Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve"

Transkript

1 Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse Danmark og Landsforeningen Liv&Død, gennemført af Megafon, viser, at danskerne er uvidende om de mange udgifter, der er forbundet med at blive begravet og oftest har skæve forventninger til prisen. Men adspurgt, er det alligevel nogle andre ting, vi lægger mere vægt på, og som oftest tjekker vi end ikke prisen hos mere end én bedemand. Undersøgelsen er gennemført som en internetundersøgelse, hvor i alt 1538 personer over 18 år har svaret på spørgsmål om deres tanker og personlige overvejelser om begravelser. Danskerne har skæve forventninger til prisen på en begravelse En almindelig begravelse, inkl. kremering, urnegravsted i 10 år, bedemandens ydelser samt blomster, dødsannonce og lille sten ligger i gennemsnit på mellem og kr. 66 % af danskerne tror en begravelse koster mindre end kr. Hele 17 % tror, det er mindre end kr. Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve begravelsen/bisættelsen, såsom kiste, brænding, bedemand, rustvogn, gravsted mv. Du skal IKKE medregne udgifter i forbindelse med eventuelle efterfølgende selskabelige arrangementer som eksempelvis reception eller gravøl. Mindre end 5000 kr % kr % kr % kr % kr % kr. eller mere % Ved ikke % Danskerne har meget lidt ide om, hvad bedemanden får betaling for De mest typiske opgaver, bedemanden tager sig af, er kørsel i rustvogn, salg af kiste/urne, ilægning i kiste, udbringning (levering af kiste og afhentning af afdøde), transport af urne og blomster og ordning af selve begravelsen (herunder samtaler med pårørende, fremvisning af afdøde, koordinering med præst, kirkegård og krematorium samt eventuelle underleverandører (f.eks. blomsterhandlere, dagblade, stenhuggere m.fl.). Dertil kommer, at bedemanden udfylder og ordner nødvendige papirer og anmeldelser, herunder dødsattesten. 42 % af danskerne kan ikke give eksempel på en eneste opgave hos bedemanden. Kun godt hver tredje nævner rustvognskørsel (36 %). Kun godt hver femte nævner salg af kister/urner (22 %). Ilægning af afdøde i kiste nævnes kun af godt hver tiende (12 %). Hvilke konkrete opgaver i forbindelse med en begravelse/bisættelse tror du, en bedemand typisk står for? Alle praktiske opgaver 104 7% Rustvognskørsel, transport af kiste med afdøde til kirke/krematorium/bisættelsessted % Kiste/urne (salg/bestilling af) % Istandsættelse/klargøring/påklædning af afdøde % Kontakte og aftale med præst/kirke/kapel % Indberette til offentlige myndigheder, herunder ordne papirarbejdet % Blomster/kranse/pynt (bestilling af) % Lægge afdøde i kiste % Indrykning af dødsannonce (i avis) 143 9% Afhentning af afdøde på hospital/hjem/plejehjem 129 8% Kontakte og aftale med krematorium 109 7% Aftale forløbet med de pårørende 99 6% Gravsted/gravsten (valg af) 57 4% Arrangere selve begravelsen/bisættelsen 49 3% Kontakte og aftale med kirkegård/gravere 44 3% Nedsættelse af urne 27 2% Salmer/sange (valg af) 15 1% Deltage i udsyngningen 10 1% Indsamle kort 10 1% Være sjælesørger 9 1% Deltage i gravøl 6 0% Andet 65 4% Ved ikke % Svar i alt % 1

2 Danskerne vil ikke betale, hvad det koster Knap hver tiende dansker vil ikke betale for sin egen begravelse. 60 % sætter loftet ved kr. eller derunder. Mere end hver femte vil kun betale kr. Hvis du selv skulle betale for din egen begravelse/bisættelse, hvor mange penge ville du så sætte til side til dette formål? All n % interviews. Vægt: Repræsentativ Danmark resp. Maks kr % Maks kr % Maks kr % Maks kr % Maks kr. 76 5% Maks kr. 24 2% Maks kr. 33 2% Maks kr. 3 0% Maks kr. 24 2% Over kr. 10 1% Vil ikke betale for min egen begravelse 129 8% Ved ikke % Langt de fleste danskere sparer ikke op til deres begravelse Hver fjerde dansker har sparet op, er i gang eller forventer at spare op til deres egen begravelse/bisættelse. Til gengæld har hele 63 % ikke til hensigt at spare op til begravelsen/bisættelsen. Hvilke af følgende udsagn om din egen begravelse/bisættelse passer bedst på dig? n % Jeg har allerede sparet op til min egen begravelse/bisættelse 132 9% Jeg er i gang med at spare op til min egen begravelse/bisættelse 19 1% Jeg er ikke begyndt at spare op til min egen begravelse/bisættelse endnu, men forventer at gøre det % Jeg forventer ikke at spare op til min egen begravelse/bisættelse % Ved ikke % Prisen er alligevel ikke det væsentligste, når danskerne skal prioritere ønsker for deres begravelse Trods den fremherskende opfattelse af, at begravelser er for dyre, er prisen ikke umiddelbart det vigtigste, når danskerne tænker på deres begravelse/bisættelse. Kun 15 % angiver det som en af de vigtigste ting. Når du engang skal begraves/bisættes, hvilke af følgende udsagn er så vigtigst for dig? Du må maks angive 2 svar All interviews Vægt: Repræsentativ Danmark resp. At den skal følge traditionerne % At det er en religiøs ceremoni % At min bisættelse/begravelse er, som mine efterladte har behov for % At bisættelsen/begravelsen afspejler det liv, jeg har levet % At den ikke er for dyr % Jeg ønsker ingen højtidelighed % Ingen af ovenstående 15 1% Ved ikke 30 2% Svar i alt % 2

3 Kisten må dog godt være billig Danskerne er tilsyneladende klar til at spare på kisten. 42 % svarer, at deres kiste skal være hvid (hvide kister ligger typisk i den billige ende). 30 % erklærer sig helt ligeglade, bare kisten er billig. Ifølge begravelsesloven skal alle uanset om de bliver begravet eller brændt ligge i en kiste. Hvordan forestiller du dig, at n % din kiste skal se ud, når du engang skal begraves/bisættes? Du må maks angive 2 svar. Den skal være sort 31 2% Den skal være hvid % Den skal være i træets naturlige farve % Den skal være lyserød 8 0% Den skal være i en udsøgt trækvalitet 8 1% Den skal være farvet (fx gul, rød, blå, grøn eller anden farve) 6 0% Den skal ligne min yndlingsfodboldklub (i farver, logo m.v.) 4 0% Den skal være lavet af miljøvenligt certificeret træ % Den skal være kunstnerisk udsmykket 22 1% Den skal være med udskæringer 35 2% Jeg er ligeglad, bare den er billig % Den skal veje så lidt som muligt 102 7% Den skal være påført hilsner fra min familie og pårørende 80 5% Den skal sponseres af mit yndlingsbrand og dekoreres med reklamer 6 0% Andet 44 3% Ved ikke % Svar i alt % Danskerne vil gerne indhente flere tilbud de gør det bare ikke så ofte Der er stor forskel på hensigt og handling. 43 % mener, de vil indhente flere tilbud, hvis de kommer til at arrangere en begravelse. Blandt dem, der har deltaget i at arrangere en begravelse, har kun 8% rent faktisk indhentet mere end ét tilbud. Hvis du stod for at skulle arrangere en begravelse/bisættelse, tror du så, at du ville Indhente tilbud fra flere bedemænd? Ja % Nej % Ved ikke % Total % Indhentede du/i tilbud fra flere bedemænd i forbindelse med den sidste begravelse/bisættelse du/i stod for at arrangere? Ja 58 8% Nej % Ved ikke 6 1% Total % 3

4 FAKTA om prisudviklingen Begravelse Danmark kategoriserer udgifterne i tre overordnede områder: 1) Til det offentlige i form af kirkegårdsydelser (kremering, gravsted, orgelspil, kapel m.v.), 2) Til bedemandens ydelser (bl.a. kiste, urne, rustvognskørsel, ordning af bisættelse/begravelse) og 3) Til andre leverandører (blomsterhandler, stenhugger, annoncering). Her følger eksempler på prisudvikling inden for de tre nævnte områder. Prisen på en gravplads er i flere kommuner mere end fordoblet siden 2005 Prisudvikling for medlemmer af folkekirken kendt, 10 år ukendt, 10 år Kistegravsted, 30 år Viby, Århus Randers Esbjerg 2011, 2005, Udvikling 2011, 2005, Udvikling 2011, kr. kr. i pct. kr. kr. i pct. kr. 2005, kr , , , (20 år) Udvikling i pct. Kremering , ,8 Prisudvikling for medlemmer af folkekirken kendt, 10 år ukendt, 10 år Kistegravsted, 30 år Nykøbing Odense kommunal kirkegård Vestre Kirkegård, Århus kommunale Kirkegård 2011, 2005, Udvikling 2011, kr. 2005, Udvikling 2011, kr. 2005, kr. Udvikling kr. kr. i pct. kr. i pct. i pct , , , , , ,6 Kremering , , ,2 Det er ikke alle kommuner og alle kirkegårdsydelser, hvor tallene er tilgængelige. Den samlede pris for bedemandens ydelser er hos Begravelse Danmark steget knap 28 % siden 2005 Med udgangspunkt i nedenstående standardiserede eksempel på en begravelse med bedemandens helt basale ydelser, er der sket en samlet stigning på 27,62 % siden 2005 det svarer til cirka 4 % om året. Bedemandens ordningshonorar dækker over de timer, han/hun bruger på at afdække og arrangere ønskerne til begravelsen/bisættelsen, herunder samtaler med pårørende, fremvisning af afdøde, koordinering med præst, kirkegård og krematorium samt eventuelle underleverandører (f.eks. blomsterhandlere, dagblade, stenhuggere m.fl.). Dertil kommer, at bedemanden udfylder og ordner nødvendige papirer og anmeldelser, herunder dødsattesten. Ydelse Kr Kr Samlet stigning i procent Hvid brændingskiste Urne Udbringning (levering af kiste og afhentning af afdøde) Ilægning af afdøde i kiste En kørsel med rustvogn (under 8 km.) Ordning af begravelsen Samlet pris ,62 3,95 Gennemsnitlig procentstigning om året siden

5 En mere detaljeret beskrivelse af udviklingen i de mest efterspurgte ydelser hos bedemanden ser ud, som følger: Ydelse Kr Kr Samlet stigning i procent Gennemsnitlig årlig procentstigning Hvid brændingskiste ,59 2,94 Hvid begravelseskiste ,56 1,08 Urne ,33 4,76 Udbringning (levering af ,25 2,32 kiste og afhentning af afdøde) Kørsel 0-8 km ,82 1,26 Over 8 km. (pr. km.) ,76 0,68 Ordning af begravelsen ,35 7,76 Ilægning i kiste ,47 2,35 Transport af urne ,00 6,43 Transport af blomster ,00 2,29 Prisstigningen på dødsannoncer er flere steder steget over 50 % siden 2005 Dagblad Pris/mm 2005 (hverdage) Pris/mm 2011 (hverdage) Stigning i procent Jyllands-Posten 14,13 16,50 16,8 Politiken 11,50 17,75 54,3 Berlingske 11,63 17,38 49,4 Kristeligt Dagblad 10,63 14,00 31,7 Jyske Vestkysten 9,38 14,25 51,9 Nordjyske 8,69 12,69 46,0 Fyens Stiftstidende 8,31 13,69 64,7 Dagbladet Holstebro-Struer Enhedspris 8,25 - Århus Stiftstidende Enhedspris 10,40 - Derudover lægger de fleste medier et produktionsgebyr oveni. Begravelse Danmark og Liv&Død Overskuddet fra Begravelse Danmark går til Landsforeningen Liv&Død, som blev stiftet i 1881 som Dansk Ligbrændingsforening. Foreningen lever af overskuddet fra Begravelse Danmark, som er landets eneste begravelseskæde med 50 butikker fordelt i hele Danmark. Landsforeningen Liv&Død arbejder i dag for at sikre alle mennesker en værdig afslutning på livet og nedbryde tabuet omkring døden. 5

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

At være der. - uden at være der. med Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro

At være der. - uden at være der. med Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro At være der - uden at være der med Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro Jubilæumsskrift udgivet i forbindelse med 100-års-jubilæet for Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro 12. november 2012

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Epinion A/S for DR Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om notatet...3 1.1 Formål med undersøgelsesforløbet...3 2 Hovedresultater...4 3 Hvad viser undersøgelsen...6

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Kort om undersøgelsen

Kort om undersøgelsen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af BP Research en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Respondenterne

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

Hvis du sætter mindst 10 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på.

Hvis du sætter mindst 10 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Frisør Alle vil gerne se godt ud, og mange interesserer sig for mode. Næsten uanset alder. Markedet for skønhed er i vækst. Mange synes, at de har råd til at forkæle sig selv. At det styrker deres selvtillid.

Læs mere