02/2014 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02/2014 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken"

Transkript

1 RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. 02/2014

2 BESTYRELSEN Formand /Jacob Svendsen Næstformand /Torkild Hansen Kasserer /Kurt Sjøholm Bestyrelsesmedlem /Birger Olsen Bestyrelsesmedlem /Hans-Jørn Krogh Hansen Bestyrelsesmedlem /Roar B. Schou Bestyrelsesmedlem /Hans-Aage Steenberg Sekretær /Birgit Zoffmann Schou Adresse /Strandvejen 23, 3700 Rønne Hjemmeside /www.roennehif.dk Version 02/2014 Udgivet af Rønne Håndværker- og Industriforening Layout og tryk niveau2

3 INDHOLD /03 Formanden har ordet /04 Strategi /05 Generalforsamling /06 Årets lærling /09 Berettigede forventninger /10 Fra arkivet /13 Erhvervsaffald /12 Firmaportæt /18 Velkommen/ RHI byder velkommen til nye medlemmer: /Guldsmed Sebastian Frost Strandstien 1a, 3740 Svaneke /Bjarne Hansen Netavisen Bornholm.nu Vimmelskaftet 30, 3700 Rønne /Bygmestrene Lars Orbe Lars orbe & Jim Didriksen Aps Møllegade 46, 3700 Rønne /Ole Lind Oles Murerforretning Larsegade 27, 3700 Rønne /Brian Kofoed STM - Entreprise Bedegadevej 44, 3782 Klemensker /Murermester Jens Knudsen Bodernevej 5, 3720 Åkirkeby /Jan Rasch-Andersen Ejendomsservice Bornholm Aps Limensgade 17, 3720 Åkirkeby /Kurt Nielsen Håndværk-Kurt og Godt S.m.b.a. Rønnevej 118, Nylars, 3700 Rønne /Martin Strandmark Bornholms bremse- og Koblingssevice ApS Rønnevej 111, 3720 Åkirkeby /Rolf Leeberg rlconsult.dk Store Torvegade 56, 3700 Rønne /Sahara Byg Nyker Strandvej 85, Sorthat Muleby, 3700 Rønne /Stylecoach Karina Lund Olsen 2cut Strandvejen 121, 3700 Rønne /Direktør Merete Svart OK Entreprise Svalhøjvej 13, 3790 Hasle /Nichlas Pedersen OK Entreprise Svalhøjvej 14, 3790 Hasle

4 04/ FORMANDEN HAR ORDET /af Jacob Svendsen, Direktør, Flemming Svendsens VVS ApS Rønne Håndværker- og Industriforening, er en del af Håndværksrådet, som er den eneste hovedorganisation, som alene kæmper for de små og mellemstore virksomheder (smv). Dansk erhvervsliv består langt overvejende af små og mellemstore virksomheder, det er os, som skaber jobbene og praktikpladserne. På bestyrelsens vegne skal jeg takke for det store fremmøde, på den netop afholdte generalforsamling. Traditionerne blev holdt i hævd, med udnævnelse af årets lærling, indlæg fra den spændende Bornholmske virksomhed i vækst, Smart Little Things, lodtrækning om fine kunstpræmier, afsluttet med gule ærter, hvor medlemmerne nød hinandens selskab. Generalforsamlingen blev Refereret i håndværksrådets lokal indflydelse. Første kvartal af 2014 er gået. Vejret har været med byggeriet i vintermånederne, og alt synes at spire derude. Kommunen, boligselskaber og andre private bygherrer, har sparket gang i, hvad vi håber på, bliver nogle jobskabende projekter. I medlemsbladet, har vi denne gang valgt indlæg omkring regler for kommunalt affald, indlæg omkring kommunale udbud, et indlæg fra en medlemsvirksomhed med flere. Velkommen til nye medlemmer

5 STRATEGI OG OM AT FØLGE DEN /05 /Af Torkild Hansen, Næstformand RHI For ca. 2 års siden besluttede vi i bestyrelsen i Rønne håndværker- og industri forening, at vi ville gøre noget ved vores profil, vi stillede os selv nogle spørgsmål Hvor synlige vi var i lokalsamfundet? Hvem kendte os? og for hvad kendte man os? Vi fandt hurtigt ud af, vi godt kunne gøre det bedre. I samarbejde med håndværksrådet, gik vi i gang med at lave en strategi om hvordan vi vil blive mere synlige. Nogle af de tiltag vi lavede, var at vi 4 gange om året vil lave et nyhedsblad. Vi ville lave en ny hjemmeside, hvor vi ville præsentere hvem vi var og hvad vi står for. Vi har som det sidste lavet banner reklamer på flere net aviser, så vores logo og navn bliver set, dette har givet en øget trafik til vores hjemmeside. Ser vi tilbage på de seneste 2 år, så kan vi kun sige, at vores tiltag har virket, vi har for første gang i en lang årrække oplevet, at vi er blevet mere synlige, vi bliver nu involveret i flere sager og høringer, politisk og ikke politisk, der bliver refereret til os i medierne, og en stor opbakning lokalt til vores arrangementer. Sidst men ikke mindst, vi har fået flere nye medlemmer. Det er som med alt andet, der er ingen ting der kommer af sig selv, det har krævet hårdt arbejde, men det er også sjovt, når man så kan se at der bærer frugt. Torkild Hansen Næstformand Rønne håndværker- og industri

6 06/ GENERALFORSAMLING /Af Torkild Hansen, Næstformand RHI Fredag d. 14. marts kl. 17, blev den årlige generalforsamling i Rønne håndværker- og industriforening afholdt på hotel Griffen i Rønne. Formand Direktør Jacob Svendsen bød velkommen, og foreslog revisor Jens Otte Sonne som ordstyrer, hvor efter han fremlagde sin første formandsberetning i sin tid som formand. Beretningen var meget sigende, om den tid vi lever i, og berørte både de positive og negative historie for det Bornholmske samfund som er oppe i tiden. (beretningen kan læses på under generalforsamling 2013). Efter formandsberetningen blev regnskab og budget gennemgået at Revisor Jens Otto Sonne. Til generalforsamling er der tradition for, at der er en gæstetaler der kom-

7 /07 mer og holder et indlæg. I år havde bestyrelsen valgt Esben Nielsen, fra LittleSmartThings, LittleSmartThings er en nystartet Bornholmsk virksomhed, som laver droner til at flyve med, med dronerne kan man så lave alt muligt, som af tage billeder af bygninger og opmålinger fra luften. Esben kom med mange gode indspark til hvad man skal være opmærksom på, når man starter en ny virksomhed, og at man skal være tro med sin ide og drøm og følge den. Bestyrelsen konstituerede sig, der var ingen ændringer, genvalg på alle poster, så bestyrelsen kan bare trække i arbejdstøjet. Aftenen blev på traditionel vis afslutte med den sædvanlige menu, gule ærter, flæsk og pandekager med is. Alt i alt en god generalforsamling, hvor det var glædeligt at så 105 deltagere og hvor ca. 15 % var nye medlemmer. Efter uddeling af lærlingeprisen, var det tid til lodtrækning om kunst og lodder til varelotteriet. Betingelsen for at deltage, er at man som medlem er fremmødt. Der var i år kunst fra 4 anerkendte kunsterne fra Bornholm, det var glædeligt at se, at præmierne gik både til nye og gamle medlemmer.

8 08/ Fra lodtrækning om kunst og lodder til varelotteriet

9 ÅRETS LÆRLING /09 Et nyt tiltag fra bestyrelsen, er at der skal findes årets lærling på Bornholm, som medlem kan man indstille sin lærling, hvis han har gjort noget ud over det sædvanlige, bestyrelsen vurderer så ud fra de indkommende forslag hvem der skal have belønningen som er en gavecheck på kr ,-. Valget gik i år på Kasper Hansen. Kasper er ordblind, har ikke haft det nemt i folkeskolen og kunne være spået en svær fremtid i uddannelsessystemet. På smede-grundforløbet har Kasper bevist det modsatte: Kasper har arbejdet koncentreret, også efter skoletid har han arbejdet i værkstederne. Han har nu gennemført grundforløbet med topkarakter til afsluttende prøve på de normerede 20 uger, hvilket de færreste elever kan nå, da pensum er omfattende. Kasper har med det samme fået læreplads på Jensen. Kasper indstilles på grund af sin flid og sin målrettethed.

10 10/ BERETTIGEDE FORVENTNINGER /Af Carsten Scheibye, Formand for Teknik- og Miljøudvalget Da jeg modtog invitationen fra Rønne håndværker- og industriforening til at skrive et indlæg i jeres medlemsblad, var den ledsaget af en rar hilsen samt et tillykke med formandsposten for Teknik og Miljøudvalget. Det var jeg glad for at modtage. Invitationen indeholdt samtidig en opfordring til, hvad indlægget burde handle om. Den lød nogenlunde sådan: Kan du prøve at skue fremad og skrive lidt om, hvad vi kan vente os fra regionskommunens side de kommende år. Vægten bør være på de små og mellemstore håndværker- og industrivirksomheder. Jeg har ikke en krystalkugle, og alene derfor er det vanskeligt at sige præcis, hvad de små og mellemstore håndværker- og industrivirksomheder kan vente sig af regionskommunen de kommende år. Omvendt vil jeg gerne præsentere jer for min opfattelse af, hvad de bornholmske virksomheder med rette bør forvente sig af regionskommunen givet Bornholms situation. Jeg tror, at de allerfleste på Bornholm er enige med mig i, at en af de absolut største opgaver er at skabe flere arbejdspladser. Det er kun flere arbejdspladser, der giver reel samfundsøkonomisk vækst og dermed grundlag for at bremse befolkningstilbagegangen. Befolkningstilbagegangen er nemlig bare et symptom. Arbejdspladser, beskæftigelse og samfundsøkonomisk aktivitet er en væsentlig del af løsningen. Skabelse af flere bornholmske arbejdspladser og dermed grundlaget for reel samfundsøkonomisk vækst kræver enten en stor portion held eller gode rammebetingelser for virksomhederne. Kombinationen er selvfølgelig at foretrække, men hvis vi ikke sætter vores lid til en lodseddel med Bornholms fremtid, skal vi efter min opfattelse sikre rammebetingelserne for vores virksomheder både på kort og på lang sigt. Vægt på rammebetingelser Der er mange forskellige rammebetingelser. Trafikken til og fra Bornholm er en meget væsentlig rammebetingelse, men i debatten overser man måske en gang imellem, at regionskommunen i sig selv er en meget væsentlig rammebetingelse for de bornholmske virksomheder og dermed i de fælles bestræbelser på at fastholde og skabe arbejdspladser og beskæftigelse. Lad os derfor denne gang blive ved de rammevilkår regionskommunen har direkte indflydelse på. Betydningen af de enkelte rammevilkår regionskommunen tilbyder det bornholmske erhvervsliv varierer selvfølgelig fra virksomhed til virksomhed og fra branche til branche,

11 /11 men for Rønne håndværker- og industriforenings medlemmer drejer det sig blandt andet om en række helt konkrete vilkår. Det handler om en hurtig og smidig sagsbehandling for eksempel i forbindelse byggesagsbehandling. Det bør virksomhederne med rette kunne forvente, hvis der skal skabes aktivitet. Arbejdspladser og beskæftigelse forudsætter også efterspørgsel. Virksomhederne bør efter min opfattelse derfor med rette forvente, at regionskommunen så vidt muligt holder afgifterne i ro. Nogen af disse afgifter har regionskommunen direkte indflydelse på, og stigende afgifter stimulerer ikke efterspørgsel, beskæftigelse og vækst. Derimod kan regionskommunen gennem en aktiv og bornholmsk orienteret indkøbspolitik netop styrke lokal efterspørgsel og dermed lokal beskæftigelse og vækst. Det samme gælder med udbud af opgaver, der også var et vigtigt element i de seneste budgetforhandlinger. Her er det afgørende, at der vælges former, der giver bornholmske virksomheder bedre muligheder for at byde ind. Det er nogle konkrete eksempler på, hvad jeg synes, at Bornholm, bornholmerne og de bornholmske virksomheder med rette kan forvente, hvis Kommunalbestyrelsen vitterlig vil erhvervsudvikling og skabe gode rammer for de bornholmske virksomheder og bornholmske arbejdsplad-

12 12/ ser. Og det er vel at mærke helt konkrete rammevilkår, regionskommunen selv har direkte indflydelse på. Samarbejde Hvis de allerfleste er enige i at fastholdelse og skabelse af arbejdspladser er meget vigtigt og enige i, at regionskommunen har direkte indflydelse på visse rammevilkår, bør Bornholm, bornholmerne og de bornholmske virksomheder efter min opfattelse med rette forvente, at regionskommunen til stadighed bestræber sig på at forbedre rammerne for det bornholmske erhvervsliv. Det er nogle eksempler på hvad jeg opfatter som helt berettigede forventninger, I og andre erhvervsaktører på Bornholm kan have til regionskommunen. Rønne håndværker- og industriforening kunne måske omvendt spørge, om hvad regionskommunen kan vente sig af jer de kommende år. Jeg håber, at Rønne håndværker- og industriforening og jeres medlemmer samt alle de andre erhvervsorganisationer på Bornholm vil være aktive samarbejdspartnere, så vi sammen kan vende udviklingen på Bornholm. Jeg skal gøre mit til det. Hvis vi bevæger os mere over i det langsigtede og lidt bredere perspektiv, men stadig holde os til de rammevilkår regionskommunen har direkte indflydelse på, så bør de bornholmske virksomheder efter min opfattelse også med rette forvente, at regionskommunen tilstræber langsigtet planlægning. Der kan ske og sker alt muligt i regionskommunens omverden, men det betyder jo ikke, at regionskommunen ikke skal medvirke til at skabe politiske rammer og retning. Virksomhederne skal vide hvad regionskommunen har i søbeskeen både på kort og i vidst muligt omfang på lang sigt. Det betyder, at virksomhederne har lidt færre ubekendte, hvilket muliggør bedre planlægning i virksomhederne. Det kan fremme investeringslyst og dermed yderligere initiativ.

13 Kurt Sjøholm har igen været i arkivet og har fundet dette interessante dokument. FRA ARKIVET /13

14 14/ REGLER FOR ERHVERVSAFFALD /Af Jens Hjul-Nielsen, direktør Bofa. Reglerne vedr. erhvervsaffald er nedfældet i Bornholms Regionskommunes Regulativ for erhvervsaffald som bygger på bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbekendtgørelsen. Regulativet er godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse. Hos Bofa er der 2 forskellige muligheder for at aflevere erhvervsaffald. Virksomhederne kan enten vælge at aflevere affaldet over Bofas brovægt på Almegårdsvej i Rønne eller at aflevere affaldet på en af Bofas 6 containerpladser. Ved aflevering af affald over Bofas brovægt betales den af kommunalbestyrelsen godkendte takst for den pågældende affaldstype. Den anden mulighed er at aflevere affaldet på containerpladserne. Virksomhedernes adgang til kommunale containerpladser har været genstand for megen debat. Det er endt med at blive frivilligt for virksomheden, om den vil være tilmeldt og dermed betale for at bruge containerpladserne. Der har været mange udfordringer for politikkerne på Christiansborg i forhold til at få lavet en fornuftig løsning,

15 /15 så virksomheder kunne sikres en ordentlig adgang til de kommunale containerpladser. Således har der været en del kritik af, at alle virksomheder har skullet betale for adgang til containerpladserne, selvom de ikke gjorde brug af denne mulighed. Fra 1. januar 2012 blev det frivilligt for den enkelte virksomhed, mod betaling, at være tilmeldt en kommunal containerpladsordning. Reglerne giver den enkelte kommune lov til selv at vælge en ordning for benyttelse af deres containerplads. Det kan enten være en abonnementsordning med betaling for en periode ad gangen eller en klippekortsordningen, hvor der betales per gang. Udfordringen ligger i prisniveauet og administrationen af de enkelte ordninger både for kommunen og virksomheden. Betaling en gang om året giver mindre administration og kan være en fordel for virksomheder med meget affald, men til gengæld forholdsvis dyrt for

16 16/ /Af Jens Hjul-Nielsen, direktør Bofa. en virksomhed som kun har en ringe mængde affald. Den lille virksomhed har så i stedet mulighed for at aflevere affaldet over Bofas brovægt og betale den takst der gælder for den pågældende affaldskategori. På Bornholm er der valgt en abonnementsordning og der betales for branche og antal ansatte. Det skal her bemærkes, at det er den enkelte virksomhed, der skal tage initiativ til at tilmelde sig på Bofas hjemmeside. Efter tilmeldningen får virksomheden udleveret et plastikkort til de erhvervsbiler der kører for virksomheden, og som skal benytte containerpladsen. Plastik-kortet vil således være virksomhedens dokumentation overfor Bofa for, at den er tilmeldt ordningen. Der sker naturligvis jævnligt kontrol af, hvorvidt brugerne af containerpladsen har betalt det påkrævede gebyr. Det skal nævnes, at der er klare sorteringsregler på øens containerpladser, som skal følges ligesom der er bestemmelser vedr. hvor store mængder der må afleveres og med hvilke køretøjer. Der må i henhold til regulativet, således kun afleveres en mængde på 1 m3 pr. besøg, og affaldet skal transporteres med køretøjer under 3500 kg + påmonteret trailer. Der henvises i øvrigt til Bofas hjemmeside under rubrikken Erhverv, hvor alle oplysninger vedr. ordninger og priser kan ses, og i tvivls tilfælde er man naturligvis altid velkommen til at kontakte Bofa på tlf

17 /17 MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon A D V O K A T F I R M A E T P A L D A N A D V O K A T F I R M A E T P A L D A N Telefon MOGENS Telefon 5695 ELMER 0804 A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Bornholms Byggeforretning Bornholms ApS Tlf. Byggeforretning ApS Tlf MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon

18 menu 1 menu 3 18/ LOTTES BLOMSTER marcipanhjerter ¼ l champagne I maj 1985 startede Lottes Blomsterværksted kr. 30,- den, praktisere mange forskellige Buket som 150,- freelance værksted. blomsteropgaver, her og nu, i livets Der var dengang 10 blomsterhandlere i menu Rønne. I dag 2 arbejder vi på 200 glæder og sorger fra vugge til død. kv. meter, beskæftiger 6 personer, Lottes Blomsterværksted er meget har åbent 363 dage om året (lukket Tilvalg engagerede : i Interflora. Interflora 1. juledag + 1. nytårsdag). er en forsendelsesorganisation, chokotapas som har medlemmer i hele verden, kr. 100,- i Danmark er der 500 Interflora forretninger. lyserød champagne Virksomheden har uddannet over Herunder har vi brancheforeningen Buket 200,- kr. 100,- 20 blomsterdekoratører igennem Danske Blomsterhandlere, begge tiden. Det er en meget vigtig del organisationer er ejet af medlemmerne. for at være ajour med udviklingen i branchen. Uddannelsen er i dag Lille Interflora er blandt top 20 i brands en håndværkeruddannelse Torv Rønne med 22 Telefon på internationalt niveau, og vi er ugers fagskole i Skåde. Når der sker meget stolt af, og passer godt på LOTTES BLOMSTERVÆRKSTED Søndagsåbent synergieffekt mellem året medarbejderne rundt kl. konceptet og eleverne, afsmitter glæde, skabertrang og udvikling sig. Vi er håndværkere og detailhandlere, som skal råde over en stor paratvi- Tilvalg : kr. 45,- Orkide i skjuler kr. 250,- menu 4 Vi arbejder derfor, dagligt for at kvalitet, service og kreativitet skal udvikle sig, til gavn for branchen og forbrugerne. Vi er dygtige håndværkere, men bagved ligger der en stor logistisk planlægning. Dagligt køber vi ind hos vores grossister og Gaven direkte fra gartnerierne i Holland online. til Derved får vi friskere og nyere maven blomster leveret lige til døren. Hele Kurv verden med leverer varer til blomsterbørsen specialiteter i Allsmeer, som derefter bliver og distribueret blomst videre via online systemer. kr. 300,-

19 /19 For at udvikle blomsterløsninger, behøver vi selv inspiration og udfordringer. Derfor deltager vi på kurser, messer og konkurrencer, ind og udland. Erfagrupper, hvor vi er sammen i enheder med samme omsætning, areal, antal ansatte og beliggenhed fra hele Danmark. Deltager aktiv i lokalsamfundets udvikling. Det nyeste knopskud i Lottes Blomsterværksted er vores nye Kursus Værksted. En lang række 2 timers kurser, med forskellige temaer er nu lanceret i butikken. Det er udviklende, såvel for kursisterne som for personalet. Markedsføringen sker bl.a. igennem de sociale medier, som der flittigt bruges.

20

INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING 03 /2013» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt.

Læs mere

03/2014 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

03/2014 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. 03/2014

Læs mere

INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. BESTYRELSEN

Læs mere

01/2015 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

01/2015 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. 01/2015

Læs mere

Vores BORNHOLM. 4 anne Birgitte lundholt masser af positive historier at fortælle. 7 Charlotte Berg fra banken til banen

Vores BORNHOLM. 4 anne Birgitte lundholt masser af positive historier at fortælle. 7 Charlotte Berg fra banken til banen Vores BORNHOLM 4 anne Birgitte lundholt masser af positive historier at fortælle 7 Charlotte Berg fra banken til banen 8 Bornholms rovfugleshow - bliv dus med fuglene 10 gratis køreundervisning til endnu

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 2 - april 2007 HAN HAR VÆRET MINDRE VIRKSOMHEDERS - FRONTKÆMPER I 10 ÅR NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 Værste fyringsrunde i bankens historie/3 Amarkanerne overgiver sig ikke/4 Svært at få øje på foråret/12 Bliv dygtigere og uundværlig/13

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

CYKELsikkerhedens Dag side 12. DC s generalforsamling. Ny direktør hos Børge Kildemoes Cykelfabrik A/S side 13. certifikat er uddelt side 8.

CYKELsikkerhedens Dag side 12. DC s generalforsamling. Ny direktør hos Børge Kildemoes Cykelfabrik A/S side 13. certifikat er uddelt side 8. april 2013 www.danskecykelhandlere.dk CYKELsikkerhedens Dag side 12 DC s generalforsamling 2013 side 4 Ny direktør hos Børge Kildemoes Cykelfabrik A/S side 13 Første ELITE - certifikat er uddelt side 8

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere