Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen St. Sjørup Strand"

Transkript

1 Grundejerforeningen St. Sjørup Strand St. Sjørup den 19/ Generalforsamling d. 12/ kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret. Formanden byder velkommen og foreslår Ejner Andersen, Spovevej 16, som dirigent. 1. Ejner Andersen valgt og han kan konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og at dagsorden er ifølge vedtægterne. 2. Formandens beretning ved Aage Madsen. Bevoksningen på Kærvejen. På baggrund af den årlige stivandring med Vejformændene, samt henvendelser fra sommerhusejere, har Grundejerforeningen tilskrevet alle med matrikel ud til Kærvejen og bedt ejerne om at klippe deres bevoksning ind til skel. Der var steder på Kærvejen, hvor to biler ikke kunne passere hinanden uden at får ridser i lakken. Norddjurs Kommune vil som vejmyndighed sørge for, at Kærvejen bliver beskåret med efterfølgende regning til de berørte lodsejere. Generelt er vores stier pæne og stien ved stranden til at færdes på. Der har været tilfælde, hvor indbrudstyve har brugt stranden til at komme fra den ene vej til den anden. Det har vi forsøgt at dæmme op for ved at anbringe nogle store sten på stien.desværre er der en enkelt sommerhusejer, som ikke forstår dette og adskillige gang har flyttet en sten, således at han kan køre i bil langs med stranden. Vi må gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at køre i bil på stien langs med vandet. Der er ændret på bommene ved nogle af stierne, nogle steder er der fjernet en bom. Stivandringen med Vejformændene fungerer godt, og næste stivandring bliver den 28/ Vi har igen i år fået Blåt flag ved vores strand. Det er anbragt ved den offentlige strand ved Paradiset.

2 Norddjurs Kommunes Klimatilpasningsplan er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Grundejerforeningen har tilskrevet kommunen og gjort opmærksom på, at udstykningen i Lokalplan flere gange i årenes løb har været oversvømmet. Hvis dette skal imødegås, kræver det tiltag, som vil medføre en ændring af lokalplanen. Vores område er ikke med i de 7 områder som Norddjurs Kommune har udpeget som risikoområder. Landsbyturismeprojektet er afsluttet. Vi har samarbejdet med Bylauget i St. Sjørup og fik kr. af LAG midlerne til deling. Bylauget har fået pengene til en legeplads ved Huset, til glæde også for Strandens børn. I forbindelse med Landsbyturismeprojektet var vores 1. prioritet en sti mellem strand og by, da det ikke har været muligt at få adgang til jorden er dette projekt ikke muligt. Opslagstavlen på Kærvejen er fornyet med en magnettavle men fungerer ellers, som den plejer. Vandværket vil fremover også benytte opslagstavlen til meddelelser. Vores kasserer Olga Christensen, har gjort et stort arbejde for at få os tilmeldt til PBS. På sigt er det en lettelse for kassereren og vi håber, at det vil betyde flere medlemmer til foreningen. Hjemmesiden har fået en ansigtsløftning. Vi kan nu selv administrere hjemmesiden, sekretæren overtage ajourføringen, således at referatet fra generalforsamlingen og andre relevante skrivelser vil være at finde på hjemmesiden. Belægningen på Kærvejen. Vi må konstatere at den granulerede asfalt ikke lever op til forventningerne, da der også nu bliver huller i vejen efter regn og frostvejr. Hver gang vejen rettes af, har de, der bor tæt på vejen, støvgener. Bestyrelsen vil gerne finde en permanent løsning på problemet. Vi har indhentet tilbud på en OB belægning, som er flydende asfalt med granitskærver lagt ovenpå. Belægningen er ligesom den der kan ses ved nedkørslen til Paradiset fra Estruplundvej. Vi har fået tilbud fra Ove Arkil og NCC. Tilbudene er næsten ens, der er m2 og prisen ca, kr hvad det koster at afrette vejen. Bestyrelsen foreslår, at foreningen optager et banklån på kr., og at tilbagebetalingen sker fra de midler, som indbetales via ejendomsskatten. For at dette kan balancere, foreslår bestyrelsen, at beløbet til vedligeholdelse af vejen hæves fra de nuværende 64 kr. til 100 kr. pr. år. Kommunens jurister oplyser, at det kan lade sig gøre at overføre de indbetalte penge fra Ejendomsskatten til et Vejlaug, hvis opgave udelukkende er at varetage

3 vedligeholdelsen af Kærvejen. Pengene fra ejendomsskatten udbetales til Vejlauget én gang årligt, ligesom Vejlauget skal have selvstændigt cvr. nr. og egne vedtægter. Belægningen vil gøre Kærvejen støvfri og være en pæn indgang til sommerhusområdet i øvrigt. Formandens beretning til diskussion, dog opfordres til at diskussion vedrørende Kærvejens belægning tages op under punkt 5. Der var et enkelt forslag i forbindelse med stierne, hvor der blev gjort opmærksom på, at overgangen mellem Paradiset og sommerhusområdet trænger til forbedring. Formandens beretning godkendt. 3. Olga Christensen gennemgik regnskabet. Spørgsmål til regnskabet; hvorfor er der så mange penge på kontoen? svar; der har i ca. 30 år været tale om asfaltering af Kærvejen. Der var en, der efterlyste skilte med vejnavne nede ved stranden samt opsætning af bænke langs stranden. Hvordan er medlemstallet i.f.t. til tidligere år?. Vi vil gerne have flere medlemmer i Grundejerforeningen og opfordrer alle til at forsøge at få flere medlemmer. Overgangen til BS vil formentlig give flere medlemmer og kontakten til ejendomsmæglerne i området giver mulighed for at byde nye folk velkommen i området samt opfordre til medlemsskab. Der var forslag om, ved gensalg af huse at opfordre sælgere til at få indføjet i skødet, at der skal være medlemsskab i GF. Regnskabet blev godkendt. 4. Olga gennemgik budgettet for næste år. Grundejerforeningen vil hvert udskifte vej- og stiskilte, hvor der er behov for det. Er Fritidshusejernes Landsforening kontingentet værd?. Aage mener, vi skal overveje, om vi skal blive i foreningen. Lige nu undersøger Olga, om vi kan tegne en forsikring udenom foreningen. Vi følger det i bestyrelsen.

4 5. Der er ikke indkommet andre forslag end bestyrelsens. Hvert punkt behandles for sig. A. Bestyrelsen vil gerne have lavet en permanent løsning på Kærvejens belægning. Spørgsmål til punkt A. Har vi overvejet fartdæmpende foranstaltninger ved den nye belægning? Hvis det bliver nødvendigt, ja. Kan Kommunen bidrage til etablering af vejen? Nej det er undersøgt og Kærvejen er klassificeret som en privat fællesvej, hvor vedligeholdelsen påhviler beboerne i området. Kan vi bruge Grundejerforeningens penge til belægning på Kærvejen? Nej, der skal være adskilt økonomi mellem GF og Vejlauget. Forslag til fartdæmpning: Hvide ophøjede striber, som også er en fordel da de er billige at reparere. Skal Hejrevej og Tangvej betale til Kærvejens vedligeholdelse? Det blev vedtaget at lægge OB belægning på Kærvejen. Bestyrelsen vil så hurtigt som muligt få indhentet relevante tilbud på genopretning af vejen samt indhente tilbud fra bank. B. Oprettelse af vejlaug for Kærvejen. Det blev vedtaget at oprette et vejlaug bestående af Kurt Hermansen, Rørsangervej 1 og Svend Andersen, Tangvej 51 samt Olga Christensen, Rylevej 26. C. Forhøjelse af bidrag til Kærvejen. Bestyrelsen bemyndiges til at bede kommunen om at hæve bidraget til Kærvejens vedligeholdelse til 100 kr. årligt. 6. Svend Andersen, Tangvej 51, blev genvalgt. Nini Sporleder, Mågevej 21A, blev genvalgt. Thomas Eriksen, Strandskadevej 55, blev valgt som 1. suppleant og Henny Rasmussen, Hejrevej 4, blev valgt som 2. suppleant. 7. Valg af bilagskontrollant.

5 a. Dorrit Skytte, Mågevej 13, blev genvalgt. Valg af bilagskontrollant suppleant. b. Asbjørn Møller, Strandskadevej Eventuelt. Hvem vedligeholder det stykke græs fra skel langs Kærvejen? Svar: det gør den, som har grunden, det ligger op ad. Skal Pinsemødet fortsat holdes på Fjordcentret? Et flertal i bestyrelsen har besluttet, at vi fortsætter med at holde Pinsemødet for Vejformændene, på Fjordcentret; det har fungeret rigtig fint og Fjordcentret er også en del af vores lokalområde. Duevej 2 har fortsat en ulovlig udkørsel til Kærvejen. Da Grundejerforeningen ikke har nogen myndighed, er det ikke vores opgave at påtale forholdet, men vi vil ved lejlighed tale med kommunen om problemet. Hvem tager sig af det, når der ligger meget tørre, fældede træer og grene omkring en grund/hus. Der tænkes her på brandfaren?. Den enkelte grundejer eller vejlaug henvender sig til kommunen. I dette ekstreme tilfælde vil Grundejerforeningen Foreningen tale med kommunen. Spørgsmål om, hvem der ejer de strandarealer, hvor der holdes Sankt Hansbål? er det muligt for andre veje, som ikke selv har adgang til stranden, at deltage? Forslag om, at Grundejerforeningen laver et fælles stort Sankt Hansbåls arrangement. Der er i forvejen mange veje, som har deres egne traditioner til Sank Hans. Aage foreslår, at vi kunne forsøge at få et samarbejde med Bylauget omkring et fælles bål på Sankt Hans aften. Age takkede for opbakningen omkring belægningen på Kærvejen og glæder sig til, at vi kan komme igang. Ejner takkede for god ro og orden og ønskede alle en god sommer. Referent Karin Bauer

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Amager d. 18.03.2015 Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes i Lumsås Forsamlingshus, Oddenvej 184, 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere