Årsrapport 2013 PKO a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 PKO a"

Transkript

1 Årsrapport 2013 PKO a

2 Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 4 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling... 5 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling... 6 Holbæk Sygehus, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling... 7 Holbæk Sygehus, Pædiatrisk Afdeling... 8 Roskilde Sygehus, Billeddiagnostisk Afdeling... 9 Roskilde Sygehus, Gynækologisk Afdeling Roskilde Sygehus, Medicinsk Afdeling Roskilde Sygehus, Kardiologisk Afdeling Roskilde Sygehus, Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus, Neurologisk Afdeling Roskilde Sygehus, Geriatrisk Afdeling Roskilde Sygehus, Pædiatrisk afdeling Roskilde Sygehus, Patologiafdelingen Køge Sygehus, Billeddiagnostisk Afdeling Køge Sygehus, Reumatologisk Afdeling Køge/Roskilde Sygehus, Kirurgisk Afdeling Køge Sygehus, Medicinsk Afdeling Køge Sygehus, Øre-, Næse- og Halsafdelingen Køge Sygehus, Akutafdelingen Køge Sygehus, Klinisk Fysiologisk Afdeling De klinisk biokemiske afdelinger i Køge og Roskilde Slagelse Sygehus, Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus, Akutafdelingen Næstved Sygehus, Medicinsk/Geriatrisk Afdeling Næstved Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Næstved Sygehus, Patologisk Afdeling Næstved Sygehus, Børneafdelingen Næstved Sygehus, Nuclearmedicinsk Afdeling Næstved Sygehus, Onkologisk Afdeling Næstved Sygehus, Urologisk Afdeling Næstved og Nykøbing F Sygehus, Radiologisk Afdeling Nykøbing F. Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling Nykøbing F. Sygehus, Gynækologisk Afdeling Nykøbing F. Sygehus, Reumatologi og Geriatri Diagnostiske Specialer i Syd Psykiatrien Vest Psykiatrien Syd Psykiatrien Syd Psykiatrien Holbæk Børne-ungdomspsykiatri... 45

3 Praksiskonsulentkoordinatorer Johan Reventlow, - sygehusene Nykøbing F, Næstved, Slagelse samt Ringsted. Connie Brunsgård, - sygehusene Holbæk, Roskilde og Køge. Ansat i Primær Sundhed 32 timer pr måned under Christina Sjøberg Lundgren, Den samlede konsulentgruppe, inkl. psykiatri består af 62 konsulentstillinger pr. 1. marts 2014 er næsten alle besat. I årets løb er en lang række konsulentstillinger besat, dels med nye konsulenter, og dels ved at konsulenter har påtaget sig ekstra opgaver. Arbejdsform Fremmøde i Sorø 1-2 dage månedlig + ad hoc møder, såvel i Sorø som på sygehuse og samt i arbejdsgrupper regionalt og nationalt. Meget arbejde foregår hjemmefra i tæt samarbejde med webmaster i Primær Sundhed og tæt kontakt til konsulentkolleger. Der er løbende kontakt til Kvalitet og Udvikling omkring arbejdet med forløbsbeskrivelser, kræftpakker, vejledninger på sundhed.dk samt nyhedsmails og PraksisInfo, der udsendes med udgangen af hver måned. Der er løbende stort arbejde med at vedligeholde vejledninger og retningslinier på som er regionens praksisside på sundhed.dk. I årets løb arrangeres lokale møder for praksiskonsulenter i henholdsvis den nordlige og sydlige del af regionen, og vi bestræber os som koordinatorer på at deltage i hinandens møder. Her orienteres om det løbende arbejde og gives inspiration til arbejdet fremadrettet. Generel inspiration og vidensdeling på disse møder, som prioriteres højt af konsulenterne. Endvidere holdes møder 1 x årlig med praksiskonsulenter og sygehusledelse/afdelingsledelser - lidt forskellig ved de enkelte sygehuse. I marts 2013 afholdt vi statusmøde for PKO med repræsentation fra ledelsen fra såvel de somatiske som psykiatriske sygehuse, koordinatorer psykiatri og somatik samt Primær Sundhed repræsenteret ved Christina Lundgren et godt møde med godt stemning og fokus på mulige udviklingspunkter. Samarbejdet på landsplan består dels i koordinationsgruppen for PKO samt Praksisinformationsgruppen hvor arbejdet specifikt i forhold til sundhed.dk medcom og DAK- E drøftes. Der bruges meget tid og energi på arbejdet med henvisninger IT problemer som telefonnumre, der ikke modtages i sygehussystemet mm. Fælles medicinkort har også medført en del møder og korrespondance. I 2013 blev flere fællesvisitationer indført det er en gevinst med fællesvisitation, men ikke uproblematisk med mange nye retningslinjer og krav til henvisninger, der for de enkelte specialer rettes til ud fra den gode henvisning. Vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Igen i 2013 har der været arbejde med at tilrette og gennemgå vejledningerne på sundhed.dk - Praksisinformation da alle vejledninger skulle flyttes til nyt system. Der har desuden været arbejdet med opdatering af kræftpakkerne i forhold til Kræftplan 3. PKO-årsrapport 2013 Side 2

4 Vi arbejder forsat på at gøre diverse vejledninger regionale, hvor overhovedet mulig det er svært at skabe enighed mellem specialisterne men oplevelsen er, at de nye specialefaglige råd går ind i problematikken og i flere råd deltager også praksiskonsulenter. I løbet af året været med til at rådgive/redigere i forhold til fællesvisitation, som er implementeret indenfor flere specialer i regionen samt retningslinier for henvisning til de enkelte specialer. Deltagelse i arbejdsgrupper og udvalg Vi har deltaget i Kommunalt Somatisk Samarbejdsforum, KSS Slagelse og Køge/Roskilde Johan deltager desuden i Tværfagligt Somatisk Samarbejdsforum, TSS på regionsplan. Via Johan er der tæt samarbejde til Praksisudvalget. Løbende ansættelsessamtaler i forhold til nye praksiskonsulenter. Repræsenterer Praksiskonsulentordningen PKO på Store Praksisdag. Været med i arbejdsgruppe omkring efteruddannelsesmøder omkring Kræftplan 3 specielt diagnostisk pakke og har deltaget som undervisere på lokale møder. Deltager i arbejdet med de nye sundhedsaftaler. Planer/mål/ønsker for fremtidigt arbejde For 2014 er ønsket, at der fortsat optimeres på den elektroniske korrespondancemeddelelse, der fungerer godt i nogle afdelinger og slet ikke i andre. Desuden fortsat fokus på at samle vejledninger, hvor muligt så der er ens forhold i forhold til specialerne i regionen det forudsætter kontakt til specialeråd og derfor vigtigt med praksiskonsulenter repræsenteret i specialefaglige råd. Ønsker også fortsat at være med til at optimere og udbrede kendskabet til god brug af FMK. Have fokus på samarbejdet mellem praksiskonsulenter og afdelinger der er stor variation i samarbejdet og brugen af praksiskonsulenter hvilket for nogle konsulenter giver en del frustration. Tænker, at det ville være godt med standardiseret gennemgang af epikriser og henvisninger generelt i PKO, da det er længe siden, det har været på dagsordenen og det arbejde er med til at synliggøre, hvor der er grundlag for øget indsats i PKO arbejdet. Et stort ønske er at få mere formaliseret samarbejde til de lægelige kommunale praksiskonsulenter vi håber, at der i løbet af 2014 bliver mulighed for at få en koordinatorfunktion for disse. Der er flere fælles punkter og kommunerne bliver i stigende grad repræsenteret på sundhed.dk Praksiskoordinatorer Johan Reventlow og Connie Brunsgård PKO-årsrapport 2013 Side 3

5 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen Jeg har fået lov til at deltage i morgenlægemødet den første mandag i måneden og bliver altid godt modtaget. Der er sat tid af til at diskutere fælles cases, som af og til kommer fra kollegerne, og oftest er jeg nogen har taget med. AA har også ofte kommentarer og spørgsmål til visiteringen i lægevagten, hvor et af problemerne bl.a. er indlæggelse af terminale patienter, der dør på AA, hvilket dog ser ud til at være i aftagende. Vi har debatteret grænsezoner f.ex. ift. anlæggelse af KAD efter urologien er flyttet til Roskilde. ADE har fået en voksende rolle med udredning og det har været en stor hjælp for begge parter. Vi har også talt om, hvordan almen praksis kan hjælpe med at holde flowet højt ved at være opmærksom på, hvis det skulle gå for hurtigt med udskrivningen. Vi har talt om PTSD, anæmi, brandsår hos børn, TCI/apoplexi, AKS, ØNH patienter m.m.m. Vi har haft et møde specialt om FMK samarbejdet, især med fokus på medicinafstemninger og gennemgange. I december afholdt vi fyraftensmøde, og der var en god debat med de fremmødte knap 20 praktiserende læger omkring samarbejdet, henvisninger på EDI, ADE, udskrivninger, notater, neurologien, der flytter og FMK. Samarbejde mellem AA og almen praksis er lidt humoristisk blevet beskrevet som et fornuftsægteskab- vi kan ikke undvære hinanden, vi ser lidt forskelligt på nogle ting og har derfor brug for jævnligt at mødes og diskutere dem. Så det vil vi blive ved med. Praksiskonsulent Poul Erik Holst PKO-årsrapport 2013 Side 4

6 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling Ledende overlæge: Claus Juul, Konsulent: Tore Brandt, Beskrivelse af konsulentens arbejdsform Gennemsnitligt 5,5 timer pr. måned. Jeg har deltaget i onsdags-lægemøder i afdelingen. Jævnlig mailkorrespondance, samt telefoniske henvendelser. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Der har været gennemlæsningsarbejde i 2013, dels patientforløbsbeskrivelser, dels kirurgiske vejledninger. Løbende gennemgang af afdelingens materiale på Sundhed.dk Arbejde med henvisninger/epikriser Forberedende arbejde til epikrise-audit i Undervisning/gå-hjem møder Der blev afholdt gå-hjem-møde på afdelingen i april, hvor vi havde en god dialog/faglig opdatering. Mødedeltagelse Deltagelse i alle lokale PKO-møder. Kollegiale henvendelser Få kollegiale henvendelser vedrørende afdelingen. Der er en god mailkorrespondance mellem mig og kirurgerne, og de få henvendelser, der kommer, kan oftest klares af den vej. Jeg oplever en oprigtig interesse fra Kirurgisk afdeling, i behandlingen af disse, så tøv ikke med at kontakte mig. Indlæg praksisinfo. Plan for fremtidigt arbejde Gå-hjem-møde om coloncancerscreening Epikriseaudit Forhåbentlig deltagelse i fagligt arbejde på tværs af regionens kirurgiske afdelinger. Praksiskonsulent Tore Brandt PKO-årsrapport 2013 Side 5

7 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling Ledende overlæge: Ole Christensen Konsulent: Lars Westerberg Kort beskrivelse af afdelingen Ortopædkirurgisk Afdeling med regionsspeciale i skulderlidelser. Konsulentens arbejdsform Fremmøde til morgenkonference for at vise synlighed. Videre formidling af mail fra praksis mhp ris og ros til afdelingen. Udarbejdelse af vejledninger Har ikke været med til noget sådan. Deltagelse i arbejdsgrupper Har ikke været med til noget sådan. Undervisning og gå hjem møder Planlægger et gå hjem møde i starten af det nye år. Dette skal omhandle skulderlidelser mhp undersøgelse af skulder og diagnose af lidelse. Dette vil være en stor hjælp til afdelingens triage. Deltagelse i møder Har for vane at deltage i de møder, der planlægges. Har desværre været forhindret på det sidste. Henvendelse fra kolleger Primært via s som enten videresendes til afdelingen og/eller tages op på de jævnligt afholdte møder ved morgenkonference. Synlighed i afdelingen Møder et bredt udsnit af afdelingens ansatte ved møder til morgenkonference. Plan fremadrettet Som anført, plan om et gå hjem møde vedrørende skulderdiagnostik. Praksiskonsulent Lars Westerberg PKO-årsrapport 2013 Side 6

8 Holbæk Sygehus, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Indledende møder i tidlige forår som optakt til stormøde med ca. 50 kolleger. Siden da har der været 3 møder samt mail og telefonkontakt med overlæge Lone Krebs, overlæge Jørgensen samt administrerende overlæge Torben Larsen. Desuden har der i gennemsnit været 4 telefontakter med kolleger med efterfølgende kontakt til Gynækologisk afdeling. Desuden har der været 2 møder i efteråret og 1 vinter møde. Praksiskonsulent Mogens Lyhne PKO-årsrapport 2013 Side 7

9 Holbæk Sygehus, Pædiatrisk Afdeling Arbejdet begyndte godt i foråret og sommeren med regelmæssige månedlige møder med ledende sygeplejerske Inge Jørgensen samt overlæge Pernille Mathiesen. Herefter er flere planlagte møder fra Pædiatrisk afdeling blevet aflyst med meget kort varsel. Den ene gang med 2 timers varsel. Der er ikke givet nogen begrundelse for aflysning af møderne. Jeg har udarbejdet forslag til instruks vedrørende ikterus hos nyfødte samt cranieanomalier. Disse instrukser blev afleveret til gennemsyn, men respons fra Pædiatrisk afdeling udeblev. Der har derfor været flere telefonkontakter med kolleger med efterfølgende kontakt til Pædiatrisk afdeling og tingene er blevet løst på denne måde. Men mere tidsrøvende med ringning og mail frem og tilbage. For kort tid siden fik jeg oplyst, at ledende overlæge er rejst og måske er det årsagen til aflyste møder. Jeg har herefter taget kontakt med oversygeplejerske Inge Jørgensen, som lovede at vende tilbage ang. et møde med den nye ledelse. Praksiskonsulent Mogens Lyhne PKO-årsrapport 2013 Side 8

10 Roskilde Sygehus, Billeddiagnostisk Afdeling Konsulentarbejdet har bestået i faste møder ca. hver 2. måned på afdelingen samt kommunikation elektronisk eller telefonisk med afdelingsledelsen ved behov. Arbejdet har været centeret om at bedre rutinerne for henvisning og epikriser, således at der sikres det optimale flow af patientinformationer mellem de 2 sektorer. Vi har således i år gjort det nye MR-kontrolskema tilgængeligt for alle i regionen dels gennem PraksisInfo og dels på sundhed.dk. I samarbejde med afdelingsledelsen er der også arbejdet med formodet fejl i overlevering, via MedCom, af omvisitationsoplysninger. Af specielle initiativer er der i år blevet etableret mulighed for, at praksissektoren kan henvise til sten-ct. Der er ligeledes blevet publiceret på sundhed.dk en samlet oversigt over mulighederne for DROP IN røntgen ved regionens billeddiagnostiske afdelinger. Praksiskonsulent Jan Baggers PKO-årsrapport 2013 Side 9

11 Roskilde Sygehus, Gynækologisk Afdeling Ledende overlæge: Lars Alling Møller, Konsulent: Kristine Nielsen, Beskrivelse af konsulentens arbejdsform Antal timer pr måned: 5 Arbejdsform: Praksiskonsulenten deltager i morgenkonferencen på Gynækologisk Afdeling ca. hver 2. måned. Løbende /brev/tlf. korrespondance med kolleger og afdeling om mindre sager Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser PraksisInfo nr.1.: indlæg om Prævention og graviditet for fedmeopererede kvinder PraksisInfo nr. 8: indlæg om forebyggelse med acetylsalisylsyre til gravide med tidligere præeclampsi eller IUGR Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Der har ikke i 2013 været arbejdet i særlige grupper Arbejdet med henvisninger /epikriser Vi har ikke i 2013 foretaget egentlig henvisnings-/epikrise gennemgang. Mht. henvisninger sætter man i afdelingen pris på korte præcise henvisninger Undervisning gå-hjem møder Der har ikke været afholdt gå hjem møder i 2013 Deltagelse i møder Har deltaget i 2 pk-møder med praksiskonsulentkolleger fra Nord og et møde mellem praksiskonsulenter og afdelingsledelserne Henvendelser til/fra kolleger Nogle emner kan direkte besvares på mail, andre efter kontakt med afdelingen Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Løbende revidering af vejledninger Gå-hjem møde er planlagt til den 28. april 2014 Praksiskonsulent Kristine Nielsen PKO-årsrapport 2013 Side 10

12 Roskilde Sygehus, Medicinsk Afdeling Fast mødetid onsdag morgen til morgenkonference med efterfølgende kortere møder med forskellige overlæger, hvor ad hoc emner drøftes. Aftalte møder med overlæge Arne Kværneland ca. hver 6. uge. Antal timer/måned 6-8 timer Har arbejdet med den centrale visitation på allergiområdet. Har deltaget i møder omkring central visitation af endokrinologiske sygdomme. Har deltaget i NIP auditering af diabetes Deltager i møder med praksiskoordinator og øvrige praksiskonsulenter knyttet til Sygehus Nord: 2 møder om året af 2 timers varighed. Deltager i praksiskonsulentmøderne med de administrerende overlæger og cheflæge på Roskilde Sygehus ca. 1 gang årligt. Der har været enkelte henvendelser fra kolleger. Planer for det kommende år: 1. Jeg har i 2013 udarbejdet et spørgeskema til vurdering af ADE = akut diagnostisk enhed. I 2014 vil dette spørgeskema blive udsendt til henvisende læger fra almen praksis og resultaterne gjort op. 2. Gennemgang af henvisninger og epikriser specielt med fokus på problemer ved sektorovergange for den enkelte patient både i ADE og ved udskrivelse fra sengeafdelingerne. 3. Undersøgelse af hvordan henvisninger bliver brugt i forbindelse med den akutte indlæggelse, kvaliteten og er de i det hele taget til stede. 4. Vi planlægger Gå Hjem Møde efteråret Vil tage initiativ til igen at samle gruppen af medicinske praksiskonsulenter i Region Sjælland. Vi må arbejde med at lave fællesvejledninger for hele regionen til PraksisInfo eller i det mindste orientere hinanden om initiativer. Praksiskonsulent Susanne Rygner PKO-årsrapport 2013 Side 11

13 Roskilde Sygehus, Kardiologisk Afdeling Ledende overlæge: Gunnar Jensen Konsulent: Susanne Rygner, Beskrivelse af konsulentens arbejdsform: Antal timer pr. måned: mindst 6 Arbejdsform, fremmøde: Fast mødetid torsdag morgen til morgenkonference med efterfølgende kortere møder med forskellige overlæger, hvor ad hoc emner drøftes. Aftalte møder med ledende overlæge Gunnar Jensen ca. hver 6. uge ofte med deltagelse af ledende oversygeplejerske Karin Johansen og ledende lægesekretær Anita. Har været på studiedag i Kardiologisk Ambulatorium med særligt fokus på FMK. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Ingen i 2013 Arbejdet med henvisninger /epikriser Gennemgang af 20 henvisninger fremsendt til Kardiologisk ambulatorium. Fremviste resultaterne ved morgenkonference med efterfølgende diskussion. Undervisning gå-hjem møder Gennemført Gå Hjem møde mandag den 2. december 2013 med følgende emner: Nyt fra Kardiologisk Afdeling, mulighed for henvisning til en bestemt undersøgelse, f.eks. Holter, Ekkokardiografi uden fuld kardiologisk vurdering, atrieflimren, AK-behandling, status vedr. hjertepakker og kommunikation mellem almen praksis og kardiologisk afdeling, FMK, fjernelse af ICD enheder. Deltagelse i møder: Deltager i møder med praksiskoordinatorer og øvrige praksiskonsulenter knyttet til Sygehus Nord: 2 møder om året af 2 timers varighed. Deltager i praksiskonsulentmøderne med de administrerende overlæger og cheflæge på Roskilde Sygehus ca. 1 gang årligt. Deltagelse i heldagsmøde omkring hjerterehabilitering. Deltaget i arbejdsgruppe omkring indførelse af Central visitation af kardiologiske patienter. Deltaget i Temadag for hele Kardiologisk afdeling. Henvendelser til/fra kolleger Enkelte henvendelser Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Ny gennemgang af henvisninger til hjertepakkeforløb og alm. henvisninger. Udarbejde vejledning til AK-behandling af patienter med atrieflimren. Udarbejde vejledning til fjernelse af ICD enhed. Praksiskonsulent Susanne Rygner PKO-årsrapport 2013 Side 12

14 Roskilde Sygehus, Urologisk Afdeling Ledende overlæge: Claus Dahl Konsulent: Thomas Luggin Beskrivelse af konsulentens arbejdsform 5,5 timer om måneden Fremmøde på afdelingen. Med til operationer. Møde med ledelsen Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Indlæg til PraksisInfo: 1 stk. i slutningen af året omkring børn henvist til Urologisk Afdeling. Lavet med Nina Raa. Vejledninger til Praksisinformation: Ikke i Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Deltager i møder med afdelingsledelsen fra både Roskilde og Næstved samt regionen. Foregår i Sorø. Møde med afdelingen og regionen omkring undervisning Arbejdet med henvisninger /epikriser Ikke i Har gjort det tidligere. Undervisning gå-hjem møder Vi er i gang med at planlægge et eftermiddagsmøde, som skal ligge i starten af Deltagelse i møder: Møder med konsulentkolleger: Deltaget i alle møder med PKO. Møder i regionen som skrevet ovenfor. Henvendelser til/fra kolleger Der er ganske få henvendelser. Jeg har fået 1 i Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Forløbsbeskrivelser: Vi har kortvarigt drøftet en vejledning omkring børnene Gå-hjem møder: Der er planer for et møde i starten af 2014, hvor jeg skal være med til at arrangere indholdet. Evt komme med et par cases fra praksis. Fortsat holde øje med kræftpakkerne. Jeg håber der kommer en fælles hæmaturivejledning. Praksiskonsulent Thomas Luggin PKO-årsrapport 2013 Side 13

15 Roskilde Sygehus, Neurologisk Afdeling Ledende overlæge: Jesper Gyllenborg, jgy regionsjaelland.dk Konsulent: Anna Marie Bak, Beskrivelse af konsulentens arbejdsform 6 timer månedligt fælles med geriatrisk arbejde, dvs. ca. 4 timer pr måned på Neurologisk afdeling Deltagelse i morgenkonference ca. 1 gang pr måned, ca. hver anden gang efterfulgt af møde med Jesper Gyllenborg eller andre overlæger på afdelingen. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Ikke nye forløbsbeskrivelser Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Jeg deltager stadig i styregruppen for demensforløbsprogrammet og har deltaget i flere møder foråret 2013 samt i en stor temadag 6/6 rettet mod alle centrale aktører omkring demens. Havde oplæg om den praktiserende læges rolle. Kontaktperson i det sundhedsfaglige råd for Neurologi. Der har dog endnu ikke været møder Arbejdet med henvisninger /epikriser Ikke gennemgang i år, men forholdene i store træk som i 2013 Neurologisk afdeling har arbejdet meget med FMK og 95 procent af epikriser er FMK Gennemgået (en del dog af Jesper selv, når han godkender epikriser) Undervisning gå-hjem møder Gå hjem møde om demensforløbsprogrammet og nyheder fra Neurologisk Afdeling planlagt til 3. februar 2014 Deltagelse i møder Deltaget i PKO mødet 1 afbud som møder med sygeplejeledelsen Henvendelser til/fra kolleger Haft kontakt med enkelte kolleger, først og fremmest om henvisningsprocedurer til elektrofysiologiske undersøgelser, som findes besværlige Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Der skal formentlig laves ny forløbsbeskrivelse, når ny TIA klinik er startet op Praksiskonsulent Anna Marie Bak PKO-årsrapport 2013 Side 14

16 Roskilde Sygehus, Geriatrisk Afdeling Ledende overlæge: Solvejg Henneberg, sogp regionsjaelland.dk Konsulent: Anna Marie Bak, Beskrivelse af konsulentens arbejdsform 6 timer månedligt fælles med Neurologisk afdeling, ca. 2 timer pr. md. neurologisk Møde og mailkorrespondance med Solvejg Henneberg Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Forsøgt at få opjusteret Faldinstruks og få lavet fælles instruks for Regionen, det har Solvejg taget op i det Sundhedsfaglige råd. Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Deltager i Styregruppen for demensforløbsprogrammet Arbejdet med henvisninger /epikriser Epikriser findes stadig generelt af ok kvalitet, man er begyndt at returnere enkelte utilfredsstillende epikriser Undervisning gå-hjem møder Ingen Deltagelse i møder: Deltagelse i PKO møder 1 afbud samt møde med Sygehusledelsen Henvendelser til/fra kolleger Ingen Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Da en stor del af Geriatrisk Afdeling allerede er flyttet til Køge Sygehus og da jeg som praktiserende læge i Lejre Kommune hører til Holbæk Sygehus, har jeg talt med Solvejg Henneberg om det ikke er mere hensigtsmæssigt, at jeg slutter som praksiskonsulent og man finder en ny fra området, evt. sammenlægning med medicin. Praksiskonsulent Anna Marie Bak PKO-årsrapport 2013 Side 15

17 Roskilde Sygehus, Pædiatrisk afdeling Ledende overlæge: Jonas Manthorpe, Konsulent: Christina Rasmussen, Arbejdsform Planlagte møder på Pædiatrisk afdeling mellem ledende overlæge og ledende oversygeplejerske og PKO ca. hver 2 md. Deltage i morgenkonference på mødedagen for at følge med i afdelingens arbejde. Arbejdstid 5 timer/md. Arbejde Indtil videre set på henvisningsinformationer ud fra regionale standarder, hvor det tyder på problemer med, at der ikke altid kommer de relevante forældredata med. Har kontakt til Medcom og PKO på Pædiatrisk afdeling Næstved og undersøger evt. systemproblem i læge-journalsystemer. Plan for fremtidigt arbejde Udfærdige vejledning med gastro-teamet på Pædiatrisk afdeling om håndtering af coeliakipatienter, som planlægges bragt i PraksisInfo. Konsulent Christina Rasmussen PKO-årsrapport 2013 Side 16

18 Roskilde Sygehus, Patologiafdelingen Jeg har været med til et enkelt møde med patologiafdelingerne i Region Sjælland. Flere mail-korrespondancer i forbindelse med implementeringen af den nye smear-instruks. Praksiskonsulent Lene Hartmann Jensen PKO-årsrapport 2013 Side 17

19 Køge Sygehus, Billeddiagnostisk Afdeling Konsulentarbejdet har bestået i faste møder op til 8 x årligt på selve afdelingen. Der har herudover været en del kommunikation via mail eller telefon. Arbejdet har været centeret om at bedre rutinerne for henvisning og epikriser, hvor der har været stort fokus på mangelfulde/ufuldstændige henvisninger. Der er desuden arbejdet med manglende overholdelse af reglerne for DROP IN røntgen, samt problemer med i akutte tilfælde at kunne give telefonisk svar til henvisende læge. Det er også forsøgt at orientere om de steder, hvor der grundet lavere kapacitetsudnyttelse, kan forventes en kortere ventetid. Gennem året har været et stort fokus på at skabe de bedst mulige samarbejdsbetingelser. Det har medført, at man i efteråret har åbnet op for at praksissektoren, med baggrund i en relevant og velunderbygget henvisning, kan henvise til alle former for billeddiagnostiske undersøgelser, også CT- og MR-scanninger. Dette initiativ er blevet meget vel modtaget i primærsektoren. Praksiskonsulent Jan Baggers PKO-årsrapport 2013 Side 18

20 Køge Sygehus, Reumatologisk Afdeling Ledende overlæge: Mette Harreby, Konsulent: Peter Silbye, Arbejdsform Regelmæssige møder ca. hvert 6-8 uge primært med Mette Harreby. Også haft og telefonisk kontakt. Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Jeg deltager i møder i det Sundhedsfaglige råd for reumatologien, hvor der er møde ca. hver 3. måned. Gå-hjemmøder I efteråret 2013 afholdt vi et velbesøgt gå-hjem-møde omkring MR scanninger af lænderyggen - indikation og fortolkningen af besvarelserne. Epikriser og henvisninger Vi har gennemgået flere henvisninger og epikriser og finder, at de generelt er gode. Der bliver også tilbagesendt færre henvisninger end tidligere. Jeg har også deltaget i udarbejdelsen af den fælles henvisning både til rygsektionen og nu til de reumatologiske afdelinger. Der er planlagt en større gennemgang af de returnerede henvisninger fra Rygsektionen. Audit undersøgelse blandt fysioterapeuter, kiropraktorer og praktiserende læger I efteråret 2012 har jeg deltaget i en planlægningsgruppe omkring en auditundersøgelse blandt overnævnte 3 professioner. Der blev foretaget registreringer sidst på året og i jan./feb 2013 afholdes 3 undervisningsseancer for deltagerne omkring deres registreringer og også i forhold til forløbsrapporten og efterfølgende i august 2013 fremlagt rapporten på kongres for Almen Medicin i Finland. Planer Vi vil i 2014 forsøge at få etableret ordinationsret til MR scanning af columna cervikalis til almen praksis Praksiskonsulent Peter Silbye PKO-årsrapport 2013 Side 19

21 Køge/Roskilde Sygehus, Kirurgisk Afdeling Ledende overlæge Henrik Møller, Konsulent Gitte Vincents, Nu er overlægestillingerne besat, så kontinuitet synes forude og dermed også et mere udbygget samarbejde. Der er ikke væsentlige problemer hverken med henvisninger eller epikriser udover manglende telefonnumre på henvisninger især ved kræftpakker. Der er lavet enkelte indlæg til PraksisInfo og p.t. arbejdes på vejledning bl.a. vedr. kontrol af gastric bypass pt. og planlægges åbent hus i Deltager i møde mhp. på temadag om tarmkræft, forventes afholdt i marts Jeg mødes ca. 4 gange årligt med ledende overlæge og derudover enkelte gange med bariatriske overlæger og tarmkræftkir. Roskilde. Der planlægges fælles opfølgning på tarmkræftscreeningen i det kommende år. Deltager i fællesmøder med andre konsulenter. P.t. 4 t. pr. md synes passende. Savner henvendelser fra kolleger. Praksiskonsulent Gitte Vincents PKO-årsrapport 2013 Side 20

22 Køge Sygehus, Medicinsk Afdeling Ledende overlæge: Niels Gadsbøll, Konsulent: Stig Bach Rahbek, Beskrivelse af konsulentens arbejdsform: 10 timer pr. måned. Fordelt på personligt fremmøde, dvs. primært ved kontakt med ledende overlæge Niels Gadsbøll samt specialeansvarlig overlæge Henrik Anker Sørensen, Diabetes/Endokrinologisk Ambulatorium. Efter 1. oktober har overlæge Leif Breum overtaget dennes ansvar. Tilstræber at mødes ca. en gang pr. måned. Derudover kontakt via / tlf.. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Indlæg til PraksisInfo: Nye henvisningskriterier til osteoporose udredning/behandling i 2013 mm. Vejledninger til Praksisinformation. Arbejdet med henvisninger /epikriser Gennemgang resultater, formidling: Afventes Undervisning gå-hjem møder Ingen mødeaktivitet i Deltagelse i møder Møder med konsulentkolleger ca. 4 gange om året. Roskilde, Møde for praksiskonsulenter og afdelingsledelsen ingen deltagelse pga. efteruddannelse. 3. december Sørup Herregaard, Metabolisk syndrom og patient empowerment. Henvendelser til/fra kolleger Primært pr. mail / tlf. samt personlig kontakt i forbindelse med diverse møder, herunder Gå-Hjem møder Synlighed i afdelingen Øvrige personales oplevelse af PKO ønsker til samarbejde. Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Vejledninger til Praksisinformation Særlige projekter: Epikrise/henvisningsundersøgelse. Øvrigt af interesse I samarbejde med Køge Kommune, Akutafdelingen og Medicinsk Afdeling er der etableret mulighed for et udgående laboratorium. Dette mobile laboratorium er bemandet med en sygeplejerske og en laborant. Blodprøver og klinisk undersøgelse kan udføres i patientens hjem, og svar på blodprøver kan meddeles telefonisk/telemedicinsk til den rekvirerende læge inden for ca. 30 min. PKO vil få en central rolle i udbredelsen og kendskabet til dette nye tilbud i Køge Kommune, som forventes at starte den 1. juni Praksiskonsulent Stig Bach Rahbek PKO-årsrapport 2013 Side 21

Årsrapport PKO 2014 a

Årsrapport PKO 2014 a Årsrapport PKO 2014 a Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 5 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling... 6 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling... 7 Holbæk

Læs mere

Årsrapport 2012 PKO a

Årsrapport 2012 PKO a Årsrapport 2012 PKO a Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Sygehus Nord... 4 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 5 Holbæk Sygehus, Kirurgisk afdeling... 6 Holbæk Sygehus, Medicinsk afdeling...

Læs mere

Årsrapport 2011 PKO a

Årsrapport 2011 PKO a Årsrapport 2011 PKO a Indhold: Praksiskonsulentkoordinatorer... 3 Sygehus Nord... 5 Køge og Roskilde, Kirurgisk afdeling... 6 Køge Sygehus, Medicinsk afdeling... 7 Køge Sygehus, Ortopædkirurgisk afdeling...

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Årsrapport 2010 PKO a

Årsrapport 2010 PKO a Årsrapport 2010 PKO a Indholdsfortegnelse Om årsrapport praksiskonsulentordningen 2010... 2 Praksiskonsulentkoordinator... 3 Sygehus Nord... 5 Kalundborg Sygehus, Medicinsk afdeling... 6 Holbæk Sygehus,

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

1. Velkommen præsentation af ny formand for udvalget, vicedirektør Trine Holgersen.

1. Velkommen præsentation af ny formand for udvalget, vicedirektør Trine Holgersen. REFERAT KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Mandag d. 2. februar 2015, kl. 13.30-16.30 Næstved Sygehus, mødelokalet på 15. etage Mødedeltagere: Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse: Trine Holgersen,

Læs mere

Referat af møde i PKO-gruppen Mandag d. 19. juni 2017 kl

Referat af møde i PKO-gruppen Mandag d. 19. juni 2017 kl Institution: Sydvestjysk Sygehus Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Sanne Fribo Møller Pedersen Sagsnr.: E-mail: sanne.fribo.moller.pedersen@rsyd.dk Dato: 21.03. 2017 Telefon: 29292650 Referat

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest og almen

Læs mere

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Side 1/5 Baggrund Akutafdelingen har

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

REFERAT. KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Mandag d. 8. maj 2017, kl Slagelse Sygehus, Foredragssalen, Ingemannsvej 20

REFERAT. KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Mandag d. 8. maj 2017, kl Slagelse Sygehus, Foredragssalen, Ingemannsvej 20 REFERAT KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Mandag d. 8. maj 2017, kl. 11.00-12.30 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, Ingemannsvej 20 Mødedeltagere: Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse: Trine

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital flow Storyboard LS4 9. 1. september 215 Hvem er vi? Kasper Larsen Afd. radiograf Ina Dyrdal Afd. Sygepl. Bjarne Myrup Overlæge Maibritt Vejrup Ledende overlæge Gry Rosenmai Afd.

Læs mere

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002 KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN Sygehusdirektoratet tlf. 43 22 22 22 sygehusdirektoratet@kbhamt.dk www.kbhamt.dk Januar 2002 Den gode henvisning Den gode epikrise Det gode ambulante notat Forord Standarder

Læs mere

Referat fra møde i PKO-gruppen Onsdag d. 26. april 2017 kl

Referat fra møde i PKO-gruppen Onsdag d. 26. april 2017 kl Institution: Sydvestjysk Sygehus Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Okje Anna Koudenburg/Sanne Fribo Sagsnr.: E-mail: Okje.Anna.Koudenburg@rsyd.dk Dato: 21.03. 2017 Telefon: 5118 3670 Referat

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012 Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Indledning

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Hospitalsenhed Midt Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Indsatsen for rygpatienter i hospitalsregi Specialeansvarlig overlæge i reumatologi Søren Erik Holst Jensen Diagnostisk

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker. 9.Landskursus 1. og 2. oktober 2015

Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker. 9.Landskursus 1. og 2. oktober 2015 Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker 9.Landskursus 1. og 2. oktober 2015 Hvad kan stamafdelinger tilbyde livstruende syge patienter? Speciale ansvarlig i palliation Sygeplejerske Anette Stoklund

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Referat af Kontaktudvalgsmøde i Psykiatriens Afdeling Thy-Mors, den 22. august 2011.

Referat af Kontaktudvalgsmøde i Psykiatriens Afdeling Thy-Mors, den 22. august 2011. Referat af Kontaktudvalgsmøde i Psykiatriens Afdeling Thy-Mors, den 22. august 2011. Distriktspsykiatrien Thy - Mors, teamet Deltagere: Sektionsleder Elin Brandt, Thisted Kommune Demenskoordinator Gitte

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte

Læs mere

De nye vejledninger i Region Sjælland

De nye vejledninger i Region Sjælland De nye vejledninger i Region Sjælland Ved Praksiskonsulent Børne- Ungdomspsykiatrien Kitt Larsen De nye vejledninger Vejledningerne Den gode henvisning samarbejde ADHD kontrol i almen praksis - Gir det

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den med opfølgning den

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den med opfølgning den Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den 01.10.12 med opfølgning den 20.02.13 Side3 Sammenfatning Denne rapport er udarbejdet som resultat af

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 4. maj 2015 kl. 14.00-16.00 Regionshuset Sorø, Mødelokale 14. Deltagere Kommuner: Dorthe Berg Rasmussen (næstformand), Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Anne

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus.

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus. 1 1) Medicinsk Afdeling Region Sjælland har et befolkningsunderlag på 806.000 borgere, der betjenes af 2 somatiske sygehusenheder: Sygehus Nord og Sygehus Syd. Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på hele Århus Sygehus.

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Besparelser Lighed i sundhed er for os ikke blot et spørgsmål lom, at der skal være lighed socialt og geografisk. Det handler også om, at psykiatrien skal ligestilles med somatikken. SF mener, at vi skal

Læs mere

Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Område: Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Blæsbjerg Lund Afdeling: Økonomi og plan E-mail: Rikke.Blaesbjerg.Lund@slb.regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 7940 5974 Dato: 23. oktober 2012 Mødereferat

Læs mere

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015

Nordsjællands Hospital. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Nordsjællands Hospital Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hvem er vi? Ina Dyrdal Afd. Sygepl. Bjarne Myrup Overlæge Inger Briand Led. oversygepl. Kasper Larsen Afd. radiograf Camilla

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Punkter til beslutning REFERAT

Punkter til beslutning REFERAT Økonomi- og planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 19. november 2012 Kl.: 14-16 Sted: Rigshospitalet, Auditoriet Afsnit 4031 (opgang 4, 3 sal) Deltagere: Vicedirektør Per Jørgensen

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning 2012 2 Forebyggelse af indlæggelser af borgere med demens Borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser. Derfor er det vigtigt at undgå

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord

Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord Referat Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord 25. april 2012 Mødested: Kursuslokalet Afsnit 14 Brønderslev Psykiatriske Sygehus Kl. 13.30 15.30 Referat: Deltagere: Helle K. Jakobsen (HKJ), ledende oversygeplejerske,

Læs mere

Lægelig visitation. biografi: thomas gjørups adresse:

Lægelig visitation. biografi: thomas gjørups adresse: Thomas Gjørup & Jan Værnet DEN GODE AFDELING 985 Lægelig visitation Tættere samarbejde imellem praktiserende læger og hospital om akutte medicinske patienter I Medicinsk Center, H:S Amager Hospital, er

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup. Telefon 38 63 38 63 Direkte 38 63 21 09. Web www.glostruphospital.

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup. Telefon 38 63 38 63 Direkte 38 63 21 09. Web www.glostruphospital. Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt Råd Oto-Rhino-Laryngologi inkl. Audiologi Dato: 19. april 2014 Kl.: 13.30 15.30 Sted: Biblioteket, afsnit 2074, Rigshospitalet Deltagere:

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.04.2012

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.04.2012 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.04.2012 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000974 Afdelingsnavn Medicinsk overafdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Horsens Besøgsdato 20-09-2016 Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere