Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3"

Transkript

1 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4 Elevernes forventninger... 4 Arbejdsmarkedets forventninger... 4 Kommunens forventninger til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole... 4 Bestyrelsens forventninger til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole... 5 Forventninger hos medarbejdere og ledelse... 5 Medarbejdere ansat efter sociale kapitler...5 Traditioner...5 Samarbejde og intern uddannelse/kompetenceudvikling...6 Udviklings områder for år Udvikling af den fælles virksomhedskultur og pædagogisk linje...6 Udvikling af samarbejde med Jobcenter, Skoleforvaltningen og UU...6 Opfølgning på udviklingsområderne i Udvikling af den fælles virksomhedskultur og pædagogisk linje...6 Udvikling af samarbejde med Jobcenter, Skoleforvaltningen og UU...7 Praksislæring på erhvervsskoler og produktionsskoler...7 Udslusning af eleverne...7 Faktuel virkelighed for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Elevgrundlag:...7 Personale:...7 Fælles tilbud til skolens elever...8 Almen undervisning... 8 Akupunktur:... 8 Ordblinde undervisning... 8 Individuel danskundervisning... 8 EXPRESS...8 EXPRESS EXPRESS Vejlednings afdeling:...9 Udviklings- og koordinerende opgaver (viceforstander):...9 Ledelse og administration...9 Afdeling Faaborg Værkstedet: Ejendomsservice/pedel linje Håndværker linje Håndværk og natur linje

2 Køkken kantine linje:...11 IT og Idræts linje:...12 Grafisk linje:...13 Samfund og formidlings linje...14 Afdeling Ringe Levnedsmiddel linje...15 Projekt linje...15 Håndværk og kultur linje...16 Ejendomsservice/ pedel linje...16 Fællesarrangementer for alle elever Kulturarrangementer:...17 / Ture:...17 Almen undervisning:

3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014 Lovgrundlag Lovgrundlaget for Produktionsskolen er generelt. Produktionsskolerne er selvejende institutioner underlagt Undervisningsministeriet. Faaborg-Midtfyn Produktionsskole fungerer under Lov nr af 29. december Målsætning Målet er at skabe en åben og dynamisk skole, der fungerer som bindeled mellem elever, uddannelsessteder og arbejdsmarked. Skolen skal hjælpe unge uden en ungdomsuddannelse med at tilegne sig færdigheder, der sætter dem i stand til at forfølge flere muligheder i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i deres sociale liv, end hvis de ikke havde været elev på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole. Målgruppe Unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde en sådan uddannelse, eller unge der har afbrudt en ungdomsuddannelse og har supplerende barrierer. Værdigrundlag Arbejdet på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole bygger på følgende værdier: - Faaborg-Midtfyn Produktionsskole fungerer som en helhed - Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er et troværdigt og ansvarligt udviklings rum for unge - Faaborg-Midtfyn Produktionsskole har en synlig fælles pædagogik - Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er et dynamisk omdrejningspunkt i arbejdet/samarbejdet med/omkring sårbare unge - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole arbejder vi professionelt - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole respekterer vi alle uanset tro, race, udseende - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole mødes medarbejdere, elever, kolleger og samarbejdspartnere med tillid - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole producerer vi ikke varer uden "kunder" - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole udvikler og engagerer vi os i fællesskab - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er alle medarbejdere positive og ansvarlige rollemodeller - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er medarbejderne ansvarlige for høj kvalitet og udvikling i arbejdet - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er vi åbne og lydhør overfor kritik - 3

4 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole må vi gerne tabe en produktion på gulvet, men ikke en elev!! Udgangspunktet for den pædagogiske proces er altid den enkelte elevs samlede situation. Indlæring understøttes af konkret handling, afprøvning og erfaring. Det pædagogiske arbejde afspejles i elevens dagligdag. Undervisningen lever op til Produktionsskolernes indholdsbekendtgørelse. Skolen har få enkle regler. Vi prioriterer at udfordre eleverne også i aktiviteter udenfor skolen, herunder fysiske udfordringer i naturen. Arbejdet med de unge foregår i dialog og ligeværdigt samarbejde. Skolen har få men faste traditioner. Forventninger Elevernes forventninger Eleverne antages at forvente af Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: - at lære noget, de kan se et formål med, og dermed bringe dem nærmere en chance for at få en uddannelse eller et job de kan tænke sig, og som de kan magte. - at få erfaringer som giver lyst og mod til videre uddannelse. - at arbejde med at udvikle sine personlige og faglige kompetencer. - at lære at tage stilling til og ansvar for livets valg. - at deltage i undervisning i almene fag, - dansk, matematik, samfundsfag m.v. - at få mulighed for at udvikle sig i et attraktivt ungdomsmiljø. Arbejdsmarkedets forventninger Arbejdsmarkedet forventer af Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: - at modtage elever, der er på linje med andre ansøgere til ledige jobs. - at der foregår en faglig træning af eleverne på skolen. - at der ikke skabes ufin konkurrence mellem skolen og erhvervslivet. - at der skabes en åben dialog og kontakt med det offentlige og det private arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner. Kommunens forventninger til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole NB: Det økonomiske grundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole kommer i form af et grundtilskud fra Faaborg- Midtfyn Kommune og et tilskud pr. elev fra staten. Uden et grundtilskud fra Kommunen gives ingen tilskud fra staten. At leve op til Kommunens forventninger er derfor en betingelse for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole eksistens, set i henhold til loven. Kommunen forventer af Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: - at de unge, med en periode på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole, bliver bedre egnede til/forberedt til at klare sig på uddannelses- og arbejdsmarkedet. - at der foregår en social og faglig træning af eleverne på skolen. - at de unge udsluses til selvforsørgelse. - at Produktionsskolen tager hånd om elevernes personlige udvikling. - 4

5 - at Produktionsskolen kan tilbyde de unge et attraktivt og udviklende ungdomsmiljø. Bestyrelsens forventninger til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Bestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole forventer at skolen: - giver eleverne værktøjer, der sætter dem i stand til at leve et engageret aktivt liv. - er en dynamisk og åben skole. Faaborg-Midtfyn Produktionsskole skal fungere som et bindeled mellem eleverne, uddannelsesstederne og virksomhederne - offentlige som private. - er et udviklingssted, hvor der foregår en faglig træning af eleverne. - tager produktionen på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole alvorligt, og således motiverer eleverne til at yde en indsats, som andre vil betale for. Eleverne skal mærke, at deres arbejde er værdsat. - drives som en fornuftig forretning. Forventninger hos medarbejdere og ledelse Medarbejdere og ledelse på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole forventer, at skolen: - er en åben skole, der samarbejder med uddannelsessteder og virksomheder. - beskæftiger eleverne såvel på skolen som ude i virksomhederne, alt under skolens ledelse. - giver eleverne gode betingelser for at udvikle deres personlige og faglige kompetencer. - giver eleverne gode betingelser for at komme i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet. - udvikler eleverne til at tage vare på sig selv og på andre. - giver eleverne respekt for kvalitet, så man gør tingene rigtigt første gang. Eleverne skal lære at glæde sig over god kvalitet. - er et godt sted at arbejde/være ansat. Et sted hvor man arbejder sammen og, hvor man er åben for dialog blandt medarbejdere, med ledelsen og med omverdenen. - giver mulighed for udvikling og efteruddannelse, som er nødvendig for at kunne bestride arbejdet tilfredsstillende. Medarbejdere ansat efter sociale kapitler Produktionsskolen forsøger med sin personalepolitik at leve op til statens forventninger omkring det "rummelige arbejdsmarked". På skolen tilstræber vi kontinuerligt at have personale ansat i flexjob, jobtræning, arbejdsprøvning eller lignende. Traditioner Skolen har få, men faste traditioner. Traditioner, som skal være med til at understøtte udvikling af skolen som et attraktivt ungdomsmiljø, hvor der både er faglige og personlige udfordringer, men også et socialt engagement i fællesskabet. Noget, som nogle af eleverne ikke har været en del af i deres skoletid eller kender fra deres familie og derfor skal lære. - Spisning i hverdagen er et fælles anliggende med mødepligt i kantinen og en gensidig forpligtigelse på enkle fælles rammer. - 5

6 - Almindelige tilbagevendende begivenheder som: kulturelle fællesarrangementer, åbent hus til jul, fælles julefest, evt. faglige ekskursioner. - Mandagsmøde, - et ugentligt fællesmøde med informationer, beretninger fra de forskellige linjer om aktiviteter i ugens løb m.m. Samarbejde og intern uddannelse/kompetenceudvikling For at sikre skolen som en samlet pædagogisk helhed, prioriterer vi fælles læring og uddannelse internt på tværs af linjerne højt. Vi er meget opmærksomme på ikke at isolere medarbejderne i det daglige arbejde på linjerne. Det er svært at bryde med dagligdagen og hente hjælp og inspiration hos hinanden. Vi afholder fælles pædagogiske temadage, hvor vi arbejder med skolens og medarbejdernes pædagogiske udvikling. Det giver et personligt og pædagogisk forum for den enkelte linjelærer til at arbejde med vanskelige områder både i relation til kolleger og elever. For at tilgodese de svageste unges uddannelsesbehov har vejledere og ledelse fortsat fokus på udvikling af den konkrete procedure for tilrettelæggelse af EGU forløb for de relevante elever på skolen. Faaborg-Midtfyn Produktionsskole har i 2007 indgået en samarbejdsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune om EGU. I 2008 har Faaborg-Midtfyn Produktionsskole indgået en samarbejdsaftale med Assens Kommune om EGU. På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole arbejder vi fortsat med integration af unge med anden etnisk baggrund end dansk. EXPRESS. Udviklings områder for år 2014 Udvikling af den fælles virksomhedskultur og pædagogisk linje Vi fortsætter med det fælles pædagogiske udviklingsarbejde på skolens pædagogiske dage. I 2014 er temaet den kognitive metode. En fortsættelse af den proces vi satte i gang i Alle linjemedarbejdere har nu fået grundkursus i Kognitiv metode og har nu kvalifikationer til at blive optaget på det efterfølgende uddannelsesforløb. De første 3 medarbejdere er startet på uddannelsen og de næste går i gang nå de første er færdige. Alle linjemedarbejdere har sagt ja til at tage uddannelsen i forbindelse med lokallønsforhandlingerne. Udvikling af samarbejde med Jobcenter, Skoleforvaltningen og UU Samarbejdet med Skoleforvaltningen, Jobcenter, primært omkring EGU fortsætter i Produktionsskolen er fortsat repræsenteret i visitationsudvalget til STU i Faaborg Midtfyn Kommune og bidrager til udvikling af uddannelsestilbuddene til denne målgruppe af unge. Opfølgning på udviklingsområderne i 2013 Udvikling af den fælles virksomhedskultur og pædagogisk linje Vi har afholdt pædagogiske dage, hvor alle medarbejdere sammen har fået grundkursus i Kognitiv Metode. Et kursus på 2 dage, som er en forudsætning for - 6

7 medarbejdernes optagelse på et efterfølgende uddannelsesforløb i Kognitiv Metode. Træning i konstruktiv udviklende samtale med de unge. Det giver forudsætninger og mulighed for at intensivere indsatsen i det daglig arbejde med fælles modeller og praksis for det pædagogiske arbejde med eleverne. Samtidig arbejder vi med, i praksis, at tilegne os enkle metoder og redskaber, som gør det muligt at supervisere hinanden i det daglige arbejde, når der opstår akut behov. (konflikter der optrapper, dilemmaer o.lign.). Udvikling af samarbejde med Jobcenter, Skoleforvaltningen og UU Samarbejdet med Skoleforvaltningen, Jobcenter, primært omkring EGU er i god udvikling. Vi er glade for skolens repræsentation i visitationsudvalget til STU. En stor opgave, der giver god faglighed i udvalget. Det kommer de unge til gode. Satspuljeprojekt, som Faaborg-Midtfyn Produktionsskole har været en del af er afsluttet med udgangen af Projektet er et tværkommunalt projekt hvor Faaborg Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø kommuner har deltaget. Praksislæring på erhvervsskoler og produktionsskoler Skolens linjelærer på IT og Idræt deltager i et projekt, hvor erhvervsskolelærere og produktionsskolelærere udveksler og udvikler pædagogisk metode i samarbejdet omkring de unges overgang fra produktionsskole til erhvervsskole. Projektet afsluttes med udgangen af Udslusning af eleverne Vi har fastholdt det særlige fokus på udslusningen af elever. Det kræver en stor ekstra indsats fra alle medarbejdere, at holde kontakten med eleverne de første 4 måneder, efter de forlader skolen. Det er i overgangsperioden til en ny aktivitet/uddannelse, job m.m. at især de særligt sårbare elever er skrøbelige. Det er ofte i denne fase eleverne falder fra, bliver væk eller lignende. Det er vigtigt, at vi har en god kontakt og kan hjælpe eleverne med at få lyst til at gøre næste forsøg. Faktuel virkelighed for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Elevgrundlag: 112 årselever 50 over 18 år 62 under 18 år Personale: 1 medarbejder økonomi, administration 1 medarbejder økonomi, administration 1 Kontorassistent 12 produktionsskolelærere 1 viceforstander / koordinator og pædagogisk leder 3 vejledere / EGU 4 praktiske medhjælpere 1 forstander - 7

8 Fælles tilbud til skolens elever Almen undervisning Dansk, matematik og samfundsfag er en integreret del af elevernes undervisning på linjerne. Herudover har alle elever dansk én gang ugentlig med deres linjelærer. En gang ugentlig har eleverne matematikundervisning med deres linjelærer. En del elever kommer til produktionsskolen med ønske om undervisning i de almene fag, hvor de ofte er meget svage. Nogle elever bruger dette tilbud til at vedligeholde deres boglige færdigheder. Andre har brug for at starte deres læring helt fra bunden. Undervisningen er tilrettelagt så den enkelte elev undervises med udgangspunkt i sit individuelle behov. Akupunktur: Øre akupunktur (NADA akupunktur) er et tilbud til skolens unge med særlige behov (misbrug, vold, psykisk ubalance, abstinenser, søvnløshed, fysisk eller psykisk uro,). Et tilbud, der støtter den unge i en urolig eller særlig vanskelig periode. To medarbejdere er uddannede. Tilbuddet kan ikke erstatte et behandlingstilbud, eller stå alene som et behandlingstilbud, men fungerer som støtte behandling. Ordblinde undervisning Der er mulighed for at modtage ordblindeundervisning som supplement til produktionsskoleforløbet. Det er AOF der afholder ordblindeundervisning og test. Individuel danskundervisning For unge vurderet ikke uddannelsesparate er der tilbud om dansk undervisning som supplement til produktionsskoleforløbet. Der er Faaborg-Midtfyn Kommunes ungdomsskole, der afholder denne undervisning. EXPRESS EXPRESS er et individuelt tilbud til elever med anden etnisk baggrund end dansk, som har et særligt behov for at modtage undervisning i "dansk som andet sprog". EXPRESS er opstået i samarbejde mellem Faaborg Midtfyn Kommunes Jobcenter, AOF Sprogcenter og Faaborg-Midtfyn Produktionsskole. EXPRESS er et attraktivt sted, hvor unge flygtninge møder unge danskere. EXPRESS 1 Indeholder undervisning i "dansk som andet sprog", varetaget af AOF Sprogcenter (på Produktionsskolen), og en produktionsskoledel på en af Produktionsskolens linjer. EXPRESS 2 Et forløb for ny ankomne flygtninge. Det 1. år er et rent sprogforløb suppleret med 2 timer vejledning og 3 timer idræt på Produktionsskolen. Sprogundervisningen varetages af AOF Sprogcenter Svendborg og foregår på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole enten i Ringe eller i Faaborg. Efter de første 1 2 år overgår eleverne til EXPRESS 1 (kombineret sprogskole undervisning og produktionsskole - 8

9 forløb). Det sidste år inden ordinær uddannelsesstart tilrettelægges som en kombination af produktionsskole og uddannelsesforløb. Vejlednings afdeling: 3 Uddannelses- / erhvervs - / EGU vejledere Opgaver: - Gruppevejledning på linjerne - Individuel vejledning og uddannelsesplanlægning med elever - Vejledning af unge med opstart af EGU, og vejledning under Erhvervsgrunduddannelses forløbet (EGU) - Planlægning, tilrettelæggelse og evaluering/udvikling af kombinationsforløb i samarbejde med erhvervsskolerne. - Samarbejde i et udvidet lokalt vejleder netværk (UU), der skal sikre at alle unge i kommunen har/får et tilbud om uddannelse, job eller produktionsskoleophold. - Samarbejde med UU vejlederne, indskrivning og udslusning af elever Udviklings- og koordinerende opgaver (viceforstander): Aftaleholder på eksterne vejledningsopgaver som indtægtsdækket virksomhed. Tilrettelæggelse og afholdelse af temadage for skolens personale og eksterne samarbejdsgrupper omkring vejledning, fælles begrebsdannelse og metodeudvikling. Mulighed for afholdelse af særligt tilbud til utilpassede unge. Særligt tilrettelagte træningsprogrammer for denne gruppe. (Cognitive Skills). Samarbejde i et udvidet lokalt vejleder netværk (UU), der skal sikre at alle unge i kommunen har/får et tilbud om uddannelse, job eller produktionsskoleophold. Udvikle samarbejde med sagsbehandlere og konsulenter i Faaborg- Midtfyn Kommune og øvrige relevante kommuner. Udviklingsprojekter (eksterne og interne). Samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune om STU (særligt tilrettelagt uddannelse) Supervisor og tovholder i produktionsskolens vejledning og undervisning. Ledelse og administration Skolens ledelse består af: Bestyrelsen: Forstanderen: Viceforstander: Bestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar. Forstanderen har ansvar for skolens virke, daglige drift og udvikling. Pædagogisk, praktisk, økonomisk og personalemæssigt. Viceforstanderen er stedfortræder for forstanderen, og en del af skolens daglige ledelse. Viceforstanderen er koordinerende vejleder og har sammen med forstanderen ansvar for pædagogisk ledelse og udvikling. - 9

10 Skolens administration består af: - 2 medarbejdere, - økonomi, administration: Ansvarlig for økonomi og administration i tæt samarbejde med forstanderen. - Kontorassistent - Viceforstander - Forstander Afdeling Faaborg Værkstedet: Består af 2 områder 1.Ejendomsservice/pedel linje 2.Håndværker linje Ca elever, 1 linjelærer, 1 praktisk medhjælper Indhold: Faglig og almen undervisning. Vejledning. Praktik Faglige områder: produktionsopgaver indenfor tømrer og snedker området. Reparation og vedligeholdelse af skolens ejendom Praktik på arbejdspladser og uddannelsessteder Dagligdagen på håndværkerlinjen består af opgaver i forbindelse med produktion ud af huset. I produktionen bliver der lagt vægt på, at eleven tilegner sig håndværksmæssige færdigheder og får kendskab til de håndværksmæssige uddannelser. Linjen kan påtage sig snedker og tømreropgaver. Eksempelvis: bygning af legehuse, mindre pavilloner, sheldere, udendørs borde bænke sæt m.m. for institutioner og private samt inventar og andre ting til institutioner. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk. Dagligdagen på linjen Ejendomsservice/pedel består af vedligeholdelse og renovering. Der bliver lagt vægt på, at eleven tilegner sig håndværksmæssige færdigheder og får kendskab til de håndværksmæssige uddannelser. - 10

11 Håndværk og natur linje Ca elever, 1 linjelærer, 1 medhjælper Linjen holder til i Produktionsskolens lokaler og værksted på havnen i Faaborg. Indhold: Faglig og almen undervisning. Vejledning. Praktik Faglige områder: Sejlads, håndværk og natur, metal, træ. Udendørs opgaver. Praktik på arbejdspladser og uddannelsessteder Det daglige arbejde er fordelt på følgende områder: Sejlads, - fiskeri, - vedligehold af både, - sø regler, - sø sikkerhed, håndværksopgaver bestående af grovere udendørs tømreropgaver, enkle metalopgaver. Eleverne har mulighed for at tage Speedbådskørekort. I produktionen bliver der lagt vægt på, at eleven tilegner sig håndværksmæssige færdigheder og får kendskab til de håndværksmæssige uddannelser. Det faglige værkstedsarbejde suppleres med almen undervisning, rengøring, vedligeholdelse af værkstederne, arbejde med EDB opgaver samt deltagelse i idræt. Linjen kan påtage sig større grove tømmeropgaver og enkle metalopgaver. Eksempelvis: bygning af bålhuse, sheldere, hegn, udendørs borde bænke sæt m.m. for institutioner og private. Eleverne har mulighed for at komme i praktik 4 uger hvert halve år. Køkken kantine linje: Ca elever 1 linjelærer, 1praktisk medhjælper Faglig og almen undervisning. Vejledning. Praktik Faglige områder: madlavning, økologi, råvare kendskab, kantinedrift, ernæring, rengøring, hygiejne, køkkenhave Linjen producerer mad til skolens kantine og står for den daglige kantinedrift. Linjen har en produktion af mad ud af huset på bestilling (forplejning til receptioner, kurser møder m.m.). Dagligdagen på Køkken kantine linjen Eleverne laver daglig mad til skolens og kantinens brugere ca personer, plus bestillinger ud af huset. - 11

12 Eleverne driver skolens kantine. Linjens elever og medarbejdere laver i fællesskab madplaner og fordeler arbejdsopgaverne, så alle elever i løbet af et længere ophold i produktionsskolens køkken har været igennem en oplæring på de forskellige områder. Madlavning, bagning, rengøring, servering, kantinedrift, indkøb, økonomi, hygiejne, økologi, kvalitet, planlægning, læsning af opskrift m.v. Samarbejde og faglig stolthed er et fast tema i det daglige arbejde. Det faglige værkstedsarbejde suppleres med almen undervisning, rengøring og vedligeholdelse af køkkenet, deltagelse i erhvervs og uddannelsesvejledning og idræt. En fast ugentlig eftermiddag er planlagt med besøg ud af huset. Virksomheder, kultur eller andre oplevelser. Linjens stærke side er, at køkkenets produktion hver dag (flere gange dagligt) præsenteres for resten af huset. Eleverne i køkkenet har en væsentlig rolle i huset: ingen elever i køkkenet ingen mad. Maden skal være færdig til tiden, så den enkelte elevs indsats nu og her har en synlig betydning. Produktionen er overskuelig og afsluttes stort set på én dag. Den enkelte elev følger produktionen fra start til slut. Eleverne har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed 4 uger hvert halve år. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. IT og Idræts linje: Ca elever 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning Fagområder: Der arbejdes med Office pakkens programmer, og eleverne starter med at tage PC kørekort. Du får viden om hardware, fejlfinding og reparation af PC ere. Du arbejder med: Produktionsopgaver ud af huset Praktik på arbejdspladser, uddannelsessteder På linjen er der plads til enkelte eksterne kursister, ligesom der kan drives ekstern kursusvirksomhed i begrænset omfang. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk. På grund af den faste struktur der er i linjens uge skema, og de formelle krav der er til PC-Kørekortet, er eleverne ikke i tvivl om, hvornår de er i en læreproces. De bliver løbende målt og vejet gennem opgaver og afslutningsvis igennem en test i hvert enkelt af de 7 moduler, der indgår i et internationalt PC-Kørekort. - 12

13 Det gælder også i de opgaver eleverne har, når de bygger en computer fra bunden. Virker den? Faste tidspunkter i ugen er afsat til projektarbejde med udvidede IT opgaver. Eleverne arbejder her i teams. Én eftermiddag ugentlig er faget samfundsfag. Elevernes arbejde bliver tilrettelagt individuelt. Den grundlæggende læring sker meget selvstændigt for eleven, og i det tempo som passer eleven bedst. Varigheden af det enkelte forløb aftales og justeres undervejs afhængig af sværhedsgraden og den enkelte elevs forudsætninger. Undervisningen er modul opdelt som PC-kørekortet. PC-Kørekortet s moduler giver eleverne en bevidsthed om egne evner, muligheder og et konkret slutresultat indenfor en overskuelig tidsramme. De stærkeste sider ved den nuværende arbejdsform er, at eleverne får nogle grundlæggende IT-færdigheder, som er anvendelige stort set alle steder. Eleverne lærer at arbejde selvstændigt og selv disponere over deres tid. Det er gode kvalifikationer for eleverne at få med sig herfra. Med supplement af idræt i alt 3 gange ugentlig får eleverne en god social træning og træning i problemløsning i de fælles relationer. Eleverne bygger og reparerer computere i mindre omfang internt og har andre praktiske opgaver. Eleverne kommer i praktik på en arbejdsplads og på et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. Grafisk linje: Ca elever 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning Fagområder: Der arbejdes med grafiske produktioner. Design, farvelære, tegning, Photoshop, Illustrator, In Design, hjemme sider. Produktionsopgaver ud af huset Praktik på arbejdspladser, uddannelsessteder Arbejdet på linjen udføres både som fælles undervisning og projekter, som individuelle opgaver og produktioner. Den grundlæggende læring sker meget selvstændigt for eleven, og i det tempo som passer eleven bedst. Varigheden af det enkelte forløb aftales og justeres undervejs afhængig af sværhedsgraden og den enkelte elevs forudsætninger. Eleverne arbejder sammen om opgaverne. - 13

14 Eleverne lærer at arbejde selvstændigt og selv disponere over deres tid. Det er gode kvalifikationer for eleverne at få med sig herfra. Eleverne på linjen arbejder med at vedligeholde skolens hjemmeside. En dag ugentlig arbejder eleverne med tegning/ billedudtryk og lignende. Eleverne kommer i praktik på en arbejdsplads og på et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. Samfund og formidlings linje Ca elever 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Pædagogik, psykologi, samfund, politik. Eksempler: Identitet og selvværd, empati og omsorg, moral og etik, kriminalitet og vold, børn, unge og ældre. Praktik på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, ekskursioner. Dagligdagen på linjen Samfund og formidling : På samfund og formidling starter vi dagen med at se nyhederne sammen. Efterfølgende taler vi om det, vi har set og hørt, hvilket er et vigtigt fundament for vores fælles forståelse af det samfund vi er en del af. Linjens fælles arbejde og produktion består i at skabe et magasin som uddeles til alle skolens elever både i Faaborg og Ringe. Udover at eleverne hver gang de starter en ny artikel skal lære at lave research, kildekritik og vinkle historierne, så de bliver relevante, arbejder eleverne med hver deres artikel og opfordres til at beskæftige sig med forskellige journalistiske virkemidler og genre, som interview, nyhedstrekanten, reportage, portræt, nekrolog, anmeldelse informative artikel og feature artikler. Dette arbejde er en meget selvstændig proces, som udfordrer elevernes evne til at være idérige og ansvarlige. I arbejdet med artikelskrivningen bruges størstedelen af tiden på indsamling af information research og andet opsøgende arbejde som fx. interviews, besøg eller deltagelse i arrangementer. Selve artiklerne skal max. fylde 2 A4 sider. I perioder undervises der fælles på linjen. Forløb om sociale kompetencer, seksualundervisning m.m.. Derudover er der løbende oplæg om nogle aktuelle emner som fx folketingsvalg, kulturelle mærkedag og andet som er vigtigt for samtidsforståelsen. Eleverne har mulighed for 4 ugers praktik hvert halve år, hvor de bliver aflønnet af skolen. Dette er en god mulighed for at få afprøvet sig selv og blive afklaret nærmere omkring fremtiden. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. - 14

15 Linjelæreren holder individuelle opfølgningssamtaler med eleven, og der Afdeling Ringe Levnedsmiddel linje Ca elever, 1 linjelærer, 1 medhjælper Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Køkken-kantine drift, sund og varieret kost, rengøring, service, planlægning og indkøb. Kultur, motion, almen undervisning. I hverdagen arbejder eleverne med opgaver inden for forskellige uddannelsesområder. Service, bager, ernæringsassistent, gastronom m.m. Eleverne driver skolens kantine og serverer dagligt mad til elever, medarbejder, kursister, gæster m.m.. Køkkenet kan levere forplejning i forbindelse med eksterne kurser, møder m.m.. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. Projekt linje Ca elever, 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Kreative opgaver, motion I hverdagen arbejder eleverne individuelt og sammen omkring fremstilling af billeder og udstillinger af disse. Eleverne har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed 4 uger hvert halve år. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. - 15

16 Håndværk og kultur linje Ca elever, 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Håndværk, kultur, natur, motion Produktion på bestilling, opbygning af jernalderprojekt og formidling af gamle håndværksmetoder til børn. En stor del af arbejdet er udendørs året rundt. Tilrettelæggelse og afholdelse af kulturhistoriske arrangementer for børn. Gamle enkle håndværk, som eleverne instruerer børnene i. Eleverne kommer i praktik på en arbejdsplads 4 uger hvert halve år. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. Ejendomsservice/ pedel linje Ca elever, 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Ejendomsvedligeholdelse og håndværksopgaver i relation til dette. Eleverne kommer i praktik på en arbejdsplads 4 uger hvert halve år. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. - 16

17 Fællesarrangementer for alle elever Kulturarrangementer: Arrangementer der rækker ud over en almindelig arbejdsdag. Kultur aktiviteter, fællesspisning m.m. fælles for skolens elever og linjemedarbejdere på skolens forskellige afdelinger. Ca. to gange årligt. Det går på skift mellem skolens afdelinger at tilrettelægge og afholde disse arrangementer. / Ture: Virksomheds og uddannelsesbesøg m.m. Almen undervisning: Indgår som en del af arbejdet på linjerne. Linjelærerne underviser én gang ugentlig i matematik og én gang ugentlig dansk. - 17

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

VIRK- SOM- HEDS- PLAN

VIRK- SOM- HEDS- PLAN VIRK- SOM- HEDS- PLAN 2015 Præsentation af skolen og værdigrundlag s. 2 Demokrati og solidaritet s. 2 Økologi s. 3 Pædagogisk grundlag s. 4 Succéskriterier s. 5 Sundhedspolitik s. 5 Øvrige mål for 2015

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Cykel Maler Snedker Catering Bibliotek IT grafisk Skomager Kontor og IT Finmekanik Metal og industri Kontor og reception Ejendomsservice / Vicevært

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Virksomhedsplanen er gældende for året 2015 Udarbejdet og senest revideret den 18. februar 2015 af André Gremaud, forstander Side

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015

Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015 Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015 Indhold: Præsentation af skolen og dens værdigrundlag s. 2 Øvrige mål for 2015 s. 4 Vejledning s. 5 Undervisning i grundlæggende færdigheder s. 6 Valgfag

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2014 Udarbejdet/senest revideret den 4. februar 2014 af André Gremaud, forstander Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej

Læs mere

Virksomhedsplan - 2013

Virksomhedsplan - 2013 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2013 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Beskrivelse og evaluering af eksisterende praksis på Virksomhedens sociale engagement: Afklaring og integration af udsatte grupper

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 1 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

Produktionsskoler generelt:

Produktionsskoler generelt: Produktionsskoler generelt: Målgruppe Produktionsskolen er for unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Aktivering og produktionsskole Eleverne kan optages direkte efter folkeskolen,

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere