Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:"

Transkript

1 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Tilstede: Anders Aarup, Anders Gustav Svendsen, Jan Jull Nielsen, Kate Schøtt Jensen, Kirsten Bille, Micheal Thormann, Præst Rikke Juul, Præst Lene Tvilling, Allan Olsen, Amanda B. Norsker, Claus Gammelby Hansen, Medarbejder repræsentant Martin Madsen og Sekretær Thyra Sisse Jensen. Fravær m. afbud: Lars Hedemark, Peter Haystrup, Præst Kristine Gustav, Benedikte Sveigaard, Ivan Rod Fravær u. afbud: Stine Rothe 1. Godkendelse af referat fra møde nr. 16 Referat godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 3. Formandens kommentarer Vi har fået afslag på renovering af Lenes have uden nogen egentlig begrundelse. Mere om dette kommer på et af de senere punkter. Der er to punkter på dagsordenen hvor Martin skal forlade lokalet, da punkterne handler direkte om ham. 4. Økonomi kvartalsrapport for 1. kvartal Punkt ved Anders Aarup Vi har brugt ca. 28% af budgettet for 2015, hvilket passer fint. Merforbruget har været på anskaffelse, herunder lystræet til Luther Kirken og på kirkelig undervisning hvilket var konfirmandundervisningen. Konklusionen er at vi indtil videre holder budgettet. Kvartalsrapporten for 1. kvartal blev godkendt. 5. Budget Punkt ved Anders Aarup Budgettet for 2016 er samme beløb som anvendt i 2014, hvilket betyder en lille nedskæring på rådighedsbeløbet. Der bliver spurgt, om der er blevet skåret over hele linjen og Anders svarer at alle punkter/poster er blevet vurderet, således er der ikke skåret ned. Rosenvængets Sogns Menighedsråd, CVR- nr , Budget Bidrag budget afleveret d kl. 12:55 og godkendt at Menighedsrådet d

2 6. Lene Tvillings have. Afslag fra provstiet. Punkt ved Michael Der er kommet afslag på renovering af Lenes have uden nogen egentlig årsag tilknyttet. Michael oplyser at vi skal indhente 2-3 tilbud før noget kan besluttes. Lene oplyser at hendes kontormøbler er 30 år gamle. Jan mener at, at det kan vi ikke være bekendt, så hun får bevilling til at købe en kontorstol. 7. Reklamedame.dk. Punkt ved Michael Provstiet synes ikke at det er i orden at bruge Reklamedame til sognets kommunikationsarbejde. Michael har undersøgt reglerne hos Provstiet og det er en beslutning menighedsrådet skal træffe. Desværre er det ikke blevet skrevet i beslutningsprotokollen ved valget i efteråret Michael foreslår, at det bliver drøftet igen uden hans tilstedeværelse og han forlader rummet. (Formand Michael Thormann er ikke med til resten af drøftelserne af dette punkt og afstemningen herom). Provstiet synes Reklamedame er en for dyr løsning. Der er blevet brugt mange midler på PR de seneste par år, for at synliggøre sognet. Stor enighed om at Reklamedamen leverer høj kvalitet, men der skal sætte fokus på hvad der koster hvad. F.eks. laver Reklamedame også reklame for sognets kor og deres koncerter. Der forslås at hele økonomien for Reklamedames arbejde bliver kortlagt og derefter kan vi måske finde ud af, hvor der muligvis kan skæres. Både for vores eget budget og får at tilfredsstille provstiet. Det blev enstemmigt vedtaget ved afstemning at gøre fortsat brug af Reklamedame.dk, med det forbehold at regnskaberne skal gennemgås og det skal kortlægges, hvad hver enkelt der får designet og printet. Pr- udvalget skal stå for dette. Anders bemærker at budgettet i 1. kvartalt er blevet holdt for kommunikationsposten. 8. Oplæg til videre diskussion om prioritering af aktiviteter, herunder booking af faciliteter. Punkt ved Kirkeudvalget Lene fortæller om det seneste kirkeudvalgsmøde hvor Flemming og Thyra var inviteret med for at diskutere regler om bookning for sognets lokaler. Det blev gjort klart, at vi mangler en principiel diskussion omkring, hvilket slags sogn vi er og dermed en prioritering af kalenderbookning. Der ønskes fra alle præsterne og de øvrige ansatte i sognet en prioriteringsliste og et regelsæt fra menighedsrådet herom. Lene henviser til en løsning der blev omtalt på mødet, hvilket var at have et buffer- lokale forstået således, at der altid er minimum et lokale som står frit. Indløber der f.eks. en bisættelse, kan de, der har lejet/lånt lokaler og dermed evt. udgør støjgener for bisættelsen i kirkerummet, flytte til buffer- lokalet i en pålagt pause. Ligeledes ved en udlejning og bisættelse samtidigt og såfremt de pårørende ønsker kaffe efter bisættelsen, kan de tilbydes dette buffer- lokale. Samme situation med dåb og vielser. DAM sagerne skal diskuteres på menighedsrådsmøder, da det er meget omfattende og ikke kan besluttes alene af nogen i personalegruppen. Michael kontakter Morten herom og beder om information vedr. dato, pris osv, Michael oplyser derefter dette til menighedsrådet.

3 Kirsten spørger, hvem der skal tage denne principielle diskussion og der var enighed om at dette ligger hos kirkeudvalget og menighedsrådet. Jan påpegede, at der må udarbejdes nogle udkast til bookningsregler og derefter fortages diskussioner og afstemninger i menighedsrådet. Der skal arbejdes videre med det. Michael påpegede at migranterne en fredag eftermiddag havde en tjeneste med temmelig meget røgelse i hele kirken og at der var bygget et kæmpe telt rundt om kirkens alter Det har taget overhånd, som Kristine tidligere har påtalt. Michael vil tale med Ivan vedr. dette og det kan muligvis være at udlejning til migrantmenigheder skal op til overvejelse igen. 9. Frokostgudstjeneste evaluering. Punkt ved Præsterne Anders Aarup fortalte at det er rigtig hyggeligt og det har været nogle gode tjenester, men der er ikke nok kirkegængere. Der er flere ansatte end der er kirkegængere og det er ikke holdbart. Rikke påpegede at præster og ansatte prøver at gøre sig meget umage og synes det har været fine tjenester. Mange kender ikke til frokostgudstjenernes eksistens og der skal evt. designes flyers, som kan deles ud i lokalområdet. Allan tilbyder at dele dem ud i boghandlen. Frokostgudstjenester bliver et punkt på næste møde. 10. Visionsdag evaluering. Punkt ved Michael Allan påpegede at visionerne ramte meget ved siden af. Der var mere tale om f.eks. bookning og det betød vi ikke kunne tale visioner. Allan sagde at vi burde tale i plenum (som vi endte med at gøre) i stedet for at gå ud i grupper. Næste gang skal vi afholde en visionsdag som iværksætter tiltag. Rikke mente det var en god dag men var enig i at det ikke var en visionsdag. Menighedsrådet var ikke klar over, at der var så store problemer med f. eks. bookningen. Ulla påpegede vigtigheden af at man ikke kan se frem uden at have baglandet i orden. Michael tog en del af skylden for at det ikke ligefrem blev en visionsdag, da han havde kontaktet Jens inden visionsdagen og oplyst at visse arbejdsfordelinger o. lign. var nødvendige at samtale om, før nye tiltag kunne iværksættes og for at diskutere disse arbejdsfordelinger o. lign. skulle alle være til stede. Dette var vigtigt! a. Kommunikationsfolder til Rosenvængets Sogn Jens forslog til visionsdagen at vi evt. skulle sende et blad ud til sognet en gang årligt, for at blive mere synlige. Han forslog også at vi kunne få respons på gudstjenesterne og begivenhederne ved at uddele nogle korte spørgeskemaer, for at få en fornemmelse af, hvad folk egentlig ønsker fra deres kirke. Det skal der arbejdes videre med. Sogneblad til alle husstande er punkt til næste møde. 11. Altan på FNP 3. Punkt ved Ulla Ulla fremviser billeder af, hvordan altanen på Rikkes lejlighed kommer til at se ud, hvis den bliver lavet. Ulla fortæller, at der allerede er blevet lavet husregler for altanerne. Ulla har læst

4 alt igennem og er lidt nervøs for altanfirmaet, men der er blevet stillet en garanti. Der er lagt budget for hver lejlighed, som selv betaler. Derfor skal vi stemme om dette. Uanset udfaldet af afstemningen er det stadigt usikkert om altanprojektet overhovedet realiseres. Dette fordi der minimum skal være 18 lejligheder der ønsker en altan. Altanen vil koste kr., såfremt alle beboerne ønsker altan (24 lejligheder). Michael påpeger at det evt. bliver dyrere, hvis vi venter til et senere tidspunkt, idet det altid er billigst at montere alle altanerne samlet. Tilbuddet skal forbi en jurist. Det blev vedtaget ved afstemning at menighedsrådet ønsker en altan på præstelejligheden Fritjof Nansens Plads nr Lyddøre. Punkt ved Ulla Mellem kirkerummet og trappen. Mellem orglet og trapperepos. Mellem kirkerummet og samtalerummet. Mellem Wittenberg salen og våbenhuset. Mellem Wittenberg salen og bagtrappen. (Se bilag) Det er meget dyrt fordi det skal være præcis de samme døre som de gamle i form og i udseende. For alle fem døre koster det kr. inkl. levering og montering. Allan: Er det muligt at gøre billigere? Michael: Provstiet siger at vi skal indhente flere tilbud. Jan: Der har været en lang snak om dette og det er nødt til at være sådan, at når menighedsrådet sætter noget i gang skal det også følges helt til dørs. Dette bifaldes. Det blev vedtaget ved afstemning at der skal indhentes flere tilbud på de fem planlagte lyddøre, at det derefter skal forbi provstiet, godkendes og derefter indkøbes. 13. Belysning til Wittenberg salen. Punkt ved Ulla Jan viser en prøve på en lampe han har sat op i salen og fortæller at det vil blive med manuelt dæmpningsfunktion. Der bliver indstillet til at indhente tilbud på lys og på at radiatorne bliver fjernet og nogle nye bliver sat op under vinduerne. Det blev vedtaget ved afstemning at der må indhentes tilbud på lys og varme til Wittenberg salen (Korcenteret) Ift. loftpladerne, er de kor som benytter salen i gang med at tage plader ned for at checke akustikken herefter. Hvis behovet bliver, skal der evt. hentes tilbud på akustikloftplader. Der skal males, især ved trappen og farvevalget er vigtig. Ift. møbler har Ars Nova tilbudt at være med til at betale en andel. Der ønskes evt. caféborde til foredrag, koncerter osv. Lys og varme har første prioritet. 14. Ny strukturering af anlægsbudget. Punkt ved Ulla Ulla indstiller til afstemning om omlægning i anlægsbudgettet. Dette er begrundet med at der f.eks. er mange gamle poster, der ikke er meldt af (se bilag).

5 Ulla har derudover fundet 2 millioner i budgettet og forslår at den ene million anvendes til istandsættelse af Lenes bolig og den anden million til det der mangler at blive istandsat i forhold til synrapporten fra provstiet. Ulla vil gerne arbejde tallene igennem igen og derefter skal det godkendes af provstiet. Det blev vedtaget at vi omstrukturer vores anlægsbudget. 15. Engangsbevilling til Martin for Julekalenderarbejdet. Punkt ved Benedikte Det blev vedtaget at der gives en engangsbevilling til kirketjener Martin Anker Madsen for hans store indsats med Julekalenderen. 16. Lønforhøjelse til Martin. Punkt ved Benedikte Benedikte var ikke tilstede på mødet, så det blev besluttet, at hun skal henvende sig til kirketjenerforeningen for at få den korrekte lønstigning og kendskab til reglerne herom. Herefter kan hun fremlægge det for menighedsrådet hvis der er noget ekstraordinær information. Ellers må lønforhandlingerne foregå mellem kontaktpersonen og de ansatte efter overenskomsterne. 17. Orientering fra kasserer, kontaktperson, kirkeværge og præster Intet der ikke allerede er blevet sagt. 18. Orientering fra udvalg og ordførere Udvalg: Børnehaveudvalg Til orientering er vi i gang med at få lavet ny gård. Ordførere: Bestyrelsespost i omsorgscenteret Fælledgården Der har været tilsyn fra embedslægen og alt tegner godt nu. Fælledgården er rykket lidt op i vurdering. Mere fokus på personalegruppens velvære. Kontaktperson til sognets menighedspleje Mødet var aflyst i dag. Lene er også med i Menighedsplejen. 19. Eventuelt / Runde blandt deltagerne Kirsten Bille fortæller at der ikke er datoer og tidspunkter på nyhedsbrevet når man læser det på mobilen. Martin oplyser at der er er førstehjælpskursus d. 12/5. 1. hold fra og 2. hold fra Man kan skrive en mail hvis man er interesseret i at komme med. Jan siger at der er indkommet et tilbud på hynder til Luther Kirken og der ligger stofprøver i Korcenteret. Ulla omtaler akustikken i Frihavnskirken, som fortsætter med gode forslag om tæpper og andet. Næste møde d. 3/

6 20. Næste ordinære mødedato onsdag d. 20. august Oplæsning, godkendelse, rundsendelse og underskrift af protokol Med venlig hilsen på vegne af Michael Thormann Thyra Sisse Jensen

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere