Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014"

Transkript

1 Blad nr Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets åbne del. Dagsorden Beslutning 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser til orientering 2.1 Meddelelse fra Provstiudvalget om tilladelse til igangsætning af fase 1 og 2 i ombygningsplanerne for Østre Kirkegårds Kapel Samtidig er de opsparede midler til formålet frigivet. Taget til efterretning. 2.2 Meddelelse fra Provstiudvalget om godkendelse af de fremsendte synsrapporter fra syn i marts 2014 Arbejderne kan udføres ved budgetmæssig dækning, dog således at ældre mangler udbedres før nye udsættelser. Taget til efterretning. 3. Kor - og musikudvalgets sammensætning I sit møde i juni måned imødekom menighedsrådet Finn Buhls ønske om at udtræde af udvalget. Der skal nu tages stilling til, om et nyt medlem skal vælges, eller om udvalget kan klare sig med de tilbageblevne medlemmer Susanne Malmstrøm, Henrik Bondo, Kirsten Christiansen og Domprovsten. Forretningsudvalget indstiller, at sammensætningen fastholdes som den er. Ulla Thorbjørn Hansen er valgt som nyt medlem. 4. Gratis rundvisninger i Domkirken i september måned 2014 Som optakt til UNESCO-konferencen i dagene september foreslås det, at der via dagspressen indbydes til en gratis rundvisning i Domkirken på hverdage kl 17 i ugen op til konferencen, at deltagerantallet fastsættes til 30, og at deltagelse sker efter først-til-mølle-princippet. Der er ikke forbundet udgifter

2 Blad nr med rundvisningerne. Forretningsudvalget indstiller forslaget tiltrådt. 5. Udkast til fremtidig kommunikationsstrategi internt og eksternt i Domsognet I organisationsanalysen anbefales det, at der drøftes og vedtages en kommunikationsstrategi, der skal sikre klare og utvetydige meldinger fra menighedsrådet såvel internt som eksternt. Arbejdsgruppens formand, Ulla Thorbjørn Hansens tilføjelse til dagsordenen: Eftersom vi ikke kender organisationsplanen for Domsognet eller har haft adgang til arbejdet med organisationsplanen, har det ikke været muligt at komme frem til en egentlig kommunikationsstrategi. En forudsætning for at lave en ordentlig kommunikationsstrategi må også være, at vi i menighedsrådet er enige om et værdigrundlag og visioner/mål for fremtiden. Hvad vil vi, og hvor vil vi hen med vores kommunikation? Vi foreslår, at arbejdet med at lave en egentlig kommunikationsstrategi internt og eksternt i Domsognet fremadrettet laves af Styringsgruppen eller i tæt samarbejde med denne. Vi har dog gjort os nogle tanker om kommunikation i Domsognet, som vi vedlægger som bilag sammen med et sæt kommunikationsregler fra Kirkegården. Et udkast fra den nedsatte arbejdsgruppe med Ulla Thorbjørn Hansen som formand vedlægges. MR er enige om der arbejdes videre med sagen, når den nye organisation er på plads. 6. Evaluering af Evensong i Roskilde Domkirke Indstilling fra Ulla Thorbjørn Hansen. Det foreslås at menighedsrådet beslutter at fortsætte med de engelske gudstjenester mindst et år endnu. Gudstjenesterne skal også fremover være den første søndag i måneden dog bortset fra juli og august (p.g.a. ferietid i korene) altså i alt 10 gange om året. Falder 1. søndag i måneden på en højhelligdag flyttes gudstjenesten til 2. dagen eller søndagen efter. Af hensyn til korene er der brug for langtidsplanlægning. Organisterne foreslog at opgaven bliver fordelt mellem de tre kor (4 af gangene med pigekoret, 4 af gangene med drengekoret og 2 gange bliver med Domkoret). Såfremt der fremover skal være spisning i f m gudstjenesten, indstiller formanden, at der etableres en gruppe af frivillige, som vil påtage sig det praktiske. Fmd. for aktivitetsudvalget understregede/bad om at få ført til referat, at et nyt arrangement skal starte i et udvalg først. Punktet udsættes til MR møde i september. Til det møde skal derfor foreligge de økonomiske konsekvenser ved Evensong.

3 Blad nr Evaluering af fredagsaltergang Biskoppen og Domprovsten, der oftest varetager andagterne, meddeler, at deltagerantallet nu svinger mellem 10 og 40 med et gennemsnit omkring 20. Deltagerantallet er klart stigende, og der er ved at udvikle sig en lille fast "fredags-altergangs-menighed". Ud over dem, som deltager i hele fredagsaltergangen er der ofte nogle, der stopper op eller sætter sig ned på bænken ude i gangen og følger med i en del af tjenesten. Også de turister, der fortsætter med at gå rundt og kigge på kirken ser ud til at få lidt ekstra med, når der er fredagsaltergang, og det indstilles på den baggrund, at fredagsaltergang fortsætter fremover. 8. Kvartalsrapport Fremlæggelse af kvartalsrapport pr. 30/ MR godkendte kvartalsrapporten. 9. Gudstjenesten søndag d. 14. september 2014 kl 10 Biskoppen er prædikant og vil gerne gøre gudstjenesten lidt anderledes end sædvanligt. Vægten bliver lagt på skaberværket, inspireret af begrebet "skabelsestiden" (1/9-4/10), en periode i trinitatistiden, hvor opmærksomheden særligt rettes mod skaberværket og vores ansvar for det. Gudstjenesten vil bestå af en indledning, der redegør for, hvad skabelsestid er, en kollekt med fokus på skaberværket og vores forvalteransvar, en dialog om Gud som skaber og hvilken mening det giver for det moderne menneske. Der er to dåb, som vil blive foretaget inden prædiken, og der vil være en norsk nadverindledning, som passer godt. Gudstjenesten slutter med, at menigheden går ud ad kirken syngende "Almægtige og kære Gud" (som ved fejringen af Margrete den 1.) Ideen er opstået i klima- og miljøudvalget i Danske Kirkers Råd, og det er der foreslået, at domkirkerne i København og Roskilde kunne holde gudstjenester med dette fokus i september måned. Deltagende præster er, foruden Biskoppen, Domprovsten og sognepræst Martin Ishøj, Sct. Jørgensbjerg, der er medlem af udvalget i Danske Kirkers Råd. Formanden indstiller, at forslaget tiltrædes.

4 Blad nr Orientering ved menighedsrådets formand Fmd. orienterede om UNESCO konference, der afholdes d september i Domsognet. Konferencens emne er bæredygtig turisme. Der er over 100 besøgende fra det skandinaviske og baltiske område. 11. Eventuelt Fmd. forelagde at der arbejdes videre med en ny ansøgning om opsætning af 2 nærmere udvalgte ligsten i Birgitte Kapel. Anne Rosendal: Annie Larsen: Susanne Malmstrøm: Keld Winckelmann: Ruth Vingborg: Mette E. Bruun: Rune Viberg: AFBUD Henrik Enig: Kirsten Bjerager: Kirsten Christiansen:

5 Blad nr Henrik Bondo Nielsen: Lis Kjær: Elisabeth Fogh Hansen: Finn Buhl: Hans Erik Pedersen: Jens Arendt: Paul Kofoed Christiansen: Maria Harms: Ulla Thorbjørn Hansen: Per Vibskov Nielsen: I mødet deltog uden stemmeret medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen. Der var afbud fra medarbejderrepræsentanten Jesper Kronholm

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat for Årsmøde den 24. april 2010. Frederiksberg d. 22. marts 2011

Referat for Årsmøde den 24. april 2010. Frederiksberg d. 22. marts 2011 Referat for Årsmøde den 24. april 2010 Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk Giro 605 5710 Frederiksberg

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Generalforsamling den 28. april 2012

Generalforsamling den 28. april 2012 Diakonforbundet Filadelfia Referat fra Generalforsamling den 28. april 2012 Indledning ved Merete Henriksen. Vi mindes de døde: Frode Hansen, Langeskov S. Jørga, Dianalund Poul Honore, Sorø Punkt a: Valg

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere