sssss NOTAT Erfaringer fra Projekt FleksPilot

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sssss NOTAT Erfaringer fra Projekt FleksPilot"

Transkript

1 sssss NOTAT Cabi, 16. september 2013

2 Indhold 1. Indledning Notatets opbygning Resumé af de vigtigste erfaringer i FleksPilot Baggrund Præsentation af FleksPilot Tal og resultater i FleksPilot Projektets tal Erfaringer, udfordringer og barrierer Fleksjob med et lille ugentligt timetal er kommet for at blive Fleksjobbene er der ikke de skabes Virksomhederne vil gerne være med, men matchet kan være svært At få ansigter på kandidaterne Nålen i høstakken eller den gradvise tilnærmelse Det overordnede samarbejde mellem virksomhederne og jobcentrene Roller i samarbejdet De indre linjer i virksomhederne De indre linjer i jobcentrene Virksomhedspraktik eller ej Det rette match eller det rette timetal Fremmødetimer og løntimer Det flydende og dynamiske fleksjob Procedurer og blanketter Fleksjobbonussens betydning

3 1. Indledning Den helt overordnede erfaring i Projekt FleksPilot, som dette notat handler om, er, at det kan lade sig gøre at etablere fleksjob med et lille ugentligt timetal i private virksomheder. Notatet samler op på erfaringerne fra FleksPilot. Projektet var et samarbejde mellem Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA), VirksomhedsnetværkCabi og Cabi. Der deltog 24 virksomheder 8 store virksomheder og 16 små virksomheder - og 22 jobcentre i projektet. Formålet var at gøre de første erfaringer med etablering af fleksjob med et lille ugentligt timetal. Projektet blev søsat efter en henvendelse fra Beskæftigelsesministeren til VFSA med en opfordring til at igangsætte et pilotprojekt for at indhøste de første erfaringer med skabelse af fleksjob med et lille ugentligt timetal. Det konkrete mål i projektet var at etablere 55 fleksjob med et lille ugentligt timetal i de deltagende virksomheder fem fleksjob i hver af de store virksomheder og et fleksjob i hver af de små virksomheder. Ved projektets slutning var der etableret 48 fleksjob med eller færre ugentlige timer (tre af de 48 starter dog først i begyndelsen af oktober). Fokus i projektet har dog ikke så meget været på det konkrete antal fleksjob som på de erfaringer, der er gjort i selve processen med at etablere jobbene, samt de udfordringer virksomhederne og jobcentrene er stødt på. FleksPilot er gennemført samtidig med fleksjobreformens implementering på landsplan. Det vil sige, at sideløbende med FleksPilot har alle landets jobcentre bl.a. ansat Fleksjobambassadører, og de har sat turbo på etableringen af fleksjob efter den nye ordning trådte i kraft 1/ Notatet tager primært udgangspunkt i de erfaringer, som er gjort i selve projektet, og som projektets aktører har fortalt om til Cabi. Men der vil også være referencer til implementeringen af den nye fleksjobordning generelt, eftersom pilotprojektet naturligvis ikke kan anskues isoleret fra fx jobcentrenes generelle indsats for at implementere den nye lovgivning Notatets opbygning Afsnit to indeholder et resumé af de vigtigste erfaringer i FleksPilot. Afsnit tre beskriver baggrunden for projektet. Afsnit fire er en præsentation af projektet - herunder organisering, tilrettelæggelse og deltagere. Afsnit fem er en præsentation af data om fleksjobmedarbejderne og kvantitative resultater. 3

4 Afsnit seks omhandler erfaringerne i projektet under en række tematiske overskrifter. Afsnittet beskriver også barrierer og problemstillinger, som virksomhederne og jobcentret er løbet ind i undervejs. 4

5 2. Resumé af de vigtigste erfaringer i FleksPilot Projektet FleksPilot har handlet om at etablere fleksjob med et ugentligt timetal på under 10 timer. Formålet var at undersøge, om der er mulighed for at etablere disse job i virksomhederne, og gøre sig erfaringer om, hvordan jobcentre og virksomheder samarbejder om etablering af jobbene. Projektet blev til på foranledning af Beskæftigelsesministeren, der henvendte sig til VirksomhedsForum for Socialt Ansvar og VirksomhedsnetværkCabi med en opfordring til at afprøve mulighederne for små fleksjob i forbindelse med den nye fleksjobreforms ikrafttræden 1/ Erfaringerne fra projektet viser, at der er et godt grundlag for etablering af fleksjob med under 10 timer om ugen. I projektperioden har 8 store og 8 mindre virksomheder etableret 48 fleksjob (tre af de48 starter først i begyndelsen af oktober) på under 10 timer om ugen i samarbejde med en række jobcentre. Og efter projektets ophør kommer der flere job til. Erfaringerne i projektet peger bl.a. på: Et godt og tæt samarbejde mellem virksomhederne og jobcentrene er forudsætningen for etablering af fleksjob med et lille ugentligt timetal. Jobcentrets rolle er således ikke blot at formidle fleksjob-kandidater til virksomhederne. Rollen er også at hjælpe virksomhederne med at lave det rigtige match og skræddersy jobbene, så de passer både til medarbejderens og virksomhedens behov. Fleksjob med et lille ugentligt timetal er ikke defineret på forhånd i virksomhederne. De skabes i dialogen mellem virksomhed og jobcenter. Virksomhederne har generelt mange jobfunktioner, der kan løses med få timer om ugen. Men virksomhederne skal have jobcentrenes hjælpe til at få konkrete billeder på, hvordan lige netop personer med funktionsnedsættelser kan indgå som effektiv arbejdskraft i udførelsen af disse jobfunktioner. De fleste fleksjob med et lille ugentligt timetal er ufaglærte service- og backupfunktioner i virksomhederne. Men der er også et stort potentiale i at etablere job for højtuddannede, der på nedsat tid bl.a. kan løse en række akademiske opgaver analyser, kvalitetssikring, undersøgelser, IT, kommunikation, sagsbehandling mv. Endelig oprettes der også en del fleksjob med et lille ugentligt timetal i virksomhedernes administration og i kerneproduktionen (fx lettere maskinbetjening, montage, lagerarbejde m.v.). Erfaringerne fra projektet viser tydeligt, at virksomhederne gerne vil være med. Det er således ikke svært at skabe fleksjobåbningerne. Den store udfordring er at lave det rette match. Derfor skal jobcentrene være gode til at screene kandidaterne, og de skal have et grundigt kendskab til virksomhedernes behov. Matchet rammer ikke altid rigtigt i første forsøg. Derfor er det vigtigt, at både virksomhed og jobcenter er indstillet 5

6 på en løbende dialog om, hvordan man kan finde løsninger, der både opfylder virksomhedens behov for at få udført konkrete jobfunktioner, og som skaber plads til de borgere, der kun kan arbejde få timer om ugen. Indledende praktik er et godt redskab til, at virksomheden og medarbejderne kan lære hinanden at kende, og jobbet kan skræddersyes, så der både er de rette udfordringer og de nødvendige skånehensyn. Samtidig kan virksomhedspraktikken bruges til at vurdere antallet af fremmødetimer og den effektive arbejdstid (løntimer). Der kan være et dilemma mellem, at den enkelte fleksjobmedarbejder skal udnytte sin arbejdsevne fuldt ud dvs. arbejde så mange timer som muligt og, at jobcentret samtidig skal skabe det rette match. Det er vigtigt at følge ordningen på landsplan for at se, om det er den rette målgruppe, som ansættes i fleksjob med et lille ugentligt timetal. Fleksjobbonussen på kroner kan være et økonomisk incitament for nogle virksomheder. Men i Projekt FleksPilot har det kun haft en mindre betydning for virksomhedernes deltagelse. Fleksjob med et lille ugentligt timetal er kommet for at blive, siger virksomhederne samstemmende. De er glade for ordningen og positivt overraskede over det udbytte, de får af de nye medarbejdere. 6

7 3. Baggrund Idéen til FleksPilot blev født efter en henvendelse fra Beskæftigelsesministeren til VFSA og daværende Vinsa (nu VirksomhedsnetværkCabi) med en opfordring til, at et antal virksomheder i VFSA og Vinsa sammen med udvalgte jobcentre skulle indhøste de første erfaringer med etablering af fleksjob med et lille ugentligt timetal. I forbindelse med at forslaget om en reform af førtidspension- og fleksjobområdet blev fremlagt i foråret 2012 med henblik på ikrafttræden fra 1/1 2013, var der en offentlig debat om, hvorvidt det var realistisk, at virksomhederne vil være med til at etablere fleksjob med et lille ugentligt timetal, og om sådanne job overhovedet findes i virksomhederne. Det var og er en central del af reformen, at der kan etableres fleksjob helt ned til en enkelt time om ugen til de mest udsatte grupper på fleksjobordningen, og at virksomhederne kun skal betale for antallet af effektive arbejdstimer. Derfor ville det naturligvis være et problem for reformen, hvis virksomhederne på forhånd afviste at etablere denne type job. Der var mange skeptikere i debatten. Danske Handicaporganisationer bad bl.a. Oxford Research om at spørge ca. 700 virksomheder, om de fandt det realistisk at oprette jobs med få ugentlige timer hos dem. 32 % af de adspurgte mente, at det var urealistisk at etablere fleksjob med 10 timer om ugen, mens hele 74 % mente, at det var urealistisk at etablere fleksjob med tre timer om ugen. Det blev tolket som et udtryk for, at virksomhederne nok ikke ville være med. Cabi gennemførte i samarbejde med Epinion en undersøgelse blandt virksomhederne med et andet resultat. Undersøgelsen viste, at virksomhederne har mange opgaver og jobfunktioner, der kan udføres med et lille ugentligt timetal. Undersøgelsen viste endvidere, at 62 % af de adspurgte virksomheder var villige til at drøfte med jobcentret, om de havde opgaver, der kunne udføres af en person ansat 10 timer eller mindre. Formålet med FleksPilot var at bidrage med de første konkrete erfaringer efter, at reformen var trådt i kraft - og dermed være med til at kvalificere samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene om etablering af disse job. 7

8 4. Præsentation af FleksPilot Navnet FleksPilot er en smule misvisende. Der er ikke tale om et pilotprojekt i ordets egentlige forstand, eftersom projektet ikke blev gennemført forud for reformens implementering men sideløbende hermed. Derfor er erfaringerne fra FleksPilot gjort samtidig med, at hele reformen blev rullet ud i jobcentrene. Projektet startede i november De første måneder blev brugt på at få deltagerne - virksomheder og jobcentre - på plads og etablere projektorganisationen. Den egentlige driftsperiode i projektet har været fra 1/2 til 31/ I de første måneder af 2013 blev der ikke etableret mange fleksjob. Det tog først fart fra april og frem. På den måde afspejler FleksPilot de landsdækkende erfaringer, der viser, at der i januar 2013 kun blev etableret 246 fleksjob efter den nye ordning på landsplan, mens antallet er steget markant i maj og juni, hvor der er etableret henholdsvis og nye fleksjob. Der har været samme udviklingstendens i FleksPilot Organisering og deltagere Projektet var et samarbejde mellem VFSA, VirksomhedsnetværkCabi (tidligere Vinsa), Cabi og SFR. Projektledelsen ligger hos Cabi. Der var en lille styregruppe for projektet med repræsentanter for Cabi, VFSA, SFR og VirksomhedsnetværkCabi. Udgangspunktet for projektet var at samle en vifte af store, mellemstore og små virksomheder blandt VFSA og VirksomhedsnetværkCabis medlemsvirksomheder, der alle ville forsøge at etablere 5 fleksjob (de store virksomheder) eller 1 fleksjob (de små virksomheder) med et lille ugentligt timetal i projektperioden og fortælle om erfaringerne og udfordringerne i den forbindelse. I alt var målet at etablere 55 fleksjob. Disse virksomheder skulle repræsentere et bredt udsnit af brancher samt jobs og medarbejdergrupper, således at projektet kunne få erfaringer med mange forskellige former for fleksjob (interne servicejobs, administrative jobs, akademiske jobs osv.) og fleksjobmedarbejdere (ufaglærte, faglærte, højtuddannede). Fælles for alle jobbene skulle være, at det effektive timetal maksimum var 10 timer (enkelte job blev i praksis på 12 timer, og et 10-timers job er siden ændret til 15 timer, fordi personen kunne magte flere timer end først vurderet). Otte store VFSA-virksomheder meldte sig som deltagere i projektet: ISS, IBM, Nykredit, Arriva, Falck, McDonald s, Grundfos og Lemvig-Müller (ikke længere medlem af VFSA). Desuden blev der i projektet lavet tre små geografiske klynger af mindre virksomheder, som blev rekrutteret med udgangspunkt i VirksomhedsnetværkCabis medlemsvirksomheder. De tre klynger var beliggende i Odense, København og Bornholm. Virksomhederne var: 8

9 Odense: Karma Arbejdstøj, Malermester Torben Thinesen, Guldfeldt Tømrer og Snedker, AME Rengøring og Hotel Scandic Odense. København: Øens Murerfirma, Stanley Rosenberg Instituttet, Skovgaard Vine, Rengøringsholdet, Johns VVS og Ejendomsservice, Krunch og Statens Seruminstitut. Bornholm: Beck Pack Systems, Maler og Gulvfirmaet v/ Casper Holm Nielsen, Danske Færger A/S og Dagrofa Bornholm. Med afsæt i disse i alt 24 virksomheder tog Cabi kontakt til jobcentrene i de kommuner, hvor de 24 virksomheder og deres lokationer hører hjemme. Nogle af virksomhederne har lokationer spredt over hele landet og ønskede at etablere fleksjob i flere af disse lokationer. Derfor blev hele 22 jobcentre kontaktet om projektet. Nogle af jobcentrene samarbejdede kun med en enkelt virksomhed om etablering af 1-2 fleksjob, mens andre havde et samarbejde med flere virksomheder om antal fleksjob Følgende jobcentre deltog: Bornholm, København, Frederiksberg, Greve, Lyngby-Taarbæk, Hvidovre, Rødovre, Gladsaxe, Glostrup, Brøndby, Taarnby, Odense, Svendborg, Kolding, Vejle, Aarhus, Silkeborg, Randers, Viborg, Herning, Holstebro, Aalborg. Cabis opgave var at knytte den første kontakt mellem virksomhederne og dé jobcentre, som virksomhederne ønskede at samarbejde med, hvorefter det var meningen, at virksomhederne og jobcentrene selv gik videre med samarbejdet. (se mere i afsnit 6 om, hvordan samarbejdet forløb). I FleksPilot var der ikke nogen fælles model eller metode for, hvordan samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene skulle foregå. Efter at kontakten var skabt, var det helt op til parterne at tilrettelægge samarbejdet så optimalt som muligt. Formålet med projektet var således ikke at introducere en ny arbejdsmodel for etablering af fleksjob, men snarere at få erfaringerne fra hele viften af samarbejdsmetoder i jobcentrene med henblik på at rette fokus på muligheder og udfordringer i etableringen af fleksjob med et lille ugentligt timetal. FleksPilot bestod dermed i praksis af en lang række mikro-samarbejdsprojekter mellem virksomheder og jobcentre om etablering af hvert enkelt job. Disse mikroprojekter blev bundet sammen af en række elementer, som Cabi var ansvarlig for: Startmøder i henholdsvis Odense, København og Bornholm Udarbejdelse af en handlingsplan for hver enkelt virksomhed. Månedlige nyhedsbreve til alle projektaktører 9

10 Sparring med de virksomheder og jobcentre, der havde behov for det Løbende opsamling af erfaringer og resultater. Afsluttende erfa-møder i Odense, København og Bornholm. Som udgangspunkt for samarbejdet med jobcentrene formulerede hver virksomhed en kort handlingsplan, hvor de beskrev, hvilke(t) fleksjob de ville etablere, og hvilke egenskaber, kompetencer og uddannelsesbaggrund de efterspurgte hos fleksjob-kandidaterne. Denne handlingsplan var udgangspunkt for den efterfølgende dialog mellem virksomheden og jobcentret om den konkrete matchning mellem job og kandidat. I praksis foregik dette samarbejde på en række forskellige måder. Hovedelementerne i samarbejdet var fx: Et indledende møde mellem virksomheden og jobcentret, hvor man aftalte det videre samarbejde, og hvor man skød sig ind på jobbene og jobfunktionerne i virksomhederne. I mange tilfælde havde virksomhederne ikke fiks-og-færdige jobbeskrivelser eller et helt klart billede af, at det var netop de og de jobfunktioner, som kunne udfyldes af en fleksjobmedarbejder med et lille ugentligt timetal. I praksis blev jobbene oftest skåret til i dialogen mellem jobcentret og virksomhederne og i det konkrete møde med kandidaterne. Efter det indledende møde sendte virksomheden nogle gange en mail til jobcentret med en præcisering af jobfunktionerne og ønskerne til kandidaterne. Derefter udvalgte jobcentret en bruttotrup af kandidater, som blev sendt til virksomhederne. I nogle tilfælde var det kun en enkelt kandidat, men ofte var det flere som virksomheden kunne vælge imellem. Næste skridt var, at virksomheden indkaldte til en jobsamtale. I de fleste tilfælde men ikke i alle - medvirkede jobkonsulenten i samtalen (se afsnit 6). Virksomhederne lagde meget vægt på, at der var tale om egentlige ansættelsessamtaler med fokus på kandidaternes kompetencer. Men samtidig blev samtalerne også brugt til at indkredse, hvordan jobfunktionerne kunne udformes sådan, at de tog højde for kandidatens nedsatte arbejdsevne og skånehensyn. De fleste kandidater startede derefter i en virksomhedspraktik. Praktikken blev bl.a. brugt til at afklare timetallet (herunder eventuel forskel mellem fremmødetid og den effektive arbejdstid, dvs. antallet af løntimer). Formålet med praktikken var endvidere, at såvel kandidaten og virksomheden kunne få et indtryk af, om kandidaten kunne klare opgaverne, om der var arbejdsopgaver nok, hvordan de spillede sammen med de øvrige opgaver og de øvrige medarbejdere i virksomheden, samt hvordan praktikanten fungerede socialt. 10

11 Næsten alle virksomhedspraktikker blev afsluttet med et møde mellem virksomhed, kandidat og jobkonsulent. På dette møde aftalte man den konkrete udformning af fleksjobbet, herunder fremmødetid og effektiv arbejdstid, samt skånehensyn. Hovedparten af praktikforløbene endte med etableringen af et fleksjob. Det tyder på, at matchningen i de fleste tilfælde var god, og at der var en stor vilje til at finde løsninger. Der er dog også en del eksempler på, at konklusionen efter virksomhedspraktikken var, at kandidaten enten ikke kunne magte jobbet, eller at der rent faktisk ikke var tilstrækkelige jobfunktioner og dermed ikke basis for et fleksjob. Der er en række variationer fra ovenstående: Hos Karma Arbejdstøj inviterede man fx til Åbent-Hus forud for de egentlige jobsamtaler. Jobcentret udvalgte en ca. 15 kandidater; heraf kom 11 på besøg hos Karma og blev introduceret til arbejdet. 8 var umiddelbart interesseret i arbejdet. 5 kom til samtale, og tre blev ansat i fleksjob. Hos Falck i Randers holdt man også Åbent-Hus, hvor ægtefællerne til fleksjobkandidaterne blev inviteret med. 11

12 5. Tal og resultater i FleksPilot Som nævnt opstillede projektet et mål om at etablere 55 fleksjob i projektperioden. Baggrunden for dette mål var, at hver af de store virksomheder ville tilstræbe at etablere fem fleksjob og SMV erne et enkelt fleksjob i hver virksomhed. I projektbeskrivelsen var der et forbehold omkring det samlede måltal: Forudsætningen for, at projektets mål kan nås er, at der er overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. Det vil sige, at virksomhederne kan finde nogle jobmuligheder til nye fleksjobbere, og at jobcentrene kan finde kandidater, som matcher mulighederne i virksomhederne. Dette forbehold skyldtes en usikkerhed om, hvorvidt det var muligt at skabe det rigtige match. Samtidig var det vigtigt at understrege i den indledende fase af projektet, at det primære mål med projektet ikke var at etablere et stort antal fleksjob men at gøre sig erfaringer med den nye ordning. FleksPilot viste sig hurtigt at blive et projekt, hvor man asfalterede mens man kørte. Selv om fleksjobreformen trådte i kraft per 1/1, var det langt fra alting der var på plads i jobcentrene fra den dag. Mange af jobcentrene havde endnu ikke et overblik over målgruppen til fleksjob med et lille ugentligt timetal, og procedurer og blanketter var ikke klar. Landstallene viser, at starten var svær. I januar måned var der kun 30 jobcentre, der etablerede fleksjob, og for de flestes vedkommende var der kun tale om meget få job. I februar var der 57 jobcentre, der var kommet i gang med den nye ordning. Men som det bl.a. fremgår af skal man helt hen til april, før produktionen af fleksjob efter den nye ordning kan siges at have nået et forventet niveau. Det sås også tydeligt i projektet. Her blev de første fleksjob etableret i marts, og man skulle hen i maj, før det tog fart. Forklaringen er primært, at den nye ordning skulle på plads i jobcentrene. Men det skyldes også, at der i langt de fleste tilfælde var et behov for et indledende praktikforløb, før selve fleksjobansættelsen kunne laves. Endelig tog det også noget tid at få tilsagn om deltagelse fra alle virksomheder og få samarbejdskonstruktionen på plads Projektets tal 24 virksomheder meldte sig som deltagere i projektet. Heraf oprettede 14 virksomheder (alle otte store virksomheder og seks SMV) et eller flere fleksjob. Yderligere to virksomheder etablerede et praktikforløb, der ikke endte med fleksjob. Der er en række årsager til, at det ikke lykkedes at lave fleksjob i de resterende otte virksomheder: 12

13 Samarbejdet mellem jobcenter og virksomhed gik skævt på grund af forvirring om de indbyrdes aftaler Der var ikke tilstrækkelige jobfunktioner i virksomheden, så der var ikke basis for et fleksjob Der kunne ikke findes det rette match mellem jobønsker og kandidater Et par virksomheder havde ikke tid til at prioritere deltagelsen i projektet Virksomheden kom så sent med i projektet, at man ikke kunne nå at etablere et fleksjob inden projektets afslutning. 22 jobcentre deltog i projektet. De fleste jobcentre etablerede 1-2 fleksjob, eftersom samarbejdet kun omfattede en enkelt virksomhed eller en lokation af virksomheden. Eksempelvis lavede Jobcenter Aalborg og Jobcenter Silkeborg hver et fleksjob hos Arrivas afdelinger i de to byer. Og en række andre jobcentre etablerede et enkelt fleksjob hos Falck-afdelinger eller MacDonaldbutikker rundt omkring i landet. Men der er også eksempler på jobcentre, der samarbejdede med en eller flere virksomheder om flere fleksjob: Jobcenter Randers lavede fem fleksjob hos Falckstationen i Randers; Jobcenter Frederiksberg lavede tre fleksjob hos Nykredit (et fjerde på vej); Jobcenter Odense lavede tre fleksjob hos Lemvig-Müller i Odense (og Jobcenter Kolding yderligere tre og et mere på vej) og tre fleksjob hos Karma Arbejdstøj; og Jobcenter Viborg samarbejdede med Grundfos om etablering af tre fleksjob. 122 fleksjob-kandidater var til samtale hos 16 virksomheder. Det var meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor mange kandidater jobcentrene udvalgte til virksomhederne, hvor mange man tog til samtale, og hvor præcist disse kandidater matchede virksomhedernes umiddelbare behov: Eksempler: Falck havde i alt 25 samtaler, der resulterede i 15 praktikker og 14 fleksjob. ISS havde 28 samtaler, der blev etableret 8 praktikker og 5 fleksjob. Lemvig-Müller havde 14 samtaler, der blev til 9 praktikker og 6 fleksjob. En del virksomheder havde blot en enkelt samtale med en kandidat, som efterfølgende kom i praktik og fleksjob. 62 virksomhedspraktikker blev gennemført. Hos tre af virksomhederne er der etableret fleksjob uden forudgående virksomhedspraktik. I de øvrige 11 virksomheder har der været en virksomhedspraktik. Den korteste praktik var et par dage. Langt hovedparten var 2-4 uger. Flere virksomheder efterlyser længere virksomhedspraktikker, især i forbindelse med kandidater, som har psykiske og kognitive funktionsnedsættelser. Virksomhedernes erfaringer er, at det kan være sværere at vurdere arbejdsevnen og skrue jobfunktionerne rigtigt sammen for disse grupper, hvis de kun er i praktik et par uger, måske 5-8 timer om ugen. Derfor kan der være behov for en længere praktik. Der blev etableret 48 fleksjob (heraf starter tre først i starten af oktober). Målet om 55 fleksjob blev således ikke nået. Det skyldes primært den korte projektperiode. Processen med etableringen af samarbejdet, udvælgelse af kandidater og gennemførelse af praktikker tog længere tid end forventet. Men der er flere fleksjob undervejs i en del af virksomhederne. Alle virksomheder tilkendegiver, at fleksjob med et lille ugentligt timetal er kommet for at blive hos dem. Så forventningen er, at der etableres flere jobs, selv om projektet er slut 13

14 Tre af de etablerede fleksjob er per 1/9 blevet afbrudt igen, fordi medarbejderen ikke kunne magte arbejdet eller har fået andet arbejde. Timetal I ca. halvdelen af jobbene er der et sammenfald mellem fremmødetimer og løntimer. Oftest ligger timetallet mellem I den resterende halvdel er der forskel på fremmødetimer og løntimer. Fx: 7/6, 15/10, 12/8, 12/10, 14/7, 35/12, 12/6 og 9/6. I et enkelt tilfælde møder borgeren 9 timer om ugen og får løn for en time. Det skyldes en meget nedsat arbejdsevne, hvor jobbet mest har social karakter. I et enkelt job er timetallet allerede justeret op fra 10 løntimer til 15 løntimer, fordi medarbejderen hurtigt viste sig at kunne arbejde mere end først vurderet. Mænd kvinder De 48 fleksjob fordeler sig mellem 29 mænd og 19 kvinder. 60 % er således mænd og 40 % kvinder. På landsplan er det lige omvendt. Både i den gamle og den nye ordning er 60 procent kvinder og 40 procent mænd på landsplan. Forskellen skyldes bl.a., at i FleksPilot er der en overvægt af traditionelle mandejobs, bl.a. lagerarbejde, udendørs vedligeholdelse og en række serviceredderjobs hos Falck. Årsag til arbejdsevnenedsættelse En tilbagemelding fra virksomhederne viser, at 30 primært er i fleksjob på grund af en fysisk funktionsnedsættelse, mens 18 har psykiske, mentale eller kognitive funktionsnedsættelser. Men hos en del af de 48 fleksjobmedarbejdere er der flere årsager til arbejdsevnenedsættelsen, så inddelingen i fysisk eller psykisk skal tages med forbehold. Fleksjob-medarbejdernes baggrund 6-7 af de 48 personer har en længerevarende uddannelse. Et par stykker har en HKuddannelse, mens de to største grupper er henholdsvis faglærte og ufaglærte. Hovedparten er i 40erne og 50erne. Enkelte er i 20erne og 30erne. Langt hovedparten af fleksjobmedarbejderne i FleksPilot kommer fra ledighedsydelse. Der er ikke indsamlet systematisk viden i projektet om, hvor mange der har været i fleksjob før. Men fornemmelsen er, at en del har været længe på ledighedsydelse, før de kom i deres nuværende fleksjob. Ganske mange har tidligere været i ordinært job. Jobbene De 48 fleksjob fordeler sig på følgende jobkategorier: Lager: 7 Alt-mulig-mand gå til hånde: 5 Servicemedarbejdere, kassearbejde: 6 Kantinearbejde/catering: 4 Rengøring: 2 Vedligeholdelse af udearealer: 2 14

15 Diverse produktionsopgaver fx montage og lettere maskinbetjening (ufaglært): 4 Akademiske jobfunktioner (kommunikation, IT, finans, analyse, kvalitetssikring, sagsbehandling, udarbejde tilbud m.v.): 7 Kontorassistent + diverse administrativ support: 4 Servicereddere: 7. De akademiske jobfunktioner var alle sammen i de store virksomheder. Fleksjobbenes fordeling på virksomhederne Store virksomheder: Falck: 14 fleksjob (fordelt på 10 lokationer) Lemvig-Müller: 6 fleksjob (fordelt på 2 lokationer) IBM: 3 fleksjob Arriva: 3 fleksjob (fordelt på 3 lokationer) McDonald: 3 fleksjob (fordelt på to butikker) Grundfos: 3 fleksjob Nykredit: 3 fleksjob ISS: 5 fleksjob I alt: 40 fleksjob SMV: Karma Arbejdstøj: 3 fleksjob Maler- og gulvfirmaet v/ Casper Holm: 1 fleksjob Beck Pack System: 1 fleksjob Dagrofa, Bornholm: 1 fleksjob Stanley Rosenberg Instituttet: 1 fleksjob Statens Seruminstitut: 1 fleksjob. I alt: 8 fleksjob 15

16 6. Erfaringer, udfordringer og barrierer Dette afsnit handler om alle de erfaringer, som virksomhederne og jobcentrene har gjort sig i løbet af FleksPilot. Afsnittet præsenterer disse erfaringer. Der er ikke tale om en evaluering eller om en vurdering af, hvorvidt de enkelte erfaringer er repræsentative for projektet som sådan, eller der blot er tale om erfaringer hos nogle få af virksomhederne eller jobcentrene. Afsnittet baserer sig primært på den løbende dialog i projektperioden med alle aktørerne samt på tre afsluttende erfa-møder. Desuden har Cabi flere gange i projektperioden lavet en rundringning til alle virksomheder og nogle af jobcentrene for at samle op på resultater og erfaringer Fleksjob med et lille ugentligt timetal er kommet for at blive På erfa-møderne gav alle virksomheder udtryk for, at fleksjob med et lille ugentligt timetal er kommet for at blive i deres virksomheder. Generelt er der tilfredshed med ordningen. Den giver ikke ret meget administrativt bøvl; og jobfunktionerne samt udførelsen af dem opleves som meningsfulde og udbytterige for virksomhederne og de nye medarbejdere. Der er naturligvis eksempler på ansættelser, hvor der har været udfordringer. Og virksomhederne lægger ikke skjul på, at der skal afsættes ressourcer til at hjælpe de nye fleksjob-medarbejdere på plads i virksomheden, hvis det skal fungere optimalt.. Men det samlede billede er en ordning, som fungerer i virksomhederne, og som de gerne vil fortsætte med. Netop fordi virksomhederne generelt er tilfredse med den nye ordning og med de nye fleksjob-medarbejderne, opfordrer de til, at ordningen markedsføres mere offensivt af jobcentrene. Jobcentrene skal ud over rampen og sælge ordningen og kandidaterne, således at der bliver prikket til virksomhedernes ofte stereotype opfattelse af, hvem der kan være potentielle medarbejdere i et fleksjob med et lille ugentligt timetal Fleksjobbene er der ikke de skabes Overskriften henviser til erfaringer, som allerede blev gjort tidligt i projektet. Kun et fåtal af virksomhederne efterspørger direkte fleksjob-medarbejdere til løsning af helt bestemte jobfunktioner, som på forhånd er fast definerede. Hos hovedparten er der ikke jobs eller jobfunktioner, som står og venter på en fleksjob-medarbejder. Derimod er den entydige erfaring, at udformningen af det konkrete fleksjob bliver til i en dialog mellem virksomheden, jobcentret og kandidaten. Næsten alle virksomhederne i FleksPilot har mange jobfunktioner, som kan varetages med et lille ugentligt timetal. Men hvordan disse funktioner skal sammensættes, afhænger helt af profilerne blandt fleksjob-kandidaterne. Derfor er konklusionen, at det er helt afgørende med en dialog i hvert enkelt tilfælde mellem 16

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

DISCUS A/S EVALUERING. af Projekt Fælles Ansvars afklarings- og udslusningsforløb Formel 2001 i Fredericia samt brugen af rundbordssamtaler

DISCUS A/S EVALUERING. af Projekt Fælles Ansvars afklarings- og udslusningsforløb Formel 2001 i Fredericia samt brugen af rundbordssamtaler EVALUERING af Projekt Fælles Ansvars afklarings- og udslusningsforløb Formel 2001 i Fredericia samt brugen af rundbordssamtaler Maj 2001 Indhold 1. Forord... 3 2. Baggrund for projektet... 4 3. Evalueringen...

Læs mere