Projektledelse Gode råd til succes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektledelse Gode råd til succes"

Transkript

1 Projektledelse Gode råd til succes Organisér Styr projektet Høst gevinsterne Orkestrér ændringer Behersk projektets risici Vær troværdig Kommunikér med interessenterne

2 Projektledelse - gode råd til succes For at kunne forandre virksomheden, følge med markedet og effektivisere driften er det kritisk for private og offentlige virksomheder at kunne gennemføre projekter succesrigt. Ikke to projekter er ens, og i den enkelte virksomhed gør individuelle forhold sig gældende, men Capgemini Sogeti har gennem vores langvarige indsats som projektledere for vores kunder erfaret, hvad der typisk kan gøre forskellen mellem fiasko og success. Der findes i dag udbredte standarder og best practices for både traditionel og agil projektledelse, som de fleste med fordel anvender, men alligevel er det ofte den enkelte projektleders erfaring og måde at gribe rollen an på, som gør forskellen, når det kommer til stykket. Vi har derfor sammenfattet vores erfaring i 7 gode råd om projektledelse. Ikke en komplet værktøjskasse, men enkle principper og retningslinier, baseret på praktisk erfaring med at sikre at et projekt bliver en succes. Bliver du inspireret af de gode råd, så kontakt mig for et møde. Kontakt Peter Rahr Delivery Manager, IT Governance 02

3 De 7 kritiske måder at agere på 03

4 Styr projektet Styregruppen er projektets kontroltårn Bemand rigtigt Take off Naviger undervejs Land sikkert Organisér Hav altid målet for øje Gå efter effektivitet Keep it simple Vælg metode efter projektets dynamik Husk politik, prestige og følelser Høst gevinsterne Gør din virksomhed klar til gevinstrealisering Giv ansvar Nøglemedarbejdere SKAL gives den viden, de har brug for Behersk projektets risici Tænk ikke hvis, men når Etabler en radar Undgå løsgående missiler Klæd styregruppen på Kalibrer risikologgen Orkestrer ændringer Business casen er projektets bærende fundament Bevisbyrden ligger hos kravstiller Hold snor i ændringerne Reducer kompleksitet Vær troværdig Levér til aftalt tid og i aftalt kvalitet Fokuser på værdiskabelse Hold fast i beslutninger Kommunikér med interessenterne Analyser interessenterne og læg en kommunikationsplan Kommuniker planer, ændringer, succeser og fiaskoer Kommunikér, kommunikér, kommunikér! 04

5 Styr projektet Klarhed og beslutningskraft er nødvendig Styregruppen er projektets kontroltårn Et projekt er afhængigt af forankring i virksomheden. Styregruppen er kontroltårnet der sikrer dette ved opstart, navigering og landing af løsningen, samt sørger for, at projektet ikke kommer på kollisionskurs med andre initiativer i virksomheden. Bemand kontroltårnet Et projekt skal have en ejer der er ansvarlig for projektets realisering, og løbende vurderer, om projektets intention fortsat er valid. Modtageren af løsningen skal påtage sig en aktiv rolle undervejs som ansvarlig for ibrugtagning og efterfølgende realisering af gevinster. Den leveranceansvarlige for løsningen bør også deltage. Klarhed og beslutningskraft er nødvendig i et kontroltårn. For mange deltagere og uvedkommende agendaer i en styregruppe skal undgås. Styregruppen kan trække på ekspertise og uafhængig rådgivning på ad-hoc basis. 05

6 Take off når banen er klar Ukontrolleret start af projekter skal undgås. Projektleder og projektejer skal have en klar aftale om projektets destination og rute, og løsningen skal være tilstrækkeligt defineret til, at den kundeansvarlige kan tage ejerskab af gevinstrealiseringen. Herefter kan styregruppen orientere virksomheden om, at projektet er på vej i luften. Naviger undervejs, men hav radioen åben Den daglige navigation sker i cockpittet hos projektlederen. Projektleder sørger for regelmæssigt at orientere kontroltårnet om aktuel position og forventet kurs. Hvis uforudsete begivenheder indtræffer eller afklaringer er nødvendige, inddrages styregruppen undervejs. Styregruppen kan grounde projektet, hvis risikobilledet ændres, kollision med andre initiativer forudses eller projektets destination ikke kan nås med den udstukne kurs. Land sikkert på destinationen Ibrugtagning af projektets løsning skal planlægges i god tid, og ansvar og roller være kendte på forhånd. Modtageren af løsningen skal sikre, at organisationen er klar til at tage imod efter landingen, og den leveranceansvarlige skal sikre overdragelse af viden og ressourcer fra projektet til de ansvarlige for vedligeholdelse og drift. Projektejer skal sammen med projektleder sikre sig, at destination er nået og løsning korrekt overdraget inden projektet lukkes. 06 Husk at projektet kun er et middel til målet

7 07

8 Organisér Hav altid målet for øje Når målet er nået, opløses projektet, mandatet neutraliseres og ressourcerne frigives. Organisering af et projekt er midlertidig og skal entydigt tilgodese målet og kun dette. Betragt projektets organisering som et middel. Vær aldrig bange for løbende at justere og udfordre roller og ansvar. Gå efter effektivitet Der er to overordnede hensyn i forbindelse med organisering af et projekt: Beslutningsstruktur og udførsel af projektets leverancer. De to hensyn skal balancere for at sikre effektivitet og kvalitet. Projektets beslutningsstruktur skal sikre, at projektet har ledelsesmæssig bevågenhed, tilføres tilstrækkelige ressourcer, scope og risici håndteres løbende og forankring af løsningen i virksomheden planlægges i tide. Leveranceteamet skal have den fornødne frihedsgrad til at kunne optimere inden for de rammer, styregruppe og projektledelse har sat for pris, kvalitet, tid og risiko. Keep it simple Et projekts organisering skal sikre hurtige og utvetydige beslutninger og konstant leverancefokus. Kobl til linjeorganisationen hvor det tjener et formål, men undgå unødvendige afhængigheder. Dynamiske behov? Et vigtigt element i design af projektorganisation er, hvor dynamisk projektets interessenter ønsker udviklingsforløbet. Hvis man ønsker at kunne prioritere scope og rækkefølge af leverancer undervejs, bør elementer af beslutningsstrukturen indgå i projektetets leverancedel for at sikre agilitet. Politik, prestige og følelser Handler projekter OGSÅ om. Brug den nødvendige tid sammen med projektets opdragsgivere inden organiseringen fastlægges, og brug efterfølgende tid på at sikre forståelse og accept af roller og ansvar hele vejen rundt. 08

9 09

10 Høst gevinsterne Gør din virksomhed klar til gevinstrealisering, mens løsningen etableres I mange organisationer skal gevinsterne realiseres endog inden projektet er færdigt, ellers har de en tendens til at forsvinde i den blå luft. Forbered virksomheden med den positive fortælling om gevinsterne naturligvis med skyldig hensyn til evt. relevante indvendinger. Den gode fortælling på et A0 papir, sat op på et iøjnefaldende sted, fornyet hver 14 dag og hvor der er brugt lidt energi på layoutet det er blot en af flere konkrete metoder. Hvis projektet benytter agile metoder, vil princippet om løbende, funktionsdygtige delleverancer især være med til at gøre gevinsterne synlige. I mange organisationer skal gevinsten realiseres inden projektet er færdigt, ellers forsvinder den i den blå luft Inddrag driftsansvarlige og giv ansvar Allerede mens man på kundesiden specificerer ikke-funktionelle krav og mens man på leverandørsiden planlægger, hvordan de skal løses, bør de praktisk driftsansvarlige for kunden inddrages. Det er vigtigt med et fast kerneteam med bred faglig dækning til håndtering af support og vedligehold, når driften går i gang. Det er også vigtigt at kunne skalere op i myldretiden ; men størrelsen af den faste kerne skal være sådan, at teamet altid har nok at lave for at undgå demotivering. Nøglemedarbejdere SKAL gives den viden, de har brug for Det er yderst vigtigt at undervisning og træning ikke nedprioriteres i løbet af projektet til fordel for ekstra funktionalitet. Undgå denne omfordeling af investeringen, den kan kun komme negativt tilbage. Det er nemlig projektets ambassadører, der her bliver klædt af i stedet for på. 10

11 Behersk projektets risici Tænk ikke hvis, men når Ethvert projekt bør besluttes på baggrund af en vurdering af forventet gevinst op mod projektets risikoprofil. En del af projektbudgettet bør reserveres til håndtering af risici. Risici er ikke altid noget, som skal undgås. Risici kan overføres til andre dele af organisationen (f.eks. dækning af valutatab), eller styregruppen kan på forhånd have godkendt en mitigerende handling eller have valgt at acceptere konsekvensen. Etabler en radar, der har fokus på det væsentlige Risicis bevægelse i forhold til sandsynlighed, nærhed og effekt er lige så vigtige at følge som den absolutte værdi af disse

12 Undgå løsgående missiler Projektlederens opgave er at overvåge risici, ikke at løse dem. En risiko skal have en ansvarlig for evaluering og mitigering. Beslutning om mitigerende handling bør dog sanktioneres af projektleder og styregruppe, og afvejes mod effekten på projektet. Klæd styregruppen på Gå efter bolden, og forklar styregruppen problemerne kort og præcist, også når det rammer dig selv eller nogen i styregruppen. Det øger chancen for at dit forslag til løsning bliver accepteret. Sørg for en opdateret risikolog med ansvarsfordeling og deadlines. Kalibrer risikologgen Betydningen af risici er relativ i forhold til projektets succeskriterier. Hvis time-to-market er det vigtigste, er trusler mod fremdrift vigtigere, end hvis de primære mål er kvalitet og budget. I udgangspunktet ser man på generiske eller erfaringsbaserede risici, men fokus skal være på, hvad der er relevant og sandsynligt i det aktuelle projekt. Filtrer risici efter kontekst. Risici i et udviklingsteam er fx sjældent af samme betydning for en styregruppe. Sørg for en opdateret risikolog med ansvarsfordeling 12

13 Orkestrér ændringer Business casen er projektets bærende fundament Udgangspunktet for at realisere et projekt er beslutningen om at etablere den nødvendige løsning for at kunne høste tilstrækkelige forretningsmæssige fordele. En del af løsningens scope vil være grundlæggende komponenter, medens andre dele kan hægtes op på de forskellige benefits. Ændringsønsker kan således være udtryk for at man er blevet klogere på hvorledes løsningen skal etableres, kravene til benefit realisering viser sig at være mere omfattende eller muligheder for nye benefits er dukket op. I alle tilfælde bør ændringsønsker vurderes i forhold til business casen: er de nødvendige for at realisere benefits, og påvirker de, hvorvidt business casen fortsat er attraktiv nok? 13

14 Bevisbyrden ligger hos kravstiller Ændringsønsker er en risiko for fremdrift, økonomi og kvalitet, når projektet er i gang. Det er derfor vigtigt at ændringsønsker begrundes og projektet vurderer omfang og løsningsforslag, inden en beslutning træffes. Dog kan det anbefales at have forholdsvis grovkornede krav til kunde- og brugervendte dele af løsningen, for at de kan optimeres i dialog med brugerne, uden at en for rigid ændringsproces hæmmer dette. I agile leverancemodeller indgår en successiv prioritering og realisering af også nye krav, medens der i mere traditionelle metoder skal en formel ændringshåndtering til. Reducér kompleksitet det kommer dobbelt igen Det kræver energi at beskrive konsekvenserne af en ændring så kortfattet og præcist som muligt, og ikke lade sig gå på at det tager dobbelt så lang tid at udtrykke sig i halvt så mange ord ; den tid der bruges, kommer rigeligt igen i form af undgåede diskussioner. Det reducerer også kompleksiteten og risikoen for fejl, når der bliver brugt samme metode hver gang til at finde frem til konsekvenserne. Både positive og negative konsekvenser skal naturligvis være med. Og så skal man huske, at et issue er et potentielt ændringsønske. Hold snor i ændringerne Det er vigtigt at projektet har styr på ændringer i forhold til den baseline af tid, økonomi og funktionalitet som indgår i projekt-charteret. Ligeledes bør ændringsønsker gennemløbe samme livscyklus som de oprindelige krav ift. analyse, design og planlægning af test. 14

15 Vær troværdig Levér til aftalt tid og i aftalt kvalitet med mindre andet er aftalt Det er nemt nok, når det går godt, og mange problemer kan løses inden for 95% eller gyngerne og karrusellerne princippet. Men hvis der melder sig alvorligere problemer, så er det afgørende at alle interessenter ved det og har forholdt sig til det dvs. har aftalt hvordan situationen håndteres. Det koster måske projektet tid og penge, men det er bedre end at det koster troværdighed

16 Fokuser på værdiskabelse opdater projektets business case før hovedmilepæle Brug projektplanens milepæle til at stoppe op og overveje om projektets business case har ændret sig uden nogen har opdaget det: har nogen fået en god idé, man ikke har haft tid til at se på endnu? - er konkurrenterne kommet på markedet med en ydelse, der gør at noget skal ændres for at gevinstmargenen kan holdes? - har lovgivningen ændret sig? - osv Hvis ja, så løft problemet til styregruppen. Nær deadline er det eneste rigtige at sætte hælene i og sige Nej! vent! Hold fast i beslutninger, også tæt på deadlines En beslutning gælder til den ændres og ændringer skal have lov at komme også sent i projektet, de skal blot være vedtaget, også formelt. Men lige før deadline, hvor produktets egenskaber er blevet tydelige for enhver, stiger fristelsen til lige at ville have vigtige men små og nemme ændringer med, i takt med at adrenalinniveauet stiger. Sæt hælene i og sig: Nej! Risikoen for at det går galt er for stor. Aftal den slags ændringer til implementering som det første efter deadline med mindre man da aftaler at flytte deadline. Når deadline er passeret, kan det være at der er andre ting, der alligevel viser sig at være vigtigere. 16

17 Kommunikér med interessenterne Gennemfør en interessentanalyse og læg en kommunikationsplan Identificer hvem de vigtige interessenter er! Læg en plan for hvordan og hvornår der kommunikeres med dem igennem hele projektets levetid. Arbejd på at sikre at interessenterne så vidt muligt arbejder for projektet, og minimer den negative indvirkning nogle interessenter kan have, hvis de er imod projektet. Kommunikér, kommunikér, kommunikér! 17

18 Kommunikationsplanen Beskriv interessenterne, analyser deres indflydelsesgrad, behov og ønsker. Udelad det i publiceringen, hvis analysen udviser følsomme personoplysninger. Undlad i så fald at referere officielle kompetencehierarkier i stedet. Beskriv hvordan kommunikationen med de enkelte interessenter skal være og med hvilken hyppighed den skal ske. Læg tidspunkterne for planlagt kommunikation ind i den overordnede tidsplan. Læg kommunikationsmåden om indimellem, så modtagerne ikke bliver sløvet. En solid interessenthåndtering vil således være med til at sikre motivation og bane vejen for en forankring af de forandringer, der ofte er forbundet med projekter også hos eventuelle modstanderne. Kommunikér, kommunikér, kommunikér! En stor del af en fuldtidsprojektleders opgave er at indsamle information og kommunikere den videre til interessenterne i en konsolideret form. Brug tid på at kommunikere med interessenterne, så vil de være i stand til at hjælpe projektet med at nå i mål, ved bl.a. at bakke op om vigtige beslutninger og minimere de risici, der altid er forbundet med et projekt. Kommunikér planer, ændringer, succeser og fiaskoer med alle interessenter Kommuniker åbent med alle interessenter, så vil åbenheden i sig selv have en positiv indflydelse. 18

19 Hvad var så de 7 gode råd? Styr projektet Styregruppen er projektets kontroltårn Bemand rigtigt Take off Naviger undervejs Land sikkert Organisér Hav altid målet for øje Gå efter effektivitet Keep it simple Vælg metode efter projektets dynamik Husk politik, prestige og følelser Høst gevinsterne Gør din virksomhed klar til gevinstrealisering Giv ansvar Nøglemedarbejdere SKAL gives den viden, de har brug for Behersk projektets risici Tænk ikke hvis, men når Etabler en radar Undgå løsgående missiler Klæd styregruppen på Kalibrer risikologgen Orkestrer ændringer Business casen er projektets bærende fundament Bevisbyrden ligger hos kravstiller Hold snor i ændringerne Reducer kompleksitet Vær troværdig Levér til aftalt tid og i aftalt kvalitet Fokuser på værdiskabelse Hold fast i beslutninger Kommunikér med interessenterne Analyser interessenterne og læg en kommunikationsplan Kommuniker planer, ændringer, succeser og fiaskoer Kommunikér, kommunikér, kommunikér! 19

20 Kontakt: Peter Rahr Delivery Manager, IT Governance Capgemini Sogeti Danmark A/S Telefon Mobil Delta Park 40 DK-2665 Vallensbæk Strand CBE Collaborative Business Experience Capgemini Sogeti har ikke alene spidskompetencerne, men også viljen til at samarbejde, sparre og vidensdele med vores kunder, så der skabes bedre løsninger til gavn for alle involverede parter. Capgemini Sogeti kan hjælpe med at højne kundernes præstationsniveau og dermed resultater. Professionel ekspertise og et gedigent markedskendskab er fundamentet. Hertil kommer vores samarbejdsevner, som kan få hele projektteamet til at yde en optimal indsats og skabe konkrete resultater. Hos Capgemini Sogeti har vi en unik måde at samarbejde med vores kunder på. Vi kalder det Collaborative Business Experience. Med afsæt i mere end tre årtiers erhvervs- og serviceerfaring er Collaborative Business Experience designet til at hjælpe vores kunder til at opnå bedre, hurtigere og mere varige resultater gennem fuld tilgang til vores netværk af verdens førende teknologipartnere samt samarbejdsfremmende metoder og værktøjer. Gennem Collaborative Business Experience sikrer vi, at vores samarbejdsånd gennemstrømmer hele vores adfærd lige fra vores måde at sælge på, over vores interne processer til selve leverancen. For mere information besøg: Capgemini Sogeti 2015

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

Aktivt projektejerskab

Aktivt projektejerskab Aktivt projektejerskab Juni 2017 Aktivt Projektejerskab understøttes af stærk rolle- og ansvarsfordeling i projektets øverste ledelse 1. Bestem, hvordan projektorganisationen skal se ud Topledelse/direktion

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen

Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen Medarbejderkonference september 2011 Opgaver & værktøjer Tilmeld dig: Nå dine mål med Torben Wiese Prøv www.brydvanen.dk Få inspirationsmail på www.habitmanager.com

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER IT SERVICES PROJEKTMODEL H T T P : / / P R O J E K T M O D E L. I T S. A A U. D K F Å H J Æ L P P R O J E K T K O N T O R @ I T S. A A U. D K INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER BESLUTNINGS- OG STYRINGSSTRUKTUR

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Mangelfuldt dokumenterede it-systemer. Hvordan løses udfordringen?

Mangelfuldt dokumenterede it-systemer. Hvordan løses udfordringen? Mangelfuldt dokumenterede it-systemer Hvordan løses udfordringen? Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Introduktion... 3 3. Fordelene ved at løse udfordringen... 3 4. Løsningen... 4 4.1 Hvordan?... 4

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Målhierarki, interessentanalyse og milepælsoversigt - Udarbejdet ud fra Rosenmeiers skabeloner 2009

Målhierarki, interessentanalyse og milepælsoversigt - Udarbejdet ud fra Rosenmeiers skabeloner 2009 Målhierarki, interessentanalyse og milepælsoversigt - Udarbejdet ud fra Rosenmeiers skabeloner 2009 Trin 1; Formål Drøft og beskriv formål (nyttemål) med en handleplan for jeres valgte udviklingsområde

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord Kolding Kommune Fundraising strategi 2016 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising strategi skal bidrage til, at der skaffes ekstern finansiering til projekter og aktiviteter,

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

Risikovurdering af Engrosmodelprojektet

Risikovurdering af Engrosmodelprojektet Risikovurdering af Engrosmodelprojektet Godkendt af dialogforum d. 2. Oktober 2014 Dok. 14/23107-6 Oktober 2014 1 Vurdering af risici - generelt Proces for udarbejdelse af fælles risikovurdering Deltagere

Læs mere

Consumer Policy Toolkit. Forbrugerpolitisk toolkit. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Consumer Policy Toolkit. Forbrugerpolitisk toolkit. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Consumer Policy Toolkit Summary in Danish Forbrugerpolitisk toolkit Sammendrag på dansk Markederne for varer og tjenester har været igennem betydelige forandringer i de sidste 20 år. Reformer af love og

Læs mere

Sign of safety SOS. Pædagogisk dag 26. marts 2013

Sign of safety SOS. Pædagogisk dag 26. marts 2013 Sign of safety SOS Pædagogisk dag 26. marts 2013 Hvad er Signs of safety? Bekymringer Undtagelse Se ske mål Der er en metode der skal læres, derfor skal I arbejde i mindre grupper Det er målet med i dag

Læs mere

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER Træd i karakter som projektejer/styregruppedeltager Artiklen opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

BILAG. Samarbejde og. kommunikation

BILAG. Samarbejde og. kommunikation BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter Bilag 1 Eksempel på spilleregler for et projekt 2 Oversigt over møder i byggeprojekt 3

Læs mere

Kursus i projektarbejde - opstartskursus til deltagerne i de faglige Udviklingsfora. Gentofte Hovedbibliotek Den 10. februar 2011

Kursus i projektarbejde - opstartskursus til deltagerne i de faglige Udviklingsfora. Gentofte Hovedbibliotek Den 10. februar 2011 Kursus i projektarbejde - opstartskursus til deltagerne i de faglige Udviklingsfora Gentofte Hovedbibliotek Den 10. februar 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver

Læs mere

Risikovurdering. Dialogforum 2. Oktober 2014. Dato - Dok.nr. 1

Risikovurdering. Dialogforum 2. Oktober 2014. Dato - Dok.nr. 1 Risikovurdering Dialogforum 2. Oktober 2014 Dato - Dok.nr. 1 Risikovurdering før mitigering Risiko Risikonavn Afklaring vedr. opkrævning af elafgifter er ikke på R01 plads. Bekendtgørelser fra Energistyrelsen

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Vejledende løsninger Løsninger til opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definitionen på et projekt? I kapitel 1.3 står: Et projekt er en midlertidig organisation, der etableres

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 Udfordringen Udfordringerne skabt af den globale økonomiske situation, kræver ansvarlighed for og overblik over investeringer som aldrig før. IT styring, investeringsplanlægning

Læs mere

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED ER PROJEKTEJER/-LEDER (FORVALTNING) INDLEDENDE AKTIVITETER Det er forvaltningernes ansvar at sikre, at IT-projektrådet i god tid bliver informeret om nye it-projekter.

Læs mere

Projektforstoppelse. - Styring af den kommunale udviklingsaktivitet. skal blive til virkelighed. Resultatet af de mange krav til forandring

Projektforstoppelse. - Styring af den kommunale udviklingsaktivitet. skal blive til virkelighed. Resultatet af de mange krav til forandring 1 Projektforstoppelse - Styring af den kommunale udviklingsaktivitet Projektmylderet De danske kommuner er under konstante krav om omstilling og forandring. Borgerne efterspørger mere velfærd og højere

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED På hvilket trin i konkurrencen er dette dokument nyttigt? Her vil du finde en række aktiviteter,

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014 GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE White paper, april 2014 Indhold Vigtigheden af segmentering... 3 Hvor vil I sælge?... 3 Hvem køber?... 4 Hvorfor køber kunderne fra jer?... 4 Hvordan køber kunderne?...

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM?

HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM? HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM? PROCES- & YDELSESBESKRIVELSE Nærværende udkast til en proces- & ydelsesbeskrivelse er udarbejdet på baggrund af et møde mellem

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan

Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan Introduktion I nedslag 1 har I arbejdet med målpilen, som et værktøj til læringsmålstyret undervisning. Målpilen er bygget

Læs mere

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektleder Marcel Bigum Dato 27. februar 2012 6. marts 2012 24. april 2012 14. maj 2012 16. maj 2012 (endelig organisering tilrettet) Sagsnummer 330-2012-14883

Læs mere

Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse

Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Navigation på rejsen 2. Resumé Projektet skal medvirke til at sikre kunderne i den kollektive trafik en god rejseoplevelse ved at forsyne

Læs mere

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan?

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? EVALUERING Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? Hvilke målsætninger er der for eventen på hvilke områder? Er målsætningerne prioriteret i forhold

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

Sammenhæng i opgaveløsningen

Sammenhæng i opgaveløsningen Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen Processen trin for trin Processen trin for trin Processen trin for trin Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definition på et projekt? 2 Hvad karakteriserer et projekt i forhold til daglig drift? 3 Overvej hvorfor det er centralt for PRINCE2,

Læs mere

Det rette fundament for procesforbedringer

Det rette fundament for procesforbedringer Whitepaper Det rette fundament for procesforbedringer En beskrivelse af TIPA modenhedsmålinger Af Jørgen Letager Hansen Introduktion Danske IT organisationer har udviklet og implementeret IT Service Management

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Fokus på innovation med Walt Disneys. kreativitetsstrategi? Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys

Fokus på innovation med Walt Disneys. kreativitetsstrategi? Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys Fokus på innovation med Walt Disneys kreativitetsstrategi Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys kreativitetsstrategi? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af innovationsprojekter? Hvordan

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Selvhjulpenhed i Vuggestuen i Børnehuset ved Glyptoteket

Selvhjulpenhed i Vuggestuen i Børnehuset ved Glyptoteket Selvhjulpenhed i Vuggestuen i Børnehuset ved Glyptoteket Baggrund: Hele personalegruppen har på en personalelørdag i november 2015 arbejdet med emnet Selvhjulpenhed i vuggestuen. Vi har arbejdet ud fra

Læs mere

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær Forretningsoptimering i ERP-projekter v/managementkonsulent Jan Damkjær Indhold Tilgang til ERP-projekter Indhold i en Business case Eksempel på forretningsorienteret ERP projekt Afrunding Udvalgte referencer

Læs mere

Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen?

Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen? Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen? Gennemgang af små praksis eksempler koblet på målemetoder af små praksis eksempler koblet på målemetoder Ivan Kjær Lauridsen Velfærdsteknologichef

Læs mere

ICF-projektet på Instituttet for Blinde og Svagsynede

ICF-projektet på Instituttet for Blinde og Svagsynede ICF-projektet på Instituttet for Blinde og Svagsynede Den 4. oktober 2011 Projektleder Trine Tangsgaard og Projektmedarbejder Lea Johanne Sarfelt Instituttet for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1, 2900

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Organisationerne har derfor et konstant behov for at arbejde for en:

Organisationerne har derfor et konstant behov for at arbejde for en: Notat A.1 NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail akr@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 LEAN I FORENINGSLIVET Uddannelsesforløb

Læs mere

Ledelse af forandringer

Ledelse af forandringer Ledelse af forandringer Om at forene personlige og organisatoriske virkemidler af arkitekt, HD Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement A/S Resumé Formålet med denne artikel er at indføre læseren

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd / Stig Lundbech Direktør i Koncern IT og Rådsmedlem 24.08.2017 Hvad laver IT-projektrådet? Københavns Kommunes IT-projektråd blev etableret i 2014. Formålet

Læs mere

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008 ISSN 1901- Nr. 7 2008 Tema: Medarbejder-udvikling eller -afvikling Når afvikling sker ud fra en god etik Ledelse af medarbejdere er en kongedisciplin for ledere. Medarbejder-udvikling er et plus-ord. Afvikling

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Fornyelsesplanlægning. Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse

Fornyelsesplanlægning. Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse Fornyelsesplanlægning Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse Bolig Kommune Industri Fornyelsesplanlægning en sikker investering Kært barn har mange navne Sanering, renovering, reparation,

Læs mere

Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv

Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv Dette er en beskrivelse af en analyse, som Søfartsstyrelsen - med støtte fra Den Danske Maritime Fond

Læs mere

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE Visuel portefølje-, ressource- og projektstyring til vandselskaberne Hvorfor er projekt, økonomi og ressourcestyring vigtigt? Tid Økonomi Kvalitet Fordi det handler om at blive bedre til at optimere planlægning,

Læs mere