MENNESKE KEND DIG SELV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MENNESKE KEND DIG SELV"

Transkript

1 1

2 MENNESKE KEND DIG SELV 05 CHAKRAER OG CENTRE Erik Ansvang 2

3 Menneske kend dig selv 05 CHAKRAER OG CENTRE Af Erik Ansvang De æteriske nadier krydser hinanden flere steder i det fysiske legeme. Når to typer af energi møder hinanden forøges energimængden, og på denne måde dannes der centre i kroppen med øget energikoncentration. 3

4 Der, hvor enogtyve nadier krydser hinanden, skabes der en kraftig energikoncentration og syv primære centre. Fem af de syv centre ligger langs rygsøjlen. To af dem ligger inde i hovedet. De udgør de syv primære centre altså ikke chakraer! 4

5 Derfor... Hvor fjorten nadier krydser hinanden, dannes der enogtyve sekundære centre. Hvor syv nadier krydser hinanden, dannes der niogfyrre tertiære centre. Hvor færre end syv nadier krydser hinanden, er der hundredvis af små centre. Centre og chakraer Der er som sagt tale om centre ikke chakraer. Hvad er forskellen? Chakraerne ligger foran på kroppen, mens centrene ligger langs rygsøjlen. Centrene ligger dog ikke i selve rygsøjlen, men i den æteriske rygsøjle bag den fysiske rygsøjle. Det blomsterlignende chakra Fra disse centre i den æteriske rygsøjle flyder en strøm af æterisk energi frem på forsiden af æterlegemet og munder ud på ydersiden af den æteriske hud. Her danner den en blomsterlignende hvirvel. Denne energihvirvel kaldes et chakra. Mange tror, at chakraer og centre er det samme, men et chakra sidder altså foran på kroppen, mens centret sidder bag rygsøjlen. Beskyttelsesvævet Imellem de syv centre i rygsøjlen er der et æterisk beskyttelsesvæv af roterende skiver af koncentreret æterisk stof. Beskyttelsesvævet forhindrer energierne i at strømme frit ind i centrene på et tidspunkt i udviklingen, hvor mennesket endnu ikke er parat til at håndtere dem. Beskyttelsesvævene opløses automatisk, efterhånden som udviklingen skrider frem. De syv primære chakraer De syv primære chakraer dannes som sagt, hvor enogtyve nadier krydser hinanden (se planchen). De enogtyve sekundære chakraer De enogtyve sekundære chakraer dannes, hvor fjorten nadier krydser hinanden. De er alle forbundet med de primære chakraer og kontrolleres af dem. Åndsvidenskaben giver ingen detaljer, men man ved, hvor de befinder sig (se planchen). 5

6 De 7 primære chakraer 6

7 De 21 sekundære chakraer 7

8 Æterlegemets primære funktioner Fysisk bevidsthed udtrykker sig i hjernen, nervesystemet og cellemassen. Psykisk bevidsthed er tanker og følelser, der kommer til udtryk i deres egen indre verden. Tankerne kommer til udtryk i hjernen, men de skabes ikke af hjernen. Derfor må der være en forbindelse mellem det sted, hvor tankerne opstår og selve hjernen. Denne forbindelse er æterlegemet. Samtidig danner æterlegemet en beskyttende barriere mellem det fysiske plan og astralplanet. Der er tale om disse tre funktioner: 1. At tilføre mennesket energi. 2. At fungere som bevidsthedsbro mellem indre psykisk og ydre fysisk bevidsthed. 3. At fungere som beskyttelse mellem det fysiske plan og de indre psykiske planer. 8

9 1. At tilføre mennesket livskraft (energi) Den ene energitype er livskraft. Livskraften strømmer via livstråden ind i det permanente fysiske atom i hjertecentret, og derfra fordeles energierne ud i det æteriske netværk og danner æterlegemet. Det er livs kraften, der gør mennesket levende. Trækkes livskraften ud af æterlegemet, dør mennesket. Denne overførsel af livsenergi til blodstrømmen stimulerer blodcirk ula tionen. Livskraften udskifter desuden konstant cellerne i det fysiske legeme. 2. At fungere som bevidsthedsbro Den anden energitype er prana eller vitalitet. Prana er planetens livs essens på alle eksistensplaner. Prana dannes, når sollys møder atmos færen og rammer de mindste fysiske partikler de såkaldte spirillahjer ter. De opfanger forskellige energier, der har forskellige farver. Vitalitetskugle Den dominerende farve er rosa. Det rosafarvede spirillahjerte danner et center, som de seks øvrige spirillahjerter med hver sin farve roterer omkring. Det rosafarvede spirillahjerte i midten bevæger sig op og ned, mens de øvrige spirillahjerter foretager hurtige roterende bevægelser. Dermed skabes illusionen af en kugleform. Denne pranakugle er et molekyle, som kaldes en vitalitetskugle. 9

10 Nadier er som sagt hule strå, og i disse kanaler strømmer de æteriske energier for at belive centrene: Pranastrømme 10

11 Hos gennemsnitsmennesket transporterer nadierne seks energityper. I midten strømmer de psykiske energier (følelses- eller tankeenergier) fra det indre menneske. Omkring denne midte er der fem andre hovedstrømme. Det er de fem prana-typer, der strømmer ud fra miltcentret. Når prana-kuglerne strømmer ind i organismen, afgiver de deres energi. De strømmer ind i miltchakraet, som fordeler energierne til de øvrige centre og til de tilknyttede organer. Rosa prana er som sagt den mest vitale. Sunde mennesker er gode til at optage rosa prana. Mennesket tømmer dog ikke alle prana-kugler for energi. Nogle passerer bare gennem systemet, for evnen til at optage energierne varierer fra menneske til menneske. Rosa prana danner den største del af sundhedsauraen, og de fleste men neskers æterlegeme vil derfor være rosafarvet. Men samtidig farves æterlegemet af stofskiftet. Et menneske udskifter og optager konstant stof. Processen skaber en grålig tåge, der blander sig med de rosafarvede partikler, og derfor opleves æterlegemet som gråligt eller blåligt for mennesker med æterisk syn. 3. At fungere som beskyttelse Kundalinikraften er identisk med den energi, åndsvidenskaben kalder fohat. Fohat er en roterende kraft, der skaber stofatomer. Denne kraft udgår fra planetens centrum, hvor dannelse og omdannelse af mineraler finder sted. Kraften strømmer ud fra planeten og oplagres i rodcentret. Her danner det et energidepot, der er parat til at blive aktiveret og stige op langs rygsøjlen. I den indiske mytologi symboliseres kundaliniilden derfor med en kobraslange, der rejser sig, og kundaliniilden kaldes derfor for slangeilden. Beskyttelsesvævene mellem centrene forhindrer, at kundalinienergien strømmer frit mellem centrene, for ubeskyttet gennemstrømning ville være katastrofalt for det menneske, der ikke er i stand til at kontrollere energierne. Kundalini er en naturlig energi med en naturlig funktion, som intet har med kundalinirejsning at gøre. Kundalinirejsning sker først på et senere og meget højere udviklingstrin. For langt de fleste mennesker, har kundaliniilden en anden naturlig og vigtig funktion. 11

12 Bevidsthedsformidling Det er nu tanken at studere bevidsthedsformidlingen i mennesket, og studiet begynder nedefra med rodcentret, som er depotet for kundalinikraften. Åndsvidenskaben kalder denne kraft for en elektrisk væske altså en elektrisk energi, der flyder som en væske. Den flyder langs rygsøjlen, men der er ikke tale om en kundalinirejsning. Kundaliniilden flyder i en spiralbevægelse fra centrene i ryggen ud på forsiden af kroppen til overfladen af den æteriske hud. På overfladen møder den livsenergien, der roterer den modsatte vej. Når de to modsatrettede rotationer møders, dannes der bølgebevægelser. Denne bølgebevægelse kaldes et chakra. Chakraernes bevægelse Bølgebevægelserne danner et energimønster, der minder om egerne i et hjul, og derfor kaldes det roterende energimønster for et chakra, som på sanskrit betyder hjul. Bølgemønsteret kan også minde om blomster med kronblade, og derfor kaldes chakraerne også lotusblomster. Bølgerne er i virkeligheden frekvensmønstre, og det er de forskellige frekvenser, der er årsag til, at de syv chakraer danner forskelligt antal bølger. 12

13 Chakraerne er tilknyttet forskellige organer, som tilføres energi fra om rådets chakra. Og det er kundalinikraftens primære funktion i et almin deligt menneske. Forbinder fysisk og psykisk bevidsthed Æterlegemets vigtigste funktion er at forbinde fysisk og psykisk bevidsthed. Funktionen ses tydeligt hos et menneske i narkose. Narkose driver æterlegemet op gennem hovedet og ud af den fysiske krop. Forbindelsen mellem den fysiske krop og æterlegemet afbrydes. Lægerne kan nu frit skære i den fysiske krop, uden at patienten føler smerte. Følelser opstår nemlig ikke i nerverne, men i et indre legeme, som nu er uden forbindelse til den fysiske krop. Konklusionen er, at mennesket intet føler ved hjælp af nervesystemet. Impulserne strømmer fra de indre legemer ind i æterlegemet og via centrene ind i det fysiske nervesystem. Nerverne opfanger blot impulser fra en dybere instans og sender dem videre til hjernen, der registrerer dem som smerte. Det gør derfor aldrig ondt i kroppen. Smerten opstår i følelseslegemet astrallegemet. Forbundet med hormonproducerende kirtler Hvert center er forbundet med et større nerveområde og en endokrin eller hormonproducerende kirtel. De hormonproducerende kirtler sti mu le res af impulserne fra chakraerne og udskiller et hormon til blodbanen. På denne måde bringer hormonerne bevidsthed rundt i det fysiske legeme. Centrene har på denne måde en dobbelt funktion: 1. Den fysiologiske funktion hvor prana-distributionen påvirker og styrer organfunktionerne. 2. Den psykiske funktion der påvirker og styrer bevidstheden. 13

14 Æterlegemet som beskyttelse Som sagt fungerer æterlegemet også som en beskyttelse mellem astralplanet og det fysiske plan. Æterlegemet forhindrer nemlig astrale kræfter i at strømme direkte ind i det fysiske legeme, før mennesket er i stand til at kontrollerer energierne. Vævene er en beskyttelse, for uden dem ville de fleste mennesker være sindssyge. På nuværende udviklingsniveau kan mennesket hverken rumme eller håndtere indtryk fra to verdener på én gang. Hvert af de æteriske chakraer er forbundet med et astralt chakra. Mellem dem findes et roterende finmasket lag af æteriske partikler (se planchen). Livskraften kan strømme igennem, hvorimod bevidsthedsenergierne ikke er i stand til at passere. Forhindrer hukommelse fra søvnperioden Det er forklaringen på, at mennesker kun husker fragmenter fra de mange timers oplevelser i søvnperioden, når de er ude af kroppen og inde på astralplanet. Uden disse væv, ville alle kunne huske alle oplevelser på astralplanet. Beskyttelsesvævet kan beskadiges De æteriske beskyttelsesvæv kan beskadiges eller nedbrydes ved indta gelse af narkotika og alkohol. Et eksempel er delirium tremens, hvor al ko holikere oplever slanger, skorpioner, edderkopper, rotter og andre astrale oplevelser, der pludselig strømmer ind i bevidstheden. Vævene kan ikke uden videre repareres. Derfor advarer åndsvidenskaben imod bevidst at føre energi til chakraerne, for energi følger tanken, og hvis vævet i forvejen er tyndt (eksempelvis på grund af skader forvoldt i tidligere liv), risikerer man at bryde hul i vævet. Og hullet kan ikke lukkes i dette liv. Det vil kræve flere liv med kontrolleret livsførelse og resten af dette liv vil være spildt. Æterisk væv i rygsøjlen En anden form for beskyttelsesvæv ligger i rygsøjlen, og de forhindrer kundaliniilden i at strømme højere op, end mennesket er klar til at håndtere. Vævene opløses, efterhånden som udviklingen skrider frem. De fleste mennesker har gennem utallige inkarnationer nedbrudt de fle ste beskyttelsesvæv, og derfor har de på naturlig måde gradvis løftet kundaliniilden op til stadig højere centre. Kundalini aktiveres oppefra og ned Når beskyttelsesvævet er brudt ned mellem to centre, kan kundalinikraften strømme frit mellem de to centre. Det er en udbredt misforståelse, at kundaliniilden gennembryder vævene nedefra. Processen er faktisk den stik modsatte. Det er karakterudviklingen, der skaber gennembrydningen. Et karakterstærkt menneske tillader ikke ukontrollerede emotionelle ud brud. Ved hjælp af viljestyrken kontrolleres solar plexus centret, og det skaber en energiudstråling, der strømmer ned i det lavere center og langsomt og gradvist brænder beskyttelsesvævet væk. Processen sker der for oppefra og ned ikke nedefra og op. Det er altså karakterudviklingen og ikke kundaliniilden, der brænder vævene væk. En forædling af karakteren vil gradvis åbne centrene og løfte bevidstheden. Den rigtige kundalinirejsning sker først, når alle vævene er brændt væk, og kraften frit kan strømme fra rodcentret til hovedet. 14

15 De æteriske beskyttelsesvæv 15

16 Chakraernes udseende og funktioner Rodchakraet (fire blade) Rodchakraet har en frekvens, der danner fire blade. (På en sinuskurve danner den fire bølgetoppe = dens bølgelængde). Rodchakraet er forbundet med binyrerne, som udskiller hormonet adrenalin det såkaldte kamphormon. Det stimulerer kroppen til at kæmpe for overlevelse. Rodchakraet overfører derfor de astrale energier, der kaldes selvopholdelsesdriften. Denne urgamle drift er årsag til, at menneskeheden overlever på planeten. Sakralchakraet (6 blade) Sakralchakraet distribuerer den samme type prana som rodchakraet. Sakralchakraet har seks blade, og styrer menneskets kønsdrift. Sakralchakraet er forbundet med kønskirtlerne og kønshormonerne. De astrale energier strømmer ind i sakralcentret og aktiverer nervesystemet og stimulerer til seksuel aktivitet. Rodchakraet og sakralchakraet repræsenterer derfor menneskets primære driftsliv. Solar plexus chakraet (navlecentret) (ti blade) Solar plexus chakraets energistrøm danner ti blade. Chakraet modtager den grønne prana og er bevidsthedsporten til det almindelige følelsesliv. Solar plexus chakraet er forbundet med bugspytkirtlen, og styrer blandt andet insulinproduktionen. Solar plexus chakraet repræsenterer menneskets følelsesliv. Energierne strømmer fra astrallegemet gennem solar plexus centret ind i nervesystemet og fremkalder den oplevelse, der kaldes følelser altså de utallige emotionelle tilstande, der opleves som glæde, vrede, aggression, kærlighed, had, jalousi, misundelse, fornærmelse etc. De fleste mennesker er følelsesmennesker. Solar plexus centret er derfor menneskehedens mest aktive center. Overaktivitet (stress) kan med føre sygdomme som mavesår, og underaktivitet kan eksempelvis medføre sukkersyge. (Stress kan medføre overaktivitet, og nervøsitet kan medfører underaktivitet i solar plexus). Hjertechakraet (tolv blade) Hjertechakraet har tolv blade. Chakraet modtager den gule prana. Hjertechakraet er forbundet med thymuskirtlen (brislen) denne gådefulde kirtel. Det sekret, der udskilles fra thymuskirtlen er en gåde for forskerne. Hos de fleste mennesker er hjertecentret kun delvis aktivt. Årsagen er, at det først senere i udviklingen skal kanalisere den ægte intuition eller de buddhiske energier kærlighed-visdom. Det er de færreste mennesker i stand til på det nuværende udviklingstrin. Halschakraet (seksten blade) Halschakraet har seksten blade. Det modtager den blå og violette prana. Halschakraet er forbundet med skjold- og biskjoldbruskkirtlen. 16

17 Her skifter den bevidsthedsmæssige funktion fra det autonome nervesystem til centralnervesystemet, som giver adgang til det almindelige skabende tankeliv. De fleste mennesker er som sagt fokuseret i følelseslivet, men flere og flere bliver opmærksomme via tankelivet. Seksualiteten i sakralcentret og den skabende tankevirksomhed i halscentret er nært forbundet. Derfor har mange mennesker halsproblemer, når deres kreativitet vokser frem og stimulerer halschakraet. Halsproblemer kan derfor enten skyldes et overstimuleret halscenter eller et understimuleret sakralcenter. Pandechakraet (seksoghalvfems blade) Pandechakraet har seksoghalvfems blade. Frekvensen stiger altså voldsomt fra seksten til seksoghalvfems men opdelt i to tydelige dele med otteogfyrre i hver. Pandechakraet er forbundet med menneskets højeste mentale funktioner. Pranafarven er blå og violet, som ligger i den øverste ende af farvespektret. Chakraet har forbindelse til hypofysen. Det er en endokrin kirtel, der påvirker og styrer mange andre endokrine eller hormonproducerende kirtler. Chakraet har en dobbelt funktion. Dels modtages de højere tankeimpulser gennem dette center, dels styrer og integrerer det menneskets øvrige funktioner. Pandechakraet er nemlig centret for højere abstrakt tænkning. Desuden er det den integrerede personligheds center. En integreret personlighed samler og koordinerer sine tanker, følelser og handlinger, så de fungerer som en helhed. Udstrålingen fra dette center påvirker andre mennesker. Kombinationen af synsenergierne og udstrålingen fra pandecentret kan opfattes af andre mennesker. Det er grunden til, at mennesker kan mærke, når man ser på dem, selvom de står med ryggen til. Mange tror, at pandechakraet er det tredje øje, men det er ikke korrekt. Hovedchakraet ( blade = 972) Hovedchakraet har blade = 972. Hovedchakraet styrer de allerhøjeste processer i mennesket. Hovedcentret er forbundet med pinealkirtlen, der også er en medicinsk gåde. Man ved, at pinealkirtlen udskiller et stof (melatonin), der styrer døgnrytmen. Det er i overensstemmelse med åndsvidenskaben, som siger, at pinealkirtlen har været et øje for millioner af år siden. Fontanellen øverst på hovedet fungerede dengang som øjenhule for dette øje. Samtidig ved man, at kirtlens hormon (melatonin) påvirker hypofysen, som igen påvirker alle de øvrige centre. Det er bevidsthedens kommandovej. Og den bevidsthed, der strømmer gennem dette center, er åndelig vilje, som stammer fra det atmiske legeme. Som sagt er der et lille tolvbladet hjertecenter inde i hovedcentret. Når åndsvidenskaben fortæller, at hjertecentret åbnes, og at der strøm mer kærlighedvisdom eller Kristus-energi ned i et menneske, refereres der ikke til hjertecentret i brystområdet, men til hjertecentret i hove det. Først når dette hjertecenter i hovedet åbner sig for de højere ånde lige energier, åbnes det lavere hjertecenter fuldt ud. 17

18 Men det lavere hjertecenter er ikke bare afventende og inaktivt. Det overfører menneskets højere følelsesliv det vil sige den meditative og medfølende natur. Det er en midlertidig funktion, for når hjertecentret i hovedcentret åbnes og forbindes til det lavere hjertecenter, bliver det kanal for indstrømning af buddhisk energi eller ren intuitiv indsigt. Er det nødvendigt at tilføje, at det er meget få mennesker på planeten, der har åbnet hovedcentret? 18

19 Inspiration, intuition og instinkt Det skulle nu være klart, at æterlegemet er forbindelsesleddet mellem det ydre fysiske menneske og det indre psykiske menneske. Man kan også sige, at æterlegemet fungerer som en legemliggørelse af sjælen, for sjælen skaber og styrer det fysiske legeme ved hjælp af æterlegemet. Dette mellemled fungerer derfor som redskab for de tre overordnede udtryk for sjælsbevidsthed: 19

20 Disse tre centre udgør menneskets primære bevidsthedscentre. Sjælens impulser strømmer ind i centrene og registreres i hjernen på en måde, der kan klassificeres som 1. Den åndelige sjæl som skaber kontakt til den overmenneskelige bevidsthed gennem hovedcentret. Impulser overføres fra sjælen via det æteriske netværk til hovedcentret og videre til hjernen, hvor de opleves som inspiration. 2. Menneskesjælen som skaber kontakt til den menneskelige bevidsthed (racens mentale og astrale bevidsthed) gennem hjertecentret. Impulser overføres fra sjæ len via det æteriske netværk til hjertecentret og videre til hjernen, hvor de opleves som intuition. 3. Dyresjælen som skaber kontakt til dyremenneskets bevidsthed gennem solar plexus centret. Impulser overføres fra sjælen via det æteriske netværk til solar plexus centret og videre til hjernen, hvor de kommer til udtryk som instinkt. Halscentret under udvikling i nutiden Endnu et center er under hurtig udvikling i nutiden, og det udgør både en mulighed og en forhindring for åndelig udfoldelse. Der er her tale om halscentret, som vil give menneskeheden stadig stigende kontakt med det lavere mentalplan den konkrete tænknings område. Det konkrete tankesind er dual af natur: 1. Tankestof, der er formet Det konkrete tankesind udgør den del af menneskehedens bevidsthed, der rummer den konkrete viden, som menneskeheden har erhvervet sig indtil nu. Denne såkaldte viden eller kundskab kan være forkert eller rigtig den kan være en sandhed eller en delsandhed eller en sandhed der er så fordrejet, at den må betegnes som fejlagtigt. Det lavere mentalplan rummer al konkret tænkning. 2. Tankestof, der kan formes Det konkrete tankeplan består af tankestof, der er tilstrækkelig fortættet til at kunne iklæde en abstraktion stof og give den konkret form. Mange mennesker har udviklet dette center, for der er som bekendt mange i den vestlige verden, der har adgang til al den viden, der er udfoldet indtil nu, og som desuden har evnen til at arbejde med tankestof. Tankemæssig afdækning af sandheden Denne kendsgerning åbner store muligheder, for det betyder, at mennesket kan omsætte sine åndelige visioner til virkelighed på det fysiske plan. Mennesket behøver ikke nøjes med at drømme det giver tankerne form, og dermed stilles de til rådighed for andre. Den tankemæssige afdækning af sandheden, vil åbne vejen for en klar fremstilling af livet til gavn for menneskeheden. Undgå krystallisering Det er vigtigt, at man iagttager sine tankeprocesser. Prøv at skelne mellem abstraktioner og konkrete tanker? Det er menneskets opgave at frigøre sig fra den konkrete tænknings dominans. Og man kan forberede sig på dette næste trin i udviklingen ved at bevare et åbent sind. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hver gang tankevirksomheden stagnerer, krystalliseres man. Hver gang man betragter nogle holdninger og ideer som absolutte sandheder, krystalliserer 20

21 man og man lukker af for virkeligheden. Udsynet blokeres. Bevar derfor et åbent sind over for alt. Det betyder ikke, at man nødvendigvis skal udskifte sine værdier og holdninger, men man skal uddybe dem. Det er det første skridt på vejen, der fører fra kundskab til visdom. Menneskets fire bevidsthedsniveauer I dag ser man mennesker på mange udviklingsniveauer, og de kan klassificeres i fire overordnede grupper: 1. Stadiet hvor mennesker lever i menneskehedens dyriske bevidsthed. Det er sjældent, men det forekommer. På dette stadie er solar plexus centret og sakralcentret de primære centre til bevidsthedskontakt med omgivelserne. Hjernen opfanger impulser, der strømmer gennem solar plexus centret og sakralcentret. Følelsesnaturen vil derfor være primitiv og domineret af driften til at sikre racens overlevelse og formering. Energistrømmen gennem det æteriske netværk med dets lavere centre og det tætte fysiske legeme under mellemgulvet vil blot formidle uklare emotioner ind i menneskets følelsesliv. Mennesket vil derfor være primitivt mere dyr end menneske. På dette stadie sker der en begyndende og meget langsom aktivering af hjerte- og halscentret, og til sidst vil det fremkalde en tendens til at reagere emotionelt og respondere på tankeimpulser, selvom det sker på en uklar måde. 2. Stadiet hvor mennesket udtrykker en klar menneskelig bevidsthed. Det er den mest dominerende bevidsthed på nuværende tidspunkt i udviklingen. De fleste mennesker er opmærksomme på deres følelsesmæssige relationer både hvad angår mennesker og ting. På dette stadie udvikles sakralcentret og solar plexus centret og samtidig sker der en aktivering af hjertecentret samt en delvis aktivering af halscentret. Det er på dette stadie, at menneskehedens følelsesnatur ud vikler sig hurtigst. I astrallegemet har mennesket indbygget evnen til at udtrykke kraftige følelsestilstande. Det har klare oplevelser af glæde og smerte, godt og ondt etc. Det er her, man opdeler menneskeheden i såkaldte gode og onde altså en klar emotionel mennesketype, der responderer på sanseimpulser via den personlige følelsesmekanisme. Som følge af hjertecentrets aktivering sker der en brobygning i det æteriske netværk 21

22 o Den forbinder solar plexus centret og dyresjælen med hjertecentret og menneskesjælen. o På dette stadie i udviklingen integreres dyresjælen og menneskesjælen. o De fungerer nu som en enhed. Astrallegemet er på dette stadie højt udviklet og i stand til at udtrykke store emotionelle dybder. Det er et center med stor indflydelse på livet. 3. Stadiet hvor mennesket skifter fra menneskebevidsthed til åndelig bevidsthed. Dette stadie omfatter både mentale og emotionelle typer og det skaber derfor stor forvirring. Disse mennesker gennemgår næsten konstante værdiskift, for de vakler hele tiden mellem livets formside og den mere idealistiske side i deres natur. Det er årsagen til den nuværende verdenskrise og det konstante kaos i verden. o På dette stadie udvikles de allerede omtalte centre plus en tiltagende aktivering af hjertecentret, halscentret og en begyndende aktivering af pandecentret. o Der bygges nu bro mellem menneskesjælen i hjertet og den åndelige sjæl i hovedet via mentallegemet. o Astrallegemet disciplineres, og det mister sin position som dominerende center, for denne funktion overtages nu af mentallegemet. Hovedcentret vækkes langsomt og begynder at lade energi strømme fra sjælen ind i systemet. Mentallegemet fungerer her som mellemled, og aspiranter vil forsøge at fokusere i tankesindet via pandecentret. Deres intuition fungerer, og de bliver modtagelige for inspiration og de for be reder sig på at bruge denne inspiration i aktivt samfundsengagement. Ved slutningen af dette udviklingsstadie integreres mentallegemet med astrallegemet og det fysiske legeme via det æteriske netværk og dets centre. Brobygningen er nu foretaget, og de to lavere bevidsthedsstadier vil blive trukket ind i den åndelige sjæl. 4. Stadiet hvor mennesket konstant fungerer i sjælens åndelige bevidsthed. Det forekommer meget sjældent, men det bliver dog muligt for flere og flere, der arbejder sig hen mod grænsen til denne tilstand. På dette stadie er alle syv centre fuldt opvækkede, og de fungerer og vibrerer i balance og harmoni. Opmærksomheden er nu løftet helt ind i sjælslegemet, og herfra kan sjælen styre og benytte de tre lavere redskaber til effektiv tjene-stearbejde på hvert sit plan. Glem ikke at den fysiske hjerne modtager sine indtryk via det æteriske netværk gennem det eller de centre, der er mest aktive. Omhyggelig iagttagelse af egne reaktioner vil give et indtryk af hvilket eller hvilke centre, man udvikler sig igennem og det indikerer samtidig, hvad næste skridt i udviklingen bør være. Hvis man har lyst, kan man overveje og eventuelt nedskrive 22

23 Personlig øvelse Den personlige opfattelse af eget udviklingsniveau set i lyset af den viden om centrene, der her er beskrevet. Overvej samtidig næste skridt i sjælens udfoldelse. Bedøm desuden dette i forhold til ambitioner og den disciplin, der anses nødvendig for at nå målet. 23

24 24

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

DET SKJULTE MENNESKE Introduktion til den esoteriske lære 6

DET SKJULTE MENNESKE Introduktion til den esoteriske lære 6 1 DET SKJULTE MENNESKE Introduktion til den esoteriske lære 6 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Det skjulte menneske Introduktion til den esoteriske lære 6 Af Hardy Bennis Det biologiske mysterium En

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

CHAKRAERNE - DERES BETYDNING OG FUNKTION. af Ella Ostermann

CHAKRAERNE - DERES BETYDNING OG FUNKTION. af Ella Ostermann CHAKRAERNE - DERES BETYDNING OG FUNKTION af Ella Ostermann Vores fysiske legeme består af det faste fysiske legeme som vi kan se og mærke, men dette legeme holdes sammen af det æteriske legeme, som består

Læs mere

KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag.

KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag. KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag. Det er vigtigt at understrege at nedenstående mest drejer sig om en "Fuld" rejsning men at der er mange mindre aspekter af Kundalinienergien

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

Auralæsning. Erik Ansvang.

Auralæsning. Erik Ansvang. 1 Auralæsning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Auralæsning Af Erik Ansvang En clairvoyant kan se aura. Men det er ikke enhver clairvoyant, der kan læse den. Det fysiske lys kan spaltes i underfrekvenser

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 04 DET ÆTERISKE NETVÆRK Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 04 DET ÆTERISKE NETVÆRK Af Erik Ansvang Alle de energier, der modtages, passerer gennem æterlegemet.

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen 1 DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER af Jan Erhardt Jensen Når man taler om de personlige erfaringer, som det enkelte menneske er sig bevidst, må man være klar

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

Hvor der er mennesker - er der konflikter. Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt. Tirsdag den 28. april 2015

Hvor der er mennesker - er der konflikter. Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt. Tirsdag den 28. april 2015 Hvor der er mennesker - er der konflikter Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt Tirsdag den 28. april 2015 Forventninger er med til at styre vores hverdag og har indflydelse på de historier vi fortæller.

Læs mere

Højere og Lavere Psykisme

Højere og Lavere Psykisme 1 Højere og Lavere Psykisme Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Højere og lavere psykisme Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Inden forskellen på højere og lavere psykisme defineres,

Læs mere

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS ANTISTRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS FORORD Antistressmanualen er skrevet ud fra faglige kompetencer og personlige erfaringer med stress. Udledt af flere års praktisk erfaring

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

Lavere & højere CLAIRVOYANCE

Lavere & højere CLAIRVOYANCE 1 Lavere & højere CLAIRVOYANCE Irving S. Cooper www.visdomsnettet.dk 2 Lavere & højere CLAIRVOYANCE Af Irving S. Cooper Fra Methods of Psychic Development (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Gå pænt i snor hyggeturen I skoven

Gå pænt i snor hyggeturen I skoven Gå pænt i snor hyggeturen I skoven Er der nogen der genkender det her? Dårlig opførsel = ofte en stresset hund Når din hund.. gør ad andre, trækker i linen, springer forstørret rundt, springer op ad folk,

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

Isis & lotusen. Erik Ansvang.

Isis & lotusen. Erik Ansvang. 1 Isis & lotusen Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Isis & lotusen Af Erik Ansvang Universet er en tanke I nutiden arbejder progressive forskere inden for naturvidenskaben ud fra en teori om, at Universet

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 07 MENTALLEGEMET Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 07 MENTALLEGEMET Af Erik Ansvang Inden tankesindet skal beskrives, vil det være hensigtsmæssigt at præcisere

Læs mere

Åndsvidenskab & Psykologi

Åndsvidenskab & Psykologi 1 Åndsvidenskab & Psykologi Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab & Psykologi Af Annie Besant (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fysiologi og psykologi Psykologien

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB

BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB Hvordan ved du, om du har et høretab? Sandsynligvis vil du være den sidste, der opdager det. De fleste høretab sker gradvist over et så langt tidsrum, at man ikke nødvendigvis opdager

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 Deva og menneske Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 I Det teosofiske samfund er der mange medlemmer, som tænker i samme

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Hypofysen & pinealkirtlen

Hypofysen & pinealkirtlen 1 Hypofysen & pinealkirtlen J.I. Wedgwood m.fl. www.visdomsnettet.dk 2 Hypofysen & pinealkirtlen Af J.I. Wedgwood m.fl. (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hypofysen og pinealkirtlen har

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen Man skal være positiv for at skabe noget godt. Vi ryttere er meget følsomme med hensyn til resultater. Går det ikke godt med ridningen,

Læs mere

HVORDAN VIRKER ELEKTRISK BÆKKENBUNDSSTIMULATION?

HVORDAN VIRKER ELEKTRISK BÆKKENBUNDSSTIMULATION? HVORDAN VIRKER ELEKTRISK BÆKKENBUNDSSTIMULATION? Kontinensstimulation med EMS (Elektrisk Muskel Stimulation) er en terapeutisk, sikker og meget effektiv behandling for inkontinens. Metoden er anbefalet

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang Udgivet af VisdomsNettet 1 www.visdomsnettet.dk ISIS OG LOTUSBLOMSTEN www.visdomsnettet.dk 2 Isis og lotusblomsten Af Erik Ansvang Universet er en tanke I dag arbejder

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Generelle Strategier

Generelle Strategier Generelle Strategier Hjælper Dit Barn at Lære mere Effektivt Tips til at beholde Høreapparater (eller Implant) På Nu hvor dit barn har høreapparater, vil udfordringen kunne være at beholde dem på. Det

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58 Hvad er Mazdaznan? Vi er en lille gruppe mennesker, som interesserer os rigtig meget for et mange tusind år gammelt system, som hedder Mazdaznan. Vi synes at dette system er helt fantastisk og specielt

Læs mere

Den Seksuelle Problematik

Den Seksuelle Problematik 1 Den Seksuelle Problematik Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Seksualitet repræsenterer

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

SIQ - Spirituel Intelligens

SIQ - Spirituel Intelligens Institut for Holisme og Forskning SIQ - Spirituel Intelligens SIQ - Spirituel Intelligens Livskilden 2004 Livskilden Gl. Strandvej 199 A 3060 Espergærde 4913 4869 e-mail: livskilden@post.tele.dk www.livskilden.org

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

CRPS. Komplekst Regionalt Smertesyndrom. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ergoterapien, MT

CRPS. Komplekst Regionalt Smertesyndrom. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ergoterapien, MT CRPS Komplekst Regionalt Smertesyndrom Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ergoterapien, MT Denne pjece er til personer, hvor der er mistanke om CRPS, eller hvor CRPS er diagnosticeret.

Læs mere

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN 1 X 2 1. Hvor mange børn under 18 år får kræft i Danmark om året? 750 200 85 SVAR: 200 børn (X) 2. Hvor mange børn om året er i behandling for kræft? 900-1000 500-600 300-400

Læs mere

Adrenogenitalt syndrom AGS

Adrenogenitalt syndrom AGS Adrenogenitalt syndrom AGS Information til børn/voksne med adrenogenitalt syndrom og deres pårørende August 2014 Vækst og Reproduktion Afsnit 5064 Opgang 5, 6. sal Rigshospitalet Juliane Marie Centret

Læs mere

Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS

Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS Uddrag 1. Lidt om stress 1.1 Hvad er stress egentlig? Stress skyldes hormoner, som gør, at din krop og dit sind kommer ud af balance Stress er ingen sygdom,

Læs mere

Slangen er dig selv generalen. Placeret centralt i midten, dybt forankret i jorden og orienteret fremad (i pilens retning).

Slangen er dig selv generalen. Placeret centralt i midten, dybt forankret i jorden og orienteret fremad (i pilens retning). Kapitel 8 De 5 Dyr De 5 dyr handler om instinkter. De fleste kender fornemmelsen. Man kommer ind i lægens venteværelse og ser sig selv målrettet styre over mod en bestemt stol i rummet. Man kunne have

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Demens - esoterisk belyst

Demens - esoterisk belyst 1 Demens - esoterisk belyst R. Andrews Griffiths R.N. www.visdomsnettet.dk 2 Demens - esoterisk belyst Af R. Andrews Griffiths R.N. (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) En frygtet tilstand

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Af Erik Ansvang De syv stråler og det enkelte menneske Alle skabninger

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Irriteret tyktarm Tilføjet af Jette Plesner onsdag 07. maj 2008 Sidst opdateret torsdag 03. september 2009 Irriteret tyktarm er efterhånden blevet en folkesygdom. Maven bliver oppustet og gør ondt. Man

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

Noter til forældre, som har mistet et barn

Noter til forældre, som har mistet et barn Noter til forældre, som har mistet et barn En vejledning til forældre, som har mistet et barn Udgivet af Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN At miste et barn er noget af det sværeste, man kan blive

Læs mere

FORTABTE SJÆLE. Charles Webster Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

FORTABTE SJÆLE. Charles Webster Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 FORTABTE SJÆLE Charles Webster Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Fortabte sjæle Af Charles Webster Leadbeater Fra The Inner Life, I. (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det er selvsagt

Læs mere

Religion. Religiøsitet

Religion. Religiøsitet 1 Religion & Religiøsitet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Religion & Religiøsitet Af Erik Ansvang I alle religioner har nogle mennesker påstået, at de har forstået, hvad Gud har sagt, og herefter har

Læs mere

Bevidsthedstræning II Episode

Bevidsthedstræning II Episode Bevidsthedstræning II Episode 2 16.3.2017 Velkommen i denne transmission, som trodser jeres opfattelse af tid og rum og hvordan man kan forbinde sig med hinanden. Dette felt som åbnes som var åbnet til

Læs mere

CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

CLAIRVOYANCE fup eller fakta? 1 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

Maj Juni meditation Episode 2

Maj Juni meditation Episode 2 01-06-2017 Maj Juni meditation Episode 2 Velkommen til 2 episode af meditationsserien og det er igen Kryon, med stærk tilstedeværelse af Alia fra Plejaderne, som er til stede. Du skal blot sidde dig godt

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress Vi har kendt til stress i mange år. Vi har hørt om personer med stress. Vi har mødt nogle, der har været ramt af stress og vi har personer

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide

Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide - at det kan tage meget lang tid at sørge - at din sorg skal sørges væk ved bl.a. at græde, og ved at tale om, hvor ked du er af det, med dem, du er tryg

Læs mere

Astrologi, Energi & Bevidsthed

Astrologi, Energi & Bevidsthed 1 Astrologi, Energi & Bevidsthed Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi, energi & bevidsthed Af Kenneth Sørensen. Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Mennesket og det

Læs mere

Indvielsesvejen en introduktion til Lucille Cedercrans forfatterskab.

Indvielsesvejen en introduktion til Lucille Cedercrans forfatterskab. Indvielsesvejen en introduktion til Lucille Cedercrans forfatterskab. oversat af Anne Pedersen med venlig tilladelse fra Wisdom Impressions: www.wisdomimpressions.com Den engelske udgivers forord De følgende

Læs mere

Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian.

Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian. 1 Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor udvikle SINDSRO? Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Sindsro

Læs mere

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 Teksten som vi hørte for et øjeblik siden handler om frihed, et ord som de fleste nok har en positiv mening om. Men hvad er frihed egentlig?

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere