Gardehusaren Nr. 4 - maj årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang"

Transkript

1 Gardehusaren Nr. 4 - maj årgang

2 Indhold nr. 4 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede... 3 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede Af Oberstløjtnant John Dalby Forsidebillede: Den 1. april 2005 startede den første kvindelige befalingsmand ved hesteskadronen Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gar de hu sar forenin ger, hvis pro tek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gar de hu sar re gi men tet og ud sen des til alle med lem mer af Sjæl land ske Liv re gi ments Sol da ter for ening og Gar de hu sar for enin ger ne i ind- og ud land samt per so nel i international tjeneste. Redaktion: Major K.A. Vennike, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Oversergent Janne U. Ramsing, redaktør Bladudvalg Knud Rasmussen Knud Skafte. tlf Freddy Rasmussen Henning Madsen Helmer Christensen Per Küster Major K.A. Vennike Seniorsergent Marianne Beske Oversergent Janne U. Ramsing Assistent Vivi Hansen Redaktionens adresser Lokalstof: LESEK/INFOELM/GHR, 4200 Slagelse Tlf , lokal 7911 Fax: Redaktionens meninger må ikke ta ges som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom re dak ti o nen ikke be hø ver at dele den op fat tel se, for fat te re af de for skel li ge ar tik ler giver ud tryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 10 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Telefon Fax mail: En for alle og alle for en Tildeling af hædersgave... 7 En estandart blev til Endnu et skarpt hjørne er rundet... 9 God ide og alligevel ikke Første kvindelige befalingsmand i hesteskadronen.. 12 Danske Gardehusarforeninger Interneringen fra Sjællandske Livregiment Soldaterforening Hesteskadronens aktiviteter 4. maj Mindehøjtidlighed for allierede flyvere på Svinø kirkegård 6. maj Indvielse af Historisk Samling 28. maj Korsørs Maritime uge Tjenesteblad for Gar de hu sar re gi men tet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Sol da ter for ening og Danske Gardehusarforeninger Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 30. april Oberstløjtnant John Dalby gør status over de seks måneder han tilbragte i Irak, (august 2004 til februar 2005) sammen med hold 4. Blå bog Kaldet gik over det ganske land - riget skal bruge kræfter langt hjemmefra. Folk af den rigtige støbning meldte sig under fanerne og den øverste leder befalede andre til at tage del. Alle forberedte de sig enkeltvist på bedste måde og lod sig sammendrage som solen stod højest på himlen i det gode fædreland. Roligt og fattet gennemgik de deres samlede forberedelser og alvoren i den stillede opgave stod alle klart da sommeren meldte sin afslutning. Overbeviste om deres værd dog den samlede enhed mod syd og påtog sig ansvaret. Rigets øjne hvilede nu på de udvalgte og ingen agtede at skuffe. Alle påtog de sig deres individuelle opgaver og løftede i samlet flok. Hver en time blev udnyttet og alle ydede mere and nogen chef med rette kunne gøre sig forventning om. Lad det stå mejslet i sten ÆREN TILFALDER DEN ENKELTE, DER VED SIN INDSATS SKABTE GRUNDLAGET FOR DET SAMLEDE RESULTAT Således skrev jeg i forordet til hold 4 blå bog og efter afsluttet tjeneste er det kun blevet endnu kraftigere mejslet, at alle der var med på hold 4 ydede en fantastisk indsats og gjorde en forskel. Hold 4 nu er historie og det er på sin plads at gøre en kort status for de seks måneders tjeneste under Iraks himmel. Udvidelse Der lå store opgaver forud da hold 4 indledte afløsningen af hold 3 i august Den danske lejr følge af en markant udvidelse af dette ansvarsområde, der nu fik en størrelse på kvadratkilometer eller næsten det samme som Jylland. Bataljonen skulle i denne forbindelse afløse en engelsk bataljon og dennes opgaver. Sidst men ikke mindst skulle hold 4 opretholde og gerne yderligt forbedre den sikkerhedssituation som var grundlagt af de forrige hold. Iraks midlertidige præsident Alarwi ved valget i september Oberstløjtnant John Dalby Camp Danevang Den nye danske lejr, som fik navnet Camp Danevang blev bygget på Den engelsk ledede base vest for Basra og blev opført fra grunden. Camp Danevang var rigtig brugsklar i slutningen af oktober, men bataljonens enheder flyttede successivt ind efterhånden som de enkelte beboelsesområder kunne meldes klar. Nye opgaver Overdragelsen fra den engelsk bataljon var tilendebragt med udgangen af august og det nye danske ansvarsområde var en realitet fra 1. september Den største af de nye opgaver var overtagelse af ansvaret for sikkerheden omkring Sydiraks olieinfrastruktur, en opgave der bandt væsentlige dele af den ene underafdelings kræfter. Herudover var demokratiseringsprocessen i god gænge i den nye del af det danske område og hold 4 første større opgave var at sikre afholdelse af tre lokalvalg som førte til nogle af Iraks første demokratisk valgte byråd. Valgene var et stort først skridt og af væsentlig betydning for landets omstilling mod demokrati. Valget Blandt de mange operationer der blev gennemført står særligt en som helt fremtrædende. Det natio- 4/2005 3

3 Se på de irakiske sikkerhedsstyrker, som efter den seneste golfkrig stod med ingenting. For et år siden indledte den danske bataljon det krævende arbejde med at rekruttere, opstille og uddanne Den Irakiske National Garde (ING). Den 6. januar 2005 overgik ING til nu at hedde Iraqi Army (IA), og hæren tæller i dag alene i vores område omkring 2500 soldater fordelt på to bataljoner og en brigadestab. En tredje bataljon skal opstilles og uddannes i nærmeste fremtid. Se på det irakiske politi, som efter krigen var nærmest ikke eksisterende. Iraqi Police Service (IPS) havde ansvaret for sikkerheden på samtlige valgsteder ved nationalvalget. Irakerne glæder sig over fremskridtene og mærker for hver dag en forbedring i forhold til dagen før. På vej til en natlig operation nale valg i Irak den 30. januar står som en milepæl. I mange måneder havde den danske bataljon arbejdet frem mod denne dag, og for hold 4 blev valget den følelsesmæssige afslutning på et oplevelsesrigt og berigende halvt år i Irak. Store ændringer Har den danske indsat så sin berettigelse og skal denne fortsættes? Det skal den så længe der er politisk vilje hertil og så længe irakerne selv ønsker det. Og der sker ændringer i Irak under de sikkerhedsforhold som danske soldater bidrager til at skabe. Antallet af demokratisk valgte lokalråd stiger støt, antallet af telefonabonnenter er tredoblet fra før krigen til 2,1 mio. i dag, og på landsplan er internetadgangen 10-doblet fra til Sidste år manglede km vandingskanaler at blive renset - i dag er tallet nede på km. Glæde og fremgang I det danske ansvarsområde oplevede vi en sprudlende optimisme. Camp Danevang januar 2005 Gør en forskel Tjeneste i Irak er spændende og udfordrende og stiller store krav til den enkelte soldat, men bærer også en stor erfaring videre for den enkelte og afspejler at den danske soldat kan være med til at gøre en forskel i verdens brændpunkter når der bliver kaldt på ham og hende. Den nye danske lejr, som fik navnet Camp Danevang blev bygget på Den engelsk ledede base vest for Basra og blev opført fra grunden For at få point skal kårdespidsen ramme kroppen, således at spidsen bliver trykket ind med mindst 750 gram, hvilket Susanne Kristensen netop har gjort på sin svenske modstander En for alle og alle for en Af: Seniorsergent Henrik Nielsen, Udvalgsformand fægtning, 2 Uddannelseskompagni, II Bataljon Den marts fik Antvorskov kaserne besøg af 50 fægtere fra Danmark, Norge og Sverige. De mødte op med to foremål, at vinde Danish Military Open (DMO) og hygge sig med ligesindede. En ædel kunst Glem alt om D atangan der iført kappe og fransk moustache svinger sig fra lysekronen for i et svirp med kården at nedlægge tre af sine forfølgere (det var kun dengang, da vi andre var lidt yngre). Fægtning er en kampsport som kræver udholdenhed, disciplin og koncentration. Den marts blev der afholdt DMO i kårdefægtning på Antvorskov kaserne. Tiderne er forbi, hvor man efter et slag i ansigtet med et par handsker mødtes ved daggry for at duellere med enten pistol eller kårde (det er nok også meget godt, ellers ville der jo kun være seniorsergenter tilbage på kasernen). I dag er den ædle kunst, at fægte, faktisk ved at gå lidt i glemmebogen. Men der er steder hvor der stadig er mulighed for at dyrke denne ædle sport, nemlig her på Antvorskov kaserne, her er der ved hjælp af frivillige udvalgsformænd og SNGI (Slagelse og Næstveds garnisions idrætsforening) blevet holdt liv i sporten. Og det var derfor, det blev bestemt at der skulle afholdes DMI/DMO på dette sted. Kan ikke løse konflikter idag Fægtningen var for ganske få år siden en obligatorisk del af officersuddannelsen, men har måttet vige pladsen for mere tidssvarende måde at løse konflikter på. Dette forhold afspejles også godt ved DMO i kårdefægtning her på farmen hvor vi havde regnet med, at der kom en 60 til 80 fægtere, men der kom kun 40 mænd og 10 piger deriblandt de udenlandske fægtere. Sverige stillede med 5 fægtere, Norge med 6 fægtere samt deres fægtemestre, hjælpere, dommere osv. Her fra farmen stillede vi 13 fægtere og jeg syntes faktisk at vi klarede det helt godt (selv om jeg udgik inden stævnet, med en gammel skade). Stævnet forløb uden skader både på personel og materiel. DMO og DMI Der blev fægtet en indledende runde (kun med danske fægtere), for at finde ud af hvem der skulle En glad nykåret Danmarksmester Susanne Kristensen 4 4/2005 4/2005 5

4 Espenhein s Eftf. A/S Kaptajn Christina Pojezny som har været den store koordinator ved dette stævne, var også med til at overrække præmierne. Her er det den vinderen i individuelt for herrer der får sin pokal møde de udenlandske fægtere (de er et grad bedre end os danske, da de har træningsmulighederne og PENGENE). De 9 bedste mænd og de 3 bedste piger gik videre til DMO, resten fægtede kun Danmarks Mesterskaberne i Idræt (DMI). Slagelse Næstved Garnisions Idrætsfoening (SNGI) havde 2 mænd med til DMO, overkonstabel af 1. grad af reserven Henrik Jørgensen på førsteholdet og major af reserven Erik Pock på 3. holdet, hos pigerne havde vi kaptajn Christina Pojezny (som var regerende Danmarksmester) og køkken assistent afløser Susanne Kristensen med på damernes 1. hold. Resultatet ses på næste side. En stor tak til hjælperne Der skal rettes en stor tak til kaptajn Christina Pojezny som har været den store koordinator ved dette stævne. Idrætsofficeren Steffen Møller og hans følgesvende ydede også en stor indsats. Tildeling af hædersgave Af: Peer Høegh-Guldberg, Præsident for Danske Gardehusarforeninger Seniorsergent Marianne Beske fik den 3. april i hjemmet overrakt Danske Gardehusarforeningers hædersgave. Hædersgaven er en påskønnelse for seniorsergentens indsats i forbindelse med drift og økonomi af bladet Gardehusaren, samt den store støtte til og interesse for Danske Gardehusarforeningers administration. Seniorsergenten blev straks medlem af Antvorskov, da den blev dannet i sommeren Danske Gardehusarforeninger ønsker held og lykke i det nye job ved DANILOG Seniorsergent Marianne Beske får overrakt hædersgaven af Præsidenten for Danske Gardehusarforeninger Peer Høegh-Guldberg En estandart blev til ApS Slagelse Tæpper badeværelser trappebelægning alt i gulvbelægning vinyl linoleum kork træ/laminat tæpper Teknikvej 2A, Slagelse Mænd: DMO (hold) 2. plads Danmark 1 (H. Jørgensen) 6. plads Danmark 3 (E. Pock) Mænd: DMO (individuelt) 6. plads H. Jørgensen 16. plads E. Pock De danske resultater Kvinder; DMO (hold) 1. plads Danmark 1 (KN Pojezny og S. Kristensen) Kvinder: DMO (individuelt) 1. Plads S. Kristensen (DMO mester) 5. Plads C. Pojezny Placering af SNGI fægtere ved DMI: Mænd 3. plads H. Jørgensen 8. plads E. Pock 16. plads B. Temte 19. plads P. Dyrberg 22. plads A. Børgaard 23. plads S. Borghei 24. plads M. Harmann 25. plads M. Røder 28. plads C.Ø. Andersen (udgik efter 1 dagen) DMI: Kvinder 1. plads S. Kristensen (DMI mester) 2. plads C. Pojezny 7. plads B. Land 8. plads M. Mortensen Der blev syet og klippet målt og syet igen Så blev der tegnet kigget billeder og endelig ses det færdige resultat Antvorskov indviede sin estandart den 17. marts forud for foreningens generalforsamling. Våbenmekaniker Michael S. Olsen og sadelmager Jane K. Nielsen har i deres fritid skabt stang og dug. Estandarten har en pudsestang fra en kampvogn Centurion som estandartstang. Broderiarbejdet på dugen er udført af Næstved Broderidesign ved Arne Fredy Johansen 6 4/2005 4/2005 7

5 Konstabelmessen Står du lige og mangler et godt sted at holde konfirmation, barnedåb, rund fødselsdag eller bare et brag af en fest så kontakt konstabelmessen. Vi stiller flotte nye lokaler til rådighed. Betjening i baren. Salg af øl/vand, vin og spiritus til favorable priser. Hvis nødvendigt kan vi også hjælpe med bestilling af mad. For nærmere information og reservation, kontakt overkonstabel af 1. grad Niels Gade på tlf el. Glade og stolte stillede serviceassistenterne op til fotografering Endnu et skarpt hjørne er rundet Langes Gård 4200 Slagelse Af: Seniorsergent Jonny Sørensen, Forsvarets Rådgivning og Omstilling THOMAS JULL OLSEN LØNGGÅRDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING - SORØ CONTAINERTRANSPORT Løngvej Sorø Telefon: Telefax: t j t j o. d k Slagelse Svane Apotek City 3 Jernbanegade Slagelse Tlf Fax Skydekælderen Så er skydekælderen åben igen Alle der har lyst til at skyde kan møde op i skydekælderen Mandag og Torsdag kl Skydning med pistol og riffel kaliber 22 Pris: 50 øre pr. skud Kontakt person OS J. Ramsing Tlf Så rundede gardehusarregimentet endnu et af de skarpe hjørner i optimeringsprocessen. Alle de involverede 40 medarbejdere i projektet er nu behørigt udstyret med det velfortjente svendebrev som henholdsvis Servicesassistent og Ejendomsserviceteknikker. Rosende ord og lykønskninger Den 31. marts blev der afholdt endnu en på alle måder fornem En genert men meget glad Mette Olsen, fik overrakt sit svendebrev som serviceassistent af faglærer Else Laugesen ceremoni på Selandia, Center for erhvervsuddannelse i Slagelse, med overrækkelse af svendebreve til de sidste 13 serviceassistenter fra GHR og 2 fra Flådestationen i Korsør, og der var som sædvanlig masser af rosende ord og lykønskninger fra både skolen og arbejdsgiver. Regimentet som arbejdsgiver, var repræsenteret ved OL Jørgen Spliid samt ledere fra både cafeteria og rengøringen. Jørgen Spliid havde helt i trit med tiden, bygget sin fornemme tale til pigerne og skolen op omkring Den grimme ælling af H.C. Andersen. Der var derudover flotte ord fra organisationerne og Uddannelseschef Mette Tram Pedersen fra Selandia. Så var det Ejendomsserviceteknikkernes tur Den 13. april var det de sidste 6 af Ejendomsserviceteknikkerne der skulle holde en tilsvarende afslutning af deres faguddannelse. Dette foregik igen på Københavns Tekniske skole i Glostrup, hvor de også har gennemført den teoretiske del af uddannelsen. Her var der igen masser af ros, gaver og anerkendelse fra såvel skole som organisationer og faglige udvalg, endvidere holdt elevrepræsentanten fra klassen, en humoristisk tale, der også fremhævede ansatte ved Gardehusarregimentet. Det lykkedes desværre ikke at fremtrylle et billede fra Glostrup inden deadline. Navnene på de nyudnævnte serviceassistenter: Grethe Nielsen, Vita Binder, Ingrid Sommerstedt, Lennie Thomassen, Susanne Hansen, Helle Petersen, Ingelise Allerelli, Doris Petersen, Lone Zeuch, Marianne Andersen, Mette Olsen, Marianne Thuesen, Ulla Petersen fra Gardehusarregimentet og Susanne Haburg, Lone Hansen, fra Korsør Flådestation Navnene på de nyudnævnte ejendomsserviceteknikere: Per Lindegaard, Egon Nielsen, Bent Jensen, John Nielsen, Erling Gudman, Hans-Jørgen Nielsen fra Gardehusarregimentet 8 4/2005 4/2005 9

6 Alt i murer & flisearbejde HANS ERIK HANSEN ApS Havremarksvej 7 - Slagelse Til Deres tjeneste - døgnet rundt!! Skovsøviadukten Slagelse Tlf Fax God ide og alligevel ikke Af: Oversergent Janne Ramsing, Ledelsessektionen Bremser der blev ødelagt på rekord tid og kostede Forsvaret en bondgård at reparere, satte gang i tankerne hos to PMV mekanikere fra vedligeholdelsessektionen Efter ombygningen Før ombygning Skiftes efter 15 km Siden implementeringen af PMV G3, har det undret værkstedsarbejder Jens Martin Dam og overkonstabel af 1. grad Karsten Michael Nielsen fra PMV sektionen i vedligeholdelseskompagniet, at der var så stort slid på PMV ens bremser. Det viste sig tidligt at der var en fejl der ikke umiddelbart var til at finde og udbedre. En PMV burde kunne køre ca km før bremserne skal justeres, men flere PMV er skulle ikke bare justeres, men have skiftet bremserne allerede efter ca. 15 km. Endelig fandt man fejlen som består i at køreren med sin venstre fod på den originale fodhviler, kan ubevidst træde en ganske lille smule over på bremsepedalen. Dette medfører at bremsen næsten konstant er påvirket i større eller mindre grad. Resultatet bliver en konstant opvarmning og dermed et stort slid på bremseskiver, bremseklodser og bremsekalibre. Det er endda sket at der er udbrudt brand grundet den kraftige opvarmning. Dyre fejl Værkstedsarbejder J. M. Dam og overkonstabel af 1. grad K. M. Nielsen mener at PMV G3 i sin helhed er et godt og anvendeligt køretøj, der som alle andre modificerede materielkapaciteter har fejl og Fodstøtteplade monteret med kort/lang lyskontakt Afstanden mellem bremsepedalen og fodstøttepladen er 10 mm Bemærk at malingen på venstre side af bremsepedalen er slidt, et tydeligt bevis på at der ofte bliver bremset ubevidst med venstre fod Eksisterende holder for kontakt fjernes Eksisterende fodhviler fjernes mangler ved ibrugtagning. De fleste fejl er små ting der ikke koster de store beløb, eller arbejdstid. Der opstår dog ind imellem store og meget dyre fejl som ikke umiddelbart kan forklares, men heldigvis blev en af de meget dyre fejl opdaget og dette satte gang i tanker hos Jens og Karsten. Kr ,00 - Efter nogle forsøg kom Jens og Karsten frem til en fodhviler med høj kant (se billedet), der kan forhindre at køreren ubevidst påvirker bremsepedalen. Den nye fodhviler har været monteret i et af Gardehusarregimentets køretøjer og har under alle forhold vist sig som en god ide, endvidere er den meget billig at udføre og kan udføres af det stedlige 3 echelon værksted. Dette blev derfor fremsendt med anbefaling til Hærens Materielkommando, idet at der alene ved Gardehusarregimentet, er udført bremse reparationer på 3 stk. PMV til en pris af kr pr. stk. og desværre er der et tilsvarende antal reparationer ved værkstederne i Jylland. Ikke antaget Desværre for Jens og Karsten besluttede Hærens Materielkommando ikke at antage forslaget, primært fordi man ikke er enig i, at køretøjet er uhensigtsmæssigt indrettet. De mener i øvrigt, at en eventuel, ubevidst aktivering af bremsepedalen vil blive forhindret ved at montere en særlig elektronisk, akustisk anordning, som kan advare køreren via det interne kommunikationsanlæg ville være at foretrække. Regimentet har så senere bemærket at Hærens Materielkommando på En typisk bremsereparation: trods af den tidligere vurdering og afslag, nu har iværksat yderligere afprøvninger af rationaliseringsforslaget på i alt 10 PMV G3 og opfordrer derfor Jens og Karsten om at genfremsætte forslaget, med henblik for fornyet vurdering. Men selv om at Hærens Materielkommando ikke godkendte rationaliseringsforslaget så vurderede regimentet at: Forslaget var en god ide 4 point Der er præsteret godt og omfattende arbejde 2 point I alt 6 point Hvorfor regimentet besluttede at præmiere forslaget med kr til deling mellem forslagsstillerne. 1. Undersøgelse af skadens omfang 2. Bestilling af reservedele 3. Udtagning af motor 4. Af og påmontering af hovedcylinder 5. Af og påmontering af bagerste kaliber 6. Af og påmontering af håndbremsekaliber 7. Udskiftning af udluftningsslanger til slutdrev (er typisk brændt) 8. Udskiftning af slager til hovedcylinder 9. Udskiftning af servovæske og bremsevæske 10. Justering af bremseskiver/kaliber 11. Ilægning af motor 12. Prøvekørsel Reservedele Kaliber bag kr ,50 Kaliber for kr ,66 Hovedcylinder kr ,99 Ialt kr ,15 Timeforbrug ca. 50 t a 241,00 kr ,00 Reparationspris ialt kr ,00 Værd at vide Åbningstider: Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: Grillen Mandag - Torsdag Regnskabskontor: Dagligt (Dankort automat forefindes). Byttedepot: Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Linneddepot: Mandag Tirsdag - onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Miljøgården: Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 10 4/2005 4/

7 Første kvindelige befalingsmand i hesteskadronen Af: Peter Glitten, Sjællands Tidende Gardehusarregimentets hesteskadron har fået sin første kvindelige befalingsmand nogen sinde. Den første af sin art Eskadronchef Per Holm har headhuntet en tidligere gardehusar, som eskadronens første kvindelige befalingsmand. Karoline Tjell er en kun 163 centimeter høj, lyshåret spirrevip på 21 år og med en stemme, der ubesværet veksler mellem lattermild svaren på spørgsmål og gennemtrængende kommanderen. Karoline Tjell har gennemført sin værnepligt ved hesteskadronen på Antvorskov Kaserne, og blev derefter uddannet til sergent og beordret til tjeneste ved Telegrafregimentet i Fredericia. Hun Når man ser Karoline Tjell sammen med hestene, er der ingen tvivl om hvor glad hun er for heste søgte ind på Hærens Officersskole for kort tid siden, men er nødt til at vente et år med optagelse på grund af en menisk skade i knæet. Det hørte eskadronchefen på Antvorskov, major Per Holm. - I de tre år, jeg har været eskadronchef, har jeg ønsket at få kvindelige befalingsmænd. Nu øjnede jeg chancen for at få en virkelig dygtig soldat og dygtig rytter, som oven i købet har fået sin militære uddannelse her. Jeg tog kontakt til Karoline Tjell og headhuntede hende simpelthen. Dermed har vi fået vores første kvindelige befalingsmand, og det er jeg meget tilfreds med. Sergent Tjell sidder sikkert i sadlen Gardehusarregimentets første kvindelige befalingsmand er både stolt og beæret over sit nye job - og rigtig glad for at være tilbage hos gardehusarerne :- Hellere lille og vågen..., lyder bemærkningen fra Karoline Tjell, når hun for ethundredeogsyttende gang bliver spurgt, om hun med sine 163 cm ikke er lidt for klein til at være befalingsmand og herse med de to meter høje rekrutter. - Jeg har ikke haft problemer med respekten. Man skal naturligvis sørge for at holde distance til de menige, for man kan ikke, være både kammerat for senere at befale. Men ellers handler det om at være fagligt dygtig - så er det lige meget, om man er lille og lyshåret, siger Karoline Tjell. Hun har kun to dage på bagen som hesteskadronens første kvindelige befalingsmand nogensinde, men føler sig godt tilpas. Tjell kender eskadronen fra sin værnepligtstid og er særdeles glad for sit nye job. - Jeg blev enormt glad, da de ringede efter mig. Ja, og beæret. Der er bestemt grund til at være stolt af, at være den første kvindelige befalingsmand i eskadronen, siger Tjell. Jeg blev enormt glad, da de ringede efter mig. Ja, og beæret. Der er bestemt grund til at være stolt af, at være den første kvindelige befalingsmand i eskadronen, siger Sergent Karoline Gode minder Hun har ingen dårlige minder fra tiden som værnepligtig. - Jeg har aldrig mærket nogen form for chikane fra de mandlige værnepligtige, befalingsmænd eller officerer, fordi jeg er kvinde. Tværtimod. Faktisk har jeg fået meget støtte fra officererne i ekskadronen igennem min videre vej til at blive befalingsmand, siger Karoline Tjell. Interessen for heste og for soldaterlivet er ikke ny for Karoline Tjell. - Mine forældre har et nedlagt landbrug i Nordjylland vi har altid haft heste, og siden jeg var otte Kvinderne har lagt faste planer Kvindelige gardehusarer har tilsyneladende mere faste fremtidsplaner end de mandlige - og det er årsagen til, at hesteskadronen i Antvorskov først nu har fået sin første kvindelige befalingsmand. Det mener eskadronchef Per Holm, som har været leder af hesteskadronen i godt tre år - og i lige så mange år har ønsket, at der også ville være kvinder blandt de værnepligtige, som ønskede at blive befalingsmænd. - Der er fra fire til otte kvinder på hvert hold, og alligevel er det hidtil ikke lykkedes at få nogen af dem til at søge ind som befalingsmænd. Der har ellers været mange egnede. Både dygtige ryttere og dygtige soldater i en og samme person - men de har altid skullet noget andet og haft helt faste planer for deres fremtid. Derfor har de sagt nej, siger Per Holm. Derfor var han særdeles obs, da han opdagede, at sergent Karoline Tjell måtte droppe officers-planerne et år, og fik hende derfor hentet tilbage til hesteskadronen som befalingsmand. I hvert fald i et år.- har jeg fået rideundervisning og deltaget i konkurrencer. - Så længe jeg kan huske, har jeg også gerne villet være soldat. Tanken om at kombinere det, faldt mig ind en dag jeg, mens jeg red på min egen hest og traf gardehusarerne til hest. Traditionel soldat Så med en helt frisk HTX-eksamen i baglommen skubbede Karoline Tjell sine planer om en ingeniøruddannelse fra sig og søgte ind ved Gardehusarregimentet - vel vidende, at det ville føre til meget andet end ridning. Her har hun gennemgået den traditionelle soldateruddannelse med alt, hvad dertil hører af fysisk træning og kamptræning. Ting, hun fuldt ud har brug for, selv om hun i dag er tilknyttet hesteskadronen som befalingsmand og 1. august bliver holdfører for den ene trediedel af en ny deling gardehusarer. - Lige nu arbejder jeg blandt andet som instruktør på Hærens basisuddannelse samtidig med, at jeg er beskæftiget med at uddanne ryttere, rider med ved eskorte og deltager i befalingsmandsridning, hvor vi selv får undervisning af virkelige topryttere. Selv om Karoline Tjell holder meget af jobbet ved hesteskadronen, er hun sikker på, den stopper om et år. - Jeg har stadig planer om at blive officer. Når jeg er blevet det, vil der være tale om omgangstjeneste, og derfor kan jeg ikke forvente at skulle gøre varig tjeneste ved hestskadronen, siger Karoline Tjell. Sergent Karoline Tjell færdes hjemmevant blandt hestene. Hun har dyrket ridning siden hun var otte år og har det rigtigt godt med at kunne kombinere hesteinteressen med sin gamle drøm om at være soldat 12 4/2005 4/

8 I anledning af Danske Gardehusarforeningers Protektor Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks forestående fødselsdag den 26. maj bringer Danske Gardehusarforeningerne vore hjertligste lykønskninger Peer Høegh-Guldberg Præsident for Danske Gardehusarforeninger Danske Gardehusarforeninger Program for Repræsentantskabsmødet den 29. maj 2005 Hundested Kro Nørregade Hundested Kl Morgenbuffet - pris kr. 50,00 Kl Velkomst m.v. Kl Dametur Kl Repræsentantskabsmøde jf. dagsorden Kl Frokostbuffet - pris kr. 180,00 Alle priser er excl. Drikkevarer. Overnatning kan aftales på tlf eller Bindende tilmelding fra forretningsudvalget og de enkelte lokalforeninger sker til Bjarne Jensen inden 17. maj på tlf.: eller på Frederiksborg Amt glæder sig til at være vært for mødet. København Generalforsamlingen 2005 Generalforsamlingen fandt sted den 10. marts i de hyggelige soldaterforeningslokaler i Laksegade. Arne Pedersen uddelte jubilæumstegn til 5 medlemmer, heriblandt Kjeld Aggelund, der har været medlem i 50 år. Kim Jønsson valgtes til dirigent. Formanden aflagde beretning om det forløbne års aktiviteter. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der efter et par spørgsmål om konteringen godkendtes. Det blev vedtaget, at det årlige kontingent fortsat skal være kr. 200,00. Alle valg var genvalg undtagen et: Kurt Thomsen nyvalgtes som suppleant. Bjarne Jensen Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning: Formand: Kjeld Aggelund Næstformand: Arne Pedersen Kasserer: Ole Jacobsen Sekretær: Jens Rønholt Hansen Bestyrelsesmedlemmer: Kaare Bülow, Joe B. Hansen, Anders M. Jensen, Ole Hesselholdt Petersen, Erik Sørensen. Suppleanter: Søren Elley Calundan, Kurt Thomsen. Forårsfrokost på Bakken Den årlige forårsfrokost på Bakken afholdes den 21. maj kl på Bakkens Perle Dyrehavsbakken 41, 2930 Klampenborg. Prisen for frokostbuffet er kr. 89,00 ( incl. kaffe, men excl. drikkevarer). Vi mødes ved den gamle rutchebanes billetkontor kl Det bliver en hyggelig og fornøjelig dag sammen med gamle kammerater. Koner, kærester m.v. kan medbringes. Tilmeld dig senest 10. maj til Kjeld Aggelund, Vesterbrogade 101, 3., 1620 København V, tlf: , eller til Ole Jacobsen, Vadum Alle 36, 2770 Kastrup, tlf: , e- mail: Gardehusarernes Skyttelaug Skydning på Hanebjerg Årets første skydning på 200- meter banen på Hanebjerg Skyttecenter finder sted tirsdag den 3. maj kl Derefter skydes der hver tirsdag aften sommeren igennem (undtagen juli). Alle der er medlemmer af en gardehusarforening er velkomne. Geværer, ammunition og skydeinstruktører forefindes på banen. Nærmere oplysning hos Jens Rønholt Hansen, tlf: Redaktør: Oberstløjtnant Knud Skafte Krogen 12, 4700 Næstved Tlf.: knud. (Foreningsstof og fødselsdagslister sendes til denne adresse). NB: Stof skal være redaktøren ihænde senest den sidste dag i måneden, for at blive bragt i næste nummer. Til-og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: eller Danske Gardehusarforeninger, v/freddy Rasmussen Banetoften Næstved Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl Tlf eller kegardehusarforeninger.dk Frederiksborg Amt Repræsentantskabsmøde Søndag den 29. maj på Hundested Kro. (se annonce) Fugleskydning Søndag den 19. juni på Hanebjerg. Besøg i Antvorskov og Næstved Lørdag den 24. september. Der arrangeres fællestur for de fire Gardehusarforeninger i Københavnsområdet. Først besøger vi Antvorskov kaserne, hvor vi bliver vist rundt i staldene. Derefter begiver vi os til Næstved, hvor vi spiser vor medbragte mad i Hjemmeværnsgården i Kalby Riis (GHR værkstedsområde). Vor præsident Peer Høegh-Guldberg vil guide os rundt på det gamle kaserneområde, hvor der sker store forandringer. Poul Schjellerup Gl. Roskilde Amt Generalforsamlingen 2005 Tirsdag den 15.marts afholdtes generalforsamling som vanlig i Marineforeningens lokaler i Roskilde. Foreningen havde i år inviteret på gratis gule ærter med tilbehør i forventning om, at alle vore medlemmer ville spendere en aften, og at vi på denne måde kunne lære dem bedre at kende, og det også var bedre at medlemmerne var med til at spise foreningens kassebeholdning op, i stedet for at vi drikker pengene op. Der kom 18 medlemmer som kunne lide Gule ærter med 2 slags flæsk og medisterpølse. Når der nu ikke kom flere, må bestyrelsen overveje en anden form for bespisning når der inviteres. Man kan foreslå Pizza, Lasagne eller en form for pastaret, derfor ville det være rart, om medlemmerne gav lyd fra sig ved at ringe eller skrive til bestyrelsen. Vi begyndte spisning kl Der er altid dækket pænt op med dug og lys på bordene, og man skal ikke selv hente maden - den bliver serveret. Dette kun for at fortælle hvordan spisningen foregår. Kl.1930 startede generalforsamlingen med at formanden bød velkommen, og der blev valgt en dirigent, en protokolfører og en stemmetæller. Derefter aflagde formanden beretning om foreningens aktiviteter før -nu - og lidt om fremtiden. Formanden bad os mindes afdøde medlemmer med 2 minutters stilhed, og udtalte derefter nogle pæne ord om Brian Stampe, som havde været med i bestyrelsen i flere år. Formandens beretning blev godkendt. Kassereren fremlagde derefter revideret regnskab, der viste et pænt overskud. Regnskabet blev også godkendt. Der blev valgt bestyrelse: Poul Bøtcher blev genvalgt. Leif Lund blev valgt i stedet for Brian Stampe, Ole Olsen blev valgt i stedet for Peter B.Clausen og Poul Birger Jensen blev genvalgt. Bestyrelsessuppleant: Erik R.Hansen blev valgt i stedet for Karsten Larsen. Revisor: Tage Kristiansen blev genvalgt. Revisorsuppleant: Karsten Larsen blev genvalgt. Fanebærer: Poul Bøtcher blev genvalgt og Poul A.Hansen blev valgt i stedet for Brian Stampe. Under indkomne forslag blev der stillet forslag til rettelse af vedtægternes 5 angående levering af Gardehusaren til medlemmerne, der nu får 10 numre i stedet for som før 11 numre. Tillige var der et forslag til rettelse af 10 angående valg af bestyrelsesmedlemmer. Begge forslag blev vedtaget. Kontingentet blev fastsat uændret det kommende år. Under eventuelt blev der fremsat forslag om at ændre bestyrelsens antal til 5 i stedet for 7, og forslag om ændring af 5 angående Gardehusaren, så der står at medlemmerne får tilsendt et nummer når dette udkommer. Tillige var der et forslag til ændring af 10 angående bestyrelsesvalg. Se det var alt det saglige, men alt det sjove det gik medlemmerne - som ikke var med - glip af. Til sidst blev protokollen oplæst, 14 4/2005 4/

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken.

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Oktober - November 2013 Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i oktober måned tirsdag, den 1. kl. 10.00 Kjoledamen viser tøj onsdag, den 2. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening. Tirsdag d. 12. november 2015 kl. 19:30 på Holtegaard

Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening. Tirsdag d. 12. november 2015 kl. 19:30 på Holtegaard Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening Tirsdag d. 12. november 2015 kl. 19:30 på Holtegaard Dagsorden: 1. Valg af dirigent Formand Per Beer byder velkommen. Jens Peter Pedersen indstilles

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00.

Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00. REFERAT Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00. Der var 41 fremmødte. 1. Dirigent : Hanne Johansen blev valgt 2. Referant : Ulla Ljørring

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Præsidiets beretning for året 2008/2009

Præsidiets beretning for året 2008/2009 Præsidiets beretning for året 2008/2009 Danske Gardehusarforeningers mål. Præsidiet vil arbejde for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der er tiltrækkende for Gardehusarregimentets

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere