BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT"

Transkript

1 Mikroovn BRUGSANVISNING MODEL: HGI20ENID0TX1 Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger din mikrobølgeovn, og gem den omhyggeligt. Hvis du følger instruktionerne, vil ovnen give dig mange års glæde. GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT 1

2 FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGÅ EKSPONERING FOR STÆRK MIKROBØLGEENERGI (a) (b) (c) Forsøg ikke at betjene denne ovn med døren åben, da dette kan resultere i skadelig eksponering for mikrobølgeenergi. Det er vigtigt ikke at bryde eller pille ved sikkerhedslåsene. Anbring ikke nogen genstande mellem ovnens forside og døren eller tillade snavs eller rengøringsmiddel til at samler sig på ovnens overflader. ADVARSEL: Hvis døren eller dør tætninger er beskadigede, må ovnen ikke anvendes, før den er blevet repareret af en kompetent person. TILLÆG Hvis apparatet ikke er i god vedligeholdelsesmæssig stand og omhyggelig rengjort, vil dens overflade kunne nedbrydes og påvirke apparatets levetid og føre til en farlig situation. Specifikationer Model: Mærkespænding: Bedømt indgangseffekt (Mikroovn): Bedømt udgangseffekt (Mikroovn): Bedømt Indgangseffekt (Grill): Ovn kapacitet Drejetallerken diameter udvendige dimensioner Nettovægt AG820B8F-S0EE 230V~ 50Hz 1250W 800W 1000W 20 l Ø 245 mm 594 x 345 x 388 mm Ca. 15,24 kg 2

3 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød, personskader eller udsættelse for overdreven mikrobølgeovn energi, når apparatet anvendes, skal du følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende: 1. Advarsel: Væsker og andre fødevarer må ikke opvarmes i lukkede beholdere, da de kan eksplodere. 2. Advarsel: Det er farligt for alle, at udføre service eller reparationer, der omfatter fjernelse af et dæksel, som giver beskyttelse mod udsættelse for mikrobølgeenergi. 3. Dette apparat kan anvendes af børn i alderen 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de får tilsyn eller instruktion om at bruge apparatet på en sikker måde og forstår farer involveret hermed. Rengøring og vedligeholdelse skal ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år, og vejledt i dette. Børn må ikke lege med apparatet. 4. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år. 5. Brug kun beholdere som er egnede til brug i mikrobølgeovne. 6. Ovnen bør rengøres regelmæssigt, og eventuelle madrester bør fjernes, med det samme. 7. Læs og følg de specifikke forholdsregler for at undgå mulige eksponering for stærk mikrobølgeenergi. 8. Når fødevarer opvarmes i plast- eller papirbeholdere, hold da øje med ovnen på grund af muligheden for antændelse. 9. Hvis der udsendes røg, slukkes eller afmonteres apparatet. Hold døren lukket for at kvæle eventuelle flammer. 10. Må ikke koge mad. 11. Brug ikke ovn rummet til opbevaring af brød, kager osv. 12. Fjern bånd og metal håndtag fra papir eller plastbeholdere / poser før du placerer dem i ovnen. 13. Installer kun denne ovn i overensstemmelse med installationsvejledningen. 14. Æg med skal og hele hårdkogte æg bør ikke opvarmes i mikrobølgeovnen, da de kan eksplodere, selv efter opvarmningen er slut. 3

4 15. Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdningen og lignende applikationer såsom: - personale køkkener, områder i butikker, kontorer osv. - af kunder på hoteller, moteller og andre boliger. 16. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicere montør eller en tilsvarende kvalificerede personer med henblik på at undgå fare. 17. Man må ikke opbevare eller bruge apparatet udendørs. 18. Brug ikke denne ovn i nærheden af vand, i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool. 19. Temperaturen på tilgængelige overflader kan være høje, når apparatet er i drift. Overfladerne er tilbøjelige til at blive varme under brug. Hold ledningen væk fra opvarmede overflader, og ikke dække eventuelle ventilations huller på ovnen. 20. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet. 21. Manglende vedligeholdelse af ovnen, kan påvirke apparatets levetid og eventuelt føre til en farlig situation. 22. Indholdet af sutteflasker og glas med babymad skal omrøres eller rystes, og temperaturen kontrolleres, før forbrug, for at undgå forbrændinger. 23. Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan resultere i forsinket kogning derfor skal man være omhyggelig, med håndtering af beholderen. 24. Apparatet er ikke beregnet til brug af personer med nedsat mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet af en person med ansvar (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller for deres sikkerhed. 25. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 26. Apparatet er ikke beregnet til at blive drevet ved hjælp af en ekstern timer eller separate fjernbetjenings systemer. 27. Tilgængelige dele kan blive varme under brug. Små børn bør holdes væk. 28. Ovnen må ikke rengøres med en damprenser. 29 Under brug bliver ovnen varm. Rør ikke ved varmelegemet inde i ovnen 30. Brug kun termometer som er anbefalet til denne ovn. 31. ADVARSEL: Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Der bør udvises omhu for at undgå at røre varmeelementer. Børn under 8 år skal holdes væk medmindre de er kontinuerligt overvåget. 32. Mikrobølgeovnen skal køres med den dekorative dør åben. (til ovne med en dekorativ dør.) 33. Den bageste overflade på ovnen, skal placeres mod væggen. 34. Mikrobølgeovnen må ikke anbringes i et skab medmindre den er blevet testet i et skab. Læses grundigt og gem anvisningerne til fremtidig brug. 4

5 For at reducere risikoen for personskader Jordforbindelse Installation FARE Elektrisk stød Berøring af nogle af de interne komponenter kan forårsage alvorlige personskade eller død. Skil ikke dette apparat ad. ADVARSEL Elektrisk stød Forkert brug af jordforbindelse kan resultere i elektrisk stød. Man må ikke sætte stikket i en stikkontakt, før apparatet er korrekt installeret og jordet. Dette apparat skal have jordforbindelse. I tilfælde af en kortslutning, reducerer jording risikoen for elektrisk stød ved at give en afleder for den elektriske strøm. Dette apparat er udstyret med en ledning med en jordledning med et jord ben. Stikket skal sættes i en stikkontakt, som er korrekt installeret med jordforbindelse. Konsulterer en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis jordforbindelse er ikke helt forstået eller hvis der er tvivl om, hvorvidt apparatet har jord forbindelse. Hvis det er nødvendigt at anvende en forlængelse af ledningen, brug kun en 3-ledet forlængerledning. 1. En kort net ledning er forudsat at nedbringe risici som følge af at blive viklet ind i eller falde over en længere ledning. 2. Hvis en lang ledning eller forlængerledning: 1) Den markante elektriske bedømmelse af ledningens eller forlængerledning bør være mindst lige så stor som elektriske bedømmelse af apparatet. 2) Forlængerledningen skal være af afrunding type 3-wire ledningen. 3) Den lange ledning skal arrangeres så den ikke kan flade ned fra bordpladen, hvor den kan blive trukket ned af børn. RENGØRING Sørg for at tage apparatet fra strømforsyningen inden rengøring. 1. Rengør ovn rummet efter brug med en let fugtig klud. 2. Rengør tilbehør på sædvanlig måde i sæbevand. 3. Dørkarmen og tilstødende dele skal rengøres forsigtigt med en fugtig klud, når de er beskidte. 4. Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metal skrabere til at rengøre glas døren, de kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i at glasset splintres. 5. Rengørings tip - For at lette rengøringen af ovn rummet: Placer en halv citron i en skål, tilsæt 300ml (1/2 liter) vand og varme på 100 % mikrobølgeeffekt i 10 minutter. Tør ovnen ren med en blød, tør klud. 5

6 REDSKABER FORSIGTIG Tilskadekomst Det er farligt for alle andre end en kompetent person, at udføre service eller reparationer, der involverer fjernelse af et dæksel, som giver beskyttelse mod eksponering for mikrobølgeenergi. Se vejledningen på "Materialer du kan bruge i mikrobølgeovn eller undgås i mikrobølgeovnen. " Der kan være visse ikke-metalliske redskaber, der ikke er sikkert at bruge i mikroovnen. Hvis du er i tvivl, kan du teste kogegrejet ved at følge nedenstående fremgangsmåde. Køkkenredskaber Test: 1. Fyld en mikrobølge ovn-sikker beholder med 1 kop koldt vand (250 ml) sammen med redskabet. 2. Kog på maksimal effekt i 1 minut. 3. Føl forsigtigt på kogegrejet. Hvis det tomme redskab er varmt, skal du ikke bruge det til madlavning i mikrobølgeovn. 4. Må ikke overstige 1 minut tilberedningstid. Materialer, du kan bruge i mikrobølgeovn Køkkenudstyr Aluminiumsfolie Bruningstallerkenen Porcelæn Glasbeholder Glasvarer Ovn tilberedning poser Bemærkninger Afskærmning alene. Små glatte brikker kan anvendes til at dække tynde dele af kød eller fjerkræ for at undgå overtilberedning. Lys glimt kan opstå, hvis folien er for tæt på ovn væggene. Folien skal være mindst 2,5 cm væk fra ovnens vægge. Følg producentens anvisninger. Bunden af bruningstallerkenen skal være mindst 5mm over drejeskiven. Forkert brug kan medføre at drejetallerknen stopper. Tåler mikroovn alene. Følg producentens anvisninger. Brug ikke revnet eller skåret porcelæn Fjern altid låget. Varm kun maden indtil det er varm. De fleste glasbeholdere er ikke varmeresistente og kan knække. Sørg for at der ikke er metal i glasset. Brug ikke revnede eller skårede tallerkner. Følg producentens anvisninger. Luk ikke med metal clips. Foretag slidser, så dampen kan slippe ud. 6

7 Papir plader og kopper Papirhåndklæder Pergament Papir Plastik Plastikfolie Termometre Bagepapir Brug for kortsigtet kogning / opvarmning alene. Lad ikke ovnen være uden opsyn mens madlavning. Anvender til at dække mad til genopvarmning og absorbere fedt. Anvendelse med tilsyn for en kortsigtet madlavning alene. Anvendelse som et dække for at forhindre sprøjt. Tåler mikroovn alene. Følg producentens anvisninger. Skal være mærket "Mikroovn Sikker". Nogle plastbeholdere blødgøres, da maden indeni bliver varm. "Koge poser" og tæt lukkede plastikposer bør slidses, gennemboret eller udluftet som anvist af pakken. Tåler mikroovn alene. Anvender til at dække maden under tilberedning for at bevare fugt. Lad ikke plastikfolie røre maden. Tåler mikroovn alene (kød og slik termometre). Anvendelse som et dække for at forhindre sprøjt og fastholde fugt. Stoffer, der skal undgås i mikrobølgeovnen Køkkenudstyr Aluminiumsbakke Bemærkninger Kan forårsage gnister. Læg mad ind mikrobølgesikkert fad. Mad karton med Metal håndtag Metal redskaber Metal twist bånd Papirsposer Skumplast Træ Kan forårsage gnister. Læg maden i et mikrobølge sikkert fad. Metalskærmene fødevarer fra mikrobølgeenergi. Metalkant kan forårsage gnister. Kan forårsage gnister og kan forårsage en brand i ovnen. Kan forårsage en brand i ovnen. Skumplast kan smelte eller forurene væsken indeni, når de udsættes til høj temperatur. Træ vil tørre ud når de anvendes i mikrobølgeovnen og kan opdele eller knække. 7

8 OPSÆTNING AF OVN Navne på reservedele og tilbehør Fjern ovnen og alle materialer fra kartonen og ovn rummet. Ovnen leveres med følgende tilbehør: Glas bakke 1 Pladespiller ringsamlingen 1 Bruger Manual 1 Grillrist (kun bruges i grill-funktion og placeres på glastallerken) A) Kontrolpanel B) Glastallerken aksel C) Glastallerken ringsamlingen D) Glastallerken E) Observation vindue F) Dør samling G) Sikkerhedsspærresystemet Glastallerken - Installation Hub (underside) Glastallerken a. Anbring aldrig glastallerknen omvendt. Glastallerknen skal altid bruges. b. Både glastallerken og glastallerknens ringsamling skal altid anvendes under tilberedningen. c. Alle fødevarer og beholdere af fødevarer skal altid placeres på glastallerknen for madlavning. d. Hvis glastallerknen eller glastallerknens ringsamling revner, skal du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter. Glastallerken aksel Glastallerken ringsamlingen 8

9 Installation på køkkenbordet Fjern al emballage og tilbehør. Undersøg ovnen for skader såsom buler eller brud på døren. Må ikke installeres, hvis ovnen er beskadiget. Kabinet: Fjern eventuel beskyttelsesfilm fundet på mikrobølgeovnens overflade. Fjern ikke den lysebrune glimmer dækning, der er fastgjort til ovnrummet for at beskytte magnetronen. Installation 1. Vælg en plan overflade, der giver nok åbent rum til indsugning og / eller aftræksåbninger. (1) Den mindste indbygnings højde er 85cm. (2) Den bageste overflade på apparat skal placeres mod væggen med en minimumsafstand på 30cm over ovnen, en afstand på mindst 20 cm kræves mellem ovnen og eventuelle tilstødende vægge. (3) Fjern ikke benene fra bunden af ovnen. (4) Blokering af indsugnings- og / eller udløbsåbninger kan beskadige ovnen. (5) Placer ovnen så langt væk fra radioer og tv som muligt. Drift af mikrobølgeovn kan forårsage interferens til din radio eller tv-modtagelse. 2. Sæt ovnen i en almindelig stikkontakt. Vær sikker på at spænding og frekvens er den samme som den spænding og frekvensen på mærkepladen. 9

10 ADVARSEL: Ovnen må ikke installeres over en interval kogeplade eller andre varmeproducerende apparater. Hvis den er installeret i nærheden af eller over en varme kilde, kan ovnen blive beskadiget, og garantien vil være ugyldig. Den tilgængelige overflade kan være varme under drift. 10

11 Installationsvejledning Læs vejledningen igennem før installation Bemærk Elektrisk tilslutning Ovnen er udstyret med et stik og må kun tilsluttes en korrekt installeret jordet stikkontakt. Stikket må kun installeres og tilslutningskablet må kun udskiftes af en autoriseret elektriker, og i overensstemmelse med de relevante regler. Hvis stikket ikke længere er tilgængeligt efter installation, skal en helt polet kontakt være til stede. Det indbyggede skab skal ikke have en bagvæg bag apparatet. Minimum installationshøjde 85 cm. Dækker ikke ventilationshullerne og luftindtag. Note: Klem eller knæk ikke stikket. 11

12 12

13

14

15 15

16 BETJENINGS INSTRUKTION Denne mikrobølgeovn anvender moderne elektroniske styringer til at justere koge-/steg /bage parametre, til at opfylde dine madlavnings behov. 1. Indstilling af ur Når mikrobølgeovnen er tændt, vil ovnen vist "0:00", og ovnen vil bippe en gang. 1) Tryk på to gange og timetallet blinker. 2) Drej for at indstille time tallet - tiden skal være indenfor 0-23 (24-timer) 3) Tryk på og minuttallene vil blinke. 4) Drej for at indstille minuttallet, det skal være indenfor ) Tryk på for at afslutte indstillingen af uret. ":" Blinker. Note: 1) Hvis uret ikke er indstillet, vil det ikke fungere, når ovnen er tændt. 2) Under processen med indstilling af uret hvis der ikke sker noget inden 1 minut, vil ovnen automatisk gå tilbage til den forrige status. 2. Tilberedning i mikrobølgeovn 1) Tryk på en gang, der vises "P100" i display. 2) Tryk på for tider, eller drej for at vælge effekt P100, P80, P50, P30, P10 disse vil blive vist i rækkefølge. 3) Tryk for at bekræfte. 4) Drej for at indstille tilberedningstiden. (Tidsindstillingen skal være indenfor 0:05 95:00). 5) Tryk på for at starte tilberedningen. Mikrobølgeovn effekt Effekt 100% 80% 50% 30% 10% Display P100 P80 P50 P30 P10 16

17 3. Grill Tilberedning 1) Tryk på en gang, "P100" vises i display. 2) Tryk for tider, eller drej for at vælge grill. 3) Tryk for at bekræfte, når G vises i display. 4) Drej for at indstille tilberedningstiden. (Tidsindstillingen skal være indenfor 0:05 95:00). 5) Tryk for at starte tilberedningen. Bemærk: Hvis halvdelen af grill tiden går, bipper ovnen to gange, og dette er normalt. For at have en bedre effekt af grillet mad, bør du vende maden, lukke døren og trykke på fortsætte tilberedningen. Hvis ingen betjening, vil ovnen fortsætte tilberedningen. for at 4. Kombinationstilberedning 1) Tryk på en gang, "P100" vises i display. 2) Tryk for tider, eller drej for at vælge kombinationstilberedning. C-1(55%microwave+45%grill) og C-2(36%microwave+64%grill) vil vises i rækkefølge, i displayet. 3) Tryk for at bekræfte. 4) Drej for at indstille tilberedningstiden. (Tidsindstillingen skal være indenfor 0:05 95:00). 5) Tryk for at starte tilberedningen. 5. Hurtig tilberedning 1) I vente tilstand, tryk på for at lave mad med 100% effekt i 30 sekunder. Hvert tryk på den samme tast kan øge 30 sekunder. Den maksimal tilberedningstid er 95 minutter. 2) I mikroovn, grill, kombinationstilberedning og optøning, tryk på for at øge tiden. 3) I vente tilstand, drej mod venstre, for at vælge tilberedningstiden direkte. Efter valg af tiden, tryk på for at starte tilberedningen. Mikroeffekten er 100%. Bemærk: Ved auto menu og vægt optøning, kan tilberedningstiden ikke øges ved at trykke på 17

18 6. Vægt optøning 1) Tryk en gang, def1 vil vises i display. 2) Drej for at vælge madens vægt. Intervallet af vægt er g. 3) Tryk for at starte optøning. 7. Tids optøning 1) Tryk to gange, def2 vil vises i display. 2) Drej for at vælge tiden. 3) Tryk for at starte optøning. 8. Flere trins tilberedning To trin kan maksimalt indstilles. Hvis et trin er optøning, skal det sættes i det første trin. Ovnen bipper en gang efter hver trin og det næste trin vil begynde. Bemærk: Auto menu kan ikke indstilles som en af de flere trin. Eksempel: Hvis du ønsker at optø maden i 5 minutter, for derefter at lave mad med 80% mikrobølgeeffekt i 7 minutter. Trinene er som følgende: 1) Tryk på to gange, "def2" vil vises i displayet. 2) Drej for at justere optøning på 5 minutter. 3) Tryk på en gang. 4) Drej for at vælge 80% mikroeffekt, indtil P80 vises i display. 5) Tryk på for at bekræfte. 6) Drej for at indstille tilberedningstiden på 7 minutter. 7) Tryk for at starte tilberedningen. 18

19 9. Køkken timer 1) Tryk på vises i display. 2) Drej for at indtaste den korrekte tid. (Den maksimale tilberedningstid er 95 minutter) 3) Tryk på for at bekræfte indstillingen. 4) Når tiden er nået, vil ovnen bippe 5 gange. Hvis uret er indstillet til det (24-timers system), vil LED vise den aktuelle tid. Note: Køkken timer er forskellig fra 24-timers system. Køkken Timer er en timer. 10. Automenu 1) I vente tilstand, drej til højre, for at vælge den ønskede funktion, "A1" - "A8" vil vises i displayet. 2) Tryk på for at bekræfte den menu, du har brug for. 3) Drej for at vælge madens vægt. 4) Tryk for at starte tilberedningen. 5) Når tilberedningen er færdig, bipper ovnen 5 gange. Auto Menu - diagram Menu Vægt (gram) Display A PIZZA A KØD A3 GRØNTSAGER A4 PASTA A5 KARTOFFEL A6 FISK A7 DRIKKEVARER A8 POPCORN (med 450g vand) (med 800g vand) kop (120 ml) 1 2 kopper (240 ml) 2 3 kopper (360 ml)

20 11. Børnelås Lås: I vente tilstand, tryk på i 3 sekunder, der vil lyde et langt "bip" som angiver at børnelåsen er aktiveret og vil vises i display. Lås op: I låst tilstand, tryk på deaktiveret. i 3 sekunder, der vil lyde et langt "bip" som angiver, at låsen er 12. Spørgende Funktion 1) Under tilberedning tilstand, tryk på for at se det aktuelle tidspunkt. Det vil vises i 2-3 sekunder. 2) I madlavning tilstand, tryk på og den aktuelle effekt vil blive vist i 2-3 sekunder. 13. Specifikation 1) Ovnen bipper en gang, ved start, når drejeknappen drejes. 2) skal trykkes for at fortsætte tilberedningen, hvis døren er åbnes under tilberedningen. 3) Når tilberedningen er blevet indstillet, ikke bliver trykket i 1 minut, vil det aktuelle klokkeslæt vises i display. Indstillingen vil blive annulleret. 4) Ovnen bipper fem gange for at minde dig om, når tilberedningen er færdig. 20

21 Fejlsøgning Tv-modtagelse forstyrres af mikroovnen. Svagt ovnlys Damp akkumulering på døren, varm luft der kommer ud af ventilationshullerne. Ovnen startede ved et uheld uden mad i. Normal Radio og tv-modtagelse, kan blive forstyrret, når mikroovnen er i brug. Det svarer til indblanding af små elektriske apparater, som mixer, støvsuger og elektrisk ventilator. Det er normalt. Ved tilberedning i mikroovn, kan ovnlys være svagt. Det er normalt. Ved madlavning, kan der komme damp ud af fødevarer. Det meste vil komme ud af ventilationskanaler, men noget damp kan samle sig på kølige steder, såsom ovnlåge. Det er normalt. Det er forbudt at starte ovnen uden mad i. Det er meget farligt. Fejl Mulig årsag Løsning Strømkablet er ikke tilsluttet ordenligt. Tag stikket ud. Sæt det i kontakten igen efter 10 sek. Ovnen kan ikke startes. Blæser sikring eller afbryder er aktiveret. Udskift sikringen eller nulstille afbryder (repareret af professionelt personale i vores virksomhed) Problemer med stikkontakt Test stikkontakten med andre elektriske apparater. Ovnen varmer ikke Lågen er ikke lukket ordenligt. Luk låge korrekt. Der kommer en lyd fra glastallerkenen, når ovnen er i gang. Beskidt bund i ovn samt ring under glastallerken. Se afsnittet Vedligeholdelse af mikroovnen, for rengøring ad diverse dele. Ifølge direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal denne WEEE indsamles og behandles særskilt. Hvis du på noget tidspunkt i fremtiden, har brug for at bortskaffe denne vare, så smid ikke dette produkt med husholdningsaffald. Send venligst dette produkt til WEEE indsamle point hvor det er muligt. 21

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: AC930ARB GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: AC930ARB GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT Mikroovn BRUGSANVISNING MODEL: AC930ARB Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger din mikrobølgeovn, og gem den omhyggeligt. Hvis du følger instruktionerne, vil ovnen give dig mange års glæde.

Læs mere

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Læs denne vejledning grundigt, før ovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Hvis vejledningen følges, vil du kunne have glæde af ovnen i mange år fremover.

Læs mere

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere.

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10 Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. -12- VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER LÆS DISSE RETNINGSLINJER

Læs mere

BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS

BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS FORHOLDSREGELER FOR AT UNDGÅ UDSLIP AF MIKROBØLGE ENERGI. 1. Forsøg aldrig at få ovnen til at fungere med lågen åben ved at omgå sikkerhedslåsene. Dette vil resultere

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE!

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

Mikrobølgeovn. Model: OGF23ENID0TS2

Mikrobølgeovn. Model: OGF23ENID0TS2 Mikrobølgeovn Model: OGF23ENID0TS2 Læs denne brugsanvisning grundigt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Forholdsregler for at undgå at blive udsat for voldsom mikrobølgeenergi

Læs mere

R-242/ R-342 800 W/ 900 W

R-242/ R-342 800 W/ 900 W Vigtigt R-242/ R-342 800 W/ 900 W (IEC 60705) MIKROBØLGEOVN BRUGSANVISNING Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger, som du bør læse grundigt, før du bruger mikrobølgeovnen. VIGTIGT: Der kan

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: MM820CPW

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: MM820CPW Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: MM820CPW Læs denne vejledning grundigt, før ovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Hvis vejledningen følges, vil du kunne have glæde af ovnen i mange år fremover.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

MIKROOVN. Model Nr.: 1663 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning nøje før montering og brug, og opbevar den til senere brug.

MIKROOVN. Model Nr.: 1663 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning nøje før montering og brug, og opbevar den til senere brug. MIKROOVN Model Nr.: 1663. BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning nøje før montering og brug, og opbevar den til senere brug. 1 Montering 1. Fjern al emballage. Hvis der er en sikkerhedsfilm over ovnen,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 4 8 9 12 PAKKENS INDHOLD... 13 14 15 22 OPHØR AF BRUG... 23 BORTSKAFFELSE...

INDHOLDSFORTEGNELSE 4 8 9 12 PAKKENS INDHOLD... 13 14 15 22 OPHØR AF BRUG... 23 BORTSKAFFELSE... INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger........................ 4 Om mikrobølger............................. 8 Koge og tilberede med mikroovnen............. 9 Betydningen af symbolerne i displayet..........

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW82N-B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Mikrobølgeovn med grill Instruktionsmanual. Model: HGI35EM

Mikrobølgeovn med grill Instruktionsmanual. Model: HGI35EM Mikrobølgeovn med grill Instruktionsmanual Model: HGI35EM 1 FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGÅ AT BLIVE UDSAT FOR KRAFTIG MIKROBØLGE ENERGI Læs disse instruktioner grundigt før du installerer og bruger ovnen.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill AGL35 Nederlands Deutsch Français English Italiano Español Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill Mode d'emploi four avec grill Instruction

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

DETALJERET BRUGSANVISNING TIL VARMESKUFFE

DETALJERET BRUGSANVISNING TIL VARMESKUFFE DA DETALJERET BRUGSANVISNING TIL VARMESKUFFE www.gorenje.com Kære kunde, du har købt et produkt af vores nye række. Vi ønsker, at vores produkt tjener dig godt. Inden installationen og ibrugtagning læs

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere