5. Status renoveringsprojektet for GIC østfacade, herunder etablering af spring- og rytmecenter i GIC, samt renovering Stadion bygningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Status renoveringsprojektet for GIC østfacade, herunder etablering af spring- og rytmecenter i GIC, samt renovering Stadion bygningen."

Transkript

1 Valdemar Haumand, Referat dagsorden nr.34, side 1, d.8.juni 2015 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat bestyrelsesmøde mandag d , kl Formøde for formand TJ og næstformand PBH kl der er lidt brød til de fire. Mødet afholdes i Grenaa Idrætscenters mødelokale 4, 1.sal svømmehallen. Bestyrelse: Torben Jensen, formand Preben Brandstrup Hansen, næstformand Inger K. Andersen Esben Møller Pia Bjerregaard TJ PBH IKA EM PB Tilforordnede: Valdemar Haumand, Centerleder Grenaa Idrætscenter Henrik Prindahlsen, Souschef Grenaa Idrætscenter VH HP Dagsorden. 1. Velkomst ved formanden 2. Budgetopfølgning 1.kvartal Budget 2015 og 2015 med overslagsår. 4. Siden sidst 5. Status renoveringsprojektet for GIC østfacade, herunder etablering af spring- og rytmecenter i GIC, samt renovering Stadion bygningen. 6. Analyse af Fritidsområdet ved Norddjurs kommune og DGI, drøftelse og valg af høringssvar 7. Nye tiltag, arrangementer og aktiviteter, opsamling på gamle og nye opgaver 8. Nyt Badstue koncept. 9. Eventuelt Grenaa Idrætscenter Ydesvej Grenaa tlf fax

2 1. Velkomst ved formanden. Formand bød velkommen. 2. Budgetopfølgning 1.kvartal 2015 Budgetopfølgningen vedhæftets som bilag Centerlederen indstiller at budgetopfølgningen tages til efterretning. 3. Budget 2016 og budget 2016 med overslagsår Budgettet vedhæftes som bilag og bilag B. Budget 2015 skal tilsendes Norddjurs kommune senest 1.juli Centerlederen indstiller at budgettet drøftes og godkendes. Der udsendes et revideret budget B 2015 med overslagsår. Der tjekkes op på konti nr , centerlederen retter til i budgettet hvis der er ændrede beløb. Såfremt budgettet ændres, tilsendes bestyrelsen det reviderede budget. Budgettet godkendes med de ovennævnte bemærkninger. 4. Siden sidst. a. Oprettelse af sundhedsforsikring, bestyrelsen besluttede At der kan tilbydes de fast ansatte en sundhedsforsikring. Beslutningen skal ses som en del af GIC s fastholdelsespolitik og en del af de kommende lønforhandlinger. Sundhedsforsikringen kan tilbydes fra 1.juli Centerlederen indstiller: at tilbuddet om sundhedsforsikring afventer de økonomiske konsekvenserne af analysen på fritidsområdet, samt konsekvensen af igangværende lønaftaler og lønaftaler fra b. Orientering om tilskud fra hal renoveringspuljen. Der er bevilliget ,- kr. ex moms til udskiftning af spotbelysning i opvisningshallen fra hal renoveringspuljen. Beløbet er nu frigivet, der indhentes 2 til 3 tilbud, betingelser beskrives i samarbejde med Norddjurs kommunes tekniske afdeling. Arbejdet pågår og forventes igangsat sidst i juni. 2

3 c. Orientering vedr. indkøb af handicaplift, bevilliget af Norddjurs kommune. Beløbet er nu frigivet og indkøbet og etablering af rampe m.v. er blevet lidt forsinket, men forventes igangsat i løbet af juni måned. Der er ved at blive indhentet tilbud på indkøb af handicapliften. 5. Status renoveringsprojektet for GIC østfacade, etablering af spring- og rytmecenter i GIC, samt renovering af Stadion bygningen. Status ved VH - PBH, der har ikke været afholdt møde med forvaltningen, siden d. 20.februar mødet med Kulturchef Helen Rosager, fundraiser Rasmus Munch, fritidskonsulent Tommy Sørensen, udviklingsmedarbejder Maria Skøtt Nicolaisen, Preben Brandstrup og Valdemar Haumand. Centerlederen, formand og næstformand tager kontakt til Kulturchef Helen Rosager, for aftale indholdet af de opgaver fundraiser Rasmus Munch skal arbejde med for DSI GIC og Norddjurs kommune. Centerlederen tager kontakt til fundraiser Rasmus Munch, for en aftale om opstart på fundraiserprojektet, så der er et godt materiale til de kommende budgetforhandlinger. 6. Analyse af Fritidsområdet ved Norddjurs kommune og DGI. Det indstilles at bestyrelsen drøfter og vælger høringssvars model. Følgende skal indarbejdes i hørringssvaret, DSI GIC Bestyrelsen er skeptiske overfor at fastfryse tilskuddet til svømmehaller samt at hæve billetprisen med 5 % som efterfølgende skal overføres til gebyrordningen. Pkt. 3 revideres, hørringssvaret færdigrevideres af PB og VH efter de faldende bemærkninger og sendes til bestyrelsen og forvaltningen inden d.30.juni. 7. Nye tiltag, arrangementer og aktiviteter, herunder opsamling på opgaver. Tiltag: a. Der arbejdes stadigt med at få etableret et regnvandsbassin eller større faskiner til vores regnvand fra tage, P-pladser og grundvand fra vores grundvands pumper ved svømmehallen. Det er en vigtig sag og der er etableret en større faskine ved svømmehallen. Der samarbejdes med kommunen om etablering af en mulig regn- 3

4 og grundvands sø, da de andre faskiner i forbindelse med idrætscenteret og Campus stadigvæk ikke kan tage al regnvandet. Centerlederen orienterede, bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. b. Der er afholdt møde med GIF Gymnastik. VH har taget kontakt til LB Consult for at få beregnet hvad der skal til for at forhøje døren til GIF gymnastiks depot i træningshallen. Omkostningerne ved en eventuel forhøjelse undersøges samtidigt. c. Arbejdet er igangsat med at opføre og indrette Renseskab for filter til vores vandrensningsanlæg. Renseskabet kan nu besigtiges. d. Udskiftning af låsesystem, aftale med Djurs Låse og Ruko Danmark. Udskiftningen er ved at blive planlagt og igangsættes snarest. e. Lukket punkt. Der er ved at blive indhentet tilbud på nyt scoringsanlæg evt. som storskærm eller storskærme til opvisningshallen. Arrangementer afviklet siden sidst: 14.marts, Skoleturnering i pigefodbold. 18.marts, Djurslands Bank generalforsamling (50 års jubilæum) marts, GIC Forårsmesse april, AGF Elite Cup (fodbold), DM Gymnastik 2015 for micro hold. 14.april, Bloddonorerne Grenaa, 75 års jubilæum. 15.april, Østjyske Mesterskaber i fodbold for efterskoler (drenge og piger) 18.april GIF Gymnastik forårsopvisning. 28.april Gymnastikopvisning for Kattegatskolen, Tirstrup Idrætsefterskole. 28.april Kvindeløbe. 5.maj Borgermøde, vedr. akut klinikken og lægebilen. 7.maj Grenaa BTK Klubmesterskaber 8.maj Stol på motionen, v FC motionsvenner. 16.maj Boccia FM Mesterskaber for hold. 29.maj 10 KCD, afslutning på skoleåret. 30.maj Grenaa Løbet. 8.juni Temadag Norddjurs kommune. 4

5 Arrangementer under planlægning og afvikling: 17.juni Infomøde nye elever 10 KCD. 18.juni Folketingsvalg. 25.juni Dimissionsfest 10 KCD. Uge 27 Fodboldskole, Svømmeskole GIC arrangement. Uge 27 Sommerskole, Grenaa BTK. Uge 28 Sommerskole GIF Gymnastik Uge 31 Kattegat Cup 9.september Håndboldkaravanen. Aktiviteter: a. Der er nu et svømmehals tilbud til +65 tilbuddet er igangsat, revideres. Det har været en lidt blandet succes. b. Etablering af GIC s venner, ideudkast fortsat under udarbejdelse. Punkterne taget til efterretning. 8. Nyt Badstue koncept. Oplæg til nyt koncept drøftes, vedhæftes som bilag og Bestyrelsen syntes at der en god ide at der fremadrettet kun skal være et tilbud, og dette tilbud er med tilkøbs muligheder. Der arbejdes videre med forslaget. Firmatilbuddet er ligeledes en god ide, evt. med spisning før eller efter. Der arbejdes videre med at udvikle tilbuddet til firmaer. 9. Eventuelt. HUSK, fremover indkaldes der til bestyrelsesmøde via Outlook. Centerlederen orienterede om tider og vilkår for saunagus og motionstider i varmtvandsbassinet. BEMÆRK at næste møde er mandag d.22.september kl.13.00, med formøde kl Dagsordenspunkter bl.a.: Siden sidst. Budgetopfølgning 2.kvartal Nye tiltag, arrangementer og aktiviteter. Norddjurs budget

6 Torben Jensen Preben Brandstrup Inger K. Andersen Esben Møller Pia Bjerregaard 6

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.27. december 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat åben dagsorden til bestyrelsesmødet torsdag d.17.12.2009 kl. 16.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM Valdemar Haumand side 1 d.1. oktober 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d.30.9.2009 kl. 15.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters klubsekretariat,

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ungdomsklubben Ørum Overbrovej 50B, 8586 Ørum Djurs Dato: Onsdag den 12. juni 2013 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Niels Basballe Kirsten Jensen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat THISTED VAND A/S

Referat THISTED VAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den 21-08-2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere