s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE INDEN X ET SÆTTES ADMINISTRATIONEN AF BPA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE INDEN X ET SÆTTES ADMINISTRATIONEN AF BPA"

Transkript

1 NR.4 AUGUST 2013 ÅRGANG 63 s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE SPASTIKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET INDEN X ET SÆTTES SÆT FOKUS PÅ HANDICAPPOLITIK ADMINISTRATIONEN AF BPA JURIST SÆTTER SPØRGSMÅLSTEGN

2

3 'Bliv en god chef' og 'Daglige udfordringer med en hjerneskade'. Det er nogle af efterårets kursustilbud. Læs mere på side spastikeren 4/2013 Leder: Vi skal lære af Carinas historie... 4 Job - start - parat... 5 Viden om bisiddere klar... 8 Kommunalpolitik er også handicappolitik Kultur der du r to nye tilbud Støtteindsamling til Thailand Nyt fra sekretariatet Roskilde Festival Kommunernes administration af BPA Merrild uden filter! Nyt om kurser Folkemødet på Bornholm Den sociale side Behov for alternativ kommunikation Nyt fra CP-registret Familiedag på Helene Elsass Center SPU-spalten Kredsnyt god læsning! Spastikeren ISSN Årgang 63 nr. 4/2013 Udgivet af: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, tlf , Redaktion: Lone Møller (ansvarshavende) Frands Havaleschka (DJ) redaktør, Benjamin Steengaard Rasmussen (DJ) Annoncer: Æblehaven 49, 8362 Hørning, tlf Layout: FL Reklame, tlf Tryk: Zeuner Grafisk as, tlf Oplag: Distribution: Post Danmark. Spastikeren udsendes gratis til foreningens medlemmer 6 gange om året. Udgives også elektronisk. Eftertryk: Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt. De fremførte synspunkter står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen og Spastikerforeningen. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale. Spastikerforeningens protektor: H.K.H. Prinsesse Benedikte Forsidefoto: Fra årets Roskilde Festival. Foto: Nanna Bachmand Jensen Spastikeren 4/2013 3

4 Hvad vi skal lære af Carinas historie! Rigtig mange mennesker så DR-dokumentaren om Carina Pigen der ikke ville dø 1 år efter. En fantastisk gribende historie om et ungt menneske, der efter en voldsom trafikulykke kæmper sig tilbage til livet. Carina har gjort enorme fremskridt, fordi hun i dag bor på Østerskoven, der er Spastikerforeningen og Region Nordjyllands højt specialiserede behandlingscenter for unge med CP, som også har et specialafsnit for unge med erhvervede hjerneskader. Historien om Carina er først og fremmest historien om en pige og en familie, som nægtede at give op. Men det er også historien om, hvor nødvendigt det er, at der findes højt specialiserede, tværfaglige og aldersspecifikke tilbud til mennesker med komplekse behandlingsbehov. Desværre så vi også i Carinas forløb, det vi alt for ofte oplever, nemlig kommuner, som mener, at de selv kan løfte enhver opgave efter de-forhåndenværende-søms-princip. Konsekvensen var, at et ungt menneske anbringes på et plejehjem for ældre og demente. Først da Carina truer med at tage sit eget liv, vågner kommunen op, og Carina får det rehabiliteringstilbud i et ungdomsmiljø, som hun har behov for. Nu, hvor vi snart står over for at skulle vælge eller genvælge vores kommunale politikere, er det vigtigt, at vi uddrager den nødvendige lære af Carinas og mange lignende historier og får dem bragt ind i debatten om kommunalreformen. Vi er nødt til - enten gennem kommunale fællesskaber eller via regionerne - at sikre, at der findes den højt specialiserede viden, som kan levere et kvalitetstilbud i et aldersspecifikt miljø. Men det er ikke nok, at tilbuddet findes, det må også sikres, at kommunerne bruger det. Kommunerne må opgive forestillingen om, at de kan alt selv. Selvgjort er ikke altid velgjort. Der findes faktisk god og dårlig faglighed. Det handler om en anden videnskultur i kommunerne, men først og fremmest om at få skabt en økonomisk struktur, som tilskynder kommunerne at bruge de faglige kvalitetstilbud, der findes. En væsentlig del af justeringen af kommunalreformen må derfor være en finansieringsreform, som giver kommunerne en tilskyndelse til at gøre det rigtige - frem for det, der på kort sigt ser ud til at være det billigste. S IDSTE SIDSTE NYT NYT Indvielsesfest på Østerskoven Efter mere end et års nybyggeri og bygningsmæssige forbedringer holder Behandlingscentret Østerskoven i Hobro en stor indvielsesfest onsdag den 28. august kl. 10. Her får de inviterede gæster, der omfatter en række af Østerskovens samarbejdspartnere, foreningens tillidsrepræsentanter, stedets beboere og deres familier, medarbejdere og venner af huset, lejlighed til at se og opleve de nye flotte rammer. Åbningstalen bliver holdt af Spastikerforeningens landsformand, Lone Møller, men også repræsentanter fra regionen og kommunen har meldt sig på talerlisten. Hvad de nye, forbedrede rammer indeholder af faglighed, vil Østerskoven fortælle meget mere om den 30. september, hvor landets kommuner, UU-vejledere og en række fagpersoner i sundhedssektoren inviteres til faglig temadag. Læs mere om programmet og Østerskoven på FH Lone Møller Landsformand 4 Spastikeren 4/2013

5 Job - Start - Parat Det er svært at få job og endnu sværere, hvis man har cerebral parese. Uvidenhed, forudfattede meninger og fordomme kan nærmest gøre det umuligt. Et nyt hæfte fra Spastikerforeningen skal være med til at bane vejen. Af Frands Havaleschka For at styrke mulighederne på arbejdsmarkedet for mennesker med cerebral parese (CP) er det vigtigt, at både de professionelle, der skal hjælpe borgeren ind eller tilbage på arbejdsmarkedet, og borgeren selv har viden om de vilkår og forudsætninger, der er forbundet med at leve med cerebral parese. For at hjælpe med forståelsen og vælte barrieren, i det der ofte betegnes som håndholdt indsats, har Spastikerforeningen netop udgivet et nyt hæfte med titlen Job Start Parat inklusion og fastholdelse af spastikere på arbejdsmarkedet Hæftet vil i den kommende tid blive udsendt til landets jobcentre, ressourceteams, UU-vejledere og mange andre relevante fagpersoner. Formålet er at give medarbejderne mere viden om borgere med CP, så de bliver i stand til at rådgive mere målrettet ud fra en specifik viden om CP. Mange vil få glæde af hæftet - Vi er overbevist om, at alle, der arbejder i krydsfeltet mellem CP, uddannelse og beskæftigelse, vil få glæde af hæftet, vurderer Spastikerforeningens psykolog Klaus Christensen, der har skrevet teksten ud fra sine erfaringer fra et flerårigt arbejdsmarkedsprojekt på området. Klaus Christensen håber, at Spastikerforeningen med hæftet kan synliggøre og viderebringe nogle af de værktøjer, der er så afgørende for, at mennesker med CP kan sikres relevante uddannelses- og jobmuligheder. Hvad skal man være opmærksom på? De første kapitler indleder med at beskrive, hvad CP er, og hvordan diagnosen typisk manifesterer sig i form af fysiske og/eller kognitive vanskeligheder og ud- Psykolog Klaus Christensen har samlet erfaringer fra et flerårigt arbejdsmarkedsprojekt i hæftet. trætning. Også aldring og senfølgevirkninger beskrives, således at konsulenten i f.eks. jobcentret forstår personens diagnosemæssige baggrund, og hvad den betyder. Ofte vil personen selv have svært ved at beskrive sine vanskeligheder, og hvad der er årsagen. Derfor forsøger hæftet Få hæftet tilsendt at beskrive de områder, man som medarbejder særligt skal være opmærksom på ved det første møde med borgeren og senere i det videre forløb. Som inspiration indeholder hæftet seks forskellige case-eksempler på tidligere sagsbehandlinger, som vil være til god nytte i arbejdet. Hæftet, der er på 24 sider, er udsendt gratis til en række relevante personer og institutioner indenfor jobområdet. Men alle interesserede er meget velkommen til at rekvirere et hæfte gratis i Spastikerforeningen. Det gøres ved at sende bestillingen på mail til: med tydeligt navn og postadresse. Det er også muligt at se og downloade hæftet på foreningens hjemmeside: klik på menuen publikationer. Spastikeren 4/2013 5

6 viden OM Zoneterapien vil være mere synlig Tre brancheforeninger inden for zoneterapi er gået sammen i et projekt, der skal give branchen større synlighed og anerkendelse. Det er FDZ Forende Danske Zoneterapeuter, TKZ Foreningen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi og ZCT ZoneConnection Terapeutforening. Udover at beskrive zoneterapi som et fag, har det været målet at skabe en fælles identitet og et fælles værdigrundlag, som gør det lettere at vise politikere, studerende, læger og ikke mindst forbrugerne, hvad zoneterapi er, og hvad metoden kan bruges til. Allerede nu benyttes zoneterapi som supplement til en lang række lægelige behandlinger, men der er mange flere muligheder, vurderer organisationerne, der også kunne tænke sig at igangsætte mere forskning på området. Faglig fokus på læring og organisering Videnshus Dybkær, Silkeborg, inviterer til Teknologikonference den 3. oktober 2013 på Hotel Nyborg Strand. Her vil der være fagligt fokus på teknologiens potentiale i forbindelse med læring og organisering. Konferencen afløser HIT-messen, som ikke længere gennemføres blot er den mindre og mere fokuseret. Konferencen er målrettet specialinstitutioner, specialskoler, tale-sprogklasser, specialklasserækker og STU-forløb. Dagen er arrangeret med to fælles foredrag, seminarer og en udstilling af hjælpemidler og elektroniske hjælpemidler. Beskrivelse af de enkelte foredrag og seminarer samt muligheden for tilmelding ligger på Oplevelsestip Naturstyrelsen Nordsjælland har åbnet en handicapvenlig sti ved Esrum. Stien er 1,5 km. lang og går gennem Esrum Møllegård, dennes have, videre gennem skoven og langs marken. Det anbefales at tage ruten i retning imod uret for ikke at starte turen med en stigning. Stien er lavet for at give kørestolsbrugere, dårligt gående og synshandicappede mulighed for at komme rundt i de smukke omgivelser. Udgangspunktet er p-pladsen ved Esrum Kloster & Møllegård. IKT-messe og konference Den nyeste viden indenfor IKT-hjælpemidler til mennesker med alle former for funktionsnedsættelser er samlet, når IKT-messe og konference 2013 holdes på Hotel Nyborg Strand den september. Konferencen henvender sig både til fagfolk og brugerne selv. Arrangementet byder bl.a. på seminarer og foredrag, produktpræsentationer og udstilling af de nyeste IKT-hjælpemidler. Læs mere om programmet og tilmelding på Kommunalvalgstræf for tillidsrepræsentanter Inden vi får set os om, står vi midt i en kommunal valgkamp. Og så gælder det om at være godt forberedt. Derfor tager Spastikerforeningen initiativ til at samle alle foreningens tillidsrepræsentanter i DH-bestyrelser, handicapråd, lokale beskæftigelsesråd og kredsformænd til en snak om Spastikerforeningens kommunal- og regionalpolitiske mærkesager og initiativer, som kan være med til at markere de handicappolitiske synspunkter i den kommunale valgkamp. Det vigtige interne kommunalvalgstræf finder sted i Odense Kongrescenter den 3. september 2013 fra kl. ca Programmet udsendes til de berørte personer efter sommerferien. Føler nogen sig forbigået, så kontakt endelig sekretariatet. 6 Spastikeren 4/2013

7 Vild med sport Dansk Handicap Idræts-Forbund og Sport for Brains på Helene Elsass Center inviterer børn og unge med funktionsnedsættelser fra det storkøbenhavnske område til en spændende idrætsdag. Den finder sted søndag den 15. september kl i Vallensbæk Idrætscenter. Her vil der blive mulighed for at se og prøve mange forskellige idrætsgrene, bl.a. kørestolsbasket, fodbold, judo, karate, el-hockey, dans, gymnastik og bordtennis. Deltagerne får også mulighed for at møde PL-guldvinderen Jackie Christiansen, der fortæller om at dyrke idræt på eliteplan med et handicap. Alle tilmeldte børn og unge vil få en frokostbolle samt vand og juice til frokost og desuden en t-shirt ved ankomsten. Husk derfor at skrive tøjstørrelsen, når du tilmelder dig på vildmedsport. Sidste tilmelding er 4. september Arrangementet er støttet af den fælles kommunale idrætspulje fra 14 københavnske kommuner. Det begynder at ligne noget Region Syddanmark og Region Midtjylland er godt i gang, mens Region Hovedstaden her i efteråret for alvor starter med deres to-årige projektperiode. Region Nordjylland har snart en ansøgning klar, derimod ser det noget mørkere ud for Region Sjælland. Det var den korte status på udrulningen af CPOP opfølgningsprogrammet for børn og unge med CP, da 318 læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre fagfolk var samlet til CPOP Dag i Fredericia. Men interessen for projektet er stærkt stigende, og koordinerende fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen er fuld af optimisme. Næste år holdes CPOP-dagen den 22. maj. Spastikeren 4/2013 7

8 15 bisiddere Deltagerne på kurset var meget engagerede, og det gav anledning til debat og mange gode spørgsmål til oplægsholderne. Her er der gruppearbejde under det første oplæg. klar i Spastikerforeningen Af Benjamin Steengaard Rasmussen I juni var 15 frivillige på bisidderkursus i Fredericia, og efter en rigtig god kursusweekend er de 15 personer klar som bisiddere i Spastikerforeningen. I foråret arrangerede Spastikerforeningen tre informationsmøder, hvor nysgerrige kunne høre nærmere om at blive bisidder i foreningen. De interesserede blev inviteret til et weekendkursus, hvor deltagerne blev uddannet til bisidderrollen i Spastikerforeningens nye bisidderkorps. De to kursusdage på hotel og konferencecenteret Trinity i dejlige omgivelser i Fredericia bød på dygtige oplægsholdere, medlevende situationsspil og ikke mindst engagerede kursister. Lone Thomsen fra Clearvision skød førstedagen i gang med et oplæg om at opnå gode samtaler og undgå konflikter. Deltagerne fik råd om god kommunikation krydret med små øvelser undervejs. Derefter gav Niels Gerner gode råd om at være bisidder, en funktion han selv har i Landsforeningen LEV. Skuespil om rollefordelingen Eftermiddagen var reserveret til at lave situationsspil, hvor flere af deltagerne Situationsspil med skuespillere var en del af programmet, og deltagerne prøvede, hvordan det er at være bisidder. 8 Spastikeren 4/2013

9 skulle prøve at agere bisidder, mens to skuespillere spillede sagsbehandler og en person med handicap. Det var firmaet Teater Spektrum, der stod for den del af programmet, og det hele blev styret af skuespiller Rikke Bendsen, der satte situationsspillene i gang og siden stoppede situationerne for at få input fra andre deltagere til, hvad bisidderen kunne gøre anderledes/bedre i den givne situation. Det medførte mange gode reaktioner og overvejelser over, hvordan det er at være bisidder. På andendagen af bisidderkurset gennemgik Hanne Petersen fra DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet) relevante regler og lovgivning, inden neuropsykolog Aase Tromborg sluttede kurset af med en forklaring om, hvad cerebral parese er, og hvad de kognitive vanskeligheder betyder. Hvad nu? Spastikerforeningen har nu et bisidderkorps på 15 personer, der tripper for at hjælpe medlemmerne. Men i første omgang skal proceduren for henvendelser og arbejdet i bisidderkorpset lige på plads, hvilket der arbejdes på højtryk med nu. Men inden længe vil medlemmerne kunne benytte bisidderkorpset. Spastikeren 4/2013 9

10 Kommunalpolitik er i høj grad også handicappolitik Det er på ingen måde ligegyldigt, hvilke emner og temaer, der kommer til at præge den kommunale valgkamp. Af Mogens Wiederholt, direktør i Spastikerforeningen De overordnede politiske og lovgivningsmæssige rammer for handicappolitikken sættes af regeringen og Folketinget. Men det er kommunalpolitikerne og de kommunale forvaltninger, der administrerer og udfylder rammerne. I praksis betyder det, at kommunerne er hverdagens vigtigste handicappolitiske aktør. Inden for det relativt brede bånd af muligheder og begrænsninger, som ligger i lovgivningen, er det kommunalpolitikerne der fastsætter det endelig serviceniveau for den støtte og kompensation, den enkelte borger kan få. Derfor er kommunalpolitik også handicappolitik og et kommunalvalg er en handicappolitisk begivenhed. Det er på ingen måde ligegyldigt, hvilke emner og temaer, der kommer til at præge den kommunale valgkamp, og hvilke holdninger de politikere, der vælges, har til disse emner. Af den grund vil Spastikerforeningen gerne påvirke den kommunalpolitiske debat og de dagsordner, som får betydning for, hvilken politik der føres efter valget. Her er en oversigt over, hvilke lokalpolitiske temaer som efter Spastikerforeningens opfattelse er de vigtigste: Inklusion i folkeskolen: Folkeskolen er kommunernes ansvar. Og dermed har de også det endelige ansvar for, at den meget følsomme inklusionsdagsorden føres ud i livet på en god og ansvarlig måde. Spastikerforeningen er varm tilhænger af øget inklusion. Alt for mange børn er i årevis blevet udskilt til særlige skoler eller i særlige klasser. Derfor er der god grund til at tænke nyt og anderledes. Det er ikke gjort ved at udplante nogle børn fra specialklasse- og specialskolesystemet til de nuværende almindelige klasser for at spare penge. Det kræver en helt ny folkeskole, som tænker fundamentalt anderledes. Skolerne skal se fysisk anderledes ud, tilgængeligheden bringes i orden og skoledagen organiseres langt mere fleksibelt, så den understøtter forskellige indlæringsmåder. Grænsen mellem - Vi vil gerne være med til at sætte den kommunalpolitiske normalundervisning og dagsorden, understreger Spastikerforeningens direktør, specialundervisning skal Mogens Wiederholt. brydes op, så den enkelte elev ubesværet kan pendle mellem de specialiserede område. Vi skal arbejde forskellige undervisningsformer. Ofte vil med modeller for, hvordan vi kan sikre normal undervisningen og specialundervisningen være til stede i samme den gruppe elever, som går i specialtil- den størst mulige grad af inklusion for undervisningslokale på samme tid og buddene. Det er en selvstændig opgave med flere lærere. Man behøver ikke være at sikre, at inklusionsprojektet ikke fører enten normalelev eller specialelev. til, at det bliver væsentligt mere stigmatiserende at være elev i specialtilbuddene. Det skal vi holde kommunalpolitikerne fast på. Glem ikke specialtilbuddene: Midt i fokuseringen på at skabe en ny inkluderende skole er det vigtigt, at vi også har blik for de børn, hvis funktionsnedsættelser er så komplekse, at det ikke giver mening at se dem som en del af den almindelige undervisning. Der vil stadig være behov for et stærkt specialiseret og højt kvalificeret tilbud til den gruppe børn. Derfor er det vigtigt at holde fokus på, at kvaliteten også fastholdes på det Skolereformen: Inklusionsdebatten er ikke det eneste vigtige tiltag på skoleområdet. Den store folkeskolereform kan også få vidtrækkende konsekvenser for børn og unge med handicap. Skolereformen indeholder, hvis den gennemføres rigtigt, en række meget positive elementer. Mere idræt, lektiehjælp, bedre forældre/skolesamarbejde og ordblindetest. Omvendt kan længere skoledage være et alvorligt problem for en del unge med kognitive vanskeligheder. 10 Spastikeren 4/2013

11 Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse: Regeringens målsætning er, at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Skal det lykkes, så er det helt afgørende, at også unge med et handicap får en ungdomsuddannelse. Unge, som ikke kan få gavn af en ordinær ungdomsuddannelse, har krav på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), som kommunen skal tilbyde. Der er imidlertid en række forhold omkring STU en, som det er vigtigt at holde kommunerne op på, at de skal efterleve: Uddannelsen skal tilbydes alle under 25 år, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse uanset hvor svær funktionsnedsættelsen er. Alle har krav på at udvikle sig! Uddannelsen skal tilrettelægges individuelt og med den enkelte elev i centrum. Uddannelsen er ikke en pakkeløsning, men et individuelt tilrettelagt treårigt forløb, som er designet specielt med henblik på at sikre den enkelte elevs udviklingsmuligheder. Vi ved, at mange spastikere benytter uddannelsen, og vi ved fra vores egen analyse af fem unge CP eres udbytte af STU en, at unge spastikere har rigtig stort udbytte af uddannelsen. Men det forudsætter, at uddannelsen er designet til den enkelte elev. Opfølgning på kommunalreformen: Regeringen offentliggjorde umiddelbart før sommerferien sit bud på en justering af kommunalreformen. Regeringen erkender, at der er behov for en styrkelse af det specialiserede handicapområde. Selv om vi ikke er imponeret over tyngden i initiativet, så er det dog en del af opfølgningen på kommunalreformen, at udvalgte specialiserede tilbud og højt specialiseret viden garanteres enten gennem regionale tilbud eller gennem kommunale samarbejder. Nødvendigheden af den indsats fremgår med al mulig tydelighed af historien om Carina, som foreningens landsformand Lone Møller refererer til i sin leder. Men det er jo ikke gjort med, at specialiserede tilbud og specialiseret viden garanteres. Det helt afgørende er selvfølgelig, at den bruges. Kommunerne skal tvinges til at bruge den viden og de specialiserede tilbud, der findes. Ubrugt viden og tomme specialpladser kommer ingen til gode. Derfor er det en utrolig vigtig lokal handicappolitisk opgave at holde kommunerne fast på, at de skal bruge den viden, der findes. Videns- og udredningstilbud som VISO, specialinstitutioner som Østerskoven, kommunikationscentrene etc. skal bruges og deres ekspertise bringes i spil. Her er der en vigtig indsats at gøre for vores lokale tillidsfolk. God sagsbehandling er forudsætningen for retssikkerhed: Kommunerne skal behandle borgerne anstændigt og i overensstemmelse med de rettigheder og pligter, lovgivningen giver mennesker med handicap. Vi skal værne om handicappedes retssikkerhed. Ofte bliver retssikkerhedsdiskussionen til en diskussion om klagemuligheder. Men rygraden i al retssikkerhed starter med god og grundig sagsbehandling. Alt for ofte ser vi eksempler på udygtig, overfladisk og ind imellem også ulovlig sagsbehandling. Og her kan kommunalpolitikerne faktisk gøre en forskel. Derfor skal vi presse på - hvor vi får lejlighed til det - for at få forvaltningerne og kommunalpolitikerne til at arbejde for en kvalitets- og redelighedskultur i den kommunale sagsbehandling. Det handler i høj grad om holdninger og ordentlig kommunikation og i mindre grad om penge. Det handler om at genskabe tilliden mellem kommunen som myndighed og borgerne. Og det er præcist, hvad gode kommunalpolitikere kan bidrage til. Invester før det sker: Sådan kalder Kommunernes Landsforening (KL) deres seneste socialpolitiske udspil. Grundtanken er, at det kan betale sig at investere i en tidlig indsats i forvisning om, at en god og effektiv tidlig indsats kan give bedre livskvalitet og forebygge nye og endnu større udgifter på den lidt længere bane. Det er en god tænkning, som forhåbentlig varsler en ny og mere proaktiv tilgang til handicapområdet fra kommunernes side. Kommunikationsområdet: Et af de områder, hvor kommunerne med stor fordel vil kunne afprøve denne nye tilgang, er på kommunikationsområdet. Det er vores oplevelse, at alt for mange børn og unge med CP og i øvrigt også en stor gruppe voksne CP ere ikke får den støtte og hjælp til at udvikle deres kommunikation, som de har behov for. Vi ser børn med svære kommunikationsproblemer, som ikke bliver identificeret tidligt nok, vi ser børn og unge, som bliver udsat for nye og forskellige kommunikationsstrategier, hver gang de skifter miljø: fra børnehave til skole, til botilbud etc. og vi ser kommunikationshjælpemidler, som ikke opdateres og følges op, når de går i stykker. Hvis kommunerne satte effektivt og målrettet ind på kommunikationsområdet, så vil en betydelig gruppe borgere kunne få en langt mere selvhjulpen tilværelse, hvor deres langsigtede behov for hjælp og støtte vil kunne reduceres betydeligt Gå ind i debatten forlang et svar De nævnte punkter er alle områder, hvor den kommunale forvaltning og kommunalbestyrelsen har helt afgørende indflydelse på, hvilken konkret service og hjælp den enkelte borger får. Derfor har vi en stor interesse i, at disse og andre temaer bringes ind i den lokale debat op til kommunalvalget. Vi skal sørge for, at de lokale byrådskandidater kommer til at forholde sig til disse problemstillinger, så vi kender deres holdninger og synspunkter på væsentlige handicappolitiske spørgsmål. Man skal selvfølgelig kende kandidaternes handicappolitiske ståsted, før man sætter sit X. Spastikeren 4/

12 AALBORG Mangler du en bil tilpasset dine behov? HERNING AARHUS RIBE ODENSE KØBENHAVN Find en brugt bil, se flere produkter, eksempler på biler og meget mere på vores hjemmeside: handicare.dk/auto-danmark Se aktuelle nyheder, tilbud og info om events og meget mere på vores Facebook: facebook.com/ handicareautodanmark Vi kan tilpasse din nye eller brugte bil efter dine behov. Vi bygger bilen op omkring dig, og er med hele vejen med rådgivning fra start til slut. Handicare Auto har over 15 års erfaring og er Danmarks største opbygger af handicapbiler til kommuner, institutioner, erhverv og private! Vi klarer enhver opgave! Se mere på handicare.dk, ring til os eller besøg en af vores afdelinger i hele landet! HERNING KØBENHAVN AALBORG RIBE AARHUS ODENSE Baggeskærvej 48 Park Allé 289 G Fabriksparken 3 Industrivej 22 Bredskiftevej 6 A Hvidkærvej 39 DK-7400 Herning DK-2605 Brøndby DK-9230 Svenstrup DK-6760 Ribe DK-8210 Aarhus V DK-5250 Odense SV

13 Spastikerforeningen inviterer til Vi fortsætter med at tilbyde vores medlemmer sjove og spændende fællesarrangementer til en særdeles fordelagtig pris. I løbet af efteråret har vi planlagt nye arrangementer fordelt over hele landet, og hvad enten du bor øst eller vest for Storebælt, er der et tilbud til dig. Følg med i Spastikeren, på vores Facebook-side eller i nyhedsbrevet, hvor vi annoncerer tilbuddene. Når du bestiller billetter, så angiv til hvilket arrangement, billetantal og om nogle af deltagerne er kørestolsbrugere samt naturligvis navn, adresse, telefonnummer og adresse. Der er stadig billetter til Stand-up med Jonatan Spang i Aalborg den 28. september. Vi hader København - Teater i Kolding Har du også fået nok af de oversmarte storbyhoveder, der tror, de er så kloge, at de kan undvære hovedet? Så vil du glæde dig over teaterstykket 'Vi hader København', der spilles af Teater Nordkraft og Mungo Park i Kolding. I stykket møder vi Jens, der sidder i fængsel for at have overfaldet en københavner. Løsladelsen er inden for rækkevidde på én betingelse: At han lader sig behandle for sin københavnerfobi. Du kan læse mere på mungoparkkolding.dk Tid og sted: 16. november kl. 17 på Mungo Park, Kolding. Det koster kr. 100 per person at deltage, max. 4 billetter pr. familie. Stykket starter kl. 17. Efter stykket inviterer Spastikerforeningen på tapas og lidt at drikke i teatrets foyer. Vi har sikret os et fint antal kørestolspladser. Tilmelding og betaling hos Birgit Cornett: De farlige dyr - Odense Zoo Har du også altid tænkt over, hvad der sker bag lukkede døre i zoo? Nu har du muligheden for at få dit spørgsmål besvaret! Spastikerforeningen inviterer til rundvisning i Odense Zoo, og det er to erfarne dyrepassere, der står for rundvisningen. Vi besøger en række af zoo s dyr, ser hvordan man tilbereder deres mad og besøger staldene behind the scenes. Rundvisningen starter kl. 15, vi mødes ved hovedindgangen. To timer senere slutter vi af med en sandwich og lidt at drikke, inden zoo smækker dørene i klokken 18. Alle er velkomne til at komme før 15, hvis I vil se mere. Arrangementet er fint tilgængeligt for kørestolsbrugere. PS: Odense Zoo fik tigerkillinger i april. De er søde! Tid og sted: 15. september kl. 15 i Odense Zoo, Odense. Det koster kr. 50 at deltage per person, max. 4 billetter pr. familie. Sandwich og drikkevarer er inkluderet i prisen. Tilmelding og betaling hos Birgit Cornett: Spastikeren 4/

14 Fysioterapeut Bjarke Tiedemann er taget på hjemmebesøg og arbejder med balancetræning. Spastikerforeningen samler ind. Frivillige bidrag støtter behandlingen af CP-børn i Raindrop Center i det nordøstlige Thailand, hvor danske fagfolk er frivillige medarbejdere. Send en sms med CP til 1999 og støt med 100 kroner. Af Frands Havaleschka Fysioterapeut Bjarke Tiedemann er ikke i tvivl: HVER en krone er givet godt ud! Fysioterapeut Bjarke Tiedemann har tidligere været udsendt med forskellige støtteorganisationer til projekter i Afrika, men intet sted har han oplevet, at den lokale befolkning får så meget gavn af støtten som i Raindrop Center i det nordøstlige Thailand. Her var Bjarke Tiedemann sammen med sin kone Mette Errebo, der også er fysioterapeut, og sønnen Alfred på 2 år, på et 5 måneder langt ophold som frivillig. Det var i efteråret 2010 og en helt ubeskrivelig oplevelse. - Vi skulle selv betale opholdet, så det havde vi sparet op til, og ellers forberedt os grundigt på at der skulle arbejdes hårdt og leves primitivt i det meget fattige område. Og det kom også til at holde stik, fortæller Bjarke Tiedemann. - Vi ankom lige i rishøst-sæsonen, og det betød, at forældrene ikke havde mulighed for at komme til centrene, i stedet måtte vi opsøge familierne ude i landsbyerne, hvor det ofte var bedsteforældrene, der passede børnene. En typisk arbejdsdag kunne i den periode være behandling i et af de syv centre om formiddagen og hjemmebesøg om eftermiddagen, ofte flere timers kørsel fra centrene på primitive vejstrækninger. Stor aktivitet Noget af tiden arbejdede parret sammen med professor Peter Uldall fra Rigshospitalet, og på kun to uger blev 250 børn undersøgt. - Det var fast dagligt arbejde fra kl. 7 til 23, husker Bjarke Tiedemann. Arbejdet gik primært ud på at undersøge børnene, stille diagnoser, skrive journaler, medicinere og i nogle tilfælde anvise træningsøvelser. Hele ideen med Raindrop Center er at skabe nogle lægefaglige gode miljøer, som lokalbefolkningen kan benytte, og som de er trygge ved. Ofte bliver børn med handicap gemt væk. Men her bliver de synlige overfor de lokale myndigheder, som begynder at vågne op overfor de massive sundhedsmæssige udfordringer. - Vi laver det grundlæggende arbejde, undersøger, skriver journaler og uddanner det lokale personale. Meningen er, at myndighederne selv skal tage over, og det har vi hidtil opnået fine resultater med, understreger Bjarke Fysioterapeut Mette Errebo t.v. og ergoterapeut Lena Kromann sidder med en pige, der venter på at blive undersøgt. 14 Spastikeren 4/2013

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

s astikeren FÆRRE NY VIDEN SLUTSPURT OPERATIONER INDSAMLINGS DER FORSVANDT HANDICAPPOLITISK HANDLINGSPLAN RÅDIGHEDSBELØBET

s astikeren FÆRRE NY VIDEN SLUTSPURT OPERATIONER INDSAMLINGS DER FORSVANDT HANDICAPPOLITISK HANDLINGSPLAN RÅDIGHEDSBELØBET NR.6 DECEMBER 2013 ÅRGANG 63 s astikeren RÅDIGHEDSBELØBET DER FORSVANDT NY VIDEN FÆRRE OPERATIONER INDSAMLINGS SLUTSPURT HANDICAPPOLITISK HANDLINGSPLAN www.spastikerforeningen.dk "Et samfund for alle

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

s astikeren KRÆVER FOKUS I CENTRUM BORGEREN INKLUSION BENZINAFTALE ER BARE OK BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64

s astikeren KRÆVER FOKUS I CENTRUM BORGEREN INKLUSION BENZINAFTALE ER BARE OK BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64 NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64 s astikeren BORGEREN I CENTRUM BENZINAFTALE ER BARE OK INKLUSION KRÆVER FOKUS BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER www.spastikerforeningen.dk 2 Spastikeren 6/2014 Hjælp os med at gøre

Læs mere

s astikeren TEAM HUMAN TVILLING NY STOR AFVIKLING FANTASTISKE REPORTAGE LEGATUDDELING FRA LANDSMØDET NR.5 OKTOBER 2014 ÅRGANG 64

s astikeren TEAM HUMAN TVILLING NY STOR AFVIKLING FANTASTISKE REPORTAGE LEGATUDDELING FRA LANDSMØDET NR.5 OKTOBER 2014 ÅRGANG 64 NR.5 OKTOBER 2014 ÅRGANG 64 s astikeren REPORTAGE FRA LANDSMØDET HUMAN AFVIKLING FANTASTISKE TEAM TVILLING NY STOR LEGATUDDELING www.spastikerforeningen.dk 2 Spastikeren 5/2014 Nu sættes slutspurten ind

Læs mere

s astikeren LEGAT ÆLDRE ANTON TIL ENLIGE OG TEATER DJ T MOUSE FÅR TUNGEN FYRER DEN AF BELØNNINGSPRIS PÅ GLED MED SANG NR.4 AUGUST 2014 ÅRGANG 64

s astikeren LEGAT ÆLDRE ANTON TIL ENLIGE OG TEATER DJ T MOUSE FÅR TUNGEN FYRER DEN AF BELØNNINGSPRIS PÅ GLED MED SANG NR.4 AUGUST 2014 ÅRGANG 64 NR.4 AUGUST 2014 ÅRGANG 64 s astikeren ANTON FÅR TUNGEN PÅ GLED MED SANG BELØNNINGSPRIS OG TEATER LEGAT TIL ENLIGE ÆLDRE DJ T MOUSE FYRER DEN AF www.spastikerforeningen.dk 2 Spastikeren 4/2014 Så tager

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned...

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned... ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012 61. årgang bladet Leg bryder barrierer ned... 1 n LEV november 2012 Pamhulegård handicap venlig feriebolig 700 m² dejligt stort landhus

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 2 juni 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Uden de frivillige

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen HOVEDCIRKLEN Hjerneskadeforeningen Nummer 3 September 2013 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031 4029 2731 e-mail: ksfreund@privat.dk FREDERIKSSUND

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69 B L A D E T Skriverprisen Læs side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T Hans kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7.

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. LMSNYT SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. ÅRGANG Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 METTES HISTORIE... SIDE 12 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 LMSNYT

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

LIVTAG # 6 2013. Filmlærredets tilskadekomne helte. Han vil markedsføre PTU portræt af en formandskandidat. side 38. side 8

LIVTAG # 6 2013. Filmlærredets tilskadekomne helte. Han vil markedsføre PTU portræt af en formandskandidat. side 38. side 8 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG # 6 2013 Filmlærredets tilskadekomne helte side 38 Han vil markedsføre PTU portræt af en formandskandidat side 8 Husk

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU. bladet. side 12. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010. 60.

Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU. bladet. side 12. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010. 60. ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010 60. årgang bladet Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU side 12 Annonce 4 Kort nyt 5 Leder Når forpligtelsen til at

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere SOMMERLEJR 2012 EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere KOLOFON MEDLEMSBLADET LAP ER MEDLEMSBLAD FOR: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere