Introduktion til EcoDesign Strategier Hvorfor, hvad, hvordan?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til EcoDesign Strategier Hvorfor, hvad, hvordan?"

Transkript

1 Introduktion til EcoDesign Strategier Hvorfor, hvad, hvordan? Karsten Schischke, Marcel Hagelüken, Gregor Steffenhagen Fraunhofer IZM, Berlin, Germany Phone: ; Den grundlæggende idé med EcoDesign er at reducere produktets miljøpåvirkning gennem hele deres livscyklus ved at forbedre produktdesignet. To indledende nøglespørgsmål i den forbindelse er: Hvorfor er miljøet et relevant emne og af speciel interesse for virksomheder? Og; hvilken filosofi ligger der bag lovgivningsaktiviteterne hos, eksempelvis, den Europæiske Union? Når det er klart, hvorfor miljøet er et betydningsfuldt og relevant emne, er virksomheder bedre i stand til at handle proaktivt på de krav, der kommer fra ikke bare lovgivningen, men ligeledes fra private og erhvervskunder, fra markedet og fra andre interessenter. Ydermere er de virksomheder, der har en strategisk og proaktiv tilgang til EcoDesign tilbøjelige til at åbne døre for kreativ innovation. Hvorfor er den elektriske og elektroniske sektor I fokus? Den elektroniske industri er en vigtig komponent i den europæiske økonomi, og virksomheder af SMV er inden for denne sektor er en fremtrædende drivkraft i forhold til innovation og ny produktidéer. Denne succeshistorie er dog samtidigt forbundet med visse miljømæssige bekymringer. Eksempelvis står hjemme- og kontorapparater for mere end 25 % af den samlede brug af elektricitet og belysning i beboelser er ansvarligt for 17 % af den samlede energiforbrug i beboelser. Heraf går en stor andel af denne energi til spille som tabt varme i stedet for at generere lys. Desuden medfører den kraftige innovation, udvikling og tilgængelighed af elektroniske produkter, at mange af disse produkter nu er associeret med brug og smid væk -samfundet. Når et elektronisk produkt bliver sat til salg, er det sandsynligt, at det er produceret af dele, der har sin oprindelse i, og er blevet fremstillet mange forskellige steder på kloden, og delene er måske allerede blevet transporteret flere gange verden rundt. Elektriske og elektroniske produkters kompleksitet betyder, at de indeholder en mangfoldighed af materialer, nogle af disse er meget specifikke for elektronik og nogle af disse er farlige for mennesker og miljøet. Dette er alt sammen grunde til, at den elektroniske industri har en vigtig rolle at spille, når beskyttelse af miljøet er på dagsordenen. Lad os rette lyset mod elektronikkens grønne fordele, da der er store muligheder for at gøre elektronik til en livgiver for omfattende udvikling. Miniturisering betyder eksempelvis mindre materiale per funktion, mere information koncentreres i et mindre fysisk produkt, skabelsen af en global landsby ved hjælp af Internettet hvorved der tilbydes uddannelse, lige muligheder og grundlag for deltagelse for mange mennesker verden over og mere effektivitet gennem automatisering af processer og maskiner. Men før vi kan tale om grønne produkter, er det vigtigt at have en fælles forståelse af, hvad miljøet er Miljøet Når miljøet og potentielle farer herfor bliver diskuteret, er den globale opvarmning muligvis det mest presserende emne for tiden, men der er også mange andre relevante aspekter for eksempel udtømningen af råmaterialer og forbruget af vand. De fleste steder i Europa er vandforbruget ikke et noget større problem, men det er et centralt problem i mange af de områder, hvor de elektroniske komponenter fremstilles: Vandforurening grundet giftige stoffer og eutrofiering forværrer problemet. Emissioner til luften medførende fotokemisk smog,

2 syreregn og overførelse af giftige stoffer er også problemer i visse områder. Øvrige aspekter inkluderer larm, lugt og stråling. Alle disse påvirkninger opstår gennem et produkts livscyklus, måske endda adskillige gange. En virksomhed er måske kun involveret i et enkelt led indenfor produktets overordnede livscyklus af råmaterialeudvindingen, komponentproduktion, produktsamling, distribution og handel, produktbrug og (valgfri) istandsættelse og genbrug samt endelig bortskaffelse (eller genbrug af materialer) ved enden af produktets liv. Forholdet mellem udbydere og kunder, forbrugere og potentielle genbrugere, betyder dog at individuelle virksomheder har en (indirekte) indflydelse på og et ansvar for miljøpåvirkningerne gennem hele livscyklussen. EcoDesign er et spørgsmål om forretningsmæssig succes Miljøbevidsthed er forbundet med kreativitet og innovation. At følge og holde sig til lovgivningen kan resultere i at virksomheden er i overensstemmelse med loven, hvilket er positivt, men også i en grad af bureaukrati med begrænset værditilførsel. At opdage de forretningsmæssige værdier, der er tilknyttet en grøn produktstrategi, kan være første skridt mod at skabe en mere foregribende virksomhedsstrategi og dermed udvikle sig fra en passiv og reaktiv tilgang. Miljømæssig bevidsthed handler også om at positivt branding, om at være synlig på markedet. Større OEM er inddrager hyppigt udbydernes miljøprofil ved valg af leverandør., Grønt sælger bedre hos de forbrugere, der er bevidste om at beskytte miljøet og måske endda er klar over, at grønne produkter i de fleste tilfælde er mere effektive end andre. Der er etableret adskillige miljømærker for at certificere og kommunikere produkters enestående miljømæssige egenskaber til forbrugerne. Udover deres ofte større effektivitet øger EcoDesignede produkter også forbrugersikkerheden, er mere pålidelige og af bedre kvalitet. Ofte siges det om miljøstrategier, at de er for dyre for virksomheder, men i mange tilfælde medfører EcoDesign omkostningsbesparelser. For eksempel; reduktion af materialeforbrug og spild i produktion samt fremstilling af produkter med mindre energiforbrug er direkte goder for producenten. Desuden medfører EcoDesign intern risikoreduktion og motivation blandt de ansatte. At følge en EcoDesign-strategi drejer sig også om at udvikle innovationer for at holde produkterne aktuelle og øge deres effektivitet. Og sidst, men ikke mindst, EcoDesign repræsenterer også en proaktiv strategi I forhold til lovgivningen. Eksempel: Better Energy Systems Den engelske virksomhed Better Energy Systems (BES) er et godt eksempel på at promovere grønt i sammenhæng med et innovativt produktkoncept. BES hævder at være en ledende fabrikant af transportable fornybare energiprodukter: Vi ser det som vores mål at benytte de mest effektive værktøjer til at udvikle og distribuere miljømæssigt bevidste produkter til den globale økonomi. [ ] Gennem vores arbejde sigter vi mod at lære forbrugeren om funktionaliteten og rentabiliteten af miljømæssigt designede produkter. I modsætning til det sædvanlige argument forbrugeren efterspørger ikke grønne produkter følger BES en selvsikker strategi om at uddanne forbrugeren i de miljømæssige aspekter af deres første produkt, en soldrevet oplader til mobile anordninger. Denne soldrevne opladers design kombinerer æstetisk appel med at være et grønt produkt og den vandt Macworld Best of Show Award i I designfasen blev der foretaget energi- og toksicitetsvurdering af produktet for at undersøge og optimere miljøprofilen. Hovedbudskabet fra denne forretningscase er: Grønne produkter kan være æstetisk designede og fortælle din historie til verden og derigennem skabe et unikt brand image.

3 Private forbrugere er en vigtig drivkraft for EcoDesign fordi den globale opmærksomhed på miljøproblemer er steget. Forureningsbekæmpelse opfattes, med visse regionale forskelle, som en vigtig opgave. På den baggrund er et image som værende miljøvenlig værdsat af mange. Der findes et stort antal af miljømærker i forskellige lande for forskellige produktgrupper. Ved udgangen af 2002 bar rundt regnet produkter et af de nationale eller regionale europæiske miljømærker eller EU-blomsten. I Tyskland i 2004 kendte omkring 83 % af forbrugerne det tyske Blå Engel-mærke. Af disse sagde 49 %, at den Blå Engel er vigtig for deres købsbeslutninger. Miljømærker er ikke kun vigtige for private forbrugere, men ligeledes implementeret i beslutningskriterierne for et stort område af de offentlige indkøb, hvor produkters miljømæssige egenskaber generelt også spiller en vigtig rolle. Pris, funktionalitet og service vejer tungt i købsbeslutninger men grønt kan være det ekstra argument, der taler for et bestemt produkt. 10 % af de tyske forbrugere svare afgjort ja på spørgsmålet om de er villige til at betale ekstra for miljøvenlige produkter. Andre 53 % er ifølge et studie foretaget af den Tyske Miljøstyrelse villige til at betale mere. Dette betyder ikke, at EcoDesignede produkter nødvendigvis er dyrere, faktisk kan de være billigere, specielt hvis man tager højde for livscyklus-omkostninger. En indledende tilgang til EcoDesign kan begynde med bare at overveje produkters produktionsomkostninger. Hvor meget af jeres produkts omkostninger er relateret til råmaterialer, hjælpestoffer samt vand- og energiforbrug? Det er vanskeligt at identificere disse værdier gennem hele produktionskæden, men ved eksempelvis fremstillingen af printplader er omkring % af de samlede fabrikationsomkostninger relateret til materiale- og energiforbrug. Ved at reducere mængden af råmateriale per produktenhed reduceres omkostningerne og produktet bliver grønnere. Mindre brug af kemikalier i fremstillingsprocessen og mindre variation betyder også mindre intern logistik. Ved at undgå farlige stoffer i produktet kan omkostningerne til håndtering produktet reducere, mens mindre produkter betyder mindre indpakning. Desuden kan det være billigere at bruge genbrugsmaterialer. Simple produkter, der er lette at samle, vil reducere omkostningerne, og produktet vil ligeledes være lettere at skille ad igen i forbindelse med genanvendelse, reparation og genbrug. Industrielle forbrugere er også en vigtig drivkraft for EcoDesign; især de globale aktører med en miljøpolitik kan have en stor indvirkning på deres leverandører. Som minimum kræver de, at leverandører til en vis grad gør brug af principperne i miljøledelse. Der er ligeledes ofte krav om en materialespecificering af det leverede produkter på forskellige detaljeniveauer, rangerende fra en overvågningsliste til en fuld materialedeklaration. Derfor kan det at være en grøn leverandør være et afgørende argument for overhovedet at blive valgt som leverandør. En anden forretningsfordel ved EcoDesign er et ændret perspektiv på produktet. Produktdesign, der inddrager miljøaspekter, kan lede til nye, stærkt innovative, koncepter. Analyser af produkternes miljøegenskaber giver en bedre forståelse af komponentsammensætninger og funktioner samt produktets relationer til leverandørkæden. God ledelse af leverandørkæden er en forudsætning for en høj produktkvalitet.

4 Eksempel: TWINflex Allerede for adskillige år siden begyndte Würth Elektronik, en tysk printplade (PCB) producent, at tænke på et innovativt PCB-koncept for at imødekomme fremtidige genbrugskrav. Würth udviklede en PCB i MicroVia-teknologi ved hjælp af folieteknologi. Fleksibilitet i form og funktion gør dette TWINflex koncept brugbart til eksempelvis tredimensionelle kredsløb. Folieprintpladen er monteret på et homogent plastik- eller metalmateriale. TWINflex -konceptet adskiller de mekaniske og elektriske funktioner ved PCB en. Brugen af skadelige substanser gennem PCB-fremstillingen kan reduceres drastisk ved ændrede produktionsprocesser. Ved slutningen af produktets levetid er adskillelsen af basematerialet og pladerne let og det medfører eksempelvis en letter adgang til de værdifulde metaller. Med det in mente at producenten i fremtiden skal bære omkostningerne til bortskaffelse af produktet, vil sådan et koncept hjælpe til at minimere omkostningerne og maksimere udbyttet fra genvundne materialer. Hvorfor fokusere på design? Den traditionelle tilgang til miljøbeskyttelse er forebyggelse af forurening eller håndtering af spild, men disse strategier fokuserer kun på at undgå eller minimere potentielle miljømæssige konsekvenser uden at tage højde for produkternes design. Med en medicinsk metafor kan man sige: at den traditionelle tilgang lindrer symptomerne uden at rette opmærksomhed mod grunden til sygdommen. EcoDesign retter opmærksomhed mod et tidligere stadie i værdikæden: produktudviklingsprocessen. Filosofien er at designe miljøproblemerne ud af produktet og fremstillingsprocessen. Selvom design i sig selv er en ren proces, determinerer det alligevel de fleste af de produktrelaterede miljømæssige konsekvenser. Når først det overordnede design er afsluttet, og de nødvendige fremstillingsteknologier er fastlagt, er der begrænsede muligheder for at forbedre produktionseffektiviteten og for at minimere udledningerne i produktionsprocessen. Ligeledes må selv den mest avancerede genbrugsteknologi tage højde for, hvad der er blevet defineret gennem produktdesignet. Totalt set er omkring 80 % af alle produktrelaterede miljøpåvirkninger bestemt i produktdesignfasen. For livscyklusomkostninger er situationen den samme. Derfor er det af alleryderste vigtighed at overveje miljømæssige og økonomiske aspekter lige fra begyndelsen som en integreret del af produktdesignet. Definition: EcoDesign EcoDesign er integrationen af miljømæssige overvejelser i designfasen, at overveje hele livscyklussen for produktet fra råmaterialer udvinding til den endelige afhændelse. Stavelsen Eco refererer til både økonomi (economy) og økologi (ecology). Grundlinien for EcoDesign lovmæssig overensstemmelse At være i overensstemmelse med lovgivningen er en nødvendighed og en stor drivkraft for miljømæssige tiltag. Dog bør lovgivning ikke være den eneste grund til grønne aktiviteter, da dette ikke vil føre til innovative strategier. I de seneste år har den Europæiske Union vedtaget adskillige tiltag vedrørende miljølovgivning, hvilket især har påvirket den elektroniske og elektriske industri. De mest vigtige produktrelaterede politikker og lovgivninger er

5 IPP Integreret ProduktPolitik EuP Direktiv om EcoDesign for Energi-forbrugende Produkter WEEE Direktiv om Affald fra Elektrisk og Elektronisk Udstyr RoHS Direktiv om Restriktion af brugen af bestemte farlige stoffer Hvor IPP er en overordnet politik, der definerer rammerne for den produktrelaterede miljølovgivning på europæisk niveau, sætter direktiverne de detaljerede krav, der er relevante for virksomheder. Tabel 1 opridser rækkevidden, hovedindholdet og relevansen af disse tre direktiver for SMV ere i den elektriske og elektroniske sektor. Tabel 1 Opsummering af EU-lovgivning: EuP, WEEE, RoHS (del 1) Optimere hele produktlivscyklussen EuP WEEE RoHS Overvejelser om de miljømæssige konsekvenser i livscyklus-faserne Generelt: Produkter, der har et betydeligt omfang i salg og handel, har en betydelig miljømæssig konsekvens, og repræsenterer et betydningsfuldt potentiale for forbedring Produktgrupper for hvilke det overvejes at implementere tiltag: Varme- og vandvarmeudstyr Elektriske motorsystemer Lys i både den private og tertiære sektor Apparater i private hjem Kontorudstyr Forbrugerelektronik HVAC systemer (heating ventilating air conditioning systems) Mål Forbedre styringen af produkternes livsophør for elektronik Implementere udvidet producentansvarlighed Område / Produktgrupper Stort og småt husholdningsudstyr It og telekommunikationsudstyr Forbrugerudstyr Lysudstyr Elektroniske og elektriske redskaber (med undtagelse af store stationære industrielle redskaber) Legetøjs- fritids- og sportsudstyr Medicinske mekanismer Styrings- og kontrolinstrumenter Automatiske udløsere Restriktioner for giftige substanser fra elektriske og elektroniske substanser (bly, kviksølv, kadmium, krom-vi, PBB, PBDE) Stort og småt husholdningsudstyr It og telekommunikationsudstyr Forbrugerudstyr Lysudstyr Elektroniske og elektriske redskaber (med undtagelse af store stationære industrielle redskaber) Legetøjs- fritids- og sportsudstyr Automatiske udløsere (i øjeblikket fritaget: Medicinsk udstyr, Styrings- og kontrolinstrumenter; se WEEE)

6 Tabel 1 Opsummering af EU-lovgivning: EuP, WEEE, RoHS (del 2) EuP WEEE RoHS Direktiv 2005/32/EC fra 7. Juli, 2005 For enkelte produktgrupper vil specifikke direktiver blive indført baseret på EuP Frivillige aftaler med industrien kan overvejes som alternativer under bestemte omstændigheder Der kan blive krav om økoprofil for produktet Designkontrol eller passende miljøstyringssystem skal være på plads CE mærkning kræver overensstemmelse med EuPkrav Ikke specifik ( forbedring ) og specifik ( grænse værdier ) krav skal defineres i opfølgende direktiver (implementeringstiltag) EuP implementerer IPP Produktdesign skal forbedres under hensyn til produktets fulde livscyklus Status og deadlines Direktiv 2002/96/EC fra 27. Januar, 2003 Publiceret i Official Journal 13. Februar, 2003 EU-medlemsstater implementerer WEEE per 13. August 2005 (april 2005: deadline vil blive overtrådt af de fleste EU-medlemmer) Returordninger er sat til at blive etableret per august 2005 (udsat i visse lande) Genbrugskvoter skal være opfyldt per udgangen af 2006 Krav Distributør eller producent skal følge kravene, ikke af direkte relevans for (komponent- ) leverandører Separat indsamling 4 kg per indbygger og år fra husstande (per land) Specifik gendannelses/genbrugs/genanv endelseskvoter per produktkategori Producenter financierer genbrug Producenter er påkrævet at tilbyde en passende returordning for B2B-kunder Producenter er påkrævet at overdrage al relevant information for passende genbrug til genbrugere Relevans for EcoDesign Produktdesign må ikke hindre adskillelse, gendannelse eller genbrug (prioritering af genanvendelse og genbrug af WEEE, dets komponenter og materialer) Produkter skal designes så det er nemt at afmontere kritiske komponenter (PCB ere, batterier, plastik indeholdende bromerede flammehæmmere, ) Producenter skal betale for genbrug, hvilket gør genbrug til Direktiv 2002/95/EC fra 27. Januar, 2003 Kommissionsbeslutning 2004/249/EC fra 11. marts, 2004 EU-medlemsstater implementerer WEEE per 13. August 2005 (april 2005: deadline vil blive overtrådt af de fleste EU-medlemmer) Restriktioner træder i kraft 1. juli 2006 Oversigt om dispensationer foretages af den Europa Kommissionen Restriktioner for RoHS-6 stoffer i alle produkter indenfor området, som er markedsført efter 30. juni, 2006 (visse dispensationer er mulige) Materialeindholdet i produkter skal være kendt i det mindste i forhold til RoHS-6 stofferne Kommunikation i leverandørkædeer nødvendig for at være i overensstemmelse med lovgivningen Reduktion/fjernelse af farlige substanser

7 en økonomisk faktor Udover disse tre direktiver er der adskillelige andre forbundet til emnet EcoDesign. Disse er kort opridset her: Direktivet om udrangerede køretøjer sætter restriktioner på bestemte materialer i bilprodukter, men bly i bilelektronik er (på nuværende tidspunkt) undtaget. Målet med ELVdirektivet er at forøge graden af genbrug og gendannelse til 85 % i gennemsnit per køretøj og år per 2006 og til 95 % per Dette direktiv har været i kraft i adskillelige år allerede, og ligger forud for WEEE og RoHS. Bilindustrien reagerede med et omfattende International Material Data System (IMDS), hvilket også blev et referencepunkt for den elektroniske og elektriske sektor som helhed. Der er allerede tre produktrelaterede direktiver på plads, hvilket kan ses som arketyper for opfølgende EuP-direktiver: Direktiv om energieffektivitetskrav for forkoblinger til lysstofbelysning (2000/55/EC) Direktiv om energieffektivitetskrav til elektriske køleskabe, dybfrysere og kombinationsskabe til husholdningsbrug (96/57/EC) Direktiv om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel (92/42/EEC) En ny EU rammelov for kemikalier med navnet REACH (registrering (Registration), evaluering (Evaluation) og godkendelse (Authorisation) af kemikalier (Chemicals)) er på nuværende tidspunkt under diskussion. Ifølge udkastet vil virksomheder, der producerer eller importerer mere end et ton kemisk substans per år, bliver forpligtet til at lade sig registrere i en central database. Den elektriske og elektroniske industri er indirekte påvirket af REACH som en stor forbruger af kemikalier. Sammenhængen mellem Miljøledelsessystemer og EcoDesign Ifølge den Europæiske EMAS eller ISO standard, sætter miljøledelsessystemer traditionelt fokus på renere produktions, der er dog også overlap med EcoDesign. Derfor er et miljøledelsessystem et passende udgangspunkt for at gå mere ind i produktrelateret EcoDesign. For at gøre et foretagendes miljøpræstation sammenlignelig over tid er nøgletal ofte baseret på en form for produktionsenhed. Sådanne nøgletal kan være energi- eller vandforbrug, forbrug af specifikke kemikalier eller generering af (farlig) affald med forbindelse til eksempelvis: m² PCB-areal (et passende nøgletal for en PCB-producent) m² silicium-areal eller m² silicium-areal per maske-lag komponent (producenter af passive komponenter) produkt (selvom dette nøgletal endnu kan være for uspecifik) Med sådanne nøgletal kan et produktrelateret pejlemærke etableres. For at forbedre disse nøgletal kan der sættes mål indenfor et miljøledelsessystem, hvilket også er et første skridt mod produktforbedringer og EcoDesign, selvom det bør bemærkes at sådanne produktionsrelaterede tal mangler livscyklus-perspektivet.

8 Eksempel: Heidenhain-Microprint (Tyskland) PCB-producenten Heidenhain-Microprint (HMP) indledte et projekt angående flow cost accounting (flow pris-omkostningsopgørelse). Dette værktøj er baseret på identifikationen af de miljømæssige omkostninger ved end-of-pipe ved gennem processerne at analysere affaldsomkostninger, relateret spild og omkostningen ved behandlingen af spildevand, produktionsomkostninger og omkostninger ved indkøb af proceskemikalier. At relatere disse omkostninger til eksempelvis de processer, der medfører affaldsgenerering, hjælper med at identificere hot spots indenfor et produktionssted, hvor forbedringer effektivt leder til mærkbare miljømæssige såvel som økonomiske fordele. Gennem flow cost accounting opnåede HMP betydningsfulde omkostningsbesparelser. I praksis Strategier, Værktøjer og Metodologier for EcoDesign Det allerførste skridt i EcoDesign kræver blot et åbent og nysgerrigt sind. Hvis du tænker på det basale ved dit produkt, og har en basal forståelse for miljømæssige problemer relateret til elektronik, vil du være i stand til at komme med et godt gæt på dit produkts miljømæssigt mest betydningsfulde aspekter. Der bør din EcoDesign strategi fokusere. Nøglespørgsmål er: Hvad er det primære formål eller den primære brug af dit produkt? Hvad er de mest sandsynlige forbrugsmønstre? Hvad er den forventede levetid og den normale levetid? Hvem er brugeren? Virksomhed-til-virksomhed eller virksomhed-til-forbruger? Hvad er produktstørrelsen? Sådanne spørgsmål kan besvares, hvis du har et udkast til en produktidé, men hvad fortæller svarene dig? Nogle eksempler: Har produktet en levetid på adskillige år, er det tændt i adskillige timer eller endda 24 timer i døgnet? Hvis ja vil energiforbrug og effektivitet i brugen bestemt være vigtige emner. Højere energi-effektivitet vil let opveje øget energiforbrug i produktionsprocessen (eksempelvis mere effektive komponenter, mere intelligens i komponenterne, der giver energibesparelser under brugen). Hvis produktet er småt og tiltænkt forbrugere, er det sandsynligt, at det vil ende i det kommunale husholdningsaffald (selvom der vil være WEEE-lovgivning, der vil forbyde dette). Konsekvensen er, at værdifulde materialer går tabt, ligesom at farlige stoffer vil være problematiske i affaldshåndteringen. En passende EcoDesign strategi bør fokusere på at minimere indholdet af materialer med en tung økologisk rygsæk, da disse ikke altid bliver genbrugt, og af farlige materialer, der medfører ekstra udgifter og anstrengelser i behandlingsprocesser. Hvis produktet er stort, sådan som hårde hvidevarer, eller solgt til virksomhedskunder, er der er større sandsynlighed for at produktet vil bliver genanvendt og sendt til genbrug. Derfor giver et design med mulighed for let reparation, demontering og genbrug god mening.

9 Et eksempel på livscyklusbedømmelse: Personlige computere En screening af hele livscyklussen for et produkt, fra vugge til grav, hjælper med at foretage de rigtige prioriteringer for design-optimering. I eksemplet med personlige computere kræver produktionen, inklusiv afskaffelse af råmaterialer og transport, rundt regnet 535 kwh i primær energi. Et gennemsnitligt tal for en PCs livstid kan være 4 år, og indenfor dette tidsrum vil den gennemsnitlige brug lede til ca kwh i primært energiforbrug. Med avancerede genbrugsteknikker kan en stor andel af materialerne generhverves. Erstatningen af behovet for nye materialer og benyttelsen af genbrug kan medføre en beregnet gevinst på omkring 70 kwh. Sammenligningen af disse tre tal leder til den konklusion, at forbedret genbrug (se det nuværende fokus i WEEE-direktivet) er vigtigt, men at det er endnu mere vigtigt med en forbedring af produktionsprocesserne. Dog må klart den største prioritet være brugsfasen. Det er der energiforbruget finder sted. Så det er vigtigt på den ene side at uddanne forbrugeren i at benytte produktet effektivt, og på den anden side at øge effektiviteten ved brug gennem hardware- og softwaretiltag. Når man har opnået et første indtryk af produktets miljøegenskaber, er det tid til at placere et klart ansvar. Der er ikke en enkelt EcoDesigner i en virksomhed, da EcoDesign kræver en fælles interdisciplinær tilgang. Derfor er der adskillige indgangsvinkler til EcoDesign i en virksomhed, her opgjort gennem brug af typiske afdelinger: Indkøbsafdelingen er ansvarlig for valg af leverandør, for at benytte komponenter, der kan indeholde færre farlige substanser Marketingsafdelingen kan se markedsmulighederne ved grønt sælger bedre og kommunikere virksomhedens grønne tiltag Forsknings- og udviklingsafdelingen kan benytte miljømæssige overvejelser som en kreativ platform til at udvikle nye innovationer og identificere potentialet for energiforbedringer Hvis den traditionelle produktdesigner eller designteam allerede arbejder på en interdisciplinær måde, er miljømæssig ydeevne bare et yderligere beslutningskriterium, der skal indarbejdes i deres daglige arbejde Miljø, sundhed og sikkerhed (EHS - Environment, Health & Safety) kan, med sin ekspertise inden for miljømæssige emner, give et direkte input fra den økologiske side Kvalitetsstyring handler om bedre produkter og passer perfekt sammen med EcoDesign! Hold for øje: EcoDesign er en integreret opgave ved produktdesign, og vil slå fejl, hvis den står alene. Er der en kogebog for EcoDesign? Desværre ikke, da EcoDesign også drejer sig om kreativitet og innovation. Men ISO/TR 14062:2002 giver en ledetråd for integrationen af EcoDesign i en produktudviklingsproces. Tabel 2 opridser stadierne i designprocessen og et udvalg af passende mål for EcoDesign (tilpasset fra ISO/TR 14062).

10 Tabel 2 Produktudviklings-processen og relaterede EcoDesignaktiviteter Stadie (1) Planlægning (2) Konceptdesign (3) Detaljeret Design (4) Testning/ Prototype (5) Markedslancering (6) Produktevaluer ing EcoDesignaktiviteter Klargør: hvad er produktidéen? Hvad er prioriteterne (økonomiske, teknologiske, økologiske) for dette produkt? Er det et helt nyt produkt eller en produktforbedring (når man planlægger en produktforbedring, kan den foregående generation være et passende referencepunkt) Hvad er den overordnede og miljømæssige virksomhedsstrategi? Status quo: Hvilke EcoDesign aktiviteter kan du allerede basere dig på? benyt krydsreferencerne til miljømæssige styringssystemer Overvej forretningsmiljøet: forbruger-/markedsbehov, lovgivning, miljømærker, markedsnicher, konkurrenters produkter, Integrér EcoDesign aspekter når specifikationerne opridses (hårde og bløde kriterier) Undersøg gennemførlighed (teknologisk, økonomisk) Benyt guidelines, tjecklister osv. til at finpudse specifikationerne Kommunikér med din leverancekæde Anvend EcoDesign værktøjer og relaterede databaser Find alternativer til problematiske materialer Udvikl livscyklusscenarier for at opnå bedre produktforståelse Design med hensyn til samling afmontering Sammenlign med tidligere produktgenerationer Er målene opnået? Kommunikér miljømæssige fortrin ved dit produkt (specifikt for kundegrupper) Kommunikér relaterede kendetegn: kvalitet, livscyklusomkostninger Øg bevidstheden blandt forbrugere Evaluer produktets succes (hvilke argumenter betød virkelig noget for kunden?) Identificér øvrige forbedringer for næste produktgeneration Hvilke innovationer kommer næst (internt og på markedet)? Hvad gør konkurrenterne? Basale redskaber for EcoDesign er tjecklister. Tjecklister giver råd om, hvad det er hensigtsmæssigt at fokusere på og gøre; De hjælper med at rette opmærksomhed på bestemte miljømæssige aspekter og sikre at man ikke glemmer en vigtig en. Gentagne tjeck kan også være en rettesnor for forbedringer. En udvidet liste med spørgsmål med relevant baggrundsinformation kan eksempelvis findes i: J. Rodrigo, F. Castells: Electrical and Electronic Practical Eco-design Guide (2002). Nogle spørgsmål på sådan en tjeckliste kan lyde simple, men de leder til det elementære grundlag for miljøvenlige produkter. Sådanne spørgsmål kan være: Har dit produkt energibesparende funktioner? Motiverer du kunderne til at reducere unødvendig standby-tid? Er dine energibesparende elementer i tråd med udviklingen og er de lette at benytte? EcoDesign kunsten bag disse spørgsmål er ikke at besvare dem bare med ja eller nej, men ved hvert nej at begynde at tænke over, hvorledes det kan erstattes med et ja næste gang.

11 Andre spørgsmål, eksempelvis omhandlende materialeindholdet i dit produkt, hjælper til at forstå, hvor meget du virkelig ved om dit produkt. At vide mere om dit produkt er grundlaget for kvalitet og undersøgelser for at identificere og implementere produktforbedringer. Materiale-deklarationer er nu om stunder ved at blive et minimumskrav for leverancekæden. Der er forskellige niveauer for materialedeklarationer rækkende fra negativ-lister, lig black lister eller deklarationer over overensstemmelse, til 100 % eller fulde deklarationer. Alle elektriske eller elektroniske virksomheder, der leverer til større elektronik producenter skal, eller vil snart skulle, levere materialedeklarationer. Men bare at opretholde databaser for at opfylde kundernes krav om materialedeklarationer udnytter ikke det fulde potentiale af disse ressourcer for virksomhederne, specielt SME ere. En smartere strategi er at benytte dette materialedata som basis for EcoDesign og dermed opnå nogle bemærkelsesværdige synergieffekter. Ligeledes vil SME ere, der er godt forberedt, drage nytte af den fremadrettede implementering og styring af materialedeklarationer, da de vil være forberedte på at møde fremtidige krav og have større juridisk sikkerhed. En basal EcoDesign strategi er at etablere en rangordning af oversigten over indholdsstoffer (Bill of Substances (BOS)) (udledt af oversigten over materialer (Bill of Materials (BOM)) ved hjælp af passende miljømæssige indikatorer. Sådanne indikatorer kunne være primært energiforbrug til råmaterialeindsamling, data over materialernes livscyklus (fx Ecoindikator 99 værdier opsummerer miljømæssige konsekvenser til en enkelt værdi), eller toksicitetsindikatorer. Afhængig af målet for EcoDesign forbedringen (hvilket miljømæssigt aspekt er det mest relevante for dig?) kan produktet optimeres med hensyn til den indikator. Hvor materialeerklæringen kun gør materialer sammenlignelige på vægt gør miljøscreeningsindikatoren det muligt at sammenligne på miljømæssige konsekvenser. På længere sigt og endnu vigtigere end at finde ud af, hvordan man bruger indikatorer vil du have lært at se dit produkt fra et nyt perspektiv, og behøver måske ikke længere at bruge et screeningsværktøj næste gang for at identificere de miljømæssige kernepunkter. Men, man bør aldrig glemme, at enkelt-værdiindikatorer ofte ikke dækker alle miljømæssige aspekter, og ofte ikke kan repræsentere hele produktets livscyklus. Et eksempel på et EcoDesignværktøj: Frauenhofer IZM EE Toxic Potential Indicator (TPI) Ideen bag TPI er at evaluere og sammenligne toksiciteten af materialer. Rangordningen er baseret på let tilgængelige data fra Material Safety Data Sheets (MSDS) og lovgivning inden for EU: R-fraser, tilladelige arbejdspladskoncentrationer (Tysk MAK ), og vandforureningsklassifikation ( WGK i henhold til tysk lov). Disse tre lovgivningsmæssige klassifikationer er samlet til et enkelt materialespecifikt indeks, der går fra 0 (intet farligt potentiale) til 100 (højeste farlige potentiale) pr. mg af stoffet. Med disse materialespecifikke værdier og oversigten over indholdsstoffer kan en rangordning af materialer og komponenter danne grundlag for en hot spot -analyse og støtter identifikationen af komponenter der først og fremmest bør forbedres eller udskiftes. TPI-udregneren er gratis tilgængelig og kan downloades fra: En anderledes tilgang, der kortlægger relationerne mellem livscyklusfaser, miljømæssige aspekter og andre emner, såsom virksomheds- eller kundekrav, er MET matricen udviklet af H. Brezet et al. Dette er basalt set en tabel med livscyklusfaser, produktion og tilførsel af materialer/komponenter, slutproduktfremstilling, distribution til kunder, produktbrug og

12 bortskaffelse. Et udsagn omhandlende materialecyklus (M), energiforbrug (E), og giftudslip (T) tildeles hver af disse faser. Når de miljømæssige aspekter af produktdesignalternativer vurderes på denne måde er det vigtigt at relatere vurderingen til andre elementære aspekter, såsom virksomheds- og kundefordele, samfundsmæssige, tekniske og finansielle aspekter. At komme i gang Som en motivation til at optimere og gen-designe dine produkter kan du have glæde af Filosofien om de seks forbedringspunkter (the 6 RE Philosophy). Filosofien om de seks forbedringspunkter (reference: UNEP guide til LCM) 1. Genovervej produktet og dets funktioner, eksempelvis hvordan produktet eventuelt kan blive anvendt mere effektivt. 2. Reducér energi- og materialeforbruget gennem produktets livscyklus. 3. Erstat skadelige substanser med mere miljøvenlige alternativer. 4. Genbrug. Vælg materialer der kan genbruges, og byg produktet så det let kan skilles ad i forbindelse med genbrug. 5. Genanvend. Design produktet så dele kan genanvendes. 6. Reparér. Gør produktet let at reparere så produktet endnu ikke behøver at erstattes. Din første EcoDesign strategi kan se således ud: At komme i gang med EcoDesign 1. Undersøg den nuværende status: Hvad efterspørger markedet, hvad efterspørger kunderne, hvad har du allerede gjort? 2. Bliv bevidst om nuværende miljømæssige emner: Hvor kan dit produkt have miljømæssigt relevante aspekter? Hold kontakt med EcoDesignARC-netværket. 3. Sæt og udvikl dine mål. 4. Involver relevante afdelinger og leverandørkæden, undersøg muligheder for benchmarking. Hold kontakt med EcoDesignARC-netværket. 5. Vælg passende værktøjer, tjecklister, guidelines; Forbind økologiske argumenter med udgiftsmæssige. 6. Analysér dit produkt du vil let finde forbedringspotentiale; glem ikke: EcoDesign handler om bedre produkter! 7. Kommunikér forbedringer vis hvor smart du er! For øvrige informationer, opdateringer og support i forbindelse med implementeringen af EcoDesign kontakt EcoDesignARC-netværket (http://www.ecodesignarc.info).

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter Vi værner om vores planet Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet Information Miljøaktiviteter Konica Minolta virksomheden som en ansvarlig global borger Som førende producent af kontor- og

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Folie, ÅT-remsa Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 17-04-2015 Varenummer: 101058, 101072, 101089, 101102, 101065,

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT)

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) September 2013 Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Ansvarligt og intelligent indkøb

Ansvarligt og intelligent indkøb 7. marts 2014 1 Ansvarligt og intelligent indkøb Udbudsjurist Vibeke Jessen & Chefkonsulent Rikke Dreyer, SKI 7. marts 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt? Hvad er TCO og LCC? Hvad siger

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik 24.April 2014 Stig Yding Sørensen Teknologisk Institut http://rately.com/questions/tech-blue-birdsculpture-bird-sculpture-jay-gatsby-lasvegas-crow-with-snowy-white-owlsculpture-which-bird-sculpture-foryou-509945e2843f9c2c8f009997

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

DELLS GUIDE TIL MOBILITET

DELLS GUIDE TIL MOBILITET DELLS GUIDE TIL MOBILITET SOM BÆRBARE PC'ER BØR VÆRE Du vil have en bærbar pc uden kompromisser. Du vil reducere nedetid med systemer, der kan leve op til selv den mest krævende rejsende medarbejders behov.

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer

Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer v/kirsten Jensen, Indkøbschef, Region Hovedstaden Seminar i Selskab for grøn teknologi den 7. december 2011 Region Hovedstaden som

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

Produkt- og miljødatablad Dato: 03.03.09 Revisionsdato: 17.03.09 ALH

Produkt- og miljødatablad Dato: 03.03.09 Revisionsdato: 17.03.09 ALH Side 1 af 6 1 Firma Producent/Leverandør: Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Telefon.:+49/511/7404-0 Adresse: D-30855 Langenhagen, Europaallee 17 / Germany Telefax:+49/511/741050 Udgiver: Konica

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Muligheder i klimaplaner Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Hvorfor er virksomhederne med i C20? Overvej virksomhedens motivation for klimaarbejdet Er virksomheden en SME, en first mover, en koncern

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Ejer: Nr.: Udstedt: Gyldig til: [Firmanavn] MD-XXXXX-DA xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier. ASSA ABLOY Entrance Systems

Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier. ASSA ABLOY Entrance Systems Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier ASSA ABLOY Entrance Systems 1 Genanvend. Reparer. Udskift. Modernisering er en af de mest effektive metoder til opfyldelse af moderne budgetkrav.

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

MINIFORCE - next generation

MINIFORCE - next generation MINIFORCE - next generation Gennem smart tænkning og fuldt udbyggede mekaniske løsninger, har vi skabt et enestående værktøj til forbindelse af kabelsko. Minimal manuel indsats fra håndtaget giver ét ton

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

POST 1: UDVINDING DILEMMA:

POST 1: UDVINDING DILEMMA: POST 1: UDVINDING DILEMMA: Din mobiltelefon er blevet stjålet, og du skal have ny. Hvad vælger du? 1. Jeg køber en model, der er lavet af 50 % genanvendte materialer. 2. Jeg vælger den nyeste model, som

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 GN Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver løsninger Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 udslip Standby-strøm Off er ikke Off Standby-strøm Standby-strøm er den elektriske strøm, der

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES ColumbusCare DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES At vælge at implementere det rigtige software til at drive din virksomhed er kun en del af din udfordring. PERSONLIG SUPPORT TIL

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management?

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Hvem er jeg? Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Lidt om A/S Vestfrost Baggrunden

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August 2011

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

ECO-design hvorfor, hvad og hvordan?

ECO-design hvorfor, hvad og hvordan? ECO-design hvorfor, hvad og hvordan? Introduktion Begrebet design af latin disignare har flere betydninger - aftegne, gøre udkast, planlægge. Afspejlet i denne flertydighed findes der et væld af retninger

Læs mere

Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet

Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet Få indsigt i mulighederne for indkøb af tøj og tekstiler i i Tyrkiet for derigennem at styrke din virksomheds konkurrenceevne på eksportmarkedet

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

14. juni 2014 1. TCO ved udbud. Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer

14. juni 2014 1. TCO ved udbud. Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer 14. juni 2014 1 TCO ved udbud Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer 14. juni 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt?

Læs mere

Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet«

Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet« Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet« Motive Power > Det unikke højkapacitetsbatteri til maksimal økonomisk effektivitet

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere