HD7872, HD7870 Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD7872, HD7870 Brugervejledning"

Transkript

1 HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to:

2

3

4

5 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen før brug første gang 23 5 Brygning af SENSEO -kaffe 26 6 Rengøring 29 7 Afkalkning 31 8 Frostfri opbevaring 34 9 Bestilling af tilbehør Miljøhensyn Reklamationsret og service Fejlfinding 35 1 Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på SENSEO -kaffesystem Få en helt særlig kaffeoplevelse med SENSEO. Dette enestående system kombinerer Philips brugervenlige SENSEO -kaffemaskine med de specialudviklede Merrild SENSEO -kaffepuder, der giver en fyldig, rund smag med et lækkert skumlag. Merrild-kaffen i de praktiske SENSEO -kaffepuder og Philips nye unikke SENSEO -bryggesystem passer perfekt sammen og sikrer, at den bedste smag og aroma trækkes ud af 22 kaffen. Se alle SENSEO -kaffeblandingerne på For at være sikker på at få den fyldige og runde smag skal du huske følgende: Friske kaffepuder Benyt SENSEO -kaffepuderne, der er specielt udviklet af Merrild til din SENSEO -kaffemaskine, og som giver en fyldig og rund smag. Merrild SENSEO -kaffepuderne holder sig friske længere, hvis de opbevares i en lufttæt beholder. Frisk vand Brug frisk vand hver dag. Hvis du ikke har brugt kaffemaskinen i én dag, skal du skylle den igennem med frisk vand, før du bruger den igen (se kapitlet Brygning af SENSEO -kaffe, afsnit Gennemskylning af maskinen efter en dag, hvor den ikke er blevet brugt ). 2 Generel beskrivelse (fig. 1) 1 Tragt 2 Udløser til låg 3 Låg med bryggekammer 4 Tætningsring 5 Vandtilførselsplade 6 2-kops-pudeholder qq 7 1-kops-pudeholder q 8 Dæksel til kaffeudløb 9 Kaffeudløb 10 Udløserknapper til udløb 11 Aftagelig drypbakke 12 Koprist 13 Touch-panel 14 On/off-knap 15 Symbol til hukommelse for individuelt kaffevalg (kun HD7872) 16 Almindelig kaffe-symbol 17 Funktionsknap 18 Symbol for stærk kaffe 19 CALC-indikator 20 1-kops-knap q 21 2-kops-knap qq 22 Vandtank 23 Låg til vandtank

6 3 Vigtigt Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og gem den til eventuel senere brug. Fare Kom aldrig maskinen ned i vand eller anden væske. Advarsel Før maskinen tages i brug, skal du kontrollere, om spændingsangivelsen i bunden af maskinen svarer til den lokale netspænding. Denne maskine er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i maskinens anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Hold maskinen uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med den. Brug aldrig maskinen, hvis stik, netledning eller selve maskinen er beskadiget. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko. Forsigtig Læg aldrig SENSEO -kaffemaskinen på siden, når den er pakket ud. Den skal altid opbevares i lodret position, også under transport. Reparation og eftersyn af maskinen skal altid foretages på et autoriseret Philipsserviceværksted. Forsøg ikke selv at reparere maskinen, da garantien i så fald bortfalder. Brug ikke maskinen i kombination med en transformer, da dette kan resultere i en farlig situation. Stil altid maskinen på et fladt og stabilt underlag. Brug ikke maskinen steder, der ligger højere end meter over havets overflade. Hæld aldrig mælk, kaffe, varmt eller destilleret vand i vandtanken. Gennemskyl aldrig maskinen, og lad den heller aldrig brygge kaffe, når udløbet ikke er på plads. Denne maskine er kun beregnet til normal anvendelse i hjemmet. Den er ikke beregnet til brug i miljøer som personalekøkkener i butikker, på kontorer, på gårde eller andre arbejdspladser. Den er heller ikke beregnet til brug af gæster på hoteller, moteller, bed and breakfasts eller i andre værelser til udlejning. 3.1 Overholdelse af standarder Denne maskine overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning er maskinen sikker at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag. Energiforbruget for denne maskine i slukket tilstand er mindre end 1 watt. Det betyder, at maskinen overholder EU-direktivet 2009/125/ EC, der angiver de økologiske designkrav for energiforbrugende produkter. 4 Gennemskylning af maskinen før brug første gang Det er vigtigt, at du gennemskyller din SENSEO - kaffemaskine før brug første gang. Efter skyllecyklussen (som kun tager ca. 2 minutter) er maskinen klar til at brygge SENSEO -kaffe. C Forsigtig: Afbryd aldrig skylningsprocessen midt i forløbet, da vandkogeren i så fald ikke fyldes ordentligt. Dansk 23

7 1 Sæt udløbet på maskinen. Tag fat i de to riller på den inderste del af udløbet, og tryk let på dem (1). Placer udløbet på maskinen, og slip de to riller (2). 4 Placer låget på vandtanken, før du sætter den tilbage på maskinen. C Forsigtig: Gennemskyl aldrig maskinen, og lad den heller aldrig brygge kaffe, når udløbet ikke er på plads. 2 Vip toppen af vandtanken bagover (1), og løft den af maskinen (2). 5 Vip vandtanken, og sæt bunden tilbage på plads på maskinen (1). Tryk derefter toppen af vandtanken ind mod maskinen (2). 6 Fjern drypbakken. 3 Fyld vandtanken op med koldt vand fra hanen. 24

8 7 Placer en skål med en kapacitet på mindst 1,5 liter på kaffeudløbet. 11 Tryk kort på 1-kops-knappen q og 2-kops-knappen qq samtidig for at starte gennemskylningen. 1.5L Dansk 8 Sørg for, at pudeholderen, uden pude eller puder, er på plads. On/off-knappen begynder at blinke for at indikere, at gennemskylningsprocessen er startet. Under gennemskylningsprocessen fyldes vandkogeren automatisk med vand fra vandtanken, og der kommer koldt vand ud af kaffeudløbet. Under gennemskylningsprocessen støjer maskinen mere end under en almindelig bryggeproces. 9 Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse. 10 Tryk på on/off-knappen 3. Knappen lyser op for at indikere, at du skal gennemskylle maskinen. Når alt vandet i vandtanken er blevet brugt, er gennemskylningsprocessen færdig, og maskinen slukkes. 25

9 12 Fyld vandtanken med frisk vand fra hanen, sæt låget på, og sæt den tilbage på maskinen. 3 Tryk på on/off-knappen 3. On/off-knappen blinker langsomt, mens vandet varmes op. Din SENSEO -maskine er nu klar til brug, så du kan brygge din første kop velsmagende kaffe. 5 Brygning af SENSEO -kaffe Mens SENSEO -kaffemaskinen varmer op, kan du vælge den kaffestyrke, du foretrækker, og det antal kopper, du gerne vil brygge. Så brygger maskinen koppen eller kopperne straks efter, den er varmet op. 1 Kontroller, at vandtanken er fyldt med friskt, koldt vand fra hanen mindst til MINmarkeringen, og at låget er sat på vandtanken. D Bemærk: Hvis on/off-knappen blinker hurtigt, indeholder vandtanken ikke nok vand til at brygge en kop kaffe. 4 Træk låget opad for at åbne det. Låget åbnes automatisk. 5 Hvis du vil lave en kop SENSEO -kaffe, skal du placere 1-kops-pudeholderenq i maskinen (1). Hvis du vil lave to kopper, skal du lægge 2-kops-pudeholderen qq i maskinen (2). Kontroller, at pudeholderen er ren. E Tip: Brug friskt vand hver dag. 2 Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse. 26

10 6 Placer 1 kaffepude i 1-kops-pudeholderen q (1), eller placer 2 kaffepuder i 2-kopspudeholderen qq (2). Placer puden eller puderne helt i centrum af pudeholderen med den buede side nedad. Tryk puden eller puderne let ned i pudeholderen. 8 Stil en eller to kopper under udløbsåbningerne. Du kan justere højden på kaffeudløbene ved at skubbe dem op eller ned. Du kan også fjerne drypbakken for at kunne benytte højere kopper. Dansk D Bemærk: Kontroller, at kaffen i puden eller puderne er jævnt fordelt. C Forsigtig: Kom aldrig almindelig formalet kaffe eller beskadigede kaffepuder i SENSEO -maskinen, da den vil stoppe til. 7 Luk låget (1), og tryk låseklemmen ned (2). D Bemærk De kopper, du bruger, skal kunne rumme mindst 150 ml, når du brygger almindelig kaffe, eller 100 ml, når du brygger stærk kaffe. Brug ikke for store kopper, da kaffen så bliver hurtigere kold. 9 Tryk på funktionsknappen for at vælge den ønskede kaffestyrke. Vælg kopsymbolet med tre søjler for en almindelig kop kaffe (125 ml) (1). Vælg kopsymbolet med én søjle for en stærk kop kaffe (60 ml) (2). B Advarsel: Sørg for, at låget er lukket korrekt, og lågudløseren sidder fast, før du starter brygningen. 10 Når du har valgt den ønskede kaffestyrke, skal du trykke på 1-kops-knappen q for én kop (1) eller på 2-kops-knappen qq for to kopper (2). 27

11 11 Når vandet er varmet op, og on/off-knappen lyser konstant, begynder maskinen at brygge kaffe. E Tip: Du kan afbryde bryggeprocessen på et hvilket som helst tidspunkt. Du skal bare trykke på den samme kop-knap (1-kops-knap eller 2-kops-knap), som du trykkede på for at starte bryggeprocessen. Hvis du gør det, fuldfører maskinen dog ikke den afbrudte bryggeproces, hvis du tænder den igen eller trykker på den samme knap igen. D Bemærk: Fjern ikke vandtanken under brygningen. 12 Når kaffen er klar, skal du fjerne den eller de brugte kaffepuder(r). Du skal blot løfte pudeholderen ud af maskinen og tømme den. C Forsigtig: Der kan stadig være lidt varmt vand eller kaffe i kaffepuden/-puderne. 13 Efter brug skal du trykke på on/off-knappen for at slukke maskinen Hukommelse for individuelt kaffevalg (kun HD7872) Du kan programmere maskinen til at brygge den mængde kaffe, du foretrækker (op til 145 ml). Du kan eksperimentere og finde ud af, hvad du bedst kan lide. Vi anbefaler, at du brygger mindst 60 ml for at få den optimale smag og temperatur. Når du programmerer, skal du kun bruge 1-kopsknappen. Når du er færdig med at programmere, kan du brygge en eller to kopper med den programmerede mængde kaffe. D Bemærk: Det er ikke muligt at programmere din hukommelse til individuelt kaffevalg, mens maskinen varmer op. Vent, indtil on/off-knappen lyser konstant. 1 Placer 1 kaffepude i 1-kops pudeholderen, og placer 1 kop under udløbsåbningerne. 2 For at aktivere programmeringstilstanden skal du først vælge symbolet til hukommelse for individuelt kaffevalg (stjernesymbolet) med funktionsknappen (1). Hold funktionsknappen inde i 2 sekunder, indtil stjernesymbolet begynder at blinke (2), og der lyder et bip. Slip derefter knappen. D Bemærk: Hvis du ikke bruger maskinen, slukkes der automatisk for den efter 15 minutter for at spare energi. 3 Tryk på 1-kops-knappen, så begynder kaffen at løbe ned i koppen (1). Når der er så meget kaffe i koppen, som du ønsker, skal du trykke på 1-kops-knappen igen (2). Dermed har du indstillet den mængde kaffe, du foretrækker. 28

12 Fra nu af brygger SENSEO -maskinen denne mængde kaffe, når du vælger symbolet til hukommelse for individuelt kaffevalg med funktionsknappen. D Bemærk: Hvis du ønsker at ændre på indstillingen for mængden af kaffe, skal du blot udføre trin 1-3 igen. 5.2 Gennemskylning af maskinen efter en dag, hvor den ikke er blevet brugt Hvis du ikke har brugt kaffemaskinen en dag, skal du gennemskylle den for at være sikker på, at vandkogeren fyldes med frisk vand. For at gennemskylle af maskinen skal du brygge to kopper kogende vand som følger: 1 Fyld vandtanken med koldt vand fra hanen mindst til MIN-markeringen (1). Sæt låget på (2), og sæt vandtanken tilbage på maskinen. 4 Sæt to kopper eller et stort krus under kaffeudløbet for at opsamle vandet. 5 Tryk på on/off-knappen 3. On/off-knappen blinker langsomt, mens vandet varmes op. Dansk 6 Kontroller, at den valgte kaffestyrke er almindelig kaffe (kopsymbol med tre søjler). 7 Tryk på 2-kops-knappen qq for at brygge to kopper varmt vand. 2 Sæt 1-kops-pudeholderen q eller 2-kopspudeholderen qq i maskinen uden puder. 3 Luk låget og tryk låseklemmen ned. 8 Når vandet er varmet op, lyser on/off-knappen konstant, og maskinen begynder at brygge kaffe. 9 Smid vandet i kopperne væk. Nu er maskinen klar til brug igen. 29

13 6 Rengøring Regelmæssig rengøring af din SENSEO er vigtig for at sikre, at SENSEO -kaffen altid smager optimalt. Desuden forlænger det kaffemaskinens levetid. B Advarsel: SENSEO -kaffemaskinen må aldrig kommes ned i vand. 1 Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden maskinen rengøres. 2 Maskinen rengøres udvendigt med en fugtig klud. 3 Fjern tragten. 5 For at skille kaffeudløbet ad skal du tage fat i de to riller på indersiden af udløbet og trykke let på dem (1). Før den indre del nedad for at skille den fra den ydre del af udløbet (2). 6 Rengør vandtanken og det tilhørende låg, kaffeudløbet, tragten, drypbakken, kopristen og pudeholderne i varmt vand eller i opvaskemaskinen. 4 For at fjerne kaffeudløbet skal du trykke på udløserknapperne (1) og trække kaffeudløbet af maskinen (2). C Forsigtig: Pas på, at du ikke kommer til at beskadige ventilen i bunden af vandtanken, hvis du bruger en opvaskebørste til at rengøre vandtanken. 30 D Bemærk: Kontroller, om sien i midten af pudeholderen er tilstoppet. Er dette tilfældet, fjernes tilstoppelsen ved at skylle pudeholderen under vandhanen. Brug om nødvendigt en opvaskebørste til at rense sien.

14 7 Rengør vandtilførselspladen og gummitætningsringen med en fugtig klud. C Forsigtig: Undlad at fjerne gummitætningsringen, og vær opmærksom på ikke at komme til at beskadige tappen på vandtilførselspladen. 8 Rengør maskinens vandindtag med en fugtig klud. 7 Afkalkning Kalk aflejres inde i maskinen under brug. Det er vigtigt at afkalke SENSEO -kaffemaskinen, når CALCindikatoren begynder at lyse. Brug kun SENSEO - afkalkningsmiddel (HD7012, HD7011, HD7006). Tid til afkalkning Afkalk SENSEO -kaffemaskinen som beskrevet nedenfor, når CALC-indikatoren begynder at lyse (når du har brygget ca. 400 kopper SENSEO -kaffe). Gode grunde til at huske afkalkning: Det forlænger din SENSEO -kaffemaskines levetid Det sikrer den rette kopmængde Det sikrer kaffens temperatur Maskinen afgiver mindre støj under brygning Det forebygger funktionsfejl Hvis afkalkningen ikke udføres korrekt, vil kalkpartikler blive efterladt i maskinen. Dette gør, at ny kalk hurtigere vil sætte sig fast, og det kan føre til varig og uoprettelig skade på maskinen. Brug det rette afkalkningsmiddel Brug kun SENSEO -afkalkningsmiddel (HD7012, HD7011, HD7006). Det er udviklet for at sikre en bedre ydeevne og drift for maskinen. Hver afkalkningsblanding kan kun bruges én gang. Yderligere oplysninger om dette afkalkningsmiddel findes på vores websted B Advarsel: Brug aldrig et afkalkningsmiddel, der er baseret på mineralsk syre som f.eks. svovlsyre, saltsyre, sulfaminsyre eller eddikesyre (f.eks. eddike). Disse afkalkningsmidler kan skade din SENSEO - kaffemaskine. 7.1 Afkalkningsprocedure Afkalkningsproceduren består af en afkalkningscyklus og to skyllecyklusser. Du må ikke afbryde afkalkningscyklussen, og du må ikke slukke for maskinen, før de to skyllecyklusser er gennemført. 1 Bland 50 g citronsyre med 1 l vand i et litermål. Rør rundt, indtil pulveret er opløst. Fyld vandtanken med afkalkningsblandingen. Dansk 31

15 2 Vip vandtanken, og sæt bunden tilbage på plads på maskinen (1). Tryk derefter toppen af vandtanken ind mod maskinen (2). B Advarsel: Sørg for, at låget er lukket korrekt, og lågudløseren sidder fast, før du begynder at afkalke maskinen.. 5 Fjern drypbakken. 3 Tryk på on/off-knappen 3. On/off-knappen blinker langsomt, mens vandet varmes op. Kaffemaskinen er klar til afkalkning, når on/offknappen lyser konstant 6 Sæt en skål, der kan rumme mindst 1,5 l, under udløbet til opsamling af afkalkningsblandingen. 1.5L 4 Placer 1-kops-pudeholderen q med en brugt kaffepude i i kaffemaskinen. Luk låget, og kontroller, at det er ordentligt lukket. 7 Når on/off-knappen lyser konstant, skal du trykke på 1-kops-knappen q og 2-kopsknappen qq samtidigt i 3 sekunder, indtil der lyder et bip. Slip knapperne lige så snart, de ikke lyser længere, og der slukkes for den valgte styrke. Det betyder, at afkalkningsproceduren er aktiveret korrekt. D Bemærk: Læg altid en brugt kaffepude i pudeholderen, når maskinen afkalkes. Puden vil fungere som et filter, så det undgås, at sien i pudeholderen tilstoppes af kalkpartikler. 32

16 CALC-indikatoren og on/off-knappen starter med at blinke for at indikere, at afkalkningscyklussen er i gang. Under afkalkningscyklussen kommer der vand ud af maskinen en gang imellem. Når alt vandet i vandtanken er brugt, er afkalkningsprocessen fuldført. On/offknappen begynder at blinke hurtigt. D Bemærk: Hvis du trykker på 1-kops- og 2-kops-knappen ned længere end 3 sekunder, starter maskinen ikke afkalkningscyklussen. Hvis det er tilfældet, skal du trykke på 1-kops-knappen og 2-kopsknappen samtidigt i 3 sekunder igen. 7.2 Gennemskylning efter afkalkning 1 Skyl vandtanken under rindende vand, og fyld den derefter helt op med frisk vand fra hanen. 3 Placer 1-kops-pudeholderen q med en brugt kaffepude i i kaffemaskinen. Luk låget, og kontroller, at det er ordentligt lukket. 4 Sæt en skål, der kan rumme mindst 1,5 l, under kaffeudløbet til opsamling af vandet. Dansk 1.5L 5 Tryk på 1-kops-knappen q og 2-kopsknappen qq samtidigt i 3 sekunder, indtil der lyder et bip, for at starte skyllecyklussen. D Bemærk: Fyld ikke vandbeholderen med varmt vand eller afkalkningsblanding, der har været brugt. 2 Vip vandtanken, og sæt bunden tilbage på plads på maskinen (1). Tryk derefter toppen af vandtanken ind mod maskinen (2). 6 Fjern den brugte kaffepude, og rengør pudeholderen efter skyllecyklussen for at undgå tilstoppelse af sien i midten. 7 Gentag trin 1 til 6 endnu en gang for at sikre, at maskinen er ren. 8 Efter afkalkningscyklussen og skyllecyklussen slukkes CALC-indikatoren, og maskinen slukkes automatisk. 33

17 8 Frostfri opbevaring Når maskinen er blevet gennemskyllet første gang (se kapitlet Gennemskylning af maskinen før brug første gang ), må den kun bruges og opbevares, hvor temperaturen ikke kommer under frysepunktet, for at undgå skader. 9 Bestilling af tilbehør Hvis du vil købe tilbehør til denne maskine, skal du besøge vores onlinebutik på Hvis onlinebutikken ikke er tilgængelig i dit land, skal du gå til din Philips-forhandler eller et Philips Kundecenter. Hvis du har problemer med at skaffe tilbehør til apparatet, kan du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Du kan finde kontaktoplysningerne i folderen World-Wide Guarantee. 11 Reklamationsret og service Hvis du har brug for hjælp eller oplysninger, eller hvis der opstår et problem, skal du besøge Philips websted på eller kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Telefonnumre findes i vedlagte worldwide guarantee -folder. Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler. Ved køb af Philips SENSEO -kaffemaskinen afgiver Sara Lee/Merrild eller Philips ingen af deres patentrettigheder ligesom køber ikke opnår licens i henhold til disse patenter. Reparation og eftersyn af maskinen skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted. Forsøg ikke selv at reparere maskinen, da garantien i så fald bortfalder. 10 Miljøhensyn Maskinen må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når den til sin tid kasseres. Aflevér den i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet. 34

18 12 Fejlfinding 12.1 SENSEO -kaffemaskine Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af maskinen. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg for en liste af ofte stillede spørgsmål eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter. Problem Min kop løb over, da jeg brugte maskinen første gang. Vandet blev ved med at løbe ud af udløbet, da jeg brugte maskinen første gang. On/off-knappen blinker langsomt. CALC-indikatoren blinker. Løsning Du har formentlig prøvet at brygge en kop kaffe uden at gennemskylle maskinen først. Før du starter med at brygge kaffe, skal du gennemskylle maskinen. Når du tænder for maskinen igen, lyser on/off-knappen enten konstant eller blinker hurtigt eller langsomt. Hvis on/off-knappen lyser konstant, skal du foretage skylleproceduren (se kapitlet Gennemskylning af maskinen før brug første gang ). Hvis on/off-knappen blinker langsomt eller hurtigt, behøver du IKKE foretage skylleproceduren. Hvis on/off-knappen blinker langsomt, er vandet ved at varme op. Hvis den blinker hurtigt, er der ikke nok vand i vandtanken, eller også er vandtanken ikke sat ordentligt på maskinen. Hvis vandet blev ved med at løbe ud af udløbet, indtil vandtanken var tom, foretager maskinen en skyllecyklus. Før du går i gang med at brygge kaffe, skal du gennemskylle maskinen. Når du tænder for maskinen igen, lyser on/ off-knappen konstant eller blinker langsomt eller hurtigt. Hvis on/off-knappen lyser konstant, skal du foretage skylleproceduren (se kapitlet Gennemskylning af maskinen før brug første gang ). Hvis on/off-knappen blinker langsomt eller hurtigt, behøver du IKKE foretage skylleproceduren. Hvis on/off-knappen blinker langsomt, er vandet ved at varme op. Hvis den blinker hurtigt, er der ikke nok vand i vandtanken, eller også er vandtanken ikke sat ordentligt på maskinen. Du har brugt SENSEO -kaffemaskinen i over 2200 meter over havets overflade. Dette har bevirket, at vandet i kaffemaskinen er begyndt at koge, inden det har nået den ønskede temperatur, hvilket afholder maskinen fra at fungere korrekt. Sluk maskinen, og brug den efterfølgende kun steder, der ligger under 2200 meter over havets overflade. Du har trykket på 1-kops-knappen og 2-kops-knappen samtidigt. Det startede afkalkningsprocessen. Hvis du ikke ønskede at starte afkalkningsprocessen, skal du bare trykke på on/off-knappen for at slukke for maskinen. Hvis du ønskede at starte afkalkningsprocessen, skal du ikke afbryde processen, men lade maskinen køre, indtil vandtanken er tom. Dansk 35

19 Problem CALC-indikatoren slukker ikke efter afkalkning. On/off-knappen blinker fortsat hurtigt. Der lækker vand fra kaffemaskinen. Jeg kan ikke åbne låget. Løsning CALC-indikatoren slukker ikke, hvis afkalkningsproceduren ikke er blevet udført korrekt. Sådan udfører du afkalkningsproceduren korrekt: 1. Sørg for ikke at afbryde afkalkningscyklussen eller tage stikket ud til maskinen under afkalkningscyklussen. Under afkalkningscyklussen kommer der varmt vand ud af kaffeudløbet med mellemrum, og maskinen stopper afkalkningen 3 til 4 gange for at lade afkalkningsblandingen virke og varme op igen. 2. Sørg for at starte afkalkningscyklussen ved at trykke på 1-kops-knappen og 2-kops-knappen samtidig. Se kapitlet Afkalkning for at få en komplet beskrivelse af afkalkningsproceduren. 3. Sørg for at bruge tre fulde vandtanke til at fuldføre afkalkningsproceduren: en tank fyldt med afkalkningsblanding og to tanke fyldt med frisk vand. Kontroller, at der er nok vand i vandtanken, og at vandtanken sidder ordentligt på. Kontroller, at rumtemperaturen ikke er lavere end 5 C. Er dette tilfældet, vil maskinen ikke fungere optimalt. Hvis du bemærker, at der lækker kaffe eller vand fra SENSEO -maskinen, skal du prøve at finde ud af, hvor lækagen er. Det er vigtigt, fordi placeringen af lækagen er afgørende for løsningen på problemet. 1. Hvis lækagen forekommer nær låget eller udløbet, skal du kontrollere, at: 1a. Sien i midten af pudeholderen ikke er tilstoppet. Er dette tilfældet, fjernes tilstoppelsen ved at skylle pudeholderen under vandhanen. 1b. Kaffepuden er placeret korrekt i midten af pudeholderen. 1c. Tætningsringen ikke har sat sig fast under kanten af vandtilførselspladen (se figur 1 forrest i brugervejledningen). 1d. Udløbet og tragten er placeret korrekt. 2. Hvis lækagen forekommer nær bunden af vandtanken eller under maskinen, skal du kontrollere, at: 2a. Der ikke er for meget vand i vandtanken. 2b. Du ikke har sat vandtanken for voldsomt på. Hvis du gør det, spildes der evt. vand ud af vandtanken. 2c. Vandtanken ikke er beskadiget eller i stykker. Normalt burde vandet ikke begynde at dryppe fra vandudløbet før 30 sekunder efter opfyldning. Der kan være dannet et midlertidigt vakuum under låget. Sluk for maskinen. Træk udløseren op, og vent 24 timer, før du åbner låget. Du skal muligvis bruge en del kræfter. Sørg for ikke at flytte SENSEO -maskinen. Man kan ikke fremskynde åbning af låget ved at flytte maskinen, placere den udendørs eller flytte den til kølige omgivelser. For at undgå, at det sker igen, skal du altid sørge for, at pudeholderne er rene, og at sien i midten af pudeholderne ikke er tilstoppede. 36

20 Problem Kaffemaskinen producerer mindre kaffe end normalt. Jeg kan ikke lukke låget ordentligt. SENSEO -kaffen er ikke tilstrækkelig stærk. Kaffen er ikke tilstrækkelig varm. Berøringspanelet virker ikke. Løsning Måske er sien i midten af pudeholderen tilstoppet. Er dette tilfældet, skylles pudeholderen under vandhanen. Brug om nødvendigt en opvaskebørste eller en nål til at fjerne tilstoppelsen. Afkalk kaffemaskinen (se kapitlet Afkalkning ). Kontrollér, om der sidder en brugt kaffepude fast i vandtilførselspladen. Er dette tilfældet, fjernes den. Kontroller, om du har brugt den korrekte pudeholder. Brug 2 kaffepuder sammen med den dybere 2-kops-pudeholder qq. Kontroller, om du har valgt den kaffestyrke, du foretrækker. Du kan vælge mellem almindelig og stærk kaffe. Du kan også øge eller mindske kaffestyrken ved at indstille din foretrukne kaffemængde med hukommelsen for individuelt kaffevalg (kun HD7872). Kontroller, om du har brugt det korrekte antal kaffepuder og trykket på den rigtige knap. Brug 2 puder sammen med 2-kops-pudeholderen qq og 2-kops-knappen qq. Kontroller, at kaffepuden/-puderne er placeret korrekt i midten af pudeholderen for at undgå, at der løber vand ud over kanterne på puden/ puderne. Når du anvender to kaffepuder oven på hinanden, skal du sørge for, at de buede flader på begge kaffepuder vender nedad, og at de er presset ned i kaffepudeholderen med et let tryk. Kontroller, at du ikke har brugt den samme kaffepude to gange ved et uheld. Kontroller, at kaffen i puden er jævnt fordelt. Foretrækker du en stærkere smag og aroma, anbefales SENSEO -kaffepuder med en stærkere blanding. Hvis du har brugt maskinen i et godt stykke tid, og temperaturen på kaffen falder, vil vi råde dig til at afkalke maskinen. Se kapitlet Afkalkning. Afkalk din SENSEO -kaffemaskine med jævne mellemrum. Brug ikke for store kopper, da kaffen hurtigere vil blive kold. Sørg for, at kopperne kan indeholde mindst 150 ml. Brug tynde kopper, fordi de absorberer mindre varme fra kaffen end tykke kopper. Sørg for, at koppens størrelse svarer til mængden af kaffe. Undlad at brygge en lille mængde kaffe i en stor kop. Hvis du drikker kaffe med frisk mælk, skal du forvarme mælken i en kop i en mikrobølgeovn. Du kan forvarme kaffemaskinen ved først at brygge en kop kaffe uden at komme en kaffepude i pudeholderen. På den måde varmer du også kaffekoppen op. Hvis der er vand på berøringspanelet, virker knapperne ikke. Sørg for, at berøringspanelet er tørt, og at dine hænder er tørre, når du bruger berøringspanelet. Sørg for at trykke på funktionsknappen og ikke på symbolet til venstre for funktionsknappen. Dansk 37

21 Problem Jeg kommer til at aktivere berøringspanelet ved et uheld, når jeg gør det rent. Kun HD7872: Knappen til hukommelse for individuelt kaffevalg sørger ikke for, at der laves den mængde kaffe, jeg foretrækker. Løsning Det sker, fordi berøringspanelet er meget følsomt, og der skal kun trykkes ganske let på knapperne for at aktivere dem. Der sker ikke noget ved det, maskinen begynder ikke at brygge kaffe. Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden maskinen rengøres. Læs afsnittet Hukommelse for individuelt kaffevalg i kapitel Brygning af SENSEO -kaffe, og prøv at indstille den ønskede kaffemængde igen. 38

22

23 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 DA Brugervejledning e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 DA Brugervejledning j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 DA Brugervejledning Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

S91xx/S90xx 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 Basic 3 Plus 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S91XX, S90XX DANSK 38 38 DANSK Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

GC9920. Quick start guide. Strygning. Dampning. Opfriskning. Automatisk Calc-Clean-system. Opbevaring

GC9920. Quick start guide. Strygning. Dampning. Opfriskning. Automatisk Calc-Clean-system. Opbevaring GC990 Quick start guide 3 4 5 Strygning Dampning Opfriskning Automatisk Calc-Clean-system Opbevaring Sprængskitse Generel beskrivelse A A Bøjlekrogk B Knap til opfriskning Ventilationshuller D Skydekontakt

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Kaffebrygger KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL. Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV

Kaffebrygger KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL. Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL Kaffebrygger Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG Nummer til kundeservice: 001-206-388-1777 2-års begrænset garanti bonavitaworld.com Enkel

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine!

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Vi er Danmarks største online hvidevareforhandler. Spørg

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL Industriopvasker INDHOLDSFORTEGNELSE Identifikation af maskine Generelle leveringsnoter Beskrivelse af maskine Sikkerhedsnormer Brugers inspektion Kontrolpanel Fyldning

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

MANUAL TIL CANDYFLOSS MASKINE

MANUAL TIL CANDYFLOSS MASKINE MANUAL TIL CANDYFLOSS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse instruktioner før du bruger denne enhed! Gem disse instrukser Ved brug af elektriske apparater, skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Multifunktionsmaskine

Multifunktionsmaskine Multifunktionsmaskine Foodprocessor Blender Minihakker Kaffekværn Saftcentrifuge Model nr. 42020 Brugsanvisning Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C Kortfattet vejledning FB 7100 B2C 08.02 1 75531700 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Kaffebønnebeholder Skydelukke (bønnelukke)

Læs mere