VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14"

Transkript

1

2 2

3 I forbindelse med din murer uddannelse skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 1,5 ugers valgfri speciale. Skolens valgfri speciale undervisning er tilrettelagt hvert år i januar måned. Din kontaktlærer vil holde dig ajour med dine valgfri specialer og om, hvornår undervisningen er placeret for dit vedkomne. På mureruddannelsen skal du have undervisning i valgfrit speciale i januar måned i forbindelse med, at du er på tredje skoleophold i hovedforløbet. Det vil sige, at du skal vælge alle fag i forbindelse med dit første skoleophold i hovedforløbet. På EUX mureruddannelsen skal du have al undervisningen i valgfri speciale i forbindelse med uddannelsens første skoleperiode. I den efterfølgende model kan du se, hvilke fag som skolen tilbyder dig. Husk at dine valg skal til sammen give 7,5 dag og kunne afvikles i løbet af 1,5 uge. Valgfri specialefag Gulve - udlægning af fugefri gulve Facadebeklædning, tegl og natursten Fliser og klinker udført som særligt dekorativt arbejde Mureteknik til udførelse af særligt dekorativt murværk Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen Specialpuds Renovering Restaurering af historiske og bevaringsværdige huse Restaurering murerteknisk Undertage Tidsrum 3 dage 7,5 dag 2 dage 1 dag 7,5 dag 7,5 dag Efterfølgende skema skal udfyldes i samarbejde med din virksomhed og afleveres til din kontaktlærer. Sæt kryds ved dine valg. 3

4 Elevens navn CPR. nr. Holdbetegnelse: Går du på mureruddannelsen, vælger du, når du er her på dit første skoleophold i hovedforløbet. Valgfri specialefag Gulve - udlægning af fugefri gulve Facadebeklædning, tegl og natursten Fliser og klinker udført som særligt dekorativt arbejde Mureteknik til udførelse af særligt dekorativt murværk Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen Specialpuds Renovering Restaurering af historiske og bevaringsværdige huse Restaurering murerteknisk Undertage Tidsrum Valg 3 dage 7,5 dag 2 dage 1 dag 7,5 dag 7,5 dag Går du på EUX mureruddannelsen, vælger du, når du er i praktik og afleverer skemaet den første dag på dit første skoleophold. Valgfri specialefag Gulve - udlægning af fugefri gulve Facadebeklædning, tegl og natursten Fliser og klinker udført som særligt dekorativt arbejde Mureteknik til udførelse af særligt dekorativt murværk Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen Specialpuds Renovering Restaurering af historiske og bevaringsværdige huse Restaurering murerteknisk Undertage Tidsrum Valg 3 dage 7,5 dag 2 dage 1 dag 7,5 dag 7,5 dag Elevens underskrift: Mesters underskrift & stempel: 4

5 Restaurering murerteknisk 1 uge Du lærer at udføre traditionelt, utraditionelt og særligt dekorativt murværk under hensyntagen til stabilitet og eventuelle krav om bæreevne. Du får teoretisk/praktisk kendskab til overlukninger som buer og stik, med hensyntagen til gældende regler, geometri og æstetik. Du kommer til at udmåle og opmure en gesims, og reetablere en nedstyrtet gesims. Kompetence mål for det valgfri specialefag 1. Eleven kan set i forhold til restaureringsarbejde udføre traditionelt, utraditionelt og særligt dekorativt murværk under hensyntagen til stabilitet og eventuelle krav om bæreevne. 2. Eleven har set i forhold til restaureringsarbejde indgående teoretisk kendskab til overlukninger som buer og stik og kan udføre dem i praksis under hensyntagen til gældende regler, geometri og æstetik. 3. Eleven kan set i forhold til restaureringsarbejde udmåle og opmure en gesims og reetablere en nedstyrtet gesims. Avanceret Bestået / ikke bestået Eksempler på murerteknisk restaurering 5

6 Restaurering af historiske og bevaringsværdige huse 7, Du får forståelse af grundlaget for bevaring og restaurering og kendskab til det nødvendige hensyn til restaureringsarbejde. Du arbejder med de specielle materialer som kalk, mørtler, mursten, tegl, lerprodukter, natursten og puds. Du får kendskab til risici og behov for afstivning forbundet med ændringer i ældre bygningskonstruktioner. Du lærer at udmure tavl, og anvende gamle teknikker til at pudse lofter og trække gesimser. Samt anvende genbrugsmaterialer. Du vil få kendskab til de grundlæggende principper ved indvendig og udvendig puds og kan anvende forskellige former for historisk og nutidigt puds. Kompetence mål for det valgfri specialefag 1. Eleven har forståelse af grundlaget for bevaring og restaurering og kendskab til de specielle forhold, som gør sig gældende for området, herunder nødvendige hensyn ved restaureringsarbejde og de særlige regler vedrørende arkitektoniske monumenter og fredede bygninger. 2. Eleven kan arbejde med de specielle materialer, som indgår i bygningsrestaurering, herunder kalk, mørtler, mursten, tegl, lerprodukter, natursten og puds. 3. Eleven har kendskab til risici og behov for afstivning forbundet med ændringer i ældre bygningskonstruktioner. 4. Eleven kan udmure tavl. 5. Eleven kan anvende gamle teknikker til at pudse lofter og trække gesimser. 6. Eleven kan anvende genbrugsmaterialer. 7. Eleven kender de grundlæggende principper ved indvendig og udvendig puds og kan anvende forskellige former for historisk og nutidigt puds. Avanceret Bestået / ikke bestået 6

7 Eksempler på restaurering af historiske og bevaringsværdige huse 7

8 Renovering Du lærer at udføre renovering af almindeligt murværkskonstruktioner som, facade- og bagmur, fundament, puds, fliser, gulv og vådrumstætning. Du får kendskab til de materialer, som indgår i renovering. Du får yderligere kendskab til at udføre forskellige metoder for afstivning i forbindelse med muråbninger. Du får kendskab til afhjælpning af renoveringsarbejdets gener for bygherre og beboere. Kompetence mål for det valgfri specialefag 1. Eleven kan udføre renovering af almindeligt forekommende murværkskonstruktioner, herunder facade- og bagmur med forskellige materialer og fundament samt puds, fliser, gulv og vådrumstætning, så det renoverede ikke fremtræder væsentligt forskelligt fra det tilstødende. 2. Eleven har kendskab til de materialer, som indgår i renovering, og som grænser op til det renoverede. 3. Eleven har kendskab til forskellige metoder for afstivning og kan udføre afstivning i forbindelse med muråbninger. 4. Eleven har kendskab til afhjælpning af renoveringsarbejdets gener for bygherre og beboere. Avanceret Bestået / ikke bestået Renovering 8

9 Specialpuds Du lærer at anvende materialer og kende deres egenskaber (grov- og finpuds) og kan udføre reparationsarbejde. Du vil med kendte teknikker udføre farvet puds til opgaver. Du arbejder med forskellige tyndpudsemetoder, og arbejde med granitpuds, glitpuds, samt udføre reparationsarbejde. Kompetence mål for det valgfri specialefag 1. Eleven kan anvende almindeligt kendte materialer og kender deres egenskaber (grovog finpuds) og kan udføre reparationsarbejde. 2. Eleven kan med kendte teknikker udføre farvet puds til konkrete opgaver. 3. Eleven kan anvende og skelne mellem forskellige tyndpudsemetoder og anvendte materialer og forstår deres egenskaber. 4. Eleven kan udføre granitpuds ved hjælp af kendte materialer og arbejdsmetoder til konkrete opgaver. 5. Eleven kan udføre glitpuds efter en konkret arbejdsopgave samt udføre reparationsarbejde. Avanceret Bestået / ikke bestået Eksempler på specialpuds. 9

10 Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater 2 dage På kurset vil du med afsæt i teorien få forståelse for sikkerhed ved arbejde med epoxy. Du får gennemgået forskellige former for sikkerheds udstyr og brugen af dette. Endvidere får du gennemgået den udleverede lov tekst for området. Du opnår retten til at arbejde med epoxy. Kompetence mål for det valgfri specialefag 1. Deltagerne kan udføre arbejde med epoxy og isocyanater sundheds og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til sig selv og sine opgivelser j.f. 5 i AT bekendtgørelsen nr. 292 af 26. april Deltageren skal have kendskab til sundhedsrisici ved arbejde med produkter indeholdende epoxy og isocyanater. 3. Deltageren skal have kendskab til substitutionspligten og eventuelle forbud for anvendelse. 4. Deltageren skal vælge og anvende de rigtige personlige værnemidler og evt. andre sikkerhedsforanstaltninger ved hjælp af bl.a. brugsanvisning og evt. kodenummer. 5. Deltageren sikre at arbejdet med stofferne og materialerne følger retningslinjerne, indtil de er udhærdede og faren for sundhedsfarlige påvirkninger er op-hørt. 6. Deltageren skal sørge for, at andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet med stofferne eller materialerne, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig påvirkning. 7. Deltageren skal have kendskab til hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger. 8. Deltageren skal have kendskab til uhelds- og skadesbehandling, være i stand til at yde førstehjælp ved kontakt med epoxy og isocyanat og kunne bruge nødbruser og øjenskylleudstyr. 9. Deltageren skal have kendskab til forsvarlig affaldshåndtering. 10. Deltageren skal sikre sig, at der er opsat advarselstavle og evt. anden signalgivning, når der arbejdes med epoxy og Isocyanater. Uden niveau Bestået / ikke bestået 10

11 Sikkerhedsbog Mærkning af kemikalier Mærkning af kemikalier Forskelligt sikkerhedsudstyr Visir Hansker Dragt 11

12 Gulve - udlægning af fugefri gulve 3 dage Du lærer at udlægge og reparerer fugefri gulve af kompositmaterialer. Samt vurdere undergulvets planhed, fugtighed, fasthed og renhed. Du lærer selvstændigt at vælge og anvende korrekt materiale og hensigtsmæssigt værktøj og maskiner. Kompetence mål for det valgfri specialefag: 1. Deltageren kan udlægge og reparerer fugefri gulve af kompositmaterialer under hensyn til givne udfaldskrav og i henhold til gældende bygge- miljø- og arbejdsmiljølovgivning samt relevante henvisninger. 2. Deltageren kan vurdere undergulvets planhed, fugtighed, fasthed og renhed og på den baggrund rådgive om valg af egnede fugefri belægninger samt vurdere eksisterende gulve med henblik på reparation, herunder opretning og montering af ny fugefri belægning. 3. Til arbejdets udførelse kan deltagerne selvstændigt vælge og anvende korrekt materiale og hensigtsmæssigt værktøj og maskiner. Uden niveau Gennemført / ikke gennemført Eksempler på gulve - udlægning af fugefri gulve. 12

13 Undertage Du lærer at orientere dig i lovgivninger og anvisninger ved projektering og udførelse af en undertage, samt kende til fugtproblemer i byggematerialer. Du lærer at beskrive forskellige typer tagkonstruktioner i byggeriet. Du lærer at søge informationer om dampspærrer, isoleringskrav og ventilation i tagrum. Du lærer at læse tegninger og forklare forskellen på diffusionstætte og diffusionsåbne undertager. Du får kendskab til miljøbestemmelser og sikkerhedsregler, ved konstruktion og montage af undertage. Du lærer at udføre montering af en undertage med og uden ventilation, af forskellige banevarer efter anvisninger. Samt at udføre afslutninger ved gennembrydninger, f.eks. tagrender, skotrender og ventilation. Kompetence mål for det valgfri specialefag 1. Eleven kan orientere sig i lovgivning og anvisninger ved projektering og udførelse af undertage og kender til fugt i luft og kondensation og fugt i byggematerialer. 2. Eleven kan beskrive forskellige typer tagkonstruktioner i byggeriet. 3. Eleven kan søge informationer om dampspærrer, isoleringskrav og ventilation generelt i tagrum. 4. Eleven kan læse tegninger og forstå anvisninger ved montering af undertage. 5. Eleven kan forklare forskellen på diffusionstætte og diffusionsåbne undertage. 6. Eleven kan anvende de miljøbestemmelser og sikkerhedsregler, der er ved konstruktion og montage af undertage. 7. Eleven kan udføre montering af undertage med og uden ventilation af banevarer (f.eks. tagpap) og plader (f.eks. i gips/træfiber) efter anvisninger. 8. Eleven kan udføre afslutninger ved gennembrydninger, f.eks. tagrender, skotrender og ventilation. Avanceret Bestået / ikke bestået 13

14 Eksempler på arbejde med undertage. 14

15 Facadebeklædning, tegl og natursten Du lærer at opsætte facadebeklædning i tegl/facadebeklædning i natursten, samt vælge fastgørelsesmetoder efter underlagets karakter. Kompetence mål for det valgfri specialefag 1. Eleven kan opsætte facadebeklædning i tegl. 2. Eleven kan opsætte facadebeklædning i natursten. 3. Eleven kan vælge fastgørelsesmetoder efter underlagets karakter. Avanceret Bestået / ikke bestået Facadebeklædning, tegl og natursten. 15

16 Mureteknik til udførelse af særligt dekorativt murværk 7, Du lærer at udføre særligt dekorativt murværk, med gamle og kendte fugetyper samt udføre proces- og kvalitetskontrol. Du udfører overlukninger som buer, stik og ståltegl til gældende regler, geometri og æstetik. Du kan udføre udmåling og anlæg til smighjørner, samt udføre dette murværk håndværksmæssig korrekt. Kompetence mål for det valgfri specialefag 1. Eleven kan udføre utraditionelt og særligt dekorativt murværk under hensyntagen til stabilitet og eventuelle krav om bæreevne. 2. Eleven kan udføre gamle, kendte fugetyper og udføre proces- og kvalitetskontrol af den udførte opgave. 3. Eleven kan udføre overlukninger som buer, stik og ståltegl under hensyn til gældende regler, geometri og æstetik. 4. Eleven kan udføre udmåling og anlæg til rundt murværk samt udføre dette murværk under hensyntagen til god kvalitet og æstetik. 5. Eleven kan udføre udmåling og anlæg til smighjørner i forskellige grader samt udføre dette murværk håndværksmæssig korrekt under hensyntagen til gældende regler. Avanceret Bestået / ikke bestået Mureteknik til udførelse af særligt dekorativt murværk. 16

17 Fliser og klinker udført som særligt dekorativt arbejde Du lærer at udføre udmåling, tildannelse og nedlægning af almindeligt gulvklinker i vådrumsudformninger, samt vurdere klinkers kvalitet og slidstyrker. Du udfører udmåling, tildannelse og opsætning af keramiske fliser i forskellige vådrumsudformninger. Kompetence mål for det valgfri specialefag 1. Eleven kan udføre udmåling, tildannelse og nedlægning af almindeligt forekommende gulvklinker i moderne vådrumsudformninger samt vurdere klinkers kvalitet og slidstyrker. 2. Eleven kan udføre udmåling, tildannelse og opsætning af almindeligt forekommende keramiske fliser i moderne vådrumsudformninger, som indeholder rund bruseniche, udadgående rund hjørneafslutning, indadgående hjørne med hylde, ellipseformet beklædning omkring badeelement eller lignende dekorative elementer. Avanceret Bestået / ikke bestået. Fliser og klinker udført som særligt dekorativt arbejde 17

18 Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen 1 dag Du lærer at træffe de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger, ved arbejde med kold asfalt og bitumen som, ventilation, peronslige værnemidler inkl. åndedrætsværn. Du lærer at anvende brugsanvisninger og kender substitutionspligten, samt varetage hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger. Du lærer at instruere andre om sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold ved asfaltarbejde med kold asfalt og bitumen. Kompetence mål for det valgfri specialefag 1. Deltageren kan træffe de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger, herunder ventilation, ved forskellige typer arbejde med kold asfalt og bitumen, herunder vælge og anvende de rigtige peronslige værnemidler inkl. åndedrætsværn ved hjælp af brugsanvisninger og evt. kodenummer ud fra viden om sundhedsrisici ved kontakt med asfaltmaterialer, bitumenholdige materialer og asfaltrøg/dampe. 2. Deltageren kan anvende brugsanvisninger og kender substitutionspligten og eventuelle forbud for anvendelse. 3. Deltageren kan varetage hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger. 4. Deltageren kan instruere andre om sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold ved asfaltarbejde med kold asfalt og bitumen. 5. Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med arbejde med stoffer og materialer jf. bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292 af 26. april 2001 bilag IV. Uden niveau Bestået / ikke bestået Eksempler på sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen 18

19 19

20 Construction College Aalborg Øster Uttrup Vej Aalborg 20

Katalog valgfri specialefag

Katalog valgfri specialefag # Valgfri specialefag Fag nr Forløb Dage 2 Fliser og klinker udført som særligt dekorativt arbejde 3664 3.H / 4.H 7,5 niveau A 3 Murerteknik til udf. af særligt dekorativt murværk 3663 4.H 7,5 niveau A

Læs mere

UVMS SLUTMÅL FOR NIVEAUER... 5 UNDERVISNINGSMINISTERIETS NIVEAUER... 5

UVMS SLUTMÅL FOR NIVEAUER... 5 UNDERVISNINGSMINISTERIETS NIVEAUER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE KILDEMATERIALE... 4 INTERNET-SITES... 4 Bekendtgørelser & vejledninger vedrørende mureruddannelsen... 4 UVMs Elevplan... 4 Logbog for murerlærlinge... 4 UVMS SLUTMÅL FOR ER... 5 UNDERVISNINGSMINISTERIETS

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Center for Bygningsrestaurering

Center for Bygningsrestaurering Center for Bygningsrestaurering Den Gode Håndværker: Følgende kurser gennemføres i efteråret 2010 Grundlægende EDB på byggepladsen: 5 dage fra den 23-08 2010 til den 27-09 2010 AMU-nr. 44349-44371 Kursuskode

Læs mere

TØMRER PRAKTIK LOGBOG

TØMRER PRAKTIK LOGBOG TØMRER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

HO MURER VEDF ORL ØB 1

HO MURER VEDF ORL ØB 1 MURER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Murerteknik Vi bygger en mur med vinduesåbning overlukket med ståltegl og muren afsluttes med rulskifte. Vi har fokus på planlægning,

Læs mere

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet TØMRER 2013-14

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet TØMRER 2013-14 2 I forbindelse med din tømrer uddannelse skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 3 ugers valgfri speciale. Skolens valgfri speciale undervisningen er tilrettelagt hvert år i januar måned. Din kontaktlærer

Læs mere

6-ugers kursuspakke for byggebranchen

6-ugers kursuspakke for byggebranchen 6-ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg HANSENBERGteknia bygge & anlæg Efterår 2015 1 Tømrerkurser AMU-mål Dato Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 48 PUTAU 45362 23.11.15 24.11.15 25.11.15

Læs mere

STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG

STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Stenhuggerfaget Det Faglige

Læs mere

TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG

TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Side 1 af 5 Nummer: 43996 Titel: Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Kort titel: Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 06-11-2004 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD Handlingsorienteret

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Ønsker du et ekstra skoleophold til din lærling? Fem nye kurser for tømrer- og bygningssnedker-lærlinge

Ønsker du et ekstra skoleophold til din lærling? Fem nye kurser for tømrer- og bygningssnedker-lærlinge Ønsker du et ekstra skoleophold til din lærling? Fem nye kurser for tømrer- og bygningssnedker-lærlinge Mens du finder nye opgaver, opkvalificerer vi din lærling Valgfrie specialefag som erhvervsrettet

Læs mere

BYGGESJUSK I BYGGERIET

BYGGESJUSK I BYGGERIET BYGGESJUSK I BYGGERIET Michael Simonsen Byggeteknisk Rådgiver Mobil: 40 15 51 40 E-mail: ms@dhv.dk Dansk Håndværk Islands Brygge 26 Tlf.: 32 630 470 Fax 32 600 472 VINDUERS ENERGIMÆSSIGE PERFORMANCE Bygningsdel

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære.... 3 Grundfag.... 3 Projekt... 3 Valgfag... 4 Bogpakke.... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori...

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

Fuger - fugning ved vinduer og døre Fag nr.: 40163 Varighed: 21 Lektioner UVM mål 1 Deltagerne kan udføre og planlægge fugearbejde ved vinduer og døre ved såvel nybyggeri som ved renovering ud fra kendskab

Læs mere

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen blev totalrenoveret i 1999. Skolen er i 2 plan

Læs mere

Autolakering - Klargøring efter lakering

Autolakering - Klargøring efter lakering Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Autolakering - Klargøring efter lakering Undervisningsministeriet, oktober 2013. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer BEK nr 349 af 01/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.51T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Fællesskolen Hammelev Sct. Severin

Fællesskolen Hammelev Sct. Severin Beskrivelse / STED Fællesskolen Hammelev Sct. Severin Afdeling SSS Varme/ventilation: Udskiftning af hoved ventilations anlægget i Bygning A. D og C. Udskiftning af induktionskabinetter til radiatorer.

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

TILTRÆDELSESFORELÆSNING

TILTRÆDELSESFORELÆSNING TILTRÆDELSESFORELÆSNING STORE ISOLERINGSTYKKELSERS BETYDNING FOR KLIMASKÆRMENS BYGNINSFYSISKE FUNKTION TOMMY BUNCH-NIELSEN 12. DECEMBER 2013 Statik mit oprindelige fag Og stadig vigtigt for forståelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

WEBINAR Nyt epoxy-kursus

WEBINAR Nyt epoxy-kursus WEBINAR Nyt epoxy-kursus 6. December 2017 Præsentation ved Casper Burlin og Christina Stougaard Hansen, Industriens Uddannelser Program 1. Baggrunden for ændringen af epoxy-kurset: Arbejdsmiljørådets anbefalinger

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg MATERIALEBESKRIVELSE 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

www.vindebakke.dk TLF: 97 52 29 00 TLF: 97 52 52 44

www.vindebakke.dk TLF: 97 52 29 00 TLF: 97 52 52 44 www.vindebakke.dk TLF: 97 52 29 00 TLF: 97 52 52 44 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering

Læs mere

Elektrikeruddannelsens speciale Installationsteknik med studiekompetence. (eux)

Elektrikeruddannelsens speciale Installationsteknik med studiekompetence. (eux) Gymnasiale fag Timer Afkortning fra EUD timer Dansk A (stx) 240 0 Engelsk B (htx) 210 50 1 Matematik B (htx) 285 140 2 Samfundsfag C (htx) 75 0 Kemi C (hf) 75 0 Fysik B (htx) 190 40 3 Valgfag (evt. Matematik

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

TØMRER HOVEDFORLØB 1

TØMRER HOVEDFORLØB 1 TØMRER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 å dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Grat og valmkonstruktion Vi arbejder med opbygningen af grat, det vil sige planbilleder, profilbilleder, omkantninger. Der

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Center for Bygningsrestaurering

Center for Bygningsrestaurering Center for Bygningsrestaurering Den Gode Håndværker: Følgende kurser gennemføres i foråret 2010 Vådrum Anvendelse af love og regler: 2 dage fra den 11-01 2010 til den 12-01 2010 AMU-nr. 44623 Deltagerne

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag.

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Maj 2015. Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Flemming Christiansen Center for Trafik og Ejendomme Rådmandshaven 23 marts 2015. Notat. Notat fra bygningsgennemgang på plejecentret Bakkegården,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

Skou Gruppen A/S. 120 års resultater tæller

Skou Gruppen A/S. 120 års resultater tæller Skou Gruppen A/S 120 års resultater tæller Vi udfører solidt tømrer- og snedkerarbejde, der bygger på mange års stolte traditioner, klar nytænkning samt kompetente og kreative løsninger. Skou Gruppen arbejder

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux Oktober 2014 Fakta-ark EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever - højniveau, talentspor, eux EUD-reform indeholder flere tiltag, som skal sikre, at alle elever bliver udfordret til deres højeste niveau.

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Grundforløbsprøve. Mureopgave (A1) Du skal mure en facade (en mur) på placering A1 (se oversigtstegning).

Grundforløbsprøve. Mureopgave (A1) Du skal mure en facade (en mur) på placering A1 (se oversigtstegning). Mureopgave (A1) Du skal mure en facade (en mur) på placering A1 (se oversigtstegning). Facaden skal: Opføres i løberforbandt 1. Udføres som blank mur. Fremstå uberørt efter opmuring med fyldte fuger. Opstalt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

[CASE D. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER]

[CASE D. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Projektsvendeprøver [CASE D. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med indretningen af brusenicher. Arkitekten vil prøve om der kunne tænkes at være andre muligheder

Læs mere

LUFTHAVNSOPERATØR Speciale Airport service Uddannelsesjournal

LUFTHAVNSOPERATØR Speciale Airport service Uddannelsesjournal ERHVERVSUDDANNELSE SOM LUFTHAVNSOPERATØR Speciale Airport service Uddannelsesjournal For Lærling: Virksomhed: Uddannelsesaftalen begynder den: / - 20 Uddannelsesaftalen afsluttes den: / - 20 Denne uddannelsesjournal

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs er

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs er Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre under vejledning almindeligt installationsarbejde Under vejledning opsætte rendejern og foretage skiferdækning

Læs mere

Håndtering af affald i. Dagligdagen

Håndtering af affald i. Dagligdagen Håndtering af affald i AFFALDSHÅNDTERING Dagligdagen Parvis diskuterer I, hvordan I sorterer og bortskaffer i dag. I fremstiller plancher, der efterfølgende diskuteres i plenum. Stikord: Genbrug Deponering

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Fliseteknik, materialer og natursten

Fliseteknik, materialer og natursten Modul 2 Varighed 2 uger. Inden vi går i gang er det vigtigt, at du har forstået modulets læringsmål, derfor skal vi gennemgå modulets mål og casens omfang i fællesskab. Casens omfang indeholder 13 punkter

Læs mere

Bytoften III Gjøl. Bygge selskabet 27-05-2008. 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum. Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg

Bytoften III Gjøl. Bygge selskabet 27-05-2008. 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum. Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 25.01.2014 Bytoften III Gjøl 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 2 Plan 3 Facader 4 Materialebeskrivelse

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Vejledning. Valgfrit specialefag. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Vejledning. Valgfrit specialefag. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger BYGNINGSMALER LOGBOG Elevens navn: : CPR-nr: CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i bygningsmalerfaget Velkommen

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Arne Høi, Arkitekt MAA, Centerleder ved Center for Bygningsbevaring i Raadvad Adjungeret Professor ved Arkitektskolen Aarhus Hvad skal man vide, nå

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 27. juni 2008 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Højprofiler s. 2 Opbevaring og montage s. 3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Side 1 Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for opsætnings- og lægningsteknik ved montering af keramiske fliser efter tyndlagsmetoden og gælder for såvel

Læs mere

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Afdelingsbestyrelsens beretning Den 25. september 2014 Gæster: Alboa Alboa Dirigent: Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Bent Nedergaard Jeg vil i min beretning komme

Læs mere

Murerfagets faglærerkonference onsdag den 6. november 2013 Syddansk Erhvervsskole, Boulevarden 36, 7100 Vejle

Murerfagets faglærerkonference onsdag den 6. november 2013 Syddansk Erhvervsskole, Boulevarden 36, 7100 Vejle Morgenkaffe fra kl. 9.30 Kl. 10.00 Velkomst v/ Henning Østergaard, formand for fællesudvalget Kl. 10.15 Evaluering svendeprøve efterår 2013 v/ Lærebogsudvalget Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 13.30 Kl.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG Gør godt byggeri endnu bedre for YTONG MASSIVBLOKKE Indhold Indledning 3 Formål Projektering Levering & Produktindhold

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2690 Titel: Blikkenslagerarbejde Kort titel: - Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter opgaver

Læs mere

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik Odense Tekniske Skole og AMU-Fyn Afdeling Byggeri & Teknologi & Struktørafdelingen på AMU-Fyn Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Uddannelse Struktør Speciale(r)

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Brændeovn og skorsten DanskPejsecenter.dk CE godkendt skorsten Side 1 Monteringsvejledning / DP Skorsten Opstilling af ildstedet: Før montering af skorstenen påbegyndes, må det sikres,

Læs mere

Mejeriparken III, Hjallerup MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 01.07.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Mejeriparken, Hjallerup Boligerne

Læs mere

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER PUDSEDE FACADER 1 Puds Generelt har et pudslag en række forskellige funktioner, herunder at frembringe en plan overflade, der er velegnet som underlag for keramiske fliser, maling eller tapet. Puds opdeles

Læs mere

Ansøgning til Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)

Ansøgning til Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) Ansøgning til Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) 1: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Montagevejledning. 07.01.2016 Side 1 af 8. Mørupvej 15 DK-7400 Herning Tlf.: +45 60 12 88 60 E-mail: sht@sht.dk Hjemmeside: www.sht.

Montagevejledning. 07.01.2016 Side 1 af 8. Mørupvej 15 DK-7400 Herning Tlf.: +45 60 12 88 60 E-mail: sht@sht.dk Hjemmeside: www.sht. Montagevejledning Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse. 1. Forord. 2. Ansvarsfordeling. 3. Generelle anvisninger. 4. Detailanvisning. 5. Anhugning og løft. 6. Lagring. 7. Transport 8. Aflæsning. 9. Belastning.

Læs mere

STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG

STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Stukkatørfaget Det Faglige

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Råderetskatalog Herlevhuse vsb/foa 3023 Herlevhuse Indvendige råderets og vedligeholdelsesopgaver der kan udføres af lejer.

Råderetskatalog Herlevhuse vsb/foa 3023 Herlevhuse Indvendige råderets og vedligeholdelsesopgaver der kan udføres af lejer. Råretskatal Herlevhuse vsb/foa Indvendige rårets ligesopgaver r kan udføres af lejer. skal eller anmels /eller Godkens afslutning 1. Blæn eller/ flytte indvendige døre. 2. Udskifte skydøre, føre svingdøre

Læs mere

[CASE C. FAGOMRÅDET MURER]

[CASE C. FAGOMRÅDET MURER] Projektsvendeprøver [CASE C. FAGOMRÅDET MURER] Intro Vælger du denne case, skal du beregne og tegne et forslag til udseendet af de vinduesåbninger, der er er placeret på gangen ved hotelværelserne, i den

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG

STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Stukkatørfaget Det Faglige

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Patriciervilla Opført i perioden: ca. 1860-1930 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere