SKOLEUDVIKLING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEUDVIKLING. www.cok.dk"

Transkript

1 SKOLEUDVIKLING Regeringens målsætning med folkeskolen er klar: Vi skal have en faglig stærk folkeskole med plads til alle børn. En folkeskole der både sikrer, at den enkelte elev kan udvikle sine potentialer samt indgå i et velfungerende fællesskab. For at nå dette mål skal elever, forældre, lærere, skoleledere, kommuner og organisationer i højere grad indgå tværgående partnerskaber, der forpligter hinanden på ambitiøse krav og konkrete indsatsområder. COK ser den danske folkeskole som en moderne, lærende organisation og ønsker at indgå som kompetent samarbejdspartner. Vi har fingeren på pulsen i forhold til kompetenceudvikling af lærere, ledelse og organisation og kan tilbyde en bred vifte af aktuelle kurser, uddannelser og workshops, der sikrer kvalificeret undervisning, kompetente lærere og gladere elever. Vi samler og deler forskning, internationale resultater og nationale erfaringer fra skolerne, så dét de er gode til i Ribe bliver videregivet til resten af landets folkeskoler. Tværgående har vi fokus på digitalisering af skolen som indsatsområde, da vi tror på, at digitalisering som didaktisk læringsredskab kan gøre en stor forskel i målet om at skabe en endnu bedre folkeskole. Derfor har vi skabt det Digitale Mediekorps som består af en række pædagogiske IT-konsulter, der tager ud på skolerne og hjælper med at gøre IT og digitale medier til en naturlig og fuldt ud integreret del af hverdagen. I denne mappe finder du en bred vifte af relevante tilbud for lærere, ledere, skoleforvaltninger og elever. God læselyst! Kompetenceudviklingschef Peter Høier

2 NY LÆRER Kom godt i gang Kurset er for kommunale skoleforvaltninger, skoleledere og lærere., COK. Skab større tryghed og giv de nyuddannede en god start på lærerarbejdet! Livet som skolelærer er meget forskelligt fra livet som studerende på seminariet. Mange nye lærere oplever starten på jobbet som kaotisk, presset og stressende. Kløften mellem den studerendes teoretiske verden på seminariet og den praktiske, virkelighedsnære og til tider barske skolehverdag er stor. Gennem en fast indslusningsprocedure og et kompetent modtagelsesberedskab i kommunen giver vi nyuddannede lærere de bedste betingelser for en god start på arbejdet. COK tilbyder en 'Ny lærer kom godt i gang'-pakke, der i samarbejde med forvaltningen tilpasses kommunens særlige behov og ønsker. Pakken indeholder: Uddannelse af et antal mentorer pr. skole i kommunen gennem et dagskursus. Mentorerne tilknyttes de nyansatte lærere COK som tovholdere på et program for et fælles kommunalt modtagelsesforløb for nyansatte lærere. Modtagelsesforløbet indeholder tre kursusdage med fokus på bl.a. konflikthåndtering, den svære samtale og det gode forældresamarbejde. Desuden tilbydes der mellem hver kursusdag mentorordning og personlig coaching.

3 DEN SPØRGENDE LÆRER Udviklingskonsulent og medforfatter af bogen Den Spørgende Lærer, COK. Temadagen er for alle skolens medarbejdere, der ønsker at udvikle deres lærerpraksis. PRIS Arbejdet for den moderne lærer rummer mange udfordringer og dilemmaer. Hvordan kan man fx på en gang optræde som klassens leder og samtidig give plads til elevernes egne initiativer og selvstændige tænkning? Med udgangspunkt i dialogredskabet Den spørgende hånd arbejder vi med, hvordan du gennem velvalgte spørgsmål skaber refleksion og læring hos dine elever, deres forældre, dine kolleger og din ledelse. Temadagen giver dig et konkret dialogisk værktøj til at håndtere hverdagens udfordringer. Vi arbejder med dialogredskabet Den spørgende hånd, der med udgangspunkt i en femfinger-model giver dig et systematisk og konkret redskab til at stille de gode spørgsmål kr. ekskl. moms. T: Værktøjet kan med fordel bruges i arbejdet for et sundt klassemiljø, ved undervisningsdifferentiering, teamsamarbejde samt ved forældremøder og MUS-samtaler. Bogen Den Spørgende Lærer udleveres til deltagerne på temadagen. Læs mere om udgivelsen på Temadagen udbydes som åbne regionale og rekvirerede forløb.

4 SKOLENS RESSOURCEPERSON Rollen som intern konsulent Forløbet er for lærere med en vejledende funktion, fx AKT-, læse-, evaluerings-, it-, eller inklusionsvejledere. PRIS kr. eksl. moms. Almenundervisningen skal kunne mestre mangfoldighed. Det kræver, at skolens ressourcepersoner bruges strategisk og effektivt i skolens almenundervisning for derigennem at sikre kompetencespredning mellem skolens medarbejdere. Få hjælp til at udnytte dine kompetencer og potentialer fuldt ud i rollen som intern konsulent. På dette kursus arbejder du med din rolle som intern konsulent på egen skole. Der arbejdes med, hvordan du kan organisere, formidle og implementere din viden i dit faglige arbejde. COK tilbyder tre moduler: Modul 1 Rollen som intern konsulent Der arbejdes med en grafisk gameplan, som bliver dit personlige udviklingsredskab gennem kursusforløbet og i din daglige praksis Der arbejdes med kulturanalyser og hvordan du som intern konsulent kan sprede og implementere din faglige viden blandt andet gennem kulturændringer på din skole Magt og positionering., COK. Modul 2 Kommunikation Konflikthåndtering (få testet dine primære konflikthåndteringsstrategier) Fortællinger og sprog den narrative tilgang Dialogredskabet Den spørgende hånd Kollegial sparring med særligt fokus på observationer og hvordan de anvendes. Modul 3 Det gode møde Mødefacilitering. Kurset varer fem dage fordelt på tre moduler (2+2+1). Forløbet kan rekvireres..

5 TRIVES DIT BARN I SKOLEN? Arrangementet er for alle skoler og kommuner, der ønsker at sætte fokus på trivsel. En god skolegang afhænger ikke kun af mængden af faglige færdigheder. En god skolegang er mindst lige så afhængig af om eleven trives socialt og har det godt. Derfor er langt de fleste forældre til forældresamtaler først og fremmest interesseret i at høre, hvordan deres barn trives. Sæt fokus på trivsel på din skole gennem et anderledes forældre- og lærerarrangement med bl.a. skuespil og debat. For at huske på vigtigheden af den sociale trivsel tilbyder COK et tre timers forældre- og lærerarrangement hvor formålet er at:, COK. Sætte fokus på elevernes trivsel i skolen Styrke samarbejdet mellem skolen og hjemmet Sætte fokus på hvad forældre kan gøre ift. deres barns trivsel i skolen Få nye redskaber til at skabe endnu mere trivsel i klasserne. COK tilbyder at skræddersy arrangementet efter ønsker og behov, men foreslår følgende program: Den varme stol: Debat og meningsudveksling ud fra dilemmaudsagn så som "Det er skolens ansvar at alle børnene trives ikke forældrenes Oplæg om samarbejde og rollefordeling Skuespil med dialogteateret med tilhørende debat Oplæg om kontakten mellem elev og forældre Fælles retningsliner om trivsel på din skole Klassedrøftelse om trivsel i din klasse.

6 PLAYGROUND Kombiner leg og læring Forløbet er for skoleledere, kommunale skoleforvaltninger og lærere, herunder især lærere med en vejlederfunktion (eksempelvis itvejledere, AKT-vejledere, specialvejleder mm.) Peter Larsen, COK. Ingen er i tvivl om at læring er en helt central del af folkeskolens grundlag. Men hvordan læring skabes kan foregå på meget forskellig vis. Børn såvel som voksne lærer og udvikler sig alle forskelligt og i forskellige tempi. Det er derfor centralt at kunne tænke læring i mange variationer og former. COK Playground er en innovativ platform, hvor vi udvikler nye og kreative lærings- og samarbejdsformer, der skaber et levende og tillidsfuldt læringsrum fyldt med kreativitet, udvikling og humor. Vi gør brug af kreative og utraditionelle metoder så som heste, tool boxing og digitale medier. Vi har mange års erfaring med kreativ læring og samarbejder med forskere og professionelle kunstnere, sangere, dansere, it-konsulenter og filmfolk foruden vores eget Dialog Teater. Peter Larsen T: E: Med Playground bliver du inspireret til, hvordan du kan skabe et anderledes og kreativt læringsrum. Du får konkrete ideer til undervisningsformer, der skaber udvikling og læring ved at kombinere læring og leg. Da COK Playground er en legeplads fuld af kreative læringsprocesser kan den bruges i mange forskellige henseender. Kontakt os og hør mere om mulighederne for at gå kreativt til værks hvis du planlægger pædagogiske udviklingsarrangementer, kompetenceudviklingsforløb, teamsamarbejde, forældresamarbejde eller inklusions- og trivselsforløb. Vi skræddersyr forløbet, så de passer til dine behov.

7 INKLUSION PÅ TRE NIVEAUER Inklusion er et centralt begreb i dagens folkeskole, hvor der skal være plads til alle og undervisningen differentieret til den enkelte elevs behov. Men hvordan kan vi skabe inklusion i praksis, og hvad betyder begrebet egentligt? COK arbejder med inklusion på tre niveauer og tilbyder derfor tre pædagogiske arrangementer: INKLU HVAD FOR NOGET? EN TEMADAG FOR ELEVER OG LÆRERE Formålet med dagen er at skabe en god dialog med eleverne omkring forskellighed, fællesskab og inklusion. Vi vil tale med eleverne om, hvad inklusion egentlig er for en størrelse samt reflektere over spørgsmål som Er jeg inkluderende overfor mine skolekammerater? Vi vil aktivt inddrage eleverne når COKs Dialog Teater fremfører stykket Han er så anderledes, kan han være min ven? Her får eleverne lov til at stoppe skuespillerne og komme med indvendinger og forslag til, hvordan de kan sige eller gøre noget anderledes. Dagen sluttes af med opsamling, evaluering og udarbejdelse af en fælles aftale om regler for god opførsel og kammeratskab. Kurset er for kommunale skoleforvaltninger, skoleledere og lærere, der ønsker at arbejde med inklusion. Peter Larsen, COK. Peter Larsen T: E: ER DU INKLUDERENDE? ET AFTENSARRANGEMENT FOR FORÆLDRE OG LÆRERE Hvis man vil inkludere den enkelte elev i undervisningen og skolemiljøet er det helt centralt, at barnets forældre støtter op om barnets udvikling i skolen og føler et medansvar. Det er derfor meget vigtigt, at både lærere og forældre er klædt på til at skabe et godt og tæt forældresamarbejde. Arrangementet byder på oplæg som Hvad er inklusion?, Hvordan kan vi støtte hinanden og sammen skabe de bedste rammer for inklusion?, Forskellighed og værdi samt Integration, rummelighed og inklusion. Både lærere og forældre bliver inddraget når COKs Dialog Teater fremfører små skuespil om udfordringer i skole-hjem-samarbejdet. Aftenen sluttes af med fælles opsamling og evaluering. INKLUSION SOM MÅL ELLER IDEAL? ET PÆDAGOGISK ARRANGEMENT FOR LÆRERE Målet for denne temadag er at give lærere viden og redskaber til at skabe inklusion i dagligdagen. Vi tager udgangspunk i spørgsmål som Hvorfor inklusion?, Hvordan forholder vi os til elever og forældre? samt Hvor går grænsen, skal vi inkludere alt? Sammen vil vi lave et opsamlende idékatalog med dagens pointer, og I vil få hjælp til at rammesætte en fælles inklusionsstrategi. COK tilpasser gerne ovenstående tre arrangementer efter jeres ønsker og behov.

8 INKLUSIONS- LABORATORIUM Dilemmaer i hverdagen Kurset er for kommunale skoleforvaltninger, skoleledere og lærere. Nanna Hebsgaard Lund, COK. COKs inklusionslaboratorium styrker dig i dit daglige arbejde med inklusion, når COKs Dialog Teater sammen med dig og dine kollegaer undersøger, hvordan dilemmafyldte læringssituationer kan forstås i et inkluderende systemisk perspektiv. Med hjælp fra COKs Dialog Teater bliver du styrket i: Nanna Hebsgaard Lund T: E: At skabe fælles refleksionsprocesser og vidensdeling om inklusionsvanskeligheder i undervisningen At analysere og reflektere over inklusionsbegrebet ud fra konkrete hverdagssituationer At skærpe dit blik for roller og positioner og deres betydning for arbejdet med inkluderende fællesskaber At arbejde med egen selvbevidsthed (intern inklusion) som forudsætning for at inkludere andre At anvende organisationsopstillinger som systemisk metode At arbejde med relationskompetencer. COK tilbyder en temadag med fokus på de udfordringer, som lærere dagligt oplever i deres arbejde med inklusion. COKs interaktive Dialog Teater tager dig og dine kollegaer med på en opdagelsesrejse når vores tre professionelle skuespillere dramatiserer dilemmasituationer hentet fra lærernes egen hverdag. Sammen med dine kollegaer får du mulighed for at analysere og komme med løsningsforslag, som straks afprøves i praksis. På denne måde bliver Dialog Teatret et værktøj til at skabe dialog, erkendelse og udvikling. Dagen byder desuden på oplæg om inklusion, nærvær og professionalisme.

9 SKOLESTRUKTUR Bliv proaktiv på fusioner og strukturændringer Forløbet er for skoleledere, kommunale skolekonsulenter og andre nøglepersoner såsom tillidsrepræsentanter og lign. PRIS 5000 kr. ekskl. moms inkl. forplejning og overnatning. Skolen er i bevægelse og står over for store forandringer, heriblandt fusioner og strukturændringer. Det kalder på nye rutiner og anderledes måder at organisere sig på. I denne proces følger ofte også kaos og følelser som utryghed og ubehag. Er du forberedt på denne proces? Og har du tænkt den igennem i forhold til, hvad du vil gøre, hvor du vil reagere og hvordan andre vil reagere? COK tilbyder en case-baseret træningsbane, hvor du bliver forberedt på processen omkring strukturændringer. Gennem praksisnære cases får du mulighed for at afprøve dine medskabelseskompetencer i forhold til samarbejde, strategi og organisering af strukturændringerne. Du får med andre ord: Chefkonsulent Ditte Møllegaard Christensen, COK. Chefkonsulent Ditte Møllegaard Christensen T: E: Et helt klart billede på, hvad du vil gøre i de virkelighedsnære situationer En smag for hvordan du vil reagere og perspektiv på hvordan andre vil reagere. Du vil ud fra ovenstående 360-graders perspektiv komme på forkant med, hvad andre har af interesser i strukturændringen. Forløbet består af 1 1/2 arbejdsdag fra 9.00 morgen til næste dag.

10 DET GODE TEAM- SAMARBEJDE E Organisations- og udviklingskonsulenter fra COK Forløbet er for skoleledere, lærere og andre fagpersoner inden for skoleområdet, der ønsker et bedre teamsamarbejde. Teamsamarbejde er i dag et vilkår på de fleste skoler, men det er langt fra alle teams, der fungerer optimalt. Ofte bliver teamet en praktisk instans, hvor alle hverdagens logistiske problemer bliver løst. Men teamsamarbejdet kan byde på meget mere. Lærerteamet skal være et sted, hvor læreren samler energi til hverdagens udfordringer. Et pusterum hvor læreren kan blive aflastet i forhold til eksempelvis svære samtaler, forældresamarbejde og nye ministerielle krav. Samtidig skal teamet være en tryg og kreativ læringsplatform, hvor du som lærer kan hente sparring, blive ladet op og få nye vinkler på din undervisning. Et godt team skaber ikke sig selv, og vi vil derfor hjælpe til at skabe rum for dialog og rammetænkning omkring jeres team. I vil få hjælp til at udnytte jeres forskelligheder i teamet, så jeres kompetencer bliver bragt i spil, og I sikrer jer en optimal videndeling. For at arbejde med dette kan vi tilbyde en Thomas/Kilmann konflikthåndteringstest eller en Belbintest. COK tilbyder et skræddersyet forløb, der passer til jeres skole og jeres teamsamarbejde.

11 TEAMASSISTENTEN, COK. Er teamsamarbejdet gået i hårdknude og er kvaliteten på teammøderne faldende? Her er muligheden for at få rettet op COKs teamassistent hjælper der, hvor der er udfordringer. Stadig flere folkeskoler indfører selvstyrende teams i den daglige organisering af skolen. Det medfører nye roller blandt lærerne. De skal tænke og arbejde anderledes end de før har været vant til, og de skal finde deres nye rolle og det ansvarsområde, de agerer under. Samtidig kan der være forskel på ambitioner, undervisningstilgang og faglighed, hvilket kan sætte enhver samarbejdssituation på prøve. Teamassistenten henvender sig til alle former for teams inden for skoleområdet. Kan kan være teams, der ønsker at styrke deres samarbejdskompetencer eller teams, hvor samarbejdet i mere eller mindre grad ikke fungerer. Forudsætningen for ethvert succesfuldt teamsamarbejde er forståelse for hinandens forskelligheder. Ved at øge forståelsen for hinanden og tage fat i konflikter og udfordringer i tide, vil man kunne undgå samarbejdskonflikter, sygemeldinger og andre følger af dårligt teamsamarbejde og i stedet fokusere på faglighed, arbejdsglæde og trivsel. COKs teamassistent hjælper jer med at skabe dialog og forståelse, hvor der er udfordringer i jeres teamsamarbejde. Teamassistenten vil desuden være i stand til at tilbyde individuelle tests såsom Thomas/Kilmann konflikthåndteringstest eller en Belbintest. COK tilbyder et skræddersyet forløb, der passer til jeres teamsamarbejde.

12 LEDELSE I PRAKSIS Førlederforløb for dig, der drømmer om at blive leder i en pædagogisk organisation Drømmer du at blive leder med pædagogiske ambitioner men mangler hjælp til at komme i gang? Med COKs kompetencegivende træningsprogram i pædagogisk virksomhedsledelse får du konkrete redskaber til at udvikle dit personlige lederskab. Uddannelsen tager afsæt i Den Offentlige Lederuddannelses modul Det personlige lederskab og kombinerer det med action learning principper. Herved opnår du kendskab til en række teoretiske og metodiske tilgange samtidig med, at du får en indsigt i, hvordan du selv håndterer ledelsesmæssige dilemmaer i konkrete set-ups. På uddannelsen bliver du rustet til at: Håndtere svære situationer og samtaler Skabe større gennemsigtighed og gennemslagskraft Opløse modstand og nedtrappe konflikter Motivere til selvledelse. Samtidig får du mulighed for at undersøge og udvikle din ledelsesstil, autoritet, selvforståelse og kommunikationsstil. Du får konkrete redskaber til at arbejde med: Lederroller Ledelsesopgaver og -processer Lederkompetencer Pædagogisk virksomhedsledelse Transition mellem person og funktion, medarbejder og leder. Forløbet er for lærere, pædagoger eller AC'ere, der ønsker at praktisere pædagogisk ledelse PRIS ekskl. moms. Prisen dækker fem undervisningsdage, adgang til talenttræning, to dages lederpraktik, vejledning, eksamen og fuld forplejning på undervisningsdage. Forløbet udgør 5 ECTS-point i Den Offentlige Lederuddannelse. Træningsprogrammet strækker sig over fem undervisningsdage og kombinerer fire nedenstående læringsformer: Ledelseteori og metodevalg Træningsbane Ledelse i Praksis Talenttræning i egen organisation via egen leder/chef To halve dages praktikophold hos selvvalgt praktikvært. Modulet kan afholdes som et åbent forløb på tværs af kommunegrænser eller rekvireres til egen kommune.

13 / DET DIGITALE MEDIEKORPS DET DIGITALE MEDIEKORPS Det Digitale Mediekorps henvender sig til it-vejledere, lærere, skoleledere eller elever, der ønsker at opkvalificere sin digitale viden i en læringsmæssig sammenhæng. E It er nutidens og ikke mindst fremtidens læringsredskab. Mange skoler har derfor de sidste år brugt mange penge på hardware i form af smartboards, computere, netbooks osv. Men bliver de digitale medier anvendt godt nok, og får du fuld udbytte af dem? Formålet med det Digitale Mediekorps er at hjælpe dig med at gøre it og digitale medier til en naturlig og fuldt ud integreret del af din hverdag. Vi ønsker, at du ser og opfatter it og digitale medier som et læringsredskab, der hjælper dig med at gøre din undervisning mere spændende, skaber læring og udvikling og ikke mindst gør din hverdag nemmere. Det Digitale MedieKorps består af en række kompetente it-konsulenter, der har stor erfaring med it og didaktik på skoleområdet. Det Digitale Mediekorps hjælper dig til at få det bedste ud af din skoles digitale it-løsninger ved at levere konkrete redskaber og brugbar viden direkte ind i dit klasseværelse til glæde for dig og dine elever. Vi skræddersyr indholdet efter dit behov og kan eksempelvis tilbyde: En introduktionsworkshop på en halv dag Et forløb af to dage med i alt 10 undervisningstimer Et længerevarende forløb bestående af 12 gange med i alt 44 undervisningstimer. På de kommende produktark kan du få et overblik over vores i alt 17 forskellige workshops fordelt på temaerne Digital dannelse, Digital læring og Digital didaktisering. De 17 workshops kan tilpasses og sammensættes efter jeres ønsker og behov.

14 / DET DIGITALE MEDIEKORPS WORKSHOPS I DIGITAL DANNELSE CYBERMOBNING Det sker desværre oftere og oftere, at børn og unge bruger mobilen og internettet som værktøjer til at mobbe hinanden. Modsat mobning i den fysiske verden er virtuel mobning langt sværere at opdage og stoppe, fordi det ikke er synligt på samme måde. Den digitale mobning bryder alle fysiske grænser og kan lige så vel finde sted midt i timen som under aftensmaden i hjemmet. Den kedelige tendens skyldes, at den teknologiske udvikling gør det stadig nemmere at mobbe virtuelt. Der er et stort behov for, at skoler og forældre har fokus på den mobning, der florerer i det digitale rum. Formålet med workshoppen er, at lærere bliver klædt på til at indgå i en proaktiv debat på skolen, så cybermobning i fremtiden kan undgås. VIDENDELING OG IT ELEVERNE SOM SUPERBRUGERE De fleste børn har en enorm stor viden om, hvordan man navigerer rundt på internettet og gør aktivt brug af digitale værktøjer. På denne workshop lærer du, hvordan du kan bruge børnenes it-ressourcer aktivt i undervisningen og dermed skabe videndeling på tværs af elever, årgange og lærerstab. COK hjælper med at facilitere elevsuperbruger-workshops, hvor eleverne arbejder med at skabe videndeling omkring skolens brug af it. Vi understøtter samtidig lærerens funktion som tovholder under processen. GENERATIONSKLØFTEN DIGITALE INDFØDTE OG DIGITALE INDVANDRERE Befolkningen kan inddeles i to kategorier: De digitale indfødte, der er født efter 1980, og de digitale indvandrere, der er født før Forskellen på de to grupper er, at de digitale indfødte er vokset op med internettet som en naturlig del af deres hverdag, mens de digitale indvandrere har måtte tilegne sig kompetencer på området i en senere alder. Men selv om børn og unge drøner selvsikkert rundt på internettet, kommunikerer med hinanden på sociale medier og spiller computerspil med deres venner er der stadig behov for at vejlede børn om, hvordan man opfører sig forsvarligt på internettet. Workshoppen guider dig som lærer til, hvordan du kan bygge bro og skabe en god dialog med børnene om, hvad der er god og dårlig stil når de færdes i cyberspace. Det Digitale Mediekorps henvender sig til it-vejledere, lærere, skoleledere eller elever, der ønsker at opkvalificere sin digitale viden i en læringsmæssig sammenhæng. E Det Digitale MedieKorps består af en række kompetente it-konsulenter, der har stor erfaring med it og didaktik på skoleområdet. SOCIAL KILDEKRITIK Sociale medier er kommet for at blive! Langt de fleste danskere bruger aktivt sociale medier som facebook og twitter i deres hverdag. Den virtuelle profil bruges i stigende grad som en kanal, hvorigennem vi profilerer os selv. Disse online netværker kræver, at man kan reflektere over, hvilke signaler man sender når man kommunikerer med andre. Social kildekritik i dag en nødvendig kulturteknik, som skal beherskes på linje med læsning, skrivning og regning. Workshoppen hjælper læreren til skabe en god dialog med eleverne om, hvordan de kan navigere sikkert samt være kritisk og refleksiv i brugen af statusopdateringer, billeder mm. på sociale medier.

15 / DET DIGITALE MEDIEKORPS WORKSHOPS I DIGITAL DIDAKTISERING DIGITAL HISTORIEFORTÆLLING GRUPPER MED SÆRLIGE UDFORDRINGER Digital historiefortælling er ikke kun en danskfaglig disciplin men kan bruges i alle fag, hvor et fagligt stof skal formidles. På workshoppen ser vi på de mange muligheder, der ligger i at fortælle en historie vha. digitale værktøjer. LYS OG BILLEDE MULTIMEDIA I UNDERVISNINGEN FOR ALLE Via programmer som fokuserer på lyd og billeder åbnes der op for en brug af audiovisuelle fortællinger som et fagligt element i undervisningen. På workshoppen arbejder vi med sammensætningen af billeder, lyd og tekst. Du får erfaringer med at arbejde med billedprogrammet Photo Story. Samtidig har du også mulighed for at lære at anvende lydprogrammet Audacity. VIDEO PRODUKTION AF LEVENDE BILLEDER SOM EN DEL AF HVERDAGEN Lås dem ikke inde i et skab, men brug i stedet elevernes digitalkameraer eller mobiltelefoner aktivt i din undervisning fx kan en boganmeldelse sagtnes formidles audiovisuelt! På workshoppen får du de nyeste tips og tricks til, hvordan en undervisning med levende billeder kan gennemføres gennem brug af programmet MovieMaker. Indholdet kan alt efter deltagere udvides med forskellige webbaserede videoredigeringsressourcer. Det Digitale Mediekorps henvender sig til it-vejledere, lærere, skoleledere eller elever, der ønsker at opkvalificere sin digitale viden i en læringsmæssig sammenhæng. E Det Digitale MedieKorps består af en række kompetente it-konsulenter, der har stor erfaring med it og didaktik på skoleområdet.

16 / DET DIGITALE MEDIEKORPS WORKSHOPS I DIGITAL LÆRING MOBILLÆRING I modsætning til de voksne generationer er børn og unge i dagens folkeskole vokset op med computer og mobiltelefon lige ved hånden. De er derfor skarpe til at anvende de mange it-redskaber i deres hverdag. Sociale relationer bliver ofte dannet og vedligeholdt i forskellige virtuelle netværk. Hvorfor ikke bruge disse stærke ressourcer i undervisningen? På workshoppen bliver du inspireret til, hvordan du på kreativ vis kan inddrage mobiltelefoner som et konkret læringsredskab i din undervisning fx kan et orienteringsløb sagtens kombineres med en opgave, hvor eleverne, ved at scanne en QR-kode, får stillet en virtuel opgave. KROPSLIG LÆRING OG IT It og digitale medier er blevet beskyldt for at være årsagen til, at børn bevæger sig for lidt og i stedet sidder klistret til skærmen. På workshoppen får du inspiration til, hvordan it-medier kan integreres i den kropslige læring. IT SOM SPECIALPÆDAGOGISK HJÆLPER I undervisningen af børn med særlige behov kan it bruges som en værdifuld ressource til at fremme læring og nysgerrighed. På workshoppen bliver du klædt på til at anvende it-løsninger i en specialpædagogisk praksis, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs læringsbehov. LÆRINGSSTILE It kan som et nyt læringsredskab udfordre børnenes forskellige sanser og dermed støtte forskellige læringsstile. Det kræver både en aktiveret hørelse og et par opmærksomme øjne at spille computerspil, leg med mobiltelefonen udfordrer ens finmotorik og et knips igennem kameraets linse kræver et par nysgerrige, søgende øjne. På workshoppen får du inspiration til, hvordan du kan udfordre dine elevers læringsstile i undervisningen ved hjælp af forskellige it-medier. Det Digitale Mediekorps henvender sig til it-vejledere, lærere, skoleledere eller elever, der ønsker at opkvalificere sin digitale viden i en læringsmæssig sammenhæng. E Det Digitale MedieKorps består af en række kompetente it-konsulenter, der har stor erfaring med it og didaktik på skoleområdet. IT OG UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING Workshoppen sætter fokus på, hvordan forskellige digitale værktøjer kan understøtte den enkelte elevs individuelle målsætninger. Du får konkrete redskaber til, hvordan du som lærer kan anvende it aktivt som differentieringsredskab i din undervisning.

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 1 Læreruddannelserne på Metropol og UCC. Virum Skoles praktikuddannelsesplan Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig): Pia Garde: pg@virumskole.dk Troels

Læs mere

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan MØLLEHOLMSKOLEN Trivsel og læring for alle Mølleholmsskolens Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Afdelingsleder: Thomas Pedersen Friis - 43352298,

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

KOMPETENCEHUSET HECKMANN ØNSKER, AT ALLE LÆRER MEST MULIGT

KOMPETENCEHUSET HECKMANN ØNSKER, AT ALLE LÆRER MEST MULIGT KOMPETENCEHUSET HECKMANN ØNSKER, AT ALLE LÆRER MEST MULIGT VI TILBYDER RÅDGIVNING, KURSER OG STØRRE KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB MED FOKUS PÅ LÆRING OG LEDELSE Vi brænder for læring og kan omsætte den

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Kultur og særkende Odder Kommune I Odder Kommune er der 3 kommunale byskoler, 1 privat byskole samt 4 landskoler tilkoblet praktikken. Det er en lille kommune,

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Uddannelsesplan Brårup Skole

Uddannelsesplan Brårup Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Brårup Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Konference d. 12. maj 2015 Udviklings- og forskningsprojekt om Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Projektdeltagere i Kompetenceudvikling og teamsamarbejde Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

Grønnevang Skole i Hillerød

Grønnevang Skole i Hillerød Grønnevang Skole i Hillerød Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Michael Schmidt misc@hillerod.dk Karin Marcher karm@hillerod.dk Skolen som uddannelsessted

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Nyboder Skole som uddannelsessted

Nyboder Skole som uddannelsessted Praktik uddannelsesplan Nyboder Skole Øster Voldgade 15, 1350 København K, tlf. 3366 4950 Praktik ansvarlig på Nyboder Skole: Mariann Würtz, tlf. 8232 8550 eller 2630 1734 mawurt@nyboderskole.kk.dk, Nyboder

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang (2016-17) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang (2014-15) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Marianne Georgsen, VIA Marianne Georgsen, VIA Projektleder for demonstrationsskoleprojektet ITfagdidaktik og lærerkompetencer i organisatorisk perspektiv Mv. Hvad

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010.

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Antimobbepolitik på Kirkeby Skole. Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Det er ved lov besluttet at alle skoler skal have en handleplan mod mobning. På

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Connie Sørensen E-mail: cons@aarhus.dk

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Praktikniveau 1 Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af Hvordan

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS

UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS 1. Skolen som uddannelsessted Som uddannelsessted vil I som studerende opleve et læringsmiljø, der er præget af engagerede lærere. Vi ønsker på bedste vis, at

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere