Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den , 3F Roskildeegnen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 18-1-2011, 3F Roskildeegnen."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den , 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Michael Strømgren, Michael Haugaard, Anne Pedersen, Annette Nelausen, Lone Nielsen, Linda Henriksen, Inge Kristiansen, Peter Nielsen, Anders Moth-Poulsen, Svend Erik Petersen, John Petersen, John Gotfredsen, Flemming Rylander, Jens Peter Leitritz, Palle Carstensen,Peter Jensen Biltriss, Ole H. Olsen, Michael Thrane, Anders Berg-Munch og René Olsen Suppleanter: Gitte Sørensen, Kaj Midjord, Bjarne S. Pedersen, Christian Carlsen, Elfa Brynjolfsdottir, Grethe Andersen, Svend Larsen. Brian Mortensen og Søren Olsen. Medarbejderrepræsentant: Lars Christiansen, sup. Bo Henriksen. Afbud: Ordinære bestyrelsesmedlemmer: Peter Biltriss, Peter Nielsen, Palle Carstensen, Ole H. Olsen Anders Moth-Poulsen Fraværende:, Michael Thrane. Afbud: Suppleanter: Bjarne S. Pedersen, Gitte Sørensen. Fraværende: Medarbejderrepræsentanter: 1. Velkomst, registrering. Alle valgt til oprydning. Poul Erik Olsen meddelte på sidste bestyrelsesmøde, at han af personlige årsager måtte trække sg som bestyrelsesmedlem. Som nyt ordinært bestyrelsesmedlem indtræder Anders Berg-Munch. Allan Kierulff bød velkommen, også til Carsten Tang-Holbec. På næste bestyrelsesmøde, vil der være fotografering fra kl Valg af mødeleder samt referent. Supplerende forslag til forretningsorden vedlagt. Jens Peter Leitriz blev valgt som mødeleder, Poul som referent. Bestyrelsen: Der udsendes dagsorden og bilag som sammenhængende pdf fil. Man skal aktivt frasige sig at modtage materialet som almindelig post. 3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelser og tilretninger. 4. Regnskab. A). Regnskabstal for december 2010 foreligger ikke endnu. B). Opgørelse af forbrug på de enkelte grupper/brancher C). Statistik og medlemsvandring. Bilag 3. D) Revisionsprotokol. a. Ulla Risbjerg : i underskud, hvilket er kr. mere end forventet p.g.a. ekstraordinær generalforsamling, skal vi regne med, at årsregnskabet lander på. b. Ingen bemærkninger. c. År viste en medlemstilbagegang på i alt 83 medlemmer. Efter årsskiftet, med fusionen med TIB er vi blevet 5133 medlemmer i 3F Roskildeegnen.

2 d. Revisionsprotokol fra Revisionsinstituttet oplæst. Der var fortsat et enkelt årstal der må tilrettes. Der var ingen bemærkninger. Protokol underskrevet af bestyrelsen. 5. A: Ansøgninger. 1. Ansøgning fra Socialdemokraterne I Roskilde om støtte via annonce I medlemsblad på 1500 kr. årligt. 2. Kopimaskine/ printer. Ansøgning om indkøb af kombineret printer / kopimaskine til stueplanet på Holbækvej. Pris: 5A1: Afslået, med henvisning til tidligere beslutning i bestyrelsen, om ikke at annoncere. 5A2: Forslag om bevilling på kr. incl. moms og opsætning til kombineret printer / kopimaskine. Bestyrelsen: Vedtaget, finansieret af formue. B). Beslutningssager: B 1. Risikovurdering af anbringelse af kapital. Vedlagt skema. Ulla Risbjerg omtalte kort det omdelte bilag. Foreslog at der blev indhentet forslag til anbringelser af kapital til det kommende bestyrelsesmøde for 2 mill. kr. Bestyrelsen: Vedtaget. Bestyrelsen den : Forslag om anbringelsesmuligheder fra Arbejdernes Landsbank omdelt. ( se beslutning under næste punkt) B 1. A. I forbindelse med budgetlægningen er det drøftet hvorledes vi kunne bringe driftsudgifterne ned på f..eks. kopimaskiner der er leasede. Der har i slutningen af december med firmaet XP-Digital været drøftet et af dem fremsendt tilbud. For nuværende betaler vi kr. pr. måned incl. forsikring, hvilket vi efter kontrakt skal gøre de kommende 3 år og 6 måneder. ( uden forsikring kr.) XP s tilbud er på kr. pr. måned uden forsikring. Daglig ledelse har besluttet at gennemregne forskellige modeller, og vil til bestyrelsesmødet i februar fremlægge punkt til beslutning. Bestyrelsen behandlede punkterne 5B1 og 5B1a sammen og besluttede at der til næste møde opsættes forskellige modeller på formueanbringelse. B 2.: Der er indhentet tilbud på påsætning af logo m.m. på de 2 biler der er kommet til fra TIB. Det ene er på plus moms pr. bil, fra virksomhed i Ringsted. Det andet er på kr. plus moms, fra virksomhed i Maribo. Bilag vedlagt. Bestyrelsen den : Høvlen og Saven, som bilerne hedder, skal skifte logo.der er indhentet 2 tilbud. Bestyrelsen: Overlod valget af tilbud til Daglig ledelse.

3 6. Orientering, den faglige del: A). Personalesituation lige nu. B). Orientering fra Daglig ledelse. C) : 1. Referat fra personalemøde bilag ikke med. 2. Referat af møde i faglig gruppe bilag ikke med. 3. Bestyrelse. 4. Andet. A) Vi er blevet mange flere og der er kommet mere liv i huset. Indflytningen er gået godt og der er kommet gode tilbagemeldinger. På kontoret i Køge har vi endnu til gode at få alle ønsker på plads hvilket der arbejdes med. Der har været nytåskur og vi har været i avisen med pænt billede. B) Der har været lidt problemer med konverteringen, så ikke alle TIB medlemmer er blevet placeret rigtigt. Det arbejdes der på, at få fod på. Der er en del der har fået afleveret dagpengekort for sent, men der er givet a conto beløb, så alle har fået penge. Arkiver er kommet, med de data som passer til de medlemmer afdelingen nu har. c) 1. med på næste møde. c) 2. bilag fra på næste møde. c.)3. Rene fortalte om kommende skills på Odense kongrescenter, hvor håndværksfagene konkurrerer på faglig dygtighed. Der skal findes en række danmarksmestre. René skal være censor. c.4. ingen bemærkninger. 7. Nyt fra Udvalg A). Valgudvalgsmøde bilag ikke kommet. B). Referat af møde blandt seniorklubberne den Som det ses af referatet, at medlemstallet i den ene seniorklub noget større end oplyst tidligere. Det betyder, at vi eventuelt må søge at regulere rådighedsbeløbet til seniorklubbernes virke. Daglig ledelse har den indstilling, at vi hæver de afsatte kr. til kr. Til mødet er der kommet konkret ansøgning samt beskrivelse af aktiviteter i seniorklubben for TIB. A). Der er kommet facebookside op at stå, 3F Roskildeegnen hedder den. Vi skal på gaden i morgen med materiale om efterløn. I morgen har vi møde med de lokale kandidater eller repræsentanter fra de lokale partiforeninger. Der har været vellykket jubilarfest. B) Rammebeløbet sættes op til kr. I forhold til den konkrete ansøgning kan Seniorklubben TIB Gl. Roskilde Amt disponerer for kr. mod forelæggelse af årsregnskab for De 2 øvrige klubber kan disponere over hver 5000 kr. mod forelæggelse af regnskaber for 2011.

4 8. Meddelelser og orientering: A). Nyt fra LO.. B). Nyt fra ESSJ.( erhvervs-samarbejdet-sjælland) C). Nyt fra LBR Roskilde/ LBR Lejre. D). Referat fra FPU møde den Bilag. E). Hovedbestyrelsesreferat.. Bilag fra F). Udsendte cirkulære. Fra den til den G).Generalforsamling. A). Laila orienterede om repræsentation i LO s bestyrelse, hvor vi kan have én i bestyrelsen. Der er Laila Jensen vore repræsentant. Det er besluttet at gå sammen med AOF om en stribe arrangementer på Promenaden. Der er nedsat lokalt A-kasseudvalg. Husk der holdes formøder inden hvert bestyrelsesmøde. Allan orienterede om tilmeldinger til LO sektionerne. Tidligere fremsendt opsigelse fra TIB Region Sjælland er dermed fastholdt. B.) Ingen bemærkninger. C.) Der mangler en repræsentant til LBR Lejre, og vi vil indstille Ole H. Olsen. Der arbejdes på at montere en håndbremse på forholdet mellem ordinært ansatte og medarbejdere ansat på særlige vilkår, specielt på en gren af virksomheden Lejre Kommune. Der er igangsat udarbejdelse af integrationspolitik. I Roskilde arbejdes der på at optimere de tilbud der gives, i form af konkrete tilbud med fornuftigt indhold til medarbejdere på særlige vilkår.. D). FPU. Ingen bemærkninger. E). HB referat. Ingen bemærkninger. F.) Cirkulærer. Ingen bemærkninger. G.) Navne på valg og valgdato givet. Der laves en opdateret incl. de nye bestyrelsesmedlemmer. Allan Kierulff, Jens Peter Leitritz, Annette Nelausen, Anders Berg-Munch, Flemming Rylander, Svend Erik Petersen, Kaj Midjord, Elfa Brynjolfsdottir og Svend Larsen tilkendegav at de modtager genvalg. Bestyrelsen indstillede formanden til genvalg. Bestyrelsen bakkede op om forslagene til genvalgene. I forhold til Jens Peter Leitritz er han p.t. valgt fra valggruppe Viby. 9. Efterretningssager fra A-Kassen: A). Referat fra A-kassemøde. Bilag fra B). Referat fra A-kassens hovedbestyrelsesmøde den. Bilag fra C). Ledighedstal for den D). Referat fra møde om økonomi og medlemsfunktionen efter nytår 2011.( ) E). Orientering om forringelser og ændringer på uddannelsesområdet fra bilag.

5 Beslutningssager fra A-kassen: A, Ingen bemærkninger. B, Ingen bemærkninger. C, Anne Gregersen orienterede om de mange nye ledige der er kommet og der har været nedbrud i 3 dage af EDB systemerne i sidste uge. D, Ingen bemærkninger. E, Anne Gregersen orienterede om de anslag der er gjort mod specielt de ledige medlemmernes mulighed for at få uddannelse og dermed nye kompetencer. De ledige er blevet ringere stilet end ansatte på særlige vilkår på uddannelsesområdet. Opfordrede bestyrelsen til at udbrede kendskabet til disse vedtagne tiltag. Der var ingen beslutningssager på dagsordenen. 10. Andet. a. Takkeskrivelse fra Børnenes Kontor. Taget til efterretning. 11. Eventuelt. Der regnes på andre udsendelsesformer af papirer til bestyrelsen. Michael Strømgren har haft henvendelse fra journalist fra den levende avis, der ville spørge om et eller andet. Det undre hvor avisen har navne på tillidsmænd fra. Måske kommunens hjemmeside kan de oplysninger stamme fra Evaluering. Ingen bemærkninger 13. Følgende punkter kan offentliggøres. Alle kan offentliggøres. 14. Gennem læsning af referat, samt underskriftsblad. Underskriftsblad rundsendt og underskrevet. Ref.:

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch, Anders Moth-Poulsen, Anne Pedersen,

Læs mere

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar.

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-12-08. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Jens Hansen, Inge Kristiansen, Lilian Lauge, Lars Christiansen,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling LOKALnyt Medlemsblad for KAD Frederiksværk & Hillerød SiD Frederikssund, Frederiksværk, Skibby & Stenløse Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling INDHOLD Stiftelsesgeneralforsamling...........

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014

Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014 Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014 Tilstede: Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Gæster: Fra YouSee Søren Freddy Olsen Fraværende: Ibrahim

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere