Årsrapport 2013 PKO a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 PKO a"

Transkript

1 Årsrapport 2013 PKO a

2 Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 4 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling... 5 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling... 6 Holbæk Sygehus, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling... 7 Holbæk Sygehus, Pædiatrisk Afdeling... 8 Roskilde Sygehus, Billeddiagnostisk Afdeling... 9 Roskilde Sygehus, Gynækologisk Afdeling Roskilde Sygehus, Medicinsk Afdeling Roskilde Sygehus, Kardiologisk Afdeling Roskilde Sygehus, Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus, Neurologisk Afdeling Roskilde Sygehus, Geriatrisk Afdeling Roskilde Sygehus, Pædiatrisk afdeling Roskilde Sygehus, Patologiafdelingen Køge Sygehus, Billeddiagnostisk Afdeling Køge Sygehus, Reumatologisk Afdeling Køge/Roskilde Sygehus, Kirurgisk Afdeling Køge Sygehus, Medicinsk Afdeling Køge Sygehus, Øre-, Næse- og Halsafdelingen Køge Sygehus, Akutafdelingen Køge Sygehus, Klinisk Fysiologisk Afdeling De klinisk biokemiske afdelinger i Køge og Roskilde Slagelse Sygehus, Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus, Akutafdelingen Næstved Sygehus, Medicinsk/Geriatrisk Afdeling Næstved Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Næstved Sygehus, Patologisk Afdeling Næstved Sygehus, Børneafdelingen Næstved Sygehus, Nuclearmedicinsk Afdeling Næstved Sygehus, Onkologisk Afdeling Næstved Sygehus, Urologisk Afdeling Næstved og Nykøbing F Sygehus, Radiologisk Afdeling Nykøbing F. Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling Nykøbing F. Sygehus, Gynækologisk Afdeling Nykøbing F. Sygehus, Reumatologi og Geriatri Diagnostiske Specialer i Syd Psykiatrien Vest Psykiatrien Syd Psykiatrien Syd Psykiatrien Holbæk Børne-ungdomspsykiatri... 45

3 Praksiskonsulentkoordinatorer Johan Reventlow, - sygehusene Nykøbing F, Næstved, Slagelse samt Ringsted. Connie Brunsgård, - sygehusene Holbæk, Roskilde og Køge. Ansat i Primær Sundhed 32 timer pr måned under Christina Sjøberg Lundgren, Den samlede konsulentgruppe, inkl. psykiatri består af 62 konsulentstillinger pr. 1. marts 2014 er næsten alle besat. I årets løb er en lang række konsulentstillinger besat, dels med nye konsulenter, og dels ved at konsulenter har påtaget sig ekstra opgaver. Arbejdsform Fremmøde i Sorø 1-2 dage månedlig + ad hoc møder, såvel i Sorø som på sygehuse og samt i arbejdsgrupper regionalt og nationalt. Meget arbejde foregår hjemmefra i tæt samarbejde med webmaster i Primær Sundhed og tæt kontakt til konsulentkolleger. Der er løbende kontakt til Kvalitet og Udvikling omkring arbejdet med forløbsbeskrivelser, kræftpakker, vejledninger på sundhed.dk samt nyhedsmails og PraksisInfo, der udsendes med udgangen af hver måned. Der er løbende stort arbejde med at vedligeholde vejledninger og retningslinier på som er regionens praksisside på sundhed.dk. I årets løb arrangeres lokale møder for praksiskonsulenter i henholdsvis den nordlige og sydlige del af regionen, og vi bestræber os som koordinatorer på at deltage i hinandens møder. Her orienteres om det løbende arbejde og gives inspiration til arbejdet fremadrettet. Generel inspiration og vidensdeling på disse møder, som prioriteres højt af konsulenterne. Endvidere holdes møder 1 x årlig med praksiskonsulenter og sygehusledelse/afdelingsledelser - lidt forskellig ved de enkelte sygehuse. I marts 2013 afholdt vi statusmøde for PKO med repræsentation fra ledelsen fra såvel de somatiske som psykiatriske sygehuse, koordinatorer psykiatri og somatik samt Primær Sundhed repræsenteret ved Christina Lundgren et godt møde med godt stemning og fokus på mulige udviklingspunkter. Samarbejdet på landsplan består dels i koordinationsgruppen for PKO samt Praksisinformationsgruppen hvor arbejdet specifikt i forhold til sundhed.dk medcom og DAK- E drøftes. Der bruges meget tid og energi på arbejdet med henvisninger IT problemer som telefonnumre, der ikke modtages i sygehussystemet mm. Fælles medicinkort har også medført en del møder og korrespondance. I 2013 blev flere fællesvisitationer indført det er en gevinst med fællesvisitation, men ikke uproblematisk med mange nye retningslinjer og krav til henvisninger, der for de enkelte specialer rettes til ud fra den gode henvisning. Vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Igen i 2013 har der været arbejde med at tilrette og gennemgå vejledningerne på sundhed.dk - Praksisinformation da alle vejledninger skulle flyttes til nyt system. Der har desuden været arbejdet med opdatering af kræftpakkerne i forhold til Kræftplan 3. PKO-årsrapport 2013 Side 2

4 Vi arbejder forsat på at gøre diverse vejledninger regionale, hvor overhovedet mulig det er svært at skabe enighed mellem specialisterne men oplevelsen er, at de nye specialefaglige råd går ind i problematikken og i flere råd deltager også praksiskonsulenter. I løbet af året været med til at rådgive/redigere i forhold til fællesvisitation, som er implementeret indenfor flere specialer i regionen samt retningslinier for henvisning til de enkelte specialer. Deltagelse i arbejdsgrupper og udvalg Vi har deltaget i Kommunalt Somatisk Samarbejdsforum, KSS Slagelse og Køge/Roskilde Johan deltager desuden i Tværfagligt Somatisk Samarbejdsforum, TSS på regionsplan. Via Johan er der tæt samarbejde til Praksisudvalget. Løbende ansættelsessamtaler i forhold til nye praksiskonsulenter. Repræsenterer Praksiskonsulentordningen PKO på Store Praksisdag. Været med i arbejdsgruppe omkring efteruddannelsesmøder omkring Kræftplan 3 specielt diagnostisk pakke og har deltaget som undervisere på lokale møder. Deltager i arbejdet med de nye sundhedsaftaler. Planer/mål/ønsker for fremtidigt arbejde For 2014 er ønsket, at der fortsat optimeres på den elektroniske korrespondancemeddelelse, der fungerer godt i nogle afdelinger og slet ikke i andre. Desuden fortsat fokus på at samle vejledninger, hvor muligt så der er ens forhold i forhold til specialerne i regionen det forudsætter kontakt til specialeråd og derfor vigtigt med praksiskonsulenter repræsenteret i specialefaglige råd. Ønsker også fortsat at være med til at optimere og udbrede kendskabet til god brug af FMK. Have fokus på samarbejdet mellem praksiskonsulenter og afdelinger der er stor variation i samarbejdet og brugen af praksiskonsulenter hvilket for nogle konsulenter giver en del frustration. Tænker, at det ville være godt med standardiseret gennemgang af epikriser og henvisninger generelt i PKO, da det er længe siden, det har været på dagsordenen og det arbejde er med til at synliggøre, hvor der er grundlag for øget indsats i PKO arbejdet. Et stort ønske er at få mere formaliseret samarbejde til de lægelige kommunale praksiskonsulenter vi håber, at der i løbet af 2014 bliver mulighed for at få en koordinatorfunktion for disse. Der er flere fælles punkter og kommunerne bliver i stigende grad repræsenteret på sundhed.dk Praksiskoordinatorer Johan Reventlow og Connie Brunsgård PKO-årsrapport 2013 Side 3

5 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen Jeg har fået lov til at deltage i morgenlægemødet den første mandag i måneden og bliver altid godt modtaget. Der er sat tid af til at diskutere fælles cases, som af og til kommer fra kollegerne, og oftest er jeg nogen har taget med. AA har også ofte kommentarer og spørgsmål til visiteringen i lægevagten, hvor et af problemerne bl.a. er indlæggelse af terminale patienter, der dør på AA, hvilket dog ser ud til at være i aftagende. Vi har debatteret grænsezoner f.ex. ift. anlæggelse af KAD efter urologien er flyttet til Roskilde. ADE har fået en voksende rolle med udredning og det har været en stor hjælp for begge parter. Vi har også talt om, hvordan almen praksis kan hjælpe med at holde flowet højt ved at være opmærksom på, hvis det skulle gå for hurtigt med udskrivningen. Vi har talt om PTSD, anæmi, brandsår hos børn, TCI/apoplexi, AKS, ØNH patienter m.m.m. Vi har haft et møde specialt om FMK samarbejdet, især med fokus på medicinafstemninger og gennemgange. I december afholdt vi fyraftensmøde, og der var en god debat med de fremmødte knap 20 praktiserende læger omkring samarbejdet, henvisninger på EDI, ADE, udskrivninger, notater, neurologien, der flytter og FMK. Samarbejde mellem AA og almen praksis er lidt humoristisk blevet beskrevet som et fornuftsægteskab- vi kan ikke undvære hinanden, vi ser lidt forskelligt på nogle ting og har derfor brug for jævnligt at mødes og diskutere dem. Så det vil vi blive ved med. Praksiskonsulent Poul Erik Holst PKO-årsrapport 2013 Side 4

6 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling Ledende overlæge: Claus Juul, Konsulent: Tore Brandt, Beskrivelse af konsulentens arbejdsform Gennemsnitligt 5,5 timer pr. måned. Jeg har deltaget i onsdags-lægemøder i afdelingen. Jævnlig mailkorrespondance, samt telefoniske henvendelser. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Der har været gennemlæsningsarbejde i 2013, dels patientforløbsbeskrivelser, dels kirurgiske vejledninger. Løbende gennemgang af afdelingens materiale på Sundhed.dk Arbejde med henvisninger/epikriser Forberedende arbejde til epikrise-audit i Undervisning/gå-hjem møder Der blev afholdt gå-hjem-møde på afdelingen i april, hvor vi havde en god dialog/faglig opdatering. Mødedeltagelse Deltagelse i alle lokale PKO-møder. Kollegiale henvendelser Få kollegiale henvendelser vedrørende afdelingen. Der er en god mailkorrespondance mellem mig og kirurgerne, og de få henvendelser, der kommer, kan oftest klares af den vej. Jeg oplever en oprigtig interesse fra Kirurgisk afdeling, i behandlingen af disse, så tøv ikke med at kontakte mig. Indlæg praksisinfo. Plan for fremtidigt arbejde Gå-hjem-møde om coloncancerscreening Epikriseaudit Forhåbentlig deltagelse i fagligt arbejde på tværs af regionens kirurgiske afdelinger. Praksiskonsulent Tore Brandt PKO-årsrapport 2013 Side 5

7 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling Ledende overlæge: Ole Christensen Konsulent: Lars Westerberg Kort beskrivelse af afdelingen Ortopædkirurgisk Afdeling med regionsspeciale i skulderlidelser. Konsulentens arbejdsform Fremmøde til morgenkonference for at vise synlighed. Videre formidling af mail fra praksis mhp ris og ros til afdelingen. Udarbejdelse af vejledninger Har ikke været med til noget sådan. Deltagelse i arbejdsgrupper Har ikke været med til noget sådan. Undervisning og gå hjem møder Planlægger et gå hjem møde i starten af det nye år. Dette skal omhandle skulderlidelser mhp undersøgelse af skulder og diagnose af lidelse. Dette vil være en stor hjælp til afdelingens triage. Deltagelse i møder Har for vane at deltage i de møder, der planlægges. Har desværre været forhindret på det sidste. Henvendelse fra kolleger Primært via s som enten videresendes til afdelingen og/eller tages op på de jævnligt afholdte møder ved morgenkonference. Synlighed i afdelingen Møder et bredt udsnit af afdelingens ansatte ved møder til morgenkonference. Plan fremadrettet Som anført, plan om et gå hjem møde vedrørende skulderdiagnostik. Praksiskonsulent Lars Westerberg PKO-årsrapport 2013 Side 6

8 Holbæk Sygehus, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Indledende møder i tidlige forår som optakt til stormøde med ca. 50 kolleger. Siden da har der været 3 møder samt mail og telefonkontakt med overlæge Lone Krebs, overlæge Jørgensen samt administrerende overlæge Torben Larsen. Desuden har der i gennemsnit været 4 telefontakter med kolleger med efterfølgende kontakt til Gynækologisk afdeling. Desuden har der været 2 møder i efteråret og 1 vinter møde. Praksiskonsulent Mogens Lyhne PKO-årsrapport 2013 Side 7

9 Holbæk Sygehus, Pædiatrisk Afdeling Arbejdet begyndte godt i foråret og sommeren med regelmæssige månedlige møder med ledende sygeplejerske Inge Jørgensen samt overlæge Pernille Mathiesen. Herefter er flere planlagte møder fra Pædiatrisk afdeling blevet aflyst med meget kort varsel. Den ene gang med 2 timers varsel. Der er ikke givet nogen begrundelse for aflysning af møderne. Jeg har udarbejdet forslag til instruks vedrørende ikterus hos nyfødte samt cranieanomalier. Disse instrukser blev afleveret til gennemsyn, men respons fra Pædiatrisk afdeling udeblev. Der har derfor været flere telefonkontakter med kolleger med efterfølgende kontakt til Pædiatrisk afdeling og tingene er blevet løst på denne måde. Men mere tidsrøvende med ringning og mail frem og tilbage. For kort tid siden fik jeg oplyst, at ledende overlæge er rejst og måske er det årsagen til aflyste møder. Jeg har herefter taget kontakt med oversygeplejerske Inge Jørgensen, som lovede at vende tilbage ang. et møde med den nye ledelse. Praksiskonsulent Mogens Lyhne PKO-årsrapport 2013 Side 8

10 Roskilde Sygehus, Billeddiagnostisk Afdeling Konsulentarbejdet har bestået i faste møder ca. hver 2. måned på afdelingen samt kommunikation elektronisk eller telefonisk med afdelingsledelsen ved behov. Arbejdet har været centeret om at bedre rutinerne for henvisning og epikriser, således at der sikres det optimale flow af patientinformationer mellem de 2 sektorer. Vi har således i år gjort det nye MR-kontrolskema tilgængeligt for alle i regionen dels gennem PraksisInfo og dels på sundhed.dk. I samarbejde med afdelingsledelsen er der også arbejdet med formodet fejl i overlevering, via MedCom, af omvisitationsoplysninger. Af specielle initiativer er der i år blevet etableret mulighed for, at praksissektoren kan henvise til sten-ct. Der er ligeledes blevet publiceret på sundhed.dk en samlet oversigt over mulighederne for DROP IN røntgen ved regionens billeddiagnostiske afdelinger. Praksiskonsulent Jan Baggers PKO-årsrapport 2013 Side 9

11 Roskilde Sygehus, Gynækologisk Afdeling Ledende overlæge: Lars Alling Møller, Konsulent: Kristine Nielsen, Beskrivelse af konsulentens arbejdsform Antal timer pr måned: 5 Arbejdsform: Praksiskonsulenten deltager i morgenkonferencen på Gynækologisk Afdeling ca. hver 2. måned. Løbende /brev/tlf. korrespondance med kolleger og afdeling om mindre sager Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser PraksisInfo nr.1.: indlæg om Prævention og graviditet for fedmeopererede kvinder PraksisInfo nr. 8: indlæg om forebyggelse med acetylsalisylsyre til gravide med tidligere præeclampsi eller IUGR Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Der har ikke i 2013 været arbejdet i særlige grupper Arbejdet med henvisninger /epikriser Vi har ikke i 2013 foretaget egentlig henvisnings-/epikrise gennemgang. Mht. henvisninger sætter man i afdelingen pris på korte præcise henvisninger Undervisning gå-hjem møder Der har ikke været afholdt gå hjem møder i 2013 Deltagelse i møder Har deltaget i 2 pk-møder med praksiskonsulentkolleger fra Nord og et møde mellem praksiskonsulenter og afdelingsledelserne Henvendelser til/fra kolleger Nogle emner kan direkte besvares på mail, andre efter kontakt med afdelingen Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Løbende revidering af vejledninger Gå-hjem møde er planlagt til den 28. april 2014 Praksiskonsulent Kristine Nielsen PKO-årsrapport 2013 Side 10

12 Roskilde Sygehus, Medicinsk Afdeling Fast mødetid onsdag morgen til morgenkonference med efterfølgende kortere møder med forskellige overlæger, hvor ad hoc emner drøftes. Aftalte møder med overlæge Arne Kværneland ca. hver 6. uge. Antal timer/måned 6-8 timer Har arbejdet med den centrale visitation på allergiområdet. Har deltaget i møder omkring central visitation af endokrinologiske sygdomme. Har deltaget i NIP auditering af diabetes Deltager i møder med praksiskoordinator og øvrige praksiskonsulenter knyttet til Sygehus Nord: 2 møder om året af 2 timers varighed. Deltager i praksiskonsulentmøderne med de administrerende overlæger og cheflæge på Roskilde Sygehus ca. 1 gang årligt. Der har været enkelte henvendelser fra kolleger. Planer for det kommende år: 1. Jeg har i 2013 udarbejdet et spørgeskema til vurdering af ADE = akut diagnostisk enhed. I 2014 vil dette spørgeskema blive udsendt til henvisende læger fra almen praksis og resultaterne gjort op. 2. Gennemgang af henvisninger og epikriser specielt med fokus på problemer ved sektorovergange for den enkelte patient både i ADE og ved udskrivelse fra sengeafdelingerne. 3. Undersøgelse af hvordan henvisninger bliver brugt i forbindelse med den akutte indlæggelse, kvaliteten og er de i det hele taget til stede. 4. Vi planlægger Gå Hjem Møde efteråret Vil tage initiativ til igen at samle gruppen af medicinske praksiskonsulenter i Region Sjælland. Vi må arbejde med at lave fællesvejledninger for hele regionen til PraksisInfo eller i det mindste orientere hinanden om initiativer. Praksiskonsulent Susanne Rygner PKO-årsrapport 2013 Side 11

13 Roskilde Sygehus, Kardiologisk Afdeling Ledende overlæge: Gunnar Jensen Konsulent: Susanne Rygner, Beskrivelse af konsulentens arbejdsform: Antal timer pr. måned: mindst 6 Arbejdsform, fremmøde: Fast mødetid torsdag morgen til morgenkonference med efterfølgende kortere møder med forskellige overlæger, hvor ad hoc emner drøftes. Aftalte møder med ledende overlæge Gunnar Jensen ca. hver 6. uge ofte med deltagelse af ledende oversygeplejerske Karin Johansen og ledende lægesekretær Anita. Har været på studiedag i Kardiologisk Ambulatorium med særligt fokus på FMK. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Ingen i 2013 Arbejdet med henvisninger /epikriser Gennemgang af 20 henvisninger fremsendt til Kardiologisk ambulatorium. Fremviste resultaterne ved morgenkonference med efterfølgende diskussion. Undervisning gå-hjem møder Gennemført Gå Hjem møde mandag den 2. december 2013 med følgende emner: Nyt fra Kardiologisk Afdeling, mulighed for henvisning til en bestemt undersøgelse, f.eks. Holter, Ekkokardiografi uden fuld kardiologisk vurdering, atrieflimren, AK-behandling, status vedr. hjertepakker og kommunikation mellem almen praksis og kardiologisk afdeling, FMK, fjernelse af ICD enheder. Deltagelse i møder: Deltager i møder med praksiskoordinatorer og øvrige praksiskonsulenter knyttet til Sygehus Nord: 2 møder om året af 2 timers varighed. Deltager i praksiskonsulentmøderne med de administrerende overlæger og cheflæge på Roskilde Sygehus ca. 1 gang årligt. Deltagelse i heldagsmøde omkring hjerterehabilitering. Deltaget i arbejdsgruppe omkring indførelse af Central visitation af kardiologiske patienter. Deltaget i Temadag for hele Kardiologisk afdeling. Henvendelser til/fra kolleger Enkelte henvendelser Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Ny gennemgang af henvisninger til hjertepakkeforløb og alm. henvisninger. Udarbejde vejledning til AK-behandling af patienter med atrieflimren. Udarbejde vejledning til fjernelse af ICD enhed. Praksiskonsulent Susanne Rygner PKO-årsrapport 2013 Side 12

14 Roskilde Sygehus, Urologisk Afdeling Ledende overlæge: Claus Dahl Konsulent: Thomas Luggin Beskrivelse af konsulentens arbejdsform 5,5 timer om måneden Fremmøde på afdelingen. Med til operationer. Møde med ledelsen Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Indlæg til PraksisInfo: 1 stk. i slutningen af året omkring børn henvist til Urologisk Afdeling. Lavet med Nina Raa. Vejledninger til Praksisinformation: Ikke i Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Deltager i møder med afdelingsledelsen fra både Roskilde og Næstved samt regionen. Foregår i Sorø. Møde med afdelingen og regionen omkring undervisning Arbejdet med henvisninger /epikriser Ikke i Har gjort det tidligere. Undervisning gå-hjem møder Vi er i gang med at planlægge et eftermiddagsmøde, som skal ligge i starten af Deltagelse i møder: Møder med konsulentkolleger: Deltaget i alle møder med PKO. Møder i regionen som skrevet ovenfor. Henvendelser til/fra kolleger Der er ganske få henvendelser. Jeg har fået 1 i Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Forløbsbeskrivelser: Vi har kortvarigt drøftet en vejledning omkring børnene Gå-hjem møder: Der er planer for et møde i starten af 2014, hvor jeg skal være med til at arrangere indholdet. Evt komme med et par cases fra praksis. Fortsat holde øje med kræftpakkerne. Jeg håber der kommer en fælles hæmaturivejledning. Praksiskonsulent Thomas Luggin PKO-årsrapport 2013 Side 13

15 Roskilde Sygehus, Neurologisk Afdeling Ledende overlæge: Jesper Gyllenborg, jgy regionsjaelland.dk Konsulent: Anna Marie Bak, Beskrivelse af konsulentens arbejdsform 6 timer månedligt fælles med geriatrisk arbejde, dvs. ca. 4 timer pr måned på Neurologisk afdeling Deltagelse i morgenkonference ca. 1 gang pr måned, ca. hver anden gang efterfulgt af møde med Jesper Gyllenborg eller andre overlæger på afdelingen. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Ikke nye forløbsbeskrivelser Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Jeg deltager stadig i styregruppen for demensforløbsprogrammet og har deltaget i flere møder foråret 2013 samt i en stor temadag 6/6 rettet mod alle centrale aktører omkring demens. Havde oplæg om den praktiserende læges rolle. Kontaktperson i det sundhedsfaglige råd for Neurologi. Der har dog endnu ikke været møder Arbejdet med henvisninger /epikriser Ikke gennemgang i år, men forholdene i store træk som i 2013 Neurologisk afdeling har arbejdet meget med FMK og 95 procent af epikriser er FMK Gennemgået (en del dog af Jesper selv, når han godkender epikriser) Undervisning gå-hjem møder Gå hjem møde om demensforløbsprogrammet og nyheder fra Neurologisk Afdeling planlagt til 3. februar 2014 Deltagelse i møder Deltaget i PKO mødet 1 afbud som møder med sygeplejeledelsen Henvendelser til/fra kolleger Haft kontakt med enkelte kolleger, først og fremmest om henvisningsprocedurer til elektrofysiologiske undersøgelser, som findes besværlige Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Der skal formentlig laves ny forløbsbeskrivelse, når ny TIA klinik er startet op Praksiskonsulent Anna Marie Bak PKO-årsrapport 2013 Side 14

16 Roskilde Sygehus, Geriatrisk Afdeling Ledende overlæge: Solvejg Henneberg, sogp regionsjaelland.dk Konsulent: Anna Marie Bak, Beskrivelse af konsulentens arbejdsform 6 timer månedligt fælles med Neurologisk afdeling, ca. 2 timer pr. md. neurologisk Møde og mailkorrespondance med Solvejg Henneberg Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Forsøgt at få opjusteret Faldinstruks og få lavet fælles instruks for Regionen, det har Solvejg taget op i det Sundhedsfaglige råd. Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Deltager i Styregruppen for demensforløbsprogrammet Arbejdet med henvisninger /epikriser Epikriser findes stadig generelt af ok kvalitet, man er begyndt at returnere enkelte utilfredsstillende epikriser Undervisning gå-hjem møder Ingen Deltagelse i møder: Deltagelse i PKO møder 1 afbud samt møde med Sygehusledelsen Henvendelser til/fra kolleger Ingen Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Da en stor del af Geriatrisk Afdeling allerede er flyttet til Køge Sygehus og da jeg som praktiserende læge i Lejre Kommune hører til Holbæk Sygehus, har jeg talt med Solvejg Henneberg om det ikke er mere hensigtsmæssigt, at jeg slutter som praksiskonsulent og man finder en ny fra området, evt. sammenlægning med medicin. Praksiskonsulent Anna Marie Bak PKO-årsrapport 2013 Side 15

17 Roskilde Sygehus, Pædiatrisk afdeling Ledende overlæge: Jonas Manthorpe, Konsulent: Christina Rasmussen, Arbejdsform Planlagte møder på Pædiatrisk afdeling mellem ledende overlæge og ledende oversygeplejerske og PKO ca. hver 2 md. Deltage i morgenkonference på mødedagen for at følge med i afdelingens arbejde. Arbejdstid 5 timer/md. Arbejde Indtil videre set på henvisningsinformationer ud fra regionale standarder, hvor det tyder på problemer med, at der ikke altid kommer de relevante forældredata med. Har kontakt til Medcom og PKO på Pædiatrisk afdeling Næstved og undersøger evt. systemproblem i læge-journalsystemer. Plan for fremtidigt arbejde Udfærdige vejledning med gastro-teamet på Pædiatrisk afdeling om håndtering af coeliakipatienter, som planlægges bragt i PraksisInfo. Konsulent Christina Rasmussen PKO-årsrapport 2013 Side 16

18 Roskilde Sygehus, Patologiafdelingen Jeg har været med til et enkelt møde med patologiafdelingerne i Region Sjælland. Flere mail-korrespondancer i forbindelse med implementeringen af den nye smear-instruks. Praksiskonsulent Lene Hartmann Jensen PKO-årsrapport 2013 Side 17

19 Køge Sygehus, Billeddiagnostisk Afdeling Konsulentarbejdet har bestået i faste møder op til 8 x årligt på selve afdelingen. Der har herudover været en del kommunikation via mail eller telefon. Arbejdet har været centeret om at bedre rutinerne for henvisning og epikriser, hvor der har været stort fokus på mangelfulde/ufuldstændige henvisninger. Der er desuden arbejdet med manglende overholdelse af reglerne for DROP IN røntgen, samt problemer med i akutte tilfælde at kunne give telefonisk svar til henvisende læge. Det er også forsøgt at orientere om de steder, hvor der grundet lavere kapacitetsudnyttelse, kan forventes en kortere ventetid. Gennem året har været et stort fokus på at skabe de bedst mulige samarbejdsbetingelser. Det har medført, at man i efteråret har åbnet op for at praksissektoren, med baggrund i en relevant og velunderbygget henvisning, kan henvise til alle former for billeddiagnostiske undersøgelser, også CT- og MR-scanninger. Dette initiativ er blevet meget vel modtaget i primærsektoren. Praksiskonsulent Jan Baggers PKO-årsrapport 2013 Side 18

20 Køge Sygehus, Reumatologisk Afdeling Ledende overlæge: Mette Harreby, Konsulent: Peter Silbye, Arbejdsform Regelmæssige møder ca. hvert 6-8 uge primært med Mette Harreby. Også haft og telefonisk kontakt. Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Jeg deltager i møder i det Sundhedsfaglige råd for reumatologien, hvor der er møde ca. hver 3. måned. Gå-hjemmøder I efteråret 2013 afholdt vi et velbesøgt gå-hjem-møde omkring MR scanninger af lænderyggen - indikation og fortolkningen af besvarelserne. Epikriser og henvisninger Vi har gennemgået flere henvisninger og epikriser og finder, at de generelt er gode. Der bliver også tilbagesendt færre henvisninger end tidligere. Jeg har også deltaget i udarbejdelsen af den fælles henvisning både til rygsektionen og nu til de reumatologiske afdelinger. Der er planlagt en større gennemgang af de returnerede henvisninger fra Rygsektionen. Audit undersøgelse blandt fysioterapeuter, kiropraktorer og praktiserende læger I efteråret 2012 har jeg deltaget i en planlægningsgruppe omkring en auditundersøgelse blandt overnævnte 3 professioner. Der blev foretaget registreringer sidst på året og i jan./feb 2013 afholdes 3 undervisningsseancer for deltagerne omkring deres registreringer og også i forhold til forløbsrapporten og efterfølgende i august 2013 fremlagt rapporten på kongres for Almen Medicin i Finland. Planer Vi vil i 2014 forsøge at få etableret ordinationsret til MR scanning af columna cervikalis til almen praksis Praksiskonsulent Peter Silbye PKO-årsrapport 2013 Side 19

21 Køge/Roskilde Sygehus, Kirurgisk Afdeling Ledende overlæge Henrik Møller, Konsulent Gitte Vincents, Nu er overlægestillingerne besat, så kontinuitet synes forude og dermed også et mere udbygget samarbejde. Der er ikke væsentlige problemer hverken med henvisninger eller epikriser udover manglende telefonnumre på henvisninger især ved kræftpakker. Der er lavet enkelte indlæg til PraksisInfo og p.t. arbejdes på vejledning bl.a. vedr. kontrol af gastric bypass pt. og planlægges åbent hus i Deltager i møde mhp. på temadag om tarmkræft, forventes afholdt i marts Jeg mødes ca. 4 gange årligt med ledende overlæge og derudover enkelte gange med bariatriske overlæger og tarmkræftkir. Roskilde. Der planlægges fælles opfølgning på tarmkræftscreeningen i det kommende år. Deltager i fællesmøder med andre konsulenter. P.t. 4 t. pr. md synes passende. Savner henvendelser fra kolleger. Praksiskonsulent Gitte Vincents PKO-årsrapport 2013 Side 20

22 Køge Sygehus, Medicinsk Afdeling Ledende overlæge: Niels Gadsbøll, Konsulent: Stig Bach Rahbek, Beskrivelse af konsulentens arbejdsform: 10 timer pr. måned. Fordelt på personligt fremmøde, dvs. primært ved kontakt med ledende overlæge Niels Gadsbøll samt specialeansvarlig overlæge Henrik Anker Sørensen, Diabetes/Endokrinologisk Ambulatorium. Efter 1. oktober har overlæge Leif Breum overtaget dennes ansvar. Tilstræber at mødes ca. en gang pr. måned. Derudover kontakt via / tlf.. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Indlæg til PraksisInfo: Nye henvisningskriterier til osteoporose udredning/behandling i 2013 mm. Vejledninger til Praksisinformation. Arbejdet med henvisninger /epikriser Gennemgang resultater, formidling: Afventes Undervisning gå-hjem møder Ingen mødeaktivitet i Deltagelse i møder Møder med konsulentkolleger ca. 4 gange om året. Roskilde, Møde for praksiskonsulenter og afdelingsledelsen ingen deltagelse pga. efteruddannelse. 3. december Sørup Herregaard, Metabolisk syndrom og patient empowerment. Henvendelser til/fra kolleger Primært pr. mail / tlf. samt personlig kontakt i forbindelse med diverse møder, herunder Gå-Hjem møder Synlighed i afdelingen Øvrige personales oplevelse af PKO ønsker til samarbejde. Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Vejledninger til Praksisinformation Særlige projekter: Epikrise/henvisningsundersøgelse. Øvrigt af interesse I samarbejde med Køge Kommune, Akutafdelingen og Medicinsk Afdeling er der etableret mulighed for et udgående laboratorium. Dette mobile laboratorium er bemandet med en sygeplejerske og en laborant. Blodprøver og klinisk undersøgelse kan udføres i patientens hjem, og svar på blodprøver kan meddeles telefonisk/telemedicinsk til den rekvirerende læge inden for ca. 30 min. PKO vil få en central rolle i udbredelsen og kendskabet til dette nye tilbud i Køge Kommune, som forventes at starte den 1. juni Praksiskonsulent Stig Bach Rahbek PKO-årsrapport 2013 Side 21

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012 Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Indledning

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

TEMADAG FOR NIP-DIABETES

TEMADAG FOR NIP-DIABETES TEMADAG FOR NIP-DIABETES National klinisk audit regional kvalitetsudvikling og forandringstiltag for diabetesbehandlingen i hospitals- og praksissektoren Et idékatalog 8. september 2009 Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015 Vigtig information: Dette er den nyeste opdatering af lokationsnumre i Region Nordjylland, som

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Projektnavn Tid Budget Fastholdelse Egen finansierng Samlet 4 Forbedrede arbejdsforhold for anæstesilæger April til

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012 www.praksisinformation.rn.dk/konsulenterogudvalg/datakonsulent/vejl edninger/lokationsnummer.htm

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Årsberetning 2010. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region

Årsberetning 2010. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2011 Praksiskonsulentordningen Maj 2011 Praksiskonsulentordningen Årsberetning

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

Tværsektoriel demensstyregruppe

Tværsektoriel demensstyregruppe Tværsektoriel demensstyregruppe Dagsorden møde den 9.01.2015, Kl. 13.00-15.00 Referent: Jette Kallehauge Deltagere: Søren Rask Bredkjær; Britta Ortiz Echeverria, Lars Peter Laugesen, Karen Irene Nielsen,

Læs mere

Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog

Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog Region Midtjylland Praksis.dk håndbog Jens M. Rubak Marts 2015 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med Praksis.dk... 3 2. Organisation for Praksis.dk... 4 3. Hvem kan komme med ønsker til udgivelser... 5

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Gode kliniske ophold Hvordan?

Gode kliniske ophold Hvordan? Gode kliniske ophold Hvordan? Peter Bytzer & Lasse Bremholm Medicinsk afdeling, Køge Sygehus Det er ikke raketvidenskab Hvordan vurderer du overordnet afdelingen som uddannelsessted for tredjesemesterkandidatstuderende

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium

Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium Baggrund Vi skal fortsat leve op til direktionens udmeldelse om at vise rettidig omhu og afdelingsledelsen budskab om at organisationen

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere