Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3"

Transkript

1 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4 Elevernes forventninger... 4 Arbejdsmarkedets forventninger... 4 Kommunens forventninger til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole... 4 Bestyrelsens forventninger til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole... 5 Forventninger hos medarbejdere og ledelse... 5 Medarbejdere ansat efter sociale kapitler...5 Traditioner...5 Samarbejde og intern uddannelse/kompetenceudvikling...6 Udviklings områder for år Udvikling af den fælles virksomhedskultur og pædagogisk linje...6 Udvikling af samarbejde med Jobcenter, Skoleforvaltningen og UU...6 Opfølgning på udviklingsområderne i Udvikling af den fælles virksomhedskultur og pædagogisk linje...6 Udvikling af samarbejde med Jobcenter, Skoleforvaltningen og UU...7 Praksislæring på erhvervsskoler og produktionsskoler...7 Udslusning af eleverne...7 Faktuel virkelighed for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Elevgrundlag:...7 Personale:...7 Fælles tilbud til skolens elever...8 Almen undervisning... 8 Akupunktur:... 8 Ordblinde undervisning... 8 Individuel danskundervisning... 8 EXPRESS...8 EXPRESS EXPRESS Vejlednings afdeling:...9 Udviklings- og koordinerende opgaver (viceforstander):...9 Ledelse og administration...9 Afdeling Faaborg Værkstedet: Ejendomsservice/pedel linje Håndværker linje Håndværk og natur linje

2 Køkken kantine linje:...11 IT og Idræts linje:...12 Grafisk linje:...13 Samfund og formidlings linje...14 Afdeling Ringe Levnedsmiddel linje...15 Projekt linje...15 Håndværk og kultur linje...16 Ejendomsservice/ pedel linje...16 Fællesarrangementer for alle elever Kulturarrangementer:...17 / Ture:...17 Almen undervisning:

3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014 Lovgrundlag Lovgrundlaget for Produktionsskolen er generelt. Produktionsskolerne er selvejende institutioner underlagt Undervisningsministeriet. Faaborg-Midtfyn Produktionsskole fungerer under Lov nr af 29. december Målsætning Målet er at skabe en åben og dynamisk skole, der fungerer som bindeled mellem elever, uddannelsessteder og arbejdsmarked. Skolen skal hjælpe unge uden en ungdomsuddannelse med at tilegne sig færdigheder, der sætter dem i stand til at forfølge flere muligheder i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i deres sociale liv, end hvis de ikke havde været elev på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole. Målgruppe Unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde en sådan uddannelse, eller unge der har afbrudt en ungdomsuddannelse og har supplerende barrierer. Værdigrundlag Arbejdet på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole bygger på følgende værdier: - Faaborg-Midtfyn Produktionsskole fungerer som en helhed - Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er et troværdigt og ansvarligt udviklings rum for unge - Faaborg-Midtfyn Produktionsskole har en synlig fælles pædagogik - Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er et dynamisk omdrejningspunkt i arbejdet/samarbejdet med/omkring sårbare unge - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole arbejder vi professionelt - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole respekterer vi alle uanset tro, race, udseende - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole mødes medarbejdere, elever, kolleger og samarbejdspartnere med tillid - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole producerer vi ikke varer uden "kunder" - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole udvikler og engagerer vi os i fællesskab - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er alle medarbejdere positive og ansvarlige rollemodeller - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er medarbejderne ansvarlige for høj kvalitet og udvikling i arbejdet - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er vi åbne og lydhør overfor kritik - 3

4 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole må vi gerne tabe en produktion på gulvet, men ikke en elev!! Udgangspunktet for den pædagogiske proces er altid den enkelte elevs samlede situation. Indlæring understøttes af konkret handling, afprøvning og erfaring. Det pædagogiske arbejde afspejles i elevens dagligdag. Undervisningen lever op til Produktionsskolernes indholdsbekendtgørelse. Skolen har få enkle regler. Vi prioriterer at udfordre eleverne også i aktiviteter udenfor skolen, herunder fysiske udfordringer i naturen. Arbejdet med de unge foregår i dialog og ligeværdigt samarbejde. Skolen har få men faste traditioner. Forventninger Elevernes forventninger Eleverne antages at forvente af Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: - at lære noget, de kan se et formål med, og dermed bringe dem nærmere en chance for at få en uddannelse eller et job de kan tænke sig, og som de kan magte. - at få erfaringer som giver lyst og mod til videre uddannelse. - at arbejde med at udvikle sine personlige og faglige kompetencer. - at lære at tage stilling til og ansvar for livets valg. - at deltage i undervisning i almene fag, - dansk, matematik, samfundsfag m.v. - at få mulighed for at udvikle sig i et attraktivt ungdomsmiljø. Arbejdsmarkedets forventninger Arbejdsmarkedet forventer af Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: - at modtage elever, der er på linje med andre ansøgere til ledige jobs. - at der foregår en faglig træning af eleverne på skolen. - at der ikke skabes ufin konkurrence mellem skolen og erhvervslivet. - at der skabes en åben dialog og kontakt med det offentlige og det private arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner. Kommunens forventninger til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole NB: Det økonomiske grundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole kommer i form af et grundtilskud fra Faaborg- Midtfyn Kommune og et tilskud pr. elev fra staten. Uden et grundtilskud fra Kommunen gives ingen tilskud fra staten. At leve op til Kommunens forventninger er derfor en betingelse for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole eksistens, set i henhold til loven. Kommunen forventer af Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: - at de unge, med en periode på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole, bliver bedre egnede til/forberedt til at klare sig på uddannelses- og arbejdsmarkedet. - at der foregår en social og faglig træning af eleverne på skolen. - at de unge udsluses til selvforsørgelse. - at Produktionsskolen tager hånd om elevernes personlige udvikling. - 4

5 - at Produktionsskolen kan tilbyde de unge et attraktivt og udviklende ungdomsmiljø. Bestyrelsens forventninger til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Bestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole forventer at skolen: - giver eleverne værktøjer, der sætter dem i stand til at leve et engageret aktivt liv. - er en dynamisk og åben skole. Faaborg-Midtfyn Produktionsskole skal fungere som et bindeled mellem eleverne, uddannelsesstederne og virksomhederne - offentlige som private. - er et udviklingssted, hvor der foregår en faglig træning af eleverne. - tager produktionen på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole alvorligt, og således motiverer eleverne til at yde en indsats, som andre vil betale for. Eleverne skal mærke, at deres arbejde er værdsat. - drives som en fornuftig forretning. Forventninger hos medarbejdere og ledelse Medarbejdere og ledelse på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole forventer, at skolen: - er en åben skole, der samarbejder med uddannelsessteder og virksomheder. - beskæftiger eleverne såvel på skolen som ude i virksomhederne, alt under skolens ledelse. - giver eleverne gode betingelser for at udvikle deres personlige og faglige kompetencer. - giver eleverne gode betingelser for at komme i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet. - udvikler eleverne til at tage vare på sig selv og på andre. - giver eleverne respekt for kvalitet, så man gør tingene rigtigt første gang. Eleverne skal lære at glæde sig over god kvalitet. - er et godt sted at arbejde/være ansat. Et sted hvor man arbejder sammen og, hvor man er åben for dialog blandt medarbejdere, med ledelsen og med omverdenen. - giver mulighed for udvikling og efteruddannelse, som er nødvendig for at kunne bestride arbejdet tilfredsstillende. Medarbejdere ansat efter sociale kapitler Produktionsskolen forsøger med sin personalepolitik at leve op til statens forventninger omkring det "rummelige arbejdsmarked". På skolen tilstræber vi kontinuerligt at have personale ansat i flexjob, jobtræning, arbejdsprøvning eller lignende. Traditioner Skolen har få, men faste traditioner. Traditioner, som skal være med til at understøtte udvikling af skolen som et attraktivt ungdomsmiljø, hvor der både er faglige og personlige udfordringer, men også et socialt engagement i fællesskabet. Noget, som nogle af eleverne ikke har været en del af i deres skoletid eller kender fra deres familie og derfor skal lære. - Spisning i hverdagen er et fælles anliggende med mødepligt i kantinen og en gensidig forpligtigelse på enkle fælles rammer. - 5

6 - Almindelige tilbagevendende begivenheder som: kulturelle fællesarrangementer, åbent hus til jul, fælles julefest, evt. faglige ekskursioner. - Mandagsmøde, - et ugentligt fællesmøde med informationer, beretninger fra de forskellige linjer om aktiviteter i ugens løb m.m. Samarbejde og intern uddannelse/kompetenceudvikling For at sikre skolen som en samlet pædagogisk helhed, prioriterer vi fælles læring og uddannelse internt på tværs af linjerne højt. Vi er meget opmærksomme på ikke at isolere medarbejderne i det daglige arbejde på linjerne. Det er svært at bryde med dagligdagen og hente hjælp og inspiration hos hinanden. Vi afholder fælles pædagogiske temadage, hvor vi arbejder med skolens og medarbejdernes pædagogiske udvikling. Det giver et personligt og pædagogisk forum for den enkelte linjelærer til at arbejde med vanskelige områder både i relation til kolleger og elever. For at tilgodese de svageste unges uddannelsesbehov har vejledere og ledelse fortsat fokus på udvikling af den konkrete procedure for tilrettelæggelse af EGU forløb for de relevante elever på skolen. Faaborg-Midtfyn Produktionsskole har i 2007 indgået en samarbejdsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune om EGU. I 2008 har Faaborg-Midtfyn Produktionsskole indgået en samarbejdsaftale med Assens Kommune om EGU. På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole arbejder vi fortsat med integration af unge med anden etnisk baggrund end dansk. EXPRESS. Udviklings områder for år 2014 Udvikling af den fælles virksomhedskultur og pædagogisk linje Vi fortsætter med det fælles pædagogiske udviklingsarbejde på skolens pædagogiske dage. I 2014 er temaet den kognitive metode. En fortsættelse af den proces vi satte i gang i Alle linjemedarbejdere har nu fået grundkursus i Kognitiv metode og har nu kvalifikationer til at blive optaget på det efterfølgende uddannelsesforløb. De første 3 medarbejdere er startet på uddannelsen og de næste går i gang nå de første er færdige. Alle linjemedarbejdere har sagt ja til at tage uddannelsen i forbindelse med lokallønsforhandlingerne. Udvikling af samarbejde med Jobcenter, Skoleforvaltningen og UU Samarbejdet med Skoleforvaltningen, Jobcenter, primært omkring EGU fortsætter i Produktionsskolen er fortsat repræsenteret i visitationsudvalget til STU i Faaborg Midtfyn Kommune og bidrager til udvikling af uddannelsestilbuddene til denne målgruppe af unge. Opfølgning på udviklingsområderne i 2013 Udvikling af den fælles virksomhedskultur og pædagogisk linje Vi har afholdt pædagogiske dage, hvor alle medarbejdere sammen har fået grundkursus i Kognitiv Metode. Et kursus på 2 dage, som er en forudsætning for - 6

7 medarbejdernes optagelse på et efterfølgende uddannelsesforløb i Kognitiv Metode. Træning i konstruktiv udviklende samtale med de unge. Det giver forudsætninger og mulighed for at intensivere indsatsen i det daglig arbejde med fælles modeller og praksis for det pædagogiske arbejde med eleverne. Samtidig arbejder vi med, i praksis, at tilegne os enkle metoder og redskaber, som gør det muligt at supervisere hinanden i det daglige arbejde, når der opstår akut behov. (konflikter der optrapper, dilemmaer o.lign.). Udvikling af samarbejde med Jobcenter, Skoleforvaltningen og UU Samarbejdet med Skoleforvaltningen, Jobcenter, primært omkring EGU er i god udvikling. Vi er glade for skolens repræsentation i visitationsudvalget til STU. En stor opgave, der giver god faglighed i udvalget. Det kommer de unge til gode. Satspuljeprojekt, som Faaborg-Midtfyn Produktionsskole har været en del af er afsluttet med udgangen af Projektet er et tværkommunalt projekt hvor Faaborg Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø kommuner har deltaget. Praksislæring på erhvervsskoler og produktionsskoler Skolens linjelærer på IT og Idræt deltager i et projekt, hvor erhvervsskolelærere og produktionsskolelærere udveksler og udvikler pædagogisk metode i samarbejdet omkring de unges overgang fra produktionsskole til erhvervsskole. Projektet afsluttes med udgangen af Udslusning af eleverne Vi har fastholdt det særlige fokus på udslusningen af elever. Det kræver en stor ekstra indsats fra alle medarbejdere, at holde kontakten med eleverne de første 4 måneder, efter de forlader skolen. Det er i overgangsperioden til en ny aktivitet/uddannelse, job m.m. at især de særligt sårbare elever er skrøbelige. Det er ofte i denne fase eleverne falder fra, bliver væk eller lignende. Det er vigtigt, at vi har en god kontakt og kan hjælpe eleverne med at få lyst til at gøre næste forsøg. Faktuel virkelighed for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Elevgrundlag: 112 årselever 50 over 18 år 62 under 18 år Personale: 1 medarbejder økonomi, administration 1 medarbejder økonomi, administration 1 Kontorassistent 12 produktionsskolelærere 1 viceforstander / koordinator og pædagogisk leder 3 vejledere / EGU 4 praktiske medhjælpere 1 forstander - 7

8 Fælles tilbud til skolens elever Almen undervisning Dansk, matematik og samfundsfag er en integreret del af elevernes undervisning på linjerne. Herudover har alle elever dansk én gang ugentlig med deres linjelærer. En gang ugentlig har eleverne matematikundervisning med deres linjelærer. En del elever kommer til produktionsskolen med ønske om undervisning i de almene fag, hvor de ofte er meget svage. Nogle elever bruger dette tilbud til at vedligeholde deres boglige færdigheder. Andre har brug for at starte deres læring helt fra bunden. Undervisningen er tilrettelagt så den enkelte elev undervises med udgangspunkt i sit individuelle behov. Akupunktur: Øre akupunktur (NADA akupunktur) er et tilbud til skolens unge med særlige behov (misbrug, vold, psykisk ubalance, abstinenser, søvnløshed, fysisk eller psykisk uro,). Et tilbud, der støtter den unge i en urolig eller særlig vanskelig periode. To medarbejdere er uddannede. Tilbuddet kan ikke erstatte et behandlingstilbud, eller stå alene som et behandlingstilbud, men fungerer som støtte behandling. Ordblinde undervisning Der er mulighed for at modtage ordblindeundervisning som supplement til produktionsskoleforløbet. Det er AOF der afholder ordblindeundervisning og test. Individuel danskundervisning For unge vurderet ikke uddannelsesparate er der tilbud om dansk undervisning som supplement til produktionsskoleforløbet. Der er Faaborg-Midtfyn Kommunes ungdomsskole, der afholder denne undervisning. EXPRESS EXPRESS er et individuelt tilbud til elever med anden etnisk baggrund end dansk, som har et særligt behov for at modtage undervisning i "dansk som andet sprog". EXPRESS er opstået i samarbejde mellem Faaborg Midtfyn Kommunes Jobcenter, AOF Sprogcenter og Faaborg-Midtfyn Produktionsskole. EXPRESS er et attraktivt sted, hvor unge flygtninge møder unge danskere. EXPRESS 1 Indeholder undervisning i "dansk som andet sprog", varetaget af AOF Sprogcenter (på Produktionsskolen), og en produktionsskoledel på en af Produktionsskolens linjer. EXPRESS 2 Et forløb for ny ankomne flygtninge. Det 1. år er et rent sprogforløb suppleret med 2 timer vejledning og 3 timer idræt på Produktionsskolen. Sprogundervisningen varetages af AOF Sprogcenter Svendborg og foregår på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole enten i Ringe eller i Faaborg. Efter de første 1 2 år overgår eleverne til EXPRESS 1 (kombineret sprogskole undervisning og produktionsskole - 8

9 forløb). Det sidste år inden ordinær uddannelsesstart tilrettelægges som en kombination af produktionsskole og uddannelsesforløb. Vejlednings afdeling: 3 Uddannelses- / erhvervs - / EGU vejledere Opgaver: - Gruppevejledning på linjerne - Individuel vejledning og uddannelsesplanlægning med elever - Vejledning af unge med opstart af EGU, og vejledning under Erhvervsgrunduddannelses forløbet (EGU) - Planlægning, tilrettelæggelse og evaluering/udvikling af kombinationsforløb i samarbejde med erhvervsskolerne. - Samarbejde i et udvidet lokalt vejleder netværk (UU), der skal sikre at alle unge i kommunen har/får et tilbud om uddannelse, job eller produktionsskoleophold. - Samarbejde med UU vejlederne, indskrivning og udslusning af elever Udviklings- og koordinerende opgaver (viceforstander): Aftaleholder på eksterne vejledningsopgaver som indtægtsdækket virksomhed. Tilrettelæggelse og afholdelse af temadage for skolens personale og eksterne samarbejdsgrupper omkring vejledning, fælles begrebsdannelse og metodeudvikling. Mulighed for afholdelse af særligt tilbud til utilpassede unge. Særligt tilrettelagte træningsprogrammer for denne gruppe. (Cognitive Skills). Samarbejde i et udvidet lokalt vejleder netværk (UU), der skal sikre at alle unge i kommunen har/får et tilbud om uddannelse, job eller produktionsskoleophold. Udvikle samarbejde med sagsbehandlere og konsulenter i Faaborg- Midtfyn Kommune og øvrige relevante kommuner. Udviklingsprojekter (eksterne og interne). Samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune om STU (særligt tilrettelagt uddannelse) Supervisor og tovholder i produktionsskolens vejledning og undervisning. Ledelse og administration Skolens ledelse består af: Bestyrelsen: Forstanderen: Viceforstander: Bestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar. Forstanderen har ansvar for skolens virke, daglige drift og udvikling. Pædagogisk, praktisk, økonomisk og personalemæssigt. Viceforstanderen er stedfortræder for forstanderen, og en del af skolens daglige ledelse. Viceforstanderen er koordinerende vejleder og har sammen med forstanderen ansvar for pædagogisk ledelse og udvikling. - 9

10 Skolens administration består af: - 2 medarbejdere, - økonomi, administration: Ansvarlig for økonomi og administration i tæt samarbejde med forstanderen. - Kontorassistent - Viceforstander - Forstander Afdeling Faaborg Værkstedet: Består af 2 områder 1.Ejendomsservice/pedel linje 2.Håndværker linje Ca elever, 1 linjelærer, 1 praktisk medhjælper Indhold: Faglig og almen undervisning. Vejledning. Praktik Faglige områder: produktionsopgaver indenfor tømrer og snedker området. Reparation og vedligeholdelse af skolens ejendom Praktik på arbejdspladser og uddannelsessteder Dagligdagen på håndværkerlinjen består af opgaver i forbindelse med produktion ud af huset. I produktionen bliver der lagt vægt på, at eleven tilegner sig håndværksmæssige færdigheder og får kendskab til de håndværksmæssige uddannelser. Linjen kan påtage sig snedker og tømreropgaver. Eksempelvis: bygning af legehuse, mindre pavilloner, sheldere, udendørs borde bænke sæt m.m. for institutioner og private samt inventar og andre ting til institutioner. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk. Dagligdagen på linjen Ejendomsservice/pedel består af vedligeholdelse og renovering. Der bliver lagt vægt på, at eleven tilegner sig håndværksmæssige færdigheder og får kendskab til de håndværksmæssige uddannelser. - 10

11 Håndværk og natur linje Ca elever, 1 linjelærer, 1 medhjælper Linjen holder til i Produktionsskolens lokaler og værksted på havnen i Faaborg. Indhold: Faglig og almen undervisning. Vejledning. Praktik Faglige områder: Sejlads, håndværk og natur, metal, træ. Udendørs opgaver. Praktik på arbejdspladser og uddannelsessteder Det daglige arbejde er fordelt på følgende områder: Sejlads, - fiskeri, - vedligehold af både, - sø regler, - sø sikkerhed, håndværksopgaver bestående af grovere udendørs tømreropgaver, enkle metalopgaver. Eleverne har mulighed for at tage Speedbådskørekort. I produktionen bliver der lagt vægt på, at eleven tilegner sig håndværksmæssige færdigheder og får kendskab til de håndværksmæssige uddannelser. Det faglige værkstedsarbejde suppleres med almen undervisning, rengøring, vedligeholdelse af værkstederne, arbejde med EDB opgaver samt deltagelse i idræt. Linjen kan påtage sig større grove tømmeropgaver og enkle metalopgaver. Eksempelvis: bygning af bålhuse, sheldere, hegn, udendørs borde bænke sæt m.m. for institutioner og private. Eleverne har mulighed for at komme i praktik 4 uger hvert halve år. Køkken kantine linje: Ca elever 1 linjelærer, 1praktisk medhjælper Faglig og almen undervisning. Vejledning. Praktik Faglige områder: madlavning, økologi, råvare kendskab, kantinedrift, ernæring, rengøring, hygiejne, køkkenhave Linjen producerer mad til skolens kantine og står for den daglige kantinedrift. Linjen har en produktion af mad ud af huset på bestilling (forplejning til receptioner, kurser møder m.m.). Dagligdagen på Køkken kantine linjen Eleverne laver daglig mad til skolens og kantinens brugere ca personer, plus bestillinger ud af huset. - 11

12 Eleverne driver skolens kantine. Linjens elever og medarbejdere laver i fællesskab madplaner og fordeler arbejdsopgaverne, så alle elever i løbet af et længere ophold i produktionsskolens køkken har været igennem en oplæring på de forskellige områder. Madlavning, bagning, rengøring, servering, kantinedrift, indkøb, økonomi, hygiejne, økologi, kvalitet, planlægning, læsning af opskrift m.v. Samarbejde og faglig stolthed er et fast tema i det daglige arbejde. Det faglige værkstedsarbejde suppleres med almen undervisning, rengøring og vedligeholdelse af køkkenet, deltagelse i erhvervs og uddannelsesvejledning og idræt. En fast ugentlig eftermiddag er planlagt med besøg ud af huset. Virksomheder, kultur eller andre oplevelser. Linjens stærke side er, at køkkenets produktion hver dag (flere gange dagligt) præsenteres for resten af huset. Eleverne i køkkenet har en væsentlig rolle i huset: ingen elever i køkkenet ingen mad. Maden skal være færdig til tiden, så den enkelte elevs indsats nu og her har en synlig betydning. Produktionen er overskuelig og afsluttes stort set på én dag. Den enkelte elev følger produktionen fra start til slut. Eleverne har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed 4 uger hvert halve år. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. IT og Idræts linje: Ca elever 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning Fagområder: Der arbejdes med Office pakkens programmer, og eleverne starter med at tage PC kørekort. Du får viden om hardware, fejlfinding og reparation af PC ere. Du arbejder med: Produktionsopgaver ud af huset Praktik på arbejdspladser, uddannelsessteder På linjen er der plads til enkelte eksterne kursister, ligesom der kan drives ekstern kursusvirksomhed i begrænset omfang. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk. På grund af den faste struktur der er i linjens uge skema, og de formelle krav der er til PC-Kørekortet, er eleverne ikke i tvivl om, hvornår de er i en læreproces. De bliver løbende målt og vejet gennem opgaver og afslutningsvis igennem en test i hvert enkelt af de 7 moduler, der indgår i et internationalt PC-Kørekort. - 12

13 Det gælder også i de opgaver eleverne har, når de bygger en computer fra bunden. Virker den? Faste tidspunkter i ugen er afsat til projektarbejde med udvidede IT opgaver. Eleverne arbejder her i teams. Én eftermiddag ugentlig er faget samfundsfag. Elevernes arbejde bliver tilrettelagt individuelt. Den grundlæggende læring sker meget selvstændigt for eleven, og i det tempo som passer eleven bedst. Varigheden af det enkelte forløb aftales og justeres undervejs afhængig af sværhedsgraden og den enkelte elevs forudsætninger. Undervisningen er modul opdelt som PC-kørekortet. PC-Kørekortet s moduler giver eleverne en bevidsthed om egne evner, muligheder og et konkret slutresultat indenfor en overskuelig tidsramme. De stærkeste sider ved den nuværende arbejdsform er, at eleverne får nogle grundlæggende IT-færdigheder, som er anvendelige stort set alle steder. Eleverne lærer at arbejde selvstændigt og selv disponere over deres tid. Det er gode kvalifikationer for eleverne at få med sig herfra. Med supplement af idræt i alt 3 gange ugentlig får eleverne en god social træning og træning i problemløsning i de fælles relationer. Eleverne bygger og reparerer computere i mindre omfang internt og har andre praktiske opgaver. Eleverne kommer i praktik på en arbejdsplads og på et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. Grafisk linje: Ca elever 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning Fagområder: Der arbejdes med grafiske produktioner. Design, farvelære, tegning, Photoshop, Illustrator, In Design, hjemme sider. Produktionsopgaver ud af huset Praktik på arbejdspladser, uddannelsessteder Arbejdet på linjen udføres både som fælles undervisning og projekter, som individuelle opgaver og produktioner. Den grundlæggende læring sker meget selvstændigt for eleven, og i det tempo som passer eleven bedst. Varigheden af det enkelte forløb aftales og justeres undervejs afhængig af sværhedsgraden og den enkelte elevs forudsætninger. Eleverne arbejder sammen om opgaverne. - 13

14 Eleverne lærer at arbejde selvstændigt og selv disponere over deres tid. Det er gode kvalifikationer for eleverne at få med sig herfra. Eleverne på linjen arbejder med at vedligeholde skolens hjemmeside. En dag ugentlig arbejder eleverne med tegning/ billedudtryk og lignende. Eleverne kommer i praktik på en arbejdsplads og på et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. Samfund og formidlings linje Ca elever 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Pædagogik, psykologi, samfund, politik. Eksempler: Identitet og selvværd, empati og omsorg, moral og etik, kriminalitet og vold, børn, unge og ældre. Praktik på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, ekskursioner. Dagligdagen på linjen Samfund og formidling : På samfund og formidling starter vi dagen med at se nyhederne sammen. Efterfølgende taler vi om det, vi har set og hørt, hvilket er et vigtigt fundament for vores fælles forståelse af det samfund vi er en del af. Linjens fælles arbejde og produktion består i at skabe et magasin som uddeles til alle skolens elever både i Faaborg og Ringe. Udover at eleverne hver gang de starter en ny artikel skal lære at lave research, kildekritik og vinkle historierne, så de bliver relevante, arbejder eleverne med hver deres artikel og opfordres til at beskæftige sig med forskellige journalistiske virkemidler og genre, som interview, nyhedstrekanten, reportage, portræt, nekrolog, anmeldelse informative artikel og feature artikler. Dette arbejde er en meget selvstændig proces, som udfordrer elevernes evne til at være idérige og ansvarlige. I arbejdet med artikelskrivningen bruges størstedelen af tiden på indsamling af information research og andet opsøgende arbejde som fx. interviews, besøg eller deltagelse i arrangementer. Selve artiklerne skal max. fylde 2 A4 sider. I perioder undervises der fælles på linjen. Forløb om sociale kompetencer, seksualundervisning m.m.. Derudover er der løbende oplæg om nogle aktuelle emner som fx folketingsvalg, kulturelle mærkedag og andet som er vigtigt for samtidsforståelsen. Eleverne har mulighed for 4 ugers praktik hvert halve år, hvor de bliver aflønnet af skolen. Dette er en god mulighed for at få afprøvet sig selv og blive afklaret nærmere omkring fremtiden. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. - 14

15 Linjelæreren holder individuelle opfølgningssamtaler med eleven, og der Afdeling Ringe Levnedsmiddel linje Ca elever, 1 linjelærer, 1 medhjælper Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Køkken-kantine drift, sund og varieret kost, rengøring, service, planlægning og indkøb. Kultur, motion, almen undervisning. I hverdagen arbejder eleverne med opgaver inden for forskellige uddannelsesområder. Service, bager, ernæringsassistent, gastronom m.m. Eleverne driver skolens kantine og serverer dagligt mad til elever, medarbejder, kursister, gæster m.m.. Køkkenet kan levere forplejning i forbindelse med eksterne kurser, møder m.m.. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. Projekt linje Ca elever, 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Kreative opgaver, motion I hverdagen arbejder eleverne individuelt og sammen omkring fremstilling af billeder og udstillinger af disse. Eleverne har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed 4 uger hvert halve år. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. - 15

16 Håndværk og kultur linje Ca elever, 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Håndværk, kultur, natur, motion Produktion på bestilling, opbygning af jernalderprojekt og formidling af gamle håndværksmetoder til børn. En stor del af arbejdet er udendørs året rundt. Tilrettelæggelse og afholdelse af kulturhistoriske arrangementer for børn. Gamle enkle håndværk, som eleverne instruerer børnene i. Eleverne kommer i praktik på en arbejdsplads 4 uger hvert halve år. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. Ejendomsservice/ pedel linje Ca elever, 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Ejendomsvedligeholdelse og håndværksopgaver i relation til dette. Eleverne kommer i praktik på en arbejdsplads 4 uger hvert halve år. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. - 16

17 Fællesarrangementer for alle elever Kulturarrangementer: Arrangementer der rækker ud over en almindelig arbejdsdag. Kultur aktiviteter, fællesspisning m.m. fælles for skolens elever og linjemedarbejdere på skolens forskellige afdelinger. Ca. to gange årligt. Det går på skift mellem skolens afdelinger at tilrettelægge og afholde disse arrangementer. / Ture: Virksomheds og uddannelsesbesøg m.m. Almen undervisning: Indgår som en del af arbejdet på linjerne. Linjelærerne underviser én gang ugentlig i matematik og én gang ugentlig dansk. - 17

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2016... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2016... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2016... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb.

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb. Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne. Vision Eleven oplever garantiskolen

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

Undervisningsplan for STU

Undervisningsplan for STU Undervisningsplan for STU Navn: Cpr nr.: Periode : XX Vejleder: Adresse: Postnr.: Tlf.nr : Mail- adresse: Sagsbehandler jobdelen: Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker

Læs mere

Undervisningsplan for STU

Undervisningsplan for STU Undervisningsplan for STU Navn: Cpr nr.: Periode : XX Vejleder: Adresse: Postnr.: Tlf.nr : Mail- adresse: Sagsbehandler jobdelen: Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

Fokus på autodidakt læring

Fokus på autodidakt læring Fokus på autodidakt læring - hjælp til selvhjælp, indenfor træ og metal Om Råt&Godt Råt&Godt er en socialøkonomisk virksomhed. En virksomhed der fungerer som en helt almindelig produktionsvirksomhed, men

Læs mere

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge Et uddannelsesforberedende tilbud til unge 1 Indhold 1. Baggrund 2. Målgruppe 3. Målsætning 4. Forløb og optagelse 5. Indhold 6. Dokumentation for indsatsen 7. Visitation 8. Organisering. Tilbuddet. Samarbejde

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

EMU Klassen på Erhvervsskolen.

EMU Klassen på Erhvervsskolen. EMU Klassen på Erhvervsskolen. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge Erhvervs modning & Udviklings forløb. Vi visiterer Unge henvist fra Jobcenter efter Lov om aktiv beskæftigelse 32 Unge henvist

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Virksomhedsplan 2014/15

Virksomhedsplan 2014/15 Virksomhedsplan 2014/15 1 Indledning Produktionsskolen Vejen blev oprettet 1. juli 2007 som en fusion mellem Stenderup Produktionshøjskole og Produktionsskolen På Sporet i Lunderskov. Som en konsekvens

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af basisordforråd Statisk/dynamisk årsplan

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

R A P P O R T. Aktiveringstilbud til unge. Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016.

R A P P O R T. Aktiveringstilbud til unge. Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016. R A P P O R T Aktiveringstilbud til unge Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016. A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelse...

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde 2016 Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Produktionsskolen Varde - Hammeren 3 6800 Varde Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Denne virksomhedsplan udspringer af lov om produktionsskoler,

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige.

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige. Introduktion Alle har et talent på produktionsskolen kan du finde og styrke det, du måske ikke kunne, da du gik i folkeskolen. På produktionsskolen vil du opleve, at du får højere selvtillid og suger mere

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver. Ny førtidspension muligheder/begrænsninger

Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver. Ny førtidspension muligheder/begrænsninger Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver Ny førtidspension muligheder/begrænsninger Workshop, aspergertræf 2013 Kort præsentation af ny førtidspensionslov. Dialog og uddybelse

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Etablering af STU-kollegium i Norddjurs Kommune

Etablering af STU-kollegium i Norddjurs Kommune Socialområdet Januar 2013 Etablering af STU-kollegium i Norddjurs Kommune Baggrund Norddjurs Kommune har siden august 2007 haft et ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov. Dette på grundlag

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik Håndbog for private EGU-elevpladser Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit der omhandler:

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Fokus på produktionsskolerne og almen voksenuddannelse

Fokus på produktionsskolerne og almen voksenuddannelse Fokus på produktionsskolerne og almen voksenuddannelse Hvad siger den nyeste viden? 13. december 2016 Indhold 1. Om analysen Kombineret kvantitativ og kvalitativ analyse af avu og produktionsskoleforløb

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse Vejle, den 4. april 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Uddannelses- og undervisningsplan

Uddannelses- og undervisningsplan STU uddannelsen LivogJob Stubbekøbing afdeling Uddannelses- og undervisningsplan Side 1 Personlig præsentation og netværksdata Navn Cpr. nr. Adresse og by Mobilnr. Mailadresse Særlige forhold Diagnose/handicap

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU i Faaborg-Midtfyn Kommune Egeballe 4 5672 Broby Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med ungdomsuddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Indhold 1. Generelle betragtninger om produktionsskolernes rolle. 2. Hvornår er den unge parat til at starte på en fleksuddannelse? 3. Hvordan

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev SØNDER ALLÉ RYESGADE For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev RUTEBILSTATIONEN NY BANEGÅRDSGADE SPANIEN TOLD BOD GADE HAVNEGADE EUROPAPLADS DESIGN: TANDEM DESIGN CAMP FOTO: ANDERS KAVIN TEKST OG

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

- En helhedsorienteret STU

- En helhedsorienteret STU BESKÆFTIGELSE MENTORORDNING CAFÉ PRAKTIKKER SAMVÆR FRITIDSLIV VÆRKSTEDER UNDERVISNING - En helhedsorienteret STU ungelivet.dk 1 HVEM ER MÅLGRUPPE TIL UNGELIVET? et er ikke en diagnose, der afgør, hvorvidt

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse er nu godt i gang SIDE 1. November 2015

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse er nu godt i gang SIDE 1. November 2015 Kære Samarbejdspartnere Hermed aktuelle nyheder så I ved, hvad der rører sig på vores to afdelinger i henholdsvis Greve og Taastrup. Den 1. august startede Den Kombinerede Ungdomsuddannelse, så vi har

Læs mere

E klasserne på Vildbjerg Skole

E klasserne på Vildbjerg Skole VILDBJERG SKOLE - EN SKOLE I BEVÆGELSE BJØRNKÆRVEJ 2 7480 VILDBJERG E klasserne på Vildbjerg Skole Specialklasserækken består af flg.: 2. E med elever fortrinsvis fra 0. kl. til 3. kl. 5. E med elever

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. PRODUKTIONS- SKOLENS MÅLRETTEDE FORLØB Noget af det, vi skal

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere