TRO ELLER IKKE TRO.... et ateistisk supplement til religionsundervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRO ELLER IKKE TRO.... et ateistisk supplement til religionsundervisningen"

Transkript

1 TRO ELLER IKKE TRO... et ateistisk supplement til religionsundervisningen

2 HVORFOR ER DER BRUG FOR ET ORD FOR IKKE AT VÆRE RELIGIØS? NÅR MAN SKAL BESKRIVE sig selv, f.eks. på Facebook og andre sociale medier, tager man sjældent fat på alle de ting, man ikke er eller ikke gør: Løber ikke på ski, drikker ikke kaffe, har ikke bil Vi foretrækker at fremhæve ting, der gør os til noget særligt i vores egne og forhåbentlig også andres øjne: motionsløber, vegetar, katteelsker Alligevel er der situationer, hvor der ikke findes et særligt ord for det, vi gerne vil fortælle om os selv, og så må vi bruge ordet ikke. For eksempel kan man være ikkeryger : Før i tiden røg alle voksne, og så var det virkelig et særsyn ikke at ryge. Det samme gjorde sig gældende for religion, hvor der skulle en del mod til at erklære, at man ikke troede på det, alle andre troede på. Har du i film eller serier, der foregår i 1950 erne eller 1960 erne, set eksempler på, at ryge- og alkoholvanerne var anderledes dengang? Har du set film eller serier, der foregår i et miljø, hvor det er uacceptabelt ikke at være religiøs? Ville din familie acceptere, hvis du var religiøs? Ville din familie acceptere, hvis du var ateist? Hvorfor tror du, at det for nogle mennesker er problematisk at være erklæret ateist? 2

3 I oldtidens Grækenland, dvs. i årtusindet før vores tidsregning, var der også mennesker, der ikke troede på de dengang mange guder. Dem kaldte grækerne logisk nok for ateister, idet a- betyder ikke, og theos betyder gud. Ordet benyttes også i vores tid om mennesker, der ikke tror på guder eller andre overnaturlige væsner. Nogle ateister føler, at ordet har en negativ klang, og foretrækker at kalde sig eksempelvis fritænker, skeptikere eller med et engelsk låneord brights. Når det bliver tilstrækkelig almindeligt at være noget, der engang var et særsyn, opstår der positive ord for det: Engang var det et særsyn ikke at være gift, men ordet ugift finder man i dag kun i kommunens ansøgningsblanketter. Hvad kalder folk sig i stedet for ugift? Kender du positive ord for arbejdsløs, ikkeryger eller barnløs? Undersøg hvad the brights betyder, og hvor ordet stammer fra. Undersøg også hvad naturalisme betyder inden for filosofi. 3

4 Grader af ateisme DER ER FORSKELLIGE MÅDER at definere sig selv på, alt efter hvordan man tror eller ikke tror. I den mere ikkereligiøse afdeling kan man eksempelvis være: Ateist Man afviser troen på guder. Man ved at de ikke findes. Agnostiker Man er åben overfor muligheden, at der kunne eksistere en gud eller flere, som man bare ikke endnu har oplevet eller set noget bevis for. Med bevis menes der videnskabelige fakta, så det er ikke nok at stikke agnostikeren en bibel eller en koran i hånden og sige Her har du dit bevis. Deist Man går med til at verden er skabt og startet af en gud, men tror ikke på at guden blander sig i verdens gang. Hvis man kommer ud for ulykker eller onde handlinger, er det altså ikke guds straf, men tilfældigheder som konsekvens af hvordan verden er skruet sammen. Humanist Ikkereligiøs (sekulær) humanisme handler om menneskeværd, altså at mennesket i sig selv har en værdi, og at vi derfor har et ansvar overfor hinanden og et ansvar for at give vores eget liv mening. Undersøg hvad agnosticisme og humanisme betyder, og hvor ordene stammer fra. Findes der mere end én slags humanisme? Når man taler om religion i en dansk sammenhæng, menes der ofte kristendom eller islam, altså tro på en almægtig, algod, skabende gud, der griber ind i verdens gang. Men der er selvfølgelig også mange andre måder at være religiøs, eksempelvis: Polyteist Man tror på flere forskellige guder, der har ansvar for forskellige aspekter af livet. Spirituel monist Man tror, at alt hænger sammen i en åndelig enhed, så alt har noget guddommeligt i sig. Kosmisk dualist Man tror på, at der er en ond gud, der har skabt verden, som er et dårligt sted, og en god gud, der frelser os ud af verden. Man kan se spor af denne religiøse retning i det nye testamente, hvor der for eksempel står deres tanker har denne verdens gud blindet. 4 I visse religioner, kan man endda være ateist på den måde at forstå, at manikke tror på nogen guder, men stadig tror på andre overnaturlige ting. For eksempel skal man tro på reinkarnation for at kunne betragtes som hindu eller buddhist, men man kan i princippet afvise troen på guder.

5 Kender du andre måder, folk kan være religiøse på? Hvad er din holdning til, at nogle mennesker blander elementer fra forskellige religioner til en individuel religiøsitet? 5

6 Har man ingen regler, hvis man ikke har nogen gud? DU KENDER SIKKERT NOGLE af de love, der styrer Danmark. For eksempel Straffeloven, som beskriver de handlinger, man normalt kalder for forbrydelser. Love udstedes af politikerne, hvilket i Danmark vil sige Folketinget. Men mennesker styres også af et andet sæt regler, der ikke er udstedt af politikere: moralske regler. Moral er det samme som god opførsel, så hvis dine forældre eller din lærer bebrejder dig din opførsel, siger de altså i virkeligheden, at du overtræder moralske regler. Det er bare ikke sikkert, du er enig i deres moralske regler! Moral er forskellig fra land til land, og inden for et land og på tværs af landegrænser findes der subkulturer med andre moralske regler. Hvert eneste menneskes moral er i virkeligheden en smule forskellige fra alle andres, og moral ændrer sig med tiden. Hvis du ser gamle danske film, vil du måske undre dig over de regler, som personerne anstrenger sig for at opfylde. Moralske regler er næsten altid strammere end de regler, der står i landets love, men en subkultur kan sagtens have slappere regler, f.eks. at det i visse situationer er i orden at stjæle eller begå hærværk. Giv eksempler på subkulturer, som du selv tilhører Giv eksempler på særlige regler i dine subkulturer, der er strengere eller slappere. Overtrædelse af landets love kan medføre straf i form af bøde eller fængsel, men politiet hverken kan eller må forfølge overtrædelse af moralske regler. Til gengæld oplever mennesker, der opfører sig umoralsk over for andre, som regel at blive frosset ude. Blivende venskaber og forretningsforhold forudsætter altså moralsk opførsel. Men hvilken moral? Moral med tro ALLE NUTIDIGE RELIGIONER indeholder et sæt moralske regler, der i nogle tilfælde er yderst detaljerede anvisninger på, hvordan en troende skal leve sit daglige liv. Forskere mener, at de tidligste samfund af jægere og samlere (stenaldermennesker) havde moralske regler, der ikke var en del af religionen. Religionen beskrev blot, hvordan man troede verden hang sammen. 6

7 Moral blev ifølge disse forskere først en del af religionerne, da menneskerne var blevet bofaste og begyndte at dyrke landbrug. Det betød, at samfundene blev så store, at alle ikke længere kendte alle. Politi og domstole blev først opfundet meget senere, så det var altså nødvendigt at true folk med gudernes straf i dette eller det næste liv for at få dem til at opføre sig ordentligt. I dag har vi politi og domstole til at tage sig af forbrydelser, men moralske regler spiller stadig en vigtig rolle. Jødedom, kristendom og islam er eksempler på lovreligioner. Kender du nogle religiøse love derfra? Giv eksempler på moralske regler fra din hverdag, der er strengere end reglerne i Danmarks love? 7

8 Moral uden tro TROENDE HÆVDER TIT, at religion er nødvendig for at holde sammen på samfundet. De begrunder det med, at de moralske regler ikke ville kunne eksistere uden religionen til at bakke dem op. Som nævnt har moral nok ikke altid været en del af religion. Mange mennesker i vores del af verden er ikke troende men opfører sig alligevel moralsk. Der findes også troende mennesker, der opfører sig umoralsk, så måske hænger religion og moral alligevel ikke tæt sammen? Ateister er ganske moralske mennesker ellers ville de ikke kunne fungere som vellykkede borgere i samfundet. Mange ateister har startet deres tilværelse som medlemmer af et trossamfund og har været gennem en personlig udviklingsproces, før de brød endeligt med religionen. Det betyder, at de ofte har været gennem flere og dybere moralske overvejelser end den gennemsnitlige troende. Forestil dig at Bibelen ikke indeholdt de ti bud. Tror du, at mennesker ville slå hinanden ihjel, hvis der ikke stod noget i religionen om, at det var forbudt? Begrund dit svar. Læs teksten til John Lennons Imagine. Gør rede for, på hvilke punkter man kan tale om, at det er en ateistisk verden, han vil have os til at forestille os. Analysér, hvilke konsekvenser det ifølge teksten ville få, hvis alle var ikkereligiøse. Hvilke betydninger vurderer du selv, at det ville få, hvis alle mennesker var ikkereligiøse. Begrund dine svar. Etik NOGLE GANGE ER DU MÅSKE stødt på ordet etik, der tit nævnes i forbindelse med moral, som om ordene betyder det samme. Etik har imidlertid en mere overordnet betydning og benyttes om de teoretiske overvejelser, der fører frem til en given moral. Nogle af de store filosoffer som Hegel, Hume, Kant, Kierkegaard, Marx og Mill har udledt deres moralske regler fra nogle grundlæggende principper, som man kan være enig eller uenig i. Det kan f.eks. være, at man ikke må skade andre, eller at alle har ret til et liv i tryghed. Mange moralske regler bygger ikke på etiske overvejelser men er simpelthen opstået, fordi de engang har tjent et formål og måske stadig er nyttige. 8

9 Giv eksempler på moralske regler fra din hverdag og prøv at begrunde det formål, de engang har tjent eller stadig tjener. Overvej hvorfor der ofte gælder en norm om, at piger er billige, hvis de har været sammen med mange drenge, mens drenge ikke kaldes billige, hvis de er sammen med mange piger. Afhænger disse moralske regler af, om man er troende, og i så fald af hvilken religion man tilhører? 9

10 Ofte stillede spørgsmål Holder ateister så ikke jul? Man kan sagtens holde jul uden at tro på hverken julemanden eller på at det er Jesus fødselsdag. Ordet jul er et gammelt nordisk ord, der betegner det førkristne ritual med at feste ved solhverv. Kirken forsøgte i sin tid at få indført ordet kristmesse ligesom på engelsk, men julen er for stærk en tradition til at skifte navn. Kan man gå i kirke, hvis man ikke er medlem af folkekirken? Der er ikke nogen dørmand, der står og holder ikkemedlemmer ude af kirken, hvis man eksempelvis skal til nogens bryllup. Det er nok de færreste erklærede ateister, der siger trosbekendelsen. Til gengæld er der ateister, der modtager nadveren, simpelthen fordi det for dem er en morsom tanke at spise sin gud. Det har ført til den årlige internationale Everybody Bake Jesus Day, som især den katolske kirke er fornærmet over. Hvem snakker ateister med, når de har det svært i livet? De fleste ateister har heldigvis venner, og dem kan man sagtens tale med om sine problemer. Det praktiske ved ens venner er også, at de kender én. Hvorfor arbejder ateister så ikke på helligdage? Fordi det er rart at holde fri og være sammen med ens familie og venner. Selvom man ikke tror på, at der er en gud, der bliver sur på en, hvis man arbejder hele påsken, kan det godt være, at der er en kæreste, der bliver sur. Er ateister ikke bange for at komme i helvede? Når man ved, at der ikke findes noget helvede, er man heller ikke bange for at komme derhen. Når man ikke tror på et liv efter døden, ligger man så bare nede i graven og laver ingenting? Hvis man ikke tror på et liv efter døden, er der altså kun det her liv, og det skal leves maks. Når man dør, ophører man med at eksistere, og ens bevidsthed ophører med at eksistere. 10

11 11

12 Tror I virkelig på dinosaurer? DE TING, DER ER BLEVET BEVIST, betragter vi som viden. Eksempelvis dinosaurer, da der er fundet utallige skeletter og fossiler. Overnaturlige ting, altså fænomener der ikke kan bevises, betragter vi som overtro. Eksempelvis en gud, der kan forvandle sig til sin egen søn, som igen kan forvandle sig til et brød. Hvis ateisme er en tro, er det så en hobby når man ikke samler på frimærker? AT BRUGE UDTRYKKET ateisme er grundlæggende forkert. Blot fordi ateister ikke tror på en gud, gør det dem ikke til en ensartet gruppe med fælles holdninger, hvilket normalt er kendetegnende for en -isme. 12

13 13

14 Links FORENINGER I DANMARK ateist.dk humanistisksamfund.dk COMMUNITIES: facebook.com/ateistiskselskab.dk ateist.org venganza.org INFORMATION bibelen.info 14

15 Dette hæfte er udarbejdet af: Ida Partoft, Frank Grevil, Paul Schiøtt og Kurt Bilsbo. Ateistisk Selskab Hæftet må ikke kopieres i kommercielt øjemed men kan frit kopieres til undervisningsbrug. Se mere på Bestil gratis et professionelt trykt klassesæt på Skriv Skoletjeneste i emnefeltet. Bestil samtidig gratis folderen»er du klar til at blive konfirmeret?«15

16 TRO ELLER IKKE TRO

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

HVAD NATUREN DOG SIGER

HVAD NATUREN DOG SIGER NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL Af Christian Coff FOTO:BIOFOTO/BAUER Der var engang to riger som lå tæt ved

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere