B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006"

Transkript

1 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen Hørhaven og Rughaven Fyensgade Kærby Hvilehjem Birkebo Finn Volder Faigh Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Erik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Hardi Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Gert Christensen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Havrevangen 19 Bjarne Olsen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Odinsgade 15, kælder Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade Poul Huusom Træffetid: mandag - fredag kl tlf.:

3 I dette nummer af Kontakten kan du læse: Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til Kontakten nr.1, Vinteren har været lang i år, men endelig er foråret kommet, så forhåbentlig kan vi se frem til en god og måske ligeså lang sommer. Det var da at håbe. Købmandsforretningen og bageren i Sjællandsgade er for længst lukkede og Fakta har holdt deres indtog i lokalerne. De skal selvfølgelig bydes velkommen i vores kvarter, og i lighed med alle andre forretningsdrivende vil de få et besøg af mig, for at lufte tanken om at deltage i vores konkurrence. Frisørsalonen Konvalvej 26 har fået ny ejer. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige Bodil Boye tak for deltagelsen i vores konkurrence gennem årene og ønske hende alt held og lykke i pensionisttilværelsen. Samtidig et velkommen til den nye indehaver Susanne de Rosche, som overtog salonen den 1. april i år. Susanne vil også gerne sponsorere i vores konkurrence, hvilket jeg naturligvis på beboernes vegne takker for. Løsningen i konkurrencen var denne gang Beate Jacobsen, som er formand i afdeling 7. Gæt med i dette nummer og vær med i konkurrencen om de mange fine præmier, se bag i bladet. Alle varmemestre har nu fået computer og derfor også mail adresser så det er blevet lettere at komme i kontakt med dem Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Bestyrelsen præsenteres Afdelingsbestyrelserne: Præsenteres under afdelingerne. Beate Jacobsen fortæller: Min vej til formandsposten i afdeling 7. Thorkild Kristensen på besøg i Strynøgade. Ny indehaver af salonen Konvalvej 26: Præsentation af Susanne de Rosche Indlæg under afd : Nyt fra aktivitetsudvalgene, bl.a.: Luciaoptog i Strynøgade, bedsteforældredag i børnehaven Sjællandsgade 28, linedans og modeshow samt orientering fra beboerrådgiveren. Indlæg under afd : Nyt fra aktivitetsudvalgene: Tilmelding til Tysklandstur og Bingo pause. Østparkens faste personale præsenteres: Administrationen Håndværkerne Varmemestre samt ejendomsfunktionærer under afdelingerne. Hvem er formanden? Konkurrencen forsætter. Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore formænd, eller fastansatte, vil fortælle om sig selv. Eastpark jazz band. Allé kirken/aktivitetscenteret. Bagest i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 3, 2005: Husk at afhente eller gøre brug af 3

4 gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er formanden? Gæt hvilken afdeling den pågældende på billedet er formand for og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. En liste over dette blads (Kontakten 1, 2006) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 8. august Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 4 uger efter deadline. Alle ønskes en rigtig god sommer Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv. Tlf.: Personalet i administrationen Fra venstre ses: Lilli Poulsen, Tina Reeves, Flemming Gregersen, Gitte Nielsen, Karina Andresen, Jytte Faitanini og Mogens Blicher Hansen, 4

5 Nyt fra organisationsbestyrelsen (Hovedbestyrelsen) Formand Finn Volder Faigh Der har nu været afholdt beboermøder i samtlige afdelinger, og dermed er kommende budgetter for 2006/2007 for samtlige afdelinger, nu godkendt af beboerne. Der har ligeledes på beboermøderne været afholdt valg af formænd, bestyrelsesmedlemmer samt evt. repræsentantskabsmedlemmer, og her vil jeg anbefale, at de enkelte beboere følger med under indlæggene for de respektive afdelinger, om evt. udskiftning af bestyrelse m.v. i netop Jeres afdeling. Det er med stor undren, at vi må konstatere, at beboerdeltagelsen til disse møder bliver mindre og mindre, og på enkelte beboermøder har deltagelsen været helt nede på ca. 10 % af beboerne, og det er simpelthen for dårligt? Hvorfor kommer der ikke flere beboere til vores beboermøder? Er møderne for dårlige og kedelige? Hvad skal der mon til, for at I beboere vil møde op til møderne, som jo faktisk er i beboernes interesse? Ja vi ved faktisk ikke, hvad der skal til, og det nemmeste for os ude i bestyrelserne ville jo være, at læne os tilbage, og så sige til os selv, at der kommer ikke flere beboere til møderne, fordi det jo går ganske godt, og dermed må beboerne jo være tilfredse? Men dette agter vi ikke at gøre! Nej vi vil simpelthen prøve her i løbet af året, at få drøftet tingene igennem i Organisationsbestyrelsen, og netop prøve at finde ideer m.v. for netop at få flere beboere med til vore beboermøder! Det mest nærliggende var selvfølgelig, at spørge beboerne hvad der skal til, for at I vil og kan komme til beboermøderne, så derfor: Hvis I har nogle gode ideer til at få jer til at komme til vores møder, jamen så henvend jer til jeres respektive afdelingsformand, som herefter vil tage jeres evt. ideer med i vores kommende drøftelser! På et repræsentantskabsmøde i selskabet den 13. marts i år blev der vedtaget, at der fremover i selskabet vælges repræsentanter ude i afdelingerne, for hvert påbegyndt 100 lejemål, i stedet for tidligere pr. påbegyndt 50 lejemål, hvilket vil betyde, at det nye repræsentantskab i selskabet, fremover vil blive reduceret med ca. 50 %. Ligeledes her, vil jeg anbefale, at beboerne følger med under de respektive afdelinger, hvor det netop oplyses, hvem der er i repræsentantskabet for den enkelte afdeling! I den kommende tid, er det planerne, at Organisationsbestyrelsen skal til at se på forvaltningsrevision samt råderetten. Udover disse opgaver, er det ligeledes meningen, at bestyrelsen skal have drøftet og evt. taget stilling til emnet vedr. salg af almene boliger. Med hensyn til salg af almene boli- 5

6 ger, ja så har det været drøftet før her i Organisationsbestyrelsen, og her var bestyrelsens holdning, at man ikke var meget for dette projekt, men efter ønske fra bestyrelsesmedlemmer samt beboere, har vi i bestyrelsen valgt på et tidspunkt - at tage emnet op på ny! I den forbindelse vil jeg godt understrege, at boligselskabet Østparken ikke på nuværende tidspunkt har problemer med udlejning af lejligheder, netop som man bl.a. i dagspressen har hørt andre boligorganisationer har og vil få fremover. Om så netop Østparken også fremover vil få problemer med udlejningen, jamen det er jo altid svært at spå om, og kun tiden vil vise det! Nu skal jeg ikke her gå for meget ind de projekter, der er i gang ude i afdelingerne, idet beboerne jo under de respektive afdelinger her i bladet, jo selv kan følge med i projekterne, men dog vil jeg godt nævne et par ting: I afdeling 1 er man stadig i fuld gang med den store facade-/altanrenovering, og her kan jeg ikke lade være med at nævne, at en gade som f.eks. Bornholmsgade er blevet utrolig flot at køre/gå igennem, og jeg syntes virkelig renoveringen her i Øgade kvarteret, er med til at give hele kvarteret et veltrængt løft i den rigtige retning, og ingen tvivl om, at kvarteret vil og er efterhånden blevet et attraktivt sted at bo. Renoveringen i Øgade kvarteret må så absolut blive indstillet til en pris af Aalborg kommune? I afdeling 3 er man også i gang med den helt store altanrenovering, og også her kan man jo ved selvsyn følge med i projektet, som også uden tvivl vil give afdeling 3 en gevaldig ansigtsløftning. I afdeling 4 er man ved hvis det ikke allerede er sket at få renoveret de sidste badeværelser i afdelingen, og denne badeværelsesrenovering som er sket over en årrække er blevet etableret helt uden huslejestigninger til stor, stor misundelse hos os i de øvrige afdelinger, men mon ikke det også kan lade sig gøre i selskabets øvrige afdelinger på samme vilkår som i afdeling 4? I afdeling 6 er man ved at få etableret carporte på parkeringspladsen i Hørhaven, og der planlægges etablering af ny flisebelægning i afdelingen også! Her til slut kan jeg lige nævne, at vi her i boligselskabet har et fortrinligt samarbejde mellem de øvrige boligorganisationer i Aalborg kommune, også efter DSBAK s (De Samarbejdende Boligorganisationer i Aalborg Kommune) ophør! I dette samarbejde afholdes jævnligt møder boligorganisationerne imellem, hvor erfaringer, ideer m.v. drøftes organisationerne imellem, og samtidig har man også i boligorganisationerne jævnlige møder med Aalborg kommune. Så jo, boligbevægelsen lever stadig i bedste velgående, og boligselskabet Østparken er stadigvæk med helt fremme også i samarbejdet med de øvrige! SIDSTE NYT! Fakta åbnede torsdag 27. april og redaktøren havde forinden været på besøg og ønsket dem velkommen til Boligselskabet Østparken. Endvidere var der velvillighed til at sponsere 3 gavekort til vores konkurrence. Lykkens gudinde var Edyta. Se de heldige vindere bag i bladet 6

7 Organisationsbestyrelsen stående fra venstre: Otto Holm Sørensen (afd. 2-9), Bjarne Olsen (medarbejderrepræsentant), Erik Hansen (afd. 2-9), Brian Skræm (afd. 5), Troels Bank Olesen (afd. 5), Henrik Yde (afd. 3), Palle Christensen (afd. 1) og Hugo Simonsen (afd. 6). Siddende fra venste: Beate Jakobsen (afd. 7), Finn Volder Faigh, hovedformand (afd. 6) og Leif Nielsen (afd. 4). Ann Bylund Andersen (afd. 3) er efter fotoet er taget indtrådt i organisationsbestyrelsen i stedet for Henrik Yde. Faktas personale set fra venstre: Maria-Louise, butikschef Morten, souchef Anders og Edyta 7

8 Præsentation af formanden for afd. 4 Afdelingsormand Beate Jakobsen Præsentationsrunden fortsætter. I dette blad vil Beate Jacobsen fortælle lidt om sin vej til formandsposten i afdeling 7: Første gang jeg stiftede bekendtskab med Østparken var, da min mand og jeg flyttede til Samsøgade efter at have boet en del år i Vestbyen. Jeg er 74 år. I 1953 blev jeg gift med min mand og var gift indtil han døde i I de yngre år arbejdede jeg som ung pige ved en familie i Hasseris med at være stuepige og passe børn. Om sommeren flyttede jeg med familien til deres sommerhus i Blokhus i ca. 8 uger, hvor jeg passede børnene og forefaldende arbejde. Efter en tid ved denne familien, fik jeg arbejde ved anden familie også i Hasseris. Denne familie havde sommerhus i Skagen, hvor jeg var med i 7-8 uger om sommeren for også der at passe børnene og husligt arbejde. Efter en del år ved disse familier i Hasseris, blev jeg væver ved Tekstilen i Aalborg, hvor jeg var, til jeg fik mit første barn - en pige.. Efter fødslen stoppede jeg med at arbejde. 3 år efter fik jeg en pige mere, så der var nok at se til. I 1953 købte min mand og jeg sommerhus i Blokhus. Der tilbragte vi hver weekend og ferie i sommerperioden sammen med børnene. Vi holdt meget af at være der og nød naturen og suset fra Vesterhavet. I 1983 købte vores ældste datter huset. I 2001 blev huset revet ned for at bygge nyt, hvilket vi nyder godt af i familien. Familien er ofte samlet i Blokhus. Jeg har to dejlige børnebørn på henholdsvis 20 og 22 1 /2 år, der kommer og besøger mig så ofte de kan og fortæller om deres oplevelser. Vi har tilbragt mange sjove timer sammen. Siden 1981 har børn, svigerbørn og børnebørn været samlet til middag hos mig om torsdagen. Det er hyggeligt og fornøjeligt og alle nyder at være sammen med hinanden. Efter min mand blev syg i 1981, flyttede vi til Fyensgade, hvor vi fik en del gode år sammen, indtil han døde. I 1997 blev jeg valgt til bestyrelsen og blev formand i afd. 7. Det er et spændende og udfordrende arbejde og giver store oplevelser. Jeg bor fortsat i Fyensgade og deltager i aktiviteter i Fyensgade-centret. Endvidere er jeg med til, at beboerne mødes hver onsdag til formiddagskaffe, hvor de fremmødte hygger sig i fælleshuset. De sidste 3 år har jeg haft store udfordringer med computer. Jeg har deltaget i relevante kursus med tekstbehandling og Internettet. Jeg bruger Internettet dagligt og sender gerne hilsner til venner og bekendte. Min hverdag er fyldt af glade aktiviteter. Dette er i korte træk lidt om mig selv. Beate Jacobsen 8

9 Allékirken samt Børne- og ungdomsklub Onsdag 25. januar 1956 viste Aalborg Stiftstidende denne model af det nye fritidscenter, hvor i dag aktivitetscentret ligger. Hvem kan hjælpe med oplysninger om aktivitetscenterets tilblivelse, fra kirke, børne- og ungdomsklub til det nuværende aktivitetscenter for de ældre. Har nogen billedmateriale vi kan låne? Kan nogen fortælle noget er vi meget interesserede i at høre nærmere. Redaktøren: Bjarne Andersen Morsøgade 22 Tlf.: Beboerrådgiver: Lars Overvad Nielsen Sjællandsgade 11 Tlf.: Formand for Erindringsværkstedet: Villy Jensen Sjællandsgade 20, 2. tv Tlf.:

10 Thorkild Kristensen på besøg Willy Jensen byder Thorkild Kristensen velkommen CARPE DIEM. (Grib chancen) Torsdag d. 12. februar kl var det lykkedes at få en af Øgadekvarterets STORE drenge på besøg for at fortælle om sit liv. Arrangementet var et samarbejde mellem Erindringsværkstedet og Øgadekvarterets Aktivitetsgruppe. Thorkild Kristensen var inviteret af Willy Jensen i egenskab af formand for Erindringsværkstedet samt beboerrådgiver Lars Overvad. (Thorkild Kristensen talte fra talerstolen, men der var desværre ikke nogen mikrofon, og dette medførte, at mange, de fleste tilhørere var af den ældre årgang, ikke kunne høre noget. Da Thorkild efter en lille pause, hvor Villy og Lars solgte øl og vand til rimelige priser, fortsatte, havde man fået fundet en mikrofon frem, og vi kunne høre, hvad Thorkild videre fortalte. Det var desværre for sent, for halvdelen af tilhørerne havde da forladt salen. Jeg vælger derfor at genfortælle så meget af historien, som jeg ved hjælp af Thorkild Kristensens, Lars Overvads og egne notater er i stand til. Jeg håber af den vej, at de mange af jer, som måtte gå med uforrettet sag, samt andre interesserede kan få et indblik i Aalborg Matadorens liv og levned). Thorkild fortæller: Jeg blev født over frisøren på Hadsundvej i 1941, men familien flyttede ret hurtigt herefter med hestevogn til Værftets ejendom i Samsøgade (Færø 10

11 Plads). Min far, som hed Gustav Adolf, var ansat på Aalborg Værft og avancerede hen af vejen til underskibsbygmester, og da han samtidig var blevet formand for Fællesklubben på værftet, blev han kaldt kong Gustav, selvfølgelig efter den svenske konge ( Gustav Adolf ). Jeg trådte således mine barnesko i Øgadekvarteret og begyndte min skolegang på Østermarkens Skole i Langelandsgade, flyttede til Kjellerupsgade Skole og endte folkeskolegangen på Sønderbro Skole, hvor jeg bl.a. havde lærer Clausen. I barneårene var jeg medlem af FDF s 7. kreds, som havde til huse i Krybten i Markuskirken. Hver sommerferie var de fleste af beboerne fra Samsøgade på ferie i Skallerup Klit og afhentningen foregik med busser, som afgik fra Færøplads. Det var et helt tilløbsstykke. Jeg forlod Sønderbroskolen i 1955 og kom på Katedralskolen i Saxogade, hvorfra jeg i 1958 blev student. Vi kørte, som det sig hør og bør, i hestevogn rundt til alle studenternes barndomshjem, og da det jo ikke var hverdagskost her i kvarteret dengang, vakte det naturligvis stor glæde at Thorkild, som en af de første fra Øgadekvarteret også var blevet student. I 1958 tog jeg til København for at studere (stud. polyt.). Jeg fik 300 kr. om måneden af mine forældre, og for dem skulle jeg betale husleje for mit værelse, og der skulle være til kosten, så der var ikke meget at rutte med. For at få det hele til at løbe rundt, var jeg derfor nødt til at finde et fritidsjob. Jeg læste derfor korrektur på Politikken, og på den måde læste jeg jo annoncerne før alle andre. Mens jeg var ansat i denne stilling var der et familiemedlem, der havde en grund til salg. Ved privat salg blev der budt henholdsvis kr. og kr. men ham der bød kr. var sælger ikke interesseret i at sælge til og spurgte derfor Thorkild, om han havde lyst til at prøve at sælge grunden, som lå meget smukt i Nordsjælland. Thorkild fik fat i en tegner, som lavede en flot tegning af den naturskønne grund og investerede i en annonce i Politikken. Aftalen var at ejeren af grunden som minimum skulle have 4000 kr. for grunden, og at det Thorkild tjente over 4000 kr. ville blive delt lige mellem ejeren af grunden og Thorkild. Annoncen kom i og der kom ikke nogen købere. Efter 14 dage uden henvendelser var der ikke meget håb tilbage, men så pludselig en dag ringede der en for at høre, om grunden var solgt. Den interesserede køber viste sig at være en dansk kaptajn, som sejlede for rederiet Lauritsen i Canada og som inden længe skulle stoppe og gerne ville hjem til Danmark. Han havde fået avisen sendt sammen med anden post til skibet og håbede, at Thorkild Kristensen på talerstolen 11

12 grunden stadig kunne købes. Handlen blev indgået. Prisen blev kr., altså 3000 kr. i fortjeneste til Thorkild. Det gav jo blod på tanden og med ansættelsen på Politikken som korrekturlæser, så jeg som den første de grunde, der var til salg, og i 1962 købte jeg således den første grund. Forinden, i 1961, var jeg inde på restaurant Kap Horn for at høre Papa Bues Viking Jazz band, og her traf jeg Grethe, mit livs kærlighed, som jeg i dag er gift med på 46 år. I denne periode stiftede jeg også et firma med navnet Antique Art og firmaet producerede 500 Bornholmerure. Vi fremstillede selv alle delene til urværket og solgte rigtig mange til eksport til USA. Bl.a. var der en udenlandsdansker, som boede i Florida, der købte 50 ure og hvor hans Mercedes indgik som en af denne handel. De penge, Thorkild tjente på sine handler, blev brugt til at købe nye grunde, som blev solgt videre. Et af de første større køb var 100 sommerhusgrunde, som med hjælp fra en lejet helikopter blev præsenteret for potentielle købere. Køberne blev løftet op af helikopteren, så de kunne se, hvor tæt grundene lå ved vandet. De første ca. 50 grunde blev hurtigt solgt, men så stoppede interessen for grundene og der gik yderligere et år, før de sidste grunde var solgt. Der kom pludselig en velhavende køber, som var interesseret i de sidste. I perioden fra 1963 til 1975 fik jeg købt og solgt mere end sommerhusgrunde. Fra 1971 til 1980 starter vi så op i en helt ny branche, nemlig restaurationsbranchen. Vi åbner Tordenskjoldkæden rundt i landet samt Peter Wessel i Blokhus. På et tidspunkt havde vi restauranter, bl.a. også Sct. Gertrud i København, og der blev også etableret en stor restaurant i Paris med navnet Frontpage. I 1980 gik salget af faste ejendomme i Danmark meget langsomt bl.a. på grund af den meget høje rente - og vi besluttede derfor at emigrere til Marbella på Spaniens solkyst, men familien havde hjemve og i 1983 vender vi atter hjem til Aalborg. Da Schlütter kom til faldt renten kraftigt og handelen med fast ejendom steg igen til et højt niveau. Firmaet vokser og i 1991 bliver vi børsnoterede, men i 1998 sælger jeg mine aktieandele for at prøve noget nyt, som længe har været i mine tanker. Sammen med den danske stat starter vi et projekt op i Sydafrika. Det drejer sig om at skaffe arbejdsplader for de lokale i området, og det ender ud i 7 store restauranter samt 3 vinfarme med i alt 650 ansatte. En af vore restauranter - La Med Sportsclub er mødested for alle de unge mennesker i Cape Town og på en god søndag i sæsonen sælger de normalt over øl. For 5 år siden startede vi TK Ferieboliger, som har kontor i en gammel patriciervilla Råensvej 1, (det tidligere Højgaard & Schulz). På kontoret er ansat 25 medarbejdere bestående af ingeniører, arkitekter og økonomer. Vi har investeret i store projekter herhjemme og bygger huse om året. Endvidere udvikler vi ferieboliger i udlandet og har derfor også kontorer mange steder udenfor Danmark bl.a. i Tyskland, Polen, Sverige og Tyrkiet. Desuden har vi Kristensen Propertier (KP), som invester i Tyskland i meget store projekter og som sidste år købte 5000 lejligheder i Salzgitter og Kiel. KP ejer Fremtiden på Vesterbro og har kontor der. 12

13 I forbindelse med forretninger rundt om i verden har jeg truffet mange mennesker. Men en af de største personligheder min hustru Grethe og jeg har mødt er uden tvivl Israels forhenværende premierminister Golda Meir. Vi havde støttet et hospitalsbyggeri, og i den anledning blev vi indbudt til at møde Golda Meir i Knesset, Israels parlament, hvor hun takkede for hjælpen. Som dreng i Samsøgade var mit motto den latinske sætning PER APERA AD ASTRA, som på dansk betyder: Gennem genvordigheder til stjernerne og det andet motto var CARPE DIEM: Grib chancen eller slå til og træf din beslutning. Min mor boede sine sidste år i Fyensgade Centeret og var glad for sin tilværelse her. Min hustru Grethe og jeg har gennem årene fået 3 børn: Bo, Lau og Louise. Drengene har hver deres eget firma, mens Louise arbejder i firmaet i Aalborg. Privat er vi flyttet til en større skov nord for Aalborg. Klokken nærmer sig 11.30, og Thorkild Kristensen har en aftale på hans kontor, så han er nu nødt til at holde. Derfor takker Willy Jensen Thorkild for en uforglemmelig fortælling om eventyret Thorkild Kristensen med overrækkelsen af et eksemplar af Ø-gade Krøniken. Thorkild takker men siger samtidig: Den har jeg da allerede købt, da jeg interesserer mig meget for kvarteret. Jeg har mange gode minder fra min barndom om Øgadekvarteret. Derfor vil jeg gerne overrække dig Willy Jensen, som formand for Erindringsværkstedet, en check på kr., som tilskud til f.eks. en inspirationstur. Pengene skal bruges til at udvikle og få inspiration til jeres projekt. De må ikke bruges til almindelig drift eller til at dække underskud. Med disse ord forlader Thorkild Kristensen salen. Andre gøremål venter. Redaktøren Thorkild og Grethe hilser på Golda Meir 13

14 Ny ejer af salonen på Konvalvej 26 Hej! Mit navn er Susanne de Rosche. Jeg har pr. 1. april overtaget salonen på Konvalvej 26 efter Bodil Boye. Jeg har været frisør i 25 år, heraf de 7 som selvstændig på Skelagervej. Sidst har jeg arbejdet i Støvring hos frisør Keld. Min fritid bruger jeg også på hår, idet jeg er frisør på Aalborg Teater til forestillingerne. Jeg glæder mig til at betjene såvel nuværende som nye kunder i salonen, som fremover hedder: Frisør de Rosche. Med venlig hilsen Susanne de Rosche Tlf.: Susanne i gang med en kunde Ros til bladet Jeg er beboer i boligselskabet Østparkens afdeling 3, og vil gerne her udtrykke min mening om bladet Kontakten. Det er et virkelig godt blad, som giver en god orientering om, hvad der foregår i boligselskabet og ikke mindst her i kvarteret. Samtidig vil jeg rose for de mange spændende konkurrencer, der er i bladet. Venlig hilsen Torkil Andersen, Samsøgade 24, 2. th. Redaktøren siger mange tak for de pæne ord. 14

15 Indlæg fra afdeling 1 Bestyrelsen i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78 1th Næstformand: Kasserer: Mads Lynge, Morsøgade 14 3th Kai Hjorth, Bornholmsgade 64 3th Bestyrelsesmedlem: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78 stth Bestyrelsesmedlem: Jesper H. Kornbeck, Sejrøgade 8 3th Aktivitetsudvalg: Antenneforening: Øgade Samråd: Grønne områder: Pt. er aktivitetsudvalget nedlagt Jesper H. Kornbeck Mads Lynge Bestyrelsen Suppleanter til repræsentantskabet/afdelingsbestyrelsen: Lotte Peitersen, Bornholmsgade 64 stth Tanja Madsen, Bornholmsgade 76 2th Per Sørensen, Bogøgade 6 4tv Jens Otto Jensen, Bogøgade 14-4th Britta T. Andersen, Bogøgade 14-4tv Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Ekstra suppleanter: Bjarne Andersen, Morsøgade Willy Royberg, Bornholmsgade Bestyrelsen fra venstre: Jesper Kornbeck, Mads Lynge, formand Palle Christensen og Flemming Corfixen. Kai Hjorth fraværende. 15

16 Afdelingsformand Palle Christensen Indlæg fra afdeling 1 Først vil jeg takke alle jer, der viste interesse og havde lyst til at møde op til beboermødet mandag den 13. februar Jeg håber, I fik noget ud af de emner, der blev fremlagt og debatteret. Ellers vil jeg hermed gerne tillade mig at sige, at det var et skuffende fremmøde, der var. Det er endog sørgeligt, at der ikke er flere, der synes, det er nødvendigt at møde op denne ene gang om året for at bakke op omkring beboerdemokratiet. På det mere personlige plan kan jeg alt efter temperament gisne, hvad årsagen/årsagerne kan være, Er det almindelig ligegyldighed? Er det fordi afdelingsbestyrelsen ikke udfører sit arbejde godt nok? Er møderne for kedelige? Er emnerne ikke interessante nok? Ja, svarene kan være mange! Det kan jo så også være, at mange synes/mener, at det hele kører og fungerer tilfredsstillende i forhold til det arbejde afdelingsbestyrelsen udfører? Som sagt: Jeg ved det ikke! Det er jo netop på de årlige beboermøder, rammerne for afdelingens virke skal afstikkes, samt der skal besluttes, hvilken retning vi skal gå. Endvidere evaluerer vi sammen via beretningen, hvordan det forløbne år er gået. Jeg håber meget, vi kan få stoppet denne tendens med mindre og mindre fremmøde til beboermøderne, for ellers kan det på sigt blive mere end svært at opretholde beboerdemokratiet i en afdeling som vores. Som valgt til en afdelingsbestyrelse er det et frivilligt ulønnet stykke arbejde, man påtager sig, men hvis flertallet af beboerne i en afdeling synes, det er ligegyldigt, om der forefindes eller ikke findes en afdelingsbestyrelse, så er det jo noget man så at sige må finde sig i. Jeg tror, og det kan selvfølgelig kun blive for egen regning, jeg siger dette, men jeg tror, at det på sigt kan blive endog meget svært at få nogen til at stille op til noget som helst, hvis ikke de, der er valgt, føler der er opbakning til noget af det, der bliver udført i hverdagen. Det er muligt det er tidens tendens, der spiller ind her, men det kan også vise sig at være noget helt andet. Vi ved det ikke, os der sidder i den nuværende afdelingsbestyrelse, for kendte vi svarene, så var det også nemmere at prøve at lave om og tilrette, hvis det er flertallet, der mener det samme. Jeg håber I hver især vil ofre lidt tid på dette emne, når I taler med naboer, genboer og underboer på gaden eller i vaskerierne, eller hvor I nu mødes. Hvis vi til gengæld lader som ingenting er det min personlige mening, at så er det et spørgsmål om tid, hvornår beboerdemokratiet ophører med at eksistere på demokratisk vis her i afdeling 1. Nu skal der så som tidligere nævnt lyde en stor tak, på beboerdemokratiets vegne, til jer der trods alt deltog i beboermødet. 16

17 Da I, der mødte frem, således er fuldt opjusteret om, hvad der er sket, samt hvad der skal til at ske det nærmeste stykke tid, vil jeg ikke denne gang ofre mere tid på at informere om disse ting. Ovenpå denne opsang vil jeg dog ikke undlade at ønske jer alle sammen en rigtig god sommer. Husk når vi ses på gaden, at hilse eller hvis vi har tid at stoppe op, at få en lille snak. GOD SOMMER! Som formand for Østparken afdeling 1 Palle Christensen Afdelingsbestyrelsen På beboernes vegne vil jeg gerne takke Bjarne Frandsen og Thorsten Gudmundsen for deres virke her i afdelingsbestyrelsen. Bjarne har i mange år haft tid og lyst til at give en del af sin fritid på at varetage beboerdemokratiet her i afdelingen. Han og Jette valgte så her først på det nye år at fraflytte afdelingen for at prøve at bo et andet sted. Tak til jer begge for også at stille op til arrangementer, der krævede frivillig arbejdskraft. Thorsten har grundet sit arbejde valgt at stoppe med beboerarbejde. Der skal være tid til det hele, og nogle gange må man prioritere her i livet. Thorsten formåede hurtigt efter at være valgt til bestyrelsen at blive en god sparringspartner som næstformand. Thorsten har også varetaget afdeling 1 s post i Øgadernes Samråd. Tak for din indsats Thorsten. Måske du igen får tid og overskud til at genopstille til en tillidspost. Som nye i afdelingsbestyrelsen er valgt Mads Lynge, der er blevet valgt til næstformand og Jesper H. Kornbeck. Repræsentanter På beboermødet blev det vedtaget at slutte op om et forslag gående ud på, at nedbringe medlemmerne i repræsentantskabet i Østparken. Her midt i marts blev forslaget så endelig vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde. Det betyder for afdeling 1 s vedkommende, at vores andel af repræsentanter bliver halveret, ligesom de fleste andre afdelinger her i Østparken. Det får den betydning, at indtil beboermødet i februar 2007 vil afdelingsbestyrelsen varetage vores fem pladser i repræsentantskabet. Derfor vil jeg takke de medlemmer, der indtil for nylig har virket som afdelingens repræsentanter for deres indsats. Det er for nuværende Lotte Peitersen, Tanja Madsen, Per Sørensen og de to nyvalgte Britta T. Andersen og Jens Otto Jensen, der kun nåede et enkelt møde som repræsentanter. Til Per Sørensen, der har deltaget i beboerarbejde i mange år efterhånden både som repræsentant og i afdelingsbestyrelsen, vil jeg på beboeres vegne rette en særlig tak for indsatsen. Vaskerierne Vedrørende nye Master enheder til bookning/start af vaskemaskiner i vaskerierne: Afdelingsbestyrelserne i afdeling 1 og 3 har i 1 /2 år arbejdet med spørgsmålet om, hvornår vi skulle udskifte de nuværende booking maskiner, vi i dag bruger i vaskerierne. Dette har medført, at vi i to omgange har haft møder med leverandører af booking enheder, nemlig Electrolux og Nortec. 17

18 Her i marts er valget på ny leverandør så faldet på plads, og det blev vores nuværende leverandør Electrolux/Nyborg, der skal levere og opsætte de nye enheder. Hvornår det fysisk kommer til at ske, kan jeg ikke for nuværende her sidst i marts fortælle, men jeg vil mene det senest er sket efter sommerferien. Der vil i forbindelse med opsætning, efterfølgende blive afholdt gennemgang/undervisning i de enkelte vaskerier om, hvordan de nye enheder virker. Noget af det nye er, at man kan overvåge, altså tage en status på vaskeriet over Internettet for at se om der er ledige vaskemaskiner til brug for vask. Man kan også booke en fremtidig vask over Internettet. Som sagt vil der komme nærmere information ud til jer, når enhederne bliver skiftet i det enkelte vaskeri. Ny ejendomsfunktionær Godavs. Øgade beboere i afd.1. Som nogen jo nok har bemærket, så er der kommet ny gårdmand i Morsø-, Bogøog Sejrøgade. Jeg reagerer på navnet Bent K. og er en ganske fredelig og uformel type. Jeg har en baggrund som maskinreparatør i industrien, og har arbejdet med det i ca. 30 år, men som mange andre blev jeg for et års tid siden ramt af virksomhedslukning, og opdagede hurtigt, at man med 50 år på bagen har svært ved at finde nyt job. Derfor lod jeg mig omskole på et ejendomsservice kursus, for derved at øge mine jobmuligheder, og med ansøgning nr. 121 var der endelig et job hos Østparken, hvor jeg jo så arbejder i dag, og jeg er blevet taget godt imod. Privat er jeg gift og har to børn på 18 og 7 år. Alle beboere i mit område, er meget velkommen til at kontakte mig på mit job, hvis I skulle have et problem eller bare et spørgsmål. Juleudsmykning af altanerne Vindere af altan juleudsmykningskonkurrencen julen 2005 blev følgende: Saltholms/Bornholms/Morsøgade: Cecilia Melander, Saltholmsgade 12 1tv. 18

19 Bogø/Sejrøgade: Frisør de Rosche v/ Susanne de Rosche Konvalvej 26 - Aalborg Telefon A. Møller, Sejrøgade 16 1tv. Varmemester og ejendomsfunktionærer i afd. 1 Fra venstre: Ejendomsfunktionær Bent Kristensen, varmemester Erik Hansen og ejendomsfunktionær Keld Peitersen 19

20 Fællesaktiviteter for afdeling 1 og 3 Julefest med luciaoptog for de ældre i afdeling 1+3 Selvom vi er kommet langt ind i det nye år, og foråret venter lige om hjørnet, vil jeg her gerne sige tak til nissepigerne Ulla, Pia og Ingrid for deres indsats. Med deres hjælp blev det igen muligt at holde den hyggelige eftermiddag for vores lejere i afd. 1 og 3. Det var endnu engang en succes. Der kommer flere og flere til hvert år. Det må da betragtes som en succes. Ib og Rudi spillede, og vi sang alle de gode gamle julesange, så der var en rigtig god og hyggelig stemning. Vi håber da også på, at det er noget, der fortsat vil blive sluttet op om. 20

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 7 Lotte Bang Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro 23 Mødetidspunkt : Mandag d. 5. maj 2014 kl. 17:00 Mødet hævet : Tirsdag d. 13.

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2005

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2005 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2005 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 20. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 45 beboere samt bestyrelsen,

Læs mere

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud.

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud. 21 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. april 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 19.15. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Iver Eriksen, Winni Jensen, Tina Holm, Christian Vestergaard, Palle Christensen,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig Mødested: Vesterbro 23 Mødetidspunkt: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 17.00 20.00 Tilstede: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk, Christian Vestergaard,,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen.

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen. 78 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. maj 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 19.45 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Eigil

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere