FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar. Februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar. Februar 1-2015"

Transkript

1 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Februar Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar

2 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund Næstformand Gunnar Kloster Kasserer Jens Jørgen Andersen Øvrige medlemmer: Finn Eland Christian Sparre Hangel Esben Bue Christiansen Torben Bay Kurt Hansen (suppleant) Christian Lumby (suppleant) Udvalg mv. Kabysudvalget Lis og Finn Eland Hanne og Jørgen Munch Nielsen Herdis Scheelke og Peter Thøger Lonny og Kurt Hansen Lene og Ebbe Andersen Ingelise og Gunnar Kloster Lis og Svend Larsen Juniorafdelingen Christian Sparre Hangel Jollepladsen Esben Bue Christiansen Kapsejlads Klavs Lund, Torben Gravenhorst Klubhusudlejning Ebbe Andersen FD-NYT Redaktør Kjeld Moselund Kontingenter i 2012: Aktiv (afd. 1) 750 kr. Aktiv ægtefælle (afd.1) 500 kr. Pensionist o. 65 år (afd.1) 500 kr. Passiv (afd. 2) 500 kr. Junior u. 25 år (afd. 3) 500 kr. Familierabat 1600 kr. opnås ved mere end 3 betalende medlemmer. En skal være medlem af afdeling 1. Frederikssund Lystbådehavn Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund Formand Erling Thomasen Havnefoged Per Berg Hansen Mobil: Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund Forside: Møde med fortiden i den svenske skærgård juli 2014 Foto: Lotte Moselund Bagside: Zoom sejlads i september Foto: Carsten Madsen Trykker: Proventus Grafisk Rettelser til ovenstående bedes mailet til : 2

3 Formandens tale ved standernedhalingen den 1.november Vel mødt! Vores klubstander skal ned, og det sker på denne for årstiden lune lørdag den første dag i november. Det er altid et imponerende syn at se alle de dejlige både stå fint på rad og række. Per havnefoged haler op kører væk og sætter dem, og så er det op til den enkelte ejer at sørge for den optimale fastgørelse, så båden kan modstå vinterens storme. Vi lærte meget af både Allan og Bodil sidste sæson. Sejlersæsonen har været fantastisk, og jeg håber at I alle har nydt Danmark som et ferieparadis for sejlere. Sejlklubbens hus undergår, som I måske har bemærket, en stille og rolig renovering. Takket være C-holdet, der i vintermånederne får løst nogle vedligeholdelsesopgaver under hyggeligt samvær. Det er primært de ældre sejlere, der gør dette arbejde, og jeg skal hilse og sige, at der er plads til flere. Så mød bare op torsdag i de lige uger og få en snak over en kop kaffe, lidt arbejde og slut af med en frokost. Der er altid brug for flere praktiske hænder og gode råd. Vi havde et tilfældigt besøg af klubhusets arkitekt, en ældre herre på 84, der stadig er aktiv sejler. Han lige ville se hvad det var der foregik i klubhuset, og han var godt tilfreds. Som formand for Frederikssund Sejlklub skal jeg ikke nægte, at jeg er meget glad for, at vores kommune endelig har givet grønt lys for et nyt juniorsejlcenter. Det kan kun blive til glæde for alle, at se de unge i praktiske og sunde omgivelser. Men de unge betaler tilbage, forstået på den måde, at de yder en stor indsats for at få flere unge til at interessere sig for at sejle. I foråret spurgte Kommunens Fritidsudvalg om idrætsforeningerne ville forestå nogle sommeraktiviteter for de 9-14 årige i en uge. Tre af vores unge instruktører fra Juniorsejlcentret sagde ja, og de sørgede for, at de fem dage på vandet blev festlige med leg og plask og sejlads i og på forskellige typer både: jolle, speedbåd, kajakker, SUP-brædder mm. Den sommer glemmer de unge ikke så let, så måske ser vi nogen af dem igen. Klubben har også lagt hus til de unge sejlers Sommercamp, der er for andre klubbers juniorer, endnu en succes. Vores kapsejlere kæmper hver tirsdag på fjorden. Jeg kunne godt ønske lidt mere information fra deltagerne om, hvilket andre kapsejladser de er med i. Det er vigtigt, at vi viser vores stander ved de andre sejlklubbers stævner. 3 (fortsættes på side 4)

4 (fortsat fra side 3) Der har på de seneste været frafald på kapsejladsområdet, og det har fået flere af Isefjordskredsens klubber til at prøve cruising-sejlads, en uformel måde at sejle om kap på. Måske er der nogen blandt vores medlemmer, der vil stå for denne udfordring, så kom bare frem. Frederikssund Sejlklub er gammel og traditionerne holdes i hævd. Der var fællestur i år til Hørby ved Holbæk Fjord og Skt. Hans aften ved Kalvøen. Med i traditionerne er også FFFS 2014, der var en god oplevelse, selv om det vist var den koldeste lørdag i hele sommeren. Men festligt var det, og det gav et overskud. Så er det blot sørgeligt, at der tre uger senere er uønsket besøg på jollepladsen en regnfuld søndag aften, hvor to trailere med optimistjoller og meget mere lige så stille bliver kørt væk fra Juniorsejlcentret. Det var låst fast, hvordan kan det ske?? Jeg spørger bare. Det røg mere end overskuddet fra FFFS Men hvad med fremtiden? Frederikssund Kommune har afsat nogle penge til optimering af området omkring Frederikssund og Marbæk sejlklubber. Jeg ved ikke hvad det indeholder og afventer spændt. Men ingen kan være i tvivl om vores unikke beliggenhed som bør udnyttes. Nok for nu! Lad os tage en snak over en lille en eller to ved frokostbordet som kabyssen vanen tro har forberedt til os. Men første skal vi have standeren ned. Dette gøres mens vi synger den omdelte sang. Tak for i år! Lotte Moselund 4 Foto: Kjeld Moselund

5 Standernedhalingen den 1.november

6 Frederikssund og Marbæk sejlklubber indbyder til tirsdagssejlads i Sejlsæsonen 2015 Tirsdagssejlads i Frederikssund Igen i 2015 afholder Frederikssund og Marbæk sejlklubber i fællesskab ugentlige tirsdagssejladser henover forårs- og efterårssejlersæsonen. Ugentlig sejlads giver god sejlerfaring En fast ugentlig tur på vandet er en rigtig god lejlighed til at få trimmet og optimeret sejladsen. Som erfaren kapsejler har du mulighed for at vride den sidste tiendedel ud af båden og skærpe taktikken og er du nybegynder, kan du lære at vælge den rigtige sejlføring og trimme båden under forskellige vejrforhold. De erfaringer du gør dig, kan komme dig til stor nytte, når du skal til race, på sejlerferie eller på weekendtur med familie eller venner. Vi sejler både kap- og crusingsejlads: Kapsejlads: Vi sejler kapsejlads efter kapsejladsreglerne og efter handicapmål, så forskellige både kan sejle mod hinanden. Bådene placeres i en startgruppe, der passer til bådens handicap. Har du ikke et målerbrev med oplysninger om din båds handicap, tildeler kapsejladsudvalget dig et estimeret mål. Du kan så ikke vinde præmier for de samlede resultater for henholdsvis forårs- og efterårssæsonen, men du kan vinde alle øvrige præmier på lige vilkår. Vi kapsejler for at vinde, men vi gør det for sjov og så er det fint med et adrenalin-kick én gang om ugen. Cruisingsejlads: Samtidig med kapsejladsen sejles Flagløb for både, der ikke ønsker at kapsejle. I flagløbet sejles efter de almindelige søvejsregler og både skal ikke have målerbrev. Crusingbådene får dog tildelt et handicapmål, så de også kan sejle om præmier. Som crusingsejler: behøver du ikke finde så mange gaster. Du kan enten sejle alene eller med familie og venner. behøver du ikke at sætte dig ind i komplicerede kapsejladsregler. behøver du ikke at være en ørn til at håndtere en spiler eller genakker. skal du ikke bruge tid på målerbrev og vejning af båden. Vi tildeler dig et mål som muliggør, at du kan konkurrere for sjov. 6

7 Og så har du en god undskyldning for at komme på vandet med ligesindede en gang om ugen! After sailing: Tirsdagssejladserne slutter med hygge i Frederikssund sejlklubs klubhus, hvor kabysudvalget disker op med højtbelagte madder og salg af drikkevarer til rimelige priser. Aftenens resultater offentliggøres og situationer diskuteres i hyggeligt lag. Vinderne udråbes, og der uddeles præmier. Alle kan deltage Du kan deltage som sejler både som cruising- eller kapsejler, og som skipper på egen båd eller som gast på en andens. Men du kan også deltage som dommer, hjælper eller i kabyssen. Vi kan altid bruge en ekstra hånd. Hvis du ønsker en gasteplads eller mangler gaster til din båd, hjælper kapsejladsudvalget gerne. Tag fat i os og vi vil forsøge at etablere kontakt. Tilmelding Tilmelding sker til kapsejladsudvalget enten på mail eller telefon eller ved at møde op på skippermødet. Deltagergebyret er kr pr. båd for hele sæsonen, som starter med et skippermøde d. 5. maj kl. 17:45 i klubhuset i Frederikssund og efterfølgende Tune Up -sejlads med start kl. 19. Første gældende sejlads i foråret er d. 12. maj og den sidste d. 23. juni. Efterårssæsonen starter den 4. august og slutter den 22. september. Sejladsbestemmelser og banekort udleveres på skippermødet og vil i øvrigt være tilgængelige på Frederikssund sejlklubs hjemmeside. Med venlig hilsen Kapsejladsudvalget v/ Klavs Hestbek Lund , 7

8 Måletrim Checkliste for din båds tilstand for måling. (Se evt. for yderligere info) Målekondition ved måling i vandet og ved vejning: 1. Alle tanke og hulrum skal være tomme, dog må der være indtil 10 liter brændstof i brændstoftanken. 2. Påhængsmotor må ikke være ombord. 3. Intet løst udstyr må være ombord (fx hynder, reservesejl, redningsflåde, slæbejolle, beklædning, fødevarer eller andre varer, kogegrej, køjetøj, spisebord og lignende). 4. Ét stel sejl skal være ombord [dvs. 1 storsejl, 1 krydsfok, 1 genua (hvis genua føres) og 1 spiler (symmetrisk eller asymmetrisk)]. 5. Alt andet nødvendigt udstyr i henhold til RRS 51 skal være ombord (dvs. luger, trapper, dørk, rundholter, anker med tov og kæde, fendere, skøder, fortøjningstovværk, fald osv.). 6. Alt "løst udstyr" nævnt i pkt. 4 og 5 skal placeres på dørken i kahytten agten for masten, dog højst 1.50 m agten for masten. 7. Mastehældningen skal være sat agter over til sin normale justeringsposition. Mastehældningen må aldrig være sat foran for sin lodrette position. 8. Al stående rig skal være tot. 9. Al løbende rig skal være slæk. 10.Bommen skal placeres i sin laveste position, vinkelret på masten, i bådens centerplan og sikret mod bevægelse. 11. Spilerstage(r) skal stuves i normal position. 12. Sænkekølen skal være helt nede og låst (også ved kapsejlads). 13. Ingen person må være ombord under flydemålingen. 14. Enhver form for udstyr med stor vægt (fx indenbordsballast, batterier og lignende) skal være sikkert fastgjort (indglasset eller fastboltet) og være noteret på målebrevet med angivelse af vægt og afstand fra stævn. 8

9 15. Ansvar: DS og klubberne påtager sig intet som helst økonomisk ansvar i forbindelse med udstedelse af målebrev/klassebevis, ej heller for eventuelle fejltagelser eller forsømmelser fra DS', Teknisk Udvalgs eller målerens side. Måling aftales med FD's målere: Torben Gravenhorst eller *) Ved vejning aftales kranpris og tidspunkt med egen vognmand Forinden måling af skrog og vejning bedes båden bragt i måleklar tilstand. Se måletrim overfor. Ved evt. vejning skal vægten rekvireres hos Dansk Sejlunion tlf Få målt dine sejl på måledagen Der er måledag i klubhuset tirsdag den 24. marts 2015 kl 19:00. Alle medlemmer af Frederikssund og Marbæk sejlklub er velkomne. Det bliver en dag, hvor du kan få målt sejl til kapsejlads. Hvis din båd ikke er en standard båd, så kan vi også få en snak om måling af din båd. Selve målingen af et sejl er gratis, men du skal betale 75 kr. for den måleknap fra Dansk Sejlunion, som skal monteres i sejlet. Hvis du er interesseret i at få målt sejl, skal du blot sende en mail senest torsdag den 14. februar 2015 til Torben Gravenhorst på 9

10 Tre måneders koncentreret oplevelsessejlads i middelhavet Skrevet af Frida Hangel Efter tre års slid og slæb i gymnasiet måtte det være min tur til at nyde livet, føle friheden og opleve det turkisblå middelhav. Jeg tog derfor i foråret 2014 kontakt til Anders Bomholt, der er skipper på Basileia. En ung skipper som følger drømmen om at holde pause fra hverdagens stress, trække stikket ud og møde nye mennesker og kulturer, hvilket jeg hurtig kunne tilslutte mig. Planen blev derfor således, at jeg efter at havde fået en studenterhue på hovedet og min tjans som træner på årets sommersejlercamp i uge 31 var over, ville forlænge min sommerferie, med et par måneders sejlads i middelhavet. Kursen er lagt, sejlene er sat, og oplevelserne venter i massevis både i og på det salte middelhav. Jeg påmønstrede i Patra, der ligger i kanten af det Ioniske øhav, i det vestlige Grækenland. Et par dage efter min påmønstring havde jeg oplevelsen af, at sejle igennem Korinterkanalen, som er en 6,3 km lang menneskeskabt kanal, der blot er 21 meter bred og forbinder det vestlige og østlige græske øhav. Kanalen, der er skåret ind i klippen i 1800 tallet, var en stor oplevelse at sejle igennem, da man følte, at den 46 fods store båd på en og samme tid, både var stor i forhold til den smalle kanal, og lille i forhold til de 80 meter høje klipper der strakte sig op på begge sider. De første to uger på båden blev tilbragt sammen med 11 andre eventyrlystne unge mennesker. Med 12 mand ombord på en 46 fods båd bor man tæt, men ikke så tæt at det ikke er muligt, og det giver nu engang lidt mere aktion, da der konstant sker noget, så som dykning, klippeklatring eller massageklub. 10

11 Den lille ovn i kabyssen kunne dog ikke helt følge med, så madlavningen blev oftest lavet over grill inde på stranden, hvilket tit gav anledning til bål og endnu en flaske vin, samt at madrasserne fra båden blev bragt ind på stranden til overnatning, rundt om de sidste lysende gløder fra bålet. Anders, Lise, Nanna og jeg på rundtur på ATV, på den græske ø Amorgos, hvilket blandet andet bød på en oplevelse til klosteret Panagia Chosoviotissa. Når man går fra at være 12 til at være 4 ombord, opstår der et vakuum. Et vakuum på en sådan måde, at man konstant går med den tanke i baghovedet at "de andre" vil komme om lidt. Dette svandt ind efter 1-2 døgns tid, hvor Nanna, den 5. gast, der skulle sejle med på de næste 4 ugers eventyr, påmønstrede. Et eventyr der er et koncentrat af oplevelser. Oplevelser lige fra at se delfiner og havskildpadder, lære hvordan en harpun fungerer og drikke en øl med Troels Kløvedal og hans besætning på Nordkaperen. Vi har dykket rundt i en "østersskov" og blevet vækket om natten fordi ankeret skred, og molen ville have en bid af Basileia. Jeg har lært at spille backgammon, set speedbådskapsejlads og været inviteret til den lokale havnefest. Jeg har oplevede hvaler der "spytter" i min aftensmad og natsejladser hvor man stod i det fantastiske dilemma, at man gerne både ville se på den stjerneklare himmel og den smukke morild der sprøjtede op omkring Basileia på samme tid. Basileia sejler af sted fra Santorini, hvor vi skilles med Nordkaperen og Troels Kløvedal. Vi sejler syd på mod Rhodos, mens Nordkaperen og dens besætning sejler videre nord på i det græske øhav. 11

12 Ombord på Basileia lærer man noget nyt hver dag. Alle om bord er forskellige, har forskellig baggrund og har forskellig viden og erfaring med i bagagen om bord. Den ene dag lærer man at lave en perfekt endesplejsning, den næste hvordan man kan tilberede en butternut squash, hvordan et mesansejl benyttes eller hvordan man håndterer at lægge et ekstra anker ud, midt om natten, fordi det blæser op. Vi ligger som regel for svaj med nogle liner i land, så vi kan komme så tæt op ad klipperne som muligt, til tider så det blot kræve et lille hop. Det betyder også at vi skal være ekstra opmærksomme på sten, klipper og andet, når vi ikke blot vælger at smide ankeret hvor det er 100 % sikkert. De lidt mere vågede svajsteder, kræver at vi alle sammen er opmærksomme, og at vi ved hvem der foretager sig hvad, men det er også her vi får nogle af de fantastiske oplevelser, af at ligge et sted, hvor andre ved første øjekast måske ikke ville turde kravle ind. Lise og Nanna er på vej i land fra Basileia, som ligger i en bugt på den sydvestlige del af Rhodos, da vi skal hen til det nært liggende surfermekka og se på seværdigheder. Om skibet og skipper Skipper Anders Bomholt er en projektmager, der går efter drømmen og samler på oplevelser i massevis. Friheden og rejselysten sprudler i den unge mand, der har visioner om at tager på en mange år lang jordomrejse. Anders købte i 2011 skibet Basileia, en Nelson 46 Ketch fra 1981, der var starten på projektet. Et projekt som Anders, der er uddannet bådebygger, brugte meget tid på at renovere og indrette efter egne behov og ønsker, med hjælp fra venner og familie, der tror på hans vision om at opleve verden til søs. Der er ikke mange 22 årige der har drevet det til at gøre så store drømme til virkelighed, at turde kaste sig hovedkulds ud i at købe en 46 fods båd, kræver ambitioner og mod og ikke mindst visionen og drømmen. 12

13 Anders er opvokset i en langturssejlerfamilie, og var allerede i folkeskolen på sit første flere år lange togt med familien rundt i Middelhavet. Herudover har Anders, siden han stoppede med at sejle optimistjolle i sejlklubben som 12 årig, været søspejder, med på skoleskibet Danmark og arbejder nu for Esvagt ude på Nordsøen. Så det var på ingen måde et uvant område han begav sig ud på, men en 46 fods båd er stadig, et stort projekt for en 22 åring. Men med et halvt års sommertogt, fra april til oktober, hvor over 50, primært unge, gaster har fået oplevelsen og fornøjelsen af at sejle med på Basileia, og lærer Anders at kende, kan det siges at han i den grad har fået sat sejl på projektet. Så hvem ved hvad der venter i fremtiden, en tur over Atlanten? Lysten til langturssejlads er i hvert fald helt sikkert blevet vækket. Anders og Martin er i gang med afringningen af mesanmasten, ved den lille havneby Korfos, før Basileia sejles til øen Egina hvor hun skal overvintre på land. Faktaboks om Basileia: Nelson 46 Ketch Byggeår: 1981 Materiale: Glasfiber Dybgang: 1,85 m Længde: 46 fod (13,8 m) + bovspryd som Anders selv har lavet og monteret Køjepladser: 10 køjer i 4 kahytter Hjemmeside: 13

14 14

15 Indkaldelse til generalforsamling i Frederikssund Sejlklub Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:30 i klubhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning, herunder udvalgsberetninger 3. Kassereren fremlægger regnskabet 4. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag 5. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 6. Valg af formand Lotte Moselund er ikke på valg 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Gunnar Kloster, Christian Hangel, Finn Eland og Torben Bay er på valg. Jens Jørgen Andersen, Esben Bue Christiansen er ikke på valg. 8. Valg af suppleanter Christian Lumby er ikke på valg Kurt Hansen er på valg. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant Vi skal have en ny revisor, da Michael er udtrådt af klubben efter bådsalg. Bestyrelsen foreslår Gabriela Gravenhorst. Lis Eland er som revisorsuppleant på valg hvert år. 10. Eventuelt 15 Se også side 17

16 16

17 Til alle fremmødte medlemmer vil der på generalforsamlingen blive udleveret en ny klubstander. Efter generalforsamlingen vil der blive serveret ost og rødvin. Derefter lægges op til en debat omkring sejlklubben og fremtiden. Vi håber du vil bidrage til denne. Bestyrelsen 17

18 18

19 Regnskabet er aflagt af foreningens kasserer, Jens Jørgen Andersen, januar 2015 Revisionspåtegning: Regnskabet er revideret i overensstemmelse med alm. anerkendte revisionsprincipper. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret og bilagene stikprøvevis efterset, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Michael Holst Lis Eland 19

20 C-holdet skaber synlige resultater C-holdet består af omkring 15 FD-medlemmer, som ikke længere er arbejdsramt, og som har et vist omfang af praktisk håndelag. C-holdet mødes hver anden torsdag formiddag kl. 10 til en kop kaffe, hvor dagens opgaver fordeles. Derefter arbejdes der i små hold på diverse vedligeholdelsesopgaver indtil kl. ca. 13, hvor der serveres en let frokost, som på skift indkøbes og tilberedes af et par af medlemmerne. Ved sæsonafslutningerne gøres der lidt ekstra ud af det. Hvis der er flere, der har lyst til at være med, så er I meget velkomne. I det forløbne år er der ud over diverse maleropgaver sket en renovering af de indvendige toiletter, og garderoben er blevet lysnet bl.a. med et nyt gulv. Køkkenet har fået nye belysningsarmaturer. Samlingerne på borde og stole er strammet op. I januar 2015 er samtlige lofter blevet sprøjtemalet af professionelle, men C-holdet har sørget for nedtagning og genopsætning af belysningsarmaturer, og i den forbindelse er samtlige pendler over bordene blevet udskiftet. Vi håber, at I alle er enige i, at det har pyntet på klubhuset, og det er forhåbentlig til glæde for samtlige medlemmer, både i forbindelse med klubarrangementer og ved udlejning til private fester, som er en af de fordele man har som medlem af FD. Redaktøren Foto: Kjeld Moselund 20

21 Foruden klubhuset fik også havnens butiksbygning en tiltrængt omgang maling C-holdets hyggelige juleafslutning i december 21 Foto: Tove Fisker

22 Nyhed Sejlerskole for let øvede MSM s nye Sejlerskoletilbud er for dig som har taget duelighedsbevis, og gerne vil lære noget mere. Der vil bl.a. blive øvet sejltrim til tur- og kapsejlads, spilersejlads, mand over bord med dykkere, havnemanøvre i fremmed havn og matchrace. Den nye sejlerskole har plads til 8 elever. Der vil blive sejlet en fast dag om ugen i de to skolebåde, 8 gange før og 8 gange efter sommerferien. Der vil være instruktør på mindst 6 gange i løbet af sæsonen. Du skal være medlem i MSM eller FD og have duelighedsbevis, for at kunne deltage. Pris: 1.250,- per person. Vil du vide mere, så kontakte Formand Pia Eliasson tlf eller mail 22

23 Sejlerskole for voksne Bliv en sikker sejler og få certifikat som sejler Kontakt MSM Sejlerskole Ring eller mail Se også på 23

24 Seneste nyt om de skrappe svenske miljøkrav Dansk Sejlunion har efter direkte forespørgsel behandlet dette emne over to fulde sider i Sejler 4/2014. Jeg mente dog, at artiklen i Sejler indeholdt nogle direkte modstridende oplysninger: 1. Det svenske forbud stiller IKKE krav til bådens konstruktion 2. Har din båd IKKE fastinstalleret toilet, er det fortsat tilladt at anvende en pøs og tømme den i havet efter brug. Jeg henvendte mig derfor igen til DS for at få dette uddybet og modtog følgende svar, som nu synes at være helt klokkeklart: Du kan lovligt sejle med din båd til Sverige. Du må gerne have en båd med toilet uden septiktank. Sådan et toilet må du blot ikke benytte. Du må gerne have et toilet med septiktank. Sådan et toilet må du gerne benytte, men du må ikke tømme tanken i svenske farvande. Man må godt benytte en pøs eller lignende. Citat: Tömning av toalettavfall från hink, potta eller liknande omfattas däremot inte av definitionen av toalettavfall. Der er således ikke krav til konstruktionen af båden, men til udledningen fra fast installerede toiletter. DS har åbenbart kontaktet de svenske myndigheder, for at være helt på den sikre side. Man kan altså helt uden risiko anløbe svenske havne med sin båd, uanset toiletkonstruktion eller mangel på samme. Hvis trangen skulle opstå til søs - når man skal så skal man - må man altid benytte en pøs, som godt må tømmes ud over rælingen uanset afstanden til land, den må bare ikke tømmes igennem toilettet. Det skal dog kraftigt anbefales, at tømningen sker til læ, og i hensynsfuld afstand fra badende og andre sejlere. Kjeld Moselund, Pelican II Det er det her skilt, du skal kigge efter i havnen, når du skal have tømt din tank. 24

25 25

26 3 F. Sejl og Bådudstyr v/ sejlmager Ove Franch ALT I BÅDEUDSTYR FREMSTILLING OG REPARATIONER AF SEJL, SPRAYHOODS, BÅDKALECHE M.M. FREDERIKSSUND LYSTBÅDEHAVN TLF.: FAX: / Når sulten melder sig, husk: 3F Grillen i Frederikssund Lystbådehavn Sejl og bådkalecher holder længere! Vi vasker alle typer og størrelser af sejl og bådkalecher, så de bliver helt rene og fri for salt. - Bådkalecher, rens + imprægn. pr. kg. kr. 285,- (min. 2 kg.) - Sejl, vask pr. m2 kr. 66,- - Gulvtæppesæt til båd kr. 750,- (Max. 6 m2) - Polstrede bådhynder, efter tilbud Hentet og bragt i alt kun 125,00 kr. over næsten hele landet Telt- og Sejlvaskeriet, Ryttermarken 2 B, 3520 Farum, telefon

27 Aktivitetskalender 2015 Tirsdag den 24. februar 19:30 FD generalforsamling Lørdag den 21. marts 13:00-15:00 Foredrag om solosejlads (se annonce side 14) Tirsdag den 24. marts 19:00 Måledag i klubhuset Tirsdag den 5. maj 17:45 Skippermøde i klubhuset Faste ugentlige aktiviteter Mandage Juniorsejlerne Tirsdage Aftenkapsejlads 5/5-23/6 Torsdage C-holdet i lige uger Juniorsejlerne Næste nummer af FD-NYT forventes udsendt ultimo marts 2015 Deadline 15. marts 2015 Send en artikel om din sommerferietur, renoveringen af din båd, eller andet spændende, gerne med billeder. Optagne artikler præmieres med en flaske vin. 27

28 28

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC VSK årbog 2007 V A L L E N S B Æ K S E J L K L U B D E N A K T I V E K L U B Kanonstart for sejladscenteret Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC Vallensbæk Sejlklub Sekretariatet

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand: Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Brisen. Smilende. Solrig Sommer

Brisen. Smilende. Solrig Sommer Nr 4 // September 2014 Brisen www.sejlklubbenkbh.dk 2014 Smilende Solrig Sommer www.sejlklubbenkbh.dk Sejlklubben København Sundkrogskaj 19 2100 København Ø Bestyrelsen Formand Finn Kristiansen 2092 8010

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 3 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 3 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 3 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2013 36. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Klubhuset marts 2013 1 Foto: Bo Ravn 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kolofon... 4 Formanden har ordet... 5 Traktorførere/Kranførere... 6

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. S E P. 2 0 1 0 N U M M E R 6 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sommeren er forbi og det begynder at blive rigtigt mørkt om aftenen inden sejlerskolens

Læs mere

Nr. 1 Marts 2008 35. årgang

Nr. 1 Marts 2008 35. årgang Nr. 1 Marts 2008 35. årgang Fastelavnsfesten i Dragør Sejlklub var et tilløbsstykke for børn og voksne 1 Vinterarrangement i samarbejde med Bådelauget Onsdag d. 6. februar var klubben fyldt til bristepunktet

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere