Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken"

Transkript

1 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget Brønshøj Telefon Mail Internet

2 INDHOLDFORTEGNELSE 1.0 FORMÅL OG GENERELLE BEMÆRKNINGER BEBYGGELSENS ANVENDELSE OG FUNKTION OVERORDNET KONKLUSION BEBYGGELSENS STAND 5 (01) Tag 5 (02) Kælder / fundering 6 (03) Facader / sokkel 7 (04) Vinduer 8 (05) Udvendige døre 9 (06) Trapper 10 (07) Porte og gennemgange 11 (08) Etageadskillelser 12 (09) WC / Bad 13 (10) Køkkener 14 (11) Varmeforsyning 15 (12) Afløb 16 (13) Kloak 17 (14) Vandinstallationer 18 (15) Gasinstallationer 19 (16) Ventilation 20 (17) El-installationer 21 (18) Øvrigt 22 (19) Private friarealer 23 (20) Byggeplads/Stillads DRIFTSPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN BILLEDDOKUMENTATION 27 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Focus2 A/S, 1. udgave Fremstillet til Sadolinparken Printet på MPC2800 i Danmark 2013 Focus2 A/S 2/34

3 1.0 FORMÅL OG GENERELLE BEMÆRKNINGER Denne byggetekniske vurdering skal betragtes som en generel overordnet vurdering af ejendommens bygningsdele og installationer. Vurderingen er baseret på en visuel gennemgang af ejendommen. Besigtigelse af ejendommen blev foretaget tirsdag d. 19. november 2013, og der blev ved gennemgangen registreret 2 repræsentative lejligheder. Indvendig besigtigelse blev udelukkende foretaget af ejerforeningen, beliggende Lyneborggade 21-33, mens andelsforeningen udelukkende blev besigtiget fra udvendig side. Tilstandsvurderingen beskriver bebyggelsen Sadolingparken, beliggende på Lyneborggade og Oldenborggade 2-4 matr. nr. 633, Ejerlav: Sundbyøster, København. Besigtigelsen omhandler tag, facader, trappeopgange, kælder og lejligheder inklusiv installationer. Facader og tagflader besigtiges fra tagvinduer og fra terræn. Eventuelle mangler eller skader i skjulte bygningsdele, utilgængelige eller aflåste rum og ikke besigtigede områder er ikke omfattet af gennemgangen. Formålet med tilstandsvurderingen er at give en overordnet beskrivelse af bebyggelsens stand og samtidig omtale nødvendige vedligeholdelsesarbejder, der bør udføres inden for en 20-årig periode. Disse arbejder prisfastsættes som overslagspriser med prisbasis medio Alle priser er ekskl. moms. Det skal understreges, at budgettet er et overslag og har til formål at vurdere det samlede økonomiske billede af ejendommen. Priserne er vejledende. Dertil skal lægges uforudselige udgifter (ca.10 %), teknisk rådgivning (ca.15 %) og moms (25 %). Overslagspriserne tillægges de ovennævnte tillægspriser i vedligeholdelsesplanen under afsnit 6. Vedligeholdelsesplanen er en prioriteret 20 års plan med budgetoversigt for de registrerede tiltag. 2.0 BEBYGGELSENS ANVENDELSE OG FUNKTION Ejendommen er beliggende på Lyneborggade og Oldenborggade 2-4, 2300 København S. Ejendommen er opført i Siden opførelsen er der foretaget mindre renoveringsarbejder: Porten tilhørende E/F er udskiftet. Etageadskillelse i P-kælder er blevet partielt efterisoleret omkring installationsgennemføringer. Der er eftermonteret kælderdøre mod P- kælder. Adgangsdøre og kælderdøre er løbet blevet eftergået og justeret. Løbende reparationer af dørtelefonanlæg. Bebyggelsen består ifølge BBR-meddelelsen af 131 boliger fordelt på 6 etager. I alt anføres det samlede boligareal for hele ejendommen til m². Herudover er der en kælder på m² der anvendes til P-kælder, varmecentral og opbevaring. I bebyggelsen er der 13 hovedtrapper med tilhørende elevator. Trapper løber fra terræn til tag. Fra p-kælder er der 2 porte mod Lyneborggade samt flere udvendige kælderdøre. Oplysninger ifølge BBR-meddelelse: Samtlige 131 lejligheder har eget køkken og bad. Lejligheder og brugsvand opvarmes samlet ved fjernvarme. Focus2 A/S 3/34

4 Sag: 1960 Sadolinparken Dato: OVERORDNET KONKLUSION Efter at have gennemgået ejendommen, kan det konstateres, at den overordnet fremstår i fin stand. Ejendommen er opført i 2006, og alle bygningsdele er derfor forholdsvis nye, og vurderes generelt at have en lang resterende levetid. Taget er opbygget som et fladt tag i 3 niveauer, belagt med tagpap. Taget fremstod i fin stand, men der blev registeret misfarvninger/vækst på områder af taget. Det anbefales at afrense taget for mosdannelser, da disse i større omfang kan nedsætte tagets levetid. Ejendommen har en fælles tagterrasse placeret over gavl i E/F. Denne var udført med trædæk og håndliste. Disse bør undergå løbende oliering for at sikre træværkets normerede levetid. Ejendommens kælder er opført i 2 niveauer. På øvre niveau, der anvendes til P-kælderen, blev der registreret enkelte betonafskallinger på de bærende søjler og bjælker. Disse anbefales udbedret snarest for at undgå forværringer. Facader er opført i betonelementer, og fremstod med en malet overflade. Facader fremstod i fin stand, og der blev ikke registeret nogen skader på facaderne. Facaderne var opført med dilatationsfuger. Disse fremstod pt. i fin stand, men vurderes at skulle udskiftes over en 20-årig periode. Facader var udført med træbeklædning mod tagetagen, samt med trælameller mod kælder. Træbeklædningen bør undergå løbende overfladebehandling for at sikre deres normerede levetid. Vinduerne i ejendommen er udført i træ/alu med termoruder. Træ/alu vinduer er forholdsvis vedligeholdelsesfrie på udvendig side, og bør kun undergå almindelig løbende vedligehold i form af smøring, justering mv. Termoruder har en normeret levetid på år. Udvendige døre mod trapperum er udført i alu med glasfelt. Der opleves problemer med adgangsdørene, da de med jævne mellemrum hænger, og skal justeres. Da det oplyses som værende et tilbagevendende problem, kan der foretages en nærmere undersøgelse om muligheden for eftermontering eller udskiftning af hængslerne, da dette på sigt kan være rentabelt. Medtaget er et afsætningsbeløb til dette på 1 stk. hoveddør. Mod P- kælderen har ejendommen fået eftermonteret ståldøre, udført med trælameller. Kælderdørenes fastgøring vurderes ikke tilstrækkelig, da flere døre hang og ramte på når de lukkes. Der blev også registreret et enkelt beslag der var defekt, og var blevet erstattet. Det anbefales at få monteret nye større beslag på kælderdørene, for at sikre tilstrækkelig bæring af døre. Hovedtrapperne i ejendommen løber fra terræn til tag. Hovedtrapper er udført i terrazzo på trin og reposer, mens indgangsreposer var udført med klinkebelægning. Besigtigede hovedtrapper og trapperum fremstod i fin stand, og bør udelukkende undergå almindelig løbende vedligehold. Trapperumene vurderes at skulle undergå malerbehandling ca. hvert 10. år, eller efter behov. Til ejendommen er der tilknyttet to porte fra Lyneborggade til P-kælder, mod henholdsvis ejer- og andelsforeningen. Porten mod E/F er udført som en lukket ledhejseport med motor og automatik, mens porten mod A/B er udført som en sidehængt stålport. Portene fremstod i fin stand, men må forventes at skulle undergå løbende justering, samt eftergang af motor og automatik mv. Ejendommens varmecentral fremstod i fin stand. Lejligheder opvarmes af fjernvarme via gulvvarme, mens enkelte lejligheder har supplerende radiatorer. Det blev oplyst at enkelte af ejendommens luftudladere var begyndt at tære. Medtaget er derfor en udskiftning af ejendommens resterende luftudladere. Ejendommens installationer var ført skjult i installationsskakter, hvilke besværliggjorde en besigtigelse. Ejendommens installationer er fra ejendommens opførelse, og vurderes at have en lang resterende levetid ved løbende vedligeholdelse. Focus2 A/S 4/34

5 4.0 BEBYGGELSENS STAND (01) Tag Tagkonstruktionen er udført som et fladt tag. Taget er beklædt med tagpap. Tagrender og -nedløb er udført i zink. Taglejligheder har egen tagterrasse. Ejendommen har fælles tagterrasse i E/F mod gavl. Taget er fra ejendommens opførelse og fremstod i fin stand. På enkelte områder fremstod taget misfarvet i form af algevækst. Vækst i form af alger og lignende er hovedsageligt et æstetisk problem, hvorimod lidt større vækst som mos og anden lav bevoksning, kan nedsætte tagets levetid. Det anbefales derfor at større områder med alger/mos afrenses. Tagbelægningen vurderes at have en lang resterende levetid. Det anbefales dog at eftergå taget omkring samlinger og gennemføringer ca. hvert år. Medtaget er et afsætningsbeløb til gennemgang og tætning af disse. Levetiden på tagpappen er afhængig af flere parametre, bl.a. kvaliteten af tagpappen og arbejdes udførelse. Et korrekt udført tagpaptag, udlagt i 2 lag har en ca. levetid på år. Taglejligheder har egen tagterrasse mod gade og gård. Disse er udført med trædæk og håndliste af træ. Det anbefales at træværket på tagterrasser undergår en årlig oliering. Udgift til dette vurderes dog at påhvile den enkelte andelshaver/ejer. Ejendommen har en tagterrasse placeret over ejerforeningens gavl. Denne er ligeledes udført med trædæk og håndliste af træ. Disse bør ligeledes undergå årlig lakering, for at sikre træværkets lange normerede levetid. Beløb medtaget til dette er medtaget under drift. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms: 1. Eftergang af samlinger og gennemføringer (afsætningsbeløb): kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 5/34

6 (02) Kælder / fundering Fundamentet vurderes udført i beton. Kælderen er opført i bærende søjler og bjælker hvorpå der er udlagt betonelementer Kældergulv er udført med belægning af SF sten i P-kælder, mens øvrige gulve er støbt i beton. Indvendige kældervægge er udført i beton. Kælderen anvendes til installationsrum, P-kælder og opbevaring. Kælderen er udført i 2 niveauer. Øvre kælder anvendes til parkeringskælder for biler og cykler, mens nedre kælder anvendes til pulterrum og installationsrum. Parkeringsarealet er udført med trælameller for at holde uvedkommende ude, men er eller åben mod det fri. Der blev registreret enkelte afskallinger og revnedannelser på betonen på de bærende søjler og bjælker. Disse anbefales udbedret for at undgå forværringer. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms: 1. Udbedring af betonskader på vægge, søjler og bjælker i P-kælder: kr ,- Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 6/34

7 (03) Facader / sokkel Facader er udført i betonelementer. Mod P-kælder er vægge udført som stålrammer med trælameller. Mod taglejligheder er facader beklædt med træ lagt i klink. Ejendommen er opført med altaner mod gade. I andelsforeningen er der desuden delvist altaner mod gård. Facader er opført i betonelementer og er udført med betonaltaner mod gade og gård. Facader fremstod i fin stand, og der blev ikke registeret nogen skader eller defekter. Facader var udført med elastiske dilatationsfuger i mellem betonelementerne. Dilatationsfugerne har en ca. levetid på 5-15 år, alt efter hvor de er monteret og hvor udsatte de er for vejrpåvirkninger. Dilatationsfugerne må derfor forventes at skulle udskiftes over en 20-årig periode. Mod P-kælder var facader udført med trælameller. Disse fremstod vejrbidte, og bør undergå en malerbehandling/oliering inden for en kortere årrække. Det anbefales at udvendigt træværk undergår malerbehandling/oliering hvert år, for at sikre træværkets lange normerede levetid. Medtaget er en malerbehandling af trælameller mod P-kælder. Udvendigt træværk mod tagetagen fremstod ligeledes en smule vejrbidt, og bør ligeledes undergå løbende behandling. Medtaget er en malerbehandling af udvendigt træværk mod tagetagen. Det anbefales at få udført udvendige malerarbejder og lign. samtidigt på hele ejendommen (A/B og E/F), for at ejendommen holder sit ensartede visuelle udtryk. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Udskiftning af dilatationsfuger (afsætningsbeløb): kr ,- 2. Malerbehandling af trælameller mod P-kælder (A/B): kr ,- 3. Malerbehandling af trælameller mod P-kælder (E/F): kr ,- 4. Malerbehandling af udvendigt træværk på tagetage (A/B): kr ,- 5. Malerbehandling af udvendigt træværk på tagetage (E/F): kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 7/34

8 (04) Vinduer Ejendommen er opført med træ/alu vinduer. Vinduerne fremstår i varierende størrelse og inddeling. Sålbænke er udført i stål. Ejendommens vinduer fremstod i fin stand, og der blev ikke registeret nogen defekter eller skader på ejendommens vinduer. Alu vinduer er forholdsvis vedligeholdelsesfrie på udvendig side, og bør kun undergå almindelig løbende vedligehold i form af eftergang og justering efter behov. Beløb til dette er medtaget under løbende drift. Termoruder har en levetid på år. Vinduerne vurderes derfor at have en fortsat lang resterende levetid ved løbende vedligehold. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 8/34

9 (05) Udvendige døre Ejendommen har følgende udvendige døre: 13 hoveddøre fra gade. 1 dør mod tag. 1 dør mod tagterrasse. 22 døre mod P-kælder. Udvendige døre mod trapperum er udført i alu og fremstod generelt i ok stand. Alu døre er forholdsvis vedligeholdelsesfrie på udvendig side, og hoveddøre skal derfor hovedsageligt undergå almindelig løbende justering og smøring efter behov. Der oplyses om en del problemer med ejendommens hoveddøre, da disse er forholdsvis tunge. Dette medfører de over tid begynder at hænge, hvorefter de skal justeres. Udgifter til udbedring af dette er medtaget under den årlige drift, da det vurderes at undergå almindelig løbende vedligehold. Da det oplyses som værende et tilbagevendende problem kan muligheden for eftermontering af ekstra hængsler, eller udskiftning til kraftigere hængsler undersøges, da dette på sigt kunne være rentabelt. Der afsættes et afsætningsbeløb til undersøgelse og udskiftning af hængsler på 1 hoveddør. Kælderdøre er udført i stål med trælameller. Trælamellerne fremstod en smule vejrbidte og bør undergå løbende malerbehandling. Malerbehandling af trælameller på kælderdøre er medtaget under punkt 3.1 og 3.2. Der opleves problemer med de eftermonterede kælderdøre, der ofte hænger, hvilke medfører de rammer på når de lukkes. Der blev registreret et enkelt beslag der var defekt, og efterfølgende var blevet erstattet. Eksisterende hængsler og beslag på kælderdørene vurderes ikke at være tilstrækkelige i forhold til dørenes vægt. For at løse problemet kan eksisterende beslag udskiftes til nye større beslag. En udskiftning kan eventuelt udelukkende foretages på udvalgte døre, der anvendes ofte i beboernes daglige færden. Udvendige døre mod tag og tagterrasse var udført i alu. Disse døre fremstod i fin stand, og vurderes udelukkende til at skulle undergå almindelig løbende vedligehold. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Udskiftning af beslag på 1 stk. udvendig dør til P-kælder (afsætningsbeløb): kr ,- 2. Undersøgelse og udskiftning af hængsler på 1 stk. hoveddør (afsætningsbeløb): kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 9/34

10 (06) Trapper Ejendommen har 13 hovedtrapper. Hovedtrappen løber fra terræn til tag/tagbolig. Hovedtrapper var udført i terrazzo på trappeløb og reposer, indgangsreposer var udført med klinkebelægning, og gelænder var udført som malet stålgelænder. Trapperum var udført i malede betonelementer mens lofter var beklædt med akustikplader af træbeton. Trapperum fremstod i god stand, og bør kun undergå almindelig løbende vedligeholdelse. Trapperum bør normalt undergå en malerbehandling ca. hver 10. år, eller efter behov. Malerbehandling af trapperum er udelukkende af visuel karakter, og behovet er derfor et vurderingsspørgsmål. Medtaget er en malerbehandling af ejendommens trapperum. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Malerbehandling af 6 stk. trapperum (A/B): kr ,- 2. Malerbehandling af 7 stk. trapperum (E/F): kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 10/34

11 (07) Porte og gennemgange Ejendommen har 2 porte mod Lyneborggade. Registrering Tiltag Porten i ejerforeningen er udført som en lukket ledhejseport med motor og automatik. Porten er tidsindstillet så den i perioder om morgenen og eftermiddagen står åben. Porten i andelsforeningen er udført som en sidehængt gitterport i stål. Portene fremstod begge i fin stand, og vurderes udelukkende til at skulle undergå almindelig løbende vedligehold i form af eftergang og justering af porte, motor og automatik. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 11/34

12 (08) Etageadskillelser Etageadskillelser er udført som præfabrikerede betonelementer der spænder mellem bærende vægge. I P-kælderen spænder betonelementerne imellem bærende betonbjælker. Etageadskillelse mod P-kælder var partielt efterisoleret i områder. Etageadskillelser fremstod i fin stand, og der blev ikke registret nogen defekter på betonelementerne. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 12/34

13 (09) WC / Bad Alle lejligheder har eget bad og toilet. Badeværelser er indrettet individuelt. Ejendommens badeværelser er opført i samme materialer men fremstod med varierende indretning. De besigtigede badeværelser fremstod i fin stand. Den enkelte andelshaver/ejer står selv for den løbende vedligeholdelse af disse. Beboerne skal være opmærksomme på, at elastiske fuger i hjørner har en kortere levetid end hårde flisefuger, og disse bør udskiftes ca. hvert 5. år. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 13/34

14 (10) Køkkener Alle lejligheder har eget køkken. Køkkener er indrettet individuelt. Køkkener i de besigtigede lejligheder fremstod generelt i god stand. Det er den enkelte ejer/andelshavers eget ansvar at vedligeholde eget køkken. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 14/34

15 (11) Varmeforsyning Ejendommen opvarmes via fjernvarme. Varmecentralen er placeret i kælder. Lejligheder opvarmes via vandbåren gulvvarme. Enkelte lejligheder har supplerende radiatorer. Der er placeret radiatorer i trapperum. Varmeanlægget er fra ejendommens opførelse, og fremstod i god og velholdt stand. Rørføringer, varmvandsbeholder og ventiler mv. fremstod alle godt isoleret, og der var anvendt gode produkter på pumper og øvrige komponenter. Varmeanlægget vurderes at have en lang resterende levetid på +30 ved løbende vedligeholdelse. Det anbefales at få udført et årligt service af varmeanlægget. Her bør klimastat, ventiler mv. eftergå en funktionskontrol for herigennem at sikre sig, at komponenterne virker efter hensigten og er indstillet korrekt. En enkelt af ejerforeningens luftudladere blev oplyst til at være tæret, og skulle udskiftet. De resterende luftudladere vurderes derfor ligeledes at skulle udskiftes over en 20-årig periode. Medtaget er en udskiftning af ejendommens luftudladere. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Udskiftning af 12 stk. luftudladere (A/B): kr ,- 2. Udskiftning af 15 stk. luftudladere (E/F): kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 15/34

16 (12) Afløb Ejendommens faldstammer er ført skjult. Ejendommens faldstammer var ført skjult i installationsskakter, hvilke besværliggjorde en besigtigelse. Faldstammer vurderes udført i pvc, og vurderes at være fra ejendommens opførelse. Ejendommens faldstammer var nyere og vurderes at have en fortsat lang resterende levetid. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 16/34

17 (13) Kloak Ejendommens kloak kunne ikke registreres under gennemgangen. Det var under gennemgangen ikke muligt at besigtige kloakken, og fastlægge dennes tilstand. Det anbefales at få foretaget en tv-inspektion af foreningens kloaknet ca. hvert 10. år, for at klarlægge standen af kloakken. Efterfølgende vil eventuelle skader blive prissat af rådgiver. Der blev registreret en del brønde i P-kælderen. Det oplyses at der gentagne gange ifm. større regnvejr, har stået opstigende kloakvand op fra disse. Dette har bl.a. medført at enkelte styresystemer til elevatorer er blevet oversvømmet og beskadiget. For at undgå dette fremover kan muligheden for at skybrudssikre ejendommen i form af højvandslukker undersøges. Muligheden for dette afhænger bl.a. opbygningen af ejendommens kloaksystem, samt kommunale handlingsplaner. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Udgift til TV-inspektion: kr ,- 2. Nærmere undersøgelse af muligheden for skybrudssikring af P-kælder: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 17/34

18 (14) Vandinstallationer Føringer for koldt og varmt brugsvand er ført skjult i installationsskakte Vandinstallationer i lejligheder er udført i pex rør. Brugsvandsinstallationerne var ført i installationsskakte hvilket besværliggjorde en besigtigelse. Brugsvandsinstallationerne vurderes dog ud fra deres alder til at have en lang resterende levetid. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 18/34

19 (15) Gasinstallationer Ejendommen er ikke tilsluttet gasnettet. Ingen registrering foretaget. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 19/34

20 (16) Ventilation Ejendommen var opført med centralsug fra køkkener og badeværelser. Ejendommens udsugningsanlæg var placeret på tag. Ejendommes udsugningsanlæg var velfungerende og fremstod i fin stand. Udsugningsanlæg bør udelukkende undergå almindelig løbende vedligehold, nødvendig for den løbende drift af anlægget. Det anbefales at få renset aftrækskanaler ca. hvert år, da disse kanaler langsomt tilstoppes af smuds. Beløb til dette er medtaget under den årlige drift. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 20/34

21 (17) El-installationer Ejendommens el-installationer er fra ejendommens opførelse. Lejligheder er udført med dørtelefonanlæg. Hver opgang har egen elevator. Ejendommens el-installationer fremstod alle som værende nyere, og fremstod i fin stand. Ejendommens elevatorer skal undergå løbende lovpligtige service efter producentens anvisning. Beløb til dette er medtaget under den årlige drift. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 21/34

22 (18) Øvrigt De besigtigede lejligheder fremstod generelt i fin vedligeholdelsesmæssig stand. Beboerne forestår selv den indvendige vedligeholdelse i lejlighederne. Ingen tiltag medtaget. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 22/34

23 (19) Private friarealer Foreningen har et område i gården der er belagt med belægningssten og grønne arealer. Gårdarealet fremstod i fin stand. I hjørnet af gården havde ejendommen et skur, beklædt i træ og med tagpap. Skuret fremstod i ok stand, men bør undergå løbende malerbehandling hvert år, for at beskytte træværket mod vejrpåvirkninger. Ejendommen havde også en affaldsø placeret bagerst i gården. Denne var opført med træskillevægge, der ligeledes bør undergå løbende malerbehandling. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Malerbehandling af træværk på skur: kr ,- 2. Malerbehandling af træværk omkring affaldsø: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 23/34

24 (20) Byggeplads/Stillads Når der skal gennemføres større renoveringsarbejder der involverer flere håndværkere, kan det være nødvendigt at etablere byggeplads med tilhørende skurforhold for håndværkere og materialer. Ved arbejder i højden er der behov for der opsættes stillads eller lift. Til malerbehandling af udvendigt træværk er det forudsat at der gives adgang til tagterrasser fra de enkelte boliger. Udgift til lift er derfor ikke medtaget. 1. Ingen tiltag medtaget Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 24/34

25 Sag: 1960 Sadolinparken Dato: Emne: Driftsplan Rev. Dato: Driftsplan Tillæg til ejendommens fællesudgifter. Beløbene er ekskl. moms. Bygningsdel Anbefalet minimumsarbejder pr år Pris/år Kr. (01) Tag Tagrender bør renses 1-2 gange årligt. Besigtigelse fra gadeplan 1 gang årligt i kraftigt regnvejr. Rensning af tagflader for lav vækst. Eftergang af taggennemføringer og inddækninger 1 gang årligt 6.000,- (02) Kældre og fundamenter Visuel gennemgang af kælderrum og mindre reparationer ,- (03) Facader/sokkel Facader og sokkel bør 1 gang årligt gennemgås for mindre revner og fugtskjolder/misfarvninger. Mindre reparationer. (04) Vinduer Vinduer bør på den udvendige side jævnligt vaskes af med vand. Kontrollere tætningslister 1 gang årligt. Bevægelige dele skal smøres 1 gang årligt med syre fri olie. (05) Udvendige døre Døre bør på den udvendige side jævnligt vaskes af med vand. Kontrollere og evt. udskifte tætningslister 1 gang årligt. Bevægelige dele skal smøres 1 gang årligt med syre fri olie , , ,- (06) Trapper Primært kosmetisk vedligeholdelse af vægge lofter og belægninger ,- (07) Porte og gennemgange Justering af porte. Eftergang af automatik og motorer ,- 08) Etageadskillelser Løbende visuel kontrol ,- (09) Wc/bad Individuelle forhold. 0,- (10) Køkkener Individuelle forhold. 0,- (11) Varmecentral/forsyning Haner, samlinger, varmtvandsbeholder, veksler og pumper bør årligt eftergås. Gennemgang af automatikken i anlægget, hvert 2. år ,- (12) Afløb Afløb skal renholdes løbende i nødvendigt omfang ,- (13) Kloak Renhold af kloakriste samt brønde ,- (14) Vandinstallationer Løbende visuel kontrol, kælderventiler bør åbnes og lukkes 2 gange årligt ,- (16) Ventilation Løbende visuel kontrol. Rensning af aftrækskanaler. (17) El-installationer Kontrol af dette skal udføres 2 gange årligt (HFI/HPFI-relæ). Serviceeftersyn af elevatorer efter producentens anvisning , ,- (18) Øvrigt Ingen udgifter medtaget. 0,- (19) Private friarealer Gennemgang af arealer ,- (20) Byggeplads/Stillads-Lift Lift til brug ved rensning af tagrender. 0,- Sum, løbende vedligehold ,- Sum, løbende vedligehold, inkl. moms ,- Focus2 A/S 25/34

26 Sag: 1960 Sadolinparken Dato: Emne: Vedligeholdelsesplan Rev. Dato: Vedligeholdelsesplan Prioriteret 10 års plan med budget for registrerede tiltag. Focus2 A/S 26/34

27 Sag: 1960 Sadolinparken Dato: Emne: Billeddokumentation Rev. dato: BILLEDDOKUMENTATION Ejendommen set fra Lyneborggade og Frankrigsgade. Taget er udført som fladt tag belagt med tagpap. Taget fremstod generelt i fin stand. Enkelte områder fremstod dog med misfarvninger. Lejligheder i tagetagen har egen tagterrasse. Ejendommen har en fælles tagterrasse. Denne havde områder med vækst af mos. Dette anbefales afrenset. Focus2 A/S 27/34

28 Sag: 1960 Sadolinparken Dato: Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Ejendommen har tilknyttet kælder. Denne anvendes til pulterrum, installationsrum og parkeringsareal. Størstedelen af kælderen er åben og anvendes til parkering. Kælder anvendt til parkering af biler og cykler. Facade mod brandvej. Facade mod Lyneborggade. Facade mod Lyneborggade. Focus2 A/S 28/34

29 Sag: 1960 Sadolinparken Dato: Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Gavl og gårdfacade. Gårdfacader. Gårdfacade. Gavl. Vinduestyper mod gård. Indgangsparti. Focus2 A/S 29/34

30 Sag: 1960 Sadolinparken Dato: Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Hoveddøre er udført i alu. Løs tætningsliste på hoveddør. Udvendige døre mod P-kælder er udført i stål med trælameller. Eksempel på udvendig dør mod kælder der hænger. Defekt beslag på dør til P-kælder. Efterfølgende svejset nyt beslag på eksisterende. Udvendige døre mod tag er udført i alu. Focus2 A/S 30/34

31 Sag: 1960 Sadolinparken Dato: Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Indvendige adgangstrapper er udført i terrazzo. Trappeløb i terrazzo. Gelænder udført i stål. Indgangsreposer udført med klinkebelægning. Kældertrappe i beton. Port mod Lyneborggade. Etageadskillelse mod P-kælder er udført i rå betonelementer. Der er foretaget partiel efterisolering af disse omkring installationsgennemføringer. Focus2 A/S 31/34

32 Sag: 1960 Sadolinparken Dato: Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Etageadskillelser i lejligheder er udført i beton elementer og fremstår malede. Etageadskillelse i taglejlighed er udført i betonelementer beklædt med gips på loft. Varmvandsbeholder i kælder. Cirkulationspumpe. Ekspansionsbeholdere. Radiator i trapperum. Focus2 A/S 32/34

33 Sag: 1960 Sadolinparken Dato: Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Kloak i kælder. Afvanding fra altaner. Vandinstallationer under vask. Føringer i installationsskakt. Lejligheder har centralsug fra badeværelse og køkken. El-skab i kælder. Focus2 A/S 33/34

34 Sag: 1960 Sadolinparken Dato: Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Dørtelefonanlæg. Dørtelefon i lejlighed Der er elevatorer i samtlige opgange. Grønne arealer i gård. Affaldsø. Overdækket skur i gård. Focus2 A/S 34/34

35 Sag: Sadolinparken Emne: Tilstandsvurdering Dato: Rev. dato: Vedligeholdelsesplan Prioriteret 20 års plan med budget for registrerede tiltag. Nr Bygningsdel TAGVÆRK 1.1 Eftergang af samlinger og gennemføringer (afsætningsbeløb) FUNDAMENTER & KÆLDER 2.1 Udbedring af betonskader på vægge, søjler og bjælker FACADER & SOKKEL 3.1 Udskiftning af dilatationsfuger (afsætningsbeløb) Malerbehandling af trælameller mod P-kælder (A/B) Malerbehandling af trælameller mod P-kælder (E/F) Malerbehandling af udvendigt træværk på tagetagen (A/B) Malerbehandling af udvendigt træværk på tagetagen (E/F) VINDUER 05 UDVENDIGE DØRE 5.1 Udskiftning af beslag på 1 stk. udvendig dør til P-kælder (afsætningsbeløb) Undersøgelse og udskiftning af hængsler på 1 stk. hoveddør (afsætningsbeløb) TRAPPER 6.1 Malerbehandling af 6 stk. trapperum (A/B) Malerbehandling af 7 stk. trapperum (E/F) PORTE OG GENNEMGANGE 08 ETAGEADSKILLELSER 09 WC & BAD 10 KØKKEN 11 VARMEANLÆG 11.1 Udskiftning af luftudladere (A/B) Udskiftning af luftudladere (E/F) AFLØB 13 KLOAK 13.1 Udgift til TV-inspektion Nærmere undersøgelse af muligheden for skybrudssikring af P-kælder VANDINSTALLATIONER 15 GAS 16 VENTILATION 17 EL & SVAGSTRØM 18 ØVRIGE OMBYGNINGSARBEJDER 19 PRIVATE FRIAREALER 19.1 Malerbehandling af træværk på skur Malerbehandling af træværk omkring affaldsø BYGGEPLADS/STILLADS Sum håndværkerudgifter pr. år Uforudsete udgifter, 10% Rådgiverhonorar, 15% Moms, 25% Sum byggearbejder Årlig drift, inkl. moms SUM BYGGEARBEJDER SAMT ÅRLIG DRIFT Priser er +/- 25% Focus2 A/S 26/34

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1984 E/F Himmerlandsgården 6. marts 2014 Udført af: Stine W. Gjesten og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 20. marts 2015 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken 10. maj 2010 rev. 22 marts 2011 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016.

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016. NOTAT NOTAT NR: 01 Indledende undersøgelser Sag: E/F Vigerslev Engpark VVS-installationer Ejendom: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby Udarbejdet af: Michael D. Andersen Dato: 18.04.2016 Sag nr.: 162251A

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Tilstandsvurdering og sbudget Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Solrød Center 80, 2. sal 2680 Solrød Strand Telefon 56 14 73 00 Telefax 56 14 74 00 www.kim-olsson.dk Sag: Tilstandsrapport Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016 AB Julius Januar 2016 Udført af: Louise Ringsholt Harder Tlf: 31 42 20 36 Mail: lrh@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Bentzonsvej 34 2000 Frederiksberg 147-008201-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holger Lundgrens Vej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-231443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 15. juni 2012, rev. A af 28. september 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen rev. A af Ann-Britt B. Landrock Focus2 A/S Kobbelvænget

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Bargumsvej 13 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Skanderborggade 3 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-500098-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl.

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl. Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl. 15. juli 2010 rev. 11.10.2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning til lavenergipærer. 2698 kwh el 5400 kr. 1540 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning til lavenergipærer. 2698 kwh el 5400 kr. 1540 kr. 0. SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Peter Bangs Vej 238 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-433900 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Laksen 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9480 Løkken BBR-nr.: 860-031901 Energikonsulent: Bertel Jespersen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Oplæg om renoveringsarbejder mv. AB Humlegården

Oplæg om renoveringsarbejder mv. AB Humlegården Generelt om oplæg Oplæg om renoveringsarbejder mv. AB Humlegården Nedennævnte oplæg er fremkommet efter dialog mellem og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og Gaihede. Gaihede, ingeniører & arkitekter,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bymidten 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020284 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Humlegården

Vedligeholdsplan AB Humlegården Vedligeholdsplan AB Humlegården November 2015 Udført af: Mick Jensen Tlf: 41 77 72 99 Mail: mj@gaihede.dk Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Holmegårdsskolen Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Rekvirent Hvidovre Kommune, KTMA, Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre v/mette Forslunde

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Overgade 52 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-296173-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Aldersrovej, Århus N 013 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-007426 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Projekt beskrivelse St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Følgende arbejder på byggeriet er listet op nedenfor. Der skal tages højde for bygge-tekniske ændringer under renoveringen af ejendommen. Projektet

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen blev totalrenoveret i 1999. Skolen er i 2 plan

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Nørregade 56A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-290787-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

17.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

17.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Kjellerupsgade 27 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: SIDE 1 AF 33 Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-522997-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere varmerør i kælder. 2220 kwh Fjernvarme 1120 kr. 1210 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere varmerør i kælder. 2220 kwh Fjernvarme 1120 kr. 1210 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndre Ringgade 63 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-484313 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndermarksvej 1A Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-018840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nørrebro 88 Postnr./by: 7900 Nykøbing M BBR-nr.: 773-020396 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bag haver 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3400 Hillerød BBR-nr.: 219-038305 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2.186,21 m³ fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 2.186,21 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Hindehøjen 1 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-597815-001 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sydkajen 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-006341 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Henning Smiths Vej 11A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-009345 Energikonsulent: Ole Kinnerup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Allegade 36A 5000 Odense C 461-009433-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

75.668 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

75.668 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Østerbro 84 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Clarasvej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Clarasvej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 19 Adresse: Clarasvej 2 Postnr./by: 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-142038-001 Energikonsulent: Casper Gudmand Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport AFD 8 TURØVEJ Tyrøvej 2-4-6-8 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. juli 2012 Til den 26. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere