BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER"

Transkript

1 BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1

2 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens opgaveløsning. Denne udbudspolitik beskriver nærmere, hvordan Odsherred Kommune arbejder med udbud, når det drejer sig om bygge- og anlægsopgaver. Denne udgave af udbudspolitikken er en revision af den tidligere politik og ændrer ikke ved principper og grænser for de forskellige typer for indhentning af priser, men giver retningslinjer herfor. Lovgivning på området Det offentliges udbud af bygge- og anlægsopgaver er reguleret af 1) Den danske tilbudslov for indhentning af tilbud på visse offentlige og offentlige støttede kontrakter 2) EU s udbudsdirektiv Tilbud på Bygge- og anlægsopgaver under 3 mio. kr. kan indhentes ved underhåndsbud. Tilbud på opgaver på mere end 3 mio. kr. skal indhentes ved licitation. Tærskelværdierne for EU-udbud er EUR for offentlige bygge- og anlægsarbejder. Tilbudsloven, der gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller projektering og udførelse af bygge- og anlægsopgaver, indeholder regler for tilbudsindhentning, licitation, underhåndsbud, rammeaftaler og tildeling af opgaver. EU s udbudsdirektiv indeholder bl.a. regler, procedurer og tidsfrister for udbud, som kommuner og offentligretlige organer skal følge. 2

3 Mål for Udbudspolitikken Et af Odsherred kommunes overordnede formål med kommunens udbudspolitik, er at efterleve national lovgivning og EU-direktiver. Udbudspolitikken fastlægger de nærmere retningslinjer og mål for kommunens arbejde med udbud af bygge- og anlægsopgaver. Målene med udbudspolitikken er At sikre tilstrækkelig konkurrence, gennemsigtighed og ligebehandling, At sætte rammerne for et fortsat godt samarbejde med entreprenører og håndværkere i og udenfor egnen omkring vedligeholdelse og nyopførelse af kommunale bygninger og anlæg. At sætte rammerne for alle kommunens udbud af bygge- og anlægsopgaver, At sikre at standardiserede procedurer anvendes ved alle udbud, således at såvel juridiske og faglige problemstillinger vurderes i det enkelte udbud, At alle udbud tilrettelægges således, at tildelingskriterierne i størst mulig omfang lever op til kommunens generelle krav og ønsker i bl.a. Udbudsstrategien. Overordnede principper for udbud af bygge- og anlægsopgaver Odsherred Kommune udbyder efter både laveste pris og mest økonomisk fordelagtige bud under hensyn til forskellige kriterier. Der er en række faglige hensyn, som skal opvejes mod prisen, når udbuddet laves. Desuden er der en række bl.a. sociale, miljømæssige og arbejdsmæssige klausuler samt retningslinjer, som skal indgå i overvejelserne og evt. indarbejdes i udbudsmaterialet. Disse klausuler er beskrevet i kommunens udbudsstrategi. 3

4 Udbudsformer Odsherred kommune vil som udgangspunkt anvende en af følgende 3 udbudsformer i forbindelse med indhentning af pris på bygge- og anlægsopgaver: Licitation, begrænset licitation eller indhentning af underhåndsbud. Endvidere vil mindre arbejder kunne gennemføres som regningsarbejder. Licitation vælges ved de største bygge- og anlægsarbejder og vil afhænge af kompleksiteten i opgaven. Begrænset licitation vil tages i anvendelse ved opgaver over 3 mio. kr. eller hvis kommunen ved opgaver under 3 mio. kr. vurderer, at konkurrencen sikres bedst ved at udbyde opgaven til en bred kreds. De egnede lokale entreprenører bringes i konkurrence med entreprenører fra det øvrige Odsherred og med entreprenører uden for Odsherred. Underhåndsbud vil typisk anvendes på vedligeholdelsesopgaver af kommunale ejendomme, mindre til- og ombygninger samt mindre anlægsopgaver. Såfremt der lokalt kan skabes tilstrækkelig konkurrence blandt egnede entreprenører indhentes underhåndsbudene lokalt. Hvis udbyderen vurderer, at konkurrencen bedst sikres ved at udbyde opgaven til en bredere kreds, så gøres dette. Ved lokale håndværkere/entreprenører forstås i denne politik at håndværkere/entreprenører er lokaliseret i nærområdet til det sted, hvor arbejdet skal udføres. Ved håndværkere/entreprenører i Odsherred forstås i denne politik at håndværkere/entreprenører er lokaliseret i Odsherred. Ved arbejder mellem kr. og kr. indhentes op til 2 tilbud fra lokale håndværkere/entreprenører og et tilbud fra håndværkere/entreprenører i Odsherred. Ved arbejder mellem kr. 4

5 og 1 mio. kr. indhentes tilbud fra op til 3 håndværkere/entreprenører i Odsherred. Ved arbejder mellem 1 og 3 mio. kr. indhentes tilbud fra op til 3 håndværkere/entreprenører i Odsherred og et tilbud fra håndværkere/ entreprenører uden for Odsherred. Arbejder under kr. 3,0 mio. kr. kan også vælges at bringes i licitation, hvis udbyderen skønner arbejdet egnet hertil. Regningsarbejder kan anvendes i følgende situationer: akut opstået arbejde som skal løses her og nu arbejder som er svært beskrivelige og som de bydende derfor ikke reelt kan konkurrere på og arbejder under kr. Forinden der vælges entreprenør til regningsarbejde kan udbyder benytte sig af at indbyde typisk to entreprenører til en gennemgang af arbejdet. Dette med det formål at undersøge løsningsforslag, prisoverslag, evt. fastsættelse af prisloft m.v. Denne type arbejde vil typisk blive varetaget af lokale håndværkere/entreprenører. Kommunen vil i princippet give alle håndværkere/entreprenører mulighed for at give underhåndsbud og deltage i licitationer m.v. Kommunen forbeholder sig dog retten til frit at vælge, hvem der skal indbydes til at deltage i underhåndsbud, licitationer m.v. blandt de interesserede på en liste over alle interesserede håndværkere/entreprenører i Odsherred. Erhvervsrådet påtager sig opgaven med at skabe en liste og ajourfører denne, der vil være tilgængelig på internettet. 5

6 Tildelingskriterier Normalvis vil opgaver blive tildelt efter laveste pris. Det økonomisk mest fordelagtige bud under hensyntagen til forskellige kriterier, som vil variere efter den pågældende opgave/kontrakt, vil kunne komme i brug i projekter, hvor fx særlige miljømæssige, arkitektoniske forhold eller materialer ønskes vægtet højere. Der vil normalvis blive stillet krav om, at tilbudsgiver varetager sociale forpligtelser til beskæftigelse og uddannelse. Udbudsprocessen Kommunen vil tilstræbe, at udbudsmaterialer udsendes i god tid (3 uger) inden licitationen afholdes og at licitationen afholdes i god tid inden byggestart. Hvor mange uger god tid er, afhænger af opgavens art og omfang. Dette gøres for at entreprenørerne kan foretage en god og hensigtsmæssig planlægning og dermed billiggørelse af arbejderne. Andre samarbejdsformer Kommunen vil gerne deltage i at afprøve andre samarbejdsformer mellem kommunen, rådgivere og håndværkere. Dette kunne bl.a. have det formål, at håndværkernes idéer og erfaringer i højere grad bringes ind i løsningerne. Af sådanne samarbejdsformer kunne tænkes: partnering samlet udbud omvendt licitation funktionsudbud 6

7 Udbudsplan Vedtagne bygge- og anlægsarbejder vil blive annonceret på kommunens hjemmeside, når midler til opgaverne er frigivet af Byrådet. Andet I øvrigt skal det præciseres, at institutioner, skoler m.v. har eget budget til indvendig vedligeholdelse og de forestår selv kontakt med og bestilling af håndværkere. Center for Ejendom og Byggeri skal deltage i alle opgaver omkring ombygning, ændret anvendelse og større indvendige vedligeholdelsesopgaver. Center for Ejendom og Byggeri forestår udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Det beskrevne i denne politik er et supplement til lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger m.v. Hvis der ved udgivelse af vejledninger el.lign. opstår modsætningsforhold, må politikken underlægger sig ændringerne og tilrettes. Godkendt af Byrådet den 14. december

8 EJENDOM OG BYGGERI ODSHERRED KOMMUNE Rådhusvej Fårevejle Telefon: Fax: Maj 2011 Dok Prokjekt og Intern Udvikling 8

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere