2014 Projektleder for projektet: Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelser på Bornholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014 Projektleder for projektet: Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelser på Bornholm"

Transkript

1 Stenbrudsvej 55 DK-3730 Nexø Tlf Fax: CV Tage Petersen Nationalitet Dansk Fødselsår 1960 Profession (grad) Cand. comm i geografi og kommunikation 1994 Stillingsbetegnelse Forsker Ansat i firmaet 1995 Faglige poster og hverv Formand for Bornholms Middelaldercenters bestyrelse Medlem af Bornholms Vækstforums sekretariat og kontaktgruppe Særlige erfaringsområder Har lang erfaring som forsker og projektleder specielt indenfor analyser af omfattende udvikling af mindre virksomheder, turisme, og regional uddannelsespolitik i udkantsområder. Udvikling af og gennemførelse af uddannelser på videregående niveau i udkantsområder. Undervisning og vejledning af masterstuderende. Erfaring med bestyrelsesarbejde i vidensinstitutioner og for regionale udviklingsprogrammer Tilrettelæggelse af undersøgelser. Skriftlig og mundtlig formidling. Teoretisk og praktisk viden om regional udvikling, turismeudvikling, national/regional uddannelsespolitik, små virksomheder, mindre virksomheders læring og kompetenceudvikling. Uddannelser Projektledelse. Kursus ved forvaltningshøjskolen 2005 Regional planlægnings kursus ved Nordregios akademi program. URSA 2000: NORTHERN EUROPE'S VITAL REGIONS - developing regional governance to increase competitiveness. Nordregio. Stockholm, Ålborg og Helsinki Cand. comm i geografi og kommunikation 1994 Elektriker 1981 Faglige poster og hverv 2014 Formand for Bestyrelsen for Bornholms Middelaldercenter medlem af Bestyrelsen for Bornholms Middelaldercenter Bestyrelsesformand for Pædagogisk Center Bornholm Medlem af bestyrelsen for Center for Forskning og Udvikling i landdistrikter Medlem af bestyrelsen for Digital Bornholm Medlem af bestyrelsen for Bornholms Akademi Udført arbejde Større sammenhængende projekter: 2014 Projektleder for projektet: Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelser på Bornholm Projektleder for Københavns Kommunes Erhvervsbarometer. Vækstanalyse Bornholm for Bornholms Vækstforum Faglig leder af Socialfondsprojektet Master i Oplevelsesledelse i Yderområder. Faglig koordinator for Master i oplevelsesledelse på Bornholm og i Thy

2 Regional Trajectories in the Knowledge Economy - A Dynamic Model (EURODITE). Forskningsprojekt finansieret af EU s 6. rammeprogram for forskning (konsortium af 30 universiteter og forskningscentre). Leder af socialfondsprojektet Innovationsledelse i udkantsområder i samarbejde med RUC, SDU og konsulentfirmaet Kultur og kommunikation Projektleder Bornholms Akademi for projektet: Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den fremtidige uddannelsesstruktur på Bornholm Projektledelse I projektet. How to Make a Living in insular Areas Six nodic Cases Deltagelse CRT s team bag rapporten Bornholms udviklingsmuligheder - en SWOT-analyse Projektdeltagelse i projektet En platform for videnbaseret udvikling af turismeerhvervet på Bornholm Udarbejdelse af rapporten På egne ben i nye omgivelser- Sydöstra Skåne og Bornholms möjligheter i Öresundsregionen Påbegyndt ph.d. ved Roskilde Universitetscenter Udarbejdet flere delrapporter i forbindelse med ph.d. Deltaget i nordisk projekt om service tilbudet i udkantskommuner Udarbejdet projekter om regional uddannelses politik Evaluering af Interreg program Tidligere beskæftigelse Projektleder Bornholms Akademi Souschef Center for Regional og Turismeforskning Forsker Center for Regional og turismeforskning Studerende ved Roskilde Universitetscenter Elektriker i Roskilde Installationsforretning Pædagogisk medarbejder Forhistorisk forsøgscenter Lejre Elektriker i Roskilde Installationsforretning Elektriker i Roskilde Installationsforretning Hf studerende ved Roskilde Amtsgymnasium Elektriker lærling i Elhjørnet Publikationer Rapporter Ud over kanten- Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm Udarbejdet for Center for Kystturisme. Petersen T., Bach-Jensen A. og Rømer L. Center for Regional- og Turismeforskning 2014 Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelser på Bornholm. Udarbejdet til Bornholms Vækstforum Petersen T., Bach-Jensen A. og Topsø Larsen K. Center for Regional- og Turismeforskning 2014 Erhvervsbarometer København. Udarbejdet for Københavns kommune. Petersen T og Enemark A. Center for Regional og Turismeforskning. Maj 2014

3 Vækstanalyse Bornholm. Udarbejdet til Bornholms Vækstforum A Hedetoft A og Petersen T. Center for Regional- og Turismeforskning September 2013 Development and branding of regional food of Bornholm. Final WP5 report including WP6 synthetic reports. June Succesfuld innovation i landdistrikterne. Udarbejdet for velfærdsministeriet landdistriktspulje. Sammen med Tomas Vedsmand. Gemba Innovation og CRT 2009 Forsat vækst og udvikling af bornholmske regionale Fødevarer - Et oplæg til strategi. For LAG-Bornholm, Center for regional og Turismeforskning 2008 Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer. Afrapportering til Bornholms Vækstforum. Bornholms Akademi og Center for Regional og Turismeforskning. Juni 2006 How to Make a Living in insular Areas Six nodic Cases Nordregio report 2006: Sammen med Margaretha Dahström mfl. Bornholms udviklingsmuligheder - en SWOT-analyse. Udarbejdet for Bornholms Erhvervsknudepunkt. Sammen med Anders Hedetoft med flere. CRT 2004 På egne ben i nye omgivelser- Sydöstra Skåne og Bornholms möjligheter i Öresundsregionen. Udarbejdet for samarbejdet Sydöstra Skåne/Bornholm. Sammen med Peter Billing Strategier for kompetenceudvikling i det bornholmske turismeerhverv. Bornholms Forskningscenter 2001 Former för Överföring av kunskapstyper i små turistföretag i perifera områden. Fallet Arjeplog. Rapport TUR 2000:1 Institutionen för Turismevetenskap vid Mitthögskolan i Östersund, Sverige. Sammen med Per Åke Nilsson. Tjenestetilbudet i spredt befolkede kommuner i Norden. (The supply of services in densely populated municipalities in the North). Nord Trøndelags Forskning Udviklingsmuligheder for den bornholmske fiskerisektor (Development possibilities for the Bornholmian fishing sector ). Institut for fiskeriforvaltning og Kystsamfundsudvikling Videregående uddannelsesinstitutioner og regional udvikling i perifere områder - et case-studie på Gotland.Bornholms Forskningscenter Uddannelsespolitik i et udkantsområde - en analyse af uddannelsesstrukturen på Bornholm. Bornholms Forskningscenter Sammen med Keld Jensen. Analyse af uddannelsesstrukturen på det bornholmske arbejdsmarked. Bornholms Forskningscenter Sammen med Keld Jensen. Interreg-Bornholm. Evaluering af et EU-program for samhandel i Østersøregionen Bornholms Forskningscenter Barrierer for Omstilling - et studie af lokal erhvervsudvikling i Polen. Publikationer fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi Forskningsrapport nr. 93. RUC Sammen med Tomas Vedsmand.

4 Chapters in books Turismeakademiuddannelser og deres bidrag til et kompetenceløft til dansk turisme. I Fremtidens medarbejder i dansk turisme. Jubilæumsskrift Center for Turisme og Oplevelse. Oktober 2014 Articles in refereed journals Lokalt Näringslivsarbete Danmark. Case analyse I Lokalt Näringslivsarbete Förudsättningar och begränsningar. Tilväxtanalys Östersund maj 2013 Island foods and regional development: a recipe for success? By Karin Topsø Larsen, Jesper Manniche and Tage Petersen. In From one island to another a celebration of island Connections Edited by Karin Topsø Larsen: CRT 2012 Molly: establishing university-driven development on an island. By Lene Rømer and Tage Petersen. In From one island to another a celebration of island Connections Edited by Karin Topsø Larsen: CRT 2012 Molly- en metode til universitetsdrevet udvikling af en ø. Af Lene Rømer og Tage Petersen i Mulighederne af en Ø Redigeret af Lene Rømer og Michael Lambæk Nielsen: CRT 2012 The importance of profit and growt-oriented entrepreneurs in destination competitiveness and change By Donald Getz and Tage Petersen in Reinventing a tourism destination: Facing the Challange. Edited by sandra Weber and Renata Tomljenovic. Zagreb: Institute for tourism Kompetencer og udviklingen i en udkantsregion (1995). (Competences and development in a peripheral area). In Lundtorp, S. (ed): Utkantsstudier (Peripheral Studies). Research Centre of Bornholm. Public support for tourism SMEs in peripheral areas: The Arjeplog Project, northern Sweden. Author(s): Nilsson PA, Petersen T, Wanhill. Source: SERVICE INDUSTRIES JOURNAL 25 (4): JUN 2005 Growt and Profit- orientated Entreperneurship among Family Business Owners in the tourism and Hospitality Industry. International journal of Hospitality Management, 24, Together with D Getz Tourism non-entrepreneurship in peripheral destinations: a case study of small and medium tourism enterprises on Bornholm, Denmark Tourism Geographeis 5(4), November 2003, Routledge. Together with D Ioannides Challenges For tourism development within a restrictive panning environment: The case of a cold water destination. Tourism vol. 49 no.4 Zagreb Croatia Together with D Ioannides Working papers Bornholms udviklingsmuligheder. Hovedrapport.(Sammen med en række andre forfattere). Working Paper nr. 22 fra Center for Regionalog Turismeforskning (2004). Bornholms udviklingsmuligheder. Bilagsrapport. (Sammen med en række andre forfattere). Working Paper nr. 23 fra Center for Regionalog Turismeforskning (2004). Konference papers Skills and formal education within the tourism sector. Præsentation på nordisk Turismekonference. CBS og AAU oktober 2014 Entrepreneurial Activity and Tourism Development in Two Island Environments: A Comparative Study of Bornholm and Lesvos: By Dimitri Ioannides, SW Missouri State University, USA & Tage Petersen. Presented at the conference: Reinventing A Tourism Destination:

5 Dubrovnik Oct The roles of small and family business in destination competitiveness: By professor Donald Getz University of Calgary Canada and Tage Petersen. Presented at the conference: Reinventing A Tourism Destination: Dubrovnik Oct Videregående uddannelsesinstitutioner som erhvervspolitisk virkemiddel i en udkantsregion- Science push eller demand pull effecter. Paper presented at: URSA 2000: NORTHERN EUROPE'S VITAL REGIONS - developing regional governance to increase competitiveness. Nordregio. Stockholm, Ålborg og Helsinki. Kompetence og produktudvikling i små turismevirksomheder - et case studie af 8 turismevirksomheder i Nordsverige (Competences and product development in small tourism businesses - a case study of 8 tourism businesses in Northern Sweden). 8th Nordic Tourism Research Conference Nov 1999 in Alta, Norway. Videregående uddannelse som regionalpolitisk strategi - muligheder og konsekvenser. (Further education as a regional policy strategy - possibilities and consequences). 7th Nordic Tourism Research Conference Nov 1998 in Åre, Sweden. Videregående uddannelsesinstitutioner som erhvervspolitisk virkemiddel i en perifer region (Institutions for further education as an industrial policy instrument in a peripheral region). Forskarforum Conference, held by the Swedish Institute for regional research Nov in Östersund, Sweden. Formidling i øvrigt Oplæg for Direktionen i Holstebro kommune om Master i Oplevelsesledelse Notat Comfortness Bornholm Gentagen interviews til dagspresse og lokale elektroniske medier Div. oplæg i lokale konferencer og seminarer Foredrag i lokale politiske foreninger Sprogfærdigheder Taler Læser Skriver Dansk X X X Engelsk X X X Svensk, norsk X

CV Lene Feldthus Andersen

CV Lene Feldthus Andersen Stenbrudsvej 55 DK-3730 Nexø Tel: +45 5644 1144 Fax: +45 5649 4624 E-mail: crt@crt.dk www.crt.dk CV Lene Feldthus Andersen Nationalitet Dansk Fødselsår 1963 Profession (grad) Master of Science, Master

Læs mere

INDBLIK I UDVALGTE VIDENSOMRÅDER 2010: FORMIDLING: HVEM UDGØR CRT? UDVALGTE ARTIKLER: 4-5 FORMANDENS BERETNING 2011 6-7 DIREKTØRENS BERETNING 2011

INDBLIK I UDVALGTE VIDENSOMRÅDER 2010: FORMIDLING: HVEM UDGØR CRT? UDVALGTE ARTIKLER: 4-5 FORMANDENS BERETNING 2011 6-7 DIREKTØRENS BERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2 S I D E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 4-5 FORMANDENS BERETNING 2011 6-7 DIREKTØRENS BERETNING 2011 3 INDBLIK I UDVALGTE VIDENSOMRÅDER 2010: 8-9 ADAM, LINE OG ALLE DE ANDRE 10-11

Læs mere

Nordisk turisme i et regionalt perspektiv. Redaktør Anne-Mette Hjalager

Nordisk turisme i et regionalt perspektiv. Redaktør Anne-Mette Hjalager Nordisk turisme i et regionalt perspektiv Redaktør Anne-Mette Hjalager Nordregio 2001 Nordregio Working Paper 2001:11 ISSN 1403-2511 Nordregio - the Nordic Centre for Spatial Development PO Box 1658 S-111

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende enheder: Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for

Læs mere

Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT)

Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Nordisk Kulturfond Ved Stranden 18 DK-1061, København K DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER DERES REFERENCE / JOURNALNUMMER

Læs mere

Curriculum vitae Sisse Grøn

Curriculum vitae Sisse Grøn Curriculum vitae Sisse Grøn Uddannelse Ansættelser 2008 Samfundsvidenskabelig Ph.d.-grad fra Roskilde Universitetscenter 2000 Kandidatgrad i Europæisk Etnologi fra Københavns Universitet 1996 Bachelorgrad

Læs mere

DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK

DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK 2014 DANSK FORSKNING I 1 INDHOLD CRT Center for Regional- og Turismeforskning 4 KORA - Det nationale institut for KOmmuners og Regioners forskning og Analyse 4 KØBENHAVNS UNIVERSITET: Institut for Fødevare-

Læs mere

Årsmagasin. Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen

Årsmagasin. Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen Årsmagasin 2012 Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen ÖRESUNDSKOMITEEN Design: Kiberg&Gormsen Öresundskomiteen er det politiske samarbejdsforum for regionale

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Region Hovenstaden 3 Region Midtjylland 5 Københavns kommune 6 Esbjerg 8 Nord

Læs mere

DEN STORE OMSTILLING

DEN STORE OMSTILLING REG LAB DEN STORE OMSTILLING 2.900 MIA. DOLLARS I BESPARELSER I 2030 VED AT HØSTE POTENTIALET I RESSOURCEPRODUKTIVITET 44 MIO. MENNESKER ER DREVET IND I FATTIGDOM PÅ GRUND AF STIGENDE FØDEVAREPRISER I

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Liste over tilhørende institutter Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi Institut

Læs mere

Publications. Learning as way-finding Dau, S. 2015

Publications. Learning as way-finding Dau, S. 2015 Susanne Dau PhD Student Department of Communication and Psychology The Faculty of Humanities E-learning lab Postal address: Nyhavnsgade 14 Friis, null 9000 Aalborg Denmark Postal address: Nyhavnsgade 14

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL [Titel] Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

Status CUPP november 2011

Status CUPP november 2011 Status CUPP november 2011 Medarbejdere som er fast tilknyttet CUPP: VIdencenterleder Randi Andersen (fuld tid), projektleder Jimmy Krab (fuld tid), projektleder Jan Frederiksen (50 %). Indledning Praktik

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2012 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2012 et år med udfordringer og fremgang 5 Sammen sætter vi kursen 6 EMUC s bestyrelse 7 EMUC

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Sammenhæng for vækst og innovation

Sammenhæng for vækst og innovation April 2014 Sammenhæng for vækst og innovation En databaseret kortlægning af sammenhænge i udbud og efterspørgsel i det danske innovations- og erhvervsfremmesystem For information on obtaining additional

Læs mere

Business Speakers om...

Business Speakers om... Business Speakers om... Business Speakers Balanced Scorecard Branding Business Process Reengineering Customer Relation Management Design Detailhandel Forandringsledelse Global økonomi Innovation og kreativitet

Læs mere

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder Evaluering af MOLLY november 2012 1 2 Evaluering af MOLLY - Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder november 2012 Anja Bach-Jensen og Karin Topsø Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning

Læs mere

Bilagsoversigt: Eftersendelser:

Bilagsoversigt: Eftersendelser: Bilagsoversigt: Bilag 1 Til 5.5.b: Evaluering af Grønlands deltagelse i internationale programsamarbejder og fonde, Udenrigsdirektoratet. Bilag 2 Til 5.8.c: Inuit Circumpolar Council Årsrapport Deloitte

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere