TIL KAMP MOD KOPIERING I KINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL KAMP MOD KOPIERING I KINA"

Transkript

1 SÅDAN SÅDAN TIL KAMP MOD KOPIERING I KINA DANSK INDUSTRI H. C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax DI SERVICE Du kan se mere på marked.di.dk Beskyt viden, varemærker og design SERVICE DI Viden om markeder er en vigtig forudsætning for vækst og succes. Derfor laver DI aktiviteter, der formidler viden om markeder, muligheder, salg og internationalisering. TIL KAMP MOD KOPIERING I KINA MARKEDER OG MULIGHEDER

2 Til kamp mod kopiering i Kina beskyt viden, varemærker og design Januar 2007

3 Forord I en stadigt mere videnbaseret økonomi baserer Danmarks velstand sig først og fremmest på geniale opfindelser, originale koncepter og godt design. Det er vores store styrke, men det gør os samtidig sårbare over for virksomheder, der kopierer andres viden, varemærker og design frem for at udvikle deres egne produkter og brands. Ifølge ICC omsættes der ulovlige kopi-varer til en værdi, der svarer til 5-7 pct. af verdenshandelen, og handlen med de ulovlige produkter er i fortsat vækst. Mellem 60 og 80 pct. af de ulovlige produkter, der kommer til EU og USA, stammer antageligt fra Kina. FORORD DI ønsker med denne vejledning at skabe opmærksomhed omkring de problemer, der knytter sig til beskyttelsen af virksomhedens immaterielle aktiver i Kina. Vi sætter fokus på, hvordan danske virksomheder i praksis kan gardere sig mod den omfattende kopiering, der finder sted i Kina. Vejledningen beskæftiger sig ikke udelukkende med den juridiske beskyttelse af patenter, varemærker og ophavsretlige produkter og henvender sig derfor ikke kun til virksomhedens jurister. Den er i lige så høj grad relevant for de personer, der har ansvaret for den overordnede forretningsstrategi og for relationer til medarbejdere og samarbejdspartnere i Kina. Vejledningen ligger i forlængelse af den mere grundlæggende introduktion til intellektuelle ejendomsrettigheder, som blev udgivet af DI i maj 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen og Ferdinand Kjærulff Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN Januar 2007 Thomas Bustrup Vicedirektør

4 Indhold Executive Summary 7 Indledning 11 Risikoen for kopiering og counterfeiting 19 IPR lovgivning og håndhævelse i Kina 29 Fra problem til løsning 39 Forretningsstrategier for Kina 53 INDHOLD Operationelle tiltag til beskyttelse af viden og produkter 63 Registrering af IPR i Kina 79 Håndhævelse af IPR i Kina 91 Yderligere vejledning og information 107

5 Til kamp mod kopiering i Kina Executive Summary executive summary Danske virksomheder nyder i høj grad godt af liberaliseringen af den kinesiske økonomi, men udviklingen i Kina giver også anledning til store problemer. En af de absolut største udfordringer er, at der findes en stor underskov af kinesiske producenter, som i stor stil kopierer og forfalsker både forbrugsvarer og industrielle produkter. Piratkopiering af blandt andet film og musik er et af de problemer, der får størst opmærksomhed i medierne, og derudover er der også meget fokus på forfalskning af modetøj og andre mærkevarer. Der er dog også store problemer med efterligninger af selv meget avancerede produkter, og nogle gange er kopi-produkterne så gode, at selv producenten af de autentiske produkter kan blive i tvivl. Ikke alle produkter kan beskyttes af patenter, varemærker eller ophavsretten, og det er ofte helt afgørende at kunne holde dele af virksomhedens teknologi og knowhow skjult for konkurrenterne. Der er imidlertid stor risiko for, at kinesiske samarbejdspartnere eller medarbejdere lækker væsentlige forretningshemmeligheder. Det er yderligere problematisk, at de kinesiske myndigheder i nogle tilfælde afkræver udenlandske virksomheder fortrolige oplysninger, og at de ikke altid formår at hemmeligholde dem. IPR beskyttelse er en af de største udfordringer i Kina Næsten alle typer af produkter bliver kopieret Svært at beskytte forretningshemmeligheder executive summary Der er sket markante forbedringer af den kinesiske IPR lovgivning siden Kinas optagelse i WTO i 2001, og der er efterhånden mange eksempler på udenlandske virksomheder, som har haft held med at få stoppet og retsforfulgt kinesiske kopi-producenter. I mange kinesiske provinser er myndighedernes implementering af lovgivningen ikke desto mindre meget mangelfuld. Problemerne med at beskytte viden, varemærker og design, skyldes derfor i høj grad, at risikoen for at blive straffet stadig er væsentligt mindre i Kina end i de fleste andre lande verden over. Forbedret lovgivning, men håndhævelse halter

6 Problemerne bliver ikke løst på kort sigt En proaktiv IPR-strategi på tværs af organisationen Der er desværre ikke udsigt til, at alle problemerne bliver løst på kort sigt. Danske virksomheder opfordres på den baggrund til at lægge en strategi for, hvordan de bedst beskytter virksomheden mod kopiering i Kina. Det gælder også for nogle af de virksomheder, som ikke er etableret på det kinesiske marked, men som risikerer at tabe markedsandele til kinesiske kopi-producenter i EU og USA. En hovedpointe i denne publikation fra DI er, at det er nødvendigt at anlægge en proaktiv strategi, der kombinerer både juridiske, forretningsstrategiske og operationelle tiltag. Selvom virksomhedens jurister naturligvis bør spille en central rolle, kan man med fordel involvere en række af virksomhedens øvrige funktioner i udarbejdelse og implementering virksomhedens IPR strategi. executive summary Nogle af de vigtigste overvejelser i forhold til at beskytte virksomheden effektivt mod kopiering er følgende: IPR-overvejelser ind i overordnet forretningsstrategi Der er både fordele og ulemper ved at være etableret på det kinesiske marked. Hvis man flytter produktion eller udviklingsaktiviteter til Kina vil man i de fleste tilfælde øge risikoen for, at kinesiske konkurrenter med tiden bliver i stand til at producere lignende produkter, men meget afhænger af, hvilken etableringsform man vælger. Når man lægger virksomhedens overordnede forretningsstrategi for Kina, bør man derfor tage risikoen for kopiering med i betragtning. Risici ved samarbejdspartnere og medarbejdere For at reducere de risici, der knytter sig til kinesiske samarbejdspartnere og medarbejdere, handler det først og fremmest om at lave ordentlige samarbejds- og ansættelsessamtaler. Hvis man er etableret i Kina, bør man derudover forsøge at beskytte virksomhedens forretningshemmeligheder fra uvedkommende ved at implementere forskellige sikkerhedsforanstaltninger og ved at styrke informationssikkerheden. Øvrige operationelle tiltag I kampen mod kopiering og forfalskning er der også en række øvrige operationelle tiltag, som man kan overveje. For det første kan man i forbindelse med produktudvikling bygge et element af beskyttelse ind i produkternes design. For det andet findes der diverse identifikations- og sporingsteknologier, som kan være med til at forebygge kopiering. Registrering af patenter, varemærker og ophavsrettigheder Kun få danske virksomheder har hidtil registreret patenter, varemærker ophavsrettigheder i Kina, men der er flere gode grunde til at lave om på den praksis. Selvom næsten alle typer af produkter bliver kopieret i Kina, er der nogen som der knytter sig en særlig risiko til, og man kan med fordel udarbejde en eller anden form for risikovurdering. Derudover bør man især være opmærksom på at registrere rettighederne til de produkter, som har et stort fremtidigt potentiale på det kinesiske marked. Monitorering af markedet for kopi-produkter Det er tit ikke nogen nem opgave, at få et overblik over omfanget af kopiering af virksomhedens produkter. For ikke at basere sin strategi på de enkeltsager, som man mere eller mindre tilfældigt bliver opmærksom på, er det en god idé at iværksætte en løbende monitorering af markedet. Det gør også virksomheden i stand til at reagere hurtigere, når der kommer nye kopier på markedet. Strategi for håndhævelse af rettigheder Nogle virksomheder har haft held med at tage direkte kontakt til kinesiske kopi-producenter, men i de fleste tilfælde vil det være nødvendigt at køre en sag i Kina. I Kina findes der et tredobbelt system for IPR håndhævelse, og der knytter sig fordele og ulemper til både civile søgsmål, straffesager og razziaer foretaget af de administrative myndigheder. Danske virksomheder bør nøje overveje, hvornår det har første prioritet at få rettighedskrænkerne stoppet hurtigst muligt, og hvornår man i stedet vil anlægge en retssag med henblik på at maksimere den præventive effekt og eventuelt få kompensation for tabt fortjeneste. executive summary

7 Indledning Kina var engang en innovativ drivkraft, der var den vestlige verden stærkt teknologisk overlegen. I tiden omkring begyndelsen af den nuværende tidsregning stod Kina således bag opfindelsen af blandt andet papir og det magnetiske kompas. Tilsvarende var Kina i en lang periode verdens absolut største økonomi, som under store dele af Qing dynastiet ( ) udgjorde omkring en tredjedel af den samlede verdensøkonomi. Med begyndelsen af 1900-tallet indledte Kina imidlertid en stor økonomisk nedtur, som kulminerede efter kulturrevolutionen i 1960'erne. Det betød at Kina i 1980 kun stod for 3,4 pct. af verdens BNP (købekraftskorrigeret). 11 INDLEDNING 10 INDLEDNING SÅDAN... Det er værd at bemærke, at der er ca udenlandsk finansierede virksomheder etableret i Kina, og at de nu står for ca. 60 pct. af den samlede eksport... Tiltrædelsen af den kinesiske leder Deng Xiao Peng, der i 1979 påbegyndte en gennemgribende liberalisering af den kinesiske økonomi, markerer endnu et vendepunkt, og den kinesiske økonomis andel af verdensøkonomien er næsten femdoblet siden da. Den meget dramatiske udvikling illustreres blandt andet ved det faktum, at der i dag kun er knap 50 millioner kinesere, der lever under fattigdomsgrænsen, mod omkring 270 millioner i De seneste års konstant høje vækstrater skyldes i høj grad et stort bidrag fra eksporten. Kina er nu verdens næststørste eksportør af industrivarer kun overgået af Tyskland. Der skønnes en yderligere stigning i eksporten på 23 pct. og 17 pct. for henholdsvis 2006 og 2007, så meget tyder på, at Kinas udenrigshandel allerede inden 2010 overgår både USA s og Tysklands. Hvis Kina formår at fastholde en økonomisk vækst på omkring 10 pct., som det har været tilfældet de seneste år, vil landet efter alt at dømme overtage USA s position som den største økonomi i verden inden for 2-3 årtier. 1979: Et nyt vendepunkt Snart verdens største økonomi

8 Global Indflydelse Danske virksomheder nyder godt af det kinesiske mirakel Kina er allerede i dag en økonomisk supermagt med virksomheder, der kan yde vestlige virksomheder betydelig konkurrence i snart alle led af den globale værdikæde. Stærkt tilskyndet af den kinesiske regering er kinesiske virksomheder nu også begyndt at foretage meget væsentlige opkøb i udlandet, hvilket den kinesiske virksomhed Lenovos opkøb af hele IBM s PC afdeling er et godt eksempel på. Kinas økonomiske mirakel har også på mange andre måder betydning verden over. Det faktum, at Kina i dag anvender ca. 1 /4 af verdens olie, aluminium og stål, 1 /3 af verdens jern og kul og 2 /5 af verdens cement, er for eksempel kraftigt medvirkende til at presse prisen i vejret på mange essentielle råvarer. Danmark og danske virksomheder nyder dog primært godt af liberaliseringen af den kinesiske økonomi og de seneste års konstant høje vækstrater. Det har givet sig udslag i en fordobling af den dansk-kinesiske samhandel på bare fem år, og Kina er nu Danmarks tredjestørste eksportmarked uden for EU. Der har de seneste ti år også været en meget kraftig stigning i antallet af danske direkte investeringer i Kina, så der i slutningen af 2005 var 268 danske etableringer i Kina med Massiv kopiering En af bagsiderne ved medaljen er, at væksten i produktion og salg af kopierede og forfalskede produkter (counterfeits) også er meget markant. Problemer med beskyttelse af viden, varemærker og design er uden tvivl det største problem, der knytter sig til det kinesiske marked. Virksomheder, der er etableret i Kina, er naturligvis særligt opmærksomme på problemet, men der er også danske virksomheder uden hverken produktion eller salg i Kina, som har oplevet kinesiske kopier af deres produkter blive solgt i EU og USA pct. af de ulovlige kopi-produkter, der i blev konfiskeret i EU og USA, stammede ifølge en opgørelse fra Emerging Markets Group i 2006 fra Kina. US Department of Commerce vurderer, at problemets omfang i Kina i dag er tyve gange større end det er i Rusland, som ifølge amerikanerne kommer på andenpladsen. Der er også en meget stor kopiproduktion i blandt andet Vietnam og Indonesien, men en af de afgørende forskelle til Kina er, at kvaliteten af de ulovlige produkter ikke er så god, og at de derfor primært sælges lokalt og regionalt. Kina er den absolut største kopi-nation 12 INDLEDNING pct. af de ulovlige kopi-produkter, der i blev konfiskeret i EU og USA, stammede fra Kina... mere end ansatte. Mange danske virksomheder har etableret sig med produktion, og de seneste år er der endog nogle få, som har flyttet dele af deres forskning og udvikling til Kina. Ofte er der tale om mindre, kinesiske firmaer, som på egen hånd efterligner udenlandske producenter. Der er dog også tilfælde, hvor det er meget velorganiserede, internationale netværk, der står bag, og Interpol har endog påvist en sammenhæng til finansiering af international terrorisme. Ulovlige kopi-produkter vinder markedsandele inden for mange brancher, og ICC estimerer, at omfanget nu svarer til 5-7 pct. af verdensøkonomien. Det er naturligvis først og fremmest et problem for de virksomheder, der har brugt ressourcer på at udvikle teknologi og design og på at opbygge et godt brand. Men det er i høj grad også et stort samfundsmæssigt problem, da en mangelfuld beskyttelse af IPR reducerer incitamentet til at udvikle ny teknologi og nye produkter. US Department of Commerce vurderer, at counterfeiting i 2004 kostede den amerikanske økonomi milliarder dollars, mens EU Kommissionen mener at de kinesiske problemer alene koster jobs i EU hvert eneste år. Det er et yderligere problem, at mange kopierede produkter ikke lever op til den forventede kvalitet, og at de derfor ofte udgør en sikkerhedsmæssig risiko for forbrugeren. En undersøgelse af WHO har for eksempel konkluderet, at 64 pct. af alle falske medicinalprodukter havde et lavt eller intet ind- Organiseret kriminalitet Et stort samfundsøkonomisk problem Sikkerhedsmæssig risiko 13 INDLEDNING

9 14 INDLEDNING hold af aktivstoffer, og at yderligere 24 pct. var af dårlig kvalitet. Det er heller ikke svært at forestille sig, hvilke ulykker dårlige efterligninger kan give anledning til, når vi taler om industrielle produkter, der anvendes i for eksempel flyvemaskiner eller kernekraftsreaktorer. IPR er forkortelse for Intellectual Property Rights eller intellektuelle ejendomsrettigheder på dansk. IPR omfatter alle former for beskyttelse af teknik, forretningskendetegn, design, brugskunst og litteraturværker, patenter, brugsmodeller, varemærker og ophavsret. Forbedret IPR lovgivning Problemerne med ulovlig kopiering i Kina skal ses i lyset af, at immaterielle aktiver før 1979 slet ikke var at betragte som privat ejendom. Den første deciderede IPR lov var varemærkeloven, som trådte i kraft i 1982, efterfulgt af patentloven fra Siden da er der sket meget, og især siden Kinas optagelse i WTO i 2001 er der blevet gennemført nogle væsentlige forbedringer af den kinesiske IPR lovgivning. Selvom der stadig er store problemer med implementeringen af den kinesiske IPR lovgivning, er der nu mange eksempler på, at det også for udenlandske virksomheder kan lade sig gøre at håndhæve sine rettigheder i Kina. Antallet af patenter, der hvert år registreres i Kina, er femdoblet over de seneste ti år. Med næsten patentansøgninger i 2005 har Kina nu verdens fjerdestørste patentkontor. Der var samtidig mere end varemærkeregistreringer, hvilket er højere end noget andet sted i verden. Kina ligger også i spidsen for så vidt angår retssager vedrørende krænkelser af IPR, idet Kina med mere end civile søgsmål i 2005 nu også har overhalet USA. Det er tillige bemærkelsesværdigt, at mere end 3000 mennesker er blevet idømt fængselsstraffe for IPR krænkelser inden for bare ét år, hvilket er en stigning på 25 pct. på to år. På trods af de store fremskridt er der ingen tvivl om, at den meget omfattende kopi-aktivitet til dels bunder i, at der stadig er problemer med håndhævelsen af IPR i Kina, og at kinesiske kopi-producenter derfor ikke løber samme risiko som i andre lande. Problemerne knytter sig blandt andet til manglen på koordinering mellem et stort antal administrative myndigheder og til de kapacitetsproblemer, der stadig præger dele af retssystemet. Derudover klages der til tider over en favorisering af lokale virksomheder og korruption. Heftig aktivitet i immaterialretssystemet Stadig mange problemer 15 indledning SÅDAN Øl branchen Et lokalt bryggeri i Tianjin har gennem en årrække kopieret og solgt internationale ølvaremærker som Heineken og Budweiser til de omkringliggende restauranter og natklubber. Den ulovlige ølproduktion har anvendt ølflasker af en højst tvivlsom kvalitet, hvilket har resulteret i, at flere kunder er kommet til skade, som følge af eksploderede ølflasker. Kilde: China Inc. De kinesiske myndigheder har i mange år været under et stort pres fra især USA og EU, som mener at landet bør styrke sin IPR lovgivning og især håndhævelsen heraf. EU Kommissionen har hidtil ment, at man bedst tjente europæiske interesser ved at samarbejde med kineserne om kapacitetsopbygning af de relevante myndigheder og domstole. På det seneste har EU dog i lighed med USA skærpet retorikken og i meget kraftige vendinger krævet, at kineserne gør en mere aktiv indsats for at komme problemerne til livs. Stigende pres fra EU og USA

10 Den fremtidige udvikling Viden og innovation er i centrum af den seneste kinesiske femårs plan, og teknologisk udvikling er en meget høj prioritet for den kinesiske regering. Spørgsmålet er, hvad det betyder for den fremtidige udvikling af det kinesiske IPR system. Emerging Markets Group (EMG) og Development Solutions (DS) konkluderer i et studie for EU Kommissionen i 2006, at der er tale om to meget forskellige problemstillinger. I 90 pct. af de civile retssager, der vedrører krænkelser af varemærker og af ophavsretten (copyrights), er det kinesiske virksomheder, som anklager andre kinesiske virksomheder. EMG og DS vurderer, at den kinesiske regering reelt ønsker at bekæmpe piratkopiering og varemærkeforfalskning, og at den gør en aktiv indsats for at få løst de tilbageværende tekniske og administrative problemer. Der er andre, som er mere optimistiske i forhold til den fremtidige udvikling. De hæfter sig først og fremmest ved, at flere og flere kinesiske virksomheder stræber efter at opbygge deres eget brand og at udvikle unikke og beskyttelsesværdige produkter. Man kan allerede nu se en kraftig stigning i patentansøgninger fra kinesiske virksomheder, og man må forvente, at det kan skabe et internt pres på regeringen, som kan være med til at styrke IPR beskyttelsen. Uanset hvad knytter der sig på kort sigt nogle store udfordringer til beskyttelsen af viden, varemærker og design på det kinesiske marked. Mange danske virksomheder vil have gavn af at lægge en strategi for, hvordan de bedst muligt reducerer risikoen for at blive kopieret. 16 INDLEDNING... Den meget omfattende kopi-aktivitet bunder til dels i, at der stadig er problemer med håndhævelsen af IPR i Kina, og at kinesiske kopi-producenter derfor ikke løber samme risiko som i andre lande INDLEDNING Vurderingen fra EMG og DS er mindre opløftende for så vidt angår beskyttelsen af højteknologisk viden, ikke mindst fordi Kina har en erklæret målsætning om at reducere sin underlegenhed i forhold til Europa og USA. I de sager, der vedrører patenter og forretningshemmeligheder, er der stadig i høj grad tale om en kamp mellem udenlandske virksomheder på den ene side og Kina og kinesiske virksomheder på den anden. Incitamentet til at styrke beskyttelsen af patenter og forretningshemmeligheder vurderes på den baggrund at være meget begrænset.

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

IPR & Kina. Intellectual property rights in China

IPR & Kina. Intellectual property rights in China IPR & Kina Intellectual property rights in China Henrik Tørnquist Vækstkonsulent / IPR Coach Væksthus Hovedstadsregionen ht@vhhr.dk Agenda Kina som det var engang. Udvikling og retning Kina i dag Hvad

Læs mere

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V 1. marts 2012 Den samlede danske frøbranches høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Indsendes

Læs mere

- Han spurgte bare om vej til patentkontoret...

- Han spurgte bare om vej til patentkontoret... - Han spurgte bare om vej til patentkontoret... Forretning og Rettigheder Værdiskabelse Patenter og international konkurrence Patrade A/S og Patrade Legal Patrade Et internationalt orienteret IPR-agentur

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi?

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi? Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent Hvem er vi? En styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet Formål at fungere som center for strategisk

Læs mere

Danmark har vundet markedsandele

Danmark har vundet markedsandele Analysepapir 15. april 2013 Analysens hovedpointer Udviklingen i danske markedsandele peger i retningen af, at Danmark klarer sig godt i den internationale konkurrence. Mens markedsandelen i løbende priser

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 17.12.2015 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at

Læs mere

Møbel+Interiør Brancheforeningen

Møbel+Interiør Brancheforeningen Kampen mod designkopisterne fortsætter! Danske møbler især møbler med designmæssigt indhold har igennem flere år været genstand for kopiering. Formålet med kopiering er at score kassen på andres bekostning

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

BA ØKONOMI VALGFAG / ELECTIVE

BA ØKONOMI VALGFAG / ELECTIVE BA ØKONOMI VALGFAG / ELECTIVE Vintereksamen / Winter exams 2009-2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 27803 Immaterialret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

MEMETECH A/S Investor information 2014

MEMETECH A/S Investor information 2014 MEMETECH A/S Investor information 2014 Fremtidens sikkerhed i kredit- og id kort er Made in Denmark. Forord I 2011 blev der produceret ca 30,5 mia kort til en værdi af ca 17,1 mia US dollars. Disse tal

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

SKATTEN DRIVER DANSKERE MED IVÆRKSÆTTERGEN TIL UDLANDET

SKATTEN DRIVER DANSKERE MED IVÆRKSÆTTERGEN TIL UDLANDET Organisation for erhvervslivet 17. november 2008 SKATTEN DRIVER DANSKERE MED IVÆRKSÆTTERGEN TIL UDLANDET AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, LSF@DI.DK Den høje danske

Læs mere

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013 IPR I KINA Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com Juni 2013 IPR HVAD ER DET EGENTLIG, VI TALER OM? Varemærker Navne, slogans, logoer Ophavsret Frembringelser, hvor der er krav

Læs mere

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2005 Summary in Danish OECD Kommunikations Outlook 2005 Sammendrag på dansk Resumé Efter at der var gået hul på "dot-com boblen" stod telekommunikationsindustrien midt i en

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2014-2016 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades

Læs mere

Konference arrangeret af DI 20. januar 2005

Konference arrangeret af DI 20. januar 2005 Konference arrangeret af DI 20. januar 2005 Emne: Sydøstasien tilbage i sigtekornet ram plet og ikke ved siden af Af: Ambassadør J. Ørstrøm Møller, adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København.

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt?

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? virksomhed at indføre viden om markedet direkte i sin produktudvikling, sine ydelser eller processer. Derudover er standarder med til at åbne og effektivisere

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion. 1. februar 2016

Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion. 1. februar 2016 Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion 1. februar 2016 Agenda 1. Kort introduktion 2. Økologi i Danmark hvordan udvikler økologien sig? 3. Afsætning af kylling og økologiske kyllinger i Danmark

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

Talepapir samråd den 13. april 2010

Talepapir samråd den 13. april 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Talepapir samråd den 13. april 2010 Spørgsmål U: Ministeren bedes redegøre for de overvejelser, der ligger bag de nuværende

Læs mere

Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina

Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina v/charlotte Rask Boddum, Partner hos Patrade A/S, LL.M., European Trademark & Design Attorney Dagsorden Varemærkeret Hvad

Læs mere

Danmark har for få vækstvirksomheder

Danmark har for få vækstvirksomheder D Indsigt Nummer 2 22. januar 28 Danmark har for få vækstvirksomheder Af Udviklingsdirektør Anders Hoffmann, FORA, ah@ebst.dk, Økonom Ditte Rude Petersen, FORA, dpe@ebst.dk, og Chef for MMV & Entrepreneurship

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30. marts 2004 ARBEJDSDOKUMENT om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer (REACH), om oprettelse

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

SÅDAN TALENT SKAL DER TIL. Udvikling af talenter i virksomheden DI SERVICE

SÅDAN TALENT SKAL DER TIL. Udvikling af talenter i virksomheden DI SERVICE SÅDAN TALENT SKAL DER TIL DI SERVICE Udvikling af talenter i virksomheden TALENT SKAL DER TIL Udvikling af talenter i virksomheden Juni 2005 Bogen bygger på erfaringer fra Dansk Industris medlemsvirksomheder

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina Økonomiske tendenser Marts 2007 Fortsat kraftig vækst i Kina DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v.

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Høringssvar fra Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Indhold Indledende kommentarer... 1 Problematisk definition af e-cigaretter... 2 Høje gebyrer vil ødelægge branchen... 3 Forbud

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Handel med forfalskede og piratkopierede varer:

Handel med forfalskede og piratkopierede varer: Handel med forfalskede og piratkopierede varer: KORTLÆGNING AF DE ØKONOMISKE VIRKNINGER April 2016 SAMMENFATNING Denne undersøgelse giver en opdateret analyse af den virkning, som varemærkeforfalskede

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

kan give vækst i fødevarevirksomheder

kan give vækst i fødevarevirksomheder November 2012 Sundhedsanprisninger kan give vækst i fødevarevirksomheder Af chefkonsulent Mette Peetz-Schou, MEPS@DI.DK og konsulent Mie Ole Lauritzen, MOLA@DI.DK Danske fødevarevirksomheder får nye vækstmuligheder,

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

FORSKELLEN LIGGER I DETALJEN. Vigtigste konkurrencemæssige fordele ved LG Solar.

FORSKELLEN LIGGER I DETALJEN. Vigtigste konkurrencemæssige fordele ved LG Solar. FORSKELLEN LIGGER I DETALJEN Vigtigste konkurrencemæssige fordele ved LG Solar. FINANSIEL STYRKE HVORDAN ER DEN AKTUELLE SITUATION INDEN FOR SOLAR-INDUSTRIEN? Markedet for solarenergi ændrer sig væsentligt.

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Organisation for erhvervslivet 11. maj 2009 Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Af Erhvervs-Ph.d. Nis Høyrup Christensen, nhc@di.dk og Konsulent Joakim Larsen, jola@di.dk Dansk eksport har

Læs mere

IPR TURNAROUND. - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden

IPR TURNAROUND. - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden IPR TURNAROUND - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden Fakta om projektet Navn: IPR Turnaround i danske virksomheder Forløb: 2012-2014 Finansiering: Industriens Fond (4,5

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent

OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent Information Dette undervisningsmateriale er udviklet af OPFINDERtjenesten. Materialet tager udgangspunkt i en række undervisningsmoduler, som

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Især industrien vil mangle faglærte

Især industrien vil mangle faglærte November 2013 Især industrien vil mangle faglærte Claus Rosenkrands Olsen, chefkonsulent i DI, Clo@di.dk Danske virksomheder har udsigt til massiv mangel på faglærte i løbet af få år. Nye tal fra DI viser,

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

- a part of your business

- a part of your business - a part of your business 02 - vi skaber kvalitetsløsninger der holder - en del af din virksomhed DMV Industry AS er en moderne maskinfabrik, der i tæt samarbejde med vores kunder udvikler og producerer

Læs mere

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager Verden omkring ECCO Fra national til global virksomhed 2 Valuta og nye markeder 4 Told på sko 5 Finanskrisen 6 damkjær & vesterager 1 Fra national til global virksomhed Som andre virksomheder er ECCO påvirket

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Spareplaner truer over 55.000 danske job

Spareplaner truer over 55.000 danske job Spareplaner truer over 55. danske job De økonomiske spareplaner i EU og Danmark kan tilsammen koste over 55. job i Danmark i 213. Det er specielt job i privat service, som er truet af spareplanerne. Private

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Indhold. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 245 Offentligt

Indhold. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 245 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 245 Offentligt Indhold Executive summary... 2 1.0 Konklusioner og anbefalinger... 3 1.1 Indledning... 4 2.0 Kontekst... 4 2.1 Grænsehandlen udgør kun 4% af danskernes

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK April 2014 1 Industriens udvikling i Syddanmark Industrien i Syddanmark har, som i resten af landet, oplevet et fald i beskæftigelsen siden

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere