April Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion"

Transkript

1 April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion

2 Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service, Region Hovedstadens politikker på området og Orions Ledelse. Husordenen er vedtaget af Orions ledergruppe i oktober 2013 og revideret i april Husordenen udleveres til og gennemgås med nye beboere ved indflytning og er tilgængelig på Orions hjemmeside. Husordenen kan suppleres af et sæt "leveregler" eller lignende, som kan besluttes af beboere og dagbrugere i Orion. Formål Hensigten med husordenens bestemmelser er, at tydeliggøre forventningerne til beboere, medarbejdere og gæster, så Orion kan vedblive med at være et indbydende og trygt sted at bo, arbejde og besøge. Bestemmelserne i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område forpligter desuden Orion til at udarbejde en husorden, der formidler, hvilke forhold i Orion beboere og dagbrugere kan øve indflydelse på og hvilke forhold, der er faste regler for. Husordenen kan naturligvis ikke dække alle aspekter af livet i Orion, men adresserer primært de overordnede retningslinjer for selvbestemmelse og indflydelse, adfærdsregler samt vedligehold af boliger og haver. 2

3 Selvbestemmelse og indflydelse Selvbestemmelse Beboere i Orion har ligesom alle andre borgere en grundlæggende ret til selvbestemmelse over eget liv. For beboere som har en dom til behandling, har medarbejderne i Orion pligt til at støtte vedkommende i at efterleve dommens bestemmelser. Hvis beboeren ikke efterlever dommens bestemmelser, har Orion pligt til at underrette den behandlingsansvarlige psykiater herom. Medarbejdere i Orion har ikke ret til at anvende tvang overfor beboere, dagbrugere eller gæster. I særlige tilfælde kan Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse tages i brug. Indflydelse I Orion søger vi at sikre, at beboerne har så meget indflydelse som muligt på både individuelt og organisatorisk niveau gennem følgende strukturer: Den individuelle plan der så vidt muligt udarbejdes i et partnerskab mellem brugeren og kontaktpersonen. Medbestemmelse i forhold til valg af kontaktperson. Tilbud om Åben Dialog Netværksmøder. Afholdelse af beboermøder i boenheder (hver måned) og fællesmøder for beboere og dagbrugere (hver 3. måned) hvor beboere og dagbrugere kan formulere og diskutere ønsker vedr. dagligdags forhold på tilbuddet og inviteres til dialog med Orions ledelse. Tilbud om beboerrepræsentanter i ansættelsesudvalg og diverse grupper. 3

4 Medarbejdernes adgang til boligerne Boligen er privat og medarbejderne skal banke på og inviteres ind, før de går ind, medmindre andet er aftalt med beboeren. Hvis medarbejderne har begrundet mistanke om, at der kan være sket beboeren noget hvis beboeren fx ikke er blevet set i længere tid og ikke svarer, når der bankes på - vil medarbejderne kunne låse sig ind i boligen med henvisning til omsorgspligten. Når medarbejderne låser sig ind i en bolig, skal der altid være minimum to medarbejdere til stede. Hvis der er begrundet mistanke om sundhedsfare eller misligholdelse af en bolig pga. manglende rengøring eller lignende og beboeren ikke vil lukke medarbejderne ind, kan medarbejderen efter aftale med Orions ledelse låse sig ind og gøre rent, fjerne vand eller andet, der kan ødelægge bygningen. I et sådant tilfælde vil beboeren forinden om muligt blive oplyst herom og der vil altid være minimum to medarbejdere, der går ind i boligen. Ved brand eller mistanke om brand kan den brandansvarlige ligeledes låse sig ind i boligerne. Musik Musik og støjende underholdning, fx fra tv, musikanlæg eller radio må kun udøves så længe, det ikke er til gene for de øvrige beboere og lokalsamfundet. 4

5 Rygning, alkohol og euforiserende stoffer Det er ikke tilladt at ryge tobak eller elektroniske cigaretter på de indendørs fællesarealer i Orion. Rygning er tilladt udendørs og i beboerens egen bolig. Indtagelse af alkohol er ikke tilladt i Orions fællesarealer. Orions medarbejdere har pligt til at melde det til politiet, hvis de bliver opmærksomme på, at der foregår handel med euforiserende stoffer på Orions område. Gæster Ved overnattende gæster har beboeren pligt til, at informere medarbejderne af hensyn til sikkerheden i tilfælde af brand. Hvis en gæst opholder sig i fællesrum, kulturhus eller på Orions udendørsarealer, må adfærden ikke være til gene for andre. Hvis en gæst har en truende eller generende adfærd, vil vedkommende blive bedt om at forlade Orions område. Hvis gæsten ikke forlader området, kan politiet tilkaldes. Såfremt en gæst gentagende gange har en truende eller generende adfærd, kan det blive nødvendigt at træffe afgørelse om begrænsning af besøg på fælles- og udendørsarealer for en nærmere afgrænset periode. En sådan afgørelse kan kun træffes af beboerens handlekommune. De øvrige regler i Orions husorden gælder ligeledes for gæster. 5

6 Vedligehold af boliger og tilhørende udendørsfaciliteter Boliger Boligerne skal bibeholde deres oprindelige form og ændringer må kun foretages efter skriftlig godkendelse fra Ejendomsservice. Der skal foretages jævnlig rengøring af boligen, så der ikke opstår risiko for smitte eller skadedyr og der ikke er risiko for skader på inventar og bebyggelse. Ejendomsservice laver en årlig gennemgang af boligens stand. Haver Havens ren- og vedligeholdelse påhviler fuldt ud beboeren. Der må ikke plantes træer af nogen art uden tilladelse fra Ejendomsservice. Buske og andre planter må kun plantes i et omfang, hvor de efter Ejendomsservices skøn ikke er så høje, at de hindrer udsigt eller er så kraftigt voksende, at de generer de øvrige haver. Flagstænger, lysthuse, læskærme, markiser, lætage, drivhuse eller lignende må kun opstilles efter skriftlig tilladelse fra Ejendomsservice. Ændringer af terrænets højde under nogen form, herunder anlæg af vandbassiner, stenhøje, eller lignende må ikke foretages. Haveaffald skal anbringes efter anvisning fra Ejendomsservice. Der kan træffes aftale med Ejendomsservice om hjælp til at holde haverne. Beboeren skal dog selv deltage. Hvis beboeren ikke kan deltage, kan beboeren aftale med kontaktperson, hvordan der kan samarbejdes om at holde haven. 6

7 Åben ild og grill Der må kun tændes bål ved de dertil indrettede grillpladser. Grill må derudover tændes i egen have, såfremt den stilles i sikker afstand fra bygninger, plankeværk og andet brændbart materiale. Affald Affald skal smides i skraldespande. Der må ikke stilles affald på fællesarealerne. Husdyr Under forudsætning af godkendelse fra Orions ledelse kan der holdes et husdyr per bolig. Pasningen skal ske på en for dyret acceptabel måde. Der skal forud for anskaffelsen være indgået aftaler om pasning af dyrene ved fx ferie eller indlæggelse. Husdyr som fx kat og hund skal være forsikret og skal have de nødvendige vaccinationer. Hunde skal altid være i snor på Orions område. Husdyr er ikke tilladt i de indendørs fællesrum i boenhederne eller i Kulturhuset. 7

8 Rapportér en utilsigtet hændelse Både beboere, pårørende og medarbejdere kan rapportere utilsigtede hændelser. En utilsigtet hændelse er en ikke-tilstræbt begivenhed, der skader borgeren eller kunne have skadet borgeren. En utilsigtet hændelse skal rapporteres - også hvis man er i tvivl om, hvorvidt det er en utilsigtet hændelse eller hændelsens alvor. Man kan rapportere hændelser, som man selv har været involveret i, eller som man på anden vis er blevet opmærksom på. Formålet med at rapportere utilsigtede hændelser er, at medarbejderne på bo-tilbuddet kan lære af det, der skete, og dermed forebygge, at det sker igen. Eksempler på utilsigtede hændelser kan være: Medicineringsfejl Fald, uheld og skader Kommunikationsbrist Samarbejdsproblemer En utilsigtet hændelse skal rapporteres til Du kan også finde linket via Orions hjemmeside Den Sociale Virksomhed Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Københavnsvej Hillerød Telefon:

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG

INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG Kontakt til boligforeningen: Boligforeningen Kristiansdal, Valmuemarken 27, 5260 Odense S tlf.: 63 14 22 20 Boligkontoret: Stentevej 13 G, 5610

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink Afd. 15. Husorden & Havereglement

Boligforeningen Fjordblink Afd. 15. Husorden & Havereglement Boligforeningen Fjordblink Afd. 15 Husorden & Havereglement Vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde den 21. januar 2014 Foto: Henrik Bom 1. Husorden for Afdeling 15, Boligforeningen Fjordblink Forord:

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15

Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15 Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg Storegade 10 2650 Hvidovre Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15 Pensionen.Kastanienborg@kriminalforsorgen.dk Indledning Pensionen Kastanienborg er en stor gammel

Læs mere