Aktionslisten, opdateret 20. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionslisten, opdateret 20. november 2014"

Transkript

1 Aktionslisten, opdateret 20. november 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed med brugen af rejsekortet. Der er en tæt overvågning af rejsekortsystemets funktioner, systematisk opfølgning på alle kundehenvendelser og der foretages både i de enkelte trafikselskaber og i regi løbende kundetilfredshedsanalyser. Siden starten med betalende kunder i 2011 er der rejst over 84 mio. rejser med rejsekort. Mere end 1 mio. kunder har købt et rejsekort og der er på rejsekortet og ved salg af billetter i busser på rejsekortudstyr, rejst for over 2,8 milliarder kroner. Rejsekortet er i fuld drift. Den tætte opfølgning har løbende givet input til at forbedre rejsekortsystemet, ligesom der undervejs er sket en lang række harmoniseringstiltag på takstområdet. i Danmark og vil gerne med Aktionslisten give en status på de aktiviteter, der er i gang, og samtidig give et overblik over en del af de valg, der er gjort omkring brugen af rejsekort med særlig fokus på de områder, der berører kunderne og generelt har været oppe i den offentlige debat. Aktionslisten viser også den ansvarsfordeling, der er mellem trafikselskaberne og Rejsekort A/S. har ansvaret for produkter, priser, rabatter og kundeservice og al kundekontakt, herunder Rejsekort Kundecenter. leverer og driver selve rejsekortsystemet. Aktionslisten vil blive ajourført en gang om måneden. Sådan læser du listen Grøn angiver, at aktiviteten er implementeret og kunderne oplever det Gult angiver, at der er en plan og at den følges Rødt angiver, at en aktivitet er forsinket Pressekontakt i forbindelse med spørgsmål til Aktionslisten: Arriva: Martin Wex, telefon , DSB: DSB Kommunikation, telefon Metro: Metro Presse, telefon , Midttrafik: Michael Steinberg, telefon , Movia: Movia Presse, telefon Nordjyllands Trafikselskab (NT): Mette Henriksen, telefon , Sydtrafik: Karen Stoustrup, telefon , eller Henrik Norup, : Thomas Boe Bramsen, telefon Rejseplanen: Peter Lindahl, telefon

2 Aktionsliste vedrørende kundernes oplevelser med Rejsekortet (redigeret den 20. november 2014) ID Emne Aktivitet Status Ansvarlig 1. Brug af rejsekort Ansvaret for rejsekortet er todelt; leverer og drifter rejsekortsystemet, mens det er trafikselskaberne, der beslutter, hvordan det skal bruges af kunderne (fx priser og rabatter). 7 Tank-op aftaler til børn Mange kunder har efterspurgt muligheden for at deres tank-op aftale kan gælde for deres børn. Kunden vil få mulighed for at bestille denne løsning via et bestillingsskema, der kan hentes på Rejsekort.dk eller som udleveres på et salgssted. Marts 2014: Servicen tilbydes kunderne i hele landet pr. 1. april enten via henvendelse til kundecenteret eller til stort betjent salgssted Februar 2014: har besluttet at tilbyde servicen landsdækkende - efter veloverstået test i Nordjylland. Løsningen forventes klar primo april. : Rejsekort Kundecenter afprøver løsningen overfor kunder i Nordjyllands Trafikselskab. Løsningen forventes at blive landsdækkende primo Produkter, priser og rabatter Det er trafikselskaberne i Danmark, der fastlægger produkter, priser og rabatter både på rejsekort og for andre billettyper. 10 Rejsekortet er ikke altid billigst Det er korrekt, at rejsekortet ikke altid er billigst. Der kan opstå forskelle i pris mellem rejsekortet og en tilsvarende rejse på en anden type kort eller billet, fordi der er forskellige takstsystemer i hele landet. Der arbejdes på at etablere et nyt landsdækkende enkeltbilletsystem baseret på samme zonesystem som rejsekortet, hvorved man sikrer sammenhæng mellem rejsekortpriser og enkeltbilletter. Det nye enkeltbilletsystem forventes klart i januar 2015 September 2014: Arbejdet er standset. Bus & Tog Samarbejdet har i juni 2014 besluttet ikke at ibrugtage et landsdækkende enkeltbilletsystem, fordi DSB har vurderet ulemperne for kunderne herved større end de forventede fordele. Januar 2015 Fordi rejsekortet skal være landsdækkende, skal systemet derfor tage højde for de forskellige takstsystemer. 11 Hvorfor findes der ikke et rejsekort til virksomheder? Virksomheder kan benytte rejsekort flex i dag. Kortet kan betales af virksomheden, men der skal dog være tilknyttet et cpr-nummer til identifikation af kortejer. arbejder på en landsdækkende løsning til hvor virksomheder, dvs. Januar 2014 private firmaer samt offentlige og selvejende institutioner kan anskaffe et dedikeret rejsekort erhverv. September 2014: Produktet er sat i drift, og trafikselskabernes medarbejdere træner i at bruge det med stadig flere virksomheder. Produktet vil være åbent for alle virksomheder i november August 2014: Pilotfasen er nu ved at rinde ud, og der er evalueret med mange af pilotkunderne, som er positive. arbejder med processerne og er i det store og hele klar til at få almindelige kunder på i et vist omfang. Planen er at åbne for dette i september måned. Endelig dato er ikke besluttet endnu. Maj 2014: Der er startet pilotdrift med nogle få virksomhede. Normal drift starter i september Marts 2014: Der er startet pilotdrift med nogle få virksomheder. Normal drift starter for mindre virksomheder i august-september Øvrige virksomheder efter aftale. Januar 2014: Der er startet pilotdrift med nogle få virksomheder. Normal drift starter for mindre virksomheder i maj Øvrige virksomheder efter aftale. November 2013: Det forventes på nuværende tidspunkt, at løsningen bliver forsinket

3 12 Hvorfor findes der ikke et rejsekort til institutioner? 13 Institutioner kan benytte rejsekort flex i dag. Kortet kan betales af institutionen, men der skal være tilknyttet et cpr-nummer til identifikation af korteger. Hvad gør turister, når klippekortet forsvinder? Danske turister kan med fordel bruge deres normale rejsekort, da et af rejsekortets fordele er, at det kan bruges på tværs af landsdele. Udenlandske turister kan for 80 kr. købe et rejsekort anonymt, og sætte penge ind på kortet med det samme. Kortet kan desuden gemmes og bruges igen, når de en anden gang besøger DK. Eventuelt overskydende penge på kortet kan udbetales hos DSB's billetsalg på Københavns Hovedbanegård, Århus og Odense samt i Kastrup Lufthavn. Endvidere kan der udbetales på Aalborg Busterminal, Movias salgssted på Toftegårds Plads i Valby, arbejder på en landsdækkende løsning til hvor virksomheder, dvs. private firmaer samt offentlige og selvejende institutioner kan anskaffe et dedikeret rejsekort erhverv. September 2014: Produktet er sat i drift, og trafikselskabernes medarbejdere træner i at bruge det med stadig flere virksomheder. Produktet vil være åbent for alle virksomheder i november August 2014: Pilotfasen er nu ved at rinde ud, og der er evalueret med mange af pilotkunderne, som er positive. arbejder med processerne og er i det store og hele klar til at få almindelige kunder på i et vist omfang. Planen er at åbne for dette i september måned. Endelig dato er ikke besluttet endnu. Maj 2014: Der er startet pilotdrift med nogle få virksomhede. Normal drift starter i september Marts 2014: Der er startet pilotdrift med nogle få virksomheder. Normal drift starter for mindre virksomheder i august-september Øvrige virksomheder efter aftale. Januar 2014: Der er startet pilotdrift med nogle få virksomheder. Normal drift starter for mindre virksomheder i maj Øvrige virksomheder efter aftale. December 2013: Det forventes på nuværende tidspunkt, at løsningen bliver forsinket November 2013: Der arbejdes på en manuel løsning til dette efterår. En mere automatiseret løsning forventes klar januar 2014 Der bliver opsat klar og tydelig kommunikation på engelsk vedr. hvilke billetprodukter turisterne kan vælge imellem ved salgsstederne i Kastrup og København H. Derudover forbedres turistsiderne på Juni 2014: Der er en markant kommunikation af City Pass og turistprodukter i Københavns Lufthavn. København H vurderes igen, om information kan optimeres. Dsb.dk er netop blevet relanceret, herunder med ny og forbedret turistside. Den engelske version af dsb.dk mangler dog opdatering, og dette sker først senere i Januar 2014 juni 2014 Der findes generelt billetprodukter til turister uden for rejsekortet, f.eks. CityPass. Aktioner, der er gennemført 1. Brug af rejsekort Ansvaret for rejsekortet er todelt; leverer og drifter rejsekortsystemet, mens det er trafikselskaberne, der beslutter, hvordan det skal bruges af kunderne (fx priser og rabatter). 1 Hvorfor skal jeg checke ind og ud med rejsekortet? Du skal checke ind og ud med rejsekortet for, at prisen kan beregnes for den rejse, du har foretaget. Der udarbejdes en introduktionsbrochure til nye kunder, som forklarer hvordan rejsekortet virker samt hvilke forhold (prisforskelle, rabatter mv.) man skal være opmærksom på. Pjecen sendes/udleveres sammen med kortet. Check ind sker, når rejsen begynder, og når man skifter til et nyt transportmiddel undervejs på rejsen. Check ud sker, når rejsen afsluttes. Ved første check ind trækkes en forudbetaling (50 kr for rejsekort voksen personlig og rejsekort flex, og 70 kr. for rejsekort anonymt) fra rejsekortet. Ved check-ud modregnes rejsens pris i forudbetalingen. Glemmer du at checke ud, kan systemet ikke beregne prisen for rejsen, og derfor mistes forudbetalingen. Forudbetalingen virker altså som betaling for rejsen ved glemt check ud. Ved korte rejser kan det betyde, at rejsen bliver dyrere. Antallet af rejser, hvor der ikke checkes ud er lidt over 2 %. følger tallene, og det kan ses, at børn og unge generelt er lidt bedre til at huske at checke ud end deres forældre, mens bedsteforældrene er bedst. Der produceres små film til rejsekort.dk og TV-skærme i busser og tog med eksempler på brug af rejsekort. : Der kører rejsekortfilm i bus og tog. For at tydeliggøre forskellen på standerne gennemføres forsøg med røde og grønne mavebælter på standere og tydelig mærkning af IND og UD på det blå punkt, på 20 S- togstationer, for at se om dette ændrer check ud procenten. Forsøget har haft et positivt udfald. Det er derfor besluttet at udbrede den tydelige mærkning til alle stationære standere. Afrapportering oktober 2013 Det er selvfølgelig irriterende at have glemt at checke ud. Det er derfor en god idé, at huske ikke at føre kortet for hurtigt forbi det blå punkt. Fører man kortet for hurtige forbi, giver standeren en ØV - lyd og viser Fejl, prøv igen.

4 Antallet af rejser, hvor der ikke checkes ud er lidt over 2 %. følger tallene, og det kan ses, at børn og unge generelt er lidt bedre til at huske at checke ud end deres forældre, mens bedsteforældrene er bedst. Det er selvfølgelig irriterende at have glemt at checke ud. Det er derfor en god idé, at huske ikke at føre kortet for hurtigt forbi det blå punkt. Fører man kortet for hurtige forbi, giver standeren en ØV - lyd og viser Fejl, prøv igen. Se også under pkt. 2, 3 og 7 for yderligere info. For at tydeliggøre resultat af ind- eller udcheckningsforsøg, arbejder man på nye lyde ved fejlmelding på check ind / check ud, bl.a. ved brugertest, så kunderne bedre kan skelne mellem ok- og fejllydene. : Lydene er taget i brug 5. oktober. 2 Bliver mit kort spærret efter 3 glemte check ud? Nej - dit kort bliver ikke automatisk spærret ved 3 glemte check ud, men hvis et kort bliver misbrugt, er der mulighed for, at kan spærre kortet. Spærring sker ikke automatisk, da der skal være tegn på et misbrug, f.eks. hvis du flere gange rejser på tværs af landet og ikke checker ud, så forudbetalingen ikke dækker rejsens pris. Inden et kort bliver spærret, vil kunder med rejsekort personlig og rejsekort flex modtage 2 skriftlige advarsler og ofte også flere servic s om manglende check ud. Eksisterende overvågning og politik for spærring af kort og brug af advarselsregister revurderes sammen med trafikselskaberne. : har sammen med revurderet den eksisterende overvågning og politikker for spærring og brug af advarselsregister og der er truffet beslutninger om hvilke ændringer der skal gennemføres og hvilke elementer som skal analyseres nærmere i Bus&Tog henholdsvis. 3 Kan jeg risikere at checke mit rejsekort ind eller ud ufrivilligt? Du kan i sjældne tilfælde opleve, at dit rejsekort bliver checket ind eller ud ufrivilligt, når du bevæger dig forbi en stander. Der udarbejdes en introduktionsbrochure til nye kunder, som forklarer hvordan rejsekortet virker samt hvilke forhold (prisforskelle, rabatter mv.) man skal være opmærksom på. Pjecen sendes/udleveres ud sammen med kortet. Rejsekortet er et kontaktløst kort. Det betyder, at kortet kan læses i en afstand på op til 5 cm. fra kortlæseren. Der produceres små film til rejsekort.dk og TV-skærme i busser og tog med eksempler på brug af rejsekort. : Der kører rejsekortfilm i bus og tog. Hvis du oplever fx. at blive checket ud i en overfyldt bus, skal du lave et nyt check ind. Dette påvirker ikke prisen, da rejsekortet automatisk sammenkæder rejser, hvor der er mindre en 30 minutter mellem check ud efterfulgt af nyt check ind. Der er ikke planlagt ændringer af check ind/check ud afstanden, da denne vurderes som den bedste løsning på nuværende tidspunkt, men og selskaberne bag vil sikre bedre kommunikation til kunderne vedr. korrekt ind og udcheckning samt god adfærd omkring læseudstyr. 4 Min rejsehistorik siger at rejsen foregik et andet sted, end der hvor jeg rejste Der kan ske fejl i rejsehistorikken, fordi rejsekortudstyret i busserne indstilles manuelt, så det passer til den rute bussen kører, ligesom håndterminalen der kontrollerer rejsekort, kan være indstillet forkert. I disse tilfælde kan det betyde, at din rejse registreres forkert. Hvis du oplever en forkert registreret rejse, skal du kontakte Rejsekort Kundecenter. For at minimere antallet af fejl, følges der tæt op på disse og der er iværksat yderligere uddannelsesaktiviteter. Betjeningsfejl kan ved kundehenvendelse let dokumenteres og kunderne refunderes, hvis fejlen har kostet ekstra. 5 Hvorfor kan jeg ikke se min pris før rejsen er afsluttet? Du kan ikke se din pris, fordi rejsekortet bygger på, at du betaler for den faktisk udførte rejse. Det betyder, at prisen beregnes ved, at du checker ind, når du starter din rejse og checker ud, når du slutter din rejse. Først herefter kan den faktiske pris beregnes. Hvis du ønsker at beregne prisen for en rejse på forhånd, findes der mulighed på rejsekort.dk eller rejseplanen.dk. Her kan du også sammenligne prisen i forhold til andre billetprodukter. Ny prisberegner sat i drift januar På Rejseplanen.dk kan kunden allerede i dag søge prisoplysninger på en given rejse. I oplysningerne indgår alle typer af rabatter, der er aktuelle på den konkrete rejse på rejsekortet, og kunden kan derudover sammenligne prisen med en tilsvarende rejse på billet eller kort og dermed vælge den billet/pris, der passer kundens behov bedst. Der arbejdes på en endnu bedre løsning, som vil være tilgængelig på Rejseplanen.dk og på rejsekort.dk i oktober : Et nyt design, som bedre forklarer prisen på den enkelte rejsekort-rejse, implementeres på rejsekort.dk den 1. Feb Sammenligningen af priser på en konkret rejse sker fremadrettet som nu bedst og enklest for kunden på rejseplanen.dk, hvor kunden kan søge sin rejse og se prisen for den. Rejseplanen

5 6 Hvorfor går der op til 24 timer, fra jeg tanker op på nettet til pengene står på mit kort? Der kan gå op til 24 timer, fordi ikke alt udstyr er online 24 timer i døgnet. Overførsel af optankninger til kortlæserne sker hver 4. time, og på en station vil der derfor maksimalt gå 4 timer, inden pengene er til rådighed på rejsekortet. Igangsætte aktiviteter for at øge antallet af tank-op aftaler Nye marketingaktiviteter afventer aktivitetsplanlægning i hovedstadsgruppen. : Der kører en plakatkampagne for Tank-op-aftaler og det vil indgå i yderligere kampagner i efteråret. I busserne sker overførslen, når bussen er i garage, da udstyret i busserne ikke er online. Da busserne oftest kører ud om morgen og først kommer hjem sent om aftenen, kan det betyde, at der kan gå op til 24 timer før optankningen er registreret i bussen. Hvis du vil undgå, at problemet med at skulle vente på, at kortlæserne er opdateret med din optankning, anbefales det, at du får en tank-op-aftale. En tank-op-aftale sikrer, at der altid er penge på dit rejsekort. Du kan også tanke op på et betjent salgssted eller i en af de rejsekortautomater, som findes på alle DSB, Metro og Arriva-stationer. Tanker du op på denne måde, vil optankningen blive registreret på dit kort med det samme. Du kan finde et opdateret overblik over salgssteder på rejsekort.dk (link: eller ringe til Rejsekort Kundecenter, der kan oplyse, hvor du kan få hjælp. 8 Hvorfor er mit check ind eller check ud ikke blevet registreret? Hvis du fører dit rejsekort for hurtigt forbi det blå punkt, bliver kortet ikke læst korrekt og check ind eller ud, registreres derfor ikke korrekt på kortet. og leverandøren har i maj til august logget alle bevægelser på rejsekortstanderne for at verificere funktionen. Det er i denne periode, hverken ud fra kundehenvendelser eller ud fra analyse af transaktionerne, registreret eksempler på, at en kunde har fået OK uden, at det er registreret i systemet. Hvis du fører kortet for hurtigt forbi kortlæseren kommer der en fejltyd og en tekst med Fejl, prøv igen. Det anbefales derfor, at se på kortlæseren om der står "OK", når du har ført kortet forbi. Rejsekortsystemet er designet, så der først står "OK", når check ind eller ud er registreret korrekt. Hvis du oplever, at dit kort ikke er blevet checket korrekt ind eller ud, skal du kontakte Rejsekort Kundecenter, der kan undersøge om udstyret fungerede på det tidspunkt du checkede ind eller ud. 9 Hvor kan jeg se saldoen på mit rejsekort samt min rejsehistorik? Du får vist saldoen på dit kort ved check ud. Derudover kan du også se din aktuelle saldo på dit rejsekort på rejsekortautomaterne, der er opstillet på alle DSB, Metro og Arriva stationer. Kunder med et rejsekort personligt og rejsekort flex kan nu bestille og få tilsendt deres rejsehistorik for de seneste 13 måneder på rejsekort.dk/rejsehistorik Alle kunder kan desuden se deres seneste 3-5 rejser på rejsekortautomaterne. Derudover kan kunder med rejsekort personligt og rejsekort flex se deres seneste 200 rejser og altid de sidste 3 måneder på rejsekort.dk/selvbetjening. 2. Produkter, priser og rabatter Det er trafikselskaberne i Danmark, der fastlægger produkter, priser og rabatter både på rejsekort og for andre billettyper. 10 Rejsekortet er ikke altid billigst Det er korrekt, at rejsekortet ikke altid er billigst. Der udarbejdes en introduktionsbrochure til nye kunder, som forklarer hvordan rejsekortet virker samt hvilke forhold (prisforskelle, rabatter mv.) man skal være opmærksom på. Pjecen sendes/udleveres ud sammen med kortet. Der kan opstå forskelle i pris mellem rejsekortet og en tilsvarende rejse på en anden type kort eller billet, fordi der er forskellige takstsystemer i hele landet. Fordi rejsekortet skal være landsdækkende, skal systemet derfor tage højde for de forskellige takstsystemer. Hvis du vil vide, om det kan betale sig at køre på rejsekort, kan du søge information om priser på rejsekort.dk, Rejseplanen.dk og hos Rejsekort Kundecenter.

6 Det er hensigten at udarbejde et grundlag for politiske beslutninger for yderligere harmonisering af takster, på Sjælland så implementering kan ske fra Takst December 2013: Oplæg overleveres ved årskiftet 2013/2014. Ny prisberegner sat i drift januar På Rejseplanen.dk kan kunden allerede i dag søge prisoplysninger på en given rejse. I oplysningerne indgår alle typer af rabatter, der er aktuelle på den konkrete rejse på rejsekortet, og kunden kan derudover sammenligne prisen med en tilsvarende rejse på billet eller kort og dermed vælge den billet/pris, der passer kundens behov bedst. Der arbejdes på en endnu bedre løsning, som vil være tilgængelig på Rejseplanen.dk og på rejsekort.dk i oktober : Et nyt design, som bedre forklarer prisen på den enkelte rejsekort-rejse, implementeres på rejsekort.dk den 1. Feb Sammenligningen af priser på en konkret rejse sker fremadrettet som nu bedst og enklest for kunden på rejseplanen.dk, hvor kunden kan søge sin rejse og se prisen for den. December 2013 Rejseplanen.dk 13 Hvad gør turister, når klippekortet forsvinder? Danske turister kan med fordel bruge deres normale rejsekort, da et af rejsekortets fordele er, at det kan bruges på tværs af landsdele. Der oprettes en engelsksproget side på rejsekortet.dk med information om priser, brug af rejsekort m.v. : En engelsksproget version af har været tilgængelige siden medio oktober Udenlandske turister kan for 80 kr. købe et rejsekort anonymt, og sætte penge ind på kortet med det samme. Kortet kan desuden gemmes og bruges igen, når de en anden gang besøger DK. Eventuelt overskydende penge på kortet kan udbetales hos DSB's billetsalg på Københavns Hovedbanegård, Århus og Odense samt i Kastrup Lufthavn. Endvidere kan der udbetales på Aalborg Busterminal, Movias salgssted på Toftegårds Plads i Valby, Der findes generelt billetprodukter til turister uden for rejsekortet, f.eks. CityPass. 14 Hvordan sikrer man, at handicappede også kan bruge rejsekortet? Udviklingen af rejsekort er sket i tæt dialog med de danske handicaporganisationer for at sikre, at rejsekortet ikke bliver en begrænsning for kunder med handicap. Fx. fortæller standerne, om de er henholdsvis check ind eller check ud standere, når man lægger hånden på dem. 15 Hvorfor findes der ikke et rejsekort til pendlere? Der findes ikke et rejsekort, som direkte erstatter periodekortet, som oftest benyttes af pendlere. Alligevel kan det godt betale sig for nogle pendlere at anvende rejsekortet i de områder, hvor der ydes mængderabat. I andre områder henvender rejsekortet sig I første omgang til de kunder, som typisk rejser på klippekort. Med rejsekort skal du ikke længere skal tænke på salgssteder, zoner og priser. Hvis du vil vide, om det kan betale sig, at skifte fra periodekort til rejsekort, kan du få mere information på rejsekort.dk, rejseplanen.dk eller ved henvendelse til Rejsekort Kundecenter. Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning om at udfase det nuværende periodekort og det er heller ikke afklaret, hvorvidt en evt. afløsning skal udvikles på rejsekort, mobiltelefon el. lign. Under alle omstændigheder udfases periodekortet ikke, før der er etableret et kundevenligt alternativ. Der udarbejdes en introduktionsbrochure til udenlandske kunder, som forklarer hvordan rejsekortet virker, samt hvilke forhold (prisforskelle, rabatter m.v.) man skal være opmærksom på. Brochuren udleveres sammen med kortet. : Til udlevering fra salgssteder produceres der et visitkort, der orienterer turister om, hvilke muligheder de har for at købe rejsehjemmel til kollektiv trafik i Danmark. Forventes klar november og selskaberne bag vil fortsætte det gode samarbejde med handicaporganisationerne for at sikre en løbende opfølgning på handicappedes mulighed for at bruge rejsekortet samt forbedringsområder. November 2013 Informere pendlere om valg af produkttype og hvordan man kan kombinere disse.

7 16 Hvorfor kan jeg ikke kombinere mit pendlerkort med rejsekortet? Du kan godt kombinere pendlerkort med rejsekort, men det er ikke altid hensigtsmæssigt, da du skal checke ind på rejsekortet i det øjeblik, du fysisk kører ud af de zoner, som periodekortet dækker. Sikre at kunderne orienteres om mulighederne for at kombinere periodekortet med andre billetprodukter inkl. rejsekort, når de køber dette. Hvis du skal rejse ud over zonerne på dit pendlerkort anbefales en af følgende løsninger: 1) Mulighed for tilkøb af zoner til en rejse, der går ud over de faste zoner på et periodekort i form af kontantbillet eller mobilbillet (sms-billet eller mobilklippekort i Hovedstadsområdet). 2) Rejsekort er i visse tilfælde også en mulighed, da det er muligt at foretage check-in og check-ud i bussen, men det kræver viden om, hvornår rejsen passerer zonegrænsen. Hvis rejsen indbefatter skift af transportmiddel i den yderste zone på periodekortet, vil det være oplagt at rejse videre på rejsekort. 3) Ved rejser med tog henvises til tilkøbsbilletter eller mobilbilletter. Det kan ikke anbefales at forsøge at stå af toget undervejs for at lave hurtige check-ind eller check-ud på perronerne. 3. Kundeservice Det er trafikselskaberne i Danmark, der fastlægger kundeservicen og driver rejsekort kundecenter. 17 Hvorfor udfases klippekort? Klippekortet udfases fordi der er behov for et mere tidssvarende system. Samtidigt er de ældre klippekortssystemer dyre at vedligeholde. Stop for salg af klippekort varsles i god tid, så kunderne kan nå at anvende resterende klip. Samtidigt etableres der en mulighed for kunder til tilbagebetaling af ubrugte kort. Regionsafhængig Som kunde indebærer skiftet fra klippekort til rejsekort, at du får en række forbedringer, der gør det mere enkelt og hurtigt, at benytte kollektiv trafik, så som mulighed for at tilmelde sig automatisk optankning, kun at betale for det faktiske forbrug, at du altid har billet på sig, samt at du undgår problemer med bøjede og slidte klippekort. Men det betyder også, at du skal vænne dig til, at muligheden for at rejse retur på samme klip er anderledes på rejsekortet, at checke ind igen ved skift fra fx. tog til metro samt at checke ud. Samtidigt med indfasningen af rejsekortet er der påbegyndt en oprydning blandt de eksisterende billetprodukter, herunder klippekortet, så det bliver mere overskueligt at vælge det bedste og billigste produkt. En kundeanalyse fra dec viser, at over 80% af de kunder, der benytter rejsekortet er meget tilfredse med det og gerne anbefaler det til venner og bekendte. 18 Hvorfor skal jeg vente op til 12 dage på at få mit rejsekort, når jeg bestiller det over nettet? Forventet leveringstid publiceres løbende på rejsekort.dk Etableret Kort til fx. unge, børn og pensionister under 65 skal udstedes manuelt af trafikselskaberne, og det kan give ventetid efter, at kortet er bestilt. Denne type kort udgør ca. 20% af de bestilte kort. De øvrige 80% af bestilte kort via rejsekort.dk leveres indenfor 3-5 arbejdsdage. 19 Hvordan ændrer jeg min tank-op-aftale eller skifter mit dankort? Det har tidligere ikke været muligt at opsige sin tank-op aftale og tilknytte tank-op aftale til et nyt Dankort selvbetjent via rejsekort.dk. I stedet har kunden skulle henvende sig til Rejsekort kundecenter. opdatering af rejsekort.dk/selvbetjening, hvis leveringstiden ændres markant. Der er etableret en løsning, så det nu er muligt at opsige sin tank-op aftale på rejsekort.dk. Når opsigelsen er registreret i systemet og på kundens rejsekort kan man efterfølgende igen oprette en tank-op aftale på et nyt Dankort.

8 20 Hvor kan jeg købe rejsekort og tanke op, hvis jeg ikke har mulighed for at gå på nettet eller gerne vil betale kontant? Information om de forskellige salgskanaler og placering af fysiske salgssteder forbedres både på rejsekort.dk og trafikselskabernes egne hjemmesider Hvis du ikke kan gå på nettet eller vil betale kontant, kan du købe dit rejsekort på et betjent salgssted. Du kan finde et opdateret overblik over salgssteder på rejsekort.dk (link: eller ringe til Rejsekort Kundecenter, der kan oplyse, hvor det er muligt at hjælp. Da 80% af kunderne med rejsekort allerede har valgt at benytte automatisk tank-op, rejsekortautomater på stationerne eller rejsekort.dk/selvbetjening, er antallet af salgssteder tilpasset efterspørgslen. er i flere områder i dialog med kommunernes borgerservice med henblik på at udvide mulighederne for køb af rejsekort og tanke op på rejsekortet. Overblik over salgssteder på rejsekort.dk vil løbende blive opdateret med disse muligheder. opdatering 21 Hvor kan jeg henvende mig vedr. rejsekortet? Rejsekort.dk bliver løbende opdateret med den gældende information om rejsekortet. Derudover kan kunder henvende sig til Rejsekort Kundecenter, hvis de har spørgsmål til fx priser, brug og kortbestemmelser. Ved klager eller spørgsmål kan kunden indsende en mail via rejsekort.dk. (link: Kontaktformularen forbedres løbende samtidigt med, at kunden oplyses om forventet svartid ved kvittering for modtagelse af klage. Offentliggøre klageprocessen på rejsekort.dk og trafikselskabernes hjemmesider, herunder forklaring på, hvordan klager behandles, hvilke informationer der er nødvendige for at behandle klagen, samt hvad sagsbehandlingstiden anvendes til. En større opdatering af kontaktformularen er planlagt til at være klar 1.oktober : Endnu en større opdatering af kontaktformularen er planlagt til at være klar primo august Hvorfor får jeg en rykker, selvom min rejsekortsaldo ikke er i minus? Hvis du har fået en rykker, selvom din rejsekortsaldo ikke er i minus, kan det skyldes, at dit optankningsbeløb er sat ind på dit rejsekort, men beløbet er ikke blevet trukket på dit betalingskort. Oftest sker dette, hvis man har fået nyt betalingskort og ikke har fået registreret det nye kort på rejsekort.dk/selvbetjening. registrering af hvor ofte tank-op-aftaler fejler og dermed udløser rykker samt løbende opfølgning med leverandøren for at undgå fejl. En systemfejl i maj og juni måned betød beklageligvis, at systemet i nogle tilfælde (4 % af alle optankninger) ikke var i stand til at trække betaling fra kundens kort, hvorefter der blev udsendt en rykker for den manglende betaling. Denne fejl er rettet. Selvom det er nødvendigt at opkræve pengene igen, når betalingen har fejlet, er det selvfølgelig ikke meningen, at systemet skal sende en rykker i stedet for en faktura. og selskaberne bag er derfor i tæt dialog med leverandøren for at sikre 1) at fejl undgås og 2) at de håndteres på en for kunderne hensigtsmæssig måde, når de sker. 23 Hvordan spærrer jeg mit rejsekort eller lukker min tank-op aftale? Fremhævelse af vejledning til spærring af rejsekort på rejsekort.dk. Man kan altid spærre sit kort eller lukke sin tank-op aftale på rejsekort.dk/selvbetjening eller ved at ringe til Rejsekort Kundecenter. Tydeliggøre hvordan man spærrer kort/lukker tank-op-aftale i velkomstbrev (sendes/udleveres sammen med kortet) 24 Hvad vil man gøre for at forbedre servicen i Rejsekort Kundecenter? Øge bemanding i Rejsekort Kundecenter, så det matcher antallet af henvendelser Rejsekort Kundecenter arbejder løbende på at forbedre den service, der ydes til kunderne. Dog har den store stigning i antallet af nye rejsekortkunder betydet ekstra pres på kundecenteret, og det har medført øget ventetid både på telefon og mail. Forbedre svartekster i breve/ s til kunderne, så der skabes bedre forståelse af svaret. Ventetid kan ikke helt undgås i spidsbelastningssituationer, men trafikselskaberne har tilført kundecentret ekstra ressourcer samt ændret arbejdsgange for at tilpasse sig til behovet. Samtidigt arbejdes der på at forbedre informationen på rejsekortet.dk, så kunderne selv kan finde svar på de mest gængse spørgsmål træning af kundeservicemedarbejdere for at sikre "best-practice" i besvarelser på telefon. Kontinuerlig uddannelse af medarbejdere, så de har den nødvendige viden om, hvilke værktøjer, der skal anvendes for at kunne vejlede kunden om i valget af den mest hensigtsmæssige rejsehjemmel.

9 25 Bliver min rejsetid længere, når jeg bruger rejsekort? Nej - rejsekort er ikke mere tidskrævende at bruge end andre billettyper, selvom du skal checke ind og ud. Med rejsekort undgår du samtidigt at skulle bruge tid på at købe billet. 4. Rejsekortet og teknikken bag leverer infrastrukturen bag og driften af rejsekortsystemet via leverandøren Thales, der har fået opgaven efter EU-udbud. For at sikre det optimale flow for kunderne er placeringen af check ind og check ud standere bestemt ud fra en analyse af kundeflowet på de enkelte stationer. og i busserne. Der gøres løbende erfaringer med forholdet mellem kundeflow og placeringer, ligesom større ændringer på stationerne betyder, at standernes placering skal revurderes. løbende 26 Er rejsekortsystemet ikke forældet? Nej - teknikken i rejsekortsystemet er baseret på NFC-teknologi, som løbende udvikles. Med denne teknologi er der bl.a. mulighed for, at man løbende kan udvide til nye platforme, når teknologien er tilstrækkeligt udviklet. Valget af at bruge plastikkort, skyldes først og fremmest et ønske om at sikre, at rejsekortet som produkt altid er bredt tilgængeligt, så flest mulige kunder har mulighed for at benytte det. Nye teknologier, som fx. smartphones, vil derfor være et supplement til det eksisterende system, da det er svært at forestille sig en situation, hvor der kræves smartphone for at kunne bruge den kollektive trafik. For at kunne drage nytte af vores kunders gode ideer, forslag og forbedringer opretter vi en mailadresse hertil. Mails sendt til vil blive læst og indgå i den løbende forbedring og udvikling af rejsekort.dk. Da der ikke er kapacitet til at besvare denne type henvendelser, vil mails blive besvaret med et autoreply, hvori det bekræftes, at mailen er modtaget og bliver behandlet, og at kunden ikke vil få et svar tilbage. august 2013 Alle nye billetsystemer regionale og nationale, der igangsættes i dag baserer sig også på rejsekortteknologien. 27 Hvor kan jeg melde fejl på fx rejsekortautomater eller standere? Du kan melde fejl på rejsekortautomater og standere enten ved at ringe til Rejsekort Kundecenter på eller via kontaktformularen på rejsekort.dk. Rejsekort opretter en mail på rejsekort.dk, hvor kunder kan skrive ind. Disse mails vil ikke blive besvaret, men indgå i den løbende fejlretning af rejsekortsystemet. er oprettet. Link til kontaktformular: Systemet overvåges løbende for at opfange fejl og få dem rettet hurtigst muligt, men vi modtager gerne indmeldinger om oplevede fejl på rejsekortudstyret. 28 Hvorfor virker salgssystemet ikke, når jeg vil bestille rejsekort eller tanke op? Rejsekortleverandøren har rettet fejlene i løbet af juli og august 2013 August 2013 Systemet bag rejsekort.dk og butikkernes salgssystemer har desværre været ramt af perioder med ustabilitet, hvilket har betydet, at kunder ikke har kunnet bestille rejsekort eller tanke op via nettet eller i de betjente salg. 29 Er det ikke nemt at snyde med rejsekortet? Der findes ingen systemer, der ikke kan omgås, hvis man virkelig vil. Det gælder også rejsekortet. Muligheden for at minimere snyd har derfor været en integreret del af udviklingen af rejsekortet, og det er derfor, at man har indført forudbetalingen på hhv. 50 kr. for rejsekort personligt og rejsekort flex, og 70 kr/750 kr. for rejsekort anonymt. Forudbetalingen er med til at sikre, at trafikselskaberne får dækket udgifterne, hvis en kunde bevidst undlader at checke ud. Størrelsen af forudbetalingen er sat, ud fra den viden trafikselskaberne har om prisen for en gennemsnitlig rejse. Eksisterende overvågning og politik for spærring af kort og brug af advarselsregister revurderes sammen med trafikselskaberne. : har sammen med revurderet den eksisterende overvågning og politikker for spærring og brug af advarselsregister og der er truffet beslutninger om hvilke ændringer der skal gennemføres og hvilke elementer som skal analyseres nærmere i Bus&Tog henholdsvis. Rejsekortet er underlagt den samme form for billetkontrol som alle andre billettyper, hvilket også er medvirkende til at forhindre snyd. Som udgangspunkt er det nemmere at opdage snyd ved rejser på rejsekortet end ved andre billettyper, og der er også mulighed for at spærre et rejsekort, hvis det bliver misbrugt. 30 Robust IT-platform Rejsekortet arbejder løbende på at lave et endnu mere robust system. Bl.a. er der etabeleret et datavarehus, som understøtter økonomisystemet, og dels opgraderes grundsystemerne løbende i kommende versioner af systemet. Økonomisystemet blev opdateret i 2010 og har kørt siden. Opdatering af grundsystemerne er iværksat og opdateres løbende fremadrettet.

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 31. januar 2014

Aktionslisten, opdateret 31. januar 2014 Aktionslisten, opdateret 31. januar 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015 Rejsekort Rejseregler Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra 23. juni 2010

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra 23. juni 2010 Kundebetjening: Den daglige servicering af kunderne varetages af trafikvirksomhederne. Det er til trafikvirksomhederne, kunderne først henvender sig med spørgsmål, ønsker, klager m.m. Der er 3 salgskanaler:

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 21. december 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 21. december 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 21. december Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Rejsekortet. kommer til Sjælland i 2008

Rejsekortet. kommer til Sjælland i 2008 Rejsekortet kommer til Sjælland i 2008 Nemt og trygt Indhold Trafikselskabernes mål med det kommende rejsekort er, at kunder nemt og trygt kan rejse med bus, tog og Metro til hver en tid - uden først at

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Gældende fra 10. februar 2010 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...2

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check ud.

Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check ud. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0409 Klageren: XX 4300 Holbæk Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

Sådan oplever kunderne rejsekortet

Sådan oplever kunderne rejsekortet Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1496 Offentligt Sådan oplever kunderne rejsekortet Når kunderne henvender sig til Rejsekorts kundecentre bliver de i dag mødt af éet fælles

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T 2 3 Kortpris Forudbetaling lokal /national rejse (kundetypen 'Voksen') Kan købes online Adgang til online selvbetjening Giver mulighed for størst rabat ift.

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Rejsekort - en RFID applikation

Rejsekort - en RFID applikation Rejsekort - en RFID applikation RFID i Danmark d. 3/5/2011 Gregers Mogensen - gem@rejsekort.dk Rejsekort A/S www.rejsekort.dk RFID teknologi Rejsekortet er MiFare Classic, 4k memory. Følger ISO 14443A,

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser

Rejsekort kortbestemmelser kortbestemmelser Gældende fra 23. september 2009 Version 4.8 Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelsernes gyldighed...2 1...2 1.1 Hvad er et rejsekort...2 1.2 Kortudsteder...2 1.3 Rejseregler og priser...2

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Rejsekort passer godt på dine oplysninger

Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort er et elektronisk chipkort, der fungerer både som billet til og som betaling for dine rejser med bus, tog og

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet Notat Til: Transportministeriet Kopi til: DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Rejsekort A/S Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte +45 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0474 Klageren: XX 2500 Valby Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0224 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved Movia Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning

Læs mere

Rejsekort Rejseregler

Rejsekort Rejseregler Rejsekort Rejseregler Gældende fra 17. oktober 2016 1. Hvad er rejsereglerne?...4 2. Hvad er rejsekort?...4 3. Hvad er et pendlerkort?...4 4. Hvad skal du vide inden rejsen?...4 4.1. Rejsekort typer, priser

Læs mere

2 kontrolafgifter á 750 kr. for manglende registrering af check-ind på rejsekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

2 kontrolafgifter á 750 kr. for manglende registrering af check-ind på rejsekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0015 Klageren: XX på vegne af sit barnebarn YY 3200 Helsinge Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort... 2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

Kortlæsere og automater Prototyper

Kortlæsere og automater Prototyper Kortlæsere og automater Prototyper Hans Ege, Hovedstadens Udviklingsråd 4. sept 2006 1 Visionen: Enkelt at bruge Kort til al kollektiv trafik i Danmark (inklusiv Øresund) Samme system i hele landet Ensartede

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Rejsekort projektet status

Rejsekort projektet status Rejsekort projektet status TØF - 2009 7.oktober 2009 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet + Betalingsmiddel Til alle rejser For alle rejsende Med alle trafikvirksomheder

Læs mere

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelserne... 2 1 Rejsekort... 2 1.1 Hvad er et rejsekort?...2 1.2 Kortudsteder og salgskanaler...2 1.3 Rejsekort rejseregler...2 1.3.1 Generelle rejseregler...2 1.4 Priser

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 4. februar 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 4. februar 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 4. februar Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Temadrøftelse om Rejsekortet Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Hvad er rejsekortet? Betalingskort og elektronisk billet, som kan bruges i alle kollektive trafikmidler i hele landet Hver rejse har

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Information til chauffører i Midttrafiks område

Information til chauffører i Midttrafiks område 2 Information til chauffører i Midttrafiks område 1 3 4 5 6 7 8 9 10 VOKSEN Fra uge 20 kan kunderne købe billetter og klippekort med Midttrafik app og som print-selv på midttrafik.dk Velkommen til Midttrafik

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Rejsekort Kundecenter v/metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834

Rejsekort Kundecenter v/metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: -0246 Klageren: XX Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: 20 kr. som

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0097 Klageren: XX 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 29. april 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 29. april 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 29. april Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen.

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Bestyrelsesmøde, den 29. juni 2011 Dagsordensnr.: 46/11, bilag nr.: 1 J.nr.: 30 90 01 2 11 Troels Keilgaard Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Formålet med dette notat er at

Læs mere

Status for Rejsekortprojektet

Status for Rejsekortprojektet Status for Rejsekortprojektet Kollektiv Trafik Konference 2008 Direktør Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Side 1 20081009 TØF: Kollektiv Trafik Konference Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet

Læs mere

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon.

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0124 Klageren: XX 1620 København V Indklagede: Movia Cvr. nummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende registrering af check-ind på klagerens

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende registrering af check-ind på klagerens AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0450 Klageren: XX 3000 Helsingør Indklagede: Movia v/lokalbanen A/S CVRnummer: 26159040 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på SMS-billet efter forgæ- på check-ind på rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på SMS-billet efter forgæ- på check-ind på rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0312 Klageren: XX 2665 Vallensbæk Strand Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort samt rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0304 Klageren: XX 2820 Gentofte Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0041 Klageren: XX på vegne af YY 2830 Virum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Rejsekort erhverv din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Ejes af virksomheden, bruges af medarbejderen Rejsekort erhverv er et rejsekort, som en virksomhed, institution, myndighed eller organisation

Læs mere

Rejsekort Kortbestemmelser Version 6.2 Gældende fra 09. 07 2013

Rejsekort Kortbestemmelser Version 6.2 Gældende fra 09. 07 2013 Rejsekort Kortbestemmelser Version 6.2 Gældende fra 09. 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kortbestemmelser for rejsekort... 2 Der er ikke fortrydelsesret ved køb af et rejsekort... 2 1.Selve rejsekort... 3 1.1

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. marts 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. marts 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. marts Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Betaling på 112 kr. for rejse beregnet som fortsat rejse, da klageren ikke havde checket sit rejsekort ud.

Betaling på 112 kr. for rejse beregnet som fortsat rejse, da klageren ikke havde checket sit rejsekort ud. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0136 Klageren: XX 6760 Ribe Indklagede: Arriva Tog A/S CVRnummer: 12 24 59 04 Klagen vedrører: Betaling på 112 kr. for rejse beregnet

Læs mere

Rejsekort Status (især for snyd) TØF seminar 2012 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S

Rejsekort Status (især for snyd) TØF seminar 2012 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Rejsekort Status (især for snyd) TØF seminar 2012 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S 1 Geografisk dækning - 22. oktober 2012 2 Status for brug - 2012 uge 38. Tank-op aftaler 39 % Selvbetjening: 76 % RVM..

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0031 Klageren: XX 1363 KBH K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 5. oktober 2013 med metroen fra Vanløse st. til Kongens Nytorv.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 5. oktober 2013 med metroen fra Vanløse st. til Kongens Nytorv. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0417 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR-nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Check Udvej: Check Udvej App til ios og Android samt Check Udvej Web (checkud.rejsekort.dk)

Check Udvej: Check Udvej App til ios og Android samt Check Udvej Web (checkud.rejsekort.dk) Vilkår for brug af Check Udvej Gælder fra 19.oktober 2017. 1. Indledning Disse vilkår udgør en aftale mellem Rejsekort A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR-nr. 27 33 20 72, og dig som bruger af Check

Læs mere

Bus & Tog Ledende drivkraft til Rejsekort Kundecenter i det landsdækkende Bus & Tog samarbejde

Bus & Tog Ledende drivkraft til Rejsekort Kundecenter i det landsdækkende Bus & Tog samarbejde Maj 2016 Jobprofil Bus & Tog Ledende drivkraft til Rejsekort Kundecenter i det landsdækkende Bus & Tog samarbejde 1. Indledning Bus & Tog ønsker at ansætte en ledende drivkraft til Rejsekort Kundecenter,

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Version 6.4 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0257 Klageren: XX 1354 København K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Administrerende direktør Bjørn Wahlsten. Møde med IDA Rail 7. december 2016

Administrerende direktør Bjørn Wahlsten. Møde med IDA Rail 7. december 2016 Møde med IDA Rail 7. december 2016 Administrerende direktør Bjørn Wahlsten Status: Der er solgt over 2,4 mio rejsekort, heraf er næsten 2 mio rejsekort i brug Rejsekort systemet har 320 mio rejser på rejsekort

Læs mere

RUC Om rejsekort. Gregers Mogensen, Rejsekort A/S. 19-11-2015 RUC projekt

RUC Om rejsekort. Gregers Mogensen, Rejsekort A/S. 19-11-2015 RUC projekt RUC Om rejsekort Gregers Mogensen, Rejsekort A/S 19-11-2015 RUC projekt 1 DK Public transport tickets in 2000 Side 2 Rejsekort A/S - Payment Card conference, Riga 05-11-2015 2 Hvorfor rejsekort? Modernisering

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel, da klageren var checket ind på en medrejsendes rejsekort, som ikke fulgtes med klageren.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel, da klageren var checket ind på en medrejsendes rejsekort, som ikke fulgtes med klageren. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0021 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0013. Klageren: 1720 København V. CVRnummer: 29896569

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0013. Klageren: 1720 København V. CVRnummer: 29896569 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0013 Klageren: XX 1720 København V. Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Priser og rabatter på rejser med rejsekort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind på rejsekort/tank-opaftale automatisk optankning.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind på rejsekort/tank-opaftale automatisk optankning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0037 Klageren: XX 8000 Aarhus C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort Kortbestemmelser. Version 6 Gældende fra 22. maj 2013

Rejsekort Kortbestemmelser. Version 6 Gældende fra 22. maj 2013 Rejsekort Kortbestemmelser Version 6 Gældende fra 22. maj 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kortbestemmelser for rejsekort... 4 Der er ikke fortrydelsesret ved køb af et rejsekort... 4 1.Selve rejsekort... 5

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0362 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

1. Indledning. Vilkår for brug af Check Udvej. Gælder fra 20.april 2017.

1. Indledning. Vilkår for brug af Check Udvej. Gælder fra 20.april 2017. Vilkår for brug af Check Udvej Gælder fra 20.april 2017. 1. Indledning Disse vilkår udgør en aftale mellem Rejsekort A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR-nr. 27 33 20 72, og dig som bruger af Check Udvej

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

DSB Basis Rejsetidsgaranti

DSB Basis Rejsetidsgaranti DSB Basis Rejsetidsgaranti Gyldig fra 17. januar 2016 DSB Basis Rejsetidsgaranti Rejser du med billet, klippekort, årskort eller rejsekort og bliver forsinket 30 minutter eller mere på din rejse med DSB

Læs mere

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Resume Midttrafik besluttede at gå med i rejsekortsamarbejdet i april 2013. I Juni 2013 indgik Midttrafik en leveranceaftale med Rejsekort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0040 Klageren: XX 5210 Odense NV Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

FanøFærgen. Færgen Turkort Fanø (10-Turskort) Færgen Periodekort Fanø (Månedskort eller Årskort) www.faergen.dk

FanøFærgen. Færgen Turkort Fanø (10-Turskort) Færgen Periodekort Fanø (Månedskort eller Årskort) www.faergen.dk FanøFærgen Færgen Turkort Fanø (10-Turskort) Færgen Periodekort Fanø (Månedskort eller Årskort) INDHOLD Færgen Turkort Færgen Turkort Fanø 3+4-5 Køb, check-in, priser og betingelser Færgen Periodekort

Læs mere

Manglende check-ud på rejsekort, som ønskes annulleret i rejsekorthistorikken. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Manglende check-ud på rejsekort, som ønskes annulleret i rejsekorthistorikken. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0184 Klageren: XX på vegne af sønnen YY 2100 København Ø Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/dsb CVRnummer: 20250053 Klagen vedrører:

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Rejsekortet Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Hvad og hvorfor rejsekort? Elektronisk billet og betalingskort til busser og tog i hele landet. Rabatkort billigst for de

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0030 Klageren: XX 6950 Ringkøbing Indklagede: Arriva Tog A/S CVRnummer: 12 24 59 04 Klagen vedrører: Parternes krav: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. For få zoner stemplet på klippekort samt rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. For få zoner stemplet på klippekort samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0114 Klageren: XX 3700 Rønne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Udkast 23. oktober 2015

Udkast 23. oktober 2015 Udkast 23. oktober 2015 Takst Sjælland 2016 Banekonferencen 17. maj 2016 Centerchef i Movia Eskil Thuesen Områdechef i Movia Peter Rosbak Juhl Hvorfor takstharmonisering? Kritik af manglende takstharmonisering

Læs mere

Kortbestemmelser for rejsekort privat og pendlerkort Gældende fra 27. september 2016

Kortbestemmelser for rejsekort privat og pendlerkort Gældende fra 27. september 2016 Kortbestemmelser for rejsekort privat og pendlerkort Gældende fra 27. september 2016 Version 6.5 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat og pendlerkort...2 1 Om rejsekort og pendlerkort...4

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0161 Klageren: XX 4400 Kalundborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere