Publikationer på dansk 1. Monografier og andre større faglige arbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publikationer på dansk 1. Monografier og andre større faglige arbejder"

Transkript

1 1 Knud Illeris: Publikationer på dansk Publikationslisten er inddelt i følgende temaer: 1. Monografier og andre større arbejder 2. Forskningsrapporter mv. 3. Redigerede antologier 4. Bidrag til officielle publikationer 5. Faglige artikler i tidsskrifter, antologier mv. 6. Væsentlige bidrag til konferencer o.lign. 7. Kronikker, faglige debatindlæg mv. 8. Væsentlige arbejdspapirer o.lign. 1. Monografier og andre større faglige arbejder 2009: Ungdomsliv mellem individualisering og standardisering. København: Samfundslitteratur. 347 sider. I samarbejde med Noemi Katznelson, Jens Christian Nielsen, Birgitte Simonsen og Niels Ulrik Sørensen. 2006: Læring. København: Roskilde Universitetsforlag. 297 sider. 2. udgave. 2004: Læring i Arbejdslivet. København: Roskilde Universitetsforlag & Learning Lab Denmark. 282 sider. I samarbejde med 15 partnere. 2003: Voksenuddannelse og voksenlæring. 200 sider. København: Roskilde Universitetsforlag 2002: Ungdom, identitet og uddannelse. 223 sider. København: Roskilde Universitetsforlag. I samarbejde med Noemi Katznelson, Birgitte Simonsen og Lars Ulriksen. 2000: Voksenuddannelse som masseuddannelse disciplinering til fleksibilitet. 142 sider. København: Roskilde Universitetsforlag. 1999: Læring aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx. 227 sider. København: Roskilde Universitetsforlag. Norsk udgave : Pædagogisk udviklingsarbejde - skoleudvikling. Frederikshavn: Dafolo. 119 sider. I samarbejde med Lejf Moos, Niels Kryger og Johnny Thomassen. 1996: Almenkvalificering - kort fortalt. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, RUC. 96 sider. I samarbejde med Vibeke Andersen, Christian Kjærsgaard, Kirsten Larsen, Henning Salling Olesen og Lars Ulriksen. 1995: Almenkvalificering. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, RUC. 299 sider. I samarbejde med Vibeke Andersen, Christian Kjærsgaard, Kirsten Larsen, Henning Salling Olesen og Lars Ulriksen. 1995: Læring, udvikling og kvalificering. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, RUC. 169 sider. Indlæst på lydbånd til læsehandicappede : Kvalifikationer - en søgemodel. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, RUC. 61 sider. I samarbejde med Vibeke Andersen, Christian Kjærsgaard, Kirsten Larsen, Henning Salling Olesen og Lars Ulriksen. 1993: Kvalifikationer og levende mennesker. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, RUC. 260 sider. Engelsk udgave i uddrag efteråret I samarbejde med Vibeke Andersen, Christian

2 Kjærsgaard, Kirsten Larsen, Henning Salling Olesen og Lars Ulriksen. 1991: Pædagogikkens betydning. København: Unge Pædagoger. 189 sider : Projektarbejde i specialarbejderuddannelsen. København: Arbejdsmarkedsstyrelsen. 156 sider, inkl. bilag. I samarbejde med Trine Borgnakke, Jørgen Rafn og Annette Ramsøe. 1989: Pædagogisk udviklingsarbejde - mellem selvforvaltning og styring. København: Unge Pædagoger. 108 sider. I samarbejde med Niels Kryger, Lejf Moos og Johnny Thomassen. 1989: De skæve køn, 1. og 2. del. København: Unge Pædagoger. 359 sider. I samarbejde med Birgitte Simonsen. 1985: Grundbog i projektarbejde. København: Unge Pædagoger. 149 sider. I samarbejde med Jens Berthelsen og Sten Clod Poulsen. 1982: Ungdomspsykolgi - samfundssituation, handlemønstre, bevidsthedsformer. København: Unge Pædagoger. 213 sider. I samarbejde med Elo Nielsen og Birgitte Simonsen. 1981: Modkvalificeringens pædagogik - problemorientering, deltagerstyring og eksemplarisk indlæring. København: Unge Pædagoger. 225 sider. 1980: De kom på efg... København: Unge Pædagoger. 69 sider. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen. 1980: Efg-undervisning. København: Unge Pædagoger. 276 sider. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen. 1978: Motivation i skolen - manipulation eller solidaritet. København: Munksgaard. 74 sider. 1978: Uddannelsesplanlægningens elendighed - en kritik af U90. København: Munksgaard. 205 sider. I samarbejde med Jens Bjerg, Jørgen Aage Jensen, Søren Keldorff, Anders Mathiesen, Henning Salling Olesen og John Houman Sørensen. 1978: Samfundet og pædagogikken. København: Munksgaard. 164 sider. I samarbejde med Per Fibæk Laursen og Birgitte Simonsen. 1977: Projektarbejde i arbejderuddannelserne. København: LOs Landsskole. 53 sider. I samarbejde med Mogens Bengtsson. 1977: Projektarbejde - erfaringer og praktisk vejledning. København: Borgen. 318 sider. I samarbejde med Jens Berthelsen og Sten Clod Poulsen. 2. udgave udgave 1979, 397 sider. 1976: Skole og kvalifikation - eller: Hvad er det børnene lærer i skolen? København: Unge Pædagoger. 47 sider. I samarbejde med Henning Salling Olesen og Palle Rasmussen. 1976: Læreruddannelser, skole og samfund. København: Munksgaard. 206 sider. I samarbejde med Henning Salling Olesen og Palle Rasmussen. 1974: Problemorientering og deltagerstyring - oplæg til en alternativ didaktik. København: Munksgaard. 272 sider. 2. udgave Svensk udgave : Et deltagerstyret undervisningsforløb - storgruppeordningen på Blaagaard Seminarium, 1. og 2. del. RUC-forlag. 527 sider, inkl. bilag. 1971: Psykologi på psykologisk grundlag. Psykologisk Laboratorium, KU. 139 sider. 2. Forskningsrapporter mv. 2007: Hard Fun personlig kompetenceudvikling: Evaluering af et kompetenceudviklingsprojekt i mediebranchen. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. 30 sider. I samarbejde med Jens

3 Christian Nielsen og Dorthe Skov Jeppesen. 1999: Voksenuddannelse mellem trang og tvang. København: Roskilde Universitetsforlag. 208 sider. I samarbejde med Annegrethe Ahrenkiel, Lizzie Mærsk Nielsen og Birgitte Simonsen : Voksenuddannelse og deltagermotivation. København: Roskilde Universitetsforlag. 122 sider. I samarbejde med Annegrethe Ahrenkiel, Marie-Louise Sederberg og Birgitte Simonsen. 1995: Når skolekulturer samarbejder. Bidrag til evaluering af Voksenuddannelsespuljen. Arbejdsmarkedsstyrelsen & Undervisningsministeriet. 79 sider. I samarbejde med Vibeke Andersen. 1994: Almenkvalificering på korte kurser. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, RUC. 162 sider. I samarbejde med Lars Ulriksen og Niels Warring. 1994: Plankursusundersøgelsen. Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen, RUC. 33 sider. 1990: Uddybning af det statistiske materiale. 3. rapport fra forskningsprojektet Folkeskolens langtidsvirkninger for eleverne. Roskilde Universitetscenter. 72 sider. 1989: De tidligere elevers karakteristik af 6 danske folkeskoler i 1960'erne og 70'erne. 2. rapport fra forskningsprojektet Folkeskolens langtidsvirkninger for eleverne. Roskilde Universitetscenter. 89 sider. 1987: Hovedresultaterne af en interview-undersøgelse med 244 tidligere elever fra udvalgte klasser ved 6 danske folkeskoler. 1. rapport fra forskningsprojektet Folkeskolens langtidsvirkninger for eleverne. Roskilde Universitetscenter. 195 sider, inkl. bilag. 1980: Data om efg-eleverne - på basisåret indenfor levnedsmiddelområdet 1977, 1978 og rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 80 sider. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen. 1980: Køkken, kokke og kvalifikationer - om arbejdet i restaurationskøkkener i relation til efguddannelsen indenfor levnedsmiddelområdet. 11. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 69 sider. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen. 1980: Nærbillede af 5 efg-elever - på basisåret indenfor levnedsmiddelområdet. 10. rapport fra efgprojektet. Roskilde Universitetscenter. 104 sider. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen. 1979: Elevernes livsbetingelser, fritid og interesser - på efg-basisåret indenfor levnedsmiddelområdet. 9. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 142 sider. I 1979: Arbejde og kvalifikationskrav i institutionskøkkener - og uddannelse indenfor efg's levnedsmiddelområde. 8. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 104 sider. I 1979: Et års pædagogisk udviklingsarbejde i fællesfagene - på efg-basisåret indenfor levnedsmiddelområdet. 7. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 137 sider. I 1979: Videre forsøg med integration af fællesfag og retningsfag i projektundervisning - på efgbasisåret indenfor levnedsmiddelområdet. 6. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 222 sider inkl. bilag. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen. 1979: Elevernes vurderinger af efg-undervisningen - på basisåret indenfor levnedsmiddelområdet. 5. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 61 sider. I samarbejde med Henriette

4 4 Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen. 1978: Integration af fællesfag og retningsfag i en projektuge - på efg-basisåret indenfor levnedsmiddelområdet. 4. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 89 sider. I 1978: Omkring fællesfagsundervisningen og elevforudsætninger - på efg-basisåret indenfor levnedsmiddelområdet. 3. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 156 sider. I 1977: Omkring grundlaget for et pædagogisk udviklingsarbejde - på efg-basisåret indenfor levnedsmiddelområdet. 2. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 106 sider. I 1977: Omkring undervisningen på seks efg-skoler. 1. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 58 sider. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen. 1969: Spørgeskemaundersøgelse af 42 de studenter, der var rettidigt tilmeldt ved psykologistudiet i Århus, men ikke blev optaget. Psykologisk Laboratorium, KU. 7 sider + bilag. 1969: Spørgeskemaundersøgelse af de førsteårsstuderendes vurdering af undervisningen i psykologi Psykologisk atorium, KU. 30 sider + bilag. 3. Redigerede antologier 2007: Læringsteorier: 6 aktuelle forståelser. 157 sider. København: Roskilde universitetsforlag. 2005: Tekster om voksenlæring. København: Roskilde Universitetsforlag. 303 sider. I samarbejde med Signe Berri. 2002: Udspil om læring i arbejdslivet. 219 sider. København: Roskilde Universitetsforlag. 2000: Tekster om læring. 343 sider. København: Roskilde Universitetsforlag. 1998: Udspil om læring og didaktik. København: Roskilde Universitetsforlag. 215 sider. I samarbejde med Birgitte Simonsen og Annegrethe Ahrenkiel. 1997: Nye perspektiver på almenkvalificering. 165 sider. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, RUC. 1992: Perspektiver på almenkvalificering. 156 sider. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, RUC. 4. Bidrag til officielle publikationer 1987: Pædagogikken i de erhvervsfaglige uddannelser. I Betænkning om grundlæggende erhvervsuddannelser, nr. 1112, bind 2, s : Tendenser i 70'ernes pædagogik. I U90, bind 2, s Faglige artikler i tidsskrifter, antologier mv. 2009: Kompetence, læring og uddannelse. Nordisk Pedagogik (under trykning). 2008: Læring i et positivt psykologisk perspektiv. I Anders Myszak & Simon Nørby (red): Positiv Psykologi en introduktion til videnskaben om velvære og optimale processer. København: Reitzel.

5 5 2008: På skolebænken igen: De kortuddannedes perspektiver. Erhvervsskolelæreren, nr. 2, s : Læringsteoriens elementer: hvordan hænger det hele sammen. I Knud Illeris (red): Læringsteorier: 6 aktuelle forståelser. København: Roskilde Universitetsforlag. 2007: Noget om læring, uddannelse og konkurrenceevne. Metier, nr : Tværvidenskab som vilkår: uden tværviodenskab ingen læringsforskning. Irobin Engelhardt, Camilla mehlsen & Frederik Stjernfelt (red): Tankestreger - Tværvidenskabelige nybrud. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. 2007: Diverse nye opslag. I Jens Bjerg (red): Gads Psykologi Leksikon, 2. udgave. 2006: Arbejdspladsen som ramme for læring. I Ulla bruun de Neergaard, Henrik Holt Larsen & Bente Øhrstrøm (red): Personaleledelse - artikler og cases. København: Nyt fra samfundsvidenskaberne. 2006: David Kolbs teori om læringsstile. I Peter Andersen (red): Læringens og tænkningens stil en antologi om stilteorier. København: Billesø & Baltzer. 2006: De kortuddannede: Voksenuddannelsernes største problem. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr : Organisering af læreprocesser. I Jens H. Lund & Torben Nørregaard Rasmussen (red): Almen didaktik i læreruddannelse og lærerarbejde. Århus: Kvan. 2006: Ungdom, kompetence og identitet. Ungdomsforskning, nr. 2. I samarbejde med Lars Ulriksen, Noemi Katznelson & Birgitte Simonsen. 2006: Vil gerne har ikke lyst. København: Netavisen. 2006: Voksenuddannelse og de kortuddannede. Den alternative velfærdskommission: Bæredygtig velfærd. København: Socialpolitisk Forlag. 2005: Bryd isen. Learning Lab Denmark Quarterly, nr : Hvad er det særlige ved voksnes læring? I Carsten Nejst Jensen (red): Voksnes læringsrum. København: Billesø & Baltzer. 2005: Livslang læring trang eller tvang. I Carsten Nejst Jensen (red): Voksnes læringsrum. København: Billesø & Baltzer. 2005: Læring i arbejdslivet. I Carsten Nejst Jensen (red): Voksnes læringsrum. København: Billesø & Baltzer. 2005: Hvordan lærer voksne? I Knud Illeris & Signe Berri (red): Tekster om voksenlæring. København: Roskilde Universitetsforlag. I dialog med Alan Rogers. 2005: Økonomer uden jordforbindelse. Learning Lab Quarterly, No. 1, s : Diverse opslag. I Jens Bjerg (red): Gads Psykologi Leksikon. København: Gads Forlag. 2004: Fra erhvervsrettet uddannelse til læring i arbejdslivet. København: BUPL. 2004: Kompetenceløftet. Learning Lab Denmark Quarterly, nr. 4, s : Læring i arbejdslivet. Dansk pædagogisk tidsskrift. 2003: Læring. I: Kompendium i pædagogik til pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser. København: Samfundslitteratur. 2003: Unges læreprocesser. I: Kompendium i pædagogik til pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser. København: Samfundslitteratur.

6 2003: Når livslang læring er tomme ord. Learning Lab Quarterly, nr. 3-4, s : Udfordringer til fremtidens folkeoplysere. Fokus på folkeoplysning, nr : Skolelæring er institutionaliseret læring. I Lars Kettel (red): Skolen i samfundet analyser og perspektiver. København: Billesø & Baltzer, 2. udgave, s : Læring og lærerroller. Unge Pædagoger, nr. 8, s : Læring og kompetenceudvikling i projekter. I Henrik Holt Larsen & Connie Svabo (red): Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet. København: DJØF-forlag. 2002: Læring. I Karsten Schnack (red): Psykologisk Opslagsbog. 2002: Unges læring, identitet og selvorientering. Nordisk Pedagogik, nr. 2, s : Ungdom, kompetence og identitet. Ungdomsforskning, nr. 1, s I samarbejde med Noemi Katznelson, Birgitte Simonsen og Lars Ulriksen. 2002: Fra erhvervsrettet uddannelse til læring i arbejdslivet. I Knud Illeris (red): Udspil om læring i arbejdslivet. København: Roskilde Universitetsforlag og Learning Lab Denmark, 2002, s : Læring i arbejdslivet. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 1, s : Voksenuddannelse i deltagerperspektiv. I Roskilde Universitetscenter: Årsberetning 2000, s : For skolebørn eller for voksne? Voksenuddannelse, nr. 49, s : Læring. I Birgit Bruun & Anne Knudsen (red): Moderne psykologi temaer. København: Billesø & Baltzer, 2001, s : Voksenuddannelse, vejledning og ansvar. Nyt fra Arbejdsministeriet, nr. 2, s : Skolelæring er institutionaliseret læring. I: Skolen i samfundet analyser og perspektiver. København: Billesø & Baltzer. 2000: AMU-lærerrollen under forandring. Sløjfen, nr. 107, s : Voksenuddannelse i deltagerperspektiv. Voksenpædagogisk Tidsskrift, nr. 1, s Sammen med Birgitte Simonsen og Annegrethe Ahrenkiel. 2000: En replik om at arbejde eklektisk. Psyke & Logos, nr. 1, s : Almenkvalificering i uddannelserne. I Carsten Nejst Jensen (red): Om Voksenundervisning. København: Billesø & Baltzer, 1999, s Sammen med Vibeke Andersen, Christian Kjærsgaard, Kirsten Larsen, Henning Salling Olesen og Lars Ulriksen. 1999: Projektarbejdets gennembrud i 1970 erne en personlig beretning. I Susanne V. Knudsen (red): Projektarbejdets fortid og fremtid. København: Danmarks Lærerhøjskole, 1999, s : Almenkvalificering og de nye unge. Sløjfen, nr. 85, s : Erfaringspædagogik og projektarbejde. I Niels Jørgen Bisgaard (red): Pædagogiske teorier. København: Billesø & Baltzer, 3. udgave, 1998, s : Læringsteori og didaktik. I Knud Illeris, Birgitte Simonsen & Annegrethe Ahrenkiel: Udspil om læring og didaktik. København: Roskilde Universitetsforlag, 1998, s : Erfaringspædagogik og experiential learning. I Knud Illeris, Birgitte Simonsen & Annegrethe Ahrenkiel: Udspil om læring og didaktik. København: Roskilde Universitetsforlag, 1998, s Revideret udgave i Nordisk Pedagogik, 1999, nr. 1, s : Voksenundervisning og ansvarlighed. I Knud Illeris, Birgitte Simonsen & Annegrethe

7 7 Ahrenkiel: Udspil om læring og didaktik. København: Roskilde Universitetsforlag, 1998, s : RUC: Ideal-Universitet eller problem-universitet - fragmenter til RUC's historie og aktuelle situation set fra et pædagogisk perspektiv. I Henrik Toft Jensen m.fl. (red): RUC i 25 år. København: Roskilde Universitetsforlag, 1997, s : Almenkvalificering, modernisering, modstand og dannelse. I Knud Illeris (red): Nye perspektiver på almenkvalificering. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, RUC. 1996: Piaget, konstruktivismen og reformpædagogikken. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 6, s : Læring, udvikling og uddannelse - Udarbejdelse af en Piaget-inspireret pædagogisk forståelsesramme. Nordisk Pedagogik, nr. 1, s : Om almenkvalificering. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 2, s : Almenkvalificering - hvad, hvordan, hvorfor. Pro & Contra, nr. 1, s Desuden I Carsten Nejst Jensen (red): Om voksenundervisning. København: Billesø & Baltzer, 1999, s : Skolens sociale skævhed. Unge Pædagoger, nr. 6, s : Hvad er almene kvalifikationer? Om det 3-årige almenkvalificeringsprojekt på RUC. I Hans Cornelius (red): Håndbog i dansk voksenundervisning og folkeoplysning 1995/1996, s : Kvalifikationer - subjektivitet - pædagogik - et nyt perspektiv på kvalifikationsteorien. Nordisk Pedagogik, nr. 4, s : Skolens kvalificeringsfunktion. Unge Pædagoger, nr. 5, s : Kvalificeringsbegrebet i dansk pædagogik. Unge Pædagoger, nr. 5, : Hvad er almenkvalificering? Unge Pædagoger, nr. 5, s I samarbejde med Kirsten Larsen. 1994: Kvalificering og praktik. Unge Pædagoger, nr. 5, s : Pædagogikkens betydning - er det muligt at påvise langtidsvirkninger? - eksempel fra den danske folkeskole. Nordisk Pedagogik, nr. 2, s Desuden i Socialpolitik, 1996, nr. 5, s : Professionalisme er ikke altid nok. Unge Pædagoger, nr. 2, s : Om kategorisering af almene kvalifikationer. I Lars Ulriksen (red): Perspektiver på almenkvalificering. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, RUC, s : Den radikale læreproces i det husmorløse samfund. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 1, s I samarbejde med Birgitte Simonsen. 1990: Ny læreruddannelse på almenområdet. LVA-bladet, s. 26. I samarbejde med Christian Kjærsgaard, Jørgen Rafn og Lars Ulriksen. 1987: Projektarbejde i uddannelse og erhverv. Uddannelse, nr. 10, s I samarbejde med Morten Fangel, Peter Lorentz Nielsen og Finn Sommer. 1987: Efteruddannelseskurser for projektmedarbejdere ved Roskilde Universitetscenter. I Morten Fangel m.fl. (red): Projektuddannelse. Roskilde: Nordnet. 8 sider. I samarbejde med Margit Danaa og Annette Ramsøe. 1987: Om udvikling af projekt-uddannelses-programmer. I Morten Fangel m.fl. (red): Projektuddannelse. Roskilde: Nordnet. 2 sider. 1987: Projektuddannelse - perspektiver og problemer. I Morten Fangel m.fl. (red):

8 8 Projektuddannelse. Roskilde: Nordnet. 3 sider. I samarbejde med Morten Fangel og Finn Sommer. 1986: Uddannelse af projektmedarbejdere må bygge på deltagelse i projektarbejde. I Josef Boldog (red): Nordisk prosjektleder utdannelse. Oslo: Nordnet. S : Projektuddannelserne ved Roskilde Universitetscenter. I Josef Boldog (red): Nordisk prosjektleder utdannelse. Oslo: Nordnet. S : Projektarbejde og deltagernes fleksibilitet. I Morten Fangel m.fl. (red): Projektledelse - også i 90'erne. Foreningen Projektplan. S : Projektarbejde i uddannelse og erhverv. Projektøren, maj, s : Skolens problemer løses ikke af datamater. I Axel Neubert (red): Fremtiden - Teknikken - Uddannelsen. Dansk Uddannelsespolitisk Selskab. S : Ny ungdom - træge skolesystemer og pædagogers muligheder. Unge Pædagoger, nr. 8, s : Teoriudvikling er også politisk - erfaringer og synspunkter om uddannelsesforskning og teoriudvikling. Nyt om uddannelsesforskning, nr. 4, s : Ny ungdom - og solidarisk pædagogik. Unge Pædagoger, nr. 7, s : Erfaringspædagogisk skolebog? Unge Pædagoger, nr. 5, s : Om modkvalificering og emancipation. Kontext, nr. 46, s Erfaringer med erfaringspædagogikken. Unge Pædagoger, nr. 2, s : De unge og lønarbejdet. Psykologi, nr. 1, s : Narcissismeteorien - hvad kan den bruges til? Unge Pædagoger, nr. 5, s : Projektarbejdet på RUC. I RUC-studenterrådet: Rus-Bog RUC S : Om kapitallogik og modkvalificering. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 5, s : Modkvalificeringen og institutionerne - en replik til Kurt Aagaard Nielsen. Tidskrift för Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning, nr. 1, s : Kritik eller korstog? - nogle kommentarer til Steinar Kvale. Tidskrift för Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning, nr. 1, s : Ungdom og subjektivitet - om ungdomsforskning og ungdomspsykologi. Unge Pædagoger, nr. 6, s I samarbejde med Elo Nielsen og Birgitte Simonsen. 1982: Didaktik - kvalificering - modkvalificering. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 3, s : Psykologi i ungdomsuddannelserne - hvorfor og hvordan? I Ib Lunau (red): Psykologi som samarbejdspartner i de kommende ungdomsuddannelser. Det faglige udvalg for psykologi. S : Alternativ pædagogik - modkvalificering eller moderniseret tilpasning? Information fra Nordisk Sommeruniversitet, nr. 3, s : Motivation eller kaos - nogle almene betragtninger om undervisning og motivation på grundlag af nogle konkrete erfaringer i efg. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 5, s I 1981: Restaurationsfagene og efg. 3 kuverter, nr. 6, s. 3. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen. 1981: Efg-eleverne og institutionskøkkener. Økonomaen, nr. 2, s I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.

9 9 1981: Efg-undervisning og arbejdsforhold. Husholdningslæreren, nr. 2, s I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen. 1980: Efg-undervisningen på basisåret. Unge Pædagoger, nr. 1, s I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen. 1979: Efg-elevernes livsbetingelser, erfaringer og interesser. Unge Pædagoger, nr. 7, s I 1979: Pædagogisk udviklingsarbejde i de erhvervsfaglige grunduddannelser. I Humaniora beretning fra Statens humanistiske Forskningsråd, s I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen. 1977: EFG-projektet i Institut IX. RUC-NYT, nr. 7, s I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen. 1977: Hvad er kritisk pædagogik? I Frede Nielsen (red): Pædagogisk teori og praksis. Borgen. S : Principper for pædagogisk praksis. I Frede Nielsen (red): Pædagogisk teori og praksis. Borgen. s : Pædagogisk udviklingarbejde i de erhvervsfaglige grunduddannelser. Forskningen og samfundet, nr. 3, s I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen. 1977: Problemorientering og deltagerstyring - er argumentationen holdbar? Svar og præciseringer. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 1, s : Hvilke interesser tjener pædagogisk forskning og udviklingsarbejde? Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 2, s Desuden i Nordisk Forum, 1976, nr. 2, s : Skolens formål er ikke det samme som dens faktiske funktion. Pædagogisk Orientering, nr. 2, s Desuden i Finn Sørensen & Carl Stjerne (red): Tekster til pædagogik og undervisningslære 1. Gyldendal 1976, s : Storgruppe-ordningen på Blågård Seminarium. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 5, s : Om nyskabelse i læreruddannelsen. Unge Pædagoger, nr. 4, s : Om undervisningsteknologi og medbestemmelse. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 4, s : Det frie gymnasium på vej. Unge Pædagoger, nr. 3, s : Hvorfor kulturgeografi og hvilken kulturgeografi? I Ib Lunau (red): Biologi - geografi - fremtid. Foreningen af gymnasiets og seminariets lærere i biologi og geografi. S I samarbejde med Steen Folke og Sven Illeris. 6. Væsentlige bidrag til konferencer o.lign. 2003: Det nye kompetencebegreb. Oplæg til CVU Storkøbenhavns konference om kompetenceudvikling. København, , 8 sider. Optrykt i Agora, CVU Storkøbenhavn, nr. 3, s : Voksenuddannelse, vejledning og ansvar. Oplæg til voksenundervisere fra Nord Trøndelag. København, , 4 sider. 2001: Voksnes læreprocesser. Oplæg til forelæsning ved konferencen Forskning i Norden arrangeret

10 af VOX Voksenopplæringsinstituttet i Oslo, maj sider : Identiteten er på spil i unges læreprocesser. Referat af konferenceindlæg ved Lisbeth Wissing i Gymnasieskolen, nr. 11, s : Unges læring og ikke-læring. Oplæg til åbningsforelæsning ved Center for Ungdomsforsknings konference på RUC om Ungdom, liv og læring, sider. 1999: AMU skal lære at imødekomme de krævende unge. Referat af oplæg på Arbejdsmarkedsstyrelsens forstanderkonference om Motivation og Læring I konferenceavisen, s : Tre fejlforståelser og en anderledes evaluering. Uddrag af konference-indlæg i Karen Brygmann m.fl. (red): Kvalitet - Udbytte - Kompetence - dialog om voksnes læring. København: Udviklingscentret for folkeoplysning og voksenundervisning, 1998, s : Aktuelle udviklinger i projektarbejdet. Oplæg til den 8. Arbejdskonference om forskning indenfor voksenuddannelse, folkeoplysning og arbejdsliv. Trondheim, Maj, sider. 1989: Hvorfor fører ligestilling ikke til lighed? SAMKVIND-konference om den mandsdominerede ligestilling, SAMKVIND skriftserie, nr. 6, s : Hvilke pædagogiske principper kan børne-, ungdoms- og voksenuddannelserne arbejde efter i datalogiens tidsalder? Nordisk Ministerråds konference om datastøttet undervisning. 4 sider. 1983: Ungdomsgenerationen, dens nuværende situation og kommende udvikling. Egmontfondens ungdomssymposium. 4 sider. 1983: Et oplæg om de unge og lønarbejdet. Dansk Sociologforenings årsmøde. 9 sider. 1982: Ungdomspsykologiske teorier. I Knud Illeris (red): Ungdomspsykologi - ungdommens psykologi? Rapport fra RUCs jubilæumskonference RUC 1983, s : Folkeskolen, eleverne og pædagogikken - om tilegnelse af "kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer" set i lyset af folkeskolens samfundsmæssige funktion og elevernes aktuelle situation. Jubilæumsforelæsning ved Danmarks Lærerhøjskole. Manuskriptet er optrykt i Peter Lauridsen & Ole Varming (red): Skolens formål - debat om skolens opgave. Danmarks Lærerhøjskole, 1983, s : Projektarbejde som undervisningsform. AOFs underviser-konference. 6 sider. 7. Kronikker, faglige debatindlæg mv. 2009: Når Haarder og Sander er fortid. Kronik i Politiken. 2005: Hvad er læring? ipn-nyt, ingeniøruddannelserne. 2005: Læringsteori - og hvad den kan bruges til i praksis. EMU - Elektronisk Mødested for Undervisningsverdenen - Lærerseminarier (http://www.emu.dk/). 2004: Det nødvendige oprør. Interview med Anders Jørgensen. Information : Eksperter efterlyser opgør med hyldevare-kurser. Interview med Mette-Line Thorup. Information : Modsætninger ansvarlighed. Foreningen af Daghøjskoler i Danmark. Web-stafetten : Ufagærte bliver ikke efteruddannet. Interview med Gitte Redder. Ugebrevet A4, nr : Nye uddannelser er alt for korte. Interview med Inge Gleerup. Resonans. FTF. September.

11 : Gymnasiet skal begrunde sit indhold. Den gode skole. Interview med Lisbeth Wissing. Tillæg til Gymnasieskolen, Amtsrådsforeningen og GL, s : Bliv bedre eller tab. Interview med Henrik Møhring Madsen. Journalisten, nr. 13, s : Replik: Læring i arbejdslivet. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 2, s : Livslang læring trang eller tvang? Synspunkt i dtl&lva, nr. 2, s : Livslang læring trang eller tvang? Kronik i Berlingske Tidende : Voksne vil selv bestemme. Interview med Anne Balleby i Handelsskolen, nr. 9, s : Voksne vil bedømmes - ikke kontrolleres. Interview i LVU-fagbladet, nr. 13, s : Livslang eller lunken læring. Kronik i Information : Tvungen uddannelse er spild af penge. Interview med Morten Nilsson i Kommunalbladet, nr. 16, s : Udfordringer til fremtidens folkeoplysere. Fokus på folkeoplysning, nr. 4, s : Tilbage på skolebænken. Kronik i Politiken : Læring må foregå på deltagernes præmisser. Interview i Kontakten, Fyns Amt, temanummer: Det pædagogiske Udviklingsprogram for VUC i Fyns Amt , s : Hvem kan jeg blive? Kronik i Information Sammen med Noemi Katznelson, Birgitte Simonsen og Lars Ulriksen. 2001: Hold fast i projektarbejdet. Indlæg i RUC-NYT, nr. 3, s : Voksne lærer sig kun det, der er meningsfuldt for dem. Interview i FOVU-Dialog, Nordisk Folkbildning Och Voxenundervisning, nr. 1, s : Identiteten er på spil i unges læreprocesser. Interview i Gymnasieskolen, nr : På skolebænken igen. Kronik i Jyllandsposten : Voksne behandles som skolebørn. Interview i Aktuelt : Ydmygende uddannelse. Kronik i Aktuelt Sammen med Birgitte Simonsen og Annegrethe Ahrenkiel. 1999: What did you learn in school today? Interview I Magisterbladet. Oktober. 1997: Æresdoktor Oskar Negt. RUC-NYT, 1997, nr. 1, s. 22. Sammen med Henning Salling Olesen. 1997: RUC 25 år: Alternativ eller discount-universitet? RUC-NYT, 1997, nr. 1, s : RUC 25 år. Kronik i Information : Industri ude af trit. Kronik i Aktuelt Sammen med Birgitte Simonsen. 1996: Hvordan virker undervisning? Kronik i Politiken : Mennesker af kød og blod. Kronik i LO-bladet : Nepotisme og forældede procedurer. Kommentar i Information : Fleksible arbejdspladser. Kronik i Politiken Sammen med Birgitte Simonsen. 1992: På de voksnes betingelser. Kronik i LO-bladet : For nemme slutninger. Kronik i Aktuelt Sammen med Henning Salling Olesen. 1990: Kvalitet i skolen. Kronik i Berlingske Tidende. 3.4.

12 1987: Praktik i universitetsuddannelserne. Magisterbladet, nr. 6, s Sammen med Jens Højgaard Jensen. 1987: De åriges uddannelse - fortsat opsplitning eller sammenhæng? DTL-nyt, nr : Uddannelse til fleksibilitet. Kronik i Berlingske Tidende : Datamaternes indtogsmarch. Ekstrabladet, Vinduet : Alternativ til pædagogikum. Magisterbladet, nr. 2. Sammen med Karen Sonne Jakobsen, Jens Højgaard Jensen, Per Fibæk Laursen og Ib Poulsen. 1983: Haarder, RUC og uddannelsesplanlægningen. Kronik i Politiken Sammen med Henning Salling Olesen. 1982: RUC-planens elendighed. Kronik i Politiken Sammen med Henning Salling Olesen. 1981: Når staten kvæler den samfundskritiske forskning. Kronik i Information Sammen med Birgitte Simonsen. 1980: Ungdomsuddannelser - for de unges skyld? Kronik i Politiken Sammen med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen. 1980: Hvor blev visionerne af? Lærerstuderendes Landsblad, nr : Indlæg om psykologilærer-uddannelsen ved DP's generalforsamling Dansk Psykolog Nyt, nr. 9, s : Om psykologilærer-uddannelser og universitetscentre. Dansk Psykolog Nyt, nr. 3, s : Erfaringer med integration af den pædagogiske dimension i RUCs læreruddannelser. AUC Center Nyt, nr : Er lilleskolen stadig progressiv? Bixen, nr. 4, s : Urimelig hetz mod RUC. Kommentar i Politiken : Om antiautoritær, marxistisk og frigørende pædagogik. Kronik i Information : Om praktik i RUCs læreruddannelser. Meddelelser fra dansklærerforeningen, nr. 1, s : Har vi ikke alle hørt et eller andet om Roskilde... Kronik i Politiken : En nyskabelse i læreruddannelsen. Informations uddannelsestillæg : Pædagogikum-betænkningen - vil man gentage alvorlige fejl fra folkeskolelæreruddannelsen? Gymnasieskolen, nr : Til de nye gymnasiaster. Kommentar i Politiken : Den lille gymnasiereform. Skolemiljø, nr : Fremtidens gymnasielærer. Q, nr : Tilvalgssystemet i gymnasiet. Kronik i Politiken : Det kastrerede forsøgsgymnasium. Kronik i Information : Et frit gymnasium - i praksis. Kronik i Information : Den hellige metodefrihed - en fed illusion! Gymnasieskolen, nr. 5, s : Introduktion i medbestemmelse. Kronik i Information : Det frie gymnasium. Kronik i Information Væsentlige arbejdspapirer o.lign.

13 2004: Mere læring i arbejdslivet. 3 sider : Læring i arbejdslivet ja, men hvordan? 4 sider. 2004: Kompetenceudvikling, uddannelse og læring i arbejdet. Resumé af oplæg til LO's konference om Forskning og faglig politik, 1 side. 2004: Kompetenceudvikling, uddannelse og arbejde. 5 sider. 2003: Det nye kompetencebegreb. 2003: Livslang eller lunken læring. Kronik i Information : Voksenuddannelse, vejledning og ansvar. 2002: Projektbeskrivelse. I Knud Illeris (red): Udspil om læring i arbejdslivet. København: Roskilde Universitetsforlag og Learning Lab Denmark, 2002, s : Voksendidaktik-projektets logo. I Knud Illeris, Birgitte Simonsen & Annegrethe Ahrenkiel: Udspil om læring og didaktik. København: Roskilde Universitetsforlag, 1998, s : Projektgrundlag. I Knud Illeris, Birgitte Simonsen & Annegrethe Ahrenkiel: Udspil om læring og didaktik. København: Roskilde Universitetsforlag, 1998, s : Anvendelses-perspektiver. I Knud Illeris, Birgitte Simonsen & Annegrethe Ahrenkiel: Udspil om læring og didaktik. København: Roskilde Universitetsforlag, 1998, s : Livsstil og kvalifikationskrav i en neoliberal virksomhed. RUC, scenarie-projektet. 3 sider. 1996: Hvad en skolelærer har brug for. RUC. 5 sider. 1996: Kvalifikationer, bevidsthedsformer, folkeskole og læreruddannelse. Notat til Dansk magisterforenings seminariesektion. 6 sider. 1993: Faglæreruddannelsen i de almene emner. Arbejdsmarkedsstyrelsen. 24 sider. 1992: Almenkvalificering af ufaglærte arbejdere. LO. 10 sider. 1991: Om almenkvalificering og AMU-uddannelser. Roskilde Universitetscenter. 6 sider. 1989: Erfaringer fra det pædagogiske udviklingsarbejdes historie. Roskilde Universitetscenter. 22 sider. 1984: Udbredelse af projektarbejde - gennem udnyttelse af projektarbejdets uddannelsespotentialer og erfaringer fra projektarbejde i uddannelsessektoren. Foreningen Projektplan. 32 sider. 1977: Erfaringer med forskellige evalueringsformer. Roskilde Universitetscenter. 10 sider. 1976: Kvalificering til arbejde i cirkulationssfæren. Roskilde Universitetscenter. 11 sider. 1976: Kvalificering til arbejde for det offentlige. Roskilde Universitetscenter. 11 sider. 1976: Om de gymnasiale uddannelsers historie, aktuelle situation og fremtidsperspektiver. Roskilde Universitetscenter. 10 sider. 1975: Motivation i skolen - hjælp eller forførelsesteknik. Kursus til teoretisk pædagogikum. 24 sider. 1974: Om emnevalg i problemorienterede, deltagerstyrede uddannelsesforløb. Psykologisk Laboratorium, KU. 28 sider. 1973: Vedr. Rektorkollegiets debatoplæg om "Eksamen og bedømmelse". Roskilde Universitetscenter. 8 sider. 1971: Noter om lærerroller og miljøtilrettelægning. Eksperiment i humanistisk basisuddannelse,

14 OU. 9 sider : Noter om psykologiske implikationer for tilrettelægning af uddannelsesforløb. Eksperiment i humanistisk basisuddannelse, OU. 20 sider. 1970: Indhold og formulering af overordnede målsætninger for uddannelsesforløb. Psykologisk Laboratorium, KU. 70 sider. 1969: Mål for de gymnasiale uddannelser. Det rådgivende udvalg for de gymnasiale uddannelser, Undervisningsministeriet. 4 sider. 1968: Rapport fra Norsk Forsøksgymnas. De kursusstuderendes Landsråd. 11 sider. Sammen med Svend Erik Andersen og Conrad Harhoff. 1968: Fagstruktur i Det frie gymnasium. Initiativgruppen til et frit gymnasium. 7 sider.

Publikationer på dansk 1. Monografier og andre større faglige arbejder

Publikationer på dansk 1. Monografier og andre større faglige arbejder 1 Knud Illeris: Publikationer på dansk Publikationslisten er inddelt i følgende temaer: 1. Monografier og andre større arbejder 2. Forskningsrapporter mv. 3. Redigerede antologier 4. Bidrag til officielle

Læs mere

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4) TEMA 1 Studieplan DEN SUNDHED SFAGLIGE DIPLOM UDDANNELSE FORANDRINGS- OG LÆREPROCESSER Hensigten med dette tema er - at skabe forståelse for, hvilke faktorer der er i spil, når målet er at ændre viden,

Læs mere

Register til årgang 47/1999. Akademisering af de praktiske fag er vi på rette vej?

Register til årgang 47/1999. Akademisering af de praktiske fag er vi på rette vej? Register til årgang 47/1999 Registeret er et forfatter-, titel- og stikordsregister. For anmeldte bøgers vedkommende er medtaget forfattere, titler og anmelderes navne. Bogens forfatter er angivet i kursiv.

Læs mere

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1 De 4 et udviklingsprojekt for de tyske børnehaver i Uge, Tinglev, Ravsted, Bylderup : At lære at lære en ny fælles fremtid Mål: At give grobund for fortsat praksisudvikling af institutionerne At fremme

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Forskellige virksomheder - forskellige krav. Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum

Forskellige virksomheder - forskellige krav. Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum Forskellige virksomheder - forskellige krav Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum Forskellige virksomheder - forskellige krav Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum Pernille

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation KONFERENCE DEN 20. NOVEMBER 2013 Foto AFUK, layou Peter Aarhus UNGES MOTIVATION

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

Rygning blandt 10. klasse elever. på 10. klasse centre og i folkeskoler

Rygning blandt 10. klasse elever. på 10. klasse centre og i folkeskoler Rygning blandt. klasse elever på. klasse centre og i folkeskoler Rygningens udbredelse, årsager til rygning og implementering af forebyggelse Pædagogisk Diplom Afgangsprojekt CVU-Vest Udarbejdet af Jytte

Læs mere

Tema Læring: Arbejdsmønstre

Tema Læring: Arbejdsmønstre Tema Læring: Arbejdsmønstre Formålet er, at eleven lærer at anvende viden om læreprocesser til at styrke egen læring og kan tage medansvar for egen læreproces. Det er generelt vigtigt, at det af opgaveforlægget

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Studieredegørelse PÆDAGOGIK. Aalborg Seminarium 25.8 Jimmie Winther

Studieredegørelse PÆDAGOGIK. Aalborg Seminarium 25.8 Jimmie Winther Studieredegørelse PÆDAGOGIK Aalborg Seminarium 25.8 Obligatorisk litteratur: 16.08 Introduktion til faget og drøftelse af Per Fibæk Laursens foredrag Vi bliver stadig bedre Tema: Skole og lærerarbejde

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Artikel til BUPL. Deltagerstyring i voksenundervisning flere eksperimenter og lidt mere vildskab, tak. Øjebliksbillede 1:

Artikel til BUPL. Deltagerstyring i voksenundervisning flere eksperimenter og lidt mere vildskab, tak. Øjebliksbillede 1: Artikel til BUPL Deltagerstyring i voksenundervisning flere eksperimenter og lidt mere vildskab, tak Øjebliksbillede 1: 10 voksne mennesker er netop startet på en billedkunstskole, som ligger i en tidligere

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Tema Læring: Portfolio som metode

Tema Læring: Portfolio som metode Tema Læring: Portfolio som metode Hvis man ønsker at arbejde med portfolio som metode for derved at styrke elevernes læreproces, er der en lang række forhold, der bør overvejes. Nedenfor gives der et bud

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Carl R. Rogers og den signifikante læring

Carl R. Rogers og den signifikante læring Side 1 af 5 Carl R. Rogers og den signifikante læring De fire læringstyper For at forstå begreberne signifikant læring og transformativ læring skal de først ses i en større sammenhæng. Signifikant læring,

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Formålet med diplomuddannelsen i unge og voksnes læreprocesser er at give dig viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Den forretningsmæssige side af konsulent- og kursusaftaler

Den forretningsmæssige side af konsulent- og kursusaftaler 1 Den forretningsmæssige side af konsulent- og kursusaftaler Sten Clod Poulsen, Chefkonsulent, cand. psych. MetaConsult, Fruegade 19 B, 4200 Slagelse, Tlf.31507047, www.metaconsult.dk, info@metaconsult.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed

Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed Underviser: Susanne Ostrowski Hold: AD9 Uddannelsessted: Læreruddannelsen på Fyn Antal anslag: 12.972 Accepterer at opgaven kan bruges til undervisning, dog

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Arbejdspapir 8. oktober 2013 Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Ph.d. studerende ved IUP, AU og Lektor ved VIA UC Randi Boelskifte Skovhus

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution UCH Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi B Karin Peters

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 13 VUC Viborg Hf Psykologi C (Lene Rank Andersen,)

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i psykologi i uge 4 den 22.- 26.oktober 2013 på Hotel Fredericia

Fagdidaktisk kursus i psykologi i uge 4 den 22.- 26.oktober 2013 på Hotel Fredericia Fagdidaktisk kursus i psykologi i uge 4 den 22.- 26.oktober 2013 på Hotel Fredericia Praktiske oplysninger Kursusstedets adresse Hotel Fredericia Vestre Ringvej 96 7000 Fredericia http://www.hotel- fredericia.dk/

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VAF Psykologi B Johan Poulsen

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen.

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Udgangspunkt for projektet: Baggrunden for dette projekt er treleddet: For det første er der i disse år en uddannelsespolitisk

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Kulturforståelse

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Internationalisering og sprog

Internationalisering og sprog Internationalisering og sprog En international studieretning - hvor sprogfagene indgår i samspil med andre fag og en international virksomhed hvor casepædagogik anvendes som didaktisk værktøj Program Hvad

Læs mere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere Rapport for Projekt Anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag Ribe Katedralskole Projektnr.: 129635 Sagsnr.: 049.65L.391 Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via

Læs mere

Ny Nordisk Skole Akademidag

Ny Nordisk Skole Akademidag Ny Nordisk Skole Akademidag Workshop: Motivation og klasserumsledelse Marts 2014 Gitte Holten Ingerslev ghi@dpu.dk 1. Forskningsprojektet Klasseledelse Læreren som Leder Hans Reitzels Forlag 2010 Adfærdsledelse/disciplin

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Eud-elevernes perspektiv på god undervisning

Eud-elevernes perspektiv på god undervisning Eud-elevernes perspektiv på god undervisning Kvalitet i fremtidens erhvervsuddannelser og AMU Fællessalen på Christiansborg 31. Maj 2012 Ph.d.-stipendiat, Arnt Vestergaard Louw (arl@dpu.dk) Center for

Læs mere

Ude af trit? forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse

Ude af trit? forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse Ude af trit? forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse Ida Bering Jens Christian Nielsen Finn M. Sommer (red.) Vibeke Andersen Birger Steen Nielsen Kirsten Weber Ude af trit? forandringer i arbejdsliv

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Eksemplaritet, projektarbejde og opfattelsen af fag

Eksemplaritet, projektarbejde og opfattelsen af fag 64 Kommentarer Eksemplaritet, projektarbejde og opfattelsen af fag Kommentar af Frederik Voetmann Christiansen, Institut for Farmaci, Social and Clinical Pharmacy, KU Som opfølgning på oversættelsen af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Skriftlige produktioner

Skriftlige produktioner Skriftlige produktioner René Kristensen, MSc, Lektor UC Lillebælt AKT- og inklusionsarbejde i et University College. / I: Kognition og Pædagogik, Nr. 81, 2011. Anerkendelse i undervisningen: Interview

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Partnerskab mellem forskning, uddannelse og praksis. Ole V. Rasmussen. Centerchef Børne- og Ungerådgivningen. www.ballerup.dk

Partnerskab mellem forskning, uddannelse og praksis. Ole V. Rasmussen. Centerchef Børne- og Ungerådgivningen. www.ballerup.dk Partnerskab mellem forskning, uddannelse og praksis Ole V. Rasmussen Centerchef Børne- og Ungerådgivningen www.ballerup.dk Side 2 Vidensbaseret socialrådgivning VIBASO Hvordan viden i praksis De fleste

Læs mere

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester, efterår

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Arbejdspapir August 2014 Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Ph.d. studerende ved IUP, AU og Lektor ved VIA UC Randi Boelskifte Skovhus og

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture KONFERENCE 22. november 2011 i Vartov, København LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture Anden præsentation: Metoder til læringsvurdering Hans Jørgen Vodsgaard Interfolk Institute for Civil Society 2

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Subjektivitet og flersprogethed

Subjektivitet og flersprogethed tidsskrift for sprogog kulturpædagogik nummer 57. oktober 2013 Subjektivitet og flersprogethed»lad være med at undervise i noget som du ikke føler stærkt for om du nu elsker eller hader det. Alt for ofte

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Termin juni 2012 Institution ZBC Uddannelse HHX Fag og niveau Kulturforståelse, B Lærere Ewa Schlunssen Hold Kulturforståelse hh2f Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 26.03.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING Med Flipped

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Enkeltfag Psykologi

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik

Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik Mads Hovgaard, Enheden for Uddannelsesudvikling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet; Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. DUN Konference

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution HF og VUC v/ibc Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf (e) Psykologi B

Læs mere