B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006"

Transkript

1 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen Hørhaven og Rughaven Fyensgade Kærby Hvilehjem Birkebo Finn Volder Faigh Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Erik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Hardi Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Gert Christensen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Havrevangen 19 Bjarne Olsen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Odinsgade 15, kælder Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade Poul Huusom Træffetid: mandag - fredag kl tlf.:

3 I dette nummer af Kontakten kan du læse: Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til Kontakten nr.1, Vinteren har været lang i år, men endelig er foråret kommet, så forhåbentlig kan vi se frem til en god og måske ligeså lang sommer. Det var da at håbe. Købmandsforretningen og bageren i Sjællandsgade er for længst lukkede og Fakta har holdt deres indtog i lokalerne. De skal selvfølgelig bydes velkommen i vores kvarter, og i lighed med alle andre forretningsdrivende vil de få et besøg af mig, for at lufte tanken om at deltage i vores konkurrence. Frisørsalonen Konvalvej 26 har fået ny ejer. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige Bodil Boye tak for deltagelsen i vores konkurrence gennem årene og ønske hende alt held og lykke i pensionisttilværelsen. Samtidig et velkommen til den nye indehaver Susanne de Rosche, som overtog salonen den 1. april i år. Susanne vil også gerne sponsorere i vores konkurrence, hvilket jeg naturligvis på beboernes vegne takker for. Løsningen i konkurrencen var denne gang Beate Jacobsen, som er formand i afdeling 7. Gæt med i dette nummer og vær med i konkurrencen om de mange fine præmier, se bag i bladet. Alle varmemestre har nu fået computer og derfor også mail adresser så det er blevet lettere at komme i kontakt med dem Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Bestyrelsen præsenteres Afdelingsbestyrelserne: Præsenteres under afdelingerne. Beate Jacobsen fortæller: Min vej til formandsposten i afdeling 7. Thorkild Kristensen på besøg i Strynøgade. Ny indehaver af salonen Konvalvej 26: Præsentation af Susanne de Rosche Indlæg under afd : Nyt fra aktivitetsudvalgene, bl.a.: Luciaoptog i Strynøgade, bedsteforældredag i børnehaven Sjællandsgade 28, linedans og modeshow samt orientering fra beboerrådgiveren. Indlæg under afd : Nyt fra aktivitetsudvalgene: Tilmelding til Tysklandstur og Bingo pause. Østparkens faste personale præsenteres: Administrationen Håndværkerne Varmemestre samt ejendomsfunktionærer under afdelingerne. Hvem er formanden? Konkurrencen forsætter. Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore formænd, eller fastansatte, vil fortælle om sig selv. Eastpark jazz band. Allé kirken/aktivitetscenteret. Bagest i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 3, 2005: Husk at afhente eller gøre brug af 3

4 gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er formanden? Gæt hvilken afdeling den pågældende på billedet er formand for og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. En liste over dette blads (Kontakten 1, 2006) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 8. august Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 4 uger efter deadline. Alle ønskes en rigtig god sommer Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv. Tlf.: Personalet i administrationen Fra venstre ses: Lilli Poulsen, Tina Reeves, Flemming Gregersen, Gitte Nielsen, Karina Andresen, Jytte Faitanini og Mogens Blicher Hansen, 4

5 Nyt fra organisationsbestyrelsen (Hovedbestyrelsen) Formand Finn Volder Faigh Der har nu været afholdt beboermøder i samtlige afdelinger, og dermed er kommende budgetter for 2006/2007 for samtlige afdelinger, nu godkendt af beboerne. Der har ligeledes på beboermøderne været afholdt valg af formænd, bestyrelsesmedlemmer samt evt. repræsentantskabsmedlemmer, og her vil jeg anbefale, at de enkelte beboere følger med under indlæggene for de respektive afdelinger, om evt. udskiftning af bestyrelse m.v. i netop Jeres afdeling. Det er med stor undren, at vi må konstatere, at beboerdeltagelsen til disse møder bliver mindre og mindre, og på enkelte beboermøder har deltagelsen været helt nede på ca. 10 % af beboerne, og det er simpelthen for dårligt? Hvorfor kommer der ikke flere beboere til vores beboermøder? Er møderne for dårlige og kedelige? Hvad skal der mon til, for at I beboere vil møde op til møderne, som jo faktisk er i beboernes interesse? Ja vi ved faktisk ikke, hvad der skal til, og det nemmeste for os ude i bestyrelserne ville jo være, at læne os tilbage, og så sige til os selv, at der kommer ikke flere beboere til møderne, fordi det jo går ganske godt, og dermed må beboerne jo være tilfredse? Men dette agter vi ikke at gøre! Nej vi vil simpelthen prøve her i løbet af året, at få drøftet tingene igennem i Organisationsbestyrelsen, og netop prøve at finde ideer m.v. for netop at få flere beboere med til vore beboermøder! Det mest nærliggende var selvfølgelig, at spørge beboerne hvad der skal til, for at I vil og kan komme til beboermøderne, så derfor: Hvis I har nogle gode ideer til at få jer til at komme til vores møder, jamen så henvend jer til jeres respektive afdelingsformand, som herefter vil tage jeres evt. ideer med i vores kommende drøftelser! På et repræsentantskabsmøde i selskabet den 13. marts i år blev der vedtaget, at der fremover i selskabet vælges repræsentanter ude i afdelingerne, for hvert påbegyndt 100 lejemål, i stedet for tidligere pr. påbegyndt 50 lejemål, hvilket vil betyde, at det nye repræsentantskab i selskabet, fremover vil blive reduceret med ca. 50 %. Ligeledes her, vil jeg anbefale, at beboerne følger med under de respektive afdelinger, hvor det netop oplyses, hvem der er i repræsentantskabet for den enkelte afdeling! I den kommende tid, er det planerne, at Organisationsbestyrelsen skal til at se på forvaltningsrevision samt råderetten. Udover disse opgaver, er det ligeledes meningen, at bestyrelsen skal have drøftet og evt. taget stilling til emnet vedr. salg af almene boliger. Med hensyn til salg af almene boli- 5

6 ger, ja så har det været drøftet før her i Organisationsbestyrelsen, og her var bestyrelsens holdning, at man ikke var meget for dette projekt, men efter ønske fra bestyrelsesmedlemmer samt beboere, har vi i bestyrelsen valgt på et tidspunkt - at tage emnet op på ny! I den forbindelse vil jeg godt understrege, at boligselskabet Østparken ikke på nuværende tidspunkt har problemer med udlejning af lejligheder, netop som man bl.a. i dagspressen har hørt andre boligorganisationer har og vil få fremover. Om så netop Østparken også fremover vil få problemer med udlejningen, jamen det er jo altid svært at spå om, og kun tiden vil vise det! Nu skal jeg ikke her gå for meget ind de projekter, der er i gang ude i afdelingerne, idet beboerne jo under de respektive afdelinger her i bladet, jo selv kan følge med i projekterne, men dog vil jeg godt nævne et par ting: I afdeling 1 er man stadig i fuld gang med den store facade-/altanrenovering, og her kan jeg ikke lade være med at nævne, at en gade som f.eks. Bornholmsgade er blevet utrolig flot at køre/gå igennem, og jeg syntes virkelig renoveringen her i Øgade kvarteret, er med til at give hele kvarteret et veltrængt løft i den rigtige retning, og ingen tvivl om, at kvarteret vil og er efterhånden blevet et attraktivt sted at bo. Renoveringen i Øgade kvarteret må så absolut blive indstillet til en pris af Aalborg kommune? I afdeling 3 er man også i gang med den helt store altanrenovering, og også her kan man jo ved selvsyn følge med i projektet, som også uden tvivl vil give afdeling 3 en gevaldig ansigtsløftning. I afdeling 4 er man ved hvis det ikke allerede er sket at få renoveret de sidste badeværelser i afdelingen, og denne badeværelsesrenovering som er sket over en årrække er blevet etableret helt uden huslejestigninger til stor, stor misundelse hos os i de øvrige afdelinger, men mon ikke det også kan lade sig gøre i selskabets øvrige afdelinger på samme vilkår som i afdeling 4? I afdeling 6 er man ved at få etableret carporte på parkeringspladsen i Hørhaven, og der planlægges etablering af ny flisebelægning i afdelingen også! Her til slut kan jeg lige nævne, at vi her i boligselskabet har et fortrinligt samarbejde mellem de øvrige boligorganisationer i Aalborg kommune, også efter DSBAK s (De Samarbejdende Boligorganisationer i Aalborg Kommune) ophør! I dette samarbejde afholdes jævnligt møder boligorganisationerne imellem, hvor erfaringer, ideer m.v. drøftes organisationerne imellem, og samtidig har man også i boligorganisationerne jævnlige møder med Aalborg kommune. Så jo, boligbevægelsen lever stadig i bedste velgående, og boligselskabet Østparken er stadigvæk med helt fremme også i samarbejdet med de øvrige! SIDSTE NYT! Fakta åbnede torsdag 27. april og redaktøren havde forinden været på besøg og ønsket dem velkommen til Boligselskabet Østparken. Endvidere var der velvillighed til at sponsere 3 gavekort til vores konkurrence. Lykkens gudinde var Edyta. Se de heldige vindere bag i bladet 6

7 Organisationsbestyrelsen stående fra venstre: Otto Holm Sørensen (afd. 2-9), Bjarne Olsen (medarbejderrepræsentant), Erik Hansen (afd. 2-9), Brian Skræm (afd. 5), Troels Bank Olesen (afd. 5), Henrik Yde (afd. 3), Palle Christensen (afd. 1) og Hugo Simonsen (afd. 6). Siddende fra venste: Beate Jakobsen (afd. 7), Finn Volder Faigh, hovedformand (afd. 6) og Leif Nielsen (afd. 4). Ann Bylund Andersen (afd. 3) er efter fotoet er taget indtrådt i organisationsbestyrelsen i stedet for Henrik Yde. Faktas personale set fra venstre: Maria-Louise, butikschef Morten, souchef Anders og Edyta 7

8 Præsentation af formanden for afd. 4 Afdelingsormand Beate Jakobsen Præsentationsrunden fortsætter. I dette blad vil Beate Jacobsen fortælle lidt om sin vej til formandsposten i afdeling 7: Første gang jeg stiftede bekendtskab med Østparken var, da min mand og jeg flyttede til Samsøgade efter at have boet en del år i Vestbyen. Jeg er 74 år. I 1953 blev jeg gift med min mand og var gift indtil han døde i I de yngre år arbejdede jeg som ung pige ved en familie i Hasseris med at være stuepige og passe børn. Om sommeren flyttede jeg med familien til deres sommerhus i Blokhus i ca. 8 uger, hvor jeg passede børnene og forefaldende arbejde. Efter en tid ved denne familien, fik jeg arbejde ved anden familie også i Hasseris. Denne familie havde sommerhus i Skagen, hvor jeg var med i 7-8 uger om sommeren for også der at passe børnene og husligt arbejde. Efter en del år ved disse familier i Hasseris, blev jeg væver ved Tekstilen i Aalborg, hvor jeg var, til jeg fik mit første barn - en pige.. Efter fødslen stoppede jeg med at arbejde. 3 år efter fik jeg en pige mere, så der var nok at se til. I 1953 købte min mand og jeg sommerhus i Blokhus. Der tilbragte vi hver weekend og ferie i sommerperioden sammen med børnene. Vi holdt meget af at være der og nød naturen og suset fra Vesterhavet. I 1983 købte vores ældste datter huset. I 2001 blev huset revet ned for at bygge nyt, hvilket vi nyder godt af i familien. Familien er ofte samlet i Blokhus. Jeg har to dejlige børnebørn på henholdsvis 20 og 22 1 /2 år, der kommer og besøger mig så ofte de kan og fortæller om deres oplevelser. Vi har tilbragt mange sjove timer sammen. Siden 1981 har børn, svigerbørn og børnebørn været samlet til middag hos mig om torsdagen. Det er hyggeligt og fornøjeligt og alle nyder at være sammen med hinanden. Efter min mand blev syg i 1981, flyttede vi til Fyensgade, hvor vi fik en del gode år sammen, indtil han døde. I 1997 blev jeg valgt til bestyrelsen og blev formand i afd. 7. Det er et spændende og udfordrende arbejde og giver store oplevelser. Jeg bor fortsat i Fyensgade og deltager i aktiviteter i Fyensgade-centret. Endvidere er jeg med til, at beboerne mødes hver onsdag til formiddagskaffe, hvor de fremmødte hygger sig i fælleshuset. De sidste 3 år har jeg haft store udfordringer med computer. Jeg har deltaget i relevante kursus med tekstbehandling og Internettet. Jeg bruger Internettet dagligt og sender gerne hilsner til venner og bekendte. Min hverdag er fyldt af glade aktiviteter. Dette er i korte træk lidt om mig selv. Beate Jacobsen 8

9 Allékirken samt Børne- og ungdomsklub Onsdag 25. januar 1956 viste Aalborg Stiftstidende denne model af det nye fritidscenter, hvor i dag aktivitetscentret ligger. Hvem kan hjælpe med oplysninger om aktivitetscenterets tilblivelse, fra kirke, børne- og ungdomsklub til det nuværende aktivitetscenter for de ældre. Har nogen billedmateriale vi kan låne? Kan nogen fortælle noget er vi meget interesserede i at høre nærmere. Redaktøren: Bjarne Andersen Morsøgade 22 Tlf.: Beboerrådgiver: Lars Overvad Nielsen Sjællandsgade 11 Tlf.: Formand for Erindringsværkstedet: Villy Jensen Sjællandsgade 20, 2. tv Tlf.:

10 Thorkild Kristensen på besøg Willy Jensen byder Thorkild Kristensen velkommen CARPE DIEM. (Grib chancen) Torsdag d. 12. februar kl var det lykkedes at få en af Øgadekvarterets STORE drenge på besøg for at fortælle om sit liv. Arrangementet var et samarbejde mellem Erindringsværkstedet og Øgadekvarterets Aktivitetsgruppe. Thorkild Kristensen var inviteret af Willy Jensen i egenskab af formand for Erindringsværkstedet samt beboerrådgiver Lars Overvad. (Thorkild Kristensen talte fra talerstolen, men der var desværre ikke nogen mikrofon, og dette medførte, at mange, de fleste tilhørere var af den ældre årgang, ikke kunne høre noget. Da Thorkild efter en lille pause, hvor Villy og Lars solgte øl og vand til rimelige priser, fortsatte, havde man fået fundet en mikrofon frem, og vi kunne høre, hvad Thorkild videre fortalte. Det var desværre for sent, for halvdelen af tilhørerne havde da forladt salen. Jeg vælger derfor at genfortælle så meget af historien, som jeg ved hjælp af Thorkild Kristensens, Lars Overvads og egne notater er i stand til. Jeg håber af den vej, at de mange af jer, som måtte gå med uforrettet sag, samt andre interesserede kan få et indblik i Aalborg Matadorens liv og levned). Thorkild fortæller: Jeg blev født over frisøren på Hadsundvej i 1941, men familien flyttede ret hurtigt herefter med hestevogn til Værftets ejendom i Samsøgade (Færø 10

11 Plads). Min far, som hed Gustav Adolf, var ansat på Aalborg Værft og avancerede hen af vejen til underskibsbygmester, og da han samtidig var blevet formand for Fællesklubben på værftet, blev han kaldt kong Gustav, selvfølgelig efter den svenske konge ( Gustav Adolf ). Jeg trådte således mine barnesko i Øgadekvarteret og begyndte min skolegang på Østermarkens Skole i Langelandsgade, flyttede til Kjellerupsgade Skole og endte folkeskolegangen på Sønderbro Skole, hvor jeg bl.a. havde lærer Clausen. I barneårene var jeg medlem af FDF s 7. kreds, som havde til huse i Krybten i Markuskirken. Hver sommerferie var de fleste af beboerne fra Samsøgade på ferie i Skallerup Klit og afhentningen foregik med busser, som afgik fra Færøplads. Det var et helt tilløbsstykke. Jeg forlod Sønderbroskolen i 1955 og kom på Katedralskolen i Saxogade, hvorfra jeg i 1958 blev student. Vi kørte, som det sig hør og bør, i hestevogn rundt til alle studenternes barndomshjem, og da det jo ikke var hverdagskost her i kvarteret dengang, vakte det naturligvis stor glæde at Thorkild, som en af de første fra Øgadekvarteret også var blevet student. I 1958 tog jeg til København for at studere (stud. polyt.). Jeg fik 300 kr. om måneden af mine forældre, og for dem skulle jeg betale husleje for mit værelse, og der skulle være til kosten, så der var ikke meget at rutte med. For at få det hele til at løbe rundt, var jeg derfor nødt til at finde et fritidsjob. Jeg læste derfor korrektur på Politikken, og på den måde læste jeg jo annoncerne før alle andre. Mens jeg var ansat i denne stilling var der et familiemedlem, der havde en grund til salg. Ved privat salg blev der budt henholdsvis kr. og kr. men ham der bød kr. var sælger ikke interesseret i at sælge til og spurgte derfor Thorkild, om han havde lyst til at prøve at sælge grunden, som lå meget smukt i Nordsjælland. Thorkild fik fat i en tegner, som lavede en flot tegning af den naturskønne grund og investerede i en annonce i Politikken. Aftalen var at ejeren af grunden som minimum skulle have 4000 kr. for grunden, og at det Thorkild tjente over 4000 kr. ville blive delt lige mellem ejeren af grunden og Thorkild. Annoncen kom i og der kom ikke nogen købere. Efter 14 dage uden henvendelser var der ikke meget håb tilbage, men så pludselig en dag ringede der en for at høre, om grunden var solgt. Den interesserede køber viste sig at være en dansk kaptajn, som sejlede for rederiet Lauritsen i Canada og som inden længe skulle stoppe og gerne ville hjem til Danmark. Han havde fået avisen sendt sammen med anden post til skibet og håbede, at Thorkild Kristensen på talerstolen 11

12 grunden stadig kunne købes. Handlen blev indgået. Prisen blev kr., altså 3000 kr. i fortjeneste til Thorkild. Det gav jo blod på tanden og med ansættelsen på Politikken som korrekturlæser, så jeg som den første de grunde, der var til salg, og i 1962 købte jeg således den første grund. Forinden, i 1961, var jeg inde på restaurant Kap Horn for at høre Papa Bues Viking Jazz band, og her traf jeg Grethe, mit livs kærlighed, som jeg i dag er gift med på 46 år. I denne periode stiftede jeg også et firma med navnet Antique Art og firmaet producerede 500 Bornholmerure. Vi fremstillede selv alle delene til urværket og solgte rigtig mange til eksport til USA. Bl.a. var der en udenlandsdansker, som boede i Florida, der købte 50 ure og hvor hans Mercedes indgik som en af denne handel. De penge, Thorkild tjente på sine handler, blev brugt til at købe nye grunde, som blev solgt videre. Et af de første større køb var 100 sommerhusgrunde, som med hjælp fra en lejet helikopter blev præsenteret for potentielle købere. Køberne blev løftet op af helikopteren, så de kunne se, hvor tæt grundene lå ved vandet. De første ca. 50 grunde blev hurtigt solgt, men så stoppede interessen for grundene og der gik yderligere et år, før de sidste grunde var solgt. Der kom pludselig en velhavende køber, som var interesseret i de sidste. I perioden fra 1963 til 1975 fik jeg købt og solgt mere end sommerhusgrunde. Fra 1971 til 1980 starter vi så op i en helt ny branche, nemlig restaurationsbranchen. Vi åbner Tordenskjoldkæden rundt i landet samt Peter Wessel i Blokhus. På et tidspunkt havde vi restauranter, bl.a. også Sct. Gertrud i København, og der blev også etableret en stor restaurant i Paris med navnet Frontpage. I 1980 gik salget af faste ejendomme i Danmark meget langsomt bl.a. på grund af den meget høje rente - og vi besluttede derfor at emigrere til Marbella på Spaniens solkyst, men familien havde hjemve og i 1983 vender vi atter hjem til Aalborg. Da Schlütter kom til faldt renten kraftigt og handelen med fast ejendom steg igen til et højt niveau. Firmaet vokser og i 1991 bliver vi børsnoterede, men i 1998 sælger jeg mine aktieandele for at prøve noget nyt, som længe har været i mine tanker. Sammen med den danske stat starter vi et projekt op i Sydafrika. Det drejer sig om at skaffe arbejdsplader for de lokale i området, og det ender ud i 7 store restauranter samt 3 vinfarme med i alt 650 ansatte. En af vore restauranter - La Med Sportsclub er mødested for alle de unge mennesker i Cape Town og på en god søndag i sæsonen sælger de normalt over øl. For 5 år siden startede vi TK Ferieboliger, som har kontor i en gammel patriciervilla Råensvej 1, (det tidligere Højgaard & Schulz). På kontoret er ansat 25 medarbejdere bestående af ingeniører, arkitekter og økonomer. Vi har investeret i store projekter herhjemme og bygger huse om året. Endvidere udvikler vi ferieboliger i udlandet og har derfor også kontorer mange steder udenfor Danmark bl.a. i Tyskland, Polen, Sverige og Tyrkiet. Desuden har vi Kristensen Propertier (KP), som invester i Tyskland i meget store projekter og som sidste år købte 5000 lejligheder i Salzgitter og Kiel. KP ejer Fremtiden på Vesterbro og har kontor der. 12

13 I forbindelse med forretninger rundt om i verden har jeg truffet mange mennesker. Men en af de største personligheder min hustru Grethe og jeg har mødt er uden tvivl Israels forhenværende premierminister Golda Meir. Vi havde støttet et hospitalsbyggeri, og i den anledning blev vi indbudt til at møde Golda Meir i Knesset, Israels parlament, hvor hun takkede for hjælpen. Som dreng i Samsøgade var mit motto den latinske sætning PER APERA AD ASTRA, som på dansk betyder: Gennem genvordigheder til stjernerne og det andet motto var CARPE DIEM: Grib chancen eller slå til og træf din beslutning. Min mor boede sine sidste år i Fyensgade Centeret og var glad for sin tilværelse her. Min hustru Grethe og jeg har gennem årene fået 3 børn: Bo, Lau og Louise. Drengene har hver deres eget firma, mens Louise arbejder i firmaet i Aalborg. Privat er vi flyttet til en større skov nord for Aalborg. Klokken nærmer sig 11.30, og Thorkild Kristensen har en aftale på hans kontor, så han er nu nødt til at holde. Derfor takker Willy Jensen Thorkild for en uforglemmelig fortælling om eventyret Thorkild Kristensen med overrækkelsen af et eksemplar af Ø-gade Krøniken. Thorkild takker men siger samtidig: Den har jeg da allerede købt, da jeg interesserer mig meget for kvarteret. Jeg har mange gode minder fra min barndom om Øgadekvarteret. Derfor vil jeg gerne overrække dig Willy Jensen, som formand for Erindringsværkstedet, en check på kr., som tilskud til f.eks. en inspirationstur. Pengene skal bruges til at udvikle og få inspiration til jeres projekt. De må ikke bruges til almindelig drift eller til at dække underskud. Med disse ord forlader Thorkild Kristensen salen. Andre gøremål venter. Redaktøren Thorkild og Grethe hilser på Golda Meir 13

14 Ny ejer af salonen på Konvalvej 26 Hej! Mit navn er Susanne de Rosche. Jeg har pr. 1. april overtaget salonen på Konvalvej 26 efter Bodil Boye. Jeg har været frisør i 25 år, heraf de 7 som selvstændig på Skelagervej. Sidst har jeg arbejdet i Støvring hos frisør Keld. Min fritid bruger jeg også på hår, idet jeg er frisør på Aalborg Teater til forestillingerne. Jeg glæder mig til at betjene såvel nuværende som nye kunder i salonen, som fremover hedder: Frisør de Rosche. Med venlig hilsen Susanne de Rosche Tlf.: Susanne i gang med en kunde Ros til bladet Jeg er beboer i boligselskabet Østparkens afdeling 3, og vil gerne her udtrykke min mening om bladet Kontakten. Det er et virkelig godt blad, som giver en god orientering om, hvad der foregår i boligselskabet og ikke mindst her i kvarteret. Samtidig vil jeg rose for de mange spændende konkurrencer, der er i bladet. Venlig hilsen Torkil Andersen, Samsøgade 24, 2. th. Redaktøren siger mange tak for de pæne ord. 14

15 Indlæg fra afdeling 1 Bestyrelsen i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78 1th Næstformand: Kasserer: Mads Lynge, Morsøgade 14 3th Kai Hjorth, Bornholmsgade 64 3th Bestyrelsesmedlem: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78 stth Bestyrelsesmedlem: Jesper H. Kornbeck, Sejrøgade 8 3th Aktivitetsudvalg: Antenneforening: Øgade Samråd: Grønne områder: Pt. er aktivitetsudvalget nedlagt Jesper H. Kornbeck Mads Lynge Bestyrelsen Suppleanter til repræsentantskabet/afdelingsbestyrelsen: Lotte Peitersen, Bornholmsgade 64 stth Tanja Madsen, Bornholmsgade 76 2th Per Sørensen, Bogøgade 6 4tv Jens Otto Jensen, Bogøgade 14-4th Britta T. Andersen, Bogøgade 14-4tv Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Ekstra suppleanter: Bjarne Andersen, Morsøgade Willy Royberg, Bornholmsgade Bestyrelsen fra venstre: Jesper Kornbeck, Mads Lynge, formand Palle Christensen og Flemming Corfixen. Kai Hjorth fraværende. 15

16 Afdelingsformand Palle Christensen Indlæg fra afdeling 1 Først vil jeg takke alle jer, der viste interesse og havde lyst til at møde op til beboermødet mandag den 13. februar Jeg håber, I fik noget ud af de emner, der blev fremlagt og debatteret. Ellers vil jeg hermed gerne tillade mig at sige, at det var et skuffende fremmøde, der var. Det er endog sørgeligt, at der ikke er flere, der synes, det er nødvendigt at møde op denne ene gang om året for at bakke op omkring beboerdemokratiet. På det mere personlige plan kan jeg alt efter temperament gisne, hvad årsagen/årsagerne kan være, Er det almindelig ligegyldighed? Er det fordi afdelingsbestyrelsen ikke udfører sit arbejde godt nok? Er møderne for kedelige? Er emnerne ikke interessante nok? Ja, svarene kan være mange! Det kan jo så også være, at mange synes/mener, at det hele kører og fungerer tilfredsstillende i forhold til det arbejde afdelingsbestyrelsen udfører? Som sagt: Jeg ved det ikke! Det er jo netop på de årlige beboermøder, rammerne for afdelingens virke skal afstikkes, samt der skal besluttes, hvilken retning vi skal gå. Endvidere evaluerer vi sammen via beretningen, hvordan det forløbne år er gået. Jeg håber meget, vi kan få stoppet denne tendens med mindre og mindre fremmøde til beboermøderne, for ellers kan det på sigt blive mere end svært at opretholde beboerdemokratiet i en afdeling som vores. Som valgt til en afdelingsbestyrelse er det et frivilligt ulønnet stykke arbejde, man påtager sig, men hvis flertallet af beboerne i en afdeling synes, det er ligegyldigt, om der forefindes eller ikke findes en afdelingsbestyrelse, så er det jo noget man så at sige må finde sig i. Jeg tror, og det kan selvfølgelig kun blive for egen regning, jeg siger dette, men jeg tror, at det på sigt kan blive endog meget svært at få nogen til at stille op til noget som helst, hvis ikke de, der er valgt, føler der er opbakning til noget af det, der bliver udført i hverdagen. Det er muligt det er tidens tendens, der spiller ind her, men det kan også vise sig at være noget helt andet. Vi ved det ikke, os der sidder i den nuværende afdelingsbestyrelse, for kendte vi svarene, så var det også nemmere at prøve at lave om og tilrette, hvis det er flertallet, der mener det samme. Jeg håber I hver især vil ofre lidt tid på dette emne, når I taler med naboer, genboer og underboer på gaden eller i vaskerierne, eller hvor I nu mødes. Hvis vi til gengæld lader som ingenting er det min personlige mening, at så er det et spørgsmål om tid, hvornår beboerdemokratiet ophører med at eksistere på demokratisk vis her i afdeling 1. Nu skal der så som tidligere nævnt lyde en stor tak, på beboerdemokratiets vegne, til jer der trods alt deltog i beboermødet. 16

17 Da I, der mødte frem, således er fuldt opjusteret om, hvad der er sket, samt hvad der skal til at ske det nærmeste stykke tid, vil jeg ikke denne gang ofre mere tid på at informere om disse ting. Ovenpå denne opsang vil jeg dog ikke undlade at ønske jer alle sammen en rigtig god sommer. Husk når vi ses på gaden, at hilse eller hvis vi har tid at stoppe op, at få en lille snak. GOD SOMMER! Som formand for Østparken afdeling 1 Palle Christensen Afdelingsbestyrelsen På beboernes vegne vil jeg gerne takke Bjarne Frandsen og Thorsten Gudmundsen for deres virke her i afdelingsbestyrelsen. Bjarne har i mange år haft tid og lyst til at give en del af sin fritid på at varetage beboerdemokratiet her i afdelingen. Han og Jette valgte så her først på det nye år at fraflytte afdelingen for at prøve at bo et andet sted. Tak til jer begge for også at stille op til arrangementer, der krævede frivillig arbejdskraft. Thorsten har grundet sit arbejde valgt at stoppe med beboerarbejde. Der skal være tid til det hele, og nogle gange må man prioritere her i livet. Thorsten formåede hurtigt efter at være valgt til bestyrelsen at blive en god sparringspartner som næstformand. Thorsten har også varetaget afdeling 1 s post i Øgadernes Samråd. Tak for din indsats Thorsten. Måske du igen får tid og overskud til at genopstille til en tillidspost. Som nye i afdelingsbestyrelsen er valgt Mads Lynge, der er blevet valgt til næstformand og Jesper H. Kornbeck. Repræsentanter På beboermødet blev det vedtaget at slutte op om et forslag gående ud på, at nedbringe medlemmerne i repræsentantskabet i Østparken. Her midt i marts blev forslaget så endelig vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde. Det betyder for afdeling 1 s vedkommende, at vores andel af repræsentanter bliver halveret, ligesom de fleste andre afdelinger her i Østparken. Det får den betydning, at indtil beboermødet i februar 2007 vil afdelingsbestyrelsen varetage vores fem pladser i repræsentantskabet. Derfor vil jeg takke de medlemmer, der indtil for nylig har virket som afdelingens repræsentanter for deres indsats. Det er for nuværende Lotte Peitersen, Tanja Madsen, Per Sørensen og de to nyvalgte Britta T. Andersen og Jens Otto Jensen, der kun nåede et enkelt møde som repræsentanter. Til Per Sørensen, der har deltaget i beboerarbejde i mange år efterhånden både som repræsentant og i afdelingsbestyrelsen, vil jeg på beboeres vegne rette en særlig tak for indsatsen. Vaskerierne Vedrørende nye Master enheder til bookning/start af vaskemaskiner i vaskerierne: Afdelingsbestyrelserne i afdeling 1 og 3 har i 1 /2 år arbejdet med spørgsmålet om, hvornår vi skulle udskifte de nuværende booking maskiner, vi i dag bruger i vaskerierne. Dette har medført, at vi i to omgange har haft møder med leverandører af booking enheder, nemlig Electrolux og Nortec. 17

18 Her i marts er valget på ny leverandør så faldet på plads, og det blev vores nuværende leverandør Electrolux/Nyborg, der skal levere og opsætte de nye enheder. Hvornår det fysisk kommer til at ske, kan jeg ikke for nuværende her sidst i marts fortælle, men jeg vil mene det senest er sket efter sommerferien. Der vil i forbindelse med opsætning, efterfølgende blive afholdt gennemgang/undervisning i de enkelte vaskerier om, hvordan de nye enheder virker. Noget af det nye er, at man kan overvåge, altså tage en status på vaskeriet over Internettet for at se om der er ledige vaskemaskiner til brug for vask. Man kan også booke en fremtidig vask over Internettet. Som sagt vil der komme nærmere information ud til jer, når enhederne bliver skiftet i det enkelte vaskeri. Ny ejendomsfunktionær Godavs. Øgade beboere i afd.1. Som nogen jo nok har bemærket, så er der kommet ny gårdmand i Morsø-, Bogøog Sejrøgade. Jeg reagerer på navnet Bent K. og er en ganske fredelig og uformel type. Jeg har en baggrund som maskinreparatør i industrien, og har arbejdet med det i ca. 30 år, men som mange andre blev jeg for et års tid siden ramt af virksomhedslukning, og opdagede hurtigt, at man med 50 år på bagen har svært ved at finde nyt job. Derfor lod jeg mig omskole på et ejendomsservice kursus, for derved at øge mine jobmuligheder, og med ansøgning nr. 121 var der endelig et job hos Østparken, hvor jeg jo så arbejder i dag, og jeg er blevet taget godt imod. Privat er jeg gift og har to børn på 18 og 7 år. Alle beboere i mit område, er meget velkommen til at kontakte mig på mit job, hvis I skulle have et problem eller bare et spørgsmål. Juleudsmykning af altanerne Vindere af altan juleudsmykningskonkurrencen julen 2005 blev følgende: Saltholms/Bornholms/Morsøgade: Cecilia Melander, Saltholmsgade 12 1tv. 18

19 Bogø/Sejrøgade: Frisør de Rosche v/ Susanne de Rosche Konvalvej 26 - Aalborg Telefon A. Møller, Sejrøgade 16 1tv. Varmemester og ejendomsfunktionærer i afd. 1 Fra venstre: Ejendomsfunktionær Bent Kristensen, varmemester Erik Hansen og ejendomsfunktionær Keld Peitersen 19

20 Fællesaktiviteter for afdeling 1 og 3 Julefest med luciaoptog for de ældre i afdeling 1+3 Selvom vi er kommet langt ind i det nye år, og foråret venter lige om hjørnet, vil jeg her gerne sige tak til nissepigerne Ulla, Pia og Ingrid for deres indsats. Med deres hjælp blev det igen muligt at holde den hyggelige eftermiddag for vores lejere i afd. 1 og 3. Det var endnu engang en succes. Der kommer flere og flere til hvert år. Det må da betragtes som en succes. Ib og Rudi spillede, og vi sang alle de gode gamle julesange, så der var en rigtig god og hyggelig stemning. Vi håber da også på, at det er noget, der fortsat vil blive sluttet op om. 20

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00 2. maj 2014 Bestyrelsen Vivaboligs bestyrelse består, frem til repræsentantskabsmødet i 2014, jf. fusionsaftalen af

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset endnu engang og håber på et godt beboermøde. Vi har nogle gæster

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Først velkommen til jer beboer der har valgt at komme i aften. 1

Først velkommen til jer beboer der har valgt at komme i aften. 1 Side 1/6 Afdeling 16 Referat fra afdelingsmøde den 26. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 42 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Lis Andersen Tina Munkholm Bjarne Hajbert

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 26. august 2015 kl. 19.00 Sted Spaniensgade 25 A, kælderen Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål repræsenteret Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen.

Gæst: Kurt Sander fra ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen. Side 1/8 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 14. september 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 28 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

1. oktober 2012. Til stede: 45 lejemål, svarende til 90 stemmer

1. oktober 2012. Til stede: 45 lejemål, svarende til 90 stemmer Referat af ordinært afdelingsmøde i Afdeling 37-36 Nordre Munkegård onsdag den 19. september 2012 kl. 17.00 i afdelingens beboerlokaler, Dalstrøget 177, kælderen Til stede: 45 lejemål, svarende til 90

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Lise Stender, Inge Häuser og Palle Christensen havde meldt afbud. 1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde.

Lise Stender, Inge Häuser og Palle Christensen havde meldt afbud. 1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 14. januar 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 5 Nørregade, Egevænget Bolderslev og Uge Allégade Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331

Læs mere

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014 Lathyrushaven Indhold: Lathyrushaven skal have ny formand Ærgerligt Foråret Har du blomsterløg,

Læs mere

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 Så er tiden kommet, hvor vi afholder vores årlige afdelingsmøde (generalforsamling) og som det har været tradition de sidste par gange, afholdes

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 7 Lotte Bang Referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro 23 Mødetidspunkt : Onsdag d. 11. juni 2014 kl. 17:00-20:00 Mødet hævet : Onsdag d. 11. juni

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 19. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: 48 beboere samt bestyrelsen ved 44 lejemål

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen.

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen. 78 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. maj 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 19.45 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Eigil

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Salen, Treschowsgade 2 Dato: Den 25. januar 2016, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 51 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 X Chris Cully bestyrelsesformand X Irene Madsen Graver næstformand X Lis Fræer Nielsen bestyrelsesmedlem X Villy Jensen bestyrelsesmedlem X

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 31 beboere fordelt

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt 83 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 2. juni 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 18.30 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Iver

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere