CURRICULUM VITAE FOR NIELS ÅKERSTRØM ANDERSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CURRICULUM VITAE FOR NIELS ÅKERSTRØM ANDERSEN"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE FOR NIELS ÅKERSTRØM ANDERSEN Født: 27/ i Glostrup Civilstand: Gift med Hanne Knudsen, to børn Ida og Asger UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE 2005: 2001: 1997: 1995: 1995: 1994: 1990: Professor i politisk ledelse ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshøjskolen København. Forskningsprofessor i politik, strategi og organisation ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshøjskolen København. Lektor i politisk ledelse ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshøjskolen København. Kåret med Tiegentprisens guldmedalje på Handelshøjskolen i København Ph.D.scient.adm., Roskilde Universitet Center (RUC) med afhandlingen: "Selvskabt forvaltning. Forvaltningspolitikkens og centralforvaltningens udvikling i Danmark ". Adjunkt i PR på Institut for Samfundvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter. Cand. scient. adm. med specialeafhandlingen: "Virksomhed i forhandlingsøkonomi". Specialekarakter: 11. Karaktergennemsnit: 10,7. AKTUELLE TILLIDSPOSTER Medlem af det akademiske råd, CBS Medlem af studienævnet for Ha.kom.og cand.merc. kom. Forskningsleder af politikgruppen på LPF. Viceinstitutbestyrer på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

2 PUBLIKATIONSLISTE: Bøger publiceret i Danmark: 1. Niels Åkerstrøm Andersen, 2012: Flygtige forhold, Om ledelse af medarbejdere mellem pædagogik, kærlighed og leg, Hans Reitzels forlag, København, 344 sider. 2. Niels Åkerstrøm Andersen, 2008: Legende magt, Hans Reitzels Forlag, København, 213 sider. 3. Niels Åkerstrøm Andersen, 2006: Partnerskabelse, Hans Reitzels Forlag, København, 199 sider. 4. Niels Åkerstrøm Andersen, 2003: Borgerens kontraktliggørelse, Hans Reitzels Forlag, København, 199 sider. 5. Niels Åkerstrøm Andersen og Asmund Born, 2001: Kærlighed og omstilling. Italesættelsen af den offentligt ansatte, Nyt fra samfundsvidenskaberne, København, 194 sider. 6. Niels Åkerstrøm Andersen, 1999: Diskursive analysestrategier, Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann, Nyt fra Samfundsvidenskaberne, København, 210 sider. 7. Niels Åkerstrøm Andersen, 1997: Udlicitering - Strategi og historie, Nyt fra Samfundsvidenskaberne. 203 sider. 8. Niels Åkerstrøm Andersen, 1996: Udlicitering - Når det private bliver politisk, Nyt fra Samfundsvidenskaberne. 171 sider. 9. Niels Åkerstrøm Andersen, 1995: Selvskabt forvaltning, Forvaltningspolitikkens og centralforvaltningens udvikling i Danmark , Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 255 sider. 10. Niels Åkerstrøm Andersen, Ove Kaj Pedersen, Peter Kjær og John Elberg, 1992: Privat Politik, Samfundslitteratur, 216 sider. Bøger publiceret internationalt: 1) Niels Åkerstrøm Andersen, 2013: Management of play and intensity at work, Transient Relations Edward Elgar, Forthcoming in august. 2) Niels Åkerstrøm Andersen & Inger-Johanne Sand, 2012 (ed): Hybrid forms of governance. Self-suspension of power, Palgrave Macmillan, London. 3) Niels Åkerstrøm Andersen, 2009: Power at play. The relationships between play, work and governance, Palgrave Macmillan, London. 4) Niels Åkerstrøm Andersen, 2008: Partnerships: Machines of Possibility, Policy Press, Bristol, 165 sider. 5) Niels Åkerstrøm Andersen, 2003: Discursive analytical strategies Understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann, Policy Press, Bristol, 135 sider. 2

3 Antologier publiceret på dansk: 6) Anders Esmark, Carsten Bagge Lausten og Niels Åkerstrøm Andersen (red) 2005: Poststrukturalistiske analysestrategier, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg. 7) Anders Esmark, Carsten Bagge Lausten og Niels Åkerstrøm Andersen, (red) 2005: Socialkonstruktivistiske analysestrategier, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg. Artikler publiceret Internationalt: Niels Åkerstrøm Andersen, 2013, Contract as a form of intersystemic communication, in Alberto Febbrajo og Gorm Harste (ed): Law and Intersystemic Communication, Studies in Sociology of Law, Ashgate, Surrey, p Niels Åkerstrøm Andersen & Hanne Knudsen, 2013: Playful Responsibility: Building partnerships with parents, accepted to Journal of Education Policy Niels Åkerstrøm Andersen & Inger Johanne Sand: Introduction, in Niels Åkerstrøm Andersen & Inger-Johanne Sand, 2012 (ed): Hybrid forms of governance Self-suspension of power, Palgrave Macmillan, London, p Niels Åkerstrøm Andersen, 2012: To promise a promise: When contractors desire a life-long partnership, in Niels Åkerstrøm Andersen & Inger-Johanne Sand, 2012 (ed): Hybrid forms of governance Self-suspension of power, Palgrave Macmillan, London, p Niels Åkerstrøm Andersen, 2012: Citizen s contract as a tricky steering medium, in Niels Thyge Thygesen (ed): The illusion of management control a systems theoretical approach to managerial technologies, Palgrave Macmillan, London, p Niels Åkerstrøm Andersen & Niels Thyge Thygesen, 2012: The polyphonic effects of technological changes in the public sector organizations: a systems theoretical approach (Thygesen er hovedforfatter), in Niels Thyge Thygesen (ed): The illusion of management control a systems theoretical approach to managerial technologies, Palgrave Macmillan, London, p Niels Åkerstrøm Andersen, 2012: Organization und Entscheidung, in Olivar Hahraus, Armin Nassehi, Maroi Grizelj, Irmhild Saake, Christian Kirchmeier & Julian Müller(Ed.): Luhmann-Handbuch. Leben Werk - Wirkung, Verlag J. N. Metzler, Stuttgart/Weimar, p

4 Niels Åkerstrøm Andersen, 2011: Who is Yum-Yum? A cartoon state in the making, in Ephimera, theory & politics in organization, Vol 11(4): Niels Åkerstrøm Andersen, 2011: Conceptual history and the diagnostics of the present in Management & Organizational History, Vol 6(3): Niels Åkerstrøm Andersen, 2010: Wer ist Yum-Yum? Ein Cartoon-Staat im Werden, in Steffen Roth, Lukas Schreiber & Ralf Wetzel (Ed.): Organisation multimedial. Zum polyphonen program der nächsten organisation, Carl-Auer-Verlag, Heidelberg. 11. Niels Åkerstrøm Andersen, 2010: "Luhmann as Analytical Strategist", in John René, Anna Henkel & Jana Rückert-John (Hrsg.): Die Methodologien des System. Wie kommt man zum Fall und wie dahinter?, VS Verlag, Wiesbaden, pp Niels Åkerstrøm Andersen, 2010: "The semantic analytical strategy and diagnostics of the present", in John René, Anna Henkel & Jana Rückert-John (Hrsg.): Die Methodologien des System. Wie kommt man zum Fall und wie dahinter?, VS Verlag, Wiesbaden, pp Niels Åkerstrøm Andersen, 2008: The World as Will and Adaptation: the interdiscursive coupling of citizens contracts, Critical Discourse Studies, Vol. 5, no. 1, pp Niels Åkerstrøm Andersen & Asmund Born, 2008: The Employee in the Sign of Love Culture and Organization, vol. 14, No. 4, pp , Taylor & Francis Niels Åkerstrøm Andersen, 2007: The self-infantilised adult and the management of personality Critical Discourse Studies. Vol. 4, no. 3, pp Niels Åkerstrøm Andersen & Asmund Born, 2007: Heterophony and the postponed organisation Organizing autopoietic systems, in Tamara Journal for Critical Organizational Inquiry, vol. 6, Issue 6.2, pp Niels Åkerstrøm Andersen & Asmund Born, 2007: Emotional identity feelings as communicative artefacts in organisations in Int. J. Work Organisation and Emotion, Vol. 2, No. 1, 2007, pp Niels Åkerstrøm Andersen, 2007: Creating the client who can create himself and his own fate the tragedy of the citizens contract in Qualitative Sociology Review, Vol III, Issue 2, pp n.pdf 19. Niels Thyge Thygesen & Niels Åkerstrøm Andersen, 2007: The polyphonic effects of technological changes in public sector organization: A system theoretical approach, in Ephemera, vol. 7(2): Niels Åkerstrøm Andersen, 2006: Diskursive analytische Strategien in der Verwaltungswissenschaft in Jörg Bogumil, Werner Jann und Frank Nullmeier (Hrsg.): Politik und Verwaltung, PVS Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 37/2006, pp

5 Niels Åkerstrøm Andersen, 2005: Political Administration, in David Howard & Jacob Torfing (ed) Discourse theory in European Politics: Identity, policy and governance, Palgrave Macmillan, New York Niels Åkerstrøm Andersen, 2005: Sleepless nights: The burdens of choosing your own project, in Poul B. Olsen & Kaare Pedersen (ed): Problem-Oriented project work, Roskilde University Press, Roskilde. 23. Niels Åkerstrøm Andersen, 2004: The Contractualisation of the Citizen on the transformation of obligation into freedom, in Social Systems, JG. 10, Heft 2, Lucius & Lucius, Bielefeld, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2003: The Undecidability of Decision, in Tore Bakken and Tor Hernes (ed): Autopoietic Organization Theory, Abstakt, Liber, Copenhagen Business School Press, Oslo, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2003: Polyphonic Organisations, in Tor Hernes and Tore Bakken (ed): Autopoietic Organization Theory, Abstakt, Liber, Copenhagen Business School Press, Oslo, s Niels Åkerstrøm Andersen og Asmund Born, 2000: Complexity and Change: Two Semantic Tricks in the Triumphant Oscillating Organization, i System Practice and Action Research, Vol. 13, No 3, pp Niels Åkerstrøm Andersen, 2000: Public Market Political Firms, Acta Sociologica, nr. 1, 25 sider Niels Åkerstrøm Andersen og Asmund Born, 1997: Complexity and The love of learning and the desire for God. A Defence for Oscillicratic Organizing, in Gergen, K. (red): Organizing in a multi-voices world, volume 1, CIMAD Consultants, Antwerp, Belgium. (Fremlagt på konference i Leuven om organizing in a multivoiced world ), 11 sider Niels Åkerstrøm Andersen, Peter Kjær og Ove K. Pedersen, 1996: "On the Critique of Negotiated Economy", Scandinavian Political Studies, vol 19, No 2, 17 sider Niels Åkerstrøm Andersen og Peter Kjær, 1993: "Private Industrial Policy in Danish Negotiated Economy", in Bob Jessop & Klaus Nielsen (ed): Institutional Framework for a Market Economy. Scandinavian and Easteuropean Perspectives, Avebury. 21 sider Niels Åkerstrøm Andersen, Ove Kaj Pedersen og Peter Kjær, 1992: "Private Policies and the Autonomy of Enterprise: Danish Local and National Industrial Policy", præsenteret på SASE-konference Los Angeles 1992 og ECPR-konference Limerick, publiceret i Journal of Economic Issues, nr. 4, december sider. Artikler publiceret i Danmark/Norden: ) Niels Åkerstrøm Andersen (2011): Empowerment, i Sociologisk leksikon. Nepper Larsen, S. & Kryger Pedersen, I. (red.). København : Hans Reitzel s s. 2) Niels Åkerstrøm Andersen (2011): Kontrakt, i Sociologisk leksikon. Nepper Larsen, S. & Kryger Pedersen, I. (red.). København : Hans Reitzel s s. 5

6 3) Niels Åkerstrøm Andersen (2011): Kontraktstyring, intern, i Sociologisk leksikon. Nepper Larsen, S. & Kryger Pedersen, I. (red.). København : Hans Reitzel s s. 4) Niels Åkerstrøm Andersen (2011): Udlicitering, i Sociologisk leksikon. Nepper Larsen, S. & Kryger Pedersen, I. (red.). København : Hans Reitzel s s ) Niels Åkerstrøm Andersen og Hanne Knudsen (2010): Den barnlige leg med magten, Tidsskriftet Vera, nr. 52, s ) Niels Åkerstrøm Andersen (2009): Hvem er Yum-Yum? Tegneseriestaten i svøb, Dansk Sociologi, årg. 20, nr. 2, s ) Niels Åkerstrøm Andersen (2008): Velfærdsledelse diagnoser og udfordringer i Sløk, Camilla & Villadsen, Kaspar: (red.) Velfærdsledelse i den selvstyrende velfærdsstat, Hans Reitzels Forlag, København, s ) Niels Åkerstrøm Andersen og Niels Thyge Thygesen (2007): Styring af styringsværktøjer i Carsten Greve (red): Offentlig ledelse og Styring, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 9) Anders Esmark, Carsten Bagge Lausten Anders Esmark og Niels Åkerstrøm 2005 Andersen, 2005: Poststrukturalistiske analysestrategier en introduktion, Carsten Bagge Lausten og Niels Åkerstrøm Andersen, (red) 2005: Poststrukturalistiske analysestrategier, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg. 10) Anders Esmark, Carsten Bagge Lausten og Niels Åkerstrøm Andersen, 2005: Socialkonstruktivistiske analysestrategier en introduktion Anders Esmark, Carsten Bagge Lausten og Niels Åkerstrøm Andersen, (red) 2005: Socialkonstruktivistiske analysestrategier, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg. 11) Niels Åkerstrøm Andersen, 2005: Den selv-barnliggjorte voksne i Carsten Nejst Jensen (red): Voksnes læringsrum, Billesøe & Baltzer, Værløse. 12) Niels Åkerstrøm Andersen & Asmund W. Born, 2005: Selvet mellem undersøgelse og bekendelse En inklusions og eksklusionsmaskine i Grus, nr. 74, s ) Niels Åkerstrøm Andersen, 2005: Borgerkontrakter og sprogspillet, i Nordisk Socialt Arbeid, vol. 25, nr. 4, s ) Niels Åkerstrøm Andersen & Asmund W. Born 2005: Følsom selveksklusion eller følelser som kommunikativt artefakt i organisationer, i Frode Nyeng & Grete Wennes (red) Kan organisasjoner føle?, Cappelen, Akademisk Forlag, Oslo. 15) Niels Åkerstrøm Andersen & Asmund W. Born 2005: Kærlig ledelse, i Nordiske OrganisationsStudier, Fagbokforlaget, Oslo, nr. 3-4, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2004: Kontraktliggørelse af borgeren om indskiftning af pligt til frihed i Nordiske OrganisationsStudier, Fagbokforlaget, Oslo, nr. 1, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2004: Ledelse af personlighed - om medarbejderens pædagogisering, i Pedersen, D. (red): Offentlig ledelse i Managementstaten, Samfundslitteratur, s

7 18. Niels Åkerstrøm Andersen, 2004: Supervisionsstaten og den politiske virksomhed, i Frankel, C. (red): Virksomhedens politisering, Forlaget Samfundslitteratur, København. 19. Niels Åkerstrøm Andersen og Niels Thyge Thygesen, 2004: Styring af styringsværktøjer, i Nordisk Administrativ Tidsskrift, nr. 1, s Niels Åkerstrøm Andersen og Niels Thyge Thygesen, 2004: Selvskabelsesteknologier i den selvudsatte organisation, i tidsskriftet GRUS, nr Niels Åkerstrøm Andersen, 2003: Organisation i anden ordens perspektiv Systemteoriens analysestrategiske maskine, i Holger Højlund og Morten Knudsen (red): Organiseret kommunikation systemteoretiske analyse, Samfundslitteratur, København, s Niels Åkerstrøm Andersen og Asmund Born, 2003: Shifters, i Holger Højlund og Morten Knudsen (red): Organiseret kommunikation systemteoretiske analyse, Samfundslitteratur, København, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2002: Polyfone organisationer, i Nordiske OrganisationsStudier, Fagbokforlaget, Oslo, nr. 2, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2002: Medarbejderen i kærlighedens tegn, i Frederiksen, Ibsen & Larsen (red): Magt, passion, kommunikation, Dafolo Forlag, Frederikshavn Niels Åkerstrøm Andersen, 2001: Beslutningens ubesluttelighed, Nordiske OrganisationsStudier, Fagbokforlaget, Oslo, nr. 2, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2000: Politisk administration, i Torfing m.fl.: Diskursteorien på arbejde, Samfundslitteratur, 27 sider Niels Åkerstrøm Andersen og Gudrun Christensen: Spisningens sygeliggørelse, GRUS, nr. 59,1999, 22 sider Niels Åkerstrøm Andersen, 1997: "Søvnløse nætter. Om det fri projektvalgs byrde" i Kåre Pedersen & Poul Bitsch Olsen (red): Problemorienteret projektarbejde, Roskilde Universitetsforlag Niels Åkerstrøm Andersen: "Ignorans og læring i forhandlingsspil" i Dansk Industri: Læringsprocesser i virksomheder, Industriens Forlag, sider. 30. Niels Åkerstrøm Andersen, Peter Kjær og Ove Kaj Pedersen: "Forhandlingsøkonomi - Teori eller samfundsdiagnose?", Dansk Sociologi, nr. 3, 1996, 15. sider Niels Åkerstrøm Andersen, Asmund Born og Klaus Majgård: "Grænse og magt", GRUS, nr. 45 marts 1995, Ålborg sider. 32. Niels Åkerstrøm Andersen: "Institutionel historie - Udkast til analysestrategi", Statsvetenskaplig Tidskrift, nr. 3, Lund sider Niels Åkerstrøm Andersen: "Forvaltningspolitikkens udvikling i Danmark". Fremlagt på Nordisk Statsviterkongres i Oslo aug og publiceret i Lægreid, 7

8 Per og Pedersen, O.K. (red): Forvaltningspolitik i Norden, Djøf, København Niels Åkerstrøm Andersen: "Forvaltningspolitiske strategier i Danmark. En kvantitativ indholdsanalyse af betænkninger over tid og på tværs af aktører", i Lægreid, Per og Pedersen, O.K. (red): Forvaltningspolitik i Norden, Djøf, København, sider Niels Åkerstrøm Andersen: "Etisk regnskab i forhandlingsøkonomien", GRUS nr. 39, sider Niels Åkerstrøm Andersen: "Etisk Regnskab og udviklingen af anden ordens strategier", Økonomistyring & Informatik nr. 4., sider. 8

9 KONFERENCEAKTIVITETER OG EKSTERNE FOREDRAG: At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, Oplæg for Pædagogiske Konsulenters Landskonference, Nyborg Strand, 11/ Velfærdsledelse- diagnoser og paradokser, Oplæg for Gymnasieskolernes rektorforening, Axelborg, 10/ Diferentiering, Kobling og hybrider, Cast, Københavns Universitet, 13/ Playful hyper-responsibility, sammen med Hanne Knudsen, Essex University, 14/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, BUPL Østjylland, Centralværkstedet Århus, 28/ Velfærdsledelse, 8 diagnoser og 8 udfordringer oplæg på Bubl. Nordsjællands ledelseskonference Ledelse af velfærd hvad leder du efter?, 12/1 2012, LO-skolen Helsingør. 7. To create the self that creates itself in the organizational image, oplæg på PhD kursus, Institut für Soziologie, Universität Hamburg, 6/ Management of authentic emotions on the emergence of the trembling organization, oplæg på forskningsseminar, Institut für Soziologie, Universität Hamburg, 6/ Playful membership, oplæg på konference i ROM: Contradictions in publæic mangement, 13/ Velfærdsledelse diagnoser og paradokser, 26 april 2012 oplæg i Snekkersten for Dispuk. 11. Partnerskaber i et velfærdsledelsesperspektiv oplæg på MDI s årsmøde 11/5 2012, Nyborg Strand. 12. Paradoxes of Welfare Management: Power and Enrolment oplæg på PhD-kursus Public management: Theories and contemporary studies, 23/5 2012, Malmø University, Faculty of Culture and Society. 13. At skabe de selv, der skaber sig selv i orgnisationens billede, oplæg på konferencen: Den Edukative Diskurs Pædagogiseringstendenser i konkurrencestaten, økonomien og arbejdslivet, DPU, Århus Universitet, 8/ Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg på Ledertræf 2012, arrangeret af BUPL Midtsjælland, 15/2-2012, Karrebæksminde. 15. Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg på Udviklingskonsulenternes årsmøde 2012, arrangeret af Foreningen for Udviklingskonsulenter, 24/2-2012, Grenaa. 9

10 16. Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg på Skovgården, Temadag: Konkurrér og samarbejd, 31/ , Fuglebjerg. 17. Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg på København Kommunes Lederuge, Center for Offentlig Kompetenceudvikling, DGIbyen, 6/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, oplæg på København Kommunes Lederuge, Center for Offentlig Kompetenceudvikling, DGI-byen, 7/ Potentialitetsledelse i legens tegn, Oplæg for Bysted, Nordvest, 19/ Who is Yum-Yum? Handling resistance through ludic technologies in the frame of a cartoon state, oplæg på forskningsseminar, Institute for Sociology at the Ludwig-Maximilians-University Munich, 12/ Paradoxes of Welfare Management: Power and Enrolment, oplæg på forskningsseminar, Institute for Sociology at the Ludwig-Maximilians- University Munich, 12/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, oplæg på Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling, København, 19/ Paradoxes of Welfare Management: Power and Enrolment, oplæg på forskningsseminar, Institute for Sociology at Hamburg Universitet, 25/ Velfærdsledelse oplæg for norsk delegation af MPA-studerende. 25. Velfærdsledelse, 8 diagnoser og 8 udfordringer, oplæg for Skolelederforeningens årsmøde, deltagere, Odense Congress Center, 10/ Partnerships as second order contracts, oplæg sammen med Anders la Cour på IRSPM Dublin, 13/ Hvem er Yum-Yum? Modstandshåndtering gennem legende teknologier, oplæg for Danmark Kommunikationsforening, 26/ Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg på Keynote-session 2 LUP, 17/6 2011, Københavns Rådhus. 29. Laying-off affectionately oplæg på International Summerschool on New crisis in public management, Helsingør, 17/ Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg på Nordiska Lärerorganisationers samråd, 5/9 2011, DGI-byen. 31. Lad os samarbejde gør som jeg siger oplæg og efterfølgende deltagelse i paneldebat på konferencen Social velfærd 2011 hvad er fremtiden for selvejende og non-profit virksomheder? arrangeret af Dansk Erhverv, FSD 10

11 og Mandag Morgen, Børsen, 7/ Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg generalforsamlingen for leder organisationen i BUPL Storkøbenhavn, 14/ , Ballerup. 33. Partnerskabelse -Om kontrakten, der hellere ville være et fællesskab, oplæg for Meningshedernes Daginstitutioner (MDI), 1/ , København. 34. Hvem er Yum-Yum? Modstandshåndtering gennem legende teknologier, oplæg på konferencen Luhmann og sundhedssystemet, Århus universitet, 9/ Borgerens kontraktliggørelse, oplæg for Indenrigs- og socialministeriets departement, Borupshøjskole, 11/ Fra medindflydelse til understøttet entreprenørskab, oplæg på AC s konference om universitetsevalueringen 2009, Danmarks Designskole Partnership as second order contracts, oplæg på forskningsseminar hos Informations Systems Reseaerch Forum, Department of Management, LSE, London, 21/ Who is Yum-Yum? Handling resistance through ludic technologies in the frame of a cartoon state, oplæg på forskningsseminar, Department of Organization, Work and Technology, 13/1 2010, Lancaster University. 5. Deltagelse på konferencen Experimental Subjects, Institut for Advance Studies, Lancaster University, 14-15/ At stille upraktiske spørgsmål til praksis, oplæg på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, KU, foredragsrækken Samfundsforskeren rolle i samfundet, 20/ Velfærdsledelse, 8 diagnoser og 8 udfordringer, oplæg på CBS Public Konference, 21/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, oplæg på TNL s årsmøde, Tandlægernes Nye Landsforening, Nyborg Strand, 23/ Who is Yum-Yum? Handling resistance through ludic technologies in the frame of a cartoon state, keynote speak på konferencen Work, Play and Boredom, St. Andrews University, Scotland, 5/5-7/ Who is Yum-Yum? Handling resistance through ludic technologies in the frame of a cartoon state, keynote speak på Dispuk s jubilæums conference, Kreta, 6/6-12-/ Partnerskaber som kontrakter af anden orden, oplæg på DTU, Lyngby, 16/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, oplæg for Efterskolernes Lederkonference, Viborg, 2/

12 13. Hvem er Yum-Yum? Modstandshåndtering gennem legende teknologier, oplæg for Vidensklub for Ledelse, 3/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, oplæg for Dispuk, Snekkersten, 2/ Samfundsdiagnostik og analysestrategi, oplæg på konferencen: Systemteorien i anvendelse, Aarhus Universitet, 3/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, oplæg for Dispuk, Århus, 8/ Velfærdsledelse, 8 diagnoser og 8 udfordringer, oplæg på Arbejdskonference, Den koordinerede ungeindsats, arrangeret af CABI, Center for aktiv beskæftigelsesindsats, Odense, 15/ Hvem er Yum-Yum? Modstandshåndtering gennem legende teknologier, oplæg på konferencen Kommunal sundhedsindsats overfor børn og unge ledelse og pædagogik, DPU 19/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede oplæg på DPU Event Ledelsesudfordringer til debat, 18/ Who is Yum-Yum? The heterophony of the cartoon state presentation at Department of Sociology, University of Basel, 10/ Diagnostics of the present and analytical strategies, key note speak at National PhD Days, NATED, Bergen, 14-16/ Dilemmas in research school management, presentation in a panel debat on What is good educational research and how to educate the next generation educational researchers at National PhD Days, NATED, Bergen, 14-16/ Who is Yum-Yum? A cartoon state in the making oplæg på workshoppen Discourse analysis and interviews at National PhD Days, NATED, Bergen, 14-16/ Who is Yum-Yum? A cartoon state in the making oplæg på Identity, Congrés de la Societe Suisse de Sociologie, University of Geneva, 7-9/ Fra medlemskab til selv-indmeldelse - Pædagogik, kærlighed, leg, Oplæg for Frederiksberg Kommunes direktion og ledelsesgruppe, Skjoldnæsholm, 16/ The contractualisation of the citizen, keynotespeak på The 10 th NNDR conference for Nordic Network on Disability Research, Hotel Nyborg Strand, 2/ Hvem er Yum Yum? oplæg for Erhvervsantropologerne, Institut for Fremtidsforskning, 31/ Velfærdsledelse oplæg på Fagligt Kursus for Pædagogiske Psykologers 12

13 2008 Forening, Hotel Nyborg Strand, 11/ Legende magt tre oplæg oplæg på Fagligt Kursus for Pædagogiske Psykologers Forening, Hotel Nyborg Strand, 11/ Fra medlemskab til selv-indmeldelse - Pædagogik, kærlighed, leg, MPA- Norge, Frederiksberg, 5/ Legende magt tre oplæg, MPA-Norge, Frederiksberg, 5/ Fra medlemskab til selv-indmeldelse - Pædagogik, kærlighed, leg, oplæg på netværksmøde for Forum for offentligt Topledelse, Ingeniørforeningens mødelokale, København, 5/ Legende magt tre oplæg, for Center for Socialfaglig udvikling, Fredericia, 3/ Diagnostics of present and analytical strategy oplæg på ph.d.-kursus Doing Discourse Analysis, Arrangeret af RUC og den politologiske forskerskole, Sørup Herregård, 2/ Borgerens kontraktliggørelse på et fyraftensmøde for CSU, Socialforvaltningen, Århus, 19/ Hvem er Yum-Yum? oplæg på ph.d-kursus En invitation til empirisk analyse af rod og kompleksitet, DPU, 17/ Samfundsdiagnostisk Problematisering og analysestrategi i det flydende forhandlingssamfund oplæg på ph.d-kursus En invitation til empirisk analyse af rod og kompleksitet, DPU, 17/ Borgerens kontraktliggørelse oplæg for Dispuk, Snekkersten, 5/ Hvem er Yum-Yum? oplæg for Dispuk, Snekkersten, 5/ Selvledelse trang eller tvang, Oplæg, Djøf s karrieredag, Falkonercentret SAS, 30/ Power at play oplæg på konferencen: Ideology and discourse analysis conference, Roskilde Universitet Center, 9/ Systems theory and analytical strategy keynoteoplæg på Conference of the Circle of Functional Analysis, University of Hohenheim, 4/ Universitetsledelse og intern kontraktstyring oplæg for DPU s ledelsesgruppe på deres ledelsesseminar, Vilvorde, 21/ Semantic and diagnostics of the present keynoteoplæg på konferencen "Semantik als Grundbegriff der Soziologie", Department of Sociology, University of Bielefeld, 15/ Partnerships as second order contracts, oplæg på Department of Sociology, University of Basel, 6/ Critique and systems theory, oplæg på Conference - Welfare Management - Critique and the Articulation of Alternatives, Carlsberg Academiet, 10/

14 47. Fra medlemskab til selvindmeldelse, oplæg for Center for Studier i Arbejdsliv s årsmøde 2008 Ny Styringsformer i arbejdslivet rigid kontrol eller klare rammer?, KU, 27/ Borgerens kontraktliggørelse. Oplæg på videnskabsteoretisk basiskursus på Kulturarvens Forskerskole, Danmarks Biblioteksskole, 25/ Luhmann som analysestrateg. Oplæg på videnskabsteoretisk basiskursus på Kulturarvens Forskerskole, Danmarks Biblioteksskole, 25/ Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Tillidsrepræsentanternes Strategiske Uddannelse, Lo-skolen, 10/ Velfærdsledelse, oplæg på Dispuk, Århus, 4/ Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Dispuk, Århus, 4/ Velfærdsledelse oplæg på Børnetopmøde 2008, arrangeret af KL, Århus, 29/ Problematisering og analysestrategi under kompleksitetens og roderiets betingelser oplæg på Ph.D.-kursus på Danmark Pædagiske Universitet Skole, 17/ Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Frederiksberg Hospital, 22/ Velfærdsledelse, oplæg på Dispuk, 24/ Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Dispuk, 24/ Partnerskaber som kontrakter af anden orden oplæg for Momentum på debatarrangement om offentlig-private partnerskaber, Hørsholm, 15/ Velfærdsledelse, oplæg på At gøre en forskel for andre mennesker Lederkonference om den offentlige sektors menneskelige dimension, Ringsted, 8/ Borgerens kontraktliggørelse, oplæg for Frit Forum, 6/ Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg for Kunstakademiets Arkitektskole, 5/ Borgerens kontraktliggørelse, oplæg for Center for Humanistisk Sundhedsforskning, Augustkonference: Nye betingelser for sundhed og velfærd, Århus Universitet, 17/ Borgerens kontraktliggørelse, oplæg på Socialrådgiverdage 2007, Arrangeret af Dansk Socialrådgiverforening d. 24/9 64. Borgerens kontraktliggørelse, oplæg på konferencen Välfärdsmarknaden Nordiska erfarenheter av konkurrensutsättning inom välfärdsservice arrangeret af NOPUS i Helsiki, Kommunernas Hus, 16/ Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg for Gentofte Kommunes direktørseminar, 25/

15 Legende magt, oplæg i Studenterkredsen, Vartog, 15/ Partnerskabelse, oplæg for MPP, Roskilde Universitetscenter, 16/ Topledelse i supervisionsstaten, oplæg for konferencen for kommunale chefforeninger i Roskilde Amt, Roskilde. 69. Borgerens Kontraktliggørelse oplæg på forskningsseminar på Institutionen för Vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö Universitet, 5/ The contractualisation of the citizen tale på konferencen Education, power, society- 20. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erxiehungswissenschaft, 20-22/3 2006, Johann Wolfgang Goethe Universität, Franfurt am Main. 71. Diskursanalytisk kildekritik oplæg på Ph.D.-kursus: Fra Bibelen til hypertekst, Tromsø Universitet 21-23/ Heterophony and the Self-postponing Organization oplæg på konferencen Polyphony and dialogism as ways of organizing, Essex Management Centre, University of Essex, 28-30/ Kommentar til forskningsprogram for samtidsdiagnose oplæg på konferencen Samtidsdiagnostik og samtidsdiagnoser, DPU 1/ Partnerskabelse oplæg for Boghandler dag, Hans Reitzels Forlag, juni Topledelse i supervisionsstaten, oplæg på Leder/Souschef konference, Køge Kommune, september Analysestrategi og diskurs: om nødvendigheden af konditionerede ledeforskelle, oplæg på Ph.D.-kursus: Dialoger om forskningsmetoder, Danmarks Pædagogiske Universitet, 4/ Partnerskabelse oplæg/interview på BogForum, 19/ Politik for offentlig ledelse? -diagnoser og udfordringer på Det Radikale venstres HB-møde, d. 25/ Medarbejderen i kærlighedens tegn oplæg for Dispuk, Helsingør 30/ Medarbejderen i kærlighedens tegn oplæg for Dispuk, Århus 4/ The contractualisation of the citizen oplæg for Nodic workshop on health management and organization Redrawing boundaries within healthcare, IOA, CBS, 8/ Emotion and Management, oplæg på Emotions and Work Conference, Brunel University West London, 15/ Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Veiledernetværkets konference, Høgskolen i Agder, Kristiansand.,

16 84. Borgerens kontraktliggørelse, oplæg på Veiledernetværkets konference, Høgskolen i Agder, Kristiansand. 85. Topledelse i Supervisionsstaten, oplæg for LIV, København. 86. Topledelse i Supervisionsstaten, oplæg for Rigsrevisionen. København. 87. Kommunikation af beslutninger oplæg for Dansk Magisterforening Efteruddannelse og Det humanistiske fakultets, Information og kommunikation II, København. 88. Borgerens Kontraktliggørelse, oplæg for Esbjerg Højskole. 89. Topledelse i Supervisionsstaten, oplæg for Videnskabsministeriet. København. 90. Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Ledertræf, arrangeret af BUBL, Århus. 91. Borgerens Kontraktliggørelse, oplæg på Nordisk Socialhøjskolekonference, Den Sociale Højskole i København. 92. The contractualisation of the citizen, keynote speak på VII Nordiske Kongres i Familieterapi, i helsingør. 93. Ledelse på LPF, oplæg på åbent seminar Demokrati og ledelse Ideer til ledelse på universitetslovens vilkår, RUC. 94. Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på konference om forandringsledelse i Hørsholm Kommune. 95. Partnerskaber som anden ordens kontrakter på CBS Executive seminar: Partnerskaber mellem offentlig of private virksomheder, CBS. 96. Luhmanns semantiske analysestrategi oplæg på Ph.D.-kurset i videnskabsteori på Tek.Sam. RUC. 97. Medarbejderen i kærlighedens tegn oplæg for LO, FIUSYS2, AOF, på Arbejdermuseet. 98. The contractualisation of the citizen oplæg på forskningsseminar, Department of sociology, Basel. 99. Analysestrategiske problemer i Kærlighed og omstilling, oplæg på P.h.D.-kursus i videnskabsteori og metode på DPU Diskursive analysestrategier oplæg på Ph.D.-kursus i videnskabsteori på Institut for Sociologi, København Borger og Marked, oplæg sammen med Holger Højlund på konferencen På vej mod bedre ældrepleje ældrepakken til eksamen, arrangeret af Ældresagen, den 29/1, i Landstingssalen på Christiansborg 102. Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg på konference 16

17 Pædagogisk ledelse og kompetenceudvikling, JCVU, Nyborg Forskning for hvem og hvorfor, Oplæg på konferencen Handelshøjskolen i videnssamfundet, arrangeret af CCC Borgerens kontraktliggørelse, offentligt oplæg arrangeret af Dansk Sociolog Forening, Sociologi, København OPP kommunikationsteoretisk set, oplæg på konferencen Offentligeprivate partnerskaber, arrangeret af Cap Gemeni, 12/3, i Landstingssalen på Christiansborg Luhmanns systemteori, oplæg på Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet Topledelse i supervisionsstaten diagnoser og udfordringer, oplæg på regionalkonference i København om topledelse og kommunikation i videnssamfundet, arrangeret af Forum for Offentlige Topledelse, med deltagelse af 35 offentlige topledere Borgerens kontraktliggørelse på vej mod den følsomme stat? oplæg på Diakonissestiftelsens årsmøde, København Diskursive analysestrategier, oplæg på ph.d.-kursus om sociologisk videnskabsteori på Sociologi, KU Discourse and intimization of management, oplæg for Department of Sociology, University of Bern Borgerens kontraktliggørelse, oplæg på konference på Høgskolen i Agder, Kristiansand, Norge Diskursive analysestrategier, oplæg på konference på Høgskolen i Agder, Kristiansand, Norge Kærlighed og omstilling, oplæg på Nordisk Arbejdsgiverkonference i Skagen, arrangeret af Personalestyrelsen, Finansministeriet Borgerens kontraktliggørelse oplæg på 3-dages seminar om coaching, arrangeret af DISPUK, Snekkersten Medarbejderen i kærlighedens tegn oplæg på Nordisk kongres for Sygeplejefaglige vejledere, Herning Medarbejderen i kærlighedens tegn oplæg på konference ledelse af professionelle arrangeret af Overlægernes ledelses- og administrationsuddannelse, Middelfart Ledelse som samfundsskabende praksis oplæg for Servicebranchens Chefsakademis Deltagertræf, Frederiksberg Borgerens kontraktliggørelse, oplæg på LederForums Årskursus, Nyborg Borgerens kontraktliggørelse, oplæg på MPP-forums konference: Medborgerskab og kontrakter, RUC Medarbejderen i kærlighedens tegn oplæg på Københavns kommunes 17

18 netværksseminar for leder om Styringsteknologier i forandringsprocesser, Holbæk Epistemologiske analysestrategier Oplæg for Foreningen Kritisk profil, Århus Offentlig-private partnerskaber, oplæg for Knowledge Lab, Syddansk Universitet, Odense Supervisionsstatens rolle i politikkens privatisering, oplæg på Velfærdsworkshop i Virum arrangeret af Birch & Krogboe Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg på Kommunaldirektør-seminar, Liseleje Topledelse i supervisionsstaten diagnoser og udfordringer, oplæg for Forum for Offentlige Topledelse, med bl.a. Henrik Hassenkam, Karsten Dybvad, Peter Gorm Hansen, Otto Larsen og Jørgen Rosted, Fredensborg Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg på Årsmøde for den kommunale tandplejes ledere, Nyborg Hvorfor studere forvaltningens italesættelse?, oplæg på Forvaltningskonferencen, Demokrati og forvaltning, Sandbjerg Gods, Arrangeret af Statskundskab i Århus Kærlighed og omstilling, oplæg på Forvaltningsuddannelsen på RUC Empowerment Frigørelse eller dobbeltformynderi?, oplæg i Operation netværk, Københavns Kommune, Rådhuset Refleksive partnerskaber på konferencen Sociale partnerskaber vejen frem? arrangeret af Foreningen Nydansker i samarbejde med ISS Strategisk ledelse af polyfone organisationer og Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg i kursus om kommunikation og ledelse, Amtsakademiet, Københavns Amt, Glostrup Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg på Institut for Informationsvidenskab, Århus Universitet Kærlighed som ledelsesregime, oplæg på konferencen Lederens Dag arrangeret af Ledernes Hovedorganisation, Bellacenteret Borgerens kontraktliggørelse, oplæg for Filosofisk Forum Topledelse i supervisionsstaten diagnoser og udfordringer, oplæg for Forum for Offentlige Topledelse, Tema 3 underledelse af Departementschef Leo Bjørnskov og med deltagele af bl.a. Direktør Lisbeth Lolicke, kontorchef Elisabeth Hvas, kontorchef Henrik Hassenkam, Kommunaldirektør Mogens Hegnsvad, Professor Steen Hildebrandt og Professor Torben Beck Jørgensen Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg på temarække angående den omstillingsramte leder, Sygepleje og Radiografskolens 18

19 Udviklings- og kursusafdeling, Herlev Borgerens Kontraktliggørelse, oplæg på temarække angående den omstillingsramte leder, Sygepleje og Radiografskolens Udviklings- og kursusafdeling, Herlev Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg på Sygeplejeskolen i Århus Borgerens Kontraktliggørelse, oplæg på seminar for De Sociale Højskolers samfundsundervisere Kærlighed og omstilling, oplæg på Gladsaxeseminariet Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på konferencen Pædagogisk ledelse og kompetenceudvikling, arrangeret af Jydsk Pædagogisk Center, i Nyborg Den refleksive kontrakt, oplæg på seminar i Søllerød Kommune Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg i Frederiksberg netværket, Frølund Seminarium Medarbejderen i kærlighedens tegn, foredrag for Højskoleforeningen for Hadsten & omegn, Hadsten Højskole Medarbejderen i kærlighedens tegn, foredrag på konferencen Magt, Passion, Kommunikation, Vision 21, Aalborg Universitet Polyphonic Organizations, plenarforelæsning på konferencen Niklas Luhmann and Organization Theory, Universität München. Med paper Medarbejderen i kærlighedens tegn, foredrag for Personalestyrelsen Medarbejderen i kærlighedens tegn, foredrag for DJØFsommeruniversitet Discourse and Intimization of Management, foredrag på ph.d.-kurset Discourse Theory and Practice arrangeret af SPIRIT, Aalborg Universitet Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, foredrag på konferencen Personaleledelse i en brydningstid Den kærlige ledelses krise, Danmarks Biblioteksskole Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, foredrag for Foreningen Kritisk Profil, Aarhus Universitet Luhmann og iagttagelse af anden orden samt Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, foredrag på personaleseminar for DISPUK, Snekkersten Privatpolitikkens potentiale oplæg ph.d.-kurset Demokrati, politisk kommunikation og medier, Den politologiske forskerskole, KUA Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, foredrag for Familieog Arbejdsmarkedsforvaltningen, Københavns Kommune Luhmann som analysestrateg, oplæg på ph.d-kursus Konstruktivisme 2, 19

20 Danmarks Pædagogiske Universitet, Odense Den refleksive kontrakt, oplæg på symposiet Det offentlige som stakeholder, arrangeret af Mandag Morgen, København Beslutningens ubesluttelighed oplæg på nordisk konference i Oslo om Niklas Luhmann og organisationsteorien arrangeret af Handelshøyskolen BI i Oslo Den refleksive kontrakt, oplæg på udliciteringskonference på COS, København Refleksive kontrakter og Medarbejderen i kærlighedens tegn, 2 oplæg på Økonomi, politik og forvaltning på Aalborg Universitet Visionsgruppen for virksomheders samfundsmæssige ansvar, et antal møder i et udvalgt under Erhvervsministeriets departement under ledelse af Departementschef Jørgen Rosted Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg sammen med Asmund Born, i Filosofisk Forum i København Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Institut for samfundsvidenskab på Karlstad Universitet i Sverige Forvaltningspolitikkens betingelser og udfordringer, oplæg for København Kommune, Økonomiforvaltningen Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på RAKO-seminar for nordiske forvaltningschefer arrangeret af Økonomistyrelsen Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på FU A-kasse konference på LO-skolen Strategiske udfordringer for den polyfone organisation, oplæg på Advice Analyses stakeholderseminar Luhmann som analysestrateg, oplæg på Ph.D.-kursus i videnskabsfilosofi og videnskabshistorie, Institut for Statskundskab, KU Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på kursus i forvaltningshistorie på Institut for Statskundskab, KU Polyfone organisationer, oplæg og paper i gruppen arbejdslivets diskurser på konferencen Samhällets diskurser på Stockholms Universitet Magt iagttaget diskursanalytisk, plenarforelæsning på konferencen Samhällets diskurser på Stockholms Universitet Kærlighed og omstilling Er staten gået for langt? oplæg på Personalechefkonferencen 2001, arrangeret af Personalestyrelsen, Finansministeriet Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Roskilde Katedralskole Foucault og Luhmann som analysestrateger, oplæg på konference om 20

OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER

OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER Ledelsesakademi-konference 12.08.13 OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER Betina Wolfgang Rennison, Ph.D., Ledelsesforsker, forfatter og foredragsholder. Lektor, AAU rennisonresearch@gmail.com Mobil: 2970-6060

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes

Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes CV Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes RESUMÉ - Forsknings- og udviklingsprofil rettet mod offentlig servicekvalitet

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

HOLGER HØJLUND. Associate Professor, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School

HOLGER HØJLUND. Associate Professor, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School HOLGER HØJLUND PERSONAL DETAILS: Holger Højlund, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School (CBS); direct telephone: +45 38152886; Email: hoh.lpf@cbs.dk; home page: www.cbs.dk/staff/holger_hojlund

Læs mere

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Justine Grønbæk Pors Jgp.lpf@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Center for Skoleledelse Copenhagen

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER - et kursus i ledelse af fagprofessionelle Tanker bag I et videnssamfund er det at få videnspersoner til at spille godt sammen af fundamental betydning. For mange af de dagligdags

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Emergensen af den tredje sektor i Danmark

Emergensen af den tredje sektor i Danmark Emergensen af den tredje sektor i Danmark Birgit V. Lindberg, Ph.D. stipendiat Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Disposition Introduktion Uafhængighedsstrategier i Frivillige

Læs mere

Curriculum Vitae. Ole Bjerg Born the 19th of November 1974 in Hjørring Married to Kathrine Vitus Children: Sylvester and Balthazar

Curriculum Vitae. Ole Bjerg Born the 19th of November 1974 in Hjørring Married to Kathrine Vitus Children: Sylvester and Balthazar Curriculum Vitae Ole Bjerg Born the 19th of November 1974 in Hjørring Married to Kathrine Vitus Children: Sylvester and Balthazar Professional Experience 2013- Associate professor at Copenhagen Business

Læs mere

Procesledelse og interaktion

Procesledelse og interaktion 1 Gergen, Kenneth: "Selv-beretninger i det sociale liv" 1 Kilde: Virkelighed og relationer Dansk Psykologisk Forlag, 1997 ISBN: 877706160X 2 Stelter, Reinhard: "Hvad er coaching?" 15 Kilde: Coaching -

Læs mere

POLYFON LEDELSE. Fra krydspres til kreativ polyfoni. Betina W. Rennison. Ph.d., Lektor AAU, Inst. for sociologi/coma rennisonresearch@gmail.

POLYFON LEDELSE. Fra krydspres til kreativ polyfoni. Betina W. Rennison. Ph.d., Lektor AAU, Inst. for sociologi/coma rennisonresearch@gmail. 1 POLYFON LEDELSE 2 Fra krydspres til kreativ polyfoni Betina W. Rennison. Ph.d., Lektor AAU, Inst. for sociologi/coma rennisonresearch@gmail.com MASSE- MEDIER NYHED POLYFONIENS POTPOURRI JURA RET OMSORG

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29.

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. 2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. april 2014 Ledelse og udvikling af velfærdsstatens sociale platform Ingen

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet

Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet Gør tanke til handling VIA University College Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet 1 Ph.d. projekt VIA Sundhed og

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Opstillede kandidater til bestyrelsen

Opstillede kandidater til bestyrelsen EMCC Danmark Opstillede kandidater til bestyrelsen Bestyrelsesvalget 14 CA 01-10-2014 Opstilling som kandidat til bestyrelsen Navn Alice Juel Jacobsen Alder 60 Aalborg Universitet i København, Institut

Læs mere

Teorierne bag effektbaseret styring Nyere tendenser i den internationale forskning

Teorierne bag effektbaseret styring Nyere tendenser i den internationale forskning Teorierne bag effektbaseret styring Nyere tendenser i den internationale forskning Carsten Greve 9. marts 2011 Om oplægsholderen Carsten Greve Professor i offentlig ledelse og styring / public management

Læs mere

Procesledelse og interaktion

Procesledelse og interaktion 1 Gergen, Kenneth: "Selv-beretninger i det sociale liv" 1 Kilde: Virkelighed og relationer Arbejdspsykologisk Forlag, 1997 ISBN: 877706160 2 Stelter, Reinhard: "Hvad er coaching?" 15 Kilde: Coaching -

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Projekter. Organisation af konferencer, workshops, kurser og seminarer

Projekter. Organisation af konferencer, workshops, kurser og seminarer Marie Østergaard Møller Lektor Institut for Statskundskab Bartholins Allé 7, 1331, 230 8000, Aarhus C Danmark E-mail: marie@ps.au.dk Telefon: 87165586 Mobil: 28403379 PERSONLIG INFORMATION Fødselsdato:

Læs mere

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester)

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Evalueringsdrevet ledelse Institut for ledelse og forvaltning. 12. September 2014

Evalueringsdrevet ledelse Institut for ledelse og forvaltning. 12. September 2014 Evalueringsdrevet ledelse Institut for ledelse og forvaltning 12. September 2014 For yderligere information Tommy Hansen, adjunkt og projektleder Tlf: 45 72487716 Email: tomh@phmetropol.dk Lotte Trangbæk,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Arbejdspapir 8. oktober 2013 Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Ph.d. studerende ved IUP, AU og Lektor ved VIA UC Randi Boelskifte Skovhus

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere 1 Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling i de nye kommuner og regioner Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere i de nye kommuner og regioner Udviklingsprogrammer,

Læs mere

Skriftlige produktioner

Skriftlige produktioner Skriftlige produktioner René Kristensen, MSc, Lektor UC Lillebælt AKT- og inklusionsarbejde i et University College. / I: Kognition og Pædagogik, Nr. 81, 2011. Anerkendelse i undervisningen: Interview

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Kurser og foredrag. Peter Arnt Nielsen

Kurser og foredrag. Peter Arnt Nielsen Kurser og foredrag Peter Arnt Nielsen 1 Kurser 2014 Internationale processtrategier Jyske virksomhedsjurister 2013 Voldgift fra et dommerperspektiv Domstolsakademiet 2013 International familieret Danske

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

Ankomst og indregistrering Mød de øvrige deltagere over morgenbrød og -kaffe

Ankomst og indregistrering Mød de øvrige deltagere over morgenbrød og -kaffe Side 1 ud af 6 Den danske model er på én gang stærkt ombejlet, omdiskuteret og udsat for pres. Ikke mindst globaliseringen og den aktuelle økonomiske krise har gjort det vanskeligere at se, hvordan et

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

2002-2010: Bestyrelsesformand, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, PKA

2002-2010: Bestyrelsesformand, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, PKA BENT HANSEN, formand Valgt, indstillet af Danske Regioner Indtrådt i bestyrelsen: 2010 Nuværende beskæftigelse: Regionsrådsformand Region Midtjylland 1976: Cand. mag. i samfundsfag og historie, Århus Universitet

Læs mere

Aktionslæring på dansk grund Den korte version

Aktionslæring på dansk grund Den korte version Benedicte Madsen, November 2012 Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Tlf. = mobil: 8612 6260, e-mail: benedic@psy.au.dk Konference om aktionslæring 8.-9. November 2012 i Århus Aktionslæring på dansk

Læs mere

Aktualitetsforedrag. Koordinator: Per Westersø, lektor pwe@viauc.dk

Aktualitetsforedrag. Koordinator: Per Westersø, lektor pwe@viauc.dk Aktualitetsforedrag Perioden 1. september 1. december Målgruppe: Socialrådgiveruddannelsens 3. studieår. Almen linje (5. og 6. semester) og Praktikvejledere. Formål: Disse foredrag er supplerende til fordybelseskurserne

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Nye institutions og ledelsesformer

Nye institutions og ledelsesformer Nye institutions og ledelsesformer Oplæg årsmøde MDI Nyborg Strand den 6 maj 2011 Nye institutions og ledelsesformer Dagens menu Undersøgelsesresultater ny ledelse Bevægelser og mønstre i ledelse De selvejende

Læs mere

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Dagens program 09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe 10.00-10.15: Velkomst v/ Thomas Braun (Metropol) & Per Westersø (FORSA) 10.15-11.00: Tre skarpe fra praksis,

Læs mere

AM:2014. Arbejdsmiljøkonferencen Mandag d. 10.11. 2014. Velfærdsteknologiske diskurser, spiserobotter og intensiveret ansvarliggørelse

AM:2014. Arbejdsmiljøkonferencen Mandag d. 10.11. 2014. Velfærdsteknologiske diskurser, spiserobotter og intensiveret ansvarliggørelse AM:2014 Arbejdsmiljøkonferencen Mandag d. 10.11. 2014 Velfærdsteknologiske diskurser, spiserobotter og intensiveret ansvarliggørelse Niels Christian Mossfeldt Nickelsen Lektor, ph.d. Aarhus Universitet

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Velfærdsledelse Mellem styring og potentialitet

Velfærdsledelse Mellem styring og potentialitet Velfærdsledelse Mellem styring og potentialitet Niels Åkerstrøm Andersen Institut for Ledelse, Politik og Filosofi CBS 2013 Oplægget er baseret på bogen: Niels Åkerstrøm Andersen og Justine Grønbæk Pors

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan

Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i Offentlig ledelse Efterårssemesteret 2012 Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Undervisere: Søren Serritzlew (SøS) & Anne Bøllingtoft (AB)

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

SFO-pædagogik i en reformtid

SFO-pædagogik i en reformtid PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 SFO-pædagogik i en reformtid Forskningsprogram Satsning Kontakt Ledelse og Organisatorisk Læring Reformtid (Praksisudvikling i et organisatorisk perspektiv) Rikke Pedersen,

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E F O R M O R T E N S T O K H O L M B U H L PERSONALIA

C U R R I C U L U M V I T A E F O R M O R T E N S T O K H O L M B U H L PERSONALIA CURRICULUM VITAE FOR MORTEN STOKHOLM BUHL PERSONALIA Navn: Morten Stokholm Buhl Adresse: Dronning Ingeborgs Vej 7, 4000 Roskilde Mobil: 5158 2854 (arb) / 2126 8614 (priv) E-mail: msb@di7.dk Web: www.di7.dk

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

6-By-Konference. - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers -

6-By-Konference. - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers - 6-By-Konference - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers - på Helnan Marselis Hotel i Aarhus den 10. & 11. maj 2012 Program Torsdag den 10. maj Kl. 09:00-10:00 Ankomst og morgenbuffet Kl.

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I.

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I. Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008 Jens Erik Warfvinge EPJ-konsulent, M.I. Department of Health Informatics De første EDB journaler Diakonissestiftelsens

Læs mere

På vej til professionerne

På vej til professionerne På vej til professionerne Rekruttering, identitet og professionsstrategier blandt studerende ved danske professionsuddannelser Forskningsleder: Gitte Sommer Harrits. Professionsuddannelserne fylder meget

Læs mere

Essensen af et godt dagtilbud

Essensen af et godt dagtilbud Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU alm. del Bilag 15 Offentligt Essensen af et godt dagtilbud Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 Photo: Hans Henrik Knoop,

Læs mere

CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi

CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi CEBR Centre for Economic and Business Research en del af Copenhagen Business School CEBR-analyse leverer altid Troværdighed i alle detaljer Vores

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere