At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid"

Transkript

1

2 At bruge historie i en sen-/postmoderne tid

3 At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag

4 Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne tid 1. udgave 2000 Roskilde Universitetsforlag, 2000 Omslag: Torben Lundsted Sats og tryk: Narayana Press, Gylling ISBN Roskilde Universitetsforlag Rosenørns Allé Frederiksberg C Tlf Fax: Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

5 Indhold Indledning Af Bernard Eric Jensen Del I Respons og kritik Historie i et universitetsperspektiv Af Mads Mordhorst Historie i et seminarieperspektiv Af Lars Haastrup Historie i et gymnasieperspektiv Af Henrik Skovgaard Nielsen Historie i et folkeskoleperspektiv Af Margrethe Kristensen Historien omkring os arv og miljø Af Carsten Paludan-Müller Historieförmedlingens villkor, möjligheter och problem i Danmark och annorstädes Af Ulf Zander

6 Del II Eftertanker Danmarkshistorier på Nationalmuseet Af Annette Vasström, Helle Leilund og Birgit Vorre Historiekultur i det 21. århundrede i anledning af niende november nitten hundrede ni og halvfems Af Carsten Tage Nielsen Historieformidling i et demokratisk perspektiv Af Anette Warring Historie som erindring på sporet af menigmands historiebrug Af Bernard Eric Jensen Forfattere

7 Indledning Af Bernard Eric Jensen Denne bog føjer endnu et bind til den skriftserie om humanistisk historieformidling, der er blevet udgivet med udgangspunkt i forskningsprojektet Humanistisk historieformidling i komparativ belysning. Projektet blev iværksat i efteråret 1995 på grundlag af en bevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd, og det blev afsluttet med udgivelsen af At formidle historie vilkår, kendetegn, formål i marts Nævnte projekt tog udgangspunkt i det forhold, at formidling af historie udgør et tværhumanistisk arbejdsfelt, og det var baseret på et tværinstitutionelt samarbejde mellem Arbejdermuseet, Danmarks Lærerhøjskole, Museet for Holbæk og Omegn, Nationalmuseet og Roskilde Universitetscenter. Humanistisk historieformidling i komparativ belysning tog afsæt i, hvad der i projektbeskrivelsen blev beskrevet som en interaktiv forståelse af humanistisk forskning og forskningsformidling, og medens det stod på, blev det fulgt med megen interesse af især historikere og museumsfolk. Det forekom derfor som en oplagt idé at følge projektet op med en konference, hvor en række fagfolk og andre interesserede kunne få lejlighed til at kommentere og diskutere, hvad der var kommet ud af det omfattende projekt. Konferencen blev afholdt d. 19. og 20. november 1999 på Danmarks Lærerhøjskole, og den var arrangeret af Institut for humanistiske fag, DLH i samarbejde med Foreningen af lærere i historie og samfundsfag, Foreningen af historielærere ved handelsgymnasiet, Historielærerforeningen for gymnasiet og hf og Foreningen af historielærere ved seminarierne. Mere end 100 fagfolk fandt det umagen værd at møde op og deltage i denne konference. 7

8 Oplægsholderne var blevet udvalgt sådan, at de skulle kunne kommentere projektet med udgangspunkt i en forskellig institutionel position og erfaringsverden. De har således hver især deres erfaringer med historieformidling fra folke- og gymnasieskolen, fra seminarie- og museumsverden og fra universitetsverden i ind- og udland. Det er seks af disse oplæg, der i revideret form nu foreligger på tryk i denne bogs første del. Formålet med konferencen var at få en kritisk drøftelse og perspektivering af de tilgange, der var blevet benyttet i projektet, og af de resultater, der var blevet opnået. For at få en sammenhæng i de forskellige oplæg, blev indlederne bedt om at forholde sig til følgende tre punkter: 1 den samtidsanalyse, der er skitseret i slutbindet At formidle historie vilkår, kendetegn, formål (1999), 2 den karakteristik, der gives i slutbindet af, hvordan historie formidles og bruges i en nutidig dansk sammenhæng, 3 de i slutbindet fremlagte forslag til, hvordan en faglig formidling af historie kan gøres bedre i betydningen mere engagerende og perspektiverende for modtagerne. Det sidste punkt drejer sig om projektgruppens forsøg på at indkredse de punkter, hvor historieformidling i dag udgør en faglig udfordring i en etnologisk, faghistorisk og litteraturhistorisk sammenhæng. Der er argumenteret nærmere for disse forslag i sidste kapitel af At formidle historie (1999), men der kan være grund til her at gengive dem i kort form. De såkaldte seks bud lyder sådan: Kyndige og habile formidlere af historie er fagfolk, der ikke alene har kvalificeret indsigt i den fortid, der formidles, men som også: 1 kender til historieinteressen og historiebrugen hos de personer, til hvem der formidles, 2 har en reflekteret opfattelse af og mening om den samtid, i hvilken deres fortolkninger af fortiden skal læses og bruges, 3 forstår at bringe fortid og nutid i spil med hinanden på en engagerende og perspektiverende måde, 8

9 4 kan agere i en dobbeltrolle som fagfolk og medborgere, 5 formår at bruge deres formidling til at fremme en refleksion over menneskers behov og mulighed for at danne sig selv, og 6 kan arbejde med historie som tekst på en kvalificeret og reflekteret måde. Der er to ting at bemærke om den titel, som konferencen havde: At bruge historie i en sen-/postmoderne tid. Den skulle dels signalere, at historie ikke blot er et spørgsmål om at erkende noget om fortidige forhold, men at historie også er noget, som mennesker løbende bruger i deres dagligdag til flere forskellige formål. Og en af ideerne med at formulere de seks bud om historieformidling som faglig udfordring var netop at gøre et forsøg på at få knyttet en forbindelse mellem historie som en faglig form for erkendelsesvirksomhed og den historiebrug, der gør sig gældende i en hverdagssammenhæng. Den dobbelthed, der antydes i sidste led af titlen var tænkt som en vedgåelse af, at vi i projektgruppen aldrig nåede frem til nogen endelig afklaring af, hvordan vi skal karakterisere nutiden. Er det rimeligst at betragte den som en sen fase af moderniteten? Eller er det rimeligere at se nutiden som en overgangssituation altså som overgangen til en ny historisk epoke? Måske er det bedste svar, der kan gives, at begge disse momenter synes at gøre sig gældende på en og samme tid. Men med markeringen af denne usikkerhed peges der samtidigt på, hvad der udgør en af de afgørende udfordringer for alle formidlere af historie i dag. Der må løbende arbejdes med samtidsanalysen har projektet vist hvis en formidling af historie skal kunne fremstå som engagerende og perspektiverende for folk flest. Ved den afholdte konference var det sådan, at medlemmer af projektgruppen til sidst kommenterede og debatterede de forskellige indlæg der blev altså også givet svar på tiltale. I forbindelse med udgivelsen af denne bog har jeg dog ment, at det ville fungere bedst, hvis oplæggene fik lov til at stå uden at blive kommenteret. Dels for at undgå, at det ellers let kunne komme til at fremstå som 9

10 opførelsen af en form for faglig skyttegravskrig. Og dels for at undgå, at det ellers let kunne komme til at fremstå som om, at vi i projektgruppen absolut ville have det sidste ord. Men selvom Humanistisk historieformidling i komparativ belysning er afsluttet, og projektgruppen opløst, bliver der på forskellig vis arbejdet videre med afsæt i projektet. For at markere dette har fire fra projektgruppen nedfældet nogle af de tanker, som de har gjort sig i kølvandet på det gennemførte projekt. Det er disse eftertanker, der udgør denne bogs anden del. Den amerikanske billedhugger Daniel Chester French begyndte i 1886 at lave de første skitser til en billedlig fremstilling af erindring, men der gik 25 år, førend han blev færdig med arbejdet på sin marmorstatue. Der har ligget tre overvejelser bag valget af Frenchs Memory (1911) som forsideillustration. Statuen kan dels markere en fortsættelse af den linie, der blev lagt i omslagene på seriens første og sidste bind altså henholdsvis Erindringens og glemslens politik (1996) og At formidle historie vilkår, kendetegn, formål (1999). Den kan også bruges til at angive det forhold, at den afholdte konference var et forsøg på at lade projektets tilgange og resultater spejle sig i en række kollegers erfarings- og tankeverden. Og endelig kan den bruges til at signalere, at et af projektets vigtigste resultater har været påpegningen af, at der i dag er behov for at få den faglige historieformidling til at indgå i et mere interaktivt samspil med det personlige og kollektive erindringsarbejde, der løbende pågår i samfundet. 10

11 Del I Respons og kritik

12

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Bente Halkier. Fokusgrupper. Samfundslitteratur & Roskilde Universitetsforlag

Bente Halkier. Fokusgrupper. Samfundslitteratur & Roskilde Universitetsforlag Fokusgrupper Bente Halkier Fokusgrupper Samfundslitteratur & Roskilde Universitetsforlag Bente Halkier Fokusgrupper 1. udgave 2002 Samfundslitteratur & Roskilde Universitetsforlag, 2002 Omslag: Torben

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

DANSKERNE. det ENGELSKe sprog

DANSKERNE. det ENGELSKe sprog DANSKERNE OG det ENGELSKe sprog af Bent Preisler med et bidrag af Kjeld Høgsbro Bent Preisler Danskerne og det engelske sprog 1. udgave 1999 Roskilde Universitetsforlag, 1999 Omslag: Torben Lundsted Sats

Læs mere

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Af samme forfatter: Ledergruppen - det dynamiske omdrejningspunkt (2012) I den gode ledelses tjeneste (2012) LEDERGRUPPEN I UDVIKLING Copyright

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR HISTORIE

TIDSSKRIFT FOR HISTORIE TIDSSKRIFT FOR HISTORIE Udgives af: Nyt Selskab for Historie Institut for Historie og Områdestudier Aarhus Universitet Bygning 1410 Nordre Ringgade 8000 Århus C Tlf. +45 8942 6958 Fax: +45 8942 2047 E-mail:

Læs mere

Åben Dialog organisation & praksis

Åben Dialog organisation & praksis STOF nr. 24, 2014 Åben Dialog organisation & praksis I Åben Dialog anerkendes brugeren som ekspert i forhold til sit eget liv, og hans eller hendes netværk inddrages som en vigtig ressource. Samtidig skal

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser

Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser Baggrund, proces, læringsmål læringsteori, designprincipper og metode/øvelser Indledning Samarbejdssekretariatet udviklede nyt kursuskoncept i 2013 og 2014.

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere