BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6"

Transkript

1 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé Aarhus C Tlf

2 Bilag 1 Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B1. Gavl i tegl Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:12 Sagsnummer: Modul: Tværbelastet rektangulær væg Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 3,450 m Højde = 2,600 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter for vægfeltets fire rande: Venstre lodrette kant Højre lodrette kant Nederste vandrette kant Øverste vandrette kant : Indspændt : Simpelt understøttet; randmoment = 0 Nm/m : Simpelt understøttet; randmoment = 0 Nm/m : Indspændt Åbningers form, placering og størrelse: Væggen har ingen åbninger. Materialeparametre og last: Karakterist. bøjn.trækstyrker i horisontale og vertikale snit: Konsekvens klasse = Normal Regningsmæssig tværlast (se også randmomenter ovenfor) Regningsmæssig lodret last f tlk = 0,24 MPa f tsk = 0,58 MPa Kontrolklasse = Normal w = 0,47 kn/m² n = 0,00 kn/m - 1 -

3 Bilag 1 Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B1.Gavl i tegl Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:12 Sagsnummer: Modul: Tværbelastet rektangulær væg Delresultater Væggens areal og totale tværlast: A = 9,0 m² W = 4,2 kn Partialkoefficient på styrker γ m = 1,70 Regningsmæssige bøjn.trækstyrker: f tld = 0,14 MPa f tsd = 0,34 MPa Regn.mæss. brudmoment om lodret akse m su = f tsd *t²/6 = 663 Nm/m Regn.mæss. brudmoment om vandret akse: bidrag fra bøjningstrækstyrke m 0 = f tld *t²/6 = 274 Nm/m bidrag fra lodret last m 1 = n*t/6 = 0 Nm/m Resulterende brudmoment om vandret akse m lu = 274 Nm/m - 2 -

4 Bilag 1 Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B1.Gavl i tegl Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:12 Sagsnummer: Modul: Tværbelastet rektangulær væg Resultat Brudlinieberegningen giver en regningsmæssig tværbæreevne på q u = 1,68 kn/m² på basis af de regningsmæssige brudmomenter m su = 663 Nm/m og m lu = 274 Nm/m Tværlasten er w = 0,47 kn/m² Udnyttelsesgraden er UG = w / q u UG = 28 % Konklusion: Udnyttelsesgraden er < 100 %: Tværbæreevnen er tilstrækkelig

5 Bilag 1-4 -

6 Bilag 1-5 -

7 Bilag 2 Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B2. Facade i porebeton. Min lodr.last Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:12 Sagsnummer: Modul: Tværbelastet rektangulær væg Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 5,800 m Højde = 2,600 m Tykkelse = 125 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter for vægfeltets fire rande: Venstre lodrette kant Højre lodrette kant Nederste vandrette kant Øverste vandrette kant : Indspændt : Simpelt understøttet; randmoment = 0 Nm/m : Indspændt : Indspændt Åbningers form, placering og størrelse: Form Koordinater til åbningens nederste Bredde Højde venstre hjørne x (m) y (m) (m) (m) rektangel 1,494 1,000 0,970 1,010 rektangel 2,934 0,000 0,970 2,130 rektangel 4,434 1,000 0,610 1,010 Materialeparametre og last: Karakterist. bøjn.trækstyrker i horisontale og vertikale snit: Konsekvens klasse = Normal Regningsmæssig tværlast (se også randmomenter ovenfor) Regningsmæssig lodret last f tlk = 0,50 MPa f tsk = 0,45 MPa Kontrolklasse = Normal w = 0,92 kn/m² n = 29,50 kn/m - 6 -

8 Bilag 2 Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B2. Facade i porebeton. Min lodr.last Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:12 Sagsnummer: Modul: Tværbelastet rektangulær væg Delresultater Væggens areal og totale tværlast: A = 15,1 m² W = 13,9 kn Partialkoefficient på styrker γ m = 1,70 Regningsmæssige bøjn.trækstyrker: f tld = 0,29 MPa f tsd = 0,26 MPa Regn.mæss. brudmoment om lodret akse m su = f tsd *t²/6 = 689 Nm/m Regn.mæss. brudmoment om vandret akse: bidrag fra bøjningstrækstyrke m 0 = f tld *t²/6 = 766 Nm/m bidrag fra lodret last m 1 = n*t/6 = 615 Nm/m Resulterende brudmoment om vandret akse m lu = 1381 Nm/m Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B2. Facade i porebeton. Min lodr.last Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:12 Sagsnummer: Modul: Tværbelastet rektangulær væg Resultat Brudlinieberegningen giver en regningsmæssig tværbæreevne på q u = 3,38 kn/m² på basis af de regningsmæssige brudmomenter m su = 689 Nm/m og m lu = 1381 Nm/m Tværlasten er w = 0,92 kn/m² Udnyttelsesgraden er UG = w / q u UG = 27 % Konklusion: Udnyttelsesgraden er < 100 %: Tværbæreevnen er tilstrækkelig

9 Bilag 2 Supplerende krav Da vægfeltet er påvirket af lodret last ud over dets egenlast, skal vægfeltets søjlebæreevne bestemmes i henhold til DS 414:2005, pkt. 6.4 og 6.5, med en ækvivalent tværlast og et ækvivalent topmoment. Se DS 414, Anneks C(5), hvor der dog henvises til pkt , hvilket må være en fejl. Beregning af et vægfelts søjlebæreevne i henhold til DS 414:2005, pkt. 6.4 og 6.5 (og 6.8(2)), kan foretages med modulet "Lodret belastet muret væg". Denne beregning forudsætter et 4-sidet vægfelt (endnu en trykfejl i Anneks C(5)) understøttet foroven og forneden (2-sidigt understøttet). Vægfeltet skal som nævnt belastes med en ækvivalent tværlast og et ækvivalent topmoment, som bestemmes ved at multiplicere den aktuelle tværlast og det aktuelle topmoment med en reduktionsfaktor k a. For et vægfelt uden åbninger og uden lodret last kan reduktionsfaktoren bestemmes ved hjælp af tabel V C.1. For en bærende væg med en stor lodret last (som fx en bærende væg i stueetagen af en 3-etagers boligblok) er anisotropiforholdet (jfr (7)) ofte af størrelsesordenen 1,0 til 1,5, og k a bliver i nogle tilfælde 2 til 3 gange så stor som i den tilsvarende væg uden lodret last. For et vægfelt med åbninger foretages søjleberegningen på vægstykkerne mellem åbningerne, og den samlede last på hele vægfeltet fordeles på disse lodret gennemgående vægstykker. I dette tilfælde kan reduktionsfaktoren k a blive større end 1, og tilsvarende kan den ækvivalente last (tværlast og topmoment) på de gennemgående vægstykker blive større end de aktuelle laster taget over hele vægfeltet. For et vægfelt med lodret last og/eller åbninger kan k a og den ækvivalente last ikke meningsfuldt bestemmes på basis af tabel V C.1. I stedet foreslås det at k a og den ækvivalente last bestemmes med større hensyntagen til de aktuelle forhold som beskrevet nedenfor. Ved aktuelle understøtningsforhold og aktuelle reduktioner af væggens tværsnit som følge af åbninger giver tværlasten m lu = 1381 Nm/m q u momentet I en væg med simpelt lodret spænd og uden åbninger medfører tværlasten q u det simple maksimalmoment m s = q u * h²/8 = 2857 Nm/m Reduktionsfaktor k a = m lu /m s = 1381/ 2857 = 0,48 Ækvivalent tværlast = k a * w = 0,48 * 0,92 kn/m² = 0,44 kn/m² - 8 -

10 Bilag 2-9 -

11 Bilag

12 Bilag 3 Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B3. Facade i porebeton. Max lodr. last Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:13 Sagsnummer: Modul: Tværbelastet rektangulær væg Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 5,800 m Højde = 2,600 m Tykkelse = 125 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter for vægfeltets fire rande: Venstre lodrette kant Højre lodrette kant Nederste vandrette kant Øverste vandrette kant : Indspændt : Simpelt understøttet; randmoment = 0 Nm/m : Indspændt : Indspændt Åbningers form, placering og størrelse: Form Koordinater til åbningens nederste Bredde Højde venstre hjørne x (m) y (m) (m) (m) rektangel 1,494 1,000 0,970 1,010 rektangel 2,934 0,000 0,970 2,130 rektangel 4,434 1,000 0,610 1,010 Materialeparametre og last: Karakterist. bøjn.trækstyrker i horisontale og vertikale snit: Konsekvens klasse = Normal Regningsmæssig tværlast (se også randmomenter ovenfor) Regningsmæssig lodret last f tlk = 0,98 MPa f tsk = 0,45 MPa Kontrolklasse = Normal w = 0,92 kn/m² n = 67,20 kn/m

13 Bilag 3 Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B3. Facade i porebeton. Max lodr. last Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:13 Sagsnummer: Modul: Tværbelastet rektangulær væg Delresultater Væggens areal og totale tværlast: A = 15,1 m² W = 13,9 kn Partialkoefficient på styrker γ m = 1,70 Regningsmæssige bøjn.trækstyrker: f tld = 0,58 MPa f tsd = 0,26 MPa Regn.mæss. brudmoment om lodret akse m su = f tsd *t²/6 = 689 Nm/m Regn.mæss. brudmoment om vandret akse: bidrag fra bøjningstrækstyrke m 0 = f tld *t²/6 = 1501 Nm/m bidrag fra lodret last m 1 = n*t/6 = 1400 Nm/m Resulterende brudmoment om vandret akse m lu = 2901 Nm/m Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B3. Facade i porebeton. Max lodr. last Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:13 Sagsnummer: Modul: Tværbelastet rektangulær væg Resultat Brudlinieberegningen giver en regningsmæssig tværbæreevne på q u = 6,46 kn/m² på basis af de regningsmæssige brudmomenter m su = 689 Nm/m og m lu = 2901 Nm/m Tværlasten er w = 0,92 kn/m² Udnyttelsesgraden er UG = w / q u UG = 14 % Konklusion: Udnyttelsesgraden er < 100 %: Tværbæreevnen er tilstrækkelig

14 Bilag 3 Supplerende krav Da vægfeltet er påvirket af lodret last ud over dets egenlast, skal vægfeltets søjlebæreevne bestemmes i henhold til DS 414:2005, pkt. 6.4 og 6.5, med en ækvivalent tværlast og et ækvivalent topmoment. Se DS 414, Anneks C(5), hvor der dog henvises til pkt , hvilket må være en fejl. Beregning af et vægfelts søjlebæreevne i henhold til DS 414:2005, pkt. 6.4 og 6.5 (og 6.8(2)), kan foretages med modulet "Lodret belastet muret væg". Denne beregning forudsætter et 4-sidet vægfelt (endnu en trykfejl i Anneks C(5)) understøttet foroven og forneden (2-sidigt understøttet). Vægfeltet skal som nævnt belastes med en ækvivalent tværlast og et ækvivalent topmoment, som bestemmes ved at multiplicere den aktuelle tværlast og det aktuelle topmoment med en reduktionsfaktor k a. For et vægfelt uden åbninger og uden lodret last kan reduktionsfaktoren bestemmes ved hjælp af tabel V C.1. For en bærende væg med en stor lodret last (som fx en bærende væg i stueetagen af en 3-etagers boligblok) er anisotropiforholdet (jfr (7)) ofte af størrelsesordenen 1,0 til 1,5, og k a bliver i nogle tilfælde 2 til 3 gange så stor som i den tilsvarende væg uden lodret last. For et vægfelt med åbninger foretages søjleberegningen på vægstykkerne mellem åbningerne, og den samlede last på hele vægfeltet fordeles på disse lodret gennemgående vægstykker. I dette tilfælde kan reduktionsfaktoren k a blive større end 1, og tilsvarende kan den ækvivalente last (tværlast og topmoment) på de gennemgående vægstykker blive større end de aktuelle laster taget over hele vægfeltet. For et vægfelt med lodret last og/eller åbninger kan k a og den ækvivalente last ikke meningsfuldt bestemmes på basis af tabel V C.1. I stedet foreslås det at k a og den ækvivalente last bestemmes med større hensyntagen til de aktuelle forhold som beskrevet nedenfor. Ved aktuelle understøtningsforhold og aktuelle reduktioner af væggens tværsnit som følge af åbninger giver tværlasten m lu = 2901 Nm/m q u momentet I en væg med simpelt lodret spænd og uden åbninger medfører tværlasten q u det simple maksimalmoment m s = q u * h²/8 = 5459 Nm/m Reduktionsfaktor k a = m lu /m s = 2901/ 5459 = 0,53 Ækvivalent tværlast = k a * w = 0,53 * 0,92 kn/m² = 0,49 kn/m²

15 Bilag

16 Bilag

17 Bilag 4 Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B4. Modullinie G-F. 470 mm U-knast Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:14 Sagsnummer: Modul: Lodret belastet muret væg Specifikke forudsætninger Regningsmæssige dimensioner Længde = 0,470 m Tykkelse = 175 mm Højde = 2,600 m Tykkelse af formur = 108 mm (tykkelse=0 betyder ingen formur) Understøtningsforhold Antal understøtninger = 2 ρ 2 = 1,00 Karakteristiske materialeparametre Trykstyrke = 3,50 MPa Bøjningstrækstyrke = 0,50 MPa E-modul = 1950 MPa E-modul evt. formur = 1132 MPa Densitet = 535 kg/m 3 Konsekvens klasse = Normal Kontrolklasse = Normal Regningsmæssig last på bærende væg alene Lodret last= 125,6 kn/m Tværlast (vindlast) = 0,49 kn/m 2 (positiv mod venstre) Excentricitetsintervaller inden indsnævring med e i fra begge sider (positiv mod højre): Top: fra 9 til 83 mm; Bund: fra -87 til 87 mm Delresultater Geometriske forhold Areal = 0,082 m 2 ρ 3 = 0,30 ρ 4 = 0,09 Eff. højde = 2600 mm Eff. tykkelse = 183 mm Slankhedsforhold = 14,2 Initialexcentricitet e i = 6 mm Krybningsexcentricitet e k = 0 mm Materialeparametre Karakt. værdi Partialkoeff Regn.mæss. værdi Trykstyrke f k = 3,50 MPa 1,60 f d = 2,07 MPa Bøjningstrækstyrke f xk = 0,50 MPa 1,70 f xd = 0,29 MPa E-modul E k = 1950 MPa 1,60 E d = 1219 MPa Specifik tyngde 0, N/mm 3 Bæreevneforhold top midt bund Regningsmæssig normalkraft, N Ed 125,6 N/mm 126,8 N/mm 128,0 N/mm Minimal trykzonebredde, N Ed / f cd 61 mm 61 mm 62 mm

18 Bilag 4 EC6-beregning Trykbuens excentricitet 45 mm 0 mm -50 mm Væggens udbøjning, e mm - Resulterende excentricitet, e mr 45 mm 9 mm 50 mm (i midten mindst 1/20 vægtykkelsen) Reduktionsfaktor Φ (jfr. EC6(6.4) og (G.1)) 0,48 0,65 0,42 Regn.mæss. bæreevne N Rd (jfr. EC6(6.2)) 175,6 N/mm 236,0 N/mm 154,0 N/mm Udnyttelsesgrad N Ed / N Rd 72 % 54 % 83 % Navier-beregning Trykbuens excentricitet 46 mm 41 mm 29 mm Væggens udbøjning, e mm - Resulterende excentricitet, e mr 46 mm 54 mm 29 mm 1. ordens moment M 0 = N Ed e 5902 Nmm/mm Eulerlast N cr 903,1 N/mm Momentforøgelsesfaktor α = N cr / (N cr - N Ed ) 1,16 Resulterende moment M max = α M Nmm/mm Modstandsmoment Z 5104 mm 3 /mm Bøjningsspænding abs(m max ) / Z 1,345 MPa Normalspænding N Ed / vægtykkelse 0,725 MPa Kanttrækspænding og -styrke 0,621 MPa 0,294 MPa Kanttrykspænding og -styrke 2,070 MPa 2,071 MPa Største udnyttelsesgrad = kantspænding / styrke 211 % Resultat Dimensionsgivende udnyttelsesgrader 72 % 54 % 83 % Konklusion Da alle dimensionsgivende udnyttelsesgrader (top, midt og bund) er < eller = 100 %, er væggens bæreevne tilstrækkelig

19 Bilag

20 Bilag 5 Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B5. Efterspændt lang væg Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:15 Sagsnummer: Modul: Lodret belastet muret væg Specifikke forudsætninger Regningsmæssige dimensioner Længde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Højde = 2,800 m Tykkelse af formur = 0 mm (tykkelse=0 betyder ingen formur) Understøtningsforhold Antal understøtninger = 2 ρ 2 = 1,00 Karakteristiske materialeparametre Trykstyrke = 7,93 MPa Bøjningstrækstyrke = 0,23 MPa E-modul = 3967 MPa E-modul evt. formur = 2358 MPa Densitet = 1800 kg/m 3 Konsekvens klasse = Normal Kontrolklasse = Normal Regningsmæssig last på bærende væg alene Lodret last= 15,0 kn/m Tværlast (vindlast) = 0,58 kn/m 2 (positiv mod venstre) Excentricitetsintervaller inden indsnævring med e i fra begge sider (positiv mod højre): Top: fra -45 til 45 mm; Bund: fra -54 til 54 mm Delresultater Geometriske forhold Areal = 0,302 m 2 ρ 3 = 0,90 ρ 4 = 0,50 Eff. højde = 2800 mm Eff. tykkelse = 108 mm Slankhedsforhold = 25,9 Initialexcentricitet e i = 6 mm Krybningsexcentricitet e k = 1 mm Materialeparametre Karakt. værdi Partialkoeff Regn.mæss. værdi Trykstyrke f k = 7,93 MPa 1,60 f d = 4,96 MPa Bøjningstrækstyrke f xk = 0,23 MPa 1,70 f xd = 0,14 MPa E-modul E k = 3967 MPa 1,60 E d = 2479 MPa Specifik tyngde 0, N/mm 3 Bæreevneforhold top midt bund Regningsmæssig normalkraft, N Ed 15,0 N/mm 17,7 N/mm 20,3 N/mm Minimal trykzonebredde, N Ed / f cd 3 mm 4 mm 4 mm

21 Bilag 5 EC6-beregning Trykbuens excentricitet -27 mm 0 mm -36 mm Væggens udbøjning, e 5-8 mm - Resulterende excentricitet, e mr 27 mm 8 mm 36 mm (i midten mindst 1/20 vægtykkelsen) Reduktionsfaktor Φ (jfr. EC6(6.4) og (G.1)) 0,49 0,21 0,34 Regn.mæss. bæreevne N Rd (jfr. EC6(6.2)) 264,7 N/mm 110,1 N/mm 180,8 N/mm Udnyttelsesgrad N Ed / N Rd 6 % 16 % 11 % Navier-beregning Trykbuens excentricitet 0 mm 43 mm 18 mm Væggens udbøjning, e mm - Resulterende excentricitet, e mr 0 mm 52 mm 18 mm 1. ordens moment M 0 = N Ed e 861 Nmm/mm Eulerlast N cr 327,6 N/mm Momentforøgelsesfaktor α = N cr / (N cr - N Ed ) 1,06 Resulterende moment M max = α M Nmm/mm Modstandsmoment Z 1944 mm 3 /mm Bøjningsspænding abs(m max ) / Z 0,468 MPa Normalspænding N Ed / vægtykkelse 0,164 MPa Kanttrækspænding og -styrke 0,305 MPa 0,135 MPa Kanttrykspænding og -styrke 0,632 MPa 4,956 MPa Største udnyttelsesgrad = kantspænding / styrke 225 % Resultat Dimensionsgivende udnyttelsesgrader 6 % 16 % 11 % Konklusion Da alle dimensionsgivende udnyttelsesgrader (top, midt og bund) er < eller = 100 %, er væggens bæreevne tilstrækkelig

22 Bilag

23 Bilag 6 Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B6.Præfab 4 skifte Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:16 Sagsnummer: Modul: Teglbjælke Specifikke forudsætninger Bjælkens dimensioner: Lysningsvidde L = 2290 mm Vederlagslængde u = 228 mm Effektiv længde(l+min(u,d)) l ef = 2463 mm Murtykkelse t = 108 mm Højde h = 255 mm Effektiv højde d = 173 mm Højde fra lysningsoverkant til armeringens tyngdepunkt = 60 mm Materialeparametre for murværk: Konsekvensklasse = Normal Kontrolklasse = Normal Part.koeff. for f k og E 0k = 1,60 Part.koeff. for f vk0 = 1,70 Karakt. basistrykstyrke f k = 8,00 MPa Regn.mæss. b.trykstyrke f d = 5,00 MPa Karakt. E-modul E E = 1562 MPa 0k 0d Karakt. kohæsion f f = 0,47 MPa vk0 vd0 Materialeparametre for armering Karakt. flydespænding f E = MPa yk sk Konsekvensklasse = Normal Kontrolklasse = Normal Partialkoefficient = 1,20 Regn.mæss. flydespænding f E = MPa yd sd Armeringsdiameter d a = 5,00 mm Antal armeringstråde = 4 Armeringen er forspændt iht. Dansk Overliggerkontrol Regningsmæssige lodrette laster: Jævnt fordelt lodret last, inkl. egenlast, q Ingen enkeltkræfter! = 4,56 kn/m

24 Bilag 6 Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B6.Præfab 4 skifte Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:16 Sagsnummer: Modul: Teglbjælke Generelle forudsætninger Programmet beregner teglbjælker efter de beregningsregler der er angivet i EN samt DS/INF 167 Beregningsreglerne er verificeret vha. nye og tidligere udførte danske forsøg med teglbjælker. Korrelationen mellem beregningsmodellen og forsøgsresultaterne er fornuftig, såfremt realistiske, differentierede materialeparametre anvendes (fx materialemodellerne beskrevet i pjecen TEGL 24). Det danske forsøgsmateriale består af mere end 100 teglbjælker med varierende parametre. Den effektive bjælkelængde regnes som lysningsvidden + minimum(vederlagslængden eller den effektive højde). Forskydningskraften bestemmes, iht EN , i afstanden ½ * den effektive højde fra lysningsviddens start. Derfor bliver forskydningskraften svagt mindre end reaktionen. Kohæsionen kan forøges såfremt forholdet mellem forskydningsspændvidden (a v ) og den effektive højde (d) er mindre end 2 dvs. (a v /d<2). Kohæsionen kan forøges med en faktor (max(4, 2d/a v )) Forøges kohæsionen skal forskydningskraften dog bestemmes ved lysningsviddens start. Dvs for asymmetriske belastninger kan forskydningskapaciteten være forskellig for højre og venstre side. Der er endvidere indført et bæreevnekriterie mht. tøjningen i trækzonen i den midterste del af bjælken. Træktøjningen i nederste liggefuge skal være mindre end 0.5 o/oo for at bæreevnen vurderes som tilstrækkelig. Forsøg på Murværk, Teknologisk Institut har vist, at denne værdi er på den sikre side for normalt anvendte bjælker

25 Bilag 6 Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B6.Præfab 4 skifte Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:16 Sagsnummer: Modul: Teglbjælke Delresultater Reaktioner: Venstre side = 5,62 kn Højre side = 5,62 kn Snitkræfter: M max = 3,46 knm Afstand fra venstre understøtning = 1235 mm Q max ved venstre lysningskant Q max ved højre lysningskant Q max i afstanden d/2 fra venstre lysningskant Q max i afstanden d/2 fra højre lysningskant = 5,22 kn = 5,22 kn = 4,83 kn = 4,83 kn Eventuel forøgelse af kohæsion Ved venstre lysningskant = 1,00 Ved højre lysningskant = 1,00 Bæreevne: M kapacitet Q kapacitet v.start lysn.kant Q kapacitet i afstanden d/2 fra lysn.kant = 4,82 knm = 8,81 kn = 8,81 kn (Note: Q kapacitet > Q max enten ved start lysningskant eller i afstanden d/2 fra lysningkant) Kipningslængden = 6480 mm Kipningslængden er større end den faktiske længde og giver dermed ikke anledning til problemer. Den elastiske nedbøjning er bestemt til = 3,61 mm Tøjningen i trækzonen er bestemt til = 0,05 Tøjningen er mindre end revnetøjningen, hvilket betyder at hele tværsnittet er urevnet

26 Bilag 6 Ved anvendelse af systemarmering i bunden skal forankringslængden lb (målt fra lysningskanten til armeringens afslutning) mindst være: Murtec (tråddiameter 3.65 mm) Murfor (tråddiameter 3-5 mm) = 260 mm = 289 mm

27 Bilag 6 Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B6.Præfab 4 skifte Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:16 Sagsnummer: Modul: Teglbjælke Resultat: Bæreevnen er tilstrækkelig. Udnyttelsesgrad for: Moment = 0,72 Forskydning ved venstre kant = 0,55 Forskydning ved højre kant = 0,55 Elastisk udbøjning er bestemt til = 3,61 mm

28 Bilag 7 Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B7.6 skifte bjælke Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:17 Sagsnummer: Modul: Teglbjælke Specifikke forudsætninger Bjælkens dimensioner: Lysningsvidde L = 2290 mm Vederlagslængde u = 228 mm Effektiv længde(l+min(u,d)) l ef = 2518 mm Murtykkelse t = 108 mm Højde h = 388 mm Effektiv højde d = 336 mm Højde fra lysningsoverkant til armeringens tyngdepunkt = 30 mm Materialeparametre for murværk: Konsekvensklasse = Normal Kontrolklasse = Normal Part.koeff. for f k og E 0k = 1,60 Part.koeff. for f vk0 = 1,70 Karakt. basistrykstyrke f k = 5,89 MPa Regn.mæss. b.trykstyrke f d = 3,68 MPa Karakt. E-modul E E = 1474 MPa 0k 0d Karakt. kohæsion f f = 0,12 MPa vk0 vd0 Materialeparametre for armering Karakt. flydespænding f E = MPa yk sk Konsekvensklasse = Normal Kontrolklasse = Normal Partialkoefficient = 1,20 Regn.mæss. flydespænding f E = MPa yd sd Armeringsdiameter d a = 5,00 mm Antal armeringstråde = 2 Armeringen er forspændt iht. Dansk Overliggerkontrol Regningsmæssige lodrette laster: Jævnt fordelt lodret last, inkl. egenlast, q Ingen enkeltkræfter! = 4,56 kn/m

29 Bilag 7 Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B7.6 skifte bjælke Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:17 Sagsnummer: Modul: Teglbjælke Generelle forudsætninger Programmet beregner teglbjælker efter de beregningsregler der er angivet i EN samt DS/INF 167 Beregningsreglerne er verificeret vha. nye og tidligere udførte danske forsøg med teglbjælker. Korrelationen mellem beregningsmodellen og forsøgsresultaterne er fornuftig, såfremt realistiske, differentierede materialeparametre anvendes (fx materialemodellerne beskrevet i pjecen TEGL 24). Det danske forsøgsmateriale består af mere end 100 teglbjælker med varierende parametre. Den effektive bjælkelængde regnes som lysningsvidden + minimum(vederlagslængden eller den effektive højde). Forskydningskraften bestemmes, iht EN , i afstanden ½ * den effektive højde fra lysningsviddens start. Derfor bliver forskydningskraften svagt mindre end reaktionen. Kohæsionen kan forøges såfremt forholdet mellem forskydningsspændvidden (a v ) og den effektive højde (d) er mindre end 2 dvs. (a v /d<2). Kohæsionen kan forøges med en faktor (max(4, 2d/a v )) Forøges kohæsionen skal forskydningskraften dog bestemmes ved lysningsviddens start. Dvs for asymmetriske belastninger kan forskydningskapaciteten være forskellig for højre og venstre side. Der er endvidere indført et bæreevnekriterie mht. tøjningen i trækzonen i den midterste del af bjælken. Træktøjningen i nederste liggefuge skal være mindre end 0.5 o/oo for at bæreevnen vurderes som tilstrækkelig. Forsøg på Murværk, Teknologisk Institut har vist, at denne værdi er på den sikre side for normalt anvendte bjælker

30 Bilag 7 Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B7.6 skifte bjælke Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:17 Sagsnummer: Modul: Teglbjælke Delresultater Reaktioner: Venstre side = 5,74 kn Højre side = 5,74 kn Snitkræfter: M max = 3,61 knm Afstand fra venstre understøtning = 1253 mm Q max ved venstre lysningskant Q max ved højre lysningskant Q max i afstanden d/2 fra venstre lysningskant Q max i afstanden d/2 fra højre lysningskant = 5,22 kn = 5,22 kn = 4,45 kn = 4,45 kn Eventuel forøgelse af kohæsion Ved venstre lysningskant = 1,07 Ved højre lysningskant = 1,07 Bæreevne: M kapacitet Q kapacitet v.start lysn.kant Q kapacitet i afstanden d/2 fra lysn.kant = 5,57 knm = 4,79 kn = 4,49 kn (Note: Q kapacitet > Q max enten ved start lysningskant eller i afstanden d/2 fra lysningkant) Kipningslængden = 6480 mm Kipningslængden er større end den faktiske længde og giver dermed ikke anledning til problemer. Den elastiske nedbøjning er bestemt til = 1,09 mm Tøjningen i trækzonen er bestemt til = 0,

31 Bilag 7 Tøjningen er mindre end revnetøjningen, hvilket betyder at hele tværsnittet er urevnet

32 Bilag 7 Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B7.6 skifte bjælke Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:17 Sagsnummer: Modul: Teglbjælke Resultat: Bæreevnen er tilstrækkelig. Udnyttelsesgrad for: Moment = 0,65 Forskydning ved venstre kant = 0,99 Forskydning ved højre kant = 0,99 Elastisk udbøjning er bestemt til = 1,09 mm

33 Bilag 8 Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B8. Gavl Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:18 Sagsnummer: Modul: Skive Specifikke forudsætninger: Det stabiliserende vægfelts (regningsmæssige) dimensioner:- Højde = 5,200 m Længde = 7,854 m Tykkelse = 108 mm Lastværdier: Regn.mæss. lodret last ved vægtop (pos. nedad) N = 0,00 kn Regn.mæss. vandret last v. vægtop (pos. højre) W = 54,00 kn excentricitet vinkelret på væg (abs. værdi) e 0 = 18 mm excentricitet parallel med væg (pos. højre) e L = 0 mm Materialeparametre for vægfelt og bund: Kar. kohæsion i vægfelt = 0,23 MPa Kar. friktionskoeff. i vægfelt = 1,00 Kar. kohæsion ved bund = 0,23 MPa Kar. friktionskoeff. ved bund = 1,00 Konsekvens klasse = Normal Kontrolklasse = Normal Partialkoefficient = 1,70 Partialkoefficient = 1,30 Regn.mæss. kohæsion i Regn.mæss. friktionskoeff. i vægfelt = 0,14 MPa vægfelt = 0,77 Regn.mæssig kohæsion Regn.mæssig friktionskoeff. ved bund = 0,14 MPa ved bund = 0,77 Densitet = 1800 kg/m³ km-faktor = 0,07 Sten/blokstyrke = 25,00 MPa Genn.gående studsfuger i hver 2. skifte Regningsmæssig kapacitet af trækstringer = 20,00 kn

34 Bilag 8 Fællesdata for flanger: f cnk = 5,90 MPa Konsekv.kl. = Normal Part.koeff = 1,60 f cnd = 3,69 MPa Kontrolkl. = Normal ½*f cnd = 1,84 MPa (Trykstyrken i studsfuger) Bindere indlagt i hver 2. fuge (BF) Karakteristisk forankringsstyrke = 2,90 kn Partialkoefficient = 1,70 Regningsmæssig forankringsstyrke = 1,71 kn f cnk er basistrykstyrken for vægfeltet, men er medtaget i fællesdata for flanger, da værdien kun anvendes ved beregningen af overgangen mellem vægfelt og flanger. Binderens længde forudsættes mindst at være lig med den lodrette binderafstand, hvorved der kan udvikles trykstringere mellem binderne under 45 o. Flange i venstre side: Total-bredde = 0,600 m Tykkelse = 125 mm Total-bredden er summen af flange-bredderne ind i og ud fra vægfeltsplanen. Flangebredde ind i planen: = Minimum (8*t, 0,2*Højde, Max-længde angivet af brugeren) 0,600 m = Minimum (1,000 m, 1,040 m, 0,600 m) Flangebredde ud fra planen : = Minimum (8*t, 0,2*Højde, Max-længde angivet af brugeren) 0,000 m = Minimum (1,000 m, 1,040 m, 0,000 m) Lastværdier: Regn.mæss. lodret last ved vægtop (pos. nedad) = 27,15 kn/m excentricitet vinkelret på væg (pos. indad) e 0 = 18 mm Densitet = 535 kg/m³

35 Bilag 8 Delresultater Lodret forskydningskapacitet i det stabiliserende vægfelt {Kapacitet af gennemmuret vægsnit} Q Ber = km*st*tykk.*højde*(1-1/s)*0,825 = 405,41 kn Q max = (1,5 MPa)*tykk.*højde*(1-1/s)*0,825 = 347,49 kn Q Kap, liggef = Minimum(Q Ber,Q max ) = 347,49 kn Lodret forskydningskapacitet mellem flanger og stabiliserende vægfelt {Kapacitet af samling mellem væg og flanger} Q trykstringer = ½*f cnd *højde*stringerareal/2*bf*66.7 = 91,52 kn Q binder = Forankr.styrke*højde/BF*66.7 = 66,53 kn Q Flange = Minimum(Q trykstringer,q binder ) = 66,53 kn Venstre flange Q venstre flange = 18,38 kn Reaktioner, længder, egenvægt Reaktionerne er udregnet på baggrund af lasterne på den stabiliserende væg og eventuelle reducerede flanger. N = Summen af egenvægte og lodrette laster = 97,77 kn e = Excentricitet af N. Pos. mod højre = 2,125 m egv = Egenvægt af den stabiliserende væg = 10,109 kn/m LAB = Afstand til last fra venstre flange = 0,000 m LBC = Afstand mellem spændingsfordeling -top og bund = 4,250 m LCD = Udstrækn. af reaktionen fra højre kant = 3,60 m nb = Ensfordelt lodret reaktion = 0,25 MPa wb = Ensfordelt vandret reaktion = 0,14 MPa f cnd = Regningsmæssig normalspænding = 3,69 MPa bund,d = Regn. forskyd.spænd. (nb*µ bund,d + c bund,d ) = 0,33 MPa nb < f cnd : ok! wb < bund,d : ok!

36 Bilag 8 Lodret snitflade (B). Umiddelbart før lastpåvirkning Q B = Q venstre flange + egv*lab = 18,38 kn Kapacitet mht brud i liggefuger: Q Kap,liggef. = c*højde*tykkelse = 75,98 kn Q Kap = Min(Q Kap,liggef.,Q Kap, liggef. ) = 75,98 kn Q B < Q Kap : ok! Optagelse af momentet: M B = 0,00 knm h ts = Trykzonehøjden i væggen = 0,000 m h ts < 0.3 * væghøjde: ok! f B,Stringer = M/(højde-½*h ts ) = 0,00 kn Ts = Trækstringerens kapacitet = 20,00 kn f B,Stringer < Ts: ok! Lodret snitflade (C). Umiddelbart før reaktion Q C = Q B + egv*lbc + LBC*N/LBD = 61,34 kn Kapacitet mht brud i liggefuger: Q Ber,liggef. = (µ* +c) * (højde*tykkelse) = 130,24 kn Q max,liggef. = (1,5 MPa) * (højde*tykkelse) = 842,40 kn Q Kap,liggef. = Minimum(Q Ber,lf.,Q max,lf. ) = 130,24 kn Q Kap = Min(Q Kap,liggef.,Q Kap liggef. ) = 130,24 kn Q C < Q Kap : ok!

37 Bilag 8 Optagelse af momentet: M C = 93,44 knm h ts = Trykzonehøjden i væggen = 0,09 m h ts < 0.3 * væghøjde: ok! f C,Stringer = M/(højde-½*h ts ) = 18,13 kn Ts = Trækstringerens kapacitet = 20,00 kn f C,Stringer < Ts: ok! Optagelse af normalkraften: sc = Normalkraftens trykspænding i resttværsnittet = 0,05 MPa ½*f cnd = Tilladelig trykspænding = 1,84 MPa sc < ½*f cnd : ok! Forhold umiddelbart over trykstringer Kræfterne i trykstringeren samt den vandrette reaktion fremkalder forskydningsspændinger i liggefugen umiddelbart over stringeren. Strækning BC: w-bc = abs(f B,Stringer - f C,Stringer )/LBC*tykkelse = 0,04 MPa c = Regningsmæssig forskydningsspænding = 0,14 MPa w-bc < c: ok! Strækning CD: w-cd = abs(f C,Stringer - W)/LCD*tykkelse = 0,09 MPa d = Regn. forskyd.spænd. (nb*µ + c) = 0,33 MPa w-cd < d : ok!

38 Bilag 8 Forhold umiddelbart under trækstringer Kræfterne i trækstringeren samt den vandrette påvirkning fremkalder forskydningsspændinger i liggefugen umiddelbart under stringeren. Excentrisk virkende forskydningsspænding fra vandret belastning (wl): wl = W/((tykkelse -2*e 0 )*LBD) = 0,10 MPa Excentrisk virkende normalspænding fra lodret belastning (nl): nl = N/((tykkelse -2*e 0 )*LBD) = 0,00 MPa Strækning BC: Centralt virkende forskydningsspænding fra trækstringer (wa): wa = (f C,Stringer - f B,Stringer )/LBC*tykkelse = 0,04 MPa Under lasten: w-bc = Samlet forskydningsspænding abs(wa+wl) = 0,13 MPa d = Regningsmæssig forskydningsspænding (nl*µ+c ) = 0,14 MPa w-bc < d : ok! Udenfor lasten: wa = Forskydningsspænding abs(wa) = 0,04 MPa c = Regningsmæssig forskydningsspænding = 0,14 MPa abs(wa) < c: ok! Strækning CD: Centralt virkende forskydningsspænding fra trækstringer (wa): wa = - (f C,Stringer )/LCD*tykkelse = -0,05 MPa

39 Bilag 8 Under lasten: w-cd = Samlet forskydningsspænding abs(wa+wl) = 0,05 MPa d = Regningsmæssig forskydningsspænding (nl*µ+c) = 0,14 MPa w-cd < d : ok! Udenfor lasten: wa = Forskydningsspænding abs(wa) = 0,05 MPa c = Regningsmæssig forskydningsspænding = 0,14 MPa wa < c: ok! Belastningsfladen wl = Samlet forskydningsspænding = 0,10 MPa d = Regningsmæssig forskydningsspænding (nl*µ+c) = 0,14 MPa wl < d : ok! Resultat Bæreevnen af den stabiliserende væg er tilstrækkelig!

40 Bilag

41 Bilag 9 Teknologisk Institut Kongsvang Allé 8000 Århus C Projektnavn: Kogebog Komponent: B9. Væg I... IV Sagsansvarlig: pdc Dato: Tid: 12:19 Sagsnummer: Modul: Skive Specifikke forudsætninger: Det stabiliserende vægfelts (regningsmæssige) dimensioner:- Højde = 2,600 m Længde = 1,500 m Tykkelse = 125 mm Lastværdier: Regn.mæss. lodret last ved vægtop (pos. nedad) N = 49,00 kn Regn.mæss. vandret last v. vægtop (pos. højre) W = 10,20 kn excentricitet vinkelret på væg (abs. værdi) e 0 = 21 mm excentricitet parallel med væg (pos. højre) e L = 0 mm Materialeparametre for vægfelt og bund: Kar. kohæsion i vægfelt = 0,40 MPa Kar. friktionskoeff. i vægfelt = 1,00 Kar. kohæsion ved bund = 0,40 MPa Kar. friktionskoeff. ved bund = 1,00 Konsekvens klasse = Normal Kontrolklasse = Normal Partialkoefficient = 1,70 Partialkoefficient = 1,30 Regn.mæss. kohæsion i Regn.mæss. friktionskoeff. i vægfelt = 0,24 MPa vægfelt = 0,77 Regn.mæssig kohæsion Regn.mæssig friktionskoeff. ved bund = 0,24 MPa ved bund = 0,77 Densitet = 535 kg/m³ km-faktor = 0,20 Sten/blokstyrke = 3,50 MPa Genn.gående studsfuger i hver 2. skifte Regningsmæssig kapacitet af trækstringer = 20,00 kn

42 Bilag 9 Delresultater Lodret forskydningskapacitet i det stabiliserende vægfelt {Kapacitet af gennemmuret vægsnit} Q Ber = km*st*tykk.*højde*(1-1/s)*0,825 = 93,84 kn Q max = (1,5 MPa)*tykk.*højde*(1-1/s)*0,825 = 201,09 kn Q Kap, liggef = Minimum(Q Ber,Q max ) = 93,84 kn Reaktioner, længder, egenvægt Reaktionerne er udregnet på baggrund af lasterne på den stabiliserende væg og eventuelle reducerede flanger. N = Summen af egenvægte og lodrette laster = 51,61 kn e = Excentricitet af N. Pos. mod højre = 0,514 m egv = Egenvægt af den stabiliserende væg = 1,739 kn/m LAB = Afstand til last fra venstre flange = 0,000 m LBC = Afstand mellem spændingsfordeling -top og bund = 1,028 m LCD = Udstrækn. af reaktionen fra højre kant = 0,47 m nb = Ensfordelt lodret reaktion = 0,87 MPa wb = Ensfordelt vandret reaktion = 0,17 MPa f cnd = Regningsmæssig normalspænding = 3,69 MPa bund,d = Regn. forskyd.spænd. (nb*µ bund,d + c bund,d ) = 0,91 MPa nb < f cnd : ok! wb < bund,d : ok! Lodret snitflade (B). Umiddelbart før lastpåvirkning Q B = egv*lab = 0,00 kn Kapacitet mht brud i liggefuger: Q Kap,liggef. = c*højde*tykkelse = 76,47 kn Q Kap = Min(Q Kap,liggef.,Q Kap, liggef. ) = 76,47 kn Q B < Q Kap : ok!

43 Bilag 9 Optagelse af momentet: M B = 0,00 knm h ts = Trykzonehøjden i væggen = 0,000 m h ts < 0.3 * væghøjde: ok! f B,Stringer = M/(højde-½*h ts ) = 0,00 kn Ts = Trækstringerens kapacitet = 20,00 kn f B,Stringer < Ts: ok! Lodret snitflade (C). Umiddelbart før reaktion Q C = Q B + egv*lbc + LBC*N/LBD = 35,36 kn Kapacitet mht brud i liggefuger: Q Ber,liggef. = (µ* +c) * (højde*tykkelse) = 218,42 kn Q max,liggef. = (1,5 MPa) * (højde*tykkelse) = 487,50 kn Q Kap,liggef. = Minimum(Q Ber,lf.,Q max,lf. ) = 218,42 kn Q Kap = Min(Q Kap,liggef.,Q Kap liggef. ) = 93,84 kn Q C < Q Kap : ok! Optagelse af momentet: M C = 9,09 knm h ts = Trykzonehøjden i væggen = 0,02 m h ts < 0.3 * væghøjde: ok! f C,Stringer = M/(højde-½*h ts ) = 3,50 kn Ts = Trækstringerens kapacitet = 20,00 kn f C,Stringer < Ts: ok!

44 Bilag 9 Optagelse af normalkraften: sc = Normalkraftens trykspænding i resttværsnittet = 0,02 MPa ½*f cnd = Tilladelig trykspænding = 1,84 MPa sc < ½*f cnd : ok! Forhold umiddelbart over trykstringer Kræfterne i trykstringeren samt den vandrette reaktion fremkalder forskydningsspændinger i liggefugen umiddelbart over stringeren. Strækning BC: w-bc = abs(f B,Stringer - f C,Stringer )/LBC*tykkelse = 0,03 MPa c = Regningsmæssig forskydningsspænding = 0,24 MPa w-bc < c: ok! Strækning CD: w-cd = abs(f C,Stringer - W)/LCD*tykkelse = 0,11 MPa d = Regn. forskyd.spænd. (nb*µ + c) = 0,91 MPa w-cd < d : ok! Forhold umiddelbart under trækstringer Kræfterne i trækstringeren samt den vandrette påvirkning fremkalder forskydningsspændinger i liggefugen umiddelbart under stringeren. Excentrisk virkende forskydningsspænding fra vandret belastning (wl): wl = W/((tykkelse -2*e 0 )*LBD) = 0,08 MPa Excentrisk virkende normalspænding fra lodret belastning (nl): nl = N/((tykkelse -2*e 0 )*LBD) = 0,39 MPa

45 Bilag 9 Strækning BC: Centralt virkende forskydningsspænding fra trækstringer (wa): wa = (f C,Stringer - f B,Stringer )/LBC*tykkelse = 0,03 MPa Under lasten: w-bc = Samlet forskydningsspænding abs(wa+wl) = 0,11 MPa d = Regningsmæssig forskydningsspænding (nl*µ+c ) = 0,54 MPa w-bc < d : ok! Udenfor lasten: wa = Forskydningsspænding abs(wa) = 0,03 MPa c = Regningsmæssig forskydningsspænding = 0,24 MPa abs(wa) < c: ok! Strækning CD: Centralt virkende forskydningsspænding fra trækstringer (wa): wa = - (f C,Stringer )/LCD*tykkelse = -0,06 MPa Under lasten: w-cd = Samlet forskydningsspænding abs(wa+wl) = 0,02 MPa d = Regningsmæssig forskydningsspænding (nl*µ+c) = 0,54 MPa w-cd < d : ok! Udenfor lasten: wa = Forskydningsspænding abs(wa) = 0,06 MPa c = Regningsmæssig forskydningsspænding = 0,24 MPa wa < c: ok!

46 Bilag 9 Belastningsfladen wl = Samlet forskydningsspænding = 0,08 MPa d = Regningsmæssig forskydningsspænding (nl*µ+c) = 0,54 MPa wl < d : ok! Resultat Bæreevnen af den stabiliserende væg er tilstrækkelig!

47 Bilag

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG - BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EN MED EC6DESIGN.COM KOGEBOG BILAG. Copyright Danske Tegl. Danske Tegl. Vesterbrogade 1E, 2 sal 1620 København K

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EN MED EC6DESIGN.COM KOGEBOG BILAG. Copyright Danske Tegl. Danske Tegl. Vesterbrogade 1E, 2 sal 1620 København K BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EN 1996 1 1 MED EC6DESIGN.COM KOGEBOG BILAG Copyright Danske Tegl Danske Tegl Vesterbrogade 1E, 2 sal 1620 København K Bilag 1 N.A. Forhold. Styrkeparametre Styrkeparametre angives

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde Lodret belastet muret væg Indledning Modulet anvender beregningsmodellen angivet i EN 1996-1-1, anneks G. Modulet anvendes, når der i et vægfelt er mulighed for (risiko for) 2. ordens effekter (dvs. søjlevirkning).

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Willemoesgade 2 5610 Assens Mobil 22 13 06 44 E-mail tm@thorvaldmathiesen.dk STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Stefansgade 65 3 TV, 2200 København N Sag Nr.: 15.342 Dato: 17-11-2015 Rev.: 04-12-2015

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes.

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Tværbelastet rektangulær væg En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Den samlede vindlast er 1,20 kn/m 2. Formuren regnes udnyttet 100 % og optager 0,3 kn/m 2. Bagmuren

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Beregning af murbuer Indledning. Dette notat beskriver den numeriske model til beregning af stik og skjulte buer. Indhold Forkortelser Definitioner Forudsætninger Beregningsforløb

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes juli 2009

Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes juli 2009 ES-CONSULT A/S E-MAIL es-consult@es-consult.dk STAKTOFTEN 0 DK - 950 VEDBÆK TEL. +45 45 66 10 11 FAX. +45 45 66 11 1 DENMARK http://.es-consult.dk Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4

Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 December 1999 Indhold Betydning af genvejsknapper og ikoner.................... 2 1 Anvendelse................................... 2 2 Opbygning af program............................

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 2013-06-28 pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning Dette notat omhandler forskellige forhold relevant for beregninger af ældre murværk ifm renoveringer/ombygninger Notatet er således

Læs mere

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER FORSØG MED 37 BETONELEMENTER - CENTRALT, EXCENTRISK OG TVÆRBELASTEDE ELEMENTER SAMT TILHØRENDE TRYKCYLINDRE, BØJETRÆKEMNER OG ARMERINGSSTÆNGER Peter Ellegaard November Laboratoriet for Bærende Konstruktioner

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Deformationsberegning af bjælker - Urevnet tværsnit - Revnet tværsnit - Deformationsberegninger i praksis

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk KOGEBOG TIL BEREGNING AF MURVÆRK

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

Murværksprojektering\Version 7.04 Eksempel 1. Kombinationsvæg

Murværksprojektering\Version 7.04 Eksempel 1. Kombinationsvæg Kombinationsvæg Modulet beregner lastfordelingen mellem for- og bagmur for vindlasten og momentet hidrørende fra topexcentriciteten i henhold til de indgående vægges stivheder (dvs. en elastisk beregning)

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bygningen og dens omgivelser Jens Hagelskjær Ebbe Kildsgaard Sven Krabbenhøft Jan Kirchner Projektperiode:

Læs mere

Kvalitets sikring af ingeniørarbejdet:

Kvalitets sikring af ingeniørarbejdet: Statiske beregninger MinAltan A/S Sag: Worsaaesvej 12 Sags nr: 2014.170 Adresse: Worsaaesvej 12, 1972 Frb. C Vedr: Etablering af altaner Dato: 20 marts 2015 Sagsnr kommune: 2014.2227 Underskrift Beregninger

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk KOGEBOG TIL BEREGNING AF MURVÆRK

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Notat om udtræksstrker og beregning af samlinger imellem vægelementer Sag BIH, Samlinger J.nr. GC2007_BIH_R_002B Udg. B Dato 25 oktober 2008 GOLTERMANN CONSULT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 1 Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Stabilitet - Programdokumentation

Stabilitet - Programdokumentation Make IT simple 1 Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER 1. Indledning Murværksnormen DS 414:005 giver ikke specifikke beregningsmetoder for en række praktisk forekomne konstruktioner som

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Pressemeddelelse Funktionsmørtler

Pressemeddelelse Funktionsmørtler 18. januar 2001 Af: Civilingeniør Poul Christiansen Teknologisk Institut, Murværk 72 20 38 00 Pressemeddelelse Funktionsmørtler I 1999 blev begreberne funktionsmørtel og receptmørtel introduceret i den

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Vejledning til LKvaegW.exe 1. Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKvaegW.exe 1. Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKvaegW.exe 1 Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKvaegW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik 10 Detailstatik 10 DETAILSTATIK 1 10.1 Detailberegning ved gitteranalogien 3 10.1.1 Gitterløsninger med lukkede bøjler 7 10.1.2 Gitterløsninger med U-bøjler 11 10.1.3 Gitterløsninger med sædvanlig forankring

Læs mere

Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014

Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-1

Læs mere

Programdokumentation - Skivemodel

Programdokumentation - Skivemodel Make IT simple 1 Programdokumentation - Skivemodel Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Horisontalbelastet pæl

Horisontalbelastet pæl Horisontalbelastet pæl Anvendelsesområde Programmet beregner bæreevnen for enkeltpæle i lagdelt jord. Både vertikal og horisontal belastning af pælen er tilladt. Desuden kan en eventuel overbygnings stivhed

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Modulet Kombinationsvægge Indledning Modulet arbejder på et vægfelt uden åbninger, og modulets opgave er At fordele vandret last samt topmomenter mellem bagvæg og formur At bestemme

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag Plus Bolig Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag

Læs mere

DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009

DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009 Grønlands anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle

Læs mere

JFJ tonelementbyggeri.

JFJ tonelementbyggeri. Notat Sag Udvikling Konstruktioner Projektnr.. 17681 Projekt BEF-PCSTATIK Dato 2009-03-03 Emne Krav til duktilitet fremtidig praksis for be- Initialer JFJ tonelementbyggeri. Indledning Overordnet set omfatter

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

4. Husets totale stabilitet

4. Husets totale stabilitet 4. Husets totale stabilitet 4.1 Indledning Husets totale stabilitet sikres af det statiske system, der optager den samlede, vandrette kraft vha. afstivende vægge. Et system er illustreret på efterfølgende

Læs mere

For at finde ud af om konstruktionen kan holde, beregnes spændingstilstanden. Her skal det gælde: s 2 C 3 t 2 % f y

For at finde ud af om konstruktionen kan holde, beregnes spændingstilstanden. Her skal det gælde: s 2 C 3 t 2 % f y Spændingstilstand For at finde ud af om konstruktionen kan holde, beregnes spændingstilstanden. Her skal det gælde: s 2 C 3 t 2 % f y. For at beregne dette, findes først normalspændinger s ved Naviers

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur).

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur). Murbue En murbue beregnes generelt ved, at der indlægges en statisk tilladelig tryklinje/trykzone i den geometriske afgrænsning af buen. Spændingerne i trykzonen betragtes i liggefugen, hvor forskydnings-

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge N Ed M Ed e l

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

Stål. Brandpåvirkning og bæreevnebestemmelse. Eksempler september 2015/LC

Stål. Brandpåvirkning og bæreevnebestemmelse. Eksempler september 2015/LC Stål. Brandpåvirkning og bæreevnebestemmelse. Eksempler september 2015/LC Stål og Brand. 1) Optegn standardbrandkurven. 2) Fastlæg ståltemperaturer for 3 uisolerede profiler efter 30 min. standardbrand:

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 For en excentrisk og tværbelastet søjle skal det vises, at normalkraften i søjlen er under den kritiske værdi mht. søjlevirkning og at momentet i søjlen

Læs mere

Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S

Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S B E T O N E L E M E N T F O R E N I N G E N Transportarmerede betonelementvægge Deformationsforhold og svigttype 13. marts 2012 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10

Læs mere

Geoteknik programpakke. januar 2013

Geoteknik programpakke. januar 2013 Dimension Geoteknik programpakke januar 2013 StruSoft DK Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige Salg Diplomvej 373 2 Rum 247 DK-2800 Kgs Lyngby Udvikling Marsallé 38 DK-8700 Horsens

Læs mere

Afgangsprojekt E11. Hovedrapport. Boligbyggeri i massivt træ/ House construction in solid wood

Afgangsprojekt E11. Hovedrapport. Boligbyggeri i massivt træ/ House construction in solid wood Hovedrapport Afgangsprojekt E11 Boligbyggeri i massivt træ/ House construction in solid wood Rasmus Pedersen (s083437) Ingeniørstuderende på DiplomByg DTU Afgangsprojekt Efterår 2011 - Boligbyggeri i massivt

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014

DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1996-1-1 DK NA:2013 og erstatter

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til:

Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til: Binder Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til: Differensbevægelse (0,21 mm/m målt fra estimeret tyngdepunkt ved sokkel til fjerneste binder) Forhåndskrumning (Sættes

Læs mere

Stabilitet af rammer - Deformationsmetoden

Stabilitet af rammer - Deformationsmetoden Stabilitet af rammer - Deformationsmetoden Lars Damkilde Institut for Bærende Konstruktioner og Materialer Danmarks Tekniske Universitet DK-2800 Lyngby September 1998 Resumé Rapporten omhandler beregning

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5.

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5. Gennemlokning af plader iht. DS/EN 1992-1-1_2005 Anvendelsesområde for programmet Programmet beregner bæreevnen for gennemlokning af betonplader med punktlaster eller plader understøttet af søjler iht.

Læs mere

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast K.I Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast I det følgende er det eftervist, at forudsætningen, om at regne med kvasistatisk vindlast på bygningen,

Læs mere

COLUMNA. Registrering

COLUMNA. Registrering COLUMNA Grebet Lys blikfang visdom Intelligence is like a light. The more intelligent someone is, the brighter the light Der ønskes en bro over Anker Engelundsvej I den østlige ende, som kan lukke det

Læs mere

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-113 005 ISSN 1601-917 ISBN 87-7877-180-3 Forord Nærværende

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader)

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 003 Konstrktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader

Læs mere

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner ILLUVIK/det gode hus til familie og venner 2 x modul med 2 2 værelseslejlighed = 4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2 værelseslejlighed 2 x modul med 3 værelseslejlighed =4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2

Læs mere

Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet

Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet PROGRAM Hvad er Skandinavisk Spændbeton KORT! Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet Lidt om A/S

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader)

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstrktioner, 5 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader Deformationsberegninger 1 Christian Frier

Læs mere

Forankringsmasse 294 DANA LIM A/S. Produkt Information: www.danalim.dk. Reaktiv harpiks mørtel; Vinylester baseret, styrenfri.

Forankringsmasse 294 DANA LIM A/S. Produkt Information: www.danalim.dk. Reaktiv harpiks mørtel; Vinylester baseret, styrenfri. DK Produkt Information: Forankringsmasse 294 Reaktiv harpiks mørtel; Vinylester baseret, styrenfri. Produktbeskrivelse & anvendelse: Forankringsmasse 294 er en styrenfri forankringsmasse af høj kvalitet

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

DANSK BETONINDUSTRI FORENINGS ELEMENTFRAKTION - BIH. Vurdering af uarmerede vægges bæreevne. Fase 1. Lodret belastede vægge

DANSK BETONINDUSTRI FORENINGS ELEMENTFRAKTION - BIH. Vurdering af uarmerede vægges bæreevne. Fase 1. Lodret belastede vægge 9 D E C E M B E R 2 0 0 4 DANSK BETONINDUSTRI FORENINGS ELEMENTFRAKTION - BIH Vurdering af uarmerede vægges bæreevne. Fase 1. Lodret belastede vægge Dansk Beton Industriforening s Elementfraktion, BIH

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

Betonkonstruktioner Lektion 3

Betonkonstruktioner Lektion 3 Betonkonstruktioner Lektion 3 Hans Ole Lund Christiansen olk@iti.sdu.dk 1 Teori fra 1. og. lektion Hvad er et stift plastisk materiale? Hvad er forskellen på en elastisk og plastisk spændingsfordeling?

Læs mere