Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole"

Transkript

1 Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole

2 2 Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole Brøderup Ungdomsskole den 8. august 2011 Indholdsfortegnelse Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole... 2 Sikkerhed ved efterskolers aktiviteter til søs... 3 Søfartsstyrelsens vejledning... 3 Aktiviteter til søs, på Brøderup Ungdomsskole... 4 Pædagogisk tilrettelagt samvær til søs... 4 Forældretilsagn... 4 Forsikringsforhold... 4 Ulykkesforsikring... 5 Ekstern sejlkyndig... 5 Skolens havkajakker... 6 Havkajakinstruktører... 6 Instruktørliste havkajak BU:... 6 Professionel oplæring i sejlads med EPP systemet... 7 Linjefag og valgfag med havkajak... 7 Sikkerhed for undervisningen i havkajak... 7 Skolens polo-kajakker Indendørs kajakpolo i svømmehal Sikkerhedsforskrift ved udendørs kajakpolo Sikkerhed for undervisningen i udendørs kajakpolo Inventarliste Havkajak inventarliste Kajakpolo inventarliste Kontrolliste Kajak... 13

3 3 Sikkerhed ved efterskolers aktiviteter til søs Brøderup Ungdomsskole tilslutter sig Efterskoleforeningens manifest: Sikkerhed ved sejlads af og følger herunder Efterskoleforeningens Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs, af Efterskoleforeningens vejledning ses som et supplement og læsevejledning i forhold til Søfartsstyrelsens Nyhedsbrev dateret 27. maj 2011, der indeholder den autoritative fortolkning af de gældende regler. Efterskoleforeningen og Brøderup Ungdomsskole har ikke fortolkningsret i forhold til disse regler, men af hensyn til skoleformens fælles sikkerhedsniveau er der i denne vejledning nogle forslag, som i forhold til tilsynspligt overfor eleverne er mere vidtgående end Søfartsstyrelsens udmelding. Alle sejl-aktiviteter på Brøderup Ungdomsskole er underlagt skolens formål, og er et led i skolens kulturskabende og kulturbærende virksomhed som en integreret del af skolens folkelige oplysning og dannelses projekt, hvor eleven opnår formelle og uformelle realkompetencer indenfor skolens aktiviteter til søs. Som overordnet mål undervises altid i at eleven udviser godt sømandskab, efter principperne i de internationale søvejsregler, nærmere beskrevet i pjecer og materiale fra søsportens Sikkerhedsråd, med henblik på at eleven på et tidspunkt efter efterskoleopholdet vil videreuddanne sig og tage relevante duelighedsbeviser i sejlads. Sejl-aktiviteterne på Brøderup Ungdomsskole er frivillige for eleven. Den enkelte elev kan forud for enhver aktivitet til søs vælge ikke at deltage i den pågældende aktivitet, uanset hvilken sammenhæng aktiviteten indgår i. Brøderup Ungdomsskole har indgået formelt samarbejde med Dansk Kano og Kajak Forbund, i form af skole- og institutionsaftale, vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Søfartsstyrelsens vejledning Søfartsstyrelsens Nyhedsbrev dateret 27. maj 2011, omtaler at reglerne er under revision. De rammer skolen skal agere indenfor indtil revisionsarbejdet er afsluttet indeholder aktiviteter med indenfor 3 områder: 1. Fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig sejlads 2. Fartøjer, der anvendes til oplæring i sejlads 3. Mindre både, a. der stilles til rådighed for eleverne til eget brug b. der anvendes til pædagogisk tilrettelagt samvær Uanset hvilken kategori, er det altid skolens ansvar at aktiviteten sker i overensstemmelse med de gældende regler, som beskrevet af Søfartsstyrelsen. På Brøderup Ungdomsskole arbejdes udelukkende indenfor pkt. 2 og pkt. 3.b. Det er kun de af skolens forstander udnævnte havkajak instruktører (se: Instruktørlisten) der forestår aktiviteterne til søs på Brøderup Ungdomsskole.

4 4 Aktiviteter til søs, på Brøderup Ungdomsskole På BU arbejder vi primært med skolens havkajakker og polo-kajakker på liniefagene: Ekstremsport, Kajak og Klatring, Kajakpolo og Friluftsliv, her får eleverne professionel oplæring i sejlads i den pågældende bådtype, som beskrevet i indholdsplanen for faget. Skolen har indgået Skole og institutionsaftale med Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) med ret til at uddanne i European Padle Pass (EPP) systemet på havkajak bruger niveau 1 og 2, samt instruktør niveau 1. Undervisningen på linjefagene fører således frem mod disse og følger EPP systemets undervisningsbeskrivelser. Eleverne har ved skoleårets udgang mulighed for at modtage diplom på det niveau, de har opnået i løbet af året. Skolens undervisere i havkajak er kvalificerede til at uddanne på disse niveauer i EPP systemet. Pædagogisk tilrettelagt samvær til søs Eleverne kan i andre fag og sammenhænge, som en del af det pædagogisk tilrettelagte samvær på skolen lejlighedsvis møde sejlaktiviteter på BU. Disse lejlighedsvise aktiviteter vil altid være frivillige for den enkelte elev. Det er således faglærerens ansvar at tilbyde et realistisk alternativ til aktiviteten. Der er ikke fra myndighedernes side krav om at de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter er beskrevet på forhånd, det er dog altid skolens ansvar at de gældende regler følges. De pædagogisk tilrettelagte samværs-aktiviteter til søs er som udgangspunkt ikke beskrevet i skolens indholdsplan og de vil ofte være forskellige fra år til år. Disse aktiviteter vil altid som minimum leve op til de gældende sikkerhedsforskrifter for aktiviteten og fartøjstypen, under ledelse af kompetent(e) instruktør(er) med obligatorisk brug af godkendt rednings- eller svømmevest, hensyntagen til årstid og vejrforhold, fredninger, dyreliv, eventuel behov for ekstra beklædning i form af termisk beskyttelse (f.eks. våddragt), sejladsområde, herunder afstand til kysten, antal deltagere, elevernes kundskaber og overvejelser om brug af følgebåd(e), indhentning af særlige tilladelser hos myndigheder og lodsejere. Pædagogisk tilrettelagte aktiviteter kan være: Som alternative aktiviteter, hvor kano eller kajak lejlighedsvis kan inddrages som redskab i den fysiske træning og personlige dannelse. På anderledes dage eller ekskursioner, hvor der introduceres til kano eller kajak. Aktiviteter på forskellige former for flåder og tømmerflåder. På ture hvor sejlads inddrages. Ture med mindre både (ro, sejl, eller motor). Afprøvning af vandski, banan eller lignende. Forældretilsagn Inden skolestart giver forældrene skriftligt tilsagn til, at eleven kan deltage i alle skolens sejlaktiviteter. I dette tilsagn opfordrer skolen forældrene til at tegne en ulykkesforsikring for eleven. Forsikringsforhold Brøderup Ungdomsskole har gennem Willis I/S tegnet Erhvervsansvarsforsikring i Alm. Brand, der er udvidet med dækning af skolens ansvar ved særlige aktiviteter (se nedenstående). Særlige aktiviteter Forsikringen er udvidet til at omfatte sikredes ansvar i forbindelse med følgende

5 5 aktiviteter: - Dykning med særligt udstyr (iltflaske) max. 15 personer pr. hold - Rapelling/udendørs klatrevæg max 15 personer pr. hold - Forhindringsbane - Motorløb på bane (motoriserede go-carts og lign.) max. 15 personer pr. hold - Motorlære kørsel på mark med bil/mc 1 ad gangen - Riverrafting og lign. - Dykning med snorkel - Indendørs klatrevæg - Klatring/rapelling på/fra træer - Ski-, fjeld- og vandreture samt ekskursioner i øvrigt - Skydebane herunder hardball-bane - Brug af hoppepuder, airtracks mv. Sikkerhedsudstyr I forbindelse med risikobetonet sport er det en forudsætning for forsikringens dækning, at relevant sikkerhedsudstyr anvendes. For elever under 18 år er det endvidere en betingelse for forsikringens dækning, at forældre/værge er orienteret om sådanne aktiviteter og har accepteret elevens deltagelse heri. Sejlads Forsikringen dækker sikredes ansvar i forbindelse med sejlads med robåde (herunder kano og kajak), både med påhængsmotor på op til 5 HK, sejljoller under 5 meter. Forsikringen dækker dog ikke ansvar for skade forvoldt på søfartøjer tilhørende sikrede eller elever. Uddrag af forsikringspolicen. Ulykkesforsikring Aktiviteter til søs vil på trods af overholdelse af de formelle retningslinjer og aktørernes udvisning af godt sømandskab, altid indebære en hvis risiko for skader under aktiviteten, sådanne skader er ikke dækket af en erhvervsansvarsforsikring, men en almindelig personlig ulykkesforsikring med eventuel tilkøb af ekstra dækning ved særlige aktiviteter eller farlig sport. Brøderup Ungdomsskole har ikke tegnet ulykkesforsikring for eleverne, det er derfor alene forældrenes ansvar at der er tegnet relevant ulykkesforsikring for eleven. (Se under: Forældretilsagn). Ekstern sejlkyndig Skolen tilknytter eksterne sejlkyndige personer, én med kompetence indenfor hvert af felterne Havkajak, denne tilser også den samlede sejlforskrift. Kajakpolo Den/de sejlkyndige gennemgår én gang årligt skolens sejlforskrift og udstyr indenfor det pågældende område sammen med skolens ansvarlige personale for det pågældende område og læser eventuelle logbøger eller lignende fortegnelser over de afholdte aktiviteter og aktuelle indholdsplaner for fagene. Den sejlkyndige person kontrollere sammenhængen mellem udstyrets stand og indholdet i sejlforskrift, de aktuelle indholdsplaner og instruktørernes logbøger og giver et umiddelbart feedback i dialog med det ansvarlige personale. Ved væsentlige mangler kan der aftales opfølgende møder. Er den eksterne sejlkyndige person utryg ved samarbejdet, eller er der væsentlige fejl eller mangler i skolens praksis eller sejlforskrift, skal skolens forstander orienteres herom. Brøderup Ungdomsskole er ved at etablere et netværk mellem skoler med samme sejlaktiviteter, hvorimellem der kan udveksles eksterne sejlkyndige personer, efter samme model som der bruges i den lokale udveksling af censorer til de mundtlige prøver i de prøveforberedende fag.

6 6 Skolens havkajakker Brøderup Ungdomsskole har 10 havkajakker, alle med lukkede skot i begge ender og dæksliner, for optimal sikkerhed. Hertil benyttes lejlighedsvis havkajakker tilhørende skolens personale i undervisningen eller der lånes havkajakker i en af de lokale grejbanker når der er behov for dette. Havkajakker kan ikke typegodkendes (CE-mærkes) i Danmark. Sikkerheden i havkajakker er primært operationel, knyttet til udøverens kundskaber, instruktørens / lærerens ledelse af aktiviteten og en lang række ydre forhold, som vejr og vind, årstid, beklædning, lokalitet, elevernes forudsætninger, gruppestørrelse mm. Sekundært for sikkerheden er kajakkernes konstruktion, hvor de lukkede skot, eller fastgjorte opdriftsposer i begge ender af kajakken, dæksliner og havkajakkens generelle stand og vedligeholdelse også af afgørende betydning. Det er skolens ansvar (kontrol foretages af instruktøren) at alle havkajakker der benyttes i skolens aktiviteter med elever og den operationelle del af aktiviteterne lever op til disse krav. Havkajakinstruktører Brøderup benytter så hvidt muligt egne lærere som havkajakinstruktører. Det er kun de af skolens ledelse godkendte instruktører, der må lede sejlaktiviteter for skolens elever med skolens havkajakker 1. Instruktør: Alle aktiviteter ledes af kompetente instruktører der som minimum er certificerede EPP 2 havkajak instruktør, eller personer med tilsvarende kompetencer. Disse bærer instruktøransvaret for alle aktiviteterne og kan udnævne hjælpeinstruktører ved enkeltstående særlige, begrænsede aktiviteter. 2. Hjælpeinstruktør: Ved enkeltstående særlige, begrænsede aktiviteter kan ledelse og opsyn med aktiviteten uddelegeres til certificerede EPP 1 havkajak instruktører, eller personer med tilsvarende kompetencer. Ansvaret og den overordnede ledelse skal altid varetages af en under pkt. 1 beskrevet instruktør, der altid skal befinde sig i nærheden eller på anden måde kan tilkaldes med kort varsel. Den særlige begrænsning består i at sejlområdet er tydeligt afgrænset, højst 200 meter fra land og i sommerhalvåret. Eller som hjælpeinstruktør hvor den ansvarlige instruktør selv er til stede. Skolens forstander skal være orienteret forud for afviklingen af den særlige aktivitet. Instruktørliste havkajak BU: Jacob Steensen, efterskolelærer. Undervisningserfaring i havkajak (siden 2006), certificeret Kanoinstruktør (Kanosamrådet, 2007), 1.hjælpskursus, kajakpolo instruktør, aktiv kajakpolospiller i Danmarksturneringen, Friluftsvejleder uddannet i Norge, gennemfører EPP havkajak instruktør 2 kursus sommer 2011 og er indstillet til prøven i efteråret Kasper Luffe, viceforstander. Undervisningserfaring i havkajak (siden 1996), 1.hjælpskursus, Havkajakinstruktør (Havkajaksamrådet, 2005). EPP havkajak instruktør 2 (DKF, 2008).

7 7 Professionel oplæring i sejlads med EPP systemet Brøderup Ungdomsskole har indgået skoleaftale med Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF) om uddannelse indenfor EPP systemet i havkajak. Alle aktiviteter og oplæring i professionel sejlads med skolens havkajakker står mål med kvalifikationskrav og undervisningsplaner som beskrevet i EPP systemet, på de relevante niveauer (bruger og instruktør 1, hvor der certificeres til EPP havkajak bruger 1 og 2, samt EPP instruktør 1, når eleven opnår det ønskede niveau). Der tilbydes EPP bruger 3 prøve i afslutningen af skoleåret for elever der opnår dette niveau. Linjefag og valgfag med havkajak Af indholdsplanen for de enkelte fag fremgår det, hvilke fag der har havkajak på programmet. Ingen elev er tvunget til at følge et bestemt valgfag eller linjefag, eleven vil blive tilbudt et andet fag, hvis denne ikke ønsker at deltage i aktiviteterne til søs, afhængigt af hvor meget disse aktiviteter samlet set fylder på faget. Undervisningen er professionel oplæring i sejlads, hvor slutmålet er EPP havkajak bruger 3, delmål er EPP havkajak bruger 1 og 2 og EPP havkajakinstruktør 1. Nærmere indholdsbeskrivelse på: På brøderup Ungdomsskole er undervisningen i sejlads fordelt på valg eller linjefag: Linjefag fordelt på 3 perioder a 1/3 år 2 gange om ugen. Valgfag fordelt på 2 perioder a ½ år, 1 gang pr uge. Det kan derfor ikke forventes, at den enkelte elev når slutmålet for havkajak på et enkelt fag, oplæringen er derfor organiseret og differentieret således, at eleverne individuelt kan opnå de beskrevne delmål frem mod slutmålet. Eleven får eksplicit besked fra underviseren, når et givet delmål er opnået. Der er på skolen en samlet registrering af elevernes opnåede delmål, denne registrering varetages af faglæreren (instruktøren). Ved skoleårets udgang udstedes beviser for opnået niveau og skolens havkajakinstruktør-team vurderer hvem, der kan indstilles til EPP havkajak bruger 3 prøve. I oplæringen i havkajak kan der, udover oplæringen i EPP systemet inddrages beslægtede aktiviteter for at udvide elevernes kompetencer, det være sig: vandtilvending, svømning, svømmeprøve, svømning med svømmevest eller redningsvest, lege og konkurrencer i vand, kajakpolo, førstehjælpsundervisning, friluftsture mm., der samlet set er med til at kvalificere eleven mod slutmålet. Sikkerhed for undervisningen i havkajak 1. Der benyttes altid som minimum svømmevest ved sejlads. 2. Melding til land gives til en af skolens kajakinstruktører eller til skolens forstander. Der gives besked pr sms inden afgang med sejlområde eller rute, antal personer der deltager og forventet ankomsttidspunkt. Ved ankomst gives ligeledes melding pr sms. 3. I Danmark sejles der kun i de indre danske farvande, samt på sø og å. Primære sejlområder er: Præstø Fjord, Faxe Bugt, Kanalen i Næstved, Karrebæk Fjord og Karrebæk Bugt.

8 8 4. Instruktørens sikkerhedsudstyr: Instruktøren bærer altid mobiltelefon der er vandtæt pakket og medbringer 1. hjælpskasse. Ved vintersejlads og sejlads mere end 200 meter fra land medbringes også sikkerhedspose. Yderligere udstyr medbringes afhængigt af turvalg. a. Svømmevest og termisk beskyttelse, som beskrevet nedenfor. b. Mobiltelefon, vandtæt pakket opbevares på kroppen. c. 1.hjælpskasse + sportstape d. Selvredningsudstyr (padlefloat og lænsepumbe) e. Slæbeline +200 meter fra land: f. Sikkerhedspose Valgfrit afhængigt af turvalg: g. Drikkevand, kold eller varm drik, snack og mad. h. Solcreme i. Termisk beskyttelse efter vind og vandtemperatur, se nedenfor. j. Vindsæk 5. Sikkerhedsposen (vandtæt pakpose) indeholder: a. 1 stk. faldskærmsraket b. 2 stk. signalblus c. Værktøj til nød reparationer d. Gaffatape 6. Hjælpeinstruktøren bærer altid mobiltelefon der er vandtæt pakket. a. Svømmevest og termisk beskyttelse, som beskrevet nedenfor. b. Mobiltelefon, vandtæt pakket opbevares på kroppen. c. Termisk beskyttelse efter vind og vandtemperatur, se nedenfor. d. Selvredningsudstyr (padlefloat og lænsepumbe) e. Slæbeline 7. Ved sejlads under 200 meter fra land kan der etableres et velafgrænset sejlområde, der afgrænses med markeringsbøjer eller tydelige eksisterende punkter eller genstande. 8. Øvrigt sikkerhedsudstyr og faste procedure ved sejlads +200 meter fra land og vintersejlads. a. Eleverne opdeles i makkerpar. b. Forreste par og bagerste par udnævnes. c. Håndtegn repeteres: Jeg er i nød flåde ved stop ved forreste par ro videre. d. 1 stk. slæbeline pr makkerpar 9. Sommerhalvåret går fra 1.4. til og vandtemperatur på mindst 10 grader 10. Vinterhalvåret går fra til Ved sommersejlads sejles kystnært, højest 1500 meter fra land. Over 200 meter fra kysten benyttes termisk beskyttelse i form af skørt, rojakke og neopren longjohns. 12. Ved vintersejlads sejles meget kystnært, højst 200 meter fra land, altid med termisk beskyttelse i form af skørt, rojakke, neopren longjohns, sko og eventuelt handsker, hue, skiundertøj og evt. ekstra trøje under rojakken handsker. Alle ydre forhold der kan påvirke

9 9 sikkerheden skal vurderes med udvidet agtpågivenhed. Ved sejlads over 200 meter fra land skal eleven som minimum have opnået EPP bruger 1 niveau. 13. Risikovurdering (instruktørens ansvar): Vindstyrke og vindretning vurderes altid forud for sejlads (Instruktøren), dels ved DMI eller tilsvarende vejrtjeneste og dels ved besigtigelse på stedet. Vinden vurderes altid i forhold til gruppens kompetencer og skal inddrages i valg af program, tur, rute og escaperutes. Risikovurderingen kan aflyse eller ændre den planlagte aktivitet. 14. Escaperutes. Instruktøren skal altid have tænkt et vurst case scenario og på forhånd have en eller flere sikre alternativer og sikre ændringsmuligheder til den valgte rute eller aktivitet. 15. Hjelm, skal overvejes ved træning i surf.

10 10 Skolens polo-kajakker Brøderup Ungdomsskole har siden 2007 haft kajakpolo på programmet. Spillet kan beskrives som vandpolo i kajakker. Kajakpolo er en selvstændig idrætsgren organiseret under DKF og DIF, samt i mindre omfang i DGI. Skolen deltager i danmarksturneringen for efterskoler der arrangeres under DKF, samt mindre lokale stævner primært i samarbejde med Stege Kajakpolo Klub. Kajakpolo spilles indendørs i svømmehal og udendørs i beskyttet farvand, typisk i havne en beskyttet vig, på en sø eller lignende meget kystnært. Banerne er udendørs typisk 15*30 meter. Kajakpolo er en kontaktsport, hvor udøveren ofte kæntrer, den er meget intensiv og deltagernes teknik er oftest udslagsgivende for resultatet. Samtidig er træningen i polo-kajakker rigtig god træning med henblik på oplæring i havkajak. Polo-kajakken er kendetegnet ved at være kort, med stort spring, så den er meget let at dreje og lavt tyngdepunkt og bagdæk, så den er meget let at rulle med. Der er kun ganske lidt opdrift i konstruktionen, der kun lige kan hold polo-kajakken flydende i vandoverfladen hvis den er bordfyldt. Polo-kajakker kan ikke CE godkendes og sikkerheden er udelukkende af operationel karakter, det stiller således store krav til instruktører og udøvere om at udvise hensigtsmæssig adfærd. Elevers deltagelse i kajakpolo er altid frivillig. Indendørs kajakpolo i svømmehal Indendørs kajakpolo i svømmehal ligger uden for denne forskrift for aktiviteter til søs. Undervisningen varetages af skolens havkajakinstruktører, eller én af disses udpegede hjælpeinstruktører, er underlagt den pågældende svømmehals krav til sikkerhed. Under aktiviteten benyttes altid svømmevest og efter instruktøren vurdering hjelm med eventuelt visir. Sikkerhedsforskrift ved udendørs kajakpolo Der sejles udelukkende meget kystnært højst 200 meter fra kysten, i beskyttet farvand, typisk i en havn eller ved en badestrand. Det er kun skolens havkajakinstruktører, eller én af disses udpegede hjælpeinstruktører, der leder aktiviteter og undervisning i kajakpolo. Instruktøren skal være meget agtpågivende ved fralandsvind, her bør det overvejes om der skal ligge en sejlklar havkajak med sikkerhedsudrustning klar til brug for instruktøren. Sikkerhed for undervisningen i udendørs kajakpolo 1. Der benyttes altid som minimum svømmevest ved sejlads. 2. Melding til land gives til en af skolens kajakinstruktører eller til skolens forstander. Der gives besked pr sms inden start med sejlområde antal personer der deltager i alt og forventet sluttidspunkt. Ved afslutning gives ligeledes melding pr sms. 3. Instruktørens sikkerhedsudstyr: Instruktøren bærer altid mobiltelefon der er vandtæt pakket og medbringer 1. hjælpskasse. Yderligere udstyr (hjelm og vesir) benyttes afhængigt af deltagelsen i aktiviteten. a. Svømmevest b. Slæbeline c. Eventuelt termisk beskyttelse, hjelm og vesir. d. Mobiltelefon, vandtæt pakket opbevares på kroppen. e. 1.hjælpskasse og sportstape (på land)

11 11 f. Selvredningsudstyr (padlefloat og lænsepumbe), hvis der anvendes havkajak 4. Hjælpeinstruktøren bærer altid mobiltelefon der er vandtæt pakket. a. Svømmevest b. Slæbeline c. Eventuelt termisk beskyttelse, hjelm og vesir. d. Mobiltelefon, vandtæt pakket opbevares på kroppen. e. 1.hjælpskasse + sportstape på land f. Selvredningsudstyr (padlefloat og lænsepumbe), hvis der anvendes havkajak 5. Sommerhalvåret går fra 1.4. til og vandtemperatur på mindst 10 grader 6. Vindstyrke og vindretning vurderes altid forud for træningen (Instruktøren), dels ved dmi eller tilsvarende vejrtjeneste og dels ved besigtigelse på stedet. Vinden vurderes altid i forhold til gruppens kompetencer og skal inddrages i valg af program. Risikovurderingen kan aflyse eller ændre den planlagte aktivitet. 7. Hjelm, skal overvejes og så vidt muligt benyttes afhængigt af hvor høj grad der trænes i spillignende situationer.

12 12 Inventarliste Til brug for den eksterne sejlkyndige: Havkajak inventarliste o 8 havkajakker mrk.: Valley, særlig opmærksomhed rettes mod gummi-dæksler til de vandtætte skot, der ofte skal kontrolleres for slid o 2 havkajakker mrk.: Point 65 n. Kayaks Sweden, 2009 o diverse pagajer o 2 splitpagajer, 2011 o 24 svømmeveste, orange mrk. Artic group, 2011 (CE) o diverse godkendte svømmeveste i forskellige farver (CE) o diverse skørter o 18 rojakker o 18 longjohns i neopren o 18 sæt neopren sko o diverse padlefloats o diverse lænsepumper o diverse slæbeliner o Sikkerhedspose o Diverse afmærkningsbøjer med anker Kajakpolo inventarliste o 10 polo-kajakker mrk.: Eskimo Gecko, 2011 o 2 polo-kajakker mrk.: Pyranha RX 300, ældre dato (udlånt fra Stege Kajakpolo klub) o 10 svømmeveste, vendbare blå/hvid kajakpolovest, mrk.: Hiko Sport, 2011 (CE) o diverse skørter o diverse pagajer o diverse hjelme med vesir

13 13 Kontrolliste Kajak Skroget Glasfiber, tjek for synlige skader og for om al glasfiberen er dækket af tokomponent maling eller topcoat. Plastik tjekkes for synlige skader; mindre buler betyder ikke noget, større buler kan svække kajakken lidt. Buler kan evt. rettes ud ved at varme bulen med en hårtørrer og trykke den ud. Det kan være nødvendigt at holde den på plads til den er kølet af. Tjek om for løseskruer ved påskruede øjer mv. Bærehåndtag Dæksliner Dækselastikker Sæde Ryglæn Låg til bagagerum Skot Opdrift Ror, sænkekøl, finne mv: Fodstøtte Pagajer Tjek linerne for slid. Tjek for slid og evt. løse skruer i øjerne. Dæksliner bør ikke være strammere, end at man kan få fat i dem, når man ligger i vandet. Tjek for slid og slaphed. Skal sidde fast. Hvis kajakken har ryglæn/ lændestøtte, bør det være intakt og til at indstille. Tjek for skader og mørning af gummi mv. Sidder låget på en pålimet ring, så tjek limningen. Skal være tætte. Tjek evt. ved at hælde vand i og se om de løber igennem. (Skot er væggen mellem cockpittet, hvor man sidder og bagagerummene). Bagagerummene fungerer som kajakkens opdrift. Derfor skal skottene være tætte. Se oven-for. Hvis kajakken IKKE har skot i på begge sider af cockpittet, så bør der være opdrift i de(n) ende(r) uden skot. De kan være færdigkøbte opdrift poser, flamingo eller lignende, der er fastgjorte. Liner og wirere tjekkes for funktion og slid. Eventuelle skruer tjekkes. Fodstøtte/skinne tjekkes for løse skruer og at eventuelle pedaler/ støtter er intakte og kan indstilles. Aluskafter tjekkes for buler, der svækker skafterne. Pagajer med større buler kassereres. Træpagajer skal være godt lakerede. Ellers tjekkes bladene for skader. Sikkerhedsudstyr (justeres efter farvand) Øser Fløjter Ekstra pagajer Pagajflydere Nødraketter Vandtæt pakket mobiltelefon. Bugserliner til at trække trætte roere mv. Kompas og evt. kort kniv Lygte og værktøj til reparation Evt. lænsepumpe

Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole

Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole 2 Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole Brøderup Ungdomsskole den 6. september 2011 Indholdsfortegnelse Forældretilsagn... 3 ForsikringsforholdBrøderup

Læs mere

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 KAJAK på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano.

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2 8860 Ulstrup

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano.

Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano. Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano. Kasper Luffe Brøderup Ungdomsskole 01-04-2013 2 1 Identifikation af rederen og dennes juridisk

Læs mere

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år.

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år. Om EPP3 Niveauet Niveauet sigter på sikker roning på havet i vindstyrker på op til 5-8 m/s. [note 1]. Fokus er lagt på udvikling af roerens evne til at vurdere forholdene, håndtere problemer der opstår,

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Kajakreglement Dette reglement er gældende for de af Strib Ro- og Kajakklubs medlemmer, der måtte ønske

Læs mere

Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne.

Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne. Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne. GENERELT: Sikkerhedsinstruksen gælder for de sejldage som Hvidovre Ungdomsskole afholder med skoleklasser og elever i Kalveboderne.

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) 1. Indledning Af klubbens vision fremgår, at Rungsted Kajakklub skal give mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne

Læs mere

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i Thisted Ro- og Kajakklub Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser og Dansk Forening

Læs mere

Vind mellem 4 og 8 m/sekundet og bølger. Oppakning som til tur eller vægt svarende til det (20 30 kg).

Vind mellem 4 og 8 m/sekundet og bølger. Oppakning som til tur eller vægt svarende til det (20 30 kg). Havkajakinstruktør Arbejdspapir og uddybning til vejledende retningslinier Revideret 18 maj 2004 Gramattisk rettet 21 sep 2004 Kendt farvand: Sommerhalvåret: Aspiranten skal være bekendt med områdets specielle

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium Senest opdateret d. 07.09.2015 Elevforudsætninger For deltagelse i sejlads med kajak er det et krav, at eleven er i stand til at svømme

Læs mere

Revideret d. 31. september 2013

Revideret d. 31. september 2013 Sikkerhedsretningslinjer for vandaktiviteter under DARU Revideret d. 31. september 2013 Formål med sikkerhedsretningslinjer for vandaktiviteter Formålet med sikkerhedsretningslinjer for vandaktiviteter

Læs mere

Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole

Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole side 1 af 5 Som nævnt i skolens værdigrundlag, så er det bl.a. skolens mål, at eleverne gennem undervisning og samvær, skal blive dygtige, ansvarlige, engagerede

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning.

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning. oklubs RO Formål Nyborg Roklubs kajakreglement har til formål at udstikke rammer, der tilgodeser både sikkerhed og trivsel i klubben. Det er ønsket at give medlemmerne de optimale muligheder, så de på

Læs mere

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen.

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Sikkerhedsregler Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Egne færdigheder kajakteknisk. Udstyr, kajak,

Læs mere

Skelskør Roklub Kajak Reglement.

Skelskør Roklub Kajak Reglement. Skelskør Roklub Kajak Reglement. 1. Formål og gyldighed. 1Al kajakroning i Skelskør Roklubs regi følger de sikkerhedsbestemmelser, der er udarbejdet Dansk Kano og Kajak Forbund. 2Dette reglement, som er

Læs mere

Instruktion havkajak

Instruktion havkajak Instruktion havkajak Discipliner for havkajak 24-04-2009 Fredericia Roklub Per Jørgensen Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 12: Side 14: Side 15: Skadesforebyggende

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

EPP 3 (Havkajak) Havkajak Fortsætter

EPP 3 (Havkajak) Havkajak Fortsætter Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 3 (Havkajak) Havkajak Fortsætter Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

Sikkerhedsinstruks. Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup Hav og Vemmingbund.

Sikkerhedsinstruks. Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup Hav og Vemmingbund. Sikkerhedsinstruks i forbindelse med havkajakaktiviteter på Dybbøl Efterskole Aktiviteterne følger de gældende regler og retningslinjer fra Søfartsstyrelsen. Som udgangspunkt betragtes kajakaktiviteter

Læs mere

Regler og anbefalinger

Regler og anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler og anbefalinger Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling 10. maj 2012 Regler og Anbefalinger for Nords medlemmer, vedtaget 2012 Side 1 af 9 0. Indledning I

Læs mere

Regler & Anbefalinger

Regler & Anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler & Anbefalinger Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling d. 25. marts 2015 Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 1 af 12 0. Indledning På de følgende

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune 2016 Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af

Læs mere

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning 1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning Bestemmelserne gælder for roning i Hobro Ro- og Kajakklubs kajakker, og for roning i private kajakker i klubsammenhæng. Bestemmelsernes

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014 Sikkerhedsbestemmelser Den 20. februar 2014 Quick guide Erfaringsniveau, rettigheder og forudsætninger Rettigheder: lodret kolonne til venstre Niveauer: øverste vandrette celle Forudsætninger: I grå felter

Læs mere

Uddannelsespolitik i Kerteminde Kajakklub Vedtaget af bestyrelsen den 26. januar 2016

Uddannelsespolitik i Kerteminde Kajakklub Vedtaget af bestyrelsen den 26. januar 2016 Uddannelsespolitik i Kerteminde Kajakklub Vedtaget af bestyrelsen den 26. januar 2016 Indledning Vi ønsker i Kerteminde Kajakklub, at klubbens medlemmer er så veluddannede som muligt i kajak og kano for

Læs mere

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Udgave November 2015 - Udkast til medlemmerne 1 Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab.

Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab. Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab. Hvis man ror i tidsrummet mellem standerstrygning i 31. oktober og til standerhejsning i 1. april, skal man overholde en række bestemmelser. I det tidsrum

Læs mere

EPP 2 Havkajak Havkajak Introduktion (DKFs anbefalede frigivelsesniveau)

EPP 2 Havkajak Havkajak Introduktion (DKFs anbefalede frigivelsesniveau) Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 2 Havkajak Havkajak Introduktion (DKFs anbefalede frigivelsesniveau) Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk

Læs mere

Sikkerhedskursus i BUF

Sikkerhedskursus i BUF Sikkerhedskultur og friluftsliv 22/5-17 Program: Oplæg - Kort og sikkerhedskultur generelt - Baggrunden for og kort gennemgang af sejladsreglerne - Sejlads i skoler og institutioner/ erhvervssejlads. -

Læs mere

Til høringsparter og interessenter

Til høringsparter og interessenter Til høringsparter og interessenter Udkast til ny bekendtgørelse om teknisk forskrift om mindre fartøjer, der medtager op til 12 passagerer samt ny Besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer og

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Lege og øvelser for børn og barnlige sjæle

Dansk Kano og Kajak Forbund Lege og øvelser for børn og barnlige sjæle Dansk Kano og Kajak Forbund Lege og øvelser for børn og barnlige sjæle Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse Forord I dette hæfte finder du forskellige forslag til

Læs mere

Kajaksejlads på Ryslinge Efterskole

Kajaksejlads på Ryslinge Efterskole Indledning Hovedmål med undervisningen Vores hovedmål med undervisningen i kajak er at skabe gode oplevelser, samt at give basale færdigheder. Oplevelser er både knyttet til aktiviteten i sig selv, naturoplevelser

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Udarbejdet af Lars Johnsen og Søren Bojer d. 22. maj, d. 20. juni og d.

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi.

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngVest. Denne

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 1 Alarmberedskab ved ulykker... 1 Instruktion

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Udarbejdet 07.05.2015/ Joachim Mottel og Jakob Rud Hansen Sikkerhedsinstrukser: For at en havkajaksejlads kan kaldes sikker, skal den foregå inden for

Læs mere

Beskrivelse DKF s grejbanksordning

Beskrivelse DKF s grejbanksordning Bilag til punkt 6 Beskrivelse DKF s grejbanksordning Dato Generelt Grejbank 14. JANUAR 2004 revideret Christian Jacobsen Heri beskrives detaljerne i aftalen omkring klubbers funktion som grejbank. Der

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter.. Aktiviteter med

Læs mere

Kitesurfing begynderkursus. Windsurfing

Kitesurfing begynderkursus. Windsurfing Windsurfing Kitesurfing begynderkursus Eastwind Surf School. Intro eller begynderkursus Intro 3 timer/ Begynder 3 timer pr. dag, 3 dage. Balka Strand v. livreddertårnet. Alle dage kl. 10.00-13.00 og 14.00

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund

Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk 1 Niveaubeskrivelse EPP 2 (tur/konkurrencekajak)

Læs mere

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken EPP 1 (Tur/Kap) Tur- og Kapkajak Introduktion Målet med dette kursus er at introducere kursisterne til kano- og kajaksporten, og skabe gode oplevelser i sikre rammer. Der arbejdes med grundlæggende manøvrering

Læs mere

HOLTE ROKLUB. Roning i Kajak. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk 2004 SP, LM, NKA

HOLTE ROKLUB. Roning i Kajak. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk 2004 SP, LM, NKA HOLTE ROKLUB Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk Roning i Kajak 2004 SP, LM, NKA Indholdsfortegnelse 1 KAJAK ROREGLEMENT... 3 1.1 D AGLIGE RO - OMRÅDER :... 3 1.2 R ONINGEN...

Læs mere

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114 og til en fra Nyborg Roklubs

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. side 1 af 5 Udarbejdet: 31. august 2015 14:01 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Idræt på tværs

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Idræt på tværs Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Idræt på tværs November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med dette valgfag er at synliggøre en bred vifte af forskelligartede idrætsgrene. Det

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for. risikofyldte aktiviteter

Retningslinjer og procedurer for. risikofyldte aktiviteter Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter Brøruphus Efterskole Skoleåret 2016/17 Indledning Visse skoleaktiviteter kan potentielt være forbundet med risiko. Vi ønsker at være en skole,

Læs mere

4. Kontrollen skal bevares ved entring af kanoen/kajakken.

4. Kontrollen skal bevares ved entring af kanoen/kajakken. EPP 1 (Havkajak) Havkajak Introduktion Formål Hensigten med dette niveau er at opmuntre og motivere til sikkerhed og ansvarlighed på vandet, og vise de muligheder og gode oplevelser der ligger i kano-

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 A. REGLER... 2 A1. FORMÅL... 2 A2. ORGANISATION... 2 A3. ØKONOMI... 2 A4. SKOLELEDEREN... 2 A5. INSTRUKTØRER... 3 A6. BÅDSMÆND... 3 A7 SEJLERSKOLEMØDER... 4 A8.

Læs mere

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1! af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 23. oktober 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Havkajak på Faaborgegnens Efterskole Skriv navn(e) og kaldesignal(er)

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: Maj 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne. Formålet

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs

Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs 1 Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs Baggrund og formål - Vejledning til efterskoler for at bidrage til at sejlads med elever foregår så betryggende som muligt. - Målgruppen er skolens overordnede

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Deltagerinformation - Weekendkursus i havkajak

Deltagerinformation - Weekendkursus i havkajak Deltagerinformation - Weekendkursus i havkajak Kære deltager Du har tilmeldt dig et weekendkursus i havkajak sammen med Outdoorsports. Vi har gennem en årrække afholdt weekendkurser i havkajak, og har

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 7. november 2016 07:58 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m.

1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m. 1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m. Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007/www.europaddlepass.dk På

Læs mere

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for Marts 2015 Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). Dette reglement gælder for alle aktiviteter i Rørvig Sejlklub. Visse af bestemmelserne gælder efter deres indhold dog kun for juniormedlemmer af Rørvig Sejlklub,

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013)

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Omfang Denne sikkerhedsinstruks gælder for al kanosejlads eller anden sejlads med unge under 18 år i FDF Alsønderup regi. Den gælder, når der

Læs mere

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3 Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Instruktørniveauerne DKF instruktør 1 (hav) DKF instruktør 2 (hav) DKF

Læs mere

Makkerredning eller T- redning

Makkerredning eller T- redning Makkerredning eller T- redning En af grundpillerne for sikkerheden er at kunne udføre en overbevisende makkerredning på omkring et minut. Nogle lærer bedst ved at prøve i praksis, og andre vil have gavn

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngSyd. Denne generelle

Læs mere

Sejladsaktivitet: Havkajak

Sejladsaktivitet: Havkajak Sejladsaktivitet: Havkajak Det sikres at deltagerne er klædt på efter forholdene f.eks. våddragt, rojakke / regnjakke, neopren sko, hue, handsker mv. Desuden medbringes på længere ture nødtøj, tørt ekstra

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 1. juli 2015 14:05 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Identifikation_af_rederen.Label Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Vedtaget af bestyrelsen den 28 april 2015 1. Indledning skal give dig mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne udbygger Dansk Kano og Kajak

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 27. juli fre 1. august 2014 Så er det igen tid for tilmelding til årets super Sommer sejler camp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning.

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. 1 Fysisk form/helbred. Alle nye medlemmer skal orienteres om risikoen ved at ro kajak, hvis man har en sygdom, der kan medføre lammelse eller bevidsthedstab.

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

EPP 1 (Havkajak) Havkajak Introduktion

EPP 1 (Havkajak) Havkajak Introduktion Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 1 (Havkajak) Havkajak Introduktion Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 På www.europaddlepass.dk findes de nyeste og opdaterede

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Bilag 4 Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne.

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling A: Sikkerhedsbestemmelser for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling 1 Formål og gyldighed Sikkerhedsbestemmelserne skal

Læs mere

Deltager Guide. FjordTri 11. juni 2016. Kirke Hyllinge Idræts Forening. Motionstriatlon ved Roskilde Fjord

Deltager Guide. FjordTri 11. juni 2016. Kirke Hyllinge Idræts Forening. Motionstriatlon ved Roskilde Fjord Kirke Hyllinge Idræts Forening FjordTri 11. juni 2016 Motionstriatlon ved Roskilde Fjord Deltager Guide (udgivet 1. juni 2016 med forbehold for rettelser frem til løbsdagen) Velkommen til FjordTri 2016

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

MTB Sundhed og Trivsel Fysisk træning. Eleven har viden om faglige anbefalinger til idrætsvaner

MTB Sundhed og Trivsel Fysisk træning. Eleven har viden om faglige anbefalinger til idrætsvaner Mountainbike [et skal forholde sig til tre Mountainbike. Fagets formål: Det centrale i faget er at udvikle elevernes kompetencer indenfor fysisk udfoldelse og lære eleverne glæden ved fysisk udfoldelse.

Læs mere

Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark

Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Side 1 af 5 Mellem (Omtales herefter institutionen) og Dansk Kano & Kajak Forbund (Omtales herefter DKF )

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012

HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012 HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012 Niveauer og færdigheder Med udgangspunkt i EPP2 (EURO PADDLE PASS) som bliver brugt til frigivelse af nye havkajakroere

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Uddannelse af personale til evakueringsassistent

Uddannelse af personale til evakueringsassistent DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-15 1349 Kbh. K Uddannelse af personale til evakueringsassistent 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som følge af bekendtgørelsen om

Læs mere