Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet"

Transkript

1 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning Kort sammenfatning Engelsk, Tysk, og Analysen af Engelsk, Tysk, og holdt op mod alle -KU-kandidater viser at fagene er temmelig succesfyldte mht. ledighed. De har stort set en ledighed der er det halve af den gængse gennemsnitlige humanioraledighed. Beskæftigelsen er fortsat præget af en stor andel (ca. 2/3) er beskæftiget inden for undervisning (især gymnasier ol.); men mange finder også beskæftigelse inden for de øvrige erhverv så som information og kommunikation (forlag, aviser, IT-konsulenter mv.), liberale og administrative tjenesteydelser mv. Ca. 1/3 er privat beskæftiget. Endelig har sprogfagene været gode til at placere sig i akademiske job og ligger højt i stillingshierarkiet. Særkørsel Fakultetet har hos Danmarks Statistik fået foretaget en særkørsel der viser beskæftigelsesmønstret for humaniora kandidater og bachelorer uddannet fra Københavns Universitet fra 1975 til 1. oktober 2010 som er det nyeste man kan få (der er ca. 1½ års forsinkelse før registerstatistikken er klar). Kørslen omfatter alle kandidater (uafhængig af fagforeningsforhold). Materialet er delt op i to generationer så man kan få et indtryk af om de nyeste 5 årgange har et anderledes beskæftigelsesmønster end de tidligere årgange. Derfor er der delt op i to grupper hhv. uddannede humanister fra KU fra 1975 til 31. oktober 2005 og 1. november 2005 til 1. oktober 2010 (1. oktober 2010 er seneste mulighed). Begge årganges jobsituation er målt ultimo november 2010 (uge 48). Bachelorer som har forladt uddannelsessystemet og er på arbejdsmarkedet mv. indgår også i undersøgelsen, og data for disse kan findes i notaterne om de enkelte uddannelser. Fra 13 til 21 % af bachelorerne i de 4 sprogfag har på kørselstidspunktet forladt uddannelsessystemet. Nogle af disse indskriver sig formentlig senere på en kandidatuddannelse. Men mange bliver på arbejdsmarkedet i kraft af deres bacheloruddannelse. Her præsenteres sammenlignende data for kandidatuddannelserne i Engelsk, Tysk, og samt humaniora i alt. Alle data omhandler alene fag fra humaniora KU. Fakultetet har tidligere fået foretaget lignende kørsler. Ambitionen er at gennemføre undersøgelsen hvert andet år, for hele tiden at være opdateret med beskæftigelsesudviklingen. I notatet om alle kandidater og bachelorer uddannet fra -KU er der flere detaljer om registerkørslen. Der er udarbejdet et særligt notat om ph.d. ernes beskæftigelsesmønster de er opgjort for sig.

2 2 Fagene og hjemmesiden Efterhånden bliver hvert enkelt fags beskæftigelsesmønster belyst. Undersøgelsen bliver endvidere lagt på fakultetets hjemmeside (Om fakultetet, statistik). Afvigelse Normalt passer kandidattallene i kørslen fint med KU s egne tal. Der er imidlertid en afvigelse (for få) for -kandidattallene for alle fire sprogfag på fra 10 til 21 %. Afvigelserne er normalt forårsaget af at indberetningerne fra KU til Danmarks Statistik ikke har været præcise. De tilsvarende bachelortal passer vældigt godt. Men da undersøgelsen dermed dækker fra 90 til 80 % af populationen, og afvigelsen må anses for tilfældig fordelt, så må den anses for at være et fint udtryk for beskæftigelsesforholdene. Beskæftigelsesfordeling 1. Beskæftigelsesfordeling - humaniora KU Landbrug, jagt, skovbrug og råstofudvinding 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Fremstillingsvirksomhed (industri) 1,4 % 1,7 % 0,3 % 2,1 % 1,1 % Energi- og vandforsyning, renovation mv. 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % Bygge- og anlæg 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Handel (og reparation meget lidt) 2,2 % 2,9 % 2,3 % 2,7 % 1,6 % Transport, herunder post 1,1 % 0,9 % 0,7 % 1,5 % 0,5 % Hotel og restauration 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 1,1 % Information og komm. (forlag, filmprod., radio+tv ) 8,5 % 7,6 % 4,3 % 6,9 % 4,9 % Pengeinstitutter, finans, forsikring og pension 2,2 % 1,9 % 2,0 % 2,9 % 3,8 % Fast ejendom (udlejningsadm., ejd.mæglere mv.) 0,7 % 0,2 % 0,7 % 1,0 % 0,5 % Liberale og administrative tjenesteydelser 9,8 % 11,4 % 6,3 % 10,1 % 6,6 % Offentlig administration, forsvar mv. 9,0 % 7,0 % 4,3 % 7,4 % 3,8 % Undervisning (folkesk, gymna., vid. voks..) 46,8 % 57,5 % 73,8 % 55,3 % 68,9 % Sundhedsvæsen (hospitaler, læger mv.) 2,0 % 1,0 % 1,3 % 1,9 % 1,1 % Sociale institutioner (plejehjem, daginstitut. mv.) 3,3 % 1,6 % 1,7 % 1,3 % 2,2 % Kultur (teater, biblioteker, museer og forlystelser) 5,9 % 1,7 % 1,0 % 1,3 % 0,0 % Organisationer og foreninger 4,8 % 2,4 % 1,3 % 3,2 % 2,7 % Uoplyst og andet 1,4 % 1,6 % 0,0 % 1,9 % 0,9 % I alt antal beskæftigede personer I alt beskæftigede i procent af total 73 % 72 % 72 % 62 % 74 % Ledige, antal personer Udenfor arbejdsstyrken, antal personer Uden for match, antal personer I alt ledige, ud.for arbejdsstyrken mv., personer I alt ledige, udenfor arbejdsst. i procent af total 27 % 28 % 28 % 38 % 26 % Totalt beskæftigede, ledige, udenfor arbejdsst. mv Definition: =kandidater, dvs. cand. mag./phil. og magistre. Fordelingen på brancher er foretaget på beskæftigede. Derudover kommer ledige, udenfor arbejdsstyrken (bl.a. aktivering, kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed og pensionister) samt uden match i register (bl.a., døde og personer i udlandet samt manglende oplysninger). I uoplyst indgår også andet som er meget små tal der omfatter reparation af husholdningsudstyr, frisører, vaskerier

3 3 mv., private husholdninger med ansat medhjælp og internationale organisationer og ambassader. Beskæftigelsesfordelingen for årgangene uddannet fra 1975 til 2005 og målt november 2010 fremgår af tabel 1 på forrige side. De mest markante brancher er markeret med raster, og det er undervisning, information og kommunikation, liberale og administrative tjenesteydelser samt offentlig administration. Engelsk, Tysk, og er fortsat i høj grad undervisningsfag, og gymnasieskolen ol. er det markante ansættelsesområde viser den senere mere detaljerede analyse. Tysk scorer højest med 73,8 % ved undervisning. For humaniora generelt gælder at 46,8 % af årgangene er ansat ved undervisning, og alle de her nævnte sprogfag ligger over dette niveau. For alle humaniorakandidater uddannet op til 1980 gjaldt at i 1998 var 75 % ansat inden for undervisningssektoren (Magistrenes beskæftigelse sept. 1998, DM). Det ses at en pæn andel af sprogfagenes arbejdsstyrke (fra 28 til 38 %) er ledige, uden for arbejdsstyrken eller uden for match. Uden for arbejdsstyrken er bl.a. aktivering, kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed og pensionister. Uden for match er døde, personer i udlandet samt manglende oplysninger mv.. 2. Beskæftigelsesfordeling - humaniora KU Landbrug, jagt, skovbrug og råstofudvinding 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Fremstillingsvirksomhed (industri) 1,4 % 2,0 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % Energi- og vandforsyning, renovation mv. 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Bygge- og anlæg 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Handel (og reparation meget lidt) 3,1 % 3,2 % 8,6 % 3,0 % 0,0 % Transport, herunder post 1,3 % 1,2 % 2,9 % 0,0 % 1,9 % Hotel og restauration 0,6 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Information og komm. (forlag, filmprod., radio+tv ) 10,5 % 10,0 % 0,0 % 7,5 % 1,9 % Pengeinstitutter, finans, forsikring og pension 2,0 % 1,6 % 0,0 % 4,5 % 5,8 % Fast ejendom (udlejningsadm., ejd.mæglere mv.) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % Liberale og administrative tjenesteydelser 12,0 % 13,5 % 2,9 % 13,4 % 9,6 % Offentlig administration, forsvar mv. 9,7 % 6,8 % 5,7 % 13,4 % 5,8 % Undervisning (folkesk, gymna., vid. voks..) 37,4 % 51,4 % 77,1 % 47,8 % 63,5 % Sundhedsvæsen (hospitaler, læger mv.) 1,8 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sociale institutioner (plejehjem, daginstitut. mv.) 4,9 % 2,4 % 0,0 % 6,0 % 3,8 % Kultur (teater, biblioteker, museer og forlystelser) 8,5 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % Organisationer og foreninger 4,3 % 4,0 % 0,0 % 1,5 % 1,9 % Uoplyst og andet 1,1 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % I alt antal beskæftigede personer I alt beskæftigede i procent af total 74 % 74 % 73 % 65 % 79 % Ledige, antal personer Udenfor arbejdsstyrken, antal personer Uden for match, antal personer I alt ledige, ud.for arbejdsstyrken mv., personer I alt ledige, udenfor arbejdsst. i procent af total 26 % 26 % 27 % 35 % 21 % Totalt beskæftigede, ledige, udenfor arbejdsst. mv Tabel 2 viser beskæftigelsesfordelingen for årgangene uddannet fra 2005 til 2010 og målt

4 november De mest markante brancher er markeret med raster det er de samme som markerede sig for årgangene, og det er undervisning, information og kommunikation, liberale og administrative tjenesteydelser og offentlig administration. Engelsk, Tysk, og er fortsat i høj grad undervisningsfag. For humaniora generelt gælder at 37,4 % af de nye 5 årgange er ansat ved undervisning. Alle fire sprogfag ligger over dette niveau igen med Tysk som topscorer med 77,1 %. Uden for arbejdsstyrken svinger for de nye årgange sprogfag mellem 21 til 35 %. Ledighed Ledighed, humaniora KU 4 I alt procent ,3 % 2,7 % 2,3 % 3,1 % 2,1 % I alt antal arbejdsløse I alt antal personer på arbejdsmarkedet Ledigheden er normalt en smule underestimeret i kørslen pga. den måde beskæftigelsesoplysningerne indmeldes på af arbejdsgiverne. Men tallene kan fint angive om ledigheden ligger over eller under det generelle niveau. I december 2010 var ledigheden iht. AC på 4,6 % for humanistiske kandidater i hele Danmark (organiseret i MA). Ledigheden var iht. kørslen som omfatter alle kandidater uddannet fra KU med 4,3 % i nov lavere for alle humanistiske kandidater uddannet fra KU, og endnu lavere for sprogfagene som svinger mellem 2,1 til 3,1 %. Det er typisk at fag som har både undervisningssektoren og de utraditionelle sektorer som arbejdsmarked har den laveste ledighed man kan spille på to heste. Offentlig/privat ansættelse 4. Offentlig/privat, humaniora KU Offentlig ansættelse 69 % 69 % 81 % 68 % 74 % Privat ansættelse 31 % 31 % 19 % 32 % 26 % I alt antal personer Offentlig/privat, humaniora KU Offentlig ansættelse 63 % 64 % 86 % 69 % 73 % Privat ansættelse 37 % 36 % 14 % 31 % 27 % I alt antal personer Tabel 4 og 5 viser at sprogfags-kandidaterne især er offentligt ansat. Humaniora-KU i alt har en udvikling mod flere privat ansatte med en stigning fra 31 % privat ansat for -

5 kandidatårgangene til 37 % for den ny generation uddannet. Det samme kan man kun sig om Engelsk der stiger fra 31 til 36 %. De øvrige sprogfag går enten tilbage (Tysk 19 til 14 %) eller ligger stor set på samme niveau ( og ). Den store andel i offentlig beskæftigelse hænger sikkert sammen med at så mange er ansat ved undervisning. Arbejdsfunktion placering i stillingshierarkiet 6. Arbejdsfunktion humaniora KU 5 Ledelse på øverste plan 5,2 % 4,0 % 14,2 % 5,0 % 3,8 % Arb. der kræver færdigh. på højeste niveau 71,9 % 74,6 % 70,5 % 71,6 % 75,4 % Job på akademisk niveau i alt (mellemsum) 77,1 % 78,6 % 84,7 % 76,6 % 79,2 % Arb. der kræver færdigh. på mellemniveau 6,7 % 6,9 % 6,6 % 6,3 % 5,5 % Kontorarbejde 4,5 % 5,4 % 3,3 % 5,2 % 5,5 % Salg-, service og omsorgsarbejde 2 % 1,7 % 1,0 % 1,7 % 1,1 % Arbejde inden for landbrug, gartneri ol. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Håndværkspræget arbejde 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Proces- og maskinoperatørarbejde ol. 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Andet arbejde (ukomplic. manuelle opgav.) 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % Militært arbejde 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Uoplyst 9,2 % 7,0 % 4,0 % 10,3 % 8,7 % I alt antal beskæftigede personer I alt beskæftigede i procent af total 73 % 72 % 72 % 62 % 74 % Ledige, antal personer Udenfor arbejdsstyrken, antal personer Uden for match, antal personer I alt ledige, udenfor arbejdsstyrken mv., personer I alt ledige mv. i procent af total 27 % 28 % 28 % 38 % 26 % Totalt beskæftigede, ledige, udenfor arbejdsst. mv Kilde: Data er hentet fra en særkørsel over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Fordelingen på arbejdsfunktioner er foretaget på beskæftigede. Derudover kommer ledige, udenfor arbejdsstyrken (bl.a. aktivering, kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed og pensionister) samt uden match i register (bl.a., døde og personer i udlandet samt manglende oplysninger). Tabel 6 viser placeringen i stillingshierarkiet, dvs. i hvilket omfang de beskæftigede kandidater får stillinger inden for akademisk arbejde, idet ledelse på øverste plan og arbejde der kræver færdigheder på højeste niveau dækker denne kategori (de raste rækker). Der er lavet en mellemsum hvor de to tal er lagt sammen (markeret med kursiv og raster). Sprogfagene ligger meget på linje og lidt over -KU samlet der er på 77,1 % for -generationen. Tysk markerer sig meget flot med 84,7 % inden for akademisk arbejde. På næste side kan i tabel 7 ses arbejdsfunktioner og placering i stillingshierarkiet for kandidater uddannet fra. -KU samlet er på 70,2 %, og sprogfagene ligger stort set på samme niveau, dog således at tysk igen ligger højere med 80 % i akademisk arbejde. Det skal tilføjes at det ofte tager nogle år før end de nye årgange får placeret sig på arbejdsmarkedet i et egentligt AC-job, herunder et lederjob.

6 6 7. Arbejdsfunktion humaniora KU I alt Ledelse på øverste plan 1,2 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % Arb. der kræver færdigh. på højeste niveau 69,0 % 70,1 % 80,0 % 64,2 % 71,2 % Job på akademisk niveau i alt (mellemsum) 70,2 % 70,1 % 80,0 % 67,2 % 71,2 % Arb. der kræver færdigh. på mellemniveau 7,5 % 8,0 % 8,6 % 10,4 % 3,8 % Kontorarbejde 11,4 % 9,2 % 5,7 % 16,4 % 21,2 % Salg-, service og omsorgsarbejde 3,9 % 4,4 % 5,7 % 1,5 % 1,9 % Arbejde inden for landbrug, gartneri ol. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Håndværkspræget arbejde 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Proces- og maskinoperatørarbejde ol. 0,1 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Andet arbejde (ukomplic. manuelle opgav.) 0,9 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Militært arbejde 0,2 % 0,4 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % Uoplyst 5,8 % 6,4 % 0,0 % 3,0 % 1,9 % I alt antal beskæftigede personer I alt beskæftigede i procent af total 74 % 74 % 73 % 65 % 79 % Ledige, antal personer Udenfor arbejdsstyrken, antal personer Uden for match, antal personer I alt ledige, udenfor arbejdsstyrken mv., personer I alt ledige mv. i procent af total 26 % 26 % 27 % 35 % 21 % Totalt beskæftigede, ledige, udenfor arbejdsst. mv Kilde: Data er hentet fra en særkørsel over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Fordelingen på arbejdsfunktioner er foretaget på beskæftigede. Derudover kommer ledige, udenfor arbejdsstyrken (bl.a. aktivering, kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed og pensionister) samt uden match i register (bl.a., døde og personer i udlandet samt manglende oplysninger). Mere detaljerede brancheoplysninger I det følgende er de mest markante hovedbrancher udspecificeret i de underbrancher som de kan brydes ned til. Tallene kan i høj grad tale for sig selv. 8. Information og kommunikation humaniora KU Forlag og udgivelser, herunder aviser 39,5 % 53,4 % 15,4 % 30,6 % 33,3 % Udgivelse af spil og computersoftware 0,7 % 2,7 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % Produktion af film, tv og musik mv. 11,4 % 5,5 % 0,0 % 2,8 % 22,2 % Radio og tv stationer 14,8 % 8,2 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % Telekommunikation 2,1 % 2,7 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % IT-konsulenter 26,8 % 24,7 % 84,6 % 38,9 % 44,4 % Informationstjenester 4,7 % 2,7 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % I alt antal personer Tabel 8 viser fordelingen på sektorer inden for information og kommunikation. De mest

7 7 markante brancher for -årgangenene er forlag mv. og IT-konsulenter 9. Information og kommunikation humaniora KU Forlag og udgivelser, herunder aviser 36,8 % 32,0 % 0,0 % 20,0 % 100 % Udgivelse af spil og computersoftware 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Produktion af film, tv og musik mv. 21,5 % 4,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % Radio og tv stationer 15,0 % 12,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % Telekommunikation 3,1 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % IT-konsulenter 15,0 % 44,0 % 0,0 % 40,0 % 0,0 % Informationstjenester 6,9 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % I alt antal personer sprogfagsårgangene er lidt mere spredt end hvad der gælder for -årgangene, og der er tale om få antal personer bortset fra Engelsk. 10. Liberale, videnskabelige og administrative tjenesteydelser mv. (forretningsservice), humaniora KU Advokatvirksomhed 2,2 % 2,8 % 15,8 % 5,7 % 8,3 % Revision 3,0 % 5,5 % 10,5 % 5,7 % 16,7 % Virksomhedskonsulenter 27,9 % 21,1 % 10,5 % 22,6 % 0,0 % Arkitekter og rådgivende ingeniører 6,8 % 5,5 % 15,8 % 9,4 % 0,0 % Forskning og udvikling (privat) 11,7 % 5,5 % 0,0 % 7,5 % 0,0 % Reklame og analysebureauer 9,1 % 3,7 % 0,0 % 5,7 % 8,3 % Anden videnservice (oversættelse, design ) 14,9 % 34,9 % 10,5 % 13,2 % 33,3 % Dyrlæger 0,1 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % Udlejning og leasing af materiel 0,9 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Arbejdsformidling og vikarbureau 13,2 % 12,8 % 5,3 % 13,2 % 8,3 % Rejsebureauer 3,0 % 1,8 % 5,3 % 1,9 % 0,0 % Vagt, sikkerhed, rengøring, ejd.service mv. 7,2 % 3,7 % 26,3 % 13,2 % 25,0 % I alt antal personer Forretningsservice (liberale og administrative tjenesteydelser tabel 10) er et af de attraktive job-områder for humanisterne. Markante sektorer er anden videnservice (omfatter oversættelse og tolkning, design mv.), virksomhedskonsulenter, arbejdsformidling og vikarbureauer samt vagt, sikkerhed, rengøring, ejendomsservice ol. I sidste branche finder man bl.a. de store rengøringsfirmaer som jo har en række akademiske job; men også rengøring mv.

8 8 11. Liberale, videnskabelige og administrative tjenesteydelser mv. (forretningsservice), humaniora KU Advokatvirksomhed 1,6 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revision 0,8 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % Virksomhedskonsulenter 22,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Arkitekter og rådgivende ingeniører 6,5 % 2,9 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % Forskning og udvikling (privat) 7,3 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Reklame og analysebureauer 11,7 % 11,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Anden videnservice (oversættelse, design ) 13,9 % 50,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % Dyrlæger 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Udlejning og leasing af materiel 3,8 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 20,0 % Arbejdsformidling og vikarbureau 18,8 % 14,7 % 0,0 % 33,3 % 40,0 % Rejsebureauer 4,1 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 20,0 % Vagt, sikkerhed, rengøring, ejd.service mv. 9,2 % 11,8 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % I alt antal personer For -årgangene er der tale om få antal personer bortset fra Engelsk og, og de mest markante brancher inden for forretningsservice er anden videnservice samt arbejdsformidling og vikarbureauer. Sidstnævnte område har været et voksende arbejdsområde for de nye årgange af kandidater hvilket sikkert hænger sammen med indtroduceringen af private aktører i arbejdsmarkedsservicen. 12. Undervisning, humaniora KU I alt Grundskoler (folkeskolen ol.) 8,4 % 3,8 % 4,5 % 11,0 % 4,8 % Gymnasier og erhvervsfaglige skoler 55,3 % 74,1 % 80,7 % 63,4 % 73,0 % Videregående uddannelsesinstitutioner 22,7 % 14,9 % 8,5 % 11,7 % 13,5 % Voksenundervisning mv. 13,7 % 7,1 % 6,3 % 13,8 % 8,7 % I alt antal personer Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Tabel 12 viser inden for undervisning har sprogfagene årgang en markant beskæftigelse inden for gymnasier og de erhvervsfaglige skoler. Hvilket jo også er deres traditionelle beskæftigelsesområde.

9 9 13. Undervisning, humaniora KU I alt Grundskoler (folkeskolen ol.) 10,4 % 5,4 % 18,5 % 25,0 % 3,0 % Gymnasier og erhvervsfaglige skoler 44,2 % 69,8 % 59,3 % 59,4 % 75,8 % Videregående uddannelsesinstitutioner 31,8 % 16,3 % 11,1 % 9,4 % 9,1 % Voksenundervisning mv. 13,6 % 8,5 % 11,1 % 6,3 % 12,1 % I alt antal personer Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Også årgangene har fortsat en markant beskæftigelse ved gymnasier og erhvervsfaglige skoler dog er niveauet faldet noget for de fleste af sprogfagene. Både Tysk og har tillige en stor andel beskæftiget ved grundskolen. Noter For både bachelorer og kandidater gælder at de kun er med for så vidt de ikke er indskrevet på en ordinær uddannelse. Også for kandidaternes vedkommende er enkelte indskrevet på en ordinær uddannelse (og er derfor taget ud). For begge kategorier gælder at enkelte tæller med to gange da de enten har to bachelor- eller to kandidatuddannelser. Der er lavet et særskilt notat om hvilke kategorier af uddannelser der er med i undersøgelsen som kan rekvireres hos Alle humaniorauddannelser fra Københavns Universitet indgår. I notatet om alle humanister uddannet fra KU er der en mere detaljeret gennemgang af registerkørslen dens definitioner og validitet mv.

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 21. april 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 28. maj 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA 7. november 2008 HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA ARBEJDSMARKEDET Flere danskere over 60 år har udskudt tilbagetrækningen fra 2004 til 2007. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

26 % af afgangseleverne står uden for arbejdsstyrken, og cirka en tredjedel af disse elever er i gang med en uddannelse

26 % af afgangseleverne står uden for arbejdsstyrken, og cirka en tredjedel af disse elever er i gang med en uddannelse NOTAT Projekt Undersøgelse af virkninger af kostskoleophold Kunde Privatskoleforeningen Notat nr. 1 Dato 2010-01-15 Fra Rambøll Management Consulting 1. Undersøgelse af virkninger af ophold på kostskole

Læs mere

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Ufaglærte har typisk været karakteriseret ved en almindelig dansk lønmodtager med ansættelse i den offentlige sektor eller i en. Sådan er det ikke længere.

Læs mere

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Analyse af magistre i Østdanmark Januar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Ophørsskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

De sociale klasser og arbejdsmarkedet

De sociale klasser og arbejdsmarkedet De sociale klasser og Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på for de forskellige sociale klasser. Der er set på, i

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet

Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet l Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet i Middelfart - en analyse af udvikling og karakteristika for langtidsledige samt den aktuelle og fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet i Middelfart

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 74 Dk erhverv CP DZEyy 117 53 Dk erhverv

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.06 baggrund og analyse Fokus på ufaglærte Hidtil har det været nemt at få arbejde som ufaglært men det

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere