Referat Idræts- og Fritidsforum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Idræts- og Fritidsforum"

Transkript

1 Referat Idræts- og Fritidsforum Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Folkeoplysningens Samråd) Catharina Bengtsson (Børne- og Ungdomsorganisationernes Fællesråd) Katrine Vendelbo Dencker (Helsingør Byråd (O)) Betina Svinggaard (Helsingør Byråd (A)) Preben Frederiksen (Kulturelle og øvrige foreninger) Michael Malmquist (HSU) Frank Jensen (HSU) Deltagere: Sanne Bergsaker Sussi Neumann Fraværende: Anders Glargaard Catharina Bengtsson Preben Frederiksen Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Idékatalog - fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter Udviklingspuljen - Ansøgning fra Helsingør Håndbold Udviklingspuljen - Ansøgning fra Snekkersten Idrætsforening Idræts- og Fritidspolitik - udkast til handleplaner Udpegning af foreninger der skal aflægge årsberetning for Høring budget Idræt og Fritid Høring - Kulturpolitk Helsingør Kommune Emner til kommende møder Meddelelser Eventuelt Bilagsliste... 20

2 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Idræts- og Fritidsforum Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Catharina Bengtsson, Preben Frederiksen Dagsorden godkendt, dog indføres et ekstra punkt efter punkt 7, Høring af Kulturpolitik for Helsingør Kommune.

3 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Idékatalog - fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/14563 Idrætsrådet Idékatalog - De levende steder- vs.1.pdf Indledning/Baggrund Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget behandlede i deres januar møde proces og tidsplan for nyt idékatalog for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter. Udvalget besluttede, at rykke tidsplanen, således at 1. udgave af idékataloget forelægges udvalget i februar mødet med henblik på, at udvalgets supplerende bemærkninger kan indarbejdes. Endvidere besluttede udvalget, at idékataloget sideløbende sendes i høring i Idrætsrådet og Idræts- og Fritidsforum, samt at der indhentes forslag via annoncering. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har udarbejdet 1. udgave af idékataloget som forelægges Idræts- og Fritidsforum. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og Fritidspolitikken Sagsfremstilling Anlægsønsker på idræts- og fritidsområdet opstår på forskellig vis, oftest gennem ansøgninger fra foreninger eller som led i en kommunal strategi med henblik på at skabe tidsvarende rammer for et aktivt idræts- og fritidsliv. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget modtager fra foreningslivet løbende forslag til nye idræts- og fritidsfaciliteter, ønsker om vedligeholdelse eller modernisering af eksisterende faciliteter samt ansøgninger med konkrete anlægsprojekter. Udvalget har ønsket, at samle alle henvendelser vedr. fremtidens idræts- og faciliteter i et idékatalog, således at det benyttes som inspirationsmateriale ved udvalgets indledende budgetdrøftelser. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har indarbejdet anlægsprojekter baseret på ansøgninger fra foreningslivet samt mulige udviklingsprojekter baseret på undersøgelser af danskernes idræts- og fritidsvaner i idékataloget. 1. udgave af idékataloget forelægges Idræts- og Fritidsforum med henblik på, at forummets supplerende bemærkninger kan indarbejdes. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

4 Idræts- og Fritidsforum Indstilling Mødedato Side 4 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at 1. udgave af idékataloget drøftes. 2. at Idræts- og Fritidsforum supplerende bemærkninger indarbejdes. Beslutninger Idrætsrådet den Ikke til stede: Birthe Steenberg, Kitt Montell, Piet Petersen Idrætsrådet drøftede 1. udgave af idekataloget og havde følgende bemærkninger: - At der bør udarbejdes forudsætninger for foreningers ansøgninger om nye idrætsfaciliteter. - At idekataloget bør tænkes sammen med målsætningerne i Idræts- og Fritidspolitikken. Idrætsrådet udtrykte bekymring for, at både annoncering og masseudsendelse til kommunens foreninger, om indhentning af ønsker til nye idrætsfaciliteter, vil skabe urealistiske forventninger til fremtidige anlægsprojekter. Idrætsrådet ønskede selv at prioriterer idrættens ønsker til fremtidige idrætsfaciliteter og fremsende dem til udvalget med anbefaling. Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Preben Frederiksen Idræts- og Fritidsforum har drøftet idékataloget, og ser frem til det endelige resultat. Idræts- og Fritidsforum anbefaler at idekataloget sendes til orientering i Idræts- og Fritidsforum og Idrætsrådet efter udvalgets behandling i maj.

5 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Udviklingspuljen - Ansøgning fra Helsingør Håndbold Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/6879 Idræts- og Fritidsforum Ansøgning Helsingør IF Handbold Handicaphold Indledning/Baggrund Den lovbestemte udviklingspulje har til formål, at støtte og styrke udviklingsarbejdet indenfor folkeoplysningsområdet i Helsingør Kommune. Der kan bl.a. søges om støtte til: Initiativer, der inddrager nye målgrupper i aktiviteter indenfor lovens område Aktiviteter for grupper med særlige behov Samarbejde mellem foreninger/aftenskoler/selvorganiserede og institutioner Projekter, der nytænker sundhed, forebyggelse og bevægelse Projekter/initiativer, der har til formål at tiltrække frivillige Tiltag som især gavner unge, herunder også etniske minoriteter Foreningsudviklingsprojekter Der ydes kun støtte til et projekt én gang. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og Fritidspolitikken Sagsfremstilling Helsingør Håndbold ansøger om et tilskud på kr ,- fra udviklingspuljen til håndbold for psykisk handicappede. Formålet er at give psykisk handicappede glæden ved at spille håndbold, en sund fritidsinteresse og dermed større livskvalitet. Klubben vil i samarbejde med SPUC give mulighed for at psykisk handicappede spiller håndbold frem mod Special Olympics. For at motivere og fastholde spillerne opkræves ikke noget kontingent. Helsingør Håndbold vurderer, at det vil ødelægge aktivitetens etablering. På sigt, når projektet er etableret og evalueret og hvis spillerne fortsat har lyst til at spille håndbold, vil Helsingør Håndbold gerne gøre spillerne til faste medlemmer af klubben. Projektet evalueres efter et halvt og et helt års aktivitet. Klubben tilbyder en uddannet træner og dommer til at varetage håndboldtræningen. Der vil mindst være en ugentlig træning, som kan udvides med flere dage når Special Olympics nærmer sig. På nuværende tidspunkt er der deltagere. Helsingør Håndbold er en frivillig forening med 250 ungdomsspillere og 100 seniorspillere. Det er en forening uden formue og med et budget, som balancerer med vores

6 Idræts- og Fritidsforum kontingentbærende aktiviteter. Økonomi/Personaleforhold Mødedato Side 6 Projektets økonomi er i ansøgningen angivet som følger: Træner løn kr. Transport udgifter kr. Bolde, 20 stk kr. Redskaber (veste, kegler, harpiks, fjerner o.l.) kr. ½ kontingent ca. 20 deltagere kr. I alt udgifter for kr. som Helsingør Håndbold søger hel eventuel delvis finansiering til. I budget 2015 er der afsat kr til udviklingspuljen. Udviklingspuljen 2015 Ansøgninger: Helsingør Håndbold Handicap Hold Tilbage på udviklingspuljen hvis ansøgning imødekommes kr kr kr. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at ansøgningen imødekommes og der bevilges kr ,- Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Catharina Bengtsson, Preben Frederiksen Jens Højberg fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling deltog i punktet for at orientere om den nye forening Klub Liv og Motion med det formål, at fungere som en paraplyorganisation for Special Olympics idrætsgrenene i Helsingør Kommune. Det blev besluttet at Helsingør Håndbold tildeles kr under forudsætning af, at der samarbejdes med SPUC.

7 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Udviklingspuljen - Ansøgning fra Snekkersten Idrætsforening Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7755 Idræts- og Fritidsforum Goalball ansøgning Indledning/Baggrund Den lovbestemte udviklingspulje har til formål, at støtte og styrke udviklingsarbejdet indenfor folkeoplysningsområdet i Helsingør Kommune. Der kan bl.a. søges om støtte til: Initiativer, der inddrager nye målgrupper i aktiviteter indenfor lovens område Aktiviteter for grupper med særlige behov Samarbejde mellem foreninger/aftenskoler/selvorganiserede og institutioner Projekter, der nytænker sundhed, forebyggelse og bevægelse Projekter/initiativer, der har til formål at tiltrække frivillige Tiltag som især gavner unge, herunder også etniske minoriteter Foreningsudviklingsprojekter Der ydes kun støtte til et projekt én gang. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og Fritidspolitikken Sagsfremstilling Snekkersten IF ansøger om et tilskud på kr ,- fra udviklingspuljen til Goalball for synshandicappede og normalt seende. Snekkersten IF har en lang tradition for at tilbyde idræt til forskellige befolkningsgrupper med særlige behov, og har i samarbejde med DHIF og Helsingør Kommune, startet Goalball som et nyt idrætstilbud i kommunen. Goalball er i dag en etableret idrætsgren for blinde og svagtseende med konkurrencer på både nationalt og internationalt plan. Projektet i Helsingør kommune har til hensigt at forene synshandicappede med normalt seende i en fælles idrætsgren. Træningen afvikles i Snekkersten Idrætscenter og varetages af Martin Enggaard og Kamilla Ryding, der begge er tidligere landsholdsspillere, og har erfaring fra deltagelse i flere OL og VM. Derudover er synskonsulenter tilknyttet projektet, med henblik på rekruttering af synshandicappede spillere. Idrætsgrenen vil samtidig blive et tilbud i Den Åbne Skole i Helsingør Kommune (Skoleplus.nu).

8 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side 8 Snekkersten IF har i forbindelse med projektet samtidig indledt et samarbejde med DHIF, som betyder at det danske kvindelandshold afvikler deres træningssamlinger i Snekkersten Idrætscenter. Økonomi/Personaleforhold Projektets økonomi er i ansøgningen angivet som følger: Træner-/ledsager godtgørelse Transportudgifter Bolde Briller/redskaber/materialer Beskyttelsesudstyr * Bane-tape Mål Hal- og Baneleje Spilledragter Turneringsgebyr Uddannelse I alt * Målmandsbukser, benskinner, albue- og knæbeskyttere. I alt udgifter for kr som Snekkersten Idrætsforening søger dækket med 50 %, således at tilskuddet for udviklingspuljen udgør kr I budget 2015 er der afsat kr til udviklingspuljen. Udviklingspuljen 2015 Ansøgninger: Helsingør Håndbold Handicap Hold Snekkersten Idrætsforening Tilbage på udviklingspuljen hvis ansøgning imødekommes kr kr kr kr. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at ansøgningen imødekommes og der bevilges kr ,- Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Catharina Bengtsson, Betina Svinggaard, Preben Frederiksen, Frank Jensen Frank Jensen deltog ikke under dette punkt. Indstillingen godkendt.

9 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Idræts- og Fritidspolitik - udkast til handleplaner Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7487 Idrætsrådet Forslag til konkretisering af idræts- og fritidspolitikken - Handlingsplan.docx - Forslag til konkretisering af idræts- og fritidspolitikken - Handlingsplan.docx Indledning/Baggrund I forbindelse med udarbejdelsen af den nuværende Idræts- og Fritidspolitik blev der afholdt en række Workshops med deltagere fra kommunens foreningsliv. De forskellige arbejdsgrupper fremkom med forslag til en række initiativer, der kunne understøtte og udmønte politikken. Initiativerne er samlet i et dokument med titlen Forslag til handleplan. Formand Frank Jensen har ønsket en status på handleplanen og en efterfølgende drøftelse af forslagene i hhv. Idrætsrådet og Idræts- og Fritidsforum. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og Fritidspolitikken Sagsfremstilling Idræts- og Fritidspolitikken understøttes i videst muligt omfang af en række initiativer, som er beskrevet i en handleplan. Handleplanen er fra 2012, men Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har udarbejdet en status på de forskellige initiativer, der er skitseret i planen. Statussen viser, hvilke initiativer, der er afsluttet, igangsat, forventet igangsættelse samt hvilke initiativer, der ikke er politisk behandlet. Formand Frank Jensen ønsker en drøftelse af handleplanen i hhv. Idrætsråd og Idræts- og Fritidsforum med henblik på, at fremme ikke igangsatte initiativer eller fjerne initiativer fra planen, som ikke længere er aktuelle. Medlemmer af hhv. Idrætsråd og Idræts- og Fritidsforum kan i mødet komme med forslag til nye initiativer, som ikke fremgår af handleplanen. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

10 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side 10 at sagen drøftes. Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Preben Frederiksen Idræts- og Fritidsforum anbefaler at handleplanen opdateres løbende, således at dokumentet kan bruges som et dynamisk arbejdsredskab. Det foreslås at elementer i handleplanen beskrives på samme måde som idékataloget for fremtidens idrætsfaciliteter og herefter forelægges for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget.

11 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Udpegning af foreninger der skal aflægge årsberetning for 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7769 Idræts- og Fritidsforum Indledning/Baggrund Hvert år udpeges foreninger der skal indsende årsberetning med beskrivelse af foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år. For aktivitetsområdet skal udpeges 10 foreninger, fordelt med 6 idrætsforeninger, 2 spejderforeninger og 2 øvrige foreninger. For undervisningsområdet skal udpeges 3 foreninger. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling A. Aktivitetsområdet Der udpeges 10 foreninger, der skal indsende årsberetning for Årsberetningen indsendes senest den 1. april B. Undervisningsområdet Der udpeges tre foreninger, der skal indsende årsberetning for Årsberetningen indsendes senest den 1. april Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, Ad A: at følgende foreninger skal indsende beretning for 2015: Idrætsforeninger: Helsingør IF Fodbold Espergærde Tennis Klub Hornbæk Bordtennis Klub Ålsgårde Karate Klub Tikøb IF Fodbold

12 Idræts- og Fritidsforum Kronborg Knights Spejdergrupper: Mødedato Side 12 DUI Leg og Virke, Helsingør De Gule Spejdere, Ravnetroppen Øvrige foreninger: Konservativ Ungdom Teaterbøtten Ad B: at følgende foreninger skal indsende beretning for 2015: Helsingør Aftenskole Helsingør Gospel LOF Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Catharina Bengtsson, Preben Frederiksen Prins Hamlet Gruppen udpeges i stedet for DUI Leg og Virke. Frank Jensen foreslog, at indkalde udvalgte foreninger til dialog med Idræts- og Fritidsforum.

13 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Høring budget Idræt og Fritid Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7526 Idrætsrådet områdebeskrivelse Idræt og Fritid.docx Ringbeskrivelser Takster Ringpapir Indledning/Baggrund I henhold til folkeoplysningslovens 35, stk.1 skal kommunen sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages i sammenhænge af generel betydning for området, herunder høring om kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed. Idrætsrådet er en del af kommunens lovpligtige 35, stk. 2 udvalg og ifølge kommunens delegationsplan kan rådet udtale sig specifikt om budgettet for idrætsområdet. Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet budgetforslag for for Idræts- og Fritidsområdet. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov og Byrådets budgetprocedure for budget samt folkeoplysningslovens 35, stk. 1 og 2. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Forslaget til budget på budgetområdet omfatter: Budgetområdebeskrivelse Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 Beskrivelser af opgaverne i ring 1 og 2 Forslag til nye serviceopgaver (driftsønsker) Forslag til nye anlægsopgaver (anlægsønsker) Takster Fordeling og beskrivelse af opgaverne i ring 1 og 2 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har sammen med Center for Økonomi og Styring udarbejdet en fordeling af budgetområdets budget i ring 1 og ring 2. Ring 1 indeholder de opgaver, der kan karakteriseres som lovpligtige og nødvendige, mens ring 2 indeholder øvrige opgaver, der er ønskelige samt forslag til nye opgaver. For en udspecificering af fordelingen af opgaverne se bilag 1 og 2.

14 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side 14 Det samlede budget på 411 Idræt og Fritid er for 2016 er på 44,4 mio. kr. fordelt med 34,8 mio. kr. i ring 1 og 9,6 mio. kr. i ring 2, jf. tabel 1. Derudover er der 0,750 mio. kr. i ring 2 til nye driftsforslag. Der er udarbejdet beskrivelser på alle opgaver i ring 1 og ring 2. Beskrivelser er vedlagt i bilag 2. Forslag til nye serviceopgaver I tabel 1 indgår en række forslag til nye serviceopgaver i ring 2 fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Tabel 1: Forslag til nye serviceopgaver fordelt på budgetområder kr. Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget Idræt og Fritid Afledt drift Atletikstadion I alt Forslagene til nye serviceopgaver er beskrevet mere udførligt i bilag 4. Forslag til nye anlægsopgaver Nedenstående anlægsønsker er genfremsat fra budget Ønskerne er af mere individuel karakter og refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget har mulighed for at omprioritere de fremsatte anlægsopgaver og eventuelt supplere med yderligere nye anlægsopgaver. Tabel 2: Anlægsforslag 411 Idræt og Fritid (i kr.) Udbygning af klubhus i Tikøb Etablering af træningspavilloner i lokalområder Etablering af multibaner i lokalområder xx Svømmehallen - Forundersøgelse udvidelse af kapacitet Opførelse af ny Helsingør Svømmehal (50 m bassin). 411-xx Råhushal i Hornbæk til tennis og Gymnastik - forundersøgelse xx Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole: Renovering af udendørs ridebaner og dræn 411-xx Lovliggørelse af Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole iht. Lob om Hestehold - krav 2016 I ALT

15 Idræts- og Fritidsforum Budgetområdebeskrivelser Mødedato Side 15 Der er udarbejdet budgetområdebeskrivelser på hvert af udvalgets budgetområder. Beskrivelserne er vedlagt i bilag 1. Takster Der er udarbejdet forslag til takster for budgetområde 411 Idræt og Fritid. Vedlagt i bilag 3 Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Jf. sagsfremstillingen. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Økonomi og Styring indstiller, at forslag til budget for Idræt og Fritidsområdet forelægges til høring. Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Catharina Bengtsson, Preben Frederiksen Jesper Lyngsøe Christensen fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling gennemgik budgettet med henblik på Idræts- og Fritidsforums høringssvar. Idræts- og Fritidsforum anbefaler, at tilskudsordningerne for henholdsvis voksenundervisning og idræts- og fritidsområdet fastholdes i sin nuværende form. Det anbefales samtidig at tilskud til aktiviteter uden for folkeoplysningsloven som eksempelvis sommerferieaktiviteter ligeledes fastholdes i sin nuværende form. Idræts- og Fritidsforum anbefaler endvidere, at godkendte folkeoplysende foreninger ikke er omfattet af kommunens takstblad i forhold til foreningernes arrangementer. Det er Idræts- og Fritidsforums ønske, at der afsættes tilstrækkelige midler til vedligeholdelse og opgradering af idræts- og fritidsfaciliteter i Helsingør Kommune. Ønsket begrundes i, at faciliteterne forsat skal være funktionelle og tidssvarende.

16 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Høring - Kulturpolitk Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/8621 Idræts- og Fritidsforum Kulturpolitik for Helsingør Kommune Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Catharina Bengtsson, Preben Frederiksen Idræts- og Fritidsforum har ikke haft mulighed for at læse politikken igennem inden mødet, så medlemmerne opfordres til at indsende eventuelle kommentarer til forummets sekretær inden høringsfristen den 20. maj. Idræts- og Fritidsforum umiddelbare høringssvar er, at man anerkender det store arbejde, og opfordrer til at den endelige politik skal ses i sammenhæng med Idræts- og Fritidspolitikken samt en eventuelt Frivillighedspolitik.

17 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Emner til kommende møder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Idræts- og Fritidsforum Indledning/Baggrund Emner til kommende møder Møde Rideklubberne Folkeoplysningens Samråd Børne-og ungdomsorganisationernes Fællesråd Driftsoverenskomst selvejende haller Drøftelse af 18-midler Ovennævnte oversigt er en dynamisk liste over de emner som skal drøftes/behandles i Idræts- og Fritidsforum med henblik på, at fremme lokale interesser i forhold til det politiske fagudvalg. Mødetidspunkt for drøftelse/behandling af emnerne fastlægges i samarbejde mellem formand/næstformand og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling typisk i forbindelse med formøde.

18 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Idræts- og Fritidsforum Indledning/Baggrund Der afholdes ekstraordinært møde den 24. september, hvor forummet skal høres om Frivillighedspolitikken. Suppleanterne indbydes til at deltage på alle møderne fremover for at skabe dynamik i forummet. Kursus i 35, stk. 2 den 8. september i Roskilde. Indbydelsen rundsendes med referatet, evt. ønske om at deltage sendes til forummets sekretær.

19 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Idræts- og Fritidsforum Indledning/Baggrund Intet.

20 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side 20 Bilagsliste 2. Idékatalog - fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter 1. Idékatalog - De levende steder- vs.1.pdf (12939/15) 3. Udviklingspuljen - Ansøgning fra Helsingør Håndbold 1. Ansøgning Helsingør IF Handbold Handicaphold (112036/15) 4. Udviklingspuljen - Ansøgning fra Snekkersten Idrætsforening 1. Goalball ansøgning (114094/15) 5. Idræts- og Fritidspolitik - udkast til handleplaner 1. Forslag til konkretisering af idræts- og fritidspolitikken - Handlingsplan.docx - Forslag til konkretisering af idræts- og fritidspolitikken - Handlingsplan.docx (112681/15) 7. Høring budget Idræt og Fritid 1. områdebeskrivelse Idræt og Fritid.docx (112912/15) Ringbeskrivelser (112909/15) Takster (112906/15) Ringpapir (112904/15) 8. Høring - Kulturpolitk Helsingør Kommune 1. Kulturpolitik for Helsingør Kommune (136995/15)

21 Bilag: 2.1. Idà katalog - De levende steder- vs.1.pdf Udvalg: Idrà ts- og Fritidsforum Mødedato: 23. april Kl. 17:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 12939/15

22 DE LEVENDE STEDER Idékatalog til fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter 1

23 Udgiver: Helsingør Kommune Idékatalog for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter 1. udgave Udarbejdelse: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Team Idræt, Fritid og Frivillighed Stengade 72, 3000 Helsingør Grafik, kort og foto: Materiale indsendt fra foreninger i Helsingør Kommune Kommunens kort- og billeddatabase Forside: Idrottsoasen, Helsingborg Foto: Fredrik Berggren Fotos benyttet ifølge licensvilkår hos Creative Common Licenses 2

24 Forord Nye idrætsvaner og fritidsaktiviteter samt nye organisationsformer på idræts- og fritidsområdet skaber nye muligheder for udnyttelsen af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter. Behov for - og ønsker om nye faciliteter opstår på forskelligvis, oftest gennem ansøgninger fra foreninger eller som et led i en kommunal strategi med henblik på at skabe tidsvarende rammer for et aktivt idræts- og fritidsliv. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget har besluttet, at udarbejde et idekatalog over fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter, som bredt samler ønsker og behov baseret på ansøgninger fra foreningslivet. Idékataloget indeholder ligeledes forslag til nye typer af faciliteter baseret på undersøgelser af danskernes idræts- og fritidsvaner samt kommunens vision Helsingør Kommune februar

25 Omklædningsfaciliteter Tikøb Idrætsanlæg Tikøb Idrætsforening oplever store udfordringer med omklædningsfaciliteter på Tikøb Idrætsanlæg. Klubhuset rummer i dag kun 2 omklædningsrum og ofte er der 2-4 fodboldkampe på samme aften, hvilket svarer til at 4 til 8 hold skal klæde om. Der har været en tilgang af medlemmer i fodboldafdelingen og oprettelse af pigehold giver større udfordringer, da drenge og pigehold ikke kan klæde om sammen eller i umiddelbart forlængelse af hinandens spilletider. K lubben vurderer, at det er muligt, at dele det ene omklædning op i 2 og have et fælles baderum, men dette vil ikke løse problemet, når det gælder pigeholdene. Klubben har fremsendt plantegning. Foreningslivets ønsker og behov 4

26 Udvidelse af kapacitet i Helsingør Svømmehal Det er de seneste år blevet tydeligt, at den nuværende kapacitet i Helsingør Svømmehal sætter en generel begrænsning for udviklingen af vandsporten i Helsingør Kommune, hvad enten det er vandtid til den almindelige borger, bredden eller vandtid til eliten. Udfordringerne opsummeres således ved, at de forskellige klubber: Ikke kan nedbringe ventelisten til undervisningsafdelingen for børn. Ikke kan tilbyde yderligere voksenhold - vi ved at efterspørgslen er stærkt stigende. Ikke kan tilbyde konkurrencesvømmere en bedre træningssituation med et fornuftigt forhold mellem træning og restitution. Ikke kan udvikle konkurrenceafdeling - der er stor interesse og evner fra de yngste årgange da der er væsentlige begrænsninger. Derfor ønskes et nyt supplerende bassin der vil give bedre forhold samt muligheden for alle vandsportsklubber at udvikle og forbedre udbuddet til borgerne i kommunen. Fakta: Svømmehallen: Foreninger: Projektøkonomi: Helsingør Svømmehal benyttes udover den offentlige svømmetid for kommunens borgere til skole- og institutionssvømning, pensionistsvømning samt svømmesportsaktiviteter i foreningsregi. Helsingør Svømmeklub, svømmeklubben The Sport Society, Triatlonklubben Trinord, Sportsdykkerklubben Aquanaut, Helsingør Handicap Svømmeklub. Der foreligger ansøgning fra Helsingør Svømmeklub med tilhørende inspirationshæfte fra DISH (Danske Idrætssvømmehaller) med et eksempel på en nøglefærdig langbanesvømmehal. Pris 35,0 mio. kr. 5 Foreningslivets ønsker og behov

27 Gymnastik- og tennishal Hornbæk Idrætsanlæg Fonden Hornbækhallen, Hornbæk Gymnastik Forening og Hornbæk Tennisklub har fremsendt en ansøgning samt et konkret anlægsprojekt på etablering af en ny Multihal på Hornbæk Idrætsanlæg. Multihallen tænkes primært benyttet til indendørs tennis og gymnastik. Multihallen opføres som en Råhus-hal med specialgulv og springgrav samt ny teknologi, der gør det forholdsvis fleksibelt og nemt, at omstille hallen fra gymnastik aktiviteter til tennistræning og omvendt. Multihallen kan også benyttes til eksempelvis badminton. Multihallen er jf. tegningerne arkitektonisk udformet, så den ikke fremstår som én stor bygning, men er opdelt i mindre enheder. Alligevel benyttes den som én samlet multihal. Multihallen placeres således, at den eksisterende omklædningsbygning/klubhus kan være bindeled mellem Hornbækhallen og Multihallen. Med over medlemmer i Hornbæk IF danner idrætsanlægget en naturlig ramme om Hornbækborgernes fritidsliv. Dog oplever gymnastik- og tennisklubben i vinterhalvåret en nedgang i antallet af aktive medlemmer grundet manglende faciliteter. Fakta: Om klubben: Idrætsanlægget: Projektøkonomi: Hornbæk IF Gymnastik og Hornbæk IF Tennis har til sammen 650 medlemmer, hvoraf 250 er under 25 år. Der samarbejdes om Den åbne Skole (skolereform) samt om ældremotion med frivillighedsområdet. Hornbækhallen ejes af Fonden Hornbækhallen, mens klubhus og udendørsbaner er kommunale. Den samlede drift finansieres af Helsingør Kommune, idet hallen modtager 100 % lokalerefusion for foreningernes brug af hallen. Tegnestuen Hornbæk har med specificerede priser beregnet opførelsen af en Multihal til en sammenlagt pris på 7,4 mio. kr. Foreningslivets ønsker og behov 6

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne, forkortet HK89 Båndbyerne. Foreningen er stiftet den 19.04.1989 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Bestyrelse: Formand Kenneth Fritze Flink Kasserer Bo Grubbe Jensen Bestyrelsesmedlem Jan Rasmussen Bestyrelsesmedlem Lasse Andersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33

for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33 Side 1 af 5 sider for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 2 af 5 sider Navn, hjemsted og formål 1. Klubbens navn er, og dens formål er at samle unge og voksne til udfoldelse af fritidsbeskæftigelsen

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Esbjerg Shuri-Ryu Karate Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere