MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI"

Transkript

1 MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MACCHINA PER CAFFÈ E CAPPUCCINO COFFEE AND CAPPUCCINO MAKER MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO KAFFEE-/CAPPUCCINO-VOLLAUTOMAT KOFFIE- EN CAPPUCCINOAPPARAAT CAFETERA PARA CAFÉ Y CAPUCHINO MÁQUINA DE CAFÉ E CAPPUCCINO ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ ΚΑΙ CAPPUCCINO КОФЕМАШИНА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ И КАПУЧЧИНО PŘÍSTROJ NA PŘÍPRAVU KÁVY A KAPUČÍNA EKSPRES DO KAWY I KAWY CAPPUCCINO KAFFEMASKIN FÖR ESPRESSO OCH CAPPUCCINO KAFFE- OG CAPPUCCINOMASKINE

2 A A7 A6 A8 A9 A3 A4 A5 A10 A11 A2 A1 A14 A18 A13 A12 A15 A19 A16 A17 A20 A21 A22 A25 A23 A24 B B1 A7 A9 B6 B7 B8 B9 B2 B3 B4 B5

3

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...7 Symbolerne der anvendes i disse instruktioner...7 Bogstaver i parentes...7 Problemer og reparationer...7 SIKKERHED...7 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...7 Tilladt brug...8 Brugsanvisninger...8 BESKRIVELSE AF APPARATET...8 Beskrivelse af apparatet...8 Beskrivelse af betjeningspanelet...8 INDLEDENDE OPERATIONER...9 Kontrol efter modtagelsen...9 Installation af apparatet...9 Tilslutning af apparatet...9 AUTOMATISK BELYSNING AF KOPPEBAKKEN...9 INSTALLATION MED INDBYGNING..10 FØRSTE IGANGSÆTTELSE AF APPARATET...12 Filter installation...12 Filter udskiftning...13 Filter fjernelse...13 TÆNDING OG FORVARMNING...13 TILBEREDELSE AF KAFFE (MED KAFFEBØNNER)...13 ÆNDRING AF KAFFEMÆNGDEN I KOPPEN...15 JUSTERING AF KAFFEMØLLEN...15 TILBEREDELSE AF ESPRESSO KAFFE MED FORMALET KAFFE (I STEDET FOR KAFFEBØNNER)...16 VARMTVANDSUDSKÆNKNING...16 TILBEREDELSE AF CAPPUCCINO (VED BRUG AF DAMPFUNKTIONEN...17 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Rengøring af maskinen...17 Rengøring af beholderen for kaffesump..17 Rengøring af bakken til opsamling af dråber...18 Rengøring af vandbeholder...18 Rengøring af afløbsstudsene...18 Rengøring af sien til påfyldning af formalet kaffe...18 Rengøring af maskinens indvendige del...18 Rengøring af infusionsenheden...18 ÆNDRING OG INDSTILLING AF ME- NUPARAMETRENE...19 Indstilling af uret...19 Indstilling af klokkeslæt til automatisk start Afkalkning...20 Ændring af kaffens temperatur...21 Ændring af tændingens varighed...21 Programmering af vandets hårdhed...21 Tilbage til fabriksindstillingerne (reset)...22 ÆNDRING AF SPROG...22 SLUKNING AF APPARAT...22 TEKNISKE SPECIFIKATIONER...22 BORTSKAFFELSE...22 MEDDELELSER VIST PÅ DISPLAYET FEJLFINDING...25 OPSKRIFTER

6 FORORD Tak fordi du har købt en automatisk kaffe- og cappuccinomaskine Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye apparat. Brug venligst en smule af din tid for at læse disse brugsanvisninger. De vil være dig til hjælp for at forekomme mulige farer og for at undgå at beskadige maskinen. Symbolerne der anvendes i disse instruktioner De vigtige advarsler kendetegnes ved disse symboler. Det er påbudt at overholde disse advarsler Den manglende overholdelse af de angivne anvisninger kan medføre elektriske stød, alvorlige kvæstelser, forbrændinger, ildebrand og skader på apparatet. Fare! Den manglende overholdelse kan medføre livsfarlige kvæstelser forårsaget af elektriske stød Pas på! Den manglende overholdelse kan medføre kvæstelser eller beskadigelser på apparatet. Fare for forbrændinger Den manglende overholdelse kan medføre kvæstelser eller beskadigelse på apparatet Bemærk: Dette symbol understreger tips og nyttige informationer for brugeren. Bogstaver i parentes Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i apparatets beskrivelse (pag. 3). 7 Problemer og reparationer Hvis der opstår problemer, prøv først og fremmest at afhjælpe dem efter anvisningerne, der er angivet i afsnittene Meddelelser vist på displayet og Fejlafhjælpning. Hvis fejlen vedbliver eller for at få yderligere oplysninger, tilrådes det at rette henvendelse til Kundeservicen, ved at kalde telefonnummeret der er angivet på det vedlagte ark Kundeservice. Hvis dit land ikke er indbefattet i listen på arket, ring til nummeret der er angivet på garantibeviset. Eventuelle reparationer skal udelukkende udføres af De Longhis Tekniske Assistanceservice. Adresserne er listet på garantibeviset, som leveres sammen med maskinen. SIKKERHED Grundlæggende sikkerhedsforskrifter Pas på! Apparatet er udelukkende ment til husbrug Fare! Da apparatet forsynes med elektrisk strøm, er det ikke muligt at udelukke fare for elektrisk stød. Overhold af denne grund de nedenstående sikkerhedsforskrifter: Apparatet må ikke berøres med våde hænder Stikket må ikke berøres med våde hænder Sørg for nem adgang til stikdåsen i brug med apparatet; det skal være muligt at kunne trække stikket ud, om nødvendigt. Hvis apparatet er fejlagtigt undgå at prøv at reparere det selv. Sluk for apparatet ved brug af hovedafbryderen (A23) fjern stikket fra stikdåsen og ret henvendelse til den Tekniske Assistanceservice. Hvis stikket eller kablet er beskadigede, ret udelukkende henvendelse til den Tekniske Assistanceservice, for at forekomme alle mulige risici. Pas på! Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polystyren) utilgængeligt for børn. Pas på! Apparatet må ikke bruges af personer (indbefattet børn) med nedsatte psykiske og fysiske evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab til apparatet, med mindre en person, der har ansvaret for deres personlige sikkerhed, overvåger dem og instruerer dem. Hold øje med børn og forbyd dem at lege med apparatet.

7 Fare for forbrændinger! Apparatet fremstiller varmt vand og når det er i brug, kan der dannes vanddamp. Pas på ikke at komme til at røre ved vandsprøjt eller varm damp. Når apparatet er i brug undgå at røre ved de varme flader. Brug grebene eller håndtagene. Pas på! Undgå at holde dig fast til kaffemaskinen når den er trukket ud af skabet. Der må ikke stilles genstande der indeholder væsker, samt brændbare eller ætsende materialer på maskinen. Brug rummet til udstyr til at opbevare alle de genstande, der bruges til kaffens tilberedelse (f.eks. måleskeen). Undgå at stille store eller ustabile genstande på apparatet, de risikerer at blokere bevægelserne. Pas på! Der må ikke tilberedes drikke, varmt vand eller damp når apparatet er trukket ud: vent altid, at apparatet er ude af funktion før det trækkes ud. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan medføre skader på apparatet! Justering af kaffemøllen udgør en undtagelse, da den bør udføres med maskinen trukket ud (se kapitlet Justering af kaffemøllen ). Bemærk: Brug udelukkende udstyr og originale reservedele som fabrikanten leverer eller anbefaler Tilladt brug Apparatet er fabrikeret til at tilberede kaffe eller til opvarmning af drikke. En hvilken som helst anden brug bør anses som ukorrekt Dette apparat er ikke egnet til kommerciel brug. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes ukorrekt brug af apparatet. Dette apparat kan installeres sammen med en indbygget ovn hvis selve ovnen er udstyret med en blæser til afkøling på den bageste del (ovnens maksimale effekt 3kW) Brugsanvisninger Læs omhyggeligt disse anvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar omhyggeligt disse anvisninger. Hvis apparatet gives videre til andre personer, skal disse brugsanvisninger følge med. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre kvæstelser og skader på apparatet. Konstruktøren kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes manglende overholdelse af disse brugsanvisninger. BESKRIVELSE AF APPARATET Beskrivelse af apparatet (side 3 - A) A1. Koppebakke A2. Serviceluge A3. Kaffetransportør A4. Beholder for kaffesump A5. Infusionsenhed A6. Lys A7. Greb til tænding/stand-by (*) A8. Betjeningspanel A9. Greb til valg af dampfunktion (*) A10. Fjernbar cappuccinoopskummer A11. Dyse for cappuccinoopskummer A12. Vandbeholder A13. Kaffeafløbsstuds (justerbar højde) A14. Bakke til opsamling af dråber A15. Låg på kaffebønnebeholder A16. Kaffebønnebeholder A17. Justeringsgreb til malegraden A18. Luge til si for den formalede kaffe A19. Måleske A20. Rum til måleske A21. Si til påføring af formalet kaffe A22. Forsyningskabel A23. Hovedafbryder ON/OFF A24. Kar til opbevaring af genstande A25. Filter til blødgøring af vand (ekstraudstyr) (*) belyst på visse modeller Beskrivelse af betjeningspanelet (side 3 - B) Visse knapper på panelet har en dobbelt funktion: den signaleres i parentes i beskrivelsen B1. Display: for at orientere brugeren angående apparatets anvendelse. B2. Valgknap til kaffesmag B3. Knap til udskænkning af én eller to små kopper kaffe B4. Knap til udskænkning af én eller to 8

8 normale kopper kaffe B5. Knap til udskænkning af én eller to store kopper kaffe B6. MENU knap til aktivering eller afbrydelse af menuens parameterindstillinger B7. Valgknap til formalet kaffe (Når der er opnået adgang til MENUEN: NEXT knappen trykkes til at vise den næste menuparameter). B8. Skylleknap : for at udføre en hurtig skylning som opvarmer infusionsenheden. (Når der er opnået adgang til MENUEN: CHANGE knappen trykkes for at ændre menuparametrene). B9. Knap til udskænkning af varmt vand eller til bekræftelse (Når der er opnået adgang til MENUEN: OK knappen trykkes for at bekræfte menuparametrene). INDLEDENDE OPERATIONER Kontrol efter modtagelsen Efter at have fjernet emballagen, kontroller, at apparatet er i god stand og at elle udstyrene er til stede. Undgå at tage apparatet i brug i tilfælde af synlige beskadigelser. Ret henvendelse til den Tekniske Assistanceservice Installation af apparatet Pas på! Overhold de følgende forholdsregler under installation af apparatet:curezza: Installationen skal udføres af en kvalificeret fagmand, i henhold til de lokalt gældende regler (se afsnittet Installation med indbygning ). Emballagematerialet (plastikposer, polystyren) skal opbevares utilgængeligt for børn, da de er potentielt farlige Apparatet skal aldrig installeres i et rum hvor temperaturen risikerer at komme under 0 C eller lavere temperaturer (hvis vandet der findes indvendigt fryser, kan det medføre skader på apparatet) Det tilrådes at tilpasse snarest muligt vandets hårdhedsværdier ifølge anvisningerne i kapitlet Programmering af vandets hårdhed Tilslutning af apparatet Fare! Kontroller, at netværksspændingen stemmer overens med den, der er trykt på dataskiltet. Apparatet skal udelukkende tilsluttes en stikdåse som overholder alle gyldige lovkrav, med en minimumsydelse på 10 og udstyret med korrekt jordforbindelse. Hvis stikket og stikdåsen ikke er kompatible, skal stikket udskiftes med et andet, af passende type, af kvalificeret personale. I henhold til de gældende sikkerhedsforskrifter, brug en flerpolet afbryder, med en minimumsafstand mellem kontakterne på 3 mm. Der må ikke anvendes flerdobbelte stikdåser eller forlængerledninger. For at lære at bruge apparatet på korrekt vis, i anledning af den første igangsættelse sørg for at følge de detaljerede instruktioner, der findes i de nedenstående afsnit. Pas på! Kontroller at forsyningsnettet er udstyret med sikkerhedskontakter til frakobling i henhold til de nationalt gældende normer. AUTOMATISK BELYSNING AF KOPPEBAKKEN Efter at have tændt for apparatet, tændes også lamperne (A6) der belyser afløbsstudsen og koppebakken desuden tændes også grebene afhængigt af de forskellige modeller. Lamperne vedbliver tændt indtil apparatet slukkes Under udskænkning af kaffe, damp og varmt vand, tændes køleblæseren Når funktionen er afsluttet, vedbliver køleblæseren tændt for at forekomme dannelse af kondensvand indvendigt i skabet: efter nogle minutter slukker blæseren automatisk Bemærk: Apparatet udfører den ovennævnte funktion selv når det slukkes ved at dreje grebet (A7) til højre eller til venstre. Pas på: Undgå at rette blikket mod lamperne, direkte eller ved brug af en optisk instrument. 9

9 82 mm 372 mm 455 mm INSTALLATION MED INDBYGNING Kontroller de påkrævede minimumsmål til en korrekt installation af apparatet. Kaffemaskinen skal installeres inde i en søjle, og selve søjlen skal fastspændes sikkert til væggen ved brug af kommercielle bøjler. 21 mm Pas på: Før et hvilket som helst installations- eller vedligeholdelsesindgreb skal apparatet frakobles det elektriske netværk. Køkkenskabene som er i direkte kontakt med apparatet skal være varmebestandige (min. 65 C). For at sikre en korrekt ventilation skal der sørges for en åbning på bunden af skabet (se målene på figuren). 15 mm 595 mm 45 mm 528 mm 361 mm 45 mm 45 mm 45 mm 560 mm 850 mm Min mm 45 mm 45 mm 550 mm Min 45 mm 200 cm mm 200 cm 2

10 x 16 x 2 Jordforbindelse er påkrævet i henhold til loven. Den elektriske forbindelse skal gennemføres ad en kvalificeret fagmand i henhold til fabrikantens instruktioner og til de lokalt gældende normer. Det tilrådes at stikdåsen er nemt tilgængelig. x 4 Styreskinnerne anbringes på skabets sideflader, som vist på figuren. Styreskinnerne fastgøres med de pågældende skruer og fjernes derefter fuldstændigt. Hvis kaffemaskinen er anbragt på en skuffe med varmeplade (maks. 500 W), kan den øverste overflade bruges som henvisning til styreskinnernes placering. I dette tilfælde er der ikke brug for støttepladen. x 1 Placer apparatet på styreskinnerne, og kontroller, at stifterne er korrekt indført i de tilhørende sæder når selve apparatet fastgøres med de medfølgende skruer. x 4 approx. 350mm mm Fastgør forsyningskablet med den medfølgende klips, for at undgå risikoen for at kablet kan sidde fast mens apparatet indsættes eller fjernes. Forsyningskablet skal være langt nok til at give mulighed for at trække apparatet ud fra skabet under påfyldning af kaffebønnebeholderen. 11 Hvis det er nødvendigt at justere apparatets opstilling, placer de medfølgende afstandsskiver under eller ved siderne af underlaget.

11 FØRSTE IGANGSÆTTELSE AF APPARATET Maskinen er blevet kontrolleret i fabrikken ved brug af kaffe, og det er derfor helt normalt at der er spor af kaffe i møllen. Det garanteres under alle omstændigheder, at maskinen er ny. Det tilrådes at tilpasse snarest muligt vandets hårdhedsværdier ifølge anvisningerne i kapitlet Programmering af vandets hårdhed 1. Apparatet tilsluttes det elektriske netværk og ON/OFF hovedafbryderen trykkes (A23) Det er muligt at vælge det ønskede sprog: 2. For at vælge det italienske sprog, vent på at displayet viser meddelelsen : TRYK OK FOR AT INSTALLERE SPROG Mens meddelelsen vises, tryk i mindst 3 sekunder på knappen OK (B9) (fi.1) til meddelelsen DANSK INSTALLERET vises Derefter viser maskinen på italiensk meddelelsen, at indstillingen lykkedes. Hvis et uønsket sprog indstilles ved en fejltagelse, følg instruktionerne, der beskrives i kapitlet Ændring af sprog for at vælge det korrekte sprog. Fortsæt derefter i henhold til instruktionerne som selve apparatet angiver: 3. Efter 5 sekunder viser apparatet skriften : FYLD VANDBEHOLDEREN, Fyld beholderen og tryk den ind til bunds 4. Anbring en kop under cappuccinoopskummeren (fig.3). Apparatet viser nu meddelelsen VARMT VAND TRYK OK. Tryk OK knappen (B9) (fig.1) og efter få sekunder kommer der lidt vand ud fra cappuccinoopskummeren (vandstrømningen afbrydes automatisk). 5. Maskinen viser nu meddelelsen: LUKKER NED VENT VENLIGST og slukker derefter. 6. Træk apparatet ud ved at fjerne det ved hjælp af de pågældende greb (fig.4); åbn låget og fyld kaffebønnebeholderen, luk derefter låget og tryk apparatet ind igen. Pas på! For at forekomme funktionsfejl undgå at indføre formalet kaffe, frysetørret kaffepulver, karamelliserede kaffebønner samt andre 12 genstande der risikerer at skade maskinen. Nu er kaffemaskinen parat til normal brug Bemærk: Efter første igangsættelse er det nødvendigt at tilberede 4-5 kaffekopper og 4-5 cappuccino før maskinen kan prestære de optimale ydelser. Bemærk: Hver gang apparatet tændes ved brug af ON/OFF hovedafbryderen (A23) starter en SELVDIAGNOSE funktion, der slukkes derefter. For at aktiver funktionen på ny, drej grebet (A7) (til højre eller til venstre) (fig.5) Filter installation Visse modeller er udstyret med filter til blødgøring af vandet, der bruges til at forbedre kvaliteten af det vand, der bruges, for dermed at sikre apparatet et længere driftsliv. For at installere filteret, operer som følger: 1. Træk filteret ud fra indpakningen (A25). 2. Kontroller datoangiverens cursor (se fig.28) for at vise i hvor mange måneder filteret har været i brug. Bemærk: Filteret udløber efter to måneder hvis maskinen brug er normal, men hvis maskinen er i stilstand med installeret filter, skal filteret udskiftes efter højst tre uger. 3. Indsæt filteret i vandbeholderen (A12) og tryk det ned til det kommer til det berører bunden på beholderen (se figur 28) 4. Fyld beholderen og sæt den ind i maskinen 5. Drej cappuccinoopskummeren (A10) udvendigt og anbring en beholder under udskænkeren (kapacitet: min. 100 ml). Bemærk: Når filteret installeres, skal det meddeles til apparatet. 6. tryk knappen MENU (B6) for at få adgang til menuen 7. Tryk knappen NEXT (B7) til skriften ISÆT FILTER vises på displayet 8. Tryk knappen OK (B9). 9. Displayet viser skriften VARMT VAND TRYK OK KNAPPEN

12 10. Tryk knappen OK (B9): apparatet begynder at udskænke varmt vand og displayet viser skriften VENT VENLIGST Efter at udskænkningen er afsluttet, vender apparatet automatisk tilbage til KLAR stand Udskiftning af filter ( Nulstil filter) Når displayet viser SKIFT FILTER, eller efter to måneders brug (se datoangiveren), skal filteret udskiftes: 1. Fjern det nedslidte filter 2. Træk det nye filter ud fra indpakningen. 3. Kontroller datoangiverens cursor (se fig.28) for at vise i hvor mange måneder filteret har været i brug (filteret udløber efter to måneder). 4. Indsæt filteret i vandbeholderen (A12) og tryk det ned til det kommer til det berører bunden på beholderen (se figur 28) 5. Fyld beholderen og sæt den ind i maskinen; 6. Drej cappuccinoopskummeren (A10) udvendigt og anbring en beholder under udskænkeren (kapacitet: min. 100 ml). 7. Tryk MENU knappen (B6) for at få adgang til menuen. 8. Tryk NEXT (B7) knappen til displayet viser skriften NULSTIL FILTER NEJ. 9. Tryk knappen CHANGE (B8), displayet viser skriften NULSTIL FILTER JA 10. Tryk OK (B9) knappen for at bekræfte. 11. Displayet viser "VARMT VAND TRYK OK KNAPPEN. 12. Tryk igen OK (B9) knappen: apparatet begynder at udskænke varmt vand og displayet viser skriften VENT VENLIGST Efter at udskænkningen er afsluttet, vender apparatet automatisk tilbage til KLAR stand Filter fjernelse Hvis man ønsker at bruge apparatet uden filter, er det nødvendigt at fjerne det og meddele apparatet, at det er blevet fjernet; operer som følger 1. Tryk MENU (B6) knappen for at få adgang til menuen. 2. Tryk NEXT (B7) knappen til displayet viser skriften AFINSTALLER FILTER. 3. Tryk OK knappen (B9). Apparatet vender automatisk tilbage til "KLAR" stand. TÆNDING OG FORVARMNING Hver gang apparatet tændes, udføres en automatisk forvarmnings- og skyllecyklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er parat til brug udelukkende efter at denne cyklus er afsluttet. Fare for forbrændinger! Under skylningen kommer der en smule varmt vand ud fra kaffeafløbsstudsen. Pas på ikke at røre ved vandsprøjtene. For at tænde for apparatet, drej grebet (A7) (til højre eller til venstre) (fig.5): displayet viser skriften OPVARMNING VENT VENLIGST Efter at opvarmningen er afsluttet, viser apparatet en anden meddelelse SKYLNING. Apparatet opvarmer kedlen og sørger desuden for at lade vandet strømme ind i de indvendige rør, for at opvarme dem. Apparatet har opnået driftstemperaturen, når meddelelsen KLAR NORMAL SMAG vises. TILBEREDELSE AF KAFFE (MED KAFFEBØNNER) 1. Maskinens fabriksindstilling er udskænkning af kaffe med normal smag. Det er ellers muligt at vælge kaffe med følgende smag: ekstra mild smag, mild smag, kraftig smag, ekstra kraftig smag. For at vælge den ønskede smag, tryk knappen (B2) (fig. 6): den ønskede kaffesmag vises på displayet. 2. Under afløbsstudsen anbringes en kop, hvis man ønsker 1 kop kaffe(fig.7) eller to kopper hvis man ønsker 2 kopper kaffe (fig.8). For at få en bedre creme, sænk kaffeafløbsstud- 13

13 sen så nært som muligt i forhold til kopperne (fig. 9). 3. Tryk knappen (B3) hvis man ønsker en lille kop (fig. 10) eller knappen (B4) for en normal kop eller knappen (B5) for en stor kop. Hvis man ønsker at tilberede 2 kopper kaffe, tryk knappen 2 gange (inden for 2 sekunder). Hvis man ønsker at ændre kaffemængden, som maskinen udskænker automatisk i koppen, følg anvisningerne i det nedenstående kapitel. (Maskinen maler kaffebønnerne og udskænker kaffen i koppen. Når den forindstillede mængde er nået, afbryder maskinen udskænkningen automatisk og sørger for at udstøde den brugte kaffeportionspose i beholderen for kaffesump). 4. Efter få sekunder viser maskinen igen skriften med KLAR, og det er muligt at tilberede en anden kop kaffe. 5. For at slukke for maskinen, drej grebet (A7) (til højre eller til venstre) (fig. 5) (Før maskinen slukkes, udfører den en automatisk skylning: lidt varmt vand siver ud fra dyserne og opsamles i det underliggende bakke til opsamling af dråber. Pas på ikke at brænde dig). NOTE 1: Hvis kaffen udskænkes dråbevis eller hvis den slet ikke strømmer ud, drej grebet til justering af malingen (A17) (fig. 11) et hak med uret (se kapitel Justering af kaffemøllen ). Fortsæt med et hak ad gangen på grebet til udskænkningen er korrekt indstillet NOTE 2: Hvis kaffen strømmer alt for hurtigt ud og cremen ikke er som ønsket, drej grebet til justering af malingen (A17) (fig. 11) et hak mod uret (se kapitel Justering af kaffemøllen ). Sørg for ikke at dreje grebet til justering af malingen alt for meget, i modsat fald når 2 kopper kaffe bestilles kan det hænde at udskænkningen sker dråbevis. NOTE 3: Tips for en varmere kaffe: Hvis man umiddelbart efter at have tændt for maskinen bestiller lille kop kaffe (mindre end 60cc), brug det varme vand til skylning for at forvarme kopperne. Hvis der derimod er gået mere end 2/3 minutter siden tilberedelsen af den sidste kaffe, skal infusionsenheden forvarmes før der bestilles en anden kop kaffe ved at trykke knappen (B8) (fig. 12). Lad vandet sive ud i det underliggende bakke til opsamling af dråber, eller brug vandet til at fylde (og derefter tømme) koppen, der bagefter anvendes til kaffen for at forvarme selve koppen. Undgå at bruge kopper, der er alt for tykke, da de opsuger alt for megen varme, med mindre de opvarmes på forhånd. Brug kopper der er blevet forvarmet ved at skylle dem med varmt vand. NOTE 4: Mens maskinen tilbereder kaffen, er det muligt på et hvilket som helst tidspunkt at standse udskænkningen ved at trykke på knappen (B3) eller (B4) eller (B5) valgt på forhånd. NOTE 5: Så snart udskænkningen er afsluttet, hvis man ønsker at øge kaffemængden i koppen, skal man bare holde knappen eller eller valgt på forhånd nedtrykket for at få den ønskede mængde (denne operation bør foretages inden for 3 sekunder efter afslutning af udskænkningen). NOTE 6: når displayet viser meddelelsen: FYLD VANDBEHOLDEREN skal vandbeholderen påfyldes, i modsat fald er maskinen ikke i stand til at udskænke kaffen. (Det er normalt, efter at meddelelsen vises, at der stadig er lidt vand tilbage i beholderen). NOTE 7: Maskinen viser den følgende skrift efter udskænkning af 14 enkelt kopper kaffe (eller 7 dobbelte kopper kaffe): TØM BEHOLDER FOR KAFFESUMP der meddeler at beholderen for kaffesump er fuld og at det derfor er nødvendigt at tømme den og rengøre den. Indtil kaffesumpen ikke fjernes fra beholderen, vedbliver meddelelsen og maskinen er ikke i stand til at tilberede kaffen. For at udføre rengøringen, åbn servicelugen på den forreste del ved at trække på afløbsstudsen (A13) (fig. 13), fjern derefter bakken til opsamling af dråber (A14) (fig. 14), tøm det og rengør det. 14

14 Mens rengøringen udføres skal bakken til opsamling af dråber trækkes fuldstændigt ud, for at undgå at det falder ned når beholderen for kaffesump fjernes. Tøm og rens omhyggeligt beholderen for kaffesump og sørg for at fjerne alle resterne, der har opsamlet sig på bunden. Pas på! når bakken til opsamling af dråber fjernes SKAL også beholderen for kaffesump tømmes, selv hvis den ikke er fyldt op. Hvis denne operation ikke udføres, kan det hænde at beholderen for kaffesump, når de efterfølgende kopper kaffe tilberedes, fyldes op mere end beregnet, og det kan medføre tilstopning af maskinen. NOTE 8: mens maskinen udskænker kaffen, må vandbeholderen aldrig fjernes. Hvis vandbeholderen fjernes, er maskinen ikke længere i stand til at tilberede kaffen og følgende meddelelse vises: FOR FINT MALET INDSTIL MALING OG TRYK OK. For at genstarte maskinen, sæt vandbeholderen tilbage og tryk knappen OK (B9). Displayet viser VARMT VAND TRYK OK. Tryk knappen OK (B9) og lad vandet fra cappuccinoopskummeren sive ud i nogle sekunder. ÆNDRING AF KAFFEMÆNGDEN I KOPPEN Maskinen er forindstillet på fabrikken for at udskænke de følgende kaffetyper automatisk: Lille kop, ved at trykke på knappen (B3). 15 Normal kop, ved at trykke på knappen (B4). Stor kop, ved at trykke på knappen (B5). Hvis man ønsker at ændre de ovenstående mængder, operer som følger: Tryk i mindst 10 sekunder og slip så knappen (eller eller ) med den mængde, man ønsker at ændre på til displayet viser meddelelsen PROGRAM. MÆNGDE og maskinen starter kaffeudskænkningen. Så snart kaffen i koppen når op til det ønskede niveau, tryk en anden gang på samme knap for at gemme den nye mængde i maskinens hukommelse. Nu er maskinen omprogrammeret med de nye indstillinger og displayet viser skriften KLAR : JUSTERING AF KAFFEMØLLEN Der er ikke behov for at justere kaffemøllen, i det mindste i de første tider, fordi den er fabriksindstillet til den korrekte kaffeudskænkning.. Hvis udskænkningen, efter tilberedelsen af de første kaffekopper, alligevel er alt for hurtig eller alt for langsom ( dråbevis udskænkning), er det nødvendigt at ændre på udskænkningen, ved at indstille malegraden (A17) (fig. 11) Pas på! Justeringsgrebet skal udelukkende drejes mens kaffemøllen er i gang. En langsommere kaffeudskænkning og en creme med mere lækkert udseende opnås ved at dreje et hak mod uret (=finere kaffemaling). Til en hurtigere kaffeudskænkning (ikke dråbevis), drej et hak med uret (=grovere kaffemaling). (Maskinen er blevet kontrolleret i fabrikken ved brug af kaffe, og det er derfor helt normalt at der er spor af kaffe i møllen). Det garanteres under alle omstændigheder, at maskinen er ny.

15 TILBEREDELSE AF ESPRESSO KAFFE MED FORMALET KAFFE (I STEDET FOR BØNNER) Tryk knappen (B7) (fig. 15) for at vælge funktionen med formalet kaffe (det udelukker kaffemøllens aktivering). Maskinen viser meddelelsen KLAR FORMA- LET. Fjern apparatet ved at trække det ud; sørg for at anvende de pågældende håndtag. Løft det lille låg i midten, indfør en måleske med formalet kaffe (fig. 16) i sien; skub så apparatet indad og fortsæt som beskrevet i kapitlet Tilberedelse af kaffe (ved brug af kaffebønner). Bemærk: Det er udelukkende muligt at tilberede en kop kaffe ad gangen, ved at trykke knappen (B3) eller (B4) eller (B5). Hvis maskinen er blevet anvendt til tilberedelse af formalet kaffe, og man ønsker at vende tilbage til tilberedelse af kaffe med kaffebønner, skal funktionen til formalet kaffe afbrydes, ved at trykke igen på knappen (B2) (fig.6) og kaffemøllens funktion genoprettes. NOTE 1: Den formalede kaffe må aldrig påfyldes med slukket maskine eller før knappen (B7) er blevet trykket, for at undgå at kaffen spreder sig inde i maskinen. NOTE 2: Undgå at indføre mere end 1 måleske, da maskinen derved ikke ville være i stand til at tilberede kaffen og den formalede kaffe vil sprede sig inde i maskinen, der tilsmudses, eller også vil udskænkningen ske dråbevis. NOTE 3: For at afmåle kaffemængden til påfyldning, skal udelukkende den medfølgende måleske bruges. NOTE 4: I sien skal der udelukkende indføres formalet kaffe, der er egnet til espresso kaffemaskiner: undgå under alle omstændigheder at indføre kaffebønner, frysetørret kaffepulver eller andre genstande der risikerer at skade maskinen. NOTE 5: Hvis sien tilstoppes fordi der er blevet indført mere end en måleske med formalet kaffe, brug en kniv for at få kaffen ned (fig.17), fjern og rengør infusionsenheden og maskinen, som beskrevet i kapitlet "Rengøring af infusionsenheden". VARMTVANDSUDSKÆNKNING Maskinen er fabriksindstillet til udskænkning af cirka 200 ml varmt vand. Kontroller altid på forhånd at maskinen er klar til brug. Indstil cappuccinoopskummeren mod midten og sæt en beholder under udskænkeren (fig. 3). Tryk knappen (B9) (fig. 1). Maskinen viser skriften VARMT VAND TRYK OK. Tryk OK knappen og det varme vand strømmer ud fra cappuccinoopskummeren og fylder den underliggende beholder. (Det tilrådes ikke at udlevere varmt vand i over 2 minutter uden afbrydelser). For at afbryde, tryk knappen (B9). Under alle omstændigheder afbryder maskinen automatisk udleveringen når den indstillede vandmængde er opnået. TILBEREDELSE AF CAPPUCCINO (VED BRUG AF DAMPFUNKTIONEN) Indstil cappuccinoopskummeren (A10) mod midten (fig. 3). Brug en beholder og fyld den med ca.100 ml mælk for hver cappuccino kop, og anbring den under cappuccinoopskummeren. Beholderens størrelse skal være passende, husk at mælkens volumen bliver fordoblet eller tredoblet ved opskumning. Det tilrådes at anvende delvist fedtfattig mælk ved køleskabstemperatur. Drej dampafbryderen (A9) (fig. 18) (til højre eller til venstre). Displayet viser DAMP TRYK OK. Tryk OK (B9) knappen (fig. 1). For at afbryde dampstrømningen, drej dam- 16

16 pafbryderen (A9). Sæt cappuccinoopskummeren (A10) ind i beholderen med mælk (fig. 19), og pas på ikke at overdække den ophøjede linje på cappuccinoopskummeren (der vises med pilen i figur 19). Dampen strømmer ud af cappuccinoopskummeren og mælken bliver cremet og skummende. Et skum med mere creme kan opnås ved at sætte cappuccinoopskummeren ind i mælken, og så dreje beholderen med langsomme bevægelser, nedefra til oppefra. (Det tilrådes ikke at udlevere damp i over 2 minutter uden afbrydelser). Nå den ønskede skummængde er opnået, afbryd dampudleveringen ved at dreje dampafbryderen (A9). Tilbered kaffen som beskrevet for oven og anvend kopper af passende størrelse, fyld dem op med mælkeskummet som blev tilberedt før. Cappuccinoen er færdig. Brug den ønskede mængde sukker og drys lidt kakaopulver oven på mælkeskummet. VIGTIGT: Cappuccinoopskummeren skal rengøres straks efter brug. Operer som følger: Drej dampafbryderen (A9), tryk OK (B9) knappen for at udlevere en lille dampmængde i nogle sekunder. Med dette system fjernes alle mælkeresterne fra opskummeren. VIGTIGT: For at sikre en korrekt hygiejne, følg den nedenstående procedure hver gang en cappuccino tilberedes for at undgå stagnation i mælkekredsen. Vent i nogle minutter at cappuccinoopskummeren køler af og derefter hold fast med en hånd på cappuccinoopskummerens greb, og med den anden løsn selve opskummeren ved at dreje den med uret og så fjerne den ved at trække den nedad (fig. 20). Fjern dysen (A11) fra opskummeren ved at trække den nedad (fig. 21). Vask opskummer og dyse omhyggeligt med varmt vand. 17 Kontroller at de to huller, der vises på figur 22 ikke er tilstoppet. De rengøres om nødvendigt med en nål. Sæt dysen tilbage på plads ved at indføre den og så dreje den bestemt opad i opskummeren. Sæt opskummeren tilbage ved at skubbe den opad og så dreje den mod uret. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Før et hvilket som helst rengøringsindgreb skal maskinen slukkes og frakobles det elektriske netværk. Maskinen må aldrig sættes ned i vand: det er et elektrisk udstyr. Maskinen må aldrig rengøres med opløsningsmidler eller med ætsende rengøringsmidler. En våd og blød klud er tilstrækkelig. Alle maskinens dele må ALDRIG vaskes i opvaskemaskinen. Rengøring af maskinen De følgende maskindele skal rengøres regelmæssigt: Beholderen for kaffesump (A4). Bakke til opsamling af dråber (A14). Vandbeholder (A12). Tudene for kaffeafløbsstudsene (A13), for opskumningsdysen (A11), for cappuccinoopskummeren (A10). Sien til påfyldning af formalet kaffe (A21). Kaffemaskinens indvendige del, som er tilgængelig udelukkende efter at have åbnet servicelugen (A2). Infusionsenheden (A5). Rengøring af beholderen for kaffesump Når displayet viser skriften TØM BEHOLDER FOR KAFFESUMP, er det nødvendigt at tømme den og rengøre den. Indtil kaffesumpen ikke fjernes fra beholderen, vedbliver meddelelsen og maskinen er ikke i stand til at tilberede kaffen. For at udføre rengøringen:

17 Åbn servicelugen (A2) på den forreste del (fig.13), fjern derefter bakken til opsamling af dråber (A14) (fig. 14), tøm det og rengør det. Tøm og rens omhyggeligt beholderen for kaffesump og sørg for at fjerne alle resterne, der har opsamlet sig på bunden. Pas på! når bakken til opsamling af dråber fjernes SKAL også beholderen for kaffesump tømmes, selv hvis den ikke er fyldt op. Hvis denne operation ikke udføres, kan det hænde at beholderen for kaffesump, når de efterfølgende kopper kaffe tilberedes, fyldes op mere end beregnet, og det kan medføre tilstopning af maskinen. Rengøring af bakken til opsamling af dråber. fjernet alle opvaskemiddel resterne. Rengøring af afløbsstudsenes tude 1. Rengør tudene (A13) regelmæssigt, ved brug af en svamp eller af en klud (fig. 25). 2. Kontroller regelmæssigt, at hullerne på kaffeafløbsstudsene ikke er tilstoppede. Fjern om nødvendigt kafferesterne med en tandstikker (fig.23) Rengøring af sien til påfyldning af formalet kaffe Kontroller regelmæssigt (cirka en gang om måneden) at sien til påfyldning af formalet kaffe ikke er tilstoppet. Fjern, om nødvendigt, kafferesterne med en kniv. (fig 17). Pas på! Hvis bakken til opsamling af dråber ikke tømmes regelmæssigt kan vandet løbe over og trænge ind eller i sidedelen på maskinen. Det kan skade maskinen og skabet. Bakken til opsamling af dråber er udstyret med en flydende viser (rød) der indikerer vandniveauet i bakken (fig. 24). Før viseren begynder at rage ud fra koppebakken, er det nødvendigt at tømme karret og rengøre det. For at fjerne bakken: 1. Åbn servicelugen (A2) (fig. 13). 2. Fjern bakken til opsamling af dråber og beholderen for kaffesump (A4) (fig. 14). 3. Tøm bakken til opsamling af dråber og beholderen for kaffesump (A4) og vask dem. 4. Sæt bakken til opsamling af dråber tilbage sammen med beholderen for kaffesump (A4). 5. Luk for servicelugen. Rengøring af vandbeholderen 1. Vandbeholderen (A12) rengøres regelmæssigt (ca. en gang om måneden) med en blød klud og mildt opvaskemiddel. 2. Skyl vandbeholderen grundigt efter at have 18 Fare! Før et hvilket som helst rengøringsindgreb skal maskinen slukkes ved at trykke på ON/OFF hovedafbryderen (A23) og frakobles det elektriske netværk. Maskinen må aldrig sættes ned i vand. Rengøring af maskinens indvendige del 1. Kontroller regelmæssigt (cirka en gang om ugen) at maskinens indvendige del ikke er tilsmudset. Fjern, om nødvendigt, kafferesterne med en kniv og en svamp. 2. Indsug alle rester med en støvsuger (figur 26). Rengøring af infusionsenheden Infusionsenheden skal rengøres mindst en gang om måneden. Pas på! Pas på! Infusionsenheden må ikke fjernes når maskinen er tændt. Prøv ikke at fjerne infusionsenheden ved at forcere den for det kan skade maskinen 1. Kontroller, at maskinen har gennemført slukningen korrekt (se Slukning ) 2. Åbn servicelugen (A2) (fig.13).

18 3. Fjern bakken til opsamling af dråber (A14) og beholderen for kaffesump (fig.14). 4. Tryk de to frigivelsesknapper mod den indvendige side og træk samtidig infusionsenheden mod den udvendige side (fig. 27). Pas på! Rengør infusionsenheden uden at bruge rengøringsmidler, fordi stemplets indvendige del er behandlet med et smøremiddel som rengøringsmidlet risikerer at fjerne, og det vil medføre bryggeanlæggets sammenklæbning og fejlfunktion. Må ikke kommes i opvaskemaskine. 5. Sæt infusionsenheden i cirka 5 minutter i vand, og skyld det derefter under vandhanen. 6. Efter rengøringen, sæt infusionsenheden (A5) tilbage ved at indføre det i underlaget og i den nedre stift; Underlag Stift tryk derefter på skriften PUSH til det er muligt at høre tilkoblingslyden. Bemærk! Hvis infusionsenheden er svær at indsætte,er det nødvendigt (før indførslen) at indstille det til den korrekte størrelse, ved at trykke kraftigt på den, samtidig på den nedre og på den øvre del, som vist på figuren. 7. Efter at have indsat infusionsenheden, kontroller, at de to røde knapper er udløst mod den udvendige side. 8. Sæt bakken til opsamling af dråber (A14) og beholderen for kaffesump tilbage. 9. Luk for servicelugen (A2) ÆNDRING OG INDSTILLING AF MENUPARAMETRENE Efter at have drejet grebet (A7) og ventet på, at maskinen er klar til brug, er det muligt at operere i menuen for at ændre de følgende parametre eller funktioner: UR TÆNDING 7:30 SELVTÆNDING NEJ AFKALKNING NEJ GENNEMSNITSTEMPERATUR SLUKNING EFTER 1 TIME VANDETS HÅRDHED 4 FABRIKSINDSTILLINGER ISÆT FILTER/AFINSTALLER FILTER (*) NULSTIL FILTER NEJ (*) (*) kun på visse modeller Indstilling af uret For at indstille maskinens ur, operer som følger: Tryk MENU (B6) knappen og derefter gentagne gange på NEXT (B7) knappen til maskinen viser meddelelsen UR 00:00 Tryk knappen CHANGE (B8) for at indstille klokkeslættet. (Klokkeslættet indstilles hurtigere hvis knappen CHANGE holdes nedtrykket). Tryk knappen OK (B9) for at bekræfte værdien; Tryk knappen MENU for at afbryde programmeringsfunktionen eller på NEXT for at ændre de andre parametre. Når apparatet er på standby, ved tryk på en hvilken som helst knap vises klokkeslættet på displayet i 5 sekunder og, hvis det er indstillet, symbolet for den automatiske tænding. 19

19 Indstilling af klokkeslæt til automatisk start Denne funktion giver mulighed for at programmere klokkeslættet for at tænde maskinen automatisk så den er klar til brug. Kontroller, at maskinens ur er blevet indstillet som beskrevet i det forrige kapitel. Tryk MENU (B6) knappen (kontrollampen oven på knappen tændes) og derefter gentagne gange på knappen NEXT (B7) til maskinen viser meddelelsen STARTTIDSPUNKT 00:00. Tryk knappen CHANGE (B8) for at indstille klokkeslættet for den automatiske tænding. (Klokkeslættet indstilles hurtigere hvis knappen CHANGE holdes nedtrykket). Tryk knappen OK (B9) for at bekræfte. Tryk en gang på knappen NEXT og maskinen viser skriften AUTOMATISK START NEJ. Tryk knappen CHANGE for at ændre funktionen (maskinen viser skriften AUTOMATISK START JA ). Tryk knappen OK for at aktivere funktionen for automatisk start. BEMÆRK: Når maskinen er slukket og klokkeslættet for den automatiske start er blevet indstillet, vises også symbolet ved siden af klokkeslættet på displayet, der ikke er belyst. Tryk MENU knappen for at afbryde programmeringsfunktionen eller på NEXT for at ændre andre parametre. Afkalkning Pas på! Før afkalkningen udføres, kontroller, at filteret til blødgøring af vandet er blevet fjernet (ekstraudstyr). Pas på! Afkalkningsmidlet indeholder syrer, der kan virke irriterende på hud og øjne. Det er strengt påbudt, at overholde fabrikantens sikkerhedsforskrifter, der er angivet på afkalkningsmidlets emballage samt forholdsreglerne som bør følges i tilfælde af kontakt med hud eller øjne. Bemærk! Brug udelukkende afkalkningsmidlet anbefalet af fabrikanten I modsat fald bortfalder garantien. Garantien bortfalder også hvis afkalkningen ikke udføres korrekt. Vandet der bruges til tilberedelse af kaffen opvarmer konstant, det er derfor normalt at maskinens indvendige rør indeholder kalk i løbet af tiden. Når maskinen viser skriften AFKALKNING betyder det at det er på tide at afkalke maskinen. Operer som følger: Kontroller at maskinen er klar il brug og at filteret til blødgøring af vandet (ekstraudstyr) er blevet fjernet tryk knappen (B6) MENU og tryk knappen (B7) NEXT til skriften AFKALKNING NEJ vises Tryk knappen (B9) CHANGE og maskinen viser meddelelsen AFKALKNING JA Tryk knappen OK (B9) Displayet viser meddelelsen AFKALKNIN- GSMIDDEL I MASKINEN. TRYK OK. Tøm vandbeholderen, hæld indholdet af flasken med afkalkningsmiddel i henhold til de angivne anvisninger, der er trykt på afkalkningsmidlets indpakning, og tilsæt vand til MAX niveauet, der er trykt på vandbeholderen er opnået. For de efterfølgende operationer brug afkalkningsmiddel af samme type og af samme mærke, som det der leveres sammen med maskinen (til rådighed på de tekniske assistancecentre, der er godkendt af konstruktøren) eller et andet afkalkningsmiddel, som selve centeret anbefaler: overhold altid anvisningerne på indpakningen. Anbring under cappuccinoopskummeren en beholder med en kapacitet på mindst 1,5 liter (fig.3) Tryk knappen OK; afkalkningsmidlet strømmer ud fra cappuccinoopskummeren og fylder den underliggende beholder op. Maskinen viser skriften Afkalkningsprogrammet ufører derefter automatisk nogle udskænkninger efterfulgt af pauser for at fjerne kalkaflejringerne inde i 20

20 maskinen. Efter ca. 30 minutter viser maskinen skriften SKYLNING FYLD VANDBEHOLDEREN Det er nu muligt at udføre skylningen for at fjerne afkalkningsmiddel resterne inde i maskinen, operer som følger: Tøm vandbeholderen, skyl den og fyld den med rent vand. Sæt vandbeholderen tilbage på plads. Tøm beholderen der er fyldt med væske og anbring den igen under cappuccinoopskummeren; Tryk OK knappen Det varme vand strømmer ud fra cappuccinoopskummeren, fylder den underliggende beholder op og maskinen viser skriften SKYLNING Når maskinen har tømt vandbeholderen, vises skriften SKYLNING FULDFØRT TRYK OK Tryk knappen OK og fyld vandbeholderen igen med rent vand. Afkalkningsprogrammet er færdigt og maskinen er klar til tilberedelse af kaffen. BEMÆRK: Hvis afkalkningsproceduren afbrydes før afslutning, viser maskinen igen meddelelsen at afkalkningen er nødvendig og hele processen bør genstartes. Tøm vandbeholderen, skyl den, fyld den med rent vand og udskænk en kop varmt vand. Pas på! GARANTIEN BORTFALDER HVIS AFKALKNINGEN IKKE UDFØRES REGELMÆS- SIGT Ændring af kaffens temperatur For at ændre temperaturen af den udskænkede kaffe, operer som følger: Tryk knappen (B6) MENU, tryk så gentagne gange på knappen NEXT (B7) til maskinen viser skriften TEMPERATUR HØJ Tryk knappen (B8) CHANGE til maskinen viser den ønskede kaffetemperatur. Tryk knappen (B9) OK for at bekræfte. Tryk knappen MENU for at afslutte programmeringsfunktionen eller på NEXT for at ændre andre parametre 21 Ændring af tændingens varighed (Energibesparing) Maskinen er fabriksindstillet til automatisk slukning efter 1 time fra sidste brug. Hvis man ønsker at øge det antal timer maskinen skal være tændt (højst 3 timer), operer som følger: Tryk knappen MENU (B6) og tryk gentagne gange på knappen (B7) NEXT til maskinen viser skriften AFBRYD EFTER 1 TIME Tryk knappen CHANGE (B8) for at ændre det antal timer maskinen skal være tændt; tryk knappen OK (B9) for at bekræfte værdien. Tryk knappen MENU for at afbryde programmeringsfunktionen eller NEXT for at ændre andre parametre. Programmering af vandets hårdhed Meddelelsen der anmoder om afkalkning vises efter et vist tidsrum, som er fabriksindstillet, og som tager i betragtning den maksimale kalkmængde som kan være indeholdt i vandforsyningssystemet i brug. Det er muligt at forlænge dette tidsrum for dermed at nedsætte afkalkningsoperationens hyppighed ved at programmere maskinen i henhold til det effektive kalkindhold i forsyningsvandet. Operer som følger: Efter at have taget teststriben Total Hardness test ud fra indpakningen (medleveret på side 2), dryp den fuldstændigt ned i vandet i nogle sekunder. Træk teststriben ud og vent i ca. 30 sekunder (til den skifter farve og der dannes nogle røde terninger). Tænd for maskinen ved at dreje grebet (A7) (fig.5) Tryk knappen MENU (B6) og derefter gentagne gange på knappen NEXT (B7) til maskinen viser skriften VANDETS HÅRDHED 4. Tryk CHANGE knappen så mange gange som antallet røde firkanter der ses på teststriben (hvis der f.eks. er 3 røde firkanter på striben, skal knappen trykkes tre gange, så skriften

21 VANDETS HÅRDHED 3 vises). Tryk knappen OK (B9) for at bekræfte værdien. Nu er maskinen programmeret for at anmode om afkalkning når den er vitterligt nødvendig, i henhold til det effektive kalkindhold i vandet. Tabel over vandets hårdhedsgradsniveau niveau tyske franske grader grader 1 = blødt 0-6 dh 0-11 fh 2 = blødt/middelhårdt 7-13 dh fh 3 = middelhårdt/hårdt dh fh 4 = hårdt > 21 dh > 37 fh Tilbage til fabriksindstillingerne (reset) Det er muligt at vende tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger (selv om brugeren har ændret på dem) ved at følge de nedenstående anvisninger: Tryk knappen MENU (B6), og derefter gentagne gange på knappen NEXT (B7) til maskinen viser skriften FABRIKSINDST. NEJ Tryk knappen CHANGE (B8) og maskinen viser skriften FABRIKSINDST. JA Tryk knappen OK (B9) for at vende tilbage til fabriksindstillingerne. Maskinen vender tilbage til fabriksindstillingerne og viser skriften KLAR. ÆNDRING AF SPROG Hvis man ønsker at ændre sproget, tryk knappen CHANGE i mindst 5 sekunder til maskinen viser installationsmeddelelsen på forskellige sprog. Vælg så det ønskede sprog, ved at følge anvisningerne, der er beskrevet i afsnittet Første igangsættelse af apparatet. SLUKNING AF APPARAT Hver gang apparatet slukkes, udføres en automatisk skylning, som det ikke er muligt at afbryde. Fare for forbrændinger! Under skylningen kommer der en smule varmt vand ud fra kaffeafløbsstudsens tud. Pas på ikke at røre ved vandsprøjtene. For at slukke for apparatet drej grebet til tænding/standby (A7). Apparatet udfører skylningen og slukkes. Bemærk! Hvis apparatet ikke bruges i længere perioder, tryk også på hovedafbryderen ON/OFF, der sidder bag på apparatet i position 0. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Spænding: V~ 50/60 Hz maks. 10A Effektforbrug: 1350W Tryk: 15 bar Vandbeholderens kapacitet: 1,8 liter Mål LxHxD: 595x455x397 mm Vægt: 23 kg Apparatet stemmer overens med de følgende EF-direktiver: Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF og efterfølgende ændringer. EMC-direktiv 2004/108/EF og efterfølgende ændringer. Materialer og genstande beregnet til kontakt med fødevarer stemmer overens med forskrifterne, der er angivet i den Europæiske forordning (EF) Nr. 1935/2004. BORTSKAFFELSE De elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Apparater med dette symbol hører under det Europæiske Direktiv 2002/96/EF. Alle elektriske og elektroniske apparater, når de ikke længere er funktionsdygtige, skal bortskaffes særskilt fra husholdningsaffaldet 22

22 og afleveres til de særlige kommunale genbrugsstationer. En korrekt bortskaffelse af det brugte apparat forekommer skader på miljøet og farer for den offentlige sundhed. Du kan indhente yderligere informationer vedrørende apparatets bortskaffelse hos kommunens tekniske forvaltning, hos Bortskaffelsescentret eller i butikken, hvor du har købt apparatet. 23

23 MEDDELELSER VIST PÅ DISPLAYET VIST MEDDELELSE MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING FYLD VANDBEHOLDEREN Vandbeholderen er tom eller ukorrekt indsat. FOR FINTMALET INDSTIL MALING Og skiftevis TRYK OK Kaffen er alt for fint malet og derfor siver den ud alt for langsomt Maskinen er ikke i stand til at tilberede kaffen fordi der er luft i den hydrauliske kreds. Fyld vandbeholderen og/eller sæt den ind korrekt, ved at trykke den ned til bunds. Drej grebet til justering af malingen et hak mod nummer 7. Tryk knappen OK (B9) og lad vandet strømme ud fra cappuccinoopskummeren. TØM BEHOLDEREN FOR KAFFESUMP INDSÆT BEHOLDER FOR KAFFESUMP Beholderen for kaffesump er fuld, eller også er der gået mere end 3 dage siden sidste udlevering (denne operation sikrer en korrekt hygiejne af maskinen). Efter rengøringen er beholderen for kaffesump ikke blevet indsat. Tøm beholderen for kaffesump, rengør den og sæt den på plads igen. Vigtigt: når bakken til opsamling af dråber fjernes SKAL også beholderen for kaffesump tømmes, selv hvis den ikke er fyldt op. Hvis denne operation ikke udføres, kan det hænde at beholderen for kaffesump, når de efterfølgende kopper kaffe tilberedes, fyldes op mere end beregnet, og det kan medføre tilstopning af maskinen. Åbn servicelugen og indsæt beholderen for kaffesump. TILFØR FORMALET KAFFE Funktionen formalet kaffe er blevet valgt, men den formalede kaffe er ikke blevet hældt ned i sien. Sien (A21) er tilstoppet. Træk maskinen ud og hæld den formalede kaffe ned i sien. Tøm sien med en kniv, som beskrevet i afsnittet Rengøring af sien til påfyldning af formalet kaffe. 24

24 VIST MEDDELELSE MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING AFKALKNING! Meddelelsen hentyder til at det er nødvendigt at udføre en afkalkningscyklus på maskinen. MINDSK KAFFE Der er blevet anvendt alt for meget kaffe. Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i kapitlet Afkalkning. Vælg en mildere kaffesmag eller mindsk mængden af formalet kaffe, og anmod derefter igen o, en kaffeudskænkning. PÅFYLD KAFFEBØNNER Der er ikke mere kaffebønner tilbage. Påfyld beholderen med kaffebønner. INDSÆT INFUSIONSENHED Efter rengøringen er infusionsenheden ikke blevet sat på plads. Indsæt infusionsenheden, som beskrevet i kapitlet Rengøring af infusionsenheden. LUK LUGEN Servicelugen er åben. Luk for servicelugen. GENEREL ALARM! Maskinens indvendige dele er tilsmudsede. Rengør maskinen grundigt, som beskrevet i afsnittet rengøring og vedligeholdelse. Hvis maskinen efter rengøringen stadig viser meddelelsen, bør du rette henvendelse til et assistancecenter. 25

25 FEJLFINDING Herunder listes nogle mulige funktionsfejl. Hvis det ikke er muligt at løse problemet ved at følge instruktionerne, bør du rette henvendelse til den tekniske assistanceservice. PROBLEM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING Kaffen er ikke varm. Kopperne er ikke blevet opvarmet på forhånd. Infusionsenheden er blevet kold fordi der er gået 2/3 minutter siden tilberedelsen af den sidste kop kaffe. Opvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand. Før kaffen tilberedes, opvarm infusionsenheden ved at trykke knappen (B8) (fig. 12). Utilstrækkelig kaffecreme. For grov kaffemaling. Uegnet kaffeblanding. Drej grebet til justering af malingen et hak mod nummer 1 mod uret mens kaffemøllen er i funktion (fig. 11). Anvend en kaffeblanding, der er egnet til espresso kaffemaskiner. Kaffen siver alt for langsomt ud eller dråbevis. For fin kaffemaling. Drej grebet til justering af malingen et hak mod nummer 7 med uret mens kaffemøllen er i funktion (fig. 11). Fortsæt, et hak ad gangen, til udleveringen er tilfredsstillende. Der er brug for at udskænke mindst to yderligere kaffekopper før justeringen bliver effektiv. 26

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE KAHVIMYLLY

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Din brugermanual SMEG CM845A

Din brugermanual SMEG CM845A Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER Ed. 03-2002 Date 10-2002 1 2 5 3 4 Mod. N. V. W 1 2 6 3 4 ~ 100 mm 8 9 10 7 11 12 8 7 10 11

Læs mere

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL Industriopvasker INDHOLDSFORTEGNELSE Identifikation af maskine Generelle leveringsnoter Beskrivelse af maskine Sikkerhedsnormer Brugers inspektion Kontrolpanel Fyldning

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C Kortfattet vejledning FB 7100 B2C 08.02 1 75531700 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Kaffebønnebeholder Skydelukke (bønnelukke)

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

07/2013. Mod: DC502-N. Production code: 916317

07/2013. Mod: DC502-N. Production code: 916317 07/2013 Mod: DC502-N Production code: 916317 BRUGSVEJLEDNING TIL OPVASKEMASKINE DK INDHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 FORORD... 2 KAP 2 INSTALLATION... 2 2.1 UDPAKNING... 2 2.2 PLACERING... 3 2.3 ELTILSLUTNING...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere