s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE INDEN X ET SÆTTES ADMINISTRATIONEN AF BPA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE INDEN X ET SÆTTES ADMINISTRATIONEN AF BPA"

Transkript

1 NR.4 AUGUST 2013 ÅRGANG 63 s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE SPASTIKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET INDEN X ET SÆTTES SÆT FOKUS PÅ HANDICAPPOLITIK ADMINISTRATIONEN AF BPA JURIST SÆTTER SPØRGSMÅLSTEGN

2

3 'Bliv en god chef' og 'Daglige udfordringer med en hjerneskade'. Det er nogle af efterårets kursustilbud. Læs mere på side spastikeren 4/2013 Leder: Vi skal lære af Carinas historie... 4 Job - start - parat... 5 Viden om bisiddere klar... 8 Kommunalpolitik er også handicappolitik Kultur der du r to nye tilbud Støtteindsamling til Thailand Nyt fra sekretariatet Roskilde Festival Kommunernes administration af BPA Merrild uden filter! Nyt om kurser Folkemødet på Bornholm Den sociale side Behov for alternativ kommunikation Nyt fra CP-registret Familiedag på Helene Elsass Center SPU-spalten Kredsnyt god læsning! Spastikeren ISSN Årgang 63 nr. 4/2013 Udgivet af: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, tlf , Redaktion: Lone Møller (ansvarshavende) Frands Havaleschka (DJ) redaktør, Benjamin Steengaard Rasmussen (DJ) Annoncer: Æblehaven 49, 8362 Hørning, tlf Layout: FL Reklame, tlf Tryk: Zeuner Grafisk as, tlf Oplag: Distribution: Post Danmark. Spastikeren udsendes gratis til foreningens medlemmer 6 gange om året. Udgives også elektronisk. Eftertryk: Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt. De fremførte synspunkter står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen og Spastikerforeningen. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale. Spastikerforeningens protektor: H.K.H. Prinsesse Benedikte Forsidefoto: Fra årets Roskilde Festival. Foto: Nanna Bachmand Jensen Spastikeren 4/2013 3

4 Hvad vi skal lære af Carinas historie! Rigtig mange mennesker så DR-dokumentaren om Carina Pigen der ikke ville dø 1 år efter. En fantastisk gribende historie om et ungt menneske, der efter en voldsom trafikulykke kæmper sig tilbage til livet. Carina har gjort enorme fremskridt, fordi hun i dag bor på Østerskoven, der er Spastikerforeningen og Region Nordjyllands højt specialiserede behandlingscenter for unge med CP, som også har et specialafsnit for unge med erhvervede hjerneskader. Historien om Carina er først og fremmest historien om en pige og en familie, som nægtede at give op. Men det er også historien om, hvor nødvendigt det er, at der findes højt specialiserede, tværfaglige og aldersspecifikke tilbud til mennesker med komplekse behandlingsbehov. Desværre så vi også i Carinas forløb, det vi alt for ofte oplever, nemlig kommuner, som mener, at de selv kan løfte enhver opgave efter de-forhåndenværende-søms-princip. Konsekvensen var, at et ungt menneske anbringes på et plejehjem for ældre og demente. Først da Carina truer med at tage sit eget liv, vågner kommunen op, og Carina får det rehabiliteringstilbud i et ungdomsmiljø, som hun har behov for. Nu, hvor vi snart står over for at skulle vælge eller genvælge vores kommunale politikere, er det vigtigt, at vi uddrager den nødvendige lære af Carinas og mange lignende historier og får dem bragt ind i debatten om kommunalreformen. Vi er nødt til - enten gennem kommunale fællesskaber eller via regionerne - at sikre, at der findes den højt specialiserede viden, som kan levere et kvalitetstilbud i et aldersspecifikt miljø. Men det er ikke nok, at tilbuddet findes, det må også sikres, at kommunerne bruger det. Kommunerne må opgive forestillingen om, at de kan alt selv. Selvgjort er ikke altid velgjort. Der findes faktisk god og dårlig faglighed. Det handler om en anden videnskultur i kommunerne, men først og fremmest om at få skabt en økonomisk struktur, som tilskynder kommunerne at bruge de faglige kvalitetstilbud, der findes. En væsentlig del af justeringen af kommunalreformen må derfor være en finansieringsreform, som giver kommunerne en tilskyndelse til at gøre det rigtige - frem for det, der på kort sigt ser ud til at være det billigste. S IDSTE SIDSTE NYT NYT Indvielsesfest på Østerskoven Efter mere end et års nybyggeri og bygningsmæssige forbedringer holder Behandlingscentret Østerskoven i Hobro en stor indvielsesfest onsdag den 28. august kl. 10. Her får de inviterede gæster, der omfatter en række af Østerskovens samarbejdspartnere, foreningens tillidsrepræsentanter, stedets beboere og deres familier, medarbejdere og venner af huset, lejlighed til at se og opleve de nye flotte rammer. Åbningstalen bliver holdt af Spastikerforeningens landsformand, Lone Møller, men også repræsentanter fra regionen og kommunen har meldt sig på talerlisten. Hvad de nye, forbedrede rammer indeholder af faglighed, vil Østerskoven fortælle meget mere om den 30. september, hvor landets kommuner, UU-vejledere og en række fagpersoner i sundhedssektoren inviteres til faglig temadag. Læs mere om programmet og Østerskoven på FH Lone Møller Landsformand 4 Spastikeren 4/2013

5 Job - Start - Parat Det er svært at få job og endnu sværere, hvis man har cerebral parese. Uvidenhed, forudfattede meninger og fordomme kan nærmest gøre det umuligt. Et nyt hæfte fra Spastikerforeningen skal være med til at bane vejen. Af Frands Havaleschka For at styrke mulighederne på arbejdsmarkedet for mennesker med cerebral parese (CP) er det vigtigt, at både de professionelle, der skal hjælpe borgeren ind eller tilbage på arbejdsmarkedet, og borgeren selv har viden om de vilkår og forudsætninger, der er forbundet med at leve med cerebral parese. For at hjælpe med forståelsen og vælte barrieren, i det der ofte betegnes som håndholdt indsats, har Spastikerforeningen netop udgivet et nyt hæfte med titlen Job Start Parat inklusion og fastholdelse af spastikere på arbejdsmarkedet Hæftet vil i den kommende tid blive udsendt til landets jobcentre, ressourceteams, UU-vejledere og mange andre relevante fagpersoner. Formålet er at give medarbejderne mere viden om borgere med CP, så de bliver i stand til at rådgive mere målrettet ud fra en specifik viden om CP. Mange vil få glæde af hæftet - Vi er overbevist om, at alle, der arbejder i krydsfeltet mellem CP, uddannelse og beskæftigelse, vil få glæde af hæftet, vurderer Spastikerforeningens psykolog Klaus Christensen, der har skrevet teksten ud fra sine erfaringer fra et flerårigt arbejdsmarkedsprojekt på området. Klaus Christensen håber, at Spastikerforeningen med hæftet kan synliggøre og viderebringe nogle af de værktøjer, der er så afgørende for, at mennesker med CP kan sikres relevante uddannelses- og jobmuligheder. Hvad skal man være opmærksom på? De første kapitler indleder med at beskrive, hvad CP er, og hvordan diagnosen typisk manifesterer sig i form af fysiske og/eller kognitive vanskeligheder og ud- Psykolog Klaus Christensen har samlet erfaringer fra et flerårigt arbejdsmarkedsprojekt i hæftet. trætning. Også aldring og senfølgevirkninger beskrives, således at konsulenten i f.eks. jobcentret forstår personens diagnosemæssige baggrund, og hvad den betyder. Ofte vil personen selv have svært ved at beskrive sine vanskeligheder, og hvad der er årsagen. Derfor forsøger hæftet Få hæftet tilsendt at beskrive de områder, man som medarbejder særligt skal være opmærksom på ved det første møde med borgeren og senere i det videre forløb. Som inspiration indeholder hæftet seks forskellige case-eksempler på tidligere sagsbehandlinger, som vil være til god nytte i arbejdet. Hæftet, der er på 24 sider, er udsendt gratis til en række relevante personer og institutioner indenfor jobområdet. Men alle interesserede er meget velkommen til at rekvirere et hæfte gratis i Spastikerforeningen. Det gøres ved at sende bestillingen på mail til: med tydeligt navn og postadresse. Det er også muligt at se og downloade hæftet på foreningens hjemmeside: klik på menuen publikationer. Spastikeren 4/2013 5

6 viden OM Zoneterapien vil være mere synlig Tre brancheforeninger inden for zoneterapi er gået sammen i et projekt, der skal give branchen større synlighed og anerkendelse. Det er FDZ Forende Danske Zoneterapeuter, TKZ Foreningen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi og ZCT ZoneConnection Terapeutforening. Udover at beskrive zoneterapi som et fag, har det været målet at skabe en fælles identitet og et fælles værdigrundlag, som gør det lettere at vise politikere, studerende, læger og ikke mindst forbrugerne, hvad zoneterapi er, og hvad metoden kan bruges til. Allerede nu benyttes zoneterapi som supplement til en lang række lægelige behandlinger, men der er mange flere muligheder, vurderer organisationerne, der også kunne tænke sig at igangsætte mere forskning på området. Faglig fokus på læring og organisering Videnshus Dybkær, Silkeborg, inviterer til Teknologikonference den 3. oktober 2013 på Hotel Nyborg Strand. Her vil der være fagligt fokus på teknologiens potentiale i forbindelse med læring og organisering. Konferencen afløser HIT-messen, som ikke længere gennemføres blot er den mindre og mere fokuseret. Konferencen er målrettet specialinstitutioner, specialskoler, tale-sprogklasser, specialklasserækker og STU-forløb. Dagen er arrangeret med to fælles foredrag, seminarer og en udstilling af hjælpemidler og elektroniske hjælpemidler. Beskrivelse af de enkelte foredrag og seminarer samt muligheden for tilmelding ligger på Oplevelsestip Naturstyrelsen Nordsjælland har åbnet en handicapvenlig sti ved Esrum. Stien er 1,5 km. lang og går gennem Esrum Møllegård, dennes have, videre gennem skoven og langs marken. Det anbefales at tage ruten i retning imod uret for ikke at starte turen med en stigning. Stien er lavet for at give kørestolsbrugere, dårligt gående og synshandicappede mulighed for at komme rundt i de smukke omgivelser. Udgangspunktet er p-pladsen ved Esrum Kloster & Møllegård. IKT-messe og konference Den nyeste viden indenfor IKT-hjælpemidler til mennesker med alle former for funktionsnedsættelser er samlet, når IKT-messe og konference 2013 holdes på Hotel Nyborg Strand den september. Konferencen henvender sig både til fagfolk og brugerne selv. Arrangementet byder bl.a. på seminarer og foredrag, produktpræsentationer og udstilling af de nyeste IKT-hjælpemidler. Læs mere om programmet og tilmelding på Kommunalvalgstræf for tillidsrepræsentanter Inden vi får set os om, står vi midt i en kommunal valgkamp. Og så gælder det om at være godt forberedt. Derfor tager Spastikerforeningen initiativ til at samle alle foreningens tillidsrepræsentanter i DH-bestyrelser, handicapråd, lokale beskæftigelsesråd og kredsformænd til en snak om Spastikerforeningens kommunal- og regionalpolitiske mærkesager og initiativer, som kan være med til at markere de handicappolitiske synspunkter i den kommunale valgkamp. Det vigtige interne kommunalvalgstræf finder sted i Odense Kongrescenter den 3. september 2013 fra kl. ca Programmet udsendes til de berørte personer efter sommerferien. Føler nogen sig forbigået, så kontakt endelig sekretariatet. 6 Spastikeren 4/2013

7 Vild med sport Dansk Handicap Idræts-Forbund og Sport for Brains på Helene Elsass Center inviterer børn og unge med funktionsnedsættelser fra det storkøbenhavnske område til en spændende idrætsdag. Den finder sted søndag den 15. september kl i Vallensbæk Idrætscenter. Her vil der blive mulighed for at se og prøve mange forskellige idrætsgrene, bl.a. kørestolsbasket, fodbold, judo, karate, el-hockey, dans, gymnastik og bordtennis. Deltagerne får også mulighed for at møde PL-guldvinderen Jackie Christiansen, der fortæller om at dyrke idræt på eliteplan med et handicap. Alle tilmeldte børn og unge vil få en frokostbolle samt vand og juice til frokost og desuden en t-shirt ved ankomsten. Husk derfor at skrive tøjstørrelsen, når du tilmelder dig på vildmedsport. Sidste tilmelding er 4. september Arrangementet er støttet af den fælles kommunale idrætspulje fra 14 københavnske kommuner. Det begynder at ligne noget Region Syddanmark og Region Midtjylland er godt i gang, mens Region Hovedstaden her i efteråret for alvor starter med deres to-årige projektperiode. Region Nordjylland har snart en ansøgning klar, derimod ser det noget mørkere ud for Region Sjælland. Det var den korte status på udrulningen af CPOP opfølgningsprogrammet for børn og unge med CP, da 318 læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre fagfolk var samlet til CPOP Dag i Fredericia. Men interessen for projektet er stærkt stigende, og koordinerende fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen er fuld af optimisme. Næste år holdes CPOP-dagen den 22. maj. Spastikeren 4/2013 7

8 15 bisiddere Deltagerne på kurset var meget engagerede, og det gav anledning til debat og mange gode spørgsmål til oplægsholderne. Her er der gruppearbejde under det første oplæg. klar i Spastikerforeningen Af Benjamin Steengaard Rasmussen I juni var 15 frivillige på bisidderkursus i Fredericia, og efter en rigtig god kursusweekend er de 15 personer klar som bisiddere i Spastikerforeningen. I foråret arrangerede Spastikerforeningen tre informationsmøder, hvor nysgerrige kunne høre nærmere om at blive bisidder i foreningen. De interesserede blev inviteret til et weekendkursus, hvor deltagerne blev uddannet til bisidderrollen i Spastikerforeningens nye bisidderkorps. De to kursusdage på hotel og konferencecenteret Trinity i dejlige omgivelser i Fredericia bød på dygtige oplægsholdere, medlevende situationsspil og ikke mindst engagerede kursister. Lone Thomsen fra Clearvision skød førstedagen i gang med et oplæg om at opnå gode samtaler og undgå konflikter. Deltagerne fik råd om god kommunikation krydret med små øvelser undervejs. Derefter gav Niels Gerner gode råd om at være bisidder, en funktion han selv har i Landsforeningen LEV. Skuespil om rollefordelingen Eftermiddagen var reserveret til at lave situationsspil, hvor flere af deltagerne Situationsspil med skuespillere var en del af programmet, og deltagerne prøvede, hvordan det er at være bisidder. 8 Spastikeren 4/2013

9 skulle prøve at agere bisidder, mens to skuespillere spillede sagsbehandler og en person med handicap. Det var firmaet Teater Spektrum, der stod for den del af programmet, og det hele blev styret af skuespiller Rikke Bendsen, der satte situationsspillene i gang og siden stoppede situationerne for at få input fra andre deltagere til, hvad bisidderen kunne gøre anderledes/bedre i den givne situation. Det medførte mange gode reaktioner og overvejelser over, hvordan det er at være bisidder. På andendagen af bisidderkurset gennemgik Hanne Petersen fra DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet) relevante regler og lovgivning, inden neuropsykolog Aase Tromborg sluttede kurset af med en forklaring om, hvad cerebral parese er, og hvad de kognitive vanskeligheder betyder. Hvad nu? Spastikerforeningen har nu et bisidderkorps på 15 personer, der tripper for at hjælpe medlemmerne. Men i første omgang skal proceduren for henvendelser og arbejdet i bisidderkorpset lige på plads, hvilket der arbejdes på højtryk med nu. Men inden længe vil medlemmerne kunne benytte bisidderkorpset. Spastikeren 4/2013 9

10 Kommunalpolitik er i høj grad også handicappolitik Det er på ingen måde ligegyldigt, hvilke emner og temaer, der kommer til at præge den kommunale valgkamp. Af Mogens Wiederholt, direktør i Spastikerforeningen De overordnede politiske og lovgivningsmæssige rammer for handicappolitikken sættes af regeringen og Folketinget. Men det er kommunalpolitikerne og de kommunale forvaltninger, der administrerer og udfylder rammerne. I praksis betyder det, at kommunerne er hverdagens vigtigste handicappolitiske aktør. Inden for det relativt brede bånd af muligheder og begrænsninger, som ligger i lovgivningen, er det kommunalpolitikerne der fastsætter det endelig serviceniveau for den støtte og kompensation, den enkelte borger kan få. Derfor er kommunalpolitik også handicappolitik og et kommunalvalg er en handicappolitisk begivenhed. Det er på ingen måde ligegyldigt, hvilke emner og temaer, der kommer til at præge den kommunale valgkamp, og hvilke holdninger de politikere, der vælges, har til disse emner. Af den grund vil Spastikerforeningen gerne påvirke den kommunalpolitiske debat og de dagsordner, som får betydning for, hvilken politik der føres efter valget. Her er en oversigt over, hvilke lokalpolitiske temaer som efter Spastikerforeningens opfattelse er de vigtigste: Inklusion i folkeskolen: Folkeskolen er kommunernes ansvar. Og dermed har de også det endelige ansvar for, at den meget følsomme inklusionsdagsorden føres ud i livet på en god og ansvarlig måde. Spastikerforeningen er varm tilhænger af øget inklusion. Alt for mange børn er i årevis blevet udskilt til særlige skoler eller i særlige klasser. Derfor er der god grund til at tænke nyt og anderledes. Det er ikke gjort ved at udplante nogle børn fra specialklasse- og specialskolesystemet til de nuværende almindelige klasser for at spare penge. Det kræver en helt ny folkeskole, som tænker fundamentalt anderledes. Skolerne skal se fysisk anderledes ud, tilgængeligheden bringes i orden og skoledagen organiseres langt mere fleksibelt, så den understøtter forskellige indlæringsmåder. Grænsen mellem - Vi vil gerne være med til at sætte den kommunalpolitiske normalundervisning og dagsorden, understreger Spastikerforeningens direktør, specialundervisning skal Mogens Wiederholt. brydes op, så den enkelte elev ubesværet kan pendle mellem de specialiserede område. Vi skal arbejde forskellige undervisningsformer. Ofte vil med modeller for, hvordan vi kan sikre normal undervisningen og specialundervisningen være til stede i samme den gruppe elever, som går i specialtil- den størst mulige grad af inklusion for undervisningslokale på samme tid og buddene. Det er en selvstændig opgave med flere lærere. Man behøver ikke være at sikre, at inklusionsprojektet ikke fører enten normalelev eller specialelev. til, at det bliver væsentligt mere stigmatiserende at være elev i specialtilbuddene. Det skal vi holde kommunalpolitikerne fast på. Glem ikke specialtilbuddene: Midt i fokuseringen på at skabe en ny inkluderende skole er det vigtigt, at vi også har blik for de børn, hvis funktionsnedsættelser er så komplekse, at det ikke giver mening at se dem som en del af den almindelige undervisning. Der vil stadig være behov for et stærkt specialiseret og højt kvalificeret tilbud til den gruppe børn. Derfor er det vigtigt at holde fokus på, at kvaliteten også fastholdes på det Skolereformen: Inklusionsdebatten er ikke det eneste vigtige tiltag på skoleområdet. Den store folkeskolereform kan også få vidtrækkende konsekvenser for børn og unge med handicap. Skolereformen indeholder, hvis den gennemføres rigtigt, en række meget positive elementer. Mere idræt, lektiehjælp, bedre forældre/skolesamarbejde og ordblindetest. Omvendt kan længere skoledage være et alvorligt problem for en del unge med kognitive vanskeligheder. 10 Spastikeren 4/2013

11 Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse: Regeringens målsætning er, at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Skal det lykkes, så er det helt afgørende, at også unge med et handicap får en ungdomsuddannelse. Unge, som ikke kan få gavn af en ordinær ungdomsuddannelse, har krav på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), som kommunen skal tilbyde. Der er imidlertid en række forhold omkring STU en, som det er vigtigt at holde kommunerne op på, at de skal efterleve: Uddannelsen skal tilbydes alle under 25 år, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse uanset hvor svær funktionsnedsættelsen er. Alle har krav på at udvikle sig! Uddannelsen skal tilrettelægges individuelt og med den enkelte elev i centrum. Uddannelsen er ikke en pakkeløsning, men et individuelt tilrettelagt treårigt forløb, som er designet specielt med henblik på at sikre den enkelte elevs udviklingsmuligheder. Vi ved, at mange spastikere benytter uddannelsen, og vi ved fra vores egen analyse af fem unge CP eres udbytte af STU en, at unge spastikere har rigtig stort udbytte af uddannelsen. Men det forudsætter, at uddannelsen er designet til den enkelte elev. Opfølgning på kommunalreformen: Regeringen offentliggjorde umiddelbart før sommerferien sit bud på en justering af kommunalreformen. Regeringen erkender, at der er behov for en styrkelse af det specialiserede handicapområde. Selv om vi ikke er imponeret over tyngden i initiativet, så er det dog en del af opfølgningen på kommunalreformen, at udvalgte specialiserede tilbud og højt specialiseret viden garanteres enten gennem regionale tilbud eller gennem kommunale samarbejder. Nødvendigheden af den indsats fremgår med al mulig tydelighed af historien om Carina, som foreningens landsformand Lone Møller refererer til i sin leder. Men det er jo ikke gjort med, at specialiserede tilbud og specialiseret viden garanteres. Det helt afgørende er selvfølgelig, at den bruges. Kommunerne skal tvinges til at bruge den viden og de specialiserede tilbud, der findes. Ubrugt viden og tomme specialpladser kommer ingen til gode. Derfor er det en utrolig vigtig lokal handicappolitisk opgave at holde kommunerne fast på, at de skal bruge den viden, der findes. Videns- og udredningstilbud som VISO, specialinstitutioner som Østerskoven, kommunikationscentrene etc. skal bruges og deres ekspertise bringes i spil. Her er der en vigtig indsats at gøre for vores lokale tillidsfolk. God sagsbehandling er forudsætningen for retssikkerhed: Kommunerne skal behandle borgerne anstændigt og i overensstemmelse med de rettigheder og pligter, lovgivningen giver mennesker med handicap. Vi skal værne om handicappedes retssikkerhed. Ofte bliver retssikkerhedsdiskussionen til en diskussion om klagemuligheder. Men rygraden i al retssikkerhed starter med god og grundig sagsbehandling. Alt for ofte ser vi eksempler på udygtig, overfladisk og ind imellem også ulovlig sagsbehandling. Og her kan kommunalpolitikerne faktisk gøre en forskel. Derfor skal vi presse på - hvor vi får lejlighed til det - for at få forvaltningerne og kommunalpolitikerne til at arbejde for en kvalitets- og redelighedskultur i den kommunale sagsbehandling. Det handler i høj grad om holdninger og ordentlig kommunikation og i mindre grad om penge. Det handler om at genskabe tilliden mellem kommunen som myndighed og borgerne. Og det er præcist, hvad gode kommunalpolitikere kan bidrage til. Invester før det sker: Sådan kalder Kommunernes Landsforening (KL) deres seneste socialpolitiske udspil. Grundtanken er, at det kan betale sig at investere i en tidlig indsats i forvisning om, at en god og effektiv tidlig indsats kan give bedre livskvalitet og forebygge nye og endnu større udgifter på den lidt længere bane. Det er en god tænkning, som forhåbentlig varsler en ny og mere proaktiv tilgang til handicapområdet fra kommunernes side. Kommunikationsområdet: Et af de områder, hvor kommunerne med stor fordel vil kunne afprøve denne nye tilgang, er på kommunikationsområdet. Det er vores oplevelse, at alt for mange børn og unge med CP og i øvrigt også en stor gruppe voksne CP ere ikke får den støtte og hjælp til at udvikle deres kommunikation, som de har behov for. Vi ser børn med svære kommunikationsproblemer, som ikke bliver identificeret tidligt nok, vi ser børn og unge, som bliver udsat for nye og forskellige kommunikationsstrategier, hver gang de skifter miljø: fra børnehave til skole, til botilbud etc. og vi ser kommunikationshjælpemidler, som ikke opdateres og følges op, når de går i stykker. Hvis kommunerne satte effektivt og målrettet ind på kommunikationsområdet, så vil en betydelig gruppe borgere kunne få en langt mere selvhjulpen tilværelse, hvor deres langsigtede behov for hjælp og støtte vil kunne reduceres betydeligt Gå ind i debatten forlang et svar De nævnte punkter er alle områder, hvor den kommunale forvaltning og kommunalbestyrelsen har helt afgørende indflydelse på, hvilken konkret service og hjælp den enkelte borger får. Derfor har vi en stor interesse i, at disse og andre temaer bringes ind i den lokale debat op til kommunalvalget. Vi skal sørge for, at de lokale byrådskandidater kommer til at forholde sig til disse problemstillinger, så vi kender deres holdninger og synspunkter på væsentlige handicappolitiske spørgsmål. Man skal selvfølgelig kende kandidaternes handicappolitiske ståsted, før man sætter sit X. Spastikeren 4/

12 AALBORG Mangler du en bil tilpasset dine behov? HERNING AARHUS RIBE ODENSE KØBENHAVN Find en brugt bil, se flere produkter, eksempler på biler og meget mere på vores hjemmeside: handicare.dk/auto-danmark Se aktuelle nyheder, tilbud og info om events og meget mere på vores Facebook: facebook.com/ handicareautodanmark Vi kan tilpasse din nye eller brugte bil efter dine behov. Vi bygger bilen op omkring dig, og er med hele vejen med rådgivning fra start til slut. Handicare Auto har over 15 års erfaring og er Danmarks største opbygger af handicapbiler til kommuner, institutioner, erhverv og private! Vi klarer enhver opgave! Se mere på handicare.dk, ring til os eller besøg en af vores afdelinger i hele landet! HERNING KØBENHAVN AALBORG RIBE AARHUS ODENSE Baggeskærvej 48 Park Allé 289 G Fabriksparken 3 Industrivej 22 Bredskiftevej 6 A Hvidkærvej 39 DK-7400 Herning DK-2605 Brøndby DK-9230 Svenstrup DK-6760 Ribe DK-8210 Aarhus V DK-5250 Odense SV

13 Spastikerforeningen inviterer til Vi fortsætter med at tilbyde vores medlemmer sjove og spændende fællesarrangementer til en særdeles fordelagtig pris. I løbet af efteråret har vi planlagt nye arrangementer fordelt over hele landet, og hvad enten du bor øst eller vest for Storebælt, er der et tilbud til dig. Følg med i Spastikeren, på vores Facebook-side eller i nyhedsbrevet, hvor vi annoncerer tilbuddene. Når du bestiller billetter, så angiv til hvilket arrangement, billetantal og om nogle af deltagerne er kørestolsbrugere samt naturligvis navn, adresse, telefonnummer og adresse. Der er stadig billetter til Stand-up med Jonatan Spang i Aalborg den 28. september. Vi hader København - Teater i Kolding Har du også fået nok af de oversmarte storbyhoveder, der tror, de er så kloge, at de kan undvære hovedet? Så vil du glæde dig over teaterstykket 'Vi hader København', der spilles af Teater Nordkraft og Mungo Park i Kolding. I stykket møder vi Jens, der sidder i fængsel for at have overfaldet en københavner. Løsladelsen er inden for rækkevidde på én betingelse: At han lader sig behandle for sin københavnerfobi. Du kan læse mere på mungoparkkolding.dk Tid og sted: 16. november kl. 17 på Mungo Park, Kolding. Det koster kr. 100 per person at deltage, max. 4 billetter pr. familie. Stykket starter kl. 17. Efter stykket inviterer Spastikerforeningen på tapas og lidt at drikke i teatrets foyer. Vi har sikret os et fint antal kørestolspladser. Tilmelding og betaling hos Birgit Cornett: De farlige dyr - Odense Zoo Har du også altid tænkt over, hvad der sker bag lukkede døre i zoo? Nu har du muligheden for at få dit spørgsmål besvaret! Spastikerforeningen inviterer til rundvisning i Odense Zoo, og det er to erfarne dyrepassere, der står for rundvisningen. Vi besøger en række af zoo s dyr, ser hvordan man tilbereder deres mad og besøger staldene behind the scenes. Rundvisningen starter kl. 15, vi mødes ved hovedindgangen. To timer senere slutter vi af med en sandwich og lidt at drikke, inden zoo smækker dørene i klokken 18. Alle er velkomne til at komme før 15, hvis I vil se mere. Arrangementet er fint tilgængeligt for kørestolsbrugere. PS: Odense Zoo fik tigerkillinger i april. De er søde! Tid og sted: 15. september kl. 15 i Odense Zoo, Odense. Det koster kr. 50 at deltage per person, max. 4 billetter pr. familie. Sandwich og drikkevarer er inkluderet i prisen. Tilmelding og betaling hos Birgit Cornett: Spastikeren 4/

14 Fysioterapeut Bjarke Tiedemann er taget på hjemmebesøg og arbejder med balancetræning. Spastikerforeningen samler ind. Frivillige bidrag støtter behandlingen af CP-børn i Raindrop Center i det nordøstlige Thailand, hvor danske fagfolk er frivillige medarbejdere. Send en sms med CP til 1999 og støt med 100 kroner. Af Frands Havaleschka Fysioterapeut Bjarke Tiedemann er ikke i tvivl: HVER en krone er givet godt ud! Fysioterapeut Bjarke Tiedemann har tidligere været udsendt med forskellige støtteorganisationer til projekter i Afrika, men intet sted har han oplevet, at den lokale befolkning får så meget gavn af støtten som i Raindrop Center i det nordøstlige Thailand. Her var Bjarke Tiedemann sammen med sin kone Mette Errebo, der også er fysioterapeut, og sønnen Alfred på 2 år, på et 5 måneder langt ophold som frivillig. Det var i efteråret 2010 og en helt ubeskrivelig oplevelse. - Vi skulle selv betale opholdet, så det havde vi sparet op til, og ellers forberedt os grundigt på at der skulle arbejdes hårdt og leves primitivt i det meget fattige område. Og det kom også til at holde stik, fortæller Bjarke Tiedemann. - Vi ankom lige i rishøst-sæsonen, og det betød, at forældrene ikke havde mulighed for at komme til centrene, i stedet måtte vi opsøge familierne ude i landsbyerne, hvor det ofte var bedsteforældrene, der passede børnene. En typisk arbejdsdag kunne i den periode være behandling i et af de syv centre om formiddagen og hjemmebesøg om eftermiddagen, ofte flere timers kørsel fra centrene på primitive vejstrækninger. Stor aktivitet Noget af tiden arbejdede parret sammen med professor Peter Uldall fra Rigshospitalet, og på kun to uger blev 250 børn undersøgt. - Det var fast dagligt arbejde fra kl. 7 til 23, husker Bjarke Tiedemann. Arbejdet gik primært ud på at undersøge børnene, stille diagnoser, skrive journaler, medicinere og i nogle tilfælde anvise træningsøvelser. Hele ideen med Raindrop Center er at skabe nogle lægefaglige gode miljøer, som lokalbefolkningen kan benytte, og som de er trygge ved. Ofte bliver børn med handicap gemt væk. Men her bliver de synlige overfor de lokale myndigheder, som begynder at vågne op overfor de massive sundhedsmæssige udfordringer. - Vi laver det grundlæggende arbejde, undersøger, skriver journaler og uddanner det lokale personale. Meningen er, at myndighederne selv skal tage over, og det har vi hidtil opnået fine resultater med, understreger Bjarke Fysioterapeut Mette Errebo t.v. og ergoterapeut Lena Kromann sidder med en pige, der venter på at blive undersøgt. 14 Spastikeren 4/2013

15 Tiedemann, der garanterer, at hver en støttekrone er givet godt ud. - Blandt andet har vi kunnet se, at vores træningsprogrammer virker, og at mange, ofte meget handicappede børn, har fået en bedre hverdag med enkle virkemidler. Fakta: Raindrop Foundation, der driver syv centre i det nordøstlige Thailand, blev grundlagt i midten af 1970 erne og ledes af Dr. Pensak Chagsuchinda. Hun er en ildsjæl, der har viet sit liv til velgørenhedsarbejde flere steder i Thailand. I Danmark er der på den baggrund skabt en lille forening, der hedder Raindrop Friends, som ledes af en bestyrelse af aktive fagpersoner. De strukturerer arbejdet hjemmefra, så de 8-10 fysioterapeuter, ergoterapeuter og læger, der hvert år sendes af sted fra Danmark, er klædt godt på til opgaven. Ingen får løn. De frivillige fagpersoner skal selv spare op til opholdet, dog får de et tilskud til flyrejsen. De frivillige binder sig for 3-6 måneder ad gangen. Udover at behandle børn, hvoraf langt den overvejende del har cerebral parese, har de også til opgave at uddanne lokale folk til centrene. En thailandsk udgave af en specialindrettet kørestol og hvordan den transporteres til centret. SÅDAN støtter du Send en sms med CP til nummer 1999, så støtter du med 100 kroner. Vil du støtte med et andet beløb, er det også muligt at indsætte pengene direkte på Spastikerforeningens indsamlingskonto: Reg kontonr skriv Indsamling i emnefeltet. Her på redaktionen vil vi naturligvis løbende følge indsamlingen. Vi leverer også til de kendte og kongelige, hvis de ringer tlf: Mini Crosser M 1 Kom og prøvekør vores nye Mini Crosser M 1 Vi holder Åbent Hus den første fredag i måneden fra kl eller efter aftale, på Enggårdvej 7, 7400 Herning. Få en prøvetur og en snak med en af vore erfarne konsulenter. Spastikeren 4/

16

17 fra sekretariatet Ny økonomimedarbejder Afløseren for Lisbeth Lundqvist i sekretariatets bogholderi er nu fundet. Det er Ulla Lund, som blev ansat 1. juni. Ulla Lund, 61, er en rutineret regnskabsmedarbejder, der siden 1995 har haft bogholderi- og regnskabsansvaret i forskellige virksomheder. Sidst i Huset Venture i Ballerup, hvor hun var ansat i tre år. Sommeren over er hun kommet godt rundt i foreningens mange aktiviteter, som kræver regnskabskyndig betjening. Spastikerforeningen byder et stort og hjerteligt velkommen til Ulla. Vidste du at vi har et meget tilgængeligt feriehus på Samsø? Kort før sommerferien blev det i medierne flere steder omtalt, at det næsten var umuligt at finde et handicapegnet feriehus i Danmark. Derfor er vi i Spastikerforeningen glade for, at vi selv har et super tilgængeligt feriehus på herlige Samsø. Endda et som vi meget gerne vil leje ud. Sommerferieperioden har været fuldt booket, men i efteråret er der mange ledige uger, og her er medlemsprisen blot kr. plus elforbrug. Obligatorisk slutrengøring er med i prisen. Og der er nok at se på. Fantastisk natur i nord og Ballen havn i syd. Hver årstid har sin charme på Samsø. Ønskes flere oplysninger om ledige uger og booking, så kontakt sekretariatet på tlf eller læs mere på foreningens hjemmeside: Kontakt sekretariatet Ring... til der er telefontid mandag kl og Tirsdag til fredag kl og Hvis du ikke ved, hvilken medarbejder du skal have fat i, vil du blive omstillet til Helle Thomsen eller Birgit Cornett. Du kan på finde navn, funktion og adresser til alle medarbejderne. Send en mail til pågældende medarbejder eller til hovedmailen: Skriv et brev til adressen: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Spastikeren 4/

18 REPORTAGE: Journalist Katrine Fuglsang og fotograf Nanna Bachmand Jensen rev uge 27 ud af kalenderen og brugte den på Roskilde Festival. Målet var at sætte fokus på spastikeres muligheder og udfordringer på Nordens største festival. Læs og se deres reportage her: Kevin ta'r kegler på Roskilde Festival Ølvom, ølbong og ølbowling. Hvis det starter med øl, findes det på Roskilde Festival. I en lejr midt i festens brændpunkt holder Kevin El Hmoud til sammen med en håndfuld andre gutter og han er ved at være ekspert i sidstnævnte disciplin. ØØØØØHR!!! Kevin El Hmoud har netop bundet en lunken øl med sit blåstribede sugerør og afslutter bedriften med en kæmpe bøvs. Der er spillet 30 sekunder, og hans hold er allerede bagud 1-0 i ølbowling. - Bunden i vejret, Kevin! lyder det fra de tre unge mænd, der er tilskuere til spillet. For der er meget skarp kontrol med, om der snydes med bundslatterne. Det er første gang, Kevin er på Roskilde Festival. Hans hjælper på festivalen, Bue Løvsø, var den, der overtalte ham. - Jeg havde overvejet det i mange år, men det var først, da Bue pressede på, at det blev til noget, fortæller Kevin. Og beslutningen om at tage til Roskilde Festival har han ikke fortrudt. - Det er meget bedre, end jeg havde forventet. Alle er gode venner og er sammen med alle. Der er også mange, vi slet ikke kender, som kommer hen og snakker. Fis og ballade Kevin og Bue er begge iklædt den samme blomstrede pigetop fra H&M HIGHFIVE: I ølbowling gælder det om at vælte modstanderens flaske med en bold. Her har Kevin (t.h.) netop udlignet til 1-1, mens Bue (t.v.) kvitterer med en highfive. TINNITUS: Den fik ikke for lidt til koncerten med superstjernen Rihanna fredag aften. Lørdag spillede meganavnet Metallica. 18 Spastikeren 4/2013

19 med tilhørende hotpants. Festivaldresset har kostet knap 150 kroner. Det er for at tage pis på folk, forklarer de. - Vi finder på mange sjove ting, når vi er af sted på sådan en tur som denne her. Forleden placerede jeg Kevin foran nogle piger og sagde, kan I ikke lige passe ham, så smutter jeg en halv time. Og så gik jeg bare. De sad fuldstændigt målløse, men kom hurtigt løbende efter mig, fortæller Bue. Kevin skraldgriner allerede inden, Bue har fortalt historien færdig. - Vi gør det for at lave lidt sjov med folk. Det hele skal ikke være så højtideligt, forklarer Kevin. Kast med et brøl Til daglig er han en ganske habil backgammonspiller, mens ølbowling er en nyere disciplin for den 37-årige københavner. Det er lidt som at se Joachim B. Olsen, når han lægger an til et kast. Bolden trækkes helt oppe fra nakken af for til sidst at skydes af sted i et bowlingkast. Han brøler som en tennisspiller, idet han fyrer bolden mod modstandernes flaske. -JAAAA! råber Kevin og overdøves hurtigt af Bues highfive! Der er udlignet til 1-1, og nu er det det andet hold, der skal drikke hele deres øl i én slurk. Kevins hånd møder Bues i den velkendte sejrserklæring. På sine landmandsarme har han to tatoveringer én på hver overarm. Den ene forestiller Michael Jacksons initialer, den anden er et billede af idolet. Kevin har været til tre koncerter med kongen af pop. Men spørgsmålet om, hvem Kevin glæder sig mest til at se til Roskilde Festival, besvares med headbanging og luftguitarsolo Metallica. Og til gårsdagens koncert med popstjernen Rihanna var han helt oppe at stå på rampen foran scenen. Det var vagterne ikke så glade for. Ikke kun for musikkens skyld - Men jeg er her ikke kun for musikkens skyld. Det er lidt mere både og jeg synes, det er hyggeligt at være sammen med nogen, vi ikke kender, og nogen man kan have det sjovt med. Det er lettere at falde i snak med folk her end normalt. De er mere åbne. Men det er også fedt at høre nogle gode koncerter. Det er igen blevet Kevins tur til at kaste. Bolden ryger et stykke forbi målet, hvilket betyder en straf for at sigte for dårligt der skal drikkes en ekstra øl. - Jeg skal nok hjælpe dig, lyder det beredvilligt fra Bue, der kværner halvdelen af strafbajeren, sætter et nyt sugerør i og rækker den videre til Kevin. - En spasser går mere lige, når han er fuld, griner Kevin og sætter sugerøret mod munden. Bue supplerer med at fortælle, at den faktisk er god nok med alkohol i blodet slapper musklerne mere af. Og så er det jo en meget god undskyldning for at give den fuld gas til en festival. obs Se flere fotos på SØVNMANGEL: Evalueringen af den første tur på Roskilde Festival lå hurtigt klar. TENNISBRØL: Kevin råber som en verdensstjerne på Centre Court, når han kaster bolden af sted i ølbowling. Det er nemlig opskriften på sejr. Spastikeren 4/

20 Vibeke Søndergaard, Roskilde Festival: - Alt er som udgangspunkt muligt Antallet af handicappede på Roskilde Festival er steget støt gennem de sidste fire år. Fra 2012 til 2013 er stigningen på 6 procent, og det glæder folkene bag Roskilde Festival, der hele tiden arbejder hårdt på at forbedre handicapfaciliteterne. Et rum med rene senge, opladningsfaciliteter til elkørestole og mulighed for at campere tæt på, hvor det hele sker. Roskilde Festival har i fremtiden større opmærksomhed på at skabe de rammer, der gør, at alle uanset handicap kan få den bedst mulige festivaloplevelse. - Vi skal skabe så lige vilkår som muligt hverken bedre eller værre. Alle har ret til at more sig og feste, og vi vil gerne yde noget for, at de handicappede kan være her, siger Vibeke Søndergaard, der de sidste tre år har været ansvarlig for handicapområdet på festivalen. Ikke mudder i hjulene De kommende år vil der være en række nye tiltag på tegnebrættet. Det skal ses i lyset af, at der hele tiden kommer flere handicappede på Roskilde Festival. I 2013 deltog lige over 200 mennesker med et handicap. Og den udvikling vil man forsøge at fastholde. - Vi har mange projekter i støbeskeen. Det skal være let at være her, og derfor er vi meget opmærksomme på eksempelvis at vedligeholde vores veje. Når der er så mange kørestolsbrugere, er det alfa og omega, at vejene er farbare også når det bliver mudret, forklarer hun. Særlig handicapcamp På festivalen findes en decideret handicapcamp. Det er ikke alle gæster med handicap, der bor her, men en del vælger at gøre det, fordi der er ordentlige toiletfaciliteter og mulighed for at lade sin kørestol op. - Campen er en restricted camp. Man skal have et specielt armbånd, og området er hegnet ind. Udover det er det fuldstændigt som at bo i de andre camps der er bare renere. Men der er ligeså meget gang i festen her, fortæller Vibeke Søndergaard. Fokus ligger på, at det skal være muligt for alle at komme på Roskilde Festival. Der kan altid snakkes om tingene, og der er som udgangspunkt ikke noget, der er underlagt særlige regler eller er umuligt. - Man skal aldrig lade være med at spørge, hvis man tænker, at man gerne vil af sted. Vi skal nok finde ud af noget, og vi bøjer gerne reglerne lidt for den enkelte. Bare ring, smiler Vibeke Søndergaard. Vibeke Søndergaard: Det vigtige for os er, at alle har lige vilkår uanset handicap. Ryttergården På festivalpladsen findes Ryttergården, som giver mulighed for hvile mellem koncerterne i en rigtig seng. Samtidig kan man lade elektriske kørestole op, og her findes også personale, der kan besvare spørgsmål af relevans for handicappede. Handicapansvarlig Vibeke Søndergaard siger: - Ryttergården er et sted, hvor man kan ligge i en seng, sætte sig og drikke kaffe eller få opladt sin mobil eller kørestol. Det er især rart for dem, der ikke bor på vores handicapcamping. Der er syv senge til rådighed, hvor man kan ligge og hvile sig, for man kan godt blive enormt træt af bare at sidde en hel dag. Der er også styr på hygiejnen, og her kan man komme ind og blive rigtigt ren. 20 Spastikeren 4/2013

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) DET ER DIT VALG Med reglerne om borgerstyret personlig assistance kan du overdrage dit arbejdsgiveransvar til andre. Du kan f.eks. benytte en privat virksomhed som

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Generalforsamling. 17. juni. Brug din demokratiske stemme og få et godt grin. Bliv bevæget, rørt og inspireret. Invitation til.

Generalforsamling. 17. juni. Brug din demokratiske stemme og få et godt grin. Bliv bevæget, rørt og inspireret. Invitation til. Invitation til 17. juni den Handicaporganisationernes Hus Blekinge Boulevard 2630 Taastrup Brug din demokratiske stemme og få et godt grin. Bliv bevæget, rørt og inspireret. 2015 Kære alle Her er et par

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i.

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Ugebrev Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015 Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Så er de mundtlige prøver i gang! Eleverne samler point ind til deres

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

uge 26 1. uge af sommerferien

uge 26 1. uge af sommerferien uge 26 1. uge af sommerferien Sommerferieaktiviteter for børn & unge 2010 1 Ud i naturen... Børnedyrskue Vis dit kæledyr frem. Børn kommer med deres kæledyr, vi laver et bål og varmer nogle pølser og brød,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre!

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre! Nyhedsbrev maj 2015 I disse nyhedsbreve kan du følge med i hvad der sker, ikke kun i det center hvor du kommer mest, men også i de andre Key2Fitness centre. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 ANDEN UDSENDING CROWD SAFETY SØGER 5 MEDHJÆLPERE TIL AT SKABE TRYGHED HVAD: Opgaven består i at være en del af det gående crowd safety. Vi skaber tryghed og sikkerhed

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 maj 2015 Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret,

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kognitive vanskeligheder og cerebral parese. Spastikerforeningen

Kognitive vanskeligheder og cerebral parese. Spastikerforeningen Kognitive vanskeligheder og cerebral parese Spastikerforeningen I denne pjece ønsker Spastikerforeningen at beskrive nogle af de forskellige kognitive vanskeligheder, som spastikere kan have. Det er i

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Centerrådet i Handicapcenter København Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Til stede: Momme Knudsen, Ingrid Hansen, Kirsten Danielsen, Bente Ullits Eckmann, Janne Sander, Frank Steffensen,

Læs mere

Social- og Integrationsministeriets departement

Social- og Integrationsministeriets departement NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Vurdering af PTU Handicapbiler og køreskole Socialstyrelsen Social- og Integrationsministeriets departement Notatet indeholder en vurdering af, om PTU Handicapbiler og køreskole

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Nyt om kultur og fritid - maj 2014

Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Indhold i overskrifter, læs nyhederne i fuld længde nedenfor: Sæsonbooking 2014/2015 husk at søge træningstider hurtigst muligt på nettet Hør om tilskud til foreninger:

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Hvad er et kommunikationscenter?

Hvad er et kommunikationscenter? Hvad er et kommunikationscenter? Et kommunikationscenter hjælper personer med nedsat tale-, høre- eller synsevne. Hjælper personer med tale- og kommunikationsvanskeligheder fx på grund af erhvervet hjerneskade,

Læs mere