CURRICULUM VITAE FOR NIELS ÅKERSTRØM ANDERSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CURRICULUM VITAE FOR NIELS ÅKERSTRØM ANDERSEN"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE FOR NIELS ÅKERSTRØM ANDERSEN Født: 27/ i Glostrup Civilstand: Gift med Hanne Knudsen, to børn Ida og Asger UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE 2005: 2001: 1997: 1995: 1995: 1994: 1990: Professor i politisk ledelse ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshøjskolen København. Forskningsprofessor i politik, strategi og organisation ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshøjskolen København. Lektor i politisk ledelse ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshøjskolen København. Kåret med Tiegentprisens guldmedalje på Handelshøjskolen i København Ph.D.scient.adm., Roskilde Universitet Center (RUC) med afhandlingen: "Selvskabt forvaltning. Forvaltningspolitikkens og centralforvaltningens udvikling i Danmark ". Adjunkt i PR på Institut for Samfundvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter. Cand. scient. adm. med specialeafhandlingen: "Virksomhed i forhandlingsøkonomi". Specialekarakter: 11. Karaktergennemsnit: 10,7. AKTUELLE TILLIDSPOSTER Medlem af det akademiske råd, CBS Medlem af studienævnet for Ha.kom.og cand.merc. kom. Forskningsleder af politikgruppen på LPF. Viceinstitutbestyrer på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

2 PUBLIKATIONSLISTE: Bøger publiceret i Danmark: 1. Niels Åkerstrøm Andersen, 2012: Flygtige forhold, Om ledelse af medarbejdere mellem pædagogik, kærlighed og leg, Hans Reitzels forlag, København, 344 sider. 2. Niels Åkerstrøm Andersen, 2008: Legende magt, Hans Reitzels Forlag, København, 213 sider. 3. Niels Åkerstrøm Andersen, 2006: Partnerskabelse, Hans Reitzels Forlag, København, 199 sider. 4. Niels Åkerstrøm Andersen, 2003: Borgerens kontraktliggørelse, Hans Reitzels Forlag, København, 199 sider. 5. Niels Åkerstrøm Andersen og Asmund Born, 2001: Kærlighed og omstilling. Italesættelsen af den offentligt ansatte, Nyt fra samfundsvidenskaberne, København, 194 sider. 6. Niels Åkerstrøm Andersen, 1999: Diskursive analysestrategier, Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann, Nyt fra Samfundsvidenskaberne, København, 210 sider. 7. Niels Åkerstrøm Andersen, 1997: Udlicitering - Strategi og historie, Nyt fra Samfundsvidenskaberne. 203 sider. 8. Niels Åkerstrøm Andersen, 1996: Udlicitering - Når det private bliver politisk, Nyt fra Samfundsvidenskaberne. 171 sider. 9. Niels Åkerstrøm Andersen, 1995: Selvskabt forvaltning, Forvaltningspolitikkens og centralforvaltningens udvikling i Danmark , Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 255 sider. 10. Niels Åkerstrøm Andersen, Ove Kaj Pedersen, Peter Kjær og John Elberg, 1992: Privat Politik, Samfundslitteratur, 216 sider. Bøger publiceret internationalt: 1) Niels Åkerstrøm Andersen, 2013: Management of play and intensity at work, Transient Relations Edward Elgar, Forthcoming in august. 2) Niels Åkerstrøm Andersen & Inger-Johanne Sand, 2012 (ed): Hybrid forms of governance. Self-suspension of power, Palgrave Macmillan, London. 3) Niels Åkerstrøm Andersen, 2009: Power at play. The relationships between play, work and governance, Palgrave Macmillan, London. 4) Niels Åkerstrøm Andersen, 2008: Partnerships: Machines of Possibility, Policy Press, Bristol, 165 sider. 5) Niels Åkerstrøm Andersen, 2003: Discursive analytical strategies Understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann, Policy Press, Bristol, 135 sider. 2

3 Antologier publiceret på dansk: 6) Anders Esmark, Carsten Bagge Lausten og Niels Åkerstrøm Andersen (red) 2005: Poststrukturalistiske analysestrategier, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg. 7) Anders Esmark, Carsten Bagge Lausten og Niels Åkerstrøm Andersen, (red) 2005: Socialkonstruktivistiske analysestrategier, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg. Artikler publiceret Internationalt: Niels Åkerstrøm Andersen, 2013, Contract as a form of intersystemic communication, in Alberto Febbrajo og Gorm Harste (ed): Law and Intersystemic Communication, Studies in Sociology of Law, Ashgate, Surrey, p Niels Åkerstrøm Andersen & Hanne Knudsen, 2013: Playful Responsibility: Building partnerships with parents, accepted to Journal of Education Policy Niels Åkerstrøm Andersen & Inger Johanne Sand: Introduction, in Niels Åkerstrøm Andersen & Inger-Johanne Sand, 2012 (ed): Hybrid forms of governance Self-suspension of power, Palgrave Macmillan, London, p Niels Åkerstrøm Andersen, 2012: To promise a promise: When contractors desire a life-long partnership, in Niels Åkerstrøm Andersen & Inger-Johanne Sand, 2012 (ed): Hybrid forms of governance Self-suspension of power, Palgrave Macmillan, London, p Niels Åkerstrøm Andersen, 2012: Citizen s contract as a tricky steering medium, in Niels Thyge Thygesen (ed): The illusion of management control a systems theoretical approach to managerial technologies, Palgrave Macmillan, London, p Niels Åkerstrøm Andersen & Niels Thyge Thygesen, 2012: The polyphonic effects of technological changes in the public sector organizations: a systems theoretical approach (Thygesen er hovedforfatter), in Niels Thyge Thygesen (ed): The illusion of management control a systems theoretical approach to managerial technologies, Palgrave Macmillan, London, p Niels Åkerstrøm Andersen, 2012: Organization und Entscheidung, in Olivar Hahraus, Armin Nassehi, Maroi Grizelj, Irmhild Saake, Christian Kirchmeier & Julian Müller(Ed.): Luhmann-Handbuch. Leben Werk - Wirkung, Verlag J. N. Metzler, Stuttgart/Weimar, p

4 Niels Åkerstrøm Andersen, 2011: Who is Yum-Yum? A cartoon state in the making, in Ephimera, theory & politics in organization, Vol 11(4): Niels Åkerstrøm Andersen, 2011: Conceptual history and the diagnostics of the present in Management & Organizational History, Vol 6(3): Niels Åkerstrøm Andersen, 2010: Wer ist Yum-Yum? Ein Cartoon-Staat im Werden, in Steffen Roth, Lukas Schreiber & Ralf Wetzel (Ed.): Organisation multimedial. Zum polyphonen program der nächsten organisation, Carl-Auer-Verlag, Heidelberg. 11. Niels Åkerstrøm Andersen, 2010: "Luhmann as Analytical Strategist", in John René, Anna Henkel & Jana Rückert-John (Hrsg.): Die Methodologien des System. Wie kommt man zum Fall und wie dahinter?, VS Verlag, Wiesbaden, pp Niels Åkerstrøm Andersen, 2010: "The semantic analytical strategy and diagnostics of the present", in John René, Anna Henkel & Jana Rückert-John (Hrsg.): Die Methodologien des System. Wie kommt man zum Fall und wie dahinter?, VS Verlag, Wiesbaden, pp Niels Åkerstrøm Andersen, 2008: The World as Will and Adaptation: the interdiscursive coupling of citizens contracts, Critical Discourse Studies, Vol. 5, no. 1, pp Niels Åkerstrøm Andersen & Asmund Born, 2008: The Employee in the Sign of Love Culture and Organization, vol. 14, No. 4, pp , Taylor & Francis Niels Åkerstrøm Andersen, 2007: The self-infantilised adult and the management of personality Critical Discourse Studies. Vol. 4, no. 3, pp Niels Åkerstrøm Andersen & Asmund Born, 2007: Heterophony and the postponed organisation Organizing autopoietic systems, in Tamara Journal for Critical Organizational Inquiry, vol. 6, Issue 6.2, pp Niels Åkerstrøm Andersen & Asmund Born, 2007: Emotional identity feelings as communicative artefacts in organisations in Int. J. Work Organisation and Emotion, Vol. 2, No. 1, 2007, pp Niels Åkerstrøm Andersen, 2007: Creating the client who can create himself and his own fate the tragedy of the citizens contract in Qualitative Sociology Review, Vol III, Issue 2, pp n.pdf 19. Niels Thyge Thygesen & Niels Åkerstrøm Andersen, 2007: The polyphonic effects of technological changes in public sector organization: A system theoretical approach, in Ephemera, vol. 7(2): Niels Åkerstrøm Andersen, 2006: Diskursive analytische Strategien in der Verwaltungswissenschaft in Jörg Bogumil, Werner Jann und Frank Nullmeier (Hrsg.): Politik und Verwaltung, PVS Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 37/2006, pp

5 Niels Åkerstrøm Andersen, 2005: Political Administration, in David Howard & Jacob Torfing (ed) Discourse theory in European Politics: Identity, policy and governance, Palgrave Macmillan, New York Niels Åkerstrøm Andersen, 2005: Sleepless nights: The burdens of choosing your own project, in Poul B. Olsen & Kaare Pedersen (ed): Problem-Oriented project work, Roskilde University Press, Roskilde. 23. Niels Åkerstrøm Andersen, 2004: The Contractualisation of the Citizen on the transformation of obligation into freedom, in Social Systems, JG. 10, Heft 2, Lucius & Lucius, Bielefeld, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2003: The Undecidability of Decision, in Tore Bakken and Tor Hernes (ed): Autopoietic Organization Theory, Abstakt, Liber, Copenhagen Business School Press, Oslo, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2003: Polyphonic Organisations, in Tor Hernes and Tore Bakken (ed): Autopoietic Organization Theory, Abstakt, Liber, Copenhagen Business School Press, Oslo, s Niels Åkerstrøm Andersen og Asmund Born, 2000: Complexity and Change: Two Semantic Tricks in the Triumphant Oscillating Organization, i System Practice and Action Research, Vol. 13, No 3, pp Niels Åkerstrøm Andersen, 2000: Public Market Political Firms, Acta Sociologica, nr. 1, 25 sider Niels Åkerstrøm Andersen og Asmund Born, 1997: Complexity and The love of learning and the desire for God. A Defence for Oscillicratic Organizing, in Gergen, K. (red): Organizing in a multi-voices world, volume 1, CIMAD Consultants, Antwerp, Belgium. (Fremlagt på konference i Leuven om organizing in a multivoiced world ), 11 sider Niels Åkerstrøm Andersen, Peter Kjær og Ove K. Pedersen, 1996: "On the Critique of Negotiated Economy", Scandinavian Political Studies, vol 19, No 2, 17 sider Niels Åkerstrøm Andersen og Peter Kjær, 1993: "Private Industrial Policy in Danish Negotiated Economy", in Bob Jessop & Klaus Nielsen (ed): Institutional Framework for a Market Economy. Scandinavian and Easteuropean Perspectives, Avebury. 21 sider Niels Åkerstrøm Andersen, Ove Kaj Pedersen og Peter Kjær, 1992: "Private Policies and the Autonomy of Enterprise: Danish Local and National Industrial Policy", præsenteret på SASE-konference Los Angeles 1992 og ECPR-konference Limerick, publiceret i Journal of Economic Issues, nr. 4, december sider. Artikler publiceret i Danmark/Norden: ) Niels Åkerstrøm Andersen (2011): Empowerment, i Sociologisk leksikon. Nepper Larsen, S. & Kryger Pedersen, I. (red.). København : Hans Reitzel s s. 2) Niels Åkerstrøm Andersen (2011): Kontrakt, i Sociologisk leksikon. Nepper Larsen, S. & Kryger Pedersen, I. (red.). København : Hans Reitzel s s. 5

6 3) Niels Åkerstrøm Andersen (2011): Kontraktstyring, intern, i Sociologisk leksikon. Nepper Larsen, S. & Kryger Pedersen, I. (red.). København : Hans Reitzel s s. 4) Niels Åkerstrøm Andersen (2011): Udlicitering, i Sociologisk leksikon. Nepper Larsen, S. & Kryger Pedersen, I. (red.). København : Hans Reitzel s s ) Niels Åkerstrøm Andersen og Hanne Knudsen (2010): Den barnlige leg med magten, Tidsskriftet Vera, nr. 52, s ) Niels Åkerstrøm Andersen (2009): Hvem er Yum-Yum? Tegneseriestaten i svøb, Dansk Sociologi, årg. 20, nr. 2, s ) Niels Åkerstrøm Andersen (2008): Velfærdsledelse diagnoser og udfordringer i Sløk, Camilla & Villadsen, Kaspar: (red.) Velfærdsledelse i den selvstyrende velfærdsstat, Hans Reitzels Forlag, København, s ) Niels Åkerstrøm Andersen og Niels Thyge Thygesen (2007): Styring af styringsværktøjer i Carsten Greve (red): Offentlig ledelse og Styring, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 9) Anders Esmark, Carsten Bagge Lausten Anders Esmark og Niels Åkerstrøm 2005 Andersen, 2005: Poststrukturalistiske analysestrategier en introduktion, Carsten Bagge Lausten og Niels Åkerstrøm Andersen, (red) 2005: Poststrukturalistiske analysestrategier, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg. 10) Anders Esmark, Carsten Bagge Lausten og Niels Åkerstrøm Andersen, 2005: Socialkonstruktivistiske analysestrategier en introduktion Anders Esmark, Carsten Bagge Lausten og Niels Åkerstrøm Andersen, (red) 2005: Socialkonstruktivistiske analysestrategier, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg. 11) Niels Åkerstrøm Andersen, 2005: Den selv-barnliggjorte voksne i Carsten Nejst Jensen (red): Voksnes læringsrum, Billesøe & Baltzer, Værløse. 12) Niels Åkerstrøm Andersen & Asmund W. Born, 2005: Selvet mellem undersøgelse og bekendelse En inklusions og eksklusionsmaskine i Grus, nr. 74, s ) Niels Åkerstrøm Andersen, 2005: Borgerkontrakter og sprogspillet, i Nordisk Socialt Arbeid, vol. 25, nr. 4, s ) Niels Åkerstrøm Andersen & Asmund W. Born 2005: Følsom selveksklusion eller følelser som kommunikativt artefakt i organisationer, i Frode Nyeng & Grete Wennes (red) Kan organisasjoner føle?, Cappelen, Akademisk Forlag, Oslo. 15) Niels Åkerstrøm Andersen & Asmund W. Born 2005: Kærlig ledelse, i Nordiske OrganisationsStudier, Fagbokforlaget, Oslo, nr. 3-4, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2004: Kontraktliggørelse af borgeren om indskiftning af pligt til frihed i Nordiske OrganisationsStudier, Fagbokforlaget, Oslo, nr. 1, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2004: Ledelse af personlighed - om medarbejderens pædagogisering, i Pedersen, D. (red): Offentlig ledelse i Managementstaten, Samfundslitteratur, s

7 18. Niels Åkerstrøm Andersen, 2004: Supervisionsstaten og den politiske virksomhed, i Frankel, C. (red): Virksomhedens politisering, Forlaget Samfundslitteratur, København. 19. Niels Åkerstrøm Andersen og Niels Thyge Thygesen, 2004: Styring af styringsværktøjer, i Nordisk Administrativ Tidsskrift, nr. 1, s Niels Åkerstrøm Andersen og Niels Thyge Thygesen, 2004: Selvskabelsesteknologier i den selvudsatte organisation, i tidsskriftet GRUS, nr Niels Åkerstrøm Andersen, 2003: Organisation i anden ordens perspektiv Systemteoriens analysestrategiske maskine, i Holger Højlund og Morten Knudsen (red): Organiseret kommunikation systemteoretiske analyse, Samfundslitteratur, København, s Niels Åkerstrøm Andersen og Asmund Born, 2003: Shifters, i Holger Højlund og Morten Knudsen (red): Organiseret kommunikation systemteoretiske analyse, Samfundslitteratur, København, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2002: Polyfone organisationer, i Nordiske OrganisationsStudier, Fagbokforlaget, Oslo, nr. 2, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2002: Medarbejderen i kærlighedens tegn, i Frederiksen, Ibsen & Larsen (red): Magt, passion, kommunikation, Dafolo Forlag, Frederikshavn Niels Åkerstrøm Andersen, 2001: Beslutningens ubesluttelighed, Nordiske OrganisationsStudier, Fagbokforlaget, Oslo, nr. 2, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2000: Politisk administration, i Torfing m.fl.: Diskursteorien på arbejde, Samfundslitteratur, 27 sider Niels Åkerstrøm Andersen og Gudrun Christensen: Spisningens sygeliggørelse, GRUS, nr. 59,1999, 22 sider Niels Åkerstrøm Andersen, 1997: "Søvnløse nætter. Om det fri projektvalgs byrde" i Kåre Pedersen & Poul Bitsch Olsen (red): Problemorienteret projektarbejde, Roskilde Universitetsforlag Niels Åkerstrøm Andersen: "Ignorans og læring i forhandlingsspil" i Dansk Industri: Læringsprocesser i virksomheder, Industriens Forlag, sider. 30. Niels Åkerstrøm Andersen, Peter Kjær og Ove Kaj Pedersen: "Forhandlingsøkonomi - Teori eller samfundsdiagnose?", Dansk Sociologi, nr. 3, 1996, 15. sider Niels Åkerstrøm Andersen, Asmund Born og Klaus Majgård: "Grænse og magt", GRUS, nr. 45 marts 1995, Ålborg sider. 32. Niels Åkerstrøm Andersen: "Institutionel historie - Udkast til analysestrategi", Statsvetenskaplig Tidskrift, nr. 3, Lund sider Niels Åkerstrøm Andersen: "Forvaltningspolitikkens udvikling i Danmark". Fremlagt på Nordisk Statsviterkongres i Oslo aug og publiceret i Lægreid, 7

8 Per og Pedersen, O.K. (red): Forvaltningspolitik i Norden, Djøf, København Niels Åkerstrøm Andersen: "Forvaltningspolitiske strategier i Danmark. En kvantitativ indholdsanalyse af betænkninger over tid og på tværs af aktører", i Lægreid, Per og Pedersen, O.K. (red): Forvaltningspolitik i Norden, Djøf, København, sider Niels Åkerstrøm Andersen: "Etisk regnskab i forhandlingsøkonomien", GRUS nr. 39, sider Niels Åkerstrøm Andersen: "Etisk Regnskab og udviklingen af anden ordens strategier", Økonomistyring & Informatik nr. 4., sider. 8

9 KONFERENCEAKTIVITETER OG EKSTERNE FOREDRAG: At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, Oplæg for Pædagogiske Konsulenters Landskonference, Nyborg Strand, 11/ Velfærdsledelse- diagnoser og paradokser, Oplæg for Gymnasieskolernes rektorforening, Axelborg, 10/ Diferentiering, Kobling og hybrider, Cast, Københavns Universitet, 13/ Playful hyper-responsibility, sammen med Hanne Knudsen, Essex University, 14/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, BUPL Østjylland, Centralværkstedet Århus, 28/ Velfærdsledelse, 8 diagnoser og 8 udfordringer oplæg på Bubl. Nordsjællands ledelseskonference Ledelse af velfærd hvad leder du efter?, 12/1 2012, LO-skolen Helsingør. 7. To create the self that creates itself in the organizational image, oplæg på PhD kursus, Institut für Soziologie, Universität Hamburg, 6/ Management of authentic emotions on the emergence of the trembling organization, oplæg på forskningsseminar, Institut für Soziologie, Universität Hamburg, 6/ Playful membership, oplæg på konference i ROM: Contradictions in publæic mangement, 13/ Velfærdsledelse diagnoser og paradokser, 26 april 2012 oplæg i Snekkersten for Dispuk. 11. Partnerskaber i et velfærdsledelsesperspektiv oplæg på MDI s årsmøde 11/5 2012, Nyborg Strand. 12. Paradoxes of Welfare Management: Power and Enrolment oplæg på PhD-kursus Public management: Theories and contemporary studies, 23/5 2012, Malmø University, Faculty of Culture and Society. 13. At skabe de selv, der skaber sig selv i orgnisationens billede, oplæg på konferencen: Den Edukative Diskurs Pædagogiseringstendenser i konkurrencestaten, økonomien og arbejdslivet, DPU, Århus Universitet, 8/ Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg på Ledertræf 2012, arrangeret af BUPL Midtsjælland, 15/2-2012, Karrebæksminde. 15. Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg på Udviklingskonsulenternes årsmøde 2012, arrangeret af Foreningen for Udviklingskonsulenter, 24/2-2012, Grenaa. 9

10 16. Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg på Skovgården, Temadag: Konkurrér og samarbejd, 31/ , Fuglebjerg. 17. Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg på København Kommunes Lederuge, Center for Offentlig Kompetenceudvikling, DGIbyen, 6/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, oplæg på København Kommunes Lederuge, Center for Offentlig Kompetenceudvikling, DGI-byen, 7/ Potentialitetsledelse i legens tegn, Oplæg for Bysted, Nordvest, 19/ Who is Yum-Yum? Handling resistance through ludic technologies in the frame of a cartoon state, oplæg på forskningsseminar, Institute for Sociology at the Ludwig-Maximilians-University Munich, 12/ Paradoxes of Welfare Management: Power and Enrolment, oplæg på forskningsseminar, Institute for Sociology at the Ludwig-Maximilians- University Munich, 12/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, oplæg på Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling, København, 19/ Paradoxes of Welfare Management: Power and Enrolment, oplæg på forskningsseminar, Institute for Sociology at Hamburg Universitet, 25/ Velfærdsledelse oplæg for norsk delegation af MPA-studerende. 25. Velfærdsledelse, 8 diagnoser og 8 udfordringer, oplæg for Skolelederforeningens årsmøde, deltagere, Odense Congress Center, 10/ Partnerships as second order contracts, oplæg sammen med Anders la Cour på IRSPM Dublin, 13/ Hvem er Yum-Yum? Modstandshåndtering gennem legende teknologier, oplæg for Danmark Kommunikationsforening, 26/ Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg på Keynote-session 2 LUP, 17/6 2011, Københavns Rådhus. 29. Laying-off affectionately oplæg på International Summerschool on New crisis in public management, Helsingør, 17/ Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg på Nordiska Lärerorganisationers samråd, 5/9 2011, DGI-byen. 31. Lad os samarbejde gør som jeg siger oplæg og efterfølgende deltagelse i paneldebat på konferencen Social velfærd 2011 hvad er fremtiden for selvejende og non-profit virksomheder? arrangeret af Dansk Erhverv, FSD 10

11 og Mandag Morgen, Børsen, 7/ Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg generalforsamlingen for leder organisationen i BUPL Storkøbenhavn, 14/ , Ballerup. 33. Partnerskabelse -Om kontrakten, der hellere ville være et fællesskab, oplæg for Meningshedernes Daginstitutioner (MDI), 1/ , København. 34. Hvem er Yum-Yum? Modstandshåndtering gennem legende teknologier, oplæg på konferencen Luhmann og sundhedssystemet, Århus universitet, 9/ Borgerens kontraktliggørelse, oplæg for Indenrigs- og socialministeriets departement, Borupshøjskole, 11/ Fra medindflydelse til understøttet entreprenørskab, oplæg på AC s konference om universitetsevalueringen 2009, Danmarks Designskole Partnership as second order contracts, oplæg på forskningsseminar hos Informations Systems Reseaerch Forum, Department of Management, LSE, London, 21/ Who is Yum-Yum? Handling resistance through ludic technologies in the frame of a cartoon state, oplæg på forskningsseminar, Department of Organization, Work and Technology, 13/1 2010, Lancaster University. 5. Deltagelse på konferencen Experimental Subjects, Institut for Advance Studies, Lancaster University, 14-15/ At stille upraktiske spørgsmål til praksis, oplæg på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, KU, foredragsrækken Samfundsforskeren rolle i samfundet, 20/ Velfærdsledelse, 8 diagnoser og 8 udfordringer, oplæg på CBS Public Konference, 21/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, oplæg på TNL s årsmøde, Tandlægernes Nye Landsforening, Nyborg Strand, 23/ Who is Yum-Yum? Handling resistance through ludic technologies in the frame of a cartoon state, keynote speak på konferencen Work, Play and Boredom, St. Andrews University, Scotland, 5/5-7/ Who is Yum-Yum? Handling resistance through ludic technologies in the frame of a cartoon state, keynote speak på Dispuk s jubilæums conference, Kreta, 6/6-12-/ Partnerskaber som kontrakter af anden orden, oplæg på DTU, Lyngby, 16/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, oplæg for Efterskolernes Lederkonference, Viborg, 2/

12 13. Hvem er Yum-Yum? Modstandshåndtering gennem legende teknologier, oplæg for Vidensklub for Ledelse, 3/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, oplæg for Dispuk, Snekkersten, 2/ Samfundsdiagnostik og analysestrategi, oplæg på konferencen: Systemteorien i anvendelse, Aarhus Universitet, 3/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, oplæg for Dispuk, Århus, 8/ Velfærdsledelse, 8 diagnoser og 8 udfordringer, oplæg på Arbejdskonference, Den koordinerede ungeindsats, arrangeret af CABI, Center for aktiv beskæftigelsesindsats, Odense, 15/ Hvem er Yum-Yum? Modstandshåndtering gennem legende teknologier, oplæg på konferencen Kommunal sundhedsindsats overfor børn og unge ledelse og pædagogik, DPU 19/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede oplæg på DPU Event Ledelsesudfordringer til debat, 18/ Who is Yum-Yum? The heterophony of the cartoon state presentation at Department of Sociology, University of Basel, 10/ Diagnostics of the present and analytical strategies, key note speak at National PhD Days, NATED, Bergen, 14-16/ Dilemmas in research school management, presentation in a panel debat on What is good educational research and how to educate the next generation educational researchers at National PhD Days, NATED, Bergen, 14-16/ Who is Yum-Yum? A cartoon state in the making oplæg på workshoppen Discourse analysis and interviews at National PhD Days, NATED, Bergen, 14-16/ Who is Yum-Yum? A cartoon state in the making oplæg på Identity, Congrés de la Societe Suisse de Sociologie, University of Geneva, 7-9/ Fra medlemskab til selv-indmeldelse - Pædagogik, kærlighed, leg, Oplæg for Frederiksberg Kommunes direktion og ledelsesgruppe, Skjoldnæsholm, 16/ The contractualisation of the citizen, keynotespeak på The 10 th NNDR conference for Nordic Network on Disability Research, Hotel Nyborg Strand, 2/ Hvem er Yum Yum? oplæg for Erhvervsantropologerne, Institut for Fremtidsforskning, 31/ Velfærdsledelse oplæg på Fagligt Kursus for Pædagogiske Psykologers 12

13 2008 Forening, Hotel Nyborg Strand, 11/ Legende magt tre oplæg oplæg på Fagligt Kursus for Pædagogiske Psykologers Forening, Hotel Nyborg Strand, 11/ Fra medlemskab til selv-indmeldelse - Pædagogik, kærlighed, leg, MPA- Norge, Frederiksberg, 5/ Legende magt tre oplæg, MPA-Norge, Frederiksberg, 5/ Fra medlemskab til selv-indmeldelse - Pædagogik, kærlighed, leg, oplæg på netværksmøde for Forum for offentligt Topledelse, Ingeniørforeningens mødelokale, København, 5/ Legende magt tre oplæg, for Center for Socialfaglig udvikling, Fredericia, 3/ Diagnostics of present and analytical strategy oplæg på ph.d.-kursus Doing Discourse Analysis, Arrangeret af RUC og den politologiske forskerskole, Sørup Herregård, 2/ Borgerens kontraktliggørelse på et fyraftensmøde for CSU, Socialforvaltningen, Århus, 19/ Hvem er Yum-Yum? oplæg på ph.d-kursus En invitation til empirisk analyse af rod og kompleksitet, DPU, 17/ Samfundsdiagnostisk Problematisering og analysestrategi i det flydende forhandlingssamfund oplæg på ph.d-kursus En invitation til empirisk analyse af rod og kompleksitet, DPU, 17/ Borgerens kontraktliggørelse oplæg for Dispuk, Snekkersten, 5/ Hvem er Yum-Yum? oplæg for Dispuk, Snekkersten, 5/ Selvledelse trang eller tvang, Oplæg, Djøf s karrieredag, Falkonercentret SAS, 30/ Power at play oplæg på konferencen: Ideology and discourse analysis conference, Roskilde Universitet Center, 9/ Systems theory and analytical strategy keynoteoplæg på Conference of the Circle of Functional Analysis, University of Hohenheim, 4/ Universitetsledelse og intern kontraktstyring oplæg for DPU s ledelsesgruppe på deres ledelsesseminar, Vilvorde, 21/ Semantic and diagnostics of the present keynoteoplæg på konferencen "Semantik als Grundbegriff der Soziologie", Department of Sociology, University of Bielefeld, 15/ Partnerships as second order contracts, oplæg på Department of Sociology, University of Basel, 6/ Critique and systems theory, oplæg på Conference - Welfare Management - Critique and the Articulation of Alternatives, Carlsberg Academiet, 10/

14 47. Fra medlemskab til selvindmeldelse, oplæg for Center for Studier i Arbejdsliv s årsmøde 2008 Ny Styringsformer i arbejdslivet rigid kontrol eller klare rammer?, KU, 27/ Borgerens kontraktliggørelse. Oplæg på videnskabsteoretisk basiskursus på Kulturarvens Forskerskole, Danmarks Biblioteksskole, 25/ Luhmann som analysestrateg. Oplæg på videnskabsteoretisk basiskursus på Kulturarvens Forskerskole, Danmarks Biblioteksskole, 25/ Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Tillidsrepræsentanternes Strategiske Uddannelse, Lo-skolen, 10/ Velfærdsledelse, oplæg på Dispuk, Århus, 4/ Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Dispuk, Århus, 4/ Velfærdsledelse oplæg på Børnetopmøde 2008, arrangeret af KL, Århus, 29/ Problematisering og analysestrategi under kompleksitetens og roderiets betingelser oplæg på Ph.D.-kursus på Danmark Pædagiske Universitet Skole, 17/ Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Frederiksberg Hospital, 22/ Velfærdsledelse, oplæg på Dispuk, 24/ Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Dispuk, 24/ Partnerskaber som kontrakter af anden orden oplæg for Momentum på debatarrangement om offentlig-private partnerskaber, Hørsholm, 15/ Velfærdsledelse, oplæg på At gøre en forskel for andre mennesker Lederkonference om den offentlige sektors menneskelige dimension, Ringsted, 8/ Borgerens kontraktliggørelse, oplæg for Frit Forum, 6/ Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg for Kunstakademiets Arkitektskole, 5/ Borgerens kontraktliggørelse, oplæg for Center for Humanistisk Sundhedsforskning, Augustkonference: Nye betingelser for sundhed og velfærd, Århus Universitet, 17/ Borgerens kontraktliggørelse, oplæg på Socialrådgiverdage 2007, Arrangeret af Dansk Socialrådgiverforening d. 24/9 64. Borgerens kontraktliggørelse, oplæg på konferencen Välfärdsmarknaden Nordiska erfarenheter av konkurrensutsättning inom välfärdsservice arrangeret af NOPUS i Helsiki, Kommunernas Hus, 16/ Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg for Gentofte Kommunes direktørseminar, 25/

15 Legende magt, oplæg i Studenterkredsen, Vartog, 15/ Partnerskabelse, oplæg for MPP, Roskilde Universitetscenter, 16/ Topledelse i supervisionsstaten, oplæg for konferencen for kommunale chefforeninger i Roskilde Amt, Roskilde. 69. Borgerens Kontraktliggørelse oplæg på forskningsseminar på Institutionen för Vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö Universitet, 5/ The contractualisation of the citizen tale på konferencen Education, power, society- 20. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erxiehungswissenschaft, 20-22/3 2006, Johann Wolfgang Goethe Universität, Franfurt am Main. 71. Diskursanalytisk kildekritik oplæg på Ph.D.-kursus: Fra Bibelen til hypertekst, Tromsø Universitet 21-23/ Heterophony and the Self-postponing Organization oplæg på konferencen Polyphony and dialogism as ways of organizing, Essex Management Centre, University of Essex, 28-30/ Kommentar til forskningsprogram for samtidsdiagnose oplæg på konferencen Samtidsdiagnostik og samtidsdiagnoser, DPU 1/ Partnerskabelse oplæg for Boghandler dag, Hans Reitzels Forlag, juni Topledelse i supervisionsstaten, oplæg på Leder/Souschef konference, Køge Kommune, september Analysestrategi og diskurs: om nødvendigheden af konditionerede ledeforskelle, oplæg på Ph.D.-kursus: Dialoger om forskningsmetoder, Danmarks Pædagogiske Universitet, 4/ Partnerskabelse oplæg/interview på BogForum, 19/ Politik for offentlig ledelse? -diagnoser og udfordringer på Det Radikale venstres HB-møde, d. 25/ Medarbejderen i kærlighedens tegn oplæg for Dispuk, Helsingør 30/ Medarbejderen i kærlighedens tegn oplæg for Dispuk, Århus 4/ The contractualisation of the citizen oplæg for Nodic workshop on health management and organization Redrawing boundaries within healthcare, IOA, CBS, 8/ Emotion and Management, oplæg på Emotions and Work Conference, Brunel University West London, 15/ Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Veiledernetværkets konference, Høgskolen i Agder, Kristiansand.,

16 84. Borgerens kontraktliggørelse, oplæg på Veiledernetværkets konference, Høgskolen i Agder, Kristiansand. 85. Topledelse i Supervisionsstaten, oplæg for LIV, København. 86. Topledelse i Supervisionsstaten, oplæg for Rigsrevisionen. København. 87. Kommunikation af beslutninger oplæg for Dansk Magisterforening Efteruddannelse og Det humanistiske fakultets, Information og kommunikation II, København. 88. Borgerens Kontraktliggørelse, oplæg for Esbjerg Højskole. 89. Topledelse i Supervisionsstaten, oplæg for Videnskabsministeriet. København. 90. Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Ledertræf, arrangeret af BUBL, Århus. 91. Borgerens Kontraktliggørelse, oplæg på Nordisk Socialhøjskolekonference, Den Sociale Højskole i København. 92. The contractualisation of the citizen, keynote speak på VII Nordiske Kongres i Familieterapi, i helsingør. 93. Ledelse på LPF, oplæg på åbent seminar Demokrati og ledelse Ideer til ledelse på universitetslovens vilkår, RUC. 94. Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på konference om forandringsledelse i Hørsholm Kommune. 95. Partnerskaber som anden ordens kontrakter på CBS Executive seminar: Partnerskaber mellem offentlig of private virksomheder, CBS. 96. Luhmanns semantiske analysestrategi oplæg på Ph.D.-kurset i videnskabsteori på Tek.Sam. RUC. 97. Medarbejderen i kærlighedens tegn oplæg for LO, FIUSYS2, AOF, på Arbejdermuseet. 98. The contractualisation of the citizen oplæg på forskningsseminar, Department of sociology, Basel. 99. Analysestrategiske problemer i Kærlighed og omstilling, oplæg på P.h.D.-kursus i videnskabsteori og metode på DPU Diskursive analysestrategier oplæg på Ph.D.-kursus i videnskabsteori på Institut for Sociologi, København Borger og Marked, oplæg sammen med Holger Højlund på konferencen På vej mod bedre ældrepleje ældrepakken til eksamen, arrangeret af Ældresagen, den 29/1, i Landstingssalen på Christiansborg 102. Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg på konference 16

17 Pædagogisk ledelse og kompetenceudvikling, JCVU, Nyborg Forskning for hvem og hvorfor, Oplæg på konferencen Handelshøjskolen i videnssamfundet, arrangeret af CCC Borgerens kontraktliggørelse, offentligt oplæg arrangeret af Dansk Sociolog Forening, Sociologi, København OPP kommunikationsteoretisk set, oplæg på konferencen Offentligeprivate partnerskaber, arrangeret af Cap Gemeni, 12/3, i Landstingssalen på Christiansborg Luhmanns systemteori, oplæg på Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet Topledelse i supervisionsstaten diagnoser og udfordringer, oplæg på regionalkonference i København om topledelse og kommunikation i videnssamfundet, arrangeret af Forum for Offentlige Topledelse, med deltagelse af 35 offentlige topledere Borgerens kontraktliggørelse på vej mod den følsomme stat? oplæg på Diakonissestiftelsens årsmøde, København Diskursive analysestrategier, oplæg på ph.d.-kursus om sociologisk videnskabsteori på Sociologi, KU Discourse and intimization of management, oplæg for Department of Sociology, University of Bern Borgerens kontraktliggørelse, oplæg på konference på Høgskolen i Agder, Kristiansand, Norge Diskursive analysestrategier, oplæg på konference på Høgskolen i Agder, Kristiansand, Norge Kærlighed og omstilling, oplæg på Nordisk Arbejdsgiverkonference i Skagen, arrangeret af Personalestyrelsen, Finansministeriet Borgerens kontraktliggørelse oplæg på 3-dages seminar om coaching, arrangeret af DISPUK, Snekkersten Medarbejderen i kærlighedens tegn oplæg på Nordisk kongres for Sygeplejefaglige vejledere, Herning Medarbejderen i kærlighedens tegn oplæg på konference ledelse af professionelle arrangeret af Overlægernes ledelses- og administrationsuddannelse, Middelfart Ledelse som samfundsskabende praksis oplæg for Servicebranchens Chefsakademis Deltagertræf, Frederiksberg Borgerens kontraktliggørelse, oplæg på LederForums Årskursus, Nyborg Borgerens kontraktliggørelse, oplæg på MPP-forums konference: Medborgerskab og kontrakter, RUC Medarbejderen i kærlighedens tegn oplæg på Københavns kommunes 17

18 netværksseminar for leder om Styringsteknologier i forandringsprocesser, Holbæk Epistemologiske analysestrategier Oplæg for Foreningen Kritisk profil, Århus Offentlig-private partnerskaber, oplæg for Knowledge Lab, Syddansk Universitet, Odense Supervisionsstatens rolle i politikkens privatisering, oplæg på Velfærdsworkshop i Virum arrangeret af Birch & Krogboe Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg på Kommunaldirektør-seminar, Liseleje Topledelse i supervisionsstaten diagnoser og udfordringer, oplæg for Forum for Offentlige Topledelse, med bl.a. Henrik Hassenkam, Karsten Dybvad, Peter Gorm Hansen, Otto Larsen og Jørgen Rosted, Fredensborg Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg på Årsmøde for den kommunale tandplejes ledere, Nyborg Hvorfor studere forvaltningens italesættelse?, oplæg på Forvaltningskonferencen, Demokrati og forvaltning, Sandbjerg Gods, Arrangeret af Statskundskab i Århus Kærlighed og omstilling, oplæg på Forvaltningsuddannelsen på RUC Empowerment Frigørelse eller dobbeltformynderi?, oplæg i Operation netværk, Københavns Kommune, Rådhuset Refleksive partnerskaber på konferencen Sociale partnerskaber vejen frem? arrangeret af Foreningen Nydansker i samarbejde med ISS Strategisk ledelse af polyfone organisationer og Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg i kursus om kommunikation og ledelse, Amtsakademiet, Københavns Amt, Glostrup Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg på Institut for Informationsvidenskab, Århus Universitet Kærlighed som ledelsesregime, oplæg på konferencen Lederens Dag arrangeret af Ledernes Hovedorganisation, Bellacenteret Borgerens kontraktliggørelse, oplæg for Filosofisk Forum Topledelse i supervisionsstaten diagnoser og udfordringer, oplæg for Forum for Offentlige Topledelse, Tema 3 underledelse af Departementschef Leo Bjørnskov og med deltagele af bl.a. Direktør Lisbeth Lolicke, kontorchef Elisabeth Hvas, kontorchef Henrik Hassenkam, Kommunaldirektør Mogens Hegnsvad, Professor Steen Hildebrandt og Professor Torben Beck Jørgensen Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg på temarække angående den omstillingsramte leder, Sygepleje og Radiografskolens 18

19 Udviklings- og kursusafdeling, Herlev Borgerens Kontraktliggørelse, oplæg på temarække angående den omstillingsramte leder, Sygepleje og Radiografskolens Udviklings- og kursusafdeling, Herlev Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg på Sygeplejeskolen i Århus Borgerens Kontraktliggørelse, oplæg på seminar for De Sociale Højskolers samfundsundervisere Kærlighed og omstilling, oplæg på Gladsaxeseminariet Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på konferencen Pædagogisk ledelse og kompetenceudvikling, arrangeret af Jydsk Pædagogisk Center, i Nyborg Den refleksive kontrakt, oplæg på seminar i Søllerød Kommune Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg i Frederiksberg netværket, Frølund Seminarium Medarbejderen i kærlighedens tegn, foredrag for Højskoleforeningen for Hadsten & omegn, Hadsten Højskole Medarbejderen i kærlighedens tegn, foredrag på konferencen Magt, Passion, Kommunikation, Vision 21, Aalborg Universitet Polyphonic Organizations, plenarforelæsning på konferencen Niklas Luhmann and Organization Theory, Universität München. Med paper Medarbejderen i kærlighedens tegn, foredrag for Personalestyrelsen Medarbejderen i kærlighedens tegn, foredrag for DJØFsommeruniversitet Discourse and Intimization of Management, foredrag på ph.d.-kurset Discourse Theory and Practice arrangeret af SPIRIT, Aalborg Universitet Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, foredrag på konferencen Personaleledelse i en brydningstid Den kærlige ledelses krise, Danmarks Biblioteksskole Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, foredrag for Foreningen Kritisk Profil, Aarhus Universitet Luhmann og iagttagelse af anden orden samt Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, foredrag på personaleseminar for DISPUK, Snekkersten Privatpolitikkens potentiale oplæg ph.d.-kurset Demokrati, politisk kommunikation og medier, Den politologiske forskerskole, KUA Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, foredrag for Familieog Arbejdsmarkedsforvaltningen, Københavns Kommune Luhmann som analysestrateg, oplæg på ph.d-kursus Konstruktivisme 2, 19

20 Danmarks Pædagogiske Universitet, Odense Den refleksive kontrakt, oplæg på symposiet Det offentlige som stakeholder, arrangeret af Mandag Morgen, København Beslutningens ubesluttelighed oplæg på nordisk konference i Oslo om Niklas Luhmann og organisationsteorien arrangeret af Handelshøyskolen BI i Oslo Den refleksive kontrakt, oplæg på udliciteringskonference på COS, København Refleksive kontrakter og Medarbejderen i kærlighedens tegn, 2 oplæg på Økonomi, politik og forvaltning på Aalborg Universitet Visionsgruppen for virksomheders samfundsmæssige ansvar, et antal møder i et udvalgt under Erhvervsministeriets departement under ledelse af Departementschef Jørgen Rosted Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg sammen med Asmund Born, i Filosofisk Forum i København Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Institut for samfundsvidenskab på Karlstad Universitet i Sverige Forvaltningspolitikkens betingelser og udfordringer, oplæg for København Kommune, Økonomiforvaltningen Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på RAKO-seminar for nordiske forvaltningschefer arrangeret af Økonomistyrelsen Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på FU A-kasse konference på LO-skolen Strategiske udfordringer for den polyfone organisation, oplæg på Advice Analyses stakeholderseminar Luhmann som analysestrateg, oplæg på Ph.D.-kursus i videnskabsfilosofi og videnskabshistorie, Institut for Statskundskab, KU Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på kursus i forvaltningshistorie på Institut for Statskundskab, KU Polyfone organisationer, oplæg og paper i gruppen arbejdslivets diskurser på konferencen Samhällets diskurser på Stockholms Universitet Magt iagttaget diskursanalytisk, plenarforelæsning på konferencen Samhällets diskurser på Stockholms Universitet Kærlighed og omstilling Er staten gået for langt? oplæg på Personalechefkonferencen 2001, arrangeret af Personalestyrelsen, Finansministeriet Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Roskilde Katedralskole Foucault og Luhmann som analysestrateger, oplæg på konference om 20

Forandringsprocesser Læseplan

Forandringsprocesser Læseplan SDU Master i Evaluering August 2007 Forandringsprocesser Læseplan Lektor Vibeke Normann Andersen Fagets formål og sigte: Formålet med faget Forandringsprocesser er, at give den studerende begreber og modeller,

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger For alle fire faggrupper er læst tekster i henhold til nedenstående principper: Genre Tekst Afsender Modtager Lovstof Uddannelse: Præsentation

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Styringsparadigmer V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer V. Leon Lerborg Styringsparadigmer V. Leon Lerborg Inspiration til MED-samarbejdet Fredericia - Juni 2011 IFOS Institut for Offentlig Styring Chefkonsulent Efteruddannelse af topledere i den offentlige sektor Ejer Analyser

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER

OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER Ledelsesakademi-konference 12.08.13 OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER Betina Wolfgang Rennison, Ph.D., Ledelsesforsker, forfatter og foredragsholder. Lektor, AAU rennisonresearch@gmail.com Mobil: 2970-6060

Læs mere

- fortid og fremtid V. Leon Lerborg

- fortid og fremtid V. Leon Lerborg Styringsparadigmer - fortid og fremtid V. Leon Lerborg Konsulentprogrammet Konference, Middelfart 12. august 2013 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Momentum Direktør 2003-06

Læs mere

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger:

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger: Borgeren i centrum har i længere tid været et plus-ord i den offentlige sektor. At sætte borgeren i centrum har været omdrejningspunkt for en række forskellige bevægelser: Forsøg på at komme væk fra en

Læs mere

Ledelseskommissionens medlemmer

Ledelseskommissionens medlemmer Ledelseskommissionens medlemmer Formand og medlemmer Kommissionen består af 1 formand og 9 medlemmer. Medlemmerne er ledere med solid ledelseserfaring fra forskellige dele af den offentlige og private

Læs mere

Kultur- og kommunikationsteori

Kultur- og kommunikationsteori 1 Just, Sine Nørhom; Burø, Thomas: "Fra Auschwitz til Anders And - kultur som ideologi" 1 Kilde: Kultur- og kommunikationsteori. En introduktion Hans Reitzels Forlag, 2010 ISBN: 9788776757953 2 Meyrowitz,

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Anders Fogh Jensen. Filosof, Ph.D, D.E.A. Født 13. maj Web: Ved ANDERS FOGH JENSEN

Anders Fogh Jensen. Filosof, Ph.D, D.E.A. Født 13. maj Web:  Ved ANDERS FOGH JENSEN Ved ANDERS FOGH JENSEN CV Anders Fogh Jensen Filosof, Ph.D, D.E.A Født 13. maj 1973. Email: anders@filosoffen.dk Web: www.filosoffen.dk 18-12-17 1/6 CV Arbejdstelefon: (+45) 26 80 95 55 Arbejdsadresse,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv.

Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv. Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv. 22. marts 2017 Ved beskikkelse som censor i Statskundskab vil man kunne blive anmodet om at censurere ved en række uddannelser, der

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

Valgdata Bestyrelsen 2015

Valgdata Bestyrelsen 2015 Version 30. september 01 Valgdata Bestyrelsen 01 Organ Valggruppe studerende (valggruppe 3) Valggruppe TAP (valggruppe ) Valggruppe VIP (valggruppe 1) Bestyrelsen The Board of Directors 1 Ikke muligt 1

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes

Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes CV Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes RESUMÉ - Forsknings- og udviklingsprofil rettet mod offentlig servicekvalitet

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Forskningspublikationer

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Forskningspublikationer Ph.d.-studerende Center for Demokratisk Netværksstyring Institut for Samfund og Globalisering Universitetsvej 1, byg. 25.2 4000 Roskilde Danmark E-mail: ahkrogh@ruc.dk Telefon: 4674-2793 Webside: http://www.ruc.dk/~ahkrogh

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Justine Grønbæk Pors, 2205 1980 Solitudevej 6, 1. th, 200 København N. + 45 22475429 jgp.mpp@cbs.dk

CURRICULUM VITAE. Justine Grønbæk Pors, 2205 1980 Solitudevej 6, 1. th, 200 København N. + 45 22475429 jgp.mpp@cbs.dk CURRICULUM VITAE PERSONAL INFORMATION Justine Grønbæk Pors, 2205 1980 Solitudevej 6, 1. th, 200 København N + 45 22475429 jgp.mpp@cbs.dk EDUCATION 11.11.2011 PhD from the Doctoral School of Organization

Læs mere

Professionelles blikke på den anden når fortællinger ændrer identiteter - udkommer efterår Frydelund Akademisk.

Professionelles blikke på den anden når fortællinger ændrer identiteter - udkommer efterår Frydelund Akademisk. Nyhedsbrev NNDR.dk September 2017 Nordic Network on Disability Research Indhold: 1. Nyt fra NNDR.dk bestyrelsen 2. Nyt fra NNDR nordisk 3. Nyheder og begivenheder 4. Nye udgivelser 1. Nyt fra NNDR.dk bestyrelsen

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

VIBEKE LEHMANN NIELSE N

VIBEKE LEHMANN NIELSE N VIBEKE LEHMANN NIELSE N CV Fødselsår: 25. oktober, 1971 Ægteskabelig status: Samboende (to delebørn på hhv. 6 og 9) UDDANNELSE 2002 Ph.d. i offentlig forvaltning, Institut for Statskundskab, Aarhus 1996

Læs mere

Lektor, cand. pæd. Peter Rod

Lektor, cand. pæd. Peter Rod Lektor, cand. pæd. Peter Rod Det frie valg i velfærdsydelsen NPM - DRP I det postmoderne samfund flyder den liberale økonomis principper om de frie markedskræfter udover den offentlige sektor. Strukturreformen

Læs mere

Metodekursus for kommunikation og medier

Metodekursus for kommunikation og medier 1 Krogstrup, Hanne Kathrine; Kristiansen, Søren: "Observationsmetoden og dens former" 1 Kilde: Deltagende observation. Introduktion til en samfundsvidenskabelig metode Hans Reitzel, 2004 ISBN: 8741227085

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den. 4, 5. & 7. November 2005 i Fællessalen på Christiansborg. 1. session: Fredag

Læs mere

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Publications. Formidlingspublikationer

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Publications. Formidlingspublikationer PhD Fellow The Department of Society and Globalisation Democratic Network Governance Universitetsvej 1, 25, 25.2 DK-4000 Roskilde Denmark Universitetsvej 1, 25.2 DK-4000 Roskilde Denmark E-mail: ahkrogh@ruc.dk

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Ankomst og indregistrering Mød de øvrige deltagere over morgenbrød og -kaffe

Ankomst og indregistrering Mød de øvrige deltagere over morgenbrød og -kaffe Side 1 ud af 5 Den danske model er på én gang stærkt ombejlet, omdiskuteret og udsat for pres. Ikke mindst globaliseringen og den aktuelle økonomiske krise har gjort det vanskeligere at se, hvordan et

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen Karsten Elmose-Østerlund Adjunkt Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Institut for Idræt og Biomekanik Bevægelse, Kultur og Samfund Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark

Læs mere

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Forskningspublikationer. Formidlingspublikationer

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Forskningspublikationer. Formidlingspublikationer Andreas Hagedorn Krogh Ph.d.-studerende Roskilde School of Governance Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv Universitetsvej 7, byg. 25.2 4000 Roskilde Danmark E-mail: ahkrogh@ruc.dk Telefon: 4674-2793

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret 2012 LEDELSE Læseplan Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Grundkursus i politologi Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Master of Public Administration

Master of Public Administration Master of Public Administration mpa Viden, der skaber værdi Master of Public Administration Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med

Læs mere

Reformtid skolereform og bortfald af lærernes arbejdstidsaftaler

Reformtid skolereform og bortfald af lærernes arbejdstidsaftaler PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Reformtid skolereform og bortfald af lærernes arbejdstidsaftaler Forskningsprogram Satsning Kontakt Ledelse og Organisatorisk læring Reformtid (Praksisudvikling i et organisatorisk

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Publications. Troels Michael Lilja

Publications. Troels Michael Lilja Troels Michael Lilja Publications Jeg en bro mig bygge vil...:... mellem forskning og erhvervsliv Lilja, T. M. 29 May 2012 1, Business Syd maj 2012, Fyens Stiftstidende Fagre nye verden: snart bliver det

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Policy Analyse Læseplan

Policy Analyse Læseplan SDU Samfundsvidenskabeligt Fakultet Master i Evaluering Efterårssemestret 2008 Policy Analyse Læseplan Undervisere: Lektor Johannes Michelsen Professor Peter Munk Christiansen Fredag den 19. september,

Læs mere

Ulrich Beck. Kosmopolitanisme som forestillede globale risikofżllesskaber

Ulrich Beck. Kosmopolitanisme som forestillede globale risikofżllesskaber Ulrich Beck Kosmopolitanisme som forestillede globale risikofżllesskaber D kosmopolitan sociologi Metodologisk nationalisme kosmopolitanisme kosmopolitisering Kritik af metodologisk nationalisme udsyn

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Emergensen af den tredje sektor i Danmark

Emergensen af den tredje sektor i Danmark Emergensen af den tredje sektor i Danmark Birgit V. Lindberg, Ph.D. stipendiat Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Disposition Introduktion Uafhængighedsstrategier i Frivillige

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012.

Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012 Læseplan LEDELSE Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Publikationer. Troels Michael Lilja

Publikationer. Troels Michael Lilja Troels Michael Lilja Publikationer Jeg en bro mig bygge vil...:... mellem forskning og erhvervsliv Lilja, T. M. 29 maj 2012 1, Business Syd maj 2012, Fyens Stiftstidende Fagre nye verden: snart bliver

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Læseplan for Efterår 2015, Odense for følgende uddannelser:

Læseplan for Efterår 2015, Odense for følgende uddannelser: Læseplan for Efterår 2015, Odense for følgende uddannelser: * Scient.pol., bachelor (et-fags) * Centralfag i Samfundsfag (to-fags) * Tilvalg i Samfundsfag, bachelor og kandidat * Cand.scient.pol. Der vil

Læs mere

Unga in i Norden: Referencegruppemøde

Unga in i Norden: Referencegruppemøde Unga in i Norden: Referencegruppemøde Roskilde Universitet 13. april 2015 Trine Wulf Andersen Lektor, phd Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning wulf@ruc.dk Program 11.00 11.15: Velkommen v/ Trine

Læs mere

Lars Qvortrup: Den myndige lфrer Niklas Luhmanns blik pе uddannelse og pфdagogik.

Lars Qvortrup: Den myndige lфrer Niklas Luhmanns blik pе uddannelse og pфdagogik. Lars Qvortrup: Den myndige lфrer Niklas Luhmanns blik pе uddannelse og pфdagogik. KЬbenhavn: Forlaget Dafolo 2012 Den myndige lфrer Niklas Luhmanns blik pе uddannelse og pфdagogik blik barnet livsforlьb

Læs mere

Undervisningsplan Magt og ledelse i velfærdsstaten Fagkoordinator Undervisere

Undervisningsplan Magt og ledelse i velfærdsstaten Fagkoordinator Undervisere Undervisningsplan Magt og ledelse i velfærdsstaten MPA-hold 2013 4. semester Efterår 2014 Fagkoordinator Kaspar Villadsen, lektor, LPF Undervisere Kaspar Villadsen, lektor, LPF Holger Højlund, lektor,

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Justine Grønbæk Pors Jgp.lpf@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Center for Skoleledelse Copenhagen

Læs mere

Frivillighedsundersøgelsen - en kortlægning af den frivillige sektor i Danmark www.frivillighedsus.dk

Frivillighedsundersøgelsen - en kortlægning af den frivillige sektor i Danmark www.frivillighedsus.dk Frivillighedsundersøgelsen - en kortlægning af den frivillige sektor i Danmark www.frivillighedsus.dk Formidlingsoversigt Februar 2007 2 Formidlingsoversigt over Frivillighedsundersøgelsens resultater

Læs mere

HOLGER HØJLUND. Associate Professor, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School

HOLGER HØJLUND. Associate Professor, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School HOLGER HØJLUND PERSONAL DETAILS: Holger Højlund, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School (CBS); direct telephone: +45 38152886; Email: hoh.lpf@cbs.dk; home page: www.cbs.dk/staff/holger_hojlund

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Dette vil sige, at du ikke behøver vedlægge kursusbeskrivelse, når du søger om godkendelse. Listen kan

Læs mere

Præsentation af CIRCLA, Bestyrelsens besøg på Inst. f. Kultur og Globale Studier. 8. februar 2016

Præsentation af CIRCLA, Bestyrelsens besøg på Inst. f. Kultur og Globale Studier. 8. februar 2016 Præsentation af CIRCLA, Bestyrelsens besøg på Inst. f. Kultur og Globale Studier 8. februar 2016 Fokus på Arktis Råstofudvinding (minedrift og offshore olie/gasproduktion) Fokus på Arktis Råstofudvinding

Læs mere

politica Tidsskriftfor politisk videnskab

politica Tidsskriftfor politisk videnskab politica I Tidsskriftfor politisk videnskab Redaktion: De rek Beach, Anne Binderkrantz, Niels Ejersbo, Mette Kjær, Robert Klemmensen, Michael Baggesen Klitgaard, Asbjørn Sonne Nørgaard, Thomas Olesen (anmeldel

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Undervisning modul 3 Organisation Forår 2014 (del 2) 21. januar 2014 Sted: København AAU Campus Frederikskaj 10A, 2450 København SV Aalborg Aalborg Universitet, Kroghstræde

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 29. april 2014 Tid: Kl. 15.00-17.00 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-04 Afbud: Henrik Kolind Carsten Sand Nielsen Søren S. Steensen Lars

Læs mere

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 2015 Liv og ledelse i myndigheden Årsmøde for chefer og ledere sætter i år fokus på livet i myndigheden i lyset af de konstante

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1 2661.12 Sosialvísind Undirvísingarætlan temavika 1 Ábyrdarundirvísari: Gestur Hovgaard, lektari Undirvísing: Finn Laursen. Stig: (bachelor stig 3. ár) 10 ECTS Stað: Søgu og samfelagsdeildin, Jónas Broncks

Læs mere

Partnerskaber som kontrakter af anden orden

Partnerskaber som kontrakter af anden orden Partnerskaber som kontrakter af anden orden Niels Åkerstrøm Andersen Institut for ledelse, politik og filosofi CBS 2013 Niels Åkerstrøm Andersen, 1996: Udlicitering Når det private bliver politisk, Nyt

Læs mere

Observationer af personer

Observationer af personer new ways of working Spørgeskema Workshop Observationer af personer Observationer i rum Interviews Observationer af møder Snapshots Inspirationsforedrag Episoder Arbejdsmønsteranalyse Metoder til at afdække

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Strategisk forhandling i praksis Læseplan

Strategisk forhandling i praksis Læseplan Strategisk forhandling i praksis Læseplan Underviser: Lektor, ph.d. Morten Kallestrup Formål og sigte: For ledere i den offentlige sektor er evnen til at forhandle og skabe resultater gennem andre helt

Læs mere

Professionsfaglig Leder Strategiske Ledelsesudfordringer

Professionsfaglig Leder Strategiske Ledelsesudfordringer SOCIALPÆDAGOGERNES LEDERKONFERENCE Professionsfaglig Leder Strategiske Ledelsesudfordringer Dorthe Pedersen, CBS Odense, November 2015 HVAD VIL JEG TALE OM? Dobbelthed og spændinger i aktuel styring og

Læs mere

30 år efter Jordskredsvalget. Decembervalget 1973: 30 år efter

30 år efter Jordskredsvalget. Decembervalget 1973: 30 år efter 30 år efter Jordskredsvalget Jørgen Elklit og Mogens N. Pedersen Decembervalget 1973: 30 år efter Rune Stubager Ændrede skillelinjer siden 1960'erne? Lars Bille Tre nye partier? Elizabeth P. Klages Populisme

Læs mere

Forskning i Haver til Maver

Forskning i Haver til Maver Forskning i Haver til Maver 1 E VA L U E R I N G, F O R S K N I N G S B A S E R I N G O G F Ø L G E F O R S K N I N G I N S P I R AT I O N S D A G K R O G E R U P 8. O K TO B E R 2 0 1 5 K A R E N W I

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, I 2006 blev det muligt for studerende med en bachelorgrad i Politik & Administration,

Læs mere

Brydninger i ungdomslivet Sørensen, N. U. (red.) & Pless, M. (red.) 2015 1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 190 s. (Ungdomsliv; Nr. 3).

Brydninger i ungdomslivet Sørensen, N. U. (red.) & Pless, M. (red.) 2015 1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 190 s. (Ungdomsliv; Nr. 3). Lektor Det Humanistiske Fakultet Institut for Læring og Filosofi Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet København Postaddresse: A.C. Meyers Vænge 15 2450 København SV Danmark Postaddresse: A.C.

Læs mere