CURRICULUM VITAE FOR NIELS ÅKERSTRØM ANDERSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CURRICULUM VITAE FOR NIELS ÅKERSTRØM ANDERSEN"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE FOR NIELS ÅKERSTRØM ANDERSEN Født: 27/ i Glostrup Civilstand: Gift med Hanne Knudsen, to børn Ida og Asger UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE 2005: 2001: 1997: 1995: 1995: 1994: 1990: Professor i politisk ledelse ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshøjskolen København. Forskningsprofessor i politik, strategi og organisation ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshøjskolen København. Lektor i politisk ledelse ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshøjskolen København. Kåret med Tiegentprisens guldmedalje på Handelshøjskolen i København Ph.D.scient.adm., Roskilde Universitet Center (RUC) med afhandlingen: "Selvskabt forvaltning. Forvaltningspolitikkens og centralforvaltningens udvikling i Danmark ". Adjunkt i PR på Institut for Samfundvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter. Cand. scient. adm. med specialeafhandlingen: "Virksomhed i forhandlingsøkonomi". Specialekarakter: 11. Karaktergennemsnit: 10,7. AKTUELLE TILLIDSPOSTER Medlem af det akademiske råd, CBS Medlem af studienævnet for Ha.kom.og cand.merc. kom. Forskningsleder af politikgruppen på LPF. Viceinstitutbestyrer på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

2 PUBLIKATIONSLISTE: Bøger publiceret i Danmark: 1. Niels Åkerstrøm Andersen, 2012: Flygtige forhold, Om ledelse af medarbejdere mellem pædagogik, kærlighed og leg, Hans Reitzels forlag, København, 344 sider. 2. Niels Åkerstrøm Andersen, 2008: Legende magt, Hans Reitzels Forlag, København, 213 sider. 3. Niels Åkerstrøm Andersen, 2006: Partnerskabelse, Hans Reitzels Forlag, København, 199 sider. 4. Niels Åkerstrøm Andersen, 2003: Borgerens kontraktliggørelse, Hans Reitzels Forlag, København, 199 sider. 5. Niels Åkerstrøm Andersen og Asmund Born, 2001: Kærlighed og omstilling. Italesættelsen af den offentligt ansatte, Nyt fra samfundsvidenskaberne, København, 194 sider. 6. Niels Åkerstrøm Andersen, 1999: Diskursive analysestrategier, Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann, Nyt fra Samfundsvidenskaberne, København, 210 sider. 7. Niels Åkerstrøm Andersen, 1997: Udlicitering - Strategi og historie, Nyt fra Samfundsvidenskaberne. 203 sider. 8. Niels Åkerstrøm Andersen, 1996: Udlicitering - Når det private bliver politisk, Nyt fra Samfundsvidenskaberne. 171 sider. 9. Niels Åkerstrøm Andersen, 1995: Selvskabt forvaltning, Forvaltningspolitikkens og centralforvaltningens udvikling i Danmark , Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 255 sider. 10. Niels Åkerstrøm Andersen, Ove Kaj Pedersen, Peter Kjær og John Elberg, 1992: Privat Politik, Samfundslitteratur, 216 sider. Bøger publiceret internationalt: 1) Niels Åkerstrøm Andersen, 2013: Management of play and intensity at work, Transient Relations Edward Elgar, Forthcoming in august. 2) Niels Åkerstrøm Andersen & Inger-Johanne Sand, 2012 (ed): Hybrid forms of governance. Self-suspension of power, Palgrave Macmillan, London. 3) Niels Åkerstrøm Andersen, 2009: Power at play. The relationships between play, work and governance, Palgrave Macmillan, London. 4) Niels Åkerstrøm Andersen, 2008: Partnerships: Machines of Possibility, Policy Press, Bristol, 165 sider. 5) Niels Åkerstrøm Andersen, 2003: Discursive analytical strategies Understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann, Policy Press, Bristol, 135 sider. 2

3 Antologier publiceret på dansk: 6) Anders Esmark, Carsten Bagge Lausten og Niels Åkerstrøm Andersen (red) 2005: Poststrukturalistiske analysestrategier, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg. 7) Anders Esmark, Carsten Bagge Lausten og Niels Åkerstrøm Andersen, (red) 2005: Socialkonstruktivistiske analysestrategier, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg. Artikler publiceret Internationalt: Niels Åkerstrøm Andersen, 2013, Contract as a form of intersystemic communication, in Alberto Febbrajo og Gorm Harste (ed): Law and Intersystemic Communication, Studies in Sociology of Law, Ashgate, Surrey, p Niels Åkerstrøm Andersen & Hanne Knudsen, 2013: Playful Responsibility: Building partnerships with parents, accepted to Journal of Education Policy Niels Åkerstrøm Andersen & Inger Johanne Sand: Introduction, in Niels Åkerstrøm Andersen & Inger-Johanne Sand, 2012 (ed): Hybrid forms of governance Self-suspension of power, Palgrave Macmillan, London, p Niels Åkerstrøm Andersen, 2012: To promise a promise: When contractors desire a life-long partnership, in Niels Åkerstrøm Andersen & Inger-Johanne Sand, 2012 (ed): Hybrid forms of governance Self-suspension of power, Palgrave Macmillan, London, p Niels Åkerstrøm Andersen, 2012: Citizen s contract as a tricky steering medium, in Niels Thyge Thygesen (ed): The illusion of management control a systems theoretical approach to managerial technologies, Palgrave Macmillan, London, p Niels Åkerstrøm Andersen & Niels Thyge Thygesen, 2012: The polyphonic effects of technological changes in the public sector organizations: a systems theoretical approach (Thygesen er hovedforfatter), in Niels Thyge Thygesen (ed): The illusion of management control a systems theoretical approach to managerial technologies, Palgrave Macmillan, London, p Niels Åkerstrøm Andersen, 2012: Organization und Entscheidung, in Olivar Hahraus, Armin Nassehi, Maroi Grizelj, Irmhild Saake, Christian Kirchmeier & Julian Müller(Ed.): Luhmann-Handbuch. Leben Werk - Wirkung, Verlag J. N. Metzler, Stuttgart/Weimar, p

4 Niels Åkerstrøm Andersen, 2011: Who is Yum-Yum? A cartoon state in the making, in Ephimera, theory & politics in organization, Vol 11(4): Niels Åkerstrøm Andersen, 2011: Conceptual history and the diagnostics of the present in Management & Organizational History, Vol 6(3): Niels Åkerstrøm Andersen, 2010: Wer ist Yum-Yum? Ein Cartoon-Staat im Werden, in Steffen Roth, Lukas Schreiber & Ralf Wetzel (Ed.): Organisation multimedial. Zum polyphonen program der nächsten organisation, Carl-Auer-Verlag, Heidelberg. 11. Niels Åkerstrøm Andersen, 2010: "Luhmann as Analytical Strategist", in John René, Anna Henkel & Jana Rückert-John (Hrsg.): Die Methodologien des System. Wie kommt man zum Fall und wie dahinter?, VS Verlag, Wiesbaden, pp Niels Åkerstrøm Andersen, 2010: "The semantic analytical strategy and diagnostics of the present", in John René, Anna Henkel & Jana Rückert-John (Hrsg.): Die Methodologien des System. Wie kommt man zum Fall und wie dahinter?, VS Verlag, Wiesbaden, pp Niels Åkerstrøm Andersen, 2008: The World as Will and Adaptation: the interdiscursive coupling of citizens contracts, Critical Discourse Studies, Vol. 5, no. 1, pp Niels Åkerstrøm Andersen & Asmund Born, 2008: The Employee in the Sign of Love Culture and Organization, vol. 14, No. 4, pp , Taylor & Francis Niels Åkerstrøm Andersen, 2007: The self-infantilised adult and the management of personality Critical Discourse Studies. Vol. 4, no. 3, pp Niels Åkerstrøm Andersen & Asmund Born, 2007: Heterophony and the postponed organisation Organizing autopoietic systems, in Tamara Journal for Critical Organizational Inquiry, vol. 6, Issue 6.2, pp Niels Åkerstrøm Andersen & Asmund Born, 2007: Emotional identity feelings as communicative artefacts in organisations in Int. J. Work Organisation and Emotion, Vol. 2, No. 1, 2007, pp Niels Åkerstrøm Andersen, 2007: Creating the client who can create himself and his own fate the tragedy of the citizens contract in Qualitative Sociology Review, Vol III, Issue 2, pp n.pdf 19. Niels Thyge Thygesen & Niels Åkerstrøm Andersen, 2007: The polyphonic effects of technological changes in public sector organization: A system theoretical approach, in Ephemera, vol. 7(2): Niels Åkerstrøm Andersen, 2006: Diskursive analytische Strategien in der Verwaltungswissenschaft in Jörg Bogumil, Werner Jann und Frank Nullmeier (Hrsg.): Politik und Verwaltung, PVS Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 37/2006, pp

5 Niels Åkerstrøm Andersen, 2005: Political Administration, in David Howard & Jacob Torfing (ed) Discourse theory in European Politics: Identity, policy and governance, Palgrave Macmillan, New York Niels Åkerstrøm Andersen, 2005: Sleepless nights: The burdens of choosing your own project, in Poul B. Olsen & Kaare Pedersen (ed): Problem-Oriented project work, Roskilde University Press, Roskilde. 23. Niels Åkerstrøm Andersen, 2004: The Contractualisation of the Citizen on the transformation of obligation into freedom, in Social Systems, JG. 10, Heft 2, Lucius & Lucius, Bielefeld, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2003: The Undecidability of Decision, in Tore Bakken and Tor Hernes (ed): Autopoietic Organization Theory, Abstakt, Liber, Copenhagen Business School Press, Oslo, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2003: Polyphonic Organisations, in Tor Hernes and Tore Bakken (ed): Autopoietic Organization Theory, Abstakt, Liber, Copenhagen Business School Press, Oslo, s Niels Åkerstrøm Andersen og Asmund Born, 2000: Complexity and Change: Two Semantic Tricks in the Triumphant Oscillating Organization, i System Practice and Action Research, Vol. 13, No 3, pp Niels Åkerstrøm Andersen, 2000: Public Market Political Firms, Acta Sociologica, nr. 1, 25 sider Niels Åkerstrøm Andersen og Asmund Born, 1997: Complexity and The love of learning and the desire for God. A Defence for Oscillicratic Organizing, in Gergen, K. (red): Organizing in a multi-voices world, volume 1, CIMAD Consultants, Antwerp, Belgium. (Fremlagt på konference i Leuven om organizing in a multivoiced world ), 11 sider Niels Åkerstrøm Andersen, Peter Kjær og Ove K. Pedersen, 1996: "On the Critique of Negotiated Economy", Scandinavian Political Studies, vol 19, No 2, 17 sider Niels Åkerstrøm Andersen og Peter Kjær, 1993: "Private Industrial Policy in Danish Negotiated Economy", in Bob Jessop & Klaus Nielsen (ed): Institutional Framework for a Market Economy. Scandinavian and Easteuropean Perspectives, Avebury. 21 sider Niels Åkerstrøm Andersen, Ove Kaj Pedersen og Peter Kjær, 1992: "Private Policies and the Autonomy of Enterprise: Danish Local and National Industrial Policy", præsenteret på SASE-konference Los Angeles 1992 og ECPR-konference Limerick, publiceret i Journal of Economic Issues, nr. 4, december sider. Artikler publiceret i Danmark/Norden: ) Niels Åkerstrøm Andersen (2011): Empowerment, i Sociologisk leksikon. Nepper Larsen, S. & Kryger Pedersen, I. (red.). København : Hans Reitzel s s. 2) Niels Åkerstrøm Andersen (2011): Kontrakt, i Sociologisk leksikon. Nepper Larsen, S. & Kryger Pedersen, I. (red.). København : Hans Reitzel s s. 5

6 3) Niels Åkerstrøm Andersen (2011): Kontraktstyring, intern, i Sociologisk leksikon. Nepper Larsen, S. & Kryger Pedersen, I. (red.). København : Hans Reitzel s s. 4) Niels Åkerstrøm Andersen (2011): Udlicitering, i Sociologisk leksikon. Nepper Larsen, S. & Kryger Pedersen, I. (red.). København : Hans Reitzel s s ) Niels Åkerstrøm Andersen og Hanne Knudsen (2010): Den barnlige leg med magten, Tidsskriftet Vera, nr. 52, s ) Niels Åkerstrøm Andersen (2009): Hvem er Yum-Yum? Tegneseriestaten i svøb, Dansk Sociologi, årg. 20, nr. 2, s ) Niels Åkerstrøm Andersen (2008): Velfærdsledelse diagnoser og udfordringer i Sløk, Camilla & Villadsen, Kaspar: (red.) Velfærdsledelse i den selvstyrende velfærdsstat, Hans Reitzels Forlag, København, s ) Niels Åkerstrøm Andersen og Niels Thyge Thygesen (2007): Styring af styringsværktøjer i Carsten Greve (red): Offentlig ledelse og Styring, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 9) Anders Esmark, Carsten Bagge Lausten Anders Esmark og Niels Åkerstrøm 2005 Andersen, 2005: Poststrukturalistiske analysestrategier en introduktion, Carsten Bagge Lausten og Niels Åkerstrøm Andersen, (red) 2005: Poststrukturalistiske analysestrategier, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg. 10) Anders Esmark, Carsten Bagge Lausten og Niels Åkerstrøm Andersen, 2005: Socialkonstruktivistiske analysestrategier en introduktion Anders Esmark, Carsten Bagge Lausten og Niels Åkerstrøm Andersen, (red) 2005: Socialkonstruktivistiske analysestrategier, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg. 11) Niels Åkerstrøm Andersen, 2005: Den selv-barnliggjorte voksne i Carsten Nejst Jensen (red): Voksnes læringsrum, Billesøe & Baltzer, Værløse. 12) Niels Åkerstrøm Andersen & Asmund W. Born, 2005: Selvet mellem undersøgelse og bekendelse En inklusions og eksklusionsmaskine i Grus, nr. 74, s ) Niels Åkerstrøm Andersen, 2005: Borgerkontrakter og sprogspillet, i Nordisk Socialt Arbeid, vol. 25, nr. 4, s ) Niels Åkerstrøm Andersen & Asmund W. Born 2005: Følsom selveksklusion eller følelser som kommunikativt artefakt i organisationer, i Frode Nyeng & Grete Wennes (red) Kan organisasjoner føle?, Cappelen, Akademisk Forlag, Oslo. 15) Niels Åkerstrøm Andersen & Asmund W. Born 2005: Kærlig ledelse, i Nordiske OrganisationsStudier, Fagbokforlaget, Oslo, nr. 3-4, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2004: Kontraktliggørelse af borgeren om indskiftning af pligt til frihed i Nordiske OrganisationsStudier, Fagbokforlaget, Oslo, nr. 1, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2004: Ledelse af personlighed - om medarbejderens pædagogisering, i Pedersen, D. (red): Offentlig ledelse i Managementstaten, Samfundslitteratur, s

7 18. Niels Åkerstrøm Andersen, 2004: Supervisionsstaten og den politiske virksomhed, i Frankel, C. (red): Virksomhedens politisering, Forlaget Samfundslitteratur, København. 19. Niels Åkerstrøm Andersen og Niels Thyge Thygesen, 2004: Styring af styringsværktøjer, i Nordisk Administrativ Tidsskrift, nr. 1, s Niels Åkerstrøm Andersen og Niels Thyge Thygesen, 2004: Selvskabelsesteknologier i den selvudsatte organisation, i tidsskriftet GRUS, nr Niels Åkerstrøm Andersen, 2003: Organisation i anden ordens perspektiv Systemteoriens analysestrategiske maskine, i Holger Højlund og Morten Knudsen (red): Organiseret kommunikation systemteoretiske analyse, Samfundslitteratur, København, s Niels Åkerstrøm Andersen og Asmund Born, 2003: Shifters, i Holger Højlund og Morten Knudsen (red): Organiseret kommunikation systemteoretiske analyse, Samfundslitteratur, København, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2002: Polyfone organisationer, i Nordiske OrganisationsStudier, Fagbokforlaget, Oslo, nr. 2, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2002: Medarbejderen i kærlighedens tegn, i Frederiksen, Ibsen & Larsen (red): Magt, passion, kommunikation, Dafolo Forlag, Frederikshavn Niels Åkerstrøm Andersen, 2001: Beslutningens ubesluttelighed, Nordiske OrganisationsStudier, Fagbokforlaget, Oslo, nr. 2, s Niels Åkerstrøm Andersen, 2000: Politisk administration, i Torfing m.fl.: Diskursteorien på arbejde, Samfundslitteratur, 27 sider Niels Åkerstrøm Andersen og Gudrun Christensen: Spisningens sygeliggørelse, GRUS, nr. 59,1999, 22 sider Niels Åkerstrøm Andersen, 1997: "Søvnløse nætter. Om det fri projektvalgs byrde" i Kåre Pedersen & Poul Bitsch Olsen (red): Problemorienteret projektarbejde, Roskilde Universitetsforlag Niels Åkerstrøm Andersen: "Ignorans og læring i forhandlingsspil" i Dansk Industri: Læringsprocesser i virksomheder, Industriens Forlag, sider. 30. Niels Åkerstrøm Andersen, Peter Kjær og Ove Kaj Pedersen: "Forhandlingsøkonomi - Teori eller samfundsdiagnose?", Dansk Sociologi, nr. 3, 1996, 15. sider Niels Åkerstrøm Andersen, Asmund Born og Klaus Majgård: "Grænse og magt", GRUS, nr. 45 marts 1995, Ålborg sider. 32. Niels Åkerstrøm Andersen: "Institutionel historie - Udkast til analysestrategi", Statsvetenskaplig Tidskrift, nr. 3, Lund sider Niels Åkerstrøm Andersen: "Forvaltningspolitikkens udvikling i Danmark". Fremlagt på Nordisk Statsviterkongres i Oslo aug og publiceret i Lægreid, 7

8 Per og Pedersen, O.K. (red): Forvaltningspolitik i Norden, Djøf, København Niels Åkerstrøm Andersen: "Forvaltningspolitiske strategier i Danmark. En kvantitativ indholdsanalyse af betænkninger over tid og på tværs af aktører", i Lægreid, Per og Pedersen, O.K. (red): Forvaltningspolitik i Norden, Djøf, København, sider Niels Åkerstrøm Andersen: "Etisk regnskab i forhandlingsøkonomien", GRUS nr. 39, sider Niels Åkerstrøm Andersen: "Etisk Regnskab og udviklingen af anden ordens strategier", Økonomistyring & Informatik nr. 4., sider. 8

9 KONFERENCEAKTIVITETER OG EKSTERNE FOREDRAG: At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, Oplæg for Pædagogiske Konsulenters Landskonference, Nyborg Strand, 11/ Velfærdsledelse- diagnoser og paradokser, Oplæg for Gymnasieskolernes rektorforening, Axelborg, 10/ Diferentiering, Kobling og hybrider, Cast, Københavns Universitet, 13/ Playful hyper-responsibility, sammen med Hanne Knudsen, Essex University, 14/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, BUPL Østjylland, Centralværkstedet Århus, 28/ Velfærdsledelse, 8 diagnoser og 8 udfordringer oplæg på Bubl. Nordsjællands ledelseskonference Ledelse af velfærd hvad leder du efter?, 12/1 2012, LO-skolen Helsingør. 7. To create the self that creates itself in the organizational image, oplæg på PhD kursus, Institut für Soziologie, Universität Hamburg, 6/ Management of authentic emotions on the emergence of the trembling organization, oplæg på forskningsseminar, Institut für Soziologie, Universität Hamburg, 6/ Playful membership, oplæg på konference i ROM: Contradictions in publæic mangement, 13/ Velfærdsledelse diagnoser og paradokser, 26 april 2012 oplæg i Snekkersten for Dispuk. 11. Partnerskaber i et velfærdsledelsesperspektiv oplæg på MDI s årsmøde 11/5 2012, Nyborg Strand. 12. Paradoxes of Welfare Management: Power and Enrolment oplæg på PhD-kursus Public management: Theories and contemporary studies, 23/5 2012, Malmø University, Faculty of Culture and Society. 13. At skabe de selv, der skaber sig selv i orgnisationens billede, oplæg på konferencen: Den Edukative Diskurs Pædagogiseringstendenser i konkurrencestaten, økonomien og arbejdslivet, DPU, Århus Universitet, 8/ Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg på Ledertræf 2012, arrangeret af BUPL Midtsjælland, 15/2-2012, Karrebæksminde. 15. Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg på Udviklingskonsulenternes årsmøde 2012, arrangeret af Foreningen for Udviklingskonsulenter, 24/2-2012, Grenaa. 9

10 16. Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg på Skovgården, Temadag: Konkurrér og samarbejd, 31/ , Fuglebjerg. 17. Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg på København Kommunes Lederuge, Center for Offentlig Kompetenceudvikling, DGIbyen, 6/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, oplæg på København Kommunes Lederuge, Center for Offentlig Kompetenceudvikling, DGI-byen, 7/ Potentialitetsledelse i legens tegn, Oplæg for Bysted, Nordvest, 19/ Who is Yum-Yum? Handling resistance through ludic technologies in the frame of a cartoon state, oplæg på forskningsseminar, Institute for Sociology at the Ludwig-Maximilians-University Munich, 12/ Paradoxes of Welfare Management: Power and Enrolment, oplæg på forskningsseminar, Institute for Sociology at the Ludwig-Maximilians- University Munich, 12/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, oplæg på Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling, København, 19/ Paradoxes of Welfare Management: Power and Enrolment, oplæg på forskningsseminar, Institute for Sociology at Hamburg Universitet, 25/ Velfærdsledelse oplæg for norsk delegation af MPA-studerende. 25. Velfærdsledelse, 8 diagnoser og 8 udfordringer, oplæg for Skolelederforeningens årsmøde, deltagere, Odense Congress Center, 10/ Partnerships as second order contracts, oplæg sammen med Anders la Cour på IRSPM Dublin, 13/ Hvem er Yum-Yum? Modstandshåndtering gennem legende teknologier, oplæg for Danmark Kommunikationsforening, 26/ Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg på Keynote-session 2 LUP, 17/6 2011, Københavns Rådhus. 29. Laying-off affectionately oplæg på International Summerschool on New crisis in public management, Helsingør, 17/ Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg på Nordiska Lärerorganisationers samråd, 5/9 2011, DGI-byen. 31. Lad os samarbejde gør som jeg siger oplæg og efterfølgende deltagelse i paneldebat på konferencen Social velfærd 2011 hvad er fremtiden for selvejende og non-profit virksomheder? arrangeret af Dansk Erhverv, FSD 10

11 og Mandag Morgen, Børsen, 7/ Velfærdsledelse Diagnoser og paradokser oplæg generalforsamlingen for leder organisationen i BUPL Storkøbenhavn, 14/ , Ballerup. 33. Partnerskabelse -Om kontrakten, der hellere ville være et fællesskab, oplæg for Meningshedernes Daginstitutioner (MDI), 1/ , København. 34. Hvem er Yum-Yum? Modstandshåndtering gennem legende teknologier, oplæg på konferencen Luhmann og sundhedssystemet, Århus universitet, 9/ Borgerens kontraktliggørelse, oplæg for Indenrigs- og socialministeriets departement, Borupshøjskole, 11/ Fra medindflydelse til understøttet entreprenørskab, oplæg på AC s konference om universitetsevalueringen 2009, Danmarks Designskole Partnership as second order contracts, oplæg på forskningsseminar hos Informations Systems Reseaerch Forum, Department of Management, LSE, London, 21/ Who is Yum-Yum? Handling resistance through ludic technologies in the frame of a cartoon state, oplæg på forskningsseminar, Department of Organization, Work and Technology, 13/1 2010, Lancaster University. 5. Deltagelse på konferencen Experimental Subjects, Institut for Advance Studies, Lancaster University, 14-15/ At stille upraktiske spørgsmål til praksis, oplæg på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, KU, foredragsrækken Samfundsforskeren rolle i samfundet, 20/ Velfærdsledelse, 8 diagnoser og 8 udfordringer, oplæg på CBS Public Konference, 21/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, oplæg på TNL s årsmøde, Tandlægernes Nye Landsforening, Nyborg Strand, 23/ Who is Yum-Yum? Handling resistance through ludic technologies in the frame of a cartoon state, keynote speak på konferencen Work, Play and Boredom, St. Andrews University, Scotland, 5/5-7/ Who is Yum-Yum? Handling resistance through ludic technologies in the frame of a cartoon state, keynote speak på Dispuk s jubilæums conference, Kreta, 6/6-12-/ Partnerskaber som kontrakter af anden orden, oplæg på DTU, Lyngby, 16/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, oplæg for Efterskolernes Lederkonference, Viborg, 2/

12 13. Hvem er Yum-Yum? Modstandshåndtering gennem legende teknologier, oplæg for Vidensklub for Ledelse, 3/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, oplæg for Dispuk, Snekkersten, 2/ Samfundsdiagnostik og analysestrategi, oplæg på konferencen: Systemteorien i anvendelse, Aarhus Universitet, 3/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede, oplæg for Dispuk, Århus, 8/ Velfærdsledelse, 8 diagnoser og 8 udfordringer, oplæg på Arbejdskonference, Den koordinerede ungeindsats, arrangeret af CABI, Center for aktiv beskæftigelsesindsats, Odense, 15/ Hvem er Yum-Yum? Modstandshåndtering gennem legende teknologier, oplæg på konferencen Kommunal sundhedsindsats overfor børn og unge ledelse og pædagogik, DPU 19/ At skabe det selv, der skaber sig selv i organisationens billede oplæg på DPU Event Ledelsesudfordringer til debat, 18/ Who is Yum-Yum? The heterophony of the cartoon state presentation at Department of Sociology, University of Basel, 10/ Diagnostics of the present and analytical strategies, key note speak at National PhD Days, NATED, Bergen, 14-16/ Dilemmas in research school management, presentation in a panel debat on What is good educational research and how to educate the next generation educational researchers at National PhD Days, NATED, Bergen, 14-16/ Who is Yum-Yum? A cartoon state in the making oplæg på workshoppen Discourse analysis and interviews at National PhD Days, NATED, Bergen, 14-16/ Who is Yum-Yum? A cartoon state in the making oplæg på Identity, Congrés de la Societe Suisse de Sociologie, University of Geneva, 7-9/ Fra medlemskab til selv-indmeldelse - Pædagogik, kærlighed, leg, Oplæg for Frederiksberg Kommunes direktion og ledelsesgruppe, Skjoldnæsholm, 16/ The contractualisation of the citizen, keynotespeak på The 10 th NNDR conference for Nordic Network on Disability Research, Hotel Nyborg Strand, 2/ Hvem er Yum Yum? oplæg for Erhvervsantropologerne, Institut for Fremtidsforskning, 31/ Velfærdsledelse oplæg på Fagligt Kursus for Pædagogiske Psykologers 12

13 2008 Forening, Hotel Nyborg Strand, 11/ Legende magt tre oplæg oplæg på Fagligt Kursus for Pædagogiske Psykologers Forening, Hotel Nyborg Strand, 11/ Fra medlemskab til selv-indmeldelse - Pædagogik, kærlighed, leg, MPA- Norge, Frederiksberg, 5/ Legende magt tre oplæg, MPA-Norge, Frederiksberg, 5/ Fra medlemskab til selv-indmeldelse - Pædagogik, kærlighed, leg, oplæg på netværksmøde for Forum for offentligt Topledelse, Ingeniørforeningens mødelokale, København, 5/ Legende magt tre oplæg, for Center for Socialfaglig udvikling, Fredericia, 3/ Diagnostics of present and analytical strategy oplæg på ph.d.-kursus Doing Discourse Analysis, Arrangeret af RUC og den politologiske forskerskole, Sørup Herregård, 2/ Borgerens kontraktliggørelse på et fyraftensmøde for CSU, Socialforvaltningen, Århus, 19/ Hvem er Yum-Yum? oplæg på ph.d-kursus En invitation til empirisk analyse af rod og kompleksitet, DPU, 17/ Samfundsdiagnostisk Problematisering og analysestrategi i det flydende forhandlingssamfund oplæg på ph.d-kursus En invitation til empirisk analyse af rod og kompleksitet, DPU, 17/ Borgerens kontraktliggørelse oplæg for Dispuk, Snekkersten, 5/ Hvem er Yum-Yum? oplæg for Dispuk, Snekkersten, 5/ Selvledelse trang eller tvang, Oplæg, Djøf s karrieredag, Falkonercentret SAS, 30/ Power at play oplæg på konferencen: Ideology and discourse analysis conference, Roskilde Universitet Center, 9/ Systems theory and analytical strategy keynoteoplæg på Conference of the Circle of Functional Analysis, University of Hohenheim, 4/ Universitetsledelse og intern kontraktstyring oplæg for DPU s ledelsesgruppe på deres ledelsesseminar, Vilvorde, 21/ Semantic and diagnostics of the present keynoteoplæg på konferencen "Semantik als Grundbegriff der Soziologie", Department of Sociology, University of Bielefeld, 15/ Partnerships as second order contracts, oplæg på Department of Sociology, University of Basel, 6/ Critique and systems theory, oplæg på Conference - Welfare Management - Critique and the Articulation of Alternatives, Carlsberg Academiet, 10/

14 47. Fra medlemskab til selvindmeldelse, oplæg for Center for Studier i Arbejdsliv s årsmøde 2008 Ny Styringsformer i arbejdslivet rigid kontrol eller klare rammer?, KU, 27/ Borgerens kontraktliggørelse. Oplæg på videnskabsteoretisk basiskursus på Kulturarvens Forskerskole, Danmarks Biblioteksskole, 25/ Luhmann som analysestrateg. Oplæg på videnskabsteoretisk basiskursus på Kulturarvens Forskerskole, Danmarks Biblioteksskole, 25/ Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Tillidsrepræsentanternes Strategiske Uddannelse, Lo-skolen, 10/ Velfærdsledelse, oplæg på Dispuk, Århus, 4/ Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Dispuk, Århus, 4/ Velfærdsledelse oplæg på Børnetopmøde 2008, arrangeret af KL, Århus, 29/ Problematisering og analysestrategi under kompleksitetens og roderiets betingelser oplæg på Ph.D.-kursus på Danmark Pædagiske Universitet Skole, 17/ Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Frederiksberg Hospital, 22/ Velfærdsledelse, oplæg på Dispuk, 24/ Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Dispuk, 24/ Partnerskaber som kontrakter af anden orden oplæg for Momentum på debatarrangement om offentlig-private partnerskaber, Hørsholm, 15/ Velfærdsledelse, oplæg på At gøre en forskel for andre mennesker Lederkonference om den offentlige sektors menneskelige dimension, Ringsted, 8/ Borgerens kontraktliggørelse, oplæg for Frit Forum, 6/ Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg for Kunstakademiets Arkitektskole, 5/ Borgerens kontraktliggørelse, oplæg for Center for Humanistisk Sundhedsforskning, Augustkonference: Nye betingelser for sundhed og velfærd, Århus Universitet, 17/ Borgerens kontraktliggørelse, oplæg på Socialrådgiverdage 2007, Arrangeret af Dansk Socialrådgiverforening d. 24/9 64. Borgerens kontraktliggørelse, oplæg på konferencen Välfärdsmarknaden Nordiska erfarenheter av konkurrensutsättning inom välfärdsservice arrangeret af NOPUS i Helsiki, Kommunernas Hus, 16/ Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg for Gentofte Kommunes direktørseminar, 25/

15 Legende magt, oplæg i Studenterkredsen, Vartog, 15/ Partnerskabelse, oplæg for MPP, Roskilde Universitetscenter, 16/ Topledelse i supervisionsstaten, oplæg for konferencen for kommunale chefforeninger i Roskilde Amt, Roskilde. 69. Borgerens Kontraktliggørelse oplæg på forskningsseminar på Institutionen för Vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö Universitet, 5/ The contractualisation of the citizen tale på konferencen Education, power, society- 20. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erxiehungswissenschaft, 20-22/3 2006, Johann Wolfgang Goethe Universität, Franfurt am Main. 71. Diskursanalytisk kildekritik oplæg på Ph.D.-kursus: Fra Bibelen til hypertekst, Tromsø Universitet 21-23/ Heterophony and the Self-postponing Organization oplæg på konferencen Polyphony and dialogism as ways of organizing, Essex Management Centre, University of Essex, 28-30/ Kommentar til forskningsprogram for samtidsdiagnose oplæg på konferencen Samtidsdiagnostik og samtidsdiagnoser, DPU 1/ Partnerskabelse oplæg for Boghandler dag, Hans Reitzels Forlag, juni Topledelse i supervisionsstaten, oplæg på Leder/Souschef konference, Køge Kommune, september Analysestrategi og diskurs: om nødvendigheden af konditionerede ledeforskelle, oplæg på Ph.D.-kursus: Dialoger om forskningsmetoder, Danmarks Pædagogiske Universitet, 4/ Partnerskabelse oplæg/interview på BogForum, 19/ Politik for offentlig ledelse? -diagnoser og udfordringer på Det Radikale venstres HB-møde, d. 25/ Medarbejderen i kærlighedens tegn oplæg for Dispuk, Helsingør 30/ Medarbejderen i kærlighedens tegn oplæg for Dispuk, Århus 4/ The contractualisation of the citizen oplæg for Nodic workshop on health management and organization Redrawing boundaries within healthcare, IOA, CBS, 8/ Emotion and Management, oplæg på Emotions and Work Conference, Brunel University West London, 15/ Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Veiledernetværkets konference, Høgskolen i Agder, Kristiansand.,

16 84. Borgerens kontraktliggørelse, oplæg på Veiledernetværkets konference, Høgskolen i Agder, Kristiansand. 85. Topledelse i Supervisionsstaten, oplæg for LIV, København. 86. Topledelse i Supervisionsstaten, oplæg for Rigsrevisionen. København. 87. Kommunikation af beslutninger oplæg for Dansk Magisterforening Efteruddannelse og Det humanistiske fakultets, Information og kommunikation II, København. 88. Borgerens Kontraktliggørelse, oplæg for Esbjerg Højskole. 89. Topledelse i Supervisionsstaten, oplæg for Videnskabsministeriet. København. 90. Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Ledertræf, arrangeret af BUBL, Århus. 91. Borgerens Kontraktliggørelse, oplæg på Nordisk Socialhøjskolekonference, Den Sociale Højskole i København. 92. The contractualisation of the citizen, keynote speak på VII Nordiske Kongres i Familieterapi, i helsingør. 93. Ledelse på LPF, oplæg på åbent seminar Demokrati og ledelse Ideer til ledelse på universitetslovens vilkår, RUC. 94. Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på konference om forandringsledelse i Hørsholm Kommune. 95. Partnerskaber som anden ordens kontrakter på CBS Executive seminar: Partnerskaber mellem offentlig of private virksomheder, CBS. 96. Luhmanns semantiske analysestrategi oplæg på Ph.D.-kurset i videnskabsteori på Tek.Sam. RUC. 97. Medarbejderen i kærlighedens tegn oplæg for LO, FIUSYS2, AOF, på Arbejdermuseet. 98. The contractualisation of the citizen oplæg på forskningsseminar, Department of sociology, Basel. 99. Analysestrategiske problemer i Kærlighed og omstilling, oplæg på P.h.D.-kursus i videnskabsteori og metode på DPU Diskursive analysestrategier oplæg på Ph.D.-kursus i videnskabsteori på Institut for Sociologi, København Borger og Marked, oplæg sammen med Holger Højlund på konferencen På vej mod bedre ældrepleje ældrepakken til eksamen, arrangeret af Ældresagen, den 29/1, i Landstingssalen på Christiansborg 102. Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg på konference 16

17 Pædagogisk ledelse og kompetenceudvikling, JCVU, Nyborg Forskning for hvem og hvorfor, Oplæg på konferencen Handelshøjskolen i videnssamfundet, arrangeret af CCC Borgerens kontraktliggørelse, offentligt oplæg arrangeret af Dansk Sociolog Forening, Sociologi, København OPP kommunikationsteoretisk set, oplæg på konferencen Offentligeprivate partnerskaber, arrangeret af Cap Gemeni, 12/3, i Landstingssalen på Christiansborg Luhmanns systemteori, oplæg på Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet Topledelse i supervisionsstaten diagnoser og udfordringer, oplæg på regionalkonference i København om topledelse og kommunikation i videnssamfundet, arrangeret af Forum for Offentlige Topledelse, med deltagelse af 35 offentlige topledere Borgerens kontraktliggørelse på vej mod den følsomme stat? oplæg på Diakonissestiftelsens årsmøde, København Diskursive analysestrategier, oplæg på ph.d.-kursus om sociologisk videnskabsteori på Sociologi, KU Discourse and intimization of management, oplæg for Department of Sociology, University of Bern Borgerens kontraktliggørelse, oplæg på konference på Høgskolen i Agder, Kristiansand, Norge Diskursive analysestrategier, oplæg på konference på Høgskolen i Agder, Kristiansand, Norge Kærlighed og omstilling, oplæg på Nordisk Arbejdsgiverkonference i Skagen, arrangeret af Personalestyrelsen, Finansministeriet Borgerens kontraktliggørelse oplæg på 3-dages seminar om coaching, arrangeret af DISPUK, Snekkersten Medarbejderen i kærlighedens tegn oplæg på Nordisk kongres for Sygeplejefaglige vejledere, Herning Medarbejderen i kærlighedens tegn oplæg på konference ledelse af professionelle arrangeret af Overlægernes ledelses- og administrationsuddannelse, Middelfart Ledelse som samfundsskabende praksis oplæg for Servicebranchens Chefsakademis Deltagertræf, Frederiksberg Borgerens kontraktliggørelse, oplæg på LederForums Årskursus, Nyborg Borgerens kontraktliggørelse, oplæg på MPP-forums konference: Medborgerskab og kontrakter, RUC Medarbejderen i kærlighedens tegn oplæg på Københavns kommunes 17

18 netværksseminar for leder om Styringsteknologier i forandringsprocesser, Holbæk Epistemologiske analysestrategier Oplæg for Foreningen Kritisk profil, Århus Offentlig-private partnerskaber, oplæg for Knowledge Lab, Syddansk Universitet, Odense Supervisionsstatens rolle i politikkens privatisering, oplæg på Velfærdsworkshop i Virum arrangeret af Birch & Krogboe Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg på Kommunaldirektør-seminar, Liseleje Topledelse i supervisionsstaten diagnoser og udfordringer, oplæg for Forum for Offentlige Topledelse, med bl.a. Henrik Hassenkam, Karsten Dybvad, Peter Gorm Hansen, Otto Larsen og Jørgen Rosted, Fredensborg Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg på Årsmøde for den kommunale tandplejes ledere, Nyborg Hvorfor studere forvaltningens italesættelse?, oplæg på Forvaltningskonferencen, Demokrati og forvaltning, Sandbjerg Gods, Arrangeret af Statskundskab i Århus Kærlighed og omstilling, oplæg på Forvaltningsuddannelsen på RUC Empowerment Frigørelse eller dobbeltformynderi?, oplæg i Operation netværk, Københavns Kommune, Rådhuset Refleksive partnerskaber på konferencen Sociale partnerskaber vejen frem? arrangeret af Foreningen Nydansker i samarbejde med ISS Strategisk ledelse af polyfone organisationer og Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg i kursus om kommunikation og ledelse, Amtsakademiet, Københavns Amt, Glostrup Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg på Institut for Informationsvidenskab, Århus Universitet Kærlighed som ledelsesregime, oplæg på konferencen Lederens Dag arrangeret af Ledernes Hovedorganisation, Bellacenteret Borgerens kontraktliggørelse, oplæg for Filosofisk Forum Topledelse i supervisionsstaten diagnoser og udfordringer, oplæg for Forum for Offentlige Topledelse, Tema 3 underledelse af Departementschef Leo Bjørnskov og med deltagele af bl.a. Direktør Lisbeth Lolicke, kontorchef Elisabeth Hvas, kontorchef Henrik Hassenkam, Kommunaldirektør Mogens Hegnsvad, Professor Steen Hildebrandt og Professor Torben Beck Jørgensen Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg på temarække angående den omstillingsramte leder, Sygepleje og Radiografskolens 18

19 Udviklings- og kursusafdeling, Herlev Borgerens Kontraktliggørelse, oplæg på temarække angående den omstillingsramte leder, Sygepleje og Radiografskolens Udviklings- og kursusafdeling, Herlev Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, oplæg på Sygeplejeskolen i Århus Borgerens Kontraktliggørelse, oplæg på seminar for De Sociale Højskolers samfundsundervisere Kærlighed og omstilling, oplæg på Gladsaxeseminariet Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på konferencen Pædagogisk ledelse og kompetenceudvikling, arrangeret af Jydsk Pædagogisk Center, i Nyborg Den refleksive kontrakt, oplæg på seminar i Søllerød Kommune Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg i Frederiksberg netværket, Frølund Seminarium Medarbejderen i kærlighedens tegn, foredrag for Højskoleforeningen for Hadsten & omegn, Hadsten Højskole Medarbejderen i kærlighedens tegn, foredrag på konferencen Magt, Passion, Kommunikation, Vision 21, Aalborg Universitet Polyphonic Organizations, plenarforelæsning på konferencen Niklas Luhmann and Organization Theory, Universität München. Med paper Medarbejderen i kærlighedens tegn, foredrag for Personalestyrelsen Medarbejderen i kærlighedens tegn, foredrag for DJØFsommeruniversitet Discourse and Intimization of Management, foredrag på ph.d.-kurset Discourse Theory and Practice arrangeret af SPIRIT, Aalborg Universitet Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, foredrag på konferencen Personaleledelse i en brydningstid Den kærlige ledelses krise, Danmarks Biblioteksskole Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, foredrag for Foreningen Kritisk Profil, Aarhus Universitet Luhmann og iagttagelse af anden orden samt Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, foredrag på personaleseminar for DISPUK, Snekkersten Privatpolitikkens potentiale oplæg ph.d.-kurset Demokrati, politisk kommunikation og medier, Den politologiske forskerskole, KUA Intimisering og pædagogisering af medarbejderen, foredrag for Familieog Arbejdsmarkedsforvaltningen, Københavns Kommune Luhmann som analysestrateg, oplæg på ph.d-kursus Konstruktivisme 2, 19

20 Danmarks Pædagogiske Universitet, Odense Den refleksive kontrakt, oplæg på symposiet Det offentlige som stakeholder, arrangeret af Mandag Morgen, København Beslutningens ubesluttelighed oplæg på nordisk konference i Oslo om Niklas Luhmann og organisationsteorien arrangeret af Handelshøyskolen BI i Oslo Den refleksive kontrakt, oplæg på udliciteringskonference på COS, København Refleksive kontrakter og Medarbejderen i kærlighedens tegn, 2 oplæg på Økonomi, politik og forvaltning på Aalborg Universitet Visionsgruppen for virksomheders samfundsmæssige ansvar, et antal møder i et udvalgt under Erhvervsministeriets departement under ledelse af Departementschef Jørgen Rosted Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg sammen med Asmund Born, i Filosofisk Forum i København Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Institut for samfundsvidenskab på Karlstad Universitet i Sverige Forvaltningspolitikkens betingelser og udfordringer, oplæg for København Kommune, Økonomiforvaltningen Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på RAKO-seminar for nordiske forvaltningschefer arrangeret af Økonomistyrelsen Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på FU A-kasse konference på LO-skolen Strategiske udfordringer for den polyfone organisation, oplæg på Advice Analyses stakeholderseminar Luhmann som analysestrateg, oplæg på Ph.D.-kursus i videnskabsfilosofi og videnskabshistorie, Institut for Statskundskab, KU Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på kursus i forvaltningshistorie på Institut for Statskundskab, KU Polyfone organisationer, oplæg og paper i gruppen arbejdslivets diskurser på konferencen Samhällets diskurser på Stockholms Universitet Magt iagttaget diskursanalytisk, plenarforelæsning på konferencen Samhällets diskurser på Stockholms Universitet Kærlighed og omstilling Er staten gået for langt? oplæg på Personalechefkonferencen 2001, arrangeret af Personalestyrelsen, Finansministeriet Medarbejderen i kærlighedens tegn, oplæg på Roskilde Katedralskole Foucault og Luhmann som analysestrateger, oplæg på konference om 20

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende institutter og centre: Institut for Journalistik Juridisk Institut Institut for Marketing Institut for Miljø-

Læs mere

Det værdibaserede partnerskab

Det værdibaserede partnerskab Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2014, 91. årgang 27 Det værdibaserede partnerskab Et dansk samarbejdsprojekt om lokal sundhedsfremme Af Holger Højlund Refereevurdert Nordisk Administrativt Tidsskrift

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Liste over tilhørende institutter Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi Institut

Læs mere

Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet:

Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet: 26.4.2010 Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet: Med henblik på at bidrage til fortsatte forbedringer af uddannelsernes samfundsmæssige og organisatoriske relevans og gyldighed ønskes en iagttagelse og

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006. Nye styringsformer og evaluering

Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006. Nye styringsformer og evaluering Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006 Nye styringsformer og evaluering Evalueringskonference 2006 Dansk EvalueringsSelskab inviterer hermed til foreningens årlige evalueringskonference d. 14.-16. september

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende enheder: Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 2 2007 Udgivet af Den Sociale Højskole i

Læs mere

Samordning gennem samarbejde

Samordning gennem samarbejde politica, 43. årg. nr. 3 2011, 371-395 Holger Højlund Samordning gennem samarbejde Forebyggelse og sundhedsfremme har fået en stadig mere central placering i den danske sundhedspolitik. Gennem de seneste

Læs mere

Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt

Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt Ph.d.-studiets problemstilling og aktualitet Projektets mål er at sammenholde udviklingen

Læs mere

Førstelinjeledere i den kommunale sektor. - En karakteristik af hybridlederen

Førstelinjeledere i den kommunale sektor. - En karakteristik af hybridlederen Førstelinjeledere i den kommunale sektor - En karakteristik af hybridlederen Søren Voxted Lektor, Syddansk Universitet Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi voxted@sdu.dk Dette paper omhandler hybridledelse,

Læs mere

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN 2 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR, NU OG I FREMTIDEN I 2014 er det 200 år siden, der blev indført 7 års

Læs mere

Leder uden ansigt. På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009

Leder uden ansigt. På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009 Leder uden ansigt På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009 Søren Voxted, Syddansk Universitet voxted@sdu.dk Offentlig ledelse og styring af

Læs mere

Steen Hildebrandt. Bibliografi

Steen Hildebrandt. Bibliografi Steen Hildebrandt Bibliografi Udarbejdet af: Cand. mag. Sara Kyed Jensen, Cand. it. Johnni Brobak Nielsen, Bibliotekar Tina Wollbrecht, Stud. mag. Josefine Wolthers og Steen Hildebrandt Indhold 1. Bøger,

Læs mere

Professor Peter Dahler-Larsen, PhD

Professor Peter Dahler-Larsen, PhD CV Professor Peter Dahler-Larsen, PhD Born: June 14, 1961 Contact info: Dept. of Political Science University of Copenhagen Øster Farimagsgade 5 1353 København K PDL@ifs.ku.dk Degrees 1993 Ph.D., Organization

Læs mere

DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009

DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009 DANSK EVALUERINGSSELSKAB DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009 E F F E K T M Å L I N G METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER EVALUERINGSKONFERENCE 2009 Side 1 METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER Dansk EvalueringsSelskab

Læs mere

Governmentality: Strategi og systemteori i offentlig ledelse (n1)

Governmentality: Strategi og systemteori i offentlig ledelse (n1) Governmentality: Strategi og systemteori i offentlig ledelse (n1) Vibe Strøier I dette kapitel vil jeg komme med mit bud på, hvordan det systemiske bidrag til strategiudvikling kan videreudvikles ved at

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB)

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB) INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB) Instituttet består af forskningsenhederne: Fysiologi og Biomekanik Idræt, Fysisk Aktivitet og Pædagogik Idræt, Krop og Sundhed Klinisk Biomekanik Institutledelse:

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Knudsen, GH & Lemmergaard, J 2013, 'TO DO, OR NOT TO DO - organisationens liv på de sociale medier' Ledelse og Uddannelse, vol 11, nr. 1, s. 5-7.

Knudsen, GH & Lemmergaard, J 2013, 'TO DO, OR NOT TO DO - organisationens liv på de sociale medier' Ledelse og Uddannelse, vol 11, nr. 1, s. 5-7. Jeanette Lemmergaard Lektor, Institutleder Strategisk Kommunikation & Ledelse Institut for Marketing & Management Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

SOCIALE KONFERENCE 01.12.2014 EKSPERIMENTER

SOCIALE KONFERENCE 01.12.2014 EKSPERIMENTER SOCIALE KONFERENCE 01.12.2014 EKSPERIMENTER #SocialPlus14 Velkommen til Social+ konference om sociale eksperimenter Hvad er sociale eksperimenter? Ifølge Den Danske Ordbog er et eksperiment et: videnskabeligt

Læs mere

Center for Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning Roskilde Universitetscenter P10 Universitetsvej 1 DK-4000 Roskilde Årsberetning 2003 Center for Ungdomsforskning blev etableret 1. januar 2000 på Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Tema: Ledelse uddannelse - bundlinje

Tema: Ledelse uddannelse - bundlinje LPF's nyhedsmagasin udgives af: Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School - Handelshøjskolen Porcelænshaven 18A DK-2000 Frederiksberg www.mpp.cbs.dk Ansvarshavende redaktør Eva

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde er blevet

Tværprofessionelt samarbejde er blevet Lærer-pædagogsamarbejde en politisk konstruktion og ledelsesudfordring No Emil Sjöberg Kampmann Samarbejde mellem lærere og pædagoger er for alvor kommet på den politiske dagsorden med folkeskoleforliget

Læs mere

lpf NyhedsbrevNr. 3 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om:

lpf NyhedsbrevNr. 3 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om: lpf NyhedsbrevNr. 3 December 2003 Årgang 6 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om: Fra kæft, trit og retning til moderne ledelse 4 pensionerede oberster skriver i øjeblikket på en bog

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Undervisere: Professor Jørgen Grønnegaard Christensen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Professor Poul Erik Mouritzen,

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

JURIDISK INSTITUT. Ph.D.-studerende pr. 31. december: Jane Ferniss Inge Langhave Jeppesen Dan Moalem Kaj Andersen Ramsløv Jeppe Rune Stokholm

JURIDISK INSTITUT. Ph.D.-studerende pr. 31. december: Jane Ferniss Inge Langhave Jeppesen Dan Moalem Kaj Andersen Ramsløv Jeppe Rune Stokholm JURIDISK INSTITUT Professor Ole Bjørn (til 31. august) Professor, lic.jur. Nis Jul Clausen, LL.M. (institutleder) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen Professor, lic.jur. Bent Iversen (til 31. august)

Læs mere

Praksisnær. ledelse i det offentlige

Praksisnær. ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige førstelinjeleder 1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014 Redaktør: Søren Voxted

Læs mere