FOREBYGGELSE OG. Go Gentofte. Evaluering af projekt. Go Gentofte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOREBYGGELSE OG. Go Gentofte. Evaluering af projekt. Go Gentofte"

Transkript

1 FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Go Gentofte Evaluering af projekt Go Gentofte

2 Indhold Forord 2 Resume 3 Resultater 4 Baggrund 6 Go Gentofte 8 Erfaringer og anbefaling 11 Referencer 13 1

3 Forord Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune besluttede i budget 2013 at fremme fysisk aktivitet hos de medarbejdere, der normalt ikke er fysisk aktive eller ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne skal være fysisk aktive i mindst 30 minutter om dagen, og mindst 2 gange om ugen skal den fysiske aktivitet være med høj intensitet i mindst 20 minutter. Fysisk inaktivitet er næst efter rygning den faktor, der giver den største risiko for sygdom og tidlig død. Endvidere kan et stillesiddende arbejde medføre en øget risiko for at udvikle livsstilssygdomme som hjertekarsygdomme og diabetes (Vidensråd for Forebyggelse). Go Gentofte blev skabt på baggrund af de nationale anbefalinger om fysisk aktivitet og med inspiration fra et større livsstilsprojekt, Gentofte 7 år yngre, som Forebyggelse og Sundhedsfremme havde iværksat i De gode erfaringer fra Gentofte 7 år yngre med en personlig test før og efter forløbet, råd om sund livsstil, motiverende fastholdende elementer som personlige SMS er, og bevægelsesmålere til deltagerne blev benyttet i Go Gentofte. Idræt og Fritid havde udarbejdet et træningsprogram, der havde til formål at inspirere deltagerne til at udføre styrketræningsøvelser som hjemmetræning. Vi ønskede med projektet også at fremme det privat/offentlige samarbejde (OPP), og derfor blev der taget kontakt til 2 lokale fitnesscentre. Samarbejdet fungerede særdeles godt, da den ugentlige træning i fitnesscentrene underbyggede projektets målsætninger, og tog højde for deltagernes individuelle mål. Evalueringen af Go Gentofte viser, at 69% af deltagerne havde deltaget i mindst 55% af træningspassene, og 94% af deltagerne vurderede, at deres helbred var blevet bedre. Samtidig ønsker 98% af deltagerne at fortsætte deres nye livsstil med at være mere fysisk aktive. Flere af deltagerne har udtrykt stor tilfredshed med initiativet, så derfor en stor tak til kommunalbestyrelsen. 2

4 Resume Go Gentofte var et udviklingsprojekt til fremme af fysisk aktivitet blandt medarbejdere i Gentofte Kommune. Projektet tog udgangspunkt i kendt viden om fysisk aktivitet, som et effektivt middel til forebyggelse af livsstilssygdomme, overvægt og til fremme af mental velvære og livskvalitet. Projektet forløb over 3 måneder i foråret 2013 og indebar fysisk træning enten som gang-træning eller spinning samt styrketræningsprogrammer til hjemmebrug. Deltagerne blev tilbudt en BodyAge-måling ved starten og afslutningen af projektet, en motiverende samtale i starten samt afslutningsvis og desuden opmuntrende mails og SMS er under forløbet. Målgruppen var medarbejdere i Gentofte Kommune, som ikke motionerede tilstrækkeligt i forhold til Sundhedsstyrelsen anbefalinger. Der var tale om en gruppe, som havde brug for en støttende hånd til at komme i gang med en livsstilsændring, så de kunne undgå at udvikle livsstilssygdomme. Evalueringen viser, at projektet har opnået målsætningen. Deltagernes tilbagemeldinger er positive, og de sundhedsmæssige resultater er særdeles gode. Deltagerne har reduceret deres BodyAge med gennemsnitligt 2 år. Deltagerne har også haft stor glæde af det sociale aspekt i projektet. Således mener 87 %, at projektet har haft en positiv indvirkning på det sociale samvær i større eller mindre grad. Der er desuden opnået værdigfulde erfaringer i forhold til organisering af forebyggelsesinitiativer, anvendelse af motiverende elementer og offentligt-privat samarbejde. Formål Projektets primære formål var at fremme fysisk aktivitet blandt medarbejdere i Gentofte Kommune, og sekundært at fremme socialt samvær blandt kollegaer. Sidstnævnte kan ligeledes bidrage til at fremme mental sundhed på arbejdspladsen. Projektet havde til hensigt at gøre det nemt at vælge motion til, også for medarbejdere der normalt ikke dyrker motion. 3

5 Resultater Succeskriterier Mindst 60 % har deltaget i mere end halvdelen af de tilbudte træningspas. Mindst 70 % af deltagerne har været tilfredse med motionstilbuddet og syntes, det har været positivt at deltage. Mindst 60 % af deltagerne har en forbedret selvvurdering af eget helbred i forhold til udgangspunktet. Mindst 60 % af deltagerne forventer at fortsætte med at være mere fysisk aktive efter motionstilbuddets ophør. Deltagernes BodyAge formindskes gennemsnitlig med min. 4 år Deltagelse I det afsluttende spørgeskema svarer 69 % af deltagerne, at de har deltaget i mindst 55 % af træningspassene. Jeg synes rigtig godt om initiativet og tror på at motion på arbejdspladsen, og motion enten lige før eller efter arbejdstid er den bedste måde at motionere på. Tilfredshed I det afsluttende spørgeskema svarer 88 % af deltagerne, at de har været tilfredse med gang- eller cykeltræningen, og at de har haft en positiv oplevelse ved at deltage i træningen. Det var et fantastisk projekt og har givet god form, stor glæde og masser af cykling. Jeg synes, spinning har været rigtig godt, og jeg er fortsat i FitnessDK mindst en gang om ugen. Altså, det har fået mig ud af starthullerne. Fremadrettet forventer jeg, at kendskabet til stavtræning har motiveret mig til at komme i gang med denne form for træning. (Deltagere) Helbred I det afsluttende spørgeskema vuderer 94 % af deltagerne, at de har forbedret deres helbred. Deltagerne har gradueret, hvor meget deres heldbred er forbedret: 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I meget høj grad Forbedring af helbred (selvvurderet) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 4

6 Fastholdelse BodyAge 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I alt 98 % af deltagerne svarer i det afsluttende spørgeskema, at de forventer fortsat at være fysisk aktive efter projektets afslutning. Deltagerne har vurderet, i hvilken grad de mener at kunne fastholde den fysiske aktivitet. Fordelingen er som følger: Fastholdelse af fysisk aktivitet (selvvurderet) I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Det var super inspirerende og motiverende at være en del af et hold med nogenlunde samme udgangspunkt. Træningen var tilrettelagt, så konditionen blev bygget op gradvist virkelig godt. Jeg er blevet motiveret til også at løbetræne og styrketræne, i alt træner jeg nu 2-3 gange ugentligt. (Deltagere) Deltagernes gennemsnitlige Body-Age var 56 år ved første måling, ved opstart af projektet, og ved anden måling, ved afslutningen af projektet, var den 54 år. Deltagerne har således opnået en reduktion i deres samlede gennemsnitlige BodyAge på 2 år. Ser man på henholdsvis kvinder og mænd, har kvinderne opnået en gennemsnitlig reduktion på 2 år, og mændene en gennemsnitlig reduktion på 3 år. Den indledende BodyAge-måling gav skubbet i den rigtige retning. 5

7 Baggrund Motivation fastholder deltagerne Sundhedspædagogiske virkemidler var en vigtig faktor i Go Gentofte. På baggrund af erfaringer fra tidligere gennemførte projekter ved vi, at hvis deltagerne motiveres og støttes igennem forløbet, er sandsynligheden for fastholdelse større. Derfor har der i projektet været stor fokus på at anvende en sundhedspædagogisk tilgang. Deltagerne fik ved projektets start fortaget en BodyAge-måling, og fik tilbudt en opfølgende måling ved projektets afslutning. Et af BodyAgemålingens vigtigste formål var at være et motiverende element, ved at give den enkelte deltager status på sundheden. Målingen kunne derudover give et standpunkt at forbedre sig ud fra, og måle eventuelle forbedringer ved den opfølgende måling i slutningen af projektforløbet. Det er dog væsentligt at have for øje, at den BodyAgemåling, vi anvendte, ikke er en videnskabelig test. Den kan give et fingerpeg om, den enkelte deltagers fysiske helbred. BodyAge-målingen blev efterfulgt af en motiverende samtale, der havde til formål at hjælpe deltagerne med at sætte gode, realistiske og personlige mål, som kunne føre til succes. Mange af deltagerne gav udtryk for, at når de så resultaterne fra Body-Age-målingen sort på hvidt, gav det dem lyst til at komme i gang med at ændre deres livsstil. BodyAge-målingen var en øjenåbner og virkelig meget motiverende. Det var fantastisk bekræftende at målingen blev gentaget ved projektets afslutning. Deltagerne fik udleveret en skridttæller, og satte et mål for hvor mange skridt de skulle gå om dagen. Rigtig mange gav udtryk for, at de var glade for skridttælleren, og at det var en stor motivationsfaktor at holde øje med, hvor meget de gik på en dag. Ydermere blev det vægtet at motivere og holde deltagerne til ilden med opmuntrende og informerende mails og SMS er. Dette blev gjort, for at huske deltagerne på træningen, informere om tid og mødested, og opmuntre til at de godt kunne klare dagens træning. 6

8 Fysisk aktivitet har mange sundhedsgevinster Jeg træner ikke for at blive yngre, men for at blive ældre. (Terapeut ved Rygklinikken Sjælland) Så enkelt kan det udtrykkes, citatet beskriver, hvorfor fysisk aktivitet er vigtig. Ved at fremme deltagernes fysiske aktivitetsniveau kunne de opnå en lang række sundhedsgevinster, udover at komme i bedre form og blive fysisk stærkere. Fysisk aktivitet kan forbedre den enkeltes psykiske og sociale velvære, herunder livsglæde, overskud, social trivsel og selvtillid 1. Regelmæssig fysisk aktivitet har desuden positiv betydning for helbredet generelt og reducerer risikoen for en række sygdomme såsom type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, flere cancerformer og depression 2. I forhold til arbejdspladsen kan et øget fysisk aktivitetsniveau medføre øget arbejdskvalitet. Desuden har fysisk aktive medarbejdere færre fraværsdage end inaktive medarbejdere 3. Endelig er der betydelige gevinster ved, at de fysisk inaktive bliver fysisk aktive. Det gælder både for det enkelte individ, som vil opnå flere leveår, men også for samfundet i form af en reducering i udgifter til behandling og andre offentlige ydelser 4. 1 Sundhedsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, 2012 Socialt samvær Udover fokus på at fremme fysisk sundhed har projektet også haft et andet sigte - at fremme det sociale samvær blandt kollegaer, da dette bidrager til at forbedre den mentale sundhed på arbejdspladsen. Mental sundhed handler om trivsel, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere dagligdagens udfordringer, stress og om at indgå i fællesskaber med andre mennesker. Sociale relationer er relateret til helbred, idet de udgør en støttefunktion, og er forum for udveksling af viden og kundskaber. Undersøgelser har vist, at personer med stærke sociale relationer i mindre grad bliver syge, og at de kommer sig hurtigere efter deres sygdom, hvis de bliver syge. I Go Gentofte er det forsøgt at udforme aktiviteter, hvor kollegaerne har haft mulighed for at være sammen på en anden måde og styrke de sociale bånd 5. 5 Sundhedsstyrelsen, 2010 Det har været rigtig sjovt at deltage. Det har givet et stort socialt samvær med andre kollegaer. Vi kan få flere med, hvis det gentager sig til efteråret. 7

9 Go Gentofte I det følgende er forløbets forskellige elementer kort beskrevet. Rekruttering Projektet skulle nå ud til medarbejderne i Gentofte Kommune, som ikke dyrkede så meget motion, men gerne ville i gang. Derfor modtog alle medarbejdere en mail med tilbuddet om at være med i projektet. I mailen var der en beskrivelse af forudsætningerne for at være med. Forudsætningerne var, at man ønskede at komme i gang med at dyrke mere motion og få bevægelsesaktivitet ind i sin hverdag. Derudover blev der hængt plakater op, hvorpå der sad nogle små flyers, man kunne tag med. På flyerne stod al information omkring projektet. I alt tilmeldte 86 sig til projektet, hvor af 79 møde op til de indledende BodyAge-målinger og startede på projektet. 69 af deltagerne gennemførte projektet ved mindst at have deltaget i 3 træningspas. Kick-off arrangement Umiddelbart før træningen begyndte, blev deltagerne inviteret til et kickoff arrangement med inspirerende, oplysende og motiverende oplæg. Forebyggelseschef Torben H. D. Petersen bød velkommen og kom med praktiske informationer vedrørende projektet. Leder af Idræt og Fritid, Stig Eiberg Hansen instruerede i hjemmetræning, og Peter Haarmark fra firmaet IDoMove informerede om skridttælleren samt den tilhørende hjemmeside: Første BodyAge-måling Deltagerne blev tilbudt en indledende BodyAge-måling med det formål at give den enkelte status på eget helbred og opstille kvalificerede, individuelle mål. BodyAge-målingen bestod af en række fysiologiske målinger af blandt andet blodtryk, kondital, fedtprocent, vægt og højde, styrke i mave, arme og ben samt fleksibilitet og smidighed. Resultaterne fra testen blev sammenlignet med resultaterne for en gennemsnits -person i deltagerens aldersgruppe. Hver deltager modtog en personlig rapport med resultaterne og statistikker for, hvordan livsstilsfaktorer påvirker levealder. Tilsammen giver testen svar på hvor gammel kroppen fremstår i forhold til dens faktiske alder. Fordelen ved testen er, at BodyAgemålingen giver et enkelt tal, som folk kan forholde sig til. Motiverende samtale I forlængelse af den første BodyAgemåling modtog hver deltager en motiverende samtale. Her fik de hjælp til at opsætte personlige, realistiske og kvalificerede mål for projektets forløb. Målene skulle sættes således, at de motiverede og udfordrede den enkelte deltager. Det var vigtigt, at målene ikke var uopnåelige, da det kunne virke demotiverende på deltagerne. Målene skulle endvidere være formuleret så der også var plads, lyst og overskud til at arbejde videre med dem, efter projektets afslutning. Derfor var den motiverende samtale et meget vigtigt og grundlæggende element i projektet. 8

10 Motionsaktiviteter Skridttælleren Alle deltagerne fik ved kick-off arrangementet udleveret en skridttæller, som de skulle bruge igennem hele forløbet. Skridttælleren var tænkt som en motivationsfaktor til at få mere bevægelse ind i hverdagen. Et element, hvor deltagerne hele tiden kunne følge med i, hvor meget de havde bevæget sig. Skridttælleren var koblet til hjemmesiden hvor deltagerne kunne tilmelde sig en gruppe, der understøttede deltagerens personlige målsætning. Gradvist blev målet justeret op, så deltagerne løbende blev opfordret til mere bevægelse. Desuden var der på hjemmesiden en række udfordringer, som deltagerne efter lyst kunne deltage i. Deltog de i en udfordring, havde de efterfølgende mulighed for at deltage i forskellige lodtrækninger om en række præmier. Dette kunne for nogle være motiverende i forhold til mere bevægelse. Gang og cykling Deltagerne skulle melde sig på et gang- eller cykelhold, som de skulle følge én gang om ugen i de tre måneder, som projektet varede. Disse aktiviteter var valgt for at deltagerne kunne komme i gang med træning med høj intensitet. Samtidig understøttede disse aktiviteter det sociale samvær med deres kollegaer. 9 Gangholdet bevægede sig rundt i lokalområdet. Gangtræningen var tilrettelagt så deltagerne skulle have en positiv oplevelse med at bevæge sig. De skulle opleve, at gang kunne bruges som træningsform, og at det kunne være både sjovt og udfordrende. Under træningen blev der blandt andet arbejdet med intervaltræning. Der var desuden lagt stor vægt på, at træningen var fleksibel. Cykelholdene var indendørs og træningen foregik som spinning i henholdsvis Fitness.dk og FitnessWorld. Træningen var tilrettelagt efter, at deltagerne var nybegyndere, således at der var tilstrækkelig med instruktion og niveauet var lagt så alle kunne være med. Til træningen blev der arbejdet med intervaller, så deltagerne fik pulsen op og sved på panden. Stavgang De deltagere der var tilmeldt gangholdet, fik de sidste 4 træningsgange muligheden for at prøve stavgang, for at øge træningsintensiteten yderligere. Stavgang kan give gang en ekstra dimension, en bedre kropsholdning, samtidig med at man belaster kroppen mere alsidigt. Stavgang træner både bevægelighed, styrke og udholdenhed. Samtidigt er stavgang skånsomt for kroppen, da knæ, hofte og ankler belastes mindre. Stavgang kan med fordel udøves i grupper og har allerede ved samtaletempo en god træningseffekt. Ved stavgang aktiveres flere muskler end ved almindelig gang, løb og cykling. Intensitetsmæssigt kan stavgang sammenlignes med jogging (8 km/t) og moderat cykling (22 km/t), og da man aktiverer næsten alle kroppens muskler, kan man øge ens hvileforbrænding med % - afhængig af træningsmængde, alder, køn og fysiske form 1. Træningen i stavgang forestod Marianne Lund. Stavgang var en stor positiv oplevelse, der gav meget sved på panden og fik pulsen op 1 Nordic Walking, 2013

11 Hjemmetræning Deltagerne blev introduceret til et hjemmetræningsprogram ved kick-off arrangementet. Programmet skulle bidrage til, at deltagernes styrke og smidighed skulle forbedres igennem forløbet. Ved at det var et program, der var muligt at udføre derhjemme, kunne det udføres når det passede ind i deltagernes hverdag. Programmet var også tilgængeligt elektronisk. Der er mange beviser på, at styrketræning er gavnlig. Ud over at reducere muskeltabet, vil musklen blive mere eksplosiv, hvilket vil sige, at den er i stand til at udvikle kraft hurtigere. Ligeledes vil muskelstyrken forbedres. Alt i alt vil deltagerne med styrketræning opnå øget funktionalitet/mobilitet, hvilket også påvirker livskvaliteten i positiv retning. Ekstra træning: Styrke med elastik og De 5 tibetaner Der blev udbudt nogle ekstra træningstilbud, som deltagerne havde mulighed for at melde sig på. Det ene tilbud var styrketræning med elastik og egen kropsvægt. Deltagerne fik udleveret en træningselastik samt skriftligt materiale med tegninger, øvelsesbeskrivelser og en simpel, overskuelig træningsplan. Det andet tilbud var De 5 tibetaner som er en træningsform, der kan minde om yoga. Den giver både indre (mental) styrke men også styrke af alle de små muskler i kroppen. Der er fokus på kroppens energicentre. Nyere undersøgelser har vist, at personer, der udfører de 5 øvelser dagligt, får øget muskelstyrke, bedre kredsløb, mere bøjelighed, bedre åndedrætsfunktion, koordinationsevne, balance, energi og mental aktivitet. Anden BodyAge-måling i kombination med afsluttende samtale Som afslutning på forløbet fik deltagerne muligheden for at få endnu en BodyAge-måling med henblik på at vurdere, hvilke resultater de havde opnået igennem 3 måneders træning, og om de havde opnået de mål, de havde sat sig. Også i denne omgang var den ment som en motivationsfaktor. Hvis deltagerne havde opnået gode resultater, var der motivation for at fortsætte, fordi de kunne se, hvad de havde opnået på bare 3 måneder. Hvis de ikke helt havde nået deres mål, kunne de se, de var på vej, og at de ville nå dem, hvis de fortsatte. Målingen blev kombineret med en afsluttende samtale, hvor der blev talt om, hvordan det var gået, og hvordan de opnåede resultater kunne opretholdes. Projektets finansiering og organisation Projektet blev gennemført som et offentligt-privat samarbejde og blev finansieret af midler fra Personale og Organisationsudvikling i Gentofte Kommune. Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune, varetog projektledelsen og deltog aktivt i store dele af projektet. Forebyggelse og Sundhedsfremme har således varetaget opgaverne med at rekruttere deltagerne, forvaltet tilmeldingerne, udført BodyAgemålingerne, videregivet al praktisk information samt foretaget evalueringen af projektet. Desuden har Idræt og Fritid, Gentofte Kommune, bidraget med hjemmetræningsprogrammet til deltagerne. De private aktører var Fitness.dk, FitnessWorld, Idomove.dk. og stavgangskonsulent. Fitness.dk og FitnessWorld stod for den ugentlige træning, stavgangskonsulenten for den afsluttende gangtræning, mens Idomove.dk leverede skridttællerne og oprettede kampagner og fælles forum for deltagerne på deres hjemmeside. 10

12 Erfaringer Formål Formålet med projektet var, at fremme deltagernes fysiske aktivitet, og sekundært at fremme socialt samvær blandt kollegaer. Størstedelen af deltagerne var meget glade for at deltage, og har opnået store resultater både individuelt, som samlet gruppe såvel fysisk som socialt. Jeg fik i bedste Lars- Larsen-stil et godt tilbud af Gentofte Kommune. Dejligt jeg fik chancen for at være med TAK. (Deltager) Hvad var godt, hvad kunne forbedres I det følgende opsummeres de erfaringer, som projektet har givet. Dette skal ses i forhold til, hvis et lignende projekt skal gennemføres i fremtiden. Positive elementer Det har haft en positiv effekt, at projektet startede i vinterhalvåret og blev afsluttet i sommerperioden. Det kan være en udfordring at starte nye motionsvaner op, når det er koldt og mørkt. Ovendt kan det være en fordel at afslutte et forløb i foråret/sommeren, hvor det er varmere og lysere. På den måde kan det være nemmere for deltagerne, at fastholde den gode træning, efter forløbets afslutning. Det var også en motiverende faktor for flere, at skulle udføre de fysiske aktiviteter sammen med andre. Jeg har fået et positivt boost til at holde det høje træningsniveau. Tak! Det har været positivt, at der har været fokus på kollegaernes sociale samvær under træningen. Det har givet et stort sammenhold og også en stor tilslutning til projektet. Rigtig super god idé at lave motion via arbejdspladsen. Lad os endelig få mere af det. Projektet havde succes med, at få den enkelte deltager til at føle sig som en vigtig del af projektet under hensyntagen til den enkelte. Det var vigtigt i forhold til deltagernes motivation. Godt projekt med stor hensyntagen til den enkelte deltager. 11

13 Forbedringspotentialer De fleste af deltagerne var meget tilfredse med deres skridttæller, men flere havde tekniske problemer med den, og nogle deltagere måtte skifte skridttælleren ud undervejs i forløbet. Disse deltagere var kede af at miste skridt nogle dage, da det påvirkede de konkurrencer, de kunne deltage i på den tilhørende hjemmeside, fx at opnå så mange skridt som muligt, inden for et bestemt tidsrum. Haft meget store problemer med skridttælleren. Der var et frafald ved anden BodyAge-måling. Frafaldet kan muligvis skyldes, at BodyAgemålingen lå tæt på sommerferien, og at deltagerne derfor ikke tidsmæssigt kunne få det passet ind. Derudover var det frivilligt at deltage i anden BodyAge-måling, hvilket også kan have haft en betydning. Jeg er ked af, at jeg ikke nåede BodyAge nr. 2 for at se fremskridt. Det kan have gjort det nemmere at undlade den, hvis man f.eks. var bange for, at der ikke var sket nok i forhold til de personlige mål. Dele af hjemmetræningsprogrammet var lidt for svært for nogle af deltagerne. De fandt det svært selv at udføre hjemmetræningsprogrammet, da de ikke kunne forstå øvelserne ud fra de ledsagende tegninger. Jeg synes første del af hjemmetræningsprogrammet var lige til at gå til på grund af [de tilhørende] video[-er]. Jeg synes, jeg blev noget overladt til mig selv i forhold til at forstå de efterfølgende øvelser, manglede følgeskab i form af video. Ærgerligt, jeg var rigtig motiveret, men jeg gav op. 12

14 Referencer 1. Sundhedsstyrelsen (2013): Fakta om fysisk aktivitet (set aug. 2013): 2. Sundhedsstyrelsen (2011): Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling 3. Sundhedsstyrelsen (2010): Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. Sundhedsstyrelsen (2012): Forebyggelsespakke Fysisk Aktivitet 5. Sundhedsstyrelsen (2010): Mental Sundhed Blandt Voksne Danskere 6. Marianne Lund (2013): Nordic Walking (set aug. 2013): 13

15 For mere information kontakt Forebyggelseschef, Torben H.D. Petersen Tlf:

16

Motion. Fordele og motionsformer. Oplæg af Merete Andreasen

Motion. Fordele og motionsformer. Oplæg af Merete Andreasen Motion Fordele og motionsformer Oplæg af Merete Andreasen 1 Motion / fysisk aktivitet Hvorfor motion / fysisk aktivitet? Forbedrer velværet Er nødvendigt for at vores krop fungerer ordentligt Der er både

Læs mere

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin FODBOLD IN T RO DU KT ION r e d n i v for k SUNDT, SJOVT OG SOCIALT der for kvin KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation red. Marianne L.

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede* 2. Baggrund: Projektet baseres

Læs mere

Motionsbånd Assens skole Forsøgsperiode 2013/2014

Motionsbånd Assens skole Forsøgsperiode 2013/2014 Bevægelsesbånd Bevægelsesbånd kan anvendes på mange forskellige måder samt tidspunkter i løbet af skoledagen alt efter hvor i skolen man befinder sig indskoling, mellemtrin eller udskoling. Forskningen

Læs mere

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Sammenfatning 7 Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den handler om Kost,

Læs mere

Sund og cykelvenlig skolevej

Sund og cykelvenlig skolevej Sund og cykelvenlig skolevej Baggrund for manualen Sundhedsstyrelsens Get moving kampagne 2012 Lokal kampagne i 4 kommuner (Aalborg, Fredericia, Kalundborg, Furesø) Partnerskab ml. Naturstyrelsen, Cyklistforbundet,

Læs mere

Sunde skraldemænd går efter livslang arbejdsmarkedstilknytning

Sunde skraldemænd går efter livslang arbejdsmarkedstilknytning Sunde skraldemænd går efter livslang arbejdsmarkedstilknytning Et udviklingsprojekt støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden September 2014 - December 2015 Arbejdsmiljøforskningsfondens årskonference d.

Læs mere

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Sundhedsudvikling og Folkesundhed Aarhus (FSAa) har i samarbejde med Institut for Folkesundhed

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Et KRAM til Danfoss Fokus på kost, motion og sundhed 2008

Et KRAM til Danfoss Fokus på kost, motion og sundhed 2008 Projektbeskrivelse Et KRAM til Danfoss Fokus på kost, motion og sundhed Baggrund: Der er stigende fokus, på sundhed i samfundet. Fokus på, hvordan vi i fritiden og på arbejdspladsen lever det sunde liv.

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer Kapitel 9 Selvvurderet helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer 85 Andelen, der vurderer deres helbred som virkelig godt eller

Læs mere

Nye anbefalinger fra SST

Nye anbefalinger fra SST Nye anbefalinger fra SST Hvor meget bør man motionere? Hvor meget bør man motionere? Moderat fysisk aktivitet dækker alle former for ustruktureret aktivitet/motion, hvor pulsen skal op, og hvor du kan

Læs mere

Er du slave af vægten?

Er du slave af vægten? Er du slave af vægten? Få gode råd til at måle din fremgang - og få succes med vægttabet. Med en nede-på-jorden og no bullshit -indstilling får du inspiration til en sundere livsstil Af Krisztina Maria,

Læs mere

Nyhedsbrev. Sundhedstilbud. Syddjurs kvitter smøgerne. 3/2015 Oktober. Her kan du læse om de sundhedstilbud, Sundhedshuset kan tilbyde dig i kommunen.

Nyhedsbrev. Sundhedstilbud. Syddjurs kvitter smøgerne. 3/2015 Oktober. Her kan du læse om de sundhedstilbud, Sundhedshuset kan tilbyde dig i kommunen. Sundhedstilbud Syddjurs kvitter smøgerne Her kan du læse om de sundhedstilbud, Sundhedshuset kan tilbyde dig i kommunen. Vi tilbyder hjælp til dig, når du gerne vil gøre noget ved din vægt, eller når du

Læs mere

Evaluering Livsstil for familier

Evaluering Livsstil for familier Evaluering Livsstil for familier Status: December 2015 Baggrund Dette notat samler op på de foreløbige resultater af projektet Livsstil for familier pr. december 2015. Notatet samler således op på de sidste

Læs mere

Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger

Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger Projekt Projektets navn: Norddjurs - En sund kommune i bevægelse Starttidspunkt: 2010-01-01 Sluttidspunkt: 2012-12-31 Projektoplysninger Vælg projektets hovedformål: Initiativer vedrørende rygning, alkohol,

Læs mere

Rengøring Alle 1. & 2. tjek

Rengøring Alle 1. & 2. tjek Rengøring Alle 1. & 2. tjek 1 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel på 9 arbejdspladser... 4 Hvordan har arbejdspladserne styrket sundhed og trivsel mellem tjekkene?... Arbejdsmiljø - trivsel... 8 Motion

Læs mere

Industri - Alle 1. & 2. tjek

Industri - Alle 1. & 2. tjek Industri - Alle 1. & 2. tjek 1 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel på industri arbejdspladser... 4 Hvordan har arbejdspladserne styrket sundhed og trivsel mellem tjekkene?... Arbejdsmiljø - trivsel...

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion.

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion. Notat Anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter (2. revidering, maj 2015) /retc Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Grib Chancen til et lettere liv

Grib Chancen til et lettere liv Grib Chancen til et lettere liv Slutevaluering 09/41469 Mette Bang Andersen Baggrund Grib Chancen er et fælles fynsk projekt, der har til formål, at igangsætte vedvarende aktivitetstilbud med motion og

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Børn, unge og idræt. cand. scient., ph.d. Stig Eiberg. Indhold

Børn, unge og idræt. cand. scient., ph.d. Stig Eiberg. Indhold Børn, unge og idræt cand. scient., ph.d. Stig Eiberg Indhold Sundhed internationalt og i Danmark Anbefalinger i forhold til sundhed Hvad gør vi og hvordan Afrunding TITEL / 19. december 2008 VI KÆMPER

Læs mere

Nyt træningskoncept: Prøv det før dit træningscenter!

Nyt træningskoncept: Prøv det før dit træningscenter! Nyt træningskoncept: Prøv det før dit træningscenter! Bliv smidig, sej og stærk på én gang piloxing pilates + boksning Kan man kombinere så forskellige motionsformer som boksning og pilates? Ja, det kan

Læs mere

Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet

Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F - Ulighed i sundhed Henrik Skaksen Tillidsrepræsentant på Bislev mejeri, Arla Ulighed i sundhed Kongres 2007 Vi skal

Læs mere

Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune

Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål med politikken 3. Mål med politikken Denne delpolitik omhandler sundhed for alle ansatte i kommunen. Sundhed defineres som selvvurderet

Læs mere

Thomas Feld Samfundsfag 05-12-2007

Thomas Feld Samfundsfag 05-12-2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Hvad er sundhed?...2 Tegn på sundhed...2 Sundhed i forhold til livsstil....4 Bilag...7 1 Indledning Der skal gøres rede for hvad der forstås ved

Læs mere

1 Indledning. National handleplan for fysisk aktivitet 2015-2019

1 Indledning. National handleplan for fysisk aktivitet 2015-2019 1 Indledning 0 National handleplan for fysisk aktivitet 2015-2019 1 Indledning 1 Indhold 1 Indledning... 2 2 Formål... 3 3 Fakta... 4 3.1 Definition af fysisk aktivitet... 4 3.2 Anbefalinger for fysisk

Læs mere

Træningsdagbog. Hjerteinsufficiens/HIK. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT

Træningsdagbog. Hjerteinsufficiens/HIK. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT Træningsdagbog Hjerteinsufficiens/HIK Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT Indhold Hjerteinsufficiens Træning Gode råd i forbindelse med træningen Hjemmeøvelser Andre

Læs mere

2.1 20-30 % bevæger sig så lidt, at det går ud over deres sundhed 4. 2.2 Gør hvad du vil, hvornår du vil bare gør noget! 4

2.1 20-30 % bevæger sig så lidt, at det går ud over deres sundhed 4. 2.2 Gør hvad du vil, hvornår du vil bare gør noget! 4 Sundhedsstyrelsens baggrundsnotat om fysisk aktivitet 2004 1 Indledning 3 2 Baggrunden for kampagnen 3 2.1 20-30 % bevæger sig så lidt, at det går ud over deres sundhed 4 2.2 Gør hvad du vil, hvornår du

Læs mere

Evalueringsrapport. for. Projektet: Cykling For Alle-TIB

Evalueringsrapport. for. Projektet: Cykling For Alle-TIB Resedavej 34, 2820 Gentofte Evalueringsrapport for Projektet: Cykling For Alle-TIB Formål Projektets formål har været at inspirere voksne borgere med let til moderat fysisk funktionsnedsættelse til at

Læs mere

Idrætskommuner scorer på livskvalitet. Sundhedssession 13.15-14.40

Idrætskommuner scorer på livskvalitet. Sundhedssession 13.15-14.40 Idrætskommuner scorer på livskvalitet Sundhedssession 13.15-14.40 VELKOMMEN Fodbold Fitness Et samarbejde mellem DBU Sjælland, Greve Kommune & Karlslunde Fodbold Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Hvorfor

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

SUND SKOLE Jesper Carls 2010 1

SUND SKOLE Jesper Carls 2010 1 SUND SKOLE Jesper Carls 2010 1 Indholdsfortegnelse En sund skole. side 3 Sund krop... side 5 Sund kost... side 7 Daglig motion side 7 Sund medarbejder.. side 9 Økonomi side 10 2 EN SUND SKOLE Hvorfor et

Læs mere

Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre)

Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre) Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre) Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) har de seneste år oplevet et stigende behov for særlige motionstilbud

Læs mere

Sundhed og fysisk aktivitet

Sundhed og fysisk aktivitet Sundhed og fysisk aktivitet Sund levevis indebærer passende fysisk aktivitet og gode kostvaner Sundhed og fysisk aktivitet Ilinniarfissuaq 25. juni 2008. HBH. 1 Alle dele af kroppen, som er skabt til at

Læs mere

Kapitel 16. Hvilken betydning har kondital for selvvurderet helbred og blodsukker?

Kapitel 16. Hvilken betydning har kondital for selvvurderet helbred og blodsukker? Kapitel 16 Hvilken betydning har kondital for selvvurderet helbred og blodsukker? Kapitel 16. Hvilken betydning har kondital for selvvurderet helbred og blodsukker? 165 Et lavt kondital er forbundet med

Læs mere

Projekttitel. "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger

Projekttitel. Kostvejledning og Livsstilsændring i nord Oplysninger om ansøger Projekttitel "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger Fitness Nord er et foreningsbaseret fitnesscenter, som er en del af Nordlangelands Multihus, som også huser Bowling Langeland,

Læs mere

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007.

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Indhold : 1. Kort om projektet. 2. Konklusion 3. Målopfyldelse, skematisk 4. Beskrivelse af forløbet 5. Evaluering af indsatsen på plejecentrene og i

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Fastholdelse og rekruttering af piger og kvinder

Fastholdelse og rekruttering af piger og kvinder Fastholdelse og rekruttering af piger og kvinder Gode råd og anbefalinger 1 Indhold FORORD... 2 LIDT OM PIGER... 2 MOTIVATION OG FASTHOLDELSE... 3 TRÆNEREN OG FASTHOLDELSE... 4 TONEN I TRÆNINGEN... 4 PUBERTETEN...

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Projekttitel. "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger

Projekttitel. Kostvejledning og Livsstilsændring i nord Oplysninger om ansøger Projekttitel "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger Fitness Nord er et foreningsbaseret fitnesscenter, som er en del af Nordlangelands Multihus, som også huser Bowling Langeland,

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder

Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder Baggrund 2 Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra: Kløvervænget, Borgercaféen, Nr. 1, Svanen og Beskyttet beskæftigelse. Derudover

Læs mere

Idræt om dagen. Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger. dgi.dk/senior

Idræt om dagen. Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger. dgi.dk/senior Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger Idræt om dagen Skab liv i dagtimerne ved at udvikle tilbud til seniorer i din forening. Med Idræt om dagen er der mange muligheder for at invitere en stadig større

Læs mere

Undervisningsdag 2. De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag

Undervisningsdag 2. De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag Undervisningsdag 2 De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag Spis frugt og grønt, 6 om dagen Det er lige så godt at spise frosne Hvor meget er 6 om dagen? Spis

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til borgeren Motion og Kost i dit SundhedsHus Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Læs mere

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Projekt 2 "Tidlig opsporing af fysisk svage ældre" Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 17.02.16 Sagsbeh.: Sigrid Rahbek Thorlaksen Sagsnr.: Projekt

Læs mere

Projekt Varig sundhed` fokus på fysisk og mental trivsel

Projekt Varig sundhed` fokus på fysisk og mental trivsel En midtvejsevaluering af tilbuddet til overvægtige social- og sundhedshjælpere/assistenter på ældreområdet Projekt Varig sundhed` fokus på fysisk og mental trivsel Et samarbejde mellem personaleafdelingen

Læs mere

Sundhedstjek 1 & 2 samlede data

Sundhedstjek 1 & 2 samlede data Rengøringen Odsherred Sundhedstjek 1 & 2 samlede data Februar 13 1 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel på 49 arbejdspladser... 4 Hvordan har I styrket sundhed og trivsel på arbejdspladserne?... Arbejdsmiljø

Læs mere

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling Selvevaluering 13/14 Emne: Elevernes personlige udvikling Emnebegrundelse og metode: Af vores værdigrundlag fremgår det bl.a. at vi ønsker..et skoleliv hvor balancen mellem den personlige udvikling og

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter 1 Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion & regnskab 2008 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Juni 2009 Navn: Mad er hot. Vi er blevet opmærksomme

Læs mere

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut » 10 minutters træning på BFH 2014-2016 Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut BFH 2010-2016 (5 ¾ år) Alectia siden 1.2.2016 » Strategi for ergonomien: OL på BFH » Startskuddet. » Fra tilbud

Læs mere

Bilag 1: Projektets teoretiske referenceramme

Bilag 1: Projektets teoretiske referenceramme Bilag 1: Projektets teoretiske referenceramme I det følgende beskrives projektets teoretiske referenceramme: Dokumenteret viden om betydningen af fysisk aktivitets betydning for sundhedstilstanden Kulturteoretisk

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Ansøgning vedrørende midler til sundhedsprojekter

Ansøgning vedrørende midler til sundhedsprojekter Ansøgning vedrørende midler til sundhedsprojekter Vi har ved Glesborg Skole og SFO ønske om mere bevægelse til alle. I enhver børnegruppe er der børn, der på grund af omstændighederne er ret inaktive.

Læs mere

INDHOLD HVAD ER MOTORIK? 4 HVAD ER MOTORISK LEG? 4 HVORFOR LEGE MOTORIK? 5 HVORDAN BRUGER JEG MOTORIKSKEMAET? 6 MOTORIKSKEMA FOR BØRN PÅ 1½ ÅR 7

INDHOLD HVAD ER MOTORIK? 4 HVAD ER MOTORISK LEG? 4 HVORFOR LEGE MOTORIK? 5 HVORDAN BRUGER JEG MOTORIKSKEMAET? 6 MOTORIKSKEMA FOR BØRN PÅ 1½ ÅR 7 til 1½ og 3½ år INDLEDNING Dette motorikhæfte er ment som en rettesnor for, hvad man kan forvente, at børn på 1½ år og 3½ år kan motorisk. Hæftet kan give dig en god fornemmelse for hvilke af børnene i

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Detræning - hvor hurtig bliver du i dårlig form

Detræning - hvor hurtig bliver du i dårlig form Detræning - hvor hurtig bliver du i dårlig form Af Fitnews.dk - torsdag 05. juli, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/detraening-hvor-hurtig-bliver-du-i-darlig-form-2/ Dette kunne også ske for mindre seriøst

Læs mere

Start med at svinge højre arm rundt i store cirkler først den ene vej og så den anden vej og skift til modsatte arm.

Start med at svinge højre arm rundt i store cirkler først den ene vej og så den anden vej og skift til modsatte arm. Løb dig i form Drømmer du om at komme i gang med at løbe, men har lidt svært ved at komme i gang? Vi har lavet et overskueligt træningsprogram, så du kommer stille og roligt i gang med din løbetræning

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

Træningspavilloner Vejledning til øvelser

Træningspavilloner Vejledning til øvelser Kultur og Idræt Træningspavilloner Vejledning til øvelser Du finder træningspavillonerne ved Farum Svømmehal, Idrætsvænget 2, 3520 Farum TRÆNING I NATUREN Det er aldrig for sent at begynde at træne! Træning

Læs mere

Kantine take away Sund mad med hjem fra arbejdet

Kantine take away Sund mad med hjem fra arbejdet Kantine take away Sund mad med hjem fra arbejdet Personalegode og sundhedsfremme i ét Forord I en hverdag, hvor der skal være plads til både familie, fritid og arbejde, er en hjælpende hånd fra arbejdspladsen

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud.

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud. AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2014/2015 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Kapitel 6 Motion. Kapitel 6. Motion

Kapitel 6 Motion. Kapitel 6. Motion Kapitel 6 Motion Kapitel 6. Motion 59 Der er procentvis flere mænd end kvinder, der dyrker hård eller moderat fysisk aktivitet i fritiden Andelen, der er stillesiddende i fritiden, er lige stor blandt

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Ledøje-Smørum Idrætsforening Svømmeklubben

Ledøje-Smørum Idrætsforening Svømmeklubben Ledøje-Smørum Idrætsforening Svømmeklubben Velkommen til en ny sæson Sæsonen 2014-2015 Vi starter mandag den 1. september 2014 Kig ind på klubbens hjemmeside www.lsi-swim.dk 1 Velkommen til LSI-Svømmeklubben

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Resultater fra satspuljeprojektet Kom i Form Vordingborg Kommune

Resultater fra satspuljeprojektet Kom i Form Vordingborg Kommune Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Resultater fra satspuljeprojektet Kom i Form Vordingborg Kommune Tina Egevang Kjær Projektleder, cand. psych. Sundhedssekretariatet, Vordingborg

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante borgere Baggrund: I dag oplever vi i kommunen, at borgere enten på Sundhedscentret eller i psykiatrien har ringe

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Lunden. De enkelte aftaler beskriver konkret hvilke målsætninger aftaleholderen har i forhold til:

Lunden. De enkelte aftaler beskriver konkret hvilke målsætninger aftaleholderen har i forhold til: Lunden Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling af de kommunale serviceydelser og

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Fysisk aktivitet i Danmark status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis

Fysisk aktivitet i Danmark status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis Syddansk Universitet Fysisk inaktivitet som risikofaktor for sygdom og død Fysisk aktivitet status og udvikling på baggrund af de

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

FORSLAG TIL SUPPLERENDE TRÆNING FOR 5-KÆMPERNE

FORSLAG TIL SUPPLERENDE TRÆNING FOR 5-KÆMPERNE FORSLAG TIL SUPPLERENDE TRÆNING FOR 5-KÆMPERNE Vi vil anbefale deltagerne på 5-kæmperne at træne tre gange om ugen. Hvilket vil sige, at det vil være godt, hvis du træner yderligere én gang om ugen på

Læs mere

Opvarmning. Formålet med opvarmning: at øge kroppens fysiske og psykiske præstationsevne at øge motivationen ( få lyst til ) at forebygge skader.

Opvarmning. Formålet med opvarmning: at øge kroppens fysiske og psykiske præstationsevne at øge motivationen ( få lyst til ) at forebygge skader. Opvarmning Definition på opvarmning: En alsidig og systematisk bearbejdelse af legemets kredsløb og bevægeapparat med det formål at opnå størst mulig sikkerhed mod belastningsskader samt størst mulig effekt

Læs mere

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Horsens 8. marts 2010 Lis Puggaard, chefkonsulent Fremtidens ældre! Det forudses, at der i den kommende ældrebefolkning vil være en stor gruppe

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

erfaringer og anbefalinger fra SKUD, udviklingsarbejdet 2009-2010

erfaringer og anbefalinger fra SKUD, udviklingsarbejdet 2009-2010 PROJEKTOPGAVE I IDRÆT erfaringer og anbefalinger fra SKUD, udviklingsarbejdet 2009-2010 af Pia Paustian, University College Syddanmark og Det nationale videncenter KOSMOS Sådan laver du projektopgave i

Læs mere

Et træningstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Web udgave VITAL HORSENS

Et træningstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Web udgave VITAL HORSENS Et træningstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade VITAL HORSENS MEGET MERE END FYSISK TRÆNING SAMMENHOLD DEN SOCIALE TRÆNING ER INTEGRERET I TRÆNINGEN Efter træningen er det en fast tradition. at

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere