Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering"

Transkript

1 Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

2

3 INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN BEGYNDER 9 DU TILMELDER DIG 10 DU ANSØGER 12 DU SENDER TILBUD 13 DU GÅR I GANG MED ARBEJDET 14 DU LÆGGER SELV PENGE UD 15 STØJKONSULENTEN KONTROLLERER ARBEJDET 17 og vi udbetaler tilskud STØJISOLERING 18 Vinduer Døre Ydervægge Loft og tag Ventilation 3

4 4

5 GØR NOGET VED TOGSTØJEN Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen så miljøvenlig som mulig. Det gør vi bl.a. ved at dæmpe togstøjen. Siden 1986 har Miljøstyrelsen og Banedanmark i samarbejde årligt afsat et beløb til den såkaldte støjpulje. Puljen dækker tilskud til at dæmpe støjgener i helårsboliger, der ligger tæt på en stærkt trafikeret banestrækning. Nu er turen kommet til din bolig. Indsatsen mod togstøjen strækker sig over en årrække, og i år 2009 vil støjpuljen have forbedret forholdene for over boliger. Vi bestræber os på at sætte ind dér, hvor støjgenerne er størst, og vi undersøger, hvordan støjen bedst kan dæmpes. En del støjproblemer kan løses ved at sætte støjskærme op. Der kan dog være en række banetekniske eller andre problemer, der gør, at støjskærme ikke er den bedste løsning. I disse tilfælde er det en bedre løsning at støjisolere boligen. Det er Banedanmark og Miljøstyrelsen, som i fællesskab træffer beslutning om, hvor der skal opsættes støjskærme. Tilskud til støjisolering af boliger kan ikke benyttes som tilskud til opsætning af støjskærme. Banedanmark yder økonomisk tilskud til isoleringsarbejdet. Det er kun ejere af støjbelastede boliger, der kan søge og opnå tilskud til støjisolering. Lejere kan opfordre deres udlejer til at søge! Denne vejledning er udsendt til både ejere og lejere, for at alle er orienterede om de muligheder, der er for at mindske generne fra togstøjen. Læs videre om mulighederne for at nedsætte togstøjen med Banedanmarks tilskudsordning. Skal din bolig støjisoleres, kan du siden hen bruge vejledningen som opslagsværk. Så ved du hele tiden, hvad der skal ske, og hvad du skal gøre. Med venlig hilsen Banedanmark BANEDANMARK DÆMPER TOGSTØJEN FOR OVER BOLIGER VI YDER ØKONOMISK TILSKUD TIL ISOLERINGSARBEJDET 5

6 STØJ OG TILSKUD HVAD ER TOGSTØJ? Støj måles i enheden decibel db(a). Støjniveauet svinger hele tiden, også støjen fra tog-trafikken. Hver gang et tog passerer, stiger niveauet (høj decibel værdi). I de mellemliggende perioder falder støjniveauet til et «almindeligt» støjniveau. Dvs. til støj, som bl.a. biler og børn laver. BEREGNING AF TOGSTØJ Vi beregner os frem til støjniveauet og finder en slags «døgnets middelværdi». Beregningen tager hensyn til antal tog pr. døgn, toglængder, togtyper, afstand fra spor samt terrænforhold. MÅLSÆTNING Det er både i din og Banedanmarks interesse, at støjisoleringen er effektiv. Det vil sige med forbedring på mindst 5 db(a) i de rum, vi støjisolerer. En støjnedsættelse på 5 db(a) betyder en mærkbar sænkning af støjen inden døre. HVEM FÅR TILSKUD? Banedanmark yder kun tilskud til støjisolering til ejere af boliger, der har en udendørs støjbelastning på facaden på mere end 65 db(a). Er du lejer, kan du altså ikke selv modtage tilskud. Det kan kun ejeren af huset. Men du kan opfordre ejeren af huset til at deltage i ordningen. De tilskudsberettigede boliger er inddelt i tre grupper: Gruppe 1 har en støjbelastning på mere end 75 db(a). Gruppe 2 har en støjbelastning på mellem 70 db(a) og 75 db(a). Gruppe 3 har en støjbelastning på mellem 65dB(A) og 70dB(A). I følgebrevet står der, hvilken gruppe du tilhører. Gem brevet, så er du ikke i tvivl om, hvor meget du kan få i tilskud. Støjisolering kræver særlig faglig indsigt. Du får derfor besøg af en af vores støjkonsulenter, som sikrer at støjisoleringen lever op til målsætningen. Men støjisoleringen skal naturligvis også passe dig og din økonomi. Læs bagerst i denne pjece, hvordan isoleringen foregår. ISOLERING MINDSKER STØJEN EFFEKTIVT DU FÅR BESØG AF STØJKONSULENTEN 6

7 FORSKEL PÅ TILSKUD Tilskuddets størrelse er forskelligt for de tre grupper. Størrelsen er fastlagt efter princippet størst tilskud til de mest støjbelastede boliger. Gruppe1 får 90% tilskud (inkl. moms). Af udgifter på max. kr Det maksimale tilskud er på kr (inkl. moms). Gruppe 2 får 75% tilskud (inkl. moms). Af udgifter på max. kr Det maksimale tilskud er på kr (inkl. moms). Gruppe 3 får 50% tilskud (inkl. moms). Af udgifter på max. kr Det maksimale tilskud er på kr (inkl. moms). HUSK Vi regulerer alle ovennævnte beløb i takt med prisudviklingen. De fastsatte maksimumbeløb gælder pr. 15. november 2004 ved et byggereguleringsindeks på 104,3. De maksimale tilskudsbeløb kan hæves inden for alle tre tilskudsgrupper, hvis det er nødvendigt også at isolere loft og tag for at nå målsætningen. Tilskud til støjisolering er ikke skattepligtig, og det betyder ikke noget, at du evt. før har modtaget tilskud fra andre tilskudsordninger (f.eks. energistøtteordningen). TILSKUD TIL OPHOLDSRUM Vi yder kun tilskud til støjisolering af opholdsrum, hvor der er behov for det. Dvs. rum med togstøj over 30 db(a) indendøre. Er rummet allerede så velisoleret, at støjen er under de 30 db(a), er du derfor ikke berettiget til tilskud. Det er støjkonsulenten, der beregner den indendørstogstøj i de enkelte rum. Ved opholdsrum forstår vi stuer, soverum, værelser, kamre og køkkener. Vi yder ikke tilskud til badeværelser, bryggerser, kældre og inddækkede terrasser. De rum i boligen, der vender ud mod jernbanen, vil naturligvis være de mest støjbelastede, mens værelser, der ikke vender mod banen, måske er så godt afskærmede, at tog-støjen ikke generer. I de tilfælde dækker støjpuljen ikke. Husk, at de håndværkere, der foretager støjisoleringen, skal være momsregistrerede. De må først gå i gang med arbejdet, når Banedanmark har godkendt deres tilbud og givet tilsagn om tilskud. TILSKUD ER IKKE SKATTEPLIGTIGT VI GIVER IKKE TILSKUD TIL ALLEREDE UDFØRT ARBEJDE 7

8 8

9 TIDSPLAN Støjisoleringen af din bolig må højst strække sig over 18 måneder SÅDAN GØR DU Maj 1. september Du tilmelder dig Indsend blanketten med din tilmelding. maj/juni 1 juni 2 juli 3 august 4 SÅDAN GØR BANEDANMARK Støjkonsulenten modtager din tilmelding og sender dig en kvittering. Støjkonsulenten aftaler besøg. Støjkonsulenten udarbejder en rapport. 1. september 1. april Du ansøger og sender tilbud Indhent tilbud fra håndværkere. Send tilbud til støjkonsulenten sammen med ansøgning om tilskud inden 1. april. september 5 oktober 6 november 7 december 8 januar 9 Støjkonsulenten og Banedanmark vurderer håndværkertilbud. Banedanmark giver tilsagn om støtte og sender det til dig. februar 10 marts april 1. oktober Du går i gang med arbejdet Du beslutter dig. Indhent tilladelser, tjek med forsikringen og kontakt evt. din bank. Du holder øje med, at arbejdet bliver gjort ordentligt. Skriv til støjkonsulenten, når håndværkerne er færdige. april 12 maj 13 juni 14 juli 15 august 16 september 17 oktober 18 Støjkonsulenten kommer på kontrolbesøg. Støjkonsulenten sender dig en godkendelse. Du afregner Du betaler regningerne til håndværkerne. Indsend kvitteringer og udbetalingsbegæringer til Banedanmark. oktober 18 Vi udbetaler tilskud Banedanmark udbetaler tilskud bankdage efter, du har indsendt kvitteringer. 9

10 DU TILMELDER DIG UDFYLD OG INDSEND BLANKETTEN Er du boligejer og interesseret i at modtage tilskud til støjisolering, skal du have besøg af en støjkonsulent. Derfor beder vi dig udfylde og indsende den tilmeldingsblanket, du har modtaget sammen med denne vejledning. Støjkonsulenten følger sagen, til den er slut. På tilmeldingsblanketten afkrydser du de besøgstider, du foretrækker inden for den 3- måneders periode, som støjkonsulenten har afsat til besøg i dit område. Afkryds venligst så mange tidspunkter som muligt det letter støjkonsulentens planlægning af besøg. Blanketten indsender du til støjkonsulentfirmaet. Tidsfristen står på tilmeldingsblanketten. KVITTERING FOR TILMELDING Ca. 1 uge efter du har sendt tilmeldingsblanketten med anmodning om besøg af en støjkonsulent, modtager du en kvittering fra støjkonsulenten. Modtager du ikke kvitteringen inden for dage, bør du kontakte støjkonsulenten. AFTAL BESØG Konsulenten kontakter dig pr. brev eller telefon for at aftale tid og dato for besøg. Aflys hvis du er forhindret. Hvis du alligevel ikke kan være hjemme på det aftalte tidspunkt, skal du ringe til støjkonsulenten senest dagen før og inden kl Sammen finder I så et andet tidspunkt for besøget. BESØGET Støjkonsulentens besøg varer 1-2 timer og finder sted på hverdage, dvs. mandag-fredag mellem kl og Konsulenten kommer ikke i weekenden og heller ikke tidligere eller senere på hverdage. I gennemgår sammen ejendommen og finder rum for rum frem til den isoleringsløsning, der giver den nødvendige forbedring. Støjkonsulenten beskriver de forskellige muligheder, og giver dig på stedet et overblik over cirka-priser, så du kan vælge den løsning, der passer dig bedst økonomisk mv., og som samtidig opfylder kravene om forbedrede lydforhold. Under besøget fortæller konsulenten også om det videre forløb og besvarer dine spørgsmål. Besøget er gratis for dig. Det samme gælder konsulentens arbejde i andre dele af forløbet, som er beskrevet i denne vejledning. TILMELDING BINDER IKKE STØJKONSULENTEN ER UVILDIG 10

11 STØJKONSULENTEN BESKRIVER ARBEJDET Når støjkonsulenten har gennemgået boligen sammen med dig, beregner han indendørsstøjen i de enkelte rum. Så vurderer han hvilke rum, der er berettiget til tilskud og hvilke bygningsdele, der passerer mest støj igennem. Støjkonsulenten skriver en rapport en beskrivelse af det forestående støjisoleringsarbejde. Af rapporten fremgår det, hvor og hvordan der skal isoleres, for at du kan få tilskud. Du modtager efter besøget rapporten i tre eksemplarer. De to eksemplarer giver du til de håndværkere, som skal give tilbud på at udføre det beskrevne isoleringsarbejde. Det tredje eksemplar er dit. Har du brug for flere eksemplarer, kan du kontakte støjkonsulenten. Rapporten er udformet sådan, at der er en side med beskrivelser for hvert rum, som kan isoleres med tilskud. På den måde kan du let overskue, om du eventuelt vil skære ned på antallet af rum, som skal støjisoleres. Rapporten tager naturligvis udgangspunkt i de beregninger, støjkonsulenten har lavet på baggrund af besøget, og i de ønsker og oplysninger, du har nævnt under besøget. STØJKONSULENTENS BESØG ER GRATIS DU FÅR EN RAPPORT OVER TILSKUDSMULIGHEDER 11

12 DU ANSØGER DU SENDER ANSØGNING Sammen med rapporten får du et ansøgningsskema, som du skal sende i udfyldt stand til støjkonsulenten sammen med håndværkertilbuddene. Det er først med denne ansøgning, at du egentlig tilkendegiver, at du søger tilskud til støjisolering. Men det forpligter dig ikke til at udføre arbejdet. Sidste frist for, at støjkonsulenten modtager ansøgningsskemaet, står på ansøgningsskemaet. DU INDHENTER TILBUD Normalt skal der flere slags håndværkere til at udføre støjisoleringsarbejdet: Tømrere, glarmestre, elektrikere, murere, malere mv. Du kan vælge at indhente tilbud fra forskellige faghåndværkere, eller du kan lade ét firma stå for hele arbejdet en såkaldt totalentreprise. Uanset hvilken form du vælger, skal du indhente mindst to tilbud på hver opgave. Tilbuddene skal være bindende og henvise direkte til rapporten, der beskriver isoleringsarbejdet i dit hus. Det er vigtigt, at du sørger for, at alle eventuelle følgearbejder er omfattet af tilbuddet. Når I indhenter tilbud fra håndværkere, er det særligt i etageejendomme en rigtig god idé at slå jer sammen i en ejerforening eller lignende. Særlige bestemmelser for udlejningsejendomme: Hvis din ejendom er en udlejningsejendom, hvor mere end 10 lejligheder skal støjisoleres, skal der afholdes licitation enten som offentlig licitation eller som begrænset licitation med mindst tre deltagere. Det sker, at håndværkeren foreslår en anden løsning end den, der står i beskrivelsen. Det er tilladt, så længe den alternative løsning er lydmæssigt lige så god, og at støjkonsulenten godkender den. DU KAN FÅ HJÆLP Har du behov for hjælp til at indhente tilbud mv., kan du henvende dig til en arkitekt eller rådgivende ingeniør. Arkitekten eller ingeniøren kan også hjælpe dig med tilsyn, mens arbejdet bliver udført. Honorar til arkitekt eller ingeniør er tilskudsberettiget på linie med de øvrige udgifter til støjisolering, men kun hvis du gennemfører støjisoleringen. HVIS DET BLIVER FOR DYRT Hvis håndværkernes tilbud overskrider det beløb, du havde tænkt dig, kan du indskrænke projektet. Du kan skære ned på antallet af rum, du vil støjisolere. I princippet kan du godt vælge kun at isolere ét rum. Til gengæld må du ikke skære ned på omfanget og kvaliteten af det arbejde, som du udfører i det enkelte rum. Beslutter du at skære ned på projektet, skal du huske at spørge håndværkerne om de delpriser, der er tilbudt for de enkelte rum, stadig gælder. Det er almindeligt, at der gælder en form for mængderabat. INDHENT MINDST TO TILBUD DU KAN FÅ TILSKUD TIL ARKITEKT ELLER RÅDGIVENDE INGENIØR 12

13 DU SENDER TILBUD SEND TILBUD Når du har indhentet dine tilbud, sender du dem til støjkonsulenten sammen med det udfyldte ansøgningsskema. På ansøgningsblanketten kan du skrive, hvilket tilbud du selv foretrækker. Støjkonsulenten gennemgår tilbuddene og kontrollerer både, at arbejdet lever op til kravene i rapporten, og at priserne er rimelige. Du modtager dernæst et brev om tilsagn fra Banedanmark, hvor du kan se præcis, hvor meget du kan få i tilskud, hvis støjisoleringen bliver gennemført. Banedanmarks brev om tilsagn er dit formelle bevis for, at du vil modtage tilskud. Samtidig betyder det, at du må sætte det egentlige støjisoleringsarbejde i gang. Du må ikke gå i gang, før du har fået tilsagn. Støjkonsulenten sammenligner tilbudspriserne fra håndværkerne. Alt andet lige bliver tilskuddet beregnet ud fra det billigste tilbud. Du må gerne benytte det dyreste tilbud. Men tilskuddet bliver beregnet af det billigste tilbud + 5%. Støjkonsulenten gennemgår tilbuddene og sender dem videre til Banedanmark. Sidste frist for arbejdets afslutning og godkendelse står i tilsagnsbrevet. DU KAN BEGRÆNSE ISOLERINGEN DU MÅ IKKE BEGYNDE UDEN TILSAGN 13

14 DU GÅR I GANG MED ARBEJDET DU BESTEMMER Nu er alle tallene på bordet, og du kan træffe din endelige beslutning. Du kan frit vælge at opgive projektet. Du har ingen udgifter, udover evt. honorar til din arkitekt eller ingeniør. Beslutter du at fortsætte, kan du acceptere håndværkertilbuddet og bede håndværkeren begynde. DU ER ANSVARLIG Du binder dig til at isolere, når du accepterer tilbuddet fra håndværkeren. Det er dit ansvar, at håndværkeren udfører isoleringsarbejdet på den rigtige måde til den aftalte tid. Støjkonsulentens og Banedanmarks opgave er kun at vurdere det nødvendige arbejdes omfang og karakter, og på den baggrund giver vi dig tilsagn om tilskud. Hvis du har behov for det, kan du som tidligere nævnt engagere din egen arkitekt eller ingeniør til at bistå dig og føre tilsyn med arbejdet. Det vil så være arkitektens eller ingeniørens ansvar, at arbejdet udføres korrekt. BYGGETILLADELSER OG FORSIKRING Det er dit ansvar at indhente eventuelle godkendelser fra myndigheder mv. Det kontrollerer støjkonsulenten ikke. Bor du i énfamiliehus, skal du hverken indhente byggetilladelse eller anmelde støjisoleringen til kommunen. Men du skal overholde bestemmelserne i bygningsreglementet. For etagebygninger skal du indhente tilladelse til arbejder, der ændrer husets udseende, som hvis du f.eks. udskifter vinduer. For fredede huse eller huse, der på andre måder er pålagt servitutter med hensyn til udseende, kræver de pågældende myndigheder, at du får tilladelse til støjisoleringen. Det er dit eget ansvar at sørge for forsikring, derfor bør du på et tidligt tidspunkt kontakte dit forsikringsselskab (bygningskasko) for at orientere om den planlagte støjisolering og for at høre, hvordan selskabet forholder sig. DU BINDER DIG FØRST NÅR DU ACCEPTERER TILBUDDET FRA HÅNDVÆRKEREN DU SKAL SELV INDHENTE TILLADELSER FRA MYNDIGHEDER 14

15 DU LÆGGER SELV PENGE UD DU KONTAKTER DIN BANK Du skal i første omgang selv udbetale håndværkerne det fulde beløb. Er du ikke selv i stand til at lægge pengene ud til regninger fra håndværkerne, indtil du modtager tilskudsbeløbet, kan du henvende dig i en bank og bede om et byggefinansieringslån. Støjkonsulenten besigtiger først arbejdet, når det er helt færdigt. Banedanmark udbetaler derfor ikke acontobeløb. I banken er det normalt tilstrækkeligt at fremlægge tilsagnsbrevet fra Banedanmark som sikkerhed for, at du modtager tilskud til arbejdet. Men Banedanmark informerer gerne din bank om ordningen, hvis der er behov for det. Du kan evt. få finansieret den del af udgifterne, som ikke dækkes af tilskuddet ved et kreditforeningslån. SKRIV NÅR ARBEJDET ER FÆRDIGT. Støjkonsulenten skal have skriftlig besked fra dig. Du skal bruge en særlig færdigmeldingsblanket, som du får tilsendt sammen med tilsagnsbrevet. På blanketten kan du angive de foretrukne tidspunkter for støjkonsulentens kontrolbesøg. BANEDANMARK UDBETALER IKKE A CONTO BELØB DU KAN SØGE DIN BANK OM ET BYGGEFINANSIERINGSLÅN 15

16 16

17 STØJKONSULENTEN KONTROLLERER ARBEJDET KONTROLBESØG Når støjkonsulenten modtager din færdigmelding, aftaler I tidspunktet for kontrolbesøg. Under besøget gennemgår og kontrollerer støjkonsulenten det udførte arbejdes omfang og kvalitet. Normalt konstaterer støjkonsulenten, at arbejdet er udført tilfredsstillende. Du får skriftlig besked om, at arbejdet er godkendt. Når du modtager støjkonsulentens godkendelse, skal du betale håndværkerne og indsende de kvitterede regninger til Banedanmark. VI UDBETALER TILSKUD Banedanmark kontrollerer så, at regningerne er korrekte i forhold til tilbuddet og sender dig en meddelelse om, at pengene bliver udbetalt. Bliver arbejdet ikke godkendt, fordi det er mangelfuldt, udarbejder støjkonsulenten en mangelliste. I det tilfælde må du sørge for, at håndværkerne udbedrer manglerne, før støjkonsulenten igen kan tage stilling til, om arbejdet er udført tilfredsstillende. Når manglerne er rettet, skal du igen kontakte støjkonsulenten. Der går normalt bankdage fra du sender regningerne, til du modtager Banedanmarks tilskud. GODKENDELSER OG BETALINGER Du må gerne springe nogle rum over. Du skal bare vide, at du kun får tilskud til de rum, hvor du rent faktisk støjisolerer. Du kan ikke siden hen vende tilbage og få tilskud til de rum, du mangler. Tilsagnet gælder altså kun én gang, nemlig nu. HVIS DU FORTRYDER BORTFALDER TILSAGNET OM TILSKUD INDSEND KVITTEREDE REGNINGER TIL BANEDANMARK 17

18 STØJISOLERING STØJ Togstøjen trænger ind i huse via vinduer, døre, vægge, tag/loft og ventilationsåbninger. Når det handler om støj og passage af støj, er to ting væsentlige lydisolation og areal. Der er stor forskel på, hvordan lyden passerer igennem et vindue og et tag. F.eks. kan det ske, at der passerer lige så meget eller mere støj igennem et stort og relativt velisoleret tag, som gennem et lille og dårligt isoleret vindue. VINDUER Vinduerne er ofte det svage led, når det gælder om at dæmpe støj, der kommer udefra. Forsatsvinduer isolerer godt mod støj på grund af den store afstand mellem de forskellige glaslag. Montering af forsatsvinduer er en forholdsvis enkel og billig løsning. Er de eksisterende vinduer for dårlige, kan det være nødvendigt at udskifte vinduerne, f.eks. til nye vinduer med termolyd-ruder. Termolyd-ruderne er specielt opbyggede termoruder (to-lags eller tre-lags), der har højere lydisolation end almindelige termoruder. DØRE Have- og terassedøre i sove- og opholdsrum vil ofte have store glasflader. Hvis rummene skal støjisoleres, behandles dørene på samme måde som vinduerne. YDERVÆGGE Det samme gælder ydervæggene, hvis de er af en let konstruktion. Ydervæggene kan f.eks. består af isoleringsmateriale, som er indkapslet i forholdsvis tynde plader. Det giver en effektiv varmeisolering, men fungerer desværre ikke tilstrækkeligt som støjisolering. Ved en typisk isolering af ydervægge, monteres forsatsvægge af gips inde i rummene. Det kan betyde, at radiatorer og el-installationer skal flyttes. God lydisolation og god varmeisolation følges ikke altid ad. I de fleste tilfælde betyder en forbedring af lydisolationen dog også en forbedring af varmeisolationen. LOFT OG TAG Som nævnt er det kun sjældent nødvendigt at støjisolere loft/tag. I de tilfælde kan håndværkerne enten gøre arbejdet nedefra i rummet eller oppefra. FORSATSVINDUER ER EN GOD OG BILLIG ISOLERING MOD STØJ DET ER SJÆLDENT NØDVENDIGT AT ISOLERE LOFT OG TAG 18

19 Ved at støjisolere nedefra bliver der lavere til loftet. Håndværkerne lægger lægter ud på det gamle loft, kommer mineraluld mellem lægterne, og til sidst bliver der lagt et lag af 2x13 mm gipsplader. Er loftshøjden for lille, eller er der andre grunde, der taler for det, kan støjisoleringen foregå oppefra. Så lægges mineralulden og gipspladerne mellem bjælkerne eller under selve tagdækningen. I støjisoleringen indgår derfor også forslag om montering af lyddæmpede friskluftventiler eller mekanisk ventilation. GOD FORNØJELSE Det var så lidt om Banedanmarks tilskud til isolering mod togstøjen. Resten er op til dig. Jo tidligere du tilmelder dig, jo hurtigere er din bolig isoleret. Denne isoleringsform kan være noget dyrere, fordi det ofte er nødvendigt at fjerne noget af tagdækningen, mens arbejdet bliver udført. VENTILATION Du må være opmærksom på, at en forbedring af støjniveauet i de enkelte rum også betyder, at huset er mere tæt, og det kan give fugtproblemer, hvis du ikke sørger for anden ventilation. HUSK AT TILMELDE DIG INDEN 3 MÅNEDER. AT OVERHOLDE TIDSFRISTERNE. AT BANEDANMARKS STØJKONSULENT ER GRATIS OG UFORPLIGTENDE FOR DIG. 19

20

21 TIDSPLAN Støjisoleringen af din bolig må højst strække sig over 18 måneder SÅDAN GØR DU Du tilmelder dig Indsend blanketten med din tilmelding SÅDAN GØR BANEDANMARK Støjkonsulenten modtager din tilmelding og sender dig en kvittering. Støjkonsulenten aftaler besøg. Støjkonsulenten udarbejder en rapport. Du ansøger og sender tilbud Indhent tilbud fra håndværkere. Send tilbud til støjkonsulenten sammen med ansøgning om tilskud inden 1. april Støjkonsulenten og Banedanmark vurderer håndværkertilbud. Banedanmark giver tilsagn om støtte og sender det til dig. 10 Du går i gang med arbejdet Du beslutter dig. Indhent tilladelser, tjek med forsikringen og kontakt evt. din bank. Du holder øje med, at arbejdet bliver gjort ordentligt. Skriv til støjkonsulenten, når håndværkerne er færdige Støjkonsulenten kommer på kontrolbesøg. Støjkonsulenten sender dig en godkendelse. 17 Du afregner Du betaler regningerne til håndværkerne. Indsend kvitteringer og udbetalingsbegæringer til Banedanmark. 18 Vi udbetaler tilskud Banedanmark udbetaler tilskud bankdage efter, du har indsendt kvitteringer. 9

22 Banedanmark Amerika Plads København Ø Telefon: April 2005 Grafisk tilrettelæggelse: e-types A/S Foto: Morten Bjarnhof og Søren Nielsen (forside) Tryk: Centertryk ISBN:

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004 Ren besked Nr. 4 september 2004 Håndværkere få styr på aftalen Forord Få styr på aftalen! Det er undertitlen til denne håndbog om håndværksarbejde. Og det er ikke uden grund. Her hos Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere