Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet"

Transkript

1 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning Kort sammenfatning Engelsk, Tysk, og Analysen af Engelsk, Tysk, og holdt op mod alle -KU-kandidater viser at fagene er temmelig succesfyldte mht. ledighed. De har stort set en ledighed der er det halve af den gængse gennemsnitlige humanioraledighed. Beskæftigelsen er fortsat præget af en stor andel (ca. 2/3) er beskæftiget inden for undervisning (især gymnasier ol.); men mange finder også beskæftigelse inden for de øvrige erhverv så som information og kommunikation (forlag, aviser, IT-konsulenter mv.), liberale og administrative tjenesteydelser mv. Ca. 1/3 er privat beskæftiget. Endelig har sprogfagene været gode til at placere sig i akademiske job og ligger højt i stillingshierarkiet. Særkørsel Fakultetet har hos Danmarks Statistik fået foretaget en særkørsel der viser beskæftigelsesmønstret for humaniora kandidater og bachelorer uddannet fra Københavns Universitet fra 1975 til 1. oktober 2010 som er det nyeste man kan få (der er ca. 1½ års forsinkelse før registerstatistikken er klar). Kørslen omfatter alle kandidater (uafhængig af fagforeningsforhold). Materialet er delt op i to generationer så man kan få et indtryk af om de nyeste 5 årgange har et anderledes beskæftigelsesmønster end de tidligere årgange. Derfor er der delt op i to grupper hhv. uddannede humanister fra KU fra 1975 til 31. oktober 2005 og 1. november 2005 til 1. oktober 2010 (1. oktober 2010 er seneste mulighed). Begge årganges jobsituation er målt ultimo november 2010 (uge 48). Bachelorer som har forladt uddannelsessystemet og er på arbejdsmarkedet mv. indgår også i undersøgelsen, og data for disse kan findes i notaterne om de enkelte uddannelser. Fra 13 til 21 % af bachelorerne i de 4 sprogfag har på kørselstidspunktet forladt uddannelsessystemet. Nogle af disse indskriver sig formentlig senere på en kandidatuddannelse. Men mange bliver på arbejdsmarkedet i kraft af deres bacheloruddannelse. Her præsenteres sammenlignende data for kandidatuddannelserne i Engelsk, Tysk, og samt humaniora i alt. Alle data omhandler alene fag fra humaniora KU. Fakultetet har tidligere fået foretaget lignende kørsler. Ambitionen er at gennemføre undersøgelsen hvert andet år, for hele tiden at være opdateret med beskæftigelsesudviklingen. I notatet om alle kandidater og bachelorer uddannet fra -KU er der flere detaljer om registerkørslen. Der er udarbejdet et særligt notat om ph.d. ernes beskæftigelsesmønster de er opgjort for sig.

2 2 Fagene og hjemmesiden Efterhånden bliver hvert enkelt fags beskæftigelsesmønster belyst. Undersøgelsen bliver endvidere lagt på fakultetets hjemmeside (Om fakultetet, statistik). Afvigelse Normalt passer kandidattallene i kørslen fint med KU s egne tal. Der er imidlertid en afvigelse (for få) for -kandidattallene for alle fire sprogfag på fra 10 til 21 %. Afvigelserne er normalt forårsaget af at indberetningerne fra KU til Danmarks Statistik ikke har været præcise. De tilsvarende bachelortal passer vældigt godt. Men da undersøgelsen dermed dækker fra 90 til 80 % af populationen, og afvigelsen må anses for tilfældig fordelt, så må den anses for at være et fint udtryk for beskæftigelsesforholdene. Beskæftigelsesfordeling 1. Beskæftigelsesfordeling - humaniora KU Landbrug, jagt, skovbrug og råstofudvinding 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Fremstillingsvirksomhed (industri) 1,4 % 1,7 % 0,3 % 2,1 % 1,1 % Energi- og vandforsyning, renovation mv. 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % Bygge- og anlæg 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Handel (og reparation meget lidt) 2,2 % 2,9 % 2,3 % 2,7 % 1,6 % Transport, herunder post 1,1 % 0,9 % 0,7 % 1,5 % 0,5 % Hotel og restauration 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 1,1 % Information og komm. (forlag, filmprod., radio+tv ) 8,5 % 7,6 % 4,3 % 6,9 % 4,9 % Pengeinstitutter, finans, forsikring og pension 2,2 % 1,9 % 2,0 % 2,9 % 3,8 % Fast ejendom (udlejningsadm., ejd.mæglere mv.) 0,7 % 0,2 % 0,7 % 1,0 % 0,5 % Liberale og administrative tjenesteydelser 9,8 % 11,4 % 6,3 % 10,1 % 6,6 % Offentlig administration, forsvar mv. 9,0 % 7,0 % 4,3 % 7,4 % 3,8 % Undervisning (folkesk, gymna., vid. voks..) 46,8 % 57,5 % 73,8 % 55,3 % 68,9 % Sundhedsvæsen (hospitaler, læger mv.) 2,0 % 1,0 % 1,3 % 1,9 % 1,1 % Sociale institutioner (plejehjem, daginstitut. mv.) 3,3 % 1,6 % 1,7 % 1,3 % 2,2 % Kultur (teater, biblioteker, museer og forlystelser) 5,9 % 1,7 % 1,0 % 1,3 % 0,0 % Organisationer og foreninger 4,8 % 2,4 % 1,3 % 3,2 % 2,7 % Uoplyst og andet 1,4 % 1,6 % 0,0 % 1,9 % 0,9 % I alt antal beskæftigede personer I alt beskæftigede i procent af total 73 % 72 % 72 % 62 % 74 % Ledige, antal personer Udenfor arbejdsstyrken, antal personer Uden for match, antal personer I alt ledige, ud.for arbejdsstyrken mv., personer I alt ledige, udenfor arbejdsst. i procent af total 27 % 28 % 28 % 38 % 26 % Totalt beskæftigede, ledige, udenfor arbejdsst. mv Definition: =kandidater, dvs. cand. mag./phil. og magistre. Fordelingen på brancher er foretaget på beskæftigede. Derudover kommer ledige, udenfor arbejdsstyrken (bl.a. aktivering, kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed og pensionister) samt uden match i register (bl.a., døde og personer i udlandet samt manglende oplysninger). I uoplyst indgår også andet som er meget små tal der omfatter reparation af husholdningsudstyr, frisører, vaskerier

3 3 mv., private husholdninger med ansat medhjælp og internationale organisationer og ambassader. Beskæftigelsesfordelingen for årgangene uddannet fra 1975 til 2005 og målt november 2010 fremgår af tabel 1 på forrige side. De mest markante brancher er markeret med raster, og det er undervisning, information og kommunikation, liberale og administrative tjenesteydelser samt offentlig administration. Engelsk, Tysk, og er fortsat i høj grad undervisningsfag, og gymnasieskolen ol. er det markante ansættelsesområde viser den senere mere detaljerede analyse. Tysk scorer højest med 73,8 % ved undervisning. For humaniora generelt gælder at 46,8 % af årgangene er ansat ved undervisning, og alle de her nævnte sprogfag ligger over dette niveau. For alle humaniorakandidater uddannet op til 1980 gjaldt at i 1998 var 75 % ansat inden for undervisningssektoren (Magistrenes beskæftigelse sept. 1998, DM). Det ses at en pæn andel af sprogfagenes arbejdsstyrke (fra 28 til 38 %) er ledige, uden for arbejdsstyrken eller uden for match. Uden for arbejdsstyrken er bl.a. aktivering, kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed og pensionister. Uden for match er døde, personer i udlandet samt manglende oplysninger mv.. 2. Beskæftigelsesfordeling - humaniora KU Landbrug, jagt, skovbrug og råstofudvinding 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Fremstillingsvirksomhed (industri) 1,4 % 2,0 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % Energi- og vandforsyning, renovation mv. 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Bygge- og anlæg 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Handel (og reparation meget lidt) 3,1 % 3,2 % 8,6 % 3,0 % 0,0 % Transport, herunder post 1,3 % 1,2 % 2,9 % 0,0 % 1,9 % Hotel og restauration 0,6 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Information og komm. (forlag, filmprod., radio+tv ) 10,5 % 10,0 % 0,0 % 7,5 % 1,9 % Pengeinstitutter, finans, forsikring og pension 2,0 % 1,6 % 0,0 % 4,5 % 5,8 % Fast ejendom (udlejningsadm., ejd.mæglere mv.) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % Liberale og administrative tjenesteydelser 12,0 % 13,5 % 2,9 % 13,4 % 9,6 % Offentlig administration, forsvar mv. 9,7 % 6,8 % 5,7 % 13,4 % 5,8 % Undervisning (folkesk, gymna., vid. voks..) 37,4 % 51,4 % 77,1 % 47,8 % 63,5 % Sundhedsvæsen (hospitaler, læger mv.) 1,8 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sociale institutioner (plejehjem, daginstitut. mv.) 4,9 % 2,4 % 0,0 % 6,0 % 3,8 % Kultur (teater, biblioteker, museer og forlystelser) 8,5 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % Organisationer og foreninger 4,3 % 4,0 % 0,0 % 1,5 % 1,9 % Uoplyst og andet 1,1 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % I alt antal beskæftigede personer I alt beskæftigede i procent af total 74 % 74 % 73 % 65 % 79 % Ledige, antal personer Udenfor arbejdsstyrken, antal personer Uden for match, antal personer I alt ledige, ud.for arbejdsstyrken mv., personer I alt ledige, udenfor arbejdsst. i procent af total 26 % 26 % 27 % 35 % 21 % Totalt beskæftigede, ledige, udenfor arbejdsst. mv Tabel 2 viser beskæftigelsesfordelingen for årgangene uddannet fra 2005 til 2010 og målt

4 november De mest markante brancher er markeret med raster det er de samme som markerede sig for årgangene, og det er undervisning, information og kommunikation, liberale og administrative tjenesteydelser og offentlig administration. Engelsk, Tysk, og er fortsat i høj grad undervisningsfag. For humaniora generelt gælder at 37,4 % af de nye 5 årgange er ansat ved undervisning. Alle fire sprogfag ligger over dette niveau igen med Tysk som topscorer med 77,1 %. Uden for arbejdsstyrken svinger for de nye årgange sprogfag mellem 21 til 35 %. Ledighed Ledighed, humaniora KU 4 I alt procent ,3 % 2,7 % 2,3 % 3,1 % 2,1 % I alt antal arbejdsløse I alt antal personer på arbejdsmarkedet Ledigheden er normalt en smule underestimeret i kørslen pga. den måde beskæftigelsesoplysningerne indmeldes på af arbejdsgiverne. Men tallene kan fint angive om ledigheden ligger over eller under det generelle niveau. I december 2010 var ledigheden iht. AC på 4,6 % for humanistiske kandidater i hele Danmark (organiseret i MA). Ledigheden var iht. kørslen som omfatter alle kandidater uddannet fra KU med 4,3 % i nov lavere for alle humanistiske kandidater uddannet fra KU, og endnu lavere for sprogfagene som svinger mellem 2,1 til 3,1 %. Det er typisk at fag som har både undervisningssektoren og de utraditionelle sektorer som arbejdsmarked har den laveste ledighed man kan spille på to heste. Offentlig/privat ansættelse 4. Offentlig/privat, humaniora KU Offentlig ansættelse 69 % 69 % 81 % 68 % 74 % Privat ansættelse 31 % 31 % 19 % 32 % 26 % I alt antal personer Offentlig/privat, humaniora KU Offentlig ansættelse 63 % 64 % 86 % 69 % 73 % Privat ansættelse 37 % 36 % 14 % 31 % 27 % I alt antal personer Tabel 4 og 5 viser at sprogfags-kandidaterne især er offentligt ansat. Humaniora-KU i alt har en udvikling mod flere privat ansatte med en stigning fra 31 % privat ansat for -

5 kandidatårgangene til 37 % for den ny generation uddannet. Det samme kan man kun sig om Engelsk der stiger fra 31 til 36 %. De øvrige sprogfag går enten tilbage (Tysk 19 til 14 %) eller ligger stor set på samme niveau ( og ). Den store andel i offentlig beskæftigelse hænger sikkert sammen med at så mange er ansat ved undervisning. Arbejdsfunktion placering i stillingshierarkiet 6. Arbejdsfunktion humaniora KU 5 Ledelse på øverste plan 5,2 % 4,0 % 14,2 % 5,0 % 3,8 % Arb. der kræver færdigh. på højeste niveau 71,9 % 74,6 % 70,5 % 71,6 % 75,4 % Job på akademisk niveau i alt (mellemsum) 77,1 % 78,6 % 84,7 % 76,6 % 79,2 % Arb. der kræver færdigh. på mellemniveau 6,7 % 6,9 % 6,6 % 6,3 % 5,5 % Kontorarbejde 4,5 % 5,4 % 3,3 % 5,2 % 5,5 % Salg-, service og omsorgsarbejde 2 % 1,7 % 1,0 % 1,7 % 1,1 % Arbejde inden for landbrug, gartneri ol. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Håndværkspræget arbejde 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Proces- og maskinoperatørarbejde ol. 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Andet arbejde (ukomplic. manuelle opgav.) 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % Militært arbejde 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Uoplyst 9,2 % 7,0 % 4,0 % 10,3 % 8,7 % I alt antal beskæftigede personer I alt beskæftigede i procent af total 73 % 72 % 72 % 62 % 74 % Ledige, antal personer Udenfor arbejdsstyrken, antal personer Uden for match, antal personer I alt ledige, udenfor arbejdsstyrken mv., personer I alt ledige mv. i procent af total 27 % 28 % 28 % 38 % 26 % Totalt beskæftigede, ledige, udenfor arbejdsst. mv Kilde: Data er hentet fra en særkørsel over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Fordelingen på arbejdsfunktioner er foretaget på beskæftigede. Derudover kommer ledige, udenfor arbejdsstyrken (bl.a. aktivering, kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed og pensionister) samt uden match i register (bl.a., døde og personer i udlandet samt manglende oplysninger). Tabel 6 viser placeringen i stillingshierarkiet, dvs. i hvilket omfang de beskæftigede kandidater får stillinger inden for akademisk arbejde, idet ledelse på øverste plan og arbejde der kræver færdigheder på højeste niveau dækker denne kategori (de raste rækker). Der er lavet en mellemsum hvor de to tal er lagt sammen (markeret med kursiv og raster). Sprogfagene ligger meget på linje og lidt over -KU samlet der er på 77,1 % for -generationen. Tysk markerer sig meget flot med 84,7 % inden for akademisk arbejde. På næste side kan i tabel 7 ses arbejdsfunktioner og placering i stillingshierarkiet for kandidater uddannet fra. -KU samlet er på 70,2 %, og sprogfagene ligger stort set på samme niveau, dog således at tysk igen ligger højere med 80 % i akademisk arbejde. Det skal tilføjes at det ofte tager nogle år før end de nye årgange får placeret sig på arbejdsmarkedet i et egentligt AC-job, herunder et lederjob.

6 6 7. Arbejdsfunktion humaniora KU I alt Ledelse på øverste plan 1,2 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % Arb. der kræver færdigh. på højeste niveau 69,0 % 70,1 % 80,0 % 64,2 % 71,2 % Job på akademisk niveau i alt (mellemsum) 70,2 % 70,1 % 80,0 % 67,2 % 71,2 % Arb. der kræver færdigh. på mellemniveau 7,5 % 8,0 % 8,6 % 10,4 % 3,8 % Kontorarbejde 11,4 % 9,2 % 5,7 % 16,4 % 21,2 % Salg-, service og omsorgsarbejde 3,9 % 4,4 % 5,7 % 1,5 % 1,9 % Arbejde inden for landbrug, gartneri ol. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Håndværkspræget arbejde 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Proces- og maskinoperatørarbejde ol. 0,1 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Andet arbejde (ukomplic. manuelle opgav.) 0,9 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Militært arbejde 0,2 % 0,4 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % Uoplyst 5,8 % 6,4 % 0,0 % 3,0 % 1,9 % I alt antal beskæftigede personer I alt beskæftigede i procent af total 74 % 74 % 73 % 65 % 79 % Ledige, antal personer Udenfor arbejdsstyrken, antal personer Uden for match, antal personer I alt ledige, udenfor arbejdsstyrken mv., personer I alt ledige mv. i procent af total 26 % 26 % 27 % 35 % 21 % Totalt beskæftigede, ledige, udenfor arbejdsst. mv Kilde: Data er hentet fra en særkørsel over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Fordelingen på arbejdsfunktioner er foretaget på beskæftigede. Derudover kommer ledige, udenfor arbejdsstyrken (bl.a. aktivering, kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed og pensionister) samt uden match i register (bl.a., døde og personer i udlandet samt manglende oplysninger). Mere detaljerede brancheoplysninger I det følgende er de mest markante hovedbrancher udspecificeret i de underbrancher som de kan brydes ned til. Tallene kan i høj grad tale for sig selv. 8. Information og kommunikation humaniora KU Forlag og udgivelser, herunder aviser 39,5 % 53,4 % 15,4 % 30,6 % 33,3 % Udgivelse af spil og computersoftware 0,7 % 2,7 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % Produktion af film, tv og musik mv. 11,4 % 5,5 % 0,0 % 2,8 % 22,2 % Radio og tv stationer 14,8 % 8,2 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % Telekommunikation 2,1 % 2,7 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % IT-konsulenter 26,8 % 24,7 % 84,6 % 38,9 % 44,4 % Informationstjenester 4,7 % 2,7 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % I alt antal personer Tabel 8 viser fordelingen på sektorer inden for information og kommunikation. De mest

7 7 markante brancher for -årgangenene er forlag mv. og IT-konsulenter 9. Information og kommunikation humaniora KU Forlag og udgivelser, herunder aviser 36,8 % 32,0 % 0,0 % 20,0 % 100 % Udgivelse af spil og computersoftware 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Produktion af film, tv og musik mv. 21,5 % 4,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % Radio og tv stationer 15,0 % 12,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % Telekommunikation 3,1 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % IT-konsulenter 15,0 % 44,0 % 0,0 % 40,0 % 0,0 % Informationstjenester 6,9 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % I alt antal personer sprogfagsårgangene er lidt mere spredt end hvad der gælder for -årgangene, og der er tale om få antal personer bortset fra Engelsk. 10. Liberale, videnskabelige og administrative tjenesteydelser mv. (forretningsservice), humaniora KU Advokatvirksomhed 2,2 % 2,8 % 15,8 % 5,7 % 8,3 % Revision 3,0 % 5,5 % 10,5 % 5,7 % 16,7 % Virksomhedskonsulenter 27,9 % 21,1 % 10,5 % 22,6 % 0,0 % Arkitekter og rådgivende ingeniører 6,8 % 5,5 % 15,8 % 9,4 % 0,0 % Forskning og udvikling (privat) 11,7 % 5,5 % 0,0 % 7,5 % 0,0 % Reklame og analysebureauer 9,1 % 3,7 % 0,0 % 5,7 % 8,3 % Anden videnservice (oversættelse, design ) 14,9 % 34,9 % 10,5 % 13,2 % 33,3 % Dyrlæger 0,1 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % Udlejning og leasing af materiel 0,9 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Arbejdsformidling og vikarbureau 13,2 % 12,8 % 5,3 % 13,2 % 8,3 % Rejsebureauer 3,0 % 1,8 % 5,3 % 1,9 % 0,0 % Vagt, sikkerhed, rengøring, ejd.service mv. 7,2 % 3,7 % 26,3 % 13,2 % 25,0 % I alt antal personer Forretningsservice (liberale og administrative tjenesteydelser tabel 10) er et af de attraktive job-områder for humanisterne. Markante sektorer er anden videnservice (omfatter oversættelse og tolkning, design mv.), virksomhedskonsulenter, arbejdsformidling og vikarbureauer samt vagt, sikkerhed, rengøring, ejendomsservice ol. I sidste branche finder man bl.a. de store rengøringsfirmaer som jo har en række akademiske job; men også rengøring mv.

8 8 11. Liberale, videnskabelige og administrative tjenesteydelser mv. (forretningsservice), humaniora KU Advokatvirksomhed 1,6 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revision 0,8 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % Virksomhedskonsulenter 22,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Arkitekter og rådgivende ingeniører 6,5 % 2,9 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % Forskning og udvikling (privat) 7,3 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Reklame og analysebureauer 11,7 % 11,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Anden videnservice (oversættelse, design ) 13,9 % 50,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % Dyrlæger 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Udlejning og leasing af materiel 3,8 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 20,0 % Arbejdsformidling og vikarbureau 18,8 % 14,7 % 0,0 % 33,3 % 40,0 % Rejsebureauer 4,1 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 20,0 % Vagt, sikkerhed, rengøring, ejd.service mv. 9,2 % 11,8 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % I alt antal personer For -årgangene er der tale om få antal personer bortset fra Engelsk og, og de mest markante brancher inden for forretningsservice er anden videnservice samt arbejdsformidling og vikarbureauer. Sidstnævnte område har været et voksende arbejdsområde for de nye årgange af kandidater hvilket sikkert hænger sammen med indtroduceringen af private aktører i arbejdsmarkedsservicen. 12. Undervisning, humaniora KU I alt Grundskoler (folkeskolen ol.) 8,4 % 3,8 % 4,5 % 11,0 % 4,8 % Gymnasier og erhvervsfaglige skoler 55,3 % 74,1 % 80,7 % 63,4 % 73,0 % Videregående uddannelsesinstitutioner 22,7 % 14,9 % 8,5 % 11,7 % 13,5 % Voksenundervisning mv. 13,7 % 7,1 % 6,3 % 13,8 % 8,7 % I alt antal personer Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Tabel 12 viser inden for undervisning har sprogfagene årgang en markant beskæftigelse inden for gymnasier og de erhvervsfaglige skoler. Hvilket jo også er deres traditionelle beskæftigelsesområde.

9 9 13. Undervisning, humaniora KU I alt Grundskoler (folkeskolen ol.) 10,4 % 5,4 % 18,5 % 25,0 % 3,0 % Gymnasier og erhvervsfaglige skoler 44,2 % 69,8 % 59,3 % 59,4 % 75,8 % Videregående uddannelsesinstitutioner 31,8 % 16,3 % 11,1 % 9,4 % 9,1 % Voksenundervisning mv. 13,6 % 8,5 % 11,1 % 6,3 % 12,1 % I alt antal personer Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Også årgangene har fortsat en markant beskæftigelse ved gymnasier og erhvervsfaglige skoler dog er niveauet faldet noget for de fleste af sprogfagene. Både Tysk og har tillige en stor andel beskæftiget ved grundskolen. Noter For både bachelorer og kandidater gælder at de kun er med for så vidt de ikke er indskrevet på en ordinær uddannelse. Også for kandidaternes vedkommende er enkelte indskrevet på en ordinær uddannelse (og er derfor taget ud). For begge kategorier gælder at enkelte tæller med to gange da de enten har to bachelor- eller to kandidatuddannelser. Der er lavet et særskilt notat om hvilke kategorier af uddannelser der er med i undersøgelsen som kan rekvireres hos Alle humaniorauddannelser fra Københavns Universitet indgår. I notatet om alle humanister uddannet fra KU er der en mere detaljeret gennemgang af registerkørslen dens definitioner og validitet mv.

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 21. april 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 28. maj 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Analyse af magistre i Østdanmark Januar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000

Læs mere

'RNXPHQWDWLRQ $08DNWLYLWHWHU PnOJUXSSHQRJGHQQHVDQYHQGHOVHDI $08NXUVHUL

'RNXPHQWDWLRQ $08DNWLYLWHWHU PnOJUXSSHQRJGHQQHVDQYHQGHOVHDI $08NXUVHUL 'RNXPHQWDWLRQ $08DNWLYLWHWHU PnOJUXSSHQRJGHQQHVDQYHQGHOVHDI $08NXUVHUL /2 $XJXVW 1 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Hovedresultater...4 4. AMU-aktivteter set i forhold

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

De sociale klasser og arbejdsmarkedet

De sociale klasser og arbejdsmarkedet De sociale klasser og Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på for de forskellige sociale klasser. Der er set på, i

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014 Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre Januar 14 1 ARBEJDSMARKEDET FOR NYUDDANNEDE MAGISTRE Januar 14 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Indhold 1. Baggrund og indledning... 3 2. Perspektiv... 3 DEL 1: En empirisk kortlægning af historiske trends og aktuel status for søgning

Læs mere

Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster. af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink

Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster. af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink akf forlaget November 2004 Forord Denne rapport stiller skarpt på

Læs mere

De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked

De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked Materiale om de universitetetsuddannedes arbejdsmarked udarbejdet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Netpublikation 2. udgave September

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader Marts 2013 Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader 2005-2010 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor - En analyse på baggrund af en detaljeret uddannelsesopdeling juni 2013 Udført i samarbejde mellem og CEBR Centre for

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN Udarbejdet af Statistisk Kontor og 10. Kontor, Økonomiforvaltningen, januar 2005. KØBENHAVNS KOMMUNE BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI 2005-2008 BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere