Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår"

Transkript

1 Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015

2 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder til mænd. 40 pct. af IDAs privatansatte mænd har ikke aftalt barselsvilkår med deres arbejdsgiver, mens 31 pct. af kvinderne alene har de vilkår der er beskrevet i Funktionærloven. En stor del, ca. hver tredje, kender ikke deres vilkår ved barsel. Hver tredje af kvinderne har bedre vilkår end beskrevet i Funktionærloven og knap hver femte af mændene har det. Kvinderne, der har andre vilkår end de der er givet i Funktionærloven, har i gennemsnit 30 ugers barsel med enten hel eller delvis løn, mens mændene i gennemsnit har 11 ugers barsels med hel eller delvis løn. Langt de fleste af de privatansatte medlemmer har ret til fri i mindst en dag ved barns sygdom. 64 pct. har ret til fri en dag, mens 10 pct. har ret til to eller flere dags frihed ved barns sygdom. Næsten hver fjerede kender ikke deres vilkår ved barns sygdom. Anbefalinger IDA arbejder for at styrke medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet ved at sikre medlemmerne fleksible løn- og ansættelsesforhold. Det er IDAs holdning, at ansatte skal have ret til fuld løn under barsel og adoption, og betalt frihed ved barns sygdom. Derfor arbejder IDA for at sikre lige vilkår for mænd og kvinder i forhold til fuld løn under barsel og ret til betalt frihed ved barns sygdom. Det er vigtigt, at medlemmerne har kendskab til deres rettigheder i forhold til barsel og barns sygdom. IDA vil arbejde aktivt for at udbrede medlemmers kendskab til deres løn- og ansættelsesvilkår. 2

3 Indhold Barsel og løn ved barns sygdom... 2 Resume... 2 Anbefalinger Barsel og løn ved barns sygdom... 4 Løn under barsel... 4 Løn ved barns sygdom

4 1. Barsel og løn ved barns sygdom Løn under barsel I dette afsnit er der fokus på IDAs privatansatte medlemmers vilkår under barsel. Funktionærloven giver kvinder ret til halv løn i fire uger før forventet termin og 14 uger efter fødslen, og mens der ikke beskrives særskilte rettigheder for mænd. Undersøgelsen viser, at 41 pct. af mændene og 31 pct. af kvinderne har de rettigheder som Funktionærloven giver dem. Det betyder, at 41 pct. af mændene ikke har ret til frihed i forbindelse med barsel Der er en meget stor del (40 pct. af mændene og 34 pct. af kvinderne), der ikke ved, hvordan de er stillet under barsel, mens den resterende del, har andre vilkår, end de der er beskrevet i Funktionærloven, jf. tabel 1. Tabel 1. Hvordan er du stillet med hensyn til løn under barsel? Alle privatansatte medlemmer, pct. Mand Kvinde Total Samme rettigheder som beskrevet i Funktionærloven. 41,3 31,3 39,6 Andre rettigheder 18,9 34,6 21,5 Ved ikke 39,8 34,1 38,9 I alt 100,0 100,0 100,0 Kilde: IDA lønstatistik 2014, N= Alle privatansatte svarer andre rettigheder I nedenstående tabel 2 er der fokuseret på medlemmer op til 50 år, da det kan forventes, at de i højere grad end de ældre, har opmærksomhed på deres barselsvilkår. Der er dog stadig 35 pct. af mændene og 31 pct. af kinderne i denne gruppe der ikke ved, hvordan de er stillet. Tabel 2. Hvordan er du stillet med hensyn til løn under barsel? Medlemmer under 51 år, pct. Mand Kvinde Total Samme rettigheder som beskrevet i Funktionærloven. 42,8 31,8 40,7 Andre rettigheder 22,3 37,0 25,1 Ved ikke 34,9 31,2 34,2 I alt 100,0 100,0 100,0 Kilde: IDA lønstatistik 2014, N= Privatansatte under 51 år. Der er nogle brancheforskelle på hvilke rettigheder medlemmerne har, men da der på tværs af brancherne er en meget betydelig del der ikke har kendskab til vilkårene, bliver fortolkningen af hvordan vilkårene er i de enkelte brancher i nogen grad påvirket af disse. Videre er i flere af brancherne ikke ret mange respondenter, hvorfor oplysningerne fra disse, kun med forsigtighed kan betragtes som repræsentative for hele branchen. I nedenstående tabel 3 er brancherne sorteret efter andel (mænd) der har tilkendegivet, at de har andre rettigheder end beskrevet i Funktionærloven. Der er et spænd blandt mændene fra 5 til 34 pct. der har angivet 4

5 at de har andre rettigheder, mens der for kvinderne er et spænd fra 11 til 32 pct., der har andre vilkår end de, der er beskrevet i Funktionærloven. Det er særligt i brancherne råstofindvinding mv., forsyningsvirksomhed og fødevare kemi, plast mv. at medlemmerne har andre vilkår, mens det er i maskin, jern-og metalindustri og entreprenørvirksomhed og bygge og anlæg at det er få, der har angivet at de har andre rettigheder. Der er dog på tværs af alle brancher en meget stor gruppe der ikke ved hvilke vilkår de har, så det er på denne baggrund vanskeligt entydigt at udpege brancher der har særligt gunstige vilkår. Tabel 3. Rettigheder i forbindelse med barsel, pct. Samme rettigheder som beskrevet i Funktionærloven. Andre rettigheder Ved ikke Antal Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Råstofindvinding, landbrug, skovbrug mv Forsyningsvirksomhed Fødevare, kemi, plast, træ og medicinalindustri Uoplyst aktivitet Forretningsservice, finansvirksomhed mv Rådgivende Ingeniørvirksomhed Organisationer, foreninger, undervisning mv IT og Telekommunikationsvirksomhed Handel, transport Den elektroniske industri Anden branche Maskin-, Jern og metalindustri Entreprenørvirksomhed, bygge og anlæg Uoplyst ansættelsessted I alt 41,3 31,3 18,9 34,6 39,8 34, Kilde: IDA lønstatistik Blandt de, der har svaret, at de har andre rettigheder end de der er beskrevet i Funktionærloven, er der der har redegjort for deres rettigheder. Neden for er det et samlet antal uger med enten hel eller delvis betalt barsel, jf. tabel 4 neden for. Mændene har typisk mellem 5 og 17 ugers barsel, mens kvinderne typisk har mere, mellem 18 og 52 uger. 40 pct. af kvinderne (der har andre vilkår end de der er i Funktionærloven) har op til et halvt års barsel med enten hel eller delvis løn, mens 39 pct. har mellem et halvt og et helt års barsel med hel eller delvis løn. Det er godt 2 pct. af kvinderne, der har mere end et års barsel med hel eller delvis løn. 5

6 Tabel 4. Samlet barsel med hel eller delvis løn, pct. af de der har andre vilkår end Funktionærloven. Barsel (uger) i interval Mand Kvinde Total Pct. - pct. af disse med fuld løn Pct. -pct. af disse med fuld løn Pct. 1-4 uger 29,2 87 0, , uger 53,8 97 5, , uger 2, , , uger 5, , ,7 Over 52 uger 0, , ,8 Ingen svar 8,1-12,2-9,2 Total 100,0-100,0-100,0 Antal Kilde: IDA lønstatistik 2014, N= Privatansatte der har angivet at de har andre vilkår end de der er i Funktionærloven. De 5,7 pct. af kvinderne der beskriver at de har under 18 uges barsel, med hel eller delvis løn, må enten have disse udover de 14 uger (+4 uger) de har ret til ifølge Funktionærloven, eller også har de en højere kompensation, end den halvdel af lønnen de har ret til. I figur 1 neden for ses fordelingen af antallet af barselsuger med enten hel eller delvis løn, hos kvinder og mænd. Det ses, at den største gruppe hos mændene er de 19 pct. der har to uger, mens 17 pct. har 12 uger og 16 pct. har 10 uger. Blandt kvinderne er den største gruppe de der har 28 uger (13 pct.), mens 11 pct. har 52 uger og 10 pct. har 24 uger. Figur 1. Antal barselsuger (hel eller delvis løn) hhv. kvinder og mænd, pct. 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mænd Kvinder Kilde: IDA lønstatistik 2014, N= Privatansatte der har angivet at de har andre vilkår end de der er i Funktionærloven. Neden for er der vist, hvor mange ugers barsel med hel eller delvis løn medlemmerne beskæftiget i forskellige brancher i gennemsnit har. I gennemsnit har mændene 10,5 ugers barsel og kvinderne 28,8 ugers barsel. 6

7 Tabel 5. Antal ugers barsel (hel eller delvis løn), blandt de, der har andre vilkår end de der er i Funktionærloven Mand Kvinde Gennemsnit, uger Antal Gennemsnit, uger Antal Fødevare, kemi, plast, træ og medicinalindustri 20, ,6 249 Uoplyst ansættelsessted 18, ,6 18 Anden branche 13, ,8 11 Uoplyst aktivitet 11, ,9 78 Råstofindvinding, landbrug, skovbrug og fiskeri 10, ,8 5 Organisationer, foreninger, undervisning og sundhed, mv. 10, ,3 9 Forsyningsvirksomhed 10, ,4 33 IT og Telekommunikationsvirksomhed 10, ,4 47 Forretningsservice, finansvirksomhed mv. 10, Den elektroniske industri 9, ,6 13 Handel, transport 9, ,1 45 Maskin-, Jern og metalindustri 8, ,7 35 Rådgivende Ingeniørvirksomhed 7, ,8 234 Entreprenørvirksomhed, bygge og anlæg ,4 15 I alt 10, ,8 873 Kilde: IDA lønstatistik 2014, N= Privatansatte der har angivet at de har andre vilkår end de der er i Funktionærloven. Det er tidlige pointeret, at der i flere af brancherne ikke er ret mange respondenter, hvorfor oplysningerne fra disse kun med forsigtighed kan betragtes som repræsentative for hele branchen. Når dette er sagt kan der for en del brancher godt ses en tendens, særligt for de vilkår mændene har, der svinger fra 5 til 21 uger. Der er således noget længere barsel i Fødevare, kemi, plast, træ og medicinalindustrien end i de øvrige brancher for mændene, mens forskellene er markant mindre for kvinderne. 7

8 Løn ved barns sygdom Det er kun godt 3 pct. af medlemmerne der svarer, at de ikke har ret til at holde fri (mindst en dag) med fuld løn ved barns sygdom. En stor gruppe (23 pct.) svarer, at de ikke ved om de har denne ret, mens de resterende, ca. 74 pct. har ret til mindst en dag. Langt de fleste har også kun ret til en dags frihed ved barns sygdom, mens 7 pct. har 2 dage og 2 pct. har ret til mere end to dages fri med fuld løn. Tabel 6. Har du ret til at holde fri med fuld løn ved barns sygdom? Mand Kvinde Total Ja, jeg har ret til at holde fri 1 dag ved barns sygdom 63,3 67,2 63,9 Ja, jeg har ret til at holde fri 2 dage ved barns sygdom 6,9 9,4 7,3 Ja, jeg må holde mere end 2 dages fri ved barns sygdom 2,6 1,2 2,4 Nej, jeg har ikke ret til at holde fri med løn ved barns sygdom 3,8 1,5 3,4 Ved ikke 23,5 20,8 23,0 I alt 100,0 100,0 100,0 Kilde: IDA lønstatistik 2014, N= Alle privatansatte. I tabel 7 ses fordelingen blandt de, der er op til 50 år. Der er blandt dem en noget mindre del der svarer ved ikke, men fordelingen er stort set den samme, som i den samlede medlemsgruppe. Ca. 2/3 har ret til at holde fri en dag ved barns sygdom. Tabel 7. Har du ret til at holde fri med fuld løn ved barns sygdom? Medlemmer under 51 år Mand Kvinde Total Ja, jeg har ret til at holde fri 1 dag ved barns sygdom 65,6 68,6 66,2 Ja, jeg har ret til at holde fri 2 dage ved barns sygdom 7,4 9,2 7,8 Ja, jeg må holde mere end 2 dages fri ved barns sygdom 2,8 1,2 2,5 Nej, jeg har ikke ret til at holde fri med løn ved barns sygdom 3,6 1,4 3,2 Ved ikke 20,6 19,6 20,4 I alt 100,0 100,0 100,0 Kilde: IDA lønstatistik 2014, N= Privatansatte under 51 år. I tabel 8 ses det, at der er nogle brancheforskelle på de rettigheder medlemmerne har. Det er dog vanskeligt at fortolke på brancheforskellene, da der i alle brancher er en relativ stor gruppe der har svaret ved ikke. I tabel 9 findes også en oversigt hvor gruppen, der har svaret ved ikke er taget ud. Fra denne ses det, at der på tværs af brancher er en meget udbredt rettighed til mindst en dags frihed ved barns sygdom. Der er ingen brancher, hvor mere end ca. 5 pct. ikke har ret til mindst 1 dags betalt fri 1. At have mindst to dags fri er særligt udbredt i de tre brancher; forsyningsvirksomheder, forretningsservice og finansieringsvirksomhed og i organisationer mv., hvor mere end 20 pct. har mere end to dags betalt frihed ved barns sygdom. 1 Dog er der 11 pct. af mændene i gruppen med uoplyst ansættelsessted (kun 192 personer), der har svaret, at de ikke har ret til fri med løn ved barns sygdom. 8

9 Tabel 8. Ret til fri med fuld løn Har du ret til at holde fri med fuld løn ved barns sygdom? Mand Ja, 1 dag Ja, 2 dage Ja, mere end 2 dage Nej Ved ikke Råstofindvinding mv. 68,4 2,5 1,3 27,8 100,0 79 Forsyningsvirksomhed 60,2 15,9 0,3 2,6 21,0 100,0 347 Fødevare, kemi, plast mv 72,9 4,9 1,1 2,4 18,7 100, Maskin-, Jern og metal 67,2 3,8 0,4 2,8 25,8 100, Den elektroniske industri 64,8 2,3 6,1 4,3 22,4 100,0 992 Rådgivende Ingeniørvirksomhed Entreprenørvirksomhed, bygge og anlæg IT og Telekommunikationsvirksomhed Forretningsservice, finansvirksomhed mv. Total Antal 63,1 7,9 1,0 3,8 24,2 100, ,4 3,9 1,2 5,5 24,0 100, ,8 4,7 2,9 4,9 21,6 100, ,6 12,8 6,0 4,0 20,6 100, Handel, transport 65,6 4,1 1,6 3,3 25,4 100,0 976 Organisationer, foreninger, undervisning mv. 41,8 16,5 3,3 1,1 37,4 100,0 91 Uoplyst aktivitet 57,4 11,2 4,4 2,8 24,1 100,0 883 Anden branche 50,5 6,9 3,3 5,9 33,4 100,0 305 Uoplyst ansættelsessted 46,9 7,3 4,7 7,3 33,9 100,0 192 Total 63,3 6,9 2,6 3,8 23,5 100, Kvinde Ja, 1 dag Ja, 2 dage Ja, mere end 2 dage Nej Ved ikke Råstofindvinding mv. 66,7 4,2 4,2 25,0 100,0 24 Forsyningsvirksomhed 50,0 34,9 1,9 13,2 100,0 106 Fødevare, kemi, plast mv 74,3 6,0 1,2 18,4 100,0 564 Maskin-, Jern og metal 70,6 3,9 1,1 1,1 23,3 100,0 180 Den elektroniske industri 66,1 1,7 6,8 25,4 100,0 59 Rådgivende Ingeniørvirksomhed Entreprenørvirksomhed, bygge og anlæg IT og Telekommunikationsvirksomhed Forretningsservice, finansvirksomhed mv. Total Antal 68,6 9,5 0,5 1,4 20,1 100, ,2 25,8 100, ,1 6,3 3,1 2,4 22,0 100, ,3 16,1 3,1 2,0 22,4 100,0 254 Handel, transport 75,6 3,7 0,6 20,1 100,0 164 Organisationer, foreninger, undervisning mv. 36,4 27,3 4,5 31,8 100,0 44 Uoplyst aktivitet 65,5 12,5 3,0 1,0 18,0 100,0 200 Anden branche 62,5 4,2 4,2 4,2 25,0 100,0 48 Uoplyst ansættelsessted 53,8 3,8 1,9 3,8 36,5 100,0 52 Total 67,2 9,4 1,2 1,5 20,8 100,

10 Tabel 9. Har du ret til at holde fri med fuld løn ved barns sygdom? Procentberegning ekskl. ved ikke Mand 1 dag 2 dage Mere end 2 dage Råstofindvinding, landbrug, skovbrug og fiskeri 94,7% 3,5% 1,8% 0,0% 100,0% Forsyningsvirksomhed 76,3% 20,1% 0,4% 3,3% 100,0% Fødevare, kemi, plast, træ og medicinalindustri 89,7% 6,0% 1,4% 2,9% 100,0% Maskin-, Jern og metalindustri 90,6% 5,1% 0,5% 3,8% 100,0% Den elektroniske industri 83,5% 3,0% 7,9% 5,6% 100,0% Rådgivende Ingeniørvirksomhed 83,2% 10,5% 1,4% 5,0% 100,0% Entreprenørvirksomhed, bygge og anlæg 86,0% 5,2% 1,6% 7,2% 100,0% IT og Telekommunikationsvirksomhed 84,0% 6,0% 3,7% 6,3% 100,0% Forretningsservice, finansvirksomhed mv. 71,3% 16,1% 7,6% 5,1% 100,0% Handel, transport 87,9% 5,5% 2,2% 4,4% 100,0% Organisationer, foreninger, undervisning mv. 66,7% 26,3% 5,3% 1,8% 100,0% Uoplyst aktivitet 75,7% 14,8% 5,8% 3,7% 100,0% Anden branche 75,9% 10,3% 4,9% 8,9% 100,0% Uoplyst ansættelsessted 70,9% 11,0% 7,1% 11,0% 100,0% I alt 82,7% 9,0% 3,4% 4,9% 100,0% Kvinde 1 dag 2 dage Mere end 2 dage Råstofindvinding, landbrug, skovbrug og fiskeri 88,9% 5,6% 5,6% 0,0% 100,0% Forsyningsvirksomhed 57,6% 40,2% 0,0% 2,2% 100,0% Fødevare, kemi, plast, træ og medicinalindustri 91,1% 7,4% 0,0% 1,5% 100,0% Maskin-, Jern og metalindustri 92,0% 5,1% 1,4% 1,4% 100,0% Den elektroniske industri 88,6% 2,3% 9,1% 0,0% 100,0% Rådgivende Ingeniørvirksomhed 85,8% 11,9% 0,6% 1,8% 100,0% Entreprenørvirksomhed, bygge og anlæg 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% IT og Telekommunikationsvirksomhed 84,8% 8,1% 4,0% 3,0% 100,0% Forretningsservice, finansvirksomhed mv. 72,6% 20,8% 4,1% 2,5% 100,0% Handel, transport 94,7% 4,6% 0,0% 0,8% 100,0% Organisationer, foreninger, undervisning mv. 53,3% 40,0% 0,0% 6,7% 100,0% Uoplyst aktivitet 79,9% 15,2% 3,7% 1,2% 100,0% Anden branche 83,3% 5,6% 5,6% 5,6% 100,0% Uoplyst ansættelsessted 84,8% 6,1% 3,0% 6,1% 100,0% I alt 84,8% 11,8% 1,6% 1,9% 100,0% Nej Nej I alt 10

11 Metode Undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af IDAs privatansatte. Undersøgelsen er foretaget i forbindelse med dataindsamlingen til IDAs lønstatistik september-oktober Der medgår svar fra privatansatte medlemmer, svarende til 36 pct. af de adspurgte. 11

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger Erfaring med lokal løn Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger December 2014 Erfaring med lokal løn Resume IDA har i slutningen af

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet r er mere udsat for chikane på jobbet Knap hver. kvinde har været udsat for sexchikane, mobning, vold og/eller trusler om vold på jobbet inden for det seneste år, mens det blandt mændene er knap 1 procent.

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

Forældres muligheder for at passe syge børn

Forældres muligheder for at passe syge børn 19.9.2006 Notat 13007 MELA/kiak Forældres muligheder for at passe syge børn Der er store forskelle på forældres muligheder for at passe deres børn, når de bliver syge. Det viser en undersøgelse som FTF

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Uddannelsesfiasko i Danmark Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Regeringens 2015-målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse er langt fra opfyldt.

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 telefoninterview af borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar 2013 til 31. august 2014.

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst 4. februar 2014 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen 3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst Udenlandske medarbejdere på DA-området er omfattet af en kollektiv overenskomst i omtrent samme omfang som deres

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Almindelige lønmodtagere betaler ikke topskat

Almindelige lønmodtagere betaler ikke topskat Almindelige lønmodtagere betaler ikke topskat Et argument der ofte bruges for at lette topskatten er, at nogle personer med almindelige job som lærere, sygeplejersker og mekanikere betaler topskat. Dykker

Læs mere

LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE

LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 2-3 LØN- OG HONORARSTATISTIK 2005 Forord og begreber. SIDE 3-7 SIDE 8 SIDE 9-10 SIDE 11 ÅRSINDKOMST Indtægt i 2004 fordelt på årgang,

Læs mere

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Hvordan vil du vurdere, at servicen på nedenstående områder har udviklet sig de seneste år? 9 8 7 6 4 3 Servicen er blevet

Læs mere

BANKERNE STRAMMER GREBET

BANKERNE STRAMMER GREBET BANKERNE STRAMMER GREBET Denne analyse af knap 1.000 mindre virksomheders kassekreditrente omkring 1. maj 2008 viser, at der er store forskelle på, hvad virksomhederne betaler for kassekreditten. Kassekreditrenten

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Deltagelse i VEU - motivation og barrierer for ansatte

Deltagelse i VEU - motivation og barrierer for ansatte Deltagelse i VEU - motivation og barrierer for ansatte Bilag til kvantitativ analyse Juli 2005 Lene Wendelboe Johannsen Stine Sund Christensen Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK April 2014 1 Industriens udvikling i Syddanmark Industrien i Syddanmark har, som i resten af landet, oplevet et fald i beskæftigelsen siden

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheders rente på kassekreditten er faldet med 2 %-point de seneste 2,5 år. Det er positivt, men det er fortsat bemærkelsesværdigt,

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 Markant fald i sygefravær på da-området et på DA-området er faldet fra 7,3 dage til 6,9 dage pr. beskæftiget fra 2011 til 2012. et svarer til 3,1 pct. af

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

Hver anden lærling pendler efter læreplads

Hver anden lærling pendler efter læreplads Hver anden lærling pendler efter læreplads AE har undersøgt, hvor mange lærlinge der flytter sig efter lærepladsen. Mere end hver anden lærling flytter over kommunegrænsen efter en læreplads, og det er

Læs mere

EL: Kvartalsstatistik amu

EL: Kvartalsstatistik amu EL: Kvartalsstatistik amu Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisningsministeriets databank d. 14/5. På dette tidspunkt er data opdateret til og med. Indhold 1 Aktivitet på

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse 27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse Godt 32.000 af de ca. 237.000 førtidspensionister i Danmark er under 40 år. Ud af disse har 27.000, eller hvad der svarer til mere end 4 ud af 5, ikke

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Analyse af graviditetsbetinget fravær

Analyse af graviditetsbetinget fravær Analyse af graviditetsbetinget fravær Maj 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...2 2. Indledning...3 2.1 Analysens opbygning...4 3. Fraværet blandt gravide er steget...5 3.1 Andelen af gravide, som

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører 24.5.2005 Notat 12260 MELA/CADA Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører om kommunalreformen FTF har ultimo april 2005 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører.

Læs mere

JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER

JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER 6. februar 2007 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER Der har været fremgang i dansk økonomi de sidste små tre år, hvilket har medført en rekordhøj beskæftigelse. Samlet set

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015 Økonomisk analyse 8. juni 21 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 Danskerne vil have vækst og øget forbrug E info@lf.dk W www.lf.dk I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer

Læs mere