Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen."

Transkript

1 Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført og finansieret. Lejeren skal altid anmelde forbedringer inde i boligen til boligselskabet, inden arbejdet går i gang. Det samme gælder de udvendige arbejder, som afdelingsmødet har besluttet at give tilladelse til, og som er noteret i afdelingens katalog over tilladte forbedrings- og forandringsarbejder. Individuel råderet (egen finansiering) Forbedringsarbejder forøger det lejedes værdi og giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Der kan ikke kræves reetablering ved fraflytning. Forbedringer kan f.eks. være, nyt køkken, bad, gulvbelægning, lofter og skabe/inventar. Forbedringer uden for boligen, hvis de er med i afdelingens råderetskatalog kan f.eks. være, altanlukning, terrasseoverdækning, udestue og carport/garage Forandringsarbejder forbedrer ikke det lejedes værdi og giver ikke ret til godtgørelse ved fraflytning. Forandringsarbejder kan være permanente eller arbejder, der kan kræves reetableret ved fraflytning. Det er boligselskabet, der vurderer, om arbejdet kun har interesse for den enkelte lejer og dermed kan kræves reetableret. Hvis der forlanges reetablering, kan lejeren blive krævet et depositum som sikkerhed for udgiften. Forandringsarbejder kan f.eks. være, blænding eller flytning af døre, fjerne eller flytte skabe/inventar. Forbedrings- og forandringsarbejder skal være rimelige og hensigtsmæssige, og må ikke fratage boligens karakter af almen/handicapegnet. Nogle råderetsarbejder kræver byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen. Disse arbejder må ikke sættes i gang, før kommunen har givet byggetilladelse eller på anden måde accepteret arbejdet. Boligselskabet ved, hvilke arbejder der kræver tilladelse, og sørger for at indhente tilladelse. Gebyr for kommunens behandling af ansøgningen betales af lejeren. Godtgørelse. En lejer, der har udført forbedringer under råderetten, har ret til økonomisk godtgørelse ved fraflytning. Udbetalingen af godtgørelsen afhænger af, om lejeren flytter inden forbedringerne er afskrevet. Beregning og afskrivning. Godtgørelsen beregnes på grundlag af afholdte og dokumenteret udgifter, når arbejdet er udført. Boligselskabet skal besigtige arbejdet. Der er grænser for, hvor meget lejeren kan få i godtgørelse. Maksimumbeløbet er fastsat til kr. (2012) Beløbet reguleres en gang om året. Den beregnede godtgørelse afskrives over en periode, der svarer til forbedringens forventede holdbarhed. Dog højst 20 år, medmindre der aftales en hurtigere nedskrivning mellem lejer og boligselskabet under hensyn til arbejdets karakter. Efterhånden som godtgørelsen nedskrives, kan lejer gennemføre nye forbedringer under råderetten med mulighed for godtgørelse, men den samlede godtgørelse skal dog stadig holdes inden for de nævnte grænser. 1

2 Reduktion og begrænsninger i godtgørelsen Boligselskabet kan reducere i godtgørelsen: Med værdien af eksisterende installationer, bygningsdele mv. Hvis udgifterne til håndværker eller materialer skønnes at være for høje sammenlignet med de sædvanlige udgifter til den type arbejder. Der kan ikke ydes godtgørelse for følgende udgifter: Arbejder uden moms. Særligt energiforbrugende arbejder. Værdi af eget arbejde. Eksempel på beregning af godtgørelse: Nyt køkken kr Værdi af eksisterende køkken kr Godtgørelse i alt kr Godtgørelsen nedskrives over 20 år med lige store månedlige afdrag. Kr divideret med 240 måneder (20 år) er kr. 275,00 der afskrives med om måneden. Installationsretten. Udover råderetten har lejer ret til at lave installationer i boligen, som fx installation af vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, køleskab mv. medmindre boligselskabet vurderer, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke kan klare installationen. Lejer skal give boligselskabet besked om installationen, inden arbejdet udføres. Den vaskemaskine, tørretumbler mv., som er installeret efter installationsretten, tilhører lejeren selv. Det betyder, at lejer skal dække alle udgifter til vedligeholdelse og reparation. Vaskemaskine og opvaskemaskine skal installeres af autoriseret installatør. Lejeren har erstatningspligt, hvis der sker skader, som er forårsaget af installationen. Kollektiv råderet (afdelingen finansierer) Kollektive forbedringer og kollektivt råderet. Afdelingsmødet skal godkende de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen, som ligger uden for den enkelte lejers råderet og installationsret. Det betyder, at afdelingsmødet kan tage stilling til, om afdelingens boliger skal forbedres kollektivt eller individuelt. Afdelingsmødet kan beslutte, at forbedringer skal gennemføres i samtlige boliger det kaldes for kollektive forbedringer. Eller afdelingsmødet kan beslutte at gennemføre bestemte forbedringer efter den enkelte lejers ønske og eventuelt af ledige boliger det kaldes for kollektiv råderet. At afdelingsmødet kan beslutte, at gennemføre bestemte forbedringer betyder, at afdelingsmødet skal tage stilling til, hvilke arbejder lejer kan kræve udført som kollektiv råderet. Se afdelingens råderetskatalog. Afdelingsmødet kan desuden fastsætte rammerne for den kollektive forbedring. Det kan være ved at fastsætte et maksimumbeløb for, hvad den enkelte forbedring må koste. Eller ved at regulere, om den enkelte lejer frit kan bestemme den præcise udformning af forbedringen eller i stedet må vælge mellem et antal modeller. Afdelingsmødet kan beslutte, at arbejderne kun bliver udført et bestemt antal gange om året. Boligselskabet godkender. Det er afgørende, at boligerne stadig kan lejes ud som almene boliger. Organisationsbestyrelsen skal derfor godkende afdelingsmødets beslutning om at åbne for denne type forbedringer. Organisationsbestyrelsen kan nægte at godkende beslutningen, hvis de vurderer, at huslejeforhøjelserne gør det vanskeligt at leje boliger ud fremover. 2

3 Råderetskatalog for afdeling 11. Byskovgård Tilladte arbejder uden for boligen: Vedligehold Forbedringer. Lejer Afdeling Afskrivning Reetablering Byggetilladelse Overdækning af terrasse max 15m² 1) ja 10 år ja Vedligehold Forandringer. Lejer Afdeling Reetablering Opførelse af hegn 2) ja ja Sandkasse 3) ja ja Flisebelægning 4) ja ja Legehus eller skur max 5m² 5) ja ja Gulvbelægning på altan ja ja Isolering af gulv på altan ja ja Installationer. Vaskemaskine 6) ja ja Opvaskemaskine 7) ja ja Tørretumbler 8) ja ja Emhætte 9) ja ja El-kontakter på altan 10) ja nej Installationer i carport 11) ja nej Kollektive forbedringer eller individuelt -afdeling finansieret. Udskiftning af køkken 12) Afskrivning 20 år Ved alle former for råderetsarbejder skal skemaet: Ansøgningsskema til råderet benyttes. Godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den Godkendt af organisationsbestyrelsen den

4 Bemærkninger til råderetskataloget For afdeling 11. Byskovgård 1. Stuelejligheder med terrasse, har mulighed for at få terrassen overdækket. 2. Stuelejligheder med terrasse, har mulighed at opsætte hegn omkring terrassen, dog max.180 cm i højden. 3. Kun stuelejligheder med terrasse 4. Kun stuelejligheder med terrasse 5. Kun stuelejligheder med terrasse 6. Vaskemaskinen skal stilles på en drypbakke, og installationen skal udføres af en godkendt Vvs og El installatør. Ved reetablering forstås at køkkenskab og sokkel monteres, vand og el installation kan bibeholdes. 7. Opvaskemaskinen skal stilles på en drypbakke, og installationen skal udføres af en godkendt Vvs og El installatør. Ved reetablering forstås at køkkenskab og sokkel monteres, vand og el installation kan bibeholdes. 8. Kun kondenstørretumbler må opstilles. 9. Emhætte med kulfilter. 10. Arbejdet skal udføres af autoriseret installatør. 11. Arbejdet skal udføres af autoriseret installatør. 12. Der samles sammen en gang årligt i januar/februar måned for de boliger som ønsker at få udskiftet køkken. Herefter indhentes tilbud og 20 årligt lån hjemtages. Lejeren betaler via en huslejestigning. I boliger som fraflyttes, udskiftes køkkenerne generelt, og ny lejer betaler via huslejestigning. Lån hjemtages i puljer. 4

5 Ansøgningsskema til råderet Navn: Adresse: Evt./ Bolignummer: Dato: Beskrivelse af forbedringer / forandringer eller installationer. Liste over inventar og materialer (type, modeller, fabrikat etc.) Tidspunkt for udførelse: Prisoverslag: Vedlagt tegninger Ja Nej Udfyldes af inspektør. Dato: Søges byggetilladelse Ja Nej Tilladelse givet Ja Nej Reetablering Ja Nej Vedligeholdelse Lejer Afdelingen For accept lejer. Dato: For accept boligselskabet. Dato: 5

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer...

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer... Indholds holdsfortegnelse: Indledning... side 3 Arbejder uden for boligen - forbedringer... side 4 - forandringer... side 5 Arbejder inden for boligen - forbedringer/forandringer... side 6 Side 2 Indledning

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

RÅDERETSKATALOG Boligselskabet Trollebo afdeling 3401 Nøddehegnet

RÅDERETSKATALOG Boligselskabet Trollebo afdeling 3401 Nøddehegnet Afdelingsmødets beslutninger om forbedringer og forandringer skal fremgå af et råderetskatalog. Skal gives til alle nuværende og kommende lejere. Skal godkendes af ets bestyrelse. Dette katalog indeholde

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Lovgivning i forbindelse med ændret råderetsreglement

Lovgivning i forbindelse med ændret råderetsreglement Lovgivning i forbindelse med ændret råderetsreglement Råderetten er reguleret i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kapitel 5 og driftsbekendtgørelsen kapitel 18. I forbindelse

Læs mere

Råderetsregler 2010. Afd. 7. Ringgade

Råderetsregler 2010. Afd. 7. Ringgade Råderetsregler 2010 Afd. 7 Ringgade Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og de må ikke fratage

Læs mere

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010.

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010. VBA Råderetskatalog Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010. Forord Sådan bruger du din råderet: Det være attraktivt at bo alment,

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt skatalog samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt Boligselskabet Rosenvænget 08-52 - Haragergård Godkendt på beboermødet den 27.06.2013 Side 1 af 18 skatalog Regler og retningslinier

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere