Årsrapport 2013 PKO a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 PKO a"

Transkript

1 Årsrapport 2013 PKO a

2 Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 4 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling... 5 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling... 6 Holbæk Sygehus, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling... 7 Holbæk Sygehus, Pædiatrisk Afdeling... 8 Roskilde Sygehus, Billeddiagnostisk Afdeling... 9 Roskilde Sygehus, Gynækologisk Afdeling Roskilde Sygehus, Medicinsk Afdeling Roskilde Sygehus, Kardiologisk Afdeling Roskilde Sygehus, Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus, Neurologisk Afdeling Roskilde Sygehus, Geriatrisk Afdeling Roskilde Sygehus, Pædiatrisk afdeling Roskilde Sygehus, Patologiafdelingen Køge Sygehus, Billeddiagnostisk Afdeling Køge Sygehus, Reumatologisk Afdeling Køge/Roskilde Sygehus, Kirurgisk Afdeling Køge Sygehus, Medicinsk Afdeling Køge Sygehus, Øre-, Næse- og Halsafdelingen Køge Sygehus, Akutafdelingen Køge Sygehus, Klinisk Fysiologisk Afdeling De klinisk biokemiske afdelinger i Køge og Roskilde Slagelse Sygehus, Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus, Akutafdelingen Næstved Sygehus, Medicinsk/Geriatrisk Afdeling Næstved Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Næstved Sygehus, Patologisk Afdeling Næstved Sygehus, Børneafdelingen Næstved Sygehus, Nuclearmedicinsk Afdeling Næstved Sygehus, Onkologisk Afdeling Næstved Sygehus, Urologisk Afdeling Næstved og Nykøbing F Sygehus, Radiologisk Afdeling Nykøbing F. Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling Nykøbing F. Sygehus, Gynækologisk Afdeling Nykøbing F. Sygehus, Reumatologi og Geriatri Diagnostiske Specialer i Syd Psykiatrien Vest Psykiatrien Syd Psykiatrien Syd Psykiatrien Holbæk Børne-ungdomspsykiatri... 45

3 Praksiskonsulentkoordinatorer Johan Reventlow, - sygehusene Nykøbing F, Næstved, Slagelse samt Ringsted. Connie Brunsgård, - sygehusene Holbæk, Roskilde og Køge. Ansat i Primær Sundhed 32 timer pr måned under Christina Sjøberg Lundgren, Den samlede konsulentgruppe, inkl. psykiatri består af 62 konsulentstillinger pr. 1. marts 2014 er næsten alle besat. I årets løb er en lang række konsulentstillinger besat, dels med nye konsulenter, og dels ved at konsulenter har påtaget sig ekstra opgaver. Arbejdsform Fremmøde i Sorø 1-2 dage månedlig + ad hoc møder, såvel i Sorø som på sygehuse og samt i arbejdsgrupper regionalt og nationalt. Meget arbejde foregår hjemmefra i tæt samarbejde med webmaster i Primær Sundhed og tæt kontakt til konsulentkolleger. Der er løbende kontakt til Kvalitet og Udvikling omkring arbejdet med forløbsbeskrivelser, kræftpakker, vejledninger på sundhed.dk samt nyhedsmails og PraksisInfo, der udsendes med udgangen af hver måned. Der er løbende stort arbejde med at vedligeholde vejledninger og retningslinier på som er regionens praksisside på sundhed.dk. I årets løb arrangeres lokale møder for praksiskonsulenter i henholdsvis den nordlige og sydlige del af regionen, og vi bestræber os som koordinatorer på at deltage i hinandens møder. Her orienteres om det løbende arbejde og gives inspiration til arbejdet fremadrettet. Generel inspiration og vidensdeling på disse møder, som prioriteres højt af konsulenterne. Endvidere holdes møder 1 x årlig med praksiskonsulenter og sygehusledelse/afdelingsledelser - lidt forskellig ved de enkelte sygehuse. I marts 2013 afholdt vi statusmøde for PKO med repræsentation fra ledelsen fra såvel de somatiske som psykiatriske sygehuse, koordinatorer psykiatri og somatik samt Primær Sundhed repræsenteret ved Christina Lundgren et godt møde med godt stemning og fokus på mulige udviklingspunkter. Samarbejdet på landsplan består dels i koordinationsgruppen for PKO samt Praksisinformationsgruppen hvor arbejdet specifikt i forhold til sundhed.dk medcom og DAK- E drøftes. Der bruges meget tid og energi på arbejdet med henvisninger IT problemer som telefonnumre, der ikke modtages i sygehussystemet mm. Fælles medicinkort har også medført en del møder og korrespondance. I 2013 blev flere fællesvisitationer indført det er en gevinst med fællesvisitation, men ikke uproblematisk med mange nye retningslinjer og krav til henvisninger, der for de enkelte specialer rettes til ud fra den gode henvisning. Vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Igen i 2013 har der været arbejde med at tilrette og gennemgå vejledningerne på sundhed.dk - Praksisinformation da alle vejledninger skulle flyttes til nyt system. Der har desuden været arbejdet med opdatering af kræftpakkerne i forhold til Kræftplan 3. PKO-årsrapport 2013 Side 2

4 Vi arbejder forsat på at gøre diverse vejledninger regionale, hvor overhovedet mulig det er svært at skabe enighed mellem specialisterne men oplevelsen er, at de nye specialefaglige råd går ind i problematikken og i flere råd deltager også praksiskonsulenter. I løbet af året været med til at rådgive/redigere i forhold til fællesvisitation, som er implementeret indenfor flere specialer i regionen samt retningslinier for henvisning til de enkelte specialer. Deltagelse i arbejdsgrupper og udvalg Vi har deltaget i Kommunalt Somatisk Samarbejdsforum, KSS Slagelse og Køge/Roskilde Johan deltager desuden i Tværfagligt Somatisk Samarbejdsforum, TSS på regionsplan. Via Johan er der tæt samarbejde til Praksisudvalget. Løbende ansættelsessamtaler i forhold til nye praksiskonsulenter. Repræsenterer Praksiskonsulentordningen PKO på Store Praksisdag. Været med i arbejdsgruppe omkring efteruddannelsesmøder omkring Kræftplan 3 specielt diagnostisk pakke og har deltaget som undervisere på lokale møder. Deltager i arbejdet med de nye sundhedsaftaler. Planer/mål/ønsker for fremtidigt arbejde For 2014 er ønsket, at der fortsat optimeres på den elektroniske korrespondancemeddelelse, der fungerer godt i nogle afdelinger og slet ikke i andre. Desuden fortsat fokus på at samle vejledninger, hvor muligt så der er ens forhold i forhold til specialerne i regionen det forudsætter kontakt til specialeråd og derfor vigtigt med praksiskonsulenter repræsenteret i specialefaglige råd. Ønsker også fortsat at være med til at optimere og udbrede kendskabet til god brug af FMK. Have fokus på samarbejdet mellem praksiskonsulenter og afdelinger der er stor variation i samarbejdet og brugen af praksiskonsulenter hvilket for nogle konsulenter giver en del frustration. Tænker, at det ville være godt med standardiseret gennemgang af epikriser og henvisninger generelt i PKO, da det er længe siden, det har været på dagsordenen og det arbejde er med til at synliggøre, hvor der er grundlag for øget indsats i PKO arbejdet. Et stort ønske er at få mere formaliseret samarbejde til de lægelige kommunale praksiskonsulenter vi håber, at der i løbet af 2014 bliver mulighed for at få en koordinatorfunktion for disse. Der er flere fælles punkter og kommunerne bliver i stigende grad repræsenteret på sundhed.dk Praksiskoordinatorer Johan Reventlow og Connie Brunsgård PKO-årsrapport 2013 Side 3

5 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen Jeg har fået lov til at deltage i morgenlægemødet den første mandag i måneden og bliver altid godt modtaget. Der er sat tid af til at diskutere fælles cases, som af og til kommer fra kollegerne, og oftest er jeg nogen har taget med. AA har også ofte kommentarer og spørgsmål til visiteringen i lægevagten, hvor et af problemerne bl.a. er indlæggelse af terminale patienter, der dør på AA, hvilket dog ser ud til at være i aftagende. Vi har debatteret grænsezoner f.ex. ift. anlæggelse af KAD efter urologien er flyttet til Roskilde. ADE har fået en voksende rolle med udredning og det har været en stor hjælp for begge parter. Vi har også talt om, hvordan almen praksis kan hjælpe med at holde flowet højt ved at være opmærksom på, hvis det skulle gå for hurtigt med udskrivningen. Vi har talt om PTSD, anæmi, brandsår hos børn, TCI/apoplexi, AKS, ØNH patienter m.m.m. Vi har haft et møde specialt om FMK samarbejdet, især med fokus på medicinafstemninger og gennemgange. I december afholdt vi fyraftensmøde, og der var en god debat med de fremmødte knap 20 praktiserende læger omkring samarbejdet, henvisninger på EDI, ADE, udskrivninger, notater, neurologien, der flytter og FMK. Samarbejde mellem AA og almen praksis er lidt humoristisk blevet beskrevet som et fornuftsægteskab- vi kan ikke undvære hinanden, vi ser lidt forskelligt på nogle ting og har derfor brug for jævnligt at mødes og diskutere dem. Så det vil vi blive ved med. Praksiskonsulent Poul Erik Holst PKO-årsrapport 2013 Side 4

6 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling Ledende overlæge: Claus Juul, Konsulent: Tore Brandt, Beskrivelse af konsulentens arbejdsform Gennemsnitligt 5,5 timer pr. måned. Jeg har deltaget i onsdags-lægemøder i afdelingen. Jævnlig mailkorrespondance, samt telefoniske henvendelser. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Der har været gennemlæsningsarbejde i 2013, dels patientforløbsbeskrivelser, dels kirurgiske vejledninger. Løbende gennemgang af afdelingens materiale på Sundhed.dk Arbejde med henvisninger/epikriser Forberedende arbejde til epikrise-audit i Undervisning/gå-hjem møder Der blev afholdt gå-hjem-møde på afdelingen i april, hvor vi havde en god dialog/faglig opdatering. Mødedeltagelse Deltagelse i alle lokale PKO-møder. Kollegiale henvendelser Få kollegiale henvendelser vedrørende afdelingen. Der er en god mailkorrespondance mellem mig og kirurgerne, og de få henvendelser, der kommer, kan oftest klares af den vej. Jeg oplever en oprigtig interesse fra Kirurgisk afdeling, i behandlingen af disse, så tøv ikke med at kontakte mig. Indlæg praksisinfo. Plan for fremtidigt arbejde Gå-hjem-møde om coloncancerscreening Epikriseaudit Forhåbentlig deltagelse i fagligt arbejde på tværs af regionens kirurgiske afdelinger. Praksiskonsulent Tore Brandt PKO-årsrapport 2013 Side 5

7 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling Ledende overlæge: Ole Christensen Konsulent: Lars Westerberg Kort beskrivelse af afdelingen Ortopædkirurgisk Afdeling med regionsspeciale i skulderlidelser. Konsulentens arbejdsform Fremmøde til morgenkonference for at vise synlighed. Videre formidling af mail fra praksis mhp ris og ros til afdelingen. Udarbejdelse af vejledninger Har ikke været med til noget sådan. Deltagelse i arbejdsgrupper Har ikke været med til noget sådan. Undervisning og gå hjem møder Planlægger et gå hjem møde i starten af det nye år. Dette skal omhandle skulderlidelser mhp undersøgelse af skulder og diagnose af lidelse. Dette vil være en stor hjælp til afdelingens triage. Deltagelse i møder Har for vane at deltage i de møder, der planlægges. Har desværre været forhindret på det sidste. Henvendelse fra kolleger Primært via s som enten videresendes til afdelingen og/eller tages op på de jævnligt afholdte møder ved morgenkonference. Synlighed i afdelingen Møder et bredt udsnit af afdelingens ansatte ved møder til morgenkonference. Plan fremadrettet Som anført, plan om et gå hjem møde vedrørende skulderdiagnostik. Praksiskonsulent Lars Westerberg PKO-årsrapport 2013 Side 6

8 Holbæk Sygehus, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Indledende møder i tidlige forår som optakt til stormøde med ca. 50 kolleger. Siden da har der været 3 møder samt mail og telefonkontakt med overlæge Lone Krebs, overlæge Jørgensen samt administrerende overlæge Torben Larsen. Desuden har der i gennemsnit været 4 telefontakter med kolleger med efterfølgende kontakt til Gynækologisk afdeling. Desuden har der været 2 møder i efteråret og 1 vinter møde. Praksiskonsulent Mogens Lyhne PKO-årsrapport 2013 Side 7

9 Holbæk Sygehus, Pædiatrisk Afdeling Arbejdet begyndte godt i foråret og sommeren med regelmæssige månedlige møder med ledende sygeplejerske Inge Jørgensen samt overlæge Pernille Mathiesen. Herefter er flere planlagte møder fra Pædiatrisk afdeling blevet aflyst med meget kort varsel. Den ene gang med 2 timers varsel. Der er ikke givet nogen begrundelse for aflysning af møderne. Jeg har udarbejdet forslag til instruks vedrørende ikterus hos nyfødte samt cranieanomalier. Disse instrukser blev afleveret til gennemsyn, men respons fra Pædiatrisk afdeling udeblev. Der har derfor været flere telefonkontakter med kolleger med efterfølgende kontakt til Pædiatrisk afdeling og tingene er blevet løst på denne måde. Men mere tidsrøvende med ringning og mail frem og tilbage. For kort tid siden fik jeg oplyst, at ledende overlæge er rejst og måske er det årsagen til aflyste møder. Jeg har herefter taget kontakt med oversygeplejerske Inge Jørgensen, som lovede at vende tilbage ang. et møde med den nye ledelse. Praksiskonsulent Mogens Lyhne PKO-årsrapport 2013 Side 8

10 Roskilde Sygehus, Billeddiagnostisk Afdeling Konsulentarbejdet har bestået i faste møder ca. hver 2. måned på afdelingen samt kommunikation elektronisk eller telefonisk med afdelingsledelsen ved behov. Arbejdet har været centeret om at bedre rutinerne for henvisning og epikriser, således at der sikres det optimale flow af patientinformationer mellem de 2 sektorer. Vi har således i år gjort det nye MR-kontrolskema tilgængeligt for alle i regionen dels gennem PraksisInfo og dels på sundhed.dk. I samarbejde med afdelingsledelsen er der også arbejdet med formodet fejl i overlevering, via MedCom, af omvisitationsoplysninger. Af specielle initiativer er der i år blevet etableret mulighed for, at praksissektoren kan henvise til sten-ct. Der er ligeledes blevet publiceret på sundhed.dk en samlet oversigt over mulighederne for DROP IN røntgen ved regionens billeddiagnostiske afdelinger. Praksiskonsulent Jan Baggers PKO-årsrapport 2013 Side 9

11 Roskilde Sygehus, Gynækologisk Afdeling Ledende overlæge: Lars Alling Møller, Konsulent: Kristine Nielsen, Beskrivelse af konsulentens arbejdsform Antal timer pr måned: 5 Arbejdsform: Praksiskonsulenten deltager i morgenkonferencen på Gynækologisk Afdeling ca. hver 2. måned. Løbende /brev/tlf. korrespondance med kolleger og afdeling om mindre sager Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser PraksisInfo nr.1.: indlæg om Prævention og graviditet for fedmeopererede kvinder PraksisInfo nr. 8: indlæg om forebyggelse med acetylsalisylsyre til gravide med tidligere præeclampsi eller IUGR Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Der har ikke i 2013 været arbejdet i særlige grupper Arbejdet med henvisninger /epikriser Vi har ikke i 2013 foretaget egentlig henvisnings-/epikrise gennemgang. Mht. henvisninger sætter man i afdelingen pris på korte præcise henvisninger Undervisning gå-hjem møder Der har ikke været afholdt gå hjem møder i 2013 Deltagelse i møder Har deltaget i 2 pk-møder med praksiskonsulentkolleger fra Nord og et møde mellem praksiskonsulenter og afdelingsledelserne Henvendelser til/fra kolleger Nogle emner kan direkte besvares på mail, andre efter kontakt med afdelingen Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Løbende revidering af vejledninger Gå-hjem møde er planlagt til den 28. april 2014 Praksiskonsulent Kristine Nielsen PKO-årsrapport 2013 Side 10

12 Roskilde Sygehus, Medicinsk Afdeling Fast mødetid onsdag morgen til morgenkonference med efterfølgende kortere møder med forskellige overlæger, hvor ad hoc emner drøftes. Aftalte møder med overlæge Arne Kværneland ca. hver 6. uge. Antal timer/måned 6-8 timer Har arbejdet med den centrale visitation på allergiområdet. Har deltaget i møder omkring central visitation af endokrinologiske sygdomme. Har deltaget i NIP auditering af diabetes Deltager i møder med praksiskoordinator og øvrige praksiskonsulenter knyttet til Sygehus Nord: 2 møder om året af 2 timers varighed. Deltager i praksiskonsulentmøderne med de administrerende overlæger og cheflæge på Roskilde Sygehus ca. 1 gang årligt. Der har været enkelte henvendelser fra kolleger. Planer for det kommende år: 1. Jeg har i 2013 udarbejdet et spørgeskema til vurdering af ADE = akut diagnostisk enhed. I 2014 vil dette spørgeskema blive udsendt til henvisende læger fra almen praksis og resultaterne gjort op. 2. Gennemgang af henvisninger og epikriser specielt med fokus på problemer ved sektorovergange for den enkelte patient både i ADE og ved udskrivelse fra sengeafdelingerne. 3. Undersøgelse af hvordan henvisninger bliver brugt i forbindelse med den akutte indlæggelse, kvaliteten og er de i det hele taget til stede. 4. Vi planlægger Gå Hjem Møde efteråret Vil tage initiativ til igen at samle gruppen af medicinske praksiskonsulenter i Region Sjælland. Vi må arbejde med at lave fællesvejledninger for hele regionen til PraksisInfo eller i det mindste orientere hinanden om initiativer. Praksiskonsulent Susanne Rygner PKO-årsrapport 2013 Side 11

13 Roskilde Sygehus, Kardiologisk Afdeling Ledende overlæge: Gunnar Jensen Konsulent: Susanne Rygner, Beskrivelse af konsulentens arbejdsform: Antal timer pr. måned: mindst 6 Arbejdsform, fremmøde: Fast mødetid torsdag morgen til morgenkonference med efterfølgende kortere møder med forskellige overlæger, hvor ad hoc emner drøftes. Aftalte møder med ledende overlæge Gunnar Jensen ca. hver 6. uge ofte med deltagelse af ledende oversygeplejerske Karin Johansen og ledende lægesekretær Anita. Har været på studiedag i Kardiologisk Ambulatorium med særligt fokus på FMK. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Ingen i 2013 Arbejdet med henvisninger /epikriser Gennemgang af 20 henvisninger fremsendt til Kardiologisk ambulatorium. Fremviste resultaterne ved morgenkonference med efterfølgende diskussion. Undervisning gå-hjem møder Gennemført Gå Hjem møde mandag den 2. december 2013 med følgende emner: Nyt fra Kardiologisk Afdeling, mulighed for henvisning til en bestemt undersøgelse, f.eks. Holter, Ekkokardiografi uden fuld kardiologisk vurdering, atrieflimren, AK-behandling, status vedr. hjertepakker og kommunikation mellem almen praksis og kardiologisk afdeling, FMK, fjernelse af ICD enheder. Deltagelse i møder: Deltager i møder med praksiskoordinatorer og øvrige praksiskonsulenter knyttet til Sygehus Nord: 2 møder om året af 2 timers varighed. Deltager i praksiskonsulentmøderne med de administrerende overlæger og cheflæge på Roskilde Sygehus ca. 1 gang årligt. Deltagelse i heldagsmøde omkring hjerterehabilitering. Deltaget i arbejdsgruppe omkring indførelse af Central visitation af kardiologiske patienter. Deltaget i Temadag for hele Kardiologisk afdeling. Henvendelser til/fra kolleger Enkelte henvendelser Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Ny gennemgang af henvisninger til hjertepakkeforløb og alm. henvisninger. Udarbejde vejledning til AK-behandling af patienter med atrieflimren. Udarbejde vejledning til fjernelse af ICD enhed. Praksiskonsulent Susanne Rygner PKO-årsrapport 2013 Side 12

14 Roskilde Sygehus, Urologisk Afdeling Ledende overlæge: Claus Dahl Konsulent: Thomas Luggin Beskrivelse af konsulentens arbejdsform 5,5 timer om måneden Fremmøde på afdelingen. Med til operationer. Møde med ledelsen Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Indlæg til PraksisInfo: 1 stk. i slutningen af året omkring børn henvist til Urologisk Afdeling. Lavet med Nina Raa. Vejledninger til Praksisinformation: Ikke i Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Deltager i møder med afdelingsledelsen fra både Roskilde og Næstved samt regionen. Foregår i Sorø. Møde med afdelingen og regionen omkring undervisning Arbejdet med henvisninger /epikriser Ikke i Har gjort det tidligere. Undervisning gå-hjem møder Vi er i gang med at planlægge et eftermiddagsmøde, som skal ligge i starten af Deltagelse i møder: Møder med konsulentkolleger: Deltaget i alle møder med PKO. Møder i regionen som skrevet ovenfor. Henvendelser til/fra kolleger Der er ganske få henvendelser. Jeg har fået 1 i Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Forløbsbeskrivelser: Vi har kortvarigt drøftet en vejledning omkring børnene Gå-hjem møder: Der er planer for et møde i starten af 2014, hvor jeg skal være med til at arrangere indholdet. Evt komme med et par cases fra praksis. Fortsat holde øje med kræftpakkerne. Jeg håber der kommer en fælles hæmaturivejledning. Praksiskonsulent Thomas Luggin PKO-årsrapport 2013 Side 13

15 Roskilde Sygehus, Neurologisk Afdeling Ledende overlæge: Jesper Gyllenborg, jgy regionsjaelland.dk Konsulent: Anna Marie Bak, Beskrivelse af konsulentens arbejdsform 6 timer månedligt fælles med geriatrisk arbejde, dvs. ca. 4 timer pr måned på Neurologisk afdeling Deltagelse i morgenkonference ca. 1 gang pr måned, ca. hver anden gang efterfulgt af møde med Jesper Gyllenborg eller andre overlæger på afdelingen. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Ikke nye forløbsbeskrivelser Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Jeg deltager stadig i styregruppen for demensforløbsprogrammet og har deltaget i flere møder foråret 2013 samt i en stor temadag 6/6 rettet mod alle centrale aktører omkring demens. Havde oplæg om den praktiserende læges rolle. Kontaktperson i det sundhedsfaglige råd for Neurologi. Der har dog endnu ikke været møder Arbejdet med henvisninger /epikriser Ikke gennemgang i år, men forholdene i store træk som i 2013 Neurologisk afdeling har arbejdet meget med FMK og 95 procent af epikriser er FMK Gennemgået (en del dog af Jesper selv, når han godkender epikriser) Undervisning gå-hjem møder Gå hjem møde om demensforløbsprogrammet og nyheder fra Neurologisk Afdeling planlagt til 3. februar 2014 Deltagelse i møder Deltaget i PKO mødet 1 afbud som møder med sygeplejeledelsen Henvendelser til/fra kolleger Haft kontakt med enkelte kolleger, først og fremmest om henvisningsprocedurer til elektrofysiologiske undersøgelser, som findes besværlige Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Der skal formentlig laves ny forløbsbeskrivelse, når ny TIA klinik er startet op Praksiskonsulent Anna Marie Bak PKO-årsrapport 2013 Side 14

16 Roskilde Sygehus, Geriatrisk Afdeling Ledende overlæge: Solvejg Henneberg, sogp regionsjaelland.dk Konsulent: Anna Marie Bak, Beskrivelse af konsulentens arbejdsform 6 timer månedligt fælles med Neurologisk afdeling, ca. 2 timer pr. md. neurologisk Møde og mailkorrespondance med Solvejg Henneberg Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Forsøgt at få opjusteret Faldinstruks og få lavet fælles instruks for Regionen, det har Solvejg taget op i det Sundhedsfaglige råd. Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Deltager i Styregruppen for demensforløbsprogrammet Arbejdet med henvisninger /epikriser Epikriser findes stadig generelt af ok kvalitet, man er begyndt at returnere enkelte utilfredsstillende epikriser Undervisning gå-hjem møder Ingen Deltagelse i møder: Deltagelse i PKO møder 1 afbud samt møde med Sygehusledelsen Henvendelser til/fra kolleger Ingen Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Da en stor del af Geriatrisk Afdeling allerede er flyttet til Køge Sygehus og da jeg som praktiserende læge i Lejre Kommune hører til Holbæk Sygehus, har jeg talt med Solvejg Henneberg om det ikke er mere hensigtsmæssigt, at jeg slutter som praksiskonsulent og man finder en ny fra området, evt. sammenlægning med medicin. Praksiskonsulent Anna Marie Bak PKO-årsrapport 2013 Side 15

17 Roskilde Sygehus, Pædiatrisk afdeling Ledende overlæge: Jonas Manthorpe, Konsulent: Christina Rasmussen, Arbejdsform Planlagte møder på Pædiatrisk afdeling mellem ledende overlæge og ledende oversygeplejerske og PKO ca. hver 2 md. Deltage i morgenkonference på mødedagen for at følge med i afdelingens arbejde. Arbejdstid 5 timer/md. Arbejde Indtil videre set på henvisningsinformationer ud fra regionale standarder, hvor det tyder på problemer med, at der ikke altid kommer de relevante forældredata med. Har kontakt til Medcom og PKO på Pædiatrisk afdeling Næstved og undersøger evt. systemproblem i læge-journalsystemer. Plan for fremtidigt arbejde Udfærdige vejledning med gastro-teamet på Pædiatrisk afdeling om håndtering af coeliakipatienter, som planlægges bragt i PraksisInfo. Konsulent Christina Rasmussen PKO-årsrapport 2013 Side 16

18 Roskilde Sygehus, Patologiafdelingen Jeg har været med til et enkelt møde med patologiafdelingerne i Region Sjælland. Flere mail-korrespondancer i forbindelse med implementeringen af den nye smear-instruks. Praksiskonsulent Lene Hartmann Jensen PKO-årsrapport 2013 Side 17

19 Køge Sygehus, Billeddiagnostisk Afdeling Konsulentarbejdet har bestået i faste møder op til 8 x årligt på selve afdelingen. Der har herudover været en del kommunikation via mail eller telefon. Arbejdet har været centeret om at bedre rutinerne for henvisning og epikriser, hvor der har været stort fokus på mangelfulde/ufuldstændige henvisninger. Der er desuden arbejdet med manglende overholdelse af reglerne for DROP IN røntgen, samt problemer med i akutte tilfælde at kunne give telefonisk svar til henvisende læge. Det er også forsøgt at orientere om de steder, hvor der grundet lavere kapacitetsudnyttelse, kan forventes en kortere ventetid. Gennem året har været et stort fokus på at skabe de bedst mulige samarbejdsbetingelser. Det har medført, at man i efteråret har åbnet op for at praksissektoren, med baggrund i en relevant og velunderbygget henvisning, kan henvise til alle former for billeddiagnostiske undersøgelser, også CT- og MR-scanninger. Dette initiativ er blevet meget vel modtaget i primærsektoren. Praksiskonsulent Jan Baggers PKO-årsrapport 2013 Side 18

20 Køge Sygehus, Reumatologisk Afdeling Ledende overlæge: Mette Harreby, Konsulent: Peter Silbye, Arbejdsform Regelmæssige møder ca. hvert 6-8 uge primært med Mette Harreby. Også haft og telefonisk kontakt. Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Jeg deltager i møder i det Sundhedsfaglige råd for reumatologien, hvor der er møde ca. hver 3. måned. Gå-hjemmøder I efteråret 2013 afholdt vi et velbesøgt gå-hjem-møde omkring MR scanninger af lænderyggen - indikation og fortolkningen af besvarelserne. Epikriser og henvisninger Vi har gennemgået flere henvisninger og epikriser og finder, at de generelt er gode. Der bliver også tilbagesendt færre henvisninger end tidligere. Jeg har også deltaget i udarbejdelsen af den fælles henvisning både til rygsektionen og nu til de reumatologiske afdelinger. Der er planlagt en større gennemgang af de returnerede henvisninger fra Rygsektionen. Audit undersøgelse blandt fysioterapeuter, kiropraktorer og praktiserende læger I efteråret 2012 har jeg deltaget i en planlægningsgruppe omkring en auditundersøgelse blandt overnævnte 3 professioner. Der blev foretaget registreringer sidst på året og i jan./feb 2013 afholdes 3 undervisningsseancer for deltagerne omkring deres registreringer og også i forhold til forløbsrapporten og efterfølgende i august 2013 fremlagt rapporten på kongres for Almen Medicin i Finland. Planer Vi vil i 2014 forsøge at få etableret ordinationsret til MR scanning af columna cervikalis til almen praksis Praksiskonsulent Peter Silbye PKO-årsrapport 2013 Side 19

21 Køge/Roskilde Sygehus, Kirurgisk Afdeling Ledende overlæge Henrik Møller, Konsulent Gitte Vincents, Nu er overlægestillingerne besat, så kontinuitet synes forude og dermed også et mere udbygget samarbejde. Der er ikke væsentlige problemer hverken med henvisninger eller epikriser udover manglende telefonnumre på henvisninger især ved kræftpakker. Der er lavet enkelte indlæg til PraksisInfo og p.t. arbejdes på vejledning bl.a. vedr. kontrol af gastric bypass pt. og planlægges åbent hus i Deltager i møde mhp. på temadag om tarmkræft, forventes afholdt i marts Jeg mødes ca. 4 gange årligt med ledende overlæge og derudover enkelte gange med bariatriske overlæger og tarmkræftkir. Roskilde. Der planlægges fælles opfølgning på tarmkræftscreeningen i det kommende år. Deltager i fællesmøder med andre konsulenter. P.t. 4 t. pr. md synes passende. Savner henvendelser fra kolleger. Praksiskonsulent Gitte Vincents PKO-årsrapport 2013 Side 20

22 Køge Sygehus, Medicinsk Afdeling Ledende overlæge: Niels Gadsbøll, Konsulent: Stig Bach Rahbek, Beskrivelse af konsulentens arbejdsform: 10 timer pr. måned. Fordelt på personligt fremmøde, dvs. primært ved kontakt med ledende overlæge Niels Gadsbøll samt specialeansvarlig overlæge Henrik Anker Sørensen, Diabetes/Endokrinologisk Ambulatorium. Efter 1. oktober har overlæge Leif Breum overtaget dennes ansvar. Tilstræber at mødes ca. en gang pr. måned. Derudover kontakt via / tlf.. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Indlæg til PraksisInfo: Nye henvisningskriterier til osteoporose udredning/behandling i 2013 mm. Vejledninger til Praksisinformation. Arbejdet med henvisninger /epikriser Gennemgang resultater, formidling: Afventes Undervisning gå-hjem møder Ingen mødeaktivitet i Deltagelse i møder Møder med konsulentkolleger ca. 4 gange om året. Roskilde, Møde for praksiskonsulenter og afdelingsledelsen ingen deltagelse pga. efteruddannelse. 3. december Sørup Herregaard, Metabolisk syndrom og patient empowerment. Henvendelser til/fra kolleger Primært pr. mail / tlf. samt personlig kontakt i forbindelse med diverse møder, herunder Gå-Hjem møder Synlighed i afdelingen Øvrige personales oplevelse af PKO ønsker til samarbejde. Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Vejledninger til Praksisinformation Særlige projekter: Epikrise/henvisningsundersøgelse. Øvrigt af interesse I samarbejde med Køge Kommune, Akutafdelingen og Medicinsk Afdeling er der etableret mulighed for et udgående laboratorium. Dette mobile laboratorium er bemandet med en sygeplejerske og en laborant. Blodprøver og klinisk undersøgelse kan udføres i patientens hjem, og svar på blodprøver kan meddeles telefonisk/telemedicinsk til den rekvirerende læge inden for ca. 30 min. PKO vil få en central rolle i udbredelsen og kendskabet til dette nye tilbud i Køge Kommune, som forventes at starte den 1. juni Praksiskonsulent Stig Bach Rahbek PKO-årsrapport 2013 Side 21

årsberetning 2010 PAtientKOntOret

årsberetning 2010 PAtientKOntOret årsberetning 2010 PATIENTKONTORET Indholdsfortegnelse Region Sjællands Patientkontor... 2 Patientkontorets arbejdsopgaver... 2 Året der gik kort fortalt.... 3 Henvendelser til Patientkontoret... 3 Henvisning

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud

Regionernes nære sundhedstilbud Regionernes nære sundhedstilbud Regionerne har en vision om et helt sundhedsvæsen, hvor kvalitet er ledestjernen. Et helt sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum, og der er sammenhæng mellem sygehusets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. august 2015 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25 BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Leila

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2013 1 Indhold 1.0 Forord klinikledelsen om årets tiltag... 4 2. Lægestaben... 5 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik P Rigshospitalet...

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Roskilde Sygehus a. Medicinsk afdeling på Roskilde Sygehus b. Præsentation af nefrologisk sektion c. Vagtforhold d. Arbejdstider e. Konferencer, undervisning og

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN Patientsikkert sygehus: Thy-Mors vil være landets første tryksårsfrie sygehus Tværfaglig indsats mellem sektorer: Psykiatrien leverer hjælp ud af huset til Aalborg Sygehus Sygehus Thy-Mors PERSONALEMAGASINET

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 UDKAST 14/1-2005 dok. nr. 656748 Sundhedsaftale mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 Principgodkendt af: Odder Byråds socialudvalg d. 12. december 2003 og Århus Amts Sundhedsudvalg d. 26. november

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere