Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet"

Transkript

1 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning Kort sammenfatning Engelsk, Tysk, og Analysen af Engelsk, Tysk, og holdt op mod alle -KU-kandidater viser at fagene er temmelig succesfyldte mht. ledighed. De har stort set en ledighed der er det halve af den gængse gennemsnitlige humanioraledighed. Beskæftigelsen er fortsat præget af en stor andel (ca. 2/3) er beskæftiget inden for undervisning (især gymnasier ol.); men mange finder også beskæftigelse inden for de øvrige erhverv så som information og kommunikation (forlag, aviser, IT-konsulenter mv.), liberale og administrative tjenesteydelser mv. Ca. 1/3 er privat beskæftiget. Endelig har sprogfagene været gode til at placere sig i akademiske job og ligger højt i stillingshierarkiet. Særkørsel Fakultetet har hos Danmarks Statistik fået foretaget en særkørsel der viser beskæftigelsesmønstret for humaniora kandidater og bachelorer uddannet fra Københavns Universitet fra 1975 til 1. oktober 2010 som er det nyeste man kan få (der er ca. 1½ års forsinkelse før registerstatistikken er klar). Kørslen omfatter alle kandidater (uafhængig af fagforeningsforhold). Materialet er delt op i to generationer så man kan få et indtryk af om de nyeste 5 årgange har et anderledes beskæftigelsesmønster end de tidligere årgange. Derfor er der delt op i to grupper hhv. uddannede humanister fra KU fra 1975 til 31. oktober 2005 og 1. november 2005 til 1. oktober 2010 (1. oktober 2010 er seneste mulighed). Begge årganges jobsituation er målt ultimo november 2010 (uge 48). Bachelorer som har forladt uddannelsessystemet og er på arbejdsmarkedet mv. indgår også i undersøgelsen, og data for disse kan findes i notaterne om de enkelte uddannelser. Fra 13 til 21 % af bachelorerne i de 4 sprogfag har på kørselstidspunktet forladt uddannelsessystemet. Nogle af disse indskriver sig formentlig senere på en kandidatuddannelse. Men mange bliver på arbejdsmarkedet i kraft af deres bacheloruddannelse. Her præsenteres sammenlignende data for kandidatuddannelserne i Engelsk, Tysk, og samt humaniora i alt. Alle data omhandler alene fag fra humaniora KU. Fakultetet har tidligere fået foretaget lignende kørsler. Ambitionen er at gennemføre undersøgelsen hvert andet år, for hele tiden at være opdateret med beskæftigelsesudviklingen. I notatet om alle kandidater og bachelorer uddannet fra -KU er der flere detaljer om registerkørslen. Der er udarbejdet et særligt notat om ph.d. ernes beskæftigelsesmønster de er opgjort for sig.

2 2 Fagene og hjemmesiden Efterhånden bliver hvert enkelt fags beskæftigelsesmønster belyst. Undersøgelsen bliver endvidere lagt på fakultetets hjemmeside (Om fakultetet, statistik). Afvigelse Normalt passer kandidattallene i kørslen fint med KU s egne tal. Der er imidlertid en afvigelse (for få) for -kandidattallene for alle fire sprogfag på fra 10 til 21 %. Afvigelserne er normalt forårsaget af at indberetningerne fra KU til Danmarks Statistik ikke har været præcise. De tilsvarende bachelortal passer vældigt godt. Men da undersøgelsen dermed dækker fra 90 til 80 % af populationen, og afvigelsen må anses for tilfældig fordelt, så må den anses for at være et fint udtryk for beskæftigelsesforholdene. Beskæftigelsesfordeling 1. Beskæftigelsesfordeling - humaniora KU Landbrug, jagt, skovbrug og råstofudvinding 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Fremstillingsvirksomhed (industri) 1,4 % 1,7 % 0,3 % 2,1 % 1,1 % Energi- og vandforsyning, renovation mv. 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % Bygge- og anlæg 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Handel (og reparation meget lidt) 2,2 % 2,9 % 2,3 % 2,7 % 1,6 % Transport, herunder post 1,1 % 0,9 % 0,7 % 1,5 % 0,5 % Hotel og restauration 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 1,1 % Information og komm. (forlag, filmprod., radio+tv ) 8,5 % 7,6 % 4,3 % 6,9 % 4,9 % Pengeinstitutter, finans, forsikring og pension 2,2 % 1,9 % 2,0 % 2,9 % 3,8 % Fast ejendom (udlejningsadm., ejd.mæglere mv.) 0,7 % 0,2 % 0,7 % 1,0 % 0,5 % Liberale og administrative tjenesteydelser 9,8 % 11,4 % 6,3 % 10,1 % 6,6 % Offentlig administration, forsvar mv. 9,0 % 7,0 % 4,3 % 7,4 % 3,8 % Undervisning (folkesk, gymna., vid. voks..) 46,8 % 57,5 % 73,8 % 55,3 % 68,9 % Sundhedsvæsen (hospitaler, læger mv.) 2,0 % 1,0 % 1,3 % 1,9 % 1,1 % Sociale institutioner (plejehjem, daginstitut. mv.) 3,3 % 1,6 % 1,7 % 1,3 % 2,2 % Kultur (teater, biblioteker, museer og forlystelser) 5,9 % 1,7 % 1,0 % 1,3 % 0,0 % Organisationer og foreninger 4,8 % 2,4 % 1,3 % 3,2 % 2,7 % Uoplyst og andet 1,4 % 1,6 % 0,0 % 1,9 % 0,9 % I alt antal beskæftigede personer I alt beskæftigede i procent af total 73 % 72 % 72 % 62 % 74 % Ledige, antal personer Udenfor arbejdsstyrken, antal personer Uden for match, antal personer I alt ledige, ud.for arbejdsstyrken mv., personer I alt ledige, udenfor arbejdsst. i procent af total 27 % 28 % 28 % 38 % 26 % Totalt beskæftigede, ledige, udenfor arbejdsst. mv Definition: =kandidater, dvs. cand. mag./phil. og magistre. Fordelingen på brancher er foretaget på beskæftigede. Derudover kommer ledige, udenfor arbejdsstyrken (bl.a. aktivering, kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed og pensionister) samt uden match i register (bl.a., døde og personer i udlandet samt manglende oplysninger). I uoplyst indgår også andet som er meget små tal der omfatter reparation af husholdningsudstyr, frisører, vaskerier

3 3 mv., private husholdninger med ansat medhjælp og internationale organisationer og ambassader. Beskæftigelsesfordelingen for årgangene uddannet fra 1975 til 2005 og målt november 2010 fremgår af tabel 1 på forrige side. De mest markante brancher er markeret med raster, og det er undervisning, information og kommunikation, liberale og administrative tjenesteydelser samt offentlig administration. Engelsk, Tysk, og er fortsat i høj grad undervisningsfag, og gymnasieskolen ol. er det markante ansættelsesområde viser den senere mere detaljerede analyse. Tysk scorer højest med 73,8 % ved undervisning. For humaniora generelt gælder at 46,8 % af årgangene er ansat ved undervisning, og alle de her nævnte sprogfag ligger over dette niveau. For alle humaniorakandidater uddannet op til 1980 gjaldt at i 1998 var 75 % ansat inden for undervisningssektoren (Magistrenes beskæftigelse sept. 1998, DM). Det ses at en pæn andel af sprogfagenes arbejdsstyrke (fra 28 til 38 %) er ledige, uden for arbejdsstyrken eller uden for match. Uden for arbejdsstyrken er bl.a. aktivering, kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed og pensionister. Uden for match er døde, personer i udlandet samt manglende oplysninger mv.. 2. Beskæftigelsesfordeling - humaniora KU Landbrug, jagt, skovbrug og råstofudvinding 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Fremstillingsvirksomhed (industri) 1,4 % 2,0 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % Energi- og vandforsyning, renovation mv. 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Bygge- og anlæg 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Handel (og reparation meget lidt) 3,1 % 3,2 % 8,6 % 3,0 % 0,0 % Transport, herunder post 1,3 % 1,2 % 2,9 % 0,0 % 1,9 % Hotel og restauration 0,6 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Information og komm. (forlag, filmprod., radio+tv ) 10,5 % 10,0 % 0,0 % 7,5 % 1,9 % Pengeinstitutter, finans, forsikring og pension 2,0 % 1,6 % 0,0 % 4,5 % 5,8 % Fast ejendom (udlejningsadm., ejd.mæglere mv.) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % Liberale og administrative tjenesteydelser 12,0 % 13,5 % 2,9 % 13,4 % 9,6 % Offentlig administration, forsvar mv. 9,7 % 6,8 % 5,7 % 13,4 % 5,8 % Undervisning (folkesk, gymna., vid. voks..) 37,4 % 51,4 % 77,1 % 47,8 % 63,5 % Sundhedsvæsen (hospitaler, læger mv.) 1,8 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sociale institutioner (plejehjem, daginstitut. mv.) 4,9 % 2,4 % 0,0 % 6,0 % 3,8 % Kultur (teater, biblioteker, museer og forlystelser) 8,5 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % Organisationer og foreninger 4,3 % 4,0 % 0,0 % 1,5 % 1,9 % Uoplyst og andet 1,1 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % I alt antal beskæftigede personer I alt beskæftigede i procent af total 74 % 74 % 73 % 65 % 79 % Ledige, antal personer Udenfor arbejdsstyrken, antal personer Uden for match, antal personer I alt ledige, ud.for arbejdsstyrken mv., personer I alt ledige, udenfor arbejdsst. i procent af total 26 % 26 % 27 % 35 % 21 % Totalt beskæftigede, ledige, udenfor arbejdsst. mv Tabel 2 viser beskæftigelsesfordelingen for årgangene uddannet fra 2005 til 2010 og målt

4 november De mest markante brancher er markeret med raster det er de samme som markerede sig for årgangene, og det er undervisning, information og kommunikation, liberale og administrative tjenesteydelser og offentlig administration. Engelsk, Tysk, og er fortsat i høj grad undervisningsfag. For humaniora generelt gælder at 37,4 % af de nye 5 årgange er ansat ved undervisning. Alle fire sprogfag ligger over dette niveau igen med Tysk som topscorer med 77,1 %. Uden for arbejdsstyrken svinger for de nye årgange sprogfag mellem 21 til 35 %. Ledighed Ledighed, humaniora KU 4 I alt procent ,3 % 2,7 % 2,3 % 3,1 % 2,1 % I alt antal arbejdsløse I alt antal personer på arbejdsmarkedet Ledigheden er normalt en smule underestimeret i kørslen pga. den måde beskæftigelsesoplysningerne indmeldes på af arbejdsgiverne. Men tallene kan fint angive om ledigheden ligger over eller under det generelle niveau. I december 2010 var ledigheden iht. AC på 4,6 % for humanistiske kandidater i hele Danmark (organiseret i MA). Ledigheden var iht. kørslen som omfatter alle kandidater uddannet fra KU med 4,3 % i nov lavere for alle humanistiske kandidater uddannet fra KU, og endnu lavere for sprogfagene som svinger mellem 2,1 til 3,1 %. Det er typisk at fag som har både undervisningssektoren og de utraditionelle sektorer som arbejdsmarked har den laveste ledighed man kan spille på to heste. Offentlig/privat ansættelse 4. Offentlig/privat, humaniora KU Offentlig ansættelse 69 % 69 % 81 % 68 % 74 % Privat ansættelse 31 % 31 % 19 % 32 % 26 % I alt antal personer Offentlig/privat, humaniora KU Offentlig ansættelse 63 % 64 % 86 % 69 % 73 % Privat ansættelse 37 % 36 % 14 % 31 % 27 % I alt antal personer Tabel 4 og 5 viser at sprogfags-kandidaterne især er offentligt ansat. Humaniora-KU i alt har en udvikling mod flere privat ansatte med en stigning fra 31 % privat ansat for -

5 kandidatårgangene til 37 % for den ny generation uddannet. Det samme kan man kun sig om Engelsk der stiger fra 31 til 36 %. De øvrige sprogfag går enten tilbage (Tysk 19 til 14 %) eller ligger stor set på samme niveau ( og ). Den store andel i offentlig beskæftigelse hænger sikkert sammen med at så mange er ansat ved undervisning. Arbejdsfunktion placering i stillingshierarkiet 6. Arbejdsfunktion humaniora KU 5 Ledelse på øverste plan 5,2 % 4,0 % 14,2 % 5,0 % 3,8 % Arb. der kræver færdigh. på højeste niveau 71,9 % 74,6 % 70,5 % 71,6 % 75,4 % Job på akademisk niveau i alt (mellemsum) 77,1 % 78,6 % 84,7 % 76,6 % 79,2 % Arb. der kræver færdigh. på mellemniveau 6,7 % 6,9 % 6,6 % 6,3 % 5,5 % Kontorarbejde 4,5 % 5,4 % 3,3 % 5,2 % 5,5 % Salg-, service og omsorgsarbejde 2 % 1,7 % 1,0 % 1,7 % 1,1 % Arbejde inden for landbrug, gartneri ol. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Håndværkspræget arbejde 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Proces- og maskinoperatørarbejde ol. 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Andet arbejde (ukomplic. manuelle opgav.) 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % Militært arbejde 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Uoplyst 9,2 % 7,0 % 4,0 % 10,3 % 8,7 % I alt antal beskæftigede personer I alt beskæftigede i procent af total 73 % 72 % 72 % 62 % 74 % Ledige, antal personer Udenfor arbejdsstyrken, antal personer Uden for match, antal personer I alt ledige, udenfor arbejdsstyrken mv., personer I alt ledige mv. i procent af total 27 % 28 % 28 % 38 % 26 % Totalt beskæftigede, ledige, udenfor arbejdsst. mv Kilde: Data er hentet fra en særkørsel over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Fordelingen på arbejdsfunktioner er foretaget på beskæftigede. Derudover kommer ledige, udenfor arbejdsstyrken (bl.a. aktivering, kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed og pensionister) samt uden match i register (bl.a., døde og personer i udlandet samt manglende oplysninger). Tabel 6 viser placeringen i stillingshierarkiet, dvs. i hvilket omfang de beskæftigede kandidater får stillinger inden for akademisk arbejde, idet ledelse på øverste plan og arbejde der kræver færdigheder på højeste niveau dækker denne kategori (de raste rækker). Der er lavet en mellemsum hvor de to tal er lagt sammen (markeret med kursiv og raster). Sprogfagene ligger meget på linje og lidt over -KU samlet der er på 77,1 % for -generationen. Tysk markerer sig meget flot med 84,7 % inden for akademisk arbejde. På næste side kan i tabel 7 ses arbejdsfunktioner og placering i stillingshierarkiet for kandidater uddannet fra. -KU samlet er på 70,2 %, og sprogfagene ligger stort set på samme niveau, dog således at tysk igen ligger højere med 80 % i akademisk arbejde. Det skal tilføjes at det ofte tager nogle år før end de nye årgange får placeret sig på arbejdsmarkedet i et egentligt AC-job, herunder et lederjob.

6 6 7. Arbejdsfunktion humaniora KU I alt Ledelse på øverste plan 1,2 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % Arb. der kræver færdigh. på højeste niveau 69,0 % 70,1 % 80,0 % 64,2 % 71,2 % Job på akademisk niveau i alt (mellemsum) 70,2 % 70,1 % 80,0 % 67,2 % 71,2 % Arb. der kræver færdigh. på mellemniveau 7,5 % 8,0 % 8,6 % 10,4 % 3,8 % Kontorarbejde 11,4 % 9,2 % 5,7 % 16,4 % 21,2 % Salg-, service og omsorgsarbejde 3,9 % 4,4 % 5,7 % 1,5 % 1,9 % Arbejde inden for landbrug, gartneri ol. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Håndværkspræget arbejde 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Proces- og maskinoperatørarbejde ol. 0,1 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Andet arbejde (ukomplic. manuelle opgav.) 0,9 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Militært arbejde 0,2 % 0,4 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % Uoplyst 5,8 % 6,4 % 0,0 % 3,0 % 1,9 % I alt antal beskæftigede personer I alt beskæftigede i procent af total 74 % 74 % 73 % 65 % 79 % Ledige, antal personer Udenfor arbejdsstyrken, antal personer Uden for match, antal personer I alt ledige, udenfor arbejdsstyrken mv., personer I alt ledige mv. i procent af total 26 % 26 % 27 % 35 % 21 % Totalt beskæftigede, ledige, udenfor arbejdsst. mv Kilde: Data er hentet fra en særkørsel over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Fordelingen på arbejdsfunktioner er foretaget på beskæftigede. Derudover kommer ledige, udenfor arbejdsstyrken (bl.a. aktivering, kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed og pensionister) samt uden match i register (bl.a., døde og personer i udlandet samt manglende oplysninger). Mere detaljerede brancheoplysninger I det følgende er de mest markante hovedbrancher udspecificeret i de underbrancher som de kan brydes ned til. Tallene kan i høj grad tale for sig selv. 8. Information og kommunikation humaniora KU Forlag og udgivelser, herunder aviser 39,5 % 53,4 % 15,4 % 30,6 % 33,3 % Udgivelse af spil og computersoftware 0,7 % 2,7 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % Produktion af film, tv og musik mv. 11,4 % 5,5 % 0,0 % 2,8 % 22,2 % Radio og tv stationer 14,8 % 8,2 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % Telekommunikation 2,1 % 2,7 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % IT-konsulenter 26,8 % 24,7 % 84,6 % 38,9 % 44,4 % Informationstjenester 4,7 % 2,7 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % I alt antal personer Tabel 8 viser fordelingen på sektorer inden for information og kommunikation. De mest

7 7 markante brancher for -årgangenene er forlag mv. og IT-konsulenter 9. Information og kommunikation humaniora KU Forlag og udgivelser, herunder aviser 36,8 % 32,0 % 0,0 % 20,0 % 100 % Udgivelse af spil og computersoftware 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Produktion af film, tv og musik mv. 21,5 % 4,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % Radio og tv stationer 15,0 % 12,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % Telekommunikation 3,1 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % IT-konsulenter 15,0 % 44,0 % 0,0 % 40,0 % 0,0 % Informationstjenester 6,9 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % I alt antal personer sprogfagsårgangene er lidt mere spredt end hvad der gælder for -årgangene, og der er tale om få antal personer bortset fra Engelsk. 10. Liberale, videnskabelige og administrative tjenesteydelser mv. (forretningsservice), humaniora KU Advokatvirksomhed 2,2 % 2,8 % 15,8 % 5,7 % 8,3 % Revision 3,0 % 5,5 % 10,5 % 5,7 % 16,7 % Virksomhedskonsulenter 27,9 % 21,1 % 10,5 % 22,6 % 0,0 % Arkitekter og rådgivende ingeniører 6,8 % 5,5 % 15,8 % 9,4 % 0,0 % Forskning og udvikling (privat) 11,7 % 5,5 % 0,0 % 7,5 % 0,0 % Reklame og analysebureauer 9,1 % 3,7 % 0,0 % 5,7 % 8,3 % Anden videnservice (oversættelse, design ) 14,9 % 34,9 % 10,5 % 13,2 % 33,3 % Dyrlæger 0,1 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % Udlejning og leasing af materiel 0,9 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Arbejdsformidling og vikarbureau 13,2 % 12,8 % 5,3 % 13,2 % 8,3 % Rejsebureauer 3,0 % 1,8 % 5,3 % 1,9 % 0,0 % Vagt, sikkerhed, rengøring, ejd.service mv. 7,2 % 3,7 % 26,3 % 13,2 % 25,0 % I alt antal personer Forretningsservice (liberale og administrative tjenesteydelser tabel 10) er et af de attraktive job-områder for humanisterne. Markante sektorer er anden videnservice (omfatter oversættelse og tolkning, design mv.), virksomhedskonsulenter, arbejdsformidling og vikarbureauer samt vagt, sikkerhed, rengøring, ejendomsservice ol. I sidste branche finder man bl.a. de store rengøringsfirmaer som jo har en række akademiske job; men også rengøring mv.

8 8 11. Liberale, videnskabelige og administrative tjenesteydelser mv. (forretningsservice), humaniora KU Advokatvirksomhed 1,6 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revision 0,8 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % Virksomhedskonsulenter 22,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Arkitekter og rådgivende ingeniører 6,5 % 2,9 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % Forskning og udvikling (privat) 7,3 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Reklame og analysebureauer 11,7 % 11,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Anden videnservice (oversættelse, design ) 13,9 % 50,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % Dyrlæger 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Udlejning og leasing af materiel 3,8 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 20,0 % Arbejdsformidling og vikarbureau 18,8 % 14,7 % 0,0 % 33,3 % 40,0 % Rejsebureauer 4,1 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 20,0 % Vagt, sikkerhed, rengøring, ejd.service mv. 9,2 % 11,8 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % I alt antal personer For -årgangene er der tale om få antal personer bortset fra Engelsk og, og de mest markante brancher inden for forretningsservice er anden videnservice samt arbejdsformidling og vikarbureauer. Sidstnævnte område har været et voksende arbejdsområde for de nye årgange af kandidater hvilket sikkert hænger sammen med indtroduceringen af private aktører i arbejdsmarkedsservicen. 12. Undervisning, humaniora KU I alt Grundskoler (folkeskolen ol.) 8,4 % 3,8 % 4,5 % 11,0 % 4,8 % Gymnasier og erhvervsfaglige skoler 55,3 % 74,1 % 80,7 % 63,4 % 73,0 % Videregående uddannelsesinstitutioner 22,7 % 14,9 % 8,5 % 11,7 % 13,5 % Voksenundervisning mv. 13,7 % 7,1 % 6,3 % 13,8 % 8,7 % I alt antal personer Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Tabel 12 viser inden for undervisning har sprogfagene årgang en markant beskæftigelse inden for gymnasier og de erhvervsfaglige skoler. Hvilket jo også er deres traditionelle beskæftigelsesområde.

9 9 13. Undervisning, humaniora KU I alt Grundskoler (folkeskolen ol.) 10,4 % 5,4 % 18,5 % 25,0 % 3,0 % Gymnasier og erhvervsfaglige skoler 44,2 % 69,8 % 59,3 % 59,4 % 75,8 % Videregående uddannelsesinstitutioner 31,8 % 16,3 % 11,1 % 9,4 % 9,1 % Voksenundervisning mv. 13,6 % 8,5 % 11,1 % 6,3 % 12,1 % I alt antal personer Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Også årgangene har fortsat en markant beskæftigelse ved gymnasier og erhvervsfaglige skoler dog er niveauet faldet noget for de fleste af sprogfagene. Både Tysk og har tillige en stor andel beskæftiget ved grundskolen. Noter For både bachelorer og kandidater gælder at de kun er med for så vidt de ikke er indskrevet på en ordinær uddannelse. Også for kandidaternes vedkommende er enkelte indskrevet på en ordinær uddannelse (og er derfor taget ud). For begge kategorier gælder at enkelte tæller med to gange da de enten har to bachelor- eller to kandidatuddannelser. Der er lavet et særskilt notat om hvilke kategorier af uddannelser der er med i undersøgelsen som kan rekvireres hos Alle humaniorauddannelser fra Københavns Universitet indgår. I notatet om alle humanister uddannet fra KU er der en mere detaljeret gennemgang af registerkørslen dens definitioner og validitet mv.

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Spansk

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra 1975-2005 og 2006-2010 Kultur og

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 29. oktober 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 29. oktober 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 29. oktober 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Moderne Kultur Indledning

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra 1975-2005 og 2006-2010 Indledning

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Særkørsel

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 20. februar 2013

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 20. februar 2013 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 20. februar 2013 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning og Nederlandsk

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 4. december 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 4. december 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 4. december 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Filosofi

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 15. oktober 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning Særkørsel Ph.d.

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 23. januar 2013 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra 1975-2005 og 2006-2010 Indledning

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 21. april 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 28. maj 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelse og kommunikation OKJ Den 31. august 2015

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelse og kommunikation OKJ Den 31. august 2015 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelse og kommunikation OKJ Den 31. august 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 14. maj 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning Særkørsel Fakultetet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. august 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelse & Kommunikation OKJ Den 28. juni 2016

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelse & Kommunikation OKJ Den 28. juni 2016 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelse & Kommunikation OKJ Den 28. juni 2016 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet/, KU fra og Indledning

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2010:3 9. september 2010 Generel firmastatistik 2008 Resumé: I 2008 var der 311.518 reelt aktive firmaer. Det er 6.000 flere end året før en stigning

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2001 Procent 100 90 80 70 60 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland NOTAT 8. august 2016 Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland J.nr. AMK Øst Baggrund Fremskrivningen af beskæftigelsen

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. august Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området Højere stigning for arbejdere end for funktionærer Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice Efter en længere periode med faldende beskæftigelse vendte beskæftigelsesudviklingen i starten af 2013. Siden da er lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Ophørsskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen 2001-2007 16. april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere udviklingen 2001-2007 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Danmarks Statistik, Nationalregnskab Januar 2013 Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 73 Dk

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Hvordan ser det ud? Beskæftigelsespolitiske udfordringer - landsplan! "! # Arbejdsstyrken fra 199 til 2 Arbejdsstyrken i Region Nordjylland Arbejdsstyrken i Ny

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Uddannelsesfiasko i Danmark Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Regeringens 2015-målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse er langt fra opfyldt.

Læs mere

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA 7. november 2008 HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA ARBEJDSMARKEDET Flere danskere over 60 år har udskudt tilbagetrækningen fra 2004 til 2007. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft I en række brancher ansætter arbejdsgiverne i dag flere østeuropæere, selv om branchens samlede beskæftigelse falder. I landbruget, rengøringsbranchen, hotel

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere