Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3"

Transkript

1 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4 Elevernes forventninger... 4 Arbejdsmarkedets forventninger... 4 Kommunens forventninger til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole... 4 Bestyrelsens forventninger til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole... 5 Forventninger hos medarbejdere og ledelse... 5 Medarbejdere ansat efter sociale kapitler...5 Traditioner...5 Samarbejde og intern uddannelse/kompetenceudvikling...6 Udviklings områder for år Udvikling af den fælles virksomhedskultur og pædagogisk linje...6 Udvikling af samarbejde med Jobcenter, Skoleforvaltningen og UU...6 Opfølgning på udviklingsområderne i Udvikling af den fælles virksomhedskultur og pædagogisk linje...6 Udvikling af samarbejde med Jobcenter, Skoleforvaltningen og UU...7 Praksislæring på erhvervsskoler og produktionsskoler...7 Udslusning af eleverne...7 Faktuel virkelighed for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Elevgrundlag:...7 Personale:...7 Fælles tilbud til skolens elever...8 Almen undervisning... 8 Akupunktur:... 8 Ordblinde undervisning... 8 Individuel danskundervisning... 8 EXPRESS...8 EXPRESS EXPRESS Vejlednings afdeling:...9 Udviklings- og koordinerende opgaver (viceforstander):...9 Ledelse og administration...9 Afdeling Faaborg Værkstedet: Ejendomsservice/pedel linje Håndværker linje Håndværk og natur linje

2 Køkken kantine linje:...11 IT og Idræts linje:...12 Grafisk linje:...13 Samfund og formidlings linje...14 Afdeling Ringe Levnedsmiddel linje...15 Projekt linje...15 Håndværk og kultur linje...16 Ejendomsservice/ pedel linje...16 Fællesarrangementer for alle elever Kulturarrangementer:...17 / Ture:...17 Almen undervisning:

3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014 Lovgrundlag Lovgrundlaget for Produktionsskolen er generelt. Produktionsskolerne er selvejende institutioner underlagt Undervisningsministeriet. Faaborg-Midtfyn Produktionsskole fungerer under Lov nr af 29. december Målsætning Målet er at skabe en åben og dynamisk skole, der fungerer som bindeled mellem elever, uddannelsessteder og arbejdsmarked. Skolen skal hjælpe unge uden en ungdomsuddannelse med at tilegne sig færdigheder, der sætter dem i stand til at forfølge flere muligheder i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i deres sociale liv, end hvis de ikke havde været elev på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole. Målgruppe Unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde en sådan uddannelse, eller unge der har afbrudt en ungdomsuddannelse og har supplerende barrierer. Værdigrundlag Arbejdet på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole bygger på følgende værdier: - Faaborg-Midtfyn Produktionsskole fungerer som en helhed - Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er et troværdigt og ansvarligt udviklings rum for unge - Faaborg-Midtfyn Produktionsskole har en synlig fælles pædagogik - Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er et dynamisk omdrejningspunkt i arbejdet/samarbejdet med/omkring sårbare unge - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole arbejder vi professionelt - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole respekterer vi alle uanset tro, race, udseende - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole mødes medarbejdere, elever, kolleger og samarbejdspartnere med tillid - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole producerer vi ikke varer uden "kunder" - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole udvikler og engagerer vi os i fællesskab - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er alle medarbejdere positive og ansvarlige rollemodeller - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er medarbejderne ansvarlige for høj kvalitet og udvikling i arbejdet - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er vi åbne og lydhør overfor kritik - 3

4 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole må vi gerne tabe en produktion på gulvet, men ikke en elev!! Udgangspunktet for den pædagogiske proces er altid den enkelte elevs samlede situation. Indlæring understøttes af konkret handling, afprøvning og erfaring. Det pædagogiske arbejde afspejles i elevens dagligdag. Undervisningen lever op til Produktionsskolernes indholdsbekendtgørelse. Skolen har få enkle regler. Vi prioriterer at udfordre eleverne også i aktiviteter udenfor skolen, herunder fysiske udfordringer i naturen. Arbejdet med de unge foregår i dialog og ligeværdigt samarbejde. Skolen har få men faste traditioner. Forventninger Elevernes forventninger Eleverne antages at forvente af Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: - at lære noget, de kan se et formål med, og dermed bringe dem nærmere en chance for at få en uddannelse eller et job de kan tænke sig, og som de kan magte. - at få erfaringer som giver lyst og mod til videre uddannelse. - at arbejde med at udvikle sine personlige og faglige kompetencer. - at lære at tage stilling til og ansvar for livets valg. - at deltage i undervisning i almene fag, - dansk, matematik, samfundsfag m.v. - at få mulighed for at udvikle sig i et attraktivt ungdomsmiljø. Arbejdsmarkedets forventninger Arbejdsmarkedet forventer af Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: - at modtage elever, der er på linje med andre ansøgere til ledige jobs. - at der foregår en faglig træning af eleverne på skolen. - at der ikke skabes ufin konkurrence mellem skolen og erhvervslivet. - at der skabes en åben dialog og kontakt med det offentlige og det private arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner. Kommunens forventninger til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole NB: Det økonomiske grundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole kommer i form af et grundtilskud fra Faaborg- Midtfyn Kommune og et tilskud pr. elev fra staten. Uden et grundtilskud fra Kommunen gives ingen tilskud fra staten. At leve op til Kommunens forventninger er derfor en betingelse for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole eksistens, set i henhold til loven. Kommunen forventer af Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: - at de unge, med en periode på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole, bliver bedre egnede til/forberedt til at klare sig på uddannelses- og arbejdsmarkedet. - at der foregår en social og faglig træning af eleverne på skolen. - at de unge udsluses til selvforsørgelse. - at Produktionsskolen tager hånd om elevernes personlige udvikling. - 4

5 - at Produktionsskolen kan tilbyde de unge et attraktivt og udviklende ungdomsmiljø. Bestyrelsens forventninger til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Bestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole forventer at skolen: - giver eleverne værktøjer, der sætter dem i stand til at leve et engageret aktivt liv. - er en dynamisk og åben skole. Faaborg-Midtfyn Produktionsskole skal fungere som et bindeled mellem eleverne, uddannelsesstederne og virksomhederne - offentlige som private. - er et udviklingssted, hvor der foregår en faglig træning af eleverne. - tager produktionen på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole alvorligt, og således motiverer eleverne til at yde en indsats, som andre vil betale for. Eleverne skal mærke, at deres arbejde er værdsat. - drives som en fornuftig forretning. Forventninger hos medarbejdere og ledelse Medarbejdere og ledelse på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole forventer, at skolen: - er en åben skole, der samarbejder med uddannelsessteder og virksomheder. - beskæftiger eleverne såvel på skolen som ude i virksomhederne, alt under skolens ledelse. - giver eleverne gode betingelser for at udvikle deres personlige og faglige kompetencer. - giver eleverne gode betingelser for at komme i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet. - udvikler eleverne til at tage vare på sig selv og på andre. - giver eleverne respekt for kvalitet, så man gør tingene rigtigt første gang. Eleverne skal lære at glæde sig over god kvalitet. - er et godt sted at arbejde/være ansat. Et sted hvor man arbejder sammen og, hvor man er åben for dialog blandt medarbejdere, med ledelsen og med omverdenen. - giver mulighed for udvikling og efteruddannelse, som er nødvendig for at kunne bestride arbejdet tilfredsstillende. Medarbejdere ansat efter sociale kapitler Produktionsskolen forsøger med sin personalepolitik at leve op til statens forventninger omkring det "rummelige arbejdsmarked". På skolen tilstræber vi kontinuerligt at have personale ansat i flexjob, jobtræning, arbejdsprøvning eller lignende. Traditioner Skolen har få, men faste traditioner. Traditioner, som skal være med til at understøtte udvikling af skolen som et attraktivt ungdomsmiljø, hvor der både er faglige og personlige udfordringer, men også et socialt engagement i fællesskabet. Noget, som nogle af eleverne ikke har været en del af i deres skoletid eller kender fra deres familie og derfor skal lære. - Spisning i hverdagen er et fælles anliggende med mødepligt i kantinen og en gensidig forpligtigelse på enkle fælles rammer. - 5

6 - Almindelige tilbagevendende begivenheder som: kulturelle fællesarrangementer, åbent hus til jul, fælles julefest, evt. faglige ekskursioner. - Mandagsmøde, - et ugentligt fællesmøde med informationer, beretninger fra de forskellige linjer om aktiviteter i ugens løb m.m. Samarbejde og intern uddannelse/kompetenceudvikling For at sikre skolen som en samlet pædagogisk helhed, prioriterer vi fælles læring og uddannelse internt på tværs af linjerne højt. Vi er meget opmærksomme på ikke at isolere medarbejderne i det daglige arbejde på linjerne. Det er svært at bryde med dagligdagen og hente hjælp og inspiration hos hinanden. Vi afholder fælles pædagogiske temadage, hvor vi arbejder med skolens og medarbejdernes pædagogiske udvikling. Det giver et personligt og pædagogisk forum for den enkelte linjelærer til at arbejde med vanskelige områder både i relation til kolleger og elever. For at tilgodese de svageste unges uddannelsesbehov har vejledere og ledelse fortsat fokus på udvikling af den konkrete procedure for tilrettelæggelse af EGU forløb for de relevante elever på skolen. Faaborg-Midtfyn Produktionsskole har i 2007 indgået en samarbejdsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune om EGU. I 2008 har Faaborg-Midtfyn Produktionsskole indgået en samarbejdsaftale med Assens Kommune om EGU. På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole arbejder vi fortsat med integration af unge med anden etnisk baggrund end dansk. EXPRESS. Udviklings områder for år 2014 Udvikling af den fælles virksomhedskultur og pædagogisk linje Vi fortsætter med det fælles pædagogiske udviklingsarbejde på skolens pædagogiske dage. I 2014 er temaet den kognitive metode. En fortsættelse af den proces vi satte i gang i Alle linjemedarbejdere har nu fået grundkursus i Kognitiv metode og har nu kvalifikationer til at blive optaget på det efterfølgende uddannelsesforløb. De første 3 medarbejdere er startet på uddannelsen og de næste går i gang nå de første er færdige. Alle linjemedarbejdere har sagt ja til at tage uddannelsen i forbindelse med lokallønsforhandlingerne. Udvikling af samarbejde med Jobcenter, Skoleforvaltningen og UU Samarbejdet med Skoleforvaltningen, Jobcenter, primært omkring EGU fortsætter i Produktionsskolen er fortsat repræsenteret i visitationsudvalget til STU i Faaborg Midtfyn Kommune og bidrager til udvikling af uddannelsestilbuddene til denne målgruppe af unge. Opfølgning på udviklingsområderne i 2013 Udvikling af den fælles virksomhedskultur og pædagogisk linje Vi har afholdt pædagogiske dage, hvor alle medarbejdere sammen har fået grundkursus i Kognitiv Metode. Et kursus på 2 dage, som er en forudsætning for - 6

7 medarbejdernes optagelse på et efterfølgende uddannelsesforløb i Kognitiv Metode. Træning i konstruktiv udviklende samtale med de unge. Det giver forudsætninger og mulighed for at intensivere indsatsen i det daglig arbejde med fælles modeller og praksis for det pædagogiske arbejde med eleverne. Samtidig arbejder vi med, i praksis, at tilegne os enkle metoder og redskaber, som gør det muligt at supervisere hinanden i det daglige arbejde, når der opstår akut behov. (konflikter der optrapper, dilemmaer o.lign.). Udvikling af samarbejde med Jobcenter, Skoleforvaltningen og UU Samarbejdet med Skoleforvaltningen, Jobcenter, primært omkring EGU er i god udvikling. Vi er glade for skolens repræsentation i visitationsudvalget til STU. En stor opgave, der giver god faglighed i udvalget. Det kommer de unge til gode. Satspuljeprojekt, som Faaborg-Midtfyn Produktionsskole har været en del af er afsluttet med udgangen af Projektet er et tværkommunalt projekt hvor Faaborg Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø kommuner har deltaget. Praksislæring på erhvervsskoler og produktionsskoler Skolens linjelærer på IT og Idræt deltager i et projekt, hvor erhvervsskolelærere og produktionsskolelærere udveksler og udvikler pædagogisk metode i samarbejdet omkring de unges overgang fra produktionsskole til erhvervsskole. Projektet afsluttes med udgangen af Udslusning af eleverne Vi har fastholdt det særlige fokus på udslusningen af elever. Det kræver en stor ekstra indsats fra alle medarbejdere, at holde kontakten med eleverne de første 4 måneder, efter de forlader skolen. Det er i overgangsperioden til en ny aktivitet/uddannelse, job m.m. at især de særligt sårbare elever er skrøbelige. Det er ofte i denne fase eleverne falder fra, bliver væk eller lignende. Det er vigtigt, at vi har en god kontakt og kan hjælpe eleverne med at få lyst til at gøre næste forsøg. Faktuel virkelighed for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Elevgrundlag: 112 årselever 50 over 18 år 62 under 18 år Personale: 1 medarbejder økonomi, administration 1 medarbejder økonomi, administration 1 Kontorassistent 12 produktionsskolelærere 1 viceforstander / koordinator og pædagogisk leder 3 vejledere / EGU 4 praktiske medhjælpere 1 forstander - 7

8 Fælles tilbud til skolens elever Almen undervisning Dansk, matematik og samfundsfag er en integreret del af elevernes undervisning på linjerne. Herudover har alle elever dansk én gang ugentlig med deres linjelærer. En gang ugentlig har eleverne matematikundervisning med deres linjelærer. En del elever kommer til produktionsskolen med ønske om undervisning i de almene fag, hvor de ofte er meget svage. Nogle elever bruger dette tilbud til at vedligeholde deres boglige færdigheder. Andre har brug for at starte deres læring helt fra bunden. Undervisningen er tilrettelagt så den enkelte elev undervises med udgangspunkt i sit individuelle behov. Akupunktur: Øre akupunktur (NADA akupunktur) er et tilbud til skolens unge med særlige behov (misbrug, vold, psykisk ubalance, abstinenser, søvnløshed, fysisk eller psykisk uro,). Et tilbud, der støtter den unge i en urolig eller særlig vanskelig periode. To medarbejdere er uddannede. Tilbuddet kan ikke erstatte et behandlingstilbud, eller stå alene som et behandlingstilbud, men fungerer som støtte behandling. Ordblinde undervisning Der er mulighed for at modtage ordblindeundervisning som supplement til produktionsskoleforløbet. Det er AOF der afholder ordblindeundervisning og test. Individuel danskundervisning For unge vurderet ikke uddannelsesparate er der tilbud om dansk undervisning som supplement til produktionsskoleforløbet. Der er Faaborg-Midtfyn Kommunes ungdomsskole, der afholder denne undervisning. EXPRESS EXPRESS er et individuelt tilbud til elever med anden etnisk baggrund end dansk, som har et særligt behov for at modtage undervisning i "dansk som andet sprog". EXPRESS er opstået i samarbejde mellem Faaborg Midtfyn Kommunes Jobcenter, AOF Sprogcenter og Faaborg-Midtfyn Produktionsskole. EXPRESS er et attraktivt sted, hvor unge flygtninge møder unge danskere. EXPRESS 1 Indeholder undervisning i "dansk som andet sprog", varetaget af AOF Sprogcenter (på Produktionsskolen), og en produktionsskoledel på en af Produktionsskolens linjer. EXPRESS 2 Et forløb for ny ankomne flygtninge. Det 1. år er et rent sprogforløb suppleret med 2 timer vejledning og 3 timer idræt på Produktionsskolen. Sprogundervisningen varetages af AOF Sprogcenter Svendborg og foregår på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole enten i Ringe eller i Faaborg. Efter de første 1 2 år overgår eleverne til EXPRESS 1 (kombineret sprogskole undervisning og produktionsskole - 8

9 forløb). Det sidste år inden ordinær uddannelsesstart tilrettelægges som en kombination af produktionsskole og uddannelsesforløb. Vejlednings afdeling: 3 Uddannelses- / erhvervs - / EGU vejledere Opgaver: - Gruppevejledning på linjerne - Individuel vejledning og uddannelsesplanlægning med elever - Vejledning af unge med opstart af EGU, og vejledning under Erhvervsgrunduddannelses forløbet (EGU) - Planlægning, tilrettelæggelse og evaluering/udvikling af kombinationsforløb i samarbejde med erhvervsskolerne. - Samarbejde i et udvidet lokalt vejleder netværk (UU), der skal sikre at alle unge i kommunen har/får et tilbud om uddannelse, job eller produktionsskoleophold. - Samarbejde med UU vejlederne, indskrivning og udslusning af elever Udviklings- og koordinerende opgaver (viceforstander): Aftaleholder på eksterne vejledningsopgaver som indtægtsdækket virksomhed. Tilrettelæggelse og afholdelse af temadage for skolens personale og eksterne samarbejdsgrupper omkring vejledning, fælles begrebsdannelse og metodeudvikling. Mulighed for afholdelse af særligt tilbud til utilpassede unge. Særligt tilrettelagte træningsprogrammer for denne gruppe. (Cognitive Skills). Samarbejde i et udvidet lokalt vejleder netværk (UU), der skal sikre at alle unge i kommunen har/får et tilbud om uddannelse, job eller produktionsskoleophold. Udvikle samarbejde med sagsbehandlere og konsulenter i Faaborg- Midtfyn Kommune og øvrige relevante kommuner. Udviklingsprojekter (eksterne og interne). Samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune om STU (særligt tilrettelagt uddannelse) Supervisor og tovholder i produktionsskolens vejledning og undervisning. Ledelse og administration Skolens ledelse består af: Bestyrelsen: Forstanderen: Viceforstander: Bestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar. Forstanderen har ansvar for skolens virke, daglige drift og udvikling. Pædagogisk, praktisk, økonomisk og personalemæssigt. Viceforstanderen er stedfortræder for forstanderen, og en del af skolens daglige ledelse. Viceforstanderen er koordinerende vejleder og har sammen med forstanderen ansvar for pædagogisk ledelse og udvikling. - 9

10 Skolens administration består af: - 2 medarbejdere, - økonomi, administration: Ansvarlig for økonomi og administration i tæt samarbejde med forstanderen. - Kontorassistent - Viceforstander - Forstander Afdeling Faaborg Værkstedet: Består af 2 områder 1.Ejendomsservice/pedel linje 2.Håndværker linje Ca elever, 1 linjelærer, 1 praktisk medhjælper Indhold: Faglig og almen undervisning. Vejledning. Praktik Faglige områder: produktionsopgaver indenfor tømrer og snedker området. Reparation og vedligeholdelse af skolens ejendom Praktik på arbejdspladser og uddannelsessteder Dagligdagen på håndværkerlinjen består af opgaver i forbindelse med produktion ud af huset. I produktionen bliver der lagt vægt på, at eleven tilegner sig håndværksmæssige færdigheder og får kendskab til de håndværksmæssige uddannelser. Linjen kan påtage sig snedker og tømreropgaver. Eksempelvis: bygning af legehuse, mindre pavilloner, sheldere, udendørs borde bænke sæt m.m. for institutioner og private samt inventar og andre ting til institutioner. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk. Dagligdagen på linjen Ejendomsservice/pedel består af vedligeholdelse og renovering. Der bliver lagt vægt på, at eleven tilegner sig håndværksmæssige færdigheder og får kendskab til de håndværksmæssige uddannelser. - 10

11 Håndværk og natur linje Ca elever, 1 linjelærer, 1 medhjælper Linjen holder til i Produktionsskolens lokaler og værksted på havnen i Faaborg. Indhold: Faglig og almen undervisning. Vejledning. Praktik Faglige områder: Sejlads, håndværk og natur, metal, træ. Udendørs opgaver. Praktik på arbejdspladser og uddannelsessteder Det daglige arbejde er fordelt på følgende områder: Sejlads, - fiskeri, - vedligehold af både, - sø regler, - sø sikkerhed, håndværksopgaver bestående af grovere udendørs tømreropgaver, enkle metalopgaver. Eleverne har mulighed for at tage Speedbådskørekort. I produktionen bliver der lagt vægt på, at eleven tilegner sig håndværksmæssige færdigheder og får kendskab til de håndværksmæssige uddannelser. Det faglige værkstedsarbejde suppleres med almen undervisning, rengøring, vedligeholdelse af værkstederne, arbejde med EDB opgaver samt deltagelse i idræt. Linjen kan påtage sig større grove tømmeropgaver og enkle metalopgaver. Eksempelvis: bygning af bålhuse, sheldere, hegn, udendørs borde bænke sæt m.m. for institutioner og private. Eleverne har mulighed for at komme i praktik 4 uger hvert halve år. Køkken kantine linje: Ca elever 1 linjelærer, 1praktisk medhjælper Faglig og almen undervisning. Vejledning. Praktik Faglige områder: madlavning, økologi, råvare kendskab, kantinedrift, ernæring, rengøring, hygiejne, køkkenhave Linjen producerer mad til skolens kantine og står for den daglige kantinedrift. Linjen har en produktion af mad ud af huset på bestilling (forplejning til receptioner, kurser møder m.m.). Dagligdagen på Køkken kantine linjen Eleverne laver daglig mad til skolens og kantinens brugere ca personer, plus bestillinger ud af huset. - 11

12 Eleverne driver skolens kantine. Linjens elever og medarbejdere laver i fællesskab madplaner og fordeler arbejdsopgaverne, så alle elever i løbet af et længere ophold i produktionsskolens køkken har været igennem en oplæring på de forskellige områder. Madlavning, bagning, rengøring, servering, kantinedrift, indkøb, økonomi, hygiejne, økologi, kvalitet, planlægning, læsning af opskrift m.v. Samarbejde og faglig stolthed er et fast tema i det daglige arbejde. Det faglige værkstedsarbejde suppleres med almen undervisning, rengøring og vedligeholdelse af køkkenet, deltagelse i erhvervs og uddannelsesvejledning og idræt. En fast ugentlig eftermiddag er planlagt med besøg ud af huset. Virksomheder, kultur eller andre oplevelser. Linjens stærke side er, at køkkenets produktion hver dag (flere gange dagligt) præsenteres for resten af huset. Eleverne i køkkenet har en væsentlig rolle i huset: ingen elever i køkkenet ingen mad. Maden skal være færdig til tiden, så den enkelte elevs indsats nu og her har en synlig betydning. Produktionen er overskuelig og afsluttes stort set på én dag. Den enkelte elev følger produktionen fra start til slut. Eleverne har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed 4 uger hvert halve år. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. IT og Idræts linje: Ca elever 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning Fagområder: Der arbejdes med Office pakkens programmer, og eleverne starter med at tage PC kørekort. Du får viden om hardware, fejlfinding og reparation af PC ere. Du arbejder med: Produktionsopgaver ud af huset Praktik på arbejdspladser, uddannelsessteder På linjen er der plads til enkelte eksterne kursister, ligesom der kan drives ekstern kursusvirksomhed i begrænset omfang. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk. På grund af den faste struktur der er i linjens uge skema, og de formelle krav der er til PC-Kørekortet, er eleverne ikke i tvivl om, hvornår de er i en læreproces. De bliver løbende målt og vejet gennem opgaver og afslutningsvis igennem en test i hvert enkelt af de 7 moduler, der indgår i et internationalt PC-Kørekort. - 12

13 Det gælder også i de opgaver eleverne har, når de bygger en computer fra bunden. Virker den? Faste tidspunkter i ugen er afsat til projektarbejde med udvidede IT opgaver. Eleverne arbejder her i teams. Én eftermiddag ugentlig er faget samfundsfag. Elevernes arbejde bliver tilrettelagt individuelt. Den grundlæggende læring sker meget selvstændigt for eleven, og i det tempo som passer eleven bedst. Varigheden af det enkelte forløb aftales og justeres undervejs afhængig af sværhedsgraden og den enkelte elevs forudsætninger. Undervisningen er modul opdelt som PC-kørekortet. PC-Kørekortet s moduler giver eleverne en bevidsthed om egne evner, muligheder og et konkret slutresultat indenfor en overskuelig tidsramme. De stærkeste sider ved den nuværende arbejdsform er, at eleverne får nogle grundlæggende IT-færdigheder, som er anvendelige stort set alle steder. Eleverne lærer at arbejde selvstændigt og selv disponere over deres tid. Det er gode kvalifikationer for eleverne at få med sig herfra. Med supplement af idræt i alt 3 gange ugentlig får eleverne en god social træning og træning i problemløsning i de fælles relationer. Eleverne bygger og reparerer computere i mindre omfang internt og har andre praktiske opgaver. Eleverne kommer i praktik på en arbejdsplads og på et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. Grafisk linje: Ca elever 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning Fagområder: Der arbejdes med grafiske produktioner. Design, farvelære, tegning, Photoshop, Illustrator, In Design, hjemme sider. Produktionsopgaver ud af huset Praktik på arbejdspladser, uddannelsessteder Arbejdet på linjen udføres både som fælles undervisning og projekter, som individuelle opgaver og produktioner. Den grundlæggende læring sker meget selvstændigt for eleven, og i det tempo som passer eleven bedst. Varigheden af det enkelte forløb aftales og justeres undervejs afhængig af sværhedsgraden og den enkelte elevs forudsætninger. Eleverne arbejder sammen om opgaverne. - 13

14 Eleverne lærer at arbejde selvstændigt og selv disponere over deres tid. Det er gode kvalifikationer for eleverne at få med sig herfra. Eleverne på linjen arbejder med at vedligeholde skolens hjemmeside. En dag ugentlig arbejder eleverne med tegning/ billedudtryk og lignende. Eleverne kommer i praktik på en arbejdsplads og på et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. Samfund og formidlings linje Ca elever 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Pædagogik, psykologi, samfund, politik. Eksempler: Identitet og selvværd, empati og omsorg, moral og etik, kriminalitet og vold, børn, unge og ældre. Praktik på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, ekskursioner. Dagligdagen på linjen Samfund og formidling : På samfund og formidling starter vi dagen med at se nyhederne sammen. Efterfølgende taler vi om det, vi har set og hørt, hvilket er et vigtigt fundament for vores fælles forståelse af det samfund vi er en del af. Linjens fælles arbejde og produktion består i at skabe et magasin som uddeles til alle skolens elever både i Faaborg og Ringe. Udover at eleverne hver gang de starter en ny artikel skal lære at lave research, kildekritik og vinkle historierne, så de bliver relevante, arbejder eleverne med hver deres artikel og opfordres til at beskæftige sig med forskellige journalistiske virkemidler og genre, som interview, nyhedstrekanten, reportage, portræt, nekrolog, anmeldelse informative artikel og feature artikler. Dette arbejde er en meget selvstændig proces, som udfordrer elevernes evne til at være idérige og ansvarlige. I arbejdet med artikelskrivningen bruges størstedelen af tiden på indsamling af information research og andet opsøgende arbejde som fx. interviews, besøg eller deltagelse i arrangementer. Selve artiklerne skal max. fylde 2 A4 sider. I perioder undervises der fælles på linjen. Forløb om sociale kompetencer, seksualundervisning m.m.. Derudover er der løbende oplæg om nogle aktuelle emner som fx folketingsvalg, kulturelle mærkedag og andet som er vigtigt for samtidsforståelsen. Eleverne har mulighed for 4 ugers praktik hvert halve år, hvor de bliver aflønnet af skolen. Dette er en god mulighed for at få afprøvet sig selv og blive afklaret nærmere omkring fremtiden. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. - 14

15 Linjelæreren holder individuelle opfølgningssamtaler med eleven, og der Afdeling Ringe Levnedsmiddel linje Ca elever, 1 linjelærer, 1 medhjælper Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Køkken-kantine drift, sund og varieret kost, rengøring, service, planlægning og indkøb. Kultur, motion, almen undervisning. I hverdagen arbejder eleverne med opgaver inden for forskellige uddannelsesområder. Service, bager, ernæringsassistent, gastronom m.m. Eleverne driver skolens kantine og serverer dagligt mad til elever, medarbejder, kursister, gæster m.m.. Køkkenet kan levere forplejning i forbindelse med eksterne kurser, møder m.m.. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. Projekt linje Ca elever, 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Kreative opgaver, motion I hverdagen arbejder eleverne individuelt og sammen omkring fremstilling af billeder og udstillinger af disse. Eleverne har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed 4 uger hvert halve år. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. - 15

16 Håndværk og kultur linje Ca elever, 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Håndværk, kultur, natur, motion Produktion på bestilling, opbygning af jernalderprojekt og formidling af gamle håndværksmetoder til børn. En stor del af arbejdet er udendørs året rundt. Tilrettelæggelse og afholdelse af kulturhistoriske arrangementer for børn. Gamle enkle håndværk, som eleverne instruerer børnene i. Eleverne kommer i praktik på en arbejdsplads 4 uger hvert halve år. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. Ejendomsservice/ pedel linje Ca elever, 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Ejendomsvedligeholdelse og håndværksopgaver i relation til dette. Eleverne kommer i praktik på en arbejdsplads 4 uger hvert halve år. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. - 16

17 Fællesarrangementer for alle elever Kulturarrangementer: Arrangementer der rækker ud over en almindelig arbejdsdag. Kultur aktiviteter, fællesspisning m.m. fælles for skolens elever og linjemedarbejdere på skolens forskellige afdelinger. Ca. to gange årligt. Det går på skift mellem skolens afdelinger at tilrettelægge og afholde disse arrangementer. / Ture: Virksomheds og uddannelsesbesøg m.m. Almen undervisning: Indgår som en del af arbejdet på linjerne. Linjelærerne underviser én gang ugentlig i matematik og én gang ugentlig dansk. - 17

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige.

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige. Introduktion Alle har et talent på produktionsskolen kan du finde og styrke det, du måske ikke kunne, da du gik i folkeskolen. På produktionsskolen vil du opleve, at du får højere selvtillid og suger mere

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

nyborgungdomsskole.dk

nyborgungdomsskole.dk nyborgungdomsskole.dk Erhvervsfaglig Grunduddannelse er en toårig erhvervsuddannelse for unge under 29, som lærer bedst gennem praktiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte forløb Praktiske oplysninger

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Produktionshøjskolen Djursland

Produktionshøjskolen Djursland Produktionshøjskolen Djursland Virksomhedsplan for 2015 1. Overordnede mål Det er Produktionshøjskolens mål, at styrke de unges selvværd, ansvarsfølelse og engagement, således at de bliver i stand til

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved 1 4.0 STU - forløb Ungdomsuddannelsen er en 3-årig uddannelse for de unge, der har afsluttet 10. klasse. Uddannelsen skal sikre en glidende overgang fra skole til arbejdslivet. Unge, der har afsluttet

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info skurser på Fagretningen Benzin og spænding Auto Vi giver dig kendskab til indhold og opbygning af de faglige og teoretiske områder inden for fagretningen. I løbet af ugen vil du lære om nogle af de opgaver

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 2011 har været et godt år for Gøglerskolen, selvom vi har oplevet en mindre elevtilbagegang i efteråret. Det er lykkedes at få samlet det meste af Gøglerskolens aktiviteter på 3 adresser.

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. PRODUKTIONS- SKOLENS MÅLRETTEDE FORLØB Noget af det, vi skal

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid?

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid? Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid? Erhvervsuddannelsescenter Syd SØNDERBORG PRODUKTIONSHØJSKOLE sph@s-p-h.dk. www.s-p-h.dk DK-6400. Solglimt 4 7448 8028 Den Kombinerede

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse SIDE 1. Marts 2015

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse SIDE 1. Marts 2015 Kære Samarbejdspartnere Vores ambition med udsendelse af dette elektroniske nyhedsbrev er at holde jer orienteret om, hvad der sker på. Det første nyhedsbrev sendte vi ud til jer i september 2014. Vi regner

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

1. Motivation for uddannelse og lyst til læring. 1. Selvstændighed og ansvarlighed, tage initiativ til opgaveløsning.

1. Motivation for uddannelse og lyst til læring. 1. Selvstændighed og ansvarlighed, tage initiativ til opgaveløsning. Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. 9-10 klasse/ eller indenfor 1. Viden G 1 1 år efter. om krav til gennemførsel af 1 år efter at have forladt

Læs mere

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Modtaget af EGU: EGU visitation: EGU vejleder: Navn: Cpr: Adresse: Telefon/Mobil nr.: Postnr./By: Evt. kontaktperson/telefon nr.: E-mail: Branchevalg: Indstillers

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse

Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse Rammer og formål Lovgrundlag: Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandard: Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 103 Formål: At tilbyde beskyttet

Læs mere

Unge2-projektet. Nye ledere

Unge2-projektet. Nye ledere Unge2-projektet Unge2-projektet er et 9. klasses tilbud for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere mellem 15 og 25. Skolen hører administrativt under Lundebjergskolen og er placeret på Ballerup Sprogcenter.

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker I dag: Kaffe Fair er et særligt læringsrum, som samtidig er en café, der drives af Daghøjskolen FOKUS og ligger i hovedbiblioteket i det centrale

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Virksomhedsplan 2012 Indholdsfortegnelse 2 1. Beskrivelse af Produktionsskolen Nordvestjylland 3 1.1. Produktionsskolens bestyrelse

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere