Referat Idræts- og Fritidsforum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Idræts- og Fritidsforum"

Transkript

1 Referat Idræts- og Fritidsforum Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Folkeoplysningens Samråd) Catharina Bengtsson (Børne- og Ungdomsorganisationernes Fællesråd) Katrine Vendelbo Dencker (Helsingør Byråd (O)) Betina Svinggaard (Helsingør Byråd (A)) Preben Frederiksen (Kulturelle og øvrige foreninger) Michael Malmquist (HSU) Frank Jensen (HSU) Deltagere: Sanne Bergsaker Sussi Neumann Fraværende: Anders Glargaard Catharina Bengtsson Preben Frederiksen Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Idékatalog - fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter Udviklingspuljen - Ansøgning fra Helsingør Håndbold Udviklingspuljen - Ansøgning fra Snekkersten Idrætsforening Idræts- og Fritidspolitik - udkast til handleplaner Udpegning af foreninger der skal aflægge årsberetning for Høring budget Idræt og Fritid Høring - Kulturpolitk Helsingør Kommune Emner til kommende møder Meddelelser Eventuelt Bilagsliste... 20

2 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Idræts- og Fritidsforum Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Catharina Bengtsson, Preben Frederiksen Dagsorden godkendt, dog indføres et ekstra punkt efter punkt 7, Høring af Kulturpolitik for Helsingør Kommune.

3 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Idékatalog - fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/14563 Idrætsrådet Idékatalog - De levende steder- vs.1.pdf Indledning/Baggrund Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget behandlede i deres januar møde proces og tidsplan for nyt idékatalog for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter. Udvalget besluttede, at rykke tidsplanen, således at 1. udgave af idékataloget forelægges udvalget i februar mødet med henblik på, at udvalgets supplerende bemærkninger kan indarbejdes. Endvidere besluttede udvalget, at idékataloget sideløbende sendes i høring i Idrætsrådet og Idræts- og Fritidsforum, samt at der indhentes forslag via annoncering. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har udarbejdet 1. udgave af idékataloget som forelægges Idræts- og Fritidsforum. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og Fritidspolitikken Sagsfremstilling Anlægsønsker på idræts- og fritidsområdet opstår på forskellig vis, oftest gennem ansøgninger fra foreninger eller som led i en kommunal strategi med henblik på at skabe tidsvarende rammer for et aktivt idræts- og fritidsliv. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget modtager fra foreningslivet løbende forslag til nye idræts- og fritidsfaciliteter, ønsker om vedligeholdelse eller modernisering af eksisterende faciliteter samt ansøgninger med konkrete anlægsprojekter. Udvalget har ønsket, at samle alle henvendelser vedr. fremtidens idræts- og faciliteter i et idékatalog, således at det benyttes som inspirationsmateriale ved udvalgets indledende budgetdrøftelser. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har indarbejdet anlægsprojekter baseret på ansøgninger fra foreningslivet samt mulige udviklingsprojekter baseret på undersøgelser af danskernes idræts- og fritidsvaner i idékataloget. 1. udgave af idékataloget forelægges Idræts- og Fritidsforum med henblik på, at forummets supplerende bemærkninger kan indarbejdes. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

4 Idræts- og Fritidsforum Indstilling Mødedato Side 4 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at 1. udgave af idékataloget drøftes. 2. at Idræts- og Fritidsforum supplerende bemærkninger indarbejdes. Beslutninger Idrætsrådet den Ikke til stede: Birthe Steenberg, Kitt Montell, Piet Petersen Idrætsrådet drøftede 1. udgave af idekataloget og havde følgende bemærkninger: - At der bør udarbejdes forudsætninger for foreningers ansøgninger om nye idrætsfaciliteter. - At idekataloget bør tænkes sammen med målsætningerne i Idræts- og Fritidspolitikken. Idrætsrådet udtrykte bekymring for, at både annoncering og masseudsendelse til kommunens foreninger, om indhentning af ønsker til nye idrætsfaciliteter, vil skabe urealistiske forventninger til fremtidige anlægsprojekter. Idrætsrådet ønskede selv at prioriterer idrættens ønsker til fremtidige idrætsfaciliteter og fremsende dem til udvalget med anbefaling. Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Preben Frederiksen Idræts- og Fritidsforum har drøftet idékataloget, og ser frem til det endelige resultat. Idræts- og Fritidsforum anbefaler at idekataloget sendes til orientering i Idræts- og Fritidsforum og Idrætsrådet efter udvalgets behandling i maj.

5 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Udviklingspuljen - Ansøgning fra Helsingør Håndbold Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/6879 Idræts- og Fritidsforum Ansøgning Helsingør IF Handbold Handicaphold Indledning/Baggrund Den lovbestemte udviklingspulje har til formål, at støtte og styrke udviklingsarbejdet indenfor folkeoplysningsområdet i Helsingør Kommune. Der kan bl.a. søges om støtte til: Initiativer, der inddrager nye målgrupper i aktiviteter indenfor lovens område Aktiviteter for grupper med særlige behov Samarbejde mellem foreninger/aftenskoler/selvorganiserede og institutioner Projekter, der nytænker sundhed, forebyggelse og bevægelse Projekter/initiativer, der har til formål at tiltrække frivillige Tiltag som især gavner unge, herunder også etniske minoriteter Foreningsudviklingsprojekter Der ydes kun støtte til et projekt én gang. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og Fritidspolitikken Sagsfremstilling Helsingør Håndbold ansøger om et tilskud på kr ,- fra udviklingspuljen til håndbold for psykisk handicappede. Formålet er at give psykisk handicappede glæden ved at spille håndbold, en sund fritidsinteresse og dermed større livskvalitet. Klubben vil i samarbejde med SPUC give mulighed for at psykisk handicappede spiller håndbold frem mod Special Olympics. For at motivere og fastholde spillerne opkræves ikke noget kontingent. Helsingør Håndbold vurderer, at det vil ødelægge aktivitetens etablering. På sigt, når projektet er etableret og evalueret og hvis spillerne fortsat har lyst til at spille håndbold, vil Helsingør Håndbold gerne gøre spillerne til faste medlemmer af klubben. Projektet evalueres efter et halvt og et helt års aktivitet. Klubben tilbyder en uddannet træner og dommer til at varetage håndboldtræningen. Der vil mindst være en ugentlig træning, som kan udvides med flere dage når Special Olympics nærmer sig. På nuværende tidspunkt er der deltagere. Helsingør Håndbold er en frivillig forening med 250 ungdomsspillere og 100 seniorspillere. Det er en forening uden formue og med et budget, som balancerer med vores

6 Idræts- og Fritidsforum kontingentbærende aktiviteter. Økonomi/Personaleforhold Mødedato Side 6 Projektets økonomi er i ansøgningen angivet som følger: Træner løn kr. Transport udgifter kr. Bolde, 20 stk kr. Redskaber (veste, kegler, harpiks, fjerner o.l.) kr. ½ kontingent ca. 20 deltagere kr. I alt udgifter for kr. som Helsingør Håndbold søger hel eventuel delvis finansiering til. I budget 2015 er der afsat kr til udviklingspuljen. Udviklingspuljen 2015 Ansøgninger: Helsingør Håndbold Handicap Hold Tilbage på udviklingspuljen hvis ansøgning imødekommes kr kr kr. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at ansøgningen imødekommes og der bevilges kr ,- Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Catharina Bengtsson, Preben Frederiksen Jens Højberg fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling deltog i punktet for at orientere om den nye forening Klub Liv og Motion med det formål, at fungere som en paraplyorganisation for Special Olympics idrætsgrenene i Helsingør Kommune. Det blev besluttet at Helsingør Håndbold tildeles kr under forudsætning af, at der samarbejdes med SPUC.

7 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Udviklingspuljen - Ansøgning fra Snekkersten Idrætsforening Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7755 Idræts- og Fritidsforum Goalball ansøgning Indledning/Baggrund Den lovbestemte udviklingspulje har til formål, at støtte og styrke udviklingsarbejdet indenfor folkeoplysningsområdet i Helsingør Kommune. Der kan bl.a. søges om støtte til: Initiativer, der inddrager nye målgrupper i aktiviteter indenfor lovens område Aktiviteter for grupper med særlige behov Samarbejde mellem foreninger/aftenskoler/selvorganiserede og institutioner Projekter, der nytænker sundhed, forebyggelse og bevægelse Projekter/initiativer, der har til formål at tiltrække frivillige Tiltag som især gavner unge, herunder også etniske minoriteter Foreningsudviklingsprojekter Der ydes kun støtte til et projekt én gang. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og Fritidspolitikken Sagsfremstilling Snekkersten IF ansøger om et tilskud på kr ,- fra udviklingspuljen til Goalball for synshandicappede og normalt seende. Snekkersten IF har en lang tradition for at tilbyde idræt til forskellige befolkningsgrupper med særlige behov, og har i samarbejde med DHIF og Helsingør Kommune, startet Goalball som et nyt idrætstilbud i kommunen. Goalball er i dag en etableret idrætsgren for blinde og svagtseende med konkurrencer på både nationalt og internationalt plan. Projektet i Helsingør kommune har til hensigt at forene synshandicappede med normalt seende i en fælles idrætsgren. Træningen afvikles i Snekkersten Idrætscenter og varetages af Martin Enggaard og Kamilla Ryding, der begge er tidligere landsholdsspillere, og har erfaring fra deltagelse i flere OL og VM. Derudover er synskonsulenter tilknyttet projektet, med henblik på rekruttering af synshandicappede spillere. Idrætsgrenen vil samtidig blive et tilbud i Den Åbne Skole i Helsingør Kommune (Skoleplus.nu).

8 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side 8 Snekkersten IF har i forbindelse med projektet samtidig indledt et samarbejde med DHIF, som betyder at det danske kvindelandshold afvikler deres træningssamlinger i Snekkersten Idrætscenter. Økonomi/Personaleforhold Projektets økonomi er i ansøgningen angivet som følger: Træner-/ledsager godtgørelse Transportudgifter Bolde Briller/redskaber/materialer Beskyttelsesudstyr * Bane-tape Mål Hal- og Baneleje Spilledragter Turneringsgebyr Uddannelse I alt * Målmandsbukser, benskinner, albue- og knæbeskyttere. I alt udgifter for kr som Snekkersten Idrætsforening søger dækket med 50 %, således at tilskuddet for udviklingspuljen udgør kr I budget 2015 er der afsat kr til udviklingspuljen. Udviklingspuljen 2015 Ansøgninger: Helsingør Håndbold Handicap Hold Snekkersten Idrætsforening Tilbage på udviklingspuljen hvis ansøgning imødekommes kr kr kr kr. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at ansøgningen imødekommes og der bevilges kr ,- Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Catharina Bengtsson, Betina Svinggaard, Preben Frederiksen, Frank Jensen Frank Jensen deltog ikke under dette punkt. Indstillingen godkendt.

9 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Idræts- og Fritidspolitik - udkast til handleplaner Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7487 Idrætsrådet Forslag til konkretisering af idræts- og fritidspolitikken - Handlingsplan.docx - Forslag til konkretisering af idræts- og fritidspolitikken - Handlingsplan.docx Indledning/Baggrund I forbindelse med udarbejdelsen af den nuværende Idræts- og Fritidspolitik blev der afholdt en række Workshops med deltagere fra kommunens foreningsliv. De forskellige arbejdsgrupper fremkom med forslag til en række initiativer, der kunne understøtte og udmønte politikken. Initiativerne er samlet i et dokument med titlen Forslag til handleplan. Formand Frank Jensen har ønsket en status på handleplanen og en efterfølgende drøftelse af forslagene i hhv. Idrætsrådet og Idræts- og Fritidsforum. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og Fritidspolitikken Sagsfremstilling Idræts- og Fritidspolitikken understøttes i videst muligt omfang af en række initiativer, som er beskrevet i en handleplan. Handleplanen er fra 2012, men Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har udarbejdet en status på de forskellige initiativer, der er skitseret i planen. Statussen viser, hvilke initiativer, der er afsluttet, igangsat, forventet igangsættelse samt hvilke initiativer, der ikke er politisk behandlet. Formand Frank Jensen ønsker en drøftelse af handleplanen i hhv. Idrætsråd og Idræts- og Fritidsforum med henblik på, at fremme ikke igangsatte initiativer eller fjerne initiativer fra planen, som ikke længere er aktuelle. Medlemmer af hhv. Idrætsråd og Idræts- og Fritidsforum kan i mødet komme med forslag til nye initiativer, som ikke fremgår af handleplanen. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

10 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side 10 at sagen drøftes. Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Preben Frederiksen Idræts- og Fritidsforum anbefaler at handleplanen opdateres løbende, således at dokumentet kan bruges som et dynamisk arbejdsredskab. Det foreslås at elementer i handleplanen beskrives på samme måde som idékataloget for fremtidens idrætsfaciliteter og herefter forelægges for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget.

11 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Udpegning af foreninger der skal aflægge årsberetning for 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7769 Idræts- og Fritidsforum Indledning/Baggrund Hvert år udpeges foreninger der skal indsende årsberetning med beskrivelse af foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år. For aktivitetsområdet skal udpeges 10 foreninger, fordelt med 6 idrætsforeninger, 2 spejderforeninger og 2 øvrige foreninger. For undervisningsområdet skal udpeges 3 foreninger. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling A. Aktivitetsområdet Der udpeges 10 foreninger, der skal indsende årsberetning for Årsberetningen indsendes senest den 1. april B. Undervisningsområdet Der udpeges tre foreninger, der skal indsende årsberetning for Årsberetningen indsendes senest den 1. april Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, Ad A: at følgende foreninger skal indsende beretning for 2015: Idrætsforeninger: Helsingør IF Fodbold Espergærde Tennis Klub Hornbæk Bordtennis Klub Ålsgårde Karate Klub Tikøb IF Fodbold

12 Idræts- og Fritidsforum Kronborg Knights Spejdergrupper: Mødedato Side 12 DUI Leg og Virke, Helsingør De Gule Spejdere, Ravnetroppen Øvrige foreninger: Konservativ Ungdom Teaterbøtten Ad B: at følgende foreninger skal indsende beretning for 2015: Helsingør Aftenskole Helsingør Gospel LOF Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Catharina Bengtsson, Preben Frederiksen Prins Hamlet Gruppen udpeges i stedet for DUI Leg og Virke. Frank Jensen foreslog, at indkalde udvalgte foreninger til dialog med Idræts- og Fritidsforum.

13 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Høring budget Idræt og Fritid Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7526 Idrætsrådet områdebeskrivelse Idræt og Fritid.docx Ringbeskrivelser Takster Ringpapir Indledning/Baggrund I henhold til folkeoplysningslovens 35, stk.1 skal kommunen sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages i sammenhænge af generel betydning for området, herunder høring om kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed. Idrætsrådet er en del af kommunens lovpligtige 35, stk. 2 udvalg og ifølge kommunens delegationsplan kan rådet udtale sig specifikt om budgettet for idrætsområdet. Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet budgetforslag for for Idræts- og Fritidsområdet. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov og Byrådets budgetprocedure for budget samt folkeoplysningslovens 35, stk. 1 og 2. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Forslaget til budget på budgetområdet omfatter: Budgetområdebeskrivelse Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 Beskrivelser af opgaverne i ring 1 og 2 Forslag til nye serviceopgaver (driftsønsker) Forslag til nye anlægsopgaver (anlægsønsker) Takster Fordeling og beskrivelse af opgaverne i ring 1 og 2 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har sammen med Center for Økonomi og Styring udarbejdet en fordeling af budgetområdets budget i ring 1 og ring 2. Ring 1 indeholder de opgaver, der kan karakteriseres som lovpligtige og nødvendige, mens ring 2 indeholder øvrige opgaver, der er ønskelige samt forslag til nye opgaver. For en udspecificering af fordelingen af opgaverne se bilag 1 og 2.

14 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side 14 Det samlede budget på 411 Idræt og Fritid er for 2016 er på 44,4 mio. kr. fordelt med 34,8 mio. kr. i ring 1 og 9,6 mio. kr. i ring 2, jf. tabel 1. Derudover er der 0,750 mio. kr. i ring 2 til nye driftsforslag. Der er udarbejdet beskrivelser på alle opgaver i ring 1 og ring 2. Beskrivelser er vedlagt i bilag 2. Forslag til nye serviceopgaver I tabel 1 indgår en række forslag til nye serviceopgaver i ring 2 fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Tabel 1: Forslag til nye serviceopgaver fordelt på budgetområder kr. Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget Idræt og Fritid Afledt drift Atletikstadion I alt Forslagene til nye serviceopgaver er beskrevet mere udførligt i bilag 4. Forslag til nye anlægsopgaver Nedenstående anlægsønsker er genfremsat fra budget Ønskerne er af mere individuel karakter og refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget har mulighed for at omprioritere de fremsatte anlægsopgaver og eventuelt supplere med yderligere nye anlægsopgaver. Tabel 2: Anlægsforslag 411 Idræt og Fritid (i kr.) Udbygning af klubhus i Tikøb Etablering af træningspavilloner i lokalområder Etablering af multibaner i lokalområder xx Svømmehallen - Forundersøgelse udvidelse af kapacitet Opførelse af ny Helsingør Svømmehal (50 m bassin). 411-xx Råhushal i Hornbæk til tennis og Gymnastik - forundersøgelse xx Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole: Renovering af udendørs ridebaner og dræn 411-xx Lovliggørelse af Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole iht. Lob om Hestehold - krav 2016 I ALT

15 Idræts- og Fritidsforum Budgetområdebeskrivelser Mødedato Side 15 Der er udarbejdet budgetområdebeskrivelser på hvert af udvalgets budgetområder. Beskrivelserne er vedlagt i bilag 1. Takster Der er udarbejdet forslag til takster for budgetområde 411 Idræt og Fritid. Vedlagt i bilag 3 Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Jf. sagsfremstillingen. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Økonomi og Styring indstiller, at forslag til budget for Idræt og Fritidsområdet forelægges til høring. Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Catharina Bengtsson, Preben Frederiksen Jesper Lyngsøe Christensen fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling gennemgik budgettet med henblik på Idræts- og Fritidsforums høringssvar. Idræts- og Fritidsforum anbefaler, at tilskudsordningerne for henholdsvis voksenundervisning og idræts- og fritidsområdet fastholdes i sin nuværende form. Det anbefales samtidig at tilskud til aktiviteter uden for folkeoplysningsloven som eksempelvis sommerferieaktiviteter ligeledes fastholdes i sin nuværende form. Idræts- og Fritidsforum anbefaler endvidere, at godkendte folkeoplysende foreninger ikke er omfattet af kommunens takstblad i forhold til foreningernes arrangementer. Det er Idræts- og Fritidsforums ønske, at der afsættes tilstrækkelige midler til vedligeholdelse og opgradering af idræts- og fritidsfaciliteter i Helsingør Kommune. Ønsket begrundes i, at faciliteterne forsat skal være funktionelle og tidssvarende.

16 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Høring - Kulturpolitk Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/8621 Idræts- og Fritidsforum Kulturpolitik for Helsingør Kommune Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Catharina Bengtsson, Preben Frederiksen Idræts- og Fritidsforum har ikke haft mulighed for at læse politikken igennem inden mødet, så medlemmerne opfordres til at indsende eventuelle kommentarer til forummets sekretær inden høringsfristen den 20. maj. Idræts- og Fritidsforum umiddelbare høringssvar er, at man anerkender det store arbejde, og opfordrer til at den endelige politik skal ses i sammenhæng med Idræts- og Fritidspolitikken samt en eventuelt Frivillighedspolitik.

17 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Emner til kommende møder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Idræts- og Fritidsforum Indledning/Baggrund Emner til kommende møder Møde Rideklubberne Folkeoplysningens Samråd Børne-og ungdomsorganisationernes Fællesråd Driftsoverenskomst selvejende haller Drøftelse af 18-midler Ovennævnte oversigt er en dynamisk liste over de emner som skal drøftes/behandles i Idræts- og Fritidsforum med henblik på, at fremme lokale interesser i forhold til det politiske fagudvalg. Mødetidspunkt for drøftelse/behandling af emnerne fastlægges i samarbejde mellem formand/næstformand og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling typisk i forbindelse med formøde.

18 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Idræts- og Fritidsforum Indledning/Baggrund Der afholdes ekstraordinært møde den 24. september, hvor forummet skal høres om Frivillighedspolitikken. Suppleanterne indbydes til at deltage på alle møderne fremover for at skabe dynamik i forummet. Kursus i 35, stk. 2 den 8. september i Roskilde. Indbydelsen rundsendes med referatet, evt. ønske om at deltage sendes til forummets sekretær.

19 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Idræts- og Fritidsforum Indledning/Baggrund Intet.

20 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side 20 Bilagsliste 2. Idékatalog - fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter 1. Idékatalog - De levende steder- vs.1.pdf (12939/15) 3. Udviklingspuljen - Ansøgning fra Helsingør Håndbold 1. Ansøgning Helsingør IF Handbold Handicaphold (112036/15) 4. Udviklingspuljen - Ansøgning fra Snekkersten Idrætsforening 1. Goalball ansøgning (114094/15) 5. Idræts- og Fritidspolitik - udkast til handleplaner 1. Forslag til konkretisering af idræts- og fritidspolitikken - Handlingsplan.docx - Forslag til konkretisering af idræts- og fritidspolitikken - Handlingsplan.docx (112681/15) 7. Høring budget Idræt og Fritid 1. områdebeskrivelse Idræt og Fritid.docx (112912/15) Ringbeskrivelser (112909/15) Takster (112906/15) Ringpapir (112904/15) 8. Høring - Kulturpolitk Helsingør Kommune 1. Kulturpolitik for Helsingør Kommune (136995/15)

21 Bilag: 2.1. Idà katalog - De levende steder- vs.1.pdf Udvalg: Idrà ts- og Fritidsforum Mødedato: 23. april Kl. 17:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 12939/15

22 DE LEVENDE STEDER Idékatalog til fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter 1

23 Udgiver: Helsingør Kommune Idékatalog for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter 1. udgave Udarbejdelse: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Team Idræt, Fritid og Frivillighed Stengade 72, 3000 Helsingør Grafik, kort og foto: Materiale indsendt fra foreninger i Helsingør Kommune Kommunens kort- og billeddatabase Forside: Idrottsoasen, Helsingborg Foto: Fredrik Berggren Fotos benyttet ifølge licensvilkår hos Creative Common Licenses 2

24 Forord Nye idrætsvaner og fritidsaktiviteter samt nye organisationsformer på idræts- og fritidsområdet skaber nye muligheder for udnyttelsen af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter. Behov for - og ønsker om nye faciliteter opstår på forskelligvis, oftest gennem ansøgninger fra foreninger eller som et led i en kommunal strategi med henblik på at skabe tidsvarende rammer for et aktivt idræts- og fritidsliv. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget har besluttet, at udarbejde et idekatalog over fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter, som bredt samler ønsker og behov baseret på ansøgninger fra foreningslivet. Idékataloget indeholder ligeledes forslag til nye typer af faciliteter baseret på undersøgelser af danskernes idræts- og fritidsvaner samt kommunens vision Helsingør Kommune februar

25 Omklædningsfaciliteter Tikøb Idrætsanlæg Tikøb Idrætsforening oplever store udfordringer med omklædningsfaciliteter på Tikøb Idrætsanlæg. Klubhuset rummer i dag kun 2 omklædningsrum og ofte er der 2-4 fodboldkampe på samme aften, hvilket svarer til at 4 til 8 hold skal klæde om. Der har været en tilgang af medlemmer i fodboldafdelingen og oprettelse af pigehold giver større udfordringer, da drenge og pigehold ikke kan klæde om sammen eller i umiddelbart forlængelse af hinandens spilletider. K lubben vurderer, at det er muligt, at dele det ene omklædning op i 2 og have et fælles baderum, men dette vil ikke løse problemet, når det gælder pigeholdene. Klubben har fremsendt plantegning. Foreningslivets ønsker og behov 4

26 Udvidelse af kapacitet i Helsingør Svømmehal Det er de seneste år blevet tydeligt, at den nuværende kapacitet i Helsingør Svømmehal sætter en generel begrænsning for udviklingen af vandsporten i Helsingør Kommune, hvad enten det er vandtid til den almindelige borger, bredden eller vandtid til eliten. Udfordringerne opsummeres således ved, at de forskellige klubber: Ikke kan nedbringe ventelisten til undervisningsafdelingen for børn. Ikke kan tilbyde yderligere voksenhold - vi ved at efterspørgslen er stærkt stigende. Ikke kan tilbyde konkurrencesvømmere en bedre træningssituation med et fornuftigt forhold mellem træning og restitution. Ikke kan udvikle konkurrenceafdeling - der er stor interesse og evner fra de yngste årgange da der er væsentlige begrænsninger. Derfor ønskes et nyt supplerende bassin der vil give bedre forhold samt muligheden for alle vandsportsklubber at udvikle og forbedre udbuddet til borgerne i kommunen. Fakta: Svømmehallen: Foreninger: Projektøkonomi: Helsingør Svømmehal benyttes udover den offentlige svømmetid for kommunens borgere til skole- og institutionssvømning, pensionistsvømning samt svømmesportsaktiviteter i foreningsregi. Helsingør Svømmeklub, svømmeklubben The Sport Society, Triatlonklubben Trinord, Sportsdykkerklubben Aquanaut, Helsingør Handicap Svømmeklub. Der foreligger ansøgning fra Helsingør Svømmeklub med tilhørende inspirationshæfte fra DISH (Danske Idrætssvømmehaller) med et eksempel på en nøglefærdig langbanesvømmehal. Pris 35,0 mio. kr. 5 Foreningslivets ønsker og behov

27 Gymnastik- og tennishal Hornbæk Idrætsanlæg Fonden Hornbækhallen, Hornbæk Gymnastik Forening og Hornbæk Tennisklub har fremsendt en ansøgning samt et konkret anlægsprojekt på etablering af en ny Multihal på Hornbæk Idrætsanlæg. Multihallen tænkes primært benyttet til indendørs tennis og gymnastik. Multihallen opføres som en Råhus-hal med specialgulv og springgrav samt ny teknologi, der gør det forholdsvis fleksibelt og nemt, at omstille hallen fra gymnastik aktiviteter til tennistræning og omvendt. Multihallen kan også benyttes til eksempelvis badminton. Multihallen er jf. tegningerne arkitektonisk udformet, så den ikke fremstår som én stor bygning, men er opdelt i mindre enheder. Alligevel benyttes den som én samlet multihal. Multihallen placeres således, at den eksisterende omklædningsbygning/klubhus kan være bindeled mellem Hornbækhallen og Multihallen. Med over medlemmer i Hornbæk IF danner idrætsanlægget en naturlig ramme om Hornbækborgernes fritidsliv. Dog oplever gymnastik- og tennisklubben i vinterhalvåret en nedgang i antallet af aktive medlemmer grundet manglende faciliteter. Fakta: Om klubben: Idrætsanlægget: Projektøkonomi: Hornbæk IF Gymnastik og Hornbæk IF Tennis har til sammen 650 medlemmer, hvoraf 250 er under 25 år. Der samarbejdes om Den åbne Skole (skolereform) samt om ældremotion med frivillighedsområdet. Hornbækhallen ejes af Fonden Hornbækhallen, mens klubhus og udendørsbaner er kommunale. Den samlede drift finansieres af Helsingør Kommune, idet hallen modtager 100 % lokalerefusion for foreningernes brug af hallen. Tegnestuen Hornbæk har med specificerede priser beregnet opførelsen af en Multihal til en sammenlagt pris på 7,4 mio. kr. Foreningslivets ønsker og behov 6

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Århus C. Hædersbevisninger Tlf. 8614

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere