O.F. Omegnens Fritidshaveforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O.F. Omegnens Fritidshaveforening"

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent Michael T. Schultz, referent Elisabeth Vind og i alt 52 stemmeberettigede. 1. Valg af dirigent. Advokat Michael T. Schultz er valgt som dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt korrekt og indholdet til generalforsamlingen er korrekt. Generalforsamlingen er kendt for lovlig. Tidstager: Bent Christensen, FH Valg af stemmetællere. Bord 1: Mogens. Bord 2: Bent. Bord 3: Sune. Bord 4. Jakob. Stemmetællere er valgt. 3. Beretning vedr. lokalforeningens virksomhed. (vedlagt). Formand Ditte introducerer punktet, og der er spørgsmål til beretningen. Spørgsmål sommermøde og kasserer, Lone, FH 77: A. - Jeg ville godt have haft viden om løsningsforslag til sommermødet (på forhånd), så vi kunne have diskuteret det til generalforsamlingen. Hvorfor har vi ikke fået det? B. Lone synes ikke, det er rimeligt, at den forhenværende kasserer tiltales for rod i regnskabet, fordi når der er skift er der jo altid bøvl, og sådan har det altid været. Svar til sommermøde. Thomas, AH 40: Thomas har blandt andet siddet i Vejudvalget, og svarer: Rapporten fra Teknologisk Institut har nogle fine konklusioner, vi gerne vil indhente tilbud på. Og når der er indhentet tilbud og pris, kan vi sende det ud som forslag til

2 medlemmerne. Så det vil vi gerne have på plads først. Før vi indkalder medlemmerne til videre snak herom. Og for at overholde OFs udbudsregler. Samt for at få afklaret med politiet om løsningen kan realiseres i praksis. Så derfor kan vi ikke vise et færdigt forslag lige nu og her. Derfor har vi valgt at lave det som et sommermøde. Svar til skift af kasserer. Carl Brenbak: Med hensyn til rod i regnskabet: Der var ting, der var svære at forstå. Vi- Jim Voss den eksterne revisor og jeg - havde et tre timer langt møde for nylig. Og vi var enige om, at fejl og mangler er der rettet op på. Og der er ikke mere på den sag. Spørgsmål. Lone, FH 77: Er sommermødet beslutningsdygtigt? Svar til sommermøde. Formand Ditte: Et sommermøde indkaldt på lige vis som en generalforsamling er beslutningsdygtigt. Konklusion Dirigenten konkluderer, at beretningen er taget til efterretning. 4. Beretning fra hovedbestyrelsen. Beretning fra hovedbestyrelsen. Der stilles spørgsmål til beretningen: Spørgsmål. Lone, FH 77: Med hensyn til et forretningsministerium, der skal køre helt til Hvor står det henne, at man kan det? Svar. Inge, medlem og repræsentant for FU: Jeg er her som menigt medlem i dag. Men René og jeg fra FU kan sige, at vores formand valgte at gå. Der skal være mindst to vedtægtsberettigede. Så vi besluttede i HB, at vi kan køre foreningen som forretningsministerium. Der er to tegningsberettigede, og det er nok til at køre foreningen. Det var også, fordi vi ikke ønskede ekstraordinær kongres for at vælge en formand. Så sparer vi penge. Hvis der er utilfredshed med det, må et flertal rundt i lokalforeningerne bestemme, at der skal være en kongres. Så man kan gøre indsigelse. Hvis man ønsker dette. Konklusion:

3 Beretningen er taget til efterretning. 5. Årsrapport. (vedlagt). Revisor Torben Petersen præsenterer årsrapporten. Årsrapporten ligner den fra sidste år i opbygning, og der er ikke noget at bemærke, side 2, 3 og 4 i rapporten. Tallene fra resultatopgørelsen gennemgås. Dette kan læses i papirerne. Årets resultat: Underskud på kr. Aktiver: kr. Passiver: kr. Spørgsmål fra salen: Spørgsmål. Jakob, FH 195: Jeg undrer mig. Festregnskabet ser lidt sjovt ud. I har budgetteret med kr. til Skt. Hans festen, og I har brugt kr.. Et lignende eksempel fremhæves. Spørgsmål. Lone, FH 77: Det er vedrørende vandregnskabet. De kr. Det vil jeg gerne have en udredning omkring. Lone spørger også, hvad foreningen betaler pr. kubikmeter vand. Svar vandregnskab. Revisor Torben: Der er nogen, der ikke har oplyst om det vand, der burde være brugt. Eller også har vi en ledning, der er ret utæt (der grines i salen). Svar festregnskab, Carl Brenbak: kr. til Skt. Hans fest og til sommerfest er ikke så højt budgetteret. Festudvalget har sparet lidt på juletræet. Hvorfor der kun er afsat de kr. ved jeg ikke. Vi plejer at bruge meget mere hvert år. Svar festregnskab, formand Ditte: Vi valgte at afholde festen på anden vis i håb om at tiltrække flere gæster. Det lykkedes desværre ikke. Og så købte vi service til sommerfest, så vi ikke skal købe engangsservice. Så det er årsagen. Kommentar, Jakob, FH 195 Vedrørende kørselsgodtgørelse og telefongodtgørelse. - Bor I ikke alle nogenlunde i nærheden i forhold til kørselsregnskabet? Det var blot en kommentar. Svar godtgørelser, Carl Brenbak:

4 Kørselsgodtgørelse det er tre ører billigere pr. km i år. Der er kørt ret mange kilometer i år. Og så er der begået administrativt fejl i den gamle bestyrelse. For de har fået kørselsgodtgørelse til en gratis medarbejderfest. Det har jeg glædet mig til at bringe min harme ud om her. Det tror jeg aldrig sker mere, konkluderer Carl. Jakob takker for svaret. Konklusion: Dirigenten godkender regnskabet. 6. Budget til orientering. (vedlagt). Revisor Torben Petersen gennemgår budgettet. Han kommenterer: Side 7, sidste kolonne: Der står budgettet for I første linje er svaret på, hvad der kommer til at ske. Det enorme vandforbrug har vi taget konsekvensen af. Så kontingentet er hævet. Så vi er sikre på, at vi kan betale det samlede vandforbrug. Vi skal altså have mere ind via kontingenter. Øvrigt er generelt ligesom det plejer at være, siger revisor. Spørgsmål fra salen: Spørgsmål vandforbrug. Lone, FH 77 Med hensyn til dette underskud, der er. Kan bestyrelsen ikke tage et grundigt tjek i alle husene? Jeg ved, det er et kæmpe arbejde, men så må man købe sig til det udefra. Svar vandforbrug. Formand Ditte: Vedrørende tjek af vandmålerne, så tjekker vi her og vi aflægger parcellerne et besøg. Det er ikke altid, at det bliver modtaget lige behageligt. Men at komme til det eller forvente at folk er hjemme, det er et omfattende arbejde. Forkerte indberetninger er noget, der kommer til at påligge os alle sammen økonomisk. Og jeg vil ikke betale på fællesskabets vegne på vegne af dem, der fusker med det. Svar vandforbrug, Carl Brenbak: Jeg er ked af, at forslaget (om), at man kunne få målerne udskiftet alle sammen fx hvert ottende år ikke er vedtaget - forslag om målerbrønde blev nedstemt på et Lademøde). Der sættes dagsbøder på indtil de gamle vandmålere er udskiftet på parcellerne. Der er mange, der er ikke er klar over, at deres måler viser forkert. Og man har pligt til at kontrollere sin vandmåler. Og bestyrelsen har ret til at gå ud og tjekke, hvis de er i tvivl. Jeg tror, vi får styr på det, vurderer Carl.

5 Spørgsmål vandforbrug, Jakob, FH 195: Jamen, vi betaler jo pt for andres vandregning. Svar vandforbrug. Formand Ditte: Ja, men nu besøger vi folk, og så håber vi, at det kan rette op på det. Kommentar vandforbrug, Helmer Hansen, AH 32: Det er snyd og bedrag. Det har vi haft herude. Gennem mange år. [ ] Man kunne indføre et minimumforbrug på 40 kubikmeter. Der kommenteres meget fra salen. Svar vandforbrug, Carl Brenbak: Kære Helmer, dit forlag er faktisk godt. Det kan bare ikke nås at behandles før næste generalforsamling. Hvis du når at indsende det til tiden. Spørgsmål vandforbrug, Jakob, FH 195: Jeg håber ikke, at vi vander i haverne om sommeren? Svar vandforbrug, Carl Brenbak: Carl svarer med en morsom bemærkning, og forklarer, at Høje Taastrup Kommune ikke har vandingsforbud. Og derfor udsteder OF Møllehøj heller ikke et vandingsforbud. Svar kubikmeterpris til Lone: Omkring priser på vand pr. kubikmeter, kan Carl informere, at vandet bliver billigere. Konklusion: Budgetforslaget for det kommende år er vedtaget. 7. Indkomne forslag, herunder forslag. Indkomne forslag gennemgås. Der har været et forslag om hundeskov på højen. Forslaget er ikke indberettet rettidigt. Det kan derfor ikke behandles. Carl Brenbak har indsendt forslag rettidigt, konkluderer dirigenten, og Carl kommenterer til de tilsendte forslag (se papirer): Forslag 1 til vandvedtægter af 23. marts Under punkt 1 foreslås, at teksten tillige med eventuel giroopkrævning, slettes. Da der ikke udsendes giroopkrævninger mere. Der er ingen indvendinger.

6 Konklusion: Forslaget til vandvedtægter er vedtaget. Forslag 2 til vandvedtægter af 23. marts Beløbet + eller 500,- ændres til kr. 100,-. Begrundelsen er, at beløbet er et áconto beløb, og Carl mener, at pengene bevares bedst af medlemmerne. Der er ingen bemærkninger. Konklusion: Forslaget er vedtaget. Jesper, FH 117, har indsendt fire forslag. Dirigenten svarer, at han har gennemgået de fire forslag, og de er ikke til at behandle. Og de er foreningsstridige til en generalforsamling. De er ikke formuleret så klart og tydeligt, at vi egentlig er klar over, hvad vi stemmer på. De kan ikke behandles, konkluderer dirigenten. Der opfordrer Jesper til at gå til domstolene med punktet, hvis han vil viderebringe det. Kommentar, Jesper, FH 117: Vi har jo en stemmemajoritet. Så må vi jo tage den via domstolene. Vi er andelshavere. Ikke i otte forskellige andre omegnskommuner. Men det foregår åbenbart ved domstolen det her. Dirigenten kommenterer: Vi kan ikke tage stilling til det ved en generalforsamlingen. Punktet har været op de seneste 6 år. Nu må tiden være moden til at få det prøvet ved domstolene. I stedet at fremture med det ved hver eneste generalforsamling. Det er en opfordring. Kommentar, Jesper, FH 117: Det helt store problem er en lokalplan, vi skal have, og kommunen har skrevet, at vi er lejere hos fritidshaven, og ikke andelshavere mere. Og derfor mener jeg, at det er vigtigt, at vi får gjort en indsigelse om, at vi er andelshavere og ikke lejere, siger Jesper. Dirigenten siger tak til Jesper og stopper diskussionen. Dirigenten afrunder punkt 7.

7 8. Valg af: a. Kasserer modtager genvalg a. Carl Brenbak tager imod genvalg. Der klappes og Carl Brenbak er genvalgt. b. To bestyrelsesmedlemmer for 2 år Thomas Bülow, modtager genvalg. Preben Jørgensen stiller op til bestyrelsen. Jakob anbefales fra en person i salen og han præsenterer sig selv kort. Formand Ditte vil godt anbefale, at man stemmer på Preben, der har været tidligere formand i Møllehøj og som er inde i reglerne. Og en stor kapacitet. Og hun anbefaler, at stemme på Preben, der er en stor kapacitet, siger hun. Efter kort debat og indlæg om stemmemetode og gennemsigtighed, konkluderer dirigenten, at der stemmes på talon nummer 3, med to navne. 48 har stemt for Thomas 46 har stemt for Preben 11 har stemt for Jakob. Thomas og Preben er valgt. c. Eet bestyrelsesmedlem for 1 år Sune Pedersen stiller op. Formand Ditte anbefaler Sune, der har et godt lokalkendskab. Sune Pedersen er valgt. d. Een 1. bestyrelsessuppleant. for 2. år. Jakob Palme Hansen stiller op. Jakob er valgt. e. Een 2. Bestyrelsessuppleant Jan Rasmussen stiller op. Jan Rasmussen er valgt. f. Een bilagskontrollant. Bent Enkebøl modtager genvalg. Bent Enkebøl er valgt.

8 g. Een bilagskontrollantsuppleant. Bent Christensen modtager genvalg. Bent Christensen er valgt. h. Festudvalg til afholdelse af sankthans- & julefest. i. Formand Ditte siger, at Møllehøj har valgt ikke at afholde sommerfest i år, fordi vi skal arrangere en stor jubilæumsfest for hele OF, der afvikles lokalt. Det bliver måske samme opsætning som for nogle år siden. Ditte efterlyser nogle, der vil stå for Sankt Hans fest og julefest. Jakob, FH 195, vil gerne hjælpe, men vil ikke stå alene med det. Ditte konkluderer, at Folk står ikke i kø. Så bestyrelsen må vælge, om vi kan finde nogle, der er interesserede. Ellers bliver der desværre ikke Sankt Hans fest og julefest i år for børnene. 9. Eventuelt. Spørgsmål om terrasser, Alex, AH 26: Jeg har fået brev fra kommunen om min terrasse, der er lukket med glas. Kommunen har sagt, at jeg skal hive den væsentlige side ned inden den 01. juni. Ellers får jeg min første advarsel. Jeg ved ikke, hvad det betyder med sådan en advarsel. Er der nogen, der har modtaget sådan et brev? Alex siger, at han hiver det ulovlige ned, og vil høre, om der er andre, der også har fået samme besked fra kommunen. Svar om terrasser, Formand Ditte: Kommunen er i gang med at gennemgå parcellerne. Du bliver påbudt, at den skal være åben, så den er lovlig. Ellers får du en politianmeldelse og en bøde. Men vi giver naturligvis råd og vejledning fra bestyrelsen, hvis du har brug for det. Spørgsmål om terrasser. Torben, KH 55: Torben spørger, hvilken side af terrassen, der skal være åben. Og henviser til sit eget eksempel. Svar terrasser, Carl Brenbak: Vores deklaration har kommunen jo allerede overrullet i forbindelse med den lokalplan, de har trukket ned over hovedet på os. Den har vi rettet lidt til. (specifikke eksempler gennemgås). Og det vil vi gerne arbejde på. Kommunen har ikke behandlet vores høringssvar i planudvalget. Ditte (formand) har talt med formanden for planudvalget. Og vi forventer at få et

9 møde i stand, hvor vi kan fortælle, hvorfor vi ønsker ændringerne, siger Carl. Kommentar om indsigelser, Jesper, FH 117 Hvis I kigger på lokalplanen (diverse eksempler omkring fx placering af drivhuse, værksteder og andet gennemgås kort). Jeg ved ikke, om bestyrelsen opretholder kommunens vedtægter. Og fx ser på dem, der har bygget på anden vis. Men indtil den 15. maj har man mulighed for at skrive indsigelse. Til Carsten Jakobsen, fra Plan og Miljø. Jo flere indsigelser, jo større chance for at påvirke kommunen, foreslår Jesper. Svar indsigelser, formand Ditte: Ja. Det er (fx) svært for mange at have en terrasse, der er åben på tre sider. Selv om bestemmelserne siger dette. Det samme gælder også om, hvorvidt terrassen er i niveau. Det kan også være svært at overholde. Har I nogle ændringsforslag, så skriv endelig til foreningens mail. Så skal vi nok sende det videre når vi skal derind og holde møde, opfordrer Ditte til. Taksigelse, Inge, AH 57: Jeg vil på vegne af foreningen sige tusind tak til vores altid nærværende servicemedarbejder Jan. Tusind tak for arbejdet, Jan. Der klappes højt fra salen. Forespørgsel lokalplaner, Jesper, FH 117: Vi har jo en fremragende hjemmeside i Møllehøj. Kan vi lægge lokalplanen ud her, så alle kan se den? Så vi kan sende vores info til Teknik og Miljø, spørger Jesper. Spørgsmål spørgsmål og journalist, Jakob, FH 195 og svar fra formand Ditte: Kan vi se spørgsmålene i sender ind til kommunen?, spørger Jakob. Det bekræftes af formanden (?jeg hørte ikke svaret). Fandt i en journalist til bladet?, spørger Jakob. Der er fundet en journalist, svarer Ditte. Svar lokalplaner, Thomas, AH 40, bestyrelsesmedlem: Vi kan godt lægge lokalplanerne ud på hjemmesiden, svarer Thomas. Kommentar terrasser, Flemming Jensen, FH 34 Flemming fortæller om det hus, han har bygget samt terrasse. Terrassen er åben på den lange side. Jeg har haft besøg af damen fra kommunen. Jeg spurgte, om

10 hun ikke ville komme ind og se, om alt var rigtigt. Hun sagde, at jeg ikke gjort noget forkert. Det takker Flemming for. Svar terrasser, formand Ditte: Lokalplanen er noget, vi arbejder på fremadrettet. Vi ser ikke på, hvordan der er bygget tidligere (tidligere regler). Det er fremadrettet, vedrørende nye bebyggelser, som bestemmelserne gælder. Afrunding Dirigenten afrunder og takker og formand Ditte takker for en god generalforsamling og for god ro og orden og salen bidrager ved at klappe.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Beboerforeningen Sædding Strandvej

Beboerforeningen Sædding Strandvej Beboerforeningen Sædding Strandvej Referat fra forenineens ordinære generalforsamling afholdt i Andelsboligforeningen Sædding Strandvei's fælleshus 22. marts 2010: Formand Lone Nielsen bød velkommen, og

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere