vandindvinding...

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1.

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. august 2007 Billedmateriale JMJ 1 Laurbjerg vandværk 14. maj 2007 (Forside)

Læs mere