SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d kl. 17:00-20:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00"

Transkript

1 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument lister de spørgsmål, som blev stillet fra de fremmødte borgere, samt de forrige spørgsmål fra henholdsvis etape 1 og 2. For hvert spørgsmål ses det tilhørende svar. GENERELT 1. Hvem er GribVand? GribVand er kloakforsyningen i Gribskov Kommune og ejet af Gribskov Kommune. For mere information se venligst 2. Med hensyn til tidsplanen, hvornår bliver jeg kloakeret? Efter nuværende tidsplan (også fremvist til borgermødet) bliver del A løbende kloakeret fra aprildecember Tidsplanen er kun vejledende og hvis alt går efter planen kan del B og C kloakeres med et års mellemrum. Vi regner med at alle i etape 3 er kloakerede inden 31. december Hvornår kommer tidsplanen for etape 3 på GribVands hjemmeside? Vi bestræber på, at den detaljerede tidsplan kommer på hjemmesiden efter at Gribvand har afholdt licitation over arbejdet og har indgået kontrakt med den vindende entreprenør. Entreprenøren skal udarbejde en tidsplan for arbejdet og løbende opdatere denne. GribVand ligger den opdaterede tidsplan ud på hjemmesiden. 4. Hvor lang tid er man uden kloak i forbindelse med tilslutning? Selve tilslutningen af kloakken fra huset til den nærliggende huspumpebrønd skal udføres af en autoriseret kloakmester og huset vil almindeligvis være uden kloak i en dag. 5. Hvordan bliver samarbejdet mellem kloakforsyningen og entreprenøren? - hvem vurderer forslaget til placering af pumpebrønd og ledning på egen grund? Kloakforsyningen laver første forslag til placering af pumpebrønd og ledning fra skel til pumpebrønden. Grundejerne bliver derefter bedt om at kommentere forslaget således, at der kan tages højde for de lokale forhold, ønsker og behov på ejendommen. 6. Hvor pumpes spildevandet hen efter skel? Spildevandet pumpes videre via en hovedledning i vejene til en vejpumpestation og videre herfra til Helsinge Rensningsanlæg. 7. De eksisterende Word dokumenter på GribVands side er i format Word det er ikke alle der har den nyeste version, og har derfor problemer med at åbne dokumenterne. Kan dokumenterne laves om til pdf? Ja det vil vi sørge for. 8. Hvad med at benytte ? Post benyttes til generel information. kan anvendes i konkrete sager, hvor vi har adressen. 9. Hvis der ikke er oplysninger om ledningsplaner i en ejendoms byggesag skal man så selv kontakte vandværk, el-selskab etc.? Det er en rigtig god ide og så videregive oplysningerne ved besigtigelsesmødet eller til entreprenøren inden han går i gang. GribVand A/S Holtvej 18C, 3230 Græsted 1

2 10. Skal man selv rekvirere tegninger over ejendommens afløbsanlæg fra byggesagen i kommunen? GribVand og COWI har rekvireret oplysninger om ejendommene. Men der er kun registreringer af afløbsanlæg i % af byggesagerne. 11. Hvem er entreprenøren og rådgiveren? Rådgiveren er COWI og entreprenøren bliver valgt efter tilbudsprocessen afsluttes. 12. Er der erfaringer fra andre steder med tryksatte systemer referencer? Ja, der mange steder i Danmark, hvor den type systemer har været anvendt i årevis. F.eks. Gunderød og Damsholte ved Hørsholm og Buresø ved Ganløse. Ligeledes er systemet generelt meget brugt i det vestlige Europa. 13. Hvordan kan I se, at der ledes tagvand og overfladvand til spildevandssystemet? Det er intelligent overvågning af systemet, så det er muligt at finde frem til utætheder og eventuelle fejltilslutninger. 14. Kan vandet på toilettet fryse til om vinteren, hvis man lukker og slukker for vandet? Ja, det kan man godt komme ud for. Problemet kan evt. løses ved at man selvfølgelig tømmer cisternen ved at trække ud og derefter putter salt i kummen på toilettet. 15. Hvis man har muldtoilet, hvad gør man så? Det er et spørgsmål som skal rettes til Gribskov Kommune, som er miljømyndighed på området. GribVand forestår kun kloakeringen af ejendommene. 16. Kan kloakledningen fra huset strømpefores? Det kan den i nogle tilfælde, men det bør verificeres ved tilbud om det er en hensigtsmæssig løsning. 17. Kan man indefryse på mere end en ejendom? Det er et spørgsmål som skal rettes til Gribskov Kommune. 18. Hvis man rammer ledninger på privat grund? Ledningsejeren har altid ansvaret for at oplyse ledningsplaceringen. Hvis oplysningen ikke passer, er det ejerens ansvar. Men hvis entreprenøren rammer en ledning som passer med oplysningerne om ledningsplaceringen, er det entreprenørens ansvar. 19. Holder entreprenøren hvad han lover mht. til at komme på de varslede tidspunkter? Det er entreprenørens ansvar at lave en arbejdsplan for kloakeringen. Entreprenøren skal ringe til de enkelte grundejere forud for arbejdets udførelse. Kontakten skal ske til folkeregisteradressen og ved at ringe til det oplyste telefonnummer. Men det er ikke altid muligt at opnå kontakt. Derudover er det vanskeligt for entreprenøren at sige præcis på hvilken dag og på hvilket tidspunkt, at nedgravningen af huspumpebrønden vil ske. Nogle dage kan han sætte 6 huspumpebrønde, andre dage er det kun 2 stk. Det er også afhængig af vejret, andre pludselige arbejdsopgaver og arbejdsforhold på de enkelte steder. På Gribvands hjemmeside, vil en tidsplan fremgå. Tidsplanen bliver løbende opdateret alt efter hastigheden på arbejdet. Evt. klager skal rettes til GribVand, som så har ansvaret for at rette op på tingene. 20. Ledning i vejen (Tørveskærvej) vi har høje træer langs vejen vil træerne vælte, hvis rødderne kappes over når man lægger ledninger i vejen? Kloakforsyningen vil tage højde for beplantning og rødder på træerne. Almindeligvis tilpasses boringsdybden på de forhindringer som skal placeres. Ved f.eks. træer kan passagen ske i 2-3 meters dybde. 21. Kan der komme propper i kloaksystemet? Pumpen er indrettet med en kværn, som snitter spildevandets bestanddele i småstykker. Hvis der er problemer med pumpen ringer man til kloakforsyningens spildevandsvagt (døgnvagt). En GribVand A/S Holtvej 18C, 3230 Græsted 2

3 indikatorlampe viser, hvis pumpen er gået i stå. Med pumpen følger en brugermanual med oplysninger om driftvagtens telefonnummer m.m. 22. Der er for mange år siden lavet en privat undersøgelse af nedsivningsproblemer i forhold til grundvand, som viste, at der ikke var noget problem? Kommunen har vurderet, at den miljømæssige risiko er i forhold til Arresø og ikke i forhold til grundvandet. 23. Har lige fået etableret et tryksat nedsivningsanlæg. Kan kommunen overtage denne pumpe? Nej, det er desværre ikke en mulighed. ØKONOMI 24. Tilbagebetaling af tidligere betalt tilslutningsbidrag hvad er beløbet? Hvis ejendommen har været medlem af en eller begge tømningsordningerne, tilbagebetales det nedskrevne regulerede tilslutningsbidrag til tømningsordningerne ved tilslutning til kloakforsyningen - det vil sige samtidig med opkrævning af tilslutningsbidraget. Bidraget udgør kr ,- inkl. moms for samletanke og kr ,- inkl. moms for septiktanke. Ejendomme der er tilmeldt begge ordninger får refunderet begge beløb. 25. Er priserne for del A, B og C det samme? Tilslutningsbidragene følger det gældende takstbilag og fremskrives med en mindre procent mellem årene. Priserne på stik til de enkelte ejendomme er under samme kontraktgrundlag for del A, B og C. Tilslutning af husets kloak til huspumpestationen kan godt variere. Der er flere faktorer der spiller ind, såsom vejrforhold eller vanskelige lokale forhold. Det er dog altid en god ide at hente mere end et tilbud på udførelsen af arbejdet på den private grund. 26. Hvem betaler for el og hvordan foregår afregningsproceduren? Grundejeren betaler el-regningen og GribVand refunderer 1 kr. pr. m3 vand afregnet gennem huset vandmåler. Afregningen sker i forbindelse med forbrugsafregningen for vandafledningsafgiften. 27. Kan man dele udgifterne med naboen, hvis man har en koteletgrund? Ejerforhold er unik for hver sag. Derfor bliver en løsning først besluttet i samarbejde med grundejeren til besigtigelsesmødet. 28. Opfordring: en enhedspris x kr. pr. meter på ledningen fra skel til pumpebrønd? Vi sørger for at indhente enhedspriser på samtlige arbejder på det tryksatte anlæg på en gang også de tryksatte stik fra skel til huspumpebrønd på de enkelte grunde. Entreprenøren kommer til at afgive priser for hver eneste ledning fra skel til pumpebrønden - altså priser pr. ejendom. Grundejerne kan da sammenligne tilbuddet fra kloakforsyningens entreprenør med evt. alternativt indhentede priser på det samme arbejde. Derudover afgiver entreprenøren enhedspriser for tillægsarbejder som evt. kan blive nødvendige i forbindelse med etablering af ledningerne fra skel til pumpebrønd - f.eks. opgravning af store sten der "ligger i vejen" for boringen af ledningen. Enhedsprisen er afhængig af længden på ledningen. For en lang ledning, over 75 meter, er enhedsprisen ca. 220 kr/m og kort ledning, under 6 meter, er enhedsprisen 600 kr/m. Regn med 400 kr/m, så er det ikke helt ved siden af. 29. Vedrørende betaling af for anlæg på egen grund. Hvad når man har en grund som ikke går ud til offentlig vej? Kloakforsyning har forsyningspligt frem til skel også selvom, man ikke har skel mod offentlig vej. 30. Hvem bekoster evt. retablering af belægninger? GribVand dækker retablering af belægninger. GribVand A/S Holtvej 18C, 3230 Græsted 3

4 31. Hvad hvis den styrede underboring rammer rødder og får besvær med dette, hvem betaler for dette? Grundejeren betaler evt. ekstraomkostninger, som skyldes uforudseelige forhold. 32. Hvem dækker ved evt. skader påført af entreprenøren? Entreprenøren dækker skader forårsaget af entreprenøren. 33. Er der særlige ordninger for erhverv? Der kan søges om reduktion iht. betalingsvedtægt for Gribskov Kommune. PUMPEBRØND 34. Ved entreprenøren, hvor pumpebrønden mest hensigtsmæssigt placeres? GribVand og COWI vil ved besigtigelsesmøder på ejendommene rådgive grundejeren om, hvor pumpebrønden mest hensigtsmæssigt kan placeres. 35. Placering af pumpebrønde hvor tæt på huset? Ledninger fra hus til pumpebrønd skal ligge med fald 2% (20 promille)- så vand kan løbe selv uden at stoppe til. Passende afstand: 3-4 meter fra huset så man ikke skal grave pumpebrønden alt for tæt på fundament men ikke så langt fra, at det bliver for dyrt for grundejeren af etablere ledningen fra huset til pumpebrønden. 36. Hvor store er ledninger og pumperne på vejen? Huspumpebrøndene er Ø600 mm i diameter og 2-2,5 m i dybden og vejpumper er Ø1000 mm og 2,5-3 meter i dybden. Alle trykledninger mellem de enkelte huspumper og vejpumper er Ø50 mm. Fra vejpumperne og ud af Sandet er trykledningerne afhængig af belastningen Ø63, Ø75 og Ø90 mm. 37. Størrelse og udseende på pumpestationerne på vejen? Vejpumperne er Ø 1000 mm og 2,5 meter dybde. Alle vejpumper er plan med terræn og forsynet med et dæksel der kan holde til 40 ton. Et gråt El- og styreskab på ca. h 80 cm b 80cm d 20cm er synligt over terræn. 38. Kan regn komme ned i huspumpebrønden - hvor tæt er dækslet? Pumpedækslet er næsten tæt, så risikoen for at der kommer regnvand ned i brønden meget lille. Men vi afviser ikke at det det kan ske, hvis dækslet bliver utæt. 39. Kan man køre på dækslet på huspumpebrønden? Ja, det kan man. Det tåler et tryk på 12 ton. Det vil sige, at en lastbil kan passere hen over det uden problemer. 40. Kan pumpen stoppe til? Teoretisk kan driftsstop ske, men erfaringsmæssigt sker det yderst sjældent. 41. Kan man selv grave til huspumpebrønden? Huspumpebrønden tilhører GribVand og anlægges og betales af GribVand. 42. Kan man deles om en pumpebrønd? Nej, der anlægges en pumpebrønd for hver ejendom. 43. Er der tilbageløb til pumpebrønden eller huset? Nej, der er en kontraventil som stopper tilbageløbet til pumpebrønden. 44. Hvor meget tid bruges til at etablere en pumpebrønd? Erfaring fra etape 1 og 2 viser, at det samlet tager ca. 2 arbejdsdage. 45. Er der andre funktioner i huspumpen? GribVand A/S Holtvej 18C, 3230 Græsted 4

5 Ja, pumpen findeler affaldet ved hjælp af et lille knivsæt. Men det anbefales, at man kun skyller humanaffald ud i toiletter, og ikke andre materialer såsom vatpinde, klude, hygiejnebind, osv. 46. Støjer huspumpebrøndene? Huspumpebrøndene er meget tætte og det vil være meget vanskeligt at høre dem. Pumpetiden vil ved normalt forbrug være 2-3 minutter pr døgn. 47. Pumpestationer i vejene larmer de? Stationerne er meget lydsvage og vil ikke kunne høres nævneværdigt. 48. Er der risiko for aflejringer eller tilstopninger i røret? Risikoen er meget lille, da der er fornuftigt hastighedsforhold, som fjerner tilstopningerne. 49. Hvis pumpen kører og kører hva så? Hvis pumpen har fejl og ikke stopper kan GribVand give erstatning for el-forbrug i forbindelse med fejlen. 50. Hvor stort et arbejdsfelt skal benyttes ved nedgravningen af pumpebrøndene, og hvor stor en passage har gravemaskinen brug for? Ca. 4x4 meter til arbejdsfeltet, men ved vanskeligere forhold kan det ved de dybe pumpestationer være nødvendigt med et arbejdsfelt på 5x5 meter. Gravemaskinen som anvendes skal bruge en passage på ca. 2,5 meter i bredden for at komme ind til arbejdsfeltet. 51. Hvad hvis der er brug for en dybere pumpestation for at få fald nok fra huset(-ene) ud til pumpebrønden? Hvis der er brug for ekstra fald opsættes en pumpestation der er 2,5 meter dyb. Det vil normalt give mulighed for at tilslutte huse til pumpestationen i en afstand på op til 50 meter. 52. Ved tilslutningen fra huset til pumpebrønden hvor meget må en retningsændring på ledningen højst være? Uden brønd er den maksimale retningsændring 2 x 45 grader. Men det vil den autoriserede kloakmester, som skal forestå arbejdet rådgive om indenfor de gældende regler. 53. Hvad hvis gravemaskinen støder på en stor rod under nedgravningen af pumpebrønden? Det er almindeligvis intet problem. Se også spørgsmål 31. EL & STYRESKAB 54. Hvis el-forsyningen svigter Hvad sker der så? Brønden har en volumen som kan rumme spildevand svarende til ca. 1 døgns forbrug før det bliver kritisk. Hvis vi kigger i statistikken er det ca. 20 år siden vi har haft langvarig strømafbrydelse. 55. Er der et krav om at strømmen skal være tilsluttet hele året, men hensyn til huspumpen? Ja, strømmen til huspumpen må ikke afbrydes. Pumpen roterer med mellemrum ganske få omgange for at holde knivene bevægelige. 56. Stopper pumperne, hvis man afbryder strømmen fra huset? Nej, huspumpen stopper ikke, hvis HPFI-relæet afbrydes. 57. Skal pumpen have egen sikring? Nej, ikke ud over den sikring der er i kloakforsyningens lille styreskab. 58. Skal styreskabet hænges udenfor? Ja- ligesom etape 1 og Kan styreskabet bygges ind i væggen? Styreskabe for etape 1 og 2 er sat på væggen. Det er vigtigt for overvågning og vedligeholdelse, at der er fri adgang til dem. GribVand A/S Holtvej 18C, 3230 Græsted 5

6 60. Tilsluttes el før eller efter HPFI? Før HPFI. Der er i styreskabet et HPFI-relæ til huspumpen. 61. Er der el-måler i styreskabet? Nej. 62. Hvad gør man hvis den røde lampe lyser i styreskabet? Når huset tilsluttes igangsætter GribVand den lokale pumpebrønd. Ved den lejlighed udleveres en lille vejledning, hvor der bl.a. står, hvordan man skal forholde sig ved forsyningssvigt. GribVand har 24 timers vagt, og det er nok at ringe til vagtnummeret, hvorefter GribVand sørger for at fejlen udbedres. 63. Kan styreskabet tilsluttes lige efter el-måleren? I de fleste tilfælde kan tilslutningen ske lige efter husets el-måler, men der kan være individuelle forhold, som elektrikeren tager stilling til på stedet. 64. En ejendom har ikke elektricitet p.t. - betyder det at der skal indlægges el i huset med henblik på elforsyning til pumpen? Kloakforsyningen skal selv sørge for el-forsyning til pumpebrønden. SEPTIK- OG SAMLETANK 65. Er det nødvendigt at sløjfe den eksisterende septiktank eller samletank? I forbindelse med tilslutningen til kloakforsyningen skal tanken tømmes for spildevand (forurenende indhold). For eventuel videre anvendelse eller nedlæggelse af tanken henvises til Gribskov Kommune, som er myndighed på området. 66. Kan man nedlægge septiktank og samletank samtidig? Ja- der henvises til Gribskov Kommune, som er myndighed på området. 67. Hvordan nedlægger man en samletank? Enten ved opgravning eller opfyldning. Der henvises til Gribskov Kommune, som er myndighed på området. 68. Kan eksisterende septiktank genbruges til opsamling af regnvand? Der henvises til Gribskov Kommune, som er myndighed på området. KLOAKMESTER 69. Kan I anbefale en kloakmester? Vi kan desværre ikke anbefale en kloakmester. Der er et krav om, at det skal være en autoriseret kloakmester. Det anbefales generelt at indhente tilbud fra flere autoriserede kloakmestre. På GribVands hjemmeside kan man hente en skabelon på en aftale (accept), som kan anvendes ved indgåelse af aftale om udførelse af tilslutningen fra hus til huspumpebrønd. 70. Kan Grundejerforening anbefale en kloakmester? Det er op til de forskellige grundejerforeninger. 71. Kan ledninger inde i eller udenfor huset genbruges? Ja, hvis de er i god stand, men der henvises til en autoriseret kloakmester, som skal vurdere tilstanden. 72. En brønd der er placeret 20 cm væk fra huset, kan den genbruges? Ja, hvis den er i god stand, men der henvises til en autoriseret kloakmester, som skal vurdere tilstanden. GribVand A/S Holtvej 18C, 3230 Græsted 6

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 1 DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 2 INDHOLD. SIDE I. INDLEDNING 3 2. SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND 7 3. RENOVERING/FORNYELSE AF KLOAK- OG VANDLEDNING 9 4. ASFALTERING AF VEJEN

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse FAKTUELT FAKTUELT nr. 1 7 D e c e m b e r 2011 Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Læs mere side 37 Fag- & Indkøbsmesse 2012

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere