Referat Idræts- og Fritidsforum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Idræts- og Fritidsforum"

Transkript

1 Referat Idræts- og Fritidsforum Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Folkeoplysningens Samråd) Catharina Bengtsson (Børne- og Ungdomsorganisationernes Fællesråd) Katrine Vendelbo Dencker (Helsingør Byråd (O)) Betina Svinggaard (Helsingør Byråd (A)) Preben Frederiksen (Kulturelle og øvrige foreninger) Michael Malmquist (HSU) Frank Jensen (HSU) Deltagere: Sanne Bergsaker Sussi Neumann Fraværende: Anders Glargaard Catharina Bengtsson Preben Frederiksen Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Idékatalog - fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter Udviklingspuljen - Ansøgning fra Helsingør Håndbold Udviklingspuljen - Ansøgning fra Snekkersten Idrætsforening Idræts- og Fritidspolitik - udkast til handleplaner Udpegning af foreninger der skal aflægge årsberetning for Høring budget Idræt og Fritid Høring - Kulturpolitk Helsingør Kommune Emner til kommende møder Meddelelser Eventuelt Bilagsliste... 20

2 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Idræts- og Fritidsforum Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Catharina Bengtsson, Preben Frederiksen Dagsorden godkendt, dog indføres et ekstra punkt efter punkt 7, Høring af Kulturpolitik for Helsingør Kommune.

3 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Idékatalog - fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/14563 Idrætsrådet Idékatalog - De levende steder- vs.1.pdf Indledning/Baggrund Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget behandlede i deres januar møde proces og tidsplan for nyt idékatalog for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter. Udvalget besluttede, at rykke tidsplanen, således at 1. udgave af idékataloget forelægges udvalget i februar mødet med henblik på, at udvalgets supplerende bemærkninger kan indarbejdes. Endvidere besluttede udvalget, at idékataloget sideløbende sendes i høring i Idrætsrådet og Idræts- og Fritidsforum, samt at der indhentes forslag via annoncering. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har udarbejdet 1. udgave af idékataloget som forelægges Idræts- og Fritidsforum. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og Fritidspolitikken Sagsfremstilling Anlægsønsker på idræts- og fritidsområdet opstår på forskellig vis, oftest gennem ansøgninger fra foreninger eller som led i en kommunal strategi med henblik på at skabe tidsvarende rammer for et aktivt idræts- og fritidsliv. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget modtager fra foreningslivet løbende forslag til nye idræts- og fritidsfaciliteter, ønsker om vedligeholdelse eller modernisering af eksisterende faciliteter samt ansøgninger med konkrete anlægsprojekter. Udvalget har ønsket, at samle alle henvendelser vedr. fremtidens idræts- og faciliteter i et idékatalog, således at det benyttes som inspirationsmateriale ved udvalgets indledende budgetdrøftelser. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har indarbejdet anlægsprojekter baseret på ansøgninger fra foreningslivet samt mulige udviklingsprojekter baseret på undersøgelser af danskernes idræts- og fritidsvaner i idékataloget. 1. udgave af idékataloget forelægges Idræts- og Fritidsforum med henblik på, at forummets supplerende bemærkninger kan indarbejdes. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

4 Idræts- og Fritidsforum Indstilling Mødedato Side 4 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at 1. udgave af idékataloget drøftes. 2. at Idræts- og Fritidsforum supplerende bemærkninger indarbejdes. Beslutninger Idrætsrådet den Ikke til stede: Birthe Steenberg, Kitt Montell, Piet Petersen Idrætsrådet drøftede 1. udgave af idekataloget og havde følgende bemærkninger: - At der bør udarbejdes forudsætninger for foreningers ansøgninger om nye idrætsfaciliteter. - At idekataloget bør tænkes sammen med målsætningerne i Idræts- og Fritidspolitikken. Idrætsrådet udtrykte bekymring for, at både annoncering og masseudsendelse til kommunens foreninger, om indhentning af ønsker til nye idrætsfaciliteter, vil skabe urealistiske forventninger til fremtidige anlægsprojekter. Idrætsrådet ønskede selv at prioriterer idrættens ønsker til fremtidige idrætsfaciliteter og fremsende dem til udvalget med anbefaling. Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Preben Frederiksen Idræts- og Fritidsforum har drøftet idékataloget, og ser frem til det endelige resultat. Idræts- og Fritidsforum anbefaler at idekataloget sendes til orientering i Idræts- og Fritidsforum og Idrætsrådet efter udvalgets behandling i maj.

5 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Udviklingspuljen - Ansøgning fra Helsingør Håndbold Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/6879 Idræts- og Fritidsforum Ansøgning Helsingør IF Handbold Handicaphold Indledning/Baggrund Den lovbestemte udviklingspulje har til formål, at støtte og styrke udviklingsarbejdet indenfor folkeoplysningsområdet i Helsingør Kommune. Der kan bl.a. søges om støtte til: Initiativer, der inddrager nye målgrupper i aktiviteter indenfor lovens område Aktiviteter for grupper med særlige behov Samarbejde mellem foreninger/aftenskoler/selvorganiserede og institutioner Projekter, der nytænker sundhed, forebyggelse og bevægelse Projekter/initiativer, der har til formål at tiltrække frivillige Tiltag som især gavner unge, herunder også etniske minoriteter Foreningsudviklingsprojekter Der ydes kun støtte til et projekt én gang. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og Fritidspolitikken Sagsfremstilling Helsingør Håndbold ansøger om et tilskud på kr ,- fra udviklingspuljen til håndbold for psykisk handicappede. Formålet er at give psykisk handicappede glæden ved at spille håndbold, en sund fritidsinteresse og dermed større livskvalitet. Klubben vil i samarbejde med SPUC give mulighed for at psykisk handicappede spiller håndbold frem mod Special Olympics. For at motivere og fastholde spillerne opkræves ikke noget kontingent. Helsingør Håndbold vurderer, at det vil ødelægge aktivitetens etablering. På sigt, når projektet er etableret og evalueret og hvis spillerne fortsat har lyst til at spille håndbold, vil Helsingør Håndbold gerne gøre spillerne til faste medlemmer af klubben. Projektet evalueres efter et halvt og et helt års aktivitet. Klubben tilbyder en uddannet træner og dommer til at varetage håndboldtræningen. Der vil mindst være en ugentlig træning, som kan udvides med flere dage når Special Olympics nærmer sig. På nuværende tidspunkt er der deltagere. Helsingør Håndbold er en frivillig forening med 250 ungdomsspillere og 100 seniorspillere. Det er en forening uden formue og med et budget, som balancerer med vores

6 Idræts- og Fritidsforum kontingentbærende aktiviteter. Økonomi/Personaleforhold Mødedato Side 6 Projektets økonomi er i ansøgningen angivet som følger: Træner løn kr. Transport udgifter kr. Bolde, 20 stk kr. Redskaber (veste, kegler, harpiks, fjerner o.l.) kr. ½ kontingent ca. 20 deltagere kr. I alt udgifter for kr. som Helsingør Håndbold søger hel eventuel delvis finansiering til. I budget 2015 er der afsat kr til udviklingspuljen. Udviklingspuljen 2015 Ansøgninger: Helsingør Håndbold Handicap Hold Tilbage på udviklingspuljen hvis ansøgning imødekommes kr kr kr. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at ansøgningen imødekommes og der bevilges kr ,- Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Catharina Bengtsson, Preben Frederiksen Jens Højberg fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling deltog i punktet for at orientere om den nye forening Klub Liv og Motion med det formål, at fungere som en paraplyorganisation for Special Olympics idrætsgrenene i Helsingør Kommune. Det blev besluttet at Helsingør Håndbold tildeles kr under forudsætning af, at der samarbejdes med SPUC.

7 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Udviklingspuljen - Ansøgning fra Snekkersten Idrætsforening Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7755 Idræts- og Fritidsforum Goalball ansøgning Indledning/Baggrund Den lovbestemte udviklingspulje har til formål, at støtte og styrke udviklingsarbejdet indenfor folkeoplysningsområdet i Helsingør Kommune. Der kan bl.a. søges om støtte til: Initiativer, der inddrager nye målgrupper i aktiviteter indenfor lovens område Aktiviteter for grupper med særlige behov Samarbejde mellem foreninger/aftenskoler/selvorganiserede og institutioner Projekter, der nytænker sundhed, forebyggelse og bevægelse Projekter/initiativer, der har til formål at tiltrække frivillige Tiltag som især gavner unge, herunder også etniske minoriteter Foreningsudviklingsprojekter Der ydes kun støtte til et projekt én gang. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og Fritidspolitikken Sagsfremstilling Snekkersten IF ansøger om et tilskud på kr ,- fra udviklingspuljen til Goalball for synshandicappede og normalt seende. Snekkersten IF har en lang tradition for at tilbyde idræt til forskellige befolkningsgrupper med særlige behov, og har i samarbejde med DHIF og Helsingør Kommune, startet Goalball som et nyt idrætstilbud i kommunen. Goalball er i dag en etableret idrætsgren for blinde og svagtseende med konkurrencer på både nationalt og internationalt plan. Projektet i Helsingør kommune har til hensigt at forene synshandicappede med normalt seende i en fælles idrætsgren. Træningen afvikles i Snekkersten Idrætscenter og varetages af Martin Enggaard og Kamilla Ryding, der begge er tidligere landsholdsspillere, og har erfaring fra deltagelse i flere OL og VM. Derudover er synskonsulenter tilknyttet projektet, med henblik på rekruttering af synshandicappede spillere. Idrætsgrenen vil samtidig blive et tilbud i Den Åbne Skole i Helsingør Kommune (Skoleplus.nu).

8 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side 8 Snekkersten IF har i forbindelse med projektet samtidig indledt et samarbejde med DHIF, som betyder at det danske kvindelandshold afvikler deres træningssamlinger i Snekkersten Idrætscenter. Økonomi/Personaleforhold Projektets økonomi er i ansøgningen angivet som følger: Træner-/ledsager godtgørelse Transportudgifter Bolde Briller/redskaber/materialer Beskyttelsesudstyr * Bane-tape Mål Hal- og Baneleje Spilledragter Turneringsgebyr Uddannelse I alt * Målmandsbukser, benskinner, albue- og knæbeskyttere. I alt udgifter for kr som Snekkersten Idrætsforening søger dækket med 50 %, således at tilskuddet for udviklingspuljen udgør kr I budget 2015 er der afsat kr til udviklingspuljen. Udviklingspuljen 2015 Ansøgninger: Helsingør Håndbold Handicap Hold Snekkersten Idrætsforening Tilbage på udviklingspuljen hvis ansøgning imødekommes kr kr kr kr. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at ansøgningen imødekommes og der bevilges kr ,- Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Catharina Bengtsson, Betina Svinggaard, Preben Frederiksen, Frank Jensen Frank Jensen deltog ikke under dette punkt. Indstillingen godkendt.

9 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Idræts- og Fritidspolitik - udkast til handleplaner Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7487 Idrætsrådet Forslag til konkretisering af idræts- og fritidspolitikken - Handlingsplan.docx - Forslag til konkretisering af idræts- og fritidspolitikken - Handlingsplan.docx Indledning/Baggrund I forbindelse med udarbejdelsen af den nuværende Idræts- og Fritidspolitik blev der afholdt en række Workshops med deltagere fra kommunens foreningsliv. De forskellige arbejdsgrupper fremkom med forslag til en række initiativer, der kunne understøtte og udmønte politikken. Initiativerne er samlet i et dokument med titlen Forslag til handleplan. Formand Frank Jensen har ønsket en status på handleplanen og en efterfølgende drøftelse af forslagene i hhv. Idrætsrådet og Idræts- og Fritidsforum. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og Fritidspolitikken Sagsfremstilling Idræts- og Fritidspolitikken understøttes i videst muligt omfang af en række initiativer, som er beskrevet i en handleplan. Handleplanen er fra 2012, men Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har udarbejdet en status på de forskellige initiativer, der er skitseret i planen. Statussen viser, hvilke initiativer, der er afsluttet, igangsat, forventet igangsættelse samt hvilke initiativer, der ikke er politisk behandlet. Formand Frank Jensen ønsker en drøftelse af handleplanen i hhv. Idrætsråd og Idræts- og Fritidsforum med henblik på, at fremme ikke igangsatte initiativer eller fjerne initiativer fra planen, som ikke længere er aktuelle. Medlemmer af hhv. Idrætsråd og Idræts- og Fritidsforum kan i mødet komme med forslag til nye initiativer, som ikke fremgår af handleplanen. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

10 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side 10 at sagen drøftes. Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Preben Frederiksen Idræts- og Fritidsforum anbefaler at handleplanen opdateres løbende, således at dokumentet kan bruges som et dynamisk arbejdsredskab. Det foreslås at elementer i handleplanen beskrives på samme måde som idékataloget for fremtidens idrætsfaciliteter og herefter forelægges for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget.

11 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Udpegning af foreninger der skal aflægge årsberetning for 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7769 Idræts- og Fritidsforum Indledning/Baggrund Hvert år udpeges foreninger der skal indsende årsberetning med beskrivelse af foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år. For aktivitetsområdet skal udpeges 10 foreninger, fordelt med 6 idrætsforeninger, 2 spejderforeninger og 2 øvrige foreninger. For undervisningsområdet skal udpeges 3 foreninger. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling A. Aktivitetsområdet Der udpeges 10 foreninger, der skal indsende årsberetning for Årsberetningen indsendes senest den 1. april B. Undervisningsområdet Der udpeges tre foreninger, der skal indsende årsberetning for Årsberetningen indsendes senest den 1. april Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, Ad A: at følgende foreninger skal indsende beretning for 2015: Idrætsforeninger: Helsingør IF Fodbold Espergærde Tennis Klub Hornbæk Bordtennis Klub Ålsgårde Karate Klub Tikøb IF Fodbold

12 Idræts- og Fritidsforum Kronborg Knights Spejdergrupper: Mødedato Side 12 DUI Leg og Virke, Helsingør De Gule Spejdere, Ravnetroppen Øvrige foreninger: Konservativ Ungdom Teaterbøtten Ad B: at følgende foreninger skal indsende beretning for 2015: Helsingør Aftenskole Helsingør Gospel LOF Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Catharina Bengtsson, Preben Frederiksen Prins Hamlet Gruppen udpeges i stedet for DUI Leg og Virke. Frank Jensen foreslog, at indkalde udvalgte foreninger til dialog med Idræts- og Fritidsforum.

13 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Høring budget Idræt og Fritid Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7526 Idrætsrådet områdebeskrivelse Idræt og Fritid.docx Ringbeskrivelser Takster Ringpapir Indledning/Baggrund I henhold til folkeoplysningslovens 35, stk.1 skal kommunen sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages i sammenhænge af generel betydning for området, herunder høring om kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed. Idrætsrådet er en del af kommunens lovpligtige 35, stk. 2 udvalg og ifølge kommunens delegationsplan kan rådet udtale sig specifikt om budgettet for idrætsområdet. Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet budgetforslag for for Idræts- og Fritidsområdet. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov og Byrådets budgetprocedure for budget samt folkeoplysningslovens 35, stk. 1 og 2. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Forslaget til budget på budgetområdet omfatter: Budgetområdebeskrivelse Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 Beskrivelser af opgaverne i ring 1 og 2 Forslag til nye serviceopgaver (driftsønsker) Forslag til nye anlægsopgaver (anlægsønsker) Takster Fordeling og beskrivelse af opgaverne i ring 1 og 2 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har sammen med Center for Økonomi og Styring udarbejdet en fordeling af budgetområdets budget i ring 1 og ring 2. Ring 1 indeholder de opgaver, der kan karakteriseres som lovpligtige og nødvendige, mens ring 2 indeholder øvrige opgaver, der er ønskelige samt forslag til nye opgaver. For en udspecificering af fordelingen af opgaverne se bilag 1 og 2.

14 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side 14 Det samlede budget på 411 Idræt og Fritid er for 2016 er på 44,4 mio. kr. fordelt med 34,8 mio. kr. i ring 1 og 9,6 mio. kr. i ring 2, jf. tabel 1. Derudover er der 0,750 mio. kr. i ring 2 til nye driftsforslag. Der er udarbejdet beskrivelser på alle opgaver i ring 1 og ring 2. Beskrivelser er vedlagt i bilag 2. Forslag til nye serviceopgaver I tabel 1 indgår en række forslag til nye serviceopgaver i ring 2 fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Tabel 1: Forslag til nye serviceopgaver fordelt på budgetområder kr. Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget Idræt og Fritid Afledt drift Atletikstadion I alt Forslagene til nye serviceopgaver er beskrevet mere udførligt i bilag 4. Forslag til nye anlægsopgaver Nedenstående anlægsønsker er genfremsat fra budget Ønskerne er af mere individuel karakter og refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget har mulighed for at omprioritere de fremsatte anlægsopgaver og eventuelt supplere med yderligere nye anlægsopgaver. Tabel 2: Anlægsforslag 411 Idræt og Fritid (i kr.) Udbygning af klubhus i Tikøb Etablering af træningspavilloner i lokalområder Etablering af multibaner i lokalområder xx Svømmehallen - Forundersøgelse udvidelse af kapacitet Opførelse af ny Helsingør Svømmehal (50 m bassin). 411-xx Råhushal i Hornbæk til tennis og Gymnastik - forundersøgelse xx Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole: Renovering af udendørs ridebaner og dræn 411-xx Lovliggørelse af Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole iht. Lob om Hestehold - krav 2016 I ALT

15 Idræts- og Fritidsforum Budgetområdebeskrivelser Mødedato Side 15 Der er udarbejdet budgetområdebeskrivelser på hvert af udvalgets budgetområder. Beskrivelserne er vedlagt i bilag 1. Takster Der er udarbejdet forslag til takster for budgetområde 411 Idræt og Fritid. Vedlagt i bilag 3 Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Jf. sagsfremstillingen. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Økonomi og Styring indstiller, at forslag til budget for Idræt og Fritidsområdet forelægges til høring. Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Catharina Bengtsson, Preben Frederiksen Jesper Lyngsøe Christensen fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling gennemgik budgettet med henblik på Idræts- og Fritidsforums høringssvar. Idræts- og Fritidsforum anbefaler, at tilskudsordningerne for henholdsvis voksenundervisning og idræts- og fritidsområdet fastholdes i sin nuværende form. Det anbefales samtidig at tilskud til aktiviteter uden for folkeoplysningsloven som eksempelvis sommerferieaktiviteter ligeledes fastholdes i sin nuværende form. Idræts- og Fritidsforum anbefaler endvidere, at godkendte folkeoplysende foreninger ikke er omfattet af kommunens takstblad i forhold til foreningernes arrangementer. Det er Idræts- og Fritidsforums ønske, at der afsættes tilstrækkelige midler til vedligeholdelse og opgradering af idræts- og fritidsfaciliteter i Helsingør Kommune. Ønsket begrundes i, at faciliteterne forsat skal være funktionelle og tidssvarende.

16 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Høring - Kulturpolitk Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/8621 Idræts- og Fritidsforum Kulturpolitik for Helsingør Kommune Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den Ikke til stede: Anders Glargaard, Catharina Bengtsson, Preben Frederiksen Idræts- og Fritidsforum har ikke haft mulighed for at læse politikken igennem inden mødet, så medlemmerne opfordres til at indsende eventuelle kommentarer til forummets sekretær inden høringsfristen den 20. maj. Idræts- og Fritidsforum umiddelbare høringssvar er, at man anerkender det store arbejde, og opfordrer til at den endelige politik skal ses i sammenhæng med Idræts- og Fritidspolitikken samt en eventuelt Frivillighedspolitik.

17 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Emner til kommende møder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Idræts- og Fritidsforum Indledning/Baggrund Emner til kommende møder Møde Rideklubberne Folkeoplysningens Samråd Børne-og ungdomsorganisationernes Fællesråd Driftsoverenskomst selvejende haller Drøftelse af 18-midler Ovennævnte oversigt er en dynamisk liste over de emner som skal drøftes/behandles i Idræts- og Fritidsforum med henblik på, at fremme lokale interesser i forhold til det politiske fagudvalg. Mødetidspunkt for drøftelse/behandling af emnerne fastlægges i samarbejde mellem formand/næstformand og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling typisk i forbindelse med formøde.

18 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Idræts- og Fritidsforum Indledning/Baggrund Der afholdes ekstraordinært møde den 24. september, hvor forummet skal høres om Frivillighedspolitikken. Suppleanterne indbydes til at deltage på alle møderne fremover for at skabe dynamik i forummet. Kursus i 35, stk. 2 den 8. september i Roskilde. Indbydelsen rundsendes med referatet, evt. ønske om at deltage sendes til forummets sekretær.

19 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Idræts- og Fritidsforum Indledning/Baggrund Intet.

20 Idræts- og Fritidsforum Mødedato Side 20 Bilagsliste 2. Idékatalog - fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter 1. Idékatalog - De levende steder- vs.1.pdf (12939/15) 3. Udviklingspuljen - Ansøgning fra Helsingør Håndbold 1. Ansøgning Helsingør IF Handbold Handicaphold (112036/15) 4. Udviklingspuljen - Ansøgning fra Snekkersten Idrætsforening 1. Goalball ansøgning (114094/15) 5. Idræts- og Fritidspolitik - udkast til handleplaner 1. Forslag til konkretisering af idræts- og fritidspolitikken - Handlingsplan.docx - Forslag til konkretisering af idræts- og fritidspolitikken - Handlingsplan.docx (112681/15) 7. Høring budget Idræt og Fritid 1. områdebeskrivelse Idræt og Fritid.docx (112912/15) Ringbeskrivelser (112909/15) Takster (112906/15) Ringpapir (112904/15) 8. Høring - Kulturpolitk Helsingør Kommune 1. Kulturpolitik for Helsingør Kommune (136995/15)

21 Bilag: 2.1. Idà katalog - De levende steder- vs.1.pdf Udvalg: Idrà ts- og Fritidsforum Mødedato: 23. april Kl. 17:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 12939/15

22 DE LEVENDE STEDER Idékatalog til fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter 1

23 Udgiver: Helsingør Kommune Idékatalog for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter 1. udgave Udarbejdelse: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Team Idræt, Fritid og Frivillighed Stengade 72, 3000 Helsingør Grafik, kort og foto: Materiale indsendt fra foreninger i Helsingør Kommune Kommunens kort- og billeddatabase Forside: Idrottsoasen, Helsingborg Foto: Fredrik Berggren Fotos benyttet ifølge licensvilkår hos Creative Common Licenses 2

24 Forord Nye idrætsvaner og fritidsaktiviteter samt nye organisationsformer på idræts- og fritidsområdet skaber nye muligheder for udnyttelsen af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter. Behov for - og ønsker om nye faciliteter opstår på forskelligvis, oftest gennem ansøgninger fra foreninger eller som et led i en kommunal strategi med henblik på at skabe tidsvarende rammer for et aktivt idræts- og fritidsliv. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget har besluttet, at udarbejde et idekatalog over fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter, som bredt samler ønsker og behov baseret på ansøgninger fra foreningslivet. Idékataloget indeholder ligeledes forslag til nye typer af faciliteter baseret på undersøgelser af danskernes idræts- og fritidsvaner samt kommunens vision Helsingør Kommune februar

25 Omklædningsfaciliteter Tikøb Idrætsanlæg Tikøb Idrætsforening oplever store udfordringer med omklædningsfaciliteter på Tikøb Idrætsanlæg. Klubhuset rummer i dag kun 2 omklædningsrum og ofte er der 2-4 fodboldkampe på samme aften, hvilket svarer til at 4 til 8 hold skal klæde om. Der har været en tilgang af medlemmer i fodboldafdelingen og oprettelse af pigehold giver større udfordringer, da drenge og pigehold ikke kan klæde om sammen eller i umiddelbart forlængelse af hinandens spilletider. K lubben vurderer, at det er muligt, at dele det ene omklædning op i 2 og have et fælles baderum, men dette vil ikke løse problemet, når det gælder pigeholdene. Klubben har fremsendt plantegning. Foreningslivets ønsker og behov 4

26 Udvidelse af kapacitet i Helsingør Svømmehal Det er de seneste år blevet tydeligt, at den nuværende kapacitet i Helsingør Svømmehal sætter en generel begrænsning for udviklingen af vandsporten i Helsingør Kommune, hvad enten det er vandtid til den almindelige borger, bredden eller vandtid til eliten. Udfordringerne opsummeres således ved, at de forskellige klubber: Ikke kan nedbringe ventelisten til undervisningsafdelingen for børn. Ikke kan tilbyde yderligere voksenhold - vi ved at efterspørgslen er stærkt stigende. Ikke kan tilbyde konkurrencesvømmere en bedre træningssituation med et fornuftigt forhold mellem træning og restitution. Ikke kan udvikle konkurrenceafdeling - der er stor interesse og evner fra de yngste årgange da der er væsentlige begrænsninger. Derfor ønskes et nyt supplerende bassin der vil give bedre forhold samt muligheden for alle vandsportsklubber at udvikle og forbedre udbuddet til borgerne i kommunen. Fakta: Svømmehallen: Foreninger: Projektøkonomi: Helsingør Svømmehal benyttes udover den offentlige svømmetid for kommunens borgere til skole- og institutionssvømning, pensionistsvømning samt svømmesportsaktiviteter i foreningsregi. Helsingør Svømmeklub, svømmeklubben The Sport Society, Triatlonklubben Trinord, Sportsdykkerklubben Aquanaut, Helsingør Handicap Svømmeklub. Der foreligger ansøgning fra Helsingør Svømmeklub med tilhørende inspirationshæfte fra DISH (Danske Idrætssvømmehaller) med et eksempel på en nøglefærdig langbanesvømmehal. Pris 35,0 mio. kr. 5 Foreningslivets ønsker og behov

27 Gymnastik- og tennishal Hornbæk Idrætsanlæg Fonden Hornbækhallen, Hornbæk Gymnastik Forening og Hornbæk Tennisklub har fremsendt en ansøgning samt et konkret anlægsprojekt på etablering af en ny Multihal på Hornbæk Idrætsanlæg. Multihallen tænkes primært benyttet til indendørs tennis og gymnastik. Multihallen opføres som en Råhus-hal med specialgulv og springgrav samt ny teknologi, der gør det forholdsvis fleksibelt og nemt, at omstille hallen fra gymnastik aktiviteter til tennistræning og omvendt. Multihallen kan også benyttes til eksempelvis badminton. Multihallen er jf. tegningerne arkitektonisk udformet, så den ikke fremstår som én stor bygning, men er opdelt i mindre enheder. Alligevel benyttes den som én samlet multihal. Multihallen placeres således, at den eksisterende omklædningsbygning/klubhus kan være bindeled mellem Hornbækhallen og Multihallen. Med over medlemmer i Hornbæk IF danner idrætsanlægget en naturlig ramme om Hornbækborgernes fritidsliv. Dog oplever gymnastik- og tennisklubben i vinterhalvåret en nedgang i antallet af aktive medlemmer grundet manglende faciliteter. Fakta: Om klubben: Idrætsanlægget: Projektøkonomi: Hornbæk IF Gymnastik og Hornbæk IF Tennis har til sammen 650 medlemmer, hvoraf 250 er under 25 år. Der samarbejdes om Den åbne Skole (skolereform) samt om ældremotion med frivillighedsområdet. Hornbækhallen ejes af Fonden Hornbækhallen, mens klubhus og udendørsbaner er kommunale. Den samlede drift finansieres af Helsingør Kommune, idet hallen modtager 100 % lokalerefusion for foreningernes brug af hallen. Tegnestuen Hornbæk har med specificerede priser beregnet opførelsen af en Multihal til en sammenlagt pris på 7,4 mio. kr. Foreningslivets ønsker og behov 6

^ Ansøgning om økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde. Lov om social service 18. Helsingør Håndbold. Kronborg Ladegårdsvej Helsingør

^ Ansøgning om økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde. Lov om social service 18. Helsingør Håndbold. Kronborg Ladegårdsvej Helsingør Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Team: Idræt, Fritid og Frivillighed 3f]-G^% Kontaktperson: Hanne Andersen TIf. 49 28 29 29 eller e-mail: han41(ahelsinqor.dk X c,h 1 ^ ^- ^ V.c

Læs mere

DE LEVENDE STEDER. Idékatalog til fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter

DE LEVENDE STEDER. Idékatalog til fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter DE LEVENDE STEDER Idékatalog til fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter 1 Udgiver: Helsingør Kommune Idékatalog for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter 1. udgave Udarbejdelse: Center for Kultur,

Læs mere

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65 Referat : Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægterne er ændret og vedtaget den 3. februar 2016 1 1 Afdelingens navn og hjemsted Afdelingens navn er Gadstrup Idrætsforening Håndboldafdelingen (GIFH). Afdelingens

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet)

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65 Referat Idrætsrådet Mødedato: Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet,

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den Århus, d. 5.11.2007 Vedtægter for KUUL.dk 1 Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den 10.1.2007. 2 Formål Foreningens formål er at dyrke ULTRALØB og med udgangspunkt

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Kerteminde Jollehavn

Kerteminde Jollehavn Kerteminde Jollehavn 1 Navn og hjemsted Vedtægter Foreningens navn er Kerteminde Jollehavn og har hjemsted Jollehavnen 1, 5300 Kerteminde 2 Formål Foreningens formål er at drive og udvikle en jollehavn

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Syddansk Idrætsklub Viking FOR DØVE, HØREHÆMMEDE OG CI Stiftet 23. februar 1965

Syddansk Idrætsklub Viking FOR DØVE, HØREHÆMMEDE OG CI Stiftet 23. februar 1965 Syddansk Idrætsklub Viking FOR DØVE, HØREHÆMMEDE OG CI Stiftet 23. februar 1965 Fodbold Håndbold Volleyball Badminton Bordtennis Atletik Skydning Orientering Svømning Tennis Bowling Sportsfisker Børn &

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRIF - THORSAGER -RØNDE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR TRIF - THORSAGER -RØNDE IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR TRIF - THORSAGER -RØNDE IDRÆTSFORENING 1. FORENINGENS NAVN. Stk. 1: Foreningens navn er TRIF. Foreningen er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. Stk. 2: TRIF er betegnelsen for THORSAGER - RØNDE

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for BOLBRO GIF

Vedtægter for BOLBRO GIF Vedtægter for BOLBRO GIF 1 - FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Bolbro GIF. 2. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 - FORENINGENS FORMÅL 1. at fremme forståelsen for foreningslivet 2. at

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Klubbens vedtægter. Foreningens navn er B 1973 (Boldklubben af 1973). Foreningen der har hjemsted i Herlev kommune, er stiftet den 8.august 1973.

Klubbens vedtægter. Foreningens navn er B 1973 (Boldklubben af 1973). Foreningen der har hjemsted i Herlev kommune, er stiftet den 8.august 1973. Klubbens vedtægter Vedtægter for B73 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er B 1973 (Boldklubben af 1973). Foreningen der har hjemsted i Herlev kommune, er stiftet den 8.august 1973. 2. Formål Foreningens

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011.

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Vedtægter Skrevet af Søren Lyder Nielsen 21 september 2011 1. Navn og hjemsted Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Foreningen Crazyball er

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er forkortet LH, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens hjemsted er Kalundborg

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Foreningsvedtægter for Svebølle Motocross klub SMCK

Foreningsvedtægter for Svebølle Motocross klub SMCK 1 Navn og hjemsted Foreningen SVEBØLLE MOTOCROSS KLUB, SMCK er stiftet d. 29-06-1984 Foreningens hejmsted er Svebølle Motocrossbane, Frederiksholm 2, 4470 Svebølle som har hjemsted i Kalundborg kommune.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Fodbold Klub IF.32

Vedtægter for Glostrup Fodbold Klub IF.32 Vedtægter for Glostrup Fodbold Klub IF.32 FORORD Pr. 1.1.2001 etablerede IF32, GIC og Hvissinge FC en overbygning kaldet Glostrup Fodbold Klub (GFK). Overbygningen blev etableret for de store drenge og

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere