Jon Kvist Papers and talks teaching (far from exhaustive list) TABLE OF CONTENTS Research oriented Policy oriented Teaching oriented

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jon Kvist Papers and talks teaching (far from exhaustive list) TABLE OF CONTENTS Research oriented Policy oriented Teaching oriented"

Transkript

1 Jon Kvist Papers and talks teaching (far from exhaustive list) TABLE OF CONTENTS Research oriented Policy oriented Teaching oriented RESEARCH-ORIENTED The gender dimension of social investment strategies in Europe, paper to be presented at the ESPAnet conference, Poznan, 5-7 September The Economic Crisis, the EU, and National Welfare State Reforms in the 21 st Century, paper at CES conference Crisis and Contingency: States of (In)stability, Amsterdam, June, The Nordic Model DIY or RIP?, keynote at the international conference A Nordic Model?, University of Flensburg, 6-8 June The Economic Crisis, the EU and national welfare state reforms, Dansk Selskab for Europaforskning (DSE), DSE Annual Conference, September Retrenchment of social investments? The Great Recession, the European Union, and Policies of Austerity in Europe, paper at ESPAnet annual conference, Edinburgh, 6-8 September Retrenchment of social investments? The Great Recession, the European Union, and Policies of Austerity in Europe, plenary paper, International Sociological Association, RC on Poverty, Social Welfare and Social Policy. The 2012 Annual Conference Oslo, August Changing social inequality: Nordic welfare states in the 21 st century, presentation in book panel at the Reassessing the Nordic Welfare Model Final International Conference, Oslo, August Conceptualisation and measurement in comparative welfare policy and welfare outcome research Berlin Summer School in Social Sciences 2012 Linking Theory and Emporical Research, Berlin Summer School in Social Sciences organised jointly by the Social Science Research Center Berlin (WZB) and the Berlin Graduate School of Social Sciences at Humboldt University (BGSS), 23 June New measures for new welfare states: Better assessments of reconciliation of work and welfare through micro-simulation of public and private benefits, paper at the final RECWOWE conference Work and welfare in Europe: New compromises or ongoig demise?, Hotel Bloom, Brussels, June, Game changer? The economic crisis, the EU and national welfare state reforms, International symposium Welfare State Reform and consequences, Centre for Globalisation and Governance in cooperation with University of Southern Denmark, Universität Hamburg, June The Nordic approach combining minimum security with activation: From workfare with welfare to instigating dual tracks based on ethnicity in Denmark, paper at the Conference Anti-Poverty Programs in a Global Perspective, WZB, Berlin, June 2011.

2 Precise Past, Fuzzy Future, talk in the Oxford Series on Comparative Methodology, School of Social Policy, Oxford University, 25 February, Does the European Union threaten the welfare state? Paper presented at the international research seminar European Ideas and Action: Their impacts on social and health policy, organised by NordWel, Institute for Future Studies, Stockholm, and the Centre for European Studies at Sci Po, Paris, March The Europeanisation of social protection, conference paper, First conference of Nordic Centre Reassessing the Nordic Welfare Model, Oslo University College, October, European Data Centre for Work and Welfare, presentation for researchers at the kick-off conference of RECWOWE, Paris December, (w. W.v. Oorschot) Konvergens eller divergens blandt velfærdsmodeller? Oplæg for Velfærdskommissionen på dens Velfærdsseminar, København, 5. marts, West meets East socialpolitik og EU s udvidelse, oplæg på institutseminar, Socialforskningsinstituttet, Up for the Challenge? European welfare states under pressure (med M. Jæger), oplæg på institutseminar, Socialforskningsinstituttet, 20. december Velfærd i Europa i lyset af østudvidelsen, Institutmøde, Socialforskningsinstituttet, 15. maj, Velfærdsstatens udvikling gennem de sidste år Gennemgående træk og ideer i et nordisk og europæisk perspektiv, oplæg ved Temadag for Socialministeriets chefer, Landbrugets Center for Efteruddannelse, 13. september, Ældre - en udfordring i velfærdsstaten?, Oplæg på Ældre i velfærdsstaten, temadag på tværfaglig længerevarende efteruddannelse i gerontologi, Herlev Amtssygehus, 12. november, Fuzzy Sets and Ideal Types. Fredagsmøde på Socialforskningsinstituttet. København. 15. marts, Gender, the Welfare State, and Employment. Fredagsmøde på Socialforskningsinstituttet. København. 9. juni, Metodiske erfaringer fra en komparativ undersøgelse fuzzy mængdelære og idealtyper. Konference for akademiske medarbejdere (KONFAK). 31. oktober, Socialpolitik og EU. Dansk Sociolog-forening. København: Københavns Universitet. 30. november, Den nordiske velfærdsmodel på ældreområdet. Nordisk konference om ældreomsorg og velfærd. Kommunaltansattes Nordiske Samarbejde (KNS). Bymose Hegn Kursuscenter, 11. december, Et dansk og internationalt syn på den svenske velfærdskommission, Kommission Välfärdsbokslut, Stockholm, 11. november, Social Policies in a Welfare Context The Political, Social, and Economic Foundations of Danish Welfare Policies and the Development of Policies for Senior Citizens, LOPO (japansk delegation), Næstved, Næstved Kommune, 5. oktober, How is comparative social policy analysis possible and what may we learn from it?, PhD-forsvar, Odense, Odense Universitet og Socialforskningsinstituttet, 24. september, Velfærdsbegrebet - set i lyset af forskellige velfærdsmodeller, Årskursus ved Den sociale Højskole, København, 9. september,

3 Velfærdssamfund i en international belysning, Den sociale Højskole s Årskursus, København, 10. september, Strategier til bekæmpelse af ledighed i Danmark og Europa, Magistrenes Arbejdsløshedskasses Sommerkursus, Skælskør Folkehøjskole, 22. august, Europæiske pensionssystemer, Studiekreds om socialpolitik, Socialforskningsinstituttet, 5. september, A Methodology of Comparing Social Security Systems. Seminar on The Methodology of Comparing Social Security Systems, Research Unit on European Social Security, Institute of Social Law, Katholieke Universiteit Leuven, 28 February-1 March,1994. POLICY-ORIENTED Nordic style social investments over the life course, paper at Education, systèmes de formation des compétence, croissance et politique sociales, under the programe Modèles nationaux de croissance et protection sociale du CEE et du LIEPP de Sciences Po, du CEPREMAP et de la DREES, hosted by Sciences Po, May, Nordic welfare: A DIY guide, two talks: one talk for Scottish civil servants and one talk for Scottish MP s and general public, organised jointly by Horizon and the University of Edinburgh, Edinburgh, 28 November Employment friendly workfare policies, plenary at Sustainable Growth and Welfare Policy, KERI International Conference, Seoul, 7 November The Social Investment Perspective on the financing of social protection, plenary paper at the asisp Annual Network Conference, Hotel Crowne Plaza organised by the European Commission and GVG, June, Vision haves, handling søges: Norden som en konkurrencedygtig og unik velfærdsregion, Oplæg ved Nordisk globaliserings-arrangement inden for områderne kundskab samt sundhed og velfærd, april 2011, DGI, København. The Danish Welfare Model, presentation for Spanish Delegation led by Jordi Pujol, Socialforskningsinstituttet, January Hvad er velfærd og hvad er Velfærdskommissionens og LO's bud på fremtidens velfærd. Dansk Elforbunds konference om fremtidens velfærd, Dansk El-forbund, København, Fattigdom i et EU-perspektiv. Konference om den danske nationale handlingsplan for social beskyttelse og inklusion 2006, Socialministeriet, Ingeniørforeningen, København, EU, mobilitet og socialpolitik. Forum Europa, Center for Business and Politics, Copenhagen Business School, EU og velfærdsstaten, oplæg for lærere ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Skjoldenæs, 1. december, The Danish Welfare Society. German Marshall Fund, Socialforskningsinstituttet, København, Udviklingen i dansk arbejdsmarkedspolitik. Konferencen Velfærd for alle hvordan bliver fremtiden? De Samvirkende Invalideorganisationer, Eigtveds Pakhus, København, Er EU en trussel for velfærdsstaten? LO's EU konference, Sørup Herregård,

4 EU og socialpolitik. Think tank Forum Europa, Copenhagen Business School, Europæisering af den sociale tryghed, oplæg for EU & Internationalt udvalg, LO-huset, København, 14. maj, Den nordiske velfærdsmodel i et europæisk perspektiv. Nordisk Råd, Velfærdsudvalget, Bodø, Norge, Welfare Reforms in Denmark. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Den Haag, EU og socialpolitik: Udvidelse og forfatning. Oplæg ved møde i SF, Nørrebro, 18. november, EU s socialpolitik, oplæg ved AC s bestyrelsesmøde, Dansk Design Center, København, 11. november, Underminerer EU den nordiske velfærdsmodel? Oplæg på NFS og NOF s konference Tjänster i almänhetens interesser, Vilvorde Kursuscenter, 22. april, Socialpolitikkens udvikling og udfordringer fremtidens sociale arbejde?, Oplæg ved emnedag, Den sociale Højskole, Odense, d. 4. december Kan vi klare det hele? Om velfærdssamfundets prioriteringer, Oplæg på høringen Det aldrende samfund: Hvad har vi lært? Er der behov for nye tiltag?, Landstingssalen, København, 25. oktober Den nordiske velfærdsmodel i en global og europæisk kontekst: Udfordringer og udviklingstræk, Oplæg ved styrelsesmøde for Nordisk Forum For Socialpædagoger (NFFS) arrangeret af Socialpædagogisk Landsforbund, København, 23. september Social Protection in Europe and Asia: Policies, Pressures and Perspectives, oplæg på konferencen Asem4people, organiseret af Social Politisk Forening og Socialforskningsinstituttet, Arkitektskolen, 21. september Den nordiske velfærdsmodel i en europæisk kontekst, Oplæg ved møde mellem dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse og Nordiske Socionomers Samarbejdskomite, Holte, 1. oktober, EU, velfærd og socialpolitik, konferencen EU og velfærd, arrangeret af LO, København: SAS Royal, 20. september, EU og socialpolitik, oplæg og paneldebat m. G. Esping-Andersen, P. Birch Sørensen, V. Søvndal, og N. Helveg, arrangeret af Aktuelt og Nyt Europa, 22. august, EU og socialpolitik. Europa-bevægelsen. København. 29. november, Principper og prioriteringer i velfærdssamfundet, HK s hovedbestyrelse, Juelsminde, Pres på de europæiske velfærdsstater, København: Nordisk Ministerråd og Forbrugerrådet, Fra velfærdsstat til velfærdssamfund: Danmark i et internationalt perspektiv, Skælskør: Finansforbundet, Socialpolitik i Europa og europæisk socialpolitik, seminar om Socialpolitik i Europa. Socialpolitisk Forening, København, 25. marts, Velfærdsstaten, økonomisk vækst og social ulighed, SFI's Tænketank om velfærdssamfundets fremtid, Moltkes Palæ, København, 29. maj,

5 Velfærdssamfundet i krise, Årsmøde for Sammenslutningen af Institutioner for Erhvershæmmede (SIE), Nyborg Strand, 16. marts, TEACHING-ORIENTED Measuring the welfare state: Pitfalls and possibilities in comparative research, MSOG, Maastricht, How to get published, presentation for Ph.D. students of sociology, Copenhagen University, 7 June, Publiceringsstrategier. Oplæg for forskere på Socialforskningsinstituttet, København, Velfærdsstatens udvikling. Sociologisk Institut, København, Danish Welfare Research. Students from Lund University. Jon Kvist, Socialforskningsinstituttet, Socialforskningsinstituttet, EU og den nordiske velfærdsstat. MPP-uddannelsen, Roskilde Universitetscenter, Roskilde, Den demografiske udvikling som en udfordring for den danske velfærdsstat, oplæg journalistuddannelse ved Syddansk Universitet under temaet Aktuelle og fremtidige udfordringer til velfærdssamfundet, Odense, 18. september Velfærdsstaten og samfundsforskning - problemer, principper og perspektiver i anvendt socialforskning, Oplæg på temadag arrangeret af Sociologisk Analyse, Risskov, 13. august Metode og komparativ velfærdsstatsforskning, oplæg for forvaltningsstuderende, Roskilde Universitetscenter, 2. april, Nationale og internationale drivkræfter, pres og tendenser i den socialpolitiske udvikling ud fra et lærer-perspektiv, Oplæg på H-4 Landsmøde, Den sociale Højskole, København, 24. oktober Den danske velfærdsstats udvikling og idémæssige grundlag i nordisk og europæisk perspektiv, Oplæg ved Social- og Arbejdsmarkedspolitisk Seminarrække, Vilvorde Kursus- og Konferencecenter, 29. maj, Changing Rights and Obligations in Northern Europe. Forskerkursus for ph.d-studerende. LO-skolen, Helsingør. 21. november, Social- og arbejdsmarkedspolitisk Seminarrække for Social- og Arbejdsministeriet med styrelser. Gentofte, Vilvorde Kursus og Konferencenter. 10. oktober, Socialpolitik i et internationalt perspektiv, MPH-uddannelse, Århus, Århus Universitet. 22. september, Dansk socialpolitisk historie, MPH-uddannelse, Århus, Århus Universitet. 21. september, Den danske velfærdsmodel i en europæisk belysning problemer og perspektiver. Heldagsoplæg for ansatte ved ATP. ATP-huset, Hillerød juni, (to identiske oplæg). Komparativ velfærdsstatsforskning teoretisk og metodisk belyst ved nyere nordiske velfærdsreformer, MPP-uddannelse, RUC, Roskilde. 15. september, Social- og arbejdsmarkedspolitiske modeller i Europa modeller, konvergens, sammenhæng,

6 Temadag om velfærdssamfundet. Heldagsoplæg for sagsbehandlere på AER, AES, og FerieKonto. ATP-huset, Hillerød & oktober, (fire identiske oplæg). Velfærd og socialpolitik i EU. Oplæg for studerende ved Vestfyns Gymnasium. København, Socialforskningsinstituttet. 30. november, Fremtidens velfærdssamfund, Den Social Højskole, Odense, Den danske velfærdsstat i et internationalt perspektiv: Arbejdsløshed og arbejdsløshedsstøtte, FTF, Fåborg: Hotel Faaborg Fjord, Socialpolitik i Europa i en opbrydningstid?, forelæsning for polit-studerende, København: Københavns Universitet, Indføring i velfærdspolitik, Diplomuddannelse, Den Sociale Højskole, København, 9. september, Socialpolitik i et internationalt perspektiv, Diplomuddannelse, Den Sociale Højskole, København, 10. september, EU og socialpolitik, Diplomuddannelse, Den Sociale Højskole, København, 10. september, Dansk socialpolitiks historie, MPA-uddannelse, Århus, Århus universitet, 15. september, Det danske arbejdsløshedsforsikringssystem i et internationalt perspektiv, FTF-medarbejdere, Middelfart, Byggecentrum, 4. oktober, Velfærdsstaten i komparativ belysning, MPP-uddannelse, Roskilde, Roskilde Universitetscenter, 25. september, Socialforskningsinstituttet, HF-studerende, Frederiksberg, Elementer i et velfærdssamfund, Årskursus, København: Den sociale Højskole, Den danske velfærdsstat i forandring?, Årskursus, København: Den sociale Højskole, EU og dansk socialpolitik, Årskursus, København: Den sociale Højskole, Social Protection in Europe: An Introduction to Principles and Issues, delegation af europæiske fagforeningers social- og arbejdsmarkedspolitiske faglige sekretærer, European Trade Union Confederation (ETUC), Helsingør: LO-skolen, Social Protection in Denmark, ETUC, Helsingør: LO-skolen, Employment Performance and Non-Employment Benefits in Europe, ETUC, Helsingør: LO-Skolen, The EU and Social Protection, ETUC, Helsingør: LO-skolen, Principper og problemer i det danske velfærdssamfund, Gentofte: Institut for Blinde og Svagsynede, Socialpolitik. Årkursus ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole, Rigshospitalet, København, 16. januar, Velfærdsstaten i dag og i morgen i et internationalt perspektiv, Danmarks Journalisthøjskole, Århus, 12. august, Velfærdssamfundets fremtid, Dansk Flygtningehjælps Socialkoordinatortræf, Lynæs Fort, 13. august, Europæiske velfærdsmodeller, FIU underviserkonference, Esbjerg Højskole, 9. august,

7 Europa og socialpolitik, FIU underviserkonference, Esbjerg Højskole, 10. august, The Organisation and Financing of Social Security in Northern Europe, Albansk delegation af skatteopkrævere og socialforskere, PLS Consult, København, 22. juli, Velfærdspolitiske aspekter ved Østudvidelsen af EU, Esbjerg Højskole, 4. april, Velfærd i Europa fordele og ulemper ved skattefinansierede og bidragsfinansierede ordninger, Askov Højskole, 4. maj, 2001 The Impact of the EU on the Danish Welfare State. International Programme for Journalists, Danmarks Journalisthøjskole, Århus, 11. januar, The Danish Welfare State and Family - seen in an International Context, Danida Fellowships, Hotel Skuldelev Kro, Skibby, 28. april, Socialpolitik i EU - EU's socialpolitik, Den sociale Højskole s Årskursus, København, 6. februar, Social Security in Europe and the EU, EIS Students, Socialforskningsinstituttet, 2. marts, Multidisciplinary Approaches in Social Policy and Research Problems. Master of European Social Policy Analyses, Center of Analysis of Social Policy, Bath University, 1 May, Evaluation of European Social Fund Activities: Design and Methods, Master Programme in European Social Policy Analyses (MESPA), Bath: Bath University, Comparing Welfare Models: Pension Systems in the EU, Master Programme in European Social Policy Analyses (MESPA), Roskilde: Roskilde Universitscenter, The Danish Welfare State in a Comparative Perspective, presentation for a delegation of researchers from Eastern Europe and the Baltic countries, Danish National Institute of Social Research, Welfare States and Pension Systems in the EC Countries, Master Programme in European Social Policy Analyses (MESPA), Roskilde University Center, Welfare States and Pension Systems in the EC Countries, Master Programme in European Social Policy Analyses (MESPA), Roskilde University Center,

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende enheder: Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for

Læs mere

Præsentationer. Inviterede foredrag, internationalt Inviterede foredrag, nationalt

Præsentationer. Inviterede foredrag, internationalt Inviterede foredrag, nationalt Præsentationer Inviterede foredrag, internationalt Inviterede foredrag, nationalt Inviterede foredrag internationale møder 1. Ringsted C. Educational benefits of simulation-based training are we using

Læs mere

Christian Bjørnskov. Curriculum Vita (as of April 24, 2015) Contact address. Personal information and education. Primary research areas

Christian Bjørnskov. Curriculum Vita (as of April 24, 2015) Contact address. Personal information and education. Primary research areas Christian Bjørnskov Curriculum Vita (as of April 24, 2015) Contact address Department of Economics and Business Aarhus University Fuglesangs Allé 4 DK-8210 Aarhus, Denmark Telephone: +45 87 16 48 19 E-mail:

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006. Nye styringsformer og evaluering

Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006. Nye styringsformer og evaluering Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006 Nye styringsformer og evaluering Evalueringskonference 2006 Dansk EvalueringsSelskab inviterer hermed til foreningens årlige evalueringskonference d. 14.-16. september

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Liste over tilhørende institutter Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi Institut

Læs mere

Arbejdsrapporter fra DCHF 6. Årsberetning 2001. Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

Arbejdsrapporter fra DCHF 6. Årsberetning 2001. Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Arbejdsrapporter fra DCHF 6 Årsberetning 2001 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier 2002 Nørre

Læs mere

Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT)

Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Nordisk Kulturfond Ved Stranden 18 DK-1061, København K DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER DERES REFERENCE / JOURNALNUMMER

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet

Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet Økonomisk Institut Center for Sundhed og Samfund (CSS) Øster Farimagsgade 5, Bygning 26 1353 København K Telefon 35323010 2 INDHOLD Indledning...4

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende institutter og centre: Institut for Journalistik Juridisk Institut Institut for Marketing Institut for Miljø-

Læs mere

Torben Tranæs Curriculum Vitae

Torben Tranæs Curriculum Vitae Torben Tranæs Curriculum Vitae Home Address: Work Address: Birkebo 1 The Rockwool Foundation DK-2950 Vedbæk Research Unit Denmark Sølvgade 10, 2. tv. +45 45 80 37 08 DK-1307 Copenhagen K. Denmark +45 33

Læs mere

To årtier med forandring: Udbudspolitik og den sociale investeringsstats opståen

To årtier med forandring: Udbudspolitik og den sociale investeringsstats opståen politica, 44. årg. nr. 3 2012, 362-378 Kees van Kersbergen og Anton Hemerijck To årtier med forandring: Udbudspolitik og den sociale investeringsstats opståen Siden sidst i 1970 erne har de europæiske

Læs mere

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Region Hovenstaden 3 Region Midtjylland 5 Københavns kommune 6 Esbjerg 8 Nord

Læs mere

SOCIALE KONFERENCE 01.12.2014 EKSPERIMENTER

SOCIALE KONFERENCE 01.12.2014 EKSPERIMENTER SOCIALE KONFERENCE 01.12.2014 EKSPERIMENTER #SocialPlus14 Velkommen til Social+ konference om sociale eksperimenter Hvad er sociale eksperimenter? Ifølge Den Danske Ordbog er et eksperiment et: videnskabeligt

Læs mere

JURIDISK INSTITUT. Ph.D.-studerende pr. 31. december: Jane Ferniss Inge Langhave Jeppesen Dan Moalem Kaj Andersen Ramsløv Jeppe Rune Stokholm

JURIDISK INSTITUT. Ph.D.-studerende pr. 31. december: Jane Ferniss Inge Langhave Jeppesen Dan Moalem Kaj Andersen Ramsløv Jeppe Rune Stokholm JURIDISK INSTITUT Professor Ole Bjørn (til 31. august) Professor, lic.jur. Nis Jul Clausen, LL.M. (institutleder) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen Professor, lic.jur. Bent Iversen (til 31. august)

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Curriculum Vitae of Peter Jensen (March 2015)

Curriculum Vitae of Peter Jensen (March 2015) Curriculum Vitae of Peter Jensen (March 2015) Office address Department of Economics and Business, Aarhus University, School of Business and Social Sciences Fuglesangs Allé 4, DK-8210 Aarhus V, Denmark

Læs mere

Knudsen, GH & Lemmergaard, J 2013, 'TO DO, OR NOT TO DO - organisationens liv på de sociale medier' Ledelse og Uddannelse, vol 11, nr. 1, s. 5-7.

Knudsen, GH & Lemmergaard, J 2013, 'TO DO, OR NOT TO DO - organisationens liv på de sociale medier' Ledelse og Uddannelse, vol 11, nr. 1, s. 5-7. Jeanette Lemmergaard Lektor, Institutleder Strategisk Kommunikation & Ledelse Institut for Marketing & Management Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET 0. INTRODUKTION TIL SEMINARET Seminarets formål Med seminarets drøftelser håber vi at opnå: 1. Et overblik over det politisk landskabs/de politiske rammebetingelsers udvikling, herunder hvilke handlemuligheder

Læs mere

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Årsberetning Videnregnskab 2006 Annual Report Intellectual Capital Statement Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Ansvarshavende / Chief Editor Redaktion / Editor Oversættelse / Translation

Læs mere

A communist teaching experiment: How communism failed - and how we may evaluate teaching experiments Skak, M. 12 Sep 2014

A communist teaching experiment: How communism failed - and how we may evaluate teaching experiments Skak, M. 12 Sep 2014 Associate Professor Department of Business and Economics Postal address: Campusvej 55 5230 Odense M Denmark Email: mos@sam.sdu.dk Fax: 65503237 Phone: 65502116 Web address: null Web: null Publications

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Professor Peter Dahler-Larsen, PhD

Professor Peter Dahler-Larsen, PhD CV Professor Peter Dahler-Larsen, PhD Born: June 14, 1961 Contact info: Dept. of Political Science University of Copenhagen Øster Farimagsgade 5 1353 København K PDL@ifs.ku.dk Degrees 1993 Ph.D., Organization

Læs mere

Curriculum vitae Sisse Grøn

Curriculum vitae Sisse Grøn Curriculum vitae Sisse Grøn Uddannelse Ansættelser 2008 Samfundsvidenskabelig Ph.d.-grad fra Roskilde Universitetscenter 2000 Kandidatgrad i Europæisk Etnologi fra Københavns Universitet 1996 Bachelorgrad

Læs mere

Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal. Presentation April 23 th 2008. Per Krull. krull@asb.dk

Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal. Presentation April 23 th 2008. Per Krull. krull@asb.dk Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal Presentation April 23 th 2008 Per Krull krull@asb.dk Department of Management Strategy Lab Aarhus School of Business University of Aarhus. 0 TABLE

Læs mere

Livschancer og social mobilitet

Livschancer og social mobilitet Martin D. Munk Livschancer og social mobilitet forskellige fødselsårganges vilkår Det viser sig, at relativt yngre fødselsårgange har ringere chance for at opnå sociale positioner som direktører/højere

Læs mere